Page 1

selveje danmark - Brancheforeningen for de selvejende nonprofit institutioner og tilbud

De selvejende institutioner er under pres, antallet af selvejende institutioner er faldet markant.

“Selveje Danmark skaber en samlet og koordineret politisk platform for de selvejende institutioners interesser. Med Selveje Danmark går vi i offensiven og sikre, at der fremover vil være bedre plads til at være selvejende i Danmark”


Selveje Danmark vil: • Arbejde for at der i lovgivningsprocessen tages høje for den samfundsmæssige værdi af selvejende non-profit aktører

• Støtte og rådgive medlemmerne i dialogen med kommuner og andre samarbejdsparter

• Arbejde for at der politisk opstilles en målsætning om at institutioner på social-, velfærds- og sundhedsområdet fremover skal overvejes etableret som selvejende institutioner.

Sammen står vi stærkere I Selveje Danmark ved vi, at en samlet og koordineret indsats er ensbetydende med stærk indflydelse på den politiske dagsorden. Derfor samles aktører fra de selvejende daginstitutioner, det specialiserede socialpædagogiske område, beskæftigelse-, uddannelse-, og ældreområdet for første gang i én brancheforening.

Ældreområdet

Børneområdet selvejende DeDeselvejende non-profit non-profit institutioner institutioner og og tilbud tilbud

Det socialpædagogiske område

Beskæftigelsesområdet


Altid i udvikling Udvikling og innovation altid vigtig. Derfor tilbyder Selveje Danmark målrettede kurser og uddannelse for både ledelse,medarbejdere og bestyrelser. Selveje Danmarks medlemmer altid skal være på, forkant med de opgaver de har.

Selveje Danmarks formål Selveje Danmark skal synliggøre de selvejende institutioners samfundsmæssige værdi. I dag er der for lidt fokus på den innovation og kvalitet, som de selvejende bidrager med. Det giver en uheldig drejning, at mange selvejende institutioner skal kæmpe for deres eksistensberettigelse på baggrund af deres status som selvejende aktør i stedet for, at der lægges vægt på den kvalitet, som de kan tilbyde både samfundet og den enkelte borger. Hvis de selvejende institutioner får bredere politiske rammer til at kunne fokusere på deres kerneværdier, vil der være langt større grundlag for dynamiske processer, hvor innovative forslag og løsninger kan opstå.

Selveje Danmark og Dansk Erhverv Dansk Erhverv, der er en af Danmarks mest markante interesseorganisationer for erhvervslivet, understøtter Selveje Danmarks politiske indsats.


Et bredt medlemsskab Selveje Danmark har valgt, at medlemskabet af Selveje Danmark også kræver et medlemskab af Dansk Erhverv. Det vil styrke Selveje Danmark og dels sikre medlemmerne i en mere professionel rådgivning og hjælp i hverdagen. Som medlem af Dansk Erhverv kan de selvejende institutioner altid trække på højt specialiseret rådgivning om ansættelse, opsigelser eller andre personaleforhold. Tilsvarende har Dansk Erhverv rådgivning af medlemmerne i forhold til bl.a. arbejdsmiljø, HR og ledelse samt offentligt og privat samarbejde.

Kontakt

Ønsker du yderligere information om Selveje Danmark, kan du kontakte Selveje Danmarks branche direktør Jon Krog, på telefon 3374 6427 eller e-mail jkr@selveje.dk.

www.selveje.dk

| Slotsholmsgade 1, Børsen, 1217 København K

Selveje Danmark pjece  

beskrivelse af Selveje Danmark