Page 1


23

Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi ve Homur Mizah Ve Karikatür Grubu’nun beraber düzenledikleri Altın Yumurta Ödüllü Harbi Logo yarışmasında Marş Güftesi, Logo ve Karikatür alanlarında juri tarafından ödüle layık bulunan eserleri bu kitapta bulabilirsiniz. “Altın Yumurta Ödüllü Harbi Logo Competition“ was organised by Eğitim-Sen Education and Science Workers' Union and Homur Mizah Grubu, being composed in three categories :”lyrics”, “logo” and "caricature” . After the jury evaluation, the deserving work of art are available in this book . Yarışmanın ilk duyurusu Son Katılım Tarihi Kazananların İlanı

: 1 Nisan 2012 : 30 Kasım 2012 : 3 Şubat 2013

Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi http://www.egitimsenistanbul6.org/ Homur Mizah ve Karikatür Grubu http://homur.blogspot.com/ Kapak Tasarımı Cover Design Grafik Tasarım Graphic Design Altın Yumurta Hikayeleme Storyboard Design Altın Yumurta Animasyon Animation Basım Tarihi Publication Date Yayınevi Publisher

: Atilla Atala : Sema Alaçam : Atilla Atala : Mehmet Dal : Temmuz 2013 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Bu eserin tamamını ya da bir bölümünü kopyalamak ve çoğaltmak serbesttir. It is allowed to distribute copies and modified versions of a work .

ISBN XXX-XXXX-XX-XXX-X


3

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

EĞİTİM SEN İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi

HOMUR Mizah ve Karikatür Grubu

!

ÜR

LM

T ÜS


3 4

Curiosity of changing name of the places is a problemeatic situation. Long standing names of the streets are replaced by nominative names of the authority. Afterwards the names are changed again depending on the new authority’s nomination. Nowadays the names of the universities come up against to become graveyards of famous names. Recently “Rize University” was changed to”Recep Tayyip Erdoğan University”, “Zonguldak Karaelmas University” was changed to “Bülent Ecevit University”, “Konya University” was changed to “Necmettin Erbakan University” , “Kayseri University” was changed to “Abdullah Gül University”. Proprietary people cautiously take part in the beginning of the process and insert their names next to the city namessuch as : “Ağrı İbrahim Çeçen University”, “Bitlis Eren University”. By organising these comptetitions we aim to indicate that the denomination of institutions are used as a tool for elevating the politicians’ names and the names proposed by politicians to the nobility and we aim to reveal the eagerness and ego factor beyond this denomination. Homur Mizah ve Karikatür Grubu


5

Bir yerlerin isimlerini değiştirme merakı çok sıkıntılı bir hastalıktır. Yetki sahipleri kırk yıllık sokak adlarını değiştirerek büyüklerinin isimlerini verirler o sokaklara. Sonra onlar gider başkaları gelir bu kez o sokağın adı gene değişir yeni yetkilinin büyüğünün adı verilir. Son zamanlarda üniversite adları değiştirilerek, o üniversiteleri ünlü kişiler mezarlığı yapma çalışmaları hız kazanmıştır. Yakın zamanda adı değiştirilen üniversitelerden bazıları şunlardır: “Rize Üniversitesi”nin adı "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi", "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi"nin adı "Bülent Ecevit Üniversitesi", “Konya Üniversitesi”nin adı "Necmettin Erbakan Üniversitesi", “Kayseri Üniversitesi”nin adı "Abdullah Gül Üniversitesi". Şehirlerin zenginleri ise, işi baştan sıkı tutmakta ve daha kuruluş aşamasında sürece dahil olup adlarını üniversite adına ekletmektedirler: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi.

Bu yarışmaları düzenlemekteki amacımız, üniversitelere siyasetçilerin ya da siyasetçilerin önemli gördüğü kişilerin adları verilerek, üniversite kurumunun bu kişilerin yüceltilmesinde bir araç haline dönüştürüldüğüne dikkat çekmek ve bu adlandırmaların arkasında yatan kişisel hırs ve egoları açığa vurmaktır. Homur Mizah ve Karikatür Grubu


