Issuu on Google+

1

Regulatorji ogrevanja

Kako varÄ?no ravnati z energijo za ogrevanje? 2010


Gospodarno z energijo Premrzlo, prevroče, predrago? Se pogosto v vaši družini sliši tarnanje, že spet me zebe, meni je vroče, naši stroški za ogrevanje so previsoki, ob enem pa še močno onesnažujemo naravo. Vzemite si trenutek časa za razmislek o tem, kaj je ogrevanje in kako ga je mogoče regulirati tako, da vam bo v bivalnih prostorih prijetno toplo, ob enem pa bodo tudi vaši izdatki bistveno manjši.

Investicija v sodobno regulacijsko napravo je dobra naložba, ki prinaša dolgoročne korIstI.

Zakaj je regulator ogrevanja tako pomemben za prihranek?

Ocena prihrankov energije Prihranki energije z vgradnjo kakovostnih regulatorjev ogrevanja znašajo v primerjavi z ne reguliranimi ali ročno reguliranimi sistemi povprečno:

do 10 % - z vgradnjo termostatskih ventilov do 30 % - če dodamo še REGULATOR OGREVANJA z možnostjo: u u

Še tako dobra toplotna zaščita objekta in sodoben kotel za centralno ogrevanje ne dosežejo želenih varčevalnih učinkov, če s toplotno energijo, ki jo kotel proizvede, ne ravnamo gospodarno.

Nekaj primerov slabega ravnanja s toplotno energijo: u u u u u

prostore ogrevamo na višjo temperaturo kot je potrebno za prijetno počutje, ne znižamo temperature ogrevanja v nočnem času, prostore ogrevamo na bivalno temperaturo skozi ves dan, čeprav nas ni doma, sanitarno vodo segrevamo ne glede na to ali jo potrebujemo ali ne, vzdržujemo konstantno delovno temperaturo kotla, kljub temu, da se potrebe po toploti spreminjajo.

u u

reguliranja v odvisnosti od zunanje temperature, uravnavanja temperature v kotlu, zniževanja temperature v nočnem času, časovnega programiranja ogrevanja sanitarne vode.

termostatski ventili do 10 % + regulator ogrevanja do 30 %

100 % 90 % 70 %

Primer(*): Kurilna vrednost 1 litra lahkega kurilnega olja znaša ca. 10 kWh. Če za ogrevanje 100 m2 bivalne površine in ogrevanje sanitarne vode porabimo 2.000 l kurilnega olja v enem letu, to pomeni 20.000 kWh energije, kar objekt in ravnanje z energijo opredeli kot potratno. S 30 % prihrankom, zaradi vgradnje sodobne regulacijske opreme, bomo porabili 6.000 kWh energije manj, kar pomeni prihranek ca. 600 l kurilnega olja. (*) izračun je ilustrativen in v ta namen poenostavljen, dejanski prihranki so zaradi drugih toplotnih izgub nekoliko nižji

2

Seltron d.o.o. | Ruška cesta 96 | 2345 Bistrica ob Dravi | 02 671 96 00 | www.seltron.si | info@seltron.si


Gospodarno z energijo Regulatorji, ki delujejo na osnovi zunanje temperature, imajo vrsto prednosti: u u

u

u

Kako deluje regulator ogrevanja? Regulator ogrevanja na osnovi izmerjene zunanje temperature dovaja v grelna telesa v vsakem trenutku toliko toplote, kot je objekt potrebuje za nadomeščanje toplotnih izgub in tako vzdržuje želeno sobno temperaturo. Kadar je vgrajeno tudi sobno tipalo, regulator pri delovanju upošteva tudi morebitno odstopanje sobne temperature od želene vrednosti.

u

delovanje ni odvisno samo od temperature izbranega referenčnega prostora, merjenje zunanje temperature regulatorju omogoča, da dovaja ravno toliko toplote kot je objekt izgublja in s tem zagotavlja minimalno porabo energije, ob časovnem programu za ogrevanje prostorov imajo praviloma tudi časovni program za pripravo tople sanitarne vode, ogrevalna temperatura se spreminja postopno in s tem ne povzroča neželenega pokanja v cevovodih in grelnih telesih ter kondenzacije v kotlu, regulatorji imajo vgrajen tudi sistem za optimalno krmiljenje delovanja kotla.

