__MAIN_TEXT__

Page 1


„mon amie“ –

dla wiecznie pięknej skóry „mon amie“ jest nowa i jedyna

w swoim rodzaju. Została ona

zaprojektowana z myślą o ko-

bietach, które mają wysokie wy-

magania wobec pielęgnacji skó-

ry. „mon amie“ to pierwsze na

Z myślą o wszystkich pracujących kobietach, sportowcach, matkach, żonach, paniach domu, studentkach, uczennicach – jednym słowem dla wszystkich kobiet na świecie. Посвящается всем работающим женщинам, спортсменкам, мамам, женам, домохозяйкам, студенткам, ученицам производственного обучения – просто всем женщинам этого мира.

świecie kolarium. „mon amie“

jest przeznaczona dla KAŻDEJ

kobiety, gdyż spełnia ona wszel-

kie kobiece tęsknoty i pożądania:

pragnienie urody, atrakcyjności,

dobrego samopoczucia i doskonałego wyglądu.

„mon amie“ –

для вечно прекрасной кожи „mon amie“ – новая и неповто-

римая.

Она

специально

раз-

работана для женщин, предъ-

являющих

особые

требования

к своей коже. „mon amie“ – это

первый коллагенарий в мире. „mon amie“ предназначена для

КАЖДОЙ женщины, потому что

она

предлагает

воздействие,

удовлетворяющее женские же-

лания и стремления: красота,

привлекательность,

хорошее

самочувствие и бесподобный

внешний вид.

3


„mon amie“ – z Collagen Plus

Wieczna piękność: Światło produ-

kowane przez specjalnie zapro-

jektowane lampy Collagen Plus

odnawia zapasy kolagenu w skó-

rze. Linie i zmarszczki ulegają wy-

gładzeniu. Skóra sprawia wrażenie

znacznie gładszej i świeższej. Colla-

gen Plus przywraca skórze utraconą ela-

styczność. Wilgotność skóry na całym ciele

poprawia się zdecydowanie.

Doskonały efekt „anti-aging“!

„mon amie“ –

с функцией Collagen Plus Вечная

красота:

Благодаря

воздействию светового спек-

тра специально разработанных

ламп Collagen Plus возобнов-

ляется синтез коллагена кожи.

Линии и морщинки уменьшают-

ся. Кожа выглядит значительно

более гладкой и свежей. Collagen

Plus возвращает коже утраченную

эластичность. Повышается степень

увлажненности кожи всего тела. Омоложение в чистом виде!

5


„mon amie“ –

Lecznicza siła słońca

Światło ultrafioletowe nadaje cerze piękny, lekko opalony wygląd. „mon amie“, pierwsze kolarium na świecie, łączy w sobie zalety lamp Collagen Plus ze światłem ultrafioletowym. Do wyboru zabiegi z użyciem światła ultrafioletowego lub tylko kolagenowe. Poczuj leczniczą siłę słońca, która prowadzi do produkcji witaminy D3 i wielu pozytywnych efektów biochemicznych. Zdrowie i uroda w najlepszym wydaniu.

„mon amie“ –

целебная сила солнца

Паралельно с коллагеном ультрафиолетовый свет обеспечивает красивый цвет кожи с легким оттенком. „mon amie“, первый коллагенарий в мире, соединяет Collagen Plus с ультрафиолетовым светом. На выбор предоставлены обе функции или только воздействие коллагена. Целебная сила солнца становится ощутимой, она вырабатывает „солнечный“ витамин D3 и производит биоположительный эффект.

6

Здоровье и красота в чистом виде.


„mon amie“ –

poczuje Twoją skórę „mon amie” wyposażona jest

w specjalny czujnik skóry.

Mierzy on zawartość me-

laniny w skórze i określa

typ skóry, gwarantując w

ten sposób indywidualnie

dostosowane i bezpieczne

opalanie.

Maksymalne bezpieczeństwo!

„mon amie“ –

неповторимое ощущение кожи

„mon amie“ оснащена медико-

техническим сенсором для кожи.

Он измеряет содержание ме-

ланина в коже, определяет тип

кожи и заботится об индивидуальном и безопасном загаре.

Безопасность в чистом виде!

9


12


„mon amie“ -

Podsumowanie

„mon amie“ -

Резюме

100 % użytkowników stwierdza znaczne wygładzenie drobnych zmarszczek na twarzy i dekolcie.

100 % пользователей замечают существенное разглаживание морщинок в области лица и декольте. 88 % użytkowników stwierdza znaczne wygładzenie głębokich zmarszczek na twarzy i dekolcie.

88 % пользователей замечают существенное разглаживание ярко выраженных морщинок в области лица и декольте.

100 % użytkowników stwierdza znaczną poprawę jędrności i elastyczności skóry na całym ciele. 100 % пользователей замечают явное улучшение упругости и эластичности по всему телу.

97 % skuteczności osiągnięcia indywidualnych założeń leczenia 97 % достигли своих целей при прохождении терапии

% 20

40

Po 10 zastosowaniach После 10 применений Po 20 zastosowaniach После 20 применений Po 30 zastosowaniach После 30 применений

60

80

100

* Źródło: badania obserwacyjne przeprowadzone z udziałem 51 osób, 2008 r., klinika Piano, Szwajcaria * Наблюдательное исследование с 51 испытуемыми, 2008 год, клиника Piano, Швейцария

Za pierwszym razem:

Начальное воздействие:

W celu odbudowy warstwy kolagenu zalecamy około 20 zastosowań (ok. 2-3 razy w tygodniu).

Рекомендуется коллагеновыйвосстановительный курс продолжительностью примерно в 20 применений (около 2-3 раз в неделю).

Dla uzyskania trwałego wyniku zalecamy regularne zastosowanie jeden raz w tygodniu.

Для получения длительногопродолжительного результата рекомендуется одно регулярное, еженедельное применение.

14

15


„mon amie“ –

razem z nią łatwo Ci się śmiać! • Pozyskanie nowych klientek:

— Młodych kobiet, które pragną zachować młodzieńczą

świeżość.

— Dorosłych kobiet“, które, w zależności od etapu

życia, na którym się w danej chwili znajdują, pragną

pozbyć się pierwszych oznak starzenia się lub

dokonać kompletnego odmłodzenia skóry.

• „mon amie“, pierwsze kolarium na świecie, może być używane przez cały rok, gwarantując tym sa-

mym stale wysokie obroty.

• „mon amie“ przeznaczona jest do zastosowania w

ośrodkach spa i wellness, studiach kosmetycz-

nych, hotelach, siłowniach i klubach sportowych oraz solariach.

Gwarantowany sukces!

„mon amie“ – с этой

подругой Вам хорошо смеяться! • Привлечение новых клиенток:

— молодых женщин, желающих сохранить их свежесть.

— „Взрослых“ женщин, которые, в зависимости от

того в каком периоде жизни они находятся, хотели

бы ликвидировать первые возрастные признаки,

включая женщин интенсивно борющихся с возрастом, желающих комплексного ремоделирования.

• „mon

amie“,

первый в мире коллагенарий, он

используется круглый год и поэтому предлагает

постоянный и более сильный высокий доход. „mon

amie“

размещается

в

веллнесс-клубах,

спа-центрах и салонах красоты, в косметических

студиях, а также в отелях, студиях женского фитнеса

и загара.

Успех в чистом виде!

