Page 1

VoIP en UC&C

DOSSIER

2016

Juli 2016 | Het VoIP en UC&C Dossier 2016 is een uitgave van Sellair

UITGEBREID OVERZICHT VOIP EN UC&C PRODUCTEN EN ­DIENSTEN VOOR DE ICT-PROFESSIONAL

• BEDRIJFSPROFIELEN • ACHTERGRONDEN • ONDERZOEK • SPECIALISTEN SECURITY DOSSIER • DIENSTEN DISTRIBUTEURS

DOSSIER Andere dossiers

Aangeboden door: SECURITY

DATACENTER & CLOUD

DOSSIER DOSSIER DISTRIBUTEURS

SECURITY

DOSSIER DOSSIER DISTRIBUTEURS


Westcon-Comstor is a distributor with a difference. We are agile and innovative, able to respond to the needs of our partners with speed and precision while having the financial strength and logistical reach of a large global organisation. If you're looking for a forward thinking technology partner with the best vendor portfolio that the industry has to offer – talk to Westcon-Comstor

+31 (0)30 248 9411 info.nl@westcon.com nl.westcon.com | nl.comstor.com


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Voorwoord | Eric Luteijn

Colofon

VoIP en UC&C Dossier 2016 De telecombranche is in de afgelopen twintig jaar ingrijpend veranderd nadat de sector onder druk van de Europese Unie midden jaren ‘90 gedwongen is geliberaliseerd. Na die eerste golf van vernieuwing veroorzaakte de internethype vanaf begin deze eeuw een volgende innovatiestroom die de verhoudingen uit het vorige millennium volledig op hun kop zetten. Inmiddels zijn we toe aan de derde vloedgolf van vernieuwingen uit de cloud. De gevolgen van al deze veranderingen zijn ook voor het IT- en telecomkanaal ingrijpend. Er zijn resellers en distributeurs die lucratieve businessmodellen hebben opgezet als gevolg van de tanende invloed van KPN en andere traditionele aanbieders van telefoniediensten en -producten. Al die veranderingen hebben ons dus veel goeds gebracht. Maar er zijn ook slachtoffers gevallen en de markt is ondoorzichtiger geworden, dat hoef ik u niet uit te leggen. De stroom nieuwe aanbieders van telecom- en internetdiensten, de wirwar aan tarieven en prijsplannen maar ook de overvloed aan nieuwe (sociale) media waarmee we communiceren; er zijn weinig branches die dit hebben meegemaakt. Tegen die achtergrond doen we via deze eerste editie van het VoIP en UC&C Dossier een poging om orde in deze chaos te scheppen. Al is het maar een klein beetje. De redactie van ChannelConnect

is onder leiding van Rene Frederick in deze markt gedoken en het resultaat is de prachtige gids die nu voor u ligt. Met redactionele artikelen en analyses, een reeks interviews met aanbieders van telecom- en UC-diensten en een aantal overzichtelijke lijsten met spelers en marktpartijen in de belangrijkste segmenten in de telecommarkt. U krijgt ondermeer inzicht in de verhoudingen tussen de verschillende soorten aanbieders van telefonie- en UC-diensten. Ook hebben we diverse analyses van ondermeer de marktaandelen van telefooncentrales anno 2016, een analyse van de rol van nieuwkomers die de cloud gebruiken voor telefonie en UC, en we bespreken de impact van Skype for Business op de telecommarkt. Verder bieden we een stappenplan voor het migreren van traditionele zakelijke telefonie naar een UC-omgeving, geven onze visie op de toekomst van bureautoestellen én een uitgebreid overzicht van zakelijke Wifi-systemen. Kortom: een uitgebreid aantal analyses en overzichtslijstjes in een bewaarnummer zoals de markt dat nog niet eerder heeft gezien. Interessant zijn ook de interviews met toonaangevende marktpartijen en die gesprekken liegen er niet om: de meningen lijken elkaar op punten tegen te spreken. En juist dat gegeven maakt de telecommarkt niet alleen licht opportunistisch, maar ook heel dynamisch, energiek en veranderlijk. De rol van onze media is om u te helpen om de juiste keuzes voor uw businessstrategie te maken. Ik wens u veel leesplezier.

Het VoIP en UC&C Dossier is een crossmediaal platform van Sellair BV met naast de website tevens een jaarlijkse special over VoIP, Unified Communications & Collaboration en aanverwante relevante onderwerpen die in een oplage van 10.000 exemplaren wordt verspreid. Opmerkingen en suggesties over deze uitgave kunt u richten aan redactie@channelconnect.nl ADRES

Sellair BV Arendstraat 41 1223 RE Hilversum Telefoon: 035 642 3000 www.sellair.nl info@sellair.nl UITGEVER: Eric Luteijn REDACTIE & MEDEWERKERS

René Frederick (redactiechef) Bart Plooij (eindredactie) Michiel van Blommestein Erik van Gurp Pim Hilferink Guido Kok Rob Kurver Bart Mulckhuijse Maarten Oberman Dick Schievels Onno Speekenbrink Hans Steeman Ferry Waterkamp Oscar Kennepohl (infographics) WEBREDACTIE

René Frederick Bart Plooij CONTACT REDACTIE: redactie@channelconnect.nl VORMGEVING & DTP: Ruben Klip PROJECTMANAGER: Laurens Koetsier ADVERTENTIES EN EXPLOITATIE SELLAIR BV

eric@channelconnect.nl jan@channelconnect.nl niels@channelconnect.nl laurens@channelconnect.nl DRUK: GrafiServices, Utrecht PRIJS: kosteloos voor abonnees ChannelConnect Losse verkoopprijs: € 49,50 OPLAGE: 10.000 exemplaren HET VOIP EN UC&C DOSSIER 2016 IS EEN UITGAVE VAN

Het VoIP en UC&C Dossier 2016 mag niet worden gereproduceerd, geheel noch gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Het VoIP en UC&C Dossier 2016 is niet aansprakelijk voor onjuistheden in deze uitgave. Het VoIP en UC&C Dossier 2016 Eric Luteijn is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, Uitgever welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Het VoIP en UC&C Dossier 2016 behoudt eric@channelconnect.nl voor om ingezonden materiaal zonder Arendstraatzich 41,het 1223recht RE Hilversum, The Netherlands kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Postbus 145, 1400 AC Bussum, The Netherlands | Mobiel kunt Tel. +31 (0)35 642 30 00 |Lezersservice Direct +31 (035) 763 06 70 +31 u(0)6 106 90 Voor onze wekelijkse email nieuwsbrief zich535 (gratis) | twitter: eric.luteijn@sellair.nl | www.sellair.nl eluteijn aanmelden via de website www.channelconnect.nl Hier kunt u ook terecht kunt voor nieuws, achtergronden, marktcijfers, opinie en video-interviews. Voor wijzigingen van adresgegevens en/of overige vragen kunt u contact opnemen met onze abonnementenadministratie via redactie@channelconnect.nl of 035 642 3000.

Eric Luteijn ceo

3


Je telefooncentrale wordt mobiel. En intelligent! Vast mobiel integratie Functioneert op ieder mobiel netwerk Duidelijke scheiding zakelijk en privĂŠ gebruik Bellen met corporate adresboek (in en uit) Afzendernummer(s) eenvoudig kiesbaar BYOD (Bring Your Own Device)

Altijd verbonden met je collega’s, waar je ook bent, met welk netwerk je ook belt. Lagere kosten, meer keuzevrijheid en verrassende functionaliteit. Alleen met Xelion6.

6


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Inhoudsopgave

Inhoud 3 Voorwoord 5 Inhoudsopgave 6 Analyse | Overzicht telecommarkt, Guido Kok 12 Analyse | Resultaten onderzoek telecommarkt, Guido Kok 14 Analyse | Gebruikscijfers VoIP en UC, Computer Profile, Erik van Gurp 18 VoIP-providers | dean one, Robert de Jager 20 VoIP-providers | Raffel, Ralf Mens, Remco van Vugt 22 VoIP-providers | oneCentral, Marius Savelbergh 24 VoIP-providers | Pridis, Johan van Oostveen 26 VoIP-providers | Speakup, Guiseppe Levatino 28 Marktoverzicht | Trunks 29 VoIP-providers | Unexus Connect, Wim Pullens 30 VoIP-providers | Voclarion, Ronald Koppelman 32 VoIP-providers | Talk360, Hans Osnabrugge 34 VoIP-providers | Xelion, Micha Cohen 36 VoIP-providers | ZPEAK, Bart Groothuijze 38 VoIP-providers | gnTel, Onno Speekenbrink 39 VoIP-providers | Tele2, Barry Wissink 40 VoIP-providers | iPerity, Jeroen Naeff, Marco Moen 42 Analyse | Van VoIP naar hosted voice, Rob Kurver 48 Marktoverzicht | VoIP-providers 51 UC-systemen | Pocos, Stephan Homan 52 Analyse | Implementatie UC-projecten, Bart Mulckhuijse 56 VoIP en UC&C | Avaya, Melvin Harmsen 58 VoIP-providers | innovaphone, Dagmar Geer 60 VoIP-providers | NFON, Cees Buunders, Annemarieke Langeveld 62 Marktoverzicht | VoIP- en UC-producten 63 VoIP-providers | Swyx, advertorial 64 VoIP-providers | Escaux, Christophe Hendriks 67 Contact centers | Unexus Connect, Wim Pullens 69 Distributeurs | Lydis, Cor Heide, Gijsbert Zijlstra 70 Analyse | MobilityWorks, Bart Martens 72 Marktoverzicht | PBX’en 73 VoIP-providers | Swyx, Ronald Lewis 75 Contact center | Livecom, Davey Martowidjojo 76 Marktoverzicht | COIN-leden 78 Analyse | Impact van Skype for Business, Rob Kurver 82 UC-randapparatuur | Sennheiser, Günter Vos 84 UC-randapparatuur | Logitech productoverzicht 86 UC-randapparatuur | Ricoh, Jeroen Huijbregts, Jeroen Stabel 88 Distributeurs | Lydis, Cor Heide 91 VoIP-providers | Dia Telecom, Mark Omtzigt 92 Analyse | Relevantie bureautoestellen, Maarten Oberman 94 Distributeurs | Lydis, Portfolio Yealink 96 Distributeurs | BNS Distribution, Eelco van Gelderen, Bastiaan Kuijlaars 98 Distributeurs | tiptel, Ton Kuppens 100 Distributeurs | Westcon-Comstor, Mark Homburg, Ronald Werndly 102 Distributeurs | Exertis, Jean-Paul Weterings 104 Distributeurs | Tech Data, Jaco Verheul 106 Marktoverzicht | Distributeurs 108 Analyse | Wireless LAN-markt in 2016 113 VoIP-technologie | NETGEAR, Arend Karssies 115 Infrastructuur | Xirrus, Ramón Hemelrijk 116 Marktoverzicht | Aanbieders WLAN 118 Agenda

5


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Guido Kok

Complexiteit in telecommarkt biedt kansen voor resellers

Markt voor telefonie en UC-diensten in beeld De telecommarkt is de afgelopen jaren zeer complex geworden. Nieuwe aanbieders dienen zich massaal aan en bedreigen de gevestigde orde. Dit gegeven biedt evenwel kansen voor resellers van telecomdiensten. Maar dan is inzicht in de relaties tussen de bestaande nieuwe aanbieders cruciaal. De redactie van het VoIP en UC&C Dossier heeft een overzicht gemaakt. De liberalisering van de telecommarkt onder druk van de Europese Unie alweer zo’n 20 jaar geleden heeft consumenten en bedrijven veel goeds gebracht. Het gevolg van deze open markt is vooral een scala aan nieuwe diensten die we destijds voor onmogelijk hadden gehouden en tegen tarieven die in deze periode spectaculair zijn gedaald. Een keerzijde van de liberalisering is echter de ondoorzichtigheid van de telecomsector. Eind jaren ‘90 had KPN als staatsbedrijf (incumbent) het monopolie op telecomdiensten en hoe slecht de dienstverlening destijds misschien ook was, we wisten wel de weg. Nu kennen we een wirwar aan aanbieders die net allemaal iets anders (lijken te) doen, worden we dagelijks

geconfronteerd met een overvloed aan termen en weten we veelal niet waar we moeten aankloppen voor support. In de zakelijke markt rekenen bedrijven en organisaties op hun IT- en telecomresellers voor ondersteuning en in dat licht biedt dit VoIP en UC&C Dossier een overzicht van de huidige ontwikkelingen.

Definities Om te beginnen, kunnen telecom service providers of operators worden onderscheiden in een aantal categorieën, maar op hoofdlijnen is het een bedrijf dat telefonie levert, doorgaans aangevuld met additionele diensten. Om deze dienst te kunnen leveren, heeft een telecomprovider verschillende componenten nodig zoals

verbindingen, telefooncentrales of PBX’en, telefoontoestellen, facturatiesystemen en klantportals. Bedrijven kunnen componenten uit de dienstverlening van telecomproviders los of gebundeld afnemen. Vaak is het niet mogelijk om delen van componenten af te nemen en zelf componenten toe te voegen. Dit gegeven maakt het lastig voor bedrijven om zelf de ideale mix van componenten samen te stellen. Verder geldt dat hoe meer schakels er in de levering van een dienst zitten, op hoe meer vlakken er storingen kunnen optreden. Het is nogal eens niet duidelijk welke productwaarde de tussenliggende schakels toevoegen.

Termen Beschrijvingen Cloud

Een clouddienst heeft minimaal de volgende ingrediënten: • Selfservice: diensten zelf beheren zonder tussenkomst van leveranciers. • Schaalbaar: accounts naar behoefte omhoog en omlaag schalen. • Flexibel betalen: zonder investeringen betalen naar gebruik. • Multi-tenant: software voor meerdere organisaties en gebruikers. • Hoge beschikbaarheid: de provider maakt bewuste keuzes ten behoeve van mate van beschikbaarheid van de software.

Hosted telefonie Single tenant-oplossing (voor elk bedrijf een aparte PBX op een aparte server). Ook mogelijk als een cloudmodel te leveren, echter dan is het niet in een shared/multi-tenant-omgeving. Cloudtelefonie

Bellen met software of op platformen die worden gehost in de cloud, verder uitleg: zie ‘cloud’

Unified Communication (UC) Integratie van realtime en non-realtime apps en communicatie. UC is meestal niet één product maar een set producten met een consistente en eendrachtige user interface en user experience over verschillende devices en mediatypes. Afbeelding 1: definities van de verschillende soorten moderne communicatie.

6


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Laag Type

Interconnect

Route en kosten

Tier 1

Met (vrijwel) alle operators

Direct via afgiftetarieven

Tier 2 Fixed Network Operators (FNO) Met incumbents (Tier 1) en operators (Tier 2 & 3)

Direct via afgiftetarieven en indirect via transit

Tier 2

Direct via afgiftetarieven en indirect via transit

Fixed Network Operators (Incumbent)

Fixed Virtual Network Enablers (FVNE) (Bedrijven die FVNO’s kunnen aansluiten)

Tier 3 Fixed Virtual Network Operators (FVNO)

Met incumbents (Tier 1) en operators (Tier 2 & 3)

Via Tier 2 met Tier 1 operators en Enkel indirect via transit (optioneel) andere Tier 2 en 3 providers

Afbeelding 2: Overzicht van de verschillende types providers op basis van connectiviteit.

Context Daarnaast is er een reeks andere organisaties betrokken bij de regulering en organisatie van telecomdiensten, waarvan de Autoriteit Consument en Markt en COIN de belangrijkste zijn in deze context. De ACM houdt toezicht op de telecomaanbieders als het gaat om de mededingingswetgeving. Partijen zijn (mede daardoor) terughoudend met het delen van specifieke informatie over hun netwerk en interconnects. Deze contracten vallen dan ook meestal onder geheimhouding. In principe moeten alle zelfstandige telecomdienstverleners zich bij de ACM registreren, ongeacht waar ze zich in de keten bevinden. In de praktijk registreren veel bedrijven zich niet, wat risico’s kan hebben voor de betreffende provider. Daarnaast moeten aanbieders van telecomdiensten aan wettelijke voorschriften voldoen, zoals 112 aankiesbaarheid, aftapbaarheid en dataretentie van maximaal een jaar. Dan is er nog het samenwerkingsverband van aanbieders van elektronische communicatiediensten en netwerken die samenwerken in de vereniging COIN, een landelijke organisatie die optreedt als beheerder van telefoonnummers, porteringen en locaties. Het werk van COIN maakt het voor gebruikers dus gemakkelijker om met behoud van telefoonnummers te verhuizen van een netwerk naar een ander netwerk.

Deel 1: O perators en verbindingen Verschillen tussen providers Door het spinnenweb dat telecommarkt heet, is het zeer lastig te achterhalen waar providers zich in de keten bevinden. Daarnaast is telefonie een dienst met betrekkelijk weinig onderscheidend vermogen en dit gegeven moeten telecomaanbieders compenseren met geïntegreerde meerwaardediensten, zoals Business Support Systemen, CRM, portals, facturering, betalen et cetera. En natuurlijk met hun marketing en sales. De verschillen tussen providers zitten vooral in de mate van connectiviteit met andere providers. Dit onderscheid wordt aangegeven met de niveaus Tier 1, 2 en 3. In de regel geldt; hoe meer directe verbindingen een operator heeft met andere providers en des te minder schakels, des te lager de verbindingskosten. Daar staat tegenover dat Tier 3-providers meer onderdelen van hun dienstverlening uitbesteden en dan rijst de vraag of en hoe ze dat goed hebben geregeld. En of de gegarandeerde kwaliteit toereikend is voor klanten van die diensten.

Interconnectie Om gegarandeerd goede verbindingen tussen klanten te kunnen opzetten, moeten telecomproviders verbindingen hebben met elkaar, dit heet interconnectie. Iedere operator moet interconnectie hebben met alle andere operators, anders kan het voorkomen dat klanten bepaalde andere klanten niet kunnen bellen.

Interconnectie bestaat uit twee elementen: • Termination: het kunnen opbouwen en afleveren van een gesprek (bellen). • Origination: het aankiesbaar zijn en ontvangen van gesprekken door middel van een telefoonnummer (gebeld worden).

Netwerk Operator Codes De ACM is verantwoordelijk voor het toezicht op openbare telecomactiviteiten zoals termination (bellen) en origination (nummers) in Nederland. De ACM definieert bedrijven deze bedrijven als Openbare Telecommunicatie D i e n st ve r le n e r of O p e n b a re Telecommunicatie Netwerkleverancier. De definitie die de ACM hanteert voor een netwerkleverancier is zo breed dat bijna ieder bedrijf dat twee servers in een datacenter afneemt en daar een kabel tussen trekt, hieraan voldoet. Kijkend naar wie er daadwerkelijk eigendom is van kabels in de grond (koper en glas) dan wordt het lijstje veel korter: KPN/ Reggefiber, Vodafone/Ziggo, Tele2 en Eurofiber. COIN verstrekt zogenaamde Network Operator Codes (NO-code) aan bedrijven die zelfstandig als aanbieder nummers willen registreren en porteren van andere aanbieders. Ze moeten hiervoor ook interconnects opbouwen met andere providers, want toegekende telefoonnummers moeten ook aankiesbaar worden gemaakt. Een interconnect hoeft overigens niet te betekenen dat de aanbieder eigendom is van de kabels in de grond. Dienstverleners

7


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Guido Kok

De relaties tussen de aanbieders in de telecombranche zijn zeer complex. De schematische weergave toont slechts een fractie van de verhoudingen.

kunnen geen NO-code krijgen. Een bedrijf kan meerdere NO-codes hebben voor het gebruik van meerdere netwerken. Routes over directe verbindingen tussen Tier 1- en Tier 2-providers worden afgerekend door middel van gereguleerde afgiftetarieven. Routes via andere providers worden afgerekend door middel van transit-tarieven die providers onderling met elkaar afspreken. Om een zo hoog mogelijke marge te verdienen, is het de kunst om zo veel mogelijk gebruik te maken van routes waar geen transittarieven voor gerekend worden. Operators kijken dus goed naar de prijs/kwaliteitverhouding van de routes.

FVNO’s een bijzondere categorie In de mobiele wereld is de term Mobile Virtual Network Operator (MVNO) al jaren een begrip. Deze operators zijn virtuele aanbieders van mobiele telefonie en aanvullende diensten maar die niet of

8

beperkt investeren in eigen infrastructuur en interconnects. Ze gebruiken de (mobiele) netwerken van de infrastructuuraanbieders waaronder KPN, T-Mobile en Vodafone. Deze partijen gebruiken geen NO-code maar zogenaamde Service Provider Codes (SP-codes). Op het vaste net is deze constructie minder bekend maar bestaat wel. Deze Fixed Virtual Network Operators, ofwel virtuele aanbieders, hanteren de NO-codes en voor COIN en ACM zijn dit dus volwaardige aanbieders. Een onderscheid is dat ze op interconnect-niveau vaak wel een commercieel of juridisch verschil maken. Deze Tier 3 FVNO-operators hosten hun NO-code op het netwerk van een Tier 2-operator. Met andere woorden; de interconnect met de Tier 1-operators wordt als dienst afgenomen van de Tier 2-operator. Vanwege de bovenstaande verschillen is eigenlijk geen enkele partij in Nederland heel zuiver Tier 1-operator. De virtuele

NO’s zijn immers niet rechtstreeks gekoppeld. Voor de leesbaarheid classificeren we in dit artikel de partijen die interconnecten met een substantieel aantal partijen (de bekendste is natuurlijk KPN) toch als Tier 1. Andere partijen die een behoorlijk eind in de richting van Tier 1 gaan, zijn Tele2, BT, T-Mobile en Vodafone/ Ziggo. Deze partijen koppelen met de grootste aantallen partijen. Sommige verkopen die toegang weer als transitdienst aan anderen.

Business Support Systemen Als laatste moet een telecomprovider werken met een Business Support System (BSS) voor de provisioning en het beheer van de componenten en diensten. Een BSS bestaat uit een klantportal, CRM-systeem en facturatiesoftware. De klantportal is bedoeld om klanten in staat te stellen producten en diensten volledig zelfstandig te bestellen en aan te


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

passen. Deze portal is doorgaans direct geïntegreerd met de telefooncentrale of PBX van eindklanten zodat onderdelen vanuit één omgeving kunnen worden beheerd. Het CRM-systeem is bedoeld om gegevens van ondermeer klanten en resellers te beheren. Het CRM is vaak geïntegreerd met de facturatiesoftware en is ook gekoppeld met alle andere onderdelen. Facturatiesoftware is een van de meest onderschatte maar meest essentiële onderdelen in het BSS. Dit VoIP en UC&C Dossier gaat niet in op billingsoftware omdat deze alleen de billing van alle (micro)transacties (gesprekken en datagebruik) van de gesprekken bijhoudt, de facturatiesoftware van alle transacties bundelt en de factuur stuurt. Omdat de meeste operators zeer veel microtransacties afhandelen, is deze software daar speciaal voor ontwikkeld en moet uiterst nauwkeurig worden geïntegreerd.

Overige partijen

Referentiekaders

Dan zijn er nog de distributeurs, cloud service brokers, Value Added Resellers, Managed Service Providers en natuurlijk eindgebruikers. Al deze groepen kunnen klant zijn bij een provider in de categorie Tier 1, 2 of 3 en/of van een leverancier van telefonieplatformen waarop we hierna doorgaan.

De tabel zoals weergegeven in afbeelding 4 is helaas een te simplistische weergave van de realiteit. Elke speler op het gebied van (cloud) PBX’en is gestart vanuit een andere basis. Ook eigenen sommige spelers zichzelf een bepaalde categorie toe en komen niet veel verder dan enkel een onderdeel van de categorie en kunnen de term niet waarmaken.

Deel 2: Platformen

De downloadbare en direct te installeren open source-platformen, zoals Asterisk en Freepbx, zijn daarentegen gemaakt met een invalshoek vanuit de destijds benodigde marktbehoeften en missen daarom soms functionaliteit in de basistelefonie, die on-premise (gebaseerde) PBX-platformen wel hebben. Voor veel cloud PBX’en die open source-componenten combineren geldt dit niet. Deze evenaren bijna of helemaal de functionaliteit van on-premise PBX’en.

PBX-platform Naast de verbindingen van de operators hebben bedrijven een telefooncentrale of PBX-platform nodig om het in- en uitgaande belverkeer te routeren, beheren en af te leveren op telefoontoestellen en andere end points. De hoofdcategorieën PBX-platformen die we hier behandelen zijn onder te verdelen in drie categorieën, zie 4.

9


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Guido Kok

Functionaliteit PBX of UC op locatie (on premise)

Cloud PBX / Communication as a Service / UC as a service

Open source-platforms (zoals Asterisk of Freepbx)

Schaalbaarheid

Gelimiteerd door apparatuur

Ongelimiteerd

Gelimiteerd door server (instance)

Flexibiliteit en schalen vergen

Investeringen

Kosten

Kosten plus investeringen

Managementsystemen

Meerdere

Meestal één portal

Meerdere

Kosten Aanschaf apparatuur Voorspelbaar en maandelijks

• Aanschaf apparatuur • Voorspelbaar • Maandelijks

Technologierisico’s bij

Klant

Service provider

Klant

Disaster recovery

Gelimiteerd, kostbaar, maar kan wel. Denk aan de zorg

Meestal zeer sterk en meer dan één datacenter

Matig. De meeste kleine providers installeren het op een Virtual Private Server (VPS)

Flexwerken Features gelimiteerd tot locaties Alle features op alle locaties beschikbaar

Alle features op alle locaties beschikbaar

Features

Beperkt *

Veel

Niet behandeld

Niet behandeld

• • • • • • • •

Gemiddeld

Messaging for enterprises Niet behandeld Messaging for consumers Video for customer service (B2C) Messaging for customer service (B2C) Communication Platform as a Service Contact Center-platforms Collaboration communication Call tracking

Afbeelding 4: Overzicht van de beschikbaarheid, features en mogelijkheden van functionaliteit naar de verschillende types VoIP-platformen.

Dataverbindingen Naast telefonieverbindingen en een PBX/UC-oplossing zijn er nog dataverbindingen nodig van de (VoIP)telefoons naar de PBX. Een deel van de providers levert deze (optioneel of verplicht) mee en andere providers laten het aan de eindklant over om de verbinding in te kopen of een eigen (open) internetverbinding te gebruiken. Sommige providers leveren een extra VPN over de meegeleverde verbinding. In ons onderzoek zullen we niet inzoomen op de verschillende types dataverbindingen.

Een PBX-platform kan dus bij elk type operator (Tier 1, 2, 3) worden ingezet om gebundeld en in combinatie met termination- en origination-diensten te worden gebruikt. De meeste PBX-platformen zijn verkrijgbaar als gesloten (proprietary) systeem en als open source platform die samen het multi-tenant platform vormen. Er zijn weliswaar weinig tot geen platformen waarin alle componenten redundant zijn uitgevoerd en hiervan een multi-tenant architectuur maken. Vraag dus goed door hoe de architectuur en redundantie werkt.

Schakels bij PBX-platformen

Microsoft en Google

Leveranciers van PBX-platformen zijn zelf geen operator of bieden in die zin dan ook geen communicatiediensten aan.

Tot slot zijn er nog de technologiegrootmachten zoals Microsoft en Google die ook communicatiediensten en UC

aanbieden. Hun bijna unieke invalshoek die (alleen) zij kunnen bieden, is de hoge mate van integratie en samenwerking tussen communicatie en documenten. Zij bewegen zich echter zichtbaar naar meer PBX-functionaliteit in één pakket. Het lijkt echter dat ze er niet in slagen om een echt compleet aanbod van features neer te zetten maar wellicht is dat een kwestie van tijd. De omgekeerde beweging van (online) integratie tussen bestaande PBX-platformen en documentsamenwerking is moeilijker omdat dat niet in het belang is van bedrijven als Microsoft en Google. Offline integratie via bestaande clients voor bijvoorbeeld mail en agenda is gemakkelijker. Een aantal Nederlandse platformen doet dit al.

* De aanduiding ‘Beperkt’ geldt minder voor een leverancier zoals Broadsoft, die immers is gestart vanuit de functionaliteit van een on-premise PBX en deze naar de cloud heeft gebracht. Daarnaast zijn sommige cloud PBX’en volledig met open source componenten gebouwd die de functionaliteit van (het downloadbare) Asterisk of Freepbx overstijgt.

10


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Deel 3: Trends WebRTC Een relatief recente innovatie is de open standaard WebRTC die volgens sommigen een grote rol gaat spelen in het communicatielandschap. WebRTC ondersteunt peer to peer-communicatie in een webbrowser zonder een telefonieplatform. Het zal niet voor alle situaties geschikt zijn, want soms is het in verband met veiligheid, integratie en beheersbaarheid handiger dat alles via één centraal systeem loopt. Bovendien is WebRTC (nog) niet goed doorontwikkeld voor mobiel gebruik. Mobiele browsers omzeilen app-stores, wat het businessmodel van de technologiebedrijven niet in stand houdt. Toch wordt WebRTC door veel telecomexperts gezien als cruciaal voor de toekomst.

Mobile first en desktopvervangers Een andere trend is dat smartphones worden gezien als vervangers van de desktelefoon. Niet iedereen is het hier overigens mee eens maar grote spelers zijn daar wel degelijk op ingericht. In ieder geval meer dan de kleinere en open source-leveranciers. Het gaat dan niet om functionaliteit op smartphones via apps, maar om de functionaliteit van bureautoestellen die in het netwerk en op de native dialer kan worden geïntegreerd.

Fixed Mobile Convergence De vervanging van bureautoestellen heet Fixed Mobile Convergence of Fixed Mobile Substitution. Enerzijds lijkt dit een positieve trend maar het kan ook leiden tot een verkapte vendor lock-in, een mooie term voor gedwongen winkelnering, www.iperity.com

die klanten die vast en mobiel willen integreren, dwingt om toestellen en harden software bij dezelfde leverancier af te nemen. FMC dwingt klanten bovendien om het netwerk van de PBX-leverancier en/of service provider of operator te gebruiken. Klanten moeten een SIM-kaart aanschaffen waardoor het moeilijk is om tussen zakelijke en privégesprekken van SIM-kaart te wisselen. Dit nadeel voor gebruikers vermindert de flexibiliteit en maakt een strategie gericht op Bring Your Own Device (BYOD) lastiger. Sommige providers en platformen proberen dit nadeel van FMC te ondervangen met verschillende varianten van een zogenaamde two legg call. Deze techniek zorgt ervoor dat gebruikers, met een willekeurige SIM-kaart, toch uitbellen met het zakelijke nummer op de native dialer. Een nadeel voor gebruikers is echter dat er twee keer wordt afgerekend voor de belminuten.

en (IP-)PBX-platformen zijn namelijk schaars want het is al snel appels met peren vergelijken. Platforms hebben veel features en leveranciers hanteren doorgaans geen eenduidige naamgeving en geen eenduidige implementatie van de functies. Ondanks deze complexiteit is het belangrijk te proberen een duidelijker beeld van deze markt te schetsen. Het was niet de bedoeling om alle features van alle platforms en diensten uit te vragen. Het ging om de functionaliteiten die van belang zijn voor resellers om hun stempel te kunnen drukken op het platform dat zij gebruiken en onderscheidend vermogen te kunnen toevoegen aan hun dienstverlening. Dit is namelijk een van de belangrijkste uitdagingen waar IT- en telecomresellers de komende jaren voor staan.

Onderzoek telecommarkt Resumerend kan met recht worden gesteld dat de telecommarkt er niet overzichtelijker op is geworden sinds de liberalisering onder druk van de EU. Daarom hebben we vanuit iPerity samen met de redactie van het VoIP en UC&C Dossier de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de telefoniemarkt in de vorm van een vragenlijst voor leveranciers en resellers van IT- en telecomproducten als aanbieders van IT- en telecomdiensten en operators. (De resultaten staan op pagina 12-13 van dit dossier.) Goede vergelijkingen van de markt voor VoIP-telefonie

sales@iperity.com

088 555 2111

Guido Kok helpt MKB-bedrijven om hun organisatie vanuit ICT te structureren en innoveren zodat zij klanten beter kunnen helpen. Hij is een vertaler tussen techniek en klant. Kok is verbonden aan IPerity voor marketing- en sales support. IPerity ontwikkelt realtime zakelijke communicatieoplossingen die via system integrators worden geleverd. Hiervoor heeft IPerity een VoIP-platform dat op open standaarden en API’s integreert met andere platforms en apps.

@iperity 11


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Guido Kok & Rene Frederick

Marktverkenning ChannelConnect onder aanbieders telefoniediensten

‘Telecomsector bouwt veel zelf, maar innoveert gericht op toekomst’ De redactie van ChannelConnect en het VoIP en UC&C Dossier heeft afgelopen weken samen met VoIP-specialist Guido Kok een marktverkenning gehouden onder toonaangevende aanbieders van telefoniediensten en -producten. De enquête behandelde PBX/UC-platformen, operators en functionaliteiten die zij gebruiken en aanbieden. Enkele opvallende resultaten; veel aanbieders bouwen zelf, hebben weinig ‘open’ interfaces en nemen stappen naar innovaties als volwaardig WebRTC en FMC. Het onderzoek dat de redactie van het VoIP en UC&C Dossier afgelopen weken heeft uitgevoerd, was vooral een verkenning van de spelers in de telefoniemarkt. Op de enquête onder circa 140 aanbieders van telecomdiensten, VoIP en VoIP-platformen in de Benelux heeft

platforms werken. Bijna de helft heeft zelf een PBX/UC-platform gebouwd. Deze groep bestaat 68 procent uit providers. Dit betekent dat van alle providers circa een derde besluit om zelf het platform te bouwen in plaats van in te kopen. Van de operators die een platform kopen,

Helft van aanbieders heeft een zelf ontwikkeld PBX/UC-platform ongeveer de helft inhoudelijk gereageerd. Onder deze respondenten zitten zowel alle toonaangevende grote operators en aanbieders van VoIP-diensten als de leveranciers van PBX- en UC-platformen. De verkenning geeft dus een kwalitatief hoogwaardig beeld van de situatie in de markt. De vragenlijst was zeer gedetailleerd en dus voert het te ver om hier op alle details in te gaan. De website channelconnect.nl heeft meer informatie.

PBX/UC-platformen Een conclusie op basis van de antwoorden van de respondenten is dat veel aanbieders werken met een eigen platform of systeem. Enerzijds klopt dit beeld met het gegeven dat topspelers aan het onderzoek hebben meegedaan maar opvallend is wel dat veel kleinere aanbieders ook met zelf ontwikkelde

12

kiezen de meesten voor de usual suspect zoals Broadsoft, Swyx, Cisco, Skype for Business en 3CX. De vraag rijst overigens wel waarom zij ervoor kiezen voor zelf te bouwen, of zij iets missen in de bestaande platforms en zo ja wat. Dit is mogelijk aanleiding voor vervolgonderzoek. Verder valt uit de vervolgvragen over

de PBX/UC-oplossingen op dat bijna 80 procent van de respondenten een eigen design gebruikt. Dat terwijl er vanuit bijvoorbeeld Google, Apple en Microsoft ook design guidelines zijn die laten zien hoe een goed ontwerp dient te zien. Is dit Hollandse eigenwijsheid of voldoen de richtlijnen niet aan de verwachtingen van de aanbieders?

Features en tarieven De key features wordt door verreweg het merendeel van de aanbieders geïntegreerd geleverd in hun platform. Het gaat om zaken als hotdesking, twinning, rapportage, gespreksopname en presence die iedere aanbieder met goed fatsoen toch wel moet leveren. Schijnbaar ‘minder courante’ features zoals CTI en belplanbeheer worden door ‘slechts’ 80 procent aangeboden. Bedrijven die deze features belangrijk vinden, zullen daar dus specifiek naar moeten vragen.


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Belplannen Overigens een kanttekening over belplannen; de respondenten met belplanbeheer zeggen dit op hun platform aan te bieden middels een drag & drop interface. De vraag is of dit klopt aangezien maar een beperkt aantal platformen daadwerkelijk een drag & drop interface heeft. Vraag daarom goed door naar ondermeer hoe belplannen kunnen worden gemaakt en gewijzigd. Hetzelfde geldt voor apps voor het beheren van de PBX. Deze features zijn voor eindgebruikers wellicht minder van belang, maar voor beheerders kan dit veel tijd besparen. Een kleine meerderheid van de aanbieders (57 procent) hanteren een hybride tariefstructuur waarbij een groot deel van de features all-in is en een deel tegen meerkosten. Bijna 40 procent werkt met all-in tarieven en een enkeling laat klanten per feature betalen.

Een andere verrassing betreft het kunnen aansluiten van eigen SIP-trunks. In de verkenning blijkt dat toch nog 30 procent van de PBX-bouwers aangeeft dit niet te ondersteunen. Dit betekent dat gebruikers geen keuzevrijheid hebben in het gebruiken van eigen trunks.

aangeeft WebRTC te ondersteunen. Dit is hoopgevend nieuws voor de innovatie in de telecomsector in Nederland. Sommige hebben het eenvoudig geregeld met een browserphone in de PBX en andere hebben een kant en klare web applicatie beschikbaar waarop klanten kunnen inloggen om vervolgens via WebRTC te bellen en gebeld te worden. Ook dienstverleners zoals Voiceworks, innovaphone en Escaux hebben oplossingen die geïntegreerd zijn op hun platforms. Van de (traditionele) vendors hebben ondermeer Cisco, Broadsoft, Swyx, Avaya, Unify en Mitel zelf ontwikkelde oplossingen van WebRTC embedded op hun platforms. Microsoft werkt met ORTC, de gestandaardiseerde uitbreiding van WebRTC.

API’s

Vast-mobiel integratie

De vragen omtrent de realtime API en rest API zijn allemaal erg positief ingevuld. De integratie van PBX/UC-oplossingen met de API is belangrijk omdat het klanten en resellers in staat stelt maatwerk applicaties te maken. Opvallende uitkomst is dat 60 à 70 procent van de PBX-bouwers zegt een API-managementtool te hebben. Omdat het hoge investeringen van de aanbieders vergt om deze faciliteiten te ondersteunen, lijkt het voor sommige platformen twijfelachtig of de antwoorden ook kloppen al is dit lastig te verifiëren. Het aantal applicaties dat is ontwikkeld voor gebruik op of in combinatie met het VoIP/UC-platform ligt bij 40 procent op meer dan 12 applicaties wat hoog is. Een onderwerp voor vervolgonderzoek lijkt de vraag waarom bedrijven dan geen app-store bouwen.

De integratie van vaste en mobiele bedrijfscommunicatie is voor nogal wat aanbieders een actueel onderwerp. Inmiddels kan tweederde van de aanbieders aan klanten een FMC-oplossing bieden, heeft 15 procent dat niet en werkt bijna 20 procent aan een aanbod. Om bellen via een mobiele app mogelijk te maken werkt het merendeel van de aanbieders met SIP en werkt een klein deel met two leg call over GSM. 26 procent heeft geen

SIP-trunks

50 procent van de aanbieders ondersteunt WebRTC mobiele app. Een mobiele app voor het beheer van PBX’en heeft 75 procent van de aanbieders.

Operators Van de respondenten heeft 45 procent geen operatorstatus maar levert wel VoIP en is 36 procent een Tier 2 operator met een NO-code en directe interconnect. Het kleinste deel is net als in het echte leven een Tier 1 operator. Slechts een klein aantal Tier 3 operators heeft meegedaan aan het onderzoek. Overigens is opvallend dat een groot deel van de respondenten niet goed kon aangeven of ze een Tier 1, 2 of 3 operator zijn ofwel dat ze VoIP leveren van een andere partij maar zelf geen operator zijn. Het lijkt daarom dus meer dan raadzaam dat u bij de keuze voor een leverancier zelf wel precies weet wat het verschil is en hierop doorvraagt.

WebRTC Zeer interessant is te zien dat al meer dan 50 procent van de aanbieders

13


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Erik van Gurp

Analyse Computer Profile onder 7.500 ICT-beslissers:

Gebruik UC in zes jaar tijd sterk gestegen

Databasemarketingbureau Computer Profile is continu in contact met de in kaart gebrachte doelgroep over het gebruik van ICT- en telecomproducten en -diensten. In een marktoverzicht op basis van zo’n 7.500 interviews met ICT-verantwoordelijken voor vaste telefonie schetst Erik van Gurp van Computer Profile een actueel beeld van de verhoudingen.

De markt voor telecomproducten en -diensten is een immer complexer wordend speelveld voor gebruikers van communicatiesystemen. Er is veel overlap in definities van diensten wat onderzoek naar marktpenetratie van producten bemoeilijkt. Waarin een VoIP-platform van een IP-PBX verschilt of wat het onderscheid is tussen een telefonieoplossing in de cloud en hosted telefonie, zijn voorbeelden van spraakverwarring. Ook krijgen veel bedrijven die met Microsoft Office werken nogal eens Skype for Business (gratis) bij hun account maar gebruiken ze de features slechts ten dele. De vraag is of het in die gevallen eerlijk is te zeggen dat deze bedrijven ook daadwerkelijk werken met Skype for Business als UC-platform.

Historische context Een terugblik naar de cijfers uit 2010 laat zien dat 98 procent van de geïnterviewde locaties gebruik maakte van een telefooncentrale die op de eigen of een gelieerde locatie (hoofdkantoor of vestiging) stond. Anno 2016 is dat percentage afgenomen tot 66 procent. Ongeveer een derde van de geïnterviewde locaties heeft dus géén eigen systeem of oplossing meer voor vaste telefonie. In de segmenten handel, transport en industrie is het percentage locaties dat nog over een eigen telefooncentrale beschikt het hoogst. Dat kan dus ook op een andere locatie zijn binnen de eigen organisatie.

In gesprekken met circa 7.500 verantwoordelijken voor vaste telefonie is scherp gekeken naar deze kwesties en daardoor is het toch mogelijk om een beeld te creëren van de posities van de aanbieders in de diverse subsegmenten van de telecommarkt. De interviews geven inzicht in het gebruik van communicatiemiddelen op circa 6.500 locaties in Nederland. De ondervraagde bedrijven hebben ten minste 50 medewerkers in dienst. Afname in het gebruik van PBX op eigen locatie.

14


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Grotere locaties gebruiken vaker VoIP dan kleinere locaties

Gebruik van PBX per bedrijfstak.

Stijging in gebruik van VoIP enabled PBX.

Van de locaties die aangeven dat er binnen de organisatie gebruik wordt gemaakt van een telefooncentrale gaf in 2010 circa 33 procent aan dat men op de locatie gebruik maakte van VoIP. Bij het onderzoeken van dit segment stellen de ICT-verantwoordelijken twee losse vragen: 1) heeft u een telefoonsysteem (PBX) en 2) maakt u gebruik van VoIP? Als beide vragen met ja beantwoord worden, betekent dat in de praktijk zo goed als altijd dat men een VoIP-enabled telefooncentrale heeft (hybride of full IP). Theoretisch zou men een klassieke telefooncentrale kunnen hebben met daarnaast een aparte verbinding voor bijvoorbeeld

een Skype for Businesss-server. In maart 2016 geeft 60 procent van de locaties aan dat men gebruik maakt van VoIP en een PBX. Bij instellingen uit het publiek domein, die doorgaans wat groter van omvang zijn, ligt het gebruik van VoIP-enabled PBX’en het hoogst. De meest voorkomende IP-enabled PBX’en die we aantreffen bij de betreffende locaties zijn systemen van Avaya. Bijna een kwart van de aangetroffen IP-PBX systemen betreft een Avaya-oplossing en Mitel en Cisco vormen nummers twee en drie. Het gebruik van VoIP hangt niet per definitie vast aan het gebruik van een telefooncentrale binnen de eigen organisatie. In maart 2016 geeft 79 procent van de locaties die informatie deelt over de vaste telefonie-omgeving aan dat men gebruik maakt van VoIP. Grotere locaties gebruiken vaker VoIP dan kleinere locaties. Segmentatie naar branches laat de hoogste VoIP-penetratie zien in het segment ICT & Utilities (91 procent), de overheid (87 procent) en het onderwijs en zorg (beiden 85 procent). Beneden gemiddeld is het VoIP-gebruik in de industrie (72 procent) en het handelssegment (75 procent).

Overzicht leveranciers IP-PBX systemen.

15


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Erik van Gurp

EĂŠn op de vijf locaties heeft een oplossing voor videoconferencing in gebruik

Overzicht aanbieders hosted voice-diensten.

Aan alle geĂŻnterviewde locaties is gevraagd of er gebruik wordt gemaakt van een telefooncentrale, of deze lokaal of remote is geĂŻnstalleerd (binnen de eigen organisatie) of dat het een cloud/hosted voiceoplossing betreft. Voor de hosted voice-oplossing wordt vervolgens gevraagd naar de partij die de eindgebruiker hiervoor inschakelt.

Hosted voice KPN komt naar voren als meest genoemde partij voor hosted voice-diensten. Ongeveer een op tien van de aangetroffen hosted voice-oplossingen betreft een KPN-oplossing. Zetacom en INTO (Telecom) komen als nummer twee en drie naar voren. Daarnaast valt op dat de diversiteit aan genoemde dienstverleners erg hoog is. Bij in totaal 850 locaties die aangeven gebruik te maken van hosted voice-oplossingen treffen we circa 280 verschillende leveranciers aan. Deze partijen kunnen, voor de eindgebruiker buiten beeld, ook onderling in een leverancier/klantrelatie verkeren.

16

Overzicht UC-oplossingen per bedrijfstak.

Unified Communications In zes jaar tijd is het gebruik van Unified Communications bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers opgelopen tot circa 38 procent. Zoals wellicht ook verwacht mag worden, is het gebruik van Unified Communications anno 2016 het hoogst bij locaties in het segment ICT & Utilities (57 procent). De zorgsector is de belangrijkste achterblijver. Daarnaast is duidelijk: des te groter, des te vaker gebruikt men UC-oplossingen.

In 2010 had 98 procent een telefooncentrale op locatie en in anno 2016 is dat nog 66 procent


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Bij 850 locaties met hosted voice treffen we 280 verschillende leveranciers aan

Overzicht aanbieders UC-oplossingen.

Videoconferencing Videoconferencing wordt als apart onderdeel meegenomen in het vragenscript van Computer Profile. Het gebruik van Skype for Business wordt hierin niet nogmaals meegeteld. Het Skype-gebruik wordt wel gemeten, maar daarbij wordt niet in kaart gebracht of men wel of niet gebruik maakt van de faciliteiten voor videoconferencing die dit platform met zich meebrengt. Ongeveer ĂŠĂŠn op de vijf locaties geeft aan dat er een oplossing voor videoconferencing in gebruik is. Ook hier geldt dat dit gebruik hoger ligt bij grotere locaties. Van de oplossingen voor videoconferencing zien we dat deze in tegenstelling tot bijvoorbeeld UC-oplossingen de laatste jaren een licht dalende trend tonen. Dit zal deels veroorzaakt worden door het gebruik van oplossingen zoals Skype for Business die deze functionaliteit ook al in zich heeft.

Overzicht aanbieders oplossingen voor videoconferencing.

Computer Profile Computer Profile is een databasemarketing organisatie met een database van circa 17.000 Nederlandse vestigingen van bedrijven en overheden en 30.000 locaties in de Benelux. Hiervan heeft Computer Profile overzichten van 150.000 beslissers en hun ICT-infrastructuur. Volgens het CBS bevat de Nederlandse markt circa 1,5 miljoen bedrijfslocaties waarvan circa 14.000 locaties in het 50+ werknemerssegment. Hiervan heeft Computer Profile zo’n 11.500 locaties in beeld.

www.computerprofile.com

076 522 9430

@ComputerProfile 17


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | René Frederick

Robert de Jager van dean one:

‘We bieden partners meer gemak en keuze onder één dak’ Twee van de snelst groeiende telecom- en internetproviders voor het zakelijke partnerkanaal zijn op 1 februari gefuseerd. Dean Connect en OneXS zijn samen verder gegaan onder de naam dean one. Het nieuwe bedrijf heeft circa 80 medewerkers en meer dan 500 lokale partners en levert vaste en mobiele telefonie en internetdiensten aan 150.000 gebruikers bij Nederlandse bedrijven en instellingen. De recente fusie tussen Dean Connect en OneXS komt volgens sales directeur Robert de Jager van het nieuwe dean one voort uit een behoefte van de zakelijke resellers. Hij geeft aan dat hij en zijn collega’s in vele gesprekken met het partnerkanaal regelmatig te horen kregen dat er vraag was naar meer grotere telecom- en internetproviders die zich volledig richten op zakelijke gebruikers. En daarnaast hadden resellers volgens De Jager ook behoefte aan meer aanbod van telecom- en internetdiensten onder één dak. “Met de fusie komen wij tegemoet aan die wensen”, zegt De Jager die sinds 2011 in de directie van Dean Connect zat.

