Page 1

HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:29 Uhr

Seite 1

ROTEX HPSU – ogrevanje s soncem, zrakom in ROTEX-om.

ROTEX HPSU – toplotne črpalke za novogradnje in adaptacije.

To je ogrevanje!


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:29 Uhr

Seite 2

Vstopite v dobo ogrevanja z alternativnimi viri: Ogrevajte se s pomočjo sonca in zraka Neizčrpen vir energije neposredno pred vašimi vrati

ROTEX HeatPumpSolarUnit značilnosti:

Sonce je naš naravni vir energije. Izkoristite to brezplačno toploto tudi v vaši hiši.

■ regenerativna toplotna

ROTEX HeatPumpSolarUnit (HPSU) toplotna črpalka vam ponujeno energijo okolja z maksimalno učinkovitostjo pripelje v vaš dom.

■ namenjena je ogrevanju in

V povezavi z ROTEX solarnim sistemom postane ROTEX HSPU nepremagljiv »solarni sistem ogrevanja«.

kombinacija s solarno energijo, ■ kompaktnost in tiho delovanje, ■ optimalna higiena sanitarne vode.

V primeru vezave toplotne črpalke v celovit sistem ROTEX EcoHybrid® dobite ogrevalni sistem z največjim udobjem ogrevanja in priprave sanitarne vode. Njegova bistvena prednost je zmanjšanje stroškov ogrevanja na minimum. V prihodnost orientiran sistem EcoHybrid® bo zaradi njegove odprtosti in kompatibilnosti mogoče enostavno in učinkovito nadgraditi tudi z rešitvami, ki se bodo na tem področju pojavile v prihodnosti.

črpalka zrak/voda

■ izkorišča brezplačno energijo iz okolja, hlajenju prostorov,

■ izkopi terena ali vrtine niso potrebni,

■ možna neposredna

Princip delovanja – milijonkrat preizkušen Zunanja enota toplotne črpalke zrak/voda odvzema toploto zraka iz okolice in jo preko ogrevalnega medija oddaja notranji enoti. Notranja enota se nahaja v notranjosti hiše. Njena poglavitna naloga je prenos pridobljene toplote v ogrevalni sistem.

V praksi je bil ta princip delovanja preizkušen v obrnjenem smislu (klimatske naprave in hladilniki). Kompresor hladilnika odvzema toploto izdelkom v hladilniku in jo predaja v okolico. Toplotna črpalka pa odvzema toploto iz zraka in jo predaja v ogrevalni sistem. Kot vir toplote služi okoliški zrak, ki ga segreva energija sonca. Zaradi tega imenujemo našo toplotno črpalko zrak/voda: HeatPumpSolarUnit (ali po slovensko solarna toplotna črpalka za ogrevanje).

Pomožna električna energija

Ime HPSU izvira iz HeatPumpSolarUnit.

Toplota okolice (posredna sončna energija)

Toplotna črpalka, ki jo lahko Toplotna črpalka

Hranilnik toplote HybridCube

HPSU

neposredno kombiniramo s solarnim sistemom.

[2]


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:29 Uhr

Seite 3


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:29 Uhr

Seite 4

Toplotne črpalke za novogradnje in adaptacije. Enostopenjska toplotna črpalka za novogradnje

Dvostopenjska toplotna črpalka za adaptacije

Toplotna črpalka lahko s stiskanjem zraka premaguje le določene temperaturne razlike. Ker novogradnje zaradi nizkotemperaturnega režima delovanja načeloma potrebujejo nižjo temperaturo dvižnega voda, so za te vrste gradenj toplotne črpalke ROTEX HPSU idealna rešitev.

Starejši ogrevalni sistemi z radiatorji delujejo na višjih temperaturah dvižnega voda (najmanj od 55 °C do 80 °C).

Moderna inverterska tehnologija v zunanji in notranji enoti skrbi za varčno in neslišno delovanje.

Pri toplotnih črpalkah višje temperature dosežemo s tehnološkim trikom: HPSUhitemp deluje še z dodatnim sekundarnim hladilnim krogom, ki se nahaja v notranji enoti.

Spremembe podnebja in njeni vzroki

Kaj lahko storite vi?

Inteligentno ogrevanje in varčevanje s stroški

Ves svet razglablja o pomenu varovanja okolja. Raziskave kažejo, da v gospodinjstvih za ogrevanje potrošimo več kot 60 % celotne energije. Za primerjavo, avtomobil potroši »le« 31%. Tako vaš ogrevalni sistem porabi več energije kot vaš avtomobil. Zato varčujte na pravem mestu.

Za premagovanje kratkih razdalij lahko namesto avtomobila uporabite kolo, saj na tak način varčujete z gorivom.

Kaj je visoko učinkovita ogrevalna tehnika? Je ogrevalna tehnika, ki omogoča maksimalno izrabo obnovljivih virov energije in hkrati skrbi, da je pomožna energija izkoriščena z največjim učinkom.