17


Dane techniczne

Технические характеристики

Wyposażenie

Оснащение

Wyposażenie seryjne

Серийное оснащение

45 lamp: 23 Collagen Plus i 22 UV Sufit (200 cm): 14 x Collagen Plus + 13 x UV (Art. 3230036000) Łóżko (180 cm): 9 x Collagen Plus + 9 x UV (Art. 3230076060) W pełni elektroniczny system kontroli pracy lamp przy użyciu międzynarodowej, opatentowanej technologii CPI Zabezpieczenie 3 x bezpiecznik 16 A K Fl Funkcja zapisywania w pamięci mocy opalania na wypadek przerwania seansu

Czujnik skóry

SUN

45 ламп: 23 Collagen Plus и 22 УФ верx (200 cm): 14 x Collagen Plus + 13 x УФ (арт. 3230036000) низ (180 cm): 9 x Collagen Plus + 9 x УФ (арт. 3230076060) Полностью электронное управление лампами по международно-запатентованной технологии электронного управления питанием ламп (CPI) Устройство защиты-3 x 16A автоматический выключатель с нечеткой логикой Сохранение мощности при перебоях электроэнергии

Сенсор для кожи

ON OFF

SUN ON OFF

Sound-Paket

Аудиопакет

Akcesoria

Принадлежности

Wymiary urządzenia

Габариты

2.360 mm x 1.370 mm x 1.860 mm (Długość x szerokość x wysokość)

2.360 mm x 1.370 mm x 1.860 mm (длина x ширина x высота)

• Centralny wyrzut gorącego powietrza • Rura wentylacyjna • Centralny system odprowadzania ciepłego powietrza • megaTimer

otwarte

zamknięte

2.360 mm x 1.370 mm x 1.460 mm (Długość x szerokość x wysokość)

• Центральный патрубок вентиляции • Вытяжной вентиляционный шланг • Отвод теплого воздуха • megaTimer

в открытом состоянии в закрытом состоянии

2.360 mm x 1.370 mm x 1.460 mm (длина x ширина x высота) 1.370 mm

Zalety produktu

Odnowa kolagenu pod wpływem działania światła • Lampy UV mogą zostać osobno włączone lub wyłączone • Niski poziom szumu • Optymalnie nakładające się na siebie strefy nasłoneczniania • Niskie koszty eksploatacji dzięki niewielkiemu poborowi mocy (3400 do 6980 wat) i długiej żywotności lamp (800 godzin) • Stały okres użytkowania wynoszący 20 minut • Ozdobne oświetlenie kabiny

1.460 mm

1.860 mm

2.360 mm

Польза использования продукта

Восстановление коллагена при помощи света • УФ-лампы включаются отдельно • Очень незначительное шумообразование • Оптимально перекрывающиеся поля излучения • Низкие эксплуатационные расходы в связи с низкой потребляемой мощностью (от 3.400 до 6.980 ватт) и длительным сроком службы ламп (800 часов) • Фиксированное время использования 20 минут • Декоративное освещение помещения

19


www.mon-amie.de KBL-Solarien AG Sunshine Company Ringstr. 24-26 56307 Dernbach Germany fon +49(0)2689.9426-0 fax +49(0)2689.9426-66 E-Mail mon-amie@kbl.de PL RUS

© Copyright 2009 KBL-Solarien AG, Niemcy. mon amie jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy KBL-Solarien AG. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i błędów. Specyfikacje i dane techniczne mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia. Nr art. 3010196118 kwiecień, 2009

© Авторское право 2009 KBL-Solarien AG, Германия. mon amie является товарным знаком, т.е. зарегистрированной товарной маркой фирмы KBL-Solarien AG. Право на ошибки и недоразумения сохраняется. Спецификация и технические параметры могут быть изменены в любое время без уведомления. Арт.-№ 3010196118 апрель 2009

Profile for rafal bielawa

Kolarium mon amie  

mon amie – pierwsze na świecie kolarium! Jedyne w swoim rodzaju połączenie kolagenowej terapii świetlnej i naświetlania światłem ultrafiolet...

Kolarium mon amie  

mon amie – pierwsze na świecie kolarium! Jedyne w swoim rodzaju połączenie kolagenowej terapii świetlnej i naświetlania światłem ultrafiolet...

Profile for sellar
Advertisement