Page 1

semalmes Butlletí intern d’informació mensual Núm. 25 - Desembre 2013

sumari 02 Notícies 03 Riscos Laborals 05 Simulacres 07 Junta Clínica 08 Col·laboracions 11 Visites 13 Informació 14 SEM Social 15 Naixements 16 Sem als mitjans 16 Club esportiu 17 L'entrevista 18 L'agenda


Notícies Nova flota d’ambulàncies a Barcelona ciutat Donada la finalització de l’anterior concurs de transport sanitari urgent, des del passat 25 de novembre fins el proper 20 de desembre s’està duent a terme el desplegament de les noves ambulàncies i vehicles , a la ciutat de Barcelona. Aquest és el primer pas per a la renovació completa de la flota arreu del territori català que es farà de manera progressiva a mida que vagin finalitzant els concursos de la resta d'empreses prestadores de servei. La flota de la ciutat comtal està constituïda, per 52 vehicles: 23 unitats de Suport Vital Avançat (SVA), 4 vehicles d’intervenció ràpida, 4 turismes tot terreny per la Direcció de Serveis Especials, 19 turismes per la Direcció Territorial equipats com a VIR i 2 vehicles de supervisió logística.

Les noves ambulàncies compten amb un nou canvi de marxes automàtic que genera un augment en la seguretat de la conducció en l ’e m e rg è n ci a , especialment en zona urbana on es requereix un continu canvi de marxes. Pel que fa a l’equipament d’electromedicina, s’ha incorporat un cardiocompressor elèctric a totes les unitats, així com s’ha ampliat el material de mobilització i immobilització. Des de la Direcció Territorial de Barcelona s’han organitzat unes sessions formatives, per tal de posar al dia de les novetats als companys assistencials.

Amb els nous vehicles s’han aconseguit millores que han de facilitar el treball diari dels nostres professionals i ofereixen un millor servei a la població que requereixi del nostre servei. Les noves ambulàncies compleixen amb la normativa europea EN-1789, requisit que serà imprescindible a partir del proper any 2014. Així com amb l’homologació del fabricant dels vehicles, aspecte que dona seguretat respecte a les transformacions posteriors a la fabricació.

2 notícies

Aquestes sessions han estat molt pràctiques i han inclòs unes hores de conducció per via pública, així com de manipulació i coneixement de la ubicació del nou equipament.■

SEM al MES • Desembre 2013


Prevenció de Riscos Laborals Farmaciola Què és? Una farmaciola pot ser un armari petit o maleta petita que pugui contenir els medicaments i el material sanitari necessari per poder atendre i alleugerir petites molèsties, símptomes lleus o trastorns menors. Les farmacioles es conceptuen com equipament preventiu i de primeres cures, i no com a dipòsits de medicació.

• Desinfectants i antisèptics autoritzats (alcohol i/o aigua oxigenada i/o mercurocrom) • Gases estèrils • Cotó hidròfil. • Benes • Esparadrap • Apòsits adhesius (tiretes) • Tisores • Pinces • Guants no reutilitzables A més, la farmaciola, haurà de contenir d'analgèsic com àcid acetil salicílic o paracetamol. MANTENIMENT I REPOSICIÓ En el cas de les bases assistencials i/o els vehicles no assistencials, la responsabilitat de la sol·licitud de reposició correspondrà al cap territorial i a l’usuari del vehicle / base, respectivament.

• En cas d’accident no laboral o malaltia, les persones s’han d’adreçar als serveis mèdics pertinents que els prescriuran la medicació adequada.

Aquesta sol·licitud en tots els casos, s’efectuarà mitjançant correu electrònic a l’adreça genèrica del servei de prevenció de riscos laborals (prl@sem.gencat.cat), indicada de forma visible a totes les farmacioles.

• En cas d’accident en el lloc de treball el personal, s’ha d’adreçar al SPRL o als serveis mèdics de la Mútua. On ha d’estar ? - A cada lloc de treball - Els vehicles no assistencials (equip portàtil). Què ha de contenir? D'acord amb el que estableix el Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997 (BOE de 23 d'abril de 1997), en el seu annex VI que, a qualsevol lloc de treball ha d’haver-hi una farmaciola, i seguint les directrius del Ministeri de Treball i Afers Socials, el material que contindran les farmacioles serà de primeres cures i també medicació analgèsica oral / tòpica.

