Page 1

En smartere boform Beskrivelse av Plusskonseptet


Serviceavtalen Som det fremgår av kjøpekontrakten er Plusskonseptet og tjenesten som inngår beskrevet i en Serviceavtale. Serviceavtalen følger kjøpekontrakten og regulerer forholdet mellom Selvaag Pluss Service som tjenesteleverandør og beboerne gjennom boligsameiet. I dette bilaget har vi nærmere beskrevet konseptet, tjenester og hvilke muligheter et liv i en Plussbolig kan by på. Kostnader knyttet til driften av Serviceområdet og det faste servicetilbudet dekkes av den faste serviceavgiften. Serviceavgiften kommer i tillegg til dine ordinære felleskostnader

PlussBasis PlussBasis utgjør det faste servicetilbudet som inngår i Plusskonseptet og er å anse som fast så lenge serviceavtalen gjelder. Innholdet kan endres i samråd med serviceutvalget og styret i boligssameiet. Eventuelle endringer vil være basert på nye ønsker og behov med utgangspunkt i prosjektets beliggenhet og beboer sammensetning.

Dette inngår i PlussBasis • Bemanning av resepsjon • Resepsjonstjenester Vertskapet kan avlaste deg med en rekke praktiske resepsjonsoppgaver. Dette kan være formidling av tjenester, billetter til arrangementer, reiser og lignende. I forbindelse med private selskaper kan vi bistå med planleggingen og bestillinger. • Dagens aviser og utvalgte magasiner • Fri bruk av kaffebar • Fri bruk av Internettstasjon og trådløst nettverk i serviceområdet • Renhold og daglig tilsyn av serviceområdet • Blomster og annet driftsutstyr • Utsmykning i Serviceområde. Utlånt av Selvaag Gruppen • Vedlikehold av inventar og utstyr i Serviceområdet i henhold til serviceavtalen

Vertskap Vertskapet er ansatt i Pluss Service og er tilgjengelig i resepsjonen på dagtid alle hverdager. I den faste serviceavgiften utgjør vertskapets arbeidstid 37,5 timer per uke tilsvarende 1 årsverk. Pluss Service dekker lønn og sosiale kostnader for vertskapet i tillegg til opplæring og vikarer i forbindelse med ferier og fravær.


Vertskapets oppgaver og ansvar Vertskapet har som hovedmål å utøve vertskapsrollen for beboerne på en slik måte at det bidrar til en enklere hverdag med fokus på trygghet, service og opplevelser. Vertskapet har ansvar for etablering, drift og utvikling av PlussBasis i henhold til Serviceavtalen. Vertskapet er ansvarlig for at service og kvalitet er i henhold til fastsatt standard og gjeldende lover og forskrifter. Noen typiske arbeidsoppgaver for vertskapet vil være: • Daglig drift av resepsjonen • Besvare henvendelser fra kunder og påse at bestillinger blir utført etter avtale. Følge opp reservasjoner av selskapsrom, møterom og gjesterom • Etablere og følge opp avtaler med samarbeidende leverandører av tjenester • Sørge for oppdatert informasjon og nyhetsbrev til beboere • Planlegge aktivitetsprogram og bistå i gjennomføring av fellesaktiviteter • Legge frem dagens aviser og magasiner • Se til at kjøkkenet ved arbeidstidens slutt er ryddig og ordentlig, og at Internkontroll og hygieneforskrifter blir fulgt • I samråd med styre og forretningsfører bistå med tilsyn av fellesområder • Dialog med vaktselskap Vertskapet rapporterer til sin leder i Pluss Service. Oppgaver utover det som er avtalt i arbeidsinstruks og spørsmål knyttet til vertskapets utførelse av rollen må rettes til Pluss Service. Vertskapet er underlagt alminnelig taushetsplikt.

Åpningstid Vertskapet vil være tilstede i resepsjonen til følgende tider: Mandag og onsdag 08.30 – 16.00 Tirsdag og torsdag 10.00 – 18.00 Fredag 08.30 – 15.00 Resepsjonens åpningstid og vertskapets arbeidstid vil kunne variere i forbindelse med ulike aktiviteter. Styret kan i samråd med Pluss Service inngå avtale om annen åpningstid enn det som er fastsatt innenfor det faste timeantallet. Som utgangspunkt vil Serviceområdet og resepsjonen ikke være bemannet på høytids- og helligdager.