WLR. Daarnaast bieden we programma’s voor de wholesale markt en white label partners.”

Directie De directie van het nieuwe dean one bestaat uit een groep zeer ervaren mannen die hun sporen hebben verdiend in de Nederlandse telecomsector. Robert de Jager is dus aangesteld als directeur sales en hij opereert naast Frank Caris (CCO), Jan Peter Kalksma (COO) en Willem van Ingen (CFO). Klaas Bottema is binnen DX Groep verantwoordelijk voor de strategie en business development. “Maar ook in de organisatie investeren we flink in

‘Onze diensten worden uitsluitend ontwikkeld op de beste technologie van marktleiders’ “Beide bedrijven zijn onderdeel van de DX Groep en waren twee snel groeiende telecom- en internetproviders met een passie voor het partnerkanaal. Door deze fusie zijn wij nu nog slagvaardiger, is ons portfolio nu nog breder en maken wij het nu nog gemakkelijker voor onze ruim 500 partners. Ons aanbod reikt van cloudtelefonie, inclusief vast-mobiel integratie voor ZZP’ers, het MKB en de grootzakelijke markt, tot mobiele communicatie, internet (inclusief fiber), SIP-trunking en CPS/ 18

gespecialiseerde kennis op het gebied van telecom- en internetdiensten.” dean one voorziet voor zichzelf dus een rol als telecom- en internetprovider voor resellers van zakelijke telecom-, IT- en ICT- diensten. De fusie geeft het nieuwe bedrijf volgens De Jager de kans om te gaan werken aan het aanbod. “Gelijk met de fusie hebben we ons dienstenportfolio flink uitgebreid en verbeterd”, aldus De Jager. “Onze diensten worden uitsluitend ontwikkeld op de beste technologie van

marktleiders. Zo zijn onze cloudtelefoniediensten gebouwd op Broadsoft, wereldwijd één van de leidende platformaanbieders voor cloudtelefonie.”

dean cloudtelefonie Volgens De Jager gaat dean one zich de komende tijd sterk richten op bedrijven die willen overstappen op cloudtelefonie. Hij ziet die trend als zeer relevant. “Nu is de vraag al groot en deze blijft groeien. Verkoopmedewerkers van onze partners kunnen met behulp van ons verkoop- en bestelsysteem orion en de dean partner store of desnoods op een A4’tje samen met de klant de gehele IP-centrale inzichtelijk maken. Op deze manier is een offerte voor die centrale binnen een paar minuten gemaakt. Zelfs inclusief aanvullende wensen, zoals vast-mobiel integratie, en hardware service plus waarmee gebruikers toestellen en overige hardware krijgen.” Daarnaast heeft het bedrijf recent de dean remote app gelanceerd die speciaal is bedoeld voor de clouddiensten. De app is er voor zowel iOS als Android en geeft klanten via hun mobiele telefoon toegang tot functies van hun kantoortelefoon. “Dit houdt in dat zij met hun mobiele telefoon uit kunnen bellen op het vaste zakelijke telefoonnummer en omgekeerd ook oproepen naar het vaste nummer kunnen opnemen met hun mobiele telefoon. Daarnaast kunnen klanten overige persoonlijke instellingen gemakkelijk wijzigen met de app”, legt De Jager trots uit.


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

‘De sales acceleration accountmanagers zijn topverkopers die partners helpen aan meer sales’

Verder vertelt hij over de dean integrator waarmee klanten hun telefonie kunnen integreren met Outlook en andere CRM-applicaties zoals Salesforce, SugarCRM, Exact, AFAS, e.d. “De dean integrator biedt een breed scala aan belfunctionaliteiten zoals bellen vanuit contactlijsten, belgeschiedenis, klembord of vanuit contactgegevens op websites integratiemogelijkheden met andere applicaties”, zegt De Jager. “We willen klanten helpen om hun communicatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat kan bijvoorbeeld door de bereikbaarheid en beschikbaarheid aan te geven op basis van de agenda en of een collega in gesprek is.

De dean integrator geeft tevens inzage in de belgeschiedenis van medewerkers. Het mooie is dat we al dit soort toegevoegde waarde diensten aanbieden zonder verborgen kosten.”

dean partner store dean one heeft voor partners een aantal tools ontwikkeld om het maken van offertes te vereenvoudigen. Zo is er de dean partner store, een offerte-applicatie die werkt op een iPad. “Met de dean partner store kunnen onze partners nog eenvoudiger onze producten en diensten offreren en verkopen want met de verkooptool maken ze hun offerte- en verkoopproces veel eenvoudiger en efficiënter”, zegt De Jager. “Tijdens het verkoopproces kan de verkoopmedewerker van de partner een offerte of orderbevestiging direct en met

één druk op de knop aan de klant mailen. Zelfs in de huisstijl en met het logo van de eigen organisatie. Dat kan op kantoor maar ook terwijl hij bij een klant zit. In dat geval kan de verkoopmedewerker dus meteen door naar een volgende klant en hoeft hij niet later op kantoor of thuis nog offertes of orders uit te werken en te versturen. Partners die de partner store gebruiken, zijn soms nog steeds oprecht verbaasd om te zien hoe eenvoudig het werkt.”

orion Naast de partner store heeft dean one nog een verkooptool voor partners ontwikkeld. orion staat voor online reseller information and ordering network en is het centrale platform waar partners alle IP-gerelateerde producten en diensten, zoals cloudtelefonie, SIP-trunk en internet, zelf kunnen offreren en bestellen. “Wij vinden het belangrijk om onze partners waar nodig te helpen en ondersteunen. Daarom hebben we in orion ook het onderdeel ‘Marketing’ gelanceerd, waar partners relevante productinformatie, presentaties, brochures kunnen vinden die ze nodig hebben voor hun verkoopactiviteiten”, aldus De Jager.

Gemak Binnen dean one speelt ‘gemak’ nog steeds een belangrijke rol, is de centrale boodschap van De Jager. “Zo hebben wij dean sales acceleration (dsa) accountmanagers. Dit zijn goed getrainde topverkopers die, indien gewenst, zelfstandig verkoopactiviteiten voor en bij partners kunnen uitvoeren. Het dsa-programma is speciaal ontwikkeld om partners zonder kosten en risico, actief en professioneel op korte termijn te helpen aan meer sales. Ook dit is een voorbeeld van hoe we onze partners nog meer gemak en meer keuze onder één dak willen bieden. En… deze vormen van samenwerking zullen wij in 2016 zeker doorzetten.”

www.deanone.nl

sales@deanone.nl

088 500 5010

@deanonenl 19


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | Rene Frederick

Raffel groeit uit van startup tot echt bedrijf met resellernetwerk:

‘We zien partners als collega’s en bespreken samen hun USP’s’ Het is snel gegaan met Raffel. Twee jonge ondernemers uit Breda voorzagen tien jaar geleden de opkomst van cloud- en webdiensten in de telecommarkt en doken erin. Nu zijn ze een volwaardige telecomoperator gericht op het MKB en kiezen ze nadrukkelijk de kant van bedrijven. “Operators die MKB’ers voor een paar centen laten kiezen tussen features, duwen hen terug in het oude telefoniemodel”, aldus Ralf Mens. “Dat is nu net wat wij niet willen.” Nog geen tien jaar geleden hadden studievrienden Ralf Mens (28) en Remco van Vugt (29) hun studies nog maar net afgerond toen ze startten met hun onderneming Raffel. Als ICT-dienstverlener verzorgden ze netwerkbeheer en hardware-installaties voor de MKB-sector maar besloten hun diensten te verbreden toen ze steeds vaker vragen kregen over telecom en internetdiensten. “We zagen daar een markt”, vertelt Mens die ook eerlijk toegeeft destijds maar weinig verstand te hebben van telecom. “Stap voor stap zijn we erin gegroeid en nu focussen we op internetdiensten en telecom. De trend is duidelijk naar de cloud en services.”

van andere partijen. “We hebben vaste en mobiele telefonie volledig geïntegreerd op ons platform. We leveren ook toestellen. Standaard gebruiken we de vaste toestellen van Yealink en de draadloze van Spectralink. Als klanten zelf toestellen hebben of graag een ander merk gebruiken, kan dat. Zolang het toestel SIP ondersteunt”, vertelt Van Vugt. “We hebben het platform gedurende

maatwerk leveren. Bovendien zien klanten het terug in de prijs.”

Technische kennis Een belangrijk voordeel van het eigen platform is dat Mens, Van Vugt en hun acht medewerkers hun platform van haver tot gort kennen. Door de betrokkenheid met Raffel’s partners is ook het technische niveau van de partners volgens Mens

‘Bedrijven hebben behoefte aan functionaliteit tegen een goede prijs’

Eigen platform Raffel is een echt Brabants bedrijf maar is de regio ontstegen. Veel klanten komen uit Zuid-Nederland maar al lang niet meer allemaal, want Raffel heeft diverse landelijke ketenbedrijven in haar portfolio. De core business van de totaalaanbieder van clouddiensten bestaat uit eigen producten voor het MKB via het eigen netwerk en eigen platform. Daarnaast levert Raffel cloud- en hostingdiensten voor IT-afdelingen en separate interneten trunking-verbindingen. Raffel is dus een telecomoperator met alle licenties en diensten en is onafhankelijk

20

twee jaar met open source componenten geheel zelf gebouwd, inclusief billing, interconnects, leverstraat, gesprekskostenregistratie, specificaties, provisioning, aansturing van het PBX-platform, mobiele app, noem maar op. Het PBX-platform draait in meerdere datacenters en heeft naast alle telecomfeatures ook koppelingen met externe software via webservices. We kunnen alles bieden wat klanten maar kunnen bedenken. Vier keer per jaar brengen we een nieuwe versie uit met nieuwe features. Met het eigen platform kunnen we sneller innoveren en beter

hoger dan gemiddeld. “We krijgen nooit een probleem niet opgelost”, aldus Mens. “We kunnen alles binnenshuis oplossen omdat we ons product van A tot Z kennen.” De klanten van Raffel zijn kenmerkend MKB-bedrijven met twee tot vijftig werkplekken en komen uit een breed scala van branches. Het bedrijf is volgens Mens “niet te klein voor de grote bedrijven en niet te groot voor de kleinere bedrijven”. Voor ZZP’ers is Raffel niet interessant omdat die doorgaans nauwelijks features nodig hebben. “We zitten in de hoek van bedrijven die behoefte hebben aan


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

‘Onze mensen hebben geen belscripts maar begrijpen alle technische vragen’

Ralf Mens

functionaliteit tegen een goede prijs”, zegt Van Vugt. “Omdat we zelf MKB’ers zijn, begrijpen we goed hoe ze kijken naar bereikbaarheid en persoonlijk contact. Doorgaans moet dit type bedrijf veel doen met weinig middelen en verlangt het veel van een telefonieplatform. Dat kunnen we ze geven.” “We horen ook van klanten dat we veel technische kennis hebben”, vervolgt Van Vugt. “Onze mensen hebben geen belscripts maar begrijpen het vraagstuk of probleem van de klant. Soms hebben klanten een vraag over een dienst die niet in hun dienstverlening zit, maar dan kunnen we toch antwoord geven. Of als ze hun internetverbinding bij een andere leverancier afnemen, bellen we namens hen met die provider om de kwestie af te stemmen. We hebben wel SLA’s maar die hoeven we niet af te dwingen. Dat is wat MKB’ers willen: een totaaloplossing zonder moeilijk te doen.”

Nieuwe partners Mens en Van Vugt hebben besloten de komende tijd op zoek te gaan naar nieuwe partners. Nu komt ruim tweederde van de klanten uit directe verkoop maar het aandeel indirecte klanten moet de

komende jaren fors stijgen, vindt Mens. “Onze klanten zijn heel vergelijkbaar met die van onze partners dus dat sluit goed aan. Onze diensten zijn heel geschikt voor resellers”, vervolgt hij. De enige voorwaarde die Raffel aan resellers stelt, is dat ze technische kennis in huis hebben. Op dat moment zijn ICT-resellers met hart voor hun klanten welkom en zijn Mens en Van Vugt meer dan bereid om zelfs in het verkooptraject met partners op te trekken. “Best effort is onze norm en dat verwachten we van partners”, zegt Van Vugt resoluut. “We zien hen als collega’s en ze delen informatie met ons. Als een partner bezig is met een prospect, gaan we samen kijken naar zijn USP’s en de waarde die hij kan bieden voor dat bedrijf. Zo bereiken we samen meer met als einddoel een tevreden klant.”

terug in het oude telefoniemodel. Dat is nu net wat wij niet willen.” Kleine IT-resellers merken volgens Mens dat hun klanten massaal overstappen op VoIP en dus zijn er in zijn ogen steeds meer resellers die behoefte hebben aan een whitelabel VoIP-portfolio. “Voor dit type resellers bieden we het hele platform in whitelabel aan zodat kun klanten kunnen inloggen op de portal in de huisstijl van de partner”, legt Mens uit. “De urgentie is er want als resellers niet snel handelen lopen ze het risico dat hun klanten elders op zoek gaan naar VoIP-diensten. Daarvan moeten ze zich van bewust zijn voordat het te laat is.”

All you can eat De eenvoud van het prijsplan is volgens Mens een ander belangrijk voordeel van Raffel. “We hebben een ‘all you can eat’model waardoor klanten alle features mogen gebruiken voor een vaste prijs. Prijsplannen met talloze levels, features en uitzonderingen zijn verwarrend voor klanten. We hebben dat allemaal weggegooid. Voor 4,50 euro per gebruiker per maand krijg je alle diensten zonder limieten. Dat is overzichtelijk op de factuur en wij hoeven geen technische fratsen uit te halen om het maar goedkoop te houden. Met ingewikkelde tarieven verliezen klanten bovendien het grote voordeel van VoIP omdat ze gaan kiezen uit de features om een paar centen te besparen. Dan druk je een klant gewoon

www.raffel.nl verkoop@raffel.nl

Remco van Vugt

076 820 0110 21


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | Rene Frederick

Interview Marius Savelbergh:

‘oneCentral gelooft in modulaire maatwerkdiensten op generiek platform’ oneCentral levert al bijna twintig jaar een topprestatie in de niche van de telecomsector. Het Nederlandse bedrijf komt nu uit de schaduw en gaat het platform Callocate de komende tijd nadrukkelijk in het zonnetje zetten, meldt CEO Marius Savelbergh. “We bewijzen ons dagelijks als een stabiele leverancier van telecomdiensten en dat mag iedereen weten.” oneCentral aanbiedt aan partners zodat zij zich kunnen concentreren op het leveren van een onderscheidend telecomaanbod. “Dankzij dit platform hebben we ons bewezen als een stabiele leverancier van telecomdiensten en genieten we het vertrouwen van veel bedrijven bij hun internationale communicatie”, zegt CEO Marius Savelbergh van oneCentral. “We opereren in een niche en hebben een zeer goede en bekende naam bij de selecte groep bedrijven in deze markt. Ons platform Callocate wordt veel gebruikt door service providers voor wie we SIP-trunking, dataverbindingen en telefoniediensten leveren. Dit platform is het vertrekpunt van alle diensten die we aanbieden. Het zijn de basiselementen waarop resellers en integrators hun diensten en producten kunnen inkopen en verkopen. Zij hebben zelf de kennis en expertise van specifieke marktsegmenten.”

Modulair maatwerk

Marius Savelbergh: ‘Tot mooie oplossingen voor klanten komen’.

oneCentral opereert al bijna twintig jaar als een innovatieve leverancier van telefoniediensten. In 2007 heeft het bedrijf een rebranding ondergaan en daar is de naam oneCentral uit voortgekomen. Het Nederlandse bedrijf heeft een ontwikkelteam in Bulgarije en gebruikt meerdere datacenters voor haar 22

belangrijkste platform Callocate. Dit in eigen beheer ontwikkelde Voice-platform is gecertificeerd voor Unify, NEC, Mitel, 3CX en Microsoft Skype for Business en heeft directe koppelingen met internationale vaste en mobiele operators. Op dit platform draaien de diensten in het modulaire maatwerk portfolio dat

Wat oneCentral onderscheidt is volgens Savelbergh de mogelijkheid om zowel nationale als internationale providerdiensten, zoals hosting en virtualisering van communicatiediensten, centraal vanaf één platform te kunnen aanbieden en managen. Voor de gevirtualiseerde oplossingen werkt oneCentral met partners als VMware en OnApp waarmee we communicatie-oplossingen van 3CX, Unify en Microsoft installeren. “We zijn gecertificeerd op veel meer producten maar dit zijn de bekendste namen”, aldus Savelbergh. “De basisinstallatie is een virtuele server


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

waarop de software wordt geïnstalleerd. Partners kunnen dan inloggen om gebruikers en alle door hen gewenste features te configureren voor hun klanten. De cloud maakt dit allemaal eenvoudig. Het inrichten van een dergelijk platform is onze expertise en ICT-dienstverleners en systemintegrators kunnen dit als pakket inkopen. Dat is win-win.”

Bellen met Skype for Business Veel ICT-partners ervaren dat de data- en telefonie-omgevingen samenvloeien. Zo wordt Skype for Business bijvoorbeeld steeds vaker overwogen als vervanging van de reguliere telefonie-omgeving. Ook hierin kan oneCentral haar partners als geen ander ondersteunen. De basis wordt gevormd door het geavanceerde hosting platform waarin de diverse vormen van redundantie standaard aanwezig zijn. Vervolgens worden de gecertificeerde trunks aan de omgeving geschakeld waarmee inkomende en uitgaande telefonie mogelijk wordt. Uiteraard met alle opties zoals ondermeer automatische fail-over, internationale nummers en misbruikpreventie. Voor de volledige integratie kan de partner de omgeving uitbreiden met Air MX, het mobiele netwerk van oneCentral, wat specifiek gepositioneerd is als vast-mobiel oplossing. Savelbergh benadrukt dat het beheer van de omgeving geheel bij de partner kan blijven.“We ondersteunen deze volledig zodat we gezamenlijk de klant een zo stabiel mogelijke omgeving bieden.”

Waarde van bestaande klantrelaties Daar raakt Savelbergh de stelling dat kennis en specialisatie cruciaal zijn voor een goede en vooral duurzame klantrelatie. Het beheer van de lokale omgeving kan, indien gewenst, ongewijzigd bij de www.onecentral.nl

huisleverancier blijven. Veel eindgebruikers hebben immers al jaren een prima contact met een leverancier van IT-diensten die hen door en door kent. Wij zijn ingericht om deze leverancier als partner de middelen te bieden om dit portfolio met Voice-oplossingen uit te breiden. Ons modulaire maatwerk stelt hen in staat om hun, door de jaren opgebouwde, expertise en klantrelatie te borgen, denkt Savelbergh. Het Voicegedeelte vanaf de cloud door een andere ICT (telefonie) partner laten verzorgen kan ook. Het eerdergenoemde demarcatiepunt zorgt dan voor de nodige helderheid tussen partijen. Na oplevering wordt de basis SfB-omgeving aan de partner opgeleverd, zodat deze de gebruikers en de door de eindgebruiker gewenste configuratie

terwijl de servicegraad en wensen van eindgebruikers niet zijn gedaald. Een uitgelezen kans om onafhankelijk en zelfstandig dit vakgebied te verkennen en te ontginnen, zonder hierbij in de tentakels van de grote providers verstrikt te raken. “IT-resellers die telefonie en UC aan hun portfolio willen toevoegen, kunnen dat in de cloud via ons platform inrichten.”

Uitbreiding partnernetwerk Voor oneCentral is Savelbergh op zoek naar ondernemers die als nieuwe partner in de telecombranche actief willen zijn. Hij zoekt nadrukkelijk niet naar de traditionele leverancier/afnemer-relatie maar wil juist veel tijd en energie investeren in het partnership. “We willen samen tot mooie oplossingen voor klanten komen”,

‘We hebben ons bewezen als stabiele leverancier van telecomdiensten’ verder kan inrichten. Ook koppeling met de on-premise Exchange- of Outlookomgeving is geen probleem.

zegt Savelbergh. “Partners die willen nadenken over nieuwe wegen en daar ook hulp van een gelijkgestemde provider als sparringpartner bij kunnen gebruiken. Zo doet elke partij waar hij goed in is. En juist daar liggen de kansen en successen voor de toekomst.”

Interessant verdienmodel Wat extra interessant is voor de ICT-partner is dat er zich naast het traditionele verdienmodel, een nieuwe inkomstenbron aandient. Marge op de telefonie-oplossing(en) en het telefonieverbruik. Bij veel eindgebruikers is er nog aanzienlijk te besparen op de maandelijkse verkeerskosten. Voor veel ICT-partners zijn de verdiensten op het gebied van licenties en beheer de laatste jaren teruggelopen,

088 111 8111

@oneCentral 23


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | Rene Frederick

Pridis slaat brug tussen traditionele telefonie en Skype for Business:

‘Pridis Connecsy Enterprise Skype for Business maakt gebruiker middelpunt van gesprekken’ Hoewel sommigen het anders doen voorkomen, hebben traditionele telefonie en Skype for Business bepaald geen gelukkig huwelijk. Om hierin te voorzien, heeft Pridis de operator console Connecsy Enterprise Skype for Business ontwikkeld waardoor front office-medewerkers letterlijk en figuurlijk niet meer hoeven te schakelen. “We zorgen voor een verfrissende integratie van communicatie via telefonie, video en tekstberichten”, zegt directeur Johan van Oostveen. “De gebruiker is het middelpunt van de conversatie in plaats van een doorgeefluik van gesprekken.” Het gebruik van Skype for Business is bij veel bedrijven nogal eens ingegeven door een IT-afdeling die eens wil gaan testen met instant messaging of het gebruik van presence-informatie. Veelal ziet men snel de voordelen ervan en krijgt het UC-platform van Microsoft vaste voet aan de grond binnen die organisatie. In de regel blijft telefonie gebruik maken van het reguliere telefonienetwerk en zo ontstaan sluipend twee omgevingen. Het gevolg is dat telefonistes, receptionistes en andere front office-medewerkers steeds moeten schakelen en kiezen tussen twee eilanden. Bereikbaarheid wordt zo langzaamaan meer een vraagstuk in plaats van een gegeven. Tegen die achtergrond ervaren bedrijven het als een behoorlijke uitdaging om alleen al heel gewone telefoontjes door te verbinden van Skype for Business naar de traditionele telefoons van de organisatie en vice versa. Toch handhaven veel organisaties de UC-omgeving van Microsoft vanwege de voordelen van het inzicht in de beschikbaarheid van contactpersonen, het versturen van chatberichten en het starten van videogesprekken en online vergaderingen via één interface. 24

Spagaat Pridis onderkende die spagaat en heeft daarom de Connecsy Enterprise Skype for Business ontwikkeld. Doel van de operator console is om gelijktijdig meerdere communicatie-omgevingen

worden bediend vanuit het gemeenschappelijk contact- en persoonsregister van het bedrijf. En bij traditionele telefonieapplicaties zorgt het vertrouwde telefoontoestel voor de centrale afhandeling. Het systeem is leverbaar met een krachtige

‘De gebruiker is het middelpunt van de conversatie in plaats van een doorgeefluik van gesprekken’ te ondersteunen, waarbij het mogelijk is om de status van de gebruikers op deze omgevingen te tonen. Natuurlijk moeten de gesprekken ook op een universele manier kunnen worden behandeld. De oplossing is bij uitstek geschikt voor medewerkers in de receptie en front office en back office van organisaties. De Connecsy Enterprise SFB en het gebruikersscherm zijn ontworpen conform de regels die Microsoft stelt aan Skype for Business. Spraak-, video- en tekstberichten kunnen

installer, waardoor klanten en partners met enkele klikken binnen een minuut een operationele console beschikbaar hebben.

Multivendor Pridis is een Nederlands bedrijf dat organisaties ondersteunt met telecommanagement. Het bedrijf van algemeen directeur Johan van Oostveen gaat prat op de zelf ontwikkelde software en applicaties inclusief bijbehorende diensten. De focus van Pridis ligt op middelgrote tot grote


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

ondernemingen maar ook op telecomdienstverleners die via resellers verkopen. Alle software wordt in huis ontworpen, gecodeerd en getest door specialisten die tevens zorgen voor de installatie en het onderhoud bij klanten. De kracht van de nieuwe Connecsy Enterprise SFB zit volgens Van Oostveen in het verbinden van spraak- en videotoepassingen van verschillende leveranciers: multivendor. “Onze UC-toepassing gebruikt gegevens uit de eigen klantorganisatie en kan deze aanvullen met externe data zoals uit mobiele netwetwerken. Aangevuld met agendagegevens in combinatie met locatie- en toestelinformatie ontstaat een compleet beeld van de status en beschikbaarheid van

de persoon waarmee men wil communiceren. Deze nieuwe aanpak maakt het veel gemakkelijker om tegelijkertijd te communiceren via spraak, video of tekstberichten. In de indeling van het scherm is bovendien ruimte voor de contacthistorie, zodat gebruikers zich tevoren al een beeld kunnen maken van de conversatie.”

Overige koppelingen Het succes van alle Pridis consoles is volgens Van Oostveen de verschillende manieren waarmee de technologie een spraakkoppeling kan maken met een andere communicatie-omgeving via ondermeer SIP-trunks. Dit is volgens hem de meest flexibele manier. Verder kan Pridis presence-informatie verzamelen via

‘Bedrijven worstelen met de verbinding tussen traditionele telefonie en moderne UC-applicaties’ verschillende connectoren van ondermeer Microsoft Exchange (agenda-informatie), CSTA (Unify-systemen), TAPI (Avaya IP Office) en de Unified Communications Managed API (Skype for Business). Tot slot kunnen klanten voor uiteenlopende doelen gebruik maken van ‘gewone’ database-koppelingen zoals bijvoorbeeld de database van een toegangscontrolesysteem of een database waarin ziekmeldingen worden geregistreerd.

Business apps

Johan van Oostveen

www.pridis.com/nl

info@pridis.com 033 247 5700

De Pridis Connecsy Enterprise Skype for Business kan stand alone worden gebruikt, maar het is volgens Van Oostveen krachtiger om de technologie te gebruiken in combinatie met bestaande business en verkoopondersteunende applicaties zoals Salesforce. com. De technologie van Pridis werkt ook samen met andere ERP- en CRM-systemen en dat kan op een server op afstand of op desktops. Ook zijn de systemen leverbaar vanuit de cloud. “We denken een unieke tool te hebben ontwikkeld door de combinatie met traditionele werkwijzen en nieuwe technologieën”, zegt Van Oostveen trots. “Veel bedrijven worstelen immers met de verbinding tussen traditionele telefoniesystemen en moderne desktop communicatie- en UC-applicaties. Wij denken dat het gebruik van vaste bureautoestellen op werkplekken overbodig is geworden. Alle communicatie verloopt via de desktop aangevuld door het persoonlijke mobiele toestel. De traditionele bureautelefoon is volledig vervangen door applicaties vanuit het eigen netwerk en de cloud”, besluit Van Oostveen. @Pridis 25


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | René Frederick

Speakup helpt partners anders communiceren:

‘Big data uit netwerk creëert meerwaarde voor partners’ Speakup gaat resellers vanaf dit najaar helpen om anders te communiceren over telecomoplossingen en werkt hiertoe in een pilot met partners gericht op innovatie binnen de dienstverlening. De telecomdienstverlener legt de nadruk volgens commercieel manager Giuseppe Levatino op de meerwaarde van telecomoplossingen en big data voor resellers en eindgebruikers. De markt focust nog te veel op prijs. Wij richten ons bewust op de voordelen en hebben de meerwaarde van een telecomoplossing ingericht op specifieke behoeftes van klanten. VoIP en in mindere mate Unified Communications zijn de afgelopen jaren gemeengoed geworden in het Nederlandse bedrijfsleven. Partners van telecomdiensten haken daar op in met een breed scala aan oplossingen waarmee bedrijven op nieuwe manieren kunnen communiceren. Toch is er volgens commercieel manager Giuseppe Levatino van Speakup nog een wereld te winnen. Voor partners en eindgebruikers. VoIP wordt in zijn optiek namelijk nog te veel in verband gebracht met kostenbesparingen en te weinig met de bedrijfsvoordelen van de diensten.

Big data Speakup gaat ondermeer de intelligentie en big data uit haar netwerk inzetten om partners in dit verband beter te ondersteunen. “Op basis van het netwerkverkeer en het gedrag van de klanten van onze partners hebben we veel expertise over hoe bedrijven communiceren en hoe ze communicatie toepassen in hun onderneming”, aldus Levatino. “Onze partners beschikken niet over dit type informatie en zijn gewend om uren te declareren. Een bedrijf vraagt om telefonie, dat kost een x bedrag, dat wordt geïnstalleerd en gefactureerd en daar houdt de relatie op. Wij vinden dat dit maar 10 tot 15 procent van de business case is. Partners zijn niet gewend om heel andere vragen te stellen. Hoe kan je als bedrijf de klanttevredenheid meetbaar maken op basis van je communicatie? Hoe kun je de bereikbaarheid van medewerkers in kaart brengen? Die informatie is beschikbaar en 26

het is de toekomst van de relatie tussen onze resellers en de eindgebruikers: hoe kan telecom jouw onderneming helpen.”

Toegevoegde waarde Speakup gaat haar partners hierbij begeleiden en ze via trainingen helpen op een andere manier bij hun klanten aan tafel te komen. Het bedrijf is zelfs bereid om samen met partners naar de eindgebruiker op te trekken. “Het is misschien even wennen, maar het is een kwestie van durven. Wij vinden de gezamenlijke toegevoegde waarde heel belangrijk als het aankomt op van die vertical afstappen en samen te werken met onze partners, juist in het belang van onze eindgebruikers. Om een voorbeeld te geven; samen met een partner hebben we gekeken naar één van hun klanten die KPI’s had bepaald voor de gespreksduur van callcenter medewerkers. De voorgeschreven maximale gespreksduur was anderhalve minuut en uit de analyse bleek dat de meeste medewerkers zich daar prima aan hielden. Maar er was ook een kleine groep medewerkers die significant langer belden met klanten. Je kunt die medewerkers wel onderuit de zak geven, maar je kunt ook analyseren waarom die gesprekken langer duurden. Uit onderzoek bleek dat de tevredenheid van de klanten van die kleine groep veel hoger lag. Daar was dus winst te behalen als de klanttevredenheid zwaarder weegt dan de gemiddelde gesprekstijd als KPI. Met big data en netwerkinformatie kunnen

we anders kijken naar de processen bij eindgebruikers. Hiernaast moeten er gerichte vragen gesteld worden om inzicht te krijgen in wat zij belangrijk vinden als het aankomt op bereikbaarheid. De cijfermatige blik ondersteunt onze partners om onze eindgebruikers van nieuwe inzichten te voorzien en daarmee proactief te helpen. Dan praat je niet over marges

‘Met big data en netwerk-informatie kijken we anders naar processen bij eindgebruikers’ op toestellen, maar over het gebruik van netwerkintelligentie en de waarde die telecom toevoegt aan je bedrijfsvoering. Dat vinden wij belangrijk.” Levatino voorziet meer mogelijkheden voor partners. Hij wil hen ook helpen om het nieuwe werken en big data in te zetten om de manier waarop bedrijven bereikbaar zijn te verbeteren. “Er zijn momenten dat een medewerker niet beschikbaar kan of wil zijn. Daarover moeten bedrijven serieus nadenken”, vindt hij. “Hoe wil je dat je medewerkers bereikbaar zijn en realiseer je


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

‘We zoeken resellers die willen werken aan klantoplossingen’

Giuseppe Levatino

je ook dat ze af en toe ook niet beschikbaar zijn. Soms zitten je medewerkers nu eenmaal in bespreking of zijn op vakantie. Wat doe je dan? Telefoontjes kunnen automatisch worden doorgeschakeld naar een collega en niet naar voicemail. Dat is ook bereikbaarheid van de organisatie en op dat moment werk je aan klanttevredenheid. Het is goed om daar ook over na te denken en een telecomoplossing voor te bieden, net even dat stapje extra zetten door mee te denken met je individuele eindgebruiker binnen het grote geheel.”

een pilot met tien partners wordt getest. In september volgt een evaluatie en tijdens het partnerevent in het najaar wordt het aan alle partners wereldkundig gemaakt. Daarna komt het beschikbaar en gaat Speakup actief op zoek naar bestaande en nieuwe partners die hier onderdeel van willen en kunnen zijn op basis van gestelde criteria. Het bedrijf kiest daarbij bovendien voor een lokale aanpak met een landelijke dekking. “Er ontstaat dan een samenwerkingsketen die Speakup wil en kan faciliteren”, aldus Levatino.

Vernieuwd partnerprogramma

Overleven

Overigens is deze manier van werken met partners ‘een grotere uitdaging dan het lijkt’, stelt Levatino ook. Het vereist dat Speakup zeer goed weet waarin een partner goed is en welke branches zij nauwkeurig adresseren. “We moeten nauwkeurig analyseren wie onze rijzende sterren zijn. Hoe kan het dat de ene partner per maand significant meer verkoopt dan een ander en dat diens omzet hoger is. En in welke mate voorzien partners ons van informatie om samen waarde te creëren? Ook wij analyseren data en die gebruiken we om onze partners te helpen en de slagkracht die we samen hebben te vergroten.”

Speakup kiest voor deze aanpak omdat het bedrijf ziet dat resellers momenteel vooral proberen te overleven en in hun communicatie naar eindgebruikers toe daarom vooral spreken over kostenbesparingen van VoIP en UC. “Als markt hebben we gecreëerd dat VoIP vooral leidt tot besparingen”, vindt Levatino. “Maar daarmee snijden we onszelf juist in de vingers. We moeten daar vanaf en innovatief zijn door de markt om te vormen en af te stappen van de prijspropositie. Dat vergt het nemen van wat risico. Wij zijn bereid ons gewicht hiervoor in te zetten door naast partners en eindgebruikers te gaan staan. Samenwerken is waar het voor ons om draait.” In de uitbreiding van het partnerprogramma zit Levatino niet te wachten op ‘snelle verkoophuizen’ met een ‘hit en run-strategie’. “Prijsvechters zijn op de

Pilot Om deze aanpak goed te kunnen uitvoeren, werkt Speakup aan een vernieuwd partnerprogramma dat momenteel in www.speakup.nl

info@speakup.nl

langere termijn niet interessant. We zoeken resellers die willen werken aan klantoplossingen. We verwachten dat partners meer gaan investeren in training. Alleen zo kunnen we maximaal rendement genereren en daar worden alle partners beter van. En de eindklanten daarmee natuurlijk ook, want we willen samen de bedreigingen en uitdagingen van specifieke markten adresseren. De pilot loopt goed en iedereen is enthousiast.”

Consumentendiensten Naast de nieuwe aanpak voor B2B-resellers gaat Speakup zich ook richten op direct marketing om eindgebruikers te bereiken. Ook bij het adresseren van die nieuwe doelgroep blijft Speakup volgens commercieel manager Giuseppe Levatino voor 100 procent werken via partners. Hij kondigt productlaunches en een partnerprogramma aan en momenteel wordt ook de website onder de loep genomen. “De site is nu onvoldoende gericht op eindgebruikers en helpt onze partners ook te weinig”, aldus Levatino. “Bepaalde diensten ontbreken en dus gaan we de site meer in lijn brengen. Het is nu nog VoIP, VoIP en nog eens VoIP. Wij leggen de nadruk op de oplossing. Hiernaast gaan we onze website ook gebruiken om partners beter vindbaar te maken door een voorbeeld te geven en informatie te delen.” 088 773 2587 27


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Marktoverzicht | redactie Leveranciers Trunking AT&T Base (KPN Group Belgium) BrokerTeam BT Global Services COLT Telecom Coolwave Communications ElephantTalk Eurofiber/UNET Hilf Telecom InfoPact Network Solutions Interconnect Interoute KeenSystems KPN Motto Communications Radik RoutIT Speakup Tele2 Telfort Verizon Business VimpelCom Vodafone Voiceworks Voiped Voxbone Voys Telecom Vtel Telecom Ziggo

28

Den Haag Brussel (België) Rotterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Sassenheim Almere Amsterdam Rotterdam Den Bosch Schiphol-Rijk Gemert Den Haag Nuth Rotterdam Ede Enschede Diemen-Zuid Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Almere Borger Brussel (België) Groningen Enschede Utrecht

070 337 6666 0032 486 191999 010 306 0160 0800 1617 020 888 2164 020 262 6000 020 653 5916 036 845 4545 020 642 0147 088 463 6700 073 880 0000 020 454 6700 0800 5050 070 343 4343 045 404 0490 010 306 0600 087 437 2636 088 773 2587 020 750 2960 020 200 2000 020 711 2000 020 797 7200 043 355 5555 036 760 6720 085 273 7417 0032 2 808 00 00 050 700 9944 053 480 0900 088 121 2000

www.att.com/emea www.base.be www.brokerteam.eu www.bt.nl www.colt.net www.coolwavecom.com www.elephanttalk.com www.unet.nl www.hilftelecom.nl www.infopact.nl www.interconnect.nl www.interoute.nl www.keensystems.eu www.kpn.com www.mottovoip.nl www.radik.nl www.routit.nl www.speakup.nl www.tele2.nl www.telfort.nl www.verizonbusiness.com www.vimpelcom.com www.vodafone.nl www.voiceworks.nl www.voiped.eu www.voxbone.com www.voys.nl www.v-tel.nl www.ziggo.nl

Staat je bedrijf/merk niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

VoIP-technologie | Dick Schievels

Wim Pullens: ‘Communicatieoplossing voor bedrijven die meer willen dan alleen telefonie’

‘Unexus Connect biedt multichannel contactcenter in de cloud’ Unexus Contact Solutions heeft zich in vijf jaar definitief genesteld in de markt voor contactcenters en telefoniesystemen. Het zelf ontwikkelde on-premise platform Unexus Communications Server is daarin de sleutel. Nieuw is de private cloudoplossing Unexus Connect die als variant op UCS geschikt is voor bedrijven met behoefte aan professionele interactie met relaties via een hosted multichannel contactcenter. Unexus Communications Server (UCS) kan samenwerken met bestaande telefoniecentrales en is een platform waarbij een bedrijf volgens een menukaart naar eigen wens de functionaliteiten afneemt waaraan het behoefte heeft. Het wordt als een echte on-premise oplossing aangeschaft. Een variant daarop is Unexus Connect. Dit product kan worden aangemerkt als een private cloudoplossing (met betalen naar gebruik) die veelal volgens een hosted model wordt ingericht. Bij deze variant heeft de klant ook altijd de allerlaatste versie van de software tot zijn beschikking.

Rule based algoritmes Unexus Contact Solutions is vijf jaar geleden opgericht door Wim Pullens en zijn compagnon Bert Boonstra. Pullens werkte vele jaren bij Philips Business Communications en later bij het Japanse NEC. Directeur Wim Pullens ziet Unexus Connect als een professioneel VoIP-communicatieplatform waar alles in zit. “Het is een telefooncentrale, maar het is ook een multimedia-contactcenter en beschikt over Unified Communications voor presence management. Onze visie is; iedereen die maar enigszins contact met de relaties van het bedrijf heeft, maakt deel uit van het contactcenter. En wat je daarvoor geautomatiseerd wilt inrichten, is dat de degene met zijn vraag direct wordt doorgeschakeld naar de juiste medewerker, met de juiste expertise. Daarvoor hebben wij intelligente rule based algoritmes ontwikkeld waardoor www.unexus.nl

je dat geautomatiseerd kunt doen.” Unexus richt zich op organisaties met tussen de 25 en 1.000 werknemers. Binnen Nederland levert het bedrijf volledig direct, wat inhoudt dat het zelf de implementatie, de training én het volledige onderhoud voor zijn rekening neemt. Voor de buitenlandse verkoop wordt gewerkt met partners.

Klanten hebben altijd de nieuwste software-updates Integratiemogelijkheden Unexus Connect is een communicatieoplossing voor bedrijven die meer willen dan alleen telefonie”, aldus Pullens. Hij heeft daarbij bedrijven voor ogen die echt behoefte hebben aan een goede interactie met hun relaties en aan multichannel contactcenters (dus niet alleen telefonie, maar ook web-chat, email-routering, tekst-routering, et cetera) die willen betalen naar gebruik en voor wie Quality of Service belangrijk is. “En die het met name belangrijk vinden dat de communicatieoplossing aansluit op hun bedrijfsprocessen en hun bedrijfsapplicaties”, onderstreept Pullens. “Die integratie met de overige infrastructuur is een belangrijk punt.” Een integratieoplossing die Unexus zeer recent op de Nederlandse markt heeft

info@unexus.nl 035 700 9760

geïntroduceerd, is mobiele toestelintegratie voor klanten van telecomprovider Voiceworks. “Dat is overigens iets wat wij in Scandinavië al jaren doen. De mobiele provider geeft van de mobieltjes de toestelstatus door. Die krijgen wij via een interface binnen, zodat je deze kunt toevoegen aan de presence-status. Zo weet je als je iemand wilt bellen al van te voren of hij mobiel bezet is of niet. Dat is echt uniek in Nederland, want dat heeft geen enkele andere partij op dit moment.” “Wij onderscheiden ons met name in kwaliteit en bewezen stabiliteit in bedrijfskritische omgevingen”, rond Pullens af. “Ons platform wordt vaak gebruikt bij bedrijven met zeer veel calls per uur. Daarnaast kunnen wij wensen uit de markt heel snel aan onze producten toevoegen. En dat voor een hele scherpe prijs en op een snelle manier.”

@UnexusCS 29


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | Dick Schievels

Voclarion helpt resellers zich te onderscheiden:

‘Klanten optimaal bedienen via betaalbaar multi-tenant platform’ Resellers die ook telefoniediensten willen aanbieden, kunnen kiezen uit een groeiend aantal wholesale-aanbieders. Voclarion is er daar eentje van en onderscheidt zich volgens directeur Ronald Koppelman met een alles-in-één aanpak en flexibiliteit voor een zeer concurrerende prijs. “Overstappen is eenvoudig”, weet Koppelman. “Onze VoIP-oplossing is een volwaardig alternatief tegen een lagere inkoopprijs.” Voclarion is al vijftien jaar een internationale aanbieder van VoIP-telefonie. Het bedrijf heeft een eigen Asterisk-platform ontwikkeld op basis van open standaarden en biedt onder meer VoIP-oplossingen voor zelfstandigen, het MKB, zorg- en onderwijsorganisaties en eigenaren van bedrijfsverzamelgebouwen. Zo werkt Voclarion bij haar klant de gemeente Amsterdam aan de implementatie van telefonie en gerelateerde UC-diensten. De IP-diensten van Voclarion zijn volgens commercieel directeur Ronald Koppelman eenvoudig, snel en tegen lage kosten te implementeren en kunnen bovendien gemakkelijk worden geïntegreerd met de IT-infrastructuur van klanten. Dit maakt het eenvoudig om de communicatiediensten ook te koppelen aan hun ERP- of CRM-systemen. Daarnaast werkt Voclarion nauw samen met diverse internet serviceproviders (ISP’s) voor wie telefoniediensten en -oplossingen een waardevolle toevoeging zijn aan hun portfolio.

Focus op MKB-resellers

Ronald Koppelman

30

De komende tijd gaat Voclarion haar focus uitbreiden naar resellers die kleine zelfstandigen en het MKB bedienen. Koppelman wil hiermee resellers die nu al VoIP-diensten aanbieden, helpen hun onderscheidende vermogen te vergroten. “Veel resellers maken gebruik van relatief generieke onderliggende platforms zoals


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Broadsoft”, weet hij. “Nadeel hiervan is dat ze zich nauwelijks onderscheiden van andere telefonieaanbieders. Wij bieden ze een multi-tenant platform waarop ze onder hun eigen merknaam meerdere telefoniediensten van verschillende leveran-

werken, hebben in beginsel allemaal een training gevolgd. “Resellers installeren onze software op een gevirtualiseerd platform waardoor ze zonder extra kosten ook beschikken over additionele functies zoals failover”, legt Koppelman

Voclarion integreert standaard met de belangrijkste bedrijfssoftware ciers kunnen aanbieden. Een oplossing als deze is erg interessant voor ondermeer bedrijfsverzamelgebouwen. Met de lijnen die wij hen leveren, kunnen ze zo een eigen marktpropositie opbouwen. Als ze willen, kunnen we ze zelfs ondersteunen met mobiele diensten. Zo creëert een reseller een volledige propositie van telefonieen communicatiediensten. Dat is pas onderscheidend.”

Alle functionaliteit Resellers die via Voclarion werken, kunnen hun klanten volgens Koppelman meer functies op hun telefoniediensten bieden. Bovendien hebben ze meer flexibiliteit in de relaties met klanten. De aanpak van Voclarion is namelijk niet modulair maar het bedrijf biedt resellers in één keer de gehele functionaliteit. Op dat moment kan elke reseller alle features individueel per klant en naar wens inrichten. Klanten die bijvoorbeeld callcenter-functies nodig hebben, kunnen die eenvoudig voor een vast bedrag per user toevoegen. Voclarion hanteert twee tarieven waarbij het er vanaf hangt of een reseller de inrichting van het platform zelf wil doen of dit door Voclarion laat uitvoeren. Voclarion kan ook in de zorg worden ingezet als een volledige zusteroproep systeem waarbij alarmen van bewoners van het verzorgingstehuis goed en accuraat door Voclarion worden afgehandeld. Qua functionaliteit doet Voclarion niet onder voor een platform als dat van Broadsoft, stelt Koppelman. Dit maakt dat zijn propositie volgens hem goed aanslaat in de markt. Resellers die met Voclarion www.voclarion.nl

uit. “Resellers kunnen de complete oplossing bij ons aanschaffen. Daarvoor krijgen zij een licentie en richten wij het platform helemaal voor ze in. Daarnaast hebben we reseller-agenten. Ook deze sluiten wij aan op ons Voclarion-platform, waarna zij vervolgens hun gebruikers daarop aansluiten. Betaalt een reselleragent iets meer per user, dan zorgen wij voor de inrichting van het platform per klant. Tegen een lager tarief per user kunnen ze die installatie ook zelf doen. Verder zit er ook billing-functionaliteit in het pakket ten behoeve van de facturatie van klanten.”

Integratie Resellers die klanten hebben geactiveerd die nu al met een platform als Broadsoft werken, kunnen deze bedrijven volgens Koppelman eenvoudig overzetten naar Voclarion. Die transitie is goed aan klanten uit te leggen omdat ze immers meer functionaliteiten krijgen voor minder geld, redeneert hij. “Resellers hebben

info@voclarion.nl 085 111 9119

er baat bij en hun klanten dus ook. We bieden minstens zo veel functionaliteit als een Broadsoft, maar bij ons heb je in één keer alle modules actief”, zet Koppelman de voordelen nog eens op een rij. “En wij hebben wel standaard een integratie met Skype for Business, Google en Salesforce. En we breiden de app-functionaliteit voortdurend uit.”

Bellen via een app Zo werkt Voclarion nu bijvoorbeeld met een bel-app waarmee ‘bellen via iedere operator’ mogelijk is. “Dat is handig als de klant de mobiele contracten niet kan of wil oversluiten”, aldus Koppelman. De bel-app van Voclarion geeft mogelijkheden voor doorschakelen, wachtrijen beheren, beschikbaarheidsprofielen op basis van presence-informatie, uitbellen met vaste nummers via de eigen operator zonder gebeld te hoeven worden door de telefooncentrale, voicemailbeheer, gemiste oproepen en integratie met de contacten van de mobiele telefoon en het telefoonboek. “We kunnen bedrijven hiermee helpen om hun medewerkers mobiel te laten bellen en werken ongeacht de operator die deze bedrijven gebruiken”,

vertelt Koppelman. “Daarbij heeft de telefoniste van de organisatie toch inzage of medewerkers mobiel in gesprek zijn of niet. Resellers die hun klanten met dergelijke diensten voorzien van mobiliteit onderscheiden zich echt ten opzichte van hun concurrentie. Zo zijn ze waardevol voor hun klanten en daar is het ons om te doen.” @Voclarion 31


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | Rene Frederick

Hans Osnabrugge van Talk360 maakt mobiel bellen buiten EU simpel en goedkoop:

‘Openheid en transparantie zijn cruciaal’ Talk360 biedt internationaal bellen via een simpele app voor zeer lage kosten. CEO Hans Osnabrugge van het Nederlandse bedrijf wil dat het ook zo simpel blijft want eenvoudige diensten en transparante tarieven zijn de crux. “Het enige dat bedrijven hoeven doen, is op een ander knopje drukken en zorgen voor een mobiele internetverbinding”, aldus Hans Osnabrugge. “Dat is een goed verhaal voor resellers.” Talk360 is drie jaar geleden gestart door Hans Osnabrugge met één doel; de gemakkelijkste manier vinden om goedkope gesprekken op te zetten naar ieder vast en mobiel nummer ter wereld. Het bedrijf dat tot voor kort nog RingCredible heette zag een gat in de markt omdat telefoneren destijds nog zeer kostbaar was, vooral naar het buitenland. De core business is simpel; gemakkelijk

en goedkoop bellen via de zelf ontwikkelde app. “Met de diensten van operators kun je prima bellen, maar internationaal is het meteen duur”, aldus CEO Hans Osnabrugge. “Wij zorgen dat je voor een cent per minuut ieder nummer ter wereld kan bellen, ook naar China of de VS.” De apps en diensten waarmee mensen gratis kunnen bellen, boezemen Osnabrugge geen angst in. “Dergelijke

diensten zijn vaak geïntegreerd in andere oplossingen zoals Skype for Business en zijn dus een hoop gedoe. Niemand belt zakelijk via WhatsApp vanwege de onbetrouwbare gesprekskwaliteit. Bedrijven willen zeker weten dat belletjes goed gaan. Met het type diensten zoals van Skype en WhatsApp kan dat niet. Er zit in dat spectrum dus nog een groot gat tussen betrouwbaar en duur versus gratis maar dan met beperkingen. Zakelijk gezien stellen mensen nog hogere eisen. Bedrijven zijn niet vies van het woord gratis, maar voor hun business willen ze wel dat de dienstverlening goed is.”