Ogrevam z zrakom, soncem in -om.

[4]

Ta prevzema toploto primarnega kroga, ki je segreta na 25 °C in dvigne temperaturo dvižnega voda vse do 80 °C.

Pri konvencionalnem načinu ogrevanja je brez odreka udobju, mogoče narediti le malo za zmanjšanje porabe kuriva. Tukaj pomaga samo visoko učinkovita ogrevalna tehnika.


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 5

Toplotna črpalka z modulacijo moči. Kompresor - srce toplotne črpalke

Tiho in varčno delovanje zaradi modulacije moči

Kar je v avtomobilu motor, pri toplotni črpalki predstavlja kompresor. Le-ta odločilno vpliva na izkoristek celotne toplotne črpalke. ROTEX sodi med vodilna podjetja na področju klimatskih naprav in toplotnih črpalk.

Dandanes so še vedno najbolj prodajane toplotne črpalke, ki delujejo po principu vklop/izklop. To pomeni še vedno samo 0 ali 100 % moči, ne glede na to, da morda potrebujete malo moči.

Kompresorji, ki so vgrajeni v ROTEX HPSU so razviti in izdelani v povezanem podjetju ROTEX. Zato se lahko zanesemo na »know how« vodilnega v tehnologiji več milijonske proizvodnje kompresorjev. Kompresorji so izdelani namensko za to vrsto uporabe in po smernicah energetske učinkovitosti.

Odvisno od vremena in zahtev uporabnika se spreminjajo tudi toplotne potrebe stavbe. Pri vseh ROTEX toplotnih črpalkah je v rabi t.i. inverterska tehnologija, ki omogoča modulacijo moči med 50 in 100 % s čimer se moč toplotne črpalke prilagaja trenutnim toplotnim potrebam.

Elektronika v notranjosti sistema prevzema nadzor, ki deluje neopazno in brez dodatnih izdatkov. Poveča se energijska učinkovitost sistema HPSU, kot jo poznate pri vašem avtomobilu. Potrošnja goriva je manjša, če manj pritiskate na pedal za plin. Modulacija moči toplotne črpalke vodi do izjemno nizke glasnosti,ki je primerljiva s pišem vetra.


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 6

Hranilnik toplote ROTEX HybridCube® Udobna regulacija

Hranilnik toplote in solarni grelnik sanitarne vode

Digitalna regulacija v notranji enoti je enostavna za uporabo.

Srce HPSU sistema je hranilnik toplote, ki shranjuje pridobljeno toploto in jo ob zahtevanem času preda na ogrevalni sistem. Posebej za HPSU smo razvili hranilnik toplote HybridCube®, ki ima vse značilnosti hranilnika Sanicube®. HybridCube® je hranilnik iz umetne mase in je kombinacija akumulatorja toplote in grelnika sanitarne vode, ki deluje po pretočnem principu. Toplotni izmenjevalniki so iz nerjavnega narebrenega jekla in zagotavljajo učinkovit prenos pridobljene toplote. Voda v hranilniku je izrazito temperaturno razslojena, kar omogoča maksimalni izkoristek akumulirane toplote.

Z njo lahko regulirate ogrevalni sistem in hladilni sistem (v kolikor ta obstaja) v skladu z vašimi željami in potrebami. Temperatura ogrevalne vode se regulira v odvisnosti od zunanje temperature. Regulacija izvaja samodejni preklop zima/poletje in vklaplja oziroma izklaplja ogrevanje. Na voljo so dnevni in tedenski časovni programi, ki si jih vsakdo prilagodi po lastni meri. Ponoči in v času dopustov bo temperatura znižana. Takrat, ko se boste vstali ali se vrnili domov, pa bo prijetno toplo. Ker temperaturo ogrevalne vode držimo zelo nizko, doseže celoten sistem maksimalno učinkovitost. Z udobno daljinsko kontrolno enoto lahko toplotno črpalko upravljate celo iz dnevne sobe.

[6]

Naša dognanja – za vaše zdravje Zasnova ROTEX HybridCube® že v osnovi zagotavlja optimalno higieno sanitarne vode. ROTEX izdeluje hranilnike toplote po principu za dosego optimalne higiene sanitarne vode že 25 let. V vseh generacijah hranilnikov je konstrukcija izbrana tako, da se sanitarna voda zadržuje znotraj hranilnika zelo kratek čas, kar preprečuje razvoj legionele in

nastajanje usedlin kot so vodni kamen, mulj ali rja. Prednosti priprave higiensko neoporečne sanitarne vode v takšnih hranilnikih je po dolgotrajnih raziskavah potrdil tudi Inštitut za higieno Univerze v Tübingenu.


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 7

[7]


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 8

Učinkovita povezava: Toplotna črpalka + solarni sistem. Majhna investicija – velik izkupiček

Merilo dovršenosti: Letni koeficient učinkovitosti

V konicah lahko 80 % sončne energije pretvorimo v uporabno toploto. Takšen visok izkoristek je mogoč z ROTEX ploščatimi kolektorji.