Sodobni regulatorji ogrevanja imajo vgrajene še mnoge dodatne funkcije, ki služijo za zaščito in optimalno delovanje celotnega ogrevalnega sistema.

ključna naloga regulatorjev ogrevanja je gospodarno ravnanje z energijo in povečanje bivalnega udobja.

Kaj vam regulator ogrevanja nudi? u

u u u u

9

razlogov za nakup

u u

u u

Zagotavljanje optimalnega delovanja vašega ogrevalnega sistema ne glede na to ali kot vir energije uporabljate olje ali plin, oziroma kombinacijo enega izmed njiju s trdim kurivom, sončno energijo ali toplotno črpalko, prihranek pri stroških ogrevanja do 30 %, enostavno in hitro spreminjanje temperaturnih režimov glede na vaše trenutne želje in zahteve s pomočjo sobne enote, toplo sanitarno vodo takrat, ko jo potrebujete, izvajanje antilegionarskega programa, ki zagotavlja higiensko neoporečnost sanitarne vode, skrb za avtomatski vklop ogrevanja pri znižanju zunanje temperature ob prehodu letnih časov, brezskrbnost glede brezhibnega delovanja vgrajenih elementov ogrevalnega sistema, saj regulator vsebuje antiblokirni program za mešalni ventil in obtočno črpalko, ob odhodu na počitnice zaščito proti zamrznitvi ogrevalnega sistema, samostojen izbor alternativnega načina delovanja v primeru napake katerega tipala, tako, da ne boste ostali na mrzlem.

V Seltronu proizvajamo več tipov regulatorjev ogrevanja. Posamezni regulatorji so predstavljeni na naslednjih straneh.

regulacije ogrevanja | industrijska elektronika | ogrevalna tehnika | tehnična trgovina | inženiring

3


Gospodarno z energijo Regulatorji ogrevanja PROMATIC WDC

VO NO

Regulatorji PRomatic WDc10B, WDc10 in WDc20 predstavljajo novo generacijo vremensko vodenih regulatorjev ogrevanja. Namenjeni so za reguliranje temperature bivalnih prostorov in tople sanitarne vode. Njihova moderna zasnova omogoča regulacijo velikega števila različnih izvedb ogrevalnih sistemov. Dve bistveni prednosti novih regulatorjev WDC: u možnost neodvisnega reguliranja dveh mešalnih ogrevalnih krogov. Z regulatorjem WDc20 lahko zadovoljimo različne temperaturne zahteve uporabnikov v 2 ločenih stanovanjih ali etažah, u na področju obnovljivih virov energije omogoča regulator WDc20 povezavo toplotne črpalke s klasičnim virom ogrevanja v celovit in varčen sistem. Regulatorji WDc imajo grafični prikazovalnik, ki nudi jasen in celovit pregled nad delovanjem in omogoča enostavno upravljanje.

Možnosti uporabe kompletov z regulatorji PROMATIC WDC: Vodenje sistema v odvisnosti od zunanje temperature ogrevanje prostorov in sanitarne vode Za sisteme s kotlom na tekoče kurivo Za sisteme s kotlom na trdo kurivo Za sisteme s plinskim pretočnim kotlom Reguliranje direktnega ali mešalnega ogrevalnega kroga Reguliranje direktnega in mešalnega ogrevalnega kroga Za kombinacije s sončnimi kolektorji Za sisteme s kotlom na tekoče in trdo kurivo * Za kombinacije s hranilnikom toplote ali toplotno črpalko* Neodvisno reguliranje dveh mešalnih ogrevalnih krogov **

Komplet WDC10B       x x x x x

Komplet WDC10         x x x

Komplet WDC20           

 Za izvedbo je kompletu potrebno dodati motorni pogon * aVc05R ali ** aVc05 Komplet WDC10B