3 6 AKP’nin başlattığı “her şehre bir üniversite”, büyükşehirlerde ise “her semte bir vakıf-özel üniversitesi” kampanyası ile, üniversite varlığımız günden güne hızla artmaktadır. Ancak bütün bu örnekler arasında, Rize Üniversitesinin kuruluşundan bugününe kadar adı ve kendisinin geçirdiği değişimi, tarihe not düşmek açısından özetlememizde fayda var. Rize Üniversitesi 17 Mart 2006 tarihinde, 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla kuruldu. “Rize Üniversitesi” adı ile kurulduktan beş sene sonra, üniversite senatosunun tek gündemle yaptığı 28 Kasım 2011 tarihli toplantıda, 23 üyenin hepsinin oyu ile üniversite adının “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” olarak değiştirilmesine karar verildi. YÖK Genel Kurulu, 1 Aralık 2011’de Rize Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi ile gündemine gelen bu değişikliğin uygun olduğuna karar verdi. 11 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını aldı. Kamuoyunun 4+4+4 olarak yakından bildiği kanunun bir parçası olarak “Rize Üniversitesi” adı tarih olmuş ve yerini, mevcut rektörün ifadesi ile “vizyonu ve marka değeri” daha yüksek olan bir üniversite almıştır. Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi olarak “Altın Yumurta Logo, Marş Güftesi ve Karikatür Yarışması”nı HOMUR Mizah ve Karikatür Grubu’nun katkılarıyla düzenlemekteki temel amacımız, bütün bu değişim süreçlerinden rahatsız olmamızdı. Üniversitelerin hoyratça dağıttığı fahri doktoralar ya da akademik yıl açılışlarının siyasetçilerce miting alanlarına dönüştürülerek yapılması, bu yüceltme sürecinin tepe noktalarıdır. Şubemizin 2012 yılı boyunca “Üniversitemin Adı Var” başlığı ile yürüttüğü faaliyette, Rize’nin adı ile kurulan üniversitenin, yörenin yetiştirdiği güzide bir değer olarak “Başbakan”ımızın adı ile değiştirilmesi ana temayı oluşturmuştur. Ad değişikliği nedeniyle üniversitenin gerek duyacağı yeni logoyu seçmek, boynumuzun borcu olmuş; gönlümüzden de bir şeyler katarak bestelenmek üzere bir de marş güftesi arayışına girilmiştir. Mizahın gücüne güç katmak için, diğer bir kategori olarak eğitim konulu karikatürlerin de yarışmasına olanak sağlanmıştır. Yarışmamızın ilk duyurusunu yaptığımız 1 Nisan 2012’den sonra, uzunca bir süre yarışmamızın bir çeşit şaka olup olmadığı tartışılmış ve gönderilen eserlerin sayısı yarışmanın görkeminin ve taşıdığı iddianın yanında sönük kalmıştır. Yarışma duyurusu için basılı malzemelerin yanında çeşitli internet sitelerinde haberler çıkmış ve yazılı basında ilanlar verilmiştir. Birkaç defa yarışmaya son katılım tarihi ertelenerek, faaliyetimiz yaygınlaştırılmaya çalışılmış ve bunda kısmen başarılı olunmuştur. Yarışmamız, Başbakanımız kadar şaka değildir. Yarışmamızın örgütlenmesinde ve yaygınlaştırılmasında katkı sunan üyelerimize, eser gönderen ve değerli vaktini yarışmamıza harcayan katılımcılara, seçici kurulda yer alarak yarışmamızı onurlandıran sanatçı dostlarımıza ve çeşitli medya organlarında haberimizi yapan basın emekçilerine, tüm dostlarımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ederiz. Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi


75 AKP’nin başlattığı “her şehre bir üniversite”, büyükşehirlerde ise “her semte bir vakıf-özel üniversitesi” kampanyası ile, üniversite varlığımız günden güne hızla artmaktadır. Ancak bütün bu örnekler arasında, Rize Üniversitesinin kuruluşundan bugününe kadar adı ve kendisinin geçirdiği değişimi, tarihe not düşmek açısından özetlememizde fayda var. Rize Üniversitesi 17 Mart 2006 tarihinde, 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla kuruldu. “Rize Üniversitesi” adı ile kurulduktan beş sene sonra, üniversite senatosunun tek gündemle yaptığı 28 Kasım 2011 tarihli toplantıda, 23 üyenin hepsinin oyu ile üniversite adının “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” olarak değiştirilmesine karar verildi. YÖK Genel Kurulu, 1 Aralık 2011’de Rize Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi ile gündemine gelen bu değişikliğin uygun olduğuna karar verdi. 11 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını aldı. Kamuoyunun 4+4+4 olarak yakından bildiği kanunun bir parçası olarak “Rize Üniversitesi” adı tarih olmuş ve yerini, mevcut rektörün ifadesi ile “vizyonu ve marka değeri” daha yüksek olan bir üniversite almıştır. Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi olarak “Altın Yumurta Logo, Marş Güftesi ve Karikatür Yarışması”nı HOMUR Mizah ve Karikatür Grubu’nun katkılarıyla düzenlemekteki temel amacımız, bütün bu değişim süreçlerinden rahatsız olmamızdı. Üniversitelerin hoyratça dağıttığı fahri doktoralar ya da akademik yıl açılışlarının siyasetçilerce miting alanlarına dönüştürülerek yapılması, bu yüceltme sürecinin tepe noktalarıdır. Şubemizin 2012 yılı boyunca “Üniversitemin Adı Var” başlığı ile yürüttüğü faaliyette, Rize’nin adı ile kurulan üniversitenin, yörenin yetiştirdiği güzide bir değer olarak “Başbakan”ımızın adı ile değiştirilmesi ana temayı oluşturmuştur. Ad değişikliği nedeniyle üniversitenin gerek duyacağı yeni logoyu seçmek, boynumuzun borcu olmuş; gönlümüzden de bir şeyler katarak bestelenmek üzere bir de marş güftesi arayışına girilmiştir. Mizahın gücüne güç katmak için, diğer bir kategori olarak eğitim konulu karikatürlerin de yarışmasına olanak sağlanmıştır. Yarışmamızın ilk duyurusunu yaptığımız 1 Nisan 2012’den sonra, uzunca bir süre yarışmamızın bir çeşit şaka olup olmadığı tartışılmış ve gönderilen eserlerin sayısı yarışmanın görkeminin ve taşıdığı iddianın yanında sönük kalmıştır. Yarışma duyurusu için basılı malzemelerin yanında çeşitli internet sitelerinde haberler çıkmış ve yazılı basında ilanlar verilmiştir. Birkaç defa yarışmaya son katılım tarihi ertelenerek, faaliyetimiz yaygınlaştırılmaya çalışılmış ve bunda kısmen başarılı olunmuştur. Yarışmamız, Başbakanımız kadar şaka değildir. Yarışmamızın örgütlenmesinde ve yaygınlaştırılmasında katkı sunan üyelerimize, eser gönderen ve değerli vaktini yarışmamıza harcayan katılımcılara, seçici kurulda yer alarak yarışmamızı onurlandıran sanatçı dostlarımıza ve çeşitli medya organlarında haberimizi yapan basın emekçilerine, tüm dostlarımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ederiz. Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi


8

universiteminadi .blo g sp ot.co m


9

Alt覺n Yumurta Hikayeleme ve Tasar覺m Storyboard Design Animasyon Animation :

:Atilla Atala : Mehmet Dal


10

Atay Sözer Atilla Atala Asuman Küçükkantarcılar Canol Kocagöz Coşkun Göle Dinçer Pilgir Emin İgüs Emre Yılmaz Mehmet Yazıcı Fahrettin Melemşe Gülsüm Cengiz İlhan Bilge Mustafa Altıntaş Özcan Yaman Alfabetik olarak sıralanmıştır Alphabetically ordered


11


12

Onur Ödülü | Honour Prize Yarışma dışı olarak değerli yazarımız Yılmaz Onay’a Onur ve Mücadele Ödülü verilmiştir. Yılmaz Onay was awarded as Honour and Struggle Prize exclusively of competition scope. 1- Ayşegul Kars Kaynar : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gurur Marşı 2- Ahmet Zeki Yeşil : Hey Üniversiteli 3- Umit Songül : Adsız Okul Marşı Mansiyon | Mansion Veli Bayrak : 2002 – 2012 10. Yıl Marşı Zümrüt Sipariş

1- Mustafa Bilgin 2- Emre Bakan Mansiyon | Mansion Emre Karakullukçu


13

1- Eshonkulov Makhmudjon 1- Mustafa Yıldız 2- Mehmet Zeber 3- Hülya Erşahin, 3- Barış İnan Mansiyon | Mansion Cemalettin Güzeloğlu Canol Kocagöz


14

universiteminadi .blo g sp ot.co m


15


Onur ve Mücadele Ödülü | Honour and Struggle Prize Yılmaz Onay

16

Yılmaz Onay (d. 20 Nisan 1937, Gaziantep). Türk yazar, yönetmen, çevirmen Oyuncu olarak tiyatroya başlayan Yılmaz Onay, ilk deneymlerini öğrencilik yıllarında İTÜ Tiyatrosu, Genç Oyuncular gibi oluşumlarda kazandı. Bir dönem Ankara Deneme Sahnesi’nde çalışıp, ilgi alaını oyunculuktan yönetmenliğe çevirdi. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda yönetmenlik yaptı. Çağdaş Sahne’nin kurulmasında yer alarak, sahneleme çalışmalarını yurt dışında da Hollanda ve Almanya’da sürdürdü. 12 Eylül’de sıkıyönetim mahkemeleri tarafından yargılandı, gözaltına alındıu. Bu dönemden sonra bir süre serbest çalışmayı tercih eden Onay, yönetmen ve yazar olarak sanat hayatına devam etti. Toplumcu gerçekçi bir tiyatro adamı olan Yılmaz Onay, Türkiye’de epik tiyatronun öncülerindendir. Oyun kitapları yazmanın yanında, Bertolot Brecht, işçi tiyatrosu ve diğer çeşitli konular üstne kuramsal kitaplar da yazdı, çevirdi ve tiyatroya uyarlamalar yaptı. Oyunları devlet tiyatrolarında da sergilendi. Romanı “Yazılar FİLMATİK” ve tiyatro oyunu “Sanatçının Ölümü” filme çekildi. Oyuncu olarak tiyatroya başlayan Yılmaz Onay, ilk deneymlerini öğrencilik yıllarında İTÜ Tiyatrosu, Genç Oyuncular gibi oluşumlarda kazandı. Bir dönem Ankara Deneme Sahnesi’nde çalışıp, ilgi alaını oyunculuktan yönetmenliğe çevirdi. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda yönetmenlik yaptı. Çağdaş Sahne’nin kurulmasında yer alarak, sahneleme çalışmalarını yurt dışında da Hollanda ve Almanya’da sürdürdü. 12 Eylül’de sıkıyönetim mahkemeleri tarafından yargılandı, gözaltına alındıu. Bu dönemden sonra bir süre serbest çalışmayı tercih eden Onay, yönetmen ve yazar olarak sanat hayatına devam etti. Toplumcu gerçekçi bir tiyatro adamı olan Yılmaz Onay, Türkiye’de epik tiyatronun öncülerindendir. Oyun kitapları yazmanın yanında, Bertolot Brecht, işçi tiyatrosu ve diğer çeşitli konular üstne kuramsal kitaplar da yazdı, çevirdi ve tiyatroya uyarlamalar yaptı. Oyunları devlet tiyatrolarında da sergilendi. Romanı “Yazılar FİLMATİK” ve tiyatro oyunu “Sanatçının Ölümü” filme çekildi.


Onur ve Mücadele Ödülü | Honour and Struggle Prize Yılmaz Onay

17


18

Birincilik Ödülü | First Prize

Ayşegül Kars Kaynar

Recep Tayyip Erdoğan Gurur Marşı Ne kadar güzel olmuş düniversitemiz Ellerine sağlık büyük liderimiz Memleketi düzene koyduğun gibi Eğitime de verdin çeki düzeni Ne de olsa Recebiz biz, Tayyibiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteliyiz Buradan yayılacak itaat, sadakat ve zikir Neme lazım bilim, sorgulama ve fikir Nünüversote dediğin işte böyle olur. Aman canım, sanki olmasa ne olur? Ne de olsa Recebiz biz, Tayyibiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteliyiz


19

Mezunlarımız yükselecek devlet katında İhya olacak Güdüversitemiz iktidar yolunda Ülkeye adımızı yazdıktan hemen sonra Dünya yetmez bize; doğru Ay’a, uzaya Ne de olsa Recebiz biz, Tayyibiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteliyiz Kuşlar gibi özgürce uçsun genç nesil Tavuk da bir kuştur, unutmasın genç nesil Tavuk kümeste yaşar, hatırlasın genç nesil Haniversitemizle gurur duysun genç nesil


20

Ahmet Zeki Yeşil

Ağaç yaşken eğilir Sen eğilme! Boyun eğmemek var karakterinde "Ben neyim, kimim?" diye sor kendine. Devlete emanetsin Yediğin gaz önünde Yemediğin arkanda. Şükret haline.

İkincilik Ödülü | Second Prize

Hey Üniversiteli!

Yürürsün, yürüyüş olur Oturursun, oturma eylemi olur. Yerlerde sürüklenirsin Saçların bozulur. Halay çekersin Basınçlı sularda. Hoplarsın, zıplarsın Duşunu alır, rahatlarsın. Şükret haline.


21

Gözaltına alınırsan Gözü gibi bakarlar sana. Karakolda ayna var mı? Varsa saçlarını tararsın Şükret haline. Bir sabah uyandığında Varsa bir gariplik okulunun adında Şaşırma! Şükret haline.