Letni koeficient učinkovitosti določa kolikokrat več uporabne energije pridobite na letni ravni v primerjavi z vloženo pomožno (električno) energijo.

Sončna energija in toplotna črpalka se dopolnjujeta v idealnem smislu. Odvisno od toplotnih potreb toplotna črpalka prispeva svoj delež v ogrevalni sistem.

Višji kot je ta koeficient, večja je učinkovitost toplotne črpalke. ROTEX toplotna črpalka, v povezavi s sončnim sistemom dosega letni koeficient učinkovitosti 4. To pomeni, da pridobite štirikrat več toplotne energije za ogrevanje in pripravo sanitarne vode, kot pa je vložek pomožne energije. ROTEX HPSU s takšno učinkovitostjo postavlja na področju toplotnih črpalk zrak/voda nove mejnike.

Praktično nepremagljivo: toplotna črpalka + solar! V predstavljenem primeru se deleži energije delijo po ključu:

Graf

Solarna energija približno 20 % Toplotna črpalka približno 55 % Pomožna energija približno 25 %

jan

feb

mar

apr

maj

Diagram prikazuje mesečno porabo energije povprečne enodružinske hiše.

[8]

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

solarna energija za pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje toplotna črpalka pomožna energija

Letni koeficient učinkovitosti v tem primeru ustreza: SCOP = 4,0 (SCOP = Seasonal Coefficient of Performance = Letni koeficient učinkovitosti)


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 9

Neposredna izraba sončne energije vključena.

Neposredna sončna energija

Pomožna električna energija

Toplota okolice (posredna sončna energija)

Močna ekipa Toplotna črpalka

ROTEX HybridCube® hranilnik toplote je idealen za izrabo sončne energije.

Hranilnik toplote HybridCube

HPSU

V kolikor se odločite vgraditi solarni sistem naknadno je to možno na hiter in enostaven način.

ROTEX Solaris - sončna energija za ogrevanje in sanitarno vodo ■ izraba sončne energije za toplo sanitarno vodo in podporo ogrevanju ■ maksimalna izraba energije zaradi optimiziranega celotnega sistema ■ visoko učinkoviti ploščati kolektorji (prilagodljivost namestitve, saj so na voljo tri velikosti) ■ višja izraba sončne energije zaradi optimalnega razslojevanja vode v hranilniku ■ dvojna prijaznost do okolja: tekočina proti zmrzovanju je odveč, preprečevanje rabe materialov, ki škodujejo okolju ■ hranilnik in solarni sistem ne potrebujeta vzdrževanja [9]


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 10

Toplotne črpalke za vsakogar.

Enostopenjska toplotna črpalka Temperatura dvižnega voda do 55 °C ROTEX toplotna črpalka Novogradnja

HPSU

HPSU monobloc

Dvostopenjska toplotna črpalka Temperatura dvižnega voda do 80 °C

HPSUhitemp

HPU compacthitemp

Obstoječe stavbe s talnim ogrevanjem Obstoječe stavbe z radiatorskim ogrevanjem Kombinacija s solarnim sistemom (tudi opcija kasnejše nadgradnje)

Zunanja enota

Notranja enota

Ogrevanje in priprava sanitarne vode Hlajenje Komponente sistema

Hranilnik z opcijo solarnega sistema Hranilnik iz nerjavnega jekla

[ 10 ]

● ●


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 11

Enostopenjske toplotne črpalke za novogradnje. ROTEX HPSU – toplotna črpalka za vaš dom

ROTEX HPSU monobloc – vse v enem ohišju

ROTEX HPSU sestavljajo zunanja enota, notranja enota in hranilnik toplote. Poseben tehnični prostor ali kotlovnica sta odveč in nepotrebna. Kompaktno zunanjo enoto je moč namestiti neopazno in na mesta, kjer so najmanj moteča in ne vplivajo na udobje bivanja. Hkrati se izognete dragim vrtinam ali izkopom. Vaš vrt bo ostal povsem nedotaknjen.

Dodatno k sistemu ROTEX HPSU s posebej ločenima zunanjo in notranjo enoto je ROTEX uvedel verzijo monobloc, kjer sta obe enoti združeni v enem ohišju. Pri tem sistemu vodijo namesto cevi za hladilno tekočino v notranjost hiše vodne cevne povezave.

Fleksibilna uporaba in enostavna montaža

Zunanja enota

Notranja enota

Higienski hranilnik toplote

Zunanja enota odvzema toploto okoliškega zraka, ki jo preko ogrevalnega medija oddaja notranji enoti.

Notranja enota se nahaja v notranjosti hiše. Njena poglavitna naloga je prenos pridobljene toplote na ogrevalni sistem s pripravo tople sanitarne vode. Notranjo enoto lahko namestimo v istem prostoru skupaj s hranilnikom toplote.