‘Voor dealers met internationaal georiënteerde klanten valt grote winst te behalen’ VoIP naar mobiel Osnabrugge ziet duidelijk de trend om de VoIP-propositie naar het mobiele speelveld te brengen. “VoIP via de smartphone is wel mooi maar niet gemakkelijk. UC is te ingewikkeld voor veel bedrijven en medewerkers, omdat ze het te weinig gebruiken”, ziet hij. “Veel UC-oplossingen

32


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

zijn technisch goed maar er zijn zo veel kanalen; een PC, softphone, soms een bureautelefoon en mobiele telefoons met apps en allerlei toeters en bellen. Door de complexiteit schiet UC in veel organisaties z’n doel voorbij. Hoe mooi de oplossing ook is, het staat te ver af van de eindgebruikers die te veel stappen moeten maken.”

Eenvoudige user interface

vast zitten. Zakelijke organisaties kunnen aangeven welke medewerkers van de bedrijfsbundel gebruik mogen maken en de centrale contactpersoon krijgt dan een alert als de bundel voor 50

‘Door complexiteit schiet UC in veel organisaties z’n doel voorbij’

Osnabrugge richt zich met Talk360 op zakelijke organisaties die nog niet zijn overgestapt naar een UC-dienst of -oplossing. “Wij zijn er voor bedrijven waar kostenbesparing van hun communicatie voorop staat. De meeste medewerkers van onze klanten hebben niet eens door dat ze met een app bellen. Met onze app kunnen ze hun contacten blijven gebruiken in een user interface die zeer eenvoudig is. Het enige dat ze nodig hebben, is een online verbinding en dan maakt het niet uit of het Wifi, 3G of 4G is. Dat snappen de meesten tegenwoordig ook wel”, zegt hij lachend.

procent is verbruikt en later nog eentje voor 30 procent. Dan gaan ze automatisch over naar de volgende bundel of mogen kosteloos stoppen. “Onze dienst is een aanvulling voor bedrijven die veel bellen, vooral internationaal. Ze hoeven geen SIM-kaarten te wisselen, niet over te stappen naar een andere operator, andere verbindingen aan te leggen of nieuwe telefoonnummers aan te vragen. Er verandert niets, anders dan hun belkosten uiteraard.”

Lekker platgeslagen

Wereldwijde uitrol

Dat klinkt te mooi om waar te zijn en toch heeft Talk360 het telefoneren voor bedrijven ‘lekker platgeslagen’, zoals Osnabrugge het noemt. “En we geven ook nog eens gratis beltegoed weg. Verreweg het merendeel van de mensen die ons systeem voor het eerst even gebruiken, is verkocht”, weet hij. “Het begint met internationale telefoontjes en daarna zijn ze zo gewend dat ze onze dienst ook voor lokale en mobiele nummers gaan gebruiken. Het is namelijk zo simpel. Je kunt onze app downloaden, loopt door een paar stappen van aanmelden en installeren en binnen een halve minuut kun je bellen.” De dienst van Talk360 werkt met een beltegoed dat is gekoppeld met wereldwijd 120 betaalsystemen voor consumenten. Bedrijven kunnen via een abonnement (postpaid) betalen en krijgen een factuur voor hun administratie. Opzeggen kan per direct zodat klanten nergens aan

Afgelopen jaar heeft Talk360 haar strategie verlegd naar een wereldwijde uitrol. Vandaar ook de naamsverandering van RingCredible naar Talk360. Inmiddels zijn er behalve in Amsterdam ook kantoren in Rome, Johannesburg en Mexico-Stad. Ook de partnerships met resellers in die landen zijn gericht op eenvoud. De app is al vier miljoen keer gedownload, voor het overgrote deel door consumenten die nu nog 95 procent van de klanten uitmaken. Ook met wereldwijde merken als KLM, Uber en PayPal werkt het bedrijf al langere tijd samen. De echte focus ligt volgens Osnabrugge nu op de zakelijke markt. Het nieuwe abonnement Talk360 Business dat eerder dit jaar is aangekondigd, moet daaraan bijdragen. “We zijn helemaal klaar voor de uitrol. Het product is vereenvoudigd en alle slagen zijn gemaakt in de betrouwbaarheid.” Desondanks heeft Osnabrugge nog wel

www.talk360.com

een verlanglijstje. Op de planning staan vooral additionele zakelijke diensten. Zo noemt Osnabrugge de ‘internetkwaliteitsindicator’, die nodig is om de verbindingen te controleren en er komt

hans@talk360.com

een portal met selfservice waar bedrijven hun medewerkers en telefoonnummers toevoegen of afvoeren. Deze zijn gepland voor lancering in de zomer.

Aantrekkelijk resellermodel In aantallen consumentenklanten is het bedrijf in drie jaar vervijfvoudigd. Groei moet komen uit het indirecte kanaal. “Resellers zijn nu al de belangrijkste adviseurs van bedrijven en ze zijn schaalbaar. Incidenteel zullen we zelf ook wel eens bij een bedrijf rechtstreeks langs gaan maar daar ligt niet de prioriteit”, zegt Osnabrugge die uitlegt dat het belangrijkste kanaal nu nog vooral de online verkoop is in combinatie met de mensen van support. “Telecomresellers en -adviseurs zijn uitstekend geëquipeerd om die rol te vervullen. Daarom willen we zoveel mogelijk dealers in ons netwerk. Voor dealers met internationaal georiënteerde klanten valt grote winst te behalen. In de standard user case besparen bedrijven tachtig procent per gesprek, zonder in te leveren op kwaliteit of gebruiksgemak. Om de marktadoptie te versnellen bieden we resellers minimaal twee keer de gebruikelijke commissie, zonder dat er kannibalisme richting hun klantenbase of operators optreedt. Dat is toch een goed verhaal voor een reseller.”

06 815 686 65 33


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | Rene Frederick

Nederlandse VoIP-ontwikkelaar introduceert Organized Communication

‘Xelion breidt functionaliteit komende zomer fors uit’ Xelion behoort tot de gevestigde orde in de VoIP-markt en oprichter en mededirecteur Micha Cohen is trots op die status. Het bedrijf ontwikkelt al tien jaar VoIP-diensten en presenteert komende zomer een belangrijke nieuwe release van het platform waarmee medewerkers van duizenden bedrijven communiceren. “We hebben geen last van een remmende voorsprong. Integendeel, we profiteren van onze voorsprong”, vindt Cohen. “Onze nieuwe release en groeicijfers bewijzen dat.” Cohen is mededirecteur en medeoprichter van een Nederlandse softwareontwikkelaar die al sinds 2005 VoIP- en UC-diensten ontwikkelt. Xelion is een UC-applicatie voor gebruik op PC’s, smartphones, tablets en telefoontoestellen. “We helpen bedrijven met het verwerken van hun zakelijke communicatie”, zegt Cohen. “In het verleden was communicatie nog peer to peer, van persoon tot persoon maar voor bedrijven is dat onvoldoende. Een klant kan met meerdere

relaties en de relaties van collega’s te vinden en te weten met wie ze contact hebben en via welk medium. Ongeacht of het telefonisch, via SMS, chat of mail is geweest.”

Mobiel Inzoomend op enkele features van Xelion wijst Cohen met klem op de Startbar. Dit is een gepatenteerde feature binnen de applicatie en is beschikbaar op de PC, de smartphone en tablet. “Qua initiatie van communicatie is deze

‘Ons systeem stelt gebruikers in staat snel contactgegevens te vinden’ medewerkers van een bedrijf communiceren. Dat inzicht wil je dan ook hebben. Daarnaast constateerden wij dat medewerkers belangrijke communicatie niet snel konden terugvinden. Probeer maar eens oude telefoongesprekken, chats of emails snel te vinden. Ons doel is daarom om communicatie overzichtelijker te maken voor bedrijven en hun medewerkers; georganiseerde communicatie. Ons systeem is multichannel en stelt gebruikers in staat snel de contactgegevens van hun eigen

34

Startbar ongeëvenaard”, zegt Cohen. “In gebruikersonderzoeken die we hebben uitgevoerd, wordt die Startbar het hoogst gewaardeerd. Met geen andere tool kun je zo gemakkelijk communicatie initiëren.” De wereld gaat toe naar ‘mobile first’, vindt Cohen en daarom is de mobiele Xelion app voor hem van eminent belang. De app is provideronafhankelijk en zendt het vaste nummer van klanten mee. Voor de techniek die Xelion hiervoor gebruikt, heeft het bedrijf een patent aangevraagd. Mobiele gesprekken worden afgehandeld

via GSM en niet via het datakanaal. Goede gesprekskwaliteit is volgens Cohen leidend bij deze keuze, naast de voordelen dat een GSM-gesprek nooit verbroken wordt door een ander GSM-gesprek terwijl een gesprek via data onderbroken kan worden door een mobiele oproep.

Partners Xelion werkt voor de afzet van haar product uitsluitend met partners. In de ogen van Cohen krijgen partners het overigens steeds gemakkelijker om VoIP en UC te verkopen. Dit geldt zeker voor de oplossingen van de gevestigde aanbieders zoals Xelion. “Het klantbewustzijn is gegroeid waardoor partners de technologie-shift niet meer hoeven te verkopen en klanten het verschil tussen het netwerk en de telefooncentrale begrijpen.” Het model van Xelion is simpel; bedrijven kunnen via een dealer een onbeperkt aantal gebruikerslicenties aanschaffen.


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Topmerken

Micha Cohen

Iedere gebruiker mag zoveel toestellen gebruiken als hij wil. Dus thuis, via zijn mobiel, zijn PC of de bureautelefoon kan hij bellen via die ene gebruikerslicentie. De partner bepaalt het prijspeil maar gemiddeld ligt de prijs van een licentie rond de 10 euro. Naast licentiekosten, heeft een eindgebruiker ook te maken met gesprekskosten. Xelion is geen trunk provider en gesprekskosten gaan dus buiten Xelion om. Dat geldt ook voor de integratie met mobiel en vast bellen. Die kosten hangen af van het mobiele contract van een eindklant.

Nieuwe release Het gaat Xelion na ruim tien jaar beter dan ooit en dus staat er deze zomer een nieuwe release van haar huidige versie Xelion 6 op de planning. De nieuwe release biedt email-integratie met Outlook waardoor mails direct zichtbaar zijn in Xelion. “Belangrijker nog, mails worden automatisch gearchiveerd in Xelion”, zegt Cohen. “Dus als je wilt zien wat je met een klant www.xelion.nl

hebt gecommuniceerd, zie je niet alleen de telefoongesprekken, SMS-berichten en chats maar eveneens emails. En zonder dat je daar iets voor hoeft te doen, want Xelion organiseert dat automatisch. Verder komt er webchat en videochat in de nieuwe release.” Ook wordt de contactcenterfunctionaliteit uitgebreid. “We zien heel duidelijk in de markt dat contactcenter-functionaliteit ook bij kleine organisaties steeds meer wordt toegepast. Die willen ook wallboards en wachtrijen. Ook features voor outbound callcenters zitten straks in de nieuwe versie. En er komt meer support voor communicatie vanuit websites zodat ook een chatfunctie beschikbaar kan worden gemaakt, net zoals de call me now button waarmee automatisch naar een klant kan worden gebeld. Zelfs anonieme bezoekers van websites krijg je zo in beeld”, zegt Cohen. Daarnaast maakt Xelion een API beschikbaar waarmee softwareontwikkelaars alle Xelion-functionaliteit vanuit externe applicaties kunnen gebruiken.

info@xelion.nl

015 251 1411

De huidige versie Xelion 6 bestaat al even en dus is de nieuwe release belangrijk voor Cohen. Xelion kiest voor integratie van haar platform slechts een beperkt aantal systemen van derde partijen. De focus op integratie op het Microsoftbesturingssysteem bevestigt dit, net als de ondersteuning van Xelion met een beperkt aantal leveranciers van randapparatuur en hardware. “We willen kwaliteit garanderen en dus ondersteunen we alleen merken waarvan we 100 procent zeker weten dat ze goed zijn.” Nu Xelion al ruim tien jaar op de markt is, heeft Cohen een hele reeks nieuwe spelers voorbij zien komen. Of hij als gevestigde orde last heeft van de wet van de remmende voorsprong? “Nee, dat denk ik niet. We zien vooral dat we steeds opnieuw vooroplopen. Onze apps zijn vernieuwend, onze organisatie van communicatie is uniek. We profiteren juist van onze voorsprong. De nieuwe Xelion OC release toont dat wederom aan.”

Communicatiestromen Vol zelfvertrouwen denkt hij dat Xelion ook de storm wel aan kan van partijen als Microsoft dat Skype for Business momenteel vol in de markt zet. “Telefonie is gewoon niet de markt voor Microsoft”, zegt Cohen. “Het lukt ze gewoon keer op keer niet en ze krijgen geen penetratie, ook al geven ze het gratis weg. De kracht van telefonie is de individuele inregeling per bedrijf. Voor email kan iedereen wel uit de voeten met Outlook of andere software. Nu is het tijdperk van de volgende bewustwording aangebroken. Mensen willen een platform waarmee ze meer kunnen dan alleen bellen; een geïntegreerd geheel van communicatiemiddelen dat niet verzuild is, want al die communicatiestromen vormen voor een bedrijf één geheel. Xelion belooft georganiseerde communicatie.” @Xelion6 35


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | Pim Hilferink

Bart Groothuijze ziet ZPEAK als ideale binnenkomer voor resellers:

‘Bedrijven willen no nonsense-telefonie’ Kersverse provider ZPEAK biedt telefoniediensten voor bedrijven die door veel aanbieders als ‘te klein’ worden beschouwd. De rechttoe rechtaan one stop shop-diensten zijn volgens commercieel directeur Bart Groothuijze ideaal voor resellers. “We ontzorgen voor een lage prijs en daar zijn bedrijven en instellingen naar op zoek.” In het voor niet-ingewijden diffuse en complexe oerwoud van internettelefonie dat grote en kleinere spelers de afgelopen jaren hebben laten ontstaan, was het voor zowel eindgebruikers als resellers in de onderkant van de markt – lees bedrijven en instellingen met een behoefte aan 5 tot 35 toestellen – een enorme uitdaging om een eenvoudige, transparante, voordelige én betrouwbare telefonieoplossing te kiezen en vervolgens te installeren. Een onbevredigende situatie, waarbij gebruikers vaak ook nog eens via parapluconstructies voor allerlei extra’s moeten betalen die ze niet nodig hebben, waardoor de kosten per medewerker per maand kunnen oplopen tot tientallen euro’s. ZPEAK schept orde in de chaos met een VoIP-abonnement bestaande uit een vast en voordelig abonnement van 10 euro per maand, inclusief een toestel! “Eindgebruikers, maar ook MKB-resellers worden van alle kanten bestookt met kreten als Triple Play, SDSL, cloudtelefonie, (A)DSL, ISDN, et cetera maar ook complexe installaties en nota’s waarin transparantie vaak ver te zoeken is”, zegt commercieel directeur Bart Groothuijze van ZPEAK. “Dit geldt zeker voor startups, verenigingen, instellingen in het onderwijs en de gezondheidszorg en kleine en middelgrote ondernemingen die geen systeembeheerder hebben om hen de weg te wijzen. Die willen gewoon een betrouwbare, betaalbare, transparante én makkelijk te implementeren vaste telefonie-oplossing, maar betalen vaak 36

te veel voor allerlei overbodige en dus niet gebruikte ‘toeters en bellen’. Speciaal voor deze groepen hebben we ZPEAK in het leven geroepen. Bij ZPEAK spreken we geen nerdy en onbegrijpelijk vakjargon.

We leveren gewoon een vast toestel met de belangrijkste basisfunctionaliteit tegen een vast laag maandbedrag met een online telefooncentrale die draait op het eenvoudig te gebruiken ZPEAK-platform.”


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Eenvoud

Perfecte binnenkomer

Volgens Groothuijze gaan transparantie en eenvoud bij ZPEAK hand in hand met professionele kwaliteit. “Dat geldt voor het ZPEAK-platform, maar ook voor de toestellen die we leveren van onder andere Gigaset en Yealink. Klanten hoeven daarbij eigenlijk alleen maar de keuze te maken tussen een receptietoestel, bureautoestel of handset. De toestellen worden kosteloos

Eenvoud, overzicht, gerichte keuze, gemak en betaalbaarheid maken de abonnementen van ZPEAK tot een bron van additionele inkomsten voor telecom- en IT-resellers, mede ook door zich tevens te richten op startups, stichtingen en verenigingen, instellingen in het onderwijs en de gezondheidszorg en het kleine en middelgrote bedrijfsleven, organisaties

Klanten hoeven alleen te kiezen tussen een receptietoestel, bureautoestel of handset ter beschikking gesteld bij onze abonnementen en zijn pré-provisioned op het ZPEAK-platform. Plug & Play dus.” Groothuijze vervolgt: “Daarbij zijn dan ook de elf meest voorkomende functies op het platform nog eens inclusief. Dat zijn doorverbinden intern of naar mobiel, doorschakelen intern of naar mobiel, voicemail, verkorte kiesnummers, wachtstand met muziek, belgroepen, wachtrij op beeldscherm, telefonisch vergaderen, click-to-call integratie, nachtstand en tijdsconditie en beeldbellen. Voor uitbreiding met extra mogelijkheden betaal je per mogelijkheid een geringe meerprijs van 2 tot 10 euro per toestel per maand. Denk aan voicemail naar e-mail, fax naar e-mail, gespreksopname van 30 of 120 dagen, extra keuzemenu’s, welkomstboodschappen en onbeperkt bellen binnen Europa. Het enige dat je nodig hebt is een internetaansluiting.” www.zpeak.com

die nu onderbelicht blijven. “Het transparante online bestelproces voor basisabonnementen en extra’s en de vaste lage maandtarieven zijn voor resellers een goede opening voor een gesprek met bestaande en nieuwe klanten”, zegt Groothuijze. “Vanzelfsprekend ontvang je als reseller een vergoeding voor elke klant die je aanbrengt en wij ondersteunen ons aanbod met verkoop- en technische ondersteuning. Maar belangrijker nog is dat je je met de ‘no-nonsense’ benadering van ZPEAK duidelijk van andere partijen kunt onderscheiden naar de markt. Via de opening die onze telefonie-oplossing biedt kun je ook andere producten en diensten aanbieden, bijvoorbeeld op het gebied van datacommunicatie, uitbreiding of vervanging van IT-apparatuur en beheerde dienstverlening. Daardoor geniet de eindklant van optimale service via het ‘one stop shop’ principe, het ontzorgingsmodel

waarnaar steeds meer bedrijven en instellingen op zoek zijn.”

Te klein ZPEAK richt zich duidelijk op bedrijven in marktsegmenten die door andere aanbieders als ‘te klein’, of omwille van grote omzet-volumes als ‘oninteressant’ worden beschouwd en waarvoor ze volgens Groothuijze dan ook geen passende oplossing hebben. “Dat zijn vele tienduizenden potentiële klanten”, zegt hij. “Om die markt verder te ontsluiten, zijn we op zoek naar nieuwe resellers uit de telecom- en IT-wereld, die met ZPEAK op een laagdrempelige manier hun klanten willen ontzorgen en tevens hun eigen klantenbase, hun omzet en marge willen laten groeien. Wie meer wil weten over de mogelijkheden en interesse heeft in méér klanten en méér (gegarandeerde) omzet kan contact met ons opnemen. Een oriënterend gesprek is zo geregeld.”

Lunchbijeenkomsten ZPEAK gaat potentiële partners actief opzoeken en organisaties op locatie informeren in een roadshow. “We nodigen alle resellers in Nederland van harte uit om ons te ontmoeten en te leren kennen tijdens onze gratis en vrijblijvende lunchbijeenkomsten door het hele land”, zegt Groothuijze. De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 14 juli van 12.00 tot 14.00 uur in Het Nieuwe Kantoor (HNK) in Apeldoorn. Geïnteresseerden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via een email aan bart@zpeak.com

bart@zpeak.com 0800 560 0056 37


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | Onno Speekenbrink

Onno Speekenbrink is Technisch Directeur van gnTel.

Communiceren zonder lampjes Er moet me iets van het hart: ik ben geen fan van lampjes. Dit klinkt misschien vreemd in een wereld waarin steeds meer UC-oplossingen zich lijken te concentreren op het zo volledig mogelijk weergeven van presence. Ben je telefonisch in gesprek? Dan wordt je lampje rood. Zit je in een meeting? Geen probleem, via een koppeling met je agenda wordt je lampje eveneens rood. En als het even kan, wordt een soort device-onafhankelijke superstatus getoond waarbij de status van je mobiel, je vaste telefoon, je agenda en het aantal toetsaanslagen op je PC worden gekoppeld tot een overall indicatie van je beschikbaarheid. Mijn grote probleem met deze oplossingen is dat dat lampje in de praktijk maar weinig zegt. Ik weet niet hoe jullie met je agenda omgaan, maar ik zet bijvoorbeeld reistijd als afspraak in mijn agenda. Ben ik dan onbereikbaar? Nee, natuurlijk niet. Meetings duren in mijn agenda standaard een uur. Vaak ben ik eerder klaar en zit ik weer achter mijn bureau. Ben ik dan onbereikbaar?

En van de andere kant, als ik niet aan het bellen ben of in een meeting zit, ben ik dan altijd bereikbaar? Wederom nee. Soms sta ik bij de koffieautomaat of achter het bureau van een collega om even met hem mee te kijken. De telefoon neem ik dan niet op en op chat reageer ik niet meteen. Bereikbaar? Mensen begrijpen deze situaties als je het aan ze vraagt. Vraag een willekeurige kantoorwerker wat ze doen als ze iemand willen bellen maar het lampje is rood. “Toch bellen natuurlijk” is meestal het antwoord. Gek genoeg zijn ze dan wel weer gepikeerd als iemands lampje groen is en hij niet direct op een chatbericht reageert.

Komt het gesprek niet uit? Dan gaat de oproep vanzelf door naar de voicemail, de secretaresse, een collega of wat je indertijd ook hebt bedacht. Resultaat; jij kunt zorgeloos door met je meeting. Terug achter je bureau zie je de gemiste oproep en kun je alsnog terugbellen of een chatbericht sturen. Het is aan jou. Zorgeloze communicatie zonder het dwingende en misleidende beeld van een lampje. Daar worden wij nou blij van!

Eén keer goed nadenken Ik vind dat we met die lampjes de verkeerde kant opgaan want je verschuift de verantwoordelijkheid over hoe je bereikt wilt worden naar de beller. Die moet zich daar op basis van onvolledige informatie maar een beeld van zien te vormen. Ga ik bellen, chatten of mailen?

www.gntel.nl 38

Bij gnTel vragen we onze klanten altijd één keer goed na te denken over hun bereikbaarheid. Op basis daarvan vragen we ze vervolgens om de juiste schakeling in te stellen en dan op het systeem te vertrouwen en het zijn werk laten doen. Lampjes stellen we het liefste niet meer in. Wil je een collega spreken? Dan bel je gewoon zijn directe nummer en het systeem zorgt er vervolgens voor dat de juiste toestellen gaan rinkelen; vast of mobiel en in de juiste volgorde.

020 240 0000

@gnTelbv


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

VoIP-providers | Rene Frederick

Sales directeur B2B Barry Wissink van Tele2:

‘Tele2 biedt met UC-One completer zakelijk portfolio’ Tele2 heeft enerverende maanden achter de rug. Eind 2015 was de lancering van het eigen 4G-netwerk en startte de succesvolle reclamecampagne ‘… omdat het kan’. Met de introductie van de dienst UC-One kan de operator zich sinds begin dit jaar volgens sales directeur B2B Barry Wissink nu onderscheiden met een completer zakelijk portfolio. ‘Het verschil tussen vast en mobiel bestaat eigenlijk niet meer.’ Tele2 heeft door haar internationale rol en het erfgoed van het voormalige Versatel altijd een sterke positie gehad in de markt van spraak- en datadiensten voor middelgrote en grootzakelijke organisaties. Het bereiken van de kleinzakelijke segment is moeilijker geweest voor de operator, maar dat gaat veranderen, denkt Barry Wissink, die binnen Tele2 verantwoordelijk is voor zakelijke verkoop. Het eigen 4G-netwerk en een verbeterd vast mobiel-portfolio binnen de dienst UC-One gaan daarin helpen. Het nieuws over het 4G-netwerk en de campagne ‘… omdat het kan’ hebben de introductie van die dienst misschien wel wat overschaduwd. “Feit blijft dat we kleinere bedrijven nu beter kunnen bedienen met een eigen 4G-netwerk. En omdat we de achterkant

in onze netwerken slim hebben ingericht, is de integratie van vast en mobiel en Unified Communications heel eenvoudig zodat geavanceerde communicatieoplossingen ook voor kleinere organisaties bereikbaar worden. zegt Wissink. “Met een eigen 4G-netwerk stappen we uit de prijsvechtershoek en ontstaat er een verschuiving in onze klantenbase. We hebben nu een propositie die heel sterk is gericht op het gebruik van data. In grote hoeveelheden. En daarmee kunnen we nu echt de strijd aangaan met KPN, T-Mobile en Vodafone.” “Nu we een goede mobiele propositie hebben, vormen ondernemers een ideale markt om te groeien met ons vast mobiel-portfolio. Zo kunnen we ZZP’ers en kleine werkgevers helpen met hun bereikbaarheid en overal flexibel, efficiënt en veilig werken. Met een vast mobiel-product hebben ze bovendien de uitstraling van een bedrijf met meer dan alleen een mobiel nummer. We verkopen deze dienst voorlopig vooral indirect en we zijn bezig met de opstart van ons eigen online kanaal.”

Grootzakelijk Maar Wissink wil de grootzakelijke klanten absoluut niet vergeten. Tele2 biedt deze doelgroep de dienst Mobile Connect waarbij de bestaande telefooncentrale van klanten aan het mobiele netwerk wordt gekoppeld. Ten opzichte van de traditionele forced-on PBX-oplossingen is het voordeel daarvan dat al het vaste en het mobiele verkeer vanuit ons core netwerk wordt afgehandeld waardoor er

www.tele2.nl/zakelijk

geen vertraging en verlies van spraakkwaliteit optreedt. We bieden klanten zo een volledig geïntegreerde vast-mobiele oplossing, ongeacht de telefooncentrale die ze hebben. We zijn de enige operator in Nederland die dit zo doet en het eigen mobiele netwerk helpt daar enorm bij.”

Mobiliteit Vast en mobiel integreren op werkplekken is absoluut de toekomst, denkt Wissink. Hij wijst op onderzoek waaruit blijkt dat mensen met mobiel breedbandinternet anders gaan werken. “Ze hebben een heel andere kijk op mobiliteit. In dat licht moeten bedrijven goed onderscheid maken tussen de werknemer en de werkplek. Ze moeten medewerkers de mogelijkheid bieden om te werken op een werkplek die aansluit bij hun werkzaamheden en manier van werken. 4G gaat daarbij helpen, juist in de zakelijke markt. Maar dan moeten ze wel over een drempel stappen. Ondermeer de drempel van prijs want, ik geef toe, dataverbruik was in Nederland schrikbarend duur. Daarom bieden we grote bundels voor een heel scherpe tarieven. Voor de moderne mens is mobiliteit cruciaal geworden”, zegt Wissink stellig. “Je hebt connectiviteit gewoon overal nodig om te functioneren. En toch komen we bij bedrijven nog tegen dat er beperkingen zitten op het gebruik van data. Dat is jammer want goede mobiliteit stimuleert efficiënter werken. Onze boodschap is; gebruik van de mogelijkheden van mobiliteit, verrijk je leven en je business en wees efficiënter om je doelen te bereiken.” 0800 2150 39


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | Rene Frederick

IPerity helpt bedrijven diensten te ontwikkelen op telefoniesysteem Compass

‘PBX en applicaties naadloos integreren in de cloud’ Telefoniediensten bieden resellers al lang niet meer het onderscheidende vermogen richting hun zakelijke klanten. Communicatie is gebaseerd op UC, collaboration en integratie met bedrijfsprocessen. Die wetenschap stond en staat voor medeoprichter Jeroen Naeff aan de basis van de diensten van IPerity dat bedrijven helpt applicaties te bouwen op hun telefoniesysteem. “De kracht van ons systeem is de samenwerking tussen de PBX en applicaties.” IPerity is in 2011 ontstaan uit een samenwerking tussen Jeroen Naeff die enkele jaren daarvoor TalkTo had opgericht en Florian Overkamp van Speakup. Samen wilden ze hun twee kennisgebieden samenvoegen in een nieuwe onderneming. TalkTo was tot 2014 gespecialiseerd in innovatieve manieren om bedrijven met contactcenters te helpen in het contact met hun klanten en Speakup was en is al ruim tien jaar een bekende telecomdienstverlener. Naeff en Overkamp bedachten het concept voor een schaalbaar en open platform voor UC-diensten dat inzetbaar zou moeten zijn op beide markten. Toen ze eruit waren stonden ze voor een ‘make or buy’ beslissing en kozen uiteindelijk voor ‘make’. En daar hebben ze beiden geen spijt van want IPerity was geboren. Overkamp heeft zich teruggetrokken uit de schijnwerpers en inmiddels leidt Naeff het bedrijf samen met mededirecteur Marco Moen die iets later aan boord is gekomen. Er zijn ongeveer tien medewerkers en deze groep bestaat volgens Naeff en Moen uit de beste state of the art ontwikkelaars van Nederland.

Schaalbaar De basis van de dienstverlening van IPerity is het platform Compass. “In de basis kun je Compass omschrijven als een flexibele en schaalbare VoIP-centrale in de cloud”, zegt directeur Marco Moen. “Compass biedt bedrijven een zeer uitgebreide telefooncentrale zonder grote investeringen die naar wens snel is uit te breiden en indien de business erom vraagt ook weer heel 40

Marco Moen

snel te downsizen is. Het platform wordt vanwege privacy gehost in Europa. Partners kunnen zich door eigen branchespecifieke applicaties te koppelen met Compass echt onderscheiden van hun concurrentie terwijl Compass als basis van hun dienstverlening voor al hun klanten dezelfde is. En voor onze eindgebruikersklanten geldt hetzelfde want geen enkel bedrijf is statisch. We denken dan ook dat Compass geschikt is voor zowel de eenmanszaak als voor

contactcenters met tientallen of honderden agents. En dat allemaal met één platform.”

Integratie via API’s IPerity heeft Compass afgelopen jaren fors uitgebreid en zo is het platform uitgegroeid tot veel meer dan een telefooncentrale in de cloud, vindt Naeff die het technische brein is van IPerity. “Compass is een cloud PBX én een UC-platform met bovendien een krachtige API waardoor integratie met


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

andere systemen relatief eenvoudig is”, zegt Naeff. “In de markt is het platform vooral bekend van de drag and drop-interface om belplannen te maken. Maar deze features zijn natuurlijk alleen zichtbaar voor beheerders van organisaties en niet voor eindgebruikers. Daarom zetten we de laatste tijd ook in op het ontwikkelen van frontend applicaties zoals wallboards, PC-bedienposten en zelfs mobiele apps. Deze applicaties en het gemak waarmee ze kunnen integreren met andere systemen

Jeroen Naeff

bewust voor om het team van ontwikkelaars dicht bij huis te houden en niet te offshoren of nearshoren. “Het probleem van veel API’s in telefoniesystemen is dat ze vaak buiten Nederland of Europa zijn ontwikkeld en geïnstalleerd. Bovendien hebben ze

‘De kracht van ons systeem is samenwerking tussen PBX en API’ kunnen we alleen voor elkaar krijgen door de krachtige API’s in ons systeem. Inmiddels hebben we verschillende applicaties met partners ontwikkeld.” Volgens Naeff onderscheidt IPerity zich vooral door deze integratie met andere applicaties en tools. “Het probleem van veel PBX-platformen is dat zij geen of een heel beperkte API hebben. Het nadeel is dat resellers zich lastig of zelf helemaal niet kunnen onderscheiden van hun concurrentie omdat ze hun dienstverlening niet kunnen uitbreiden met toepassingen die in hun specifieke branche misschien wel heel relevant zijn. Daar spelen wij op in.” IPerity wil graag voeling houden met de markt en haar klanten en kiest er dus

slecht ontwikkelde PBX-functies. Hierdoor kunnen resellers en bedrijven misschien wel redelijk makkelijk toepassingen maken voor hun branche maar mist de belangrijke basis met de PBX. Wij zien daar juist de kracht van ons systeem: samenwerking tussen PBX en API.”

Partnernetwerk Tot op heden heeft IPerity een sterke focus gehad op de Benelux en via één strategische partner richt IPerity zich op groei in de zorgmarkt. Maar daar komt volgens de ambitieuze Moen en Naeff verandering in want het bedrijf wil ook een serieuze speler worden in Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

www.iperity.com sales@iperity.com

De huidige verkoopstrategie is gebaseerd op samenwerking met partners en het doel is dat het partnernetwerk komende tijd flink groeit. IPerity zoekt naar resellers en dienstverleners die zich specialiseren in een marktsegment of branche. “Eindgebruikers en bedrijven zitten niet meer te wachten op een standaard telefooncentrale”, zegt Moen resoluut. “De enige manier waarop aanbieders van telefoniediensten zich nog kunnen onderscheiden is door te kiezen voor een specifieke verticale markt en in die markt specifieke oplossingen te bieden die aansluiten bij de behoeftes van bedrijven in dat segment. We zien dat bij onze partners. De meest succesvolle aanbieders werken met maatwerk toepassingen voor een bepaalde branche.” Moen denkt dat telecomdienstverleners met Compass betere en gerichte oplossingen kunnen bedenken voor hun klanten. “Het logische gevolg van onze API-strategie en ecosysteem is dat we partners faciliteren om zelf eigen oplossingen te ontwikkelen bovenop het Compass-platform. Deze weg gaan we doorzetten en zelfs verder intensiveren. Het is moeilijk om in de toekomst te kijken maar over twee jaar is ons partnernetwerk echt op orde en zijn we in staat om nog meer bedrijven te ondersteunen met hun communicatie.”

088 555 2111

@iperity 41


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Rob Kurver

Analyse van de markt voor telefoniediensten

 rie generaties VoIP maken D hosted voice volwassen Voice over IP bestaat inmiddels 21 jaar en dus rijst de vraag; mogen we VoIP nu volwassen noemen? Na de experimenten vanaf 1995 en de eerste generatie hosted voice vanaf 2005 zijn we toe aan de derde generatie. Deze staat sinds 2015 in het teken van collaboratie en business en praten we over termen als WebRTC, UCaaS en CPaaS. Zullen de hosted voice spelers van nu over een paar jaar nog relevant zijn, blijven ze zich aanpassen en wat betekent dat voor het kanaal? De eerste internetjaren van VoIP lijken hondenjaren geleden. De eerste generatie was pionieren en stap voor stap zijn we via VoIP en hosted voice aanbeland in inmiddels de 3e generatie toe. Elke generatie heeft zijn kampioenen voortgebracht en elke nieuwe generatie bedreigt de vorige kampioen. Zo hoort dat in dit dynamische landschap.

Pioniers Mijn persoonlijke hoogtepunt op ITEXPO 2015 in Miami vorig jaar was de panelsessie gewijd aan het jubileum van 20 jaar VoIP. In het panel zaten ook de pioniers die al twee decennia geschiedenis schrijven in

Jeff Pulver

42

deze sector. Mooi om van de oprichters en CEO’s van bedrijven als VocalTec, Vonage, Dialpad (nu Yahoo Voice), GrandCentral (nu Google Voice) en Digium te horen over hoe ze destijds de eerste stappen zetten richting een VoIP-sector die we nu vrij normaal vinden en die het de telco’s inmiddels behoorlijk lastig maakt. Ze deden het simpelweg omdat het kon en omdat ze vonden dat de klassieke telco’s hun klanten aan het uitmelken waren. Het ging deze pioniers niet per se om geld verdienen maar om grenzen te verleggen en de macht van de oude telecombedrijven te doorbreken. Klapstuk van deze sessie was de benoeming van Alon Cohen (oprichter van het Israëlische VocalTec) en Jeff Pulver (ondermeer oprichter van Vonage) tot de VoIP Hall of Fame. Kampioenen van deze eerste generatie VoIP waren bedrijven als Cisco en Avaya die met hun producten respectievelijk Call Manager en IP Office al snel de on-premise IP-PBX markt domineerden. Na de overname van een klein Amerikaans bedrijfje met Franse roots Selsius in 1998, dat een jaar daarvoor de eerste demo’s had gegeven aan mannen als Jeff Pulver, werd onder leiding van Richard Platt bij Cisco doorgewerkt aan wat uiteindelijk na wat vallen en opstaan de meest succesvolle IP-PBX oplossing van deze generatie werd: Cisco Call Manager, ook wel CCM. De traditionele PBX-fabrikanten bouwden

hun centrales ook geleidelijk om naar IP en SIP, maar CCM was de eerste die volledig IP gebruikte voor alle communicatie tussen de toestellen en de centrale en elkaar. Eerst met het eigen SCCP-protocol, later ook met de industriestandaard SIP. De Cisco IP-telefoons zijn nog steeds superherkenbaar en zijn via product placement campagnes gezaaid in films en TV-series. Dit was de ultieme manier om in, denk aan Jack Bauer in de succesvolle serie ‘24’, te demonstreren hoe slim organisaties of personen wel niet bezig waren. Enkele jaren later was VoIP een miljardenbusiness voor Cisco.


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Als afsluiting van dit tijdperk zagen we de geboorte van Skype in 2004. Geboren in Europa kwam het op de markt als eerste VoIP-oplossing voor het grote publiek. Door de eenvoud in het gebruik zag iedereen ineens hoe makkelijk het was om waar dan ook ter wereld via een computer en het internet met elkaar te bellen. Gratis. Dit was de inspiratie voor heel wat startups, vooral in het zakelijke segment. Als dit internetbellen voor consumenten werkte, waarom dan niet voor zakelijke gebruikers? En zo werd het zaadje gelegd voor heel wat bedrijven die zich enkele jaren later hosted voice provider gingen noemen.

Hosted voice: omdat het kan Als het internet rond 2005 een goede prijs/ kwaliteit-verhouding bereikt in landen als de VS en Engeland zien we ook in Nederland een explosie van pioniers die met allerlei hosted PBX-diensten op de markt komen. Veelal met zelf ontwikkelde platformen op basis van open source systemen als Asterisk en SER. Termen als cloud, SaaS en hosted voice zijn op dat moment nog niet ingeburgerd en de nadruk ligt in die beginjaren op evangelisatie en het bewijzen dat VoIP van hosted providers überhaupt werkt. Niet omdat het moet maar omdat

het kan. Belangrijke argumenten in die periode om voor hosted voice te kiezen zijn gemak en lagere investering, naast het overal kunnen werken. Dit speelt nog voordat smartphones en mobiele telefoons massaal hun intrede doen en bureautelefoons nog gewoon standaard zijn. Waarom een nieuwe telefooncentrale kopen als je ook een dienst kunt afnemen?

Zakelijke providers In de VS komt in die beginperiode van hosted voice met name Vonage veel in het nieuws door aanvaringen met de gevestigde orde en wetgevers. Het bedrijf is afgelopen jaren door overnames opgeklommen tot de grootste zakelijke provider van de wereld. In Nederland lopen bedrijven als Speakup, Breezz (overgenomen door Ziggo), Centrip (overgenomen door Detron), One XS (vorig

meer dan een miljoen hosted voice seats tellen. Net als in de UK, waar Cavell deze markt al 10 jaar in kaart brengt, heeft vooral het MKB (10-49 seats) in Nederland de weg naar communicatiediensten in de cloud gevonden, vooral via het IT- en telecomresellerkanaal dat zich de afgelopen jaren massaal aangesloten heeft bij grote partijen als RoutIT (dit voorjaar overgenomen door KPN dat daarmee marktleider hosted voice is in Nederland) en Voiceworks, bij één van de 15 middelgrote aanbieders of één van de ruim 50 kleine providers.

Verwachtingen De komende jaren wordt door Cavell in Nederland een groei van ruim 30 procent per jaar verwacht en zullen bestaande maar ook nieuwe aanbieders ook de kleinzakelijke en grootzakelijke markten ontsluiten,

Eerste generatie kampioenen Cisco en Avaya domineerden de on-premise IP-PBX markt jaar samengegaan met Dean Connect) en Voipro (waar ik zelf medeoprichter van ben) voorop, al snel gevolgd door Voiceworks en RoutIT met completere portfolio’s. Niet zonder succes! De Nederlandse hosted voicemarkt was medio 2015 met 820 duizend seats de best ontwikkelde binnen Europa, zo bleek uit het eerste Benelux onderzoek van de Cavell Group eind 2015. Binnenkort komt het 2016 onderzoek uit en dan zal Nederland naar verwachting

terwijl tegelijk onder de huidige providers de nodige consolidatie te verwachten valt onder toenemende druk van concurrentie. Nu voice steeds meer commodity wordt en de grotere platformen en providers voice steeds meer als Unified Communicationsas-a-Service (UCaaS) ontwikkelen, inclusief vast-mobiel, video, chat, desktop en contactcenter features, zal het voor met name de kleinere providers met eigen platformen steeds lastiger worden om soortgelijke investeringen te doen. Het ligt dus in de lijn der verwachtingen dat deze zullen achterblijven. Providers met eigen platformen zullen steeds meer gedwongen worden te kiezen voor een duidelijke rol. 43


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Rob Kurver

Door Skype zag iedereen hoe gemakkelijk je de wereld gratis via een computer kon bellen

Dus ofwel een rol als platformontwikkelaar ofwel als dienstenleverancier. Partijen als Summa, Xelion en Kwebbl spelen hier goed op in door te focussen op een eigen platform en dat (ook) internationaal te positioneren als alternatief voor de grotere en wellicht loggere partijen als GenBand en Broadsoft. Dit proces zal ook onderdeel worden van de verdergaande consolidatie van de markt. Kleinere aanbieders met een eigen platform kunnen hierbij worden overgenomen door ofwel de grotere providers met standaard platformen ofwel door buitenlandse partijen zoals Vonage, 8x8, NFON of Destiny die de Nederlandse markt op willen. Dit consolidatieproces heeft zich afgelopen drie jaar in de VS al grotendeels afgespeeld en dus kijken de grotere spelers daar nu nadrukkelijk naar Europa. Kleinere partijen zullen snel eerst onderling wat moeten fuseren voordat ze groot en interessant genoeg zijn voor internationale kopers of investeerders.

Sweet spot De sweet spot voor hosted voice in Nederland is tot dusver vooral de MKB-markt (10-49 seats), omdat dit de markt is waar telecomresellers en IT-dienstverleners het meest actief zijn en bovendien omdat de voordelen van flexibele hosted oplossingen voor deze groep het grootst zijn. Voor grotere kanaalpartners en system integrators is de iets 44

complexere en behoudendere MKB+ markt (50-249 seats) de komende jaren nog een interessante groeimarkt. Maar de grootste kansen voor hosted voice voor de toekomst liggen toch wel bij de groep kleine bedrijven (tot 10 seats) en de grootzakelijke markt. Dit zijn lastiger markten om via het kanaal te bedienen maar moeten via respectievelijk enerzijds online en eigen verkoop en anderzijds met direct sales worden bediend. In de VS is RingCentral nu de grootste hosted voice provider en heeft haar succes te danken aan de SOHO-markt, ofwel small

office, home office en wat wij kleinzakelijk noemen. RingCentral is ondertussen aan het uitrollen in 37 landen waaronder een aantal Europese. Ook een bedrijf als GoDaddy, inmiddels ’s werelds grootste leverancier van domeinnamen, websites en aanverwante oplossingen voor kleine bedrijven, heeft zich onlangs op de markt voor internettelefonie gestort door de overname van FreedomVoice. Cavell verwacht ook dat kabel-/telecomoperators zoals KPN en Ziggo de komende twee jaar actiever zullen worden op deze SOHO-markt. Deels met eigen oplossingen en deels via Office 365.


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Telco’s moeten hun propositie en strategie tijdig aanpassen aan de moderne koper

Strijd om klanten De strijd om de grote klanten zal zich de komende jaren naar verwachting afspelen tussen partijen als Microsoft (met Skype for Business en Cloud PBX een steeds volwaardiger telecomaanbieder), Fuze (voorheen Thinking Phones), Cisco (met HCS en nu Spark) en Broadsoft (met zijn eigen BroadCloud dienst in steeds meer werelddelen actief). Ook zijn er voor telco’s als KPN enorme kansen, mits ze hun proposities tijdig aanpassen aan de wensen van de markt en hun go to market-strategie aanpassen aan de moderne koper. Als ze daar niet in slagen, gaan ze hier juist de komende jaren enorme aantallen klanten verliezen die van traditionele telefonie op cloud gebaseerde oplossingen die beter aansluiten bij de bedrijfsprocessen.

Productiviteit verhogen met VoIP en UCaaS Met de basis gelegd, het gegeven dat VoIP en hosted voice zich als bewezen technologieën tonen en het feit dat er (mede door de economische terugslag van 2008) een omslag naar cloud en SaaS is, zien we nu een nieuwe focus op innovatie en digitale transformatie. Alles ging al online en gaat dat zo mogelijk nog meer. Hiermee dient het begin van de derde generatie VoIP zich aan. Alles staat hierbij in het teken van de user experience (UX) en integratie. Telefonie is niet langer een los bedrijfsproces maar wordt meer en meer onderdeel van de werkplek. Mobile, cloud en social zijn de nieuwe norm aan het

worden en (bereikbaarheids)oplossingen worden steeds slimmer door gebruik van big data en analytics.

WebRTC In 2015 zagen we WebRTC gestandaardiseerd worden en doorbreken als manier om snel nieuwe realtime communicatie toepassingen (web of app based) te ontwikkelen. Zo zijn daar Spark van Cisco (de opvolger van HCS en Webex), Skype for Business (de opvolger van Lync van Microsoft) en Circuit van Unify (vroeger Siemens, inmiddels overgenomen door Atos), die allemaal zwaar leunen op WebRTC-technologie.

De leveranciers van traditionele telefooncentrales zijn intussen ook in hoog tempo aan het consolideren. Marktleiders van weleer als Ericsson, Siemens, Philips en Nortel hebben hun PBX-activiteiten allemaal al lang verkocht aan Mitel (via tussenstap Aastra), Atos (na tussenstap Unify), NEC en Avaya. Bij Mitel en Atos is de focus ook duidelijk op een transformatie naar cloud en UCaaS, getuige ook Mitel’s pogingen om Polycom over te nemen. Sommige andere giganten lijken wat meer te vertrouwen op hun installed base bij met name zeer grote bedrijven en overheden. Uiteraard intussen wel steeds meer als softswitch en op basis van VoIP. 45


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Rob Kurver

Maar ook Snapchat, een van de top-10 apps op smartphones, gebruikt WebRTC en is daarmee wellicht wereldwijd met ruim 100 miljoen gebruikers de grootste WebRTC-toepassing tot op heden. En we zien spraak en video verschijnen in Facebook en WhatsApp en andere sociale platformen, allemaal mogelijk gemaakt door WebRTC. Waren er vroeger

en hosted voice providers voorzien van netwerktechnologie en applicatieservers, gebruiken WebRTC om nieuwe diensten te ontwikkelen, hetzij voor hetzij met hun klanten. Grootzakelijke gebruikers als Uber en KLM ontwikkelen diensten bovenop platformen als Kandy (dat in de VS inmiddels is losgeknipt van moederbedrijf GenBand), Twilio (beursgang

Het alternatief is immers dat ze een bit pipe worden terwijl de goede marges die vroeger op het SMS-verkeer en belminuten gemaakt konden worden in sneltreinvaart naar nul dalen nu steeds meer partijen zelf ook (glasvezel)netwerken aanleggen (Google), (onderzeese) kabels trekken (Microsoft en Facebook) en ballonnen oplaten (Facebook).

Startups

De grootste kans voor hosted voice ligt bij de kleine bedrijven en grootzakelijke markt wereldwijd een paar duizend programmeurs die met de telecomprotocollen en -technieken zoals SS7 uit de voeten konden, nu zijn er honderdduizenden web developers die met WebRTC heel snel aan de slag kunnen.

Miljardenbedrijven Bedrijven als Broadsoft en GenBand, die rond de eeuwwisseling zijn opgericht en na de nodige investeringsrondes en overnames inmiddels zijn uitgegroeid tot miljardenbedrijven die vele telco’s 46

aangekondigd op een waardering van één miljard dollar) of Nexmo (net overgenomen door Vonage voor ruim 200 miljoen dollar), waarbij contextual communicatie het nieuwe toverwoord is. Dit is communicatie, of het nu chat of spraak of video is, die wordt toegevoegd aan een bedrijfsproces of een app om een optimale gebruikerservaring te bieden. Het is een spel waar ook telco’s zoals Telefónica en ons eigen KPN naar kijken om zo hun grootzakelijke klanten te binden en waarde te kunnen blijven bieden.

De afgelopen twee jaar zijn met veel geld van venture capitalists ook gewoon weer vele startups (vaak met high-profile oprichters) op de kaart gezet die de volgende generatie zakelijke communicatieoplossingen ontwikkelen. Enkele voorbeelden zijn zoals Dialpad (opgericht door Craig Walker, eerder verantwoordelijk voor Yahoo Voice en Google Voice), talko (van ex-Microsoft CTO Ray Ozzie, eind 2015 al direct weer overgenomen door Skype), Wire (van ex-Skype oprichter Janus Friis) en niet te vergeten Slack (nog geen 3 jaar oud, nog geen 100 medewerkers, half miljard dollar funding opgehaald en al gewaardeerd op een kleine 4 miljard dollar). Dit zijn de challengers van Microsoft, Cisco en andere ‘oudgedienden’ en die zijn op jacht naar een markt die vele malen groter is dan de film- of gamesindustrie. In de VS wordt in 2019 zo’n 10 miljard dollar uitgegeven aan cloud telefonie en


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Richard McBee

Clark Peterson

de totale markt van zakelijke communicatie (telefonie, werkplek, collaboratie) is nog tientallen malen groter. Er is dus veel te winnen voor de partijen die in deze markt succesvol weten door te breken. En omgekeerd is er veel te verliezen voor de partijen die vroeger de telefooncentrales of tikken verkochten…

Ecosysteem Tijdens ITEXPO 2015 ging de Mitel’s CEO Richard McBee in zijn presentatie uitgebreid in op innovatie en het belang van het ecosysteem in deze moderne tijd. Het gaat volgens hem niet langer om de meest complete en complexe technologische oplossing maar juist om simpele toepassingen die goed samenwerken. De toekomst is ook in de wereld van VoIP en zakelijke communicatie aan de startups. Het zijn deze bedrijven die nieuwe toepassingen ontwikkelen met perfecte user experience en uiteraard mobile first. Ook voor Europese bedrijven, groot en klein, zijn er legio mogelijkheden om in deze nieuwe wereld succesvol te worden. Al mogen Europese startups wel wat groter denken, moeten Europese investeerders wat meer risico nemen en moet er binnen Europa wat meer worden samengewerkt. Vroeger liep Europa www.cavellgroup.com

Alon Cohen

De UC-markt is vele malen groter dan de film- of gamesindustrie met bedrijven als Philips, Siemens, Alcatel en Ericsson voorop in de markt van zakelijke telefonie en het zou mooi zijn als de volgende Skype, Broadsoft of Twilio gewoon uit Europa zou komen.

Samenwerking De Cloud Communications Alliance is in 2015 dan ook opgericht tegen die achtergrond. Doel is het bevorderen van de samenwerking tussen enerzijds Europese providers en toeleveranciers van hosted voice en UCaaS onderling en anderzijds tussen Europese en Amerikaanse spelers in deze markt. Leden en gasten komen enkele malen per jaar om te netwerken en geïnspireerd te worden over innovatie en samenwerking binnen Europa. Craig Decker van Broadsoft beschreef treffend hoe hosted voice de afgelopen 10 jaar is veranderd van een technisch verhaal in een business verhaal met steeds meer focus op verticale markten. info@cavellgroup.com

Volgens Clark Peterson van Vonage heeft zijn bedrijf de zaakjes in de VS nu op orde en groeit het met bijna een miljoen dollar per maand. Hij kondigde aan dat hij nu zwaar gaat inzetten op platformen (de overname van Nexmo) en overnames in Europa en Azië. We zijn dus gewaarschuwd. Ik ben heel benieuwd naar andere avonturen de komende maanden en jaren. Zeker is wel dat VoIP na 21 jaar officieel volwassen is.

Rob Kurver is medeoprichter van Voipro International en is meer recent Benelux-analist bij de Cavell Group. Tevens is hij VP Europe van de Cloud Communications Alliance en Founding Partner van The Next Cloud.

020 771 6644

@robkurver 47


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Marktoverzicht | redactie VoIP-providers 123telecom Enschede 088 123 0123 12Connect Etten-Leur 085 201 1111 1Voice Nijmegen 024 760 1400 Akiltel Amsterdam 020 811 4111 Alpharex Beverwijk 0251 300 030 Ask roger Delft 088 275 7600 AT&T Den Haag 070 337 6666 Belcentrale Utrecht 088 333 4446 Blu Staphorst 088 1186 400 Budget Phone Leiden 071 581 5688 Calltacular Portland (VS) Carrierx Pensacola (VS) 001 800 555 8355 CBIZZ Hardinxveld-Giessendam 088 002 0200 CheapConnect Amsterdam Ciptex Brighton (VK) 0044 845 880 0808 CloudCall Londen (VK) 0044 330 335 0000 Combird Beverwijk 088 711 0000 ConferenceCall Oegstgeest 088 880 0511 Contact Center Live Naarden 088 123 2401 dean one Amstelveen 085 111 0851 DenCom Naarden 035 699 1500 Destiny Zaventem (België) 0032 240 197 00
 Domino ICT Leeuwarden 058 284 8586 Doorn & V+an der Haar Twello 0571 298 080 Easy Solutions Den Haag 088 066 6166 Ecinto Telematica Hoogeveen 0528 232 427 EDPnet Amsterdam 020 712 9415 Escaux Wavre (België) 0032 2686 0900 E-VOIP Den Bosch 085 782 2722 FastCustomer Fiber Amsterdam 020 760 5040 Fieber Amsterdam 088 255 0100 Firmtel Zoetermeer 079 204 7777 Foize Alkmaar 085 008 8801 Fuze Amsterdam 020 241 0410 Galaxy group Almere 088 425 2900 gnTel Amsterdam 020 240 0000 Gradwell Bath (VK) 0044 1225 800 800 Het Nieuwe Telefoneren Aalsmeer 088 018 0500 Hilf Telecom Amsterdam 020 642 0147 HipVoIP Utrecht 088 695 0500 HMTL Solutions s Gravenzande 0174 725 000 Hosted Zevenaar 0316 712 450 Hub24 Amsterdam 020 705 1350 i4IP Almere 088 556 6666 Ibasis (KPN) Den Haag 070 446 3779 InfoPact Network Solutions Rotterdam 088 463 6700 Intercity Technology Hoofddorp 020 655 3000 Interconnect Den Bosch 073 880 0000 Interoute Schiphol-Rijk 020 454 6700 InterPhone Systems Eindhoven 040 218 0505 Intovoip Alphen aan den Rijn 0172 748 050 IP Businessmanger Zutphen 0575 547 770 Isaeus Spijkenisse 088 110 0500 Lijbrandt Telecom Hillegom 023 891 0000 Marganza Groningen 088 181 5100 Massxess Almere 088 545 4500 MaxiTel Alphen aan den Rijn 085 273 7137 MKB Voice Breda 076 820 0100 Momentum Telecom Birmingham (VS) 001 877 258 3722 Motto Communications Nuth 045 404 0490 Mtel Rotterdam 088 428 3111 MTTM Amsterdam 088 800 0800 Nexct Amsterdam 020 462 2424

48

www.123telecom.nl www.12connect.com/nl www.1voice.nl www.akiltel.com www.alpharex.nl www.askroger.nl www.att.com/emea www.belcentrale.nl www.nltm.nl www.budgetphone.nl www.calltacular.com www.carrierx.org www.cbizz.nl www.cheapconnect.net www.ciptex.com www.cloudcall.com www.combird.nl www.conferencecall.nl www.contactcenterlive.nl www.deanone.nl www.dencom.nl www.destiny.be www.domino-ict.nl www.doornvanderhaar.nl www.easysolutions.nl www.ecinto.nl www.edpnet.nl www.escaux.com www.e-voip.nl www.fastcustomer.com www.fiber.nl www.fieber.nl www.voiptelefoniebellen.nl www.foize.com/nl www.fuze.com www.galaxygroup.nl www.gntel.nl www.gradwell.com www.hetnieuwetelefoneren.nl www.hilftelecom.nl www.hipvoip.nl www.hmtl.nl www.hosted.nl/voip-telefonie www.hub24.nl www.i4ip.eu www.ibasis.com www.infopact.nl www.intercity-nl.com www.interconnect.nl www.interoute.nl www.interphonesystems.nl www.intovoip.nl www.ipbusinessmanager.nl www.isaeus.nl www.lijbrandt-telecom.nl www.marganza.nl www.massxess.nl www.maxitel.nl www.mkbvoice.nl www.momentumtelecom.com www.mottovoip.nl www.mtel.nl www.mttmgroup.nl www.nexct.nl

Staat je bedrijf/merk niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

VoIP-providers NFON Office Box oneCentral OnePluz Optibel Orbit VoIP OZMO Cloud Telephony PBXcomplete PLINQ Pocos Premium Routing Pridis ProcessOne Qebble Radik Raffel Redworks RightCom RingCentral RoutIT SB Business Communicatie Signet Simmpl Sipgate Sollie.Comm Sona Business Speakup Squire Technologies TamOne Tele2 Telio Tellix ThinQ Tismi T-Mobile

Zoetermeer 088 938 2324 Bunschoten 088 118 3200 Haarlem 088 111 8111 Dordrecht 088 003 7237 Schoten (België) 0032 3 685 00 80 Hoofddorp 020 655 3006 Sint-Oedenrode 0413 741 741 Rotterdam 010 820 0010 Dalfsen 088 776 8444 Eindhoven 088 010 0700 Kloten (Zwitserland) Nijkerk 033 245 0079 Pétrelle (Frankrijk) 0033 171 182 134 Deventer 085 760 6600 Rotterdam 010 306 0600 Breda 076 820 0110 Maastricht 088 222 0444 Emmeloord 052 721 7077 Amsterdam 001 925 301 8209 Ede 088 437 2636 Veenendaal 0318 563 210 Son 0407 074 907 Groningen 050 820 0001 Düsseldorf (Duitsland) 0049 211 9367 0440 Dedemsvaart 052 361 0878 Rotterdam 010 892 0330 Enschede 088 773 2587 Dorchester (VK) 0044 130 575 7314 Rotterdam 088 012 3500 Diemen-Zuid 020 750 2960 Amsterdam 088 134 0000 Hellevoetsluis 085 060 0000 Raleigh (VS) 001 877 506 0747 Utrecht 020 701 2345 Den Haag 070 305 5000

Staat je bedrijf/merk niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl

www.zetacom.nl www.officebox.nl www.onecentral.nl www.onepluz.nl www.optibel.nl www.orbitvoip.nl www.ozmo.nl www.pbxcomplete.nl www.plinq.nl www.pocos.nl www.premium-routing.com www.pridis.nl www.process-one.net www.qebble.nl www.radik.nl www.raffel.nl www.redworks.nl www.hostedvoip.nu www.ringcentral.com www.routit.nl www.vbtelecom.nl www.signet.nl www.simmpl.nl www.sipgate.de www.sollie.nl www.sonabusiness.nl www.speakup.nl www.squire-technologies.com www.voipcentrale.nl www.tele2.nl www.tel.io/nl www.tellix.nl www.thinq.com www.tismi.com www.t-mobile.nl

49


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Marktoverzicht | redactie VoIP-providers Tritel UNET Unexus Unify Utica Verbonden Verizon Business VimpelCom ViPro Services Visiontel Voclarion Voiceworks Voip Planet Voip4All VoipQ Voipro VOIPZeker voizXL Voxox Voxtel VoXX Cloud Voys Telecom Vtel Telecom X2com Xelion XeloQ Xenosite XL-Ent Telecom XS4ALL Zakelijke telefonie Zetacom Ziggo Zpeak

50

Alkmaar Almere Baarn Utrecht Vianen Leeuwarden Amsterdam Amsterdam Groningen Utrecht Hoofddorp Almere Den Haag Kampen Delft Amsterdam Sassenheim Maarssen San Diego (VS) Amsterdam Laren Groningen Enschede Rosmalen Delft Hoofddorp Drachten Maarssen Diemen Amsterdam Zoetermeer Utrecht Amsterdam

072 711 2711 036 845 4545 035 700 9760 030 710 1345 088 7800 800 088 808 8888 020 711 2000 020 797 7200 050 810 0000 030 658 5999 085 111 9119 036 760 6720 070 891 1200 088 647 4255 015 820 0000 020 788 4000 088 066 0550 034 658 3091 001 619 900 9000 020 599 5995 035 808 0400 050 210 2540 053 480 0900 088 889 2266 015 251 1411 023 890 1271 0511 481 670 030 305 0075 020 484 6969 0800 422 2444 088 938 2324 088 121 2000 0800 560 0056

www.tritel.nl www.unet.nl www.unexusconnect365.nl www.unify.com/nl www.utica.nl www.verbonden.nl www.verizonbusiness.com www.vimpelcom.com www.vipro.nl www.visiontel.nl www.voclarion.nl www.voiceworks.nl www.voipplanet.nl www.voip4all.eu www.voipq.nl www.voipro.nl www.voipzeker.nl www.voizxl.nl www.voxox.com www.voxtel.nl www.voxxcloud.com www.voys.nl www.v-tel.nl www.x2com.nl www.xelion.nl www.xeloq.com/nl www.xenosite.net www.xl-enttelecom.nl www.xs4all.nl www.zakelijketelefonie.nl www.zetacom.nl www.ziggo.nl www.zpeak.com

Staat je bedrijf/merk niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

UC-systemen | René Frederick

Pocos verandert Skype for Business in geïntegreerde telefooncentrale

‘Skype for Business en Swyx samen via single user interface’ Skype for Business werkt in beginsel lastig samen met telefoniesystemen. Voor bedrijven die hiermee worstelen, levert Pocos sinds dit voorjaar een koppeling met de naam Swyx Connector. “De oplossing maakt het voor resellers gemakkelijker om hosted telefonie aan te bieden in combinatie met Skype for Business”, zegt manager sales Stephan Homan. Steeds meer bedrijven gebruiken Skype for Business als UC-platform in hun bedrijfsprocessen voor communicatie en samenwerking tussen collega’s en met klanten. Het platform van Microsoft heeft een online en een lokale versie en in veel gevallen gebruiken bedrijven een van beide varianten van Skype for Business als onderdeel van Office 365. Nogal wat bedrijven worstelen echter met de integratie van Skype for Business met ofwel hun in-house telefonieplatform ofwel dat van hun telecomdienstverlener. Daar heeft de Eindhovense wholesale service provider Pocos nu een oplossing voor. Voor deze bedrijven heeft Swyx een connector ontwikkeld waarmee Skype for Business samenwerkt met Swyx, het telefonieplatform van het gelijknamige Duitse bedrijf. Met de Swyx Connector for Skype for Business zijn alle essentiële telefoniefuncties te integreren in de interface van Skype for Business. De noodzaak voor gebruikers om tussen applicaties te schakelen vervalt hiermee waardoor medewerkers geen extra handelingen meer hoeven verrichten bij het bellen naar vaste of mobiele nummers.

Single user interface De Swyx Connector voor Skype for Business is zowel geschikt voor bedrijven die de lokale Skype for Businessserver gebruiken als degene die Skype for Business online vanuit de cloud gebruiken. “Ondernemingen die Skype for Business gebruiken, kunnen met de www.pocos.nl

Swyx Connector gemakkelijk uitbreiden naar een volwaardige telefooncentrale door Swyx toe te voegen”, zegt manager sales & marketing Stephan Homan van Pocos. “Door de combinatie van de Skype Unified Communication interface met de

Swyx een professionele en hoogstaande oplossing voor eindgebruikers en zorgen ervoor dat onze technische en commerciële medewerkers zijn getraind voor de meest gangbare producten en diensten van onze partners.”

‘De Swyx Connector geeft meer keuze bij het werken met telefonie en UC’ uitgebreide telefoniefuncties van Swyx ontstaat een volledig geïntegreerd telefonieplatform met een single user interface dat bestaande PBX’en vervangt. De Swyx Connector geeft bedrijven meer keuze bij het werken met telefonie en Unified Communications.”

Resellers Pocos levert al sinds 1997 wholesale access- en clouddiensten voor connectiviteit, telefonie en mobiel. Het bedrijf is tevens distributeur van Swyx en werkt hiertoe met gecertificeerde partners voor advies en installatie. Pocos zoekt naar uitbreiding van het aantal partners door de groeiende vraag naar haar diensten. “We komen graag in gesprek met IT-resellers of telecomspecialisten die op zoek zijn naar een betrouwbare leverancier”, aldus Homan. “We werken nu al samen met gerenommeerde en professionele partners die kwaliteit en flexibiliteit hoog in het vaandel hebben staan. We bieden onze resellers met

sales@pocos.nl 088 010 0700

Telecom- en ICT-resellers kunnen volgens Homan zeer profiteren van de Swyx Connector. “Met de oplossing kunnen resellers namelijk veel gemakkelijker een hosted telefonie-oplossing in combinatie met Skype for Business als UC-platform aan hun klanten aanbieden. Wij verwachten dan ook dat de Swyx Connector zeer positieve veranderingen voor het kanaal zal meebrengen.”

Stephan Homan

@Pocosbv 51


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Bart Mulckhuijse, Excentel

Stappenplan van Excentel geeft overzicht

Naar geïntegreerde bedrijfscommunicatie Aan de implementatie van UC is bijna niet meer te ontkomen. De doorsnee medewerker van vandaag wil moderne communicatiesystemen en daarnaast is het onderhoud van conventionele telefooncentrales steeds lastiger. Bart Mulckhuijse van adviesbureau Excentel beschrijft een plan van aanpak voor de succesvolle implementatie van een UC-project. De implementatie van Unified Communications is van een totaal andere orde dan de aanschaf van een telefooncentrale. Naast de gebruikelijke opties van de centrale blijken er ineens honderden keuzes, zoals presence, instant messaging, conferencing (al dan niet met video) et cetera. En wat een keuze voor ‘de cloud’, een ‘managed oplossing’ of ‘FixedMobile Integration’ precies betekent voor de toekomst is voor veel bedrijven toch nog onduidelijk. Het is goed om te beseffen dat een UC-project voor iedere leverancier commercieel zeer aantrekkelijk is. En ook dat het allesbehalve vanzelfsprekend is dat uw huidige PABX-leverancier de best passende UC-oplossing biedt. Er zijn veel

levert niet per se voor u een passende en financieel optimale situatie en dus is het definiëren van een keuzemoment gedurende de planperiode essentieel. Op dat moment pas valt de beslissing over de te implementeren oplossing. Bij de migratie naar UC is het een goed uitgangspunt om te beginnen vanuit de wensen van gebruikers. Dikwijls weten zij zelf niet wat ze willen maar de betrokkenheid van een vertegenwoordiging van gebruikersgroepen bij een UC-project is essentieel. Verwacht geen heldere specificaties van wat ze in de toekomst nodig hebben want de kennis van ontwikkelingen en applicaties ligt immers voor een groot deel bij de leveranciers.

Een migratieplan is onderdeel van de gewenste oplossing spelers op de markt gekomen die graag uw bedrijfsbudget willen aanspreken.

Zonder hoofdbrekens Geen enkele consultant, leverancier of fabrikant heeft de goede en eenvoudige oplossing voor UC in handen maar wat in de praktijk wel mogelijk blijkt, is te kiezen voor een aanpak die zonder hoofdbrekens tot een goed resultaat leidt, een zogeheten ‘proven solution’. Willekeurig een bewezen oplossing van een ander bedrijf kiezen, 52

De keuze voor een UC-oplossing is nauw verbonden met de leverancierskeuze. Leveranciers zijn veelal gecertificeerd voor een bepaalde oplossing en ook past niet iedere leverancier bij uw organisatie. Bij de keuze voor een oplossing en leverancier dient men beide in samenhang te overwegen. Bij een business case is vooraf niet voldoende nauwkeurig in te schatten wat de resultaten van een goede aanbesteding en onderhandeling zijn, waardoor resultaten soms tientallen

procenten uiteenlopen. Het plan moet dus in ieder geval het gedegen opstellen van een business case bevatten. Technische risico’s zijn beheersbaar en te inventariseren. De grootste risico’s schuilen in het over het hoofd zien van benodigde functionaliteit en aansluiting bij de gebruikspraktijk. Pas bij implementatie blijken er ‘blocking issues’ te bestaan en is de weg terug niet gemakkelijk. Voor complexe projecten is een gefaseerd proces met heldere beslispunten onontbeerlijk. Afgebakende keuzemomenten in een logische volgorde zijn essentieel in de planning.

Een goed plan Zolang het ontbreekt aan een goed plan en heldere doelstellingen komt een project niet van de grond. Natuurlijk wordt een UC-project vanzelf urgent als de leverancier de ondersteuning van het huidige systeem beëindigt, of als de directie besluit voor een andere aanpak. Dat urgentiemoment is te voorkomen met een doortimmerd plan, dat meestal tot betere resultaten leidt. Het is noodzakelijk om controle over het UC-project te verkrijgen. Omvangrijk marktonderzoek en technisch-financieel vooronderzoek geven geen uitsluitsel, noch een standaard projectplan. Een werkend plan van aanpak bestaat uit een voorbereidende en oriëntatiefase gevolgd door een aanbestedingsfase. Daarbij is het van belang om doelen te stellen die de organisatie met het project wil bereiken,


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

ook al zijn gebruikerswensen nog niet uitgekristalliseerd. Duidelijke beslispunten voor het management aangaande de leverbare proposities vormen een tweede voorwaarde. Verder is specificatie van de gewenste oplossing nodig zodat deze probleemloos is te implementeren en de juiste mogelijkheden biedt.

Vier stappen Een plan van aanpak in vier stappen volgt de ontwikkeling van het veranderproces waarbij voortschrijdend inzicht in de eigen organisatie ontstaat. Doorlopen van een leercurve voorkomt het maken van dure missers. Overeenstemming en helderheid over doelstellingen zijn essentieel voor het slagen van een UC-project. De bedrijfsdoelstelling voor UC-verandertrajecten bestaat uit een combinatie van vier doelstellingen: 1. Bedrijfseconomische doelen: besparing op operationele beheersen/of verbruikskosten en verlaging van investeringen in secundaire bedrijfsactiviteiten 2. Technische doelstelling: vervangen van verouderde technologie (apparatuur) en onderhoudscontracten 3. Functionele doelstelling: thuisof flexwerken, faciliteren van collaboration 4. Strategisch en organisatorisch: uitbesteding van werkzaamheden De gewenste oplossing kan nog niet exact worden gespecificeerd. Toch is het vaak wel mogelijk een schets te maken. De gewenste situatie bestaat altijd uit drie onderdelen: 1. de technische oplossing (het systeem) 2. de dienstverlening van de leverancier (inclusief uitbestedingsbeleid) 3.  het gebruikersbeleid voor bedrijfscommunicatie 53


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Bart Mulckhuijse, Excentel

Een vierde onderwerp is essentieel voor de oplossing, namelijk het migreren van de bestaande naar de gewenste situatie vergt verder gespecialiseerde kennis en inzet van een leverancier. Een migratieplan is dus onderdeel van de gewenste oplossing.

Veranderingsproces Na de beschrijving van de doelstellingen en de gewenste oplossing, begint het feitelijke veranderproject. De aanpak is vooral gericht op het gecontroleerd verlopen van het veranderproces in vier opeenvolgende stappen. Stap 1 – Oriëntatie en inventarisatie De oriëntatie bij een conventioneel telecomproject bestaat uit twee onderdelen, namelijk een inventarisatie van de huidige situatie (technisch, commercieel, financieel, operationeel) en de definitie van de wensen. Deze aanpak is voor UC-trajecten niet adequaat omdat er veel keuzevrijheid is en de veranderingen tussen huidige en gewenste situatie zijn vaak groot. Door de vele variabelen is de doorloop van een effectieve RfP-procedure onmogelijk. Voorafgaand aan het selectieproces is het beperken van het aantal mogelijke scenario’s dus nodig. De geëigende methode hiervoor is een Request for Information (RfI) procedure. (zie kader) Stap 2 – Selectieproces voorbereiden Door een degelijke voorbereiding van het selectieproces en de transparantie zijn leveranciers in staat een passende oplossing te ontwikkelen en hiermee verloopt het aanbestedingsproces vlot. Het selectieproces is afhankelijk van het leidende motief binnen de organisatie. Het is belangrijk dit selectieproces duidelijk te maken aan leverancierskandidaten, zodat zij hierop kunnen inspelen. Kenmerkende motieven zijn: 1. Technology Push: de gewenste technische oplossing bepaalt de leverancierskeuze 2. Market Pull: de leveranciersrelatie bepaalt de technische oplossing 3.  Business Driven: het gedefinieerde gebruiksbeleid bepaalt de leverancier en oplossing

54

Technology Push stuurt vaak op de standaard marktoplossing, uitgaand van het principe dat deze oplossing goed genoeg is. Er is een minimale inspanning om de verandering te realiseren en samenhangende risico’s te vermijden. Specifieke gebruiks- en bedrijfseconomische doelstellingen zijn secundair. Market Pull stuurt op trend naar uitbesteding (outsourcing, cloud). Het is vaak de snelste weg naar een verandering (met ‘prefab’ oplossingen), kost de minste moeite en heeft een laag technisch risicoprofiel. Bedrijfseconomische resultaten of functionele doelstelling worden secundair. Business Driven tenslotte vergt eigen regie, eigen visie en vergt meer inspanning van de eigen IT-afdeling en vertegenwoordiging van de zakelijke gebruikers. Het streven is een optimale oplossing, gewogen op basis van alle bedrijfsdoelstellingen. Business Driven is de vanzelfsprekende aanpak wanneer UC een kritisch bedrijfsproces is. Na de voorbereiding en uitwerking van het selectieproces is de aanbesteding een lineair proces dat uit vier fasen bestaat: 1.  Opstellen en versturen RfP-documenten 2.  Ontvangen en evalueren van aanbiedingen 3. Besluitvorming op basis van vastgestelde selectiecriteria 4. Contracteren Mogelijk ontstaan er tijdens de aanbesteding door innovatie of voortschrijdend inzicht alternatieve oplossingen. Deze kunnen dan alsnog in de finale besluitvorming meegenomen worden. Stap 3 – Implementatie De implementatie van een UC-project heeft grote invloed op zowel de gebruikers als de IT-beheerorganisatie. De aanpak is meestal een conventionele projectmanagement methodiek. Wanneer de selectie van de oplossing goed is uitgevoerd en in contracten is vastgelegd kan deze fase zonder uitzonderlijke risico’s doorlopen worden. Stap 4 – Evaluatie Naast de gebruikelijke evaluatie is met name de evaluatie van de bedrijfseconomische doelstellingen van belang. Veranderingen

in de technische oplossing en de markt zijn niet ongewoon tijdens dit soort trajecten. Omdat de relatie met een leverancier na afloop van een project niet eindigt maar juist volwassen wordt, is een gezamenlijke evaluatie zeer nuttig.

‘Een doorlooptijd van zes maanden tot een jaar is realistisch’ Planning en tijdlijn Bij de invoering van een UC-project zijn tijd en realiteitszin nodig. In drie maanden tot een min of meer acceptabel resultaat willen komen is geen slimme projectaanpak. Proberen tijd te winnen door van leveranciers te verwachten dat zij binnen korte tijd goede oplossingen aanbieden, is een veel voorkomend misverstand. Afhankelijk van de grootte van het project is een doorlooptijd van zes maanden tot een jaar meer realistisch. Dat lijkt in eerste instantie lang maar blijkt vaak nog te optimistisch te zijn. Belangrijk is om eigen beslispunten en deadlines, zoals operationele ‘freezes’, op te nemen en daar omheen de tijdlijn in te vullen.

Compleet vs. het beste Een compleet organisatiebreed project van een jaar is meestal niet acceptabel en vaak ook niet nodig. Een aanpak waarin de vier genoemde stappen afzonderlijk doorlopen worden, is ook niet vereist om tot een goed resultaat te komen. In een slimme aanpak kunnen stappen parallel gezet of samengevoegd worden. Om complexiteit in te schatten spelen de volgende factoren een belangrijke rol: 1. Kosten en baten; hoeveel bedragen de investeringen en wat leveren ze? 2. Keuzevrijheden; welke oplossingen en leveranciers zijn het overwegen waard? 3.  Gebruiksbeleid; wat heeft de organisatie nodig?


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

4. Timing; wanneer gaat de organisatie ermee aan de slag? 5. Middelen en inzet van mensen; zelf doen of uitbesteden? Een project uitvoeren, spreken met leveranciers, overleg met gebruikers; het kost allemaal tijd en daarmee geld. Het is dus goed om allereerst te bepalen of de eigen inzet in verhouding is met de verwachte investeringen. In grote lijnen is de volgende afweging te volgen: • Bij minder dan honderd medewerkers met een aansluiting op het systeem blijven investeringen meestal ruim onder de 100.000 euro. Wanneer de huidige leverancier een goede prestatie levert, is het nuttig een of hoogstens twee alternatieve proposities te onderzoeken. • Bij enkele honderden medewerkers lopen de totale kosten voor een UC-oplossing op tot een veelvoud van 100.000 euro of zelfs meer dan een miljoen euro afhankelijk van de periode van de implementatie. Deze situatie vergt een plan en aandacht. • Bij duizend of meer medewerkers is het noodzakelijk zorgvuldige afwegingen te maken. De investeringen en exploitatiekosten bedragen mogelijk meerdere miljoenen. De vraag is dan meestal niet meer of en wat te organiseren maar hoe.

Profielen Een groot deel van de complexiteit en dus omvang van het project is een rechtstreeks gevolg van keuzevrijheden. Iedere weloverwogen inperking van keuze vereenvoudigt het project. Het is daarom nuttig om voorafgaand aan het project informatie te verkrijgen over de ‘do’s & don’ts’ bij directie, collegabedrijven en experts. Hiermee samenhangend is vooral het gebruikersbeleid een belangrijke complicerende factor. Er zijn natuurlijk bedrijven waarbij de communicatiefunctionaliteit van een eenvoudige telefoon voor het merendeel van het personeel ruim voldoet. Bij veel bedrijven zal echter een steeds verdergaande differentiatie in profielen ontstaan, met voor iedere groep een op maat gesneden oplossing. www.excentel.nl

Het bepalen van de timing ligt in het verlengde van de bovenvermelde kostenafweging. Bij kleinere bedrijven is een praktisch moment meestal een periode van minder bedrijvigheid. Bij de grootste bedrijven is het wellicht nodig in de jaarlijkse budgetteringsronde een reservering te maken voor zowel het project zelf als het systeem. Voor het project zelf worden zaken doorslaggevend als de besluitvormingsmomenten in de directie, mogelijke ‘freeze’-perioden vanwege productie of andere operationele risico’s, en financiële plannings- en sturingsrichtlijnen. Telecommanagement en IT zijn meestal niet de kernactiviteiten van een bedrijf en dus is het zaak de inzet van eigen mensen te beperken tot het noodzakelijke, maar wel de regie in handen te nemen en te houden.  

•  Ervaring met het afsluiten van contracten en SLA’s • Bias dan wel onafhankelijkheid van de adviesorganisatie • Adviesvaardigheden om de vereiste besluitvorming voor te bereiden • Projectmanagementvaardigheden voor het project zelf alsmede mogelijk latere implementatie

Request for Information Een Request for Information (RfI) procedure is arbeidsintensief en kent een substantiële doorlooptijd. Om het aantal mogelijke scenario’s te beperken tot een twee- tot drietal realistische en gewenste scenario’s zijn enkele beslissingshulpmiddelen zeer effectief, zoals de omschrijving van een profiel met de belangrijkste kostenfactoren en de opstelling van een voorlopige business case met kostenvergelijking van de strategische doelstellingen. Een voorlopige business case kan alle mogelijke scenario’s omvatten of zich beperken tot de meest voor de hand liggende zoals: continuering huidige situatie; conventionele (on-premise) oplossing in eigen beheer; volledig uitbestede situatie op basis van Skype for Business en/ of andere oplossingen; hybride scenario’s. De voorlopige business case biedt voldoende handvatten voor een scenariokeuze, waaruit de input komt voor de kandidaatkeuze in de aanbesteding

Specialist selecteren

Het beschreven stappenplan geeft de nodige handvatten om te bepalen wat in een organisatie de beste aanpak is. Meestal komt het erop neer eerst een aantal zaken op een rij te zetten. De conclusie ligt voor de hand dat een goed projectplan noodzakelijk is als daarbij wordt geconstateerd dat: • verwachte investeringen boven de 100.000 euro per jaar uitkomen, •  de huidige leverancier niet per se de enige optie is voor de toekomst, • gebruikerswensen een belangrijke maar nog onduidelijke factor zijn, • alternatieve oplossingen vermoedelijk leverbaar zijn. Voor veel bedrijven blijft de kwestie of ze capaciteit in huis hebben of die moeten inhuren. Bij het verkrijgen van advies en projectondersteuning blijft de keuze: wat wil, kan of moet ik zelf doen en welke partij is het meest geschikt voor de overige zaken? Bij de selectie van een specialist is het belangrijk eerst een aantal zaken goed te beoordelen: •  Breedte van de kennis over de oplossingen • Kennis van de markt en de commerciële (inkoop)aspecten webmaster@excentel.nl

Bart Mulckhuijse is adviseur en medeeigenaar van Excentel. Sinds 2005 heeft hij tientallen telecom- en IT-projecten uitgevoerd voor grote en middelgrote bedrijven. Hij is initiatiefnemer van het telecomportaal TelePhorum en TeleWiki, een online kennisbank voor toepassing van bedrijfstelecom en internet.

0172 749 020 55


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP en UC&C | Rene Frederick

Melvin Harmsen, managing director van Avaya Nederland:

Avaya IP Office is één platform voor UC on premise en uit cloud Avaya is een van de onmiskenbare marktleiders op het gebied VoIP en is al jaren een van de trekkers van IP en SIP. Het Amerikaanse bedrijf scoort hoog in alle verkooplijstjes van IP-systemen voor call centers, IP-bureautoestellen en IP-PBX’en. Maar cloudtelefonie groeit en legacy telefonie is een krimpmarkt, weet ook directeur Melvin Harmsen van Avaya Nederland. “Daar spelen we als leverancier op in met ons nieuwe portfolio IP Office for Cloud.” Al jaren staan traditionele leveranciers van telefonie- en UC-systemen onder druk van de ‘bedreiging’ door nieuwe aanbieders van hosted telefonie en UC-oplossingen in de cloud. Avaya heeft daar met de recente introductie van de dienst IP Office for Cloud een antwoord op geformuleerd en komende tijd is het aan managing director Melvin Harmsen van Avaya Nederland om die koers in Nederland te leiden. De Nederlandse organisatie geldt na Duitsland en Engeland overigens als een van de sterkste binnen Avaya.

Eén platform Het nieuwe IP Office for Cloud is in januari gelanceerd en is volgens Harmsen bijzonder interessant voor partners. “Het is één platform waarmee business partners zowel een on-premise oplossing als een clouddienst in de markt kunnen zetten. Sommige partners willen graag een managed dienst aanbieden terwijl andere het voor klanten in hun datacenter hosten. Een derde werkt het liefst samen met een distributeur”, legt Harmsen uit. “Er zijn partners die al jaren clouddiensten

Feitelijk heeft elke klant softwarematig een eigen telefooncentrale in de cloud “Maar 22 procent van extensies zit in de cloud en dat betekent dat 78 procent nog altijd on-premise is”, zegt Harmen. “Maar eerlijk is eerlijk, hosted- en cloudtelefonie groeien duidelijk en legacy telefonie is een krimpmarkt. Bovendien leggen bedrijven steeds meer nadruk op betalen op basis van gebruik (Opex) versus het oude model met investeringen (Capex). Op die trends moeten we als leverancier dus een antwoord vinden en ook het resellerkanaal moet daarop inspelen. Dat hebben we gedaan met de nieuwe IP Office for Cloud.” 56

aanbieden en nu kunnen ze ook aan de achterkant met een flexibel licentiemodel werken. Verder is de provisioning geautomatiseerd zoals in een cloudmodel. Dus de tooling en het afrekenmodel zijn gunstig voor partners.” Met IP Office draait het platform van Avaya in een virtuele omgeving in een datacenter van een partner die software instances per klant tot 3.000 users kan installeren. Voor grotere klanten is er Avaya Aura dat al jaren het stabiele platform is voor deze diensten. Partners hebben geen overhead voor de hardware en er is één beheertool

om diensten gemakkelijk in te richten. Feitelijk heeft elke klant softwarematig een eigen telefooncentrale in de cloud. Dat is volgens Harmsen veiliger en de skin voor de provisioning zorgt voor een pay per use-model.

Gefaseerde uitrol Avaya werkt met geselecteerde partners aan de uitrol van IP Office en breidt deze groep dit jaar uit. Er is veel vraag naar, zegt Harmsen. “De partners weten ons te vinden omdat Avaya resellers met IP Office niet veel hoeven te investeren in apparatuur en ze kunnen hun mensen optimaal blijven inzetten. Daarnaast kunnen partners IP Office via onze distributeurs inkopen, wat interessant is voor partners zonder kritische massa. Voor distributeurs is het interessant omdat zij in toenemende mate waarde willen toevoegen voor partners.” Voordeel van IP Office is volgens Harmsen dat resellers een cloudoplossing in de markt kunnen zetten maar ook met Avaya kunnen (blijven) werken om de naamsbekendheid. “Avaya is bekend om de stabiliteit en schaalbaarheid. Ook kleinere partners hebben daaraan behoefte want ook zij hebben grote bedrijven in hun portfolio voor wie deze aantallen relevant zijn. Daarnaast kunnen ze telefoniediensten heel gemakkelijk uitbreiden met features zoals contact center, mobiele


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

van Esna, dat gespecialiseerd was in het ‘communicatie-enablen’ van webapplicaties met WebRTC. Met de technologie van Esna op het Avaya-platform kan elke cloudapplicatie geschikt worden gemaakt voor communicatie. De nieuwe dienst heet Avaya Communicator for Web for IP Office, is ontwikkeld met Google en draait als add-on op browsers. Zo kunnen gebruikers vanuit hun browser bellen zonder een client te downloaden. “Met Communicator for Web kunnen bedrijven intelligentie toevoegen aan hun diensten zoals email of afspraken pushen als iemand belt. Hier is belangstelling voor want bedrijven zitten niet te wachten op rip & replace van hun telefonie- of UC-systeem naar de cloud. Ze willen oplossingen die de prestaties van medewerkers optimaliseren. Daar is slimme software voor nodig en hier helpen we ze mee.” devices, videodiensten en networking. Ook weer zonder investeringen in hardware. Resellers die de totale IP Office-stack aanbieden, maken vijf keer zo veel omzet als bedrijven die dat niet doen. Of het in de cloud is of on-premise maakt daarbij niet uit.”

Cloud Harmsen ziet de ontwikkeling van de cloud als heel positief omdat resellers veel sneller een bredere markt kunnen bedienen en eenvoudiger meerdere diensten in de markt zetten. “Maar wanneer je als reseller geen controle hebt over je platform dan moet je je afvragen hoe dat er over drie jaar uit ziet. Voor resellers is essentieel zich te onderscheiden met technische kennis en goede oplossingen. Werk daarom met een platform zodat je hardware van distributeurs of één van de duizenden applicaties van partners kunt aansluiten. Dan onderscheidt je je in de markt.” www.avaya.com/nl

Skype for Business is zo’n veel gevraagde oplossing en daarom zorgt Avaya dat de oplossingen daarmee naadloos integreren, wanneer de klant dat wil. “IP Office en Aura bieden bedrijven een kantooroplossing om de call control volledig in het Avaya-platform te houden terwijl ze hun Skype for Business-client toch kunnen gebruiken. Bedrijven hebben geen extra licenties nodig en kunnen de extra features gebruiken die ze bij Skype for Business niet krijgen. Hetzelfde geldt voor applicaties van Google, Amazon, SAP en Salesforce. Al deze uitbreidingen zijn voor partners kansen om waarde toe te voegen.”

Innovatie Avaya bewijst met deze ontwikkeling al lang niet meer alleen de leverancier te zijn van exclusief bureautoestellen, PBX’en en contact center-applicaties. Dat Avaya verder wil groeien in haar rol als totaalleverancier bewijst de overname

mharmsen@avaya.com

Mobiele integratie IP Office ITSV uit Amsterdam geldt als een innovatieve partner van Avaya en heeft recent op het platform IP Office een applicatieloze variant van vast-mobiel integratie ontwikkeld. Met de oplossing kunnen organisaties hun mobiele kosten verlagen door de mobiele toestellen van medewerkers zo te configureren dat ze in gebouwen ‘gedwongen’ met Wifi bellen en buiten met GSM. Ze zijn daarmee niet afhankelijk van het gedrag van mensen. Omdat TSV tevens MVNO is, kon de applicatie op de SIM worden ontwikkeld en gekoppeld aan IP Office, legt Harmsen uit. “Onze platforms IP Office en Aura en mobiele netwerken begrijpen elkaar op basis van signalering en dus kon TSV de oplossing samen met ons ontwikkelen en testen. Ze zijn een goed voorbeeld van hoe resellers een unieke propositie kunnen maken voor eindklanten en hen optimaal bedienen.”

030 609 7600

@Avaya_NL 57


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | Michiel van Blommestein

CEO Dagmar Geer van innovaphone:

‘Flexibiliteit en security centraal’ Bij de oprichting in 1997 was innovaphone een geval apart. Waar andere communicatieleveranciers vooral nog PBX’en leverden en VoIP er een beetje bij deden, heeft het Duitse bedrijf zich vanaf het begin gericht op het ontwikkelen van IP-telefonieoplossingen. “Mede daardoor hebben we volop kunnen innoveren op dit gebied waardoor we zorgen van gebruikers rond VoIP anno 2016 grotendeels wegnemen”, aldus CEO Dagmar Geer. De telefoniemarkt laat zich volgens CEO Dagmar Geer van innovaphone goed vergelijken met de auto-industrie. De technologie heeft een grote vlucht genomen, maar veel grote bedrijven worstelen nog met verouderde concepten. “Natuurlijk willen ze aan hun melkkoe vasthouden”,

zegt ze. “Tegelijkertijd zie je een bedrijf als Tesla dat er op los innoveert. Hier heb je hetzelfde. Veel PBX-leveranciers hebben nog steeds een IP-PBX als een traditionele PBX, terwijl wij ons alleen maar op IP richten. We zijn begonnen met VoIP-gateways die een verbinding

vormen tussen IP en traditionele PBX’en. Gaandeweg hebben wij het verbeterd met functies voor Unified Communications en nu zijn we volop meegegaan met ontwikkelingen rond WebRTC en IP-telefonie in de cloud.” Het is een van de redenen dat innovaphone relatief vroeg aanwezig is op de Nederlandse markt. Meer dan in andere Europese markten ziet Geer dat Nederlandse klanten minder terughoudend zijn in het implementeren van cloudoplossingen. Vooral als dit wordt vergeleken met de relatief conservatieve Duitsers. “We hebben onze eerste cloudimplementatie in Nederland uitgerold.”

IP-PBX nog steeds populair Dat wil niet zeggen dat innovaphone ook maar iets zal toegeven op ‘klassieke’ IP-telefonie, ook al is het in de loop der jaren minder sexy geworden. “De realiteit is dat de meeste bedrijven nog steeds een PBX nodig hebben of het op zijn minst zouden willen hebben, en met zoveel mogelijk functies.” Het is echter juist door een innovatie als WebRTC dat de drempel danig lager komt te liggen. In plaats van dat klanten zeggen dat ze een PBX willen, informeren ze naar communicatieoplossingen. WebRTC is een API-definitie die realtime communicatie via de browser mogelijk maakt. “WebRTC maakt dit soort communicatie breder beschikbaar en kan door iedereen probleemloos worden geïntegreerd.”

58


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Want twee dingen zijn volgens Geer zeer belangrijk geworden in de klantvraag: flexibiliteit en veiligheid. Om maar met het eerste te beginnen: het tijdperk dat ‘de werkplek’ een bureau is in een kantoor nadert nadrukkelijk zijn einde. “Wat we voorzien is dat het steeds normaler wordt om overal werkplekken te kunnen creëren, permanent of tijdelijk”, zegt Geer. “Dit noemen wij ‘anywhere workplace’. Je wilt niet afhankelijk zijn van een kantoorlocatie.

meeste andere veelgebruikte technologieën. “WebRTC werkt met end-to-end encryptie”, legt Geer uit. “Als je het correct aanpakt, dan is de veiligheid gegarandeerd. End-to-end encryptie is veiliger dan VPN omdat er niet nog een component tussen zit dat het pakket ontsleutelt, zodat het dan onversleuteld via het lokale netwerk verder geleid wordt. WebRTC is daardoor ook dan veilig wanneer lokale componenten gecompromiteerd zijn – dit

‘WebRTC maakt real time communicatie breder beschikbaar en kan door iedereen probleemloos worden geïntegreerd’ Je moet dezelfde communicatiemogelijkheden hebben vanuit huis, of zelfs vanuit een Starbucks.” Het is juist deze flexibiliteit die WebRTC biedt. Gebruikers hoeven immers alleen maar de browser te openen om er gebruik van te kunnen maken. “Het is echt iets anders om als privégebruiker met Skype te bellen, of om voor je werk gebruik te maken van alle communicatiemiddelen van je bedrijf”, stelt Geer. “In de toekomst gaan we richting interne sociale tools. Het wordt allemaal nog completer.”

End-to-end encryptie Een belangrijke uitdaging is echter de veiligheid, en dat is volgens Geer het tweede punt waar veel vraag naar is bij klanten. In eerste instantie zal WebRTC de wenkbrauwen doen fronsen bij sommige klanten, omdat het via iedere browser toegankelijk is. Het feit dat het open source is roept bij sommige gebruikers vragen op, ook al berusten die angsten daarvoor op het hardnekkige misverstand dat een open broncode een veiligheidsrisico vormt. Integendeel: de API is veiliger dan de www.innovaphone.com/nl

is bij VPN niet het geval.” Die focus op end-to-end encryptie is bij de ontwikkeling van de API nog best een uitdaging gebleken, maar getuigt volgens Geer van een vooruitziende blik. “Gebruikers zullen het alleen accepteren wanneer het absoluut veilig is.”

Veiligheid is key Zelf besteedt innovaphone dan ook veel aandacht aan security. “Onze IP-telefonie en UC-oplossing, de innovaphone PBX, draait op ons eigen besturingssysteem, dat naast de communicatiemogelijkheden ook sterk is op het gebied van security”, vertelt Geer. “De innovaphone PBX bevat bijvoorbeeld een on-board Session Border Controller, met behalve een STUN/TURN server ook een Reverse Proxy, waar alle communicatie langs moet net als dat het langs onze firewall moet. De innovaphone Session Border Controller kan op een special device of als instance gedraaid worden. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om de communicatie via innovaphone te beveiligen, onafhankelijk van het netwerk.”

contact@innovaphone.com

Bij een moderne en flexibele oplossing staat de PBX in verbinding met een open netwerk, security wordt daardoor dubbel zo belangrijk. “We moeten ervoor zorgen dat onze data beveiligd is, ook al is het netwerk zelf dat niet altijd.” De ironie is dat IP-telefonie technisch gezien veel veiliger is dan analoge telefonie maar dat bezorgdheid rond beveiliging eigenlijk alleen digitale telefonie raakt. “Het openen van het systeem naar internet brengt behalve veel flexibiliteit en een groot aantal features ook risico’s met zich mee”, legt Geer uit. “Wie zonder toestemming toegang krijgt tot het telefoonsysteem, kan snel doordringen tot andere data binnen andere domeinen. Maar dit soort risico’s zijn er bij ieder soort internetgebruik. Ze moeten niet worden onderschat maar ook niet groter worden gemaakt dan ze zijn.”

Europees bedrijf Daarnaast benadrukt Geer dat innovaphone een Europees bedrijf is. “Wij hebben absoluut zeker geen achterdeurtjes, en we hebben andere veiligheidsmaatregelen genomen. Wij hebben ons eigen besturingssysteem dat nergens gedocumenteerd is. Onze code is daardoor immuun voor bestaande malware op Windows of Linux.” Een belangrijke voorwaarde is echter een gedegen implementatie. “Onze partners moeten op zijn minst een week training op locatie bij ons volgen en twee weken een online cursus voor ze volledig gecertificeerd zijn”, zegt Geer.

00 49 7031 730 090

@innovaphone 59


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Distributeurs | Hans Steeman

Zetacom exclusief distributeur van flexibele cloudtelefonie

‘NFON blinkt uit in transparantie en openheid’ Met een nieuw elan en wars van oude modellen neemt ICT in rap tempo een flinke hap uit de koek van traditionele telecomleveranciers. Telecom is steeds meer onderdeel van ICT-diensten en de telefoniedienst NFON is daar een voorbeeld van. Zetacom is exclusief distributeur van NFON in Nederland en partnermanagers Annemarieke Langeveld en Cees Buunders spreken vol lof over het Duitse product. “NFON is een uitstekend platform voor resellers om waarde toe te voegen aan hun propositie”, aldus Buunders. De democratisering van de ICT heeft grote impact op de markt en ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Veel werk dat voorheen door specialisten gedaan moest worden, kan nu onder de generieke paraplu van een ervaren ICT-dienstverlener worden gerealiseerd. ICT is voor organisaties steeds meer een one stop shop en telecom is daar nu onderdeel van. Goed georganiseerde diensten kunnen probleemloos uitgerold worden en in zeer korte tijd aan de klant beschikbaar gesteld worden.

Bij NFON zijn uw gesprekken veilig System integrator Zetacom heeft circa 140 werknemers in de kantoren in Zoetermeer Den Bosch. Het bedrijf is gespecialiseerd in innovatieve communicatie-oplossingen voor het MKB, grootzakelijke klanten, ziekenhuizen, zorginstellingen en overheid en levert geavanceerde diensten zoals UC, locatiebepaling, VoIP, contactcenters, netwerkinfrastructuren en zorgsystemen. Zetacom is de exclusieve distributeur van NFON in Nederland, legt partnermanager Annemarieke Langeveld van Zetacom uit. “NFON is een op cloudtechnologie gebaseerde telefonie-oplossing van grote

60

klasse en die leveren we in configuraties van twee tot een ongelimiteerd aantal poorten.” Naast NFON levert Zetacom ook telefonie-oplossingen van Mitel, NEC en Unify.

Duitse degelijkheid NFON is een Duitse cloudtelefonieoplossing die Zetacom in 2013 in Nederland heeft geïntroduceerd. De virtuele en dus schaalbare telefoniedienst kan volgens Langeveld en partnermanager Buunders op eenvoudig wijze worden uitgerold binnen bedrijven. Lokaal is geen systeeminstallatie nodig en evenmin is er specifieke IT-kennis vereist.“ “De dienst is te beheren via een webbased beheerpagina. Zo kan de telefonie-omgeving van een klant altijd en overal beheerd worden door de reseller. Wijzigingen kunnen in een mum van tijd worden doorgevoerd zonder dat de reseller op locatie hoeft te zijn of een VPN-connectie nodig heeft. Wil de klant er gebruikers bij, dan kan de reseller dat op afstand uitvoeren. Het NFON platform is altijd online beschikbaar”, aldus Langeveld. “NFON is een cloudtelefonie-oplossing die onafhankelijk is van infrastructuur. Wij leveren met NFON een dienst en resellers dragen zorg voor het netwerk. Het enige dat bedrijven nodig hebben, is een stabiele internetverbinding met voldoende capaciteit van tenminste 100 Kbps.” De eenvoud van het concept maakt volgens Langeveld dat brede telefoniekennis bij de

programmering niet nodig is. Langeveld: “Met NFON hebben we een oplossing in ons portfolio die uitblinkt door transparantie en openheid. Ruim 150 features in een enkel pakket maken NFON tot de meest flexibele cloudtelefonie-oplossing van dit moment. Het hele pakket bieden we aan in twee abonnementsvormen en met uniforme tarieven voor alle eindklanten. Extra features, zoals gateways naar bijvoorbeeld Skype voor Business, kunnen worden geactiveerd op basis van klantwensen. Klanten bepalen wat zij willen en hun Microsoft-licenties zijn bepalend voor de mogelijkheden na de integratie. Maar ook integraties met andere applicaties zijn mogelijk waaronder de diverse bekende CRM-omgevingen.” Alle verbindingen binnen de telefonieomgeving zijn zeer goed beveiligd. Omdat alle componenten in Duitsland gehost worden, wordt gehandeld volgens de strengste Europese privacywetgeving, benadrukken Langeveld en Buunders. De kwaliteit van het product mag blijken uit het feit dat Deutsche Telekom op 3 maart 2016 bekendmaakte NFON cloudtelefonie in te zetten voor alle kleine ondernemingen ter vervanging van hun bestaande ISDN-systeem. Powered bij NFON dus.

Schaalbaarheid NFON is een internationale oplossing die in twaalf Europese landen kan worden geleverd. In het land waar het product


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Resellers

Annemarieke Langeveld en Cees Buunders

gebruikt wordt, kan de leverancier ook de nummerplannen opleveren zodat klanten daar geen omkijken naar hebben. Zij krijgen in één keer een schaalbare telefonie-oplossing. Ook is voorzien in ondersteuning voor het gebruik van alarmnummers, een feature die nogal eens ontbreekt. De break out naar de alarmcentrale is gebaseerd op het land waar de dienst is geïmplementeerd. Schaalbaarheid is een bijzondere eigenschap die direct de kracht van een clouddienst zichtbaar maakt. Buunders: “Als een klant snel extra aansluitingen nodig heeft, kunnen we deze binnen maximaal een uur leveren, als dat nodig is. Omdat we werken met kortstondige abonnementen van een maand, kan een wijziging in capaciteit de volgende dag weer ongedaan worden gemaakt.”

Abonnementsvormen NFON biedt eenvoud en flexibiliteit met twee abonnementsvormen: een basic en een premium abonnement. Beide abonnementen bieden tot wel zo’n 150 features, waardoor de oplossing mee groeit met een organisatie zonder hoge investeringen. Het verschil in abonnementsvormen komt terug www.zetacom.nl

in het aantal toestellen per medewerker. Bij een premium abonnement zijn encryptie, callrecording en een uitgebreide rapportagetool gratis inbegrepen. Een total package dus, naar mening van Langeveld en Buunders. Aan toestellen heeft men een diversiteit aan keuzemogelijkheden; NFON kan worden geleverd met (een combinatie van) vaste toestellen, DECT handsets (single en multicell), softphones voor Windows en Mac, PC’s en vast-mobiele integratie met GSM. Alle devices worden automatisch geprovisioned waardoor handmatig instellen of configureren niet nodig is.

Maatwerk NFON maakt ook maatwerk mogelijk. Zo is er voor hotels speciaal voorzien in ondersteuning voor het property managementsysteem (PMS) via de specifieke Nhospitality deployment. Dankzij PMS kan hotelpersoneel kamers die schoongemaakt zijn sneller beschikbaar melden voor gebruik. “Voor alle features geldt betalen op basis van kamers die in gebruik zijn, waardoor hoteliers enkel betalen voor dat wat zij echt nodig hebben.”

a.langeveld@zetacom.nl

Als exclusief distributeur van NFON in Nederland levert Zetacom overigens enkel de licenties voor de diensten van NFON en werkt onder andere via het partnerkanaal om eindgebruikers te bereiken. NFON is een uitstekend platform waarop resellers de ruimte krijgen om hun klanten een op maat gemaakt aanbod te doen. Partners hebben geen brede telecom-achtergrond nodig om de oplossing te verkopen. De ene partner laat het operationele gedeelte volledig over aan Zetacom, terwijl hij zelf de klantrelatie onderhoudt; de ander geeft er de voorkeur aan om het NFON-platform zelf voor de klant te programmeren. Bovendien mogen partners hun eigen internetverbindingen of aanvullende terminals upsellen. Hierdoor voegt NFON direct waarde toe aan de propositie van partners.” Eindgebruikers kiezen volgens Langeveld toch vaak voor één leverancier. “Een preferred partner van een bedrijf heeft de juiste kennis en flexibiliteit om een cloudtelefoniedienst optimaal af te stemmen op de wensen van het bedrijf of de sector.”

Toekomst Het succes van het NFON-concept valt of staat bij de relatie tussen distributeur en resellers, vindt Langeveld. “Resellers hebben bij NFON één aanspreekpunt en krijgen 100 procent support. Wij gaan niet de concurrentie aan met resellers. Als Zetacom en een NFON-partner bij dezelfde klant zitten, helpen wij de partner om de klant binnen te halen. Van bestaande partners horen wij dat zij die samenwerking waarderen. Met onze kennis in het MKB-segment, de grootzakelijke markt en de zorg kunnen we samen met de reseller elk type organisatie voorzien van een telefonie-oplossing. Daarnaast hebben we een gratis trainingsprogramma, begeleiden we resellers in het commerciële traject en kunnen we demonstraties op klantlocatie geven, waarmee het NFON-verhaal kan worden verteld en gedemonstreerd. We gaan samen het traject met de partner in en delen samen in het succes”, aldus Buunders.

088 938 2221

@zetacom 61


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Marktoverzicht | redactie Leveranciers VoIP en UC als cloud platformen Cloud PBX/UC-platforms 2600Hz Kazoo Platform 4PSA Axeos Services Benemen Blueface BluIP Broadsoft Cisco Hosted Voice Escaux Fuze IPerity Kwebbl Motto Communications oneCentral PortaOne SipWise Skype for Business Summa Voice Swyx Telador Unexus Unify Utica Voiceworks Winitu Communications

San Francisco (VS) Rotterdam Amsterdam Amsterdam Dublin 1 (Ierland) Las Vegas (VS) Belfast (N.-Ierland) Amsterdam Wavre (België) Amsterdam Den Haag Amsterdam Nuth Haarlem Coquitlam (Canada) Brunn am Gebirge (Oostenrijk) Amsterdam Almere Dortmund (Duitsland) Groningen Baarn Utrecht Vianen Almere Bodegraven

001 855 464 2600 010 820 0420 020 416 0640 020 369 0055 00353 152 420 00 001 855 462 5847 0044 28 9099 835 020 485 4646 0032 2686 0900 020 241 0410 088 555 211 020 308 0700 045 404 0490 088 111 811 001 604 628 2508 0043 1 2521523 020 500 1500 036 760 009 0049 23 147 770 020 210 3210 035 700 9760 030 710 1345 088 7800 800 036 760 6720 0172 766 002

www.2600hz.org www.4psa.com www.axeos.nl www.benemen.nl www.blueface.ie www.bluip.com www.broadsoft.com www.cisco.nl www.escaux.com www.fuze.com www.iperity.com www.kwebbl.com www.mottovoip.nl www.onecentral.nl www.portaone.com www.sipwise.com www.skype.com/nl/business addsumma.com/summa-voice www.swyx.nl www.telador.nl www.unexusconnect365.nl www.unify.com/nl www.utica.nl www.voiceworks.nl www.enterprisevoip.nl

Contactcenter platforms ClearVox eGain Genesys Telecom Labaratories Kana Livedesk

Budel Amsterdam Naarden Apeldoorn Amsterdam

0495 712 077 020 570 8934 035 695 2664 088 010 8300 088 548 3250

www.clearvox.com www.egain.com www.genesys.com nl.kana.com www.livecom.net

020 316 212 0091 120 2595 898 035 625 7208 0049 6933 296 123

www.audiocodes.nl www.coraltele.com www.dialogic.com www.genband.com

Cloud en traditionele PBX/UC-componenten AudioCodes Schiphol-Rijk Coral Noida (India) Dialogic Hilversum Genband Frankfurt (Duitsland)

62

Staat je bedrijf/merk niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

VoIP-providers | Advertorial

Voor elke MKB’er is er een Swyx-oplossing, voor iedere reseller zijn er vele MKB’ers

‘Samen met resellers loopt Swyx voorop met UC in de cloud’ Unified Communications in de cloud vertegenwoordigt wereldwijd inmiddels een enorme markt. En daar laat Swyx resellers graag van meeprofiteren. Het MKB biedt veel mogelijkheden voor aanbieders van UC-oplossingen in de cloud. MKB-bedrijven, die 96 procent van het bedrijfsleven vormen, worden steeds mobieler en streven naar optimale communicatie en samenwerking met medewerkers en klanten. Ze willen onafhankelijk van tijd, plaats en device kunnen werken. De cloud is het ideale platform om dit te realiseren, Swyx de partij om dit te faciliteren.

Totaaloplossingen De totaaloplossingen van Swyx bieden bedrijven voordelen zoals lage investeringen in hardware, ruimtebesparing, maximale beschikbaarheid en lager energieverbruik. Resellers van Swyx merken dan ook dat de vraag naar deze producten stijgt, met name vanuit bedrijven met: • een klantenservice of helpdesk • externe en mobiele werknemers • thuiswerkende medewerkers • samenwerkende teams • meerdere locaties in verschillende tijdzones • hoge reiskosten • beperkte interne IT-kennis

Waarom UC in de cloud van Swyx? Swyx zoekt resellers die hun omzet een boost willen geven met UC-oplossingen in de cloud. Enkele redenen waarom resellers graag Swyx verkopen.

PBX-koppeling voor Skype for Business Als u Skype for Business verkoopt, kunt u met de nieuwe Swyx Connector for Skype ook direct PBX-diensten leveren aan uw klanten.

Upselling aan bestaande klanten Unified Communications in de cloud is de logische volgende stap als u al clouddiensten aanbiedt. Klanten investeren steeds minder in traditionele telefoniesystemen en voegen bovendien extra waarde toe aan hun organisatie door Swyx te integreren met andere applicaties zoals ERP-, CRM- en verkoop- en boekhoudsystemen.

UC in de cloud is de logische volgende stap als u clouddiensten aanbiedt

Uitbreiden naar nieuwe markten De cloud-based UC-oplossing SwyxWare is zeer interessant voor het MKB. De schaalbaarheid en flexibiliteit zijn ideaal om elk type klant te bedienen, van kleine kantoren tot winkelketens en bedrijven met meerdere vestigingen en mobiele werknemers.

Onderscheidend vermogen Swyx Met Swyx in uw assortiment kun u zich onderscheiden. Achter de gebruiksvriendelijke interface gaan krachtige en geavanceerde tools schuil. Deze tools maken complexe oproeproutering eenvoudig maar integreren ook met andere bedrijfsapplicaties. Deze oplossingen van Swyx zijn zeer aantrekkelijk geprijsd en veel flexibeler dan die van andere leveranciers. Swyx geniet het vertrouwen van duizenden gebruikers in vrijwel alle sectoren. Kanaalpartners profiteren van de hoge mate van flexibiliteit waarmee ze unieke maatoplossingen kunnen bouwen toegespitst op de speciale wensen en uitdagingen van specifieke klanten. Informatie: www.swyx.nl. Download een artikel over het verhogen van uw omzet met UC van Swyx op www.swyx.nl/voordeel-cloud.html

www.swyx.nl

office@swyx.com 0049 231 477 70

@Swyx_NL 63


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP-providers | Hans Steeman

Grote Nederlandse ISP’s zoals Colt en Tele2 hebben Escaux al gevonden

‘Cloudphone levert echte Mobile Collaboration’ Minder bekend maakt soms minder bemind. Toch is het Belgisch/Luxemburgse Escaux al twaalf jaar een interessante alternatieve ontwikkelaar en aanbieder van software voor mobiele communicatie- en collaboration-oplossingen. De diensten worden geleverd aan een brede reeks bedrijven, organisaties en overheden, vertelt Business Development Officer Christophe Hendriks. Escaux levert een complete overlay Unified Communications & Collaboration as-a-service oplossing met de naam Cloudphone. Deze UCaaS-oplossing maakt in de ogen van Business Development Officer Christophe Hendriks van Escaux de echte Mobile Collaboration waar. Dankzij de Cloudphone kunnen gebruikers altijd en overal veilig communiceren via telefonie, chat en video en dat via een breed scala communicatiemiddelen zoals smartphones, tablets, PC’s en vaste telefoons. “We leveren de cloudoplossing aan resellers die deze kunnen persona-

heeft Orange het systeem in gebruik voor gebruikersgroepen van twee tot twintig medewerkers”, voegt Hendriks toe.

Complexiteit De problemen van service providers zijn evident; meer diensten leveren en complexiteit beheersen zijn serieuze uitdagingen. In dat licht wil Escaux dit type aanbieders de helpende hand bieden, zegt Hendriks. “Operators en service providers worden op de hielen gezeten door OTT-spelers en moeten dus steeds meer en nieuwere diensten ondersteunen.

Oplossingen worden redundant geleverd en volgens de strengste normen beveiligd liseren en als dienst aan eindgebruikers aanbieden”, zegt Hendriks. Op dit moment wordt de aangepaste oplossing aangeboden via vaste en mobiele operators, MVNO’s, zakelijke VoIP-providers en serviceproviders met grote bedrijven of overheden als klant. Verder bevinden zich onder de huidige klanten militaire organisaties die de oplossing goedgekeurd hebben om hun militaire satellietcommunicatie wereldwijd te ontplooien en beheren. In het civiele segment zijn ook IT-afdelingen van grote bedrijven en banken een belangrijk afzetkanaal. “In Frankrijk 64

In de klassieke benadering waarbij één technologie per oplossing wordt gebruikt, explodeert de complexiteit. Dit heeft een directe impact op de kosten, de time-tomarket en klantervaring die kan worden geleverd.” Sinds haar ontstaan heeft Escaux als missie om één technologie te ontwikkelen waarmee gemakkelijk en snel oplossingen gebouwd en ondersteund kunnen worden”, legt Hendriks uit. “We willen zo tegemoet komen aan de wensen uit zeer uiteenlopende markten van kleine zelfstandigen tot grootzakelijke organisaties, overheden en militair. De technologie van Escaux

staat toe om met behulp van een set van softwarebouwblokken uiteenlopende, geïndustrialiseerd oplossingen te bouwen en te onderhouden terwijl de operationele kosten en complexiteit onder controle blijven.”

Breed gamma Met de technologie van Escaux kunnen klanten een breed gamma architecturen implementeren, onderhouden en evolueren. Dit scala aan opties loopt van public hosted, via een hybride cloud tot private hosted architecturen, in een multi-tenant of multi-instance gevirtualiseerde architectuur. Deze oplossingen worden redundant geleverd en volgens de strengste normen beveiligd. Een operationeel kostenvoordeel is de mogelijkheid om de end-to-end configuratie met slechts één klik op de knop of via één enkele API-aanvraag te verzorgen. De technologie is hiermee ideaal voor nieuwe spelers in de markt die niet beschikken over uitgebreide middelen of voor operators die een pragmatische kijk hebben op de totale kosten van de oplossing, nu en in de nabije toekomst.

Centralisatie Als gebruikers verschillende apparaten en applicaties willen gebruiken om te communiceren in een zakelijke of private omgeving, dan is het logisch dat hun telefoon en erbij behorende SIP-functies worden gecentraliseerd in een gevirtualiseerde IP-telefoon in de cloud. Escaux heeft hiervoor de dienst Cloudphone


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Dit is vooral handig voor service providers en bedrijven met meerdere typen PBX’en. Voor deze bijzondere aanpak heeft Escaux een wereldwijd patent ontvangen, meldt Hendriks.

Mobile Collaboration Multiple login is mogelijk via verschillende apparaten zoals PC’s, smartphones en tablets. Gebruikers kunnen een chatsessie die ze op het ene device starten, overnemen op een ander device. Ook een op het ene device ontvangen gesprek is naadloos en zonder onderbreking over te zetten naar een ander. Conferentie met chat en video en schermdeling zijn mogelijk. Gebruikers kunnen aan de conference deelnemen via telefoon, tablet of PC. “Cloudphone biedt een complete Mobile Collaboration-oplossing aan met spraak, video, data en schermdeling”, zo vat Christophe Hendriks tot slot de oplossing van Escaux samen.

Christophe Hendriks

Tele2 en Colt

ontwikkeld. Alle communicatie- en collaboratiediensten die door de gevirtualiseerde telefoon van de gebruiker worden ondersteund, komen zo beschikbaar via alle aangesloten toestellen, browser interfaces en andere applicaties. Uiteraard is de gevirtualiseerde telefoon always on, zelfs als de batterij van de mobiele telefoon leeg is. Omdat de Cloudphone gelijktijdig beschikbaar is via meerdere interfaces, bepalen eindgebruikers zelf welke interface zij op een gegeven moment verkiezen: mobiele telefoon, tablet, PC, Mac of thuistelefoon. Technologieën zoals VoIP, GSM en VoLTE worden volledig geïntegreerd in de oplossing en alle communicatie gaat naadloos over. In feite staat de Cloudphone als oplossing tussen de vertrouwde toestellen, PC en tablet en de UCaaS-oplossing in de cloud van de serviceprovider en de PBX van de werkgever die (al dan niet) on-premise wordt beheerd. De Cloudphone kan volgens Hendriks ook identiteiten www.escaux.com

beheren zoals mobiele en vaste nummers, gezinsnummers, URL’s en tal van andere digitale identiteiten. Via een selfcarepagina kunnen gebruikers zelf aangeven welke functionaliteit ze wensen, ongeacht het device dat ze gebruiken.

Patent Escaux ondersteunt meerdere toepassingen voor zowel grote als kleine bedrijven, waaronder gebruikerscontexten (nummers, voicemail, welkomstboodschap) waarbij er toch maar één SIM-kaart wordt gebruik. En er is PBX, DECT-vervanging, MIFID II compliance voor mobiel, SIM-mobiliteit naar andere toestellen, integratie van VOIP en GSM/VOLTE/webRTC en Mobile Collaboration. Tevens kan de Cloudphone met een API gemakkelijk worden geïntegreerd met andere CRM- of clouddiensten zoals Salesforce en Google Calendar. De Cloudphone kan zich registreren zoals een normaal IP-endpoint op uiteenlopende UCaaS of PBX on-premise oplossingen.

info@escaux.com 0032 2686 0900

In Nederland zijn Tele2 en Colt al klant van Escaux. Klanten van Tele2 kunnen hun mobiele telefoon via Cloudphone registreren op een willekeurige PBX zoals Avaya, Alcatel, Cisco, Mitel en Microsoft. Zo maakt de mobiele telefoon deel uit van een door de PBX gedefinieerde huntgroup, is de status van de mobiele telefoon beschikbaar in de bestaande operatorconsole en worden midcall scenario’s ondersteund. De vaste telefoon is zo mobiel geworden en daarmee is de mobiele telefoon een perfecte vervanger voor DECT-bedrijfstelefoons. Colt biedt een UCaaS & Mobile Collaboration oplossing in dertien verschillende landen. Dit is ideaal voor bedrijven met meerdere locaties en medewerkers die internationaal samenwerken. Medewerkers zijn overal bereikbaar op een business of persoonlijk nummer en via uiteenlopende apparaten. Via alle toestellen is communicatie mogelijk via chat, audio en video. @escaux 65


Unexus Communications Server Multichannel communicatie oplossing voor een uitstekend bereikbare organisatie Unexus Connect Het cloud contact center voor iedere organisatie met een professionele klantenservice.

Unexus Connect 365 De eerste telecommunicatiedienst in de cloud die volwaardige telefonie en vast-mobiel integratie toevoegt aan Office 365.

Unexus B.V.

035-7009 760

Tolweg 3-IV

info@unexus.nl

3741 LM BAARN

www.unexus.nl www.unexusconnect 365.nl


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Contact centers | Dick Schievels

Wim Pullens van Unexus Contact Solutions:

‘Office 365 krijgt professionele telefonie- en contactcenterfuncties’ Unexus Contact Solutions is bekend van het zelf ontwikkelde UCSplatform op basis van Microsoft-technologie. Het bedrijf heeft zich in vijf jaar ontwikkeld tot een stabiele partij in de markt voor contactcenters en telefoniesystemen. De cloudgebaseerde communicatieoplossing Unexus Connect 365 is spiksplinternieuw.

Wim Pullens is gepokt en gemazeld in de wereld van telefoniesystemen en contactcenters. Sinds de markt in 1989 geliberaliseerd werd, is hij actief in de telecomsector. Hij werkte vele jaren bij Philips Business Communications en later bij het Japanse NEC. Vijf jaar geleden begon hij samen met zijn compagnon Bert Boonstra zijn eigen bedrijf Unexus Contact Solutions, dat het eigen platform Unexus Communications Server (UCS) ontwikkelde. “De Communications Server is een platform dat helemaal in eigen beheer ontwikkeld en onderhouden wordt”, vertelt Pullens. “Wij leveren het platform en daarvan afgeleide producten aan klanten in binnen- en buitenland. De focus ligt daarbij op zo veel mogelijk toegevoegde waarde en een langetermijnrelatie met onze klanten en partners. We spelen in op de laatste trends, zoals vast-mobiel integratie, zakelijk gebruik van WhatsApp en video.”

Unexus Connect 365 Sinds afgelopen jaar levert Pullens’ bedrijf ook Unexus Connect 365, een cloudgebaseerde communicatieoplossing die samenwerkt met Office 365 en Skype for Business. Daarmee speelt het bedrijf in op de ontwikkeling dat veel MKB-bedrijven overstappen op Office 365 www.unexusconnect365.nl

in de cloud. “Unexus Connect 365 is specifiek gericht op de Microsoft-adepten onder ons die al Office 365 hebben en vooral voor eenvoud willen gaan”, legt Pullens uit. “Daarvoor hebben wij vier profielen of rollen ontwikkeld: telefoniste, kantoormedewerker en twee

de cloud en werkt volledig samen met Office 365/Skype for Business. Daarbij is presence volledig gesynchroniseerd. En daarbij krijg je de volledige telefoniefunctionaliteit van ons, dus dan heb je ook vast-mobiel integratie. Ik kan wel stellen dat dat een unieke oplossing is.”

‘Unexus Connect 365 is voor de Microsoft-adepten onder ons’ typen contactcentermedewerkers. Wat die laatste twee betreft, gaat het enerzijds om een helpdeskmedewerker die telefonie in een callcenter moet kunnen afhandelen en anderzijds om een multimedia- of multichannel-contactcentermedewerker die wat meer interactiemogelijkheden via verschillende kanalen nodig heeft. Dus niet alleen spraak, maar ook web-chat, emailroutering, SMS-routering en WhatsApp.” Unexus Office Connect 365 is bedoeld voor bedrijven vanaf 25 werknemers. Een bedrijf dat zo’n rol afneemt, voor een vast bedrag per maand, krijgt alle functionaliteit die daarbij hoort. “Zo’n beetje op de wijze van de verschillende Office 365-abonnementen die je kunt afnemen. Dat draait bij ons in info@unexus.nl

Doelgroep “Met Unexus Connect 365 voegen wij op hele simpele wijze professionele telefonieen contactcenterfunctionaliteit toe aan Office 365”, vat Pullens zijn propositie kernachtig samen. “Met echt betalen naar gebruik per afgenomen rol. Via website www.unexusconnect365.nl kun je aangeven welke (en hoeveel) rollen je precies nodig hebt, en vervolgens regelen wij dat voor je. Gemakkelijk en snel, en dat geïntegreerd met Office 365/Skype for Business. Daarmee kun je je gesprekken over het openbare net routeren, je kunt je bestaande nummer meenemen, en je beschikt over vast-mobiel integratie.”

035 700 9760

@UnexusCS 67


Trust. Empower. Deliver.

In een sterk digitaliserende wereld is het verbinden van mensen en technologie voor ons een belangrijk speerpunt. Tech Data blijft zich dan ook samen met haar gespecialiseerde divisies verder verdiepen en verbreden in de dienstverlening van morgen op het gebied van onder meer Cloudoplossingen, IoT, Big Data en security. Het brengen van technologie, via onze businesspartners, naar de eindgebruiker doen wij op een overzichtelijke en persoonlijke manier, want wij geloven erin dat eenvoud verbindt!

Als Nederlands grootste distributeur van IT, CE en Mobility producten bieden wij u altijd het beste. Maak kennis met ons productaanbod van meer dan 200 wereldmerken en ervaar hoe wij voor u en uw klanten het verschil kunnen maken met onze succesvolle dienstverlening. Bel met 088 - 133 40 00 of breng een bezoek aan www.techdata.nl voor meer informatie.

• Groot en divers assortiment

• 24-uurs levering

• Sterk in ICT- CE & Mobile

• Financial services

• Gespecialiseerde divisies

• After-sales services

• TD Education

• E-commerce & fulfilment

• 24/7 InTouch bestelsite

• Marketing- & Sales tools

BROADLINE

CONSUMER ELECTRONICS

Tech Data Nederland bv - Tolnasingel 2 - 2411 PV Bodegraven - T: 088 133 40 00 techdata.nl


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Distributeurs | Ferry Waterkamp

Lydis vraagt aandacht voor beveiliging hosted telefonie

‘Bij Yealink is vertrouwen een groot woord’ Hosted telefonie is met name in Nederland een succes. “Maar zoals bij ieder mooi verhaal is er ook hier een keerzijde en dat is de security”, zo stelt directeur Cor Heide van telecomdistributeur Lydis. “Beveiliging is vooralsnog de achilleshiel.” “Veiligheid is bij hosted telefonie echt wel een issue”, aldus Heide. Om zijn punt duidelijk te maken, haalt Heide een recente demonstratie van beveiligingsonderzoeker Paul Moore aan die liet zien dat het voor hackers ‘kinderlijk eenvoudig’ is om een VoIP-toestel binnen te dringen. Gijsbert Zijlstra, supportmanager bij Lydis: “Vervolgens kan een hacker met een stukje malware bijvoorbeeld de inloggegevens stelen of het toestel naar een premium nummer laten bellen zonder dat de gebruiker er iets van merkt.” Het bewustzijn dat ook een VoIP-telefoon een mogelijk doelwit van een hacker kan zijn, is volgens Heide en Zijlstra niet altijd aanwezig. “Veiligheid begint bij de platformen voor hosted telefonie waar nu soms nog het verkeer open en bloot over het internet gestuurd wordt”, zegt Heide, om er bij op te merken dat de gerenommeerde providers hun zaakjes doorgaans wel op orde hebben. “Dan zijn er nog resellers die niet weten hoe ze

met de veiligheid moeten omgaan en de eindgebruikers die bij installatie bijvoorbeeld gewoon het standaard wachtwoord op het toestel laten staan, of zelfs helemaal geen wachtwoord gebruiken.”

Vertrouwen Security is dan ook een aspect waar Lydis samen met toestelleverancier Yealink al jaren speciale aandacht aan besteedt. “Bij Yealink is vertrouwen een groot woord; een toestel moet de afzender vertrouwen”, aldus Zijlstra. “Als een Yealink-toestel een afzender op basis van het IP-adres niet herkent of vertrouwt, dan wordt het verkeer geblokkeerd en kan er bijvoorbeeld geen nummer worden gekozen of een configuratiewijziging worden doorgevoerd.” “Ook is het zaak dat het verkeer tussen het toestel en het telefonieplatform door middel van versleuteling onleesbaar wordt gemaakt”, vervolgt Zijlstra. “En ook de configuratie-instellingen worden versleuteld naar het toestel gestuurd.” Hiervoor ondersteunt Yealink volgens de supportmanager van Lydis altijd de laatste encryptiestandaarden. “De internetbrowser in de toestellen van Yealink kunnen we bovendien uitzetten, zodat een verzoek naar een toestel niets oplevert. Je krijgt dan de melding van ‘pagina niet gevonden’. Het toestel is er wel, maar blijft onzichtbaar, als een soort van ‘black box’. Op die manier ben je ook geen potentieel doelwit.”

Security Yealink onderkend

Gijsbert Zijlstra

Volgens Zijlstra heeft deze aanpak van security ervoor gezorgd dat bedrijven inmiddels bewust voor Yealink kiezen, omdat met de toestellen van Yealink zorgen

www.lydis.nl

info@lydis.nl

Cor Heide

‘Het toestel is er wel maar blijft onzichtbaar als black box’ rondom de beveiliging worden weggenomen. Bovendien is het SIP-protocol, voor het bellen en gebeld worden, ‘by the book’ geïmplementeerd. Dit zorgt voor een goede interoperabiliteit. Zo haalt Zijlstra als voorbeeld ‘een grote partij’ aan die achttienduizend toestellen heeft afgenomen. “Deze partij kwam er na onderzoek achter dat de security features ook echt werken en niet alleen op papier, en dat er een goede interoperabiliteit was met het door hen gebruikte platform. Security staat bij Yealink heel hoog in het vaandel.” 036 202 0120 69


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Rene Frederick

Bart Martens van consultancyfirma MobilityWorks:

‘Op het snijvlak van telecom en IT ontbreekt veel kennis’ Telecom is niet one size fits all zoals veel leveranciers graag willen doen geloven. Dit is de stellig mening van Bart Martens van MobilityWorks dat zich specialiseert in de implementatie van mobiliteit van bedrijven. “Op het snijvlak van IT, telecom en videoconferencing vergeten veel mensen dat ze communicatief niet allemaal even vaardig zijn.” MobilityWorks heeft als consultancyfirma een focus op mobiliteit wat voor directeur Bart Martens gaat over mensen in beweging en hoe mensen aan het werk zijn. Dus niet alleen over mobiele apparaten en videoconferencingsystemen want dat zijn volgens hem slechts tools. MobilityWorks opereert op het snijvlak van telecom, videoconferencing en IT want daar ontbreekt in zijn ogen nog veel kennis. “Onze advisering gaat verder dan alleen de strategie op papier zetten en tegen het management zeggen; dit moet

‘Afdelingen zijn in silo’s en hebben dus een linking pin nodig’ je doen”, zegt Martens. “We implementeren ook de strategie en de ideeën en zorgen ervoor dat de beheerfase wordt geregeld. Daarna dragen we het over aan de beheerorganisatie om de dagelijkse procesgang te laten doorlopen. Ik geloof in een implementatie in kleine stapjes om naar een gezamenlijk einddoel te komen.” Bart Martens van MobilityWorks is enerzijds een generalist die meedenkt in de strategie van klanten en anderzijds de specialist op het gebied van procesautomatisering die kan inzoomen op de details in bedrijfsprocessen, infrastructuur en systemen van klanten om ervoor te 70

zorgen dat de processen die hij voor hen uitdenkt ook daadwerkelijk in gebruik worden genomen. Zijn expertise bestaat uit meer dan troubleshooting al wordt dit vaak van hem gevraagd.

lijn aan te brengen tussen de eigen wensen van eindklanten, medewerkers in de business met klantcontact, IT-beslissers en al die managementlagen ertussen.”

IT versus IT

In dat licht vindt Martens het belangrijk dat interne service-afdelingen worden geoptimaliseerd om medewerkers te faciliteren bij hun werkzaamheden. De trend naar mobile first verandert daarin veel voor organisaties. “De bestelprocessen en service voor mobiliteit moet lean en mean zijn want je kan niet tegen medewerkers zegen dat ze intern 100 euro per maand voor een mobieltje moeten betalen en 4 weken moeten wachten omdat de organisatie nou eenmaal complexe processen heeft. Bij een nieuwe aanvraag moet een supportmedewerker binnen enkele minuten de juiste assets registreren, een abonnement opzetten, de shipping in orde maken en ervoor zorgen dat het pakket, inclusief labels en trackingnummer, klaar is zodat het toestel in één keer op de juiste tijd bij de juiste medewerker op de juiste plek aankomt. Moet je daar langer over doen dan verlies je tijd of moet je extra resources inzetten. Bij grote aantallen kan dat behoorlijk in de papieren lopen.” Voor de processen bij beschadigde of defecte apparatuur geldt hetzelfde. Bedrijven werken volgens Martens steeds meer met refurbished apparatuur die vrijwel per ommegaande wordt geleverd aan medewerkers. Dat scheelt tijd en geld en bovendien hebben medewerkers de apparatuur snel weer nodig. “Bij

Waar veel bedrijven volgens Martens mee worstelen, is de integratie van het beheer van enerzijds IT-omgevingen zoals PC’s, laptops, werkstations, infrastructuur en kantoorautomatisering en anderzijds videoconferencing-systemen, mobiele apparatuur en diensten. Daartussen zitten nog hybride systemen die bijvoorbeeld zowel tablet, digibord met camera als pc zijn. “Dit snijvlak is de plek waar IT, telecom en videoconferencing convergeren. Buiten het zicht van de meeste mensen overigens. Er kunnen felle discussies ontstaan tussen diverse beheerders, zoals functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Waar je tot voor kort discussies had tussen telecom en IT, heb je nu als het ware discussie tussen IT versus IT. Vaak zitten er allerlei kanalen tussen. Dan heb je ook nog eens de wensen van de businessunits binnen organisaties. Als bedrijf wil je natuurlijk communiceren met klanten en gebruikers en dus ontstaan er tegenstrijdigheden. Hier stoeien bedrijven mee want ze willen hun medewerkers vrijheid en flexibiliteit geven en communiceren met klanten, en aan de andere kant ook de eigen bedrijfsomgeving afschermen. Maar afdelingen zijn vaak silo’s en daar is dus een linking pin tussen nodig om één

Interne service


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

‘Bij introductie van nieuwe technologie moet je ook stap naar gebruikersadoptie zetten’ alle andere schade of reparatie kiezen bedrijven ervoor om medewerkers maar één keer lastig te vallen met een toestelwissel. Dat kan in gemiddeld in één tot drie dagen, afhankelijk van de afspraken die je maakt. De binnenkant is gebruikt maar de buitenkant is nieuw. De garantietermijn blijft gelijk en het gerepareerde toestel gaat later naar een andere medewerker met een storing. Voor medewerkers doet het er niet toe dat zij geen nieuw toestel krijgen. Ze willen de mobiliteit.” Eenzelfde problematiek geldt volgens Martens ook met het gebruik van videoconferencing in organisaties. De apparatuur is aanwezig, maar medewerkers weten niet hoe deze te gebruiken. “Bij de implementatie heeft vaak de techniek en niet de gebruikers centraal gestaan. Daarnaast zijn videoconferencingsystemen bij lange na nog niet homogeen waardoor het voor medewerkers ook lastig is om ‘even’ een verbinding op te zetten met een collega in het buitenland of een andere leverancier. Iedere fabrikant heeft namelijk weer zijn eigen manier van verbinden. De impact van een niet werkend videoconferencingsysteem is echter groter dan van een mobiele telefoon omdat deze vaak multifunctioneel in vergaderruimtes worden ingezet, maar qua emotie ligt een storing in de mobiele telefoon mijlenver voor.”

Werkplek transitie Slimme organisaties denken volgens Martens dus na over mobility services, iets anders dan mobile services want dat gaat over smartphones en tablets. Mobility gaat in zijn visie over hoe je medewerkers mobiel laat werken in een veranderende www.mobilityworks.eu

werkplek en hoe bedrijven bestaande manier van werken veranderen naar een nieuwe manier van werken. “Daar zijn doorgaans heel wat meetings voor nodig”, weet Martens. “Kern is een inventarisatie van de huidige situatie en een visie op de gewenste situatie. Je kunt wel makkelijk een nieuwe technologie introduceren maar als je de stap naar gebruikersadoptie niet zet, snappen medewerkers niet wat er in hun werkveld verandert. Daar moet je rekening mee houden en

oplossingen dus niet generiek inzetten. Organisaties moeten functioneel kijken naar de dagelijkse beslommeringen van medewerkers en hoe IT-oplossingen die ze beschikbaar stellen daar ondersteuning voor bieden. Medewerkers zullen zich bovendien gehoord voelen en die voorstellen sneller adopteren. Succesvolle inzet van IT vraagt om goede communicatie tussen afdelingen. Daar heb je een vertaler en bruggenbouwer voor nodig en die wil MobilityWorks graag zijn.”

RWE Bart Martens van MobilityWorks werkt momenteel voor energiegigant RWE dat de mobiliteit van de 57.000 medewerkers in Europa wilde harmoniseren. Bij uitstek een klus voor Martens die de mobiliteitsstrategie heeft geschreven en uitvoert. “Binnen het telecommanagement gebeurde er veel verschillende zaken binnen diverse afdelingen, vestingen en landen en er was geen coherent beleid”, herinnert Martens die ruim 26.000 mobiele abonnementen in Duitsland, Nederland en Engeland heeft ondergebracht bij één operator, inclusief de processen voor de provisioning, dienstverlenging en servicing. “Er was een lappendeken aan contracten en dus heb ik daar veel consolidatie gedaan en die ondergebracht in één contract plus een ITIL-omgeving gebouwd waarin alle informatie zit voor interne medewerkers en de leveranciers. Het systeem is initieel gebouwd voor incidentmanagement van geheel RWE. We hebben daar een Europees bestelsysteem aan toegevoegd zodat medewerkers nu op de juiste manier bij de leverancier terecht kunnen voor de aanvraag en afhandeling van producten en diensten. Ook kunnen we problemen nu lean en mean boven water krijgen en oplossen. Er zijn aantoonbaar besparingen en procesverbeteringen gerealiseerd.” info@mobilityworks.eu

0032 89 76 36 76 71


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Marktoverzicht | redactie Leveranciers on premise en hosted PBX 3CX.Com Amsterdam Alcatel-Lucent Hoofddorp AltiGen Communications San Jose (VS) Ascom Utrecht Askozia / Widem Loppersum Astergate Oldenzaal Asterisk Avaya Nieuwegein Cisco Amsterdam Digium Slough (VK) Freeswitch innovaphone Sindelfingen (Duitsland) KPN Den Haag Mitel Utrecht NEC Hilversum Panasonic Den Bosch ShoreTel Bracknell (VK) Swyx Dortmund (Duitsland) Teles Berlin (Duitsland) Xelion Delft

72

085 273 3645 023 555 9111 001 408 597 9000 030 240 9100 085 760 6700 088 126 0000 0044 2071 837 577 030 609 7600 020 485 4646 0044 3302 020 311 001 213 286 0400 0049 7031 730 090 070 343 4343 088 235 6483 035 689 9111 073 640 2802 0044 134 420 8800 0049 23 147 770 0049 303 992800 015 251 1411

www.3cx.com www.alcatel-lucent.nl www.maxacd.com www.ascom.nl www.widem.nl www.astergate.eu www.asterisk.org www.avaya.nl www.cisco.nl www.digium.com www.freeswitch.org www.innovaphone.com/nl www.kpn.com www.mitel.nl www.nec-enterprise.com www.panasonic.nl www.shoretel.com/international www.swyx.nl www.teles.com www.xelion.nl

Staat je bedrijf/merk niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

VoIP-providers | Dick Schievels

Unified Communications-specialist Swyx:

‘We hebben een oplossing voor elk type partner’ Swyx heeft ruime ervaring in de Unified Communications-markt. Het bedrijf startte in 1999 met een IP-PBX geënt op het Windows-platform en bouwde haar activiteiten op UC-gebied vervolgens steeds verder uit. Swyx biedt partners veel flexibiliteit; de UC-oplossing SwyxWare wordt in diverse varianten aan eindklanten aangeboden: in-house, in de cloud of als managed service. Unified Communications-specialist Swyx verkoopt haar oplossingen volledig indirect. Het hanteert daarbij een tweelaags distributiemodel bestaande uit distributeurs en geautoriseerde resellers. Het in Dortmund gevestigde bedrijf heeft vestigingen in Groot-Brittannië en Frankrijk en telt in Europa zo’n 500.000 gebruikers. Momenteel werken bij Swyx meer dan honderd mensen voortdurend aan het actueel houden van het SwyxWare-platform, zodat het aan moderne eisen blijft voldoen.

‘SwyxWare Data Center Advanced komt dit najaar op de markt’ Integratie Country manager Ronald Lewis is in Nederland verantwoordelijk voor de distributie van de Swyx-oplossingen en de inrichting van het bijbehorende partnerlandschap. “We blinken uit in de integratie van onze UC-communicatieinfrastructuur met de voorhanden zijnde business-applicaties. We leveren allerlei interfaces en andere tools die dat een stuk eenvoudiger maken. Daarbij richten wij ons op klanten die het voordeel inzien van www.swyx.nl

een telefonie-infrastructuur die op dezelfde infrastructuur draait als IT.” Swyx heeft twee marktproposities, vervolgt Lewis. “De eerste betreft onze in-house systemen, op dat vlak werken we samen met distributeurs en resellers. En de tweede betreft ons cloudaanbod. Die leveren we aan ISP’s, aan allerlei Cloud-hubs en aan ICT-leveranciers met een eigen infrastructuur waarop ze Swyx als onderdeel van hun SaaS-diensten kunnen aanbieden.”

Cloudportfolio Michael Hostbaek is in Parijs gestationeerd als International Business Development Manager, met een sterke focus op de Swyx cloud business. Hij wijst op de komst van het Swyx cloudportfolio later dit jaar. Het gaat om SwyxWare Data Center Advanced dat volgens Hostbaek een geheel hernieuwde, moderne versie van Swyx’ UC-software is en bedoeld voor met name de grotere ISP’s. “Deze oplossing komt dit najaar op de markt en is op een hele slimme manier volledig multi-tenant en schaalbaar naar 300.000 gebruikers op één platform. Daarmee kan zowel de TCO van onze partners als die van de eindklant significant worden verlaagd.” “Daarmee hebben we nu een compleet portfolio als het om cloud gaat”, vult Lewis aan. “Want we beschikten al over een gevirtualiseerde variant die op zowel VMware als Hyper-V kan draaien en geschikt is voor de wat kleinere omgevingen, zoals de eerder genoemde ICT-operators. Zij hoeven het systeem niet te kopen of

office@swyx.com

daarin te investeren, omdat ze het op hun eigen infrastructuur kunnen installeren. Dat shared businessmodel is gestoeld op ‘pay as you go’. Daarbij kijken we samen met de partner naar de businesskansen die er liggen en hoe we daarop gebaseerd een systeem kunnen inrichten.”

Voor elke situatie “We kunnen nu dus elke situatie aan”, rondt Hostbaek af. “Swyx heeft een UC-oplossing voor elk type partner, ongeacht zijn businessmodel. Of dat nu wat meer traditioneel is en louter bestaat uit de levering van een box on-site voor in-house of dat het gaat om een ‘pay as you go’-model in een gevirtualiseerde omgeving, het kan allemaal.”

Ronald Lewis

0049 231 477 70

@Swyx_NL 73


Security – Made in Germany

D345 Second Screen

D375

D345

Join the Snom Partner Program · · · · · ·

Certification and Training Business leads 24/7 Multilingual tech support Product datasheets and Whitepapers Premium Brand Margins of up to 40% Customize with applications on Snom.io

Sign up on https://community.snom.com snom.com snom.io

D315

D305

At Snom, our strong commitment to privacy and security is reflected through our German Engineering heritage with all of our hardware and software developed in Berlin, Germany. We guarantee no spyware is installed on our telephones and this promise has earned us the “Security made in Germany” Quality Seal from TeleTrusT. Receiving this Seal means the following conditions have been met: · · · · ·

Headquarters are in Germany. Compliant with German data protection law. Offer trustworthy IT security solutions. No undeclared backdoors in the system. All IT security, research and development is conducted in Germany.

“The best business telephones in the world.”

Bel voor een test +31 (0)20-358 25 10 of mail naar snom@atistelecom.nl

German Engineered. First in VoIP.


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Contact centers | Rene Frederick

Livecom vereenvoudigt inzet Whatsapp in klantcontact

‘Nieuwe doelgroepen aanboren met WhatsApp’ Bedrijven en organisaties zijn al enige tijd gewend aan klantcommunicatie via nieuwe communicatiekanalen. Whatsapp schaart zich sinds kort in dit rijtje kanalen maar veel bedrijven weten niet dat juist de berichtendienst uitdagingen kent bij de implementatie. “Klanten hebben veel vragen”, zegt Davey Martowidjojo van Livecom. “We helpen ze dan ook graag met het opzetten van een omnichannel strategie.” Whatsapp heeft in relatief korte tijd zo’n 10 miljoen Nederlanders aan zich weten te binden en daarvan gebruiken zo’n 7 miljoen mensen de dienst dagelijks. De berichtendienst is in ons land groter dan elk ander social medium en is met SMS het grootste berichtennetwerk. Die groei maakt dat consumenten in toenemende mate via dit medium contact willen leggen

Nederlanders hun dag start met Whatsapp te raadplegen. Bovendien hebben de meesten het idee dat Whatsapp veiliger is dan andere social media zoals Facebook en Twitter en dat hun privacy beter is gewaarborgd. Daarnaast kun je snel foto’s of bestanden versturen, zelfs inclusief locatie-informatie.”

Agents voeren simultaan 10 Whatsapp-gesprekken en via chat gemiddeld 3 gesprekken met organisaties waar ze zaken mee doen. “Whatsapp is natuurlijk gratis en laagdrempelig en mensen weten dat”, zegt Davey Martowidjojo die wereldwijd verantwoordelijk is voor sales en marketing bij het Nederlandse bedrijf Livecom. “Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de

Omnichannel Het verbaast dus niet dat Livecom veel vragen krijgt over Whatsapp in het contactcenter. Livecom helpt klanten al ruim tien jaar met hun omnichannel klantcontact via mail, chat, telefoon en nu ook Whatsapp. Het bedrijf biedt ook een kennisbank die agents raadplegen voor bedrijfsinformatie en voeden voor collega’s. Alle klantcontactkanalen zitten in één applicatie op het platform van Livecom dat in de cloud draait. Het platform is modulair zodat bedrijven elk kanaal naar wens kunnen toevoegen aan de userinterface van hun medewerkers. De tarieven zijn gebaseerd op een abonnement met staffels naar volumes aan conversaties.

Snel en efficiënt

Davey Martowidjojo

www.livecom.com

Een verschil tussen Whatsapp en andere kanalen is dat het voor bedrijven een relatief goedkoop kanaal is. “Mits je het natuurlijk goed inricht”, weet Martowidjojo.

088 548 3200

“Agents kunnen met Whatsapp simultaan 10 gesprekken afhandelen terwijl ze via de telefoon maar één gesprek kunnen voeren en met chat is dit gemiddeld 3 gesprekken tegelijk. Ook zijn gesprekken via WhatsApp korter en bondiger en hebben zo’n 30 procent minder interacties dan bij chat. Belangrijk bij Whatsapp is wel dat de reactie op het eerste bericht binnen 8 minuten gebeurt. In de contacten erna accepteert bezoeker een langere responsetijd.”

Nieuwe doelgroepen Snelheid en efficiëntie zijn echter niet de enige motieven om Whatsapp toe te voegen aan de communicatiekanalen want volgens Martowidjojo kunnen bedrijven ook nieuwe doelgroepen aanboren. “Opvallend is dat bedrijven die Whatsapp inzetten nieuwe mensen aanspreken en dus nieuwe markten aanboren. En juist dan is het belangrijk dat ze er slim mee gaan werken. Er zijn organisaties die werken met de app op een afdelingsmobieltje of de webversie gebruiken, maar dat is te tijdrovend. Werken via een platform is vele malen efficiënter en geeft klanten en prospects bovendien juist vertrouwen. En daar doe je het toch voor.” @Livecom 75


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Marktoverzicht | redactie Leden van COIN

Vereniging COIN Vereniging COIN is een samenwerking van Nederlandse aanbieders van elektronische communicatiediensten en -netwerken en helpt haar leden om te voldoen aan wettelijke en (zelf)gereguleerde verplichtingen. COIN is in 1999 opgericht om aanbieders te faciliteren bij het uitvoeren van nummerportabiliteit. Om de nummerportabiliteit snel en goed af te handelen, hebben de leden een gezamenlijke infrastructuur en de Vereniging COIN beheert deze infrastructuur. Hiermee is het mogelijk om data op een veilige en betrouwbare manier tussen telecomaanbieders onderling uit te wisselen en op te slaan. Informatie: www.coin.nl

12Connect Alarmportal Aspider AT&T B3G International Belcentrale BT Global Services Budget Phone BusinessCom CAIW Diensten Cambrium CBIZZ COLT Telecom Coolwave Communications CS Net dean one Domino ICT Easy Solutions Easynet EDPnet Edutel ElephantTalk Fiber gnTel Hilf Telecom i4IP InfoPact Network Solutions Intercity Technology Interconnect KeenSystems KPN Kwebbl Lancelot Telecom Lijbrandt Telecom Lycamobile Massxess MaxiTel Mobicross Motto Communications Mtel MTTM Mundio Mobile Office Box oneCentral Orange Business Services

76

Etten-Leur Heerhugowaard Woerden Den Haag Amsterdam Utrecht Amsterdam Leiden Veghel Naaldwijk Almere Hardinxveld-Giessendam Amsterdam Amsterdam Waddinxveen Amstelveen Leeuwarden Den Haag Amsterdam Amsterdam Eindhoven Sassenheim Amsterdam Amsterdam Amsterdam Almere Rotterdam Hoofddorp Den Bosch Gemert Den Haag Amsterdam Utrecht Hillegom Hoofddorp Almere Alphen aan den Rijn Amsterdam Nuth Rotterdam Amsterdam Amsterdam Bunschoten Haarlem Amsterdam

085 201 1111 088 474 7888 0348 500 400 070 337 6666 020 516 0616 088 333 4446 0800 1617 071 581 5688 0413 724 200 0174 615 400 036 546 0080 088 002 0200 020 888 2164 020 262 6000 0182 750 500 085 111 0851 058 284 8586 088 066 6166 020 798 9898 020 712 9415 088 787 0500 020 653 5916 020 760 5040 020 240 0000 020 642 0147 088 556 6666 088 463 6700 020 655 3000 073 880 0000 0800 5050 070 343 4343 022 220 2222 020 322 2345 023 891 0000 023 555 6065 088 545 4500 085 273 7137 088 222 9222 045 404 0490 088 428 3111 088 800 0800 0044 20 7536 4800 088 118 3200 088 111 8111 020 606 9157

www.12connect.com/nl www.alarmportal.nl www.aspider.com www.att.com/emea www.b3g-telecom.com www.belcentrale.nl www.bt.nl www.budgetphone.nl www.televersal.nl www.caiway.nl/site www.cambrium.nl www.cbizz.nl www.colt.net www.coolwavecom.com www.csnet.nl www.deanone.nl www.domino-ict.nl www.easysolutions.nl www.easynet.nl www.edpnet.nl www.edutel.nl www.elephanttalk.com www.fiber.nl www.gntel.nl www.hilftelecom.nl www.i4ip.eu www.infopact.nl www.intercity-nl.com www.interconnect.nl www.keensystems.eu www.kpn.com www.kwebbl.com www.lancelot-telecom.nl www.lijbrandt-telecom.nl www.lycamobile.nl www.massxess.nl www.maxitel.nl www.mobicross.nl www.mottovoip.nl www.mtel.nl www.mttmgroup.nl www.mundio.com www.officebox.nl www.onecentral.nl www.orange-business.com/en/europe

Staat je bedrijf/merk niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Leden van COIN Ortel Mobile OZMO Cloud Telephony PLINQ Pocos Pretium Telecom Private Mobility Radik Raffel Redworks RoutIT SenseMakers Signet Solcon Sollie.Comm Sona Business Speakup Stipte Suprieur TamOne Tele2 Teleena Telfort Telio Tellix T-Mobile UNET Verizon Business Vodafone Voiceworks Voip4All Voiped Voiperator VoiPGRID VoipQ Voipro VOIPZeker voizXL X2com XS4ALL ZeelandNet Zetacom Ziggo

Den Haag Sint-Oedenrode Dalfsen Eindhoven Haarlem Almere Rotterdam Breda Maastricht Ede Almere Son Dronten Dedemsvaart Rotterdam Enschede Lelystad Haarlem Rotterdam Diemen-Zuid Nieuwegein Amsterdam Amsterdam Hellevoetsluis Den Haag Almere Amsterdam Amsterdam Almere Kampen Borger Zwolle Groningen Delft Amsterdam Sassenheim Maarssen Rosmalen Diemen Middelburg Zoetermeer Utrecht

0900 161 2000 0413 741 741 088 776 8444 088 010 0700 023 540 3324 088 3033 001 010 306 0600 076 820 0110 088 222 0444 088 437 2632 036 545 8595 0407 074 907 088 003 2222 052 361 0878 010 892 0330 088 773 2587 0320 294 302 088 008 5100 088 012 3500 020 750 2960 06 3700 0000 020 200 2000 088 134 0000 085 060 0000 070 305 5000 036 845 4545 020 711 2466 043 355 5555 036 760 6720 088 647 4255 085 273 7417 088 864 7111 050 800 9000 015 820 0000 020 788 4000 088 066 0563 034 658 3091 088 889 2266 020 484 6969 0113 377 778 088 938 2324 088 121 2000

Staat je bedrijf/merk niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl

www.ortelmobile.com www.ozmo.nl www.plinq.nl www.pocos.nl www.pretium.nl www.privatemobility.nl www.radik.nl www.raffel.nl www.redworks.nl www.routit.nl www.sensemakers.nl www.signet.nl www.solcon.nl www.sollie.nl www.sonabusiness.nl www.speakup.nl www.stipte.nl www.suprieur.nl www.voipcentrale.nl www.tele2.nl www.teleena.com www.telfort.nl www.tel.io/nl www.tellix.nl www.t-mobile.nl www.unet.nl www.verizonbusiness.com www.vodafone.nl www.voiceworks.nl www.voip4all.eu www.voiped.eu www.voiperator.nl www.voipgrid.nl www.voipq.nl www.voipro.nl www.voipzeker.nl www.voizxl.nl www.x2com.nl www.xs4all.nl www.zeelandnet.nl www.zetacom.nl www.ziggo.nl

77


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Rob Kurver

Impact van Microsoft op telecomindustrie is onuitwisbaar

 kype for Business is nog S altijd de olifant in de kamer Microsoft moest van ver komen maar is er binnen tien jaar in geslaagd een sector compleet op z’n kop te zetten. En die sector heeft er zelf niet eens erg in. In de telecombranche is Skype for Business nog altijd de spreekwoordelijke olifant in de kamer. Want hoe overduidelijk de uitdagingen waar Microsoft de markt voor stelt ook zijn, ze lijken niet of nauwelijks onderwerp van serieus gesprek. Een misvatting? Het was het najaar van 2008 toen Microsoft haar Office Communications Server Release 2 (OCS R2) aankondigde. Het bedrijf koos het internationale congres VoiceCon Europe in Amsterdam voor de presentatie maar het nieuws werd enigszins meewarig ontvangen. Belangrijk aan deze versie van het communicatieplatform was de verbeterde ondersteuning voor spraak en telefonie. De presentatie van Microsoft zag er allemaal wel leuk en geïntegreerd uit inclusief bellen vanaf je desktop. Het vergde nogal wat bijzondere infrastructuur, zoals servers en toestellen, en bovendien vroegen velen zich af of de spraakkwaliteit eigenlijk wel goed genoeg was. De release werd lacherig afgedaan als iets voor grootzakelijke organisaties en enterprises met een grote ICT-afdeling en weinig klantcontact. Maar voor gewone bedrijven waar het contact met de buitenwereld juist cruciaal is? Nee, dat zou ‘m niet gaan worden. Dus gingen de meeste operators, hosted voice providers en vendoren al weer snel over tot de orde van de dag. En nog altijd negeren ze Microsoft in zekere zin als een serieuze concurrent, ook al gaan steeds meer (grote) klanten de komende tijd via Microsoft en haar partners ook hun cloudtelefonie doen.

Quality of Service In navolging op de release van OCS R2 liep de samenwerking tussen Microsoft 78

en veel leveranciers van telefooncentrales en randapparatuur, zoals Nortel, NEC en Polycom, niet voor alle betrokkenen goed af. Al jaren wordt Microsoft door veel aanbieders en ontwikkelaars van telecom- en hosted voicediensten weggewuifd als een club die geen echte professionele voicediensten kan leveren. Met name carriers vinden dat Microsoft geen carrier grade kwaliteit met end-toend quality of service kan leveren. En de makers van klassieke telefooncentrales blijven overtuigd van de noodzaak van heel veel toeters en bellen. De hosted voice providers ten slotte, die afgelopen jaren overal opduiken, denken dat Microsoft veel te log en inflexibel is om te snappen wat klanten echt willen en daar ook nog eens tijdig op in te spelen.

Kwaliteit Over die techniek en kwaliteit valt te twisten. De overname van Teleo, een vroege concurrent van Skype, in 2005 bracht Microsoft de nodige kennis en kunde van voicediensten, zowel van computer naar computer (peer-to-peer) als van en naar het klassieke telefoonnet (PSTN). Daarmee functioneerde OCS R2 technisch toch al vrij aardig, al was het opzetten van gesprekken in den beginne wel wat complex. De overname van Skype enkele jaren later in 2011 voor een slordige 8,5 miljard dollar maakte Microsoft echter in een klap een wereldspeler op het gebied van hosted voice. Inmiddels gaan er dagelijks 3 miljard minuten over het Skype-platform. Dit is een ‘schadepost’ van zo’n 100 miljoen dollar per dag (!) voor de collectieve internationale telco’s. Zonder end-to-end QoS weliswaar maar dat geldt voor meer over the top-dienstverleners en zelfs voor andere hosted voice providers. Toch is dit gegeven steeds minder een issue voor klanten in deze tijd van breedband en netneutraliteit. En voor wie echt QoS wil, die gebruikt maar MPLS of vergelijkbare betrouwbare netwerken. De integratie van Skype en OCS’ opvolger Lync leidde tot de geboorte van Skype for Business. Het platform is eenvoudig in gebruik, compleet en betrouwbaar (genoeg).


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Features

Skype for Business is eenvoudig, compleet en betrouwbaar (genoeg)

Broadsoft kon het eerder deze maand tijdens de Cloud Communications Alliance meeting in Dublin niet laten om in te gaan op de ontwikkeling van Microsoft in de wereld van telecomdiensten. De concurrent van Microsoft schetste goed hoe presentaties over hosted voice de afgelopen tien jaar zijn veranderd van technische verhalen in business-verhalen. Stonden tien jaar geleden de technische features en benefits nog voorop en ging het vijf jaar geleden nog om de integratie met IMS en andere core netwerken, tegenwoordig gaat het allemaal over werkplekken en bedrijfsprocessen. Het feature voor feature matchen van de oude on-premise telefooncentrales is steeds minder belangrijk, het gaat immers om verhogen van de productiviteit door slimmere manieren van werken en niet door oude manier van werken goedkoper te doen. Kortom, we zien hier UCaaS of contextual communications van twee kanten benaderd worden: telefonieoplossingen gaan steeds meer richting collaboratie en werkplek en omgekeerd worden werkplekken uitgebreid met spraak en video. Dit laatste is precies wat Microsoft al enkele jaren propageert en stap voor stap implementeert. Tegenwoordig is Skype for Business het vehikel hiervoor als vast onderdeel van Office 365 aangevuld met een steeds completer cloud PBX-aanbod in steeds meer landen. Voor veel organisaties is de oplossing goed en compleet genoeg.

De user interfaces van het nieuwe en het oude Skype (for Business)

79


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Rob Kurver

Skype integreert uiteraard ook met Outlook

Achilleshiel De kracht van Microsoft is de geïntegreerde werkplek in het nieuwe werken, zoals Microsoft dat al sinds begin deze eeuw propageert. En voor organisaties die sterk Microsoft georiënteerd zijn en waar de Microsoft Office of CRM-tools de basis vormen van het bedrijfsproces, werkt die geïntegreerde oplossing goed. Nu het concept van de moderne werkplek echter ook snel aan het veranderen is, is het de vraag of Microsoft zich snel genoeg kan aanpassen. Vergeleken met veel kleinere

Aan de andere kant zien we Microsoft een behendig spel spelen om wel steeds meer telecomdiensten te leveren, inclusief zelfs telefoonnummers, maar zich zo veel mogelijk te blijven onttrekken aan de regulering voor telecomoperators, zoals de legal intercept.

Strijd om grote klanten Microsoft gaat er prat op dat grootzakelijke organisaties en overheden vrijwel allemaal al gebruik maken van Lync of nu dus Skype for Business. In ieder

Dagelijks 3 miljard minuten via Skype zijn een ‘schadepost’ van 100 miljoen dollar voor telcos aanbieders van hosted voice en UCaaS is Microsoft best wel log te noemen en dit zou wel eens de achilleshiel kunnen zijn. Organisaties waar andere business applicaties belangrijker zijn of waar het communicatie- of collaboratieproces minder standaard is, zullen wellicht beter af zijn met andere oplossingen van kleinere of meer lokale providers.

80

geval hebben ze de mogelijkheden dat te doen als onderdeel van hun Microsoft Enterprise Agreement waardoor ze het alleen nog maar hoeven aan te zetten. Om te denken dat deze grote organisaties de komende jaren allemaal weer een telefooncentrale gaan kopen omdat de spraakkwaliteit dan beter is, lijkt zeer naïef.

Microsoft en haar partners gaan deze markt de komende tijd dan ook steeds meer bedienen met additionele aan telecom gerelateerde zaken zoals telefoonnummers, trunks en cloud PBX-features. Het bedrijf zal hier weliswaar concurrentie ondervinden van partijen als Cisco en GenBand die bestaande on-premise oplossingen graag uitbreiden met hun clouddiensten, respectievelijk UCaaS Spark of CPaaS Kandy. Kandy en de vergelijkbare diensten Twilio en Nexmo zijn voorbeelden van een Communication Platform as a Service (CPaaS) dat grote bedrijven zelf kunnen gebruiken om hun totale communicatieproces in te richten. In Nederland zijn partijen als ING en KLM al bezig met Twilio en Kandy om klantcontact te optimaliseren. Het aantal bedrijven dat hen volgt, zal de komende tijd naar verwachting een grote vlucht nemen mede omdat telco’s en hosted voice providers deze markt hebben ontdekt als manier om de concurrentie met Microsoft aan te gaan in de kleinere MKB+ en middenmarkt. Het is aan Microsoft om hier de uitdaging aan te gaan en ook contactcenterfunctionaliteit, intelligentie en een platform te bieden dat beter is gekoppeld aan standaarddiensten. In dit segment zien we, naast de vele lokale hosted voice aanbieders, ook ambitieuze partijen als Broadsoft (met


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Het is gevaarlijk te denken dat Microsoft geen serieuze concurrent is voor telefonie

BroadCloud), Mitel (met MiCloud) en Fuze opkomen. Deze klimmen allemaal via overnames en innovatie vanuit het MKB-segment naar boven omdat grotere klanten meer sticky zijn en meer aanvullende diensten afnemen. Dit zijn twee belangrijke drivers voor een hogere waardering. Microsoft bedient dit segment (deels) met Office 365 via telcos als KPN (met StartReady) en Vodafone (dat vorig jaar Nexct overnam).

Kansen in kleinzakelijk Of het Microsoft ten slotte gaat lukken om met slimme Office 365-bundels ook

voet aan de grond te krijgen in de kleinzakelijke markt, valt nog te bezien. Daar liggen dus de kansen voor het oprapen voor telco’s en kabelaars die daar echter nog mee lijken te worstelen door het beperkte verdienmodel dat Microsoft biedt in combinatie met gebrek aan slimme marketing automation en service delivery platformen. Misschien dat we hier dan toch moeten wachten tot Apple of Google kleinzakelijke diensten op het gebied van communicatie en collaboratie gaan koppelen met hun mobiele besturingssystemen. Wie weet, wordt dat de volgende game changer.

Conclusies De totale markt voor bedrijfscommunicatie, inclusief collaboratie en desktops, is gigantisch en dus zijn er veel grote en kleine providers die hier een stukje van willen meepikken. Maar het is echt een gevaarlijke misrekening te denken dat Microsoft, zelf of met partners, geen serieuze concurrent is op het gebied van spraak of telefonie.

Rob Kurver is medeoprichter van Voipro International en is meer recent Benelux-analist bij de Cavell Group. Tevens is hij VP Europe van de Cloud Communications Alliance en Founding Partner van The Next Cloud.

www.cavellgroup.com

info@cavellgroup.com

020 771 6644

@robkurver 81


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Pellentesque UC-randapparatuur volutpat| René Frederick

Günter Vos van Sennheiser:

‘Headset verbetert relatie met klanten’ Een betere ambassadeur voor headsets dan Günter Vos van Sennheiser is er nauwelijks te vinden. Headsets zijn niet meer Star Trek of Madonna, vindt hij. Ze geven vrijheid in het werken en verbeteren de relaties met klanten. “Bedrijven willen gewoon een hoge kwaliteit communicatie met hun klanten. Voor resellers zit daar dus de groeimarkt”, aldus Vos. Günter Vos is binnen Sennheiser verantwoordelijk voor de verkoop in Nederland en België. Hij rijdt vanuit zijn woonplaats in Brabant frequent heen en weer naar het hoofdkantoor in Almere en belt dus veel en lang. Hij doet dit interview dan ook het liefst telefonisch vanuit de auto. Met een headset van het eigen merk uiteraard. En het moet gezegd, de spraakkwaliteit is niet te onderscheiden van een vaste lijn. “Natuurlijk heb ik een van onze topmodellen maar we merken dat ook bedrijven bereid zijn om te investeren in kwaliteit omdat medewerkers met een betere headset veel minder hoeven te herhalen in hun gesprekken en hun boodschap beter kunnen overbrengen. Dat praat wel zo gemakkelijk, zoals je merkt”, lacht Vos die honderduit vertelt over de producten van Sennheiser. Duidelijk is dat het huidige portfolio in de afgelopen twee jaar helemaal is ‘opgeschoond’. “Alles wat we nu bieden, is de afgelopen twee jaar gelanceerd. Daarmee zijn alle oudere producten vervallen of verbeterd. Hier gaan we mee door”, aldus Vos.

Selectief partnerprogramma Sennheiser investeert nu en in de toekomst op grote schaal in het kanaal en werkt hiertoe met een selectief partnerprogramma met zo’n 250 verkooppunten. Het bedrijf zet niet in op prijs maar kiest voor kwaliteit om het product en imago van Sennheiser te ondersteunen. “We hebben liever een beperkt maar een sterk netwerk”, zegt Vos. “We willen samenwerken met mensen met veel expertise en die klanten goed kunnen informeren. We zijn daarin kieskeurig. Niet uit arrogantie maar uit bescherming van de reseller.” Sennheiser werkt met en zoekt naar partijen die niet alleen verstand hebben 82

van telecom maar zeker ook van zaken als voorraadbeheer, profielen en marktkennis. “De reseller die wij zoeken, is iemand die serieus meewerkt om ons product aan de man te brengen en niet iemand die verkoopt om te verkopen. Hij zal ons gebruiken om een opportunity om te zetten in een business. Maar ook iemand die ons informeert over trends in de markt en ons mogelijk zelfs assisteert in marketingcampagnes. We willen graag samen plannen bedenken en leuke dingen doen.”

eindgebruikers omdat de vraag naar kennis over mobiliteit snel groeit. De oplossingen van Sennheiser worden volgens Vos steeds relevanter in het licht van softphones, Unified Communications en andere nieuwe communicatieoplossingen. “Er zijn veel ondernemers die dit lastig vinden en dus moeten ze kunnen vertrouwen op een reseller met veel en actuele kennis.”

‘Een belangrijke trend is de verschuiving van bekabelde naar draadloze headsets’ Het partnerprogramma heeft 32 criteria op basis waarvan een reseller mag toetreden tot het salesnetwerk van Sennheiser. Daar hoort ook bij de kanalen waar resellers inkopen. Het is een gesloten netwerk dat ondermeer is bedoeld om prijserosie tegen te gaan en kennis te beschermen. “Anders lijden degenen eronder die wel investeren in kwaliteit en kennis”, vindt Vos. Dat bepaalde resellers hierdoor niet willen meedoen, vindt Vos geen probleem. “Sommigen vinden het te veel werk en dat is prima. Dan bedienen ze een andere markt. Maar de meeste partners reageren heel positief op onze insteek want ze zien het effect dat wij voor ogen hebben. Ze krijgen loyalere klanten en op de langere termijn wint de eindgebruiker.”

Bescherming eindgebruikers De keuze voor hoogwaardige resellers beschermt volgens Sennheiser ook


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Het Deens/Duits bedrijf werkt inmiddels een kleine drie jaar op deze manier en ziet de aanpak als een succes. Het grote voordeel is een veel sterker en vooral loyaler netwerk, zoals bleek in de recente Sennsational Campagne. “We hebben voor die campagne veel materialen voorbereid zodat resellers heel eenvoudig konden meedoen en bijvoorbeeld een try konden aanvragen. Dat heeft voor sommige resellers 50-60 procent groei opgeleverd. Het werkt dus.” “Wij maken hoogwaardige producten voor een sterk ontwikkelende markt en dan leidt gezamenlijke communicatie met het kanaal tot een win-win in de partnerschip. Steeds op basis van onze kernwaardes: sound leadership, quality design en user focus. Alles wat we doen is daarop gebaseerd en dat begrijpen resellers. In die context vinden we het dus belangrijk dat klanten met onze apparatuur kunnen ‘spelen’ en dus hebben we een try before you buy-programma. Dan ervaren ze onze sound leadership, quality design en user focus en merken ze hoe sterk onze headsets zijn. We willen dat bewijs steeds leveren.”

Kwaliteit bespaart kosten Een ander bewijs dat Sennheiser steeds wilt leveren, is de innovatiekracht van het bedrijf. Kwaliteit is een speerpunt en Vos denkt dat kwaliteit helemaal niet veel meer hoeft te kosten omdat de technische mogelijkheden van headsets veel verder zijn dan pakweg vijf jaar geleden. Noise cancelling is daar volgens hem een voorbeeld van. “Enkele jaren terug zat dit alleen op de topmodellen en nu hebben ze het vrijwel allemaal. Het is een belangrijke feature want naar mekaar roepen en steeds je zinnen moeten herhalen is gewoon vervelend en kost bovendien tijd”, aldus Vos. “Een duurdere headset is op termijn dus gewoon goedkoper. Bovendien creëert een goede spraakkwaliteit een betere relatie met klanten. Je moet je toch niet voorstellen dat je met een call center belt over financiële producten en je jezelf steeds moet herhalen of mensen op de achtergrond hoort. De acceptatie van UC maakt de kwaliteit van de communicatie met klanten veel meer een geïntegreerd onderdeel van bedrijfsprocessen. www.sennheiser.com

Resellers moeten daarop anticiperen want eindklanten vragen daarom en juist op dit gebied verwachten we groei. Ook in de verkopen.”

Headset awareness Volgens Vos neigen bedrijven er, ondermeer door Het Nieuwe Werken, steeds meer toe om te stap te nemen richting headsets. “We zien het in de verkopen van de headsets die bedrijven traditioneel inzetten voor diensten als Skype for Business en andere UC-oplossingen. We hebben profielen ontwikkeld die horen bij bepaalde taken en werkzaamheden op kantoor in combinatie met het tijdstip en de lengte van gesprekken. Bij elk functieprofiel is er een headset. Een belangrijke trend is de verschuiving van bekabelde naar draadloze headsets. Die verhouding is nu ongeveer 50-50 ondanks dat draadloos over het algemeen duurder is”, aldus Vos. “Een tweede ontwikkeling is de consolidatie van bureautoestellen naar softclients. Deze trend is nu absoluut zichtbaar en is ook logisch in het licht dat de investering in headsets gewoon lager zijn dan in bureautelefoons. Bedrijven hebben zo snel besparingen te pakken en profiteren daarbij nog eens van de grotere flexibiliteit van hun werknemers.” In Nederland gaan die ontwikkelingen sneller dan in bijvoorbeeld België waar Vos ook verantwoordelijk voor is. “De headset awareness is hier veel hoger. We merken in onze dagelijkse praktijk dat mensen hier in Nederland headsets steeds minder raar vinden. En we horen bijna niet meer dat ze het idee hebben dat hun haren ervan in de war gaan of dergelijke ‘excuses’”, zegt Vos met een hoorbare glimlach. “Als mensen een headset 14 dagen elke dag voor al hun gesprekken gebruiken, willen ze niet anders. Een headset geeft vrijheid. En studies laten zien dat mensen die, ook op kantoor, handenvrij bellen hun boodschap beter over de bühne krijgen. Ze zijn door die Star Trek-Madonna-barrière heen. In Nederland zitten we nu op het breekpunt dat mensen bereid zijn om een headset in te brengen in hun leven en de voordelen zien.” telecom@sennheiser.nl

Uitbreiding features Circle Series Sennheiser heeft een aantal lanceringen gepland waarover Vos helaas nog niets mag zeggen. Vos vertelt wel over de recente uitbreiding op de Circle Series met ondermeer noise cancelling en active noise guard. De toestellen zijn opgewaardeerd, ondermeer gericht op de zorg voor de privacy van informatie over klanten, ook wel ‘customer data confidentiality’. Dit wordt steeds belangrijker in de relatie met klanten, denkt Günter Vos van Sennheiser. “Noise cancelling is belangrijk want je moet je toch niet voorstellen dat je een call center belt over financiële producten en je jezelf steeds moet herhalen, de call center agent slecht verstaat of mensen op de achtergrond hoort. Daarnaast hebben de Circle-toestellen nu standaard een Active Guard noise limiter die het geluidsniveau van gesprekken automatisch regelt. De software monitort voortdurend de geluidsinput en kan pieken wegdrukken om gehoorschade te voorkomen. We merkten dat een aantal functies en accessoires ontbrak en dus hebben we het product uitgebreid. Nu krijgen klanten veel meer functionaliteit voor exact dezelfde prijs.”

036 535 8444 83


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

UC-randapparatuur | Redactie

Logitech richt zich met videoconferencing op topsegment De videoconferencing-producten van Logitech behoren tot de best verkopende systemen wereldwijd. Het Zwitserse bedrijf geeft dit jaar nog een extra impuls aan haar zakelijke high end-systemen. De zakelijke Logitech ConferenceCams zijn ontworpen voor kleine tot grote groepen en veranderen de manier waarop teams samenwerken. De videosystemen van Logitech zijn ondergebracht in de serie ConferenceCams. Het vlaggenschip is het systeem Logitech Group en biedt heldere audio en scherpe video waarmee vergaderruimtes gemakkelijk en snel tot een plek voor samenwerking worden. De ConferenceCams zijn plug-and-play en hebben omnidirectionele

84

full-duplex speakerphones en een breed gezichtsveld.

Samenwerking applicaties Alle systemen van Logitech werken samen met applicaties van diverse toonaangevende leveranciers en aanbieders zoals Microsoft Skype for Business, Jabber en

Webex van Cisco, Broadsoft, Lifesize, Zoom en Vidyo. Er zijn ook andere uitgebreide integratiemogelijkheden met leden van het Logitech Collaboration Program (LCP). Logitech gebruikt Intel NUC voor het configureren en valideren van de prestaties en compatibiliteit met videoconferencingapplicaties van derden.


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Logitech Group

Belangrijkste technische kenmerken • gezichtsveld van 90° • 10X-zoom in full HD zonder kwaliteitsverlies • ZEISSlens met autofocus • pannen over 260°, kantelen over 130° • Scalable Video Coding (SVC) • integratie met geïnstalleerde audio • afstandsbediening

Logitech Group is het vlaggenschip van de ConferenceCam-oplossingen en is een vergadersysteem voor middelgrote tot grote ruimtes. Er zijn optionele uitbreidingsmicrofoons voor grotere groepen. Het systeem heeft plug-and-play USB-verbindingen en is compatibel met vrijwel alle software voor videovergaderingen binnen computeromgevingen. De familie bestaat uit producten voor video, audio, connectiviteit, uitbreidingsmicrofoons en een afstandsbediening.

Adviesprijs 799 euro incl. BTW

Logitech BCC950 Belangrijkste technische kenmerken • HD-video 1080p • 360° geluid met bereik van 3,6 meter • omnidirectionele fullduplex microfoons • groepen van 1-6 deelnemers • connectiviteit: HDMI, USB, NFC, Bluetooth • integratie Skype for Business, Jabber, Webex e.a. • draagbaar met batterij

De Logitech BCC950 is een webcam, speakerphone en afstandsbediening in één en is bruikbaar voor ruimtes met groepen van 1 tot 4 personen. Het apparaat is plugand-play en is inclusief breedbandaudio van een full-duplex speakerphone met HD-video via een glazen precisielens. Het werkt met vrijwel elke videotoepassing waaronder Skype for Business, Webex van Cisco en meer. De afstandsbediening wordt meegeleverd.

Adviesprijs 599 euro incl. BTW

PTZ Pro Camera

Belangrijkste technische kenmerken • HD-video 1080p en 10x zoom • gezichtsveld van 90° • full-duplex speakerphone • audiobereik tot 8,5 meter met uitbreidingsmicrofoons • geschikt voor grotere groepen • Scalable Video Coding (SVC) • integratie Skype for Business, Jabber, Webex e.a. • Windows 7, 8, 10 en Mac OSX 10.7 • USB, Bluetooth en NFC

De PTZ Pro Camera is een videoconferencing-camera met afstandsbediening voor professionele videokwaliteit in vergader- of ontmoetingsruimtes maar ook voor grote zalen en evenementruimtes. De gecertificeerde optische Zeiss-lens met autofocus HD 1080p-video werkt met 30 frames per seconde. De vergadercamera sluit aan op een PC, Mac of host met USB en is geoptimaliseerd voor Skype for Business en compatibel met Cisco Jabber en Webex. De afstandsbediening werkt voor functies zoals pannen, kantelen en zoomen.

Adviesprijs 1.199 euro incl. BTW

ConferenceCam Connect De Logitech Connect is een videoconferencing-systeem geoptimaliseerd voor videovergaderen in teamruimtes voor 1 tot 6 personen. Het systeem is draagbaar en werkt zonder stroomkabel. Met een volledig opgeladen batterij biedt Connect tot 3 uur video en 15 uur geluid. www.logitech.com/nl-nl

Belangrijkste technische kenmerken • HD-video 1080p met 30 fps • Zeiss-lens met autofocus • 78° gezichtsveld pannen over 180 graden • extender voor camerahoogte • 260° geluid met bereik van 3,6 meter • Scalable Video Coding (SVC) • omnidirectionele fullduplex microfoons • groepen van 1-4 deelnemers • connectiviteit: HDMI, USB, NFC, Bluetooth • integratie Skype for Business, Jabber, Webex e.a. Adviesprijs 329 euro incl. BTW

033 451 1777

@logitechNL 85


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

UC-randapparatuur | René Frederick

Ricoh richt pijlen op zorg en onderwijs met partner ACES Direct

‘Denken in verticale markten werkt’ De snelle ontwikkeling van technologie is tegelijk een zegen en een vloek voor resellers. Zakelijke klanten weten veelal precies wat ze willen van een ICT-dienstverlener, maar zijn zich onvoldoende bewust hoe techniek relevant kan zijn voor hun bedrijf. Voor zijn partnerprogramma zoekt marketeer Jeroen Huijbregts van Ricoh voortdurend naar nieuwe resellers met creatieve strategieën die hierin voorzien. ACES Direct is er zo eentje. “Hun unieke strategie met een verticale marktbenadering die vrijwel uitsluitend kijkt naar behoeftes van klanten past naadloos in onze filosofie.” Het is een ingrijpende strategiewijziging geweest in de afgelopen jaren; echt op de stoel van klanten gaan zitten en kijkend naar diens bedrijfsprocessen nadenken over hoe technologie relevant kan zijn voor die individuele klant. Mede onder leiding van Jeroen Stabel heeft ACES Direct uit Tilburg die stap genomen. Stabel is als manager van zowel het team solutions als van het non profitteam ondermeer verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van ACES Direct in de non profit-sector. Hij heeft in de afgelopen vijf jaar al diverse rollen binnen het bedrijf vervuld en is mede-initiatiefnemer van een radicale omwenteling in het denken over de verkoopstrategie. ACES Direct bestaat ruim 15 jaar en is de laatste paar jaar getransformeerd van een pure e-commerce speler naar een value add reseller. Eentje met oog voor klanten dus. “In die migratie hebben we besloten om niet meer te denken vanuit het product dat we willen verkopen maar vanuit de manier waarop we klanten met oplossingen kunnen helpen bij het realiseren van hun ambities”, vertelt Stabel.

“Voorheen verkochten we vooral werkplekoplossingen waar in principe relatief weinig kennis voor nodig was. Maar in onze huidige strategie is kennis van de markt en van hieraan gekoppelde relevante oplossingen wel degelijk van belang”, vervolgt hij. “Dus moeten we die kennis borgen en dat doen we met zelf ontwikkelde solutions waarmee we laten zien wat we voor klanten kunnen betekenen. Waar accountmanagers voornamelijk generalisten zijn met kennis over klanten, werken ze nu in zelfsturende teams met een multidisciplinaire insteek. De teams mogen zelf autonome keuzes maken en bepalen hoe ze naar klanten acteren. Ook kunnen ze hun eigen go-to-marketstrategie en businessplannen schrijven. Als ze maar heel dicht op de kernprocessen van klanten zitten en samen met hen op zoek gaan naar een optimalisatie van die processen. Om het simpel te zeggen, hoe kunnen we er met ICT-oplossingen voor zorgen dat een bakker efficiënter brood kan bakken.”

‘3D-printen wordt vrijwel zeker een commodity inclusief connectiviteit’

techniek, maar het door de snelle ontwikkelingen eigenlijk steeds minder weten. En ze willen het ook niet meer weten”, vervolgt Stabel. “Het is gewoon niet meer bij te houden, want ze worden doodgegooid met containerbegrippen zoals cloud en Unified Communications. Ze hebben geen idee wat deze termen voor hen kunnen betekenen. Wij maken voor hen de vertaalslag tussen ICT en hun basisprocessen en dus moeten onze accountmanagers snappen wat klanten belangrijk vinden. Ons non profitteam bedient vooralsnog de sectoren zorg, overheid en onderwijs. Op termijn gaan we dat team verder splitsen, want we willen zo diep mogelijk verticaliseren. Een accountmanager met het specialisme basisonderwijs moet dus precies weten hoe IT kan bijdragen aan het onderwijs op basisscholen en de toekomst van nieuwe manieren van leren. Hij moet dus focussen op een specifiek onderdeel van de markt, daarin keuzes maken voor klanten in die niche en ervoor zorgen dat zij de oplossingen krijgen die voor hen relevant zijn.”

Verticaliseren werkt

Jeroen Huijbregts

86

Zijn de accountmanagers van ACES in hun verkoopgesprekken dan helemaal afgestapt van praten over techniek en producten? “We zien een tendens dat eindgebruikers gewoon steeds meer kennis moeten hebben van

Jeroen Stabel


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Dat deze vorm van ‘verticaliseren’ van verkoopmedewerkers werkt, blijkt volgens Stabel uit de resultaten. ACES Direct heeft de uitwerking van deze visie inmiddels op de rit en kan na een transitietijd een goed vierde kwartaal laten zien. “De groei die wij op de langere termijn voorzien, is de verdere uitbreiding van de huidige vier salesteams, waarmee we deze strategie hebben uitgewerkt, naar 20 of misschien zelfs wel 40 teams met superspecialisten”, aldus Stabel die tegelijk aangeeft dat ook de feedback van klanten aantoont dat de aanpak werkt. “We scoren nu een 8,3 in ons klanttevredenheidsonderzoek maar we streven naar 9. Onze mensen moeten dus nog meer gaan snappen wat klanten bezighoudt.”

Samenwerking Ricoh Deze strategie was voor leverancier Ricoh aanleiding voor een goed gesprek met ACES Direct en dit leidde weer tot de intentie om intensief op deze manier te gaan verkopen. Ricoh heeft volgens marketeer Jeroen Huijbregts van Ricoh Nederland eveneens een bijzondere belangstelling voor de sectoren zorg en onderwijs en wilde sowieso al haar printers indirect verkopen. “Daar zat voor ons dus een win-winsituatie”, zegt Huijbregts. “De visie van ACES Direct om intensief samen te werken met klanten biedt ook voor ons meerwaarde. Zo komen we samen aan tafel bij een doelgroep die onze printers misschien wel kent maar nog niet alle features en software met meer toegevoegde waarde. Ook wij willen dat gesprek graag aangaan want ons portfolio heeft veel meer te bieden en dat willen we in die markten graag naar voren laten komen. Zo zijn onze follow me-printeroplossingen al heel gangbaar in de grootzakelijke wereld, maar nog niet bij scholen en zorginstellingen. In dat soort zaken zien we nadrukkelijk een toegevoegde waarde van de samenwerking met ACES Direct.”

3D-printen In de 3D-printermarkt maakt Ricoh grote stappen. Het nieuwe hoogwaardige 3D-printsysteem AM S5500P is sinds dit voorjaar ook in Nederland beschikbaar en is interessant voor specifieke productiebehoeften.“3D-printen is veel duidelijker dan eHealth. Dat is zo’n containerbegrip dat rondwaart in de zorgsector”, www.ricoh.nl

aldus Stabel. “Veel zorginstellingen vinden het dan ook moeilijk om daar handen en voeten aan te geven. Terwijl er absoluut veel innovatie is in de zorgsector. Het is dus aan ons om daar invulling aan te geven en 3D-printers zijn hiervoor ideaal. Om dit de komende tijd in te vullen gaan we dus hierover intensief in gesprek met klanten. En de budgetten komen vanzelf los op het moment dat we in staat zijn om oplossingen te bieden die besparingen opleveren in de basisprocessen van deze instellingen. Het dwingt ons bovendien om creatief te worden. Om een voorbeeld te geven uit een andere sector; een klant van ons in de bouw liep steeds tegen hetzelfde probleem aan bij het maken van ducts in prefab betondelen, ze waren afhankelijk van een methode waarbij chemicaliën werden gebruikt voor het verlijmen van de ducts voor de bekabeling. Dat deden ze al jaren op die manier. Samen hebben we verschillende prototypes bedacht en geprint. Uit die prototypes is een flexibele duct gekomen die ter plekke op maat kan wordt gemaakt en vervolgens wordt het beton eromheen gestort. Dan zit het gat er vanzelf in.” Met deze strategie halen Ricoh en ACES Direct het fenomeen 3D-printen volgens Huijbregts en Stabel uit de technische sfeer. “De markt praat vooral over de technische kanten en mogelijkheden van 3D-printen. Dat is prima, maar dat doen wij niet”, zegt Huijbregts. “3D-printen wordt vrijwel zeker een commodity inclusief connectiviteit en zelfs intelligentie. Consumenten 3D-printers van een paar honderd euro die thuis en in bijvoorbeeld bibliotheken staan, gaan de ontwikkeling in het zakelijk segment aanjagen. We verwachten ook dat mensen die thuis meer geavanceerde ICT-producten gebruiken dan op het werk, daar bij hun werkgever om gaan vragen en dus zullen bedrijven er ook aan moeten. Allerlei andere sectoren van breedband tot PC’s tot smartphones hebben dat afgelopen jaren aangetoond. Als dat moment komt, hebben we de producten om bedrijven daarin te voorzien.” Stabel sluit zich hier helemaal bij aan. “We verkopen de zakelijke 3D-printers in het uitgebreide gamma van Ricoh. Daarbij willen we klanten laten zien dat we nu al leren over en anticiperen op wat de technologie in de toekomst gaat doen. We willen klanten laten beseffen dat we die kennis, ervaring

info@ricoh.nl

073 645 2600

en producten dus al in huis hebben. Dan weten ze ons sneller te vinden als deze techniek relevant wordt voor hun bedrijf. En dat moment komt zeker.”

Ricoh Partnerprogramma Ricoh zoekt Channel Partners gericht op printing, IT en/of telecomhard- en software. Ricoh’s partnerprogramma is zo opgezet dat partners vanuit deze segmenten snel kunnen starten met een businessmodel dat zorgt voor structurele en terugkerende inkomsten. Service bij en verbruik door klanten tellen mee voor de rebate. Omdat resellers direct bij Ricoh inkopen en zelf klanten factureren, bepalen ze zelf hun marge. Instappen is laagdrempelig en resellers kunnen groeien in het partnerprogramma zodat ze kunnen bouwen aan een breder assortiment inclusief hogere rebates.

Ricoh onderscheidt drie partnerniveaus: 1. Reseller; geeft toegang tot Ricoh-hardware zoals printers, projectoren en interactive whiteboards en supplies. Resellers kunnen geen solutions en dienstverlening van Ricoh verkopen. 2. Authorised Dealer; deze partners verkopen Ricoh-hardware inclusief de bijbehorende oplossingen en Managed Print Service. Specialiseren in hoog volume printing, IT-dienstverlening en business solutions is mogelijk. 3. Document Center; met deze hoogste status mag een dienstverlener exclusief het complete Ricoh-portfolio verkopen. Deze status geeft de meeste support en hoogste rebates. Ricoh gelooft in de kracht van een goede relatie en zet daarom net even een stapje extra. Dit blijkt ondermeer uit de aanpak voor de verplichte certificering voor de niveaus Authorised Dealers en Document Centers. Ricoh helpt partners niet alleen beter verkopen, maar steekt ook in op groei voor de onderneming. @RicohNL 87


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Distributeurs | Ferry Waterkamp

Lydis stapt in video met Yealink

‘UC gaat nu pas echt beginnen’ Lydis is in Nederland de grootste distributeur als het gaat om toestellen voor hosted voice. “Vorig jaar hebben we meer dan 100.000 toestellen uitgeleverd, en dit jaar zitten we tot nu toe al op 13.000 toestellen per maand”, vertelt directeur Cor Heide trots. Sinds kort biedt Lydis naast de telefoontoestellen ook de videoconferencingsystemen van Yealink. “Daarin zijn we net begonnen.”

‘Bij de meeste videotelefoons zit de camera laag en dan zie je de onderkant van het gezicht van de persoon’

Yealink T49G voor desktopvideo

88


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Het Chinese Yealink, in Europa de grootste leverancier van VoIP-toestellen, presenteerde zijn nieuwe videoconferencingsystemen begin 2015 tijdens Integrated Systems Europe (ISE) in Amsterdam. “We realiseren ons dat we een ‘late entrant’ zijn in deze markt, maar we zijn zelfbewust en ambitieus genoeg om de concurrentie met de gevestigde namen aan te durven”, zo vertelde Yealinks vice-president sales & marketing Stone Lu destijds. “Lydis gaat ons vanzelfsprekend ook weer assisteren bij het succesvol in de markt zetten van onze nieuwe videoconferencingsystemen.”

“Door de dalende prijzen zien we nu dat video ook vanaf de onderkant van de markt komt opzetten”, vervolgt Heide. “In het MKB wordt videoconferencing steeds populairder, bijvoorbeeld binnen de thuiszorg om contact te leggen met cliënten. Webshops gebruiken video om een beter contact te hebben met de klant. Naast lagere prijzen helpt natuurlijk ook dat er steeds betere systemen op de markt komen die flexibel integreren met steeds meer platformen. De toekomst is dat video slechts een onderdeel is van een complete oplossing. Alles komt bij elkaar.”

Video wint aan populariteit

Compleet videoportfolio

“We hebben de videosystemen van Yealink nu sinds enkele maanden in ons portfolio”, bevestigt Cor Heide als we een jaar later een bezoek brengen aan het kantoor van Lydis in Almere, dat tevens dienst doet

Yealink draagt een steentje bij aan de verdere ontwikkeling van de videomarkt met een compleet videoportfolio, met daarin systemen voor zowel het ‘one-toone’-contact als systemen die geschikt

‘Door dalende prijzen is video in de onderkant van de markt beschikbaar’ als locatie voor trainingen en demonstraties. “Als het gaat om video zijn we net begonnen. En ja, natuurlijk zijn we nieuw in deze markt. We praten al tien jaar over Unified Communications, waar video een belangrijk deel van uitmaakt, maar ik denk dat het nu pas echt gaat beginnen. Video is nu pas echt aan het opkomen.” Volgens Heide heeft de toenemende populariteit van video onder andere te maken met de dalende prijzen voor videosystemen. “Laptops, smartphones en tablets worden al langer gebruikt voor het voeren van videogesprekken, maar gebruikers vinden het toch prettig dat er meerdere mogelijkheden zijn zoals inen uitzoomen, draaien van de camera of om met meerdere gebruikers aan beide kanten van de verbinding een videogesprek te kunnen voeren zonder op een kluitje achter een laptop te moeten zitten.”

zijn voor conferentieruimtes. Zo biedt Yealink de VC400 voor hoofdkantoren, de VC120 voor bijkantoren en de VC110 die geschikt is voor zelfs de kleinste vergaderruimtes. Dankzij de Intelligente Firewall Traversal-technologie is een videosysteem volgens de fabrikant drie minuten na het uitpakken al volledig ‘up-and-running’. Alle systemen bieden bovendien een ‘1080p full-HD video en audio’-ervaring. Daarnaast heeft Yealink geen licentiestructuur, het is een all-in systeem, dus zonder verborgen kosten achteraf. Voor bijvoorbeeld PC’s en laptops biedt Yealink de eenvoudig te installeren VC Desktopsoftware. Een app is beschikbaar voor mobiele apparaten.

Yealink SIP VP-T49G Een toestel waar Heide hoge verwachtingen van heeft, is de Yealink SIP VP-T49G

www.lydis.nl

info@lydis.nl

voor desktopvideo. “Ook dit apparaat biedt video met 1080p HD-kwaliteit en Harman Kardon-speakers voor een hoge geluidskwaliteit en Wifi zodat het toestel flexibel ingezet kan worden, licht Heide toe. De goede ergonomische eigenschappen zijn volgens de Lydis-directeur een ander belangrijk kenmerk van de Yealink SIP VP-T49G. Een voorbeeld daarvan is de camera die op meerdere standen is in te stellen. “Bij de meeste videotelefoons zit de camera laag en dan zie je de onderkant van het gezicht van de persoon. Bij de Yealink SIP VP-T49G staat de camera recht voor het gezicht, wat de communicatie toch een stuk prettiger maakt.” “Ook beschikt de Yealink SIP VP-T49G over een groot touchscreen waardoor het toestel als een iPad kan worden bediend”, vervolgt Heide. “Verder worden er een HDMI- en een USB-kabel bij het toestel geleverd waardoor een nog groter scherm eenvoudig kan worden aangesloten. Het toestel beschikt ook over Bluetooth om een draadloze headset of een smartphone te kunnen koppelen.”

Lydis App Met de connectiviteit zit het volgens Heide sowieso wel goed. “Via Bluetooth kun je de Yealink SIP VP-T49G synchroniseren met je mobiele telefoon waardoor je bijvoorbeeld eenvoudig je adresboek kunt overzetten naar het desktopvideosysteem van Yealink. Daarnaast ondersteunt de Yealink SIP VP-T49G Wifi op de 2,4 en 5 GHz-band en de spraakprotocollen SIP. Het toestel kan dus op allerlei manier worden gekoppeld; traditioneel, via hosted voice, en voor videocommunicatie one-toone, in een groep waarin ook de apparaten van andere leveranciers zitten, et cetera.” Heide met een knipoog: “Maar voor de volledige specificaties kun je ook kijken in onze app die we beschikbaar hebben voor iOS en Android. In de Lydis App tref je de volledige productinformatie aan van alle producten die we in ons portfolio hebben. Via de app kunnen resellers de producten uiteraard ook bestellen. Daarin zijn we binnen onze branche redelijk uniek.” 036 202 0120 89


NFON partner worden? NFON is de cloudtelefonie-oplossing voor B2B-organisaties die zich richten op telecommunicatie en IT-dienstverlening. Word nu ook partner en wij laten zien hoe NFON zichzelf verkoopt bij uw klanten. Neem direct contact op met Partner Manager Annemarieke Langeveld, via a.langeveld@zetacom.nl of 088 938 2221. Bekijk de voordelen op nfon.com. NFON wordt in Nederland exclusief gedistribueerd door Zetacom.


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

UC-systemen | Redactie

Dia Telecom levert Avaya IP Office vanuit cloud

‘Flexibele en featurerijke UC op abonnementsbasis’ De Nederlands Service Provider Dia Telecom biedt nu ook de Avaya IP Office Suites vanuit de cloud. De dienst is onderdeel van de nieuwe telefonie- en UC-oplossing die Avaya dit jaar lanceerde. “Bedrijven zijn steeds comfortabeler met technologie in de cloud”, zegt directeur Mark Omtzigt. “Ze zien de voordelen van hoge beschikbaarheid, flexibiliteit, functionaliteit en gebruiksgemak.” Met Avaya IP Office vanuit de cloud hoeven klanten geen hoge investeringen te doen in hard- en software. Het is een flexibele en schaalbare oplossing waarbij klanten eenvoudig gebruikers en functionaliteiten kunnen toevoegen of verwijderen. De clouddienst levert hoge beschikbaarheid met geschikte lagen voor beveiliging en naleving. Het is een toekomstvaste oplossing, waarbij de klant altijd het recht behoudt op de nieuwste Avaya IP Office-

en doeltreffend te laten overleggen, op afstand te vergaderen en multichannel te communiceren met hun klanten. Volgens directeur Mark Omtzigt is de keuze voor de nieuwe oplossing van Avaya goed voor zijn klanten. Met IP Office wil Dia Telecom volgens Omtzigt een antwoord formuleren op de groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven om te kunnen overstappen van een model op basis van investeringen (CapEx) naar betalen voor gebruik (OpEx). “Avaya IP

‘Bedrijven willen overstappen van investeren naar betalen voor gebruik’ releases, upgrades en updates. De klant wordt volledig ontzorgd middels 24x7 monitoring, support en toegang tot het self-service portaal. Dia Telecom is gespecialiseerd in SIP-trunking en UC, contact centers en videodiensten in de cloud. Het bedrijf is tevens wholesale leverancier en werkt met providers aan oplossingen op het gebied van UC as a Service (UCaaS) als totaaldienst. Dia Telecom levert daarbij ook beveiligde IP-VPN-verbindingen voor de MKB-markt.

Office is bij uitstek geschikt voor klanten die UC in hun organisatie willen inzetten met behoud van hun vertrouwde telefoniefunctionaliteit en zonder hoge investeringen vooraf. We bieden hen dat nu voor een fractie van de normale kosten vanuit de cloud. En het klimaat is er nu rijp voor want bedrijven zijn steeds vertrouwder met het afnemen van clouddiensten. Ze zien de voordelen van hoge beschikbaarheid, flexibiliteit, functionaliteit en gebruiksgemak”, aldus Omtzigt.

Comfortabeler met cloud

Samenwerking

Dia Telecom is Official Avaya Business Partner en heeft gekozen voor de cloudversie van Avaya IP Office. Hiermee zijn klanten van Dia Telecom in staat om hun medewerkers vanuit één platform snel

Met Avaya IP Office helpt Dia Telecom bedrijven hun primaire communicatiediensten uit te breiden met UC-functionaliteiten. Medewerkers kunnen vast/mobiel en online bereikbaar

www.diatele.com/nl

sales@diatele.com

worden gemaakt op één telefoonnummer, meerdere receptionisten kunnen gesprekken gelijktijdig, sneller en efficiënter doorschakelen en samenwerken is eenvoudiger, minder kostbaar en onafhankelijk van locatie en tijd. Verder integreert het platform met bedrijfsapplicaties zoals Google Business Apps, Salesforce, Microsoft (Skype for Business) waardoor deze applicaties integreren met telefonie. “Avaya IP Office biedt bedrijven de mogelijkheid om de klanttevredenheid en productiviteit van medewerkers te verhogen”, zegt Omtzigt. “Omdat het platform in de cloud zit, is het eenvoudig, snel en tegen lage kosten te configureren. Zo geeft Avaya IP Office een positieve business case ten opzichte van andere telefonieoplossingen in de markt”, besluit Omtzigt.

088 800 0400

Mark Omtzigt

@DiaTelecom 91


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Analyse | Maarten Oberman

Vervanging van vast telefoontoestel:

‘Behoeftes en functionaliteit bepalen keuze bij aanschaf’ Een goed inzicht in de functionaliteit en infrastructuurkosten zijn belangrijke criteria voor de keuze van een bedrijfscommunicatieinfrastructuur, omdat een organisatie daarna drie tot acht jaar gebonden is. Ook behoort bereikbaarheid uitgangspunt te zijn bij analyse van functionele mogelijkheden.

Het aantal typen, soorten en smaken telefoontoestellen is de afgelopen 35 jaar, en in het bijzonder de laatste tien jaar, flink veranderd. ‘Van zwengel naar draaischijf, van draaischijf naar druktoets en van druktoets naar aanraakscherm’ vat 125 jaar telefoniehistorie samen als het gaat om bellen en gebeld worden. Deze verandering is niet het gevolg van design of ergonomie maar is veroorzaakt door de hoeveelheid nieuwe functionele mogelijkheden anders dan bellen: de ‘398’ andere functies in een VoIP-systeem. Daarbij is in de laatste tien jaar een hele reeks app-gerelateerde communicatiefuncties van smartphones op de markt gekomen.

Naast investeringscomponenten bestaat er een fundamenteel verschil in de functionele levensduur van de verschillende apparatuur. Systeemgebonden toestellen gaan zes tot acht jaar mee, dat is de levensduur van het systeem. Niet systeemgebonden toestellen zoals een smartphone gaan maar drie jaar mee, om redenen als snelle functionele verbetering, vernieuwing en ontwikkeling op het gebied van sensoren.

Indeling Op hoofdlijnen bestaan binnen een communicatie-infrastructuur de volgende eindgebruikersapparaten:

De component belminuten heeft afnemende invloed op het financiële totaaloverzicht Keuzecriterium Naast functioneel inzicht is financiële helderheid een belangrijk keuzecriterium voor een bedrijfscommunicatie-infrastructuur. Het eindgebruikersapparaat, los van wat dat nu precies is, is verantwoordelijk voor 40 tot 60 procent van de infrastructuurkosten. De financiële omvang maakt een analyse waard om tot de juiste keuze te komen, omdat een organisatie daarna drie tot acht jaar gebonden is. 92

1. Draadloos: smartphone en dumbphones (GSM-basic) 2. Bureaugebonden: SIP-phone en leveranciergebonden toestellen 3. Draadloos/bureaugebonden: laptop- en PC-gebonden softphone Hoewel er ook draadloze toestellen bestaan die met VoIP-systemen gekoppeld zijn, hebben deze door de hedendaagse abonnementenstructuur van providers

(zoals onbeperkt bellen) weinig of geen toegevoegde waarde meer ten opzichte van bijvoorbeeld DECT-systemen. Bureaugebonden toestellen zijn alleen nog relevant voor medewerkers die een centrale telefonische taak hebben. Vaste toesteltypen bieden druktoetsen voor het direct functioneren van communicatiefuncties of voor aankiezen van een bestemming. Deze fysieke toestellen worden inmiddels ingehaald door desktoptoepassingen die deze functies een op een vergelijkbaar overnemen. In het scenario bureaugebonden toestellen is een leveranciergebonden toestel functioneler dan het SIP-gekoppelde toestel. Deze laatste is van verschillende leveranciers te betrekken. Er bestaan verschillen in functionele mogelijkheden en in het bijzonder in functionele presentatie van de mogelijkheden van de toestellen. Doel van al deze functies is het organiseren van de bereikbaarheid van de organisatie, afdeling of individuen binnen de organisatie.

Bereikbaarheid Uitgangspunt bij de analyse van functionele mogelijkheden is de organisatie van bereikbaarheid. Om dat inzichtelijk te krijgen is een korte blik nodig op bereikbaarheid. Een totale bereikbaarheid verstoort naar de ervaring van veel medewerkers vaak het eigen werk. Een reactie in een communicatieproces betekent echter dat een andere medewerker verder kan werken en


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

daarmee blijft het totale bedrijfsproces op snelheid of wordt wellicht zelfs versneld. Met gedifferentieerde bereikbaarheid is het duidelijk hoe iemand bereikbaar kan zijn en op welk moment, voorafgaand aan de feitelijke communicatie. Medewerkers zullen deze informatie deels zelf ter beschikking moeten stellen, deels zal de informatie worden ingevuld door de manier waarop zij hun werk doen met ICT-middelen. De status van de PC, GSM of smartphone, maar ook de plaats waar de medewerker zich bevindt is van belang. De geagendeerde locatie is maatgevend voor de wijze waarop het systeem de bereikbaarheid van de gebruiker bepaalt, de werkelijke locatie kan verschillen en daarmee de manier waarop de medewerker bereikbaar is. De praktijk heeft geleerd dat een verbetering van bereikbaarheid van onderaf in de organisatie georganiseerd moet worden. Daar vindt het werk plaats voor de inhoudelijke vragen en zijn er de meeste externe contacten. Uiteraard moet het niet zo georganiseerd worden dat telefonische bereikbaarheid leidt tot niet meer aan ander werk toekomen. Enkele uitgangspunten komen bij de organisatie van bereikbaarheid naar voren. Medewerkers krijgen het drukker en zijn door vergaderingen, verlof of training minder vaak direct bereikbaar. Ook vanwege dynamiek in de organisatie zijn medewerkers vaker van hun werkplek of aanwezig op een andere locatie. Met behulp van praktische functies kan de gebruiker zelf bijdragen aan bereikbaarheid.

Verschil in behoefte Functioneel gezien bestaat het verschil in behoeften tussen de MKB-sector en de grootzakelijke markt uit behoefte aan enkelvoudige functies en aan groepsfuncties. Op hoofdlijnen kan men stellen dat hoe groter de organisatie is of hoe

hiërarchischer er meer behoefte is aan groepsfuncties. Daarnaast speelt ook de organisatievorm mee: callcenters, zelf sturende teams, grote organisaties hebben meer behoefte aan groepsgerichte functies dan kleine en platte organisaties.

Financiële aspecten Bij aanschaf van een toestel zijn drie dimensies te onderscheiden: investeringen, gebruikerskosten, gebruiksperiode. Om tot een gefundeerde keuze te komen is een Total Cost of Ownership (TCO) berekening relevant. Het gaat namelijk om drie componenten die invloed hebben op de financiële uitkomst van de TCO-berekening. In de lengte van de gebruiksperiode zijn kleine bedragen ook van invloed op het totaalbedrag.

Afname vaste toestellen De laatste zes jaar is het aantal vaste toestellen in grote organisaties sterk afgenomen. Dit lijkt logisch gezien de opkomst van de smartphone, maar dat is niet de echte oorzaak. De functionele ontwikkeling van het vaste toestel heeft weinig vooruitgang geboekt omdat: • toestellen nog steeds leverancierspecifiek zijn • de aantallen toestellen in het niet vallen met andere apparaten en dus relatief duur zijn in ontwikkelkosten • de presentatie van functies, gebruiksgemak en combinatiemogelijkheden structureel achterblijven bij de smartphone.

Het aantal vaste toestellen in grote organisaties is sterk afgenomen door de beperkte functionele ontwikkeling Een andere component is de vorm van mobiele abonnementen. Steeds vaker wordt het belvolume opgerekt naar onbeperkt voor Nederlands telefonieverkeer. Dit maakt dat de component belminuten een afnemende invloed heeft op het financiële totaaloverzicht. Hier komt bij dat bellen via de databundel sterk zal groeien in de komende jaren. Niet alleen omdat in menig abonnement databits goedkoper zijn dan GSM-bits, maar ook omdat app’s voor bellen binnen de databundel veel functioneler zijn dan native GSM. Voor de provider is een app direct zijn eigen concurrent voor native GSM, wat tot ‘provider kannibalisme’ kan leiden. Op voorhand is niet te zeggen wat het voordeligste TCO-scenario zal zijn, maar het is wel uit te rekenen.

Conclusies Het vaste toestel ondergaat al enkele jaren een transformatie als gevolg van enerzijds veranderde behoeftes en anderzijds de overgang en migratie van functionaliteiten naar andere eindgebruikersapparaten. De directe vervanging van het vaste bureautoestel zal de softphone zijn, al dan niet in combinatie met een hoorn of losse noise cancelling microfoon. Deze softphone in laptop of PC biedt bij benadering de gebruikelijke communicatiefuncties van het vaste toestel. De smartphone zal het overige deel van de toestelmarkt innemen, mits groepsfuncties voldoende zijn geïntegreerd.

93


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Distributeurs | Hans Steeman

Chinese leverancier maakt naam met high-end zakelijke bureautoestellen

Yealink portfolio update Ieder jaar ondergaat het portfolio van IT-producten een update. Bestaande modellen worden voorzien van nieuwe features, kleurstellingen of designs. Tijd voor een update onder de meest populaire IP-telefonieproducten die het Chinese bedrijf Yealink via Lydis in de Benelux op de markt brengt. Yealink is een vooraanstaande SIPtoestelfabrikant in de EMEA-regio en gespecialiseerd in Unified Communications-oplossingen, waaronder IP-bureautoestellen, IP DECT-toestellen en audio- en videoconferencingoplossingen. Als gecertificeerd Microsoft Partner Gold Communications doet Yealink er veel aan om tot het topsegment (zowel qua kwaliteit als design) van de markt te behoren.

Beveiliging Naast goede interoperabiliteit en bedieningsgemak is security een belangrijke factor bij de IP-telefoontoestellen. Het platform is over het algemeen goed beveiligd, maar vanaf de buitenkant van het platform tot het telefoontoestel is er zelden iets geregeld. Tijdens het aansluiten van een IP-telefoontoestel op een VoIP-platform worden onder andere gebruikersnaam en wachtwoord getransporteerd naar het telefoontoestel. Het is daarbij uitermate belangrijk om dit op een veilige manier te doen, en daar zijn diverse methodes voor. Een van de methodes waar de toestellen van Yealink op zijn ingericht, is het versleuteld versturen van de configuratie-instellingen. Daarnaast is ook de transportlaag, waarover die gegevens verstuurd worden, te versleutelen, waarmee al een dubbele versleuteling bereikt wordt. Verder kan er gebruik worden gemaakt van wederzijds vertrouwen tussen telefoontoestel en platform voordat er gevoelige gegevens worden uitgewisseld. Dat zijn al drie toepassingen die de veiligheid verbeteren en uiteindelijk de drempel tot hacken weer hoger maken.

94

Black box

Yealink SIP-T42G

Ook zijn de toestellen van Yealink zo uitgerust dat ze alleen communicatie accepteren die afkomstig is van een vertrouwde afzender. Alle andere communicatie wordt in zo’n geval genegeerd. Een ander punt is dat ieder IP-toestel programmeerbaar is via een internetbrowser die uitgezet kan worden zodat het toestel eigenlijk onzichtbaar wordt als een soort van ‘black box’. Op die manier is het IP-toestel ook geen potentieel doelwit. Daarnaast biedt de nieuwe IP-standaard IPv6 een hogere securitygraad. De toestellen van Yealink ondersteunen IPv6 volledig.

Uitgevoerd in een zwarte behuizing met zilveren accenten is deze desktoptelefoon een flexibel en universeel inzetbaar product. Net als bij alle andere Yealink toestellen is ook dit toestel volledig papierloos, dus geen slordige strookjes papier achter een plastic houdertje vol met pen ingevulde telefoonnummers. Hoewel uitgevoerd als bureautelefoon zijn alle voorzieningen aanwezig om het toestel ook aan de wand te monteren. Er is ondersteuning voor een additionele draadgebonden headset en de headset adapter (EHS36) voor het aansluiten van een draadloze DECT-headset.

Yealink SIP-T40P De Yealink SIP-T40P is het instapmodel en een perfecte zakelijke telefoon met ondersteuning voor HD-spraakkwaliteit. De ondersteuning voor drie lijnen en het comfortabele gebruik maken het toestel tot een gewild object. Het LCD-scherm en de programmeerbare toetsen garanderen een flexibel gebruik. Er is ondersteuning voor een additionele draadgebonden headset en de headset adapter (EHS36) voor het aansluiten van een draadloze DECT-headset. Specificaties: • 2,3” display (132 x 64 pixels) • HD-audio • Voeding via geïntegreerde Power over Ethernet (PoE) • Max. 3 SIP-accounts • 3 vrij programmeerbare toetsen • Draadgebonden headset of DECT-headset (i.c.m. EHS36)

Specificaties: • 2,7” display (192 x 64 pixels) • HD-audio • 2x 10/100 Ethernet interface (SIP-T42G: 2x 10/100/1000 Gigabit Ethernet interface), met geïntegreerde PoE • Max. 3 SIP-accounts • Max. 15 vrij programmeerbare toetsen • Draadgebonden headset of DECT-headset (i.c.m. EHS36)

Lydis heeft als distributeur ervoor gezorgd dat de toestellen van Yealink vlekkeloos op allerlei verschillende platformen draaien en zijn deze toestellen gecertificeerd voor onder andere KPN, Proximus, Tele2, Telenet, Ziggo, RoutIT, Speakup, Voiceworks, et cetera.


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Yealink SIP-T46G Vergeleken met de andere modellen is de Yealink SIP-T46G de eerste telefoon in de SIP-T4x serie met een 4.3 inch kleuren LCD-scherm. Daarnaast is er de mogelijkheid om tot maximaal zes uitbreidingsmodules aan te sluiten voor overzichten van de status van collega’s. Tevens is er de mogelijkheid om een draadgebonden headset, DECT-headset (in combinatie met EHS36) of een Bluetooth-headset (in combinatie met BT40) aan te sluiten. Specificaties: • 4,3” kleuren LCD-display (480 x 272 pixels) • HD-audio • 2 x Gigabit Ethernet interface, met geïntegreerde PoE • Max. 16 SIP-accounts • Max. 27 vrij programmeerbare toetsen • Draadgebonden headset, DECT-headset (i.c.m. EHS36) of Bluetooth-headset (i.c.m. BT40)

Yealink SIP VP-T49G De Yealink SIP VP-T49G is voorzien van een groot 8 inch grafisch kleuren touchscreenscherm voor eenvoudige bediening en het tonen van videobeelden. Daarnaast is het toestel voorzien van een 2 megapixel HD-camera en diverse headset-opties, zoals bijvoorbeeld het gebruik kunnen maken van contacten vanuit de mobiele telefoon. De Yealink SIP VP-T49G is tevens onderdeel van de Yealink Video Conferentie-oplossingen en kan dus uitstekend ingezet worden tijdens een videoconferentiegesprek bijvoorbeeld vanuit huis. Specificaties: • 8” kleuren LCD-touchscreen (1280 x 800 pixels) • HD-audio, full HD-video • 2 x Gigabit Ethernet interface, met geïntegreerde PoE • Bluetooth 4.0 + EDR t.b.v. draadloze headset • 1 x USB-poort (2.0) voor storage • Max. 16 SIP-accounts • Max. 29 vrij programmeerbare toetsen

Yealink SIP-T48G Een mooie desktoptelefoon die dankzij HD-voice borg staat voor een perfecte geluidskwaliteit en bediening via een groot 7 inch kleuren touchscreenscherm. Net als alle andere Yealink SIP-T4x serie toestellen ondersteunt ook de SIP-T48G Microsoft Skype for Business (voorheen Lync). Specificaties: • 7” kleuren LCD-touchscreen (800 x 480 pixels) • HD-audio • 2 x Gigabit Ethernet interface, met geïntegreerde PoE • Max. 16 SIP-accounts • Max. 29 vrij programmeerbare toetsen • Draadgebonden headset, DECT-headset (in combinatie met EHS36) of Bluetoothheadset (in combinatie met BT40)

Yealink CP860 De CP860 Diamond IP-conferentietelefoon is een product dat niet misstaat in menig vergaderkamer. Deze full-duplex telefoon heeft HD-spraakkwaliteit met een ingebouwde echo-onderdrukking tot 400 milliseconde. Dankzij de uitgekiende configuratie wordt achtergrondlawaai optimaal onderdrukt, waardoor gesprekken ongestoord gevoerd kunnen worden. De Yealink CP860 is een IP-conferentietelefoon voor een

www.lydis.nl

info@lydis.nl

gemiddelde en grote spreekkamer en kan ingezet worden tot maximaal 16 personen, mits gebruik wordt gemaakt van de optionele externe microfoons. Daarnaast is door middel van de USB-poort het gesprek op te nemen. Ook kunt u uw mobiele telefoon aansluiten door middel van de 3,5 millimeter jack-aansluiting. Specificaties: • 192x 64 pixels display • HD-audio, full-duplex handsfree • 360° gespreksopvang, optioneel 2 extra microfoons • 1 x USB-poort voor opnamefunctie • 5-weg conferencing

Yealink W56P De Yealink W56P is een schaalbaar SIP-gebaseerd DECT-systeem, ideaal voor kleinzakelijke gebruikers. De oplossing bestaat uit een basisstation en een losse handset, welke is uit te breiden met vier extra handsets. Daarnaast biedt de W56P vier gelijktijdige spraakkanalen en kan het bereik worden vergroot door maximaal zes repeaters aan te melden. Specificaties: • Max. 5 handsets • Max. 4 gelijktijdige spraakkanalen • Dekking uit te breiden met repeaters

Meer informatie vindt u op de website van Lydis (www.lydis.nl) of via de Lydis App. De Lydis App vereenvoudigt de informatievoorziening van de oplossingen welke geboden worden door Lydis. De Lydis App, Lydis - IP communicatie specialist, is beschikbaar in de Google Playstore (Android) of in de App Store (iOS). 036 202 0120 95


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Distributeurs | Hans Steeman

Producten Grandstream zijn mooi, degelijk en aantrekkelijk geprijsd

BNS bouwt aan partnernetwerk gericht op groei Ondanks de trend naar mobile first behoren vaste werkplekken allesbehalve tot het verleden. Veel werknemers zweren erbij. Voor die groep is Grandstream een sterk merk bij het uitrusten van kantoren met UC-producten, denken directeur Bastiaan Kuijlaars en business development manager Eelco van Gelderen van BNS Distribution. “Resellers hebben door mooi design, aantrekkelijke pricing en bedieningsgemak sterke troeven in handen richting hun klanten”, aldus Van Gelderen. BNS Data Logistics uit Vianen is het moederbedrijf van ondermeer BNS Distribution. Het portfolio bestaat hoofdzakelijk uit oplossingen voor VoIP en UC maar resellers kunnen er ook terecht voor IP-hardware, beveiligingsproducten en netwerkapparatuur. BNS Fulfillment is een zusterbedrijf dat succesvol is met logistieke fulfillment-diensten voor grote telecomproviders en IT service providers in Nederland. De fulfillment-tak versterkt de rol van BNS Distribution binnen het kanaal en de logistieke mogelijkheden die het kan bieden aan klanten. Moederbedrijf BNS Data Logistics is onderdeel van een grotere organisatie met vestigingen in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Volgens directeur Bastiaan Kuijlaars (foto) verschuift BNS haar focus naar hechtere klantrelaties. “We hebben dit jaar uitgetrokken voor het opzetten van een krachtig netwerk waarmee we samen met partners een meerwaarde willen creëren voor zakelijke eindgebruikers”, aldus Kuijlaars. “Onze ambitie is om met een netwerk van circa vijftien partners in staat te zijn om de hele Benelux vanaf 2017 op een goede manier te bedienen.

Ondersteuning partners BNS wil met haar bestaande en nieuwe partners dit jaar al een groei van circa 100 procent realiseren. Dit streven is volgens business development manager

96

Eelco van Gelderen absoluut realistisch. Hij is verantwoordelijk voor het partnerprogramma en werkt aan de uitbouw van het resellernetwerk. Momenteel heeft BNS Distribution een programma met niveaus waarin partners participeren afhankelijk van hun ambities, commitment en volumes. “Bij de uitbreiding van ons partnernetwerk zoeken we deels naar bedrijven die toegevoegde waarde en service bieden aan klanten en deels naar resellers die gericht zijn op hogere volumes”, aldus Van Gelderen. “Partners kunnen daarbij rekenen op een gedegen ondersteuning op het gebied van service, training, marketing, salessupport en natuurlijk leadgeneratie. Ook kunnen we in voorkomende gevallen met hen meegaan naar klanten en samen met hen zoeken naar de beste invulling van specifieke ‘wensen.’

denken we dat resellers in staat zijn om hun klanten een betaalbaar product te bieden met veel aantrekkelijker marges.” In het programma zitten ook IP-videotelefoons op basis van Android. Dan is er nog de IP-PBX die is voorzien van de functie autoconfiguratie. Zodra een IP-telefoon met het internet verbonden wordt, krijgt het vanuit de backend op basis van zijn serienummer de juiste instellingen voor de serviceprovider toegestuurd en registreert het toestel zich vervolgens op de IP-PBX. “We denken dat we met Grandstream een sterk merk in handen hebben want naast het design en de prijs/ kwaliteit-verhouding blinken alle modellen uit in bedieningsgemak. Voor resellers zijn dit heel sterke troeven richting hun klanten.”

Grandstream Kroonjuweel in het telefonieportfolio van BNS is de productlijn van Grandstream. Het Amerikaanse bedrijf is leverancier van ondermeer telefoons, camera’s, deurintercoms, routers en conference bridges, allemaal op basis van IP. “De toestellen zijn zeer aantrekkelijk geprijsd”, weet Van Gelderen. “In veel gevallen zijn ze al beschikbaar voor vijftig procent van de kosten van andere merken terwijl ze toch vrijwel alle features bieden die concurrerende toestellen ook bezitten. Daarmee

Bastiaan Kuijlaars


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Highlights uit Grandstream portfolio

Het programma van Grandstream is zeer omvangrijk en omvat in Nederland vooral producten voor IP-telefonie, videoconferencing en security. Drie in het oog springende producten stellen we hier voor vanwege hun goede value for money.

Grandstream IP PBX (UCM6102) De UCM6102 van Grandstream is een scherp geprijsde compacte maar tevens krachtige IP-PBX. In haar segment heeft het product mooie eigenschappen waarbij vooral de capaciteit interessant is omdat het daardoor inzetbaar is voor veel toepassingen. Een krachtpatser in deze prijsklasse.

Grandstream IP-phone (GXP2130) De GXP2130 is de perfecte keuze voor gebruikers die zoeken naar een kwalitatieve IP-telefoon met geavanceerde functies maar die tegelijkertijd zeer gebruiksvriendelijk is. De alleskunner heeft een basisbesturingssysteem en ondersteunt web-apps via de ingebouwde browser.

Grandstream IP Video Phone (GXV32725) De totaaloplossing voor vrijwel alle communicatiebehoeften. De GXV3275 is een video IP-telefoon op Android. Toegang tot de Google Play Store biedt tal van uitbreidingsmogelijkheden vergelijkbaar met Android smartphones. Dit toestel is dankzij zijn veelzijdigheid dé eyecatcher in het portfolio van Grandstream. Belangrijkste technische kenmerken • Android 4.2 • Volledige toegang tot Google Play Store • 7” (1024 × 600) touchscreen TFT LCD-scherm • 6 lijnen met maximaal 6 SIP-accounts • Wi-Fi (802.11b/g/n)

Belangrijkste technische kenmerken • 3 lijnen (met 3 SIP-accounts) • 8 dual color BLF extension keys • 2,8” kleuren LCD-scherm • 10/100/1000 Mbps • Geïntegreerde realtime web-apps

Belangrijkste technische kenmerken • Max. 500 SIP-endpoint registraties • Max. 60 simultane gesprekken • Tot 32 conferentiegangers • 1 GHz ARM Cortex A8-processor • 512 MB DDR RAM / 4 GB NAND Flash • Poorten: 2 x FXO, 2 x FXS met lifeline vermogen • Tot 50 SIP-trunk accounts • Geïntegreerde NAT-router en firewall • Beveiliging: SRTP, TLS en HTTPS met hardware encryptie-accelerator, fail2ban, whitelist, blacklist e.a.

Adviesprijs: 361,79 euro

Adviesprijs: 112,53 euro

Adviesprijs: 415,33 euro

www.bnsdistribution.eu/nl

sales@bns.nl

030 204 0000 97


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Distributeurs | Redactie

tiptel zet met Android touchscreen IP-telefoon in op gebruikersgemak Communicatie is al ingewikkeld genoeg, moeten ze bij tiptel hebben gedacht bij het ontwikkelen van de nieuwe reeks IP-toestellen. Daarom zet het bedrijf met de nieuwe 3275 met Android in op eenvoud en gebruikersgemak. “Software updaten, applicaties downloaden en gebruiken, de algehele bediening. Het is allemaal zeer toegankelijk”, aldus CEO Ton Kuppens. “Immers, iedereen kent Android.” tiptel positioneert het nieuwe bureautoestel in het topsegment voor een zeer aantrekkelijke prijs. Mede daarmee wil het zich onderscheiden van haar concurrentie. Het toestel is in november op de markt gekomen en CEO Ton Kuppens van tiptel

‘De tiptel 3275 is een volwaardig werkstation’

het installeren van applicaties om het toestel per gebruiker te personaliseren. “Met Android is het toestel oneindig uitbreidbaar door de apps in de Google Play Store die je er zelf op kan installeren om ervoor te zorgen dat je efficiënter kunt werken. Een beheerder of werkgever kan bepalen welke apps de gebruikers nodig hebben en mogen installeren. En hij kan natuurlijk al het overbodige verbergen. In het geval van software-updates is het toestel direct up-to-date. Bij toestellen met proprietary software is een organisatie altijd weer afhankelijk van de updates van de fabrikant.”

Thin client is trots op wat het toestel kan. Het toestel is zeer rijk uitgerust en is echt een multimediaterminal met een 7 inch kleurentouchscreen, 2 megapixel camera, voor gebruik als videofoon, een browser voor internetgebruik, connectiviteit via HDMI, Wifi en Bluetooth en ten slotte nog features zoals e-mail en bestandsbeheer. Voor de telefoniefuncties beschikt het toestel over toetsen. En een hoorn heeft ‘ie ook. In de wereld die in toenemende mate wordt gedomineerd door handsfree- en touchscreen-toestellen valt de 3275 dus wel een beetje op. Maar daarover is Kuppens stellig. “Als klanten geen hoorn wilden, zouden we al lang van de hoorns af zijn.”

Door gebruik van een RDP-client kan de tiptel 3275 ook worden gebruikt als thin client. “Met zo’n toestel heb je geen thin client meer nodig. Op het moment

Android Een van de krachtigste eigenschappen is Android, vindt Kuppens. Het besturingssysteem is volgens de CEO alom bekend en biedt oneindige mogelijkheden voor

98

Ton Kuppens

dat het 7 inch touchscreen toch te klein is om op te werken, kan de gebruiker eenvoudig via de HDMI-poort een externe monitor aansluiten. De USB-poort zorgt ervoor dat je ook een muis en toetsenbord kunt gebruiken en daarmee is de tiptel 3275 een volwaardig werkstation”, aldus Kuppens.

Intuïtief De tiptel 3275 maakt gebruik van dezelfde generieke firmware en configuratietemplate als de hele lijn 3200-toestellen en zo is de telefoon eenvoudig in te passen in elke SIP PBX en hosted-telefonieomgeving. Hetzelfde geldt voor de bediening, die Kuppens beoordeelt als zeer intuïtief. “Dit komt door de logica in de opbouw van het menu”, zegt hij. “En als je een toestel in onze 3200-reeks kan bedienen, kun je ze allemaal bedienen.”


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Highlights uit portfolio tiptel tiptel biedt een breed assortiment aan zakelijke communicatiesystemen waaronder vaste bureautelefoons. Hier een overzicht van de nieuwste en meest in het oog springende modellen.

tiptel 3220XL De tiptel 3220XL heeft een groot display en grote toetsen, inclusief drie foto geheugentoetsen om snel te kiezen. De alarmtoets heeft een voorgeprogrammeerde tekst en belt geprogrammeerde nummers. De alarmoproep belt bij nood naar voorgeprogrammeerde nummers en bij bezet of voicemail wordt het volgende nummer gekozen. De alarmoproep speelt de ingesproken tekst af om hulpverleners te informeren. De tiptel 3220XL is ideaal voor zorginstellingen, bedrijven en thuisgebruik.

surfen, emailen, bestanden beheren en Android-apps downloaden geven een nieuwe gebruikerservaring. Door de RDP-client kan de tiptel 3275 worden gebruikt als thin client. Een externe monitor kan via HDMI worden aangesloten en een muis en toetsenbord via USB. Wifi en bluetooth maken het toestel compleet. De tiptel 3275 is tevens videophone en werkstation en daarmee de ideale werkplek.

Belangrijkste technische kenmerken • Grafisch kleurendisplay • Gigabit Port • HD-geluidskwaliteit • tot 6 SIP-accounts • 10 programmeerbare display toetsen • Ondersteunt 3-weg conferenties • Ondersteunt PoE

tiptel 3235 Belangrijkste technische kenmerken • 7” capacitive touchscreen TFTLCD, 800x480 • 2MP CMOS-camera met afscherm mogelijkheid • Dual switched 10/100Mbps Ethernet ports, Bluetooth, USB, PoE en Wifi • Android 4.2 met Play Store • SIP client gelijk aan overige Tiptel 32xx serie

De tiptel 3235 heeft 3 SIP-lijnen en vele comfortfuncties zoals gigabit, PoE, grafisch kleuren display, duidelijke menusturing, SMS, voicemail, snelkiezen en wachtstand. Het telefoontoestel heeft een hoorn en speaker met HD-geluid. De tiptel 3235 heeft 8 vrij te programmeren functietoetsen met LED-indicatie en koppelt aan de tiptel EM40/EM63 uitbreidingsmodules. De tiptel 3235 werkt in combinatie met een gehoorapparaat of bedrade headset.

tiptel 3245 Belangrijkste technische kenmerken • Gemakkelijk in gebruik • HD-voice met hoge aanpasbare volume • Compatibel met gehoorapparaten (HAC) • Grote toetsen , SOS-toets • 3 programmeerbare fotoknoppen • Ondersteuning PoE

tiptel 3275 De tiptel 3275 is een multimediaterminal op Android voorzien van een 7” kleuren touchscreen en een 2M CMOS-sensor camera. Video- en IP-bellen, internet

De tiptel 3245 VoIP-telefoon is ideaal in zakelijke omgevingen door de vele comfortfuncties zoals Gigabit, PoE, LDAP, hotdesking, BLF en wachtstand. Het toestel heeft een extra groot verlicht kleurendisplay met een overzichtelijk menu. De tiptel 3245 heeft 6 SIP-lijnen en met het HD-geluid klinkt elk gesprek, ook handsfree, zeer helder. De telefoon werkt in combinatie met een gehoorapparaat of bedrade headset. De tiptel 3245 heeft 16 vrij te programmeren functietoetsen met LED-indicatie en kan worden uitgebreid met de tiptel EM40/EM63 modules.

www.tiptel.nl

info@tiptel.nl

Belangrijkste technische kenmerken • 3 SIP-accounts • 2.8‘’ 320x240 kleuren LCD met backlight • Ondersteunt 3-weg conferenties 036 536 5366650 6650 99


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Distributeurs | Hans Steeman

Bijzondere combinatie technologie en diensten zorgt voor sterke positie

‘Westcon-Comstor zit stevig in het zadel in UC-markt’ Westcon-Comstor heeft een unieke positie verworven in de markt voor Unified Communications. Met een breed portfolio aan diensten en een ruim aanbod aan oplossingen van technologieleveranciers kan de distributeur aan bijna elke communicatiewens tegemoet komen. We spraken hierover met Mark Homburg en Ronald Werndly. Unified Communications & Collaboration (UCC) wordt als platform dat gebruikers binnen bedrijven bij elkaar brengt, steeds prominenter in het bedrijfsleven gebruikt. Tal van ondernemingen springen er actief op in en komen met innovatieve oplossingen. Het vinden van het juiste antwoord op een klantvraag is daarmee een specialistische opdracht geworden. In dat spel speelt het in Houten gevestigde Westcon-Comstor een bijzondere rol. Westcon-Comstor is een value added technologiedistributeur van oplossingen in security, UC & Collaboration, networking en datacenters. De distributeur is al meer dan dertig jaar actief en als wereldspeler met meer dan 4.500 werknemers en meer dan 5 miljard dollar omzet heeft de onderneming een sterke positie. Een deel van de kracht van Westcon-Comstor is gebaseerd op de multinationale aanwezigheid in 70 landen met eigen magazijnen in maar liefst 27 landen, waaronder een effectieve oppervlakte van 10.000 vierkante meter in Nederland. Dit maakt het mogelijk om in meer dan 180 landen maatwerk en diensten te leveren. Al het maatwerk komt voort uit een fijnmazige samenwerking met lokale resellers. “Samen zorgen we dat de gevraagde oplossing exact aansluit op de wens van de klant”, Ronald Werndly, sales manager Nederland van Westcon Unified Communications & Collaboration Solutions.

Endpoints Mark Homburg en Ronald Werndly

100

Een UC-oplossing vereist voor een succesvolle implementatie en adoptie


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

meer dan louter de software en de servers. Er moet ook gekeken worden naar de randapparatuur die de oplossing optimaliseert en ingebruikneming mogelijk maakt. Daar komt het aan op maatwerk met bijvoorbeeld endpoints en gecertificeerde headsets. Om optimaal te profiteren van alle mogelijkheden van een UC-oplossing is het noodzakelijk

en Logistics. De stagingfaciliteiten zijn ingericht om naar keuze van de resellers, de Westcon-specialisten of de reseller zelf de klantconfiguratie helemaal op te bouwen, updaten en configureren. Als alles vervolgens naar behoren functioneert, worden de componenten ingepakt en als complete set bij de klant geleverd. Zo realiseren we een efficiënte en klant-

‘Met onze resellers vinden we maatoplossingen door onze combinatie van hardware en services’ te kijken naar de diverse gebruikersprofielen in de organisatie en daarop de randapparatuur af te stemmen. Een mobiele gebruiker bijvoorbeeld vereist een andere headset dan een bureaumedewerker. Kwaliteit is daarbij ook van belang want een slechte audiokwaliteit doet afbreuk aan de ervaring van de UC-oplossing, vindt Ronald Werndly. “Wij willen toegevoegde waarde leveren; al in het voortraject werken wij goed met onze resellers samen om uiteindelijk tot een maatoplossing te komen. De unieke combinatie van hardware en services die wij bij Westcon in huis hebben, maakt dat mogelijk.”

Supply chain services Onderdeel van het opleveringstraject is ondermeer het configureren en testen van de te leveren systeemcomponenten, zegt Mark Homburg, Business Development Manager Services Benelux van WestconComstor. “Hier komen we dan tot een van de onderdelen van de Services die Westcon-Comstor kan leveren: Staging www.westconcomstor.com

vriendelijke oplevering. In ons magazijn kunnen resellers materiaal laten opslaan, uitpakken en screenen, configureren, en repareren (als onderdeel van de logistieke diensten). De supply chain services vormen een belangrijk fundament van het bedrijf, wat resulteert in een voordeel voor de reseller en haar verdienmodel.”

Westcon Academy Daarnaast levert Westcon-Comstor een groot aanbod aan opleidingen en trainingen waar resellers op kunnen inschrijven. De Westcon Academy biedt al meer dan vijftien jaar een combinatie van zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde trainingen die speciaal zijn ontworpen om resellers en klanten op te leiden. De technologiedistributeur beschikt over zeven trainingsruimtes en een compleet ingerichte demoruimte. Volgens Business Development Manager Services Benelux Mark Homburg van Westcon-Comstor kunnen resellers hiervan gebruikmaken en staat de demoruimte voor partners altijd ter beschikking

sales.nl@westcon.com

om oplossingen aan klanten te tonen. Ook het leveren van demo-apparatuur is mogelijk; hiermee kunnen resellers bepaalde oplossingen van leveranciers presenteren. Dit geldt feitelijk voor alle vendor-oplossingen die door Westcon UCC worden aangeboden. Doordat Westcon-Comstor intensief met zowel leveranciers als partners samenwerkt, ontstaan er mogelijkheden om steeds complexere projecten op te pakken. Denk hierbij aan internationale of multi-site projecten waarin Westconspecialisten kunnen ondersteunen.

Sterke band Het portfolio kan nog zo krachtig zijn, het is de relatie met de reseller die de tandem sterker en succesvoller maakt. Ronald Werndly zegt hierover: “Wij hebben geen directe relaties met eindgebruikers, onze resellers zijn onze klanten. De acht account managers van Westcon UCC beheren elk een beperkt aantal partners waardoor zij focus houden en klanten goed ondersteunen en ontwikkelen.” De account managers werken daarbij samen met alle relevante afdelingen binnen de organisatie zoals marketing, pre-sales en sales.” Met dit krachtige netwerk wordt de markt van eindgebruikers benaderd. “Wij geloven in een langetermijnrelatie met onze partners,” vult Mark Homburg aan. “Om dit te realiseren willen wij resellers op allerlei fronten ondersteunen. De Westcon services spelen hierin een prominente rol. De servicesmogelijkheden zullen zich de komende tijd nog verder ontwikkelen en wij zullen nieuwe diensten leveren waarvan resellers profijt zullen hebben.”

030 248 9455

@WestconNL 101


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Distributeurs | HP van Tilburg

Jean-Paul Weterings van Exertis voorziet transitie:

‘Telecom is het hart van elk bedrijf’ Ondanks de duidelijke integratie van telecom en IT blijft er ruimte voor specialisten. Distributeur Exertis is zo’n specialist gezien haar goede trackrecord in het leveren van producten en diensten voor telefonie, videoconferencing en UC. Directeur Jean-Paul Weterings spreekt over de koers van het bedrijf.

102


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Het is niet zo moeilijk om met Jean-Paul Weterings een gesprek aan te knopen over ICT en Exertis. Na een lange periode bij Ericsson startte hij in 2004 bij het toenmalige GO Telecom in de functie van commercieel directeur. De telecommarkt is dus bepaald niet onbekend voor hem en dat de telecommarkt sterk verandert

Scheidslijn

Telecom is het hart

De vraag is of het in tijden van integratie niet juist het moment is om de grenzen van het werkgebied van de telecomreseller af te bakenen. Waar houdt telecom op en waar begint het keiharde IT-gebied? “Met de doorbraak van IP-telefonie en wat men nu ’telecom-as-a-service’ noemt, is die

Jean-Paul Weterings is duidelijk zeer betrokken bij de business van de telecom- en IT-reseller die Exertis bedient. “Wat wij zeggen willen we ook echt waarmaken”, stelt Weterings. “Momenteel maken wij samen met de markt een transitie door waarbij telecommunicatie in het hart komt te staan van de operatie van elk bedrijf. Het is niet meer een op zich zelf staande operatie, maar een technologisch onderdeel van de bedrijfsvoering die zeer cruciaal is. Koppelingen met CRM en ERP worden dankzij IP gemakkelijker.”

‘Het brede spectrum zit echt in het DNA van ons bedrijf’ weet hij dus als geen ander. Weterings weet dan ook precies waar hij met Exertis wil staan. “Voorheen leefden wij en onze partners vooral van telecomcomponenten, zoals headsets, vaste telefoontoestellen, videoconferencing-systemen, routers en switches. Hoewel we dat in deze sterk veranderende markt nog steeds doen, benaderen we communicatie nu veel sterker vanuit een veel breder spectrum. Bovendien opereren we minder zelfstandig maar als onderdeel van een sterke internationale beursgenoteerde partij.” Deze internationale beursgenoteerde partij is DCC waarvan Exertis sinds 2012 officieel deel uitmaakt. DCC is sterkt gericht op sales, marketing en distributie. De ICT-distributieactiviteiten zijn bekend onder de naam Exertis en vertegenwoordigen in Europa ruim 150 merken en meer dan 20.000 producten, zoals computers, accessoires, netwerken en communicatie-, mobiele en AV-oplossingen. “Dat brede spectrum zit echt in het DNA van ons bedrijf en juist dat heeft ons een boost gegeven om op een meer innovatieve manier naar de markt te kijken waarin wij actief zijn.“ www.exertis.nl

scheidslijn best dun te noemen”, aldus Weterings. “De core van Exertis en dus ook die van onze resellers zou moeten zijn: het optimaliseren van de telecomomgeving. Het spectrum loopt dan van het leveren van excellente endpoints zoals headsets tot en met componenten van netwerkomgevingen. Met name in dat laatste onderdeel zetten we grote stappen dankzij de expertise in ons moederbedrijf en de contacten met grote leveranciers. Applicaties en features worden centraal aangeboden vanuit het netwerk, zodat meerdere medewerkers en randapparatuur er gelijktijdig gebruik van kunnen maken. Daar gaat het in de kern om. Bedrijfskritische applicaties dienen altijd beschikbaar te zijn, videoconferencing moet technisch perfect zijn en het opereren van een excellente UC-omgeving moet een no-brainer zijn. Apparatuur zoals gateways en session border controllers, die wij via onze partners aan eindgebruikers leveren, lijken misschien niet zo spannend, maar zijn wel van cruciaal belang voor een perfecte werking van UC. Samen met onze partners werken we, onder andere door middel van trainingen, aan het voortdurend optimaliseren van het kennisniveau om de juiste hard- en software te installeren.”

info@exertis.nl

078 880 0700

Nooit af Samenvattend biedt Exertis drie productgroepen: UC endpoints (headsets, IP-telefoons en conferentietoestellen), AV-oplossingen georganiseerd rondom videoconferencing (on-premise en in de cloud), large format displays en projectoren en ten slotte Networking (firewalls, session border controllers, draadloze netwerken en security-applicaties). “In combinatie met de kennis die we daarbij aanbieden via trainingen en de experts

‘We optimaliseren voortdurend ons kennisniveau’ die resellers bij ons kunnen raadplegen, brengen we een compleet palet”, aldus Weterings. “Uiteraard blijven ook wij de markt scherp volgen. Wij leveren apparatuur voor elk platform, maar als in de markt duidelijke veranderingen gaande zijn zullen we die ook nauwlettend volgen. Het is nooit af en dat is misschien ook maar goed ook.” @exertisbenelux 103


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Distributeurs | Michiel van Blommestein

Azlan: de Tech Data broadliner als meester van value add

‘Collaboration is belangrijkste groeisegment’ De afgelopen twee jaar is een goede periode geweest voor Azlan. De omzet ontwikkelt zich uitstekend en het team is uitgebreid. Een goed deel van dat succes is op het conto te schrijven van de Ciscoafdeling van de value-divisie van Tech Data, weet ook business unit manager Jaco Verheul. “De collaboration-oplossingen zijn hier een onderdeel van en de verwachting is dat die groei doorzet.” Het succes van Azlan is niet vast te pinnen op een technologie die toevallig goed loopt of een ander gelukje. Wie naar de groeigebieden over de laatste twee jaar kijkt, ziet dat die groei plaatsvond over de hele breedte, zo vertelt Jaco Verheul. De Business Unit Manager Cisco bij Tech Data kwam twee jaar geleden bij het team, en heeft de recente groei dus mede vormgegeven. “Procentueel zit de meeste groei voor ons in services, maar we hebben groei in de hele breedte”, zegt hij. “Ook Enterprise Networking, toch een basiselement, is bijvoorbeeld flink gegroeid.” Dat alles is gedaan door twee op het oog tegenstrijdige principes door te voeren, legt Verheul uit. “We hebben een unieke positie op de markt”, schetst hij. “Zeker vanuit Cisco spelen we als broadliner een value-add spel.” Tech Data voert traditioneel een breed portfolio met veel verschillende leveranciers, terwijl de distributeur tegelijkertijd met een select groepje van vendors een select programma draait, met eenvoudige en geautomatiseerde oplossingen. “Zo kunnen klanten middels EDI of op de bestelsite InTouch, elektronisch hun orders plaatsen en volgen. Dat betekent dat als een reseller een korting van Cisco krijgt, deze ook verschijnt op InTouch waarmee het onderdeel wordt van het volledig geautomatiseerde bestelproces. We maken bij die automatisering gebruik van de kracht van Tech Data, en hetzelfde geldt voor de financieringsmogelijkheden.”

104

Kennisoverdracht Een tweede ingrediënt voor het succes in de breedte zit volgens Verheul in de focus op kennisoverdracht. “We hebben het team uitgebreid en in de kennis geïnvesteerd”, zegt hij. Naast drie nieuwe specialisten die het team hebben aangevuld tot 12 werknemers, kiest Tech Data ook voor het verhogen van de kennis bij de rest van het team. “We zijn in alle architecturen van Cisco geaccrediteerd: Enterprise Networking, Security, collaboration en

data center, waarbij we voor Security ‘Advanced’ gecertificeerd zijn”, noemt Verheul op. “We gaan een traject beginnen waarbij iedereen op zijn minst CCNA is. We zetten dus in op kennis zodat we waarde kunnen toevoegen bij de resellers.” Die toegevoegde waarde wordt zichtbaar in het feit dat de kennis wordt doorgegeven aan resellers, zo legt hij uit. Tech Data organiseert veel sessies zodat zowel sales als technici van partners op de hoogte zijn van de nieuwste technologie.

Jaco Verheul


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

“Recent hebben we een bootcamp gehad op het gebied van switching en wireless, en ook technische sessies op security. We doen Select-trainingen om klanten te certificeren en te trainen op de tooling die zowel wij als Cisco gebruiken. Dus eigenlijk bieden we een hele set die resellers in staat stelt om hun business te doen”, zegt hij. Het sorteert succes:

ook de groei in oplossingen voor collaboration geweest. Cisco heeft immers naast de onderliggende infrastructuur ook veel communicatieoplossingen in het portfolio. “Dat wordt steeds belangrijker en er vinden heel veel vernieuwingen plaats, vaak op heel eenvoudige punten”, vertelt Verheul. “Zo gaan bijvoorbeeld politiebureaus dicht, terwijl mensen toch

‘Veel audio-videospecialisten kloppen bij ons aan de deur’ “Resellers groeien in omzet en ons klantenbestand groeit, terwijl Cisco ons de afgelopen twee jaar als Distributeur van het Jaar in Nederland heeft uitgeroepen.” Het gaat Verheul echter te ver om te zeggen dat de strategie pas bij zijn komst is ingezet. Dat was daarvoor al, ook met de overnames van meerdere partijen. Zo hebben we ETC drie jaar geleden al geïntegreerd in het Azlan-portfolio”, aldus Verheul. “Je ziet dat de organisatie veel meer naar voren kijkt, rekening houdt met wat er in de markt gevraagd wordt en hoe we daar antwoord op moeten geven.”

Collaboratie Een belangrijke aanjager van de groei bij Azlan is, naast de genoemde gebieden van services en Enterprise Networking, www.azlan.nl

aangifte moeten kunnen doen. Dat kan echter steeds beter op afstand. Je ziet dat er nu loketten komen waar Cisco collaboration een onderdeel van is.” Het vergt geen nieuwe businessconcepten om collaboration-oplossingen in te voeren, waardoor het een groot groeigebied is geworden. “Het simpele telefoontje voldoet steeds vaker niet meer. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan de mogelijkheid om de andere partij te kunnen zien. Dat levert meer interactie op, dus daar wordt veel door bedrijven op geïnvesteerd.” Dat geldt al lang niet meer voor de hele grote bedrijven, die de speciale conferenceoplossingen van Cisco inzetten. “Cisco heeft ook eenvoudiger oplossingen voor MKB-bedrijven die net zo functioneel zijn. Bij kleinere bedrijven zie je veel ontwikkeling info@azlan.nl

op dit punt, want de personal touch wordt overal steeds belangrijker. Zaken doen blijft mensen-business, net als met elkaar werken, en dan moet je elkaar kunnen zien. Bovendien is het voor veel organisaties een kostenbesparing: waarom naar elkaar toerijden, als het ook op afstand kan?” Al die zaken maken collaboration een echt groeisegment, ziet Verheul dan ook. “Veel audio-videospecialisten kloppen bij ons aan de deur. Het zijn integrators die zich specifiek daar op toeleggen”, zegt hij. “Die investeren in collaboration en alles eromheen. Als ik kijk naar onze partners, dan zitten daar partijen tussen die in omzet meer dan verdubbeld zijn. Een van die partners is ook internationaal aan het uitbreiden, en ook daar hebben we een antwoord op.”

Innovatie Ondertussen moet de innovatie doorgaan. Bandbreedte en netwerkstabiliteit blijven uiteraard belangrijk voor deze ontwikkeling, maar Verheul ziet dat de focus meer op andere zaken ligt. “Nederland heeft van zichzelf bijvoorbeeld een hoge bandbreedte op het internet, dus dat is een zorg minder”, zegt hij. “Maar hoe zorg je ervoor dat alle data die over het netwerk gaat de juiste prioriteit krijgen? Quality of Service telt zeer zwaar en daar zijn grote verbeteringen in doorgevoerd. Cisco is daarin leidend.”

088 133 4000

@techdataNL 105


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Marktoverzicht | redactie Distributeurs van IT- en telecomsystemen

Optimaal communiceren met uw doelgroep? Uitgeverij Sellair BV biedt onder het paraplumerk ChannelConnect het meest uitgebreide portfolio aan informatie- en content marketing diensten in het Nederlandse ICT kanaal. Wij ondersteunen distributeurs en hun vendors online en in print met effectieve communicatie, waarbij de gewenste doelgroep(en) op maat kunnen worden geselecteerd uit de grootste en meest actuele database in de industrie. Aan de aanbiederskant werken we voor het Distributeurs Dossier samen met IT Distri, dat dagelijks de ontwikkelingen en mutaties op Europees niveau in kaart brengt. Het omvangrijke adressenbestand van ruim 10.000 professionele ontvangers wordt dagelijks geactualiseerd. Maar ook voor persberichten en ondersteuning bij evenementen beschikken we over de juiste expertise. Bekijk voor een overzicht van al onze media en contactgegevens de advertentie op pagina 112.

A&C systems Abraxax Actis Business Partners Alcadis IP Solutions Aliter Networks ALSO America Direct Anixter Aplusk ATIS Telecommunicatie Avnet Technology Solutions BIT BNS Data Logistics Businesscom Cloud Distributie (Virdis) Com8 Complies Comstor Copaco Dalosy Projecten Data Communication Business Deltanet Telecom Digital Data Communications Dimex Audio Import & Distributie Easy Hardware Trading EET Europarts Elspec Epatra EtherConnect Exertis Gold IP Hoogenboom Van Gink InfraTEL Ingram Micro Intratel Intronics IP-ONE Wholesale Kannegieter Electronica Kappa Data Larcoz Lumidee Lydis Mixe Communication Solutions Nedis Netways Europe

106

Zaltbommel Enkhuizen Schiphol-Rijk Houten Almere Nijmegen Delft Capelle a/d IJssel Ridderkerk Lijnden Naarden Ede Vianen Veghel Apeldoorn Breda Tynaarlo Houten Eindhoven Hendrik-Ido-Ambacht Veldhoven Huizen Hengelo Den Haag Rotterdam Utrecht De Kwakel Alblasserdam Den Haag Dordrecht Papendrecht Hellevoetsluis Capelle a/d IJssel Nieuwegein Sint-Oedenrode Barneveld Lisse Amersfoort Rijswijk Alphen aan den Rijn Vught Almere Rotterdam s’Hertogenbosch Houten

0418 575 050 020 760 1035 020 316 2121 030 658 5125 020 240 0600 024 357 9999 015 262 0202 010 288 5900 088 700 0800 020 358 2510 040 250 2602 0318 64 8688 030 204 0000 0413 724 200 06 4156 1520 076 766 0050 0592 340 350 030 248 9592 040 230 6306 078 681 1200 023 808 0212 035 523 2688 074 255 3135 070 404 2647 0346 72 7501 030 219 2040 029 733 0300 078 681 1420 070 352 0672 078 880 0700 078 204 9022 018 147 0000 0413 725 130 030 246 4001 0413 72 5130 0342 40 7040 088 252 5800 033 450 8686 070 415 6090 0172 418 958 073 624 0375 036 202 0120 010 437 5555 073 599 1055 079 319 0108

www.ac-systems.com www.abraxax.com www.audiocodes.nl www.alcadis.nl www.aliternetworks.nl www.also.nl www.america-direct.nl www.anixter.nl www.aplusk.nl www.atistelecom.nl www.avnet.com/ts/nl www.bit.nl www.bns.nl www.businesscom.nl www.clouddistributie.nl www.com8.eu www.complies.nl nl.comstor.com www.copaco.com www.dalosy.com www.dcb.nl www.deltanet-telecom.nl www.digital-data.nl www.dimex.nl www.easyhardwaretrading.com www.eeteuroparts.nl www.elspec.nl www.epatra.nl www.etherconnect.com www.exertisgoconnect.nl www.gold-ip.nl www.hoogenboomvangink.nl www.intratel.nl www.ingrammicro.nl www.intratel.nl www.intronics.nl www.ipone.nl www.kannegieter.nl www.kappadata.eu www.larcoz.nl www.lumidee.nl www.lydis.nl www.mcs-nl.com www.nedis.com www.netwayseurope.com

Staat je bedrijf/merk niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Distributeurs van IT- en telecomsystemen Nextel Nimava Group NLtronics Peripheral Systems Technology (PST) Pocos Portland Europe QuestControl Qwerty Raxco Software Sahara Benelux SDC Group Secomp Selecsys Siphon Networks SNEW Service Parts Spierings Computers & Supplies Stebis Stupers Tadicom TD Azlan Tech Data TechAccess Telec Electronics Televersal Temco Computers Tiptel Travion IT Distribution Trimaxx Telecom Distribution Truecom Valadis Van Domburg Partners Warbout Distributie Wave Computers Westcomm Distribution Westcon Group Wortmann-Terra Computers Xpert Data Zycko Benelux

Ede Zeist Oudenbosch Amstelveen Eindhoven Zoetermeer Wormerveer Oss Kaatsheuvel Eindhoven Doetinchem Hellevoetsluis Nieuwleusen Oud-Beijerland Zaltbommel Badhoevedorp Tiel Rosmalen Breda Bodegraven Bodegraven Son Zoetermeer Veghel Nuenen Almere Nijmegen Venlo Naarden Hengelo Ridderkerk Assen Ridderkerk s’Gravenzande Houten s’Hertogenbosch Oldenzaal Amsterdam

0318 665 200 030 693 6444 0165 323 288 020 547 1166 088 010 0700 079 363 0063 075 670 7368 0412 691 123 06 2152 8141 040 261 9676 0314 371 111 0181 390 030 0529 488 888 0186 704 000 073 684 0413 020 659 6998 0344 640 400 073 521 4645 076 572 3033 088 133 4000 088 133 4000 0499 462 121 079 342 2611 0413 724 200 040 295 1090 036 536 6650 024 357 8822 077 324 2322 035 539 9770 074 276 0000 0180 745 888 085 009 0830 0180 545 170 0174 820 218 030 248 9455 073 767 6200 0541 571 818 020 496 8913

Staat je bedrijf/merk niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl

www.nextel.nl www.nimava.nl www.nltronics.nl www.pst.nl www.pocos.nl www.portland.nl www.questcontrol.net www.qwerty.eu www.raxco.nl www.saharabenelux.nl www.sdcgroup.nl www.secomp.nl www.selecsys.nl www.siphonnetworks.com www.snewserviceparts.com www.spierings.net www.stebis.nl www.stupersrosmalen.nl www.tadicom.nl www.azlan.nl www.techdata.nl www.techaccess.nl www.telec.nl www.televersal.com www.temco.nl www.tiptel.nl www.travion.nl www.trimaxx.nl www.truecom.nl www.valadis.nl www.vandomburg.nu www.wbdis.nl www.wave-computers.nl www.westcomm.nl www.westconcomstor.com www.wortmann.de www.xpertdata.nl www.zycko.nl

107


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP en UC&C | Ferry Waterkamp

De Wireless LAN-markt in 2016:

Cloud-based Wifi grootste driver Wifi is al lang niet meer alleen interessant voor het draadloze thuisnetwerk, of voor het gastennetwerk bij de receptie. Wifi is uitgegroeid tot een technologie die in veel sectoren onmisbaar is geworden en geheel nieuwe zakelijke toepassingen mogelijk maakt. Wat zijn de belangrijke trends, en welke spelers pikken een graantje mee op deze miljardenmarkt? De Wifi-markt lijkt weinig last te hebben van een verzadiging of van omzetcijfers die om andere redenen teruglopen. Zo maakte de Wi-Fi Alliance begin dit jaar tijdens de CES in Las Vegas bekend dat er in 2016 drie miljard Wifi-devices over de toonbank zullen gaan. Het totaal komt daarmee op 15 miljard. De installed base bedraagt momenteel 6,8 miljard apparaten1. Als we kijken naar de groeicijfers, dan doet de Wifi-markt het beter dan bijvoorbeeld

de markten voor datacenterservers, Ethernet-switches, voicesystemen en telepresence. Zo becijferde de Synergy Research Group dat de wereldwijde verkoop van Wifi-apparatuur in 2015 op jaarbasis met 5 procent was gegroeid, terwijl zeven andere segmenten het met gemiddeld 2,3 procent moesten doen2. De Dell’Oro Group denkt dat de omzet op de wereldwijde Wireless LAN-markt in 2019 13 miljard dollar zal bedragen.

De omzetgroei komt daarmee ten opzichte van 2015 uit op maar liefst 30 procent3.

Onstuimige groei Voor de onstuimige groei van de markt voor draadloos netwerken – zowel in aantallen als in omzet – worden meerdere verklaringen aangedragen, waaronder: • de exponentiële groei van het mobiele dataverkeer. Volgens Cisco’s Global Mobile Data Traffic Forecast over de periode

Technologische ontwikkelingen zorgen voor kostendaling van Wifiimplementaties 2015-2020 groeit het mobiele dataverkeer inmiddels sneller dan het vast IP-verkeer. Dit is onder andere te danken aan het toenemende aantal apparaten dat via Wifi contact maakt. Een belangrijk deel van het mobiele dataverkeer wordt ‘offloaded’ naar Wifi-netwerken. In 2015 werd er iedere maand 3,9 exabyte aan mobiele data ge-offload naar Wifi-netwerken, terwijl 3,7 exabyte mobiel dataverkeer ook daadwerkelijk via mobiele netwerken werd afgehandeld. Volgens Cisco zal er in 2020 iedere maand 38,1 exabyte aan 108


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

mobiele data worden afgehandeld via Wifi-netwerken. Deze ontwikkeling vraagt om meer en grotere draadloze netwerken. • de snelle opmars van het Internet of Things. Gartner verwacht dat in 2016 6,4 miljard apparaten zijn aangesloten met behulp van het ‘Internet of Things’, zo’n 30 procent meer dan in 20154. Een groot deel van die apparaten zal via Wifi worden aangesloten, zeker als de huidige beperkingen van Wifi worden weggenomen. De

op 802.11ac, de standaard die in theorie snelheden mogelijk maakt tot 1,3 Gbps (zie ook het kader over 802.11ac). De komst van de eerste ‘802.11ac Wave 2’-producten – die inmiddels op de markt zijn verschenen en de lat op theoretisch 7 Gbps leggen – zou de adoptie van 802.11ac en de groei van de Wifi-markt nog verder stimuleren. Bij 802.11ac Wave 2 als aanjager voor de Wifi-markt is overigens wel een kanttekening te plaatsen. “Eigenlijk zou

De komst van de eerste ‘802.11ac Wave 2’-producten zou de groei van de Wifi-markt nog verder stimuleren Wi-Fi Alliance kondigde in dit verband onlangs Wi-Fi HaLow aan dat een groter bereik heeft en beter door muren, vloeren en andere obstakels kan5. Een ander deel van deze markt zal worden geadresseerd met nieuwe technologieën, zoals LoRa (zie ook het kader). • de dalende kosten door de toepassing van nieuwe technologie. Niet alleen de prijzen van de access points staan onder druk, ook technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de kosten voor Wifi-implementaties en -onderhoud dalen. Voorbeelden daarvan zijn de ‘controllerloze’ Wifi-netwerken die geen gebruikmaken van controllers, technologie die het overbodig maakt om naar alle access points een Ethernet-kabel aan te leggen en de opkomst van ‘cloud-managed Wifi’ waarbij het beheer van het draadloze netwerk volledig via de cloud verloopt en vaak ook de controllers in de cloud zijn geplaatst. Cloud-managed Wifi – een markt die volgens IDC in 2018 goed is voor 2,5 miljard dollar – wordt wel gezien als de grootste aanjager voor de Wifi-markt. Het cloud-managed Wifi-model wordt onder andere geboden door Aerohive, Cisco’s Meraki, Mojo Networks (voorheen AirTight Networks) en Ruckus Wireless. • de komst van 802.11ac Wave 2 -producten. Volgens ABI Research was in 2015 39 procent van alle Wifi-access points die werden verkocht gebaseerd

ik zeggen dat de groei van de Enterprise WLAN-markt redelijk onafhankelijk is van de technologie”, aldus John Dinsdale, Chief Analyst en Research Director bij de Synergy Research Group. “Als je terugkijkt, dan zie je dat de uitgaven aan draadloze netwerkproducten niet echt spectaculair stegen door de komst van 802.11a, b, g, n of ac.”

De spelers Het is duidelijk dat de markt voor draadloze netwerken nog een enorme ontwikkeling staat te wachten. Maar wie zijn de spelers die in 2019 de door de Dell’Oro Group voorspelde omzet van 13 miljard dollar mogen verdelen? De potentiële lijst blijkt lang. Wij beperken ons hier tot een korte omschrijving van de spelers die worden genoemd in Gartner’s ‘Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Access Infrastructure6’, aangevuld met enkele spelers die naar onze mening niet mogen ontbreken in dit korte overzicht. In alfabetische volgorde: • Aerohive Networks; is met name actief in Noord-Amerika en EMEA en levert volledig via het kanaal. In 2015 tekende het bovendien Dell op als reseller voor zijn WLAN-producten. Aerohive levert een controllerloze architectuur en een volledig pakket aan access-applicaties als onderdeel van zijn HiveManager-software. • Alcatel-Lucent Enterprise (ALE): is

in oktober 2014 door investeerder China Huaxin gekocht van de Alcatel-Lucent Group. Het bedrijf is actief in alle sectoren en biedt met OmniSwitch, OmniAccess en OmniVista een veelzijdige oplossing op het gebied van switching en WLAN.

LoRa LoRa, wat staat voor Long Range, is een Low Power Wide Area Network (LPWAN)-specificatie die specifiek is ontwikkeld voor het Internet of Things en kan bijvoorbeeld sensoren over kilometers afstand met elkaar verbinden. De draadloze communicatietechnologie is een aanvulling op de bestaande 2G-, 3G- en 4G-netwerken en neemt belangrijke drempels (kosten, verbruik, energie) weg om talloze apparaten aan het internet te verbinden. In Nederland zijn inmiddels de eerste praktijkervaringen met LoRa opgedaan. Zo kondigde KPN in januari van dit jaar een versnelde uitrol aan van zijn LoRa-netwerk. LoRa van KPN ging begin november 2015 live in Rotterdam en Den Haag en zal in het tweede kwartaal van 2016 in heel Nederland beschikbaar zijn. Onder andere de HR Groep maakt van dit netwerk gebruik om verkeersborden en straatmeubilair aan het internet te koppelen en te monitoren via een app op de smartphone. “Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk wat waar staat, welke straatlantaarns kapot zijn en of bankjes in het park populair zijn”, aldus Ed Salome, New Business Manager van HR Groep. Sogeti liet in februari weten dat het de regio Vianen gaat voorzien van een gratis LoRa-netwerk waarop organisaties een beroep kunnen doen voor de ontwikkeling en het gebruik van eigen IoT-toepassingen. Sogeti gebruikt het LoRa-netwerk zelf voor de uitrusting van slimme internetsensoren in vergaderruimten. Daarmee worden bijvoorbeeld klimaat, geluidsniveau en het gebruik van de ruimte gemeten en aangestuurd.

109


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

VoIP en UC&C | Ferry Waterkamp

NETGEAR introduceerde onlangs een cloud-based managementplatform waarmee een compleet Wifi-netwerk op afstand is te beheren • Allied Telesis: nam eind 2014 de Israëlische WLAN-fabrikant Extricom over en integreert dit aanbod nu in de WLAN-oplossing die het zelf al bood. 75 procent van de sales verloopt via het kanaal. Volgens Gartner moet het aanbod van Allied Telesis worden overwogen binnen de gezondheidszorg en publieke dienstverlening. • Avaya: biedt de Wireless LAN 8100 en 9100 Series die onder andere bestaan uit indoor en outdoor access points en een Wireless LAN Orchestration Management System voor het beheer van multi-vendoromgevingen. • Cisco: in omzet de nummer 1 op de WLAN-markt. Cisco biedt naast ‘Meraki

110

Cloud Managed’ met Aironet een meer traditionele WLAN-oplossing. Volgens Gartner maakt het Meraki-portfolio echter een snellere ontwikkeling door dan de Aironet-tegenhanger. • Dell: heeft voor de MKB- en enterprisemarkt strategische OEM-overeenkomsten met respectievelijk Aerohive en Aruba. Deze laatste fabrikant werd in 2015 overgenomen door rivaal Hewlett Packard Enterprise. • D-Link: verdient zijn geld met name met zijn portfolio ‘wired switches’ maar biedt daarnaast ook een uitgebreid WLAN-portfolio. Wat volgens Gartner met name opvalt, is de lage prijs. • Extreme Networks: heeft een uitgebreid

portfolio aan wired en wireless producten en biedt ‘semi-autonome’ access points die werken met en zonder een controller. • Fortinet: biedt onder andere de FortiAP access point, de FortiWIFI-firewall die ook dienst kan doen als access point en de planningtool FortiPlanner. In juli 2015 werd het portfolio verder uitgebreid door de overname van WLAN-pionier Meru Networks. • Hewlett Packard Enterprise: met de overname van Aruba Networks in maart 2015 kwamen de nummer 2 op de switchingmarkt en de nummer 2 op de WLAN-markt samen. De voorgaande jaren slaagde Aruba er telkens in zich in het kwadrant van Gartner bij de leiders te scharen. • Huawei: biedt een breed WLAN-portfolio met onder andere access controllers en indoor en outdoor access points die overweg kunnen met 802.11a, b, g, n en ac. 97 procent van de omzet loopt via het resellerkanaal. • Juniper Networks: kreeg een uitgebreid WLAN-portfolio in handen nadat


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

802.11ac het in 2010 Trapeze Networks overnam van Belden. De laatste jaren lijkt Juniper toch vooral in te zetten op partnerships, onder andere met Aerohive en Ruckus Wireless. • LANCOM Systems: het Duitse bedrijf heeft twee specialisaties: VPN-verbindingen en Wireless LAN’s voor indoor en outdoor gebruik. De WLAN-oplossingen zijn door de eigen R&D-afdeling ontwikkeld en voorzien van het LANCOM Operating System dat voor een gelijkmatige configuratie moet zorgen. • Linksys: is op de Wifi-markt een oude bekende. Het bedrijf werd in 1988 opgericht, in 2003 overgenomen door Cisco en in 2013 doorverkocht aan Belkin. De zakelijke access points die het bedrijf biedt, zijn met name bedoeld voor de kleinere bedrijven. • Mojo Networks: is sinds begin dit jaar de nieuwe naam voor AirThight Networks. Het bedrijf biedt onder andere een reeks access points en cloudgebaseerde Wifi-diensten voor onder andere de beveiliging van Wifi-netwerken. • NETGEAR: heeft een jarenlange ervaring met het aanbieden van wireless netwerken, met name in branches als educatie, zorg en logistiek. Recent introduceerde het bedrijf onder andere een cloud-based managementplatform waarmee een compleet Wifi-netwerk op afstand is te beheren. Ook maakte het bekend de mogelijkheden van zijn twee nieuwe quad-mode 802.11ac wireless access points verder uit te breiden door controllermanagement via de ProSAFE WC7600 and WC9500 Controllers mogelijk te maken. • Ruckus Wireless: beschikt over een breed scala aan indoor en outdoor Smart Wi-Fi producten voor mobiele telecomproviders, ISP’s en grote ondernemingen die voornamelijk via het kanaal worden verkocht. In oktober maakte het bedrijf bekend dat het Cloudpath Networks heeft overgenomen, een zelfstandige leverancier van veilige verbindingssoftware voor Wifi. 1 2 3 4 5 6

• TP-LINK: levert onder andere indoor en outdoor access points en ‘range extenders’ voor de consumenten- en de zakelijke markt. Volgens de IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker over het derde kwartaal van 2015 was 42,9 procent van de wereldwijd verscheepte WLAN-producten van TP-LINK afkomstig. • Xirrus: is wereldwijd actief en biedt oplossingen die naar eigen zeggen ‘presteren onder de zwaarste omstandigheden’. Het portfolio bestaat onder meer uit arrays, access points, cloud-services en bedrade switches. • Zebra Technologies: biedt WLANoplossingen voor onder andere de in-store retail en de sectoren transport, logistiek en manufacturing. In 2014 nam Zebra het WLAN-portfolio van Motorola Solutions over. • Zyxel: biedt Wifi-oplossingen voor zowel het low-end als het high-end segment. Voorbeelden daarvan zijn 802.11ac dual radio access points, WLAN-controllers en een 4G-router waarmee een Wifi-hotspot kan worden opgezet.

Ruime keuze Deze lijst met fabrikanten van WLAN-oplossingen – die nog lang niet compleet is – maakt wel duidelijk dat de WLAN-markt zeer divers is. De keuze voor een fabrikant kan onder andere afhankelijk zijn van de sector waarin de klant actief is, de eisen die worden gesteld aan het netwerk, de omvang van het netwerk, of de dekking binnen of buiten moet worden gerealiseerd en de beheertooling die wordt geleverd. Op het gebied van beheer blijkt cloud-based management een duidelijke trend te zijn.

Van alle access points die in 2015 over de toonbank gingen, was 39 procent gebaseerd op de 802.11ac-standaard, zo berekende ABI Research. Deze standaard is in januari 2014 goedgekeurd door het Institute of Electrical and Electronics Engineers en heeft daarmee als opvolger van 802.11n vaste voet aan de grond gekregen. Het merendeel van de 802.11acproducten maakt nu nog gebruik van ‘Wave 1’ van de standaard. Deze eerste versie biedt een theoretische bandbreedte van 1,2 Gbps op de 5 GHz-band door meerdere kanalen te bundelen. ‘Wave 2’ belooft theoretische snelheden tot zo’n 6,9 Gbps en maakt daarbij gebruik van ‘Multi-User MIMO’ waardoor de verschillende zenders tegelijkertijd gebruikt kunnen worden om meerdere clients met een lager aantal ‘spatial streams’ tegelijk te bedienen. De afgelopen maanden zijn inmiddels de eerste 802.11ac Wave 2-producten op de markt verschenen. Toch moest Gartner in september 2015 – toen het zijn ‘Magic Quadrant for the Wired an Wireless LAN Access Infrastructure’ introduceerde – concluderen dat die eerste Wave 2-producten nog beperkt zijn in functionaliteit. Zo constateerde Gartner dat de snelheid vaak nog is beperkt tot ongeveer 1,7 Gbps, en dat voor de verbindingen naar de upstreamswitches alleen 1 Gbps wordt ondersteund. “Geen enkele vendor bood voor zijn Wave 2-access points een migratie naar IEEE 802.3bz, de standaard die na ratificatie 2,5 Gbps/5 Gbps over Cat 5e/Cat 6-bekabeling mogelijk maakt.” Overigens staan de opvolgers van 802.11ac in de vorm van 802.11ax en 802.11ay alweer in de startblokken. Deze geplande draadloze standaarden bieden ondersteuning voor snelheden van 30 tot 100 Gbps.

http://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-device-shipments-to-surpass-15-billion-by-end-of-2016 https://www.srgresearch.com/articles/2015-review-shows-low-growth-enterprise-spending-wide-variances-segment http://www.delloro.com/news/wireless-lan-market-remains-on-track-to-record-revenues-approaching-13-billion-by-2019-according-to-delloro-group-forecast-report http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317 http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-halow https://www.gartner.com/doc/3122417/magic-quadrant-wired-wireless-lan 111


Meer communicatie met het ICT channel? Sellair ondersteunt als uitgever en contentproducent vendoren en distributeurs met effectieve en doelgerichte (multi-channel) marketingcommunicatie naar businesspartners in de ICT- en Telecombranche op basis van (een selectie uit) de meest complete database in de markt. ChannelConnect garandeert het grootste bereik in het ICT-kanaal: online en met diverse printuitgaven Nummer 6/7 | december 2015 | ChannelConnect is een uitgave van Sellair

Connect

HET KENNISPLATFORM VOOR IT-BUSINESS PARTNERS

Covergentie

Kay Reijnen & Robbert Heemskerk Motto Communications | 10

64 Thema

82 Op de koffie

14 Distributeur aan het woord

IoT: goudmijn of gouden bergen?

Diane Sestig, Dupaco

Peter Jansen, Tech Data

EXCLUSIEF

ChannelConnect verschijnt acht keer per jaar in een oplage van 10.000 stuks www.channelconnect.nl Vier specials als naslagwerken in een oplage van 10.000 stuks

◼ SECURITY APPLIANCES

2016

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DE ICT & TELECOM DISTRIBUTEURS IN NEDERLAND EN BELGIË

◼ SECURITY SOFTWARE Aangeboden door:

DOSSIER DOSSIER Andere dossiers DOSSIER DOSSIER DOSSIER DISTRIBUTEURS

DATACENTER & CLOUD

VoIP en UC&C

◼ BEDRIJFSPROFIELEN ◼ ADRESSEN ◼ CONTACTEN ◼ SPECIALISTEN ◼ DIENSTEN

Aangeboden door:

Andere dossiers SECURITY

DATACENTER & CLOUD

DATACENTER & CLOUD

DOSSIER

2016

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER (COLOCATIE) DATACENTERS EN INFRASTRUCTUUR TOELEVERANCIERS

◼ BEDRIJFSPROFIELEN ◼ ADRESSEN ◼ CONTACTEN ◼ SPECIALISTEN

April 2016 | Het VoIP en UC&C Dossier 2016 is een uitgave van Sellair

◼ MOBILITY & SECURITY ◼ CLOUD SECURITY

ICT & Telecom

Juni 2016 | Het Datacenter Dossier 2016 is een uitgave van Sellair

UITGEBREID OVERZICHT SECURITYPRODUCTEN EN -DIENSTEN VOOR DE ICT-PROFESSIONAL

September 2016 | Het Distributeurs Dossier 2016 is een uitgave van Sellair

Oktober 2016 | Het Security Dossier 2016 is een uitgave van Sellair

2016

VoIP en UC&C

DOSSIER

2016

UITGEBREID OVERZICHT VOIP EN UC&C PRODUCTEN EN DIENSTEN VOOR DE ICT-PROFESSIONAL

◼ DIENSTEN

DOSSIER VoIP en UC&C

DOSSIER DOSSIER DOSSIER

Aangeboden door:

Andere dossiers SECURITY

VoIP en UC&C

DOSSIER DOSSIER

◼ BEDRIJFSPROFIELEN ◼ ADRESSEN ◼ CONTACTEN ◼ SPECIALISTEN ◼ DIENSTEN

DOSSIER DOSSIER DISTRIBUTEURS

Aangeboden door:

Andere dossiers SECURITY

DATACENTER & CLOUD

DOSSIER DOSSIER

DOSSIER DOSSIER DISTRIBUTEURS

www.datacenterdossier.nl www.distributeursdossier.nl www.security-dossier.nl www.voipdossier.nl

De grootste Hosting en ISP community website van Nederland www.isptoday.nl B2B kennisplatform voor online marketing, gericht op MKB, ondernemers, managers en zelfstandige professionals www.xperwise.nl Conceptontwikkeling en organisatie van o.a. incentives, relatiedagen, vip arrangementen, partner events, productpresentatie en beurzen. Met ruime ervaring in de ICT www.events2be.com

Neem contact op 035 642 3000 Arendstraat 41 | 1223 RE Hilversum Postbus 145 | 1400 AC Bussum 035 642 3000 | info@sellair.nl


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

VoIP-technologie | Michiel van Blommestein

Directeur Arend Karssies van NETGEAR Benelux:

‘Schaalbare netwerken cruciaal voor VoIP’ VoIP-applicaties kunnen nog zo stabiel of betrouwbaar zijn, als het netwerk faalt is bellen alsnog onmogelijk. Vooral netwerkleveranciers met MKB-producten hebben in het verleden gekozen voor prijs boven snelheid en stabiliteit. NETGEAR pakt het anders aan en is mede daardoor gekozen tot exclusieve netwerkleverancier voor enkele grote VoIP-distributeurs.

Waar innovatie in andere ICT-deelgebieden zorgt voor minder verbruik van resources, zal het verkeer bij networking altijd blijven toenemen. VoIP is daar slechts een van de drivers van, vindt regionaal director Arend Karssies van NETGEAR Benelux. “Jaren geleden had je eigenlijk alleen gelijkwaardig dataverkeer”, zegt hij. “Maar nu is

‘We maken grootzakelijke technologie betaalbaar voor het MKB’ infrastructuur een echte unified omgeving geworden met verschillende stromen en verschillende prioriteiten op het netwerk. Dat moet gemanaged worden. Wie nu een netwerk aanlegt, moet er rekening mee houden dat het in de toekomst alleen maar sneller moet worden en dat de afhankelijkheid ervan groter zal zijn. Als een switch uitvalt, kan een callcenter dat op VoIP werkt geen telefoontjes meer plaatsen.”

Live-applicatie Op die twee punten claimt Karssies dat NETGEAR een pionier is. Wat www.netgear.nl

IT-professionals bijvoorbeeld al jaren met data doen, namelijk backuppen, doet NETGEAR bijvoorbeeld met switches. “Dat doen we door te stacken”, zegt hij erover. “Wat gebeurt er als die ene switch uitvalt? Ligt er dan een plan B en gaat het naadloos in elkaar over?” Maar ook pure snelheid is van groot belang, en dat geldt dubbel zo hard voor VoIP-applicaties. Vrijwel alle distributeurs van VoIP-producten bieden NETGEAR aan, en enkele doen dat volgens Karssies zelfs exclusief. “VoIP is een live-applicatie. Het mag niet eventjes langzamer omdat het netwerk druk is, want dan heb je een half gesprek”, legt hij de populariteit uit. “Dat is alsof je bewakingscamera’s hebt, maar de beelden van een boef die iets steelt, komen pas een half uur later binnen. Een kleine latency is bij VoIP funest.”

door grootzakelijke organisaties wordt gebruikt betaalbaar maken voor het MKB”, zegt Karssies. “Die technologie moet beschikbaar zijn voor iedereen. Wij willen geen dingen namaken en ze goedkoop in de markt zitten.” Hij wijst op cijfers van analistenfirma Context die NETGEAR bovenaan zijn lijstje van marktleiders in diverse segmenten plaatst. “Maar ik word graag uitgedaagd en ik vraag resellers dan ook om mij uit te dagen om met betere oplossingen te komen. Wij gaan heel graag in gesprek met bestaande en nieuwe klanten.”

Betaalbaar voor MKB Het drijft mede de vraag naar verbindingen van 10 Gigabit Ethernet bij het MKB. Snelheden die in de ogen van velen vrijwel exclusief zijn weggelegd voor grote bedrijven. Het is een gat waar NETGEAR ook dit jaar met veel genoegen in springt met haar nieuwe serie M4300 managed switches en nieuwe modellen web managed switches van 8 tot 48 poorten. Daarmee is het 10 GbE-gamma volgens Karssies voorlopig compleet. Het is een strategie die NETGEAR zal blijven volgen. “Wij blijven technologie die normaal

nl.sales@netgear.com

0182 587 000 113


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Infrastructuur | Rene Frederick

Wifi-connectiviteit als nieuwe basisbehoefte

‘Xirrus CommandCenter levert Wifi as a service’ Wifi wordt wel eens gekscherend als primaire basisbehoefte toegevoegd aan de piramide van Maslov. Soms zelfs nog vóór de fysieke behoeften onderdak en voeding. Maar is het een grap? In diverse markten en verticals is Wifi-connectiviteit niet te onderschatten, vindt Ramón Hemelrijk die als regional director verantwoordelijk is voor de activiteiten van Wifi-specialist Xirrus in de Benelux. Volgens Ramón Hemelrijk van Xirrus is overal en altijd toegang hebben tot het internet onlosmakelijk verbonden met een moderne leef- en werkstijl. “We weten inmiddels eigenlijk niet beter dan dat Wifi overal beschikbaar is”, aldus Hemelrijk. “Onze CEO Shane Buckley zei recent dat het hem niet zou verbazen als de Verenigde Naties het kunnen beschikken over een Wifi-verbinding zou introduceren als mensenrecht. En dat terwijl Wifi-connectiviteit pas tien jaar standaard in laptops en mobieltjes zit. In die tien jaar heeft Wifi de wereld echt veroverd.” Hemelrijk ziet de opkomst van het Internet of Things als een katalysator voor de wereldwijde groei van Wifi. Nu al hebben wereldwijd zo’n vijf miljard apparaten een connectie via Wifi-netwerken en analisten voorspellen dat dit er tegen 2020 vijf keer zoveel zullen zijn. Maar ook bij Wifi brengt

Ramón Hemelrijk

www.xirrus.com

een dergelijke explosieve groei uitdagingen met zich mee, vertelt Hemelrijk. “Goede connectiviteit betekent betrouwbare en stabiele verbindingen en afdoende bereik. Maar de ene Wifi is de andere niet en de kwaliteit van veel openbare hotspots laat in de praktijk behoorlijk te wensen over”, aldus Hemelrijk. “Daarbij willen we ook kunnen telefoneren via Viber, Whatsapp of Skype for Business en gaat er steeds meer video door de ether. High-density draadloze netwerken zijn dus onontbeerlijk, vooral omdat er talloze plaatsen, zoals winkelcentra, musea en universiteiten, zijn waar veel mensen tegelijkertijd het netwerk willen gebruiken.”

Verticals Xirrus is inmiddels acht jaar actief in Nederland, de laatste twee jaar onder leiding van Hemelrijk. Het Amerikaanse bedrijf heeft hier zo’n 50 resellers en honderden bedrijven en organisaties in verticals zoals het onderwijs, de hospitalitymarkt, zorgsector en overheid aan zich gebonden. De basis van de dienstverlening is geavanceerde functionaliteit in combinatie met uitstekende Wifi-connectiviteit voor bedrijven en organisaties in specifieke sectoren en verticale markten. De zorgsector is zo’n markt, aldus Hemelrijk. Wifi-connectiviteit speelt volgens hem een belangrijke rol in die sector waar de kwaliteit van de zorg door middel van ondermeer patiëntmonitoring verbeterd wordt, mensen langer zelfstandig wonen en het schaarser wordende personeel efficiënt kan worden ingezet. “Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid

sales-emea@xirrus.com

0627 482 528

en beveiliging van Wifi. Maar het betekent ook dat dienstverlening in de markt belangrijker wordt.”

CommandCenter In dat licht introduceerde Xirrus begin 2016 de dienst CommandCenter in navolging op de high-density Wifi-oplossingen met multi-radiotechnologie en EasyPass Personal Wifi. Met EasyPass Personal kunnen organisaties zelf een beveiligde persoonlijke netwerkverbinding aanbieden via een openbaar Wifi-netwerk.

High-density draadloze netwerken zijn tegenwoordig onontbeerlijk “CommandCenter stelt managed service providers in staat om Wifi as a service aan te bieden en alle access points van klanten te monitoren via een veilige persoonlijke cloud”, legt Hemelrijk uit. “Met dergelijke functionaliteiten kunnen managed service providers proactief meer service bieden, bijvoorbeeld bij een dreigende storing of de noodzaak van capaciteitsuitbreiding. Probleemloos voldoen aan de basis-behoefte van goede Wifi-connectiviteit komt zo voor bedrijven binnen handbereik,” sluit Hemelrijk af. @Xirrus 115


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Marktoverzicht | redactie Leveranciers WLAN-systemen 4IPnet Adyton Systems Allied Telesis Arista Networks Aruba Networks AVM for ICT Awingu Barracuda Networks Brocade Clavister Dell SonicWall D-Link Draytek Edimax Technology EnGenius Extreme Networks Fortinet Green Peak Huawei Intellinet KEMP Technologies Kerio Technologies (BIT) Lancom Systems Lantronix LiteSpeed Loadbalancer.org MCS Mobotix Mojo Networks Palo Alto Networks

116

Taipei (Taiwan) Den Haag Rozenburg Amsterdam Utrecht Wijchen Lochristi (BelgiĂŤ) Venlo Amsterdam Zuid-Oost Amsterdam Amsterdam Rotterdam Oldenzaal Eindhoven De Meern Utrecht Amersfoort Utrecht Amstelveen Atlanta (VS) Amsterdam Ede Krommenie Breda Basking Ridge (VS) Portsmouth (VK) Rotterdam Langmeil (Duitsland) Mountain View (VS) Duivendrecht

00886 2 2718 7000 0840 038 270 020 795 0020 020 345 0967 033 707 4123 024 324 9787 0032 932 420 55 036 522 5344 020 718 6931 020 260 0887 020 674 4200 010 799 4348 054 157 1818 040 250 1200 030 669 1417 030 800 5100 033 454 6750 030 262 1157 020 430 0919 00404 442 8000 020 217 0680 0318 648 628 0049 2405 49936 243 0800 526 8766 001 908 745 2118 0044 330 3801 064 010 437 5555 0049 6302 98160 001 650 641 0027 020 808 4600

www.4ipnet.com www.adytonsystems.com www.alliedtelesis.eu www.aristanetworks.com www.arubanetworks.com www.avm.de www.awingu.com www.ibarracuda.nl www.brocade.com www.clavister.com www.sonicwall.com www.dlink.nl www.draytek.nl www.edimax.nl www.engenius-europe.com www.extremenetworks.com www.fortinet.com www.greenpeak.com e.huawei.com/uk www.intellinet.com www.kemptechnologies.com www.kerio.nl www.lancom.eu www.lantronix.com www.litespeedtech.com www.loadbalancer.org/uk www.mcs-nl.com www.mobotix.com www.mojonetworks.com www.paloaltonetworks.com

Staat je bedrijf/merk niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl


vo i p en u c& c d ossi e r 2 016 | channe lco nnec t

Leveranciers WLAN-systemen Patton Pika Technologies Proxim QNO RadioAccess Radware RedSocks Ruckus Wireless SecPoint Sitecom Spectralink TP-Link TrendNet Ubiquiti Networks Wentzo Wireless Xirrus ZyXel

Gaithersburg (VS) Roosendaal Vianen Son en Breugel Geldermalsen Amstelveen Den Haag Roermond Tiel Rotterdam Garderen Nieuwegein Torrance (VS) Goedereede Garderen Hertfordshire (VK) Hoofddorp

001 301 975 1000 076 508 3560 0347 358 460 0499 471 010 085 201 2345 020 758 5741 088 133 3333 0800 450 0014 0344 653 690 010 238 3322 0577 463 066 030 603 6568 001 310 961 5500 0187 820 204 0577 460 008 0044 118 963 7684 023 555 3689

www.patton.com www.pikatech.com www.proxim.com www.qno-europe.nl www.radioaccess.nl www.radware.com www.redsocks.nl www.ruckuswireless.com www.secpoint.nl www.sitecom.com www.spectralink.nl www.tp-link.com www.trendnet.com www.ubnt.com www.wentzo.com www.xirrus.com www.zyxel.nl

Leveranciers van belapps CreditCall App Schiedam 010 248 0304 Facebook (Messenger) Mega Mobile Venlo 077 321 9102 Talk360 Delft 06 815 686 65 Truphone Bilthoven 030 760 0556 WhatsApp Mountain View (VS)

Staat je bedrijf/merk niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl

www.creditcallapp.com fb.com www.megamobile.eu www.talk360.com www.truphone.com www.whatsapp.com

117


voi p en uc&c dossier 201 6 | chan n e lco n n ec t

Agenda 2016 / 2017

Agenda telecom events 2016 TSOC zomer BBQ Zandvoort IFA Berlijn Berlijn ICT2017 Nieuwegein Telecom Infra Event Rotterdam Expeditie ICT Big Data Expo 2016 Utrecht Carriers World 2016 London Universal Communications Utrecht Bits&Chips Smart Systems Den Bosch Cloud Comms 16 Veenendaal SDN & Openflow World Den Haag Security-Congres 2016 Amsterdam Arena Broadband World Forum Londen Storage Expo Utrecht Tooling Event Utrecht Infosecurity.nl Utrecht Smart Connect Event Utrecht Telecom Insights 2016 Den Haag Telecom Inspirience Awards 2016 Rotterdam Expeditie ICT Channel Awards 2016 Utrecht

25 augustus 2 september 8 september 15 september 20 september 21-22 september 22 september 27 september 28 september 6 oktober 11-14 oktober 12 oktober 18-20 oktober 2-3 november 2-3 november 2-3 november 10-11 november 16 november 17 november 29 november 7 december

www.tsoc.nl b2b.ifa-berlin.com www.ict2017.nl www.telecominfraonline.nl www.expeditie-ict.nl www.bigdata-expo.nl www.terrapinn.com www.computableseminars.nl www.bits-chips.nl/smartsystems www.kantoornet.nl www.layer123.com/sdn www.security-congres.nl www.broadbandworldforum.com www.storage-expo.nl www.thetoolingevent.nl www.infosecurity.nl www.smartconnectevent.nl www.telecompaper.com www.tbmnet.nl www.expeditie-ict.nl www.channelweb.nl

23-24 januari 2 februari 27 feb.-2 maart 14-17 maart 20-24 maart 24-27 april

www.iottechexpo.com www.tsoc.nl www.mobileworldcongress.com www.zorg-en-ict.nl www.cebit.de www.mvnosworldcongress.com

2017 IoT Expo 2017 TSOC Annual Dinner Mobile World Congress 2017 Zorg & ICT CeBIT MVNOs World Congress

118

Londen Wassenaar Barcelona Utrecht Hannover Madrid

Staat je evenement niet in het overzicht, stuur een mail naar info@channelconnect.nl


Introducing

Logitech GROUP Kit ® with Intel NUC A VIDEO CONFERENCING FAMILY THAT ACTUALLY GETS ALONG. Finally, an affordable, simple and complete collaboration solution for your meeting rooms. Logitech GROUP Video conferencing system for mid to large-sized meeting rooms

Intel® NUC High performance, ultra-compact form factor with Intel Unite

Wireless Touch Keyboard K400 Plus Wireless keyboard with integrated touchpad and 10 m range

Illuminari Quicklaunch SE Enable collaboration with the simple and fully configurable user interface

For more information: www.logitech.com/ConferenceCamKit

Available from


bereikbaar zijn zoals bereikbaar zijn zoals jij wilt

www.speakup.nl

Profile for ChannelConnect

VoIP en UC&C Dossier 2016  

VoIP en UC&C Dossier 2016  

Profile for sellair
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded