Page 1

!

Bewaar Exemplaar

Álle informatie over de

142 FYSIEKE DATACENTERS IN NEDERLAND OF ACTIEF OP DE NEDERLANDSE MARKT

 Bedrijfsprofielen  Adressen  Contacten  Specialiteiten  Diensten Wordt u aangeboden door:

Connect HET GROOTSTE TELECOMBLAD VAN NEDERLAND

I CTUpdate HET MANAGEMENTBLAD IN IT EN TELECOM

December 2014 | Het Datacenter & Cloud Dossier 2015 is een uitgave van:

Datacenter & Cloud Dossier 2015 “Cisco’s SDN strategie met Application Centric Infrastructure” Lees snel op pagina 7 wat Cisco voor u kan betekenen...

Met o.a.: Adressenoverzicht datacenters Nederland Infrastructuur Branche verenigingen Bouwers en inrichters Koeling & luchtbehandeling Stroomoplossingen en stroombeveiliging Netwerkproducten LOSSE Servers & Storage PRIJS € 49,-


Dit is niet zomaar een toren...

...dit is uw eigen data vloer! Alticom biedt 24 slimme, state of the art datacenters door heel Nederland. Waarin u al vanaf 8 racks uw eigen vloer heeft. Waar ‘slim’ ook allerlei besparingen en veel extra’s inhoudt. We noemen het: ‘smartsave uw data’. Maar oordeelt u vooral zelf. We maken graag een afspraak.

datacenters@alticom.nl Tel. +31 (0)522 24 34 28 www.alticomdatacenters.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Colofon

Het Datacenter & Cloud Dossier 2015 is een uitgave van Channel BV, uitgever van o.a. Connexie Magazine, ChannelConnect, ICT Update en Telecommagazine. Opmerkingen en suggesties over deze uitgave graag richten aan: datacenter@sellair.nl Adres Channel BV Communicatieweg 1 3641 SG Mijdrecht Telefoon: +31(0)20 347 26 70 www.channelbv.nl redactie@channelbv.nl Adres Sellair BV Arendstraat 41 1223 RE Hilversum Postbus 145 1400 AC Bussum Telefoon +31 (0)35 642 3000 www.sellair.nl info@sellair.nl BLADMANAGER Eric Luteijn REDACTIE & MEDEWERKERS Pim Hilferink (Redactiechef) Ferry Waterkamp Dirkjan van Ittersum Michiel van Blommestein Rashid Niamat Mirjam Hulsebos Dick Schievels Eric Luteijn VORMGEVING & DTP DTP-Angel Angela@DTP-Angel.nl PROJECT MANAGER Laurens Koetsier WEBREDACTEUR Pim Hilferink Marketing, projectmanagement & exploitatie: Sellair BV Eric.Luteijn@sellair.nl Laurens.Koetsier@sellair.nl Jan.Erber@sellair.nl Rick.vos@sellair.nl Prijs: kosteloos voor abonnees van ChannelConnect, Connexie Magazine, ICT Update en Telecommagazine. Losse verkoopprijs: € 49,50 Distributie naar abonnees van ChannelConnect, Connexie Magazine, ICT Update en Telecommagazine Oplage: 15.000 stuks DRUK Boom & Verweij, Mijdrecht Het Datacenter & Cloud Dossier 2015 is een uitgave van:

Het Datacenter & Cloud Dossier 2015 mag niet worden gereproduceerd, geheel noch gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. Het Datacenter & Cloud Dossier 2015 is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Het Datacenter & Cloud Dossier 2015 is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Het Datacenter & Cloud Dossier 2015 behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.

Lezersservice

Voor onze wekelijkse e-mail nieuwsbrief kunt u zich (gratis) aanmelden via de website: www.channelbv.nl | www.channelconnect.nl | www.connexie.nl Hier kunt u dagelijks terecht voor nieuws, achtergronden, marktcijfers, opinie en videointerviews. Voor het wijzigen van adresgegevens en/ of overige vragen kunt u contact opnemen met onze abonnementen-administratie via: eric@channelbv.nl of 035-642 3000.

Datacenter & Cloud Dossier 2015 De redacties van de vier vakbladen van Channel bv, Connexie Magazine, ChannelConnect, Telecommagazine en ICT Update en de daaraan verbonden websites, schrijven vrijwel dagelijks over ontwikkelingen in de private en commerciële datacenters en haar periferie. Alles gaat namelijk naar de cloud. En daar willen onze lezers natuurlijk ook het laatste nieuws over horen. De private cloud, public cloud, hybride cloud, het Internet of Things, het is onze toekomst. Maar de cloud zou niet mogelijk zijn zonder alle geavanceerde hardware en slimme software in al die datacenters die de ruggengraat van die cloud vormen. Veel daarvan is bedacht en doorontwikkeld door diverse Nederlandse datacenter- en cloudspecialisten. De datacentersector heeft zich in de afgelopen vijftien jaar enorm snel ontwikkeld. Tot 2002/3 kon het allemaal niet op, maar na het barsten van de internetbubbel is er veel veranderd. De mondiale concurrentie dwingt tot slimmer, economischer, zuiniger en sneller werken. Waarbij ook de veranderende wet- en regelgeving op milieu- en databeschermingsgebied natuurlijk een belangrijke rol speelt. Het is erg interessant om te zien hoe Nederland zich heeft ontwikkeld tot een mondiale speler in datacenterland. Nederland kent inmiddels drie belangrijke ‘ports’: Schiphol, de haven van Rotterdam en de AMS-IX, het grootste internetknooppunt ter wereld. Toen we afgelopen maart op het DCE Congres in Monaco waren, konden we dan ook de ene na de andere landgenoot zo uit de 1.500 bezoekers plukken. ‘Goh wat doen jullie hier…?’ De digitale-infrastructuursector is dus erg belangrijk geworden voor de BV Nederland. De politiek houdt zich er wel mee bezig, maar vooral op het gebied van regelgeving. Om het economisch potentieel optimaal te ontsluiten en van Nederland de ‘Silicon Valley’ of ‘Digitale Delta’ te maken, moet er nog het nodige water door de zee stromen. De sector is volop bezig om zich te organiseren met het oog op de gezamenlijke belangenbehartiging richting Den Haag. Nederland ICT – als overkoepelende organisatie voor de hele ICT-branche – is daar al jaren kind aan huis. Jongere organisaties als de DHPA en ISPConnect maken zich in het bijzonder sterk voor de hostingindustrie, en ook een aantal commerciële datacenters is bezig met de oprichting van een vereniging. Als overkoepelend orgaan en spreekbuis van, en aanspreekpunt voor de Nederlandse digitale-infrastructuursector is kortgeleden de stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) opgericht. Een van de aanleidingen voor de ontwikkeling van het Datacenter & Cloud Dossier 2015 was om de relatief jonge en snel groeiende datacentersector een gezicht te geven en partijen – zowel aan de vraag- als aanbodkant – een afspiegeling van de markt en een zo compleet mogelijk overzicht met diverse ingangen te bieden, zodat bedrijven en onderwerpen snel gevonden kunnen worden. Lijstjes met ‘wie is wie en wie doet wat?’ in de waardeketen, interessante weetjes en natuurlijk meerdere informatieve achtergrondartikelen. Als vervolg op deze eerste gedrukte uitgave komen de websites www.datacenterdossier.nl en www.dutchdatacenterguide.com in de lucht. Daar treft de bezoeker naast actueel datacenternieuws en geactualiseerde bedrijfsgegevens ook diepgang in achtergrondverhalen en interviews, de uitkomsten van marktonderzoeken, whitepapers, videoverslagen en nog veel meer. Ondanks onze inspanningen om zo volledig mogelijk te zijn hebben we ongetwijfeld niet iedereen die ertoe doet vermeld. Staat u er niet tussen, mail dan naar datacenter@sellair.nl Daar kunt u ook terecht met uw opmerkingen, suggesties en kritiek op dit eerste Datacenter Dossier. We zijn reuze benieuwd! Eric Luteijn Bladmanager eric@channelbv.nl

Voorwoord 3


Datacenter & Cloud Dossier 2015

4 Intronics


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Inhoud Datacenterinrichting

Voorwoord & Colofon ............................................ 3 The Dutch Datacenter Market ................................ 6

77

Remtech ............................................................ 78

Koeling & luchtbehandeling Stroomoplossingen & stroombeveiliging

Coverartikel Cisco ................................................ 7 Microsoft nadert theoretisch ideaal ...................... 10

81 84

Aandachtspunten selectie datacenter .................. 13

Raritan ............................................................... 85

Contracten en SLA’s ............................................ 16

Eaton ................................................................. 86

Leveranciers & installateurs bekabeling

Server verhuizen .................................................. 19 Nederland in Europese top .................................. 20

Infrastructuur

Panduit Benelux ................................................. 89

23

Relined ............................................................... 24

Internet Exchange

88

Netwerkproducten

93

Fujitsu ................................................................ 94

26

Lantronix ............................................................ 98

Servers & Storage

Oprichting DINL .................................................. 27

100

AMS-IX .............................................................. 28

Go4Rent .......................................................... 101

Regionale IX’en ................................................... 30

QNAP .............................................................. 102

NL-IX ................................................................. 31

Western Digital ................................................. 105

Branche verenigingen

32

IT Room Infra ...................................................... 33

106

IASO ................................................................ 107

Datacenterbeheer Virtualisatie

Nederland ICT .................................................... 35 Overzicht leden DHPA & ISPConnect .................. 36

Adviseurs

Back-up & Storage Management

37

108 109

Veeam ............................................................. 111

IntechMa ............................................................ 39

ComputeNext ................................................... 113

Deerns Raadgevende Ingenieurs ......................... 40

Rackspace ....................................................... 115

Bouwers en inrichters

43

Lupprian’s Computer Express ............................. 44

System Integrators

Adressenoverzicht datacenters Nederland ......... 116 Datacenters in kaart .......................................... 133

46

Alticom............................................................. 134

InforIT ................................................................. 47

BT Global Services ........................................... 137

Quanza Engineering............................................ 49

Datacenter Fryslân ............................................ 140

Alleskunners

51

Schneider Electric............................................... 52

Distributeurs datacenter- & cloudproducten 54

Datacenter Groningen....................................... 142 InterDC ............................................................ 143 InterConnect .................................................... 145

AAB International ................................................ 59

Interoute Managed Services Nederland ............. 146

Arrow ECS ......................................................... 60

Interxion ........................................................... 148

Comstor............................................................. 62

KPN ................................................................. 151

Copaco – Promise.............................................. 64

Previder ........................................................... 154

Copaco – 2tCloud ............................................... 66

Vancis .............................................................. 156

Forehand Netwerken .......................................... 68

Xcellent ICT Groep ........................................... 158

Hammer ............................................................. 71

Nuttige bronnen................................................ 159

Intronics ............................................................. 72

Afkortingen ....................................................... 160

TechData Azlan .................................................. 74

Agenda 2015 ................................................... 162

Inhoud 5


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Datacenter & Cloud Dossier 2015 Your gateway to and from the Dutch Datacenter Market

The editors of the four trade publications of the Dutch publishing house Channel bv – Connexie Magazine, ChannelConnect, Telecommagazine, ICT Update and their connected websites – publish daily about the developments in private and commercial datacenters and their environments. Over time, everything is going to the Cloud. Our readerships expect to read about it, both as breaking news items on our websites, as well as in background stories in our printed magazines. The Private Cloud, the Public Cloud, the Hybrid Cloud, the Internet of Things: they are our future. The Cloud, however, would not exist without all advanced hardware and intelligent software delivering the necessary power for the backbone of all Clouds. Quite a lot of that has been developed by Dutch datacenterand Cloudexperts. The datacenter market has experienced turbulent developments over the last fifteen years. Until 2002/3 the sky was the limit, but after the collapse of the internetbubble a lot has changed. Global competition forces all parties involved to work more intelligent, more economical, more cost-effective and faster. Evolving legal- and regulatory issues around environmental- and data protection also require special attention. It is fascinating to observe how the Dutch datacenter- and Internet community has evolved into a global player. The Netherlands are currently home to three major ports: Schiphol, the Port of Rotterdam and AMSIX, the largest internet hub in the world. Digital infrastructure is a major asset for ‘The Netherlands Inc.’ Politicians are involved, but focus is mainly on regulatory issues. The industry has developed the ambition to transform The Netherlands into the ‘Silicon Valley’ or ‘Digital Delta’, and the sector is professionalizing the lobby towards ‘The Hague’ as the Dutch political arena is called. Organisations like Nederland ICT, the Dutch Hosting Providers Association (DHPA), ISPconnect and – most recently established – the association ‘Digitale Infrastructuur Nederland’ (DINL) propagate the multifaceted potential of a healthy and growing Datacenter- and Cloud industry in The Netherlands.

6 The Dutch Datacenter Market

One of the main ideas behind developing this Cloud & Datacenter Dossier 2015 is to help profiling this young and promising industry-sector, both national as well as internationally, towards all relevant stakeholders, and both from a vendor- as well as an end-user perspective. We aim to offer a comprehensive information platform with multiple search options to assist our readership to easily find their way in the Dutch Datacenter & Cloud landscape. Simultaneously we offer international vendors and service providers a ‘gateway’ into the Dutch market. All Dutch Foreign Investment Agencies (DFIA) at Dutch embassies and consulates will be included in our circulation list. As a follow-up on this first printed edition of the Datacenter & Cloud Dossier 2015 we have developed the websites www. datacenterdossier.nl and www.dutchdatacenterguide.com. These websites enable us to regularly update our readership with relevant news items, changes of corporate data and/or activities and events. We also offer the opportunity for on-demand translation of Dutch content items into English, or English vendor- or serviceprovider information into Dutch, in order to maximise the target audience in a specific market. Topics may include background articles and interviews, market research, whitepapers, video coverage, et cetera. If you are interested in one or more of our communication options, please contact us at +31 35 642 3000 or info@dutchdatacenterguide.com, which is also the address for your remarks and suggestions on our first Datacenter & Cloud Dossier. We’re looking forward to your comments or requirements! Eric Luteijn Media Manager Eric@Channelbv.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Application Centric Infrastructure

Architectuur voor de uitdagingen van vandaag en morgen Door Pim Hilferink

Eind vorig jaar lanceerde Cisco Application Centric Infrastructure, kortweg ACI, als antwoord op de talloze veranderingen die zich voltrekken binnen de IT-wereld. Onpremise gebruiksmodellen maken plaats voor clouddiensten en binnen het IaaS-landschap komt de nadruk steeds meer te liggen op de beschikbaarheid van applications as-aservice. Wendbaarheid en snelheid zijn key: nieuwe applicaties moeten binnen enkele uren beschikbaar zijn in plaats van maanden, en het up- of downscalen van capaciteit mag niet meer dan een paar minuten vergen, zeker geen uren.

“Uiteindelijk draait de hele evolutie die zich momenteel in onze industrie voltrekt om het ‘gereedschap’ waar de gebruiker mee werkt en waarmee waarde voor de organisatie wordt gecreëerd, oftewel de applicaties”, zegt Jan Heijdra, Strategic Product Specialist EMEAR ACI bij Cisco. “En dan wel applicaties die snel beschikbaar zijn. Dat betekent dat de traditionele, gelaagde architectuur en het denken in silo’s, waarbij ontwikkeling en operaties naast elkaar opereerden, plaats moet maken voor een nieuwe, geïntegreerde benadering – ook wel DevOps genoemd.”

‘Aanpassingen van

een klantconfiguratie en de koppeling met applicaties zijn met

ACI zeer eenvoudig

ACI en SDN

geworden’

Servervirtualisatie heeft een boost gekregen toen de processorfabrikanten cpu’s op de markt brachten die virtualisatiefeatures ingebakken hadden. Zo werd de hardware door middel van hardware-innovaties (Intel VT, AMD-V) virtualisatiebewust. Met ACI heeft Cisco een ‘netwerkvirtualisatiebewuste’ infrastructuur geïntroduceerd.

Ook andere vendoren ontwikkelen oplossingen waarmee de groeiende vraag naar schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid en beheersbaarheid van de IT-infrastructuur in het datacenter en in de cloud gerealiseerd kunnen worden. Heijdra: “Dan heb ik het over het fenomeen Software Defined Networking (SDN), waarbij – na de serveromgeving – nu ook het netwerk wordt gevirtualiseerd, dat vervolgens door middel van software anders kan worden benut en beheerd. Maar de SDN-laag alleen maakt het systeem wel complexer. Daar kijken we bij Cisco met ACI anders tegenaan. Servervirtualisatie heeft een boost gekregen toen de processorfabrikanten cpu’s op de markt brachten die virtualisatiefeatures ingebakken hadden. Zo werd de hardware (Intel VT, AMD-V) virtualisatiebewust.” “ACI levert dankzij de schaalbaarheid van de performance van onze hardware de flexibiliteit bij de ontwikkeling en beschikbaarstelling van applicaties die onontbeerlijk is voor het moderne datacenter”, vervolgt Heijdra. “Dat sluit aan op de kern

van het beheer van de IT-infrastructuur die wordt gevormd door onze applicatiegerichte benadering. ACI voor het datacenter is een holistische architectuur die werkt met gecentraliseerde automatisering en policygedreven applicatieprofielen. >>>

Jan Heijdra, Cisco

Cisco 7


Datacenter & Cloud Dossier 2015

‘Het werken met policygedreven applicatieprofielen betekent een enorme tijdwinst’

>>> En met het policymodel hebben we al jarenlang ervaring, dat hebben we vijf jaar geleden al in ons Unified Computing System (UCS) serverplatform geïntroduceerd. UCS noemen we ook wel software defined compute, door het gebruik van de profielgebaseerde abstractielaag.” “Ons ACI-policymodel voor het fysieke en virtuele is ontwikkeld met optimale applicatiebeschikbaarheid als uitgangspunt, en dat geeft ons een voorsprong op het gebied van dynamiek en snelheid”, aldus Heijdra. “Dat sluit ook helemaal aan op de ontwikkelingen in de markt, waar de klant graag keuzevrijheid heeft tussen een public, private of hybride cloudoplossing, of tussen gevirtualiseerde of fysieke systemen.”

ACI in de praktijk

Dat laatste wordt duidelijk in de gesprekken met twee channelpartners van Cisco, Avit Systems B.V. uit Nieuwegein en P-Pro’s CV uit Zoetermeer. Beide bedrijven, respectievelijk Cisco Gold Partner en Cisco Silver Partner, zijn het als professionele en ervaren marktpartijen vanzelfsprekend aan hun klanten verplicht om de ‘Cisco-belofte’ ook volledig waar te maken. Avit Systems is een gespecialiseerde netwerkintegrator op het gebied van marktgerichte, infrastructurele ICT-projecten. Avit richt zich primair op de midmarket en de Enterprise markt met een focus op projecten vanaf zo’n 250 tot enkele duizenden gebruikers. “We zijn rond 2002 begonnen met het aanbieden van VoIP”, vertelt Jasper van ’t Wout, Director Services bij Avit. “In de daaropvolgende jaren hebben we onze kennis op het gebied van netwerken en

8 Cisco

Jasper van ’t Wout, Avit

ICT-infrastructuren verder uitgebouwd tot en met het datacenter. Met ons team, dat inmiddels is uitgegroeid tot ruim vijftig ervaren medewerkers, ontzorgen we honderden klanten in verticale markten zoals Bussiness Services, Health (Care), Education, Financial Services & Insurance, Hospitality, ICT, Maritime (Offshore & Logistics), Public, Retail Trade & Industry.” “Een zeer succesvolle oplossing is ‘Connected Hotel’, een allesomvattende hospitality-oplossing voor hotels, die daarnaast ook op (cruise)schepen kan worden geïmplementeerd,” vervolgt Van ’t Wout. “Om de groeiende vraag naar deze en andere dienstverlening te kunnen blijven ondersteunen, kwamen we eigenlijk vanzelf bij de ACI Fabric-oplossing van Cisco terecht, omdat die alle ingrediënten heeft waarmee we vanuit ons datacenter onze cloudproposities verder uit kunnen bouwen. De meerwaarde van ACI zit vooral in de beheersbaarheid, beveiliging, schaalbaarheid een eenvoud, waarmee de aanpassing van een klantconfiguratie en de koppeling met applicaties zeer eenvoudig zijn geworden. Dat geldt ook voor de provisioning: klanten moeten via een selfserviceportal snel zelf aanpassingen kunnen maken, waarmee ze de dienstverlening aan hun klanten ‘on the fly’ kunnen optimaliseren. Met ACI heeft Cisco weer pro-activiteit in ICT-systemen teruggebracht.”

Uptime cruciaal

ICT-dienstverlener P-Pro’s bedient al bijna vijftien jaar bedrijven uit diverse branches met oplossingen op het gebied van ITbeheer, VoIP, hosting en cloudback-up. “We

zijn begonnen met IT-systeembeheer en webhosting”, vertelt directeur Peter Elbertse. “Vanuit ons datacenter ondersteunen we de IT-behoeften van zakelijke gebruikers en softwareontwikkelaars met diensten als Hosted Exchange en Business Hosting, die erop gericht zijn om de continuïteit van bijvoorbeeld webwinkels en andere belangrijke online businessapplicaties te verzekeren. Downtime betekent tenslotte direct omzetverlies. Klanten kunnen één of meer eigen servers onderbrengen in ons datacenter. Binnen ons Dedicated Hosting-concept maken ze gebruik van de blades binnen onze Cisco UCS Blade Datacenter-infrastructuur. Daarnaast bieden we met Virtual Hosting een oplossing voor bijvoorbeeld webapplicaties die niet op standaardservers kunnen draaien. Daarbij krijgt de klant de beschikking over een virtuele machine die naar eigen wens kan worden ingericht.” “Voor onze klanten is een 24/7 beschikbaarheid van hun systemen en applicaties cruciaal. Om die reden beschikken we in het datacenter van TelecityGroup in Amsterdam over de modernste apparatuur, zodat we een uptime tot 99,9 procent kunnen garanderen”, vervolgt Elbertse. “In dat licht moet je ook onze recente aanschaf van een ACI Ready Nexus 9000-platform zien. We zijn van huis uit een technische club en altijd bezig om vooruit te kijken en ons te verdiepen in de nieuwste technologie. We zijn altijd op zoek naar manieren om de services naar onze klanten te kunnen verbeteren en uitbreiden, en daarmee ook onze eigen toekomst verder vorm te geven. In vergelijking met andere oplos-


Datacenter & Cloud Dossier 2015

singen is de prijsstelling van Cisco’s ACI Ready Nexus 9000 Series gewoon super en betekent het werken met policy-gedreven applicatieprofielen een enorme tijdwinst. Aanpassingen aan het netwerk, voorheen vaak tijdrovend handwerk, verlopen nu grotendeels geautomatiseerd. Zo kunnen we onze klanten, voornamelijk mkb-bedrijven, tegen aantrekkelijke voorwaarden voorzien van ‘enterprise-grade’ oplossingen. En de tijd die we met ACI besparen, kunnen we besteden aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en de werving van nieuwe klanten, waardoor we sneller kunnen groeien. En met ACI als de basis voor de InterCloud zijn we voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen binnen het ‘Internet of Everything’, Cisco’s benadering van het Internet of Things, waarbij straks alles – van sensors tot en met het datacenter - ‘connected’ is”, meent Elbertse.

Vervroegd investeren loont

“Binnen de IT-branche gaan de ontwikkelingen snel”, zegt Heijdra. “Maar dat neemt niet weg dat technologie binnen ondernemingen en datacenters een bepaalde levenscyclus heeft en dat investeringen in IT nu eenmaal moeten worden afgeschreven. Probleem daarbij is dat de afschrijvingstermijnen voor onderdelen nogal uiteenlopen, voor servers bijvoorbeeld twee tot drie jaar, en bij netwerken van vijf tot zes jaar. Hoe ga je dan om met het investeren in bijvoorbeeld nieuwe servers die hogere prestaties leveren en minder energie verbruiken? Geen issue als de oude aan het einde van hun economische levensduur zijn, maar wat als dat niet zo is? Dan is er een businesscase nodig om de tussentijdse aanschaf te rechtvaardigen. Kijkend naar alle verschillende, maar wel met elkaar samenhangende IT-onderdelen, een steeds ingewikkelder verhaal.” Waarom vervroegd investeren in nieuwe technologie dan toch verstandig kan zijn? “Juist omdat alles met elkaar samenhangt”, legt Heijdra uit. “Laat ik het hiervoor aangehaalde voorbeeld nemen: de levenscyclus van servers is veel korter dan die van het netwerk. Dat kan betekenen

dat na twee, drie jaar de capaciteit van het netwerk onvoldoende is om de servers nog optimaal te laten presteren. Aan de netwerkkant hebben we te maken met toenemende snelheden (10 en 40 gigabit), maar ook met de uitdaging om te kunnen omgaan met de toenemende complexiteit van IT. Met een oplossing als de ACI Ready Nexus 9000-switch kan de infrastructuur veel beter worden afgestemd op de eisen van applicaties, en dus ook die van de business.” “We staan op een punt waarbij een aantal ITonwikkelingen tegelijkertijd relevant is. Dat betekent dat het de moeite waard kan zijn om te onderzoeken of nu niet het moment is om vervroegd te investeren in de opwaardering van het netwerk. Dat moet dan wel voldoende capaciteit bieden om twee generaties servers en de ‘automatisering van de automatisering’ te kunnen ondersteunen. In dat licht bezien vormt ACI de ideale basis voor een toekomstbestendige infrastructuur”, aldus Heijdra.  Tip: via ciscoevents.nl/aci kunt u zich aanmelden voor een van de ACI-workshops.

‘ACI is de ideale basis voor een toekomstbestendige infrastructuur’

De componenten van Cisco ACI

Een ACI-oplossing bestaat uit: • een gecentraliseerd policybeheer en een Cisco Application Policy Controller (APIC), • een Cisco Application Virtual Switch (AVS) voor de virtuele netwerk-edge, • diverse hard- en software-innovaties, • volledig geïntegreerde fysieke en gevirtualiseerde infrastructuur, • een open ecosysteem van netwerk-, storage-, management- en orchestratieleveranciers en • een switch uit de Cisco Nexus 9000 Series. Belangrijkste kenmerken: vereenvoudigde automatisering door het applicatiegedreven policymodel, gecentraliseerde visibiliteit met realtime applicatiegezondheidsmonitoring, • open softwareflexibiliteit voor DevOps-teams en de integratie van partners uit het ecosysteem en • schaalbare prestaties en multitenancy op hardwaregebied.

Peter Elbertse, P-Pros

Cisco 9


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Erik Jan van Vuuren en Robert Bakker van Microsoft:

‘We benaderen het theoretische ideaal’ Door Pim Hilferink

De vier megatrends van dit moment – mobiliteit, cloud, social media en Big Data – zorgen voor een revolutie, niet alleen in de maatschappij, maar ook in de datacenters die de gevolgen van die megatrends moeten zien op te vangen en faciliteren. Welke architectuur is nodig om de uitdagingen van vandaag en morgen op een duurzame wijze aan te kunnen zodat we de maatschappelijke en economische waarden uit deze trends optimaal kunnen benutten?

Over deze en andere onderwerpen spraken we met Azure Lead Erik Jan van Vuuren en Technical Evangelist Robert Bakker van Microsoft Nederland. “De een aantal jaren geleden ingezette trend van ‘Consumerization of IT’ heeft ertoe geleid dat gebruikers, zowel zakelijk als privé, met een explosief groeiend aantal mobiele apparaten een al even zo explosief groeiende hoeveelheid data genereren”, zegt Van Vuuren. “Daarbij zorgen de beschikbaarheid van breedband verbindingen, clouddiensten en het snel groeiende gebruik van het Internet of Things voor een steeds verder toenemende druk op de vraag naar hoge en flexibele, on-demand beschikbaarheid van applicaties, computerpower en opslagcapaciteit. Zo worden er vandaag de dag alleen al voor toepassingen die draaien in onze Azure-datacenters achttien miljard

Erik Jan van Vuuren

10 Microsoft

authenticaties per week verwerkt en dertig triljoen objecten opgeslagen.”

Elastisch, flexibel en goedkoop

“Die groei van de hoeveelheid data, gestructureerd en ongestructureerd, leidt ertoe dat er volgend jaar wereldwijd 5 zettabytes aan data in gebruik is, en dat is vijf keer zoveel als in 2010”, doceert Bakker, die zijn statements graag visualiseert op een whiteboard. “Steeds meer apparaten en dingen krijgen hun eigen IP-adres en communiceren via het internet met elkaar en genereren data die voor gebruikers en organisaties toegevoegde waarde kunnen opleveren. Maar daarvoor moeten ze wel geaggregeerd en geanalyseerd worden, zodat ze tot realtime inzichten kunnen leiden die op maatschappelijk of economisch gebied meerwaarde opleveren. Dat betekent dat die enorme hoe-

veelheden data snel en goedkoop verwerkt moeten kunnen worden. Nog een voorbeeld: de drie-, vier- of vijfschermengeneratie ziet iets op tv en reageert vervolgens massaal via de smartphone of tablet, waardoor enorme pieken in het dataverkeer ontstaan. Dat vereist een hoge mate van elasticiteit en flexibiliteit van de onderliggende cloudinfrastructuur waarop deze digitale diensten draaien. De meest efficiënte manier om die te realiseren, is de grootschalige inzet van commodity componenten, die op een intelligente manier en volledig geautomatiseerd optimaal worden benut.”

Keuzevrijheid voor klanten

“Een eigentijds platform is kostenefficiënt, schaalbaar, voorziet in databescherming, automatisering en snelheid”, vervolgt Van Vuuren. “Cloud OS is daarvan een perfect voorbeeld, waarin eigen on-premise oplossingen met de cloud tot een hybride omgeving worden gecombineerd. Voor de interconnectie tussen het datacenter of de bedrijfslocatie van de klant en de Azure-cloud hebben we Express Route ontwikkeld dat de klant meer mogelijkheden biedt dan een traditionele, versleutelde VPN-verbinding. Natuurlijk kunnen via VPN alle infrastructuur- en plaformclouddiensten van Azure worden gekoppeld als een extensie van de eigen locatie. En met Express Route kan hij de diensten verbinden met een gegarandeerde low latency (Qualitiy of Services)-koppeling tussen eigen locatie en een Azure-datacenter wat weer extra mogelijkheden oplevert.” Express-partners zijn ofwel exchangeproviders zoals Equinix en TelecityGroup dan wel netwerkserviceproviders zoals AT&T, Verizon, BT, Orange en Level 3.


Datacenter & Cloud Dossier 2015

‘openlucht-datacenter’ dat volledig door een buitenluchtstroom wordt gekoeld en aangedreven. Maar we houden ons niet alleen bezig met de manier waarop een datacenter gekoeld wordt, maar ook met de manier waarop we de racks van stroom voorzien. Zo zijn we een pilot gestart waarbij we de serverinfrastructuur met brandstofcellen per rack van energie voorzien, waarbij we de volledige energievoorziening in het rack zelf onderbrengen. Daarmee ondervangen we vrijwel alle energieverlies die gemiddeld 35 tot 50 procent van de operationele kosten uitmaakt. Ook wordt het gebruikelijke externe transportverlies tussen de elektriciteitscentrale en het datacenter zelf voorkomen. Deze ontwikkelingen representeren een enorme vooruitgang in de totale efficiency van onze datacenters en verbetert ook de efficiency van de totale energieketen, van de generator tot en met de processor.”

‘Klanten willen meer datacenter voor minder geld’

In de publieke cloud vind je steeds meer ‘halffabrikaten’ op basis waarvan diensten met toegevoegde waarde kunnen worden ontwikkeld. Klanten willen in principe meer datacenter voor minder geld. En dat kan als je goed weet hoe je publieke clouddiensten kunt combineren en wat de zakelijke relevantie van de dienst of applicatie is die je wilt draaien. Heb je daarvoor de highavailabilitygarantie van 99,99999 procent nodig, dan zul je gebruik moeten maken van een datacenteroplossing die draait op zeer dure hardware en kom je vaak uit bij een eigen datacenter of moet je de software zo ontwikkelen dat het in staat is de SLA te kunnen garanderen op basis van een aantal datacenters in verschillende datacenter. Kan het een tandje minder en is een ‘besteffort’ SLA voldoende, dan kan er gebruik worden gemaakt van standaard oplossingen die op goedkope, commodity hardware draaien en beschikbaar is in de public cloud. Een platform als Azure maakt die keuzevrijheid mogelijk omdat het integratie van on-premises IT en cloud-IT faciliteert en het je vele functies biedt om je wenselijke SLA samen te stellen door verschillende services in verschillende datacenters te combineren, heterogene en flexibele oplossingen mogelijk maakt en een beveiligde omgeving biedt.

Datacenterevolutie

Niet alleen de ‘uitgaande dienstverlening’ van het datacenter ondergaat grote veranderingen. De toenemende capaciteitsvraag brengt ook de noodzaak met zich mee om architecturen te ontwerpen die veel efficiënter omgaan met de steeds duurder wordende energie, momenteel veruit de grootste kostenpost van datacenters. Maar

Universele infrastructuur niet alleen de kosten zijn belangrijk, ook de milieubelasting die een datacenter met zich meebrengt, behoeft aandacht als je naar duurzaamheid kijkt. Vandaar dat de industrie er alles aan doet om de PUE, de Power Usage Effectiveness, van datacenters omlaag te krijgen.

Cloud Scale Datacenter ontwerp

De opkomst van elastische software, die boven de fysieke omgeving staat, maakt het mogelijk om de manier waarop datacenters worden ontworpen en beheerd, en de betrouwbaarheid, schaalbaarheid, en efficiency ervan te verbeteren, terwijl tegelijkertijd de complexiteit en de kosten worden verminderd. Bakker: “We benaderen het datacenter niet vanuit de afzonderlijke componenten, maar als een geïntegreerd ecosysteem. Een voorbeeld is ons op basis van elastische software modulair gebouwde datacenter in Chicago, dat uit tientallen zeecontainers is opgebouwd. Een van de voordelen van de toepassing van elastische software is dat een noodstroomvoorziening niet langer nodig is. Ook hebben we al een Robert Bakker

Had de eerste generatie datacenters, in de periode tussen 1989 tot 2005, nog een PUE van meer dan 2,0, sindsdien is de reductie van de PUE door tal van ontwikkelingen zoals hiervoor beschreven stapsgewijs lager geworden tot 1,07 tot 1,19 voor de vijfde generatie. “Daarmee benaderen we het theoretische ideaal van 1.0 al zeer dicht,” zegt Van Vuren. “En met onze holistische benadering dalen niet alleen de kosten. Doordat we componenten uit de stroomvoorzieningsketen kunnen elimineren, neemt ook de kans op storingen drastisch af, waardoor de betrouwbaarheid van het totale datacenter verder toeneemt. Waar we naartoe werken, is een universele infrastructuur die we overal ter wereld kunnen ontwikkelen en uitrollen.” 

Microsoft 11


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Eekhorstweg 31c 7941 KC Meppel

T. 088 - 14 102 22 E. info@GO4Rent.nl

Specialist in ICT verhuur! Elke organisatie heeft wel eens de behoefte aan tijdelijk extra ICT-capaciteit. In zo’n geval is het vaak goedkoper om te huren dan duur aan te schaffen. GO4Rent biedt u de flexibiliteit en beschikbaarheid in ICT die u op dat moment nodig heeft.

Server huren

Storage huren

Bent u op zoek naar één of meerdere servers

GO4Rent verhuurt diverse storage apparatuur.

voor uw bestaande netwerk(en)? Wij kunnen

Heeft u tijdelijk storage nodig voor bestanden

elke gewenste configuratie voor u samenstel-

of software? Dan bent u bij GO4Rent aan het

len. De servers die wij verhuren worden op

juiste adres. Wij bieden u de flexibiliteit en de

maat geconfigureerd. GO4Rent voorziet u

beschikbaarheid in ICT die u op dat moment

direct uit voorraad.

nodig heeft.

Wanneer Go4Rent?

Voordelen verhuur

Tijdelijke medewerkers

Tijdelijk extra capaciteit

Tijdelijke projecten

Uitgebreid testen voordat u aankoopt

Beurzen, congressen, seminars

Op maat voor u geïnstalleerd

Opleidingen, trainingen, cursussen

Geen onnodige grote investering

Evenementen

De huurtermijn is flexibel (vanaf 1 dag)

Servers en storage oplossingen? www.go4rent.nl

12 Aandachtspunten


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Een relatie voor de lange termijn

Weloverwogen naar het juiste datacenter Door Ferry Waterkamp

Voor een hoster of cloudprovider is de keuze voor een datacenter een van de belangrijkste zakelijke overwegingen. Maar ook organisaties die hun bedrijfskritische systemen buiten de deur zetten, willen er zeker van zijn dat ze de juiste keuze maken. In dit artikel worden een aantal aandachtspunten uiteengezet die van belang zijn bij de keuze voor een extern datacenter.

Bepaal huidige en toekomstige behoeften

Een eerste kritische stap in de zoektocht naar het juiste datacenter is het evalueren van de eigen IT-omgeving. Dat maakt het eenvoudiger om een datacenter te kiezen dat bij je past en dus ook ondersteuning biedt voor de hardware en software die je gebruikt. Om dezelfde reden moet ook een inschatting worden gemaakt van de toekomstige databehoeften. Dan kan beter worden vastgesteld of het beoogde datacenter ook in de toekomst nog voldoende stroom, connectiviteit en ruimte biedt. Als je groei verwacht, zijn er dan mogelijkheden om de capaciteit voor power en cooling uit te breiden? En zijn er mogelijkheden voor uitbreiding op dezelfde vloer. Als uitbreiding alleen mogelijk is in een andere zaal betekent dat vaak ook extra kosten voor bekabeling. Reserveer desnoods alvast capaciteit voor toekomstige uitbreidingen.

1

Bepaal de optimale locatie

Wat ook moet worden meegenomen in de selectie van een datacenter, is de fysieke locatie. Deze keuze hangt voor een belangrijk deel samen met de latency die voor de eindgebruiker acceptabel is. Als op de servers bijvoorbeeld een e-commerceshop draait, is een lage latency een topprioriteit want de geringste vertraging in het netwerkverkeer kan al tot omzetverlies leiden. De aanwezigheid van glasvezelnetwerken, carriers en internet-exchanges is daarom ook essentieel. Uiteraard is ook de bereikbaarheid van de locatie een belangrijk selectiecriterium. In de praktijk zullen de bezoekjes aan het datacenter spaarzaam zijn, maar in het geval van een upgrade of een calamiteit is het toch fijn als je snel ter plaatse kunt zijn. Ook verdient het de aanbeveling om te kijken of er op de boogde locatie ‘omgevingsfactoren’ zijn die een mogelijke bedreiging vormen voor de continuïteit van het datacenter, zoals aanvliegroutes of de aanwezigheid >>>

2

Aandachtspunten 13


Datacenter & Cloud Dossier 2015

>>> in de nabije omgeving van fabrieken met een verhoogd explosiegevaar. De beoogde provider heeft hier bij de bouw van het datacenter ongetwijfeld al rekening mee gehouden, maar het kan nooit kwaad om een extra check uit te voeren.

het uitkomen van de Amerikaanse norm TIA942 in 2005 die de minimumeisen voor wat betreft de telecommunicatie-infrastructuur van een datacenter omschrijft. Hoe hoger de classificatie, hoe beter de beschikbaarheid van het datacenter is. TIER4 is het hoogste niveau, maar niet haalbaar in Nederland. In Nederland is TIER3 het hoogst haalbare niveau. Hierbij wordt een beschikbaarheid van minimaal 99,982 % gegarandeerd van de aanwezige infrastructuur.

‘Als je bij een datacenter geen goed gevoel hebt, is het niet verstandig om een relatie voor de lange termijn aan te gaan’

‘Een punt waarop datacenters zich kunnen onderscheiden, Controleer connectiviteit Zonder verbinding naar buiten is de IT niet is het beheer en te gebruiken. Check dus goed wat voor verbindingen er liggen in het datacenter. Zijn onderhoud’ er bijvoorbeeld meerdere fiberaanbieders Toets de betrouwbaarheid

Controleer redundancy

Naast koeling en connectiviteit is een constante stroomtoevoer het belangrijkste onderdeel voor de continuïteit van een datacenter. Veel datacenters claimen dat ze een redundante stroomvoorziening hebben via een primaire en secundaire (A en B) feed, maar als beide feeds via één UPS-straat lopen, is van redundantie ook geen sprake. Controleer bij de keuze van een datacenter dus goed waar er nog zwakke punten in het systeem zitten, en schakel hiervoor eventueel de hulp van deskundigen in. De mate van redundantie die datacenters bieden, komt ook naar voren in de TIERclassificatie. Deze classificatie is ontstaan na

3

14 Aandachtspunten

4

aanwezig, is er een rechtstreekse verbinding met een internet-exchange en is het eenvoudig om te koppelen met een (andere) cloudprovider? Veel organisaties willen zelf kunnen kiezen met welke connectiviteit- en cloudprovider ze in zee gaan. Die keuzevrijheid bestaat in een carrierneutraal datacenter. Carrierneutrale datacenters bieden de mogelijkheid om van netwerkleverancier te wisselen zonder de noodzaak om de servers fysiek te verhuizen. Ook kan het raadzaam zijn om vergaande redundantie in te bouwen door te koppelen met meerdere exchanges zoals de Nederlandse AMS-IX en de Duitse DEC-IX in Frankfurt. Bij calamiteiten op de AMS-IX kan dan eenvoudig worden gerouteerd.

Datacenter zijn gebouwd om betrouwbaar te zijn. Een eerste graadmeter voor betrouwbaarheid is de ‘online reputatie’ van een provider. Kijk bijvoorbeeld naar de klantwaarderingen, reacties op forums en social media en de nieuwsberichten waarin de provider voorkomt. Vraag bij het datacenter ook om referenties; elk goed datacenter heeft een aantal klantcases uitgewerkt. En wat kunnen ze je vertellen over hun financiële huishouding? De competentie en hulpvaardigheid van de klantenservice is eenvoudig te testen door ze eens te bellen of een e-mail te sturen en te zien hoe snel en op welke wijze er wordt gereageerd. Uiteraard is het ook zinvol om binnen het eigen netwerk navraag te doen. Hebben

5


Datacenter & Cloud Dossier 2015

‘Een eerste kritische stap in de zoektocht naar het juiste datacenter is het evalueren van de eigen IT-omgeving’

7

de collega’s van andere bedrijven ervaring met een bepaalde provider, en wat zouden diezelfde collega’s adviseren?Een andere zinvolle graadmeter zijn de certificeringen die een datacenter voert. Zo zijn ISO 27001 en BS25999 het bewijs dat de provider van de datacenterdiensten zijn zaakjes op het gebied van informatiebeveiliging en business continuity op orde heeft. Ook de ISAE 3402 is beslist een pre.