Srce sistema je hranilnik toplote HybridCube®. Natančen opis najdete na strani 6.

Kompaktno zunanjo enoto lahko neopazno namestimo na fasadah novogradenj ali obstoječih stavb.

[ 11 ]


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 12

NOVO: Dvostopenjske toplotne črpalke za adaptacije. NOVO: ROTEX HPSUhitemp toplotna črpalka za adaptacije ROTEX HPSUhitemp je visokotemperaturna toplotna črpalka, ki maksimalno učinkovito izrabi razpoložljivo energijo zraka. Hkrati dosega temperaturo dvižnega voda vse do 80 °C.

Fleksibilna uporaba in enostavna montaža

Odstranite star ogrevalni kotel - namestite ROTEX toplotno črpalko Do sedaj so bile energijsko varčne toplotne črpalke namenjene zgolj za novogradnje ali obstoječe stavbe s talnim ogrevanjem. ROTEX HPSUhitemp postavlja nove mejnike. Toplotna črpalka HPSUhitemp lahko nadomesti obstoječ kotel, pri tem pa se udobnost bivanja ne zmanjša: odstranite star ogrevalni kotel in namestite HPSUhitemp.

Zunanja enota

Notranja enota

Zunanja enota odvzema toploto okoliškega zraka, ki jo preko ogrevalnega medija oddaja notranji enoti preko vodne cevne povezave.

Z dodatnim hladilnim krogom v notranji enoti, ki je invertersko reguliran, dosegamo temperaturo vode vse do 80 °C. Energija se prenaša na ogrevalni sistem in služi pripravi pripravo tople sanitarne vode.

Zunanjo enoto lahko neopazno namestimo na fasadah novogradenj ali obstoječih stavb.

Notranjo enoto lahko namestimo v istem prostoru skupaj s hranilnikom toplote. Kotlovnice ne potrebujete. Hkrati se izognete dragim vrtinam ali izkopom. Vaš vrt bo ostal povsem nedotaknjen.

[ 12 ]

Obstoječi radiatorji bodo enostavno integrirani v nov ogrevalni sistem.

Polna moč z majhnimi stroški Tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah, -20 °C, HPSUhitemp zmore dvigniti temperaturo dvižnega voda do 80 °C in to brez pomoči električnih grelcev.


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 13

Z ali brez solarnega sistema: Imate možnost izbire. Visoko udobje rabe tople sanitarne vode z integrirano solarno opcijo = HPSUhitemp ■ notranja enota, ■ zunanja enota in ■ hranilnik toplote HybridCube® s solarno opcijo.

Neposredna raba sončne energije je enostavna ROTEX HybridCube® hranilnik toplote je idealen za izrabo sončne energije. Najprej lahko namestite samo toplotno črpalko. Solarni sistem je možno vgraditi naknadno, izredno hitro in enostavno. ROTEX HybridCube® pušča odprte možnosti za vaše odločitve v prihodnosti.

Kompaktna izvedba ROTEX HPU compacthitemp ■ notranja enota, ■ zunanja enota in ■ hranilnik sanitarne vode iz nerjavnega jekla.

Bivalentna toplotna črpalka S posebno regulacijo lahko obstoječ kotel povežete s toplotno črpalko. Pri bivalentnem načinu ogrevanja se obstoječ kotel samodejno vklopi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah in tako pomaga toplotni črpalki. Točka vklopa je v glavnem odvisna od toplotnih potreb, izolacije stavbe in moči toplotne črpalke. Toplotna črpalka zrak/voda velja tudi kot cenovno ugodno dodatno ogrevanje k obstoječemu kotlu. V poletnih mesecih in prehodnih obdobjih (spomladi in jeseni) popolnoma zadosti potrebam po ogrevanju in pripravi sanitarne vode, pozimi pa za ogrevanje poskrbi obstoječ kotel (deloma ali v celoti).

[ 13 ]


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 14

Ogrevajte se s sistemom. ROTEX EcoHybrid® celovit ogrevalni sistem

Odlična klima: ogrevanje pozimi hlajenje poleti

Beseda »Hibrid« izhaja iz grščine in pomeni »križanec, produkt z različno osnovo«. Hibridno ogrevanje je ogrevanje, ki izrablja različne vire energije.

Enostopenjska toplotna črpalka HPSU ne zmore samo ogrevanja in priprave tople sanitarne vode ampak omogoča tudi hlajenje. Talno ogrevanje lahko deluje kot ogrevalni ali kot hladilni medij, kar zagotavlja ustrezno temperaturo prostorov skozi vso leto.

EcoHybrid® je ogrevalni sistem, ki si ga dandanes želite: odgovorna raba obnovljivih virov energije in izkoristek, ki ga praktično ni več mogoče preseči. V ROTEX EcoHybrid® sistemih je predvidena razdelitev toplote v objektu. Prednost se daje talnemu ogrevanju ROTEX, obstaja pa tudi možnost, da neposredno na talno ogrevanje priključite tudi radiatorje.