Komplet WDC10

Slike so simbolične

2x

- regulator WDc10B - sobna enota DD2+ - motorni pogon aVc05 - zunanje tipalo aF/Pt - naležno tipalo VF/Pt - potopno tipalo tF/Pt

4

1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 2 kos

339,00 € 406,80 €

Slike so simbolične

4x ELEMENTI KOMPLETA:

ELEMENTI KOMPLETA:

cena brez DDV cena z DDV

Komplet WDC20

Slike so simbolične

ELEMENTI KOMPLETA:

- regulator WDc10 - sobna enota DD2+ - motorni pogon aVc05 - zunanje tipalo aF/Pt - naležno tipalo VF/Pt - potopno tipalo tF/Pt cena brez DDV cena z DDV

4x

1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 4 kos

420,00 € 504,00 €

- regulator WDc20 - sobna enota DD2+ - motorni pogon aVc05 - zunanje tipalo aF/Pt - naležno tipalo VF/Pt - potopno tipalo tF/Pt cena brez DDV cena z DDV

1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 4 kos

483,00 € 579,60 €

Seltron d.o.o. | Ruška cesta 96 | 2345 Bistrica ob Dravi | 02 671 96 00 | www.seltron.si | info@seltron.si


Gospodarno z energijo Regulatorja ogrevanja PROMATIC D10 in D20 PRomatic D10 in D20 sta zadnja iz generacije najpogosteje uporabljenih naprav iz programa regulacij ogrevanja Seltron. Namenjena sta za reguliranje sobne temperature in pripravo sanitarne vode v individualnih hišah in manjših poslovnih objektih. Regulatorje ogrevanja PRomatic odlikuje možnost reguliranja širokega nabora različnih tipov ogrevalnih sistemov in kombinacije več virov energije. Prednosti regulatorjev PROMATIC D10 in D20: u regulatorja sta vgrajena v ohišje, ki omogoča vgradnjo v Seltron kotlovno regulacijo na kotlu ali v samostojnem ohišju na steno, kar omogoča uporabo v kombinaciji z drugo ogrevalno terhniko, u osnovne nastavitve so analogne z gumi, kar je pregledno in enostavno za uporabo, u pri D20 so vključene sheme za avtomatski preklop med trdim in tekočim kurivom z vso logiko za varovanje in optimiranje delovanja oljnega kotla

u

delovanje ogrevanja prostorov deluje v odvisnosti od zunanje temperature in časovnega programa, kar zagotavlja maksimalno varčno delovanje.

Možnosti uporabe kompletov z regulatorji PROMATIC D10 in D20: Komplet PROMATIC D10     

Vodenje sistema v odvisnosti od zunanje temperature ogrevanje prostorov in sanitarne vode Reguliranje direktnega ali mešalnega ogrevalnega kroga Za sisteme s kotlom na tekoče kurivo Za sisteme s plinskim pretočnim kotlom Reguliranje direktnega in mešalnega ogrevalnega kroga Za sisteme s kotlom na tekoče in trdo kurivo * Za kombinacije s hranilnikom toplote * Za kombinacije kotla s sončnimi kolektorji Za kombinacije s toplotno črpalko * * za izvedbo je kompletu potrebno dodati motorni pogon aVc05R

x x x x x

Komplet PROMATIC D10

Komplet PROMATIC D20          

Komplet PROMATIC D20

Slike so simbolične

Slike so simbolične

2x

4x

ELEMENTI KOMPLETA:

ELEMENTI KOMPLETA:

- regulator ogrevanja PRomatic D10 - sobna enota DD2 - motorni pogon aVc05 - naležno tipalo VF/Pt - potopno tipalo tF/Pt - zunanje tipalo aF/Pt cena brez DDV cena z DDV

374,00 € 448,80 €

1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 2 kos 1 kos

- regulator ogrevanja PRomatic D20 - sobna enota DD2 - motorni pogon aVc05 - naležno tipalo VF/Pt - potopno tipalo tF/Pt - zunanje tipalo aF/Pt cena brez DDV cena z DDV