6

Lees contracten vooraf

Je kiest vaak een datacenter voor lange tijd dus laat je voorlichten over de belangrijke contractuele zaken. Vraag contracten op voor of tijdens het offertetraject, lees ze door en stel vragen. Zo kom je bijvoorbeeld te weten wat het betekent als een datacenter failliet gaat of wordt overgenomen en hoe een contract kan worden beëindigd. Vraag de provider ook hoe nieuwe serviceverzoeken worden behandeld als het contract eenmaal is getekend en hoe de provider handelt als overeengekomen Service Level Agreements niet worden gehaald.

componenten te vervangen nog voordat ze kapot gaan. Wat eveneens belangrijk is, is de bereidheid om te investeren in de beheertooling en in de training van het personeel dat is belast met het beheer en onderhoud. Vraag om de kwalificaties van het personeel dat 24/7/365 on-site belast is met het afhandelen van requests. De eisen die je stelt aan de mensen die de interne IT beheren, dienen ook van toepassing te zijn op het personeel van het datacenter waar je mee in zee gaat. Uiteindelijk staat of valt de kwaliteit van een datacenter met de mensen die het mogelijk maken.

Lijst is oneindig

De lijst met aandachtspunten is bijna oneindig. Naast de hierboven genoemde aandachtspunten kan bijvoorbeeld ook nog worden gelet op de energie-efficiëntie van het datacenter, vaak uitgedrukt in een Power

Usage Effictiveness. Als een datacenter een ISO14001-certificaat kan overleggen, weet u dat er een beleid is op het gebied van milieumanagement. Het datacenter heeft er dan alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat processen en systemen een minimale negatieve invloed hebben op het milieu. Voor veel organisaties zullen ook de kosten niet geheel onbelangrijk zijn. Kijk bij het schetsen van het kostenplaatje wel naar het gehele pakket en neem ook ‘onverwachte uitgaven’ mee zoals de stroomkosten die in rekening worden gebracht als je over je commitment heen gaat en de kosten als je vaak in het datacenter moet zijn. Ook kan het geen kwaad om van je eigen gevoel uit te gaan. ‘Past’ het datacenter bij je bedrijf? Als je bij een datacenter geen goed gevoel hebt, is het niet verstandig om een relatie voor de lange termijn aan te gaan.

Vraag om de onderhoudsschema’s

Een punt waarop de leveranciers van datacenterdiensten zich kunnen onderscheiden, is het beheer en onderhoud. Bij de selectie van een datacenter is het daarom verstandig om inzicht te vragen in de logboeken en onderhoudsschema’s die de datacenterprovider hanteert. Daaruit is vaak af te leiden hoe het is gesteld met de frequentie van het onderhoud en de bereidheid om

Aandachtspunten 15


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Zo’n SLA, wat moet daar eigenlijk in staan? Door Dirkjan van Ittersum

Ieder ICT-bedrijf heeft ermee te maken: Service Level Agreements. In zo’n SLA staat welk kwalitatieve serviceniveaus een afnemer mag verwachten. En dat gaat verder dan ‘99,9 procent beschikbaarheid’. Helaas gaat er nog wel eens wat mis met deze documenten.

Het belang van een SLA kunnen we het best uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel, een ondernemer heeft een mooie webwinkel opgebouwd. Hij draait een aardige omzet, heeft veel vaste klanten en er zijn verschillende mensen in dienst. Plots slaat het noodlot toe: zaterdagochtend vliegen de servers eruit! Op het slechtst mogelijke moment: het weekend voor kerst. Pas na eindeloos bellen en mailen komt er een reactie van de hostingprovider en wordt het probleem zondagavond opgelost. Maar toch: de winkel is bijna het hele weekend offline geweest. De schade door misgelopen inkomsten is enorm.

Met lege handen

Bij dit soort nachtmerriescenario’s wordt de Service Level Agreement (SLA) uit de la getrokken. Daarin staat hoe lang een dienst offline mag zijn en hoe snel er een oplossing geboden moet worden. En dan blijkt dat er vaak niet goed is nagedacht over de afspraken in zo’n SLA. Want stel dat erin staat dat er een uptime van 99,5 procent per jaar is gegarandeerd? Helemaal niet ongebruikelijk, want zeg nu zelf: 99,5 procent klinkt best goed... Maar wie het narekent, komt erachter dat de webhost in bovenstaand geval niets te verwijten valt. Volgens deze SLA mag het bedrijf namelijk bijna 1 dag en 20 uur offline zijn! De ondernemer staat met lege handen. Hij kan de schade niet verhalen op de host en is zijn inkomsten definitief misgelopen. Er wacht hem een kerstdiner met een kater. En zelfs als de dienst het volle weekend (48 uur) offline zou zijn geweest, was het niet veel beter geweest. Het is niet ongebruikelijk dat de SLA dan bepaalt dat de ondernemer die maand zijn hostingkosten niet hoeft te bepalen (of een korting daarop ontvangt). Lang niet genoeg om de schade te dekken...

16 Service Level Agreement

Bart de Ruijter, Metri Group

Geen dure BMW

Het voorbeeld maakt duidelijk welke zaken belangrijk zijn bij het afsluiten van een SLA, namelijk: 1. Is de beschikbaarheid van dienst gegarandeerd op de momenten die er toe doen? 2. Hoe snel moet een dienstverlener reageren op een melding en een oplossing bieden? 3. Wat is er afgesproken over aansprakelijkheid en schadevergoedingen? Helaas komt het nog te vaak voor dat de afspraken in de SLA tekortschieten. “In veel contracten wordt gesproken over ‘best effort’, maar dat is geen SLA”, vertelt Bart de Ruijter van Metri Group. “In een SLA staat hoe lang een dienst offline mag zijn, terwijl in het geval van ‘best effort’ er alleen sprake is van een poging de dienst zo goed mogelijk te leveren.”

‘In veel contracten

wordt gesproken over ‘best effort’, maar dat is geen SLA’

De Ruijter hamert erop dat een bedrijf goed moet nadenken welke afspraken noodzakelijk zijn. “Vaak is er vanuit de business van een bedrijf de vraag naar 99,9 procent beschikbaarheid, maar het is de vraag of je dat echt nodig hebt. Vergelijk het maar met een auto. Iedereen wil een dure BMW, maar heb je die echt nodig? Een voordeliger model is vanuit zakelijk oogpunt misschien verstandiger. Zo is het ook met de beschikbaarheid van een dienst.”


Datacenter & Cloud Dossier 2015

99,9 procent, hoeveel is dat eigenlijk?

Op internet is een handige SLAuptimecalculator te vinden. Daaruit blijken de volgende (toch wel verrassende) cijfers over hoe lang een dienst per jaar maximaal uit de lucht mag zijn: • 99% uptime p.j. = maximaal 3 dagen 15 uur 30 seconden offline • 99,5% uptime p.j. = maximaal 1 dag 19 uur 45 seconden offline • 99,8% uptime p.j. = maximaal 17 uur 31 minuten 54 seconden offline • 99,9% uptime p.j. = maximaal 8 uur 45 minuten 57 seconden offline • 99,99% uptime p.j. = maximaal 52 minuten 36 seconden offline • 99,999% uptime p.j. = maximaal 5 minuten 16 seconden offline • 99,9999% uptime p.j. = maximaal 31 seconden offline Zelf rekenen? De site is te vinden op http://uptime.is

Jeroen van der Lee, advocatenkantoor Bird & Bird

Om te bepalen wat je nodig hebt, stelt Metri scenario’s op in opdracht van bedrijven. “Daarin staat wat het effect is van een bepaalde uitval”, zegt De Ruijter. “Zo kom je er snel achter welke uptime je nodig hebt. Het is belangrijk om de kosten van uptime te relateren aan de business. Onderzoek wat voor financiële gevolgen uitval heeft en hoeveel je bereid bent te betalen om het risico op uitval verder te beperken. Bij tradingfloors is het vanzelfsprekend dat de uptime honderd procent moet zijn. Bij een overheidsbedrijf is minder wellicht genoeg. Als iedereen daar tussen 9 en 17 uur werkt, kun je beter afspreken dat er overdag 99,9 procent uptime moet zijn.”

Streeftijden?

Ook jurist Jeroen van der Lee van advocatenkantoor Bird & Bird houdt zich regelmatig bezig met SLA’s. “Het is een dagelijks onderdeel van ons werk. Ook nu weer ligt er een stapeltje SLA’s waaraan we werken. Wat me opvalt zijn de verschillen in ‘look and feel’ tussen de documenten. In sommige gevallen zijn het korte documenten van twee A4’tjes, maar andere SLA’s zijn enorme boekwerken waarin ieder detail tot achter de komma is geregeld.”

‘Maak afspraken met de leverancier om gezamenlijk het aantal calls terug te brengen’

Overigens wil Van der Lee niet zeggen dat het een beter is dan het ander. “De uitgebreide SLA’s worden opgesteld door bedrijven die zich bijvoorbeeld richten op banken of het verzekeringswezen. Daar kunnen ze niet met twee A4’tjes aankomen.” Van der Lee komt ook SLA’s tegen die in de loop der tijd telkens zijn uitgebreid. Die zijn veelal van mindere kwaliteit. “Het zijn documenten waar steeds wat aan is toegevoegd, bijvoorbeeld in reactie op vragen van klanten. Het zijn documenten die niet uitblinken in consistentie en helderheid”, zegt Van der Lee met gevoel voor understatement. Van der Lee geeft een voorbeeld van een

slecht geformuleerde SLA: “Soms staat er dat de dienst 24x7x365 wordt gegarandeerd. Impliciet garandeer je een uptime van honderd procent, maar waarschijnlijk wordt dat niet bedoeld. Ook komen we soms contracten tegen waarin staat dat alles op basis van best effort is, terwijl in de bijlage ‘harde’ respons- of oplostijden worden genoemd. Zijn deze respons- en oplostijden nu gegarandeerd of slechts ‘streeftijden’?”

Wel acceptabel

SLA’s zijn ook niet altijd even helder over de responstijden in geval van problemen. “Daarbij kun je je opnieuw afvragen of dat altijd even snel moet”, zegt De Ruijter. “Overdag gelden er andere eisen dan ’s nachts. Mensen die ’s nachts werken hebben vaak te maken met kritieke situaties, waardoor ze dan juist een snelle respons willen – ook al kost het misschien wat meer. Denk ook na over hoe je kunt voorkomen dat er hulpvragen komen. Maak bijvoorbeeld afspraken met de leverancier om gezamenlijk het aantal calls terug te brengen.” Volgens Van der Lee realiseren bedrijven zich het belang van responstijden niet voldoende. “Een gebrekkige helpdesk wordt regelmatig genoemd als reden om versneld over te willen stappen naar een andere leverancier. Maar als we dan de SLA erbij pakken, blijkt zo’n bedrijf gewoon te voldoen aan de afspraken en is er geen reden om het contract voortijdig te ontbinden. Als de helpdesk zo belangrijk is, >>>

Service Level Agreement 17


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Valkuilen van een SLA

Hoeveel uptime is écht gegarandeerd? Als een uptime van 99,9 procent per jaar wordt gegarandeerd, mag een site er per jaar een ruime werkdag achterelkaar uit liggen. Als dit percentage per maand wordt berekend, is het slechts 43 minuten. Een flink verschil! Respons- of reparatietijd? Als de bepaling luidt dat er binnen x minuten op een melding wordt gereageerd, betekent dat alleen maar dat het probleem zo snel wordt genoteerd. Maar hoe lang duurt het voordat er een oplossing wordt geleverd? Valt gepland onderhoud binnen uptime? In sommige SLA’s wordt gepland onderhoud niet meegerekend bij downtime. Maak ook afspraken over de momenten dat onderhoud gepland mag worden. ‘s Avonds of ‘s nachts bijvoorbeeld. Zijn er verborgen kosten? Af en toe zijn er contracten waarin er extra kosten zijn verbonden aan beheer, reparaties of onderhoud. Breng dit vooraf in kaart, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

>>> waarom was dat dan geen belangrijk onderdeel van de afspraken?”, vraagt Van der Lee zich hardop af.

Te lage vergoeding

Als we het hebben over aansprakelijkheid en schadevergoedingen, dan bepaalt de SLA vaak dat de ondernemer een korting (of service credit) krijgt als de SLA niet wordt gehaald. “Een goede optie”, vindt Van der Lee. “Het voorkomt getouwtrek over schadevergoedingen waarbij het bedrijf moet bewijzen dat er daadwerkelijk schade is geleden. Juridisch gezien is dat niet altijd even makkelijk. Het geven van een service credit geeft helderheid. Voor de IT-dienstverlener is het ook gunstig: het voorkomt onverwacht hoge schadevergoedingen, want je kunt met zo’n bepaling verdere aansprakelijkheid uitsluiten. Zeker als er wordt gesproken van een ‘sole and exclusive remedy’.” Ook De Ruijter vindt een korting bij het niet nakomen van de SLA reëel, maar plaatst een kanttekening: “De korting moet wel in verhouding staan tot de schade. Als je veel orders misloopt omdat de dienst er een paar dagen uitligt, is een maand geen hosting betalen niet genoeg. Dat is een

18 Service Level Agreement

veel te lage vergoeding. Maar denk ook aan een stimulans als de SLA overtroffen wordt; ik mis vaak de positieve gedachte in contracten.”

Gaat niet goed

Bij het afspreken van uptime in SLA’s ligt de zogeheten back-to-backproblematiek op de loer. “Veel IT-leveranciers hebben de neiging beloftes te doen”, zegt Van der Lee, “maar vergeten dat ze afhankelijk zijn van andere partijen. Stel dat het bedrijf een applicatie heeft draaien bij een hostingbedrijf dat 99,5 procent uptime garandeert. Als het bedrijf vervolgens aan klanten 99,9 procent uptime belooft, gaat het niet goed. Dat komen we nogal eens tegen.” Om dit soort problemen te voorkomen, is het belangrijk de SLA af en toe te controleren. “Je moet zo’n document onderhouden”, zegt Van der Lee. “Wacht niet tot het misgaat, maar onderneem actie als je zo’n fout erin ziet staan. Het is natuurlijk leuker om zakelijke deals met klanten af te sluiten. Maar bedenk dat als het een keer misgaat het flink wat geld kan kosten als je de schade van meerdere klanten moet vergoeden door zo’n fout.” 

Afspraken over recovery

Behalve uptime bepaalt de SLA ook hoe snel er wordt gereageerd op een storing. Daarbij horen de termen RTO (Recovery Time Objective) en RPO (Recovery Point Objective). Beide termijn zijn onderdeel van een Business Impact Analyse die beschrijft welke schade een bedrijf kan lijden door storingen. RTO is de tijd waarbinnen het systeem weer actief moet zijn, bijvoorbeeld binnen een uur. De RPO is het maximale verlies aan data, bijvoorbeeld maximaal een half uur aan data. Middels een Business Impact Analyse wordt duidelijk waar de RTO en RPO aan moeten voldoen.


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Server verhuizen?

Hier moet je aan denken! Door Dirkjan van Ittersum

Het aantal datacenters groeit nog altijd rap. En dus zijn er dagelijks mensen in de weer met het plaatsen van servers. Je zou denken, ‘erin schroeven en klaar’, maar zo makkelijk is het niet.

Door de toename van het aantal datacenters, is er een flinke concurrentieslag gaande. Veel bedrijven gaan van het ene naar het andere datacenter omdat ze een betere deal kunnen krijgen. Dan gaat het niet alleen om de prijs, maar ook om de geleverde faciliteiten.

Niet op kantoor

Een nieuw datacenter heeft bijvoorbeeld betere noodstroomvoorziening, toegangscontrole, connectiviteit, stroom- en klimaatvoorzieningen. Daarnaast staan groene datacenters in de belangstelling. Het gaat trouwens niet alleen om bedrijven die hun servers van het ene naar het andere datacenter verhuizen. Het komt ook nog altijd voor dat bedrijven besluiten de servers niet langer op kantoor te willen hebben en ze naar een datacenter verplaatsen. Op het eerste gezicht lijkt het plaatsen van een server in een datacenter eenvoudig. Je zoekt het juiste rack op en schroeft het apparaat erin. Kind kan de was doen. Of toch niet? Er zijn wel degelijk haken en ogen. Het gaat om gevoelige apparatuur, waar voorzichtig mee omgegaan moet worden. Niet voor niets zijn er gespecialiseerde bedrijven die ICT-apparatuur vervoeren en plaatsen. Logistiek dienstverlener Lupprians is een voorbeeld. Dit bedrijf vervoert servers in vrachtwagen met klimaatbeheersing waardoor condens geen kans heeft. Ze gebruiken daarvoor gespecialiseerd verpakkingsmateriaal om beschadigingen te voorkomen.

Een voordeel van datacenters is de mogelijkheid om tweemaal stroom aan te sluiten (de A- en B-feed). Als de ene voorziening uitvalt, draait de boel toch door dankzij de tweede stroomvoorziening. Vooral wie zijn kantoorserver naar een datacenter verhuist, moet even opletten. Deze redundantie kom je op kantoren weinig tegen. Voor volledige redundantie moet de serverapparatuur namelijk wel twee stroomaansluitingen hebben en dat geldt voor lang niet iedere (kantoor-) server.

Switch mee

Ook de internetverbinding kan redundant uitgevoerd worden, waarbij een datacenter vaak meerdere snelheden aanbiedt. Hou er rekening mee dat u zelf wel een switch moet meenemen als u een redundante in-

‘Het gaat om gevoelige apparatuur, waar voorzichtig mee

omgegaan moet worden’

ternetverbinding wilt aansluiten. Let daarbij op de geboden snelheid, bijvoorbeeld 100 megabit of 1 megabit. Tot slot is het goed te bedenken dat veel datacenters een maximum stellen aan het stroomverbruik. Een server (of meerdere servers) mag dus niet teveel stroom verbruiken. Even rekenen dus, voordat u de met de server onder de arm naar het datacenter stapt. 

Overstappen?

Wanneer een bedrijf naar een ander datacenter verhuist, valt dat vaak samen met de overstap naar een andere ICT-leverancier. Hierbij is het belangrijk dat de leverancier waar afscheid van wordt genomen goed meewerkt. “Gelukkig zie je dat de leverancier waar afscheid van wordt genomen er steeds vaker op is gebrand zo’n transitie goed te laten verlopen”, zegt Bart de Ruijter van Metri Group. “Dat wordt zelfs vastgelegd in de contracten. Niet voor niets, want het is een belangrijk punt waar bedrijven een leverancier tegenwoordig op selecteren. Ze informeren zelfs bij andere bedrijven of een leverancier daadwerkelijk goed heeft geholpen bij een vertrek.”

Tweemaal stroom

Aangekomen in het datacenter is het maar de vraag of de apparatuur die je hebt meegenomen past. Weliswaar zijn de racks van een standaardformaat, maar veel kantoren hebben een server in gewoon desktopformaat staan. Onder meer Dell, Lenovo en HP leveren servers in een desktopmodel. En dat is een heel ander formaat dan de standaard 19-inch rackruimtes in datacenters. Bedenk hierbij dat u meer 19-inch servers kwijt kunt in een serverrack dan desktopmodellen.

Server verhuizen 19


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Nederlandse digitale-infrastructuursector levert significante bijdrage aan interneteconomie Door Pim Hilferink

Nederland is een van de koplopers in de Europese digitaleinfrastructuursector en de Nederlandse digitale infrastructuur draagt significant bij aan onze interneteconomie die op zijn beurt weer zorgt voor groei in werkgelegenheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Deloitte, in opdracht van AMS-IX, DHPA, ECP, SIDN, NBIP, Nederland ICT, NLnet en Rabobank.

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander in maart 2013 tijdens een bezoek aan de AMS-IX bij Equinix, begeleid door (geheel links) Job Witteman van de AMS-IX en Michiel Eielts van Equinix. In het hart van de digitale economie liet hij zich – een maand voor zijn inhuldiging als koning – informeren over de positie die Amsterdam wereldwijd inneemt, en het grote belang van de digitale economie voor Nederland.

‘De Nederlandse interneteconomie groeit jaarlijks met negen procent’

Het onderzoek richtte zich specifiek op de internet-exchange-, datacenterhousing- en hostingsector die – samen met telecommunicatie – de digitale infrastructuur vormen. Uit het onderzoek van Deloitte naar deze sector in 2013 bleek al dat Nederland beschikt over een sterke digitale infrastructuur, die in het licht van de snelle groei van het wereldwijde internet moet worden beschouwd als Nederlands derde mainport.

Koploper

Het belang van onze digitale infrastructuur wordt steeds groter. De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) blijft ‘s werelds grootste internet-exchange. Alleen al in de laatste twaalf maanden groeide het internetverkeer van deze internet-exchange met dertig procent. De regio Amsterdam behoudt ook zijn positie als een van Europa’s belangrijkste hotspots voor co-locatie (datacenters) met een jaarlijkse groei van ruim zes procent. In Europa behaalt Nederland tevens een sterke tweede plaats als het gaat om hostingdiensten.

Impact op de Nederlandse economie

De housing- en hostingsector binnen de Nederlandse digitale infrastructuur is een kapitaalintensieve sector met een jaarlijkse omzet van 1,18 miljard euro en investeringen ter waarde van 380 miljoen euro. Er werken in deze sector ongeveer 7.600 mensen. Circa 11.700 banen komen voort uit de sec-

20 Digitale Infra


Datacenter & Cloud Dossier 2015

toren die direct betrokken zijn, zoals bouw en toeleveranciers, en uit bestedingen van werknemers. De werkgelegenheid groeit met circa acht procent per jaar.

Digitale infrastructuur als fundament voor digitale economie

De omvang van de werkgelegenheid in de digitale-infrastructuursector zelf is niet torenhoog, maar werkt wel sterk door in de veel bredere digitale economie en samenleving. De digitale infrastructuur is een onderdeel van het hele ecosysteem en daarmee een van de ‘drivers’ voor de interneteconomie. De Nederlandse interneteconomie wordt geschat op 5,3 procent van het BBP en groeit jaarlijks met negen procent. Het onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van een sterke digitale infrastructuur een belangrijke aanjager is voor de werkgelegenheid in e-commerce- en clouddiensten. “In theorie zou een vrije interneteconomie zich ook los van de lokale datacenters en hosting kunnen ontwikkelen, omdat internetdiensten ook in andere landen kunnen worden gehost”, zegt Michiel Steltman, directeur van de DHPA. “Maar ons onderzoek toont juist aan dat er een sterke correlatie is tussen de groei van de lokale interneteconomie en de aanwezigheid van een sterke nationale digitale-infrastructuursector. Dit heeft te maken heeft met een drietal effecten die elkaar onderling versterken:

• de online sector en de digitale-infrastructuursector profiteren beide van dezelfde onderliggende groeifactoren, • groei in de interneteconomie veroorzaakt een groei in de vraag naar digitale infrastructuur en • de aanwezigheid van een sterke digitale infrastructuur trekt vervolgens weer aanbieders aan van online producten en diensten naar Nederland.

‘De sterke digitale infrastructuur is een belangrijke aanjager voor de werkgelegenheid in e-commerce- en clouddiensten’

Het onderzoek wijst uit dat landen met een sterke digitale-infrastructuursector meer economisch voordeel hebben door de resulterende innovaties en productiviteitsgroei. De onderzoekers formuleren zes aanbevelingen om de sterke positie van Nederland te behouden, verder te benutten en de economische groei te stimuleren: • ondersteun investeringen en ontwikkelingen in de digitale infrastructuur, • zorg voor stimulerende maatregelen voor het gehele online ecosysteem, • stimuleer in het bijzonder innovaties die afhankelijk zijn van de Nederlandse digitale infrastructuur, • stimuleer de keuze voor Nederland als vestigingsland voor multinationals die digitale diensten aanbieden, • moderniseer de kaders voor wet- en regelgeving, gebaseerd op een bredere visie en • zorg voor betere aansluiting van onderwijs op de behoeften uit de markt. Het volledige onderzoek ‘Digital Infrastructure in the Netherlands – Driver for the Online Ecosystem’ is te vinden op www.digitale-infrastructuur.nl 

Digitale Infra 21


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Eemshaven

Delfzijl Nieuweschans

Harlingen

Groningen

Leeuwarden

Assen Sneek

Emmen

Stavoren

CARRIER NEUTRAL DATACENTERS ALL CONNECTED

Heerhugowaard Hoorn

Meppel

Enkhuizen

Coevorden

Alkmaar

Zaandam

Zwolle

Lelystad

Almelo Haarlem

Almere

Hengelo

Amsterdam

Zandvoort

Deventer Apeldoorn Enschede Leiden

LONG DISTANCE DARK FIBER NETWORK

Alphen a/d Rijn

Den Haag

Zutphen

Amersfoort

Winterswijk

Zoetermeer

Utrecht

Ede

Arnhem

Gouda

Doetichem

Tiel Rotterdam Europoort Nijmegen

INTERNATIONAL CONNECTIONS ACROSS THE BORDER

Gorinchem Dordrecht

Den Bosch Breda Tilburg

Roosendaal

Eindhoven

Venlo

Middelburg Vlissingen Zandvliet

Roermond

Sittard

MANAGED NETWORK OWN FIBER CONTROL

Maastricht

RELINED FIBER NETWORK Relined is dé carrier van Dark Fiber (glasvezel)verbindingen in Nederland. Relined richt zich op verhuur van glasvezelverbindingen voor de zakelijkemarkt (wholesale en enterprise). Ons netwerk heeft een unieke ligging in de hoogspanningsmasten (via TenneT) en langs de spoordijken (via ProRail), waarmee wij lange afstanden kunnen overbruggen tegen een zeer lage demping.

6 Overzichten

© Relined B.V. All Rights Reserved, 10-2014

Heerlen

Dark fiber along high voltage network Dark fiber along railroad Railway station TenneT-high voltage station Relined owned cityring network including carrier neutral datacenters Connection rail- high voltage infra International connections (Belgium, Germany and UK)


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Infrastructuur ARCADIZ NETWORKS

Infrastructuur

WWW.ARCADIZ.NL

Nederland

BT GLOBAL SERVICES

Infrastructuur

WWW.BT.NL

Nederland

CBIZZ

Infrastructuur

WWW.CBIZZ.NL

Nederland

COLT TELECOM NEDERLAND

Infrastructuur

WWW.COLT.NET/NL

Nederland

EASY SOLUTIONS

Infrastructuur

WWW.EASYSOLUTIONS.NL

Nederland

EDPNET

Infrastructuur

WWW.EDPNET.NL

Nederland

ESSENT KABELCOM

Infrastructuur

WWW.ESSENT.NL

Nederland

EUROFIBER NEDERLAND

Infrastructuur

WWW.EUROFIBER.COM

Nederland

GLASSOPERATOR

Infrastructuur

WWW.GLASOPERATOR.NL

Nederland

INFOPACT NETWORK SOLUTIONS

Infrastructuur

WWW.INFOPACT.NL

Nederland

INTEROUTE MANAGED SERVICES NETHERLANDS

Infrastructuur

WWW.INTEROUTE.NL

Nederland

KPN

Infrastructuur

WWW.PLANETMEDIAGROUP.NL

Nederland

LANCELOT TELECOM

Infrastructuur

WWW.LANCELOT-TELECOM.NL

Nederland

LIBERTY GLOBAL EUROPE

Infrastructuur

WWW.LGI.COM

Nederland

ORANGE BUSINESS SERVICES

Infrastructuur

WWW.ORANGE-FTGROUP.COM

Nederland

REGGEFIBER TTH

Infrastructuur

WWW.EINDELIJKGLASVEZEL.NL

Nederland

RELINED

Infrastructuur

WWW.RELINED.NL

Nederland

SCHIPHOL TELEMATICS

Infrastructuur

WWW.ST.NL

Nederland

TELE2 NEDERLAND

Infrastructuur

WWW.TELE2.NL

Nederland

T-SYSTEMS NEDERLAND

Infrastructuur

WWW.T-SYSTEMS.NL

Nederland

UPC NEDERLAND

Infrastructuur

WWW.UPC.NL

Nederland

VERIZON BUSINESS

Infrastructuur

WWW.VERIZONBUSINESS.COM/NL

Nederland

VODAFONE NEDERLAND

Infrastructuur

WWW.VODAFONE.NL

Nederland

YOUR FIBER

Infrastructuur

WWW.YOURFIBER.NL

Nederland

ZIGGO HOOFDKANTOOR

Infrastructuur

WWW.ZIGGO.NL

Nederland

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl

23


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Rick van Fucht van Relined Fiber Network:

‘Wij leveren de lege snelweg’ Door Rashid Niamat

Relined heeft een bijzondere positie op de carriermarkt. Het bedrijf levert onder eigen naam de dark fibers van TenneT en ProRail. Met succes: in haar ruim tienjarige bestaan heeft Relined met haar unieke netwerk al een groot deel van de zakelijke markt kunnen helpen. De in november 2014 geïntroduceerde nieuwe huisstijl moet Relined nog nadrukkelijker positioneren als vooraanstaand leverancier van dark fiber voor nationale en internationale klanten.

Relined is ontstaan uit een joint venture tussen TenneT en ProRail. In 2003 besloten de twee bedrijven de overcapaciteit van de eigen dark-fibernetwerken door deze joint venture te laten vermarkten. Het landelijk dekkende netwerk ligt langs het spoor en in de hoogspanningslijnen. Aan dit netwerk zijn de glasvezelnetwerken van diverse lokale of regionale partners gekoppeld. Op deze manier is een fijnmazig netwerk met landelijke dekking beschikbaar. Meer dan dark-fibercapaciteit levert Relined nadrukkelijk niet. De reden daarvoor heeft alles te maken met de missie van het bedrijf. Die is volgens Manager Sales & Marketing Rick van Fucht eenvoudig en helder tegelijk: “Het vermarkten van de overcapaciteit op de glasvezelnetwerken van ProRail en TenneT, mede gebruikmakend van de eigen Relined-assets zoals ons Amsterdamse metronetwerk.”

Lege snelweg

Relined levert in de woorden van Van Fucht ‘de lege snelweg’. “De hoeveelheid transport die daarover plaatsvindt, is echt aan de partners en hun klanten om te bepalen. Dat is ook de beste manier om de onafhankelijkheid van onze dienst te blijven garanderen. Het leveren van managed services is aan onze partners waarmee we niet willen concurreren.” Deze partners zijn vaak netwerkoperators of system integrators. Zij leveren op basis van de dark fiber die zij van Relined afnemen zelf managed services

24 Relined Fiber Network

‘Ons serviceniveau ligt continu onder een vergrootglas’

en voorzien hun klanten van apparatuur waarmee de dark fiber wordt belicht. De partners zijn op deze wijze verantwoordelijk voor het leveren van de capaciteit van 100Mbps tot multiple 100Gbps met alle mogelijke services aan de eindafnemers. De vraag die vanzelfsprekend vaak wordt gesteld, is of de dienstverlening van Relined zich uitsluitend beperkt tot de Nederlandse markt. Van Fucht: ”We zijn een echt Nederlands bedrijf en de capaciteit die wij aanbieden is op basis van netwerken in Nederland.” Veel klanten verlangen dat de data ook de landsgrenzen passeert. Daarom is de infrastructuur van Relined op meerdere plekken langs de grens met Duitsland en België gekoppeld. Langs de kust is een dergelijk faciliteit om met GrootBrittannië te koppelen. Op deze manier is er hoogwaardige toegang tot alle grote netwerkknooppunten, zoals Frankfurt, Brussel en London.


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Discretie of juist actieve promotie

De dienst die Relined levert, is uitsluitend bestemd voor zakelijke gebruikers. Dat kunnen Nederlandse overheden of bedrijven zijn, maar ook buitenlandse bedrijven die via het netwerk van Relined aan bijvoorbeeld datacenters of fysieke vestigingen in Nederland gekoppeld worden. Relined beschouwt datacenters en internetproviders van oudsher als een vaste en logische groep gebruikers van het netwerk. Inmiddels zijn ook de publieke sector en grootzakelijke klanten in de sectoren Finance en Zorg in toenemende mate gebruikers van het Relined-netwerk. Bij deze klantgroepen speelt veiligheid

Bij de sectoren datacenters en providers speelt discretie in deze vorm een geringere rol. Juist bij de carrierneutrale datacenters en de meeste hostingproviders is er een gemeenschappelijk belang om bekend te maken dat men met elkaar samenwerkt. In een carrierneutraal datacenter wordt de connectiviteit van meerdere carriers aangeboden en dat is interessant voor veel klanten, zoals hostingproviders en (groot-) zakelijke bedrijven. Een groter aanbod van carriers in de meet-me-room van een datacenter staat gelijk aan meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor de klanten van het datacenter. Tevens is het voor het datacenter een manier zich positief te onderscheiden van de concurrentie. Relined vermeldt trouwens alle partners waarmee het op deze basis samenwerkt, dus datacenters maar ook internet-exchanges, op de eigen website. Daarmee is overigens niet gezegd dat Relined uitsluitend aan carrierneutrale datacenters levert. Het bedrijf heeft ook niet-carrierneutrale datacenters, of datacenters van grote bedrijven in de eerder genoemde sectoren als klant, maar kan daar om begrijpelijke redenen geen uitspraken over doen. Sprekend over het grote aantal datacenters in Amsterdam en de bouwplannen voor nieuwe datacenters in die regio, merkt Van Fucht trouwens op dat dit absoluut niet betekent dat Relined

van data een belangrijke rol. De dark fibers van Relined worden door deze klanten vanwege de eisen voor maximale veiligheid van transmissie en data veelal in eigen beheer gemanaged. Deze klanten kunnen vanzelfsprekend rekenen op maximale discretie. Van Fucht merkt daarover op: “Iedere medewerker bij Relined wordt geïnformeerd over NDA’s en handelt daar naar. Wie onze klanten in dat segment zijn, kunnen wij dus ook niet vertellen.”

alleen maar oog heeft voor die regio. “Die indruk is niet juist, al is het wel zo dat die regio de hoogste datacenterdichtheid kent. Relined heeft in 2006 het netwerk van Carrier One overgenomen en dat netwerk vormt het hart van onze infrastructuur in de regio Amsterdam. Wij kennen en beleveren dat gebied al heel lang en bijna alle carrierneutrale datacenters in de regio hebben

‘Het leveren van managed services is aan onze partners’

wij inmiddels ook redundant aangesloten. Maar we hebben net zo goed de regionale datacenters scherp op het netvlies staan. Daar zit nog steeds groei en wij werken ook graag met deze datacenters samen.”

Focus op kwaliteit

Terugkijkend op het afgelopen jaar stelt Van Fucht tevreden vast dat het bedrijf met succes een aantal veranderingen heeft doorgevoerd om de klanten nog beter te kunnen bedienen. “Onze focus op kwaliteit is de laatste jaren sterk verbeterd. Operationeel gezien betekent dat bijvoorbeeld dat we vanaf heden alleen nog maar het nieuwste en best geteste glasvezeltype gebruiken. En dat ons serviceniveau continu onder een vergrootglas ligt om een optimale dienstverlening te blijven garanderen. Op het gebied van sales zijn we onder andere gaan werken op basis van specifieke klantsegmenten. Door onze verkoop- en marketingstrategie daarop toe te passen, boeken we goede resultaten. We hebben de afgelopen kwartalen nauwelijks klachten ontvangen en de churn rate is praktisch nihil. Verder heeft het bedrijf door interne verbeteringsslagen en professionalisering de oplevertijden in de meeste gevallen weten te halveren. Dit alles om onze klanten tevreden te stellen.” Gevraagd naar de doelstellingen voor de toekomst is Van Fucht heel duidelijk: “We willen de komende jaren standaard in beeld komen als een solide en betrouwbare aanbieder van longhaul verbindingen voor nationale en internationale partijen. Relined wil de beste ‘value for money’ darkfiber leveran-

cier van Nederland zijn, voor de lange afstanden en het Amsterdamse metro netwerk, zowel voor Nederlandse als internationale klanten. 

Relined Fiber Network 25


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Internet Exchange AMS-IX AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE

INTERNET EXCHANGE

WWW.AMS-IX.NET

NEDERLAND

ARNIX

INTERNET EXCHANGE

WWW.ARNIX.NL

NEDERLAND

EURO-IX

INTERNET EXCHANGE

WWW.EURO-IX.NET

NEDERLAND

FRIESE INTERNET EXCHANGE FR-IX

INTERNET EXCHANGE

WWW.FR-IX.NL

NEDERLAND

GRONINGEN INTERNET EXCHANGE GN-IX

INTERNET EXCHANGE

WWW.GN-IX.NET

NEDERLAND

NDIX

INTERNET EXCHANGE

WWW.NDIX.NET

NEDERLAND

NL-IX, NETHERLANDS INTERNET EXCHANGE, BROADBAND HOSTING

INTERNET EXCHANGE

WWW.NL-IX.NL

NEDERLAND

ROTTERDAM INTERNET EXCHANGE R-IX

INTERNET EXCHANGE

WWW.R-IX.NL

NEDERLAND

STICHTING EINDHOVEN FIBER EXCHANGE (EFX)

INTERNET EXCHANGE

WWW.EFX.NL

NEDERLAND

ZOD-IX DIGITALE MARKTPLAATS VAN DRENTHE

INTERNET EXCHANGE

WWW.ZOD-IX.NL

NEDERLAND

26

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Brancheverenigingen bundelen krachten in DINL Door Ferry Waterkamp

De verschillende sectoren die actief zijn binnen de sector ‘digitale infrastructuur’ in Nederland hebben zich verenigd in de nieuwe stichting ‘DINL’, wat staat voor Digitale Infrastructuur Nederland. Deze nieuwe koepelorganisatie werd op 20 november officieel gepresenteerd tijdens het ECP Jaarcongres 2014 in Den Haag.

De founding members van DINL zijn DHPA, ISPconnect, AMS-IX, SIDN, Stichting NLnet en Surfnet (zie ook het kader). De verwachting is dat de datacenterbranche en de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) zich in een later stadium ook aansluiten bij DINL.

Sterkere lobby

Het is voor het eerst in de historie van de Nederlandse online wereld dat partijen in deze sector in zo’n groot verband samen gaan werken. Door samen op te trekken, denken de deelnemende partijen een bijdrage te kunnen leveren aan een betere beeldvorming rond de Nederlandse online industrie, en gezamenlijke op te trekken bij thema’s als de veiligheid van het internet, onderwijs, Green IT en de promotie van de sector in binnen en buitenland. Ook kan DINL door samen te werken haar stem beter laten horen bij overheid en binnen de politiek.

Holland Strikes Back

De toenadering tussen de deelnemende partijen was al langer zichtbaar. Zo organiseerden Stichting NLnet, ISPConnect en DHPA in oktober van dit jaar het evenement ‘Holland Strikes Back’. Op deze dag presenteerden toonaangevende sprekers de belangrijkste Nederlandse initiatieven tegen cyberaanvallen. “De samenwerking tussen verschillende partijen binnen de online sector en de overheid is een goed teken”, zo oordeelde Michiel Steltman van DHPA over de samenwerking die leidde tot Holland Strikes Back. “Cybercrime staat hoog op de agenda en gelukkig kunnen wij met dit initiatief een gedegen platform bieden en IT-kennis met elkaar delen.” 

‘IT-kennis met elkaar delen’

Michiel Steltman

Deelnemende partijen

De partijen die vanaf de oprichting deelnemen aan DI-NL zijn: • AMS-IX. De Amsterdam Internet Exchange is een neutraal en onafhankelijk internetknooppunt opgericht in de vroege jaren negentig. Bijna zevenhonderd aangesloten onafhankelijke netwerken komen hier samen om onderling internetverkeer van meer dan 3 Terabit per seconde uit te wisselen. • DHPA. De stichting DHPA (Dutch Hosting Provider Association) is een samenwerking van marktleidende hosting- en cloudproviders en marktleidende leveranciers. Met het hanteren van kernwaarden als professionaliteit, kwaliteit en transparantie dragen DHPA-deelnemers bij aan het vertrouwen in de online industrie. • ISPConnect. Vereniging ISPConnect Nederland is de branchevereniging van meer dan tachtig Internet Service Providers en heeft als doel de belangen collectief te behartigen door leden een duidelijke stem te geven in de media, overheid, politiek en andere doelgroepen. ISPConnect doet dit door deel te nemen aan debatten, werkgroepen, eigen projecten en contacten met de media. • SIDN. SIDN is verantwoordelijk voor het stabiel functioneren en de ontwikkeling van het .nl-domein op het internet. SIDN heeft een stevige positie binnen het politiekbestuurlijke veld als gerespecteerde expertpartner op het gebied van de technische, juridische en beleidsmatige kant van domeinnamen en de domeinnaaminfrastructuur. • Stichting NLnet. Stichting NLnet legde in de jaren tachtig de basis voor het Nederlandse internet. De doelstelling van Stichting NLnet is ‘het bevorderen van elektronische informatie-uitwisseling en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’, de komende jaren vooral gericht op oplossingen betreffende cybersecurity.

DINL 27


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Chief Commercial Officer Mark Cooper van de AMS-IX:

‘Daar sta je dan, in het hart van Silicon Valley’ Door Ferry Waterkamp

Bij de Amsterdam Internet Exchange zijn er in 2014 meerdere aanleidingen geweest voor champagne met gebak: ’s werelds grootste internetknooppunt vierde zijn twintigste verjaardag, betrok een nieuw kantoor, doorbrak de grens van 3 Terabits per seconde (Tbps) aan internetverkeer en opende de deuren in onder meer New York, Chicago en de ‘San Francisco Bay Area’. Redenen genoeg om bij te praten met Mark Cooper, de Chief Commercial Officer van de AMS-IX.

“Ons platform gaat over ‘economies of scale’”, zo zal Mark Cooper tijdens het gesprek meerdere malen benadrukken. Met die ‘scale’ zit het wel goed. In zijn twintigjarige bestaan is de AMS-IX uitgegroeid tot het grootste internetknooppunt ter wereld. Het platform strekt zich uit over inmiddels twaalf datacenters die met dark fibers met elkaar zijn verbonden. Een kleine zevenhonderd partijen zijn inmiddels op dit platform aangesloten. “Met één fysieke connectie in een van de twaalf datacenters ben je in staat om een virtuele connectie op te bouwen met iedere andere partij die is aangesloten op de internet exchange”, legt Cooper uit. In september van dit jaar werd de leidende positie van het Amsterdamse internetknooppunt nog eens extra bevestigd toen voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een piek in het internetverkeer werd gerealiseerd van 3 Terabits per seconde. De historische piek werd opvallend genoeg waargenomen op een zondagavond. “De zondagavond is traditioneel een van de drukste momenten in de week”, aldus Cooper. “Iedereen zit dan thuis Netflix te kijken.” Online video is volgens Cooper de belangrijkste ‘driver’ voor de groei van het internetverkeer in Nederland, op de voet gevolgd door cloudcomputing en online gaming. “Meer en meer wordt ons platform gebruikt voor het streamen van video. Bijvoorbeeld

28 AMS-IX

een dienst als Netflix – die in Nederland een ongekend sterke adoptie kent – is daar verantwoordelijk voor. Maar we zien ook een duidelijke piek als bijvoorbeeld Apple een video van een belangrijke aankondiging streamt.”