Prednosti celostnega proizvajalca ROTEX proizvaja vse pomembne komponente sistema EcoHybrid®. Zanesete se lahko, da so vsi sestavni deli optimalno in premišljeno medsebojno usklajeni, kar zagotavlja največji izkoristek in udobje bivanja. ROTEX premore veliko znanja s področij razvoja, raziskav in proizvodnje komponent in sistemov ogrevanja. Vaše ogrevanje je naš poklic!

[ 14 ]

Državne subvencije Država, preko Ekosklada Republike Slovenije subvencionira ali kreditira solarne sisteme. Več informacij najdete na www.ekosklad.si.

Novogradnje V novo zgrajenih stavbah je nameščanje HPSU zelo enostavno in brez dodatnih izdatkov. Izbira ogrevalnih površin je prepuščena vam. Nenazadnje je celoten ogrevalni sistem EcoHybrid® mogoče prilagoditi zahtevam in potrebam uporabnika. Stroški investicije so nizki, udobje je na najvišji ravni, medtem ko obratovalni stroški – stroški energije ostajajo na minimalni ravni.

Pripravljen za prihodnost HPSU + EcoHybrid® – prilagodljiv in nadgradljiv Ni pomembno, kako danes vstopate v hibridno tehniko. Odlična lastnost sistema EcoHybrid® je prilagodljivost in možnost nadgradnje. V središču rešitve se nahaja ROTEX HybridCube®, ki omogoča združevanje različnih virov energije, kot sta recimo toplotna črpalka in solarni sistem. Še več, navezati je mogoče tudi ostale vire energije: oljni ali plinski kondenzacijski kotli, kotli na sekance ali pelete. Nadgradnja je mogoča kadarkoli v prihodnosti. ROTEX EcoHybrid® – varnost in udobje za vašo prihodnost!


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 15

Enostopenjska toplotna črpalka (temperatura dvižnega voda do 55 °C) ~3/400 V

~1/230 V

Tehnični podatki za HPSU – zunanja enota Tip zunanje enote

6 kW

7 kW

8 kW

4,20 5,49 8,63 2,66 3,43 4,68 7,20 5,12

5,13 6,55 10,13 2,64 3,29 4,35 8,16 5,86

5,69 7,18 11,02 2,59 3,16 4,11 8,37 6,08

11 kW

14 kW

16 kW

6,56 8,20 11,82 2,63 3,35 4,72 15,05 11,72

8,52 10,07 14,93 2,66 3,31 4,52 16,06 12,55

9,18 10,73 16,40 2,57 3,20 4,42 16,76 13,12

EU okoljski znak za HPSU v povezavi s talnim ogrevanjem

Osnovni podatki Nazivna ogrevalna moč A7/W35 Nazivna ogrevalna moč A2/W35 Nazivna ogrevalna moč A10/W35 Nazivni koeficient učinkovitosti KOP A7/W35 Nazivni koeficient učinkovitosti KOP A2/W35 Nazivni koeficient učinkovitosti KOP A10/W35 Nazivna hladilna moč A35/W18 Nazivna hladilna moč A35/W7

kW kW kW

kW kW

Dimenzije enote (V / Š / G) Masa enote

mm kg

735 / 825 / 300 56

1345 / 900 / 320 110 ( W18)

Področje uporabe - ogrevanje Področje uporabe - hlajenje Področje uporabe - sanitarna voda

°C °C °C

Od -20 do +25 Od +10 do +43 Od -20 / do 43

Od -20 do +35 Od +10 do +46 Od -20 / do 43

Glasnost – ogrevanje (merjeno na razdalji 10 m) Glasnost – hlajenje (merjeno na razdalji 10 m) Število faz napajalne napetosti Omrežna frekvenca Napajalna napetost Zagonski tok Hladilni medij Količina hladilnega medija Priključek hladilnega medija Plinska cev Cev hladilnega medija Največja dolžina cevi hladilnega medija Najkrajša dolžina cevi hladilnega medija Dolžina cevi hladilnega medija s prednapolnjeno količino hladilnega sredstva

dB(A) dB(A)

Hz V A

28 28

28 28

29 30

31 30

31 32

1~ 50 230 11

3~ 50 400 13,5

R 410a 1,7 kg

R 410a 2,95 kg

5/8“ 15,9 mm 1/4“ 6,4 mm

5/8“ 15,9 mm 3/8“ 9,5 mm

30 m 3m 10 m

75 m 5m 10 m

32 34

Nazivna moč ogrevanja / nazivni KOP / nazivna moč hlajenja A = zunanja temperatura °C W = izhodna temperatura – dvižni vod °C *2 Opozorilo: pri količini hladilnega medija nad 3 kg je potrebno izvajati redno letno vzdrževanje preko pooblaščenih serviserjev.

[ 15 ]


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 16

Enostopenjska toplotna črpalka (temperatura dvižnega voda do 55 °C) Tehnični podatki za HPSU – notranja enota Tip zunanje enote za zunanjo enoto

6-8 kW

6-8 kW

ogrevanje

Osnovni podatki Barva Dimenzije enote (V / Š / G) Masa enote

11-16 kW

ogrevanje in hlajenje

ogrevanje

11-16 kW ogrevanje in hlajenje

RAL9010 mm kg

922 / 502 / 361 50

922 / 502 / 362 55

Področje uporabe – ogrevanje prostorov Področje uporabe – hlajenje prostorov Področje uporabe – dvižni vod ogrevanja Področje uporabe – dvižni vod hlajenja

Od -20 / do 25 Od 10 / do 43 Od 15 / do 50 Od 5 / do 22

Od -20 / do 35 Od 10 / do 46 Od: 15 / do 55 Od 5 / do 22

Priključek hladilnega medija Plinska cev Cev hladilnega medija

5/8“ 15,9 mm 1/4“ 6,4 mm

5/8“ 15,9 mm 3/8“ 9,5 mm

3V3

6WN

9WN

1~ 50 230 13

3~ 50 400 8,7

3~ 50 400 13

Tip električnega grelca Osnovni podatki Število faz napajalne napetosti Omrežna frekvenca Napajalna napetost Delovni tok

Hz V A

Tehnični podatki ROTEX HPSU monobloc Zunanja enota

Ogrevanje

3-fazni priklop

Ogrevanje s talnimi ploščami

Nazivna moč

Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje Hlajenje

Priključna el. moč COP EER Področje uporabe

Glasnost ** Hladilni medij Napajanje Priporočena velikost varovalke

[ 16 ]

Ogrevanje Hlajenje Sanitarna voda Ogrevanje Teža R-410A

kW kW kW kW

~3 /400 V

~3 /400 V

11 kW

14 kW

16 kW

11 kW

14 kW

16 kW

11,20

14,00

16,00

2,51

3,22

3,72

4,46

4,35

4,30

11,20 12,85 2,51 3,78 4,46 3,39

14,00 15,99 3,22 5,32 4,35 3,01 -15 ~ 35 (1) * 10 ~ 46 -15 ~ 35 (1) (2) *

16,00 16,73 3,72 6,06 4,30 2,76

29

31

33 180

-15 ~ 35 (1) * -15 ~ 35 (1) (2) *

°C °C °C dBA

Ogrevanje in hlajenje

29 kg

31

33 180

kg

2,95 3N~ / 400 V / 50 Hz

2,95 3N~ / 400 V / 50 Hz

A

20

20

Merilni pogoji: ogrevanje zunanja temperatura Tz = 7 °C / temperatura dvižnega voda Tdv 35 °C (ΔT = 5 K); hlajenje zunanja temperatura Tz = 35 °C / temperatura dvižnega voda Tdv 18 °C (ΔT = 5 K) (1) Modeli E(DD/B)L* obratujejo do -20 °C / Modeli E(D/B)L * obratujejo do -25 °C zunanje temperature (2) Dodatni električni grelec se vklaplja nad 35 °C * zunanja temperatura ** merjeno na razdalji 10 m


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:30 Uhr

Seite 17

Dvostopenjska toplotna črpalka (temperatura dvižnega voda do 80 °C) Tehnični podatki HPSUhitemp

Zunanja enota

Naprava

Enota Podatki o moči* Nazivna ogrevalna moč* COP* Dimenzije Širina Višina Globina Masa Neto Bruto Kompresor Tip motorja Področje uporabe Ogrevanje Priprava tople sanitarne vode Najvišja temperatura dvižnega voda Najnižja temperatura dvižnega voda Najnižja temperatura sanitarne vode Najvišja temperatura sanitarne vode Glasnost Glasnost (merjeno na razdalji 10 m)

11 kW 3~400V

kW kW

16 kW 3~400V

11 kW 3~400V

11 14 16 11 3,57 4,66 5,57 / 3,08 3 2,88 / * Pogoji: TDV = 65 °C, TPV = 55 °C, ΔT = 10 K, TZ = 7 °C

mm mm mm kg kg

14 kW 3~400V

Notranja enota

900 1345 320 120 130

120 130

14 kW 3~400V

16 kW 3~400V

14 / /

16 / /

600 705 695 120 130

147,25 156

Hermetičen scroll kompresor °C °C °C °C °C °C dBA

Hladilni medij Tip Regulacija Največja dovoljena dolžina cevi m Najvišja dovoljena višinska razlika m Metoda odmrzovanja Regulacija moči Način električne priključitve Število faz električnega priključka Omrežna frekvenca Hz Omrežna napetost V Električni tok Najvišji delovni tok A Priporočena velikost varovalke A Črpalka Nazivni ESP (nominalni zunanji statični tlak) kPa Priključna električna moč W Vodna povezava Nazivni pretok l/min

