Page 81

datacente r & clou d d ossi e r 2 017 | channe lco nnec t

SERVICE

Vijfde editie Service | de redactievan omvangrijke gids verschijnt dit najaar

Security Dossier 2017 Security Dossier 2017

SERVICE

Vijfde editie van omvangrijke gids verschijnt dit najaar

Dit najaar verschijnt weer het jaarlijkse Security Dossier van uitgeverij Sellair. In het dossier vind je alle trends en ontwikkelingen, profielen van Nederlandse bedrijven en de uitdagingen waarvoor ICT-resellers op security-gebied steeds vaker komen te staan. Dit verschijnt weer het jaarlijkse Security Dossier van uitgeverij Sellair. In het dossier vind door: najaar de redactie je alle trends en ontwikkelingen, profielen van Nederlandse bedrijven en de uitdagingen waarvoor ICT-resellers op security-gebied steeds vaker komen te staan.

H H ‘Alles over IoT, GDPR en door: de redactie et Security

Dossier 2017 is een jaarlijkse special van ChannelConnect en biedt veel redactionele artikelen rond et Security Dossier 2017 is een jaarlijkse special van ChannelConnect en biedt veel redactionele artikelen rond

security-experts, trends en ontwikkelingen, wet- en regelgeving en nationale en internationale events. Belangrijke thema’s van dit jaar zijn security-experts, trends en ontwikkelingen, wet- en regelgeving en nationale en internationale events. Belangrijke thema’s van dit jaar zijn

andere cyberbedreigingen’ ‘Alles over IoT, GDPR en actuele security-thema’s. Daarnaast Internet of Things (IoT), de GDPR en andere cyberbedreigingen’ is het dossier gevuld met achtercyberbedreigingen als ransomware. grondverhalen, opinies, columns van Oktober 2017 | Het Security Dossier 2017 is een uitgave Oktobervan 2017Sellair | Het Security Dossier 2017 is een uitgave van Sellair

actuele security-thema’s. Daarnaast is het dossier gevuld met achtergrondverhalen, opinies, columns van

2017

2017

◼ MOBILITY & SECURITY SECURITY UITGEBREID OVERZICHT ◼ CLOUD SECURITY DOSSIER SECURITYPRODUCTEN EN -DIENSTEN DISTRIBUTEURS ◼ SECURITY APPLIANCES SECURITY VOOR DE ICT-PROFESSIONAL DOSSIER DOSSIER ◼ SECURITY SOFTWARE Aangeboden door:

DISTRIBUTEURS

DATACENTER & CLOUD

DATACENTER & CLOUD

VoIP en UC&C

DOSSIER DOSSIER Andere dossiers

DOSSIER DOSSIER ◼ MOBILITY & SECURITY

VoIP en UC&C

SECURITY UITGEBREID OVERZICHT DOSSIER ◼ CLOUD SECURITY DOSSIER SECURITYPRODUCTEN EN -DIENSTEN DISTRIBUTEURS ◼ SECURITY APPLIANCES SECURITY VOOR DE ICT-PROFESSIONAL DOSSIER DOSSIER ◼ SECURITY SOFTWARE

Channel_Dossiers_2017_Covers.indd 1

Aangeboden door:

12-09-17 16:07

DISTRIBUTEURS

DATACENTER & CLOUD

DATACENTER & CLOUD

VoIP en UC&C

DOSSIER DOSSIER Andere dossiers

DOSSIER DOSSIER Channel_Dossiers_2017_Covers.indd 1

VoIP en UC&C

DOSSIER

12-09-17 16:07

Ook zijn er overzichten van distributeurs en resellers op de Nederlandse Internet of Things (IoT), de GDPR en security-markt. cyberbedreigingen als ransomware. Ook er overzichten van distribuGidszijn in security teurs en resellers op 2017 de Nederlandse Het Security Dossier is de vijfde security-markt. editie van het dossier en heeft grote

als naslagwerk en informatiebron. De special biedt volop mogelijkheden voor profilering voor Nederlandse bedrijven en is daarnaast een belangrijke springals naslagwerk en informatiebron. De plank voor buitenlandse organisaties die specialwillen biedtworden volop mogelijkheden voor actief op de Nederlandse profilering voor Nederlandse bedrijven markt. en is daarnaast een belangrijke springplank voor buitenlandse organisaties die Meedoen? actief willen worden op de Nederlandse Alle artikelen en overzichten uit de markt. gedrukte uitgave met een oplage van ruim 10.000 exemplaren worden Meedoen? doorgeplaatst op de website Alle artikelen en overzichten uit de www.security-dossier.nl gedrukte uitgave met een oplage vanspecial ruim 10.000 exemplaren worden De verschijnt eind oktober, kort doorgeplaatst op de die website voor de beurs InfoSecurity op 1 en

www.security-dossier.nl 2 november plaatsvindt in Jaarbeurs

Utrecht. Voor adverteren, een (uitgeDe special verschijnt oktober, kort breide) vermelding eneind andere commervoor beurs InfoSecurity die op 1ons en ciële de mogelijkheden belt u met 2 november salesteam. « plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht. Voor adverteren, een (uitgebreide) vermelding en andere commerciële mogelijkheden belt u met ons salesteam. «

bekendheid verworven in de markt. Gids in security Het dossier verschijnt eind oktober Het Security Dossier 2017 is voor de vijfde en dient als oriëntatiegids een editie van hetde dossier en heeftBeurs. grote bezoek aan Infosecurity bekendheid verworven in de markt. Het kan daarnaast ook geraadpleegd Het dossier verschijnt eind oktober en dient als oriëntatiegids voor een bezoek aan de Infosecurity Uw bedrijf in het Security Beurs. Dossier? Het kan daarnaast ook geraadpleegd Leveranciers, dienstverleners, distributeurs en andere aanbieders van security-oplos-

singen en -diensten die willen bijdragen aanm het security Dossier kunnen nieuws, visies, onderzoek of andere content aanbieden bij redactie@channelconnect.nl. Uw in het Security Dossier? Zoekbedrijf voor commerciële mogelijkheden contact met eric@sellair.nl. Deadline is Leveranciers, dienstverleners, distributeurs en andere aanbieders van security-oplos13 oktober 2017 en de verschijning staat gepland voor eind oktober. singen en -diensten die willen bijdragen aanm het security Dossier kunnen nieuws, visies, onderzoek of andere content aanbieden bij redactie@channelconnect.nl. ChannelConnect | september 2017 | is 59 Zoek voor commerciële mogelijkheden contact met eric@sellair.nl. Deadline 81 13 oktober 2017 en de verschijning staat gepland voor eind oktober.

Profile for ChannelConnect

Datacenter & Cloud Dossier 2017  

Datacenter & Cloud Dossier 2017

Datacenter & Cloud Dossier 2017  

Datacenter & Cloud Dossier 2017

Profile for sellair
Advertisement