Serveringstilbudet Vertskapet vil i et omfang tilpasset etterspørsel og interesse legge til rette for rimelige og enkle serveringstilbud i åpningstiden. Aktuelle faste serveringstilbud kan være lunch, suppe og vafler. I tillegg kan det være månedlig hverdagsmiddager, barnemiddager eller middager hvor tradisjonene står i fokus som fårikål, pinnekjøtt eller nykokt skrei. Vertskapet vil også bidra til å skape stemning i forbindelse med merkedager og høytider ved å pynte ekstra og servere noe som passer til som for eksempel fastelavensboller, pepperkaker og påskegodt.

PlussMeny I tillegg til PlussBasis vil Selvaag Pluss Service tilby et utvalg tjenester som kan bestilles og betales av den enkelte beboer. For størst mulig trivsel og nytte vil innholdet i PlussMeny tilbudet bli utviklet i tråd med beboernes behov, ønsker og etterspørsel. Under følger en oversikt med eksempel på noen av de tjenestene som kan leveres. Endelig liste og priser på tjenestene som inngår i PlussMeny vil foreligge ved innflytting. Vi har som mål at prisen på PlussMeny tjenestene skal fremstå som konkurransedyktige og attraktive.

Renholdsservice Beboere kan tegne avtale om regelmessig renhold av boligen, stell av blomster og planter, skifte av sengetøy, vask av vinduer og andre renholdstjenester i hjemmet.

Skjorteservice og tøyvask Gjennom lokale avtaler kan vi besørge nystrøkne skjorter og bluser levert hjem til deg. Tøyet leveres i resepsjonen og vi sørger for resten. Enkelt og perfekt.

Ferie og fraværservice Vi kan tilby tilsyn av boligen din ved ferie- og reiser. Dette kan omfatte generelt tilsyn, pass av blomster, oppbevaring av post og aviser samt innkjøp av ferskvarer til hjemkomst.


Velværetjenester Pluss Service kan i samarbeid med profesjonelle samarbeidspartnere innen helse- og velværetjenester formidle fysioterapi, massasje, aromaterapi, hudpleie og trening.

Praktisk hjelp Vi forhandler avtale med lokale og anerkjente leverandører for praktisk hjelp i hjemmet og ellers i hverdagen. Dette kan være aktuelt i forbindelse med sykdom og skader eller ved ønske om ekstra avlastning. Tjenesten kan omfatte alt fra bistand til matlaging, innkjøp og personlig pleie, eller sørge for dekkskift på bilen når det trengs.

Vaktmester og håndverkerservice Vi formidler vaktmestertjenester og håndverkere for reparasjoner, flytting eller montering av møbler og andre vedlikeholds oppgaver i hjemmet. Pluss Service forbeholder seg retten til å ta bort tjenester som inngår i PlussMeny som det viser seg å ikke være tilstrekkelig etterspørsel etter, eller som av andre årsaker ikke lengre er egnet for Plusskonseptet.

Aktiviteter og opplevelser For å bidra til en aktiv hverdag med nye muligheter vil Pluss Service invitere til ulike aktiviteter. Dette kan være aktiviteter og opplevelsestilbud i regi av vertskapet, sameiet eller noen av våre samarbeidspartnere. Eksempel på ulike tema for aktivitet og opplevelsestilbud: • Vinforedrag og matlagingskurs • Mosjon og treningsopplegg gjerne med instruktør i treningsrommet • Sosiale sammenkomster og temakvelder • Reiser • Kunst og kulturopplevelser. Galleri besøk • Faste treffpunkter i serviceområdet Noen arrangementer vil være gratis og andre vil ha en deltageravgift avhengig av innhold og omfang. Prisen gjøres alltid kjent i forbindelse med påmelding til det enkelte arrangement. For å holde kostnadene på et forsvarlig nivå vil noen av aktivitetene kreve noe deltagelse fra beboerne.


Ferieleilighet i Spania Som beboer i en Plussbolig kan du leie ferieleiligheter til gunstig pris i vårt Plussbolig prosjekt Alfaz del Sol i Alfaz del Pi, Costa Blanca. Alfaz del Sol har komfortable leiligheter i Spansk stil og du kan nyte godt av servicesenter med en rekke tjenester og resepsjon med norsk vertskap. Resepsjonen kan bistå med ytterligere informasjon eller besøk oss på www.alfazdelsol.no

Trygghet Trygghet er en av de prioriterte elementene i Pluss konseptet. Din trygghet vil bli ivaretatt dels gjennom vertskapets tilstedeværelse, felles møtested i lobbyen, godt naboskap med omtanke for hverandre i tillegg til en rekke tekniske løsninger som ivaretar sikkerheten i prosjekt og din bolig.