3 prevenció de riscos

SEM al MES • Desembre 2013


Contingut de les farmacioles Paracetamol Indicacions: Dolor lleu o moderat:Lumbàlgies, torticolis, ciàtiques, dolor muscular, artrosi, dolor menstrual, dolor dental, cefalees (mal de cap). Posologia: Comprimits de 500 mg. en dosi única. Si preciseu administrar més d’un comprimit, consulteu el servei de salut laboral. Contraindicacions: Hipersensibilitat al producte. Malaltia hepàtica c o n e g u d a . Hepatitis virals. C o n s u l t e u amb salut laboral si esteu prenent altres medicacions. Ibuprofè Indicacions: Alteracions m ú s c u l o esquelètiques i traumàtiques amb dolor i inflamació. Tractament del dolor lleu o moderat. Dismenorrea (dolor menstrual). Quadres febrils. Tractament simptomàtic de l’artrosi i altres processos reumàtics.

amb salut laboral si esteu prenent altres medicacions. Àcid Acetil Salicílic (ASPIRINA®) Indicacions: Tractament simptomàtic de dolors lleus o moderats, com mals de cap, dolors dentals, dolors menstruals, dolors musculars (contractures) o mals d’esquena (lumbàlgies). P o s o l o g i a : Comprimits de 500 mg. en dosi única. Si preciseu administrar més d’un comprimit, consulteu el servei de salut laboral. Contraindicacions: Hipersensibilitat al producte o altres a nt ii nf l a m ato r i s . Hemorràgia intestinal, úlcera pèptica o malaltia inflamatòria intestinal. Trastorns de la coagulació. Poliposi nasal. Tercer trimestre de la gestació. Consulteu amb salut laboral si esteu prenent altres medicacions.■

Posologia: Comprimits de 600 mg. en dosi única. Si preciseu administrar més d’un comprimit, consulteu el servei de salut laboral. Contraindicacions: Hipersensibilitat al producte o altres antiinflamatoris. Hemorràgia intestinal, úlcera pèptica o malaltia inflamatòria intestinal. Trastorns de la coagulació. Embaràs. Consulteu

prevenció de riscos 4

SEM al MES • Desembre 2013


Simulacres Simulacre d'incendi al Centre Comercial Diagonal Mar de Barcelona El passat 13 de novembre el SEM va participar en un simulacre organitzat per Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) i el Centre Comercial Diagonal Mar on es recreava l’incendi a les instal·lacions del centre comercial. L'exercici va servir per dur a terme l'activació del pla d’autoprotecció (PAU) del Centre Comercial, amb la participació i coordinació amb efectius de Protecció Civil de la Generalitat, Protecció Civil de l’Ajuntament de Barcelona, Bombers de Barcelona, Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d’Esquadra, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i el personal de seguretat del centre comercial.

Un cop feta la recepció de l’afectat, se’l va avaluar i estabilitzar per a procedir al trasllat a l’hospital de destí més adient segons la seva patologia.

El SEM hi va participar amb quatre professionals en dues unitats: 1 ambulància de Suport Vital Avançat SVA amb un metge, un infermer i un Tècnic de Transport Sanitari, i un vehicle d’intervenció ràpida (VIR) amb un comandament. Un cop es van rebre els malats, se’ls va avaluar i estabilitzar per a traslladar-los a l’hospital de destí més adient segons la seva patologia.■

A finals d’aquest mes el SEM va participar en un simulacre a l’Hospital de la Santa Creu de Vic, dins el Pla de Protecció de Consorci Hospitalari de Vic que es celebra cada any en un dels seus edificis. El motiu de l’activació en aquest cas es devia a l’enfrontament d’un pacient que estava molt exaltat envers el personal de l’Hospital.

Simulacre al Port de Tarragona El dia 15 de novembre es va realitzar un simulacre al Port de Tarragona que també va comptar amb la participació del SEM. L'objectiu d'aquest era posar a prova el Pla d’Autoprotecció del Port, donant assistència per l’alerta d’una fuita al mar d’un producte tòxic anomenat “anilina”. I per un conat de foc dins de l’embarcació. Per atendre l’emergència de l’incident una Unitat (SVB) amb dos tècnics un Vehicle d’intervenció comandament.

simulacres 5

Simulacre de l'Hospital de la Santa Creu de Vic

El simulacre va requerir de la intervenció de 2 ambulàncies del SEM, una de Suport Vital Avançat (SVA) i una de Suport Vital Bàsic (SVB), amb la mobilització de 5 professionals de Mossos d’Esquadra. Un cop es va estabilitzar als afectats se’ls va traslladar a l’Hospital de destí indicat pel Centre Coordinador.■

es va desplaçar al lloc de Suport Vital Bàsic en transport sanitari i Ràpida (VIR) amb un

SEM al MES • Desembre 2013


Simulacre d'incendi en una embarcació d'esbarjo al port de Sant Feliu de Guíxols El dia 27 de novembre Sant Feliu de Guíxols va ser l’escenari del simulacre d’un incendi en un vaixell d’esbarjo que es va propagar per l’embarcació i en el qual van resultar ferides dues persones. L’un va ser un tripulant que es va quedar atrapat a la cabina del vaixell i, l’altre, un membre de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil que va caure a l’aigua mentre ajudava a col·locar les barreres absorbents. Amb aquest simulacre es va posar a prova el Pla d’autoprotecció del port de Sant Feliu de Guíxols i el Pla interior de contingència. Així com per comprovar la comunicació i la coordinació entre els mitjans que han actuat. Un cop detectat l’incident, des del Club Nàutic es va trucar al telèfon d’emergències 112, al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, a la Policia Local i al guardamolls.