Od -20 do +20 °C Od -20 do +35 °C 80 25 25 80 32

33

13,5 16

80 25 25 80

35

R410a Elektronski ekspanzijski ventil 50 30 Reverziblni proces Regulacija inverterja Y1 3~ 50 380-415 13,5 16

Od -20 de +20 °C Od -20 de +35 °C 80 25 25 80

13,5 16

R410a u. R134a

Y1 3~ 50 380-415 12,5 16

12,5 16

12,5 16

94 87

91,9 95

89,7 101

15,8

20,1

22,9

[ 17 ]


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

Tehnični podatki hranilnika za toplotno črpalko

Tip

Osnovni podatki Celotna prostornina hranilnika Neto masa hranilnika Skupna masa polnega hranilnika Mere (D x Š x V) Najvišja. dovoljena temp. akumulirane vode Toplotne izgube pri 60 °C

l kg kg cm °C

13:30 Uhr

Seite 18

Nerjavni hranilnik sanitarne vode (1)

Hranilnik toplote s solarno opcijo

HYC 544/19/0

HYC 544/32/0

500 86 586 79 x 79 x 159 85

500 92 592 79 x 79 x 159 85

HYC 343/19/0

RKHTSP 200

300 201 258 59 81 89 359 282 347 59,5 x 61,5 x 159 69,5 x 60 x 133,5 69,5 x 60 x 161 85 75 75

kWh/24h 1,4 1,4 1,3 Ogrevanje sanitarne vode Prostornina sanitarne vode l 28,4 28,4 27,8 Najvišji obratovalni tlak bar 6 6 6 Material toplotnih izmenjevalnikov nerjavno narebreno jeklo Površina toplotnega izmenjevalnika za TSV m² 5,9 5,9 5,71 Srednja specifična toplotna moč W/K 2860 2860 2795 Polnjenje hranilnika - toplotni nerjavni narebren izmenjevalnik 1 Količina vode v topl. izm. l 9,5 17,4 12,3 Površina topl. izm. za ogrevanje m² 1,96 3,74 2,53 Srednja specifična toplotna moč W/K 957 1809 1235 Solarna podpora ogrevanju - toplotni nerjavni narebren izmenjevalnik Količina vode v topl. izm. l 4,8 4,8 / Površina topl. izm. za ogrevanje m² 0,96 0,96 / Srednja specifična toplotna moč W/K 312,9 312,9 / Tehnični podatki za moč * Količina tople vode brez dodatnega ogrevanja pri pretoku 8 l/min / 12 l/min ob pogojih (THV=10 °C / TTSV=40 °C / THR=50 °C) l 338 / 272 338 / 272 213 / 187 Količina tople vode brez dodatnega ogrevanja pri pretoku 8 l/min / 12 l/min ob pogojih (THV=10 °C / TTSV=40 °C / THR=60 °C) l 527 / 468 527 / 468 283 / 249 Količina tople vode brez dodatnega ogrevanja pri pretoku 8 l/min / 12 l/min ob pogojih THV=10 °C / TTSV=40 °C / THR=65 °C) l 614 / 560 614 / 560 332 / 292 Čas ponovnega ogrevanja min 45 25 45 količina vode 140 l -> 5820Wh (kopalna kad) (HPSU 008) (HPSU 016) (HPSU 008) Čas ponovnega ogrevanja min 30 17 30 količina vode 90 l -> 3660Wh (tuš) (HPSU 008) (HPSU 016) (HPSU 008) Cevni priključki Hladna in topla voda Zoll 1"ZN 1"ZN 1"ZN Ogrevanje dvižni in povratni vod Zoll 1"ZN 1"ZN 1"ZN

Definicije Količina tople vode je prostornina, ki ostane na razpolago brez dodatnega ogrevanja in ob sledečih pogojih: temperatura tople sanitarne vode 40 °C, temperatura hladne sanitarne vode 10 °C in pri navedenem pretoku vode. Čas ponovnega ogrevanja je potreben čas po izpraznitvi hranilnika za ponovno segretje tople sanitarne vode na 50°C. Samo v kombinaciji z dvostopenjsko toplotno črpalko HPU compacthitemp

[ 18 ]

1,2

1,5

193,5 10

250,5 10

/

/

7,5 1,56 /

7,5 1,56 /

/ / /

/ / /

255 / 251

330 / 326

320 / 316

415 / 411

352 / 348 30

457 / 453 40

(HPSUhitemp 016) (HPSUhitemp 016)

* Opombe: THV - temperatura hladne vode, TTSV - temperatura tople sanitarne vode, THR - temperatura hranilnika

(1)

RKHTSP 260

/

/

3/4"NN 3/4"NN

3/4"NN 3/4"NN


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:31 Uhr

Seite 19

V 21 P

Solaris ploščati kolektorji

V 26 P

H 26 P

Dimenzije (D x Š x V) Bruto površina Aperturna površina Absorpcijska površina Masa Volumen medija v kolektorju Absorber