1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 4 kos 1 kos

460,00 € 552,00 €

regulacije ogrevanja | industrijska elektronika | ogrevalna tehnika | tehnična trgovina | inženiring

5


Gospodarno z energijo Kompaktni regulator ogrevanja PROMATIC CMP25 PRomatic cmP25 je vremensko voden regulator ogrevanja z ekranom na dotik. Namenjen je za sisteme z enim ali več ogrevalnimi krogi, saj lahko sistem z BUS povezavo poljubno širimo. Nastavitve in korekcije nastavitev izvedete med tem ko sledite navodilom, ki vam ji regulator daje na ekranu. Svojo izbiro mu potrdite z dotikom grafičnih simolov na ekranu. Za nastavitev regulatorja se uporablja koncept izbire hidravlične sheme. ta sistem se je v praksi pokazal kot optimalen za hiter in enostaven zagon regulacije ogrevanja. Kompaktni regulator ogrevanja PRomatic cmP 25 je regulator in motorni pogon v enem. montaža direktno na mešalni ventil je preprosta in hitra.

Možnosti uporabe kompleta z regulatorjem PROMATIC CMP25: Vremensko vodena regulacija Reguliranje mešalnega ogrevalnega kroga omejevanje maksimalne dovodne temperature za talno ogrevanje možnost reguliranja več ogrevalnih vej z BUS povezavo regulatorjev

Komplet PROMATIC CMP25    

Komplet PROMATIC CMP25 Slike so simbolične

ELEMENTI KOMPLETA: - regulator ogrevanja PRomatic cmP25 - naležno tipalo VF/Pt

cena brez DDV cena z DDV

6

1 kos 1 kos

275,00 € 330,00 €

Seltron d.o.o. | Ruška cesta 96 | 2345 Bistrica ob Dravi | 02 671 96 00 | www.seltron.si | info@seltron.si


Gospodarno z energijo Diferenčni regulatorji SGC običajni diferenčni termostat deluje po principu vklopi/izklopi na osnovi temperaturne diference med sončnimi kolektorji in grelnikom sanitarne vode. tak način delovanja pogosto izklaplja solarno črpalko in s tem zmanjšuje učinek solarnega sistema. Diferenčni regulatorji SGc pa s pomočjo regulacije vrtljajev obtočne črpalke vzdržuje konstantno diferenco med sončnimi kolektorji in grelnikom sanitarne vode ter tako doseže maksimalni učinek solarnega sistema. Regulatorji pa ob tej, sicer pomembni nalogi, opravljajo še vrsto drugih regulacijskih in logičnih funkcij, ki zagotavljajo učinkovito delovanje številnih hidravličnih sistemov s sončnimi kolektorji in drugimi viri energije.

Kaj vam diferenčni regulator SGC nudi? u u u u

6

u

razlogov za nakup

u

Učinkovito izrabo in merjenje pridobljene solarne energije, uporabo dodatnih virov energije, zaščito kolektorjev pred pregrevanjem - cooling funkcija, zaščito grelnika sanitarne vode pred pregrevanjem - recooling funkcija, dodatne funkcije: počitnice, anti-legionelno zaščito, anti-blokirno zaščito, proti-zmrzovalno zaščito, enostavno rokovanje s pomočjo grafičnega uporabniškega vmesnika.

V Seltronu proizvajamo SGC13, SGC24 in SGC35.