Precisament un dels voluntaris va caure a l’aigua mentre ajudava a col·locar les barreres. El guardamolls del port de Sant Feliu va actuar com a cap d’emergència fins a l’arribada dels Bombers de la Generalitat i dels professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Salvament Marítim i els Bombers de la Generalitat, amb dues dotacions dels parcs de Bombers de Vall d’Aro i Calonge, van treballat en les tasques de rescat i primera atenció a les víctimes i en les maniobres d’extinció de l’incendi amb coordinació amb la marineria del port. Una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) amb dos tècnics en transport sanitari del SEM es va desplaçar al lloc per estabilitzar els ferits i traslladar-los a l’hospital. Aquest simulacre va comptar amb la participació de diferents grups d’intervenció i institucions com els Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Salvament Marítim, Unitat Subaquàtica dels Mossos d’Esquadra, Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Feliu de Guíxols, Ports de la Generalitat, Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, Associació Llop de Mar, telèfon d’emergències 112 i tècnics de Protecció Civil de la Generalitat.■

Els mariners del Club Nàutic i membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil van col·locar les barreres absorbents al voltant de l’embarcació per prevenir un possible vessament de carburant a l’aigua de la dàrsena esportiva.

6 simulacres

SEM al MES • Desembre 2013


Junta Clínica Sessions d'Emergències Codi IAM

Agrair als hospitals d'Althaia Manresa i Hospital d'Igualada, per cedir els espais per tal que ho poguéssim fer possible. Les properes sessions són: ■ 2 de desembre: Hospital Universitari de Girona Josep Trueta.

Dins del seguit de sessions que s'estan duent a terme arreu del territori amb el títol de "Codi IAM: Tractament antiagregant en el codi IAM. Resultats del codi IAM ( Catalunya i KM 0); Protocol d’actuació en el SCAEST“ , el passat dia 8 i 13 de novembre es van celebrar a les poblacions de Manresa i Igualada respectivament les sessions d’actualització en antiagregació i de Codi IAM a la Catalunya Central.

■ 11 de desembre: Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí. ■ 16 de desembre: Seu central del SEM, L'Hospitalet de Llobregat (pendent confirmar).■

Aquestes sessions, amb una participació de més de 200 assistents, es van adreçar als professionals que d’una manera o altre , formen part del continuum assistencial dels pacients que entren dins dels criteris de Codi Infart, personal de SEM, assistencial i de 061 Catsalut Respon, dels Serveis d’Urgències Hospitalaris, Atenció Primària i dels Serveis d’Hemodinàmia receptors de pacients de Codi Infart, per tal de posar al dia les darreres actualitzacions del maneig i tractament d’aquesta patologia.

L’objectiu de la sessió va ser el de donar una visió conjunta entre els diferents ens de la xarxa assistencial del territori que poden ser partícips en el maneig d’aquesta patologia, donant a conèixer els nous antiagregants que formaran part del tractament d’aquests pacients.

junta clínica 7

SEM al MES • Desembre 2013


Col·laboracions Teknon organiza la III Setmana de Medicina i Cirurgia sense sang El Dr. Gilberto Alonso, Director territorial de Barcelona Ciutat en representació del SEM va participar a la III Setmana de Medicina i Cirurgia sense sang, organitzada pel Centre Mèdic Teknon, del 21 al 26 d’octubre, amb la ponència "Protocolo de resucitación del traumatismo civil. La experiencia del SEM." En aquesta edició, a part de tractar els últims avenços en les estratègies sense sang Teknon Patient Blood Management, les conferències es van centrar principalment en la difusió dels protocols aplicats a les especialitzats d’intensius, pediatria i oncologia.

Un dels pilars de la Medicina i Cirurgia sense Sang, és la lluita contra l’anèmia, especialment en aquells col·lectius més vulnerables. Després d’una cirurgia, l’anèmia s’ha vinculat a un major risc d’infecció, més dificultat de sutura en la ferida quirúrgica i un major nombre de complicacions en comparació amb persones que no la pateixen.