2000 x 1006 x 85 mm 2000 x 1300 x 85 mm 1300 x 2000 x 85 mm 2,60 m2 2,60 m2 2,01 m2 2 2 1,79 m 2,35 m 2,35 m2 2 2 1,80 m 2,36 m 2,36 m2 35 kg 42 kg 42 kg 1,3 l 1,7 l 2,1 l Bakreni cevni register v obliki harfe, na katerega je zavarjena visoko selektivna aluminijska plošča

Zasteklitev Zasteklitev Izolacija Najvišji padec tlaka pri 100 l/min Kot postavitve min. – maks. na streho ali prostostoječe Kot postavitve min. – maks. v streho Dovoljena temperatura mirovanja Najvišji obratovalni tlak

Miro-Therm (absorbcija največ 96 %, emisivnost približno 5 % ± 2 % Enojno varnostno steklo, transmisivnost ca. 92% Mineralna volna, debelina 50 mm 3,5 mbar 3,0 mbar 0,5 mbar 15° - 80°

15° - 80° Približno 200 °C 6 bar Kolektorji so preizkušeni na temperaturne šoke in temperaturo mirovanja. Letni izplen je preko 525 kWh/m2 pri 40 % pokritosti (velja za Würzburg, Nemčija)

Regulacijsko krmilna enota RPS3

Dimenzije (Š x G x V) Električni priključek Priključna električna moč Regulacija

230 x 142 x 815 mm 230 V/50 Hz 245 W (modulirano* 20-120 W) Digitalni diferenčni regulator s prikazovalnikom Pt 1000 PTC FLS 20

Tipalo kolektorja Tipalo hranilnika in povratnega voda Tipalo temperature dvižnega voda in merilec pretoka (pribor) * modulacija moči je mogoča samo z uporabo senzorja FLS Za solarne tlačne sisteme uporabite RPS3 P.

[ 19 ]


HPSU_Prospekt_08_2009_slow.qxd:Layout 1

03.09.2009

13:31 Uhr

Seite 20

© ROTEX · 008.1403238 · Pridržujemo si pravico do popravkov in tehničnih sprememb 08/2009, ROT-09.01.si.v01.2009.08 Ogrevajte se s sistemom · 08/2009

ROTEX EcoHybrid® – Celovit ogrevalni sistem. Kaj je EcoHybrid®?

ROTEX EcoHybrid® – prilagodljiv in nadgradljiv

Beseda »Hibrid« izhaja iz grščine in pomeni »križanec, produkt z različno osnovo«. Hibridno ogrevanje je ogrevanje, ki izrablja različne vire energije.

Ni pomembno, kako danes vstopate v hibridno tehniko: odlična lastnost sistema EcoHybrid® je prilagodljivost in možnost kasnejše nadgradnje.

Hibridno ogrevanje omogoča skupno delovanje različnih virov energije kot sta toplotna črpalka in solarni sistem. Še več, povezati je mogoče tudi ostale vire energije: oljni in plinski kondenzacijski kotli, kotli na sekance ali pelete. Nadgradnja je mogoča kadarkoli v prihodnosti. Odgovorna raba obnovljivih virov energije in izkoristek, ki ga praktično ni mogoče več izboljšati.

ROTEX EcoHybrid® – varnost in udobnost za vašo prihodnost!

Vse iz ene roke ROTEX proizvaja vse pomembne komponente sistema EcoHybrid®. Zanesete se lahko, da so vsi sestavni deli optimalno in premišljeno uporabljeni, kar zagotavlja največji izkoristek in udobje bivanja. ROTEX premore veliko znanja s področij razvoja, raziskav in proizvodnje komponent in sistemov ogrevanja.

Celoten sistem iz ene roke: ■ regenerativne toplotne črpalke zrak/voda, ■ moderni oljni in plinski kondenzacijski kotli, ■ do okolja prijazni solarni sistemi za pripravo tople vode in ogrevanje, ■ higienski visoko zmogljiv hranilniki toplote, ■ udobno talno ogrevanje, ■ varnostne oljne cisterne s smradno zaporo in ■ povezovalni instalacijski material za sanitarno vodo in ogrevanje in umetne mase. Več informacij najdete na www.seltron.si

Vaše ogrevanje je naš poklic!

SELTRON d.o.o. Ruška c. 96 2345 Bistrica ob Dravi Tel. +386 (0)2 671 96 00 Fax: +386 (0)2 671 96 66 e-mail: info@seltron.si www.seltron.si

ROTEX Heating Systems GmbH Langwiesenstraße 10 · D-74363 Güglingen Fon +49 (71 35) 103-0 · Fax +49 (71 35) 103-200 e - m a i l i n f o @ r o t e x . d e · w w w. r o t e x . d e

Rotex HPSU - ogrevanje s soncem, zrakom in Rotex-om  

Toplotne črpalke za novovgradnje in adaptacije