22

Üçüncülük Ödülü | Third Prize

Ümit Songül

Adsız Okul Marşı Özgürlük yuvası üniversite ,dönmüş cezaevine Tutsak öğrenci nasıl doysun bilime Tadacak bilim kalmadı tümü yerin dibinde Anılır oldu okul, bilme düşman isimle Okulu bilim var eder, isim yaşatmaz Bilim yuvası okulum isimle anılmaz Anılacaksa bil ki okuldan sayılmaz Akil adam bilimi ismine satmaz.. Özgürleşemedi bir türlü şu bizim ülke Demokrasi vardı bir zaman üç beş üniversitede Devlet tepeyi sarmış, akıl ise sürgünde Hasret kaldı halkım aklı selim devlete…


23

Kraldan çok kralcı var alkışlıyorlar ardından. Kürt’üz biz dedikçe atıyorlar içeri Kürt’e yatmak yaraşmaz Kürt her biji her biji. Öğrenciyiz biz dedikçe eziyorlar bizleri Öğrenciye susmak yaraşmaz konuşmalı her öğrenci. Aleviyiz biz dedikçe tanımıyorlar bizleri Alevi’ye teslimiyet yaraşmaz savaşmalı her Alevi. Emekçiyiz biz dedikçe sömürüyorlar bizleri Emekçiye durmak yaraşmaz örgütlenmeli her emekçi

Mansiyon | Mansion

Bıktık her türlü krizden her seçimde her partiden On yılda on beş milyon işsiz yarattık her kesimden. Başta kendini Sultan sanan Kasımpaşalı bir Başbakan

Veli Bayrak

200-2012 10. Yıl Marşı


24

Zümrüt Sipariş

Sen Rahat Uyu Türkiye Hiç beklemezdik senden Sadece futbolcuyken Başbakan bile oldun Günahlarla yaşıyorken

Mansiyon | Mansion

Dokuz yıldır başımızda Aşımızda, yastığımızda Anamızın örtüsüyle Ne derdin varsa söyle Din ırk ayırt edersin Allah kitap da dersin Hapiste bile yattın Ki bize ne söylersin? Kasımpaşa’da doğdun Ülkeyi yasa boğdun Ülke elden gidiyor Amerika yancısı oldun

Avrupa Birliği’ymiş Kapkara partisiymiş Kimseyi beğenmez Diğer dinler de neymiş Ah o Refah Partisi! İyi yetiştirmiş seni Akıldaki tek düşünce Bırakaydın bu işleri Daha su yok köylerde Deprem parası nerde Hedef 2013 Sen rahat uyu Türkiye!


25


Birincilik Ödülü | First Prize

Mustafa Bilgin

26


İkincilikcilik Ödülü | Second Prize

Emre Bakan

27


Mansiyon Ödülü | Mansion Prize

Emre Karakullukçu 28


Altan Ă–zeskici

29


Emre Karakullukรงu 30


Hülya Erşahin

31


Saadet Demir Yal癟覺n 32


Sinem Dayran

33


Tayfu Lena 34


Tayfu Lena

35


Tolga Kalayc覺 36


Tolga Kalayc覺

37


38

universiteminadi .blo g sp ot.co m


39


Birincilik Ödülü | First Prize Eshonkulov Makhmudjon

40

3. Fahrettin Melem╞e


Mustafa Yıldız

41

Birincilik Ödülü | First Prize Mustafa Yıldız

Birincilik Ödülü | First Prize


İkincilik Ödülü | Second Prize

Mehmet Zeber

42

3. Fahrettin Melem╞e


Üçüncülük Ödülü | Third Prize

Barış İnan

43


Üçüncülük Ödülü | Third Prize

Hülya Erşahin

44


Mansiyon | Mansion

Cemalettin GĂźzeloÄ&#x;lu

45


Atilla YakĹ&#x;i

46


Ayten Kรถse

47


Aytur Ĺžahinbay

48


Bahar DumanoÄ&#x;lu

49


Ekrem K覺l覺癟

50


Eshonkulov Makhmudjon

51 9


Eshonkulov Makhmudjon

52


Halil Ă–zarslan

53 9


Halil Ă–zarslan

54


Hülya Erşahin

55 9


Lütfü Çakın

56


Lütfü Çakın

57 9


Jiaruijun

58


Mehmet Zeber

59 9


Mehmet Saim Bilge

60


Mehmet Saim Bilge

61 99


Mustafa Y覺ld覺z

62


Mustafa Y覺ld覺z

63 99


Nevzat Varhan

64


Saadet Demir

65 99


Seyit Saatรงi

66


Seyit Saatรงi

67 99


Seyit Saatรงi

68


UniversiteminAdiVar  

Yarisma kitabı taslağıdır