Boligalarm Alle boligene leveres med ferdig installert trådløs boligalarm. Vi dekker abonnement for boligalarmen første år. Abonnement for påfølgende år er frivillig og avtales direkte med leverandøren. Installasjonen omfatter innbruddsdetektorer, brannvarsling og praktisk fjernkontroll med ”panikkfunksjon”. Systemet er levert av markedets ledende aktør i boligsikring, og kan enkelt utvides for spesielle behov. Resepsjonen kan etter samtykke med beboerne behold en ekstra nøkkel til leiligheten for ekstra sikkerhet og forenklet service når varer og tjenester skal leveres til boligen. Porttelefon med bildevisning er standard i en Plussbolig. Dette innebærer at du kan se hvem det er som ringer på og åpne døren. Lettvint og sikkert. Dette inngår i trygghet: • Vakthold gjennom vekterselskap • Porttelefon med bildevisning • Overvåket garasje og inngang • Opplyst adkomstområde • Direkte kobling til alarmsentral • Ransalarm med «panikk-knapp» • Boligalarm med optisk røyk- og fotodetektor • Abonnement på boligalarm 1 år


Serviceområdet Utforming, design og innredning av Serviceområdet er en del av Plusskonseptet. Serviceområdet er planlagt for fleksibel bruk og skal innby til trivsel og trygghet i ulike sammenhenger. Serviceområdet skal fungere som en uformell møteplass for enkeltmennesker og naboer eller rom for grupper med felles aktiviteter. Serviceområdet er utstyrt med separat låssystem og alle beboere mottar personlig nøkkelkort ved innflytting. Serviceområdet er tilgjengelig alle dager i tidsrommet 06.00 – 24.00. I forbindelse med private arrangementer og bruk utover disse tidene avtales dette særskilt med vertskapet.

Selskapsrom Allsidig og praktisk innredet for private selskap, møter og arrangement. Avhengig av bordoppsett kan rommet ha plass for inntil 40 personer. For bruk av selskapsrommet til private møter og arrangement må rommet reserveres hos vertskap på forhånd. For privat bruk gjelder det egne regler for bruk av lokalet og utstyr. Brukeren må betale for renhold etter bruk. Boligsameiet kan i tillegg vedta at det skal betales leie av lokalene.

Møterom I de aller fleste prosjekter finnes det også et mindre møterom. Rommet står til fri disposisjon, men for planlagt bruk må det reserveres i resepsjonen. Hvis det er behov for ekstra renhold etter bruk blir dette belastet beboer.

Kjøkken Kjøkkenet leveres med nødvendig utstyr og dekketøy. Kjøkkenet er tiltenkt brukt for Pluss Service i tilknytning til servicetilbudet. Beboerne er velkommen til å benytte kjøkkenet for catering og annen tilberedening av mat i forbindelse med private selskap og arrangementer. For god hygiene og trivsel er det viktig at regler for bruk respekteres.


Gjesterom Innredet som hotellrom med sengeplass inntil 4 personer (dobbelseng + sovesofa) og bad med dusj og WC. Reservasjon av gjesterommet gjøres i resepsjonen. For bruk av gjesterommet påregnes det et vederlag for vask av rommet og sengetøy. Antall gjesterom og størrelsen kan variere fra prosjekt til prosjekt.

Treningsrom Treningsrommet er innredet og utstyrt med tanke på et normalt treningsbehov. Rommet kan benyttes fritt i åpningstiden av serviceområdet. Vertskapet vil sammen med leverandør av utstyret sørge for opplæring i riktig bruk av apparater. Vertskapet kan formidle tilbud om personlig trener.

Internett I resepsjonen finnes det en egen beboer-pc med tilgang til internett. Dette er ment som en arbeidsstasjon for å lese e-post eller for mindre arbeidsoppgaver og utskrifter.

Terrasse og gårdshage Prosjektene har utendørs fellesrom som terrasser og gårdshage med pen beplantning. Terrassen er utstyrt med hagemøbler for hyggelige samlinger enten i regi av Pluss Service eller privat.

Husordensregler I alle Plussbolig prosjekter gjelder det egne husordensregler for serviceområdet. Dette er regler som omfatter bruken av de ulike rommene i serviceområdet og kommer i tillegg til de ordinære husordensreglene i sameiet.

Det tas forbehold om endringer og tilpassninger som ikke i vesentlig grad forringer Plusskonseptet.


Kontakt oss Selvaag Bolig Besøksadresse: Lørenvangen 22 Postadresse: Postboks 544 Økern, 0512 OSLO Tlf: 23 13 70 00 Fax: 23 13 77 40 E-post: pluss@selvaag.no www.selvaag.nos

En smartere boform  

Beskrivelsen av Pluss konseptet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you