Jornada Tècnica sobre el Pacient Politraumàtic Els Sistemes de Trauma. Grup de Treball d’SVAT del CCR El SEM va participar en la Jornada Tècnica sobre el Pacient Politraumàtic: “Els sistemes de trauma”, va tenir lloc el passat 23 d’octubre a la Sala d’Actes de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i va comptar amb nombrosos experts en aquest àmbit que van donar una visió integral de la situació actual a Catalunya i a altres indrets del món. La jornada va ser inaugurada pel Director del Servei Català de la Salut, Dr. Josep M. Padrosa, pel President del CCR Dr. Manel Cerdà i pel Coordinador del Grup de Treball de Suport Vital Avançat en Traumatologia SVAT del Consell Català de Ressucitació i Director de l'IEM, Dr. Agustí Ruiz. Després de les presentacions inaugurals, es va fer una aproximació al concepte de sistema de trauma a càrrec del Dr. Pedro Domínguez. A continuació, el Dr. Jaume Estany i el Director Territorial del SEM Barcelona el Dr. Gilberto Alonso, varen exposar, respectivament, l’ordenació de l’assistència urgent a Catalunya i molt concretament el codi PPT, i el segon, les primeres dades des de la implantació del citat codi, ja fa més d’un any. Aquesta exposició va ser especialment interessant amb dades molt recents que no havien estat difoses públicament fins el moment.

Teknon Patient Blood Managment és un novedós concepte de gestió que promou l’ús òptim i racional de la sang, aplicant les estratègies de planificació i anticipació i la participació pro activa d’un equip de professionals durant tot el procés medicoquirúrgic del pacient.

8 col·laboracions

SEM al MES • Desembre 2013


A continuació es va fer una exposició del model existent a Catalunya, a càrrec del Dr. Francesc Bonet, Director General del SEM i d’altres models significatius del nostre entorn socioeconòmic. En aquesta tasca va participar el Sr. George W. Contreras, membre de l’Emergency Medical Services del Fire Department of New York (EMS FDNY), qui va donar una completa visió sobre el sistema d’atenció sanitària a la ciutat de Nova York, posant de manifest les nombroses diferències respecte al sistema català. Igualment, el Dr. Ervigio Corral, Cap operatiu del SAMURProteccion Civil de Madrid, va fer una exposició comparativa del sistema emprat a la seva ciutat. Després del descans l’atenció es va centrar en l’abordatge del pacient politraumàtic. Per finalitzar, el Dr. Alfons Biarnés i el Dr. Agustí Ruiz, ambdós membres del Grup de Treball d’SVAT, varen fer un repàs sobre la formació específica en trauma a Catalunya. El Dr. Ruiz va informar que a Catalunya hi ha registrats només 2.718 professionals sanitaris amb formació reglada en SVAT, un nombre encara massa petit respecte al gruix de personal que forma la xarxa sanitària. “Ens queda molt encara per a fer realitat el que es desprèn de l’esmentada instrucció del CatSalut”, va dir el Dr. Ruiz.■

col·laboracions 9

La Policia Local de Sant Boi de Llobregat condecora agents, entitats i particulars per la contribució a la seguretat col•lectiva El passat 7 de novembre, es va celebrar l'acte institucional de condecoracions de la Policia Local de Sant Boi. Agents i alts càrrecs dels diferents cossos de seguretat, entitats i ciutadans a títol particular han rebut medalles i diplomes per la seva contribució a la millora de la seguretat comunitària. Els companys de la unitat BT57 (Roman Membrive, Jordi Garcia i Miguel Ángel Grima) van rebre un diploma en reconeixement a la tasca realitzada en un servei ocorregut a la població de Sant Boi de Llobregat l'any 2011. A l'acte també hi va intervenir el Cr, Emilio Sánchez Cap de base TSC, el Director territorial de Barcelona Sud, el Dr. Josep M. Soto, l'alcalde Il·lm. Sr. Jaume Bosch, i el tinent d'alcalde de Governança i Ciutadania, Sr. José Ángel Carcelén.■

SEM al MES • Desembre 2013


Jornada solidària a Valls El passat 23 de Novembre el SEM va participar en la 2a edició de la Trobada de Vehicles d’Emergència a Valls.

Un cop rescatat, però, malgrat els esforços mèdics per reanimar-lo, l'olímpic manresà va acabar morint a causa de l'aturada cardiorespiratòria.