Možnosti uporabe kompletov z regulatorji SGC: OPIS ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji ali kotlom na trdo kurivo ogrevanje hranilnika toplote s sončnimi kolektorji ali kotlom na trdo kurivo ogrevanje sanitarne vode s kotlom na tekoče kurivo ogrevanje kaskade dveh hranilnikov s sončnimi kolektorji * ogrevanje hranilnika toplote s kotlom na trdo kurivo in regulacija dviga povratne temperature** Regulacija kaskade treh hranilnikov s sončnimi kolektorji ***

SGC13   x x x x

SGC24     x x

SGC35      

* dodatno je potreben še en ali *** dva motorna pogona aVc05R ** dodatno je potreben še motorni pogon aVc05

Komplet SGC13

Komplet SGC24

Slike so simbolične

Komplet SGC35

Slike so simbolične

Slike so simbolične

3x

4x

4x

ELEMENTI KOMPLETA:

ELEMENTI KOMPLETA:

ELEMENTI KOMPLETA:

- diferenčni regulator SGc13 1 kos - potopno tipalo tF/Pt 3 kos

- diferenčni regulator SGc24 1 kos - potopno tipalo tF/Pt 4 kos

- diferenčni regulator SGc35 1 kos - potopno tipalo tF/Pt 4 kos

cena brez DDV cena z DDV

137,00 € 164,40 €

cena brez DDV cena z DDV

172,00 € 206,40 €

cena brez DDV cena z DDV

regulacije ogrevanja | industrijska elektronika | ogrevalna tehnika | tehnična trgovina | inženiring

197,00 € 236,40 €

7


Gospodarno z energijo Sobni termostati Seltron Delovanje sobniega termostata temelji na osnovi merjenja sobne temperature. Sobni termostat vklopi ali izklopi ogrevanje glede na odstopanje sobne temperature od nastavljene želene temperature.

Kdaj izbrati sobni termostat?

Za sobni termostat se odločimo tudi v primeru, ko imamo celotni objekt reguliran z regulatorjem ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature, v posameznih prostorih ali etažah pa želimo drugačen temperaturni nivo. V tem primeru sobni termostat uporabljamo kot dopolnilni ali conski način reguliranja.

Kaj vam sobni termostat nudi? u u u

7

u

razlogov za nakup

u u u

optimalno ogrevanje ali hlajenje bivalnih prostorov, enostavno nastavljanje želene sobne temperature z gumbom v območju od 10 do 30 °c, možnost izbiranja med že pred-nastavljenimi tedenskimi časovnimi programi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, aktiviranje dnevnega načina delovanja s tipko “PaRtY” , aktiviranje varčnega načina delovanja s tipko “Eco” , enostaven pregled sobne temperature in drugih podatkov s pomočjo preglednega prikazovalnika, možnost izvedbe daljinskega vklopa ogrevanja z mobilnim ali stacionarnim telefonskim aparatom.

V Seltronu proizvajamo več tipov sobnih termostatov.

Namen uporabe posameznega tipa sobnega termostata lahko razberete iz tabele: Vodenje sistema v odvisnosti od sobne temperature Za sisteme s kotlom na tekoče kurivo Za sisteme s plinskim pretočnim kotlom Za sisteme plinskih pretočnih kotlov z modulacijo plamena Radiatorsko ogrevanje Električno talno ogrevanje Konvektorsko ogrevanje ogrevanje prostorov (3-točkovno reguliranje mešalnega ventila) ogrevanje prostorov in sanitarne vode ogrevanje prostorov in krmiljenje kotla z vgrajenim grelnikom vode

cena brez DDV cena z DDV

T1    x

 x

 x x x

52,00 € 62,40 €

ST2R   

ST2RDR   

ST2JV  x x

ST2TX*   

x

x x     x   x   x x   x x   x x   72,00 € 84,00 € 77,00 € 88,00 € 86,40 € 100,80 € 92,40 € 105,60 €

  

* Za brezžično delovanje sobnega termostata St2tX je potreben radijski sprejemnik RX22, cena brez DDV: 104,00 €; cena z DDV: 125,00 €

8

Seltron d.o.o. | Ruška cesta 96 | 2345 Bistrica ob Dravi | 02 671 96 00 | www.seltron.si | info@seltron.si

Veljavnost od 15. maja 2010. Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico za spremembe in izboljšave ter ne odgovarjamo za morebitne tiskarske napake.

Če imate manjšo hišo ali stanovanje z enostavnim ogrevalnim sistemom na olje ali plin, je za vas primerna rešitev sobni termostat.


Regulatorji ogrevanja