Basis voor succes

Het succes van de AMS-IX laat zich volgens Cooper eenvoudig verklaren. “De continue uitbreiding van ons netwerk, zowel qua aangesloten partijen, als locaties en technische ondersteuning, werpt zijn vruchten af.” Volgens de Chief Commercial Officer is de basis voor het succes echter al in 1994 gelegd. “Als je kijkt naar de afgelopen twintig jaar dan heeft de neutraliteit die we altijd hebben nagestreefd ons echt geholpen. Wij zijn geen eigendom van een datacenter, carrier of externe investeerder. We kunnen dan ook niet door externe partijen worden beïnvloed. Die neutraliteit zorgt er bijvoorbeeld voor dat we concurrerende carriers kunnen aansluiten op ons platform wat weer verdere groei stimuleert. Daar ligt echt de toegevoegde waarde van neutraliteit.” Een ander belangrijk uitgangspunt van de AMS-IX is volgens Cooper de focus op het aansluiten van internationale partijen. “De mix van Nederlandse en internationale klanten heeft zeker ook bijgedragen aan het succes.”

‘De winst komt weer terug bij onze leden, bijvoorbeeld in de vorm van een prijsverlaging’

Doordat de AMS-IX leden uit de hele wereld aansluit, heeft het internetknooppunt volgens Cooper ook altijd oog gehad voor internationale expansie. “Internationale partijen hebben belang bij een wereldwijde aanwezigheid van de AMS-IX. De bestaande internetknooppunten functioneren niet altijd naar behoren, bijvoorbeeld doordat ze eigendom zijn van een datacenter of hobbymatig zijn opgezet. Dan is het goed als er een partij komt die het op de ‘Europese manier’ doet, met een model dat uitgaat van neutraliteit en aanwezigheid in meerdere datacenters.”

Internationale expansie

De internationale expansie waar Cooper aan refereert, kreeg in 2008 gestalte toen


Datacenter & Cloud Dossier 2015

‘Via het

partnerprogramma komen we in

aanraking met

klanten die we anders nooit

waren tegen gekomen’

Mark Cooper

op Curaçao een internetknooppunt werd geopend. Na ‘AMS-IX Caribbean’ volgden ‘Points-of-Presence’ in Hongkong, de Keniaanse stad Mombassa, New York en de ‘San Francisco Bay Area’. “Dan sta je daar als Nederlandse vereniging met een Nederlands concept in het hart van Silicon Valley. Dat is toch wel bijzonder”, zegt Cooper vol trots. Chicago is de recentste toevoeging aan AMS-IX’ lijst met internationale PoP’s. AMS-IX Chicago ging begin oktober officieel van start. De inmiddels drie Amerikaanse internet exchanges vallen onder AMS-IX USA Inc. dat volledig onafhankelijk opereert van de Nederlandse vereniging. Voor deze constructie is gekozen om te voorkomen dat Amerikaanse wetgeving, zoals de USA Patriot Act, van toepassing zou kunnen zijn op de AMS-IX B.V. of op de vereniging. De

Amerikaanse exchanges zijn – evenals de andere internet exchanges van AMS-IX in het buitenland – niet fysiek aangesloten op het platform in Amsterdam. “Dat heeft niets met wetgeving te maken, maar wel met het feit dat we anders zouden concurreren met klanten zoals transitproviders”, licht Cooper toe.

Partnerprogramma

“Door het merk te verbreden, maken we de AMS-IX onder een grotere doelgroep bekend”, aldus Cooper. “Uiteindelijk draait het allemaal weer om de ‘economies of scale’; hoe groter we zijn, des te beter we als organisatie in staat zijn om goede afspraken te maken met onze providers. De winst die dat oplevert, komt weer terug bij onze leden, bijvoorbeeld in de vorm van lagere prijzen per aansluiting.”

Internationale expansie is overigens niet de enige manier om verdere groei te realiseren, zo benadrukt Cooper. Zo introduceerde de AMS-IX in 2010 een partnerprogramma dat leden in staat stelt om een aansluiting op de AMS-IX te verkopen als onderdeel van de eigen dienstverlening. Daarnaast richt de AMS-IX zich met een resellerprogramma op de partners die over een eigen netwerk beschikken. “Bijvoorbeeld een ‘netwerkpartij’ met een eigen netwerk in Europa zou een klant uit Polen die geen infrastructuur heeft in Nederland via het eigen netwerk kunnen aansluiten op de AMS-IX”, legt Cooper uit. “Op die manier komen we in aanraking met klanten die we anders nooit tegengekomen.” 

AMS-IX 29


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Directeur Bix Jacobse van R-iX en GN-IX:

‘Nieuwe uitdagingen voor regionale IX-en’ Door Ferry Waterkamp

De Nederlandse markt voor internet-exchanges kent een duidelijke verdeling: het door KPN ingelijfde NL-IX verzorgt de peering op regionaal niveau terwijl AMS-IX die rol landelijk op zich neemt en de op- en afrit vormt naar het buitenland. De peeringfunctie van de andere regionale internet-exchanges is daarmee achterhaald, zo is de stellige mening van Bix Jacobse, die aan de basis stond van de Groningen Internet Exchange (GN-IX) en later de Rotterdam Internet Exchange (R-iX). “We moeten in de regio op een hoger niveau naar slimme toepassingen gaan kijken.”

Bix Jacobse kwam zo’n vijftien jaar geleden als bedrijfseconoom in aanraking met de wereld van internet, peering en datacenters. Nog altijd vertelt Jacobse vol passie over die beginperiode. “Het Amerikaanse Tyco rolde toen een wereldwijd netwerk van glasvezelkabels uit.” Het Duitse Hamburg moest in Europa het landingspunt worden, maar na een succesvolle politieke interventie door de

‘Er is een

fundament gelegd

waarop we kunnen voortborduren’

toenmalige Commissaris van de Koningin Hans Alders en de Groningse wethouder Koen Schuiling besloten de Amerikanen om ‘eerder af te buigen, naar de Eemshaven’. Jacobse werd gevraagd om, zoals hij het zelf zegt, vanuit GN-IX ‘waarde toe te voegen aan de glasvezelkabel’, zodat de regio Groningen er meer profijt van zou hebben. “Een van de ideeën was om als vooruitgeschoven post te fungeren van de AMS-IX. Dat zou het vliegwiel zijn voor peering in Groningen. Voor die tijd was dat echter nog een stap te ver.” De telco’s – die destijds nog flinke marges hadden op de verbindingen – stonden een open verbinding tussen Groningen en Amsterdam in de weg. “We

30 R-iX / GN-IX

hebben het toen omgedraaid: we hebben het knooppunt bij het Rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen opgezet en zijn toen veel positieve lawaai gaan maken, ‘kom op, de infrastructuur ligt er nu, gebruik ’m!’ Met als resultaat dat studenten massaal bij ons kwamen met leuke ideeën.” Via ‘Groningen Internet Valley’ werden vervolgens zo’n 150 startende bedrijfjes in het zadel geholpen.

Nieuwe ontwikkelingen

Toen in 2007 het project ‘Glazen-Maas’ van start ging – met als doel om een glasvezelnetwerk uit te rollen in Rotterdam en omstreken – werd Jacobse gevraagd om het succes van Groningen in de Maasstad te evenaren. Het resultaat werd de Rotterdam Internet Exchange (R-iX) met daarnaast – geheel naar Gronings voorbeeld – ook ‘Rotterdam Internet Valley’ voor startende ondernemers. “Er is een fundament gelegd waarop we kunnen voortborduren”, constateert Jacobse tevreden. Volgens de internetondernemer moet het bij dat ‘voortborduren’ wel over een andere boeg worden gegooid. “De oorspronkelijke functie waarvoor de R-iX en GN-IX zijn opricht – het bieden van peering op regionaal niveau – is inmiddels achterhaald. Op dat gebied zijn we overvleugeld door de NL-ix, die sinds de overname door KPN in 2011 veel ‘dieper in het land’ zit.”

Op de vraag wat dan de nieuwe functie van de R-iX en de GN-IX moet worden, heeft Jacobse het antwoord al paraat. “Met het Internet of Things, Big Data en smart cities staan we aan de vooravond van geheel nieuwe ontwikkelingen. Dat biedt grote kansen voor zowel Groningen als Rotterdam. Daarvoor moeten we wel op een hoger niveau naar slimme toepassingen kijken. Wij kunnen bijvoorbeeld de bouwstenen leveren voor innovatieve concepten zoals smart cities, smart industries en smart harbours. Maar het is wel aan de overheid om daar beleid voor te ontwikkelen.” 

Bix Jacobse


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Neutral Internet Exchange (NL-ix) als centraal knooppunt in Europa Door Jasper Lankhorst

De Neutral Internet Exchange (NL-ix) is ‘de’ pan-Europese internet-exchange en met 450 aangesloten leden de vijfde grootste exchange ter wereld. NL-ix is aanwezig in meer dan zeventig carrierneutrale datacenters in zeven landen en biedt daarmee een wereldwijd unieke ‘wide area’ gedistribueerde internet-exchange en een mainport naar Europa. Partijen vanuit de hele wereld, maar ook lokale partijen, zijn in heel Europa aangesloten en wisselen hun onderlinge verkeer uit over NL-ix.

De oorsprong van NL-ix ligt in Nederland, waar ook historisch de kern van het netwerk is met dekking in meer dan 55 neutrale datacenters. In de markt verschuift IT-infrastructuur steeds meer van eigen klantlocaties naar neutrale datacenters en naar de cloud. Connectiviteit binnen en tussen deze datacenters en cloudinfrastructuur vormt precies de kracht van het NL-ix-concept, waarbij partijen in neutrale datacenters aansluiten op het NLix-netwerk om zo efficiënt en betaalbaar verkeer uit te wisselen met andere leden, klanten of leveranciers. Dit kan publiek in de vorm van ‘peering’, of privaat in de vorm van dedicated en secure datatransport over het platform.

Steeds meer partijen in meer landen krijgen op deze manier lokaal toegang tot netwerken in andere landen, wat zal leiden tot een forse groei van het onderlinge verkeer op de internetexchange. In november 2014 piekte NL-ix voor het eerst naar 700 Gbps, en de verwachting is dat voor het einde van 2014 de 1 Tbit/s zal worden overschreden. Jasper Lankhorst is Commercial Director van NL-ix.

‘NL-ix zal begin 2015 uitbreiden naar Oostenrijk, Tsjechië, Polen en later ook naar Italië, Denemarken en Zweden’

Meer landen

NL-ix is aanwezig in neutrale datacenters in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Zwitserland, en zal, naast doorlopende groei naar nieuwe neutrale datacenters in die landen, begin 2015 verder uitbreiden naar Oostenrijk, Tsjechië, Polen en later ook naar Italië, Denemarken en Zweden.

‘Steeds meer partijen

in steeds meer landen

krijgen via NL-ix lokaal toegang tot netwerken in andere landen’

Voor meer informatie over NL-ix kunt u contact met ons opnemen via: Web: www.nl-ix.net E-mail: info@nl-ix.net Tel: 070-3120710

NL-ix 31


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Brancheverenigingen BICSI

WWW.BICSI.ORG

Verenigde Staten

BSA - THE SOFTWARE ALLIANCE

WWW.BSA.ORG

Nederland

BTG, NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOM

WWW.BTG.ORG

Nederland

CIONET NEDERLAND

WWW.CIONET.COM

Nederland

CLOUD ARCHITECTURE ALLIANCE

WWW.CLOUDARCHITECTALLIANCE.COM

Nederland

DIMPACT, COÖPERATIEVE VERENIGING

WWW.DIMPACT.NL

Nederland

DUTCH HOSTING PROVIDER ASSOCIATION, DHPA

WWW.DHPA.NL

Nederland

ESOCIETY PLATFORM NEDERLAND

WWW.ESOCIETYPLATFORM.NL

Nederland

EUDCA, EUROPEAN DATACENTER ASSOCIATION

WWW.EUDCA.ORG

België

INTERNET PROFESSIONALS ASSOCIATIE NEDERLAND

WWW.IPAN.NL

Nederland

ISPCONNECT

WWW.ISPCONNECT.NL

Nederland

IT ROOM INFRA / FHI

WWW.ITROOMINFRA.NL

Nederland

NATIONALE BEHEERSORGANISATIE INTERNET PROVIDERS, NBIP

WWW.NBIP.NL

Nederland

NEDERLAND ICT

WWW.NEDERLANDICT.NL

Nederland

NETELCOM, VERENIGING FME-CWM

WWW.NETELCOM.NL/

Nederland

NLKABEL

WWW.NLKABEL.NL

Nederland

NOREA, BEROEPSORGANISATIE VAN IT-AUDITORS IN NEDERLAND

WWW.NOREA.NL

Nederland

PVIB, PLATFORM VOOR INFORMATIEBEVEILIGING

WWW.PVIB.NL

Nederland

RIPE NCC, RÉSEAUX IP EUROPÉENS NETWORK COORDINATION CENTRE

WWW.RIPE.NET

Nederland

SNIA, ADVANCING STORAGE & INFORMATION TECHNOLOGY

WWW.SNIA-EUROPE.ORG

Verenigd Koninkrijk

STICHTING GREEN ICT

WWW.GREENITAMSTERDAM.NL

Nederland

STICHTING INTERNET DOMEINREGISTRATIE NEDERLAND SIDN

WWW.SIDN.NL

Nederland

STICHTING NLNET

WWW.NLNET.NL

Nederland

STN TELEFACT

WWW.STN.NL

Nederland

SURF

WWW.SURFMARKET.NL

Nederland

THE GREEN GRID, GET CONNECTED TO EFFICIENT IT

WWW.THEGREENGRID.ORG

Verenigd Koninkrijk

TMA, SECRETARIAAT TMA

WWW.TMA-NL.ORG

Nederland

VEFICA

WWW.VEFICA.ORG

Nederland

VERBAND DER DEUTSCHEN INTERNETWIRTSCHAFT

WWW.ECO.DE

Duitsland

VERENIGING COIN

WWW.COIN.NL

Nederland

VNSG, DE VERENIGING NEDERLANDSTALIGE SAP GEBRUIKERS

WWW.VNSG.NL

Nederland

32

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2015

IT Room Infra: Branchevereniging met succesvol event De branchegroep IT Room Infra is een collectief van bedrijven die zich als gespecialiseerde aanbieders in Nederland profileren. Hun boodschap is dat de realisatie van datacenters en computerruimtes een hightech activiteit is die professioneel moet worden bedreven. 45 bedrijven zijn aangesloten bij IT Room Infra en komen regelmatig bij elkaar. Het jaarlijkse hoogtepunt is het IT Room Infra event. Op 6 november 2014 vond het jaarlijkse event plaats in congrescentrum 1931 (Brabanthallen ’s-Hertogenbosch).

Tijdens dit event staat kennisuitwisseling tussen de exposanten en bezoekers centraal. De zestig exposanten (ook niet-leden) informeren de bezoekers op hun stands over de laatste mogelijkheden en demonstreren de nieuwste installaties. Daarnaast is er een uitgebreid lezingenprogramma rondom vijf thema’s: Bouwen & Managen, Data & Energietransport, Installaties & Veiligheid, Koude & Warmte en DatacenterTalk. Bij de meeste thema’s spreekt de titel voor zich, alleen de track DatacenterTalk behoeft extra uitleg. In deze track gaan sprekers in op toekomstige uitdagingen, kansen en bedreigingen. Buiten de gebaande paden treden en de bezoekers laten nadenken is hier de insteek. Ruim zevenhonderd personen uit de branche waren aanwezig.

In november 2015 vindt het volgende event plaats. Houd de website www.itroominfra.nl in de gaten voor de informatie en de invulling van het programma. Het programma wordt op 5 juni bij Beachclub Vroeger in Bloemendaal gepresenteerd tijdens de jaarlijkse brancheborrel. Deze borrel is voor iedereen toegankelijk!  IT Room Infra www.itroominfra.nl E-mail: e.hazeleger@fhi.nl

IT Room Infra 33


Datacenter &PUBLISHING Cloud Dossier 2014&

ONLINE – SERVICES –

EVENTS – DIGI-SOURCE

Channel BV is het data-, info- en kenniscentrum voor de telecom-, it- en ce-branche

Channel BV heeft een breed portfolio aan magazines, websites, databases en events, gesegmenteerd in specifieke doelgroepen.

Channel BV heeft het grootste bereik in het B2B- en B2C-segment van it, telecom en media.

Channel BV bereikt dagelijks alle ict-decisionmakers, zowel binnen het kanaal als bij de belangrijkste eindgebruikers en consumenten.

Over Channel BV Channel BV is ruim 12 jaar actief in de telecom-, it- en ce-branche als data, info en kenniscentrum. Channel BV heeft een breed portfolio aan magazines, websites en events, gesegmenteerd in verschillende doelgroepen (Connexie Magazine, ChannelConnect, ICT Update, Telecommagazine en CE-Tail). Naast deze magazines, websites en events heeft Channel BV een groot palet aan communicatiemogelijkheden op het gebied van B2B als B2C. Channel BV houdt zich dagelijks bezig met het initiëren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op multimediaal niveau, variërende van productdatabases (Digi-Source), customized magazines, e-zines, e-mail nieuwsbrieven, websites, content marketing tot apps en events. Dankzij diverse samenwerkingen met grote collega-uitgevers en productvergelijkers heeft Channel BV eveneens een enorm bereik in de consumentenmarkt.

HET GROOTSTE TELECOMBLAD VAN NEDERLAND

Connect

HET KENNISPLATFORM VOOR IT-BUSINESS PARTNERS

I CTUpdate

DIGISOURCE HARDWARE INFO VANUIT DE BRON

HET MANAGEMENTBLAD IN IT EN TELECOM

DIGILETTER

34 Lupprians

Channel BV | [T] +31(0)20-347 26 70 | info@channelbv.nl | www.channelbv.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2014

Column

Wereldwijde hotspot voor innovatie Door Lotte de Bruijn

Stelt u zich eens voor. Internationale bedrijven zien Nederland als ideale proeftuin en launching market voor nieuwe producten, diensten en toepassingen. Het Internet of Things wordt hier op grote schaal in de praktijk gebracht. Nieuwe logistieke concepten, waarbij gebruikgemaakt wordt van de kansen die 3D-printing biedt, worden in Nederland geïntroduceerd. Het Nederlandse onderwijs loopt internationaal voorop waar het gaat om de integratie van ICT in lesmethoden. Dit zal werken als een magneet op bedrijven en start-ups. Dichter bij het vuur dan in Nederland kunnen ze nergens zitten. Het geeft Nederlandse ICT-bedrijven een boost en bedrijven in alle sectoren van onze economie krijgen de kans om internationaal voorop te lopen, door de kansen te benutten die onze zeer innovatieve thuismarkt biedt. De Nederlandse overheid dient als voorbeeld voor andere overheden en slaagt erin substantieel te besparen en de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Als we dit voor elkaar krijgen, wordt Nederland de wereldwijde hotspot voor innovatie en daarmee de Digital Delta van Europa. Nederland ICT is ervan overtuigd dat we door samenwerking en gezamenlijke inzet deze ambitie in 2020 kunnen realiseren. Nu al staat Nederland er wat betreft de digitale economie goed voor; zelfs beter dan de meeste mensen denken. De economische groei in de afgelopen decennia is vooral toe te schrijven aan de toepassing van ICT. We hebben al een goed vestigingsklimaat en een uitstekende kennisinfrastructuur. Nederland is ICT-minded en heeft het beste klimaat voor de toepassing van ICT in Europa. En last, but not least, we hebben de beste digitale infrastructuur van Europa. Door Nederland loopt een netwerk van vele tienduizenden kilometers glasvezel als zenuwcentrum van de digitale economie. En 99 procent van de Nederlandse bevolking heeft toegang tot minimaal één 4G-netwerk.

Glasvezelinfrastructuur in Nederland met daarin alle belangrijke datacenters.

De investeringen in telecom per hoofd van de bevolking zijn in Nederland hoger dan in de ons omringende landen. Vanaf 2005 heeft de telecomsector ruim 23 miljard geïnvesteerd in vernieuwing en verbetering van netwerk en systemen, zo blijkt uit onze publicatie ‘De Staat van Telecom’.

‘Nederland is een ideale vestigingsplaats voor datacenters’

Nederland is dan ook een ideale vestigingsplaats voor datacenters. De komst van Google naar Groningen vormt het bewijs. Internetknooppunt AMS-IX is een graadmeter van het dataverkeer. In september werd de grens van 3 Tbps doorbroken, minder dan twee jaar na de mijlpaal van 2 Tbps. De razendsnel groeiende populariteit van clouddiensten vormt een belangrijke verklaring voor deze data-explosie. Uit de ICT Marktmonitor blijkt dat nu al 25 procent van alle softwarebestedingen cloudgerelateerd is, met een forse groei in het afgelopen jaar van 29 procent. Het Internet of Things vormt een extra impuls. Miljarden apparaten en sensors die verbonden worden met het

internet zullen zorgen voor een enorme datastroom en vraag naar opslagcapaciteit. Ondanks de data-explosie is het energieverbruik van de ICT-sector vorig jaar stabiel gebleven. De sector loopt voorop op het gebied van het energiezuinig maken van bijvoorbeeld datacenters en software. De cloud biedt nog eens extra kansen op het gebied van duurzaamheid. De beschikbare capaciteit wordt veel beter benut en energieslurpende verouderde lokale servers worden overbodig. Wat Nederland ICT betreft is het dan ook ongewenst en onnodig dat er op lokaal niveau extra eisen op het gebied van duurzaamheid aan datacenters worden gesteld. Dat beïnvloedt het vestigings- en ondernemingsklimaat negatief en draagt niet bij aan onze gezamenlijke ambitie om uit te groeien tot de Digitale Delta van Europa.  Lotte de Bruijn is directeur van Nederland ICT.

Column Nederland ICT 35


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Dutch Hosting Provider Association, DHPA Postbus 262 2260 AG Leidschendam Telefoon 0 70 762 1070 www.dhpa.nl info@dhpa.nl Directeur Michiel Steltman 06 53 573 079 msteltman@dhpa.nl

ISPConnect

Nevelgaarde 40 3436 ZZ Nieuwegein Telefoon 020 261 0019 www.ispconnect.nl info@ispconnect.nl Directeur Simon Besteman Telefoon 06 24 665 055 simon@ispconnect.nl

Leden ISPConnect

Leden DHPA

Amsio Bit Carrenza Claranet Benelux Cyso Denit Hosting Solutions Eshgro Interactive 3d Intermax IS Group ITON KPN Software Online Leaseweb Luna Multrix Net Ground Netsourcing Nines Oxilion Parentix Previder Proserve RAM Infotechnology Reasonnet SaaSplaza SevenP Solcon Stepco Uniserver Vancis Vellance

36 DHPA & ISPconnect

040Hosting AD Hosting Amsio Antagonist Argeweb Art of Automation Bakker & Schrijver BE-Networks NV bHosted BlueYellow COMBELL GROUP Computel Standby DigiState Webhosting Dommelhosting ECM2 Elite Game Servers Ermis ICT Diensten & Producten EuroDNS Fastbyte Hosting Flexwebhosting Flying Services International FraJa WeB GoMoBi Hostbeats Hostingindustries Hostnet Hostsonline ICTrecht Internet Service Europe JDN Business Hosting Knippin Lets go Online m3t Internet Merijn.nl Metaregistrar MuntInternet Networks

NederHost Nedlinux Nikkelhost Open Cloud Store OpenProvider OPH PCExtreme Phost ProdaCom Protagonist Quality Service Provider Qweb Internet Services Realtime Register Sensson Server.Biz Simon SinnerG Solcon Internetdiensten SolidHost Nederland Spothost Systech Media Today Concepts Trans-Ix VDX Vevida VIP Internet Vircon Vovone WDGWV Webparking xCAT.nl Xenomedia Xillan Xolphin XXL Webhosting xYnta Internet Solutions Yourhosting


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Adviseurs ALLEN & OVERY LLP

Juridisch advies

WWW.ALLENOVERY.COM

Nederland

BAKER & MCKENZIE

Juridisch advies

WWW.ICTRECHT.NL

Nederland

BIRD & BIRD

Juridisch advies

WWW.TWOBIRDS.COM

Nederland

ICTRECHT

Juridisch advies

WWW.ICTRECHT.NL

Nederland

BOOZ ALLEN HAMILTON

Outsourcing

WWW.BOOZALLEN.NL

Nederland

DELOITTE, AMSTELVEEN

Outsourcing

WWW2.DELOITTE.COM/NL/NL.HTML#

Nederland

ERNST & YOUNG, STAFKANTOOR

Outsourcing

WWW.EY.NL

Nederland

KPMG ACCOUNTANTS

Outsourcing

WWW.KPMG.NL

Nederland

QUINT WELLINGTON REDWOOD

Outsourcing

WWW.QUINTGROUP.NL/

Nederland

NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT

Belangenvereniging

WWW.NEN.NL

Nederland

INTECHMA

Consultancybedrijf

WWW.INTECHMA.NL

Nederland

DEERNS RAADGEVENDE INGENIEURS

Ingenieursbureau

WWW.DEERNS.NL

Nederland

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl

37


Datacenter & Cloud Dossier 2014

InTech bVa

advies en projectmanagement DCS Design Credentials

Ons werk a Datacenter ontwerp a CFD simulaties a Datacenter upgrades a Consulting en Projectmanagement a Commissioning onze disciplines a Cooling a AC power a DC power a Safety & Security a Civiel InTechMa heeft ruimte ervaring in upgrades van datacenters met live equipment en nieuwbouwprojecten van datacenters.

RESELLER

INTECHMA BV

+31 (0)46 204 3811 INFO@ INTECHMA. COM 38 | Redactie Titel

+31 (0)6 5433 6429 WWW. INTECHMA. COM


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Tips voor verbeteren energie-efficiëntie in bestaande dataruimten Door Richard van Oppen

Bij het terugdringen van het energieverbruik in datacenters wordt er veel aandacht besteed aan nieuwe innoverende technieken om datacenters te koelen. Maar er is ook nog veel winst te behalen door kritisch te kijken naar de werking van de bestaande datacenterinstallaties in de equipmentrooms. In dit artikel enkele tips om het energieverbruik te reduceren.

Tip 1: Optimaliseer het luchtdebiet

Een dataruimte heeft in het algemeen twee luchtcirculatiesystemen: het luchtdistributiesysteem en het circulatiesysteem van de servers. In een open opstelling zorgt dit niet voor noemenswaardige problemen; beide systemen beïnvloeden elkaar niet of nauwelijks. Op het moment echter dat met containments wordt gewerkt, zorgt dit voor een onbalans doordat de beide systemen in serie werken. Een consequentie hiervan is dat het drukverschil dat een ventilator moet overbruggen, beïnvloed wordt door het andere systeem. In het geval van een containment is het

‘Het is belangrijk om de optimale balans te vinden’

aan te bevelen om de balans zodanig in te stellen dat er een lichte onderdruk aan de warme zijde aanwezig is. Eventuele luchtlekkages zullen dan in ieder geval geen hotspots kunnen veroorzaken. Dit veroorzaakt wel een energie-inefficiëntie maar verder zal dit geen invloed hebben op de bedrijfsvoering. Door nu beide systemen te koppelen door een drukverschilregeling over het containment zal het luchtdebiet (de hoeveelheid lucht die in een bepaalde tijdseenheid wordt verplaatst) van het luchtdistributiesysteem afnemen. Volgens de ventilatorwetten geldt dat als we het debiet met vijftien procent reduceren het opgenomen ventilatorvermogen met circa veertig procent afneemt.

het verhogen van de ruimtetemperatuur de serverventilator harder gaat draaien om dezelfde koeling te genereren. We zien nu een bijzonder fenomeen opduiken. Het energieverbruik neemt toe doordat de serverventilatoren meer energie gaan verbruiken. Deze toename van energieverbruik valt echter onder het IT-vermogen waardoor de PUE – die de verhouding weergeeft tussen het totale energieverbruik en de energie die wordt gebruikt voor de IT-middelen – zal dalen. Het is belangrijk om de optimale balans te vinden zodat een beoogde energiebesparing niet resulteert in een verhoging van het energieverbruik.

Tip 3: Dicht lekkages en by-passes

Als in een dataruimte containments worden gebruikt, zie je na verloop van tijd kortsluitingen ontstaan tussen warme en koude zijde. Blind-plates en afdichtingen in racks worden niet of niet goed teruggeplaatst. Als de lucht van warme zijde naar koude zijde lekt, leidt dit tot problemen. De warme lucht wordt direct door de servers aangezogen

en de kans dat dit hotspots veroorzaakt, is aanzienlijk. Daarbij zal de hoger aangezogen temperatuur van invloed zijn op de werking van de serverventilatoren. Het is dus zaak om alert te zijn op lekkages.

Tip 4: Voer een CFD-analyse uit

Als er maatregelen zijn bedacht, is het slim een simulatie met Computational fluid dynamics (CFD)-software te maken om te beoordelen of de maatregelen werken en er geen risico’s zoals hotspots worden geïntroduceerd. Als blijkt dat er geen problemen te verwachten zijn, kan met de simulatie worden bepaald waar de grenzen liggen en een verantwoorde veiligheidsmarge worden ingebouwd. Een CFD-analyse is nooit een eenmalig actie en kan steeds opnieuw worden gebruikt.  Ing. Richard van Oppen is consultant bij InTechMA BV. (Met dank aan Barry Shambrook van Tuckers Consultancy Ltd en Stuart Crump van Future Facilities Ltd voor hun bijdragen.)

Tip 2: Verhoog de temperatuur

Bestaande equipmentrooms werken vaak met een ruimtetemperatuur van tussen de 21 en 23 °C. Nieuwe servers kunnen echter prima werken met een omgevingstemperatuur van tussen de 28 en 33 °C. Echter dient men zich wel bewust te zijn dat bij

Computational fluid dynamics (CFD)-software helpt om te beoordelen of er geen risico’s zoals hotspots zijn geïntroduceerd.

InTechMA 39


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Hoe bouw ik een datacenter? Door Jurjen Ophuis en Karl van Ginderdeuren

Waarom bouwt iemand een datacenter? Het is essentieel het ontwikkelproces te starten met het beantwoorden van deze vraag. Het antwoord op het ‘waarom?’ bepaalt het al dan niet succesvol zijn van de faciliteit gedurende de levensduur en de toegevoegde waarde voor de kern business van de opdrachtgever. Een holistische aanpak mag niet ontbreken en daarom dient de gehele levenscyclus van het datacenter te worden beschouwd vanaf de start.

In onze optiek zijn er drie fases in de levenscyclus van een datacenter: strategiebepaling, implementatie en de operationele fase. Het waarom (de strategie) wordt vertaald in het hoe en uiteindelijk gedurende de levensduur ingevuld met het wat. Om tijdens de operationele fase te kunnen voldoen aan de beschikbaarheidseisen die in het begin zijn gesteld, de begrote business case waar te kunnen maken en als datacenter daadwerkelijk te kunnen excelleren, is het noodzakelijk om voor de start van het ontwerp te weten wat in de markt de beoogde positie van het nieuwe datacenter is. Of het doel van het datacenter nu colocatie, het huizen van de

eigen IT-processen (corporate) of telecom is, uiteindelijk gaat het erom dat wat u krijgt aansluit bij uw specifieke business case.

Business requirements

Om het ‘waarom’ te vertalen naar ‘hoe’ adviseren wij om tijdens de eerste haalbaarheidsstudie van het datacenter te kijken naar de businesscase en bijbehorende requirements. Waar dient de focus tijdens het ontwerp van het datacenter op te liggen? Op betrouwbaarheid, kosten, efficiëntie, duurzaamheid, flexibiliteit, innovatie, onderscheidend vermogen in de markt of gemak van operatie? Alles is belangrijk, maar voor elke datacenterontwikkelaar weegt het

een zwaarder door dan het ander. Bij een universitair datacenter scoren innovatie en betrouwbaarheid hoger, bij een telecomprovider zijn kosten, flexibiliteit en gemak van operatie vaak belangrijker en bij een bank zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid belangrijker dan de rest.

Optimale conceptkeuze

Wanneer de businesscase en requirements bepaald zijn, is het zaak om deze te vertalen naar technische concepten. Het is essentieel dat de vastgestelde eisen en uitgangspunten gewaarborgd blijven gedurende de ontwikkeling van de faciliteit. Datacenters kunnen op verschillende manieren gereali-

Turkcell 10 MW, TIER III-gecertificeerd datacenter, volledig met BIM/REVIT ontworpen door Deerns en Van Aken Architecten

40 Datacenter bouwen


Datacenter & Cloud Dossier 2015

seerd worden, bijvoorbeeld met een Diesel Rotary UPS of generatoren en statische UPS, indirecte buitenluchtkoeling of CRAC’s met chillers, gasblusinstallaties of watermist, enzovoorts. Uiteindelijk gaat het erom dat de concepten die gekozen worden passen bij het antwoord op de waaromvraag van de toekomstige eigenaar. Bij verschillende business requirements passen verschillende concepten. Een heldere en eenduidige bepaling van de business requirements laat toe het aantal toepasbare concepten te reduceren. Dit kan door het uitwerken van een vergelijking van de verschillende concepten en de impact hiervan op het op te stellen vermogen, de oppervlakte en de vorm van het datacenter. Een dergelijke aanpak garandeert het borgen en documenteren van de gemaakte keuzes, inclusief de argumentatie zodat in een later stadium altijd verwezen kan worden naar het proces en dat de kans hiermee verkleind wordt dat het datacenterconcept in een later stadium nog gewijzigd wordt met de bijbehorende vertragingen en kostenconsequenties. Immers, aan het begin van het traject is een weloverwogen, goed onderbouwde keuze gemaakt.

‘Bij verschillende business

requirements

passen verschillende concepten’

Integraal ontwerpen

Traditioneel gezien zijn de faalkosten in de bouw aanzienlijk, en binnen datacenterprojecten is de realisatietijd kort en het ambitieniveau hoog. Om toch te kunnen voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau moet het ontwerpproces volledig worden geïntegreerd. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen architect, constructeur en adviseur noodzakelijk. Dit kan door te ontwerpen via de methodiek Building Information Management (BIM). Hiermee wordt het volledige gebouw inclusief alle installaties vanaf de start van het ontwerpproces in hetzelfde model ontworpen. Gaandeweg het proces wordt steeds meer informatie aan het model toegevoegd en het gebouw en de bijbehorende installaties meer in detail uitgewerkt. Hierdoor wordt in een zeer vroeg stadium al duidelijk wat mogelijke clashes tussen bijvoorbeeld de installaties en het gebouw zijn en kan het gebouw worden aangepast op de verschillende installaties zonder grote impact in kosten of tijd. Ook kan hierbij in kaart gebracht worden of onderhoud en vervanging

tijdens de operationele fase mogelijk is. Aangezien problemen in een zeer vroeg stadium geïdentificeerd kunnen worden, zijn de ontwerpers in staat de faalkosten te reduceren. Een bijkomend voordeel is dat alle disciplines gedwongen worden met elkaar samen te werken met als eindresultaat een honderd procent gecoördineerd gebouw en installaties. Indien dit proces wordt doorgezet en ook alle werktekeningen middels BIM worden uitgewerkt, is een project zonder meerwerk haalbaar!

Time to market verkorten

Om ervoor te zorgen dat de time-to-market van het datacenter zo kort mogelijk wordt gehouden, dient er rekening gehouden te worden met het feit dat er een aantal ‘long lead’-items in een datacenter zitten. Hierbij kan worden gedacht aan grote componenten zoals generatoren, CRAC’s, koelmachines, koeltorens en droge koelers. Of een component een long lead item is wordt bepaald door de time-to-the market (tijdsverschil tussen start ontwerp en start operatie) van de ontwikkeling of uitbreiding. Om te voorkomen dat deze grote componenten het bouwproces ophouden, dienen deze in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwerp apart te worden aanbesteed. Op deze manier kunnen maanden bouwtijd gewonnen worden. Het is niet alleen belangrijk dit mee te nemen bij de initiële bouwfase, maar ook na te denken over toekomstige uitbreidingen en de afweging te maken tussen een gereduceerde timeto-market en voorinvestering tijdens het ontwerpproces.

Commissioning voor gegarandeerde betrouwbaarheid

De installaties worden nog steeds door mensen in elkaar gezet en fouten maken is menselijk. Echter, het falen van een installatie tijdens de operatie van het datacenter is onacceptabel en kan zorgen voor downtime van het datacenter met alle negatieve publiciteit die daarmee samenhangt. Om dit te voorkomen, dienen alle mogelijke situaties in de operatie uitgebreid getest en geverifieerd te worden. Bij het in dienst stellen van een datacenter is het van belang dat uiteindelijk ook getest wordt met een realistische belasting op zaal (elektrisch en warmte). Of dit nu gebeurt middels heaters of theaterlampen, het gaat erom dat de volledige installatie belast wordt beproefd. Dit is te vergelijken met het

kopen van een auto. Wanneer u een auto koopt, kijkt u niet alleen of hij start, u wilt er ook in gereden hebben om te zien of de aandrijving en remmen het doen. Ditzelfde geldt voor een datacenter. Eveneens bieden ‘testing en commissioning’ de mogelijkheid de toekomstige operators alvast te laten wennen aan de datacentermachine in een fase dat de omgeving nog niet kritisch is. Om aansprakelijkheid naderhand te kunnen minimaliseren en bij calamiteiten te kunnen achterhalen waar iets verkeerd is gegaan, is het tevens van zeer groot belang dat de uitgevoerde testen goed gedocumenteerd worden. Dit kan tegenwoordig ook middels geautomatiseerde commissioningsoftware. Op de markt zijn verschillende pakketten die dit kunnen faciliteren.

‘Uiteindelijk gaat

het erom dat wat u krijgt aansluit

bij uw specifieke businesscase’

Iets uniek neerzetten

In Nederland worden op dit moment zeer veel datacenters gebouwd. Over het algemeen kunnen we stellen dat het niveau van de gerealiseerde Nederlandse datacenters tot de top van de wereld behoort, niet alleen qua kwaliteit van uitvoering, maar ook op het gebied van energie-efficiënte, betrouwbaarheid en redundantie, flexibiliteit en kostenefficiëntie. In de markt zien wij dat de excellente datacenters bij de start de uitgangspunten zeer goed hebben vastgelegd en goed hebben bepaald waar ze staan in het datacenterlandschap middels het opstellen van business requirements, het uitvoeren van een conceptvergelijking, integraal ontwerpen en uiteindelijk het gebouwde tot in detail commissionen. Alleen als deze stappen worden uitgevoerd, kan er daadwerkelijk iets unieks worden neergezet tegen zeer scherpe prijzen resulterend in een concurrentieel marktvoordeel gedurende de gehele levensduur van het datacenter.  Jurjen Ophuis is Data Center Consultant en Karl van Ginderdeuren International Data Centre Practice Lead bij het Nederlandse installatietechnisch ingenieursbureau Deerns.

Datacenter bouwen 41


Datacenter & Cloud Dossier 2015

1200 m Zorgeloos en zeker transport van nieuwe hardware? Inclusief inschroeven en assistentie bij de bekabeling op locatie?

9

Tijdelijke opslagruimte voor IT apparatuur nodig?

Of een logistieke faciliteit voor het stagen, op-of inbouwen en testen van apparatuur?

Verhuizing van een datacenter?

Of relocatie van bestaande systemen?

Lupprians.nl Lupprians is uw full service logistiek partner in de ICT. Met onze jarenlange kennis en ervaring en een uitgebreide klantenset van IT leveranciers, distributeurs, partners en klanten, bieden wij een breed scala aan logistieke diensten en services voor IT apparatuur. Van zorgvuldig transport en logistieke- en opslagfaciliteiten tot en met datacenter verhuizingen. Daarnaast bieden wij u ook uitgebreide technische services waarbij wij extra handjes kunnen leveren voor

technische assemblage, pre configuratie, voorinstallatie en DOA checks van uw apparatuur en kunnen wij tevens complete installaties voor u verzorgen. Altijd met de zekerheid dat uw IT apparatuur én data in goede handen is…

Uw transport, onze zorg! Geïnteresseerd of meer weten? Neemt u dan contact met ons via 0294- 458 121 of bezoek onze website www.lupprians.nl.

12 Overzichten Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl Lupprians Nederland | Flevolaan 25 | 1382 JX Weesp | T 0294 458 121 | E info@lupprians.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Bouwers & inrichters X-ICT, ZWOLLE

Bouwers / inrichter

WWW.X-ICT.NL

Nederland

X-ICT, EINDHOVEN

Bouwers / inrichter

WWW.X-ICT.NL

Nederland

LASENT & COOLAIR NEDERLAND

Bouwers / inrichter

WWW.LASENT.NL

Nederland

IT BASES

Bouwers / inrichter

WWW.ITBASES.NL

Nederland

ICTROOM

Bouwers / inrichter

WWW.ICTROOM.COM

Nederland

COFELY QUENTRIS GDF SUEZ

Bouwers / inrichter

WWW.QUENTRIS-GDFSUEZ.BE

Nederland

ALL IT ROOMS

Bouwers / inrichter

WWW.ALLITROOMS.COM

Nederland

DATAXENTER

Bouwers / inrichter

WWW.DATAXENTER.COM

Nederland

LUPPRIAN’S COMPUTER EXPRESS

Datacenter verhuizing

WWW.LUPPRIANS.NL

Nederland

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl

43


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Veilig verplaatsen van ICT-apparatuur

Lupprians schrikt niet terug voor grootschalige projecten Door Dirkjan van Ittersum

ICT-apparatuur is gevoelig voor zaken als vocht, stof en schokken. Om dataverlies te voorkomen, moet deze apparatuur bij verplaatsingen dan ook voorzichtig worden behandeld. Lupprians kan dat als geen ander. “We doen er alles aan om de apparatuur op de plek van bestemming zonder dataverlies weer in te kunnen bouwen.”

Lupprians is een logistiek dienstverlener voor hightech apparatuur. Concreet gaat het om het transporteren, opslaan en afleveren van ICT-apparatuur. Ook de installatie van apparatuur hoort erbij. Veelal betreft het technologische apparatuur in de ICT, maar Lupprians werkt ook in de medische sector en grafische industrie. Dat Lupprians voor geen kleintje vervaard is, blijkt wel uit de recente verplaatsing van een enorme printer van 7500 kilo die vanuit Parijs naar Zoetermeer werd verhuisd. Voordat deze printer geplaatst kon worden, moest er eerst nog een soortgelijke 5500 kilogram wegende printer verplaatst worden. Af en toe worden er ook complete datacenters verhuisd, al gebuikt directeur Pim van Kamperdijk het woord ‘verhuizen’ liever niet. “Eigenlijk is die term veel te kort door de bocht. We spreken graag van relocatie services aangezien we het gehele traject afhandelen. Dit soort projecten vergt vaak maanden van planning, waarvoor een gedegen kennis van ICT nodig is. Het is niet te vergelijken met een eenvoudige verhuizing.”

Meerdere scenario’s

De relocatie services van Lupprians zijn nuttig in verschillende scenario’s. “Een bedrijf wisselt bijvoorbeeld van serviceprovider”, legt Van Kamperdijk uit. “dan verplaatsen wij de servers naar een ander datacenter. Het komt ook voor dat een bedrijf met al zijn apparatuur overgaat van locatie A naar B. Of denk aan een bedrijf dat de servers op eigen kantoor had staan, maar die wil verplaatsen naar een datacenter.” Die laatste ontwikkeling is actueel: steeds meer bedrijven kijken nadrukkelijk naar de kosten en kiezen er uit kostenoverwegingen voor de servers niet meer op kantoor te

44 Lupprians

houden. Zo hebben deze bedrijven minder IT-personeel nodig, wat een flinke besparing oplevert. Ook wordt er minder snel afscheid van apparatuur genomen. Apparatuur wordt steeds langer gebruikt en vaker verplaatst. Een andere gunstige ontwikkeling voor Lupprians is de groei van het aantal datacenters. Het aantal datacenters neemt enorm toe en daarmee ook de concurrentie. Het komt daarbij ook steeds vaker voor dat bedrijven van datacenter veranderen en servers naar een ander datacenter moeten worden verplaatst. Niet alleen omdat het daar goedkoper is, maar ook omdat de condities er beter zijn.