L’objectiu de la trobada era acostar els equips d’emergència a la població, obrin els vehicles al públic i explicant quines són les diferents tasques dels professionals del SEM. A més a més en aquesta ocasió l’acte tenia una finalitat solidària, ja que tots aquells nens/es que pujaven a les unitats havien d’aportar una joguina.■

El reconeixement es va dur a terme amb motiu de la celebració del dia de la Policia Local de Sant Joan, i va consistir en el lliurament de diplomes a cadascun dels professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Joan Casadevall, metge SEM Base Manresa, Maià Sala, DUI SEM Base Manresa, Marcel Llort, Lars Serra i Marta Ramos TTS de TSC, dels Bombers i de la Policia Local de Sant Joan. En l'acte, hi va intervenir l'intendent en cap dels Mossos del Bages, Joan Carles Escobar, i l'inspector en cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora. ■

Reconeixement dels cossos d'emergència de la Catalunya Central L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va reconèixer l'esforç dels professionals dels diferents cossos d'emergències que la nit del 30 de desembre passat van acudir al cim del turó de Collbaix per rescatar el gimnasta Andreu Vivó, en una zona de difícil accés.

10 col·laboracions

SEM al MES • Desembre 2013


Visites VII Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya El dia 28 de novembre l’Hospital Sant Joan de Déu va celebrar la VII Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya. Jornada monogràfica de Pediatria. L’objectiu de la sessió era difondre el coneixement existent sobre aquesta matèria per tal de reduir els riscos derivats de l’assistència sanitària en pacients d’edat pediàtrica. En aquesta ocasió el Dr. Francesc Xavier Jiménez hi va participar amb la ponència SEM: transporte pediátrico urgente. ■

El SEM va participa en la Jornada d'actualització: "Paper de l'assistència urgent en la nova realitat sanitària catalana".

Centres educatius Aquest mes el SEM ha rebut la visita de diferents centres educatius amb un interès especial en conèixer la gestió de l’emergència mèdica a Catalunya. Les visites han tingut el valor afegit de poder veure les noves unitats d'SVA de Barcelona. Els grups que han vingut han estat: - Col·legi de Sant Gabriel de Viladecans (Cicle Superior d’Esports_Primers auxilis) - IES Francesc i Guàrdia de St. Joan Despí (tres visites) - Màster en Direcció i Institucions Sanitàries de la UAB La central CAT112 de Reus també va rebre la visita de difents centres educatius de secundària: - IES Tarragona - IES Terres de l’Ebre - IES VIC El coordinador territorial de Tarragona i Terres de l'Ebre, Isaac Lucas, va mostrar el Centre Coordinador i les unitats, així com una presentació per conèixer de més aprop les tasques que desenvolupa el SEM.

El passat dia 28 de Novembre el SEM va participar en la Jornada d'actualització: Paper de l'assistència urgent en la nova realitat sanitària catalana organitzada per la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències, on el Director General del SEM, el Dr. Francesc Bonet va presentar una ponència amb el nom: El SEM del demà, així mateix, la Directora del Centre Coordinador del SEM, la Dra. Marta Trayner va explicar el funcionament dels Codis d’Actuació i el Director Territorial de Barcelona Ciutat i el Dr. Gilberto Alonso va fer de moderador en la taula Rodona: "Oportunitats en moments de crisi". ■

visites 11

El SEM també s’ha apropat al Camp de Futbol de Gardeny per tal que l’escola Bressol Municipal Ronda – La Mercè de Lleida, pugués veure una ambulància d’aprop. La L-47 va ser l’encarregada de mostrar als nens i nenes la unitat i de fer una pinzellada sobre la seva feina. ■

SEM al MES • Desembre 2013


Visita d’una delegació Brasilera a Barcelona El passat dimecres 13, va tenir lloc al Departament de Salut de Barcelona una visita internacional del Brasil a Barcelona. L’equip estava format per Gestors i Tècnics d’àrees de salut locals i regionals de Brasil que viatjaven a Catalunya per conèixer de primera mà el sistema de salut català. L’estatge estava organitzat pel Consorci Hospitalari de Catalunya. El programa va comptar amb les aportacions del Dr. Ricard Tresserres que va parlar del codi IAM, del Dr. Lluis Espinosa que va parlar del codi PPT i del Dr. Josep M. Soto que va mostrar el model català d’emergències extrahospitalàries i altres codis. ■

un stage a Europa durant quinze dies, per poder estudiar els diferents models sanitaris de diferents països. Barcelona continua sent un referent important, i la visita al SEM també. Veure de prop el model de la gestió de l’emergència i urgència extrahospiltaria a Catalunya i poder pujar literalment a les noves SVA, ha estat un exit per la valoració final de tot el grup i els seus organtizadors. ■

Roadshows Seguim amb els darrers Road Show de l’any. Els passats dies 19 i 20 de novembre es van celebrar a Lleida, gràcies a la col·laboració voluntària dels professionals del SEM, J. R. Ropero (Infermer) i A. Aragonés (TTS) que van poder explicar les seves experiències davant de més de 1500 joves dels centres educatius de la zona.

Visita de la segona Delegació Russa El passat dia 26 van venir a la seu corporativa del SEM el segon grup de gestors i directors de centres públics sanitaris, procedents de la Federació Russa.

També Barcelona va acollir el darrer Road Show el dia 23 de novembre. Més de 200 joves van assistir amb els seus professors a aquesta proposta de Mutual de Conductors i el Servei Català de Trànsit, on hi col·labora el SEM i altres cossos d’emergència per conscienciar al jovent a conduir amb prudència. Més informació dels Roadshows a : http:// segurosmdc.com/ca/content/road-show ■

Aquest govern premia als seus gestors a fer

12 informació

SEM al MES • Desembre 2013


Informació Finalitza la instal·lació dels 503 desfibril·ladors fixos implantats a les comarques gironines El dia 5 de novembre va tenir lloc l’acte per donar per finalitzada la instal·lació de desfibril·ladors a la demarcació de Girona. A l’acte hi va assistir el vicepresident de Dipsalut, Josep M. Corominas; el degà de la Facultat de Medicina, Ramon Brugada; el Director Territorial del SEM a Girona, Jaume Heredia, el regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà i la regidora de Serveis Administratius i Joventut, Roser Urra. El Dr. Ramon Brugada va fer un incís per la gran fita aconseguida amb aquest projecte, que és el canvi en el decret que regula l’ús del desfibril·lador a la via pública i permet a persones no formades utilitzar l’aparell sempre i quan no ho pugui fer una persona amb formació.

El Director Territorial del SEM a Girona, va explicar que la cadena de supervivència és la que salva la vida. La primera baula es va traslladar a la població i després d’un any n’ha assumit la responsabilitat i ara les oportunitats de vida les donen els ciutadans. Fins a data d’avui, en 119 ocasions quan el SEM ha arribat al lloc dels fets s’havia intervingut amb un desfibril·lador. Dipsalut, en el marc del programa "Girona territori cardioprotegit" ha implantat un total de 747 desfibril·ladors automàtics a 221 municipis de la demarcació. 503 d’aquests aparells són fixos i s’han instal·lat a places, carrers, façanes d’equipaments i altres espais d’elevat trànsit de persones.

13 informació

Pel que fa als desfibril·ladors mòbils, se n’han cedit un total de 123 a 53 municipis que es troben dins dels vehicles dels equips de primera resposta (policia local, protecció civil,...). Finalment, Dipsalut disposa d’una quarantena d’aparells que cedeix temporalment per cardioprotegir activitats puntuals o de temporada i que fins a data d’avui han cardioprotegit 84 activitats. Durant el període d’instal·lació dels desfibril·ladors s’han pogut recuperar 11 vides.■

Informe de Salut 2012 Us informem que podeu accedir a l’INFORME de SALUT 2012 a partir de la següent pàgina del web del Departament de Salut:

L’informe anual de salut respon al compromís de retre comptes de manera periòdica sobre la salut de la població que té el Departament de Salut. Es presenten indicadors relacionats amb l’entorn socioeconòmic i ambiental, els estils de vida, la càrrega de morbimortalitat i la utilització de serveis sanitaris per part de la població de Catalunya. També recull les accions que el sistema de salut du a terme per mantenir i millorar la salut de la població. ■

SEM al MES • Desembre 2013


SEM Social Vemut de Nadal i lliurament de premis del concurs de postals de Nadal Un any més el SEM celebrarà l'habitual acte de lliurament de premis del 8è Concurs de nadales del SEM i posterior vermut de Nadal. Els premis es lliuraran el proper divendres dia 20 de desembre, a les 13 hores, gràcies al patrocini d’ITURRI. S’acabarà l’acte amb el vermut de Nadal patrocinat per ARVATO QUALYTEL al mateix menjador de la seu corporativa del SEM a L’Hospitalet de Llobregat. L’exposició de tots els dibuixos que hauran participat en el concurs, es podran veure exposats a l’espai ARTiSEM, des del dia 9 de desembre.■

Loteria de Nadal Reserva de Números Us recordem que el termini per fer les reserves finalitza el 5 de desembre!!! Núm. 37.122 Podeu pagar la reserva directament al Joan Górriz. Us recordem que el Joan està ubicat a la seu corporativa central, al costat de la CECOS. Núm. 00.061 Podeu pagar la reserva ingressant l’import exacte (recordeu que són dècims sencers de 20€) al número de compte 3025 0002 44 1533002062 indicant en el concepte “LOTERIA SEM NOM COGNOMS”. És important que poseu aquest concepte per tal que el comprovant d’ingrés us serveixi de rebut i per facilitar la feina a l’Alfonso López. Els dècims quedaran dipositats fins el dia del sorteig a la Caixa d’Enginyers. ■

sem social 14

SEM al MES • Desembre 2013


Lliurament de premis al II Concurs Fotogràfic ARTISEM El passat dimarts 26 es van lliurar els premis als guanyadors del II Concurs Fotogràfic que l’espai ARTiSEM ha organitzat i que CASANOVA Foto ha patrocinat (descomptes en material fotogràfic i en cursos de fotografia). El tema, els valors del SEM, va ser el leiv motiv de les imatges captades per les càmeres dels participants, professionals del SEM i de les empreses prestadores de servei. Un total de 31 fotografies van competir davant del jurat a l’hora d’obtenir els premis. El jurat, al qual hi havia entre d’altres un fotògraf professional extern, va tenir una difícil tasca per poder triar les imatges més originals.

El SEM col·labora en la Marató de TV3 Aquest 2013 La Marató està dedicada a les malaltíes neurodegeneratives, i el SEM ha aportar el seu granet de sorra gràcies a la implicació dels membres del seu Club Esportiu. Amb el nom “EMPRESES PER LA MARATÓ” l’esdeveniment esportiu i solidari va tenir lloc el passat 30 de novembre a les instal·lacions de Vall d’Hebron-Teixonera. Es va disputar un campionat de futbol 7 i un altre de pàdel durant tot el dia, on hi van participar equips formats per professionals diverses empreses de Barcelona L’equip del SEM format per Xavi López (SEM) i Myrian Martínez (Fhios-SEM) van fer parella mixta amb en un partit de pàdel contra Codorniu (5 a 6), McDonals (1 a 6), Congatel (6 a 2) i Cargill (1 a 6). Malgrat l’impressionant fred que feia a les pistes, el SEM no va baixar la guàrdia i es va poder endur una victòria en un set únic.

Els guanyadors han estat: ■ 1r Premi: Anna Llongueras amb “Arribem a tot arreu” ■ 2n premi: David Collado amb “per la mateixa causa...pels mateixos valors” ■ 3r premi: César Fernández amb “Diversió+educació = Futur” ■ 1r accèssit: David Collado amb “SEM per tothom...ara i en el futur” ■ 2n accèssit: César Fernández amb “Mirant pel mirall” ■ 3r accèssit: Javier Rodríguez amb “ Sempre practicant” Esteu tots convidats a veure l’exposició de totes les fotografies a l’espai ARtiSEM de L’Hospitalet fins el proper dia 9 de desembre. ■

15 sem social

A més, una unitat dels Serveis Especials del SEM va col·laborar amb la cobertura preventiva del torneig esportiu, que va transcórrer sense cap problema. ■

Naixements ARYA, filla de la infermera Anna Llongueras de la base de Vila Olímpica i el tècnic en transport sanitari Ramon Pedrosa dela base de Sant Rafael. ■ SEM al MES • Desembre 2013


El SEM als mitjans Aquest mes, destaquem l’aparició del SEM als següents mitjans: ■ Programa 24 horas en la calle de TV1, assistència a Barcelona ciutat per accident de moto, amb activació de Codi PPT. ■ Programa 24 horas en la calle de TV1, assistència a Barcelona ciutat per atropellament ciclista/ vianant. ■ Programa Oh, Happy day!, de TV3, l'Iris Parra concursant del programa està cursant un postgrau d'emergències (imatges d'ella dins d'una unitat del SEM) Trobareu els enllaços a la intranet: Àrees de suport/Comunicació/El SEM als mitjans

Club Esportiu Busseig La Secció de busseig del SEM col·labora amb l'AssociaciónDuchenne Parent Project. La secció de Busseig del SEM, ha rebut una proposta de col·laboració molt interessant per part d’un professional del SEM i de l'Asociació Duchenne Parent Project que treballa contra la distròfia muscular infantil. La secció de Busseig (el capità i l’equip) hi col·labora oferint un bateig de busseig que serà sortejat entre els participants d’una festa infantil amb nens afectats per aquesta malaltia, que es durà a terme el proper 14 de desembre a Tossa de Mar. Si voleu assistir-hi i veure l’ambient us convidem a apropar-vos-hi! ■ Més informació: emersub@gmail.com

club esportiu 16

BTT Transem Alt Empordà El dissabte dia 30 el SEM i CTSC de Girona han organitzat la Marxa BTT TranSEM Alt Empordà, gràcies a la col·laboració dels Ajuntaments de La Jonquera, Cantallops, Mossos d’Esquadra, Trànsit, i diversos patrocinadors que han fet possible aquest esdeveniment. La marxa ha aplegat una cinquantena de participants, tots ells amants de la bicicleta i la natura. La Jonquera era el punt de sortida d'un recorregut llarg de 36 km i un de curt d’uns 15km que oferia a tots el corredors unes vistes excel·lents, travessant la Serra de l’Albera, amb parades tècniques a C a nt all o ps, Requesens i arribada de nou, al centre mateix de La Jonquera. Malgrat un dia amb força fred i amb plugim ,els participants van poder gaudir d’un matí d’esport i companyonía. Un dinar final va revifar a tothom després de l’esforç superat. ■ SEM al MES • Desembre 2013


L’entrevista Teia Camps, Infermera de l'equip HEMS de Girona i veterana del SEM.

■ Quin viatge t’agradaria fer? M’agradaria conèixer l’Àfrica, no hi he estat mai i em crida l’atenció

■ Quina bogeria has fet? Treballar al SEM i seguint fent-ho (riu). A vegades penso què estic fent aquí La Teia és una infermera veterana dins del SEM al mig, però m’encanta continuar treballant, té amb més de 20 anys d’anècdotes i experiències. alguna cosa addictiva que fa que no ho deixi. M’encanta Actualment està treballant a l’helicòpter "No tinc cap lloc treballar a l’aire lliure i poder medicalitzat de la base de l’Hospital de treball preferit passar de fer una assistència a Trueta de Girona, però va començar dins el SEM, totes la muntanya i al cap d’una hora l’any 1991 a la base de Pere Camps de fer-ne una altra a peu de platja. les situacions Barcelona.

han

estat

molt

■ Una bona lectura? "Els Els seus inicis van ser en una unitat Alfa enriquidores" dimarts amb Morrie", de Mitch (TTS i DUI), amb uns mitjans modestos. Albom, és una història molt maca entre un Després va passar a una unitat d’SVA a la mateixa professor i el seu alumne on la lliçó és entendre el Barcelona on va rotar per diverses bases: Hospital sentit de la vida (molt recomanable). de l'Esperança, Hospital Clínic, Manso...ampliant coneixements al tenir una varietat de pacients amb patologies que no havia tractat fins el moment i ■ Quina és la teva finalment es va traslladar a Girona on combinava millor anècdota guàrdies entre les bases de Salt i Girona. Des al SEM? ? En tinc de fa 2 anys la podeu trobar en l’equip HEMS de moltes, però com Girona. a divertida va ser una assistència en Com veieu la Teia és una tot terreny que ha tocat una perruqueria, moltes tecles. on una senyora va tenir un mareig i ■ Quin és el teu músic preferit? En Francesc anava amb el tint Camps, que és el meu pare (riu) que és compositor posat, la situació de copla, però m’agraden molts gèneres de era còmica perquè música des de Van Morrison fins a Norah Jones. li vam haver de fer l’electro i totes les ■ Què t’agrada proves corresponents amb una fila... i clar quan fer en el teu vam veure que tot era correcte li vam demanar temps de a la perruquera que li tragués el tint urgentment lleure? perquè amb la d’estona que feia que ho duia se li Estar a casa, cauria el cabell. però m’encanta descobrir els ■ Si no fossis metgessa, què series? racons del ?M’agradaria alguna professió creativa com territori on visc. arquitectura o belles arts o qualsevol ofici manual. ■ Quin és el teu plat preferit? La meva debilitat és un presa de xocolata de negra, sense això no puc viure (riu). ■ Quin talent t’agradaria tenir? Saber ballar, no és el meu fort. 17 l'entrevista

■ Què és el primer que faries si et toqués la loteria? Li donaria als meus fills la millor formació en l’àmbit que ells triéssin, també ajudaria a persones properes que econòmicament ho estan passant malament i també malgastaria en cultura, aniria molt al teatre, cinema, museus. SEM al MES • Desembre 2013


L’agenda

12

Dll

9

desembre 23

Dt

10

Dc

11

Dj

Dv

Ds

Dg

Dll

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

1

2

3

4

5

6

7

8

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29 30 31

■ 4 de desembre: Jornada d'actualització en el tractament del pacient pediàtric greu. Figueres. ■ 11 de desembre: Sessions d'emergències. Codi IAM. Barcelona Sud. ■ 16 de desembre: Sessions d'emergències. Codi IAM. Barcelona ciutat (pendent confirmar). ■ 20 de desembre: Vermut de Nadal i lliurament de Premis de Postals de Nadal

* La formació indicada a l'agenda es fa constar únicament com a recordatori als inscrits. Per comprovar si hi ha disponibilitat de places, adreceu-vos a la intranet.

agenda 18

SEM al MES • Desembre 2013

Sem al mes desembre 2013  
Sem al mes desembre 2013  

Butlleti intern d'informacio mensual

Advertisement