Page 1

Omtanke skaperkraft


Denne boken tilhører: ____________________________________________


Felles ambisjoner, felles verdier Selvaag består av flere ulike virksomheter med mange ulike mennesker. Vi har ulik bakgrunn og ulik kompetanse. Vi har ulike oppgaver som vi løser på ulike måter. Men mye er også felles. Vi har felles ambisjoner om at det skal være godt å jobbe i Selvaag, og trygt å handle med Selvaag. Vi vil være blant de beste innenfor alle områder vi satser på. Og vi har et felles ansvar for å forvalte en stolt arv og et respektert merkenavn. For å klare dette har vi noen felles verdier som vi ønsker skal prege alt vi gjør. Vi sammenfatter disse verdiene i to ord: Omtanke og skaperkraft.

Eiere og ledelse i Selvaag


Vise respekt

Tenke helhet

Forstå konsekvenser

Bry seg

Vise omsorg

Se det fra flere sider

Omtanke Lytte

Sikre helse og miljø

Tenke seg om Være interessert

Reflektere


Se muligheter

Lyst til å forandre

Kreativitet

Tenke nye tanker

Tåle motstand Skape verdier

Skaperkraft Gjennomføre

Sette høye mål

Gleden ved å skape Finne nye veier Lønnsomhet

Få ting til å skje


Omtanke i stort...


Bygge boliger for folk flest. Skape gode bomiljøer. Bidra positivt til samfunnet. Beskytte miljøet. Støtte kulturlivet. Verne om liv og helse. Bidra til bedre byer. Skape kunstopplevelser. Gjøre hverdagen enklere.


...og smått Hjelpe hverandre. Holde avtaler. Levere tilbake hammeren. Åpne døren. Tømme oppvaskmaskinen. Dele egne erfaringer. Gi gode råd. Ringe tilbake. Være varsomme i sosiale medier. Ta initiativ. Sortere avfall. Redusere overforbruk. Kjøre elbil. Tenke på detaljene. Gjøre ting riktig første gang. Klappe på skulderen. Gi ros. Si takk!


Skaperkraft i stort...


Utvikle nye byggemetoder. Finne opp terrassehus. Kutte material足 kostnader. Realisere Fjordbyen. Finne opp Plussboliger. Investere i gode id辿er. Profesjonalisere mini足lagre. Bygge rasjonelt. Bryte 足monopoler.


... og smått Alltid jakte på bedre løsninger. Gi konstruktiv kritikk. Tenke nytt. Tåle motstand. Fullføre oppgaver. Løse problemet raskt. Se forbedringsmuligheter. Lære av de beste. Delta i debatten. Finne miljøvennlige løsninger.


Omtanke og skaperkraft

i g책r


Ekeberghuset, som stod ferdig i 1948 gjorde ingeniør Olav Selvaag kjent i hele landet. Hans enorme skaperkraft og omtanke for et samfunn som skulle gjenreises etter krigen drev ham til å revolusjonere byggebransjen med et hus til 1/3 av vanlig pris. Olav Selvaags skaperkraft og omtanke for «folk flest» ga oss en rekke nyvinninger. Vindeltrappen fjernet behovet for dyre trappeganger. Terrassehusene gjorde det mulig å bygge i skråninger. I 1958 åpnet Veitvet senter, som Nord-Europas første kjøpesenter. Med over 1 500 boliger, butikker, kirke og musikkskole i en helhetlig utbygging, viste Selvaag igjen sin unike skaperkraft og omtanke for boligkjøperne. Området ble pyntet med skulpturer, noe som skulle bli et kjennemerke for bedriften.


Omtanke og skaperkraft

i dag


Omtanke for kundene og deres ulike behov har, i kombinasjon med skaperkraft, gitt en rekke nyvinninger som vi nyter godt av nå. Utviklingen av Plussboliger, et eget boligkonsept for dem som ønsker færre bekymringer og flere muligheter, er en av de største nyvinningene i bransjen på mange år. Satsingen på minilagre i Europa gjennom City Self-Storage bygger på omtanken for mennesker og bedrifter med lagerbehov, og er et godt bilde på Selvaags evne til å realisere visjoner, også utenfor Norge. I utbyggingen av bydelene Løren og Tjuvholmen, med til sammen 2 500 boliger, viser vi skaperkraft og omtanke gjennom å skape bomiljøer med spennende arkitektur, gjennomtenkt infrastruktur og mer kunst enn i noen andre bomiljøer.


Omtanke og skaperkraft

i morgen


Omtanke og skaperkraft har tatt oss hit vi er, og vil ta oss videre. Framtiden byr på mange utfordringer som vi, med vår erfaring og vårt verdisett, er godt rustet til å ta tak i. Omtanke for kloden og våre etterkommere vil bli en enda viktigere utfordring for alt næringsliv i årene som kommer. Med vår skaperkraft kan vi bidra til å skape løsninger som er gode for miljø og livskvalitet, samtidig som de er god butikk. Befolkningsutviklingen i landet vårt gir nye utfordringer og muligheter. Økt kulturelt mangfold og langt flere eldre mennesker fører til nye behov, både i boligmarkedet og i andre markeder der Selvaag er engasjert. Med omtanke og skaperkraft skal vi være med på å dekke disse behovene.


“Man skal ikke kritisere ting hvis man ikke samtidig kan legge frem et alternativ eller en løsning som er bedre enn det man kritiserer.” Ingeniør Olav Selvaag 1912-2002

Tekst og design: APELAND. Bilder fra iStock, Katrine Lunke, Knut Ramstad, Scanpix, Bård Jørgensen, Getty Images.

Slik vil jeg vise omtanke og skaperkraft i hverdagen:


Selvaag verdibok  

Felles ambisjoner, felles verdierSelvaag består av flere ulike virksomheter med mange ulike mennesker. Vi har ulik bakgrunn og ulik kompeta...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you