‘In sommige gevallen is het onmogelijk om de dienstverlening tijdens de verhuizing te onderbreken’

Planning

Bij het verplaatsen van ICT-apparatuur komt veel planning en coördinatie kijken; zeker als de dienst intussen bereikbaar moet blijven. “Dat wordt vooraf uitgebreid besproken”, zegt Van Kamperdijk. “In sommige gevallen

kunnen de servers een weekend offline, zolang ze de eerstvolgende werkdag maar weer werken. In andere gevallen is het onmogelijk om de dienstverlening tijdens de verhuizing te onderbreken. In dat geval wordt vaak een remote mirror geregeld, of worden de data in de cloud gezet zodat ze beschikbaar blijven tijdens de fysieke verhuizing van de systemen. Dat hele traject, inclusief de uitvoer ervan, nemen we voor onze rekening. Natuurlijk zijn er ook afspraken over het maken van back-ups.”

Zonder dataverlies

Al die afspraken worden vastgelegd in een soort plan de campagne, waaraan soms wel maanden wordt gewerkt – zeker als een compleet datacenter naar een andere locatie moet. “We zetten nauwgezet de wensen en eisen op een rijtje. Allerlei vragen komen aan de orde. Er staan vaak bedrijfskritische data op de servers. Bedrijven maken zich zorgen over de veiligheid van de data, er mag niets mee gebeuren. We nemen alle mogelijke maatregelen om het vervoer veilig te laten verlopen. Niets wordt aan het toeval overgelaten: zo zijn onze trucks voorzien van verwarming, waardoor condens – wat funest is voor apparatuur – geen kans krijgt.” Ook wordt speciaal verpakkingsmateriaal gebruikt waardoor beschadigingen uitgesloten zijn. Alles om de apparatuur zonder dataverlies op de plek van bestemming weer in te kunnen bouwen. Er is ook aandacht voor andere, praktische zaken. Van Kamperdijk: “We zoeken uit of iets daadwerkelijk op locatie ingebouwd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan obstakels die het plaatsen van de apparatuur bemoeilijken. Voldoet de ruimte waarin de apparatuur komt te staan wel aan de eisen?”


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Diensten van Lupprians

‘Dit soort projecten vergt vaak maanden van planning’

Internationaal

Soms hoeft slechts een deel van de apparatuur mee naar een nieuwe locatie, terwijl een ander deel als afval wordt afgevoerd. “Ook dan zorgen we voor passende oplossingen”, vertelt Van Kamperdijk. “We voeren het afval af en kunnen afgeschreven harde schijven wipen. Ze worden dan negen keer overschreven, waardoor de oorspronkelijke data niet meer leesbaar zijn. We leveren daar een certificaat voor.” Verplaatsingen worden niet alleen binnen Nederland gedaan. “We hebben onlangs een project uitgevoerd waarbij we vanuit Nederland in één weekend apparatuur verplaatsten en inbouwden in Barcelona”, geeft Van Kamperdijk als voorbeeld. Bij zulke internationale projecten steunt Lupprians op internationale partners, maar belangrijker: het bedrijf heeft zelf ook vestigingen in Duitsland en Groot-Brittannië, wat het uitvoeren van internationaal werk nog wat makkelijker maakt.

om een testopstelling te realiseren. “We krijgen hier veel nieuwe producten binnen van resellers en distributeurs”, zegt Van Kamperdijk. Het bedrijf werkt enerzijds voor IT-fabrikanten, ICT-partners en ICTdistributeurs. “Wij hebben partnerships met hen om projecten bij eindklanten af te leveren.” Het gaat hier onder meer om Axez, Telindus, BPSolutions en PQR. Anderzijds zijn er eindklanten die direct met Lupprians werken. Het gaat hierbij om klanten als BAM, G-Star en de Kamer van Koophandel. “Per jaar gaat het om zeker 150 verplaatsingen en dat aantal neemt nog altijd toe. In zo’n 50 a 60 procent van de gevallen gaat het om ICT, de rest betreft medische en grafische apparatuur.” 

• Transport van hightech apparatuur inclusief assemblage, installatie, levering, assistentie bij bekabeling en inschroeven op locatie tot en met het mee terugnemen van verpakkingen. • Relocatie services inclusief projectmanagement, transport en assistentie bij verhuizingen en verplaatsing van hightech apparatuur. • Site surveys: check van de leveringssite inclusief risico-analyse. • Bieden van logistieke faciliteiten voor het stagen, opbouwen, testen en inbouwen van apparatuur. • Opslagfaciliteiten: zowel tijdelijke opslag van apparatuur, als centrale opslag bij deelleveringen en projectmanagement. • Verpakkingen: verpakken van apparatuur conform eisen tot en met inpakken in containers voor speciaal transport. • In samenwerking met de gespecialiseerde IT-partner eXpertiZe leveren van technische services voor IT-apparatuur zoals technische assemblage, voorinstallaties, DOA-checks, pre-configuraties, complete installaties, maar ook bijvoorbeeld relocatie van IT-apparatuur en datacenters.

Opdrachtgevers

Lupprians is gevestigd in Weesp, waar ook een logistiek center is om apparatuur alvast in een serverrack te plaatsen, bijvoorbeeld

Lupprians 45


Datacenter & Cloud Dossier 2015

System Integrator 2SOURCE4

System integrator

WWW.2SOURCE4.NL

Nederland

ATOS NEDERLAND

System integrator

WWW.NL.ATOS.NET

Nederland

AVANADE NETHERLANDS

System integrator

WWW.AVANADE.NL

Nederland

BULL NEDERLAND

System integrator

WWW.BULL.NL

Nederland

CAPGEMINI NEDERLAND

System integrator

WWW.NL.CAPGEMINI.COM

Nederland

CEGEKA NEDERLAND, VEENENDAAL

System integrator

WWW.CEGEKA.NL

Nederland

CENTRIC IT SOLUTIONS - CLUSTER SYSTEMS & SERVICES, MOORDRECHT

System integrator

WWW.CENTRIC.EU

Nederland

CGI NEDERLAND, HOOFDKANTOOR

System integrator

WWW.LOGICA.COM

Nederland

CONCLUSION FIT

System integrator

WWW.CONCLUSION.NL

Nederland

CSC NEDERLAND

System integrator

WWW.CSC.COM/NL

Nederland

DETRON ICT & TELECOM GROEP, WAARDENBURG

System integrator

WWW.DETRON.NL

Nederland

EVEREST

System integrator

WWW.EVEREST.NL

Nederland

OPENTEXT NEDERLAND, THE ENTERPRISE CLOUD PLATFORM

System integrator

WWW.CORDYS.COM

Nederland

ORDINA

System integrator

WWW.ORDINA.NL

Nederland

PINK ROCCADE HEALTHCARE

System integrator

WWW.PINKROCCADE-HEALTHCARE.NL

Nederland

SECURELINK

System integrator

WWW.SECURELINK.NL

Nederland

TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS (TSS), UTRECHT

System integrator

WWW.TOTALSPECIFICSOLUTIONS.NL

Nederland

UNISYS NEDERLAND

System integrator

WWW.UNISYS.NL

Nederland

VOLKERWESSELS

System integrator

WWW.VOLKERWESSELS.COM

Nederland

PROACT NETHERLANDS

System integrator

WWW.PROACT.NL

Nederland

INFORIT

System integrator

WWW.INFORIT.NL

Nederland

QUANZA ENGINEERING

System integrator

WWW.QUANZA.NET

Nederland

46

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2014

Virtueel kantoor van INFORIT biedt volop vrijheid

Met een cloud op maat is alles mogelijk Online werken kent onbeperkte mogelijkheden. Met een cloud heeft een bedrijf namelijk altijd en overal toegang tot eigen data, programma’s en systemen. Helaas doen veel bedrijven zich tekort door met een standaarddienst de vrijheid van een virtueel kantoor te beperken. Een flexibele én betaalbare cloudoplossing van IT-specialist INFORIT uit Oss levert meer voordeel op.

“Kleine en grote ondernemingen beschikken met een cloud van INFORIT over een professionele IT-omgeving op maat. Daarvoor is het niet nodig om grote investeringen te doen of extra hardware aan te schaffen”, aldus commercieel manager Lambert van Schadewijk van INFORIT. “Via een abonnement betaal je alleen voor de gebruikte capaciteit. Bovendien bespaar je met een cloud de kosten voor dure noodsystemen uit. Al je gegevens zijn goed beschermd en veilig opgeslagen in je virtuele kantoor.”

Cloud op maat

Hoe de cloud eruit komt te zien, wordt geheel in overleg met de opdrachtgever bepaald. Standaard zijn MS Office, MS Exchange, een spamfilter, virusscanner en back-upsysteem opgenomen. Maar de clouds op maat bieden volop ruimte voor eigen software zoals een ERP-systeem of boekhoudpakket. Van Schadewijk: “Uiteraard verzorgen wij de inrichting in zijn geheel. Daar hebben ondernemers geen omkijken naar. Hetzelfde geldt voor het onderhoud en eventuele IT-vragen. Daarvoor staan iedere werkdag de medewerkers van onze helpdesk klaar.”

Alles is mogelijk

De clouds die INFORIT bouwt zijn volledig flexibel. Als het nodig is om veranderingen door te voeren, kan dat eenvoudig. “Juist met die flexibiliteit is alles begonnen”, zegt Van Schadewijk. “Als een van de eersten zijn wij zes jaar geleden gestart met clouds op maat. Destijds voornamelijk voor kleinere ondernemers, want zij liepen er tegenaan dat clouddiensten gericht waren op grote organisaties. Bovendien waren ze star ingericht. Na al die jaren in deze snel ontwikkelende branche, lopen we nog steeds voorop in de techniek. Inmiddels zien ook grote organisaties de voordelen in van een flexibele cloud op maat. Ik zie dat als een goed teken: onze klantgerichte aanpak werkt voor onze opdrachtgevers. Daar doen we het voor.” 

‘Na al die jaren in deze snel ontwikkelende branche, lopen we nog steeds voorop in de techniek’

Voor meer informatie over de cloudoplossingen van INFORIT kunt u contact opnemen met Lambert van Schadewijk via lvanschadewijk@inforit.nl of 0412 62 91 33.

Over INFORIT

INFORIT ontwikkelt oplossingen voor IT-vraagstukken. De IT-specialist bouwt niet alleen clouds voor kleine en grote bedrijven. Van de inrichting van e-mailrouters en online backups tot de zorg voor internet- en glasvezelverbindingen. INFORIT maakt de juiste vertaalslag voor klanten: van vraag naar oplossing.

Lambert van Schadewijk

INFORIT 47


Datacenter & Cloud Dossier 2014

Wie is Intronics? Intronics is distributeur, importeur en merkeigenaar van professionele connectivity oplossingen. Door ons rechtstreekse contact met de fabrikanten zijn wij altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kunnen wij snel schakelen bij een verzoek om specifieke producten en oplossingen. Uiteraard zijn wij ISO9001:2008 gecertificeerd. De certificering bevestigt onder andere onze continue inzet voor klanttevredenheid en kwaliteitszorg.

Hoogwaardige producten Levering binnen 24 uur Ruime voorraden Gespecialiseerde sales teams Krachtig in advies Producten op klantspecificatie

ACT Kwaliteitsbekabeling zowel standaard als op klantspecificatie Kabels van ACT zijn van hoogwaardige gegarandeerde kwaliteit en zijn daardoor uitermate geschikt om in te zetten in een professionele omgeving zoals een datacenter. De specificaties van de ACT kabels zijn geverifieerd door onafhankelijke keuringsinstituten. Buiten de standaardlengtes is ACT gespecialiseerd in de levering glasvezelkabel op klantspecificatie. Constante kwaliteit Onafhankelijk getest Uit voorraad leverbaar Op klantspecificatie 5 jaar garantie

Molex Met meer dan 30 jaar ervaring in engineering, ontwerp en productie van end-to-end koper- en glasvezeloplossingen, biedt Molex een uitgebreid portfolio van producten die voldoen aan de huidige vraag van datacenters en tevens futureproof zijn. 25 jaar system performance garantie 25 jaar product garantie High performance producten Low loss High Density Raritan Raritan is een innovator en fabrikant op het gebied van o.a. intelligente rack PDU’s, stroomgroepmeters, transfer switches en DCIM-software voor datacenters van elke omvang. Geïnstalleerd in meer dan 50.000 datacenters Europees distributiecentrum vanuit Schiedam Keuze uit 100+ rack PDUs Levering binnen 24 uur Innovatieve technologie

Intronics levert onder ander voor datacenters: UTP netwerkbekabeling, fiber netwerkbekabeling, KVM switches, extenders, repeaters, PDU’s, netwerkkasten, switches, management systemen.

Intronics, +31 342 407040, sales@intronics.nl, www.intronics.nl Intronics Belgium, +32 14 220 334, sales@intronics.be, www.intronics.be 48 Intronics


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Directeur Frans ter Borg van Quanza Engineering:

‘Té lastig bestaat voor ons niet’ Door Rashid Niamat

Bedrijven besteden steeds vaker het bouwen en beheren van de IT uit. Zij laten dit doen door specialisten zoals Quanza Engineering uit Amsterdam en brengen de eigen rol terug tot die van regievoering. Een andere trend is dat door de mogelijkheden van virtualisering en cloud bedrijven IT steeds meer als een service beschouwen. In de praktijk betekent dat een stijgende vraag naar bundels specifiek afgestemd op de wens van de gebruikers. Maatwerk dus.

Quanza opereert in deze veranderende markt met groot succes. Met een team van circa veertig professionals, geselecteerd op basis van gedegen kennis en leergierigheid, is het in staat high-availability en high-performance IT-infrastructuren te bouwen, migreren en te onderhouden. Quanza bedient daarmee bedrijven uit uiteenlopende sectoren van telecom, ecommerce, hosting, via finance tot media en logistiek. Dat Quanza een unieke positie op de Nederlandse markt inneemt, blijkt ook uit de cijfers: circa de helft van de omzet komt van buitenlandse bedrijven in Nederland en van de nieuwe klanten is meer dan de helft afkomstig via recommendation. Frans ter Borg, algemeen directeur van Quanza, over de vraag of dit bewijst dat zijn bedrijf als een autoriteit in de markt geldt: “Ik denk het wel. Wij worden vaak gebeld als men er zelf niet meer uitkomt en het vraagstuk als te lastig wordt bestempeld. Té lastig, dat bestaat niet voor Quanza.” Dit betekent overigens niet dat Quanza altijd alles aanpakt. Ter Borg: “Wij verkopen wel eens nee.

‘Wij nemen echt een aparte positie in’

Het is belangrijk dat er sprake is van een cultuurmatch tussen de bedrijven. Kleinere of jonge serieuze bedrijven met nieuwe ideeën die bezig zijn de sustainability van de eigen businesscase te verbeteren, helpen wij trouwens ook graag. Dat past in onze visie op het gezamenlijk ontwikkelen van markten. Daarin gaan wij ver; wij zijn bereid in dit soort relaties en processen te investeren.”

Processen formaliseren

Er is bij Quanza een sterke focus op de eigen performance en kwaliteit. Dit najaar

Frans ter Borg

nog zal Quanza naar ISO 27001 gecertificeerd worden en voor 2015 staat ISO 9001 gepland. Ter Borg: “We willen op objectieve wijze gemeten bewijzen dat wij professioneel zijn en de klanten ook in dat opzicht bieden wat zij verlangen. Achter de schermen hebben we al veel stappen in die richting genomen, maar ISO27001 helpt ons de processen te formaliseren.” Certificering en verdere professionalisering, heeft dat ook te maken met toenemende concurrentie? Ter Borg: “Natuurlijk hebben wij te maken met concurrentie op de losse delen van de stack die wij bieden. Maar als je kijkt naar de combinatie van de gehele stack met de maatwerkcomponenten die wij bieden en de customer intimacy is duidelijk dat wij echt een aparte positie innemen.” Ter Borg voorspelt dat Quanza ook de komende jaren op basis van de kwaliteit en professionaliteit verder zal groeien. “Ik verwacht dat onze dienstverlening vooral organisch zal groeien.” Een groeiscenario waarbij de zorg voor kwaliteit van de diensten en de aandacht voor een goede match met de klant centraal zal blijven staan.

Quanza 49


1410-1401 E&T Wedden dat ADV 210x149mm C DEF.indd 1

31-10-14 12:23

Travion IT Distribution is specialist in het distribueren van A-merken zakelijke hardware. Onze ervaren accountmanagers adviseren u graag over ons uitgebreide productassortiment van merken als HP, APC, Cisco, IBM, Lenovo, Juniper Networks, Symantec, Samsung, Microsoft en nog vele andere merken. Voor zowel nieuw retail producten als EOL producten kunnen wij door onze unieke inkooplijnen voldoen aan uw vraag. Snelle levering Met ruim 7000 m2 magazijn tot onze beschikking bieden wij een maximale beschikbaarheid met een minimale levertijd. Via onze logistieke partners wordt uw order binnen 24 uur geleverd in Nederland en binnen 48 uur in de rest van Europa. Logistieke en digitale diensten Met het leveren van aanvullende logistieke oplossingen en een uitgebreid pakket aan e-diensten, biedt Travion IT Distribution een solide pakket voor de zakelijke hardware-markt. Vandaag! Vele tevreden klanten hebben we kunnen overtuigen met onze formule en werkwijze. ProďŹ teer ook van onze ervaring en neem vandaag nog contact met ons op, om u vrijblijvend te laten informeren over onze transparante werkwijze!

ProCurve Networking by HP

Travion IT Distribution | Nijmegen | 024-357 88 22 | www.travion.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Alleskunners SIEMENS NEDERLAND

Alleskunners

WWW.SIEMENS.NL

Nederland

SCHNEIDER ELECTRIC IT BUSINESS

Alleskunners

WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.NL

Nederland

RITTAL

Alleskunners

WWW.RITTAL.NL

Nederland

MINKELS PRODUCTS

Alleskunners

WWW.MINKELS.COM

Nederland

EMERSON PROCESS MANAGEMENT

Alleskunners

WWW2.EMERSONPROCESS.COM/NL-NL/ PAGES/HOME.ASPX

Nederland

ANIXTER NEDERLAND

Alleskunners

WWW.ANIXTER.COM

Nederland

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl

51


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Maatwerkoplossingen met standaardbouwstenen voor datacenters Door Pim Hilferink

De IT Business-unit van Schneider Electric levert onder meer kritische stroom- en koeloplossingen voor datacenters en serverruimtes. Schneider Electric is toonaangevend op gebieden als in-row koeltechnologie, capaciteitsmanagement en gecentraliseerde managementsoftware. Alle oplossingen rondom stroom, koeling, racks en beheer worden door StruXureWare, de datacentermanagementsoftware van Schneider Electric, geïntegreerd tot modulaire en schaalbare oplossingen.

“Om uiteindelijk een optimaal functionerend datacenter te kunnen opleveren, moet je beginnen met een dialoog met de potentiële opdrachtgever en de wensen en eisen van de eindklant in kaart brengen”, zegt Sebastian Born, Sales Manager Enduser Segments bij Schneider Electric. “Er bestaat niet zoiets als een ‘one-sizefits-all’ datacenter. Je moet weten wat de businessdrivers zijn en dat betekent dat je niet meer primair met de IT-afdeling of de facilitaire afdeling praat, maar ook met de CIO, de CFO en soms ook de CEO. Heb je eenmaal boven water welke ondersteuning de organisatie van het datacenter verwacht, dan kun je samen met de IT-afdeling, installateurs en IT-partners invulling gaan geven aan de blauwdruk voor het datacenter.”

De actuele situatie in Nederland

Paul Bron

52 Schneider Electric

‘Wij helpen bij het neerzetten van een écht energie-efficiënt datacenter’

Tegen welke achtergrond moeten we deze maatwerkbenadering zien en welke kansen liggen er voor de channelpartners van Schneider Electric? “Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor datacenters, zowel in economisch als in infrastructuurtechnisch opzicht”, zeg Paul Bron, vicepresident IT Business. “We zijn een van de belangrijke internethubs in de wereld, en dat trekt niet alleen buitenlandse bedrijven aan, het is ook van belang voor Nederlandse bedrijven. Met de basisvoorwaarden voor datacenters zit het dus wel goed. Kijken we vervolgens naar een aantal belangrijke ontwikkelingen in de markt, dan zien we de nog steeds groeiende trend dat alles mobiel wordt en dat de hoeveelheid data exponentieel blijft groeien, maar er tegelijkertijd ook behoefte is aan centraal management en beveiliging. Hoe doe je dingen slim? Hoe borg je continuïteit? Wat doe je zelf en wat besteed je uit? Een hoe speel je in op het groeiend aantal samenwerkingsverbanden op het gebied van datacenters binnen bijvoorbeeld de gezondheidszorg,


Datacenter & Cloud Dossier 2015

‘Ik durf te stellen dat de meeste datacenters inefficiënt zijn’

Sebastian Born

het onderwijs en gemeentelijke overheden? Dat is het soort vragen waarop we samen met onze resellers antwoord proberen te geven aan eindgebruikers.”

Het portfolio

“Die antwoorden liggen besloten in ons portfolio”, zegt Born. “Om te beginnen heb je de Datacenter Life Cycle-services, waarbinnen we onze consultants – ook ten behoeve of op verzoek van onze resellers – inzetten om een assessment van de status-quo te maken en een advies voor de optimale oplossing op te stellen. Als tweede bieden we technische designservices, waarbij de praktische vraagstukken rondom de werkelijke bouw van het datacenter worden ingevuld met behulp van de verschillende apparatuurbouwstenen uit ons assortiment. Is het datacenter eenmaal opgeleverd dan komt onze StruxureWare-managementsoftware in beeld voor het continu monitoren en beheren van het energieverbruik en het tegengaan van energieverspilling. Overigens bieden we onze oplossingen niet alleen binnen ‘brick & mortar’-omgevingen, met de overname begin dit jaar van het Spaanse AST hebben we onszelf ook een prominente positie verworven in de markt voor in containers ondergebrachte, modulaire pre-fab datacenters die in de vaak veel minder dure buitenruimte geplaatst kunnen worden.”

De rol van channelpartners

Met de producten van Schneider Electric kan een IT-partner of een installatiebedrijf de volledige infrastructuur voor het datacenter inrichten, van de bekabeling tot en met de (gekoelde) racks. “Alleen de installatie van switches, routers, servers en storage laten we aan anderen over,” zegt Born. “Dat kan door een IT-partner worden gedaan, of door de eigen technische staf van het datacenter. Maar voor de IT-reseller is er op de levering van de commodity-apparatuur nauwelijks nog een interessante marge te behalen. Dat is wel het geval wanneer hij ook aanvullende services aanbiedt, zoals proactief onderhoud, periodieke checks en remote beheer. Ook zijn er channelpartners die zich ontwikkelen tot cloudproviders en daarmee klanten de mogelijkheid bieden hun datacenter- of serverruimte-behoefte in te vullen met PaaS- of IaaS-oplossingen. Daarin zien wij kansen voor het kanaal. Specialiseren, opschuiven van ‘doos naar dienst’, biedt de beste kansen voor de toekomst, al gaat de bijbehorende verandering van het businessmodel natuurlijk niet vanzelf.”

Samenwerking

“Kansen zien we ook in onderlinge samenwerkingsverbanden tussen installatiebedrijven, met vaak de afdeling facilitair

als contact binnen de klantorganisatie, en IT-partners die hun contacten vooral binnen de IT-afdeling hebben”, vervolgt Born. “Als het om IT gaat, zag je tot nu toe dat in het bedrijfsleven de IT-afdeling de sturende rol had, binnen de overheid zag je vaker een insteek over de facilitaire as. Onder de toenemende invloed van de business op de keuze voor IT-oplossingen vervagen die grenzen en dat biedt kansen voor het gezamenlijk oppakken van datacenterprojecten.”

Expert en mediator

“Daarbij doen ze er goed aan om gebruik te maken van de ‘mediator-rol’ die Schneider Electric kan spelen bij het ontwikkelen van de optimale klantoplossing”, haakt Bron in. “Want dat zien we nog veel te weinig. Ik durf te stellen dat de meeste datacenters inefficiënt zijn, eenvoudigweg omdat ze niet vanuit een end-to-end benadering zijn ontworpen. Doordat we wereldwijd al bij ontelbare datacenterprojecten betrokken zijn geweest, hebben we ontzettend veel specialistische kennis in huis. Die zetten we niet alleen in bij de doorontwikkeling van onze apparatuur, maar ook om onze partners en eindgebruikers te helpen bij het neerzetten van een écht energie-efficiënt datacenter dat tot twintig procent lagere kapitaalinvesteringen vergt en op termijn voor dertig procent lagere operationele kosten zorgt”, zo besluit Bron.

Schneider Electric 53


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Datacenter- & cloudproducten DISTRIBUTEUR

WEBSITE

SOORT

AAB INTERNATIONAL B.V.

WWW.AAB.NL

BROADLINER

ABRAXAX

WWW.ABRAXAX.COM

VAD

ALSO NEDERLAND

WWW.ALSO.NL

BROADLINER

AMERICA DIRECT

WWW.AMERICA-DIRECT.NL

VAD

ANIXTER NEDERLAND

WWW.ANIXTER.NL

VAD

API NEDERLAND

WWW.APIBV.NL

BROADLINER

ARROW ECS NEDERLAND

WWW.ARROWECS.NL

VAD

ARROW ECS NETWORK & SECURITY NEDERLAND

WWW.ARROWECS.NL

VAD

AV EUROPE

WWW.AV.EU

VAD

AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS

WWW.TS.AVNET.COM/NL

VAD

BAS DISTRIBUTIE

WWW.BASDISTRIBUTIE.NL

BROADLINER

COMSTOR NEDERLAND

WWW.NL.COMSTOR.COM

VAD

COPACO

WWW.COPACO.COM

BROADLINER

CS HARDWARE

WWW.CSHARDWARE.NL

BROADLINER

DIFOX NEDERLAND

WWW.DIFOX.COM

BROADLINER

E92PLUS LTD.

WWW.E92PLUS.COM

VAD

EET EUROPARTS

WWW.EETEUROPARTS.NL

BROADLINER

ELECTRONICS & TELEMATICS

WWW.ETCONNECT.COM

VAD

E-QUIPMENT

WWW.E-QUIPMENT.EU

VAD

ETHERCONNECT

WWW.ETHERCONNECT.COM

VAD

EXCLUSIVE NETWORKS NEDERLAND

WWW.EXCLUSIVE-NETWORKS.NL

VAD

EXERTIS GO CONNECT NEDERLAND

WWW.EXERTISGOCONNECT.EU

VAD

FOREHAND ELECTRONIC EXTENSIONS B.V.

WWW.FOREHAND.NL

VAD

HAMMER NEDERLAND

WWW.HAMMERPLC.COM

VAD

HEYNEN

WWW.HEYNEN.COM

VAD

IMAGO GROUP NEDERLAND

WWW.IMAGOGROUP-BENELUX.COM

VAD

INDOORSOLUTION

WWW.INDOORSOLUTION.NL

VAD

INGRAM MICRO NEDERLAND

WWW.INGRAMMICRO.NL

BROADLINER

INGRAM MICRO NEDERLAND, divisie Advanced Solutions

WWW.INGRAMMICRO.NL

VAD

INTRATEL

WWW.INTRATEL.NL

VAD

54 Overzichten


Datacenter & Cloud Dossier 2015

MERKEN Seagate, Western Digital, Samsung, Hitachi, Liteon AKCP, NetClarity, SevOne, SolarWinds, Vision Solutions - Double-Take Acer, Intel, Microsoft, Toshiba, Western Digital APC by Schneider Electric, Cisco, HP, Microsoft, Symantec Axis Communications, CommScope, Corning, Ortronics, Panduit Asustek, LG, Logitech, Microsoft, Samsung CommVault, Emerson-Avocent, NetApp, Riverbed, Trend Micro Check Point Software, F5 Networks, Fortinet, Trend Micro, Websense Avast Software, Emsisoft, NetGenie, Sophos-Cyberoam, Stellar Information Systems EMC, IBM, Lenovo, NetApp, Oracle, Vmware, HP, Cisco, Veeam, Juniper, Checkpoint, RSA, HDS, SBC, Samsung, Brocade Asustek, Intel, LG, Samsung, Western Digital Cisco, NetApp, Panduit, Schneider Electric, VMware, X-IO, CA Nimsoft HP, Dell, Fujitsu,Lenovo, Huawei, EMC, Microsoft, IBM, APC HP, Intel, Samsung, Western Digital Canon, Nikon, Panasonic, Samsung, Sony Xirrus, AirTight, Purplewifi, Lumension, Netmotion, Websense, ZyXEL, Celestix, FatPipe, HP, Lenovo, Lexmark, MicroUpgrade, Sony Leviton, NCS, Raritan, E&T, Gigacom Alertboot, iStorage Innovaphone, Meru Networks, Microwave Networks, Motorola Solutions, Ubiquiti Networks Aerohive Networks, Brocade, Nimble Storage, Palo Alto Networks, Proofpoint ClearOne, LifeSize, a division of Logitech, Plantronics, Polycom, Sonus Siemon, R&M, Cisco, Dell, HP, Vision, Aerohive, Hexatronic, Schäfer, Zpas, Fluke Networks DataCore, Intel, Mellanox Technologies, SolarFlare, Qlogic, Cumulus Networks, Dell OEM, HGST, , Seagate, Western Digital, Toshiba, Avago Allot, Fluke Networks, Fluke Networks-AirMagnet, Lancope, VeEx Avaya-Radvision, Baumer, Dalsa, UbiCast, Vidyo Zinwave Asustek, Cisco, HP, Microsoft, Western Digital APC by Schneider Electric, Cisco, HP, HP Networking, Symantec 2N, Ascom, Lancom Systems, Swyx

Staat je merk of bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl

Overzichten 55


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Datacenter- & cloudproducten DISTRIBUTEUR

WEBSITE

SOORT

INTRONICS

WWW.INTRONICS.NL

VAD

IODIS

WWW.IODIS.NL

VAD

ISIS GLOBAL COMPUTING

WWW.ISISGLOBAL.NL

BROADLINER

KAPPA DATA NEDERLAND

WWW.KAPPADATA.NL

VAD

MAXCOM NV

WWW.MAXCOM.NL

VAD

NETWAYS EUROPE

WWW.NETWAYSEUROPE.COM

VAD

NEWCHANNEL

WWW.NEWCHANNEL.NL

VAD

NEXTEL

WWW.NEXTEL.NL

VAD

PIXMANIA PRO NEDERLAND

WWW.PIXMANIA-PRO.NL

BROADLINER

PRIANTO BENELUX

WWW.PRIANTO.NL

VAD

SCOS SOFTWARE

WWW.SCOS.NL

VAD

SDC GROUP

WWW.SDCGROUP.NL

VAD

STEBIS

WWW.STEBIS.NL

VAD

STUPERS ROSMALEN

WWW.STUPERSROSMALEN.NL

VAD

SYSTEMEC

WWW.SYSTEMEC.NL

VAD

TD AZLAN NEDERLAND

WWW.AZLAN.NL

VAD

TECH DATA NEDERLAND

WWW.TECHDATA.NL

BROADLINER

TECHACCESS

WWW.TECHACCESS.NL

VAD

TEMCO COMPUTERS

WWW.TEMCO.NL

BROADLINER

TOP-IT DISTRIBUTIE

WWW.TOPIT.NL

VAD

TRAVION IT DISTRIBUTION

WWW.TRAVION.NL

VAD

TRUECOM

WWW.TRUECOM.NL

VAD

VALADIS

WWW.VALADIS.NL

VAD

V-DIST

WWW.V-DIST.COM

VAD

VIP COMPUTERS BENELUX

WWW.VIP-COMPUTERS.NL

BROADLINER

WESTCON

WWW.WESTCON.NL

VAD

XEPTOR IT DISTRIBUTION

WWW.XEPTOR.COM

VAD

YCELAND IT DISTRIBUTION

WWW.YCELAND.NL

VAD

ZERO DOWN TIME

WWW.ZERODOWNTIME.WS

VAD

ZYCKO BENELUX

WWW.ZYCKO.NL

VAD

56 Overzichten


Datacenter & Cloud Dossier 2015

MERKEN ACT, Molex, KTI, Microsens, Raritan, Adder, Jacarta, Minkels, Rittal, Eminent, Ihse Sandisk-Fusion-io, VDI-Appliance APC by Schneider Electric, HP, Microsoft, Netgear, Pukka International Barracuda Networks, Delta, Lancom Systems Asustek, Axis Communications, Promise, Toshiba, Western Digital FiberZone Networks, MRV, Opticonnect AppRiver, Capricode, iThink Security, Sophos-Cyberoam, Spamina (Aegis Security) Aerohive Networks, Alcatel-Lucent, NEC UniďŹ ed Solutions Apple, Canon, Philips, Samsung, Sony AutonoWare, Chip PC Technologies, Embotics, Scence, SparkWeave FatPipe Networks, Ipswitch, Riverbed-Expand Networks, Security Innovation, Verax Gigaset, Jabra, Netgear, Plantronics, Unify Crucial by Micron, Kingston, Lancom Systems, NComputing, QNAP AVM, Gigaset, Panasonic, tiptel, Unify Arkoon+Netasq, HP, Panda Security, SolarWinds-Rhinosoft, Sophos-Cyberoam Cisco, Citrix, HP EG, IBM, Oracle, Vmware Acer, Apple, HP PPS, Lenovo, Microsoft, Samsung Aruba, Brocade, Fortinet, Infoblox, Juniper Networks BenQ, Intel, Logitech, Microsoft, MSI Absolute Software, Arkoon+Netasq, Gigaset, PePlink, Sophos-Cyberoam APC by Schneider Electric, HP, IBM, Juniper Networks, Lenovo Brocade, Fisec, Fluke Networks-AirMagnet, InfoGuard

Brickcom, Meru Networks, QNAP, Samsung Techwin, ZyXEL sanXaler AMD, Intel, LG, Microsoft, Western Digital Active Communication Europe, Avaya, Jabra, Plantronics, Polycom APC by Schneider Electric, Cisco, Dell, HP, Samsung Kyocera, Seh, Zebra Attachmate, Red Hat, Scriptlogic, Stratus Aerohive Networks, LifeSize, a division of Logitech, Meru Networks, Riverbed, Tintri

Staat je merk of bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl

Overzichten 57


Datacenter & Cloud Dossier 2014

BETROUWBAAR. FLEXIBEL.

In één woord,

INNOVATIEF.

WAARDEVOL.

Comstor, uw datacenter distributeur NIEUW: UCS MINI Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect Single point of connectivity en management voor geïntegreerde UCS en UCS mini oplossingen

>> www.nl.leapintodatacenter.com

This is Comstor. This is your EDGE. Comstor Nederland, Meidoornkade 12, 3992 AE Houten +31 (0)30 248 95 92 | sales@nl.comstor.com | www.nl.leapintodatacenter.com 58


Datacenter & Cloud Dossier 2015

AAB geeft gebruikte harde schijven een tweede leven

‘Steeds meer datacenters weten ons te vinden’ Door Mirjam Hulsebos

AAB International BV levert al twintig jaar wereldwijd computercomponenten zoals harddisks, cpu en memory aan onder meer pc-fabrikanten. Toen er door overstromingen in Thailand in 2011 een groot tekort ontstond aan harde schijven, besloot AAB klanten te helpen door gebruikte schijven uit bijvoorbeeld datacenters te wissen en ‘refurbishen’. Wat begon als service aan klanten die destijds omhoog zaten, is nu een volwaardige dienst geworden. “We hebben alleen dit jaar al 400.000 harde schijven een tweede leven gegeven.”

Aan het woord is Jochem Blom, manager Purchase & Sales bij AAB International BV in Maarssen. Die inkooprol is sinds drie jaar tijd een stuk belangrijker geworden, zegt hij. “Want de inkoop van gebruikte harde schijven is natuurlijk een ander traject dan de inkoop van nieuwe componenten. Datacenters waren altijd al klanten, maar zijn nu ook leverancier geworden.”

‘Voor datacenters is het doorverkopen van gebruikte harde schijven een mooie manier om extra omzet te genereren’

AAB International zit wat dat betreft op een goede locatie. “Ja”, glundert Blom. “Ik ben natuurlijk erg opgetogen dat partijen als Google en Microsoft in ons land grote datacenters neerzetten. De ervaring leert dat deze partijen gemiddeld na anderhalf à twee jaar hun harde schijven vervangen door snellere exemplaren waar meer data op kunnen. Technisch zijn die harde schijven dan nog lang niet afgeschreven. Pc-bouwers maar ook datacenters in opkomende landen zoals het voormalige Oostblok kunnen daar nog prima mee uit de voeten. Ze kosten net iets minder dan de helft van de nieuwprijs van een gelijkwaardig nieuw exemplaar.”

Hoge kwaliteitseisen

Uiteraard willen klanten wel de garantie dat ze het blijven doen, en daarom test AAB iedere schijf individueel. “Alleen schijven die aan de specificaties van de fabrikant voldoen verkopen we”, zegt Blom. Hij heeft er zelf ook alle belang bij dat de schijven het goed doen. “We geven namelijk een half jaar garantie. Onze uitval is met minder dan twee procent vergelijkbaar met de uitval van nieuwe harde schijven. De klant hoeft dus echt niet bang te zijn voor mindere kwaliteit. Ze hebben alleen een wat lagere capaciteit en zijn wat minder snel dan de nieuwste exemplaren, maar die snelheid en capaciteit zijn lang niet in alle gevallen nodig.” De vraag is dan ook groot, het aanbod gelukkig ook. “Steeds meer datacenters weten ons te vinden. Voor hen is het doorverkopen van gebruikte harde schijven een mooie manier om extra omzet te genereren. Wij hanteren twee inkoopmodellen: een vaste prijs per schijf of shared revenue. Bij dat laatste delen we de opbrengst, maar ook het risico dat schijven niet door te verkopen zijn omdat ze niet door onze kwaliteitstest heen komen.”

Green ICT

Hij ziet de markt groeien, niet in de laatste plaats omdat steeds meer datacenters maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op hun prioriteitenlijst hebben staan. “Ze hebben het dan vaak over energieverbruik, maar een tweede leven voor hardware die technisch nog niet is afgeschreven draagt natuurlijk ook een steentje bij. Het is mooi dat wij onderdeel van die groene cirkel zijn.”  Wilt u ook het maximale halen uit uw gebruikte hardware of bent u misschien zelf op zoek naar voordelige schijven? Neem contact met ons op via 0346-578484 of feedback@aab.nl.

AAB test iedere schijf individueel.

Uiteraard willen leveranciers garantie dat alle data goed worden verwijderd. “Onze manier van dataverwijdering voldoet aan de strengste eisen en we geven alle leveranciers hier inzicht in. We halen de schijven bovendien op met een beveiligd transport en ze worden opgeslagen in een streng beveiligde loods”, vertelt Blom.

AAB International BV 59


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Mark Louis Heijman en Bert van Meel van Arrow ECS:

‘In de cloud blijft er altijd een rol voor de partner’ Door Ferry Waterkamp

De cloud zorgt voor veranderende rollen in het IT-resellerkanaal. “Je krijgt te maken met serviceproviders, independent software vendors en hostingproviders die een iets andere taal spreken dan resellers en system integrators”, aldus Mark Louis Heijman, directeur Sales en Marketing bij Value Added Distributeur Arrow ECS Nederland. “Met een speciale businessunit en een bijbehorend portfolio spreken wij de taal van Managed Service Providers.”

Begin dit jaar werd de Nederlandse organisatie van Arrow ECS uitgebreid met een businessunit die zich specifiek richt op partners die ‘cloud’ willen integreren in hun dienstenportfolio. “Dat kunnen naast serviceproviders, ISV’s en hostingproviders ook resellers zijn die de transitie richting aanbieder van clouddiensten maken”, benadrukt Bert van Meel die leiding geeft aan Arrow’s MSP-businessunit. “We kijken naar alle partijen die in de cloud behoefte hebben aan ondersteuning.” Het bieden van de juiste ondersteuning is cruciaal in de cloudstrategie van Arrow ECS, zo bevestigt ook Mark Louis Heijman. “Managed Service Providers worden gekenmerkt door een hoge mate van ‘operational excellence’; de hostingmarkt assembleert een dienst en daar komt functionaliteit met een bepaalde beschikbaarheid uit.” Over zaken als de ‘go-to-market’, financieringsmodellen en de techniek die onder de motorkap schuilgaat, is volgens Heijman vaak minder kennis aanwezig. “Bij Arrow is het naar de markt brengen van een product of dienst juist dagelijks werk. Daar ligt onze toegevoegde waarde.”

60 Arrow ECS

Ondersteunende diensten

“Wij zijn heel goed in zaken als het opleiden en begeleiden van resellers, financieren, het leveren van producten en diensten, leadgeneratie en marketing”, vervolgt Heijman. Om Managed Service Providers op deze gebieden te ondersteunen, heeft Arrow ECS een portfolio met ondersteunende diensten ontwikkeld genaamd ‘ArrowSphere’. “Alles wat voor ons ‘business as usual’ is, zit hierin verpakt.”

‘Wij gaan zelf geen datacenter of een platform voor SaaSdiensten bouwen’

Tijdens Arrow ECS Sharing Hub, het ITevenement dat op 13 november plaatsvond in het nieuwe kantoor van de Value Added Distributeur in Houten, werd het eerste onderdeel binnen ArrowSphere gepresenteerd aan de verzamelde Nederlandse partners. ArrowSphere xSP Central, zoals dit onderdeel heet, is een online module die serviceproviders in staat stelt om in een centrale omgeving het maandelijks verbruik van licenties te rapporteren. Een belangrijk kenmerk van de tool is de mogelijkheid om de totale kosten van exploitatie van een bepaalde clouddienst voor de eindklant te voorspellen. Daarnaast helpt ArrowSphere xSP Central organisaties om compliant te zijn. “xSP Central is de rapportage- en calculatietool binnen ArrowSphere”, legt Van Meel uit. Voorheen was het volgens Van Meel en Heijman voor een serviceprovider een ‘drama’ om voor klanten te berekenen wat het gebruik van een bepaalde functionaliteit kost. Daarvoor moesten de prijslijsten van verschillende fabrikanten worden geraadpleegd. “Wij hebben in ArrowSphere een


Datacenter & Cloud Dossier 2014

Bert van Meel (links) en Mark Louis Heijman Fotografie: Paul Teixeira

licentieportal ingebouwd waarin de prijslijsten van op dit moment tien fabrikanten – waaronder die van Microsoft, VMware, Citrix, Trend Micro en Veaam – zijn ingelezen”, aldus Heijman. Je logt één keer in en dan kun je voor al die fabrikanten calculeren wat de prijs is. En als je op de knop drukt, komt er gelijk een ‘bill of material’ uit. En als de functionaliteit eenmaal verkocht is, kan ook het maandelijkse gebruik worden gerapporteerd.” Dutch Cloud is de eerste Nederlandse afnemer van xSP Central. Dutch Cloud wil via ArrowSphere xSP Central alle softwareproducten die zij voor klanten inzetten, waaronder Microsoft, VMware en Veeam, gaan rapporteren. Op deze manier is het voor Dutch Cloud eenvoudig de levering van machines aan klanten en het verbruik van licenties te rapporteren. Bijkomend voordeel is dat Dutch Cloud haar klanten ook in staat stelt om hun verbruik zelf in de tool te registreren.

App store

Een volgende uitbreiding binnen ArrowSphere die de Nederlandse partners van Arrow kunnen verwachten, wordt door Van Meel en Heijman omschreven als een ‘app store’. “Binnen deze online omge-

‘Ik geloof niet in kant-en-klare oplossingen die zo uit de muur komen’

ving faciliteren wij wat we als distributeur via onze leveranciers te bieden hebben, maar een reseller kan hier ook zijn eigen marktplaats aan toevoegen”, verduidelijkt Heijman. “Op die manier ontstaat er een palet aan diensten die een partner kan wederverkopen aan zijn klanten. Wij hebben daarbij gezorgd voor een automatisch proces waarbij wij de reseller factureren en de reseller de eindgebruiker. Dan ontstaat er een interessante markt waarbij je gaat afrekenen per maand, per week of per gebruik. Dat is een heel ander businessmodel.” Wat volgens Heijman niet zal veranderen, is dat er altijd maatwerk nodig blijft. “Ik geloof niet in kant-en-klare oplossingen die zo uit de muur komen. Er zal altijd een rol blijven

voor de partners in het aggregeren van de elementen die samen een dienst maken. In ons nieuwe pand in Houten hebben we ook een speciale ruimte ingericht waar resellers klanten kunnen laten zien hoe een dienst werkt. Vroeger lieten we ijzer zien, maar het gaat nu om functionele zaken, om beschikbaarheid, performance, de ins en out van Converged Infrastructures, de 28 vormen van financiering die we te bieden hebben... Dat zijn de zaken waar wij graag over willen praten.” “Wij zullen zelf geen datacenter of een platform voor SaaS-diensten gaan bouwen, want dat doen onze partners en daarmee gaan we niet concurreren”, besluit Heijman. “Wat wij heel goed snappen, is wat leveranciers doen, welke visie zij hebben en welke combinaties zij naar de markt brengen. Door die kennis over te dragen, kunnen onze partners verder kijken dan de dag van vandaag en bieden we een toegevoegde waarde. Verder is het voor ons business as usual dat wij resellers ondersteunen met bijvoorbeeld opleiding, certificering en marketing. ArrowSphere gaat ons daarbij helpen. xSP Central is de eerste concrete tool die nu beschikbaar is en van daaruit bouwen we het stap voor stap verder uit.” 

Arrow ECS 61


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Huib Klaassens, Regional Director Data Center bij Westcon Group:

‘Converged Infrastructures dwingen tot een transformatie’ Door Ferry Waterkamp

Comstor volgde de afgelopen jaren de transitie die partner-vendor Cisco maakte van networking naar leverancier van datacenteroplossingen. Dat zorgde voor een andere dynamiek, zo begrijpen we van Huib Klaassens, Regional Director Data Center van de Westcon Group waar Comstor onder valt. “Het gaat niet meer om gigahertz of MB’s, maar om het oplossen van een probleem of om de oplevering van een project dat door Converged Infrastructures een veel snellere doorlooptijd kent. Elke reseller ondergaat die verandering op zijn eigen manier.”

Klaassens is in de Benelux, Nordics en de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) verantwoordelijk voor de datacenterproposities van zowel Westcon als Comstor. Vanuit Westcon wordt die propositie ingevuld door leveranciers zoals Juniper Networks, Extreme Networks, Trend Micro en F5. Bij Westcon Group-onderdeel Comstor zijn dat onder andere APC (by Schneider Electric), Panduit, X-IO, CA Nimsoft, VMware, NetApp (voor FlexPod) en uiteraard Cisco waar Comstor al jarenlang een succesvolle relatie mee heeft. Eerder dit jaar werd Comstor dan ook voor de vierde keer op rij uitgeroepen tot ‘Cisco Distributor of the Year’. Het logische gevolg van de kennis die Comstor door de jaren heen heeft opgebouwd op het gebied van Cisco-netwerkoplossingen en de goede samenwerking met Cisco op zowel lokaal als internationaal niveau, zo stelt Huib Klaassens. “Het is nu zaak om onze value add verder uit te bouwen op zo’n manier dat wij op het gebied van datacenters een betere partner zijn voor onze resellers dan andere distributeurs.”

Transitie

Traditioneel richt de samenwerking tussen Cisco en Comstor zich op ‘networking’, een gebied waar Cisco van oudsher heer en meester is. In 2009 maakte Cisco echter zijn

62 Comstor

entree in het datacenter met de introductie van het Unified Computing System (UCS). “In vergelijking met bijvoorbeeld IBM en HP is Cisco vrij laat in die business gestapt, maar heeft vervolgens in vijf jaar tijd wel een leidende positie ingenomen op het gebied van blades”, aldus Klaassens. Volgens de Regional Director Data Center een teken dat de visie van Cisco klopt. “In het ontwerp van het blade-chassis zit een aantal interessante aspecten. Zo wordt er nauw samengewerkt met Intel waardoor er slimme voordelen zijn te behalen uit de combinatie van Cisco-hardware met Intelprocessors. Een voorbeeld daarvan is de combinatie van de ‘Intel Distribution for Apache Hadoop’-software met de Common Platform Architecture (CPA) van Cisco voor Big Data-toepassingen.” “Toen Cisco de transitie doormaakte om zich eveneens te richten op datacentertechnologie, hebben wij diezelfde transitie ook doorgevoerd binnen Comstor”, vervolgt Klaassens. “Daardoor beschikken wij nu over het specialisme dat nodig is om onze partners te ondersteunen op het gebied van datacenters. Dat kunnen geavanceerde datacenters zijn, maar ook serverruimtes bij bedrijven. In beide gevallen staat er een stack van hardware, software en services te draaien.”

Dat laatste punt wordt volgens Klaassens nog wel eens te makkelijk over het hoofd gezien. “Iedereen is vandaag de dag gewend aan de werking van zijn smartphone en tablet en doet daar steeds meer mee, maar realiseert zich niet wat er allemaal voor nodig is om die klantvriendelijke telebankieren-app te draaien met de juiste informatie en de juiste mogelijkheden. Het gaat erom dat omtrent de hardwarestack in het datacenter de juiste keuzes worden gemaakt zodat die in staat is om een applicatie efficiënt, slim en krachtig af te leveren bij de gebruiker.”

Converged Infrastructures

Volgens Klaassens is de samenstelling van die hardwarestack de afgelopen jaren wel danig veranderd. “Tot zo’n vijf jaar geleden was het nog aan de reseller om de beste producten te selecteren en aan elkaar te knopen. Nu zie je dat zowel klanten als resellers vragen om voorgeconfigureerde samenstellingen, de zogenaamde Converged Infrastructures waar FlexPod een goed voorbeeld van is. Daardoor zit de value add voor de reseller niet meer in het aan elkaar knopen van componenten, maar in het bedenken van oplossingen die de eindklant helpen om op de markt concurrerender te opereren. Dat gaat een stuk verder dan het aansluiten van een server op


Datacenter & Cloud Dossier 2015

‘De value add voor de reseller zit in

het bedenken van

oplossingen die de eindklant helpen

om concurrerender te opereren’

Huib Klaassens

een storagedevice, wat in een Converged Infrastructure al is gedaan.” In de ogen van Klaassens dwingen Converged Infrastructures de reseller tot een transformatie. “De centrale vraag moet zijn: ‘Hoe kan ik de eindgebruiker helpen?’ Dat kan zijn door bepaalde applicaties of oplossingen te selecteren die dan on-premise worden geïnstalleerd, of die uit de cloud komen en worden gemixt met on-premise applicaties. Het gaat om het meedenken over slimme investeringen, zoals investeringen in hybride cloudoplossingen die interessant kunnen zijn voor de eindgebruiker.”

Value add in de cloud

De hybride cloud is volgens Klaassens een van de belangrijkste groeimarkten voor de klanten van Comstor. “De markt

praat al jaren over de cloud. Dat begon met aanbieders zoals Amazon en toen was de verwachting dat de cloud alles wel zou overnemen. Die visie is inmiddels bijgesteld. De meeste klanten houden hun ‘kern-IT-infrastructuur’ in eigen beheer danwel on-premise, en halen andere oplossingen uit de cloud waarbij de voorkeur dan uitgaat naar een lokale cloudprovider. Dat kan een reseller of serviceprovider van Comstor zijn. De value add van de reseller is het integreren van die twee werelden zodat die kern-IT-infrastructuur naadloos samenwerkt met de dienstverlening die uit de cloud wordt gehaald en de gegevens goed synchroon blijven. Het is nog best lastig om die integratie tot stand te brengen en consistent te houden. Dienstverlening op dat vlak is cruciaal.”

In de toekomstvisie van Klaassens moet het met ‘orchestration en automation’ mogelijk zijn om op basis van regels bijvoorbeeld een applicatie of delen daarvan automatisch te verplaatsen tussen de cloud en de onpremise omgeving. Dit is vergelijkbaar met Cisco’s Application Centric Infrastructure (ACI) en InterCloud die er middels ‘profiling’ voor zorgen dat kritische applicaties altijd de beste performance krijgen. “Op het moment dat het in de lokale infrastructuur spaak loopt, wordt er volledig automatisch extra capaciteit vrijgemaakt in de cloud. De gebruiker merkt daar niets van, maar de IT-afdeling krijgt wel een rapport en moet vervolgens de keuze maken om bijvoorbeeld de eigen IT-infrastructuur op te schalen. Dan ga je op een heel andere manier IT bedrijven dan tien jaar geleden.” 

Comstor 63


Datacenter & Cloud Dossier 2015

PROMISE storage-oplossingen van Copaco:

Sterke troef voor de datacentermarkt Door Pim Hilferink

Sinds juni van dit jaar heeft distributeur Copaco Nederland een aantal bijzondere storage-oplossingen van de Amerikaanse fabrikant PROMISE Technology aan het leveringsprogramma toegevoegd. Wie is deze fabrikant, wat is bijzonder en welke toegevoegde waarde levert deze fabrikant aan het toch al uitgebreide storageportfolio van Copaco?

In gesprek met John van den Elzen, managing director bij PROMISE Technology EMEA, en Sacha Wingers, Business Director bij Copaco, gingen we op zoek naar de antwoorden op deze vragen. “PROMISE Technology is al 25 jaar actief in de ITindustrie”, vertelt Van den Elzen. “We zijn gestart in de interfacebusiness, waarin we met onze VESA IDE-chipset in 1991 driekwart van de wereldwijde OEM-markt in handen hadden. In 1998 waren we het eerste bedrijf dat een RAID-controller wist te integreren op een moederbord. We specialiseerden ons steeds verder als storagespecialist en met de introductie van onze VTrak enterprise class externe storage-oplossing trokken we de aandacht van Apple, dat sindsdien vaste klant is. In 2011 waren we opnieuw de eerste die een Thunderbolt-enabled storage-oplossing, de Pegasus R4/R6, op de markt brachten, waarmee we onze positie als gespecialiseerde producent van high-performance storage-oplossingen voor het datacenter, de surveillance-, cloud- en rich media-branches verder verstevigden. Je vind onze oplossingen overal terug. Van geldautomaten, waar maximale betrouwbaarheid is vereist tot filmhuizen waar maximale prestaties een vereiste zijn. We blijven ons dan ook focussen om samen met onze strategische partners antwoord te geven op de bestaande en toekomstige uitdagingen op het gebied van storage, waarbij we diep in de diverse markten penetreren om de behoeften van de verschillende gebruikers te vertalen in baanbrekende oplossingen. Met onze eigen ‘RAID engine’ optimalisatie-technologie kunnen we de prestaties van onze producten op een unieke manier fine-tunen, zodat

64 Copaco

Sacha Wingers

ze voor specifieke toepassingen optimale prestaties en betrouwbaarheid leveren.”

Supersnelle high-performance storage

“De sterke portfolio-onderdelen van PROMISE vormen een perfecte aanvulling op ons bestaande storage-assortiment”,

legt Wingers uit. “Als distributeur krijgen we steeds vaker te maken met specifieke vragen uit verticale markten waarin we interessante groeikansen zien. Toen we begin dit jaar in gesprek raakten met PROMISE waren we snel onder de indruk van de mogelijkheden van hun oplossingen. Om een paar voorbeelden te noemen: CERN,


Datacenter & Cloud Dossier 2015

‘Channelpartners bieden we een kant-en-klare opstapmogelijkheid in nieuwe marktsegmenten’

de Europese organisatie voor kernonderzoek in Genève, genereert jaarlijks zo’n 25 Petabyte aan data die afkomstig zijn uit ’s werelds grootste deeltjesversneller – de Large Hadron Collider – en het beheer van die enorme hoeveelheid data vereist een supersnelle high-performance storageoplossing met een maximale capaciteit per watt en minimale warmteontwikkeling. PROMISE bood de oplossing in de vorm van – inmiddels ruim 1500 – Vtrak J830 storagesystemen, waarvan de meeste zijn uitgerust met 24 drives van 3TB per unit. Dat is een visitekaartje waarmee we, samen met onze resellers, ook in de Nederlandse datacentermarkt kunnen binnenkomen. Want ook daar is sprake van een stijgende behoefte aan oplossingen die op een zo klein mogelijke footprint zoveel mogelijk opslagruimte bieden en zo weinig mogelijk energie verbruiken. Met de 4U 70-bay H1970 JBOD storage-oplossing en de H1970 Cloud Appliance biedt PROMISE meer dan de vereiste optimale prijs-prestatieverhouding.”

Thunderbolt 2

Een andere uitdaging is te vinden in de markt voor creatieve en multimediaprofessionals, zoals videoprofessionals en fotografen. Van den Elzen haalt als voorbeeld de Britse Hangman Studios aan die tijdens een tournee met The Rolling Stones op een dagelijks wisselende locatie wilden beschikken over een snel, betrouwbaar en krachtig opslagsysteem in de vorm van een draagbare RAID-unit voor het in zeer hoge resolutie filmen en editen van beeldmateriaal. “Eerder gebruikte oplossingen waren ofwel nauwelijks draagbaar te noemen, of waren beperkt in hun prestaties. Onze

John van den Elzen

Pegasus 2 R6 productlijn met Thunderbolt 2 technologie is een baanbrekende oplossing, waarmee ze in combinatie met een Mac Pro ‘on the road’ simultaan zware 3D en 4K+ videobestanden kunnen overdragen en weergeven. De PROMISE SANLink2 Thunderbolt 2-to-fibre-ethernet bridge zorgt voor een directe highspeed verbinding met een Fibre Channel SAN of ethernet voor 4K-applicaties. En er dienen zich in de nabije toekomst zeker ook nieuwe toepassingsgebieden aan nu – behalve Apple – ook Dell, HP en Lenovo Thunderbolt integreren in hun apparatuur.”

Samen naar nieuwe markten

Copaco en PROMISE werken nauw samen bij het aanboren van nieuwe marktsegmenten. Wingers: “Er is in Nederland een flink aantal bedrijven actief in de markt voor rich

media, dataopslag en videosurveillanceoplossingen. Binnen dat segment zoeken we gericht naar uitbreiding, waarbij we PROMISE positioneren als flexibele oplossing met een optimale prijs-prestatieverhouding en marges. Samen met de experts van PROMISE ondersteunen we onze resellers in het hele traject, van presales advisering en consultancy tot en met engineering en implementatie. Aangevuld met onze commerciële en technische trainingen en marketingsupport bieden we nieuwe channelpartners zo een kanten-klare opstapmogelijkheid in kansrijke nieuwe marktsegmenten.”  Kijk op www.copaco.com voor meer informatie over de enterprise, mkb, OS-X en Thunderbolt 2 oplossingen van PROMISE of neem contact op via promise@copaco.com.

Copaco 65


Datacenter & Cloud Dossier 2015 Copaco heeft zijn nieuwe infrastructuur ondergebracht in twee van de nieuwste datacenters van TelecityGroup in Amsterdam.

Local Azure-platform biedt IT-dienstverleners nieuwe mogelijkheden

Copaco neemt nieuwe 2tCloud-infrastructuur in gebruik Door Pim Hilferink

Distributeur Copaco is sinds 2011 actief in het aanbieden van cloud services aan resellers via het 2tCloud-platform. En met succes, want de vraag groeide de afgelopen tijd sneller dan verwacht. Om daaraan tegemoet te komen heeft de distributeur fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de capaciteit door – naast de bestaande infrastructuur – een volledig nieuwe eigen infrastructuur te bouwen die begin november in gebruik is genomen.

“Resellers krijgen vanuit hun klantenkring steeds vaker de vraag naar ontzorging op het gebied van hun ICT-omgeving”, zegt Harold Bax, Business Director bij Copaco. “De klant wil ICT die functioneel en flexibel is en die op basis van gebruik kan worden afgerekend. Met 2tCloud spelen we al ruim drie jaar op die ontwikkeling in en bieden we inmiddels een breed cloudportfolio, variërend van virtuele servers, virtuele desktops en storage tot Software-as-a-Service oplossingen als hosted e-mail, online back-up, business filesharing, online security en zelfs muziek. Vanwege de aanhoudende groei hebben we, eerder dan verwacht, onze infrastructuur fors uitgebreid. De nieuwe infrastructuur is gebaseerd op de nieuwste technologieën, zodat we een nóg sterker en breder aanbod aan flexibele cloudoplossingen in de markt kunnen zetten en tegelijkertijd de reseller nog meer ‘in control’ kunnen laten zijn als het gaat om het aanbieden van onze diensten aan de eindgebruiker.”

66 Copaco

‘State-of-the-art’ datacenters

Copaco heeft zijn nieuwe infrastructuur ondergebracht in twee van de nieuwste datacenters van TelecityGroup in Amsterdam. Bax: “TelecityGroup is een gerenommeerde internationale leverancier van carrierneutrale datacenterdiensten. De datacenters hebben een strategische ligging ten opzichte van de belangrijkste glasvezelnetwerken.” De server- en storagesystemen van Copaco zijn zo geconfigureerd dat ze continuïteit en maximale prestaties leveren tegen een zo gunstig mogelijke prijs. “Alle systemen zijn vanzelfsprekend volledig redundant uitgevoerd en voorzien van dubbele stroom- en dataverbindingen”, vervolgt Bax. “Daarmee wordt een uptime van 99,99 procent gerealiseerd. Om optimale prestaties te waarborgen, wordt onder meer gebruik gemaakt van snelle SSD-opslagsystemen, redundant geconfigureerde firewalls en meervoudig uitgevoerde dataverbindingen. De back-up storage systemen bevinden zich in een

datacenter op een andere locatie, waardoor de back-up data strikt is gescheiden van de server- en storageomgeving.”

Certificeringen 2tCloud-datacenter • ISO 27001:2005: Information Security Management • ISO 90001:2008: Quality Management Systems • ISO 14001:2004: Environmental Management Systems • OHSAS 18001:2007: Occupational Health & Safety Management • PCI: Payment Card Industry data security standards • EU Code of Conduct for datacenters – Corporate Status (Benchmarks for datacenter efficiency and best practice)


Datacenter & Cloud Dossier 2015

‘Resellers zijn nog meer dan voorheen in control’

Harold Bax

Windows Azure en Parallels Cloud Infrastructure

“In de voorbereidingen voor de uitbreiding van onze infrastructuur hebben we ook nadrukkelijk gekeken naar hoe we onze oplossingen optimaal konden laten aansluiten op de ontwikkelingen, mogelijkheden en wensen van de diverse vendoren”, vervolgt Bax. “Ik noem als voorbeeld Platform as a Service met Windows Azure Pack van Microsoft en Infrastructure as a Service met Parallels Automation for Cloud Infrastructure (PACI) op basis waarvan we diverse nieuwe diensten aan kunnen bieden.” Windows Azure Pack, ook wel Local Azure genoemd, biedt alle voordelen van de Microsoft Azure-technologie, maar dan met de zekerheid van lokale dataopslag op de 2tCloud-storagesystemen in de datacenters in Amsterdam. Bax: “Met Local Azure bieden we virtuele Windows- en Linux-machines met dezelfde gebruikerservaring als de virtuele machine van Microsoft Azure. Met Virtual Network kunnen VPN’s worden gemaakt en gekoppeld met andere IT-infrastructuren. Op die manier kunnen alle aspecten van de netwerkbehoeften worden beheerd en geconfigureerd. Deze diensten worden geleverd op basis van ‘pay-per-use’, waardoor de klanten van onze resellers alleen voor daadwerkelijk gebruik kunnen worden doorbelast. In tegenstelling tot Microsoft Azure worden de diensten niet per creditcard afgerekend, maar op rekening achteraf.”

‘We kunnen nu ook Infrastructureas-a-Servicediensten aanbieden’

Parallels PACI is een complete IaaSoplossing voor ICT-dienstverleners, waarmee partners en klanten via hun selfservice portal op het 2tCloud-platform virtuele datacenters kunnen bouwen. “Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface van PACI kunnen resellers op een heel eenvoudige manier virtuele servers activeren voor hun klanten”, legt Bax uit. “Binnen PACI vind je ook subdiensten zoals Virtual Containers, Cloud Servers en Cloud Storage. Alle diensten kunnen volledig on-demand worden uitgerold, waarbij ook hier het ‘pay-per-use’model van toepassing is. De hoeveelheid werkgeheugen en processorcapaciteit is volledig schaalbaar en wordt automatisch aangepast op basis van de wisselende workloads op de server. Geautomatiseerde load balancing en beveiliging zijn in de propositie inbegrepen.”

Groeikansen met 2tCloud-portfolio

Het nieuwe platform en de nieuwe diensten bieden resellers volop kansen voor de uitbreiding van hun business bij bestaande en nieuwe klanten. “Resellers kunnen nog meer dan voorheen ‘in control’ zijn bij het configureren van virtuele datacenters en het beschikbaar stellen van op maat gemaakte cloudoplossingen aan hun eindklanten,” stelt Bax. “Uiteraard zijn ook alle nieuwe diensten geïntegreerd in het 2tCloudplatform, waarop de reseller via zijn eigen selfservice portal alle SaaS, PaaS en IaaS diensten kan vinden, activeren, beheren en factureren. Alle processen zijn volledig geautomatiseerd, waardoor veel kostbare tijd wordt bespaard die aan belangrijkere activiteiten, zoals verkoop en klantenservice, kan worden besteed. En we blijven ons 2tCloud-portfolio regelmatig uitbreiden met nieuwe mogelijkheden en diensten waarmee onze resellers hun toegevoegde waarde voor de eindklant verder kunnen uitbouwen”, vertelt Bax. “Resellers staan wel voor de uitdagingen van het veranderende business model, maar ze staan er niet alleen voor. Voor hulp bij de marsroute naar de cloud kunnen ze gebruik maken van de expertise van onze cloudspecialisten, onze trainingen, de door ons ontwikkelde verkooptools en marketingmaterialen en niet in de laatste plaats ons 2tCloud platform dat de cloud business-processen provisioning en facturatie automatiseert”, besluit Bax. 

Copaco 67


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Alberto Zucchinali van The Siemon Company:

‘Het is onze taak om alles met alles te kunnen verbinden’ Door Michiel van Blommestein

Als het gaat om bekabelingsoplossingen voor communicatiesystemen, kunnen wereldwijd maar weinig bedrijven zoveel ervaring overleggen als The Siemon Company. In 1906 leverde het bedrijf al plastic verbindingsblokken voor AT&T. Meer dan een eeuw later is het bedrijf een pionier op het gebied van structured cabling en biedt het alle benodigdheden om apparaten op het netwerk te verbinden met de fysieke infrastructuur. In Nederland is het Forehand Electronic Extensions B.V. dat de diensten van The Siemon Company aanbiedt.

Het woord ‘pionier’ is in het geval van The Siemon Company geen overdrijving. Het is dit familiebedrijf dat ooit de 110-connector voor telefonie heeft ontwikkeld. Nog steeds zijn innovatie en Research and Development belangrijke kurken waar het bedrijf op drijft, zo zegt Alberto Zucchinali, Data Center Solutions and Services Manager van The Siemon Company. “We hebben op het gebied van kabelsystemen een enorm aantal patenten op onze naam staan”, vertelt hij. “We zijn de eersten die Category 7 gestructureerde bekabeling hebben ontwikkeld, en recent hebben we de RJ45 Z-Max-connector geïntroduceerd. Z-Max vergroot de breedbandmarges op Category 6a-bekabeling.” En dat gaat veel verder dan alleen de kabel of the outlet, zo legt de technisch manager uit. “Het is een volledige end-to-end-oplossing, bestaande uit onder andere kabels, outlet en patchkasten die volledig op elkaar zijn afgestemd.”

Kennisuitwisseling

Het is helemaal in de stijl van het bedrijf om in volledige oplossingen te denken in plaats van afzonderlijke onderdelen. Dat moet ook wel, want aangespoord door de markt schuiven opdrachtgevers steeds dichter naar perfectie toe. Het moet groener, zuiniger en met een lage rekening aan het einde van de maand. Co-locaties zoeken naar de

68 The Siemon Company

‘Omdat het vervangen van de fysieke infrastructuur een grote ingreep is, moet The Siemon Company altijd vooruit kijken’

optimale manier om hun vloeroppervlak in te zetten voor rekenkracht. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten de verschillende partijen niet alleen toppers zijn in hun eigen tak van sport, maar moeten ze ook weten waar de andere belanghebbenden mee bezig zijn. “Wij doen zoveel mogelijk aan kennisuitwisseling met andere betrokken partijen om het eindresultaat helemaal aan te laten sluiten op de wensen van de klant”, zegt Zucchinali. “In het licht daarvan kunnen wij zo onze expertise volledig inzetten voor het resultaat in het licht van de inbreng van de andere experts die bij het project betrokken zijn.”

Het feit dat The Siemon Company naast kabelsystemen ook actief is op gebieden als kasten (onder de merknaam Versapod), PDU’s en koelingsoplossingen (onder ander de Icepack-oplossingen), maakt dat ook daar de nodige ervaring intern aanwezig is. Zucchinali ziet ook dat klanten zelf op verschillende deelgebieden naar kennis zoeken. “Als ik het met klanten heb over technologieën als 10G, 40G of 100G, dan weten ze meteen waar het over gaat en tonen ze grote belangstelling naar de mogelijkheden.” Ook ziet hij een trend dat verschillende onderdelen steeds dichter naar elkaar toe schuiven. “Applicaties die voorheen apart werden beheerd, kunnen wij nu dankzij de juiste fysieke lagen migreren naar een Ethernet-omgeving”, vertelt hij. “Dan moet gedacht worden aan bijvoorbeeld security, verlichting, audio/video, enzovoorts.”

Altijd vooruit kijken

De lange termijn is voor de klanten van The Siemon Company van cruciaal belang. “Gestructureerde bekabelingsoplossingen moeten rond de tien jaar meegaan”, schetst Zucchinali. De schaalbaarheid binnen het datacenter hangt sterk samen met de inrichting van de fysieke infrastructuur. “Geen datacentermanager wil in de situatie komen dat hij of zij uit wil breiden, maar


Datacenter & Cloud Dossier 2015

‘Wij kunnen twintig jaar garantie bieden op onze oplossingen, inclusief de applicaties’

Alberto Zucchinali

erachter komt dat de capaciteitslimieten zijn bereikt. Omdat het vervangen van de fysieke infrastructuur een grote ingreep is, moet The Siemon Company dus altijd vooruit kijken. We weten wat nu gebruikelijk is, maar we moeten ook goed inschatten waar de technologie naartoe gaat.” Ook het optimaal in kunnen zetten van investeringen in de ICT speelt een belangrijke rol in dat alles. “Wanneer niet alle poorten van een switch kunnen worden benut, dan is dat problematisch. Wij leveren in zulke gevallen altijd oplossingen die ervoor zorgen dat dit soort hulpbronnen ten volle worden benut. Het is onze taak om alles met alles te kunnen verbinden.” Het maakt dan ook dat The Siemon Company altijd zeer actief is in alle relevante standaardisatie-initiatieven en -commissies. John Siemon, telg uit de Siemon-familie en CTO van het bedrijf, is bijvoorbeeld zeer actief bij het vaststellen van wereldwijde standaarden voor bekabeling.

Valerie Maguire, global sales engineer van Siemon, is al sinds jaar en dag onder meer actief (momenteel als vice-voorzitter) in de subcommissie van de Telecommunications Industry Association (TIA) TR-42.7, die zich met koperbekabelingssystemen bezighoudt. “Het bedrijf investeert dus erg veel in de ontwikkeling van standaarden in de branche, en we houden sterk in de gaten wat de trends zijn”, zegt Zucchinali.

Uitgebreid partnernetwerk

Om dat alles wereldwijd te kunnen bieden, heeft The Siemon Company een zeer uitgebreid netwerk van partners waardoor klanten altijd wel een Siemon-specialist in de buurt kunnen vinden. “Ons meest wijdverspreide programma is dat voor de Siemon Certified Installer”, zegt Zucchinali. “Dankzij een diepgaande opleiding kunnen gecertificeerde installateurs onze visie, gehanteerde standaarden en best practices bij de klanten in de praktijk brengen. Zodoende kunnen we twintig jaar garantie bieden op

onze oplossingen, inclusief de applicaties. Als de IEEE gedurende die tijd met een nieuwe toepassing komt, dan is deze dus altijd in te passen.” Ook biedt The Siemon Company mogelijkheden voor positionering in de markt. Waar een klant ook de diensten van Siemon inroept, altijd kan hij of zij erop rekenen dat de ondersteuning geheel is afgestemd op de vraag en in lijn wordt bediend met de situatie in de plaatselijke markt. In Nederland wordt The Siemon Company vertegenwoordigd door Forehand Electronic Extensions, volgens Zucchinali een van de grootste distributeurs binnen het EMEAgebied. “Zij waren een van de eersten die actief met ons hebben samengewerkt om extra waarde te creëren in de markt”, zegt hij. “Het is dankzij hen dat The Siemon Company ook in Nederland een absoluut topmerk is.” 

The Siemon Company 69


Datacenter & Cloud Dossier 2014

Infrastructuur, storage en services voor de cloud en datacentra 70

www.hammerplc.com

+31 (0)252 725600


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Evoluties in de cloud- en datacentermarkt

Verkoopkanalen ondergaan onvermijdelijke veranderingen

Door Gerard Marlow

De cloud wordt al lang beschouwd als een echt voordeel voor IT-gebruikers. Het belangrijkste is echter niet de impact van de cloud op de manier waarop we gegevens opslaan en openen, maar eerder hoe het de traditionele structuur van verkoopkanalen steeds opnieuw verandert.

De cloud- en datacentermarkt kent een sterke groei en de dynamiek van de laatste maanden lijkt er niet op te wijzen dat deze evolutie snel zal stoppen. Grote IT-bedrijven brengen nieuwe cloudplatformsystemen uit die steeds beter zijn dan vorige modellen en technologie-updates worden prominent besproken in de media. Dat betekent dat een Cloud System Builder zich goed moet kunnen aanpassen. Hammer is als bekroond distributeur van dedicated storage en serveroplossingen met meer dan 23 jaar ervaring een vooraanstaande speler op de markt. Tijdens de opkomst en groei van de cloud- en datacentermarkt hebben we onze expertise ook op dit dynamische segment gericht. Als Cloud System Builder (CSB) leveren we de volgende oplossingen aan Cloud System Providers (CSP’s): wereldwijd servers en storage van Tier 1-merken, gezamenlijk ontworpen Software Defined Storage (SDS)-oplossingen van topleveranciers, object-based storageoplossingen van Independent Software Vendors (ISV’s), en whitebox hardware-only oplossingen op maat die kunnen worden ingezet op individuele softwareplatforms voor cloudbeheer.

Kennis van ecosysteem cruciaal

Niet alleen CSB’s moeten zich echter goed kunnen aanpassen, ook CSP’s moeten meer dan ooit flexibel zijn om te excelleren in de

Gerard Marlow

‘Meer flexibiliteit voor bedrijven op het resellerniveau van de verkoopcyclus’

evoluerende cloudmarkt. Als gevolg daarvan zal het verkoopkanaal zoals wij dat kennen onvermijdelijk veranderingen ondergaan. Het is niet alleen belangrijk om de hardware te begrijpen. Ook een goede kennis van het ecosysteem van cloudsoftware en de datacentermarkt is cruciaal. Ook inzicht in hoe de service-capable hardware gecombineerd kan worden met ISV-software voor meerdere platforms om de juiste combinatie te creëren voor het vereiste serviceniveau is onontbeerlijk geworden. Door de infrastructuurmarkt te combineren met een softwaregedreven aanbod biedt deze markt meer flexibiliteit voor bedrijven op het ‘resellerniveau’ van de verkoopcyclus. Dit verandert uiteindelijk de rollen van de koper en de consument. Resellers verkochten traditioneel hardware en fysieke producten, maar worden nu zelf softwareleveranciers. Ze verkopen niet alleen de

producten zelf, ze verkopen ook services rond de hardware.

Troef

Bepaalde verticale markten vereisen echter nog steeds specifieke kenmerken en garanties, bovenop de duurzaamheids-, schaalbaarheids- en beveiligingsfuncties, die zelfs de grote providers niet kunnen leveren. In die zin is er naast de grote spelers in de wereld een belangrijke rol weggelegd voor value-add bedrijven zoals Hammer. Op die manier gaat de verkoopstructuur opnieuw dichter aanleunen tegen het traditionele concept. De mogelijkheid om specifieke verticale markten op maat expertise en advies te leveren voor elke specificatie van de klant, in het bijzonder wanneer de distributeur de rol vervult van ‘vertrouwde adviseur’, is een erg begeerde kwaliteit. En net die troef speelt Hammer al bijna een kwart eeuw uit. De kracht van Hammer als bedrijf ligt in onze toonaangevende kennis van verticale markten, een volledige, configureerbare combinatie van Tier 1 en whitebox-producten en onze hardware- en ISV-onafhankelijke partnerships. Waar ligt de kracht van uw bedrijf in de cloud- en datacentermarkt?  Gerard Marlow is General Manager voor Business Development bij Hammer.

Hammer 71


Datacenter & Cloud Dossier 2015

CEO Marc Swolfs van distributeur Intronics:

‘Altijd op zoek naar de win-winsituatie voor connectiviteit’ Door Michiel van Blommestein

Datacenters zijn steeds sterker afhankelijk van gedetailleerde informatievoorziening op alle fronten. Dat heeft een grote impact op de verbindingstechnologie die wordt ingezet. Al sinds 1981 brengt Intronics alle relevante informatiestromen samen tot de optimale oplossing voor iedere klant.

De technologische ontwikkelingen op het gebied van datacenterconnectiviteit volgen elkaar snel op. De complexiteit neemt exponentieel toe, net als de vraag naar nauwkeurigheid. Een vergelijking met de begindagen van Intronics is dan ook moeilijk te maken, zo schetst Marc Swolfs, CEO van de distributeur met 85 werknemers in Nederland, België en Spanje. “In de jaren ’80 bleef het vaak bij het verbinden van een printer met een desktop”, lacht hij. “Nu hebben we het over een complete verbindingsinfrastructuur over verschillende media, waarbij bekabeling een van de vele belangrijke onderdelen is.” Ook versmelten facilitaire onderdelen, zoals koeling en luchtkwaliteitsbeheer, steeds vaker met de ICT. “De kasten beschikken bijvoorbeeld over meer technologieën waarmee koeling steeds lokaler wordt gebracht en beter gericht is. Uiteraard wil je koelen waar het nodig is.” Ieder datacenter heeft specifieke eisen en wensen, wat van grote invloed is op de omstandigheden in de faciliteit. Een deeloplossing kan nog zo goed zijn, complicaties in de samenwerking met andere onderdelen binnen de faciliteit of ICT kunnen veel van de winst doen verdampen.

72 Intronics

‘Wij hebben een betrouwbaar proces opgezet waarmee de juiste materialen zeer snel en op maat worden geleverd’

Delen van kennis en ervaring

Naast het bieden van hoogwaardige technologie is de inzet van Intronics om klanten een optimale oplossing aan te bieden door het delen van specialistische kennis. Samenwerken met partners en kanten is belangrijk om tot het gewenste eindresultaat te komen. “De meeste bedrijven zijn gespecialiseerd in een bepaald deelgebied, en hebben daardoor niet altijd de kennis in huis”, zegt Swolfs. “Regelmatig geven wij trainingen op verschillende expertisegebieden. De klant kan die kennis meteen toepassen en zelf verder door ontwikkelen. Daarin geven wij uitgebreide ondersteuning,

en daarvoor hebben wij zelf specialisten in huis op allerlei gebieden als glasvezel, ethernet, audio-video, enzovoorts. Zo bieden wij veel toegevoegde waarde aan onze klanten.” De kennis die partners en eindklanten opdoen, stelt hen in staat om de gestelde eisen en wensen te realiseren met een passende oplossing. De klant is immers de enige die deze eisen en wensen kenbaar kan maken. “Op die manier vertalen we deze kennis samen met de leveranciers en de klant tot een oplossing die precies aansluit bij de gestelde eisen. We zoeken altijd de win-winsituatie.”

Efficiëntie en flexibiliteit

Flexibel zijn en snel kunnen reageren op de vraag van klanten is het volgende waar Intronics zich op richt. “Als bijvoorbeeld meer bekabeling wordt aangelegd dan nodig is, dan heeft dat invloed op de luchtstroom”, schetst Swolfs. “De precieze benodigdheden zijn meestal pas ter plekke helemaal duidelijk. Daarom bieden wij een online ‘fibertool’ waarmee tijdens de installatie kan worden doorgegeven wat nodig is. Wij hebben een betrouwbaar proces opgezet waarmee de juiste materialen zeer snel en op maat kunnen worden geleverd.” Flexibiliteit wordt steeds vaker vereist van


Datacenter & Cloud Dossier 2015

‘Door voor de beste technologie te kiezen, garanderen we de schaalbaarheid van de complete infrastructuur op de lange termijn’

de ICT-omgevingen zelf, wat betekent dat een distributeur als Intronics in moet kunnen springen op de vraag. “Wij hebben onlangs een groot project opgeleverd met flexibele werkplekken op meerdere locaties”, zegt Swolfs. “De uitdaging zat hem erin om in kaart te brengen waar apparatuur is aangesloten en hoeveel switchpoorten vrij of bezet zijn. Samen met de partner hebben we een managementsysteem geïmplementeerd dat informatie uit de infrastructuur haalt. Waar bevindt de apparatuur zich? Wanneer is er iemand gaan zitten? Op die manier heb je inzicht op de belasting en bezettingsgraad van je netwerk. Dat is voor eindgebruikers handig, maar ook voor de beheerder, want hij of zij ziet snel waar een bepaald apparaat zich bevindt indien er problemen optreden.”

Gerenommeerde partners

Een ander belangrijk punt voor Swolfs is de kwaliteit en houdbaarheid van de oplossingen. Het consequent kunnen leveren van kwaliteit op de lange termijn is cruciaal voor Intronics, wat tot uiting komt in zowel de partnerkeuze als de keuze voor bepaalde technologie. Rittal en Minkels voor enclosures, Molex voor gestructureerde bekabeling, Adder en IHSE voor KVM-oplossingen en Raritan voor PDU-oplossingen zijn slechts enkele van de grote namen waarmee Intronics nauw samenwerkt. “Wij werken samen met gerenommeerde merken op allerlei gebieden”, zegt Swolfs. “We maken daarin altijd zeer duidelijke, gezamenlijke keuzes. Onze partners bieden continuïteit en daarom zoeken we altijd naar langdurige, duurzame relaties. Ze hebben zich ook ruimschoots bewezen in de markt.”

Constante kwaliteit

De continuïteit van Intronics zelf is onder meer gewaarborgd door zijn certificering voor ISO 9001: 2008 voor kwaliteitszorg- en verbetering. “Daarmee hebben we houvast rond de afspraken over hoe we samenwerken”, zegt Swolfs. “Onze klanten weten dat wij op een consequente manier acteren.” Maar ook de technologische keuzes reflec-

Marc Swolfs

teren de visie die Intronics zo succesvol heeft gemaakt op de Nederlandse en Belgische markt. “Wij verkiezen bijvoorbeeld hoogwaardige koperen geleiders voor de bekabeling in plaats van aluminium met een laag koper eromheen, ook al is dat laatste goedkoper en kosten een zeer belangrijke factor zijn”, zegt Swolfs. “Op de lange termijn hebben onze partners en hun klanten te maken met een stijgende behoefte aan bandbreedte en mogelijkheden om uit te breiden. Een nieuwe kabel heb je niet zomaar gelegd. Door voor de beste technologie te kiezen, garanderen we de schaalbaarheid van de complete infrastructuur op de lange termijn.” Uiteindelijk komt het volgens Swolfs neer op het op de juiste plek krijgen van de juiste informatie, op een efficiënte manier. Niet alleen zal de vraag naar bandbreedte altijd toenemen door de verdere opkomst van

cloudcomputing, ook de interne informatie die datacenters genereren, zal steeds strakker beheerd moeten worden. “De data die uit de computers komen vormen de uitdaging voor de toekomst”, vindt Swolfs. “Denk bijvoorbeeld aan intelligentie die wordt ingezet bij het stroomgebruik, waarbij informatie vanuit de PDU’s wordt samengebracht. Dat richten wij slim in, met koppelingen tussen de energievoorziening en zaken als temperatuur en vochtigheidsmeting. Zo worden risico’s beperkt.” Dat beheer is steeds plaatselijker en op kleinere schaal, en samen met zijn partners werkt Intronics voortdurend aan oplossingen om de informatievoorziening in goede banen te leiden. Per schakel in de keten wordt altijd naar de beste oplossing gezocht. “Wij combineren vanaf de racks tot de volledige inrichting van de racks om tot een totaaloplossing te komen.” 

Intronics 73


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Het Cloud- en Datacenter-domein en de rol van de Kennis Distributeur Door Maarten Gubbens

Naast de enorme kansen die cloudcomputing biedt voor de IT-branche, brengt het complexe vragen en uitdagingen mee voor de afnemende organisaties. Cloudcomputing ontwikkelt zich razendsnel, en de relevantie en impact op de Enterprise IT-architectuur is groot. Bij alle grote IT-leveranciers groeit daarom het aantal cloudservices en infrastructuurdiensten (IaaS). Ook komen steeds meer applicatieve diensten (SaaS) beschikbaar. De clouddiensten verschillen in vorm (private, hybrid, public) en bovendien veranderen de afneem- en afrekenmodellen continu. De rol van de distributeur verandert. Tech Data Azlan doet mee in deze ontwikkelingen en innoveert met diverse diensten in het cloud- en datacenterdomein: MSP-team, TDCloud, Think Future, Business Solution Center en TD-ecosysteem.

Als een wereldwijd opererende Value Add Distributeur van ITtechnologie en -oplossingen vertegenwoordigt TD Azlan alle grote IT-brands*, waarbij het pragmatisch naar de markt brengen van innovaties van diverse leveranciers dagelijkse kost is. De specialisten, consultants en accountmanagers van TD Azlan werken vanuit Bodegraven met de IT-leveranciers door kennisopbouw, -overdracht en -deling van businesstoepassingen beschikbaar te stellen aan resellers, Managed Service Providers, Independent Software Vendors en Datacenter-organisaties. Uit het grote en diepe (cloud-) portfolio’s worden slimme multivendor-oplossingen

en cloudarchitecturen en -diensten gerealiseerd die direct voorzien in een marktbehoefte. TD Azlan neemt hierbij de rol van regisseur in de distributieketen, waar ontwikkelingen in marktsectoren en de behoefte van de klant leidend zijn.

De rol van de distributeur in verandering

De traditionele IT-reseller en hostingprovider worden geconfronteerd met existentiële vraagstukken: hoe te transformeren naar de nieuwe pay-per-use businessmodellen? Welke waarde moet er worden toegevoegd om onderscheidend te zijn? Welke oplossingen (financieel, technologisch, service-level) zijn daarvoor beschikbaar en relevant en hoe zijn ze te realiseren met de beperkt beschikbare middelen? Om de transitie van traditionele reseller naar een Managed Service Provider te ondersteunen, heeft TD Azlan een aantal instrumenten ter beschikking die hierna aan bod zullen komen.

Tech Data is leidend in de globale ontwikkeling van aggregated cloudcomputing in de distributieketen

TD Azlan MSP- en Cloud-team

Maarten Gubbens

74 TD Azlan

In het recente verleden koos de traditionele reseller met regelmaat voor een specifieke infrastructuurtechnologie-oplossing van één IT-leverancier. Specifieke leveranciersteams verzorgden vervolgens de distributie. Met de opkomst van cloud en het groeiende marktaandeel van MSP’s en datacenterpartijen is echter behoefte ontstaan aan een Value Add Distributeur die het gehele IT-spectrum kan behartigen en het cloud- en datacenterdomein kan bedienen met oplossingen en diensten. TD Azlan heeft hiermee succesvol ervaring opgedaan in het Verenigd Koninkrijk en is in deze concurrerende markt snel gegroeid. Deze aanpak wordt nu in Nederland geadopteerd met de inrichting van een virtueel team, het TD Azlan MSP- en Cloud-team, dat het gehele Tech Data-portfolio, gericht op Datacentra, MSP’s en ISV’s, behartigt.


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Er is behoefte

ontstaan aan een

Value Add Distributeur die het cloud- en

datacenterdomein kan bedienen met oplossingen en diensten

TDCloud

Tech Data is leidend in de globale ontwikkeling van aggregated cloudcomputing in de distributieketen. Onder TDCloud brengt TD Azlan een aggregated cloudportfolio naar het distributiekanaal. Het TDCloud-portfolio is opgebouwd uit multivendor-oplossingen, die uitgebreid zijn getest (vetting) en door TD Azlan worden voorgefinancierd en geleverd met een uniforme SLA. De cloudservices zijn door resellers, ISV’s en MSP’s white-label door te verkopen. Met businesspartners als KPN Wholesale en HP is door TD Azlan het GreenClouds-portfolio naar het distributiekanaal gebracht. Het lokale aanbod wordt geleverd vanuit Nederlandse datacentra en aangevuld met innovatieve diensten van internationale, gerenommeerde IT-leveranciers. In september 2014 is IBM SoftLayer aan TDCloud toegevoegd. TD Azlan biedt naast het traditionele IBM-portfolio nu ook SoftLayer Cloud aan, aangevuld met Cloud Architecture-advies en configuratie-assistentie voor resellers. In november is TDCloud bovendien aangevuld met StreamOne: het cloud-aggregatieplatform van Tech Data. Met StreamOne komt een groot aantal internationale clouddiensten mee van onder meer Cisco (Flip-IT), AirVM, Mozy, box en Microsoft. Een TD Azlan-cloudpartner kan in het gehele TDCloud-portfolio met uitgebreid getoetste diensten combinaties creëren, eigen diensten toevoegen en diensten doorverkopen onder eigen branding met een gegarandeerde SLA en correcte financiële afhandeling, zonder investeringen vooraf.

Think Future-solutions en -evenementen

Clouddienstverlening maakt ook deel uit van het Think Futureprogramma van TD Azlan. TD Azlan bouwt waarde op in de distributieketen met leveranciers en businesspartners door zich aandienende businessvraagstukken te vertalen in praktische IT-oplossingen en Cloud-dienstverlening. TD Azlan kijkt hierbij naar de trends in de markt en technologie- en procesinnovaties. Herkenbare thema’s zijn Cloud, Big Data/Analytics, Mobile, Social en Security. TD Azlan creëert innovatieve oplossingen door elementen uit het uitgebreide IT-portfolio slim te combineren. Rond de Think Future-solutions worden met grote regelmaat evenementen georganiseerd, met IT-leveranciers, resellers en gebruikers uit een of meerdere sectoren. De door TD Azlan opgebouwde kennis wordt zodoende gedeeld en vindt haar weg via de businesspartners naar de gebruikers.

Business Solution Center in Bodegraven

In het TD Azlan Business Solution Center in Bodegraven kunnen de Think Future-solutions gedemonstreerd worden. Het Business Solution Center is vanaf november 2014 per dagdeel te boeken voor demonstraties, kennisoverdracht en pre-salespresentaties voor businesspartners en hun klanten. TD Azlan zorgt voor de inhoudelijke componenten en kennisoverdracht door hiervoor technische specialisten en consultants beschikbaar te stellen. Dit gebeurt na een inhoudelijke intake.

Ecosysteem

Het TD Azlan Cloud- en Datacenter-portfolio wordt continu verbeterd en uitgebreid. Naast de innovaties van de grote ITleveranciers blijft TD Azlan op zoek naar technologieën van nieuwe IT-leveranciers die een grote impact hebben op het IT-landschap. De aanpak van TD Azlan leidt tot een uniek ecosysteem in het cloud- en datacenterdomein. Het TD Azlan-ecosysteem biedt mogelijkheden voor partners en opent nieuwe routes naar de markt.  Voor meer informatie over de dienstverlening van TD Azlan binnen het Cloud- en Datacenter-domein, kunt u contact opnemen met 088 - 133 40 00. *Tech Data Azlan is distributeur van onder andere: IBM/SoftLayer, HP, Cisco, Apple, Fujitsu, Microsoft, Oracle, VMWare, Citrix, Symantec, AppSense, RES, VEEAM en Good Technologies.

Azlan’s MSP-ecosysteem.

ISV A network of Independent Software Vendors, either already offering their products in SaaS model, or looking to move to this type of consumption.

Stream One

ISV

Reseller

Reseller 10,000+ reseller business partners who are evolving their businesses to offer both on-premise IT and hosted managed services to their clients.

The Tech Data platform that binds it all together. Partners can reach a wide network of channel customers through this fully integrated sales, billing, and invoicing tool.

Stream One

MSP

MSP Our core service provider partners, each with their own solution offerings. Cloud, IaaS, DRaaS and more bespoke solutions including ISP offerings.

TD Azlan 75


Your Specialist in Critical Facility Services Brandwerende doorvoeren | Overdrukluiken | Complete renovatie DataCenters | Herstellen verhoogde vloeren Inbouw van cages | Plaatsen en stellen 19” racks en corridors | Brand- en inbraakwerende wanden en deuren

© Foto’s: Wolfram Scheible Fotografie | www.scheible.de

Alle voorkomende bouwkundige werkzaamheden in DataCenters vakkundig door ons uitgevoerd Werkzaamheden worden uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleid personeel Materialen worden geselecteerd op hun toepasbaarheid in DataCenters Stofvrij werken en de werkplek afschermen zijn standaard criteria

Remtech Nederland BV Wethouder Raamstraat 3d | 4286 BV Almkerk T +31 0183 - 402 277 F +31 0183 - 405 787 E info@remtech.nl

www.remtech.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Datacenterinrichting ALTECO EUROPE

Datacenter vloeren en wanden

WWW.ALTECO.NL

Nederland

CHAMEO LOGIC

Datacenter vloeren en wanden

WWW.CHAMEOLOGIC.COM

Nederland

REMTECH NEDERLAND

Datacenter vloeren en wanden

WWW.REMTECH.NL

Nederland

TROAX

Datacenter vloeren en wanden

WWW.TROAX.NL

Nederland

ALL IT ROOMS

Serverkast en Racks

WWW.ALLITROOMS.COM

Nederland

ALL-RACK

Serverkast en Racks

WWW.ALL-RACK.NL

Nederland

CONTEG

Serverkast en Racks

WWW.CONTEG.COM

Nederland

EMERSON

Serverkast en Racks

WWW2.EMERSONPROCESS.COM/NL-NL/ PAGES/HOME.ASPX

Nederland

INTERRACKS

Serverkast en Racks

WWW.INTERRACKS.COM

Nederland

MINKELS PRODUCTS

Serverkast en Racks

WWW.MINKELS.COM

Nederland

RITTAL

Serverkast en Racks

WWW.RITTAL.COM

Nederland

SCHAEFER IT SYSTEMS

Serverkast en Racks

WWW.SCHAEFER-IT-SYSTEMS.COM

Duitsland

SCHNEIDER ELECTRIC IT BUSINESS

Serverkast en Racks

WWW.APC.COM

Nederland

SERVERKAST & DS INTERNET TRADING

Serverkast en Racks

WWW.SERVERKAST.COM

Nederland

BVP, BRAND VEILIGHEIDS PRODUCTEN

Datacenter blus systemen / brand preventie

WWW.BRANDVEILIGHEIDSPRODUCTEN.NL

Nederland

FIRESENSE & SECUSENSE

Datacenter blus systemen / brand preventie

WWW.FIRESENSE.NL

Nederland

HI-SAFE SYSTEMS

Datacenter blus systemen / brand preventie

WWW.HISAFE.NL

Nederland

WAGNER NEDERLAND

Datacenter blus systemen / brand preventie

WWW.WAGNER-NL.COM

Nederland

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl

77


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Remtech Nederland verlegt zijn koers

Bouwer van datacenters is nu ook specialist in renovatie Door Dick Schievels

Veel bedrijven zullen Remtech Nederland vooral kennen van het room-in-roomconcept: de ModuSec- en ModuTec-productlijnen. Het bedrijf heeft zijn scope de laatste jaren echter flink verbreed. Van verkoper en bouwer van room-in-roomoplossingen heeft het zich ontwikkeld tot een algemene bouwkundige dienstverlener voor de IT. Directeur Bas van Asten legt uit hoe dat zo gekomen is.

Bas van Asten startte met Remtech in 2003. Hij was betrokken bij een project dat een ‘room-in-room’-product nodig had. Zo kwam Van Asten uit bij Remtech in Engeland dat zo’n product maakte. Hij ging erheen en richtte bij terugkomst Remtech Nederland op. Eerst alleen actief in de Benelux ontwikkelde het bedrijf zich tot Europees hoofdkantoor dat, op de Scandinavische landen na, nu actief is over heel het Europese continent en af en toe zelfs daarbuiten.

Room-in-room

Remtech bekwaamde zich de eerste jaren van zijn bestaan voornamelijk in het neerzetten van room-in-room. Het roomin-roomconcept bestaat uit producten die op maat gemaakt en als bouwpakket kant-en-klaar uit de Remtech-fabriek in Birmingham komen. Het is een modulair pakket waarmee je in een bestaand pand of in nieuwbouw, maar ook gewoon in de buitenlucht, een box neer kunt zetten die je kunt inrichten als datacenter. “Wij doen alleen het bouwkundige gedeelte”, zegt Van Asten. “Dus wij bouwen die ruimte en zorgen voor kabeldoorvoeren en dat soort zaken. Daarna zijn er allerlei andere partijen die de verdere inrichting tot computerruimte voor hun rekening nemen, dat wil zeggen het installatiewerk op gebied van onder meer stroomvoorziening, koeling en airconditioning.” Tot het bouwkundige deel behoren zaken als het aanleggen van al of niet verhoogde vloeren, waterdichte plafondsystemen, overdrukluiken en ventilatieroosters. “We hebben jarenlang dat room-in-roomconcept uitgerold, het zogeheten ModuSec-product. Die ModuSec-box is brandwerend én wa-

78 Remtech

terdicht, want er is maar één ding erger dan brand, en dat is de brandweer. Die eigenschappen maken dat je het concept niet alleen voor binnen maar ook zonder veel aanpassingen voor buiten kunt gebruiken. Men wil vaak een ander kleurtje, maar dat is eigenlijk het enige verschil met de binnentoepassing.”

‘Binnenkort gaan we weer twee

grote datacenters neerzetten in Zelenograd’

De rooms zijn beschikbaar in elke gewenste afmeting. De panelen kunnen zes meter vrij overspannen. Op het moment dat de ruimte in lengte en breedte die zes meter overschrijdt, past Remtech een staalconstructie toe om het plafond te dragen. Dat kan in theorie onbeperkt worden herhaald. Maar in de praktijk bestrijkt de gemiddelde room-in-room zo’n 100 tot 200 vierkante meter. Naast de ModuSec-productlijn, die extreem brandwerend is, heeft Remtech speciaal voor de Nederlandse markt de ModuTec-productlijn bedacht. Het verschil met ModuSec is het niveau van bescherming. ModuSec biedt een hoogwaardige bescherming tegen brand, geschikt voor de dataroom zelf. ModuTec daarentegen beschermt op een lager niveau, vaak toegepast voor de bijkomende technische ruimtes die niet zo’n hele hoge bescherming nodig hebben.

Expansie

Wat maakt het room-in-roomconcept nu zo uniek? “De snelle implementatie”, antwoordt Van Asten zonder enige aarzeling. “Je bent altijd afhankelijk van de bestaande situatie, maar normaal gesproken kunnen we heel strak tegen de bestaande bouw aan zo’n room-in-room neerzetten.” Dat neerzetten duurt in de regel niet langer dan een week. Dus in één week is een bedrijf helemaal klaar wat betreft zijn bouwkundige uitdagingen. Zo’n IT-ruimte vereist meer bescherming dan standaardbouw kan bieden. De standaardbouwkundige omgeving moet voldoen aan het Bouwbesluit. Maar daarin staan slechts de minimum eisen waaraan de bouw moet voldoen. En IT-ruimtes zijn kritische bedrijfsonderdelen die extra beschermd en beveiligd moeten worden. Remtech Nederland heeft in de loop der jaren ook steeds meer de grenzen van Europa opgezocht. Met betrokkenheid bij projecten in Rusland en Oman werden die grenzen zelfs overschreden. “In 2007 – het jaar waarin Wim Stoltenborg onze gelederen kwam versterken (sinds 2011 mede-eigenaar) – hebben we een eerste datacenter gebouwd voor een bank in Jekaterinenburg. Daarna volgden nog drie projecten in Rusland en binnenkort gaan we weer twee grote datacenters neerzetten in Zelenograd.” Zelenograd is het Silicon Valley van Rusland en ligt zo’n dertig kilometer van Moskou vandaan. Het is Remtechs grootste opdracht ooit. Er zijn al zeven trailers met materiaal naartoe en binnenkort wordt gestart met de bouw. Het ene datacenter is 27 bij 12, en 6 meter hoog, met over het hele oppervlak een speciaal plafond erin. Het tweede is 27 bij 6, en eveneens 6 meter hoog. “Die ruimtes moeten zo hoog zijn,


Datacenter & Cloud Dossier 2015

omdat ze gebruik gaan maken van vrije koeling, koeling met gewone buitenlucht. Je hebt daarbij grote kanalen nodig omdat je met langzame snelheid gaat koelen.” In Oman heeft Remtech ook een datacenter buiten gebouwd. Dit keer in de woestijn. “Het enige verschil met de standaardoplossing is dat er een dak overheen is gezet. Maar ook dat hebben we meegeleverd. Dat datacenter hebben we met behulp van lokale mensen in anderhalve week gebouwd. En om te testen of het ding wel geheel waterdicht was, heeft de opdrachtgever er een tankwagenlading water overheen gestort. Want in Oman is het wel heel heet, maar er kunnen ook hele zware regenbuien vallen. Dus waterdichtheid was heel belangrijk en voor waterdichtheid ben je afhankelijk van de mensen die het datacenter in elkaar zetten. Als die het kitwerk niet goed uitvoeren, wordt het nooit waterdicht.”

‘Er is maar één ding erger dan

brand, en dat is de brandweer’

Nieuwe business

Van verkoper en bouwer van room-inroom heeft Remtech Nederland zich de laatste jaren ontwikkeld tot een algemene, bouwkundige dienstverlener voor de IT. “De omslag kwam begin 2010”, vertelt Van Asten. “Dat was voor ons het begin van de crisis. Nieuwbouw was even niet meer aan de orde. Bedrijven hielden de vinger op de knip. Daarnaast neemt de fysieke omvang van IT-omgevingen tegenwoordig af. De rekenkracht neemt toe, dus in omvang groeit het datacenter niet meer. Daardoor kunnen bedrijven hun bestaande datacenter veel langer blijven gebruiken. Daarom zijn we ons ook gaan toeleggen op het renoveren van bestaande ruimtes en daar krijgen we het steeds drukker mee.” Dat vereist weer een geheel andere expertise, stelt Van Asten. Maar Remtech heeft daar de mensen speciaal voor opgeleid. “We kunnen heel snel tijdelijke stofwanden bouwen, we beschikken over speciale afzuigapparatuur en luchtwassers.” Er is ook een speciaal protocol ontwikkeld dat precies aangeeft hoe er in een draaiend datacenter gewerkt moet worden. Remtech Nederland biedt zijn opdrachtgevers door deze uitbreiding van zijn services tevens de mogelijkheid van ‘one stop shopping’. “Die hebben nu geen twintig partijen meer nodig om allerlei bouwkundige zaken op te lossen, want wij kunnen op dat vlak nu letterlijk alles oppakken.” 

Opbouw van een room-in-room.

Remtech 79


Netwerk onafhankelijk, geschikt voor KPN, Vodafone, T-Mobile en toekomstige aanbieders.

Geschikt voor alle technieken 2G, 3G & 4G

Geschikt voor alle banden 800, 900, 1800, 2100 & 2600 Mhz.

Hoe bereikt u ons?

Geen bereik in uw Data center? Met een Actief of Passief DAS systeem is indoordekking gegarandeerd

IndoorSolution B.V. Terminalweg 39a 3821AJ AMERSFOORT Telefoon: 033 450 7001 www.indoorsolution.nl

20 Overzichten


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Koeling & Luchtmanagement AIR@WORK

Koeling en lucht management

WWW.AIRATWORK.COM

Nederland

APAC

Koeling en lucht management

WWW.APAC.NL

Nederland

CHAMEO LOGIC

Koeling en lucht management

WWW.CHAMEOLOGIC.COM

Nederland

CONDAIR

Koeling en lucht management

WWW.CONDAIR.COM

Nederland

DATACENTERKOELING

Koeling en lucht management

WWW.DC-IS.NL

Nederland

FUTURE FACILITIES / SIGMA

Koeling en lucht management

WWW.FUTUREFACILITIES.COM

Verenigd Koninkrijk

GEA HAPPEL NEDERLAND

Koeling en lucht management

WWW.GEAGROUP.COM

Nederland

GEOCOMFORT, KOELING & VERWARMING UIT DE BODEM

Koeling en lucht management

WWW.GEOCOMFORT.NL

Nederland

GEOTHERM ENERGY SYSTEMS

Koeling en lucht management

WWW.GEOTHERM.NL

Nederland

HOLLANDMIST

Koeling en lucht management

WWW.HOLLANDMIST.NL

Nederland

IBK GROEP, TOSCANAIR

Koeling en lucht management

WWW.IBKGROEP.NL

Nederland

INSTALLECT

Koeling en lucht management

WWW.INSTALLECT.NL

Nederland

LOW SPEED VENTILATION

Koeling en lucht management

WWW.LOWSPEEDVENTILATION.COM

Nederland

MDES

Koeling en lucht management

WWW.MDES.NL

Nederland

MUNTERS UK

Koeling en lucht management

WWW.MUNTERS.COM/AIRTREATMENT

Verenigd Koninkrijk

ORANGE CLIMATE GROUP – AUTARKIS

Koeling en lucht management

WWW.AUTARKIS.NL

Nederland

SEMPERTEC

Koeling en lucht management

WWW.SEMPERTEC.COM

Verenigd Koninkrijk

STULZ GROEP

Koeling en lucht management

WWW.STULZ.NL

Nederland

TATE

Koeling en lucht management

WWW.TATEINC.COM

Verenigde Staten

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl

81


CyberCool2 - de beste chiller voor uw datacenter


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Stroomoplossingen en Stroombeveiliging ABB, Hoofdkantoor

www.abb.nl

Nederland

Active Power

www.activepower.com

Frankrijk

AEG Power Solutions

www.aegps.com

Nederland

Aggreko International

www.aggreko.nl

Nederland

APC by Schneider

www.apc.com

Nederland

Aten Infotech

www.aten.eu

België

Busbar Systems Benelux

www.busbar.nl

Nederland

Eaton Electric Nederland

www.eaton.com

Nederland

Elinex Power Solutions

www.elinex.nl

Nederland

Emerson Network Power

www.emerson.com

Verenigd Koninkrijk

Enlogic Systems

www.enlogic.com

Verenigd Koninkrijk

Euro Diesel

www.euro-diesel.com

Nederland

ForTop

www.4top.nl

Nederland

Geist

www.geistglobal.com

Verenigde Staten

GNB Industrial Power / Exide

http://www.exide.com/nl/nl/

Nederland

Hitec Power Protection

www.hitecups.com

Nederland

IF Technology

www.iftechnology.nl

Nederland

Legrand Nederland

www.legrand.nl

Nederland

MGE UPS Systems

www.mgeups.com

België

Minkels Products

www.minkels.com

Nederland

OCZ Technology

www.ocztechnology.com

Nederland

OEC

www.oec.nu

Nederland

Piller Sales Office Netherlands

www.piller.com

Nederland

Pon Power

www.pon-cat.com

Nederland

ProfITbox

www.profitbox.nl

Nederland

Racktivity

www.racktivity.com

België

Raritan Europe

www.raritan.eu

Nederland

Rittal

www.rittal.nl

Nederland

Schleifenbauer

www.methode-schleifenbauer.nl

Nederland

Schneider Electric IT Business

www.schneider-electric.nl

Nederland

Siemens Nederland

www.siemens.nl

Nederland

Socomec

www.socomec.com

Nederland

Spie Nederland

www.spie.com

Nederland

SPIE-ICS

www.spie.com

Nederland

Starline Power

www.starlinepower.com

Verenigde Staten

TE Connectivity

www.te.com

Nederland

TreFoil Energy

www.trefoil-energy.com

Nederland

Universal Electric Corporation

www.uecorp.com

Verenigde Staten

Zwart Techniek

www.zwarttechniek.nl/

Nederland

Emerson Network Power

www.emerson.com

Verenigd Koninkrijk

AP Nederland / OEC

www.oec.nu

Nederland

84

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Raritan: fabrikant van intelligente PDU’s en DCIM-oplossingen Door Michiel van Blommestein

De Amerikaanse fabrikant van datacentertechnologie Raritan legt zich sinds eind 2007 toe op intelligente PDU’s (power distribution units) en DCIMsoftwareoplossingen. Dit komt bovenop de successen die het bedrijf al sinds 1985 heeft op de markten voor KVM (keyboard, video, mouse) en seriële switches. Het aanboren van de nieuwe markt is niet onopgemerkt gebleven. De voorheen binnen de stroomdistributiemarkt onbekende leverancier heeft inmiddels een indrukwekkende positie veroverd.

In amper zeven jaar heeft Raritan in de markt voor intelligente PDU’s een derde positie ingenomen. Het bedrijf heeft ondertussen ook zijn intrede gemaakt in het Magic Quadrant voor Data Center Infrastructure Management (DCIM) van Gartner. Datacenters van onder andere de Belastingdienst, Cisco, Colt, eBay, KPN, Mediapark Hilversum en Unilever zijn uitgerust met de oplossingen voor stroomdistributie en DCIM van Raritan. De kern van dat vertrouwen zit vooral in de aandacht die het bedrijf vestigt op het nauwkeurig en realtime kunnen meten van stroomverbruik, tot op het niveau van de outlets en schakelautomaten.

Inzicht in stroomverbruik

Dat de stroombehoefte binnen datacenters immer in de lift zit, hoeft niemand te verbazen. Wat sommigen wel zal verbazen, is dat veel datacenters door gebrek aan nauwkeurige metingen vaak over meer capaciteit beschikken dan ze zelf denken. “De angst dat er te veel stroom op de apparatuur wordt gezet, is terecht”, zo stelt Edwin de Boer, marketingmanager EMEA bij Raritan. “Dan slaan net zoals thuis de stoppen door. Alleen kan dat bij datacenters ten koste gaan van hele bedrijfsprocessen wat men zich simpelweg niet kan permitteren.” “Omdat niet nauwkeurig wordt gemeten, halen veel bedrijven er niet alles uit wat erin zit”, zo voegt Rob Suijkerbuijk, Area Sales Manager van Raritan, toe. “Bij het bepalen van de stroombehoefte van een

rack of rij met racks wordt vaak uitgegaan van wat de serverfabrikanten op de name plate sticker zetten”, schetst hij. “In praktijk draaien servers nooit constant op honderd procent capaciteit, waardoor overcapaciteit ontstaat die onbenut blijft. Hetzelfde geldt voor adequate load balancing. Zonder kennis van het daadwerkelijke en historische verbruik binnen een serverkast bestaat er nog steeds het risico dat apparatuur uitvalt. Of erger.”

‘Zonder metingen geen adequate load balancing mogelijk’

De data die de PDU genereert kan in een DCIM-monitoringtool worden opgeslagen. Op basis van deze informatie kan de beheerder de omgeving optimaliseren en uptime garanderen. “Onze metingen zijn billing grade”, zegt De Boer. “Ze zijn dermate nauwkeurig dat je deze kunt doorberekenen aan een colocatie-afnemer, zonder dat hier discussies over ontstaan.” De kleinste afwijkingen kunnen immers grote financiële gevolgen hebben.

Recente innovaties

Recent heeft Raritan vier patenten toegewezen gekregen en twee zijn er op het moment van schrijven in behandeling. Daarnaast luistert Raritan boven alles naar haar klanten. De hardware van de PDU’s is dusdanig ontworpen dat toekomstige functies met firmware-updates snel kunnen worden toegevoegd. “Een klant vroeg bijvoorbeeld om de mogelijkheid om een PDU via usb aan te sluiten op het Wifi-netwerk”, zegt Suijkerbuijk. “Een andere klant vroeg of we acht PDU’s konden onderbrengen onder één IP-adres, zodat maar één netwerkconnectie nodig is. Binnen een paar dagen had onze R&D-afdeling dit ontwikkeld en als nieuwe feature gelanceerd.” Ook over de kleine details wordt nagedacht: van een speciale clip die het per abuis losraken van kabels onmogelijk maakt tot het aanbieden van PDU’s in verschillende kleuren om datacenterstroomdistributie visueel inzichtelijker te maken. De innovaties vinden plaats op meerdere gebieden. Een voorbeeld volgens Suijkerbuijk is het stroomverbruik van de relais zelf. “Wij maken voor onze meest recente PDU, de PX3, gebruik van een bistabiel relais, waarbij alleen stroom wordt verbruikt wanneer de relais daadwerkelijk schakelt. Volgens berekeningen kan dat in een opstelling van honderd serverkasten op jaarbasis een kostenbesparing van 5.000 euro opleveren.” 

Raritan 85


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Lagere TCO met Eaton Power Xpert 9395P UPS Door Pim Hilferink

Powermanagementspecialist Eaton introduceerde onlangs de vernieuwde Power Xpert 9395P UPS. Deze UPS-serie bouwt voort op Eatons jarenlange ervaring en expertise als het gaat om betrouwbare bescherming, inclusief een lagere TCO. De in 2007 geïntroduceerde en zeer succesvolle Power Xpert 9395 was de eerste transformatorloze UPS die wereldwijd 5 GVA (gigavoltampère) betrouwbaar vermogen levert aan alle grote datacenters en hubs.

Met tien procent meer vermogen en achttien procent minder warmteontwikkeling dan die van zijn voorganger komt de vernieuwde Power Xpert 9395P UPS tegemoet aan de eisen op het gebied van betrouwbaarheid en energie-efficiency van operators van grote datacenters die applicaties draaien in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de financiële en verzekeringssector, de beveiligingsmarkt, procesbesturing of telecommunicatie. “Eaton biedt nu meer keuze dan ooit als het gaat om een zuivere, ononderbroken energievoorziening voor grote bedrijfskritische systemen”, zegt Cyrille Brisson, vice president marketing bij Eaton Electrical EMEA. “In 2013 introduceerden we de 93PM, onze eerste UPS met 3-level omvormertechnologie en daarmee de meest efficiënte dubbele conversie UPS. Nu, met de introductie van de Power Expert 9395P, loopt onze high-efficiency reeks UPS’en van 8 tot 1100 kW. Dit betekent dat er voor de meeste beschermingseisen een zeer efficiënte Eaton UPS beschikbaar is, van de kleinste serverruimte tot het grootste datacenter. Een UPS die bovendien voldoet aan de diverse voorschriften en wensen die er binnen de EMEA-regio bestaan.”

Eatons 9395P UPS.

86 Eaton

Meer energie, minder warmteproductie

Met de eerste Power Xpert 9395 UPS werd een aantal nieuwe technologieën en geavanceerde functies geïntroduceerd.


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Over Eaton

Eaton Electrical is onderdeel van powermanagementbedrijf Eaton en een van de wereldmarktleiders met expertise in energiedistributie en -beveiliging, noodstroomvoorziening, besturing en automatisering, verlichting en beveiliging, gebouwgerelateerde oplossingen en bekabelingssystemen, oplossingen voor zware en gevaarlijke omstandigheden en engineering services. Via zijn wereldwijd toepasbare oplossingen is Eaton in staat invulling te geven aan de meest kritische uitdagingen op het gebied van hedendaagse elektrische energietechniek.

‘Doordat minder warmte wordt geproduceerd, is ook minder koeling nodig’

Brisson: “De nieuwe 9395P UPS bouwt hierop verder met veel verbeteringen die behalve meer vermogen ook betere schaalbaarheid en flexibiliteit bieden, met als gevolg een lagere Total Cost of Ownership (TCO). Met dezelfde footprint wordt meer energie geleverd dankzij een – in de dubbele conversiemodus – verhoogd rendement van 96,3 procent en een grotere vermogensdichtheid. Het resultaat is dat de nieuwe 9395P UPS tien procent meer vermogen levert dan zijn voorganger, wat voor aanzienlijk lagere operationele kosten en een kortere terugverdientijd van twee tot drie jaar zorgt. Doordat er achttien procent minder warmte wordt geproduceerd, is er ook minder koeling nodig.” Om zo’n hoog rendement te kunnen garanderen, zelfs bij lage belastingniveaus, maakt de nieuwe 9395P gebruik van Eatons Variable Module Management System (VMMS). “Dit optimaliseert de belastingniveaus van de vermogensmodules van een enkele UPS of een parallel UPS-systeem”, legt Brisson uit. “Daarnaast zorgt Eatons Energy Saver System (ESS)-technologie ervoor dat als energieconditionering niet nodig is, de stroom door de statische bypass-schakelaar om de powermodules wordt geleid. Hierdoor kan het rendement oplopen tot 99 procent. De UPS is in staat om in minder dan twee milliseconden weer over te schakelen naar de dubbele conversiemodus – een tiende van de tijd waarmee een kolibrie één keer met zijn vleugels slaat!”

Eaton realiseerde in 2013 een geconsolideerde omzet van 22 miljard dollar, heeft wereldwijd ongeveer 101.000 werknemers in dienst en is met een wijdvertakt partnernetwerk actief in meer dan 175 landen.

Ongekend flexibel en schaalbaar

De nieuwe 9395P biedt ook ongeëvenaarde flexibiliteit door onder andere Eatons gepatenteerde Hotsync loadsharingtechnologie. Hotsync garandeert een veilige en betrouwbare werking van de UPS door parallelle powermodules en UPS’en te synchroniseren zonder dat een communicatielink of synchronisatiesignalen nodig zijn. Daarnaast zorgt één statische schakelaar per UPS direct voor volledige bypasscapaciteit, terwijl powermodules kunnen worden toegevoegd als de belasting toeneemt. De 9395P UPS kan zonder vermogensreductie continu toegepast worden bij omgevingstemperaturen tot 40 graden Celsius. “Door de schaalbaarheid en flexibiliteit van de nieuwe 9395P kunnen datacentermanagers, ook na installatie, het ontwerp aanpassen aan hun wensen en dit afstemmen op veranderende eisen”, stelt Brisson. “Zo kunnen er tot zeven units parallel worden geschakeld. Gebruikers kunnen daarnaast het aantal powermodules per UPS specificeren, net als de gewenste bypasscapaciteit en topologie. Ze kunnen modules toevoegen als de energiebelasting toeneemt en de lay-out kiezen die past bij hun specifieke installatie, bijvoorbeeld back-to-back of L-vormig. Daarnaast zorgt de Eaton Easy Capacity Test (ECT)-functie ervoor dat de hele vermogenslijn van de 9395P onder volle belasting kan worden getest zonder dat een externe belasting

hoeft te worden aangesloten. Hierdoor hoeven geen load banks meer te worden gehuurd, hoeven geen tijdelijke belastingaansluitingen te worden gemaakt, en hoeft er geen energie, tijd en geld verspild te worden tijdens opstarten, inbedrijfstelling en tijdens gepland onderhoud.”  Raadpleeg voor meer informatie over de Power Xpert 9395P UPS www.eaton. eu/9395P. Het adres voor meer informatie over alle Power Quality-oplossingen van Eaton is: www.eaton.nl/powerquality.

‘Met dezelfde footprint

wordt meer energie

geleverd’

Eaton 87


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Leveranciers en installateurs bekabeling CABLE CONCEPTS CENTER

Installatie bedrijf

WWW.3C-NL.COM

Nederland

CARRIER

Installatie bedrijf

WWW.CARRIER.NL

Nederland

CROON ELEKTROTECHNIEK, HOOFDKANTOOR

Installatie bedrijf

WWW.CROON.NL

Nederland

HEMMINK

Installatie bedrijf

WWW.HEMMINK.NL

Nederland

SCHUURING COMMUNICATIE NETWERK

Installatie bedrijf

WWW.SCHUURING.NL

Nederland

SIMAC ICT NEDERLAND

Installatie bedrijf

HTTP://WWW.SIMAC.NL

Nederland

VAN BUUREN

Installatie bedrijf

WWW.VAN-BUUREN.COM

Nederland

COMMSCOPE

Kabels & connectoren

WWW.COMMSCOPE.COM

Nederland

COMNET, COMMUNICATION NETWORKS

Kabels & connectoren

WWW.COMNET.NET

Nederland

COMPOSE NETWORK CONNECTIONS

Kabels & connectoren

WWW.COMPOSE.NL

Nederland

CORNING, AMSTERDAM

Kabels & connectoren

WWW.CORNING.COM

Nederland

DATWYLER KABEL+SYSTEME

Kabels & connectoren

WWW.DAETWYLER-CABLES.COM

Nederland

FLUKE NETWORKS BELGIE

Kabels & connectoren

WWW.FLUKENETWORKS.COM

België

FLUKE NETWORKS NEDERLAND

Kabels & connectoren

WWW.FLUKE.COM

Nederland

HARTING

Kabels & connectoren

WWW.HARTINGBV.NL

Nederland

HELLERMANNTYTON

Kabels & connectoren

WWW.HELLERMANNTYTON.NL

Nederland

MOLEX

Kabels & connectoren

WWW.MOLEXPN.COM

Nederland

NEXANS-NCS

Kabels & connectoren

WWW.NEXANS.COM

Nederland

PANDUIT BENELUX

Kabels & connectoren

WWW.PANDUIT.COM

België

REICHLE & DE-MASSARI NEDERLAND

Kabels & connectoren

WWW.RDM.COM

Nederland

SIEMENS NEDERLAND

Kabels & connectoren

WWW.SIEMENS.NL

Nederland

SIEMON

Kabels & connectoren

WWW.SIEMON.COM/NL/

Nederland

TE CONNECTIVITY

Kabels & connectoren

WWW.TE.COM

Nederland

TWENTSCHE KABELFABRIEK

Kabels & connectoren

WWW.TKF.NL

Nederland

VOLTEC

Kabels & connectoren

WWW.VOLTEC.NL

Nederland

88

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Panduit SmartZoneTM Solutions voor geoptimaliseerde datacenter-infrastructuren Door Pim Hilferink

Sinds 1955 levert de Amerikaanse ontwikkelaar en producent Panduit baanbrekende oplossingen voor het verbinden, beheren en automatiseren van fysieke infrastructuren en ondersteunt klanten daarmee bij het integreren van hun bedrijfssystemen tot een slimmer en meer uniform bedrijfsfundament. Panduit’s SmartZoneTM Solutions worden door marktonderzoeksbureau IDC geprezen om hun geavanceerde DCIMfunctionaliteiten, snelle en eenvoudige uitrol en hoge klanttevredenheidsscore. Een uitgebreid partner ecosysteem, globale presence en onovertroffen service en support maken Panduit tot een waardevolle en betrouwbare partner.

SmartZoneTM Solutions

De SmartZone Solutions van Panduit stellen de gebruiker in staat om het hoofd te bieden aan de drie belangrijkste uitdagingen in het datacenter – capaciteit, efficiency en uptime – en meer. Om dat te bereiken elimineren de SmartZoneTM-software, intelligente hardware en service iedere onzekerheid uit het besluitvormingsproces met granulaire zichtbaarheid en informatie over stroomvoorziening, datacenterruimten, omgevingsfactoren, beschikbare middelen, connectiviteit en beveiliging. TM

De kern van SmartZoneTM is het vermogen om een nauwkeurige en logische afspiegeling van het datacenter en operationele analyses te maken. Deze worden in realtime gemonitord, beheerd en gedocumenteerd, on-site of op afstand. Daarmee kunnen de dagelijkse beheer- en rapportagetaken eenvoudiger worden uitgevoerd en kunnen de energie- en operationele efficiency, het capaciteitsbeheer en de resilience worden geoptimaliseerd.

SmartZoneTM klanten worden voorzien van op maat samengestelde pakketten die in hun specifieke behoeften voorzien: • modulaire SmartZoneTM-software die voor de gebruiker relevante informatie laat zien, • uitgebreide keuze aan hardware voor geautomatiseerde granulaire dataverzameling en rapportage, • SmartZoneTM Implementatiediensten en aanvullende support van Panduit, zoals CFD en design en • SmartZoneTM Rack Energy Kits voor kleinere datacenters: snel en eenvoudig te installeren energiemanagement DCIMoplossingen voor dertig racks of minder.

Panduit biedt met SmartZoneTM Solutions dus een complete lijn DCIM-opties voor het volledige spectrum van datacenters, van groot tot klein, van legacy tot nieuwbouw. Gemeenschappelijk in iedere oplossing is de verbeterde capaciteit, hogere efficiency, hogere uptime en een geoptimaliseerde operatie.

Productgeschiedenis

Vanuit de gedegen achtergrond van Panduit op het gebied van intelligente connectiviteit en middelenbeheer ontwikkelde het bedrijf de Physical Infrastructure Manager (PIMTM), waarvan de eerste release in 2006 op de markt kwam, en de ondersteunende >>>

Panduit zet de SmartZoneTM Solutions in met gebruikmaking van de unieke 6 Zone Methodology, die gebouwen onderverdeelt in zes helder gedefinieerde ‘zones’ met verschillende operationele metrieken. Op die manier kunnen verbeteringsmogelijkheden per zone worden geïdentificeerd, maar is tegelijkertijd een holistisch beeld van het volledige gebouw beschikbaar.

Panduit 89


Datacenter & Cloud Dossier 2015

>>> PanView IQTM-hardware. Dit product is in de loop van de tijd uitgebreid met de belangrijke gespecialiseerde functionaliteiten op het gebied van energie-, omgevings- en capaciteitsmanagement die zorgen voor de gedetailleerde visibiliteit en controle die van cruciaal belang zijn in de datacenters en serverruimtes van vandaag de dag. Panduit ontwikkelt voortdurend verbeteringen en vernieuwingen voor de DCIMproductlijn om daarmee tegemoet te komen aan de veranderende eisen vanuit de markt. De recente acquisitie van SynapSense, een vooraanstaande speler op het gebied van draadloze datacentermonitoring en koelingsbeheer vormt een belangrijke toevoeging aan de toch al uitgebreide mogelijkheden van beheer op afstand van Panduit.

Referentieprojecten

Zen Internet Zen Internet gebruikt SmartZoneTM Solutions en 6 Zone Methodology met als doel: • het verbeteren van de energie-efficiency in alle datacenters naar een PUE-waarde van 1.6, • het overtreffen van de doelstelling om de CO2-emissie met vijf procent per jaar te verminderen tot een reductie van acht procent van het energieverbruik en emissies, • het verbeteren van het capaciteitsbeheer en de energie-efficiency met gelijktijdige vermindering van kosten door de inzet van SmartZoneTM PDU’s, gateways en sensoren en

90 Panduit

• het exact kunnen voldoen aan de eisen van de gebruikers door middel van op klantspecificatie gemaakte SmartZoneTM intelligente PDU’s. Televisiemaatschappij (anoniem) Een middelgrote Europese multi-channel en multi-platform televisiemaatschappij heeft SmartZoneTM ingezet om: • het energieverbruik in zijn datacenters met tenminste vijftig procent te verminderen, • de energie-efficiency in de eigen gebouwen van de zender met twintig procent te verbeteren, • de servervirtualisatiegraad te verhogen van 12 naar 56 procent en zo de behoefte aan extra on-site servers te verminderen. Financiële instelling (anoniem) Een wereldwijd actieve financiële instelling zag zich voor de volgende uitdagingen geplaatst: • de eis tot dubbelcijferige vermindering van broeikasgasemissies en het opstellen van energie-efficiency programma’s om de ecologische footprint van de vastgoed portefeuille te verminderen, • de operationele efficiency van het datacenter te verbeteren, • iets te doen aan het probleem dat tachtig procent van de servers maar voor vijf procent van hun capaciteit werden belast. Met de inzet van SmartZoneTM Solutions werd een energie-efficiencyverbetering van bijna twintig procent gerealiseerd en werden

de milieudoelstellingen vier jaar eerder dan verwacht behaald. Enkele bijzondere kenmerken van de ingezette SmartZoneTM Solution: • Gebaseerd op een kostenefficiënte gateway-architectuur stellen SmartZoneTM Solutions de gebruiker in staat om meerdere rack-PDU’s, energiemeters, omgevingssensoren en beveiligingsen beheerapparatuur te monitoren via één enkele gateway en één IP-adres. Dat vereenvoudigt de netwerkarchitectuur, vermindert het aantal fysieke IPswitchpoorten en verlaagt de overheadkosten op het gebied van investeringen en beheer. • Panduit’s unieke en logische 6 Zonemethodologie segmenteert lokale en op afstand gelegen gebouwen in zes duidelijk onderscheiden zones, waarbij de zones 5 en 6 (cabinet en assets) het hart van de operatie vormen. Deze in de praktijk bewezen methodologie zorgt voor vereenvoudigde en separate views van de verschillende enterprise, datacenter en facilitaire zones, maar tegelijkertijd voor een totaaloverzicht dat monitoring, beheer en optimalisatie vergemakkelijkt. Kijk voor meer informatie op www.panduit.com


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Imtech implementeert Panduit PanMPO™ Fiber Connector De nieuwe norm voor betere prestaties, lagere kosten en snellere ROI Technisch dienstverlener Imtech biedt integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen voor complexe technische uitdagingen, van ontwerp, advies en engineering tot realisatie, beheer en onderhoud. Op het gebied van glasvezelnetwerken vertrouwt Imtech op de innovatieve PanMPO™ Fiber Connectoren van Panduit, die de complexiteit bij veranderingen in de configuratie sterk verminderen. Imtech onderkent de mogelijkheden en voordelen: meerwaarde voor de klant, en een eenvoudiger en tijdbesparend installatietraject voor de leverancier. Bij de installatie maakt Imtech gebruik van de Fluke Multifiber Optical Pro, de enige MPO-tester die het gebruik van fan-out kabels bij het testen van fiber trunks overbodig maakt. De aangelegde Panduit-bekabeling wordt altijd door Imtech gecleaned en gecheckt met behulp van een videoscope.

Panduit™ Certification Plus-systeemgarantie Panduit en Imtech begrijpen als geen ander, dat de behoefte aan uitmuntende service en support niet ophoudt wanneer de installatie is opgeleverd. Daarom is Imtech sinds jaar en dag Panduit Certified Installer en kan de eindgebruiker daardoor de Panduit™ Certification Plus-systeemgarantie van 25 jaar bieden die garant staat voor de kwaliteit van de toonaangevende koper- en glasvezelinstallaties van Panduit. Zo vinden er binnen de systeemgarantie honderd procent permanent link-testen plaats en heeft de eindgebruiker slechts één contact voor de volledige netwerkoplossing, geleverd door gecertificeerde experts.

De plussen van Panduit PanMPO™-connectoren

Met Panduit PanMPO™-connectoren kan de polariteit en het geslacht van glasvezelkabelconfiguraties tijdens de installatie

eenvoudig worden gewijzigd, waardoor een 10G - 40G Ethernet migratie snel, eenvoudig en kostenefficiënt kan worden uitgevoerd. Volledig conform de gangbare industrienormen en best practices. Andere voordelen zijn: • een kortere ROI-periode door de vereenvoudiging van de 40G/100G Ethernet migratie, • een lagere TCO (Total Cost of Ownership) doordat MAC’s (verplaatsingen, toevoegingen, wijzigingen) eenvoudig zijn uit te voeren, waardoor upgraden sterk vereenvoudigd wordt, • gegarandeerd betere prestaties dankzij een unieke testmethodologie die zeer nauwkeurige resultaten waarborgt en • lagere voorraadkosten door de reductie van zes mogelijke combinaties tot één oplossing. De bekroonde PanMPO™-connectoren van Panduit maken deel uit van het QuickNet™glasvezelportfolio en worden ondersteund door best-in-class service, support en levertijden van ervaren partners zoals Imtech.

See How Easy Change Can Be Change doesn’t have to be hard. Change polarity and gender on your fiber cable assemblies on the fly with the PanMPO™ Connector from Panduit.

PanMPO™ Fiber Connector: • Save time and money with quick and easy changes • Future-proof your installation: easily migrate to 40G while maintaining standards compliance • No more ordering and stocking errors: always have the right cable assembly on hand • Available on interconnects, trunks, harnesses and reference cables

Imtech Request a sample todayBuilding and make Services the change! For a limited time, scanBoulevard this code and122 register to Rivium receive a FREE PanMPO™ Connector sample*.

2909 LK Capelle aan den IJssel

For more information: Tel. +31www.panduit.com/panmpo 88 988 44 00

pepijn.vansuilen@imtech.com

*Offer available in North America only, requests must be received by June 30, 2014. www.Imtech.com/nl

Panduit 91


PX® Intelligent Rack PDUs Rack Power Distribution Units voor het Data Center Raritan’s PX® intelligente rack PDU’s bieden meer dan alleen power distributie; het is eveneeens een platform voor het real-time monitoren van stroom, klimaatsensoren en data center infrastructuur management.

Betrouwbare Innovatieve Technologie Alle Raritan PX PDUs bestaan uit hoogwaardige componenten, worden gefabriceerd volgens ISO 9000 kwaliteitsstandaard en geassembleerd door de meest capabele technici. Met Raritan PX PDUs bent u gegarandeerd van betrouwbare stroomdistributie, +/- 1% meetnauwkeurigheid van stroomconsumptie en 24/7/365 uptime.

Ruime Keuze, Snel Leverbaar De PX serie is leverbaar in 100+ verschillende modellen met diverse functionaliteit waarmee alle denkbare data center applicaties mogelijk zijn. Outlet schakelen, het meten van stroomconsumptie per outlet, stroomvoorziening voor blade servers, hoge aantallen outlets per PDU en 3-phase stroomdistributie. Niet voor niets wordt de PX dagelijks wereldwijd geïnstalleerd in data centers en serverruimtes.

Family

PX-5000

Outlet Switching

Outlet Metering

Inlet Metering

Breaker Metering

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PX-4000 PX-2000

P

PX-1000

Welke intelligente PDU past in uw datacenter? Ga naar www.findmyPDU.com

De producten van Raritan zijn o.a. verkrijgbaar bij:

Online Demo Aanvraag Ga naar Raritan.nl of bel 010 284 4040 voor een afspraak met een van onze product experts.


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Netwerkproducten AIRTIGHT NETWORKS EMEA

Router & Switch

WWW.AIRTIGHTNETWORKS.COM

België

ALLIED TELESIS INTERNATIONAL

Router & Switch

WWW.ALLIEDTELESIS.EU

Nederland

ARISTA NETWORKS

Router & Switch

HTTP://WWW.ARISTANETWORKS.COM

Verenigd Koninkrijk

ARUBA NETWORKS

Router & Switch

WWW.ARUBANETWORKS.COM

Nederland

AVM FOR ICT

Router & Switch

WWW.AVM.DE

Nederland

BROCADE

Router & Switch

WWW.BROCADE.COM

Nederland

CISCO SYSTEMS

Router & Switch

WWW.CISCO.COM

Nederland

DELL NEDERLAND

Router & Switch

WWW.DELL,COM

Nederland

DRAYTEK

Router & Switch

WWW.DRAYTEK.NL

Nederland

EDIMAX TECHNOLOGY EUROPE, HEADQUARTERS

Router & Switch

WWW.EDIMAX.NL

Nederland

ENGENIUS

Router & Switch

WWW.ENGENIUS-EUROPE.COM

Nederland

EXTREME NETWORKS, NEDERLAND

Router & Switch

WWW.EXTREMENETWORKS.COM

Nederland

HEWLETT-PACKARD NEDERLAND

Router & Switch

WWW.HP.NL

Nederland

INTELLINET

Router & Switch

WWW.INTELLINET.COM

Verenigde Staten

JUNIPER NETWORKS

Router & Switch

WWW.JUNIPER.COM

Nederland

KEMP TECHNOLOGIES LIMITED

Router & Switch

WWW.KEMPTECHNOLOGIES.COM

Ierland

LANCOM

Router & Switch

WWW.LANCOM.NL

Nederland

LANTRONIX

Router & Switch

WWW.LANTRONIX.COM

Nederland

NETGEAR BENELUX

Router & Switch

WWW.NETGEAR.COM

Nederland

PROXIM EUROPE

Router & Switch

WWW.PROXIM.COM

Nederland

QNO EUROPE

Router & Switch

WWW.QNO-EUROPE.NL

Nederland

RUCKUS WIRELESS

Router & Switch

WWW.RUCKUSWIRELESS.COM

Nederland

SITECOM EUROPE

Router & Switch

WWW.SITECOM.COM

Nederland

TP-LINK NEDERLAND

Router & Switch

WWW.TP-LINK.COM

Nederland

TRENDNET

Router & Switch

WWW.TRENDNET.COM

Verenigde Staten

XIRRUS

Router & Switch

WWW.XIRRUS.COM

Verenigd Koninkrijk

ZYXEL COMMUNICATIONS

Router & Switch

WWW.ZYXEL.NL

Nederland

ADYTON SYSTEMS

Firewall

WWW.ADYTONSYSTEMS.COM

Nederland

BARRACUDA NETWORKS, NEDERLAND

Firewall

HTTP://WWW.IBARRACUDA.NL/

Nederland

CLAVISTER BENELUX

Firewall

WWW.CLAVISTER.COM

Nederland

DELL-SONICWALL

Firewall

WWW.SONICWALL.COM

Frankrijk

FORTINET

Firewall

WWW.FORTINET.COM

Nederland

KERIO TECHNOLOGIES / BIT

Firewall

WWW.KERIO.NL

Nederland

PALO ALTO NETWORKS, NEDERLAND

Firewall

WWW.PALOALTONETWORKS.COM

Nederland

PIKA TECHNOLOGIES EUROPE

Firewall

WWW.PIKATECH.COM

Nederland

PROLEXIC TECHNOLOGIES, ONDERDEEL AKAMAI

Firewall

WWW.PROLEXIC.COM

Nederland

SECPOINT NEDERLAND

Firewall

WWW.SECPOINT.NL

Nederland

ARISTA NETWORKS

Netwerkproducten

HTTP://WWW.ARISTANETWORKS.COM

Nederland

BROCADE

Netwerkproducten

WWW.BROCADE.COM

Nederland

CIENA NETWORKING

Netwerkproducten

WWW.CIENA.COM

Nederland

CISCO

Netwerkproducten

WWW.CISCO.NL

Nederland

CURVATURE

Netwerkproducten

WWW.CURVATURE.COM

Nederland

F5 NETWORKS

Netwerkproducten

WWW.F5.COM

Nederland

HEWLETT PACKARD NEDERLAND

Netwerkproducten

WWW.HP.NL

Nederland

JUNIPER NETWORKS

Netwerkproducten

WWW.JUNIPER.NET

Nederland

MRV

Netwerkproducten

WWW.MRV-CORPORATE.COM

Nederland

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS

Netwerkproducten

WWW.NSN.COM

Nederland

DELL

Netwerkproducten

WWW.DELL.COM

Nederland

FUJITSU

Netwerkproducten

WWW.FUJITSU.COM

Nederland

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl

93


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Fujitsu en de transformatie naar een mensgerichte intelligente maatschappij Moderne ICT moet helpen bij het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van mensen en organisaties bij het nemen van betere beslissingen. We staan voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van ICT waarvoor we – in combinatie met de bredere sociale uitdagingen waar we allemaal voor staan – de ‘Fujitsu-visie’ hebben ontwikkeld van een mensgerichte intelligente maatschappij.

Onze hypergeconnecteerde wereld is de drijvende kracht achter een nieuwe industriële revolutie. Mensen, informatie, processen, dingen, infrastructuur en computersystemen smelten allemaal samen. Er worden massale hoeveelheden informatie gegenereerd die tot nieuwe inzichten en kennis leiden, en daarmee enorme kansen voor groei bieden. De grenzen van de industrie worden

verlegd, en de manier waarop organisaties samenwerken en innoveren verandert. Tegen die achtergrond zien wij een wereld ontstaan waarin het leven van mensen alom wordt verrijkt door ICT en innovaties en waarin nieuwe ondernemingsmogelijkheden en sociale waarden zich ontwikkelen.

Het doel: mensgerichte innovatie

Onze levens zijn veranderd, we leven in een digitale wereld. Kijk naar de snelle opkomst van mobiele technologieën, de explosie in realtime en sociale connectiviteit en de hoeveelheid data en een stijgende vraag naar cloudtechnologieën. Voor organisaties betekent dat zowel een uitdaging als een kans om een stap vooruit te maken. Bedrijven en organisaties die het innovatiepotentieel in dit mensgerichte tijdperk in de ICT onderkennen, zullen komen bovendrijven. Maar voor de ontsluiting van dit potentieel is ook een nieuwe benadering van het datacenter nodig, eentje die niet is gebaseerd op wat er technologisch mogelijk is, maar een die wordt gestuurd door wat de organisatie wil bereiken.

De noodzaak voor een nieuwe benadering van ICT

Moderne ICT moet zorgen voor groei van de business. En omdat iedere onderneming weer anders is, is er een door de business gedreven benadering van het datacenter nodig. Die moet voldoen aan bedrijfsspecifieke eisen, maar ook innovatie mogelijk maken, en ook nog eens op een zo kostenefficiënt mogelijke manier voor een snelle, 24/7 beschikbaarheid van applicaties zorgen. Daarbij staat de IT-afdeling tevens voor de uitdaging om bestaande systemen goedkoper en responsiever te maken.

De bouwblokken van het Business-Centric datacenter

Gemaakt voor de toekomst

Bij Fujitsu weten we hoe ICT de groei in uw hele organisatie kan stimuleren, kan bijdragen tot operationele resultaten, kan zorgen voor kostenoptimalisatie en risico’s kan verminderen. In onze optiek staat of valt het succes van een organisatie met het optimaal op elkaar afstemmen van business-eisen, trendontwikkelingen en beschikbare technologie. Daarvoor zorgt het Business-Centric datacenter, een geheel nieuwe benadering van ICT. Voorheen betekende het gebruik van de allernieuwste technologie een concurrentievoordeel omdat het de efficiëntie en de operationele

94 Fujitsu


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Hoe werkt het?

Met onze aanpak, die de vrijheid biedt om te kiezen uit technologieën, geïntegreerde oplossingen en datacenterdiensten, kunt u zelf bepalen of u wilt focussen op één of meer prioriteiten, zodat u snel de gewenste bedrijfsdoelstellingen kunt behalen. Daarvoor zetten we Business-Centric Storage, Business-Centric Computing, Datacenter-oplossingen en Cloud- en datacenterdiensten in.

Met Business-Centric Storage voorbereid op iedere uitdaging

Wat is de uitdaging bij storage?

Storage is een van de meeste kritische onderdelen van uw datacenter. De veranderende eisen van de business en de noodzaak voor innovatie zorgen voor extra druk op de vraag naar storage. Drijvende factoren zijn onder meer virtualisatie, cloud, grote databases, omvangrijke OLTP-applicaties, business analytics en Big Data, social media en de snelle toename van de hoeveelheid ongestructureerde data. De met elkaar concurrerende workloads, die allemaal op dezelfde infrastructuur draaien, vereisen een storage die betrouwbaarder dan ooit moet zijn. Tegelijkertijd is hoge beschikbaarheid van informatie noodzakelijk. Hoe kunt u – met al die tegenstrijdige eisen – uw storagecapaciteit toch in lijn brengen met de veranderende eisen van de business en de kosten en beheersbaarheid van uw IT-omgeving in de hand houden? Het antwoord op die vragen vindt u in de Business-Centric Storage-oplossingen van Fujitsu en Intel. Met Fujitsu Storage ETERNUS beschikt u over opslagcapaciteit voor transacties, analyses, back-up en archivering die voldoen aan de ge- >>>

slagkracht vergrootte. Maar nu leven we in een wereld waarin technologie overal toegankelijk is en biedt technologie op zich geen concurrentievoordeel meer. Klanten willen organisaties ‘tegenkomen’ op plaatsen waar ze zich zelf ook bevinden. De business wil nieuwe producten en diensten sneller dan ooit op de markt kunnen brengen, en ICT moet individuele medewerkers in staat stellen om échte toegevoegde waarde te leveren. Met Fujitsu kunt u opnieuw een voorsprong op de concurrentie nemen. De sleutel tot succes in een nieuwe, mensgerichte wereld is simpel: het moet om mensen draaien. Via het Business-Centric datacenter kunnen uw medewerkers en businesslijnen innovatieve methoden gebruiken voor interactie met hun klanten en daarmee waarde toevoegen voor zowel de organisatie als de gemeenschap als geheel.

Er bestaat geen ‘one-size-fitsall’ oplossing die écht voldoet

Wat zijn de voordelen?

Door onze unieke benadering kunnen we elke vraag vanuit de business beantwoorden, waarbij we een heldere route uitstippelen naar innovatie en modernisering. Met Fujitsu kunt u de optimale en duurzame ICT-omgeving scheppen die het vermogen heeft om te innoveren en de flexibiliteit om te groeien, en dat met minimale risico’s.

Fujitsu 95


Datacenter & Cloud Dossier 2015

zijn dan ooit, met het oog op de toenemende hoeveelheid en raffinement van cyberaanvallen. Rekenkracht moet bovendien eenvoudiger te beheren, maar ook zo kosteneffectief mogelijk zijn, zodat IT-afdelingen zo efficiënt mogelijk kunnen opereren.

Neem de uitdaging aan met Fujitsu

>>> wenste serviceniveaus van de business. Het is een volledig

geïntegreerd storage-ecosysteem dat eenvoudig kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften.

De voordelen van Business-Centric Storage

Met Business-Centric Computing krijgt u een antwoord op alle bovengenoemde uitdagingen en eisen en komt u tegemoet aan de vraag naar snellere, open en eenvoudigere ICT voor de gehele organisatie. Busines-Centric Computing, dat een uitstekende prijs-prestatieverhouding biedt zoals is gebleken uit diverse onafhankelijke benchmarktests, helpt u om IT-workloads sneller te verwerken en daardoor eerder resultaten te boeken. Met deze slagkracht in uw dagelijkse operaties kunt u uw ICT snel transformeren tot een concurrentievoordeel.

Onze naadloos op elkaar aansluitende familie van ETERNUS DX-diskopslagsystemen biedt u de flexibele schaalbaarheid die nodig is om de opslagkosten van de groeiende datahoeveelheid te verminderen. De Business-Centric Storage-laag levert de extreme prestaties die u in staat stellen om de gewenste responsetijden voor uw meest kritische applicaties te bepalen én te kunnen waarmaken. Daardoor zijn buitengewoon hoge consolidatieratio’s mogelijk, waarbij de gebruiksefficiency van uw storage tot wel negentig procent kan oplopen. Door het automatiseren van het Quality of Service-management bent u er zeker van dat uw opslagfaciliteit altijd aansluit op uw zakelijke prioriteiten.

Moderne ICT moet zorgen voor groei van de business

Fujitsu ETERNUS CSdataprotectieappliances zijn de meest economische oplossing om tegemoet te komen aan de uitdagingen in complexe back-up- en archiveringsomgevingen. Door storagecapaciteit te alloceren voor databescherming aan de hand van uw zakelijke prioriteiten kunt u voldoen aan de vraag naar snelheid, capaciteit en databeschikbaarheid, en tegelijkertijd de investeringen en de TCO minimaliseren. Het resultaat is een slagvaardiger, Business-Centric Storage-omgeving, een consistente ICT-operatie en een verlaging van de totale systeemkosten.

Transformeer uw ICT met Business-Centric Computing Omdat van uw ICT-omgeving wordt verwacht dat die de verschillende bedrijfsonderdelen ondersteunt, bijdraagt tot operationele resultaten en innovatie mogelijk maakt, is het noodzakelijk dat de rekenkracht van uw systeem voldoende is voor de taken van vandaag en morgen. Het mensgerichte tijdperk van ICT vraagt om schaalbare computercapaciteit binnen onze datacenters, waardoor data kunnen worden omgezet in waardevolle inzichten en informatie voor de business. En de systemen moeten veiliger

96 Fujitsu

Ontdek de eenvoud van Fujitsu Datacenter-oplossingen Bij de bouw van een datacenter heeft u een ruime keuze uit servers, storage en netwerktechnologieën, middleware en applicaties. Het samenvoegen van meerdere technologieën – vaak van verschillende leveranciers – brengt extra inspanningen, risico’s, inefficiënties en kosten met zich mee. Dat kan leiden tot conflicten met de business, want door de continu veranderende eisen en wensen kan alleen met de juiste mix worden voldaan aan de eisen van flexibiliteit, schaalbaarheid, snelle beschikbaarheid en een zo laag mogelijke TCO. Met de inschakeling van Fujitsu kan de IT-afdeling zijn energie steken in het ontwikkelen en doorvoeren van innovaties.

End-to-end datacenteroplossingen

Fujitsu heeft een uitgebreid en flexibel aanbod voor het datacenter waaruit u de juiste mix van datacenterproducten en -diensten kunt kiezen. U ziet direct resultaat in de vorm van voorspelbare


Datacenter & Cloud Dossier 2015

en lagere kosten, verminderde risico’s, kortere implementatietijd en minder onderhoud.

Krijg weer grip op uw ICT met Fujitsu Cloud- en Fujitsu Datacenter-services

De beperkingen van het traditionele datacenter

Van het aanpassingsvermogen van ICT-afdelingen wordt veel geëist, terwijl ze toch al zwaar belast zijn door complexe datacenteromgevingen, budgetbeperkingen en alsmaar sneller groeiende datavolumes. Tel daarbij de stijgende energiekosten, capaciteitstekorten en netwerkcongestie op en het is niet verwonderlijk dat veel IT-managers op zoek zijn naar nieuwe manieren om innovatie en groei mogelijk te maken.

Fujitsu: leverancier van de slagvaardige Enterprise

Fujitsu voorziet in die nieuwe manieren met een van de meest complete potfolio’s van cloud- en datacenterservices voor de enterprise in de markt. Met Fujitsu kunt u de manier waarop u uw datacenterdiensten beschikbaar stelt en beheert, verbeteren door te kiezen voor de dienst of combinatie van diensten die volledig aansluit bij de behoeften van uw business.

Een compleet dienstenportfolio

U kunt op Fujitsu vertrouwen voor de levering van volledig op hun taak toegesneden oplossingen, zoals Datacenter-outsourcing, Remote Infrastructure Management, Managed Hosting, Cloud Infrastructure-as-a-Service en Datacenter co-locatie.

Integratie voor innovatie

De sleutel voor de innovatie van een datacenter is het vermogen om nieuwe cloudsystemen samen te voegen op het moment van implementatie, om ze vervolgens te integreren en te beheren in combinatie met al aanwezige fysieke systemen. Ons Fujitsu Cloud Integration Platform voegt waarde toe voor uw organisatie door daarin te voorzien. Wij ondersteunen uw organisatie bij deze businessgedreven benadering van innovatie door ervoor te zorgen dat alle afdelingen kunnen beschikken over de clouddiensten die ze nodig hebben. Daarbij worden zaken als operationeel management, dataprotectie en governance uit handen genomen.

Alle expertise die u nodig heeft

Of u nu aan het begin staat of al een eind gevorderd bent op de weg naar het Business Centric datacenter: onze consultants staan graag tot uw dienst om met u vast te stellen wat u kunt doen om uw voordeel te doen met ICT-trends en uw organisatie voor te bereiden op innovaties. Onze project- en consultancydiensten lopen uiteen van gespecialiseerde datacenter-assessments tot en met de le-

vering van de essentiële vaardigheden en middelen voor de transformatie van uw datacenter. Zo kunt u de juiste beslissingen nemen om de risico’s van uw datacenterprogramma’s te minimaliseren en uw ICT-investeringen optimaal te laten aansluiten op de veranderende behoeftes van uw business.

Het mensgerichte tijdperk van ICT vraagt om schaalbare computercapaciteit

Ervaar het Business-Centric datacenter zelf Voor de toenemende druk om over te stappen naar de cloud, grotere mobiliteit en social media te implementeren, en meer te doen met Big Data, bestaat er geen ‘one-size-fits-all’ oplossing die écht voldoet. De werkelijke toegevoegde waarde van Fujitsu’s business-centric benadering van het datacenter is dan ook de wijze waarop we de eisen van uw business laten aansluiten op de laatste trends en meest geschikte technologieën en daarmee een oplossing creëren die op maat is gemaakt voor uw organisatie en die of door ons of door uzelf wordt beheerd.  Kijk op http://business-datacenter.global.fujitsu.com, of neem contact op met Fujitsu Technology Solutions.

Fujitsu 97


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Lantronix loopt voorop met eerste modulaire consolemanager inclusief USB I/O module voor toekomstbestendigheid Door Pim Hilferink

Lantronix, een van ’s werelds belangrijkste leveranciers van veilige communicatietechnologieën en -oplossingen, heeft met de recente lancering van de SLC8000 Advanced Console Manager als eerste fabrikant ter wereld een modulaire consolemanager op de markt gebracht. Dit revolutionaire ontwerp maakt klantspecifieke uitrol mogelijk en biedt beheerders van grote datacenters en testlabs een beveiligde in-band en out-of-band toegang op afstand.

De nieuwe SLC8000 is ontwikkeld om de tijd en kosten van de uitrol en het beheer door middel van beveiligd, gecentraliseerd out-of-bandmanagement van vrijwel alle IT apparatuur te reduceren. Het apparaat kan worden uitgebreid van 8 tot 48 poorten. In principe beheert elke poort een afzonderlijk IT-apparaat zoals een switch, router of server. Met dit modulaire ontwerp is de SLC 8000 de eerste consolemanager in zijn soort, waarbij gebruikers eenvoudig modules kunnen toevoegen of vervangen om de poortdichtheid van het apparaat of de stroomvoorziening uit te breiden, of nieuwe interfaces zoals USB toe te voegen.

langrijker dan ooit is voor datacenters en ondernemingen van iedere omvang, waar en in welke markt ze zich ook bevinden”, meent Martin Poppelaars, Vice President EMEA Sales van Lantronix. “Met onze revolutionaire SLC8000 vullen we een gat in de markt. De SLC8000 is een bijzondere mijlpaal in onze roadmap en positioneert Lantronix aan de top van de markt voor IT-infrastructuurmanagement.”

Downtime

Downtime of uitval van IT-systemen kan serieuze gevolgen hebben voor omzet, klanttevredenheid en merkbeleving. De kosten voor het in de lucht houden van een groot datacenter of testlab zijn op zich al niet gering en de capaciteit van IT-beheer is vaak beperkt. Bij problemen kunnen de kosten nog eens extra oplopen, omdat er dan externe expertise moet worden ingehuurd voor het onsite servicen van apparatuur. De nieuwe Lantronix SLC8000 is ontworpen met dit soort gebruikersscenario’s en kostenplaatjes in het achterhoofd en biedt een sterke combinatie van modulariteit, hoogwaardige beveiliging en betaalbaarheid, die een korte terugverdientijd kent en gebruikers in staat stelt zich met de business bezig te houden in plaats van met brandjes blussen. “De explosieve groei van social networking, cloudcomputing en het Internet of Things zorgt ervoor dat het garanderen van uptime en het optimaliseren van IT-apparatuur be-

98 Lantronix

Voordelen van de Lantronix SLC8000

De geavanceerde Lantronix SLC8000 modulaire consolemanager biedt zowel in-band- als out-of-bandmanagement, waardoor IT-medewerkers de onder hun verantwoordelijkheid vallende apparatuur vanaf een centrale console kunnen beheren, bewaken en herstellen, ter plaatse of via internet vanaf elke willekeurige plek ter wereld, ook als het netwerk down is. De directe toegang tot de apparatuur – 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag – zorgt voor kortere responstijden, hogere efficiency, maximale uptime en lagere kosten. Ook het beheer van meerdere apparaten via een enkele consolemanager zorgt voor lagere kosten, minder onderhoudskosten,

minder bekabeling en maakt ruimte vrij in het datacenter.

Toepassingsgebieden

De SLC8000 is onder meer geschikt voor grote datacenter- en test/labomgevingen, onder meer voor het beheer van apparatuur als switches, routers, firewalls, telecomapplicatieservers en andere appliances met consoletoegang. In datacenter- of ontwikkelings- of testomgevingen zorgt het apparaat voor het vergroten van de productviteit als ‘DUT’ (device under test)-aggregator voor het automatisch uitvoeren van testen en verzamelen van diagnostische gegevens. Belangrijke voordelen van het modulaire ontwerp zijn verder de schaalbaarheid van poorten en het eenvoudig kunnen installeren van nieuwe interfaces, zoals USB. Diverse poorten kunnen worden gebruikt en gemixed, zoals seriële poorten, USB, SFP en voedingen. Het modulaire ontwerp zorgt tevens voor een optimale balans tussen investeringen en operationele kosten; het aantal poorten kan met nieuwe interfaces worden uitgebreid zonder dat de unit als geheel moet worden vervangen. De SLC8000 detecteert automatisch als er een nieuwe I/O-module wordt toegevoegd.

Lantronix SLB Branch Office Manager

Voor het beheer op afstand van de ITomgeving in bijkantoren of filialen heeft Lantronix de Secure Branch Office Manager ontwikkeld, waarmee de IT-afdeling op het hoofdkantoor realtime visibility heeft en beheertaken kan uitvoeren. Alle communicatie verloopt beveiligd en versleuteld.


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Over Lantronix

Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX) is een wereldwijd opererende, toonaangevend leverancier van beveiligde communicatietechnologieën die toegang tot en communicatie met vrijwel elk elektronisch apparaat mogelijk maken. Het hoofdkantoor bevindt zich in Irvine, Californië. Het EMEA-hoofdkantoor is gevestigd in Breda. Lantronix’ slimme IoT (Internet of Things)-connectiviteitsoplossingen maken het delen van data tussen apparaten en applicaties mogelijk waardoor bedrijven in staat zijn om betere beslissingen te nemen op basis van realtime informatie, concurrentievoordeel kunnen creëren door nieuwe inkomstenbronnen aan te boren, hun productiviteit kunnen verbeteren en hun efficiency en winstgevendheid kunnen verbeteren. Lantronix-producten zijn eenvoudig te integreren en uit te rollen en verbinden elektronische apparatuur veilig op afstand via netwerken en het internet. Lantronix-producten vinden sinds 1989 toepassing in vrijwel alle sectoren, van onderwijs, gezondheidszorg, beveiliging, industriële en gebouwenautomatisering, transport, retail, POS, de financiële wereld, de overheid, consumentenelektronica en IT- en datacenteromgevingen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Lantronix EMEA via 076 52 36 74, e-mail: EMEA@Lantronix.com URL: www.lantronix.com

‘De SLC8000

biedt een sterke combinatie van modulariteit,

hoogwaardige beveiliging en

betaalbaarheid’ Martin Poppelaars

PremierWave XC HSPA+ 3.5G of GPRS Intelligent Gateway

Deze hybride appliance is in feite de lokale systeembeheerder, die uit kostenoverwegingen in veel bijkantoren of filialen is weggesaneerd. Bij storingen betekent dat dan wel dat er een storingstechnicus moet langskomen, of dat er tijdrovend telefonisch contact met het hoofdkantoor nodig is om een storing of downtime op te lossen. Met de SLB Branch Office Manager worden hoge servicenota’s en zakelijke dervingskosten voorkomen. De appliance ondersteunt tot acht apparaten en is uitermate geschikt voor toepassing in sectoren als banken, financiële instellingen, verzekeringen, gezondheidszorg, retail, hospitality en het onderwijs.

Voor omgevingen zonder oplossing voor permanent beheer op afstand heeft Lantronix de PremierWave XC HSPA+ 3.5 of GPRS Intelligent Gateway ontworpen. Daarmee kan via het mobiele netwerk verbinding worden gemaakt met ieder netwerk of serieel apparaat voor out-ofbandmanagement. Daarmee heeft de IT-beheerder op elk moment permanent en onmiddellijk toegang ten tijde van een netwerkstoring en wordt kostbare downtime zoveel mogelijk vermeden.

Beide versies maken gebruik van de beproefde Lantronix device server application suite en bieden beveiliging op enterpriseniveau (SSL, SSH, AES), waardoor toegang en beheer op afstand vanaf iedere locatie zonder risico’s mogelijk is. 

De XC HSPA+ is een robuuste draadloze 3G-oplossing met Penta-band HSPA+ prestaties, netwerkredundancy en enterprisegrade beveiliging voor bedrijfskritische applicaties, tijdkritische registratie en M2M-connectivity. De XC GPRS-variant is een hoogpresterende dual-port beveiligde deviceserver met serial-to-cellular en serialto-Ethernet-connectiviteit voor beheer en toegang op afstand van machines en andere apparatuur via het netwerk of internet.

Lantronix 99


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Servers & Storage CISCO

Servers

WWW.CISCO.NL

Nederland

DELL NEDERLAND

Servers

WWW.DELL.NL

Nederland

FUJITSU

Servers

WWW.FUJITSU.COM

Nederland

GIGASERVER

Servers

WWW.GIGASERVER.NL

Nederland

HEWLETT PACKARD NEDERLAND

Servers

WWW.HP.NL

Nederland

HUAWEI TECHNOLOGIES

Servers

WWW.HUAWEI.COM

Nederland

LENOVO

Servers

WWW.LENOVO.COM

Nederland

ORACLE NEDERLAND

Servers

WWW.ORACLE.COM

Nederland

SERVER TECHNOLOGY

Servers

WWW.SERVERTECH.COM

Duitsland

SUPER MICRO COMPUTER

Servers

WWW.SUPERMICRO.COM

ADATA TECHNOLOGY

Storage

WWW.ADATA-GROUP.COM/NL

Nederland

APACER TECHNOLOGY

Storage

WWW.APACER.COM

Nederland

ATP ELECTRONICS EUROPE

Storage

WWW.ATPINC.COM

Nederland

CISCO

Storage

WWW.CISCO.NL

Nederland

CORSAIR MEMORY

Storage

WWW.CORSAIR.COM

Nederland

DEONET NEDERLAND

Storage

WWW.DEONET.NL

Nederland

EMC COMPUTER SYSTEMS

Storage

WWW.EMC2.NL

Nederland

HITACHI DATA SYSTEMS NEDERLAND HDS

Storage

WWW.HDS.COM

Nederland

IBM NEDERLAND

Storage

WWW.IBM.COM/NL

Nederland

INTEGRAL MEMORY

Storage

WWW.INTEGRALEUROPE.COM

Nederland

IOMEGA BELGIE

Storage

WWW.IOMEGA.COM/EUROPE

België

IOMEGA NEDERLAND

Storage

WWW.IOMEGA.COM

Nederland

KINGSTON TECHNOLOGY EUROPE

Storage

WWW.KINGSTON.COM/NLROOT/

Nederland

NETAPP

Storage

WWW.NETAPP.COM

Nederland

NETGEAR BENELUX

Storage

WWW.NETGEAR.NL

Nederland

NEXENTA

Storage

WWW.NEXENTA.COM

Nederland

NIMBLE STORAGE

Storage

WWW.NIMBLESTORAGE.COM

Nederland

NIMBUS DATA SYSTEMS

Storage

WWW.NIMBUSDATA.COM

Nederland

NUTANIX

Storage

WWW.NUTANIX.COM

Nederland

ORACLE NEDERLAND

Storage

WWW.ORACLE.COM

Nederland

PURE STORAGE

Storage

WWW.PURESTORAGE.COM

Verenigde Staten

QNAP

Storage

WWW.QNAP.COM

Nederland

SANDISK INTERNATIONAL

Storage

WWW.SANDISK.COM

Ierland

SEAGATE CLOUD SYSTEMS & SOLUTIONS

Storage

WWW.SEAGATE.COM/CSS

Nederland

SYNOLOGY

Storage

WWW.SYNOLOGY.COM

Duitsland

WESTERN DIGITAL

Storage

WWW.WESTERNDIGITAL.NL/EN

Nederland

GO4RENT

Reseller

WWW.GO4RENT.NL

Nederland

100

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2014

Flexibiliteit als businessmodel

Go4Rent

Eekhorstweg 31c 7941 KC Meppel T. 088 - 14 102 22 E. info@GO4Rent.nl

Go4Rent gaat verder dan verhuur alleen Of het voor migratieprojecten is of voor de tijdelijke opslag van bestanden; voor veel organisaties is het tijdelijk kunnen uitbreiden van de omgeving een must. Daarbij spelen de kosten een grote rol. Voor permanente investeringen is steeds minder budget, en als de benodigde hardware is gevonden is vervolgens een expert nodig om deze op de bestaande omgeving af te stemmen. Daarnaast komt security vaak om de hoek kijken. Om die redenen gaat Go4Rent veel verder dan het verhuren van hardware alleen.

De uitdaging bij tijdelijke uitbreiding van de ICT-capaciteit ligt op twee vlakken. Om te beginnen moet hardware worden ingebracht die goed aansluit op de bestaande omgeving. Daarnaast moet het snel kunnen, omdat het project anders vertraging kan oplopen en omdat de precieze behoefte aan capaciteit dikwijls pas in een laat stadium duidelijk wordt. Sinds drie jaar is dat de focus van Go4Rent van oprichter Ronald Weide. De jarenlange ervaring die hij heeft opgedaan met de verhuur van Apple-hardware aan bedrijven met zijn bedrijf MacRent. nl past hij nu toe voor de beheerders van datacenters in de hele Benelux. Go4Rent biedt hardware voor tijdelijke werkplekken, servers om de rekencapaciteit uit te breiden, storage-apparatuur en netwerkapparatuur. Ook verhuurt het bedrijf desktops, tablets en laptops. De kern van Go4Rent ligt in flexibiliteit. Dat gaat een stuk verder dan alleen een breed

‘In principe

Door Michiel van Blommestein

aanbod op het gebied van hardware. De huurtermijn kan vanaf één dag, waardoor het ook geschikt is voor tijdelijke gebeurtenissen als beurzen. Het hangt vooral af van wat nodig is, zo legt Weide uit. “Op basis van een projectbeschrijving maken wij een offerte die precies daarop aansluit. Onze specialisten configureren vervolgens de apparatuur. In principe kunnen we binnen een dag leveren wat de klant nodig heeft.”

In eigen beheer

Een belangrijk gegeven is dat de oplossingen die Go4Rent levert in eigen beheer blijven. Klanten zijn daardoor niet aangewezen op de infrastructuur van derden. “Veel organisaties moeten zich bijvoorbeeld houden aan strenge compliance regelgevingen, bijvoorbeeld in de zorg en bij de overheid”, legt Weide uit. “Bepaalde gegevens moeten binnen de muren blijven, iets dat bij bijvoorbeeld cloudoplossingen

kunnen we

binnen een dag leveren wat de

klant nodig heeft’

niet altijd is te garanderen.” Veel zorg is dan ook besteed aan het wegnemen van de traditionele barrières. Go4Rent is 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar en biedt daarbij mogelijkheden op het moment dat de nood opeens toeslaat. Een huiskoerier zorgt voor het logistieke gedeelte en de toegang tot een onderhoudsmonteur is bij het bedrijf gegarandeerd. Om flexibel te kunnen zijn is Go4Rent een lean en mean organisatie, met slechts enkele mensen in dienst. Maar het netwerk van specialisten waar Go4Rent uit kan putten, is zeer breed. “Dat varieert van netwerkspecialisten tot storagespecialisten en softwarespecialisten”, omschrijft Weide. “Daarnaast hebben we goed contact met onze technologieleveranciers, waaronder Dell, HP en EMC. Met hen werken we samen om de behoeftes in te vullen.” 

Go4Rent 101


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Business class Turbo NAS

QNAP beveiligt zakelijke data in mkb en datacenter Door Pim Hilferink

De Taiwanese fabrikant QNAP Systems is een in hoogwaardige netwerkopslagappliances gespecialiseerde leverancier. Het bedrijf levert zowel producten voor de consument als de (groot-) zakelijke gebruiker. Sinds kort zijn in de TS-ECx80U-RP-serie een viertal nieuwe business class Turbo NAS-modellen beschikbaar.

Voorzien van een Intel Quad-Core Xeonprocessor leveren deze NAS-modellen uitzonderlijk hoge prestaties. Dankzij de flexibele uitbreidingsmogelijkheden en een groot aantal toepassingen groeien ze gemakkelijk mee met het bedrijf en blijven ze hun taken, ook bij toepassingen waarbij grote hoeveelheden data moeten worden verwerkt, betrouwbaar uitvoeren. De QNAP TS-ECx80U-RP serie NAS-appliances zijn uitgerust met een Quad-Core Intel Xeon 3.4GHz processor en 4GB DDR3 ECC RAM en zijn 10GbE-ready. Met SSDcachegeheugenopties – waaronder twee interne mSATA-gleuven – kunnen ze een verwerkingscapaciteit leveren van 3.700 MBps en 410.000 IOPS. Daarmee versnellen ze de workflow van toepassingen die veel IOPS vragen, zoals virtualisatie. De nieuwe serie biedt oplossingen voor zowel kleine als grotere bedrijven.

Flexibel en aanpasbaar

Door meerdere QNAP RAIDuitbreidingsmodules, zoals de REXP1600U-RP of REXP-1200U-RP, aan te sluiten kan de totale opslagruimte geleidelijk worden uitgebreid tot meer dan 680 TB aan bruto capaciteit. Dankzij deze flexibiliteit kunnen bedrijven er zeker van zijn dat hun opslagcapaciteit probleemloos kan meegroeien met de groei van het bedrijf. “Het midden- en kleinbedrijf moet voor een probleemloze groei van het bedrijf en de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden kunnen rekenen op een uitstekend systeem met optimaal presterende hard- en software, dat bovendien eenvoudig moet

102 QNAP

kunnen worden aangepast, zodat de groei van het bedrijf niet wordt gehinderd door een gebrek aan dataopslagruimte”, zegt productmanager David Tsao van QNAP. “Dankzij de hoge capaciteit en de toepassing van SATA-harde schijven met lage kosten voor het archiveren van grote hoeveelheden data en de inzet van SSD’s met hoge snelheid en grote stabiliteit voor intensieve I/O-operaties, bieden onze nieuwe Turbo NAS-modellen een groot aantal mogelijkheden om te voldoen aan alle opslagvereisten.”

Eenvoudig beheer

Het nieuwe IT Management Station, ondersteund door Mandriva Pulse, voorziet de TS-ECx80U-RP-serie van een flexibel ITsysteem voor het beheren van meerdere besturingssystemen en bezittingen verspreid over meerdere werkplekken voor bedrijven ongeacht hun grootte. “Het vereenvoudigt de dagelijkse taken en het beheren van ITassets”, licht Tsao toe. “Met IT Management Station kunnen bedrijven dankzij een groot aantal zakelijke toepassingen, waaronder een uitgebreide inventaris, gecentraliseerde inzet en updates van software, imaging, beheer en ondersteuning op afstand, en backuppen en herstellen en nog veel meer, het beheer van meerdere besturingssystemen en IT-bezittingen verspreid over meerdere werkplekken centraliseren.”

Virtualisatie-gecertificeerd

De nieuwe TS-ECx80U-RP-serie – gecertificeerd voor de belangrijkste virtualisatiesystemen op de markt – heeft zich bewezen

als een betrouwbaar opslagsysteem voor servervirtualisatie met ondersteuning van VMware vSphere 5.5 en Citrix XenServer, en is tevens compatibel met Microsoft Hyper-V en Windows Server 2012. Bovendien worden VMware VAAI en Microsoft ODX ondersteund om de prestaties te verhogen door het uitvoeren van serverfuncties op de NAS zelf voor respectievelijk ESXi en Hyper-V, en wordt ook de QNAP vSphere Client plug-in en QNAP SMI-S-provider met verbeterde efficiency voor gebruik en beheer in virtualisatietoepassingen ondersteund.

Back-up & recovery

De nieuwe modellen hebben flexibele backup- en herstelsystemen. Tsao: “Gebruikers van Windows- en Mac-computersystemen kunnen gebruikmaken van respectievelijk QNAP Netbak Replicator en Apple Time Machine voor het moeiteloos back-uppen van data. Recoveryoplossingen voor herstel na calamiteiten zijn onder meer Real-time Remote Replication (RTRR) voor het in realtime of op schema repliceren en backuppen van data, waaronder cloudopslag als Amazon S3, Amazon Glacier, Microsoft Azure, ElephantDrive, Symform, Dropbox en Google Drive. Back-upsoftware van derden zoals Veeam Backup & Replication en Acronis True Image worden ook ondersteund, waarmee de TS-ECx80U-RP serie een breed scala aan mogelijkheden voor het beveiligen van belangrijke bedrijfsdata biedt.”


Datacenter & Cloud Dossier 2015

‘De nieuwe modellen zijn ideale gecentraliseerde opslagsystemen voor mkb-ondernemingen met grotere aantallen gebruikers’

Security

In een open netwerkomgeving kunnen bedrijfsgegevens worden blootgesteld aan potentiële hackers. De nieuwe Turbo NAS-serie heeft een groot aantal beveiligingsopties, zoals gecodeerde toegang, het blokkeren van IP-adressen, et cetera. IT-beheerders kunnen de toegangsrechten tot de verschillende mappen van elke gebruiker regelen, waardoor niet-geautoriseerde toegang tot belangrijke bestanden wordt voorkomen. De TS-ECx80U-RP serie is gecertificeerd met FIPS 140-2 AES 256-bit codering op militair niveau, zodat gevoelige bedrijfsdata beveiligd worden tegen niet-geautoriseerde toegang, zelfs als de harde schijven of het complete systeem worden gestolen. Bestanden delen over meerdere platforms “De TS-ECx80U-RP serie ondersteunt SMB/CIFS, NFS, en AFP-protocollen voor het delen van bestanden op netwerken die draaien op Windows, Mac en Linux/ UNIX”, licht Tsao toe. “Data, logs en ISOimagebestanden van cd’s en dvd’s kunnen centraal worden opgeslagen in de NAS en worden beschermd door een geïntegreerd antivirussysteem. Daarmee zijn de nieuwe modellen ideale gecentraliseerde opslagsystemen voor mkb-ondernemingen met grotere aantallen gebruikers. De Windows AD -en LDAP-directoryservices besparen IT-beheerders veel tijd en moeite bij het instellen van een account. De Windows ACL-functie (Access Control List) biedt geavanceerde instellingen voor gedeelde mapmachtigingen die het IT-beheer en de privileges vereenvoudigen.”

Gratis apps

In het App Center van QNAP zijn meer dan honderd gratis apps te vinden voor het maken van back-ups, contentmanagement, communicatie, en nog veel meer, ontwikkeld door QNAP en derde partijen, waarmee de functionaliteit van de Turbo NAS-systemen nog verder uitgebreid kan worden. 

QNAP TS-EC2480U-RP.

Belangrijkste specificaties TS-ECx80U-RP-serie:

• TS-EC880U-RP: 8 drives, 2U rackmount unit, Quad-Core Intel Xeon 3,4 GHzprocessor, 4GB DDR3 ECC RAM (uitbreidbaar tot 32GB), 4x Gigabit LAN-poorten, 10GbE-ready (optioneel); ondersteunt 3,5”/2,5” SATA 6Gbps harde schijven/SSD’s, ‘hot-swappable’ harde schijven, 2x interne cachepoort, 2x PCIe uitbreidingsgleuven, 4 x USB 3.0-poorten. • TS-EC1280U-RP: 12 drives, 2U rackmount unit; overige specificaties gelijk aan TS-EC880-RP • TS-EC1680U-RP: 16 drives, 3U rackmount unit; overige specificaties gelijk aan TS-EC880U-RP • S-EC2480U-RP: 24 drives, 4U rackmount unit; overige specificaties gelijk aan TS-EC880U-RP

QNAP 103


Elemental storage building blocks for every datacenter.

Build a better datacenter. Enterprise-class datacenter drives from WDÂŽ offer end-to-end datacenter storage solutions that are rigorously engineered for the ultimate in performance, reliability and scalability. Learn more at wd.com/datacenter.

Western Digital, WD and The WD logo are registered trademarks of Western Digital Technologies, Inc., in the U. S. and other countries. Absolutely is a trademark of Western Digital Technologies, Inc. X2278-771065-A00 May 2013 in the U.S. and other countries. Product speci cations subject tot change without notice. Š2013 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Barber Brinkman, Sr. Sales Manager bij WD:

‘Er ontstaat ruimte voor customized servers’ Door Ferry Waterkamp

WD, een onderdeel van Western Digital, introduceerde in september van dit jaar een serie harde schrijven die speciaal is ontwikkeld voor de archivering van ‘koude data’. “Met de ‘WD Archive edition’ komen we tegemoet aan de toenemende vraag naar flexibiliteit in het datacenter”, stelt Barber Brinkman, Sr. Sales Manager bij WD. “We bieden een oplossing voor System Integrators die voor specifieke toepassingen hun eigen servers willen bouwen.” De meeste servers in datacenters zijn nog altijd afkomstig van grootmachten zoals HP, Dell en IBM. “Maar in plaats van kanten-klare oplossingen vragen klanten in het datacentersegment steeds vaker om servers die voor een specifieke toepassing op maat worden samengesteld”, signaleert Barber Brinkman. “Als ik in datacenters rondloop, zie ik dat er steeds meer ruimte ontstaat voor zogenaamde ‘customized’ servers. Een fabrikant als SuperMicro speelt uitstekend in op deze groeiende behoefte aan flexibiliteit.”

‘IT-afdelingen

kunnen met de

Ae-schijven enorme Barber Brinkman

verbeteringen

doorvoeren in de ‘time to archive’ en de ‘time to

retrieve’ van koude archiefdata’

“De flexibele samenwerking die WD heeft met systeemintegratiespecialisten en de distributeurs van bijvoorbeeld SuperMicro heeft ertoe geleid dat de vraag naar specifieke hardware met ongeveer vijftien procent is gegroeid”, vervolgt Brinkman. WD vult deze toenemende vraag onder andere in met de WD Re (Raid edition)schijven waarmee WD volgens Brinkman in Nederland de grootste leverancier is van harde schijven voor datacenters. Daarnaast

biedt WD de ‘Archive edition’ (Ae)-schijven die zijn ontwikkeld voor de allergrootste (cloud-) datacenters.

Opslag koude data

De Ae-schijven zijn speciaal bedoeld voor de archivering van de zogenaamde ‘koude data’ die in datacenters zo’n zeventig tot tachtig procent van de totale gegevensopslag uitmaken. Deze data worden maar heel zelden bekeken, gebruikt of gewijzigd. Dat betekent ook dat de snelheid waarmee data toegankelijk moeten zijn bij koude data lager mag liggen dan bij warme data. Met name door de lagere eisen die worden gesteld aan de snelheid was tape in het verleden het meest voor de hand liggende medium voor de opslag van koude data. “Tape is natuurlijk super stabiel en in prijs per gigabyte zeker nog goedkoper dan harde schijven”, zo onderkent ook Brinkman, “maar wel erg langzaam in\ het lezen van data. Wanneer je oude, lang bewaarde data

toch even snel te voorschijn wilt halen, werkt dat niet met tape. Daarom heeft WD op verzoek van haar grote datacenterklanten de Ae-drive ontwikkeld en nu ook beschikbaar gesteld voor een bredere doelgroep. IT-afdelingen kunnen met de Ae-schijven enorme verbeteringen doorvoeren in de ‘time to archive’ en de ‘time to retrieve’ van koude archiefdata.”

Projecten in de Benelux

De WD Ae-reeks biedt een SATA 6 Gbpsinterface en een opslagcapaciteit vanaf 5.3 TB. Rond februari zal de capaciteit liggen op 6.1-6.3 TB. Deze capaciteit kan middels ‘Progressive Capacity’ elk kwartaal stapsgewijs worden uitgebreid. WD Ae harde schijven worden in speciale pakketten van twintig verkocht en zijn vanaf eind 2014 verkrijgbaar voor projecten in de Benelux. Deze projecten kunnen in overleg met Barber Brinkman (barber.brinkman@wdc. com) van WD worden opgestart. 

WD 105


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Backup & Storage management ALTARO SOFTWARE

Backup & Storage management

WWW.ALTARO.COM

Verenigd Koninkrijk

ARCRONIS

Backup & Storage management

WWW.EU.ACRONIS.COM

België

BACKUPAGENT

Backup & Storage management

WWW.BACKUPAGENT.COM

Nederland

COMMVAULT SYSTEMS

Backup & Storage management

WWW.COMMVAULT.NL

Nederland

HYPERVBACKUP

Backup & Storage management

WWW.HYPERVBACKUP.NL

Nederland

IASO

Backup & Storage management

WWW.IASOBACKUP.COM

Nederland

INNOVATION DATA PROTECTION

Backup & Storage management

WWW.FDR.COM/

Nederland

KEEPITSAFE – J2 GLOBAL (NETHERLANDS)

Backup & Storage management

WWW.KEEPITSAFE.NL

Nederland

MINDTIME BACKUP

Backup & Storage management

WWW.MINDTIMEBACKUP.NL

Nederland

NOVASTOR

Backup & Storage management

WWW.NOVASTOR.COM

Nederland

SEAGATE CLOUD SYSTEMS & SOLUTIONS

Backup & Storage management

WWW.SEAGATE.COM/CSS

Nederland

STORGRID EUROPE

Backup & Storage management

WWW.STORGRID.COM

Nederland

106

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2014

Het meest schaalbare back-up- & recoveryplatform ter wereld Door Pim Hilferink

IASO, onderdeel van LogicNow (voorheen GFI), levert back-up- en recoverydiensten van wereldklasse vanuit diverse streng beveiligde datacenters verspreid over drie continenten. Het in eigen beheer ontwikkelde dienstenplatform is, zo claimt het bedrijf, het meest schaalbare ter wereld.

Rene van Steenbergen

“We zijn indertijd gestart met een thirdpartyplatform, maar we kwamen er al snel achter dat dat tekort schoot. Het kon niet meegroeien met de ontwikkelingen die wij voor ogen hadden”, vertelt Rene van Steenbergen, mede-oprichter en IT & Platform Architecture Director bij IASO. “Dat was voor ons het moment om onze eigen software te ontwikkelen waarmee we oplossingen kunnen bieden voor complexe problemen in de markt. Het is natuurlijk niet voor niets dat grote telco’s als KPN en Colt gebruik maken van ons platform.”

Datacenters wereldwijd

IASO werkt samen met Equinix, dat over een wereldwijd dekkend datacenterplatform beschikt. “Voor ons is het zeer belangrijk dat Equinix op alle cruciale locaties in de wereld vertegenwoordigd is, waardoor we overal dezelfde hoogwaardige dienstverlening en kwaliteit kunnen garanderen naar onze klanten”, legt Van Steenbergen uit. “We willen snel kunnen inspelen op kansen in de internationale markt en Equinix biedt ons daarvoor de mogelijkheden. Dat geldt ook voor de flexibele uitbreidingscapaciteit die perfect aansluit op de enorme schaalbaarheid die onze software mogelijk maakt. We delen ook dezelfde hoge kwaliteitsnormen; ook op dat gebied vormen we een onverslaanbare combinatie.” “Schaalbaarheid gaat ver bij ons; schalen kan per rek”, vervolgt Van Steenbergen. “En niet alles hoeft op één locatie, storage kan zowel onsite bij de klant zijn als in een van onze datacenters, waarbij de fail-over in de IASO-cloud staat. Met Private Key

Encryption zorgen we ervoor dat alleen rechthebbenden inzicht in hun data hebben en we kunnen garanderen dat de data het land van oorsprong niet verlaten.”

Betrouwbare en supersnelle back-ups

Rondom back-ups bestaan nog de nodige misverstanden, zeker in het mkb. Van Steenbergen: “Zo is er een te groot vertrouwen in back-ups, die vaak niet of niet frequent genoeg worden getest of op volledigheid worden gecontroleerd. En opslagmedia, zoals tape, zijn onderhevig aan veroudering en slijtage. Volgens Gartner is maar 85 procent van de back-ups succesvol. Als dat pas aan het licht komt op het moment dat je een recovery wilt doen, is het natuurlijk te laat.” IASO Hybrid Cloud Backup & Disaster Recovery vormt de oplossing voor deze problemen. Met realtime Failed Backup Alerts, wordt de beheerder realtime per e-mail op de hoogte gehouden of er een back-up is mislukt. Want een gecrasht of anderszins onbruikbaar geraakte server moet zo snel mogelijk worden hersteld of vervangen. Eerst de bedrijfskritische applicaties, en vervolgens de minder belangrijke bestanden.

Onsite én offsite

De veiligste manier om back-ups te maken is het ‘D2D2C’-model is: de primaire disk wordt lokaal geback-upt naar een tweede back-updisk en die wordt vervolgens gesynchroniseerd met de cloud en beveiligd door de serviceprovider. Van Steenbergen:

‘Schaalbaarheid gaat ver bij ons’

“IASO’s Local Speed Vault (LSV) voorziet in deze vorm van extra beveiliging; het systeem plaatst back-updata tegelijkertijd op een lokale schijf én in de cloud. Het terugzetten van data gaat zeer snel omdat in de meeste gevallen bij een recovery slechts twintig procent van de data nodig is voor de eerste herstelfase. Doordat IASO de mogelijkheid heeft voor een Delta Restore, haal je alleen maar terug wat minimaal nodig is. Ditzelfde geldt voor de back-ups; met True Delta hoeven wij slechts gemiddeld minder dan één procent van de data dagelijks te verzenden. Ook aan de storagekant levert dit voordelen op met IASO’s deep deduplication-technologie waarbij de data gecomprimeerd worden tot zeventig procent van de oorspronkelijke grootte. Daardoor vergt het transport ook minder bandbreedte. Serviceproviders en resellers kunnen bepaalde data prioriteit toekennen waardoor deze als eerste worden hersteld. IASO biedt ook een Virtual Drive, waarop alle data in-platform versleuteld zijn gerepliceerd en vanwaar af back-upbestanden direct kunnen worden benaderd.”  Meer informatie: www.iaso.com

IASO 107


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Datacenterbeheer CANS ALMERE

Datacenterbeheer

WWW.CANSBV.NL

Nederland

ORANGE SYSTEMS

Datacenterbeheer

WWW.ORANGESYSTEMS.NL

Nederland

PERF-IT

Datacenterbeheer

WWW.PERF-IT.EU

Nederland

TRACKIT SOLUTIONS

Datacenterbeheer

WWW.TRACKIT-SOLUTIONS.COM

Verenigd Koninkrijk

RARITAN

Datacenterbeheer

WWW.RARITAN.EU

Nederland

COMMSCOPE

Datacenterbeheer

WWW.COMMSCOPE.COM

Nederland

SCHNEIDER

Datacenterbeheer

WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.NL

Nederland

108

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Virtualisatie ACRONIS BENELUX

Virtualisatie

WWW.ACRONIS.NL

België

APPSENSE BENELUX

Virtualisatie

WWW.APPSENSE.COM

Nederland

BMC SOFTWARE

Virtualisatie

WWW.BMC.COM/NL_NL

Nederland

CITRIX SYSTEMS NETHERLANDS

Virtualisatie

WWW.CITRIX.NL

Nederland

DELL-QUEST SOFTWARE NEDERLAND

Virtualisatie

WWW.QUEST.COM

Nederland

FALCONSTOR

Virtualisatie

WWW.FALCONSTOR.COM

Nederland

HELION IT

Virtualisatie

WWW.HELIONIT.NL

Nederland

ICR3ATE

Virtualisatie

WWW.ICR3ATE.COM

Nederland

NOVELL NEDERLAND

Virtualisatie

WWW.NOVELL.NL

Nederland

PARALLELS

Virtualisatie

WWW.PARALLELS.COM

Duitsland

RED HAT

Virtualisatie

WWW.REDHAT.COM

Nederland

RES SOFTWARE

Virtualisatie

WWW.RESSOFTWARE.COM

Nederland

RIVERBED

Virtualisatie

WWW.RIVERBED.COM

Nederland

VCE, THE VIRTUAL COMPUTING ENVIRONMENT COMPANY

Virtualisatie

WWW.VCE.COM

Nederland

VEEAM SOFTWARE BENELUX

Virtualisatie

WWW.VEEAM.COM/NL/

Nederland

VMWARE

Virtualisatie

WWW.VMWARE.COM.NL

Nederland

Staat je bedrijf niet in het overzicht, stuur een mail naar datacenter@sellair.nl

109


Datacenter & Cloud Dossier 2014

110 Lupprians


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Veeam herdefinieert back-ups

‘Zie ze als onderdeel van data availability’ Door Rashid Niamat

Een gesprek met Veeam, dat begint met terugblikken op het verleden om een bedrijf te begrijpen dat inmiddels marktleider is op het gebied van back-up en replicatie voor gevirtualiseerde infrastructuren. Lodewijk van Klaveren, Benelux Manager Channels, nam daarvoor de tijd.

Aan het begin van deze eeuw bestond nog een groot aantal hardware-architecturen. Als data veilig moesten worden gesteld, noemde men dat back-up. Voor dat back-uppen waren, mede vanwege de onderliggende architecturen, diverse methoden, dragers en uiteraard leveranciers beschikbaar. In de regel was van gebruiksgemak weinig sprake. De mogelijkheden om software, hardware of bestanden te controleren op juiste werking en de snelheid van die processen stonden – gerelateerd aan wat nu mogelijk is – nog in de kinderschoenen. De komst van virtualisatie maakte een compleet andere kijk mogelijk én nodig

‘Data availability draait om het snel terughalen van de juiste data en applicaties’

op het verschijnsel back-ups. Daarbij kwam dat ook de variatie in hardware afnam; de dominantie van X86 die we nu kennen kreeg toen de eerste vorm. Veeam, opgericht in 2006, zag als een van de eerste aanbieders de mogelijkheden die virtualisatie in combinatie met een duidelijke focus op X86 bood. Het richtte feitelijk alle aandacht op niets minder dan het herdefiniëren van backups in het tijdperk van virtualisatie. Van Klaveren: “Back-ups zijn en blijven nodig, maar wat over de jaren steeds belangrijker is geworden, is ze als onderdeel te zien van wat wij noemen ‘data availability’. Het gaat natuurlijk nog steeds om het veilig opslaan van data, maar er is wel heel wat meer bij komen kijken.”

Minder stille momenten

Lodewijk van Klaveren

Van Klaveren noemt daarbij als eerste de impact van een 24/7-economie. Of het nu gaat om winkels of kantoren, steeds vaker wordt er ook buiten de traditionele openingstijden een beroep gedaan op data en applicaties. In het geval van winkels gaat het om klanten die ’s avonds online

shoppen en bij kantoren om medewerkers die buiten kantoortijden data of e-mail willen raadplegen. Alleen dat heeft al grote impact op de traditionele servicevensters voor het maken van back-ups. Anno 2014 zijn er gewoon veel minder stille momenten. De gestaag groeiende hoeveelheid data die bewaard moet blijven, speelt uiteraard ook nog een rol. Van Klaveren voegt daar aan toe dat het inmiddels ook wel duidelijk is dat tijdelijk of blijvend verlies van data echt heel grote gevolgen kan hebben. Bedrijven komen die klap vaak niet meer te boven. Of het nu gaat om regulier onderhoud of incidenten, Van Klaveren constateert dat bedrijven snel weer in de lucht moeten zijn. Dat stelt compleet andere eisen. Daarom is er het begrip data availability, dat verder gaat dan alleen het maken van back-ups, waarbij het veiligstellen van data centraal staat. Bij Data availability draait het om het snel terughalen en herstellen van de juiste data en applicaties, die ook nog eens gecontroleerd zijn.

Start-up?

Een bedrijf dat ‘pas’ acht jaar oud is en dan al marktleider binnen een duidelijk gedefinieerd marktsegment, is dat trouwens nog een start-up? Van Klaveren: “We zijn geen echte start-up meer. Je ziet dat bijvoorbeeld aan de sollicitanten. We zijn ondertussen een aantrekkelijke werkgever voor mensen die werkten bij gerenommeerde bedrijven. Dat zegt iets over onze uitstraling. Maar echt belangrijk is dat onze producten gewoon bewezen goed zijn. Onze leuze is niet voor niets ‘it just works’.” 

Veaam 111


Bereik Channel BV Channel BV heeft het grootste bereik in de B2B- en B2C-segmenten telecom, ict en consumentenelektronica.

EINDGEBRUIKER

EVENTS

ONLINE

PUBLISHING

CONSUMENT

ZAKELIJK Groot

Midden

KANAAL

Telecom

IT

CE

Klein

Connexie Magazine

ChannelConnect

ICT Update

Telecommagazine

Dossiers

Nationale Telecom/IT Special

Connexie.nl

ChannelConnect.nl

ICT-Update.nl

Telecommagazine.nl

Graham Awards

Telecom Xperience

Saté Gamba Party

Connexie Casa

Connexie Stube

SES Lync Day en Lync Summer Fair

Digi-Source

• • •

• •

Vakblad voor het kanaal

Vakblad voor het kanaal

CONNEXIE MAGAZINE

CHANNELCONNECT

HET GROOTSTE TELECOMVAKBLAD VAN NEDERLAND

HET GROOTSTE IT VAKBLAD VAN NEDERLAND

Connexie Magazine is hét vakblad voor de telecombranche. Het signaleert en beschrijft trends in innovatieve telecom, ip en ce en is de referentie voor het management.

ChannelConnect is het platform voor business partners en houdt directie, management en verkoop met een kritische kijk en journalistieke benadering op de hoogte van nieuws uit het veld van ict-distributie.

Vakblad voor eindgebruikers in het mkb en de grootzakelijke markt

Vakblad voor eindgebruikers in de grootzakelijke- en enterprisemarkt

TELECOMMAGAZINE

ICT UPDATE

HET VAKBLAD VOOR BUSINESS TELECOM EN NETWORKING

HET MANAGEMENTBLAD IN IT EN TELECOM

Telecommagazine geeft inzicht in de wijze waarop telecom- en netwerktechnologieën kunnen bijdragen aan de effectiviteit van organisaties en mensen. Telecommagazine werkt samen met TMA en de Social Enterprise Society.

ICT Update is hét managementplatform in ict in Nederland. ICT Update voorziet zijn lezers van strategische informatie. ICT Update werkt samen met CIONET, ! Nederland ICT en BTG. Bewaar Exemplaar

Uitgebr eid ove rzicht securit yprodu cten en -dienste n voor de ICT-pro fessiona l

distributed by

Connect

CHECK POINT 2014 SECURITY REPORT

29e jaargang ◦ nummer 5 2014 ◦ www.telecommagazine.nl

5

OVER 10,000 SECURITY GATEWAYS ANALYZED

S P E C IA L N e tw e r k e n

HET MANAGEMENTBLAD IN IT EN TELECOM

Van vast plus m obiel naar integr ale infr astr uctuur

Kom naar Lync Day op 19 en 20 november in de Utrechtse Jaarbeurs!

ChannelConnect | Nummer 4 | augustus 2014

www.checkpoint.com/securityreport

Jeffrey Raskeyn

Alles over Lync

Director General Business & Partner Ecosystems SAP

26 Thema

42 Reseller aan het woord

54 Op de koffie

Overzicht Big Data leveranciers

Kendis ICT

Sander Bakker - Brocade

Zie pagina 18 en verder

DOSSIER THE SECURE ENTERPRISE: “BIG DATA ANALYSE REDDER IN NOOD”

NEDERLANDSE VERENIGING TELECOM GROOTGEBRUIKERS: VISIE OP 4G

COVER_2.indd 1

30-7-2014 9:56:01

een uitgave

van:

Securit Dossiey r 2015

Datacenter & HET GROOTSTE

u aange

boden

door:

2015

!Exemplaar

I CTUpBewaar dat TELECOMB

LAD VAN

HET MANAGEMENTBLA

D IN IT

NEDERLAN

D

HET MANAGEMENTBLAD IN IT EN TELECOM

Maart 2015 | Het

Distributeurs Dossier

ChannelConnect IT & Telecom 2015

| Het Distributeurs

is een uitgave

Dossier IT & Telecom

van:

e

EN TELECOM

LOSSE PRIJS € 49,-

over de

456 IT & TELECOM DISTRIBUTEURS IN NEDERLAND EN BELGIË § Bedrijfs BELANGRIJKSTE CLOUDDIENSTEN profielen VOIP § Adressen ONLINE BACK-UP § Contact MANAGED SERVICES en DIVERSEN § Specialiteiten § Diensten Wordt u aangeboden

door:

Connect HET GROOTSTE

TELECOMBLAD

VAN NEDERLAND

©2014 Check Point Software Technologies Ltd

CC_2014_04_Cover.indd 1

2015 is

Connec t

I CTUpdate

BT BREEKT LANS VOOR DE HYBRIDE CLOUD ALS ‘BEST OF BOTH WORLDS’

Dossier

§ Mob ility & Securit y § Cloud Securit y § Sec urity App liances § Sec urity Sof tware Wordt

HET GROOTSTE TELECOMBLAD VAN NEDERLAND

“DE RIJKSOVERHEID GAAT VOORTAAN ALS ÉÉN CONCERN OPEREREN”

Security

150 Cloud Dossier

Connect

Dion Kotteman CIO Rijksoverheid

2015 | Het

Datacenter & Cloud Dossier 2014

Oktober 2015 | Het Datacenter & Cloud Dossier 2015 is een uitgave van:

Álle informatie

ICT UPDATE | EDITIE 2 | MEI | 2014

Email: marketing@westconsecurity.nl voor meer informatie

Álle informatie over de

Wordt u aangeboden door:

HOME JOIN THE

aar

Bedrijfsprofielen Adressen Contacten Specialiteiten Diensten

84% Downloaded a Malicious File

SECURITY REVOLUTION En... alles over Telecom Time 2014!

Exemplaar !Bew

FYSIEKE DATACENTERS IN NEDERLAND OF ACTIEF OP DE NEDERLANDSE MARKT

Big Data

144% More New Malware Found Compared to 2012

88% Had at Least 1 Potential DLP Incident

JAARG AN G 12 E D ITIE 2

O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D O V E R T E L E C O M M U N I C AT I E E N N E T W E R K E N

HET KENNISPLATFORM VOOR IT-BUSINESS PARTNERS

HET GROOTSTE TELECOMBLAD VAN NEDERLAND

73% Of Organizations Found at Least 1 Bot

I CTUpdate

w

Nummer 4 | Augustus 2014 | ChannelConnect is een uitgave van Channel BV

WWW.CONNEXIE.NL 18e Jaargang Nr. 8 - 2014

Oktober

21-05-14 16:24

NU OOK VERMELDING

VAN BELGISCHE DISTRIBUTEU RS EN ALS WEBSITE EN MOBILE APP

BESCHIKBAA

R!!

LOSSE PRIJS € 49,Datacenterprofielen | 1

Het Distributeu

rs Dossier

IT & Telecom 2015 LOSSE PRIJS € 49,Bedrijvengids P1

HET GROOTSTE TELECOMBLAD VAN NEDERLAND

2014


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Marco van den Akker van ComputeNext:

‘Nederlandse datacenters verzuimen te innoveren en missen inkomsten’ Door Ferry Waterkamp

De primaire taak van een datacenter is het bieden van rackruimte, stroom, koeling en eventueel verbindingen. Maar om op deze ‘commoditymarkt’ te overleven, zullen datacenters moeten innoveren, stelt Marco van den Akker, Cloud Evangelist bij ComputeNext. Dat kan bijvoorbeeld door het bieden van een marktplaats waar de klanten van het datacenter, zoals cloud- en managed serviceproviders, hun eigen aanbod centraal en volledig geautomatiseerd kunnen aanbieden aan klanten buiten het datacenter.

“Onder andere Digital Realty en Switch Communications (de eigenaar van het SuperNAP in Las Vegas dat met 14 hectare datavloer ’s werelds grootste datacenter is, red.) hebben al goed begrepen dat het bieden van een cloudmarktplaats een extra verkoopkanaal en daarmee een belangrijke toegevoegde waarde biedt”, aldus Marco van den Akker van ComputeNext. “Deze aanbieders van datacenterdiensten zetten hun eigen klanten commercieel voor het voetlicht, met als doelstelling dat deze klanten groeien en daarmee ook het datacenter. Datacenters kunnen hiermee bovendien ook zichzelf voor

het voetlicht plaatsen door naar buiten te treden als aanbieder van clouddiensten.”

Cool Vendor

De partijen die Van den Akker aanhaalt, maken voor het aanbieden van clouddiensten gebruik van het ‘federated cloud-ecosysteem’ dat ComputeNext de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Dit platform biedt eindgebruikers niet alleen de mogelijkheid om clouddiensten op te zoeken en af te nemen, maar zorgt er ook voor dat de afgenomen diensten direct bruikbaar zijn en met elkaar samenwerken. Deze ‘end-to-endbenadering’ bracht Gartner

‘Een

cloudmarktplaats

biedt een belangrijke

toegevoegde waarde’

er vorig jaar toe om ComputeNext uit te roepen tot ‘Cool Vendor in Cloud Service Brokerage’. Binnen Nederland biedt ComputeNext onder andere de clouddiensten aan van Cloud Provider, IBM SoftLayer, SingleHop, GoGrid en PcExtreme. Wereldwijd zijn er 65 providers beschikbaar, die met één account en op één factuur ingezet kunnen worden voor de klant. “Naar onze mening verzuimen Nederlandse datacenter echter nog om te innoveren”, constateert Van den Akker. Daar kan snel verandering in komen. Vanaf februari 2015 start een grote Nederlandse leverancier van datacenterdiensten met het aanbieden van clouddiensten via het platform van ComputeNext. “Deze partij, waarvan ik de naam nog niet mag prijsgeven, heeft de toegevoegde waarde van een cloudmarktplaats goed begrepen. Wellicht dat andere Nederlandse datacenters snel volgen.”  Neem voor meer informatie contact op met Marco van den Akker, via marco@computenext.com

Ga naar https://marketplace.digitalrealty.com/ De eerste honderd personen die een paar servers opstarten, ontvangen een krediet en maken kans op een MOTO360-horloge!

ComputeNext 113


Partner with Rackspace Enable scalable and secure infrastructure today, for your clients needs tomorrow.

Learn more about our partner programs on rackspace.nl/partnernetwork or call one of our specialists +31 20 753 32 01

+31 20 753 32 01 sales@rackspace.nl rackspace.nl/partnernetwork


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Enterprise Sales Manager Bert Stam van Rackspace:

‘De markt vraagt om combinatie van hosting en cloud’ Door Rashid Niamat

Het Amsterdamse kantoor van Rackspace, met circa twintig medewerkers verantwoordelijk voor de Benelux-markt, heeft dit jaar een groei van ruim dertig procent gerealiseerd ten opzichte van vorig jaar. Deze resultaten tonen aan dat de aanbieder van hybride cloudoplossingen zonder meer op het juiste spoor zit.

Focus op channel en allianties werkt volgens Stam pas echt als de partijen elkaar echt wat te bieden hebben en er onderscheidend vermogen is ten opzichte van de concurrentie is. Een voorbeeld van dat onderscheidende vermogen is de klantondersteuning die Rackspace al jaren levert in de vorm van , Fanatical Support. Het bedrijf investeert hier veel in omdat een tevreden klant het beste bewijs voor kwaliteit is. Dit jaar is de waardering voor de kwaliteiten van Rackspace ook vanuit een andere hoek gekomen. Onderzoeksbureau Gartner heeft Rackspace namelijk benoemd tot leader in het nieuwe Magic Quadrant voor CloudEnabled Managed Hosting.

Transitie naar off-premise

Rackspace houdt uiteraard zicht op de trends om zo klanten optimaal te kunnen ondersteunen. Een aantal trends is evident, waaronder het toenemende gebruik van cloud in alle soorten en maten. Rackspace ziet dat niet alles naar de cloud kan, maar dat er steeds meer applicaties worden geschreven die hier wel geschikt voor zijn en dat bedrijven sturen op het cloud-ready maken van de ingezette applicaties. Dat er

‘Door de hosting uit te besteden bij Rackspace hebben wij maximale focus op het applicatieve beheer en kunnen wij onze klanten ontzorgen in de gehele beheerketen’ Arjan Wessels ~ Commercieel Directeur The Factor.E

Rackspace weet een sterke groei te realiseren doordat het voor de Benelux uitgewerkte groeiscenario goed aanslaat. Een onderdeel van dit scenario is volgens salesmanager Bert Stam de focus die Rackspace heeft op het uitbreiden van het aantal channelpartners en het versterken van de bestaande allianties. “We halen met succes de banden aan met e-commercepartijen zoals Magento en Sitecore. De eisen die zij stellen landen heel goed in onze organisatie. Van de omgeving die zij verlangen hebben we veel verstand en daarbij leveren we mooie SLA’s”.

Bert Stam

desondanks toepassingen blijven bestaan die niet in een cloud passen, zal altijd het geval zijn. Denk hierbij aan databases die bij voorkeur in een dedicated hostingomgeving thuishoren. Daarentegen passen front-endtoepassingen wel weer heel goed in de cloud. Dit is een trend die Rackspace niet alleen nauwlettend volgt, maar één waarop deze hosting- en cloudprovider zijn productportfolio heeft afgestemd en feilloos voor zijn klanten laat werken. De positie die Rackspace op de markt inneemt, de kennisvoorsprong op het gebied van cloud enabled managed hosting en de visie op klantondersteuning maakt dat het bedrijf drie segmenten bijzonder goed kan bedienen. De eerste zijn de SaaS-partners, bedrijven die applicaties ontwikkelen en de hosting ervan uitbesteden aan Rackspace

omdat er 24/7/365 beschikbaarheid en ondersteuning moet zijn. Rackspace realiseert dit met datacenters in Groot-Brittannië, de VS, Hongkong en Australië. Een tweede groep bedrijven die steeds vaker voor Rackspace kiest bestaat uit digital agencies, zoals The Factor.E en Gracious Studios. Deze partners bieden hun diensten als compleet pakket aan, waarbij Rackspace de hosting verzorgt. De derde groep bestaat uit e-commercebedrijven zoals de eerder genoemde partijen Magento en Sitecore. Stam voorspelt dat Rackspace de komende drie tot vijf jaar flink zal blijven groeien: “De markt maakt een transitie door van on-premise naar off-premise en vraagt om oplossingen waarbij cloud en hosting gecombineerd worden.” Het zijn terreinen waar de kennis van Rackspace gevraagd is en alom erkend wordt. 

Rackspace 115


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Adressenoverzicht datacenters 2015/2015

Alticom

Alticom

Alphen aan den Rijn

Amsterdam

Energieweg 2

Barbara Strozzilaan 251

2404 HE

1083 HN

Alphen aan den Rijn

Amsterdam

0522 243 428

0522 243 428

www.alticom.nl

www.alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

Alticom

Alticom

Alticom

Den Haag

Eys

Gemert

Louise Henri禱ttestraat 385

Eyserbosweg 27

Hemelsbleekweg 15

2595 BK

6287 NE

5425 PB

Den Haag

Eys

De Mortel (gemeente Gemert)

0522 243 428

0522 243 428

0522 243 428

www.alticom.nl

www.alticom.nl

www.alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

Staat je datacenter niet in het overzicht, stuur dan een mail naar datacenter@sellair.nl

@Xit Laagsteen 15a 815 PH Breda 076 750 1111 www.axit.nl info@xit.nl

116 Bedr議vengids


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Alticom

Alticom

Alticom

Goes

Haarlem

Hilversum

Cornelisweg 10

A. Hofmanweg 1

Witte Kruislaan 47-A

4463 AK

2031 BH

1217 AM

Goes

Haarlem

Hilversum

0522 243 428

0522 243 428

0522 243 428

www.alticom.nl

www.alticom.nl

www.alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

Alticom

Alticom

Alticom

Hoofdkantoor

Hoogersmilde

IJsselstein

Blankenstein 302

Van Veenstraat 26

Hogebiezendijk 21

7943 PM

9423 VB

3401 RS

Meppel

Hoogersmilde

IJsselstein

0522 243 428

0522 243 428

0522 243 428

www.alticom.nl

www.alticom.nl

www.alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

Staat je datacenter niet in het overzicht, stuur dan een mail naar datacenter@sellair.nl

Bedr캐vengids 117


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Alticom

Alticom

Alticom

Ittervoort (Hunsel)

Lelystad

Loon op Zand

Branskamp 16

Oostvaardersdijk 1-3

Finanti禱n 4

6014 CB

8244 PA

5175 NW

Ittervoort

Lelystad

Loon op Zand

0522 243 428

0522 243 428

0522 243 428

www.alticom.nl

www.alticom.nl

www.alticom.nl

info@alticom.nl

nfo@alticom.nl

info@alticom.nl

Alticom

Alticom

Alticom

Maastricht

Markerlo

Megen

Trichterbaan 170

Larenseweg 58

Ravensteinsedijk 2-A

6215 XZ

7475 PX

5368 LB

Maastricht

Markelo

Megen

0522 243 428

0522 243 428

0522 243 428

www.alticom.nl

www.alticom.nl

www.alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

118 Bedr議vengids


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Alticom

Alticom

Alticom

Mierlo

Roermond

Roosendaal

Torenweg 1

Op de Meuleberg 7

Melis Stokelaan 25

5731 CJ

6041 NK

4707 HP

Mierlo

Roermond

Roosendaal

0522 243 428

0522 243 428

0522 243 428

www.alticom.nl

www.alticom.nl

www.alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

Alticom

Alticom

Alticom

Rotterdam

Tjerkgaast

Ugchelen

A fokkerweg 40

Gaestdyk 3

Otterloseweg 110

3088 GG

8522 MV

7339 GZ

Rotterdam

Tjerkgaast

Ugchelen

0522 243 428

0522 243 428

0522 243 428

www.alticom.nl

www.alticom.nl

www.alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

info@alticom.nl

Staat je datacenter niet in het overzicht, stuur dan een mail naar datacenter@sellair.nl

Bedr캐vengids 119


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Alticom

BeneluxSoft

BIT-1

Wormer

Rhijngeesterstraatweg 40d

Kelvinstraat 63-67

Eenhoornweg 1

2341 BV

6716 BV

1531 ME

Oegstgeest

Ede

Wormer

0252 532 765

0318 648 688

0522 243 428

www.beneluxsoft.nl

www.bit.nl

www.alticom.nl

info@beneluxsoft.nl

info@bit.nl

BIT-2A

Bunkerinfra Datacenter

Galile簿laan 19

Kloetinge (Is Dataprotectors)

6710 BM

Zomerweg

Ede

4481 CB

0318 648 688

Goes

www.bit.nl

0113 269 687

info@bit.nl

www.dataprotectors.eu

info@alticom.nl

contact@dataprotectors.eu

Bunkerinfra Datacenters

Bytesnet Groningen

Claranet Benelux

Oegstgeest (Is Dataprotectors)

Friesestraatweg 215 a

Science Park 5630

Kwaaklaan 1

9743 AD

5600 AX

2341 NN

Groningen

Son

Oegstgeest

050 210 2440

040 239 3363

0113 269 687

www.bytesnet.eu

www.claranet.nl

www.bunkerinfra.com

info@bytesnet.eu

info@claranet.nl

contact@dataprotectors.eu

Cofely Datacenter

ColoCenter

COLT Telecom Nederland

Maastricht-Airport

Heliumstraat 200

Van der madeweg 12-14/A

Amerikalaan 35

2718 RS

1090 GA

6199 AE

Zoetermeer

Amsterdam

Maastricht-Airport

079 711 3500

020 888 2020

043 367 5000

www.colocenter.nl

www.colt.net/nl

www.cofely-gdfsuez.nl

info@colocenter.nl

nl.info@colt.net

120 Bedr議vengids


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Compudac

Computel Datacenter

Cyberbunker

Grutbroek 7

Gelderland

Postbus 2059

7000 AP

Schumanpark 29-31

4460 MB

Doetinchem

7300 AH

Goes

0314 375 900

Apeldoorn

www.cyberbunker.com

www.compudac.nl

055 577 2890

info@cyberbunker.com

info@compudac.nl

www.computel.nl info@computel.nl

Data Facilities Spijkenisse

Data Protectors

Databarn 1

Boyleweg 2

Zomerweg

3208 KA

4460 MH

Zekeringstraat 35

Spijkenisse

Kloetinge

088 270 0200

0113 26 9687

www.datafacilities.net

www.dataprotectors.eu

info@dfbv.net

noc@dataprotectors.eu

Datacenter Brabant

Databarn

Datacenter Arnhem

Gragtmansstraat 1b

Rivium Boulevard 62

Tivolilaan 251

5140 AL

2909 LK

6802 EG

Waalwijk

Capelle a/d IJssel

Arnhem

041 676 7210

010 750 7000

026 303 0100

www.datacenterbrabant.nl

www.databarn.nl

www.tdca.nl

info@datacenterbrabant.nl

info@databarn.nl

info@tdca.nl

1014 BV Amsterdam 010 750 7000 www.databarn.nl/nl/ info@databarn.nl

Databarn 2 Zekeringstraat 32 1014 BV Amsterdam 010 750 7000 www.databarn.nl/nl/ info@databarn.nl

Staat je datacenter niet in het overzicht, stuur dan een mail naar datacenter@sellair.nl

Bedr캐vengids 121


Datacenter & Cloud Dossier 2015

DataCenter Fryslan DCF1

DataCenter Fryslan DCF2

Datacenter Groningen

F. Haverschmidtwei 3A

Archimedesweg 3

Beneluxweg 4

8914 BC

8912 AK

9636 HV

Leeuwarden

Leeuwarden

Zuidbroek

058 844 4999

058 844 4999

050 763 0515

www.dcf.nl

www.dcf.nl

www.datacentergroningen.nl

info@dcf.nl

info@dcf.nl

info@datacentergroningen.nl

Datacenter NoordHolland

Datacenter Rotterdam

Datacenter Utrecht

Professor van der Waalstraat 1

Schuttevaerweg 48

Koningin Wilhelminaweg 471

1821 BT

3044 BB

3737 BE

Alkmaar

Rotterdam

Groenekan

072 799 9190

010 307 0440

030 242 8700

www.datacenternoordholand.nl

www.Datacenterrotterdam.nl

www.eurofiber.com/producten/

info@datacenternoordholland.nl

datacenter info@eurofiber.com

Datad / Iton Automatisering

Dataone Datacenter Wormer

Datapark Nederland

Vendelier 2D

Bruynvisweg 11

Edisonweg 10/220

3900 AJ

1531 AX

2952 AD

Veenendaal

Wormer

Alblasserdam

0318 533 400

075 711 2156

078 693 3311

www.datad.nl

www.dataone.nl

www.dataparknederland.nl

info@datad.nl

support@dataone.nl

info@dataparknederland.nl

122 Bedr캐vengids


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Datacenter Venlo

Dataplace Alblasserdam

Dataport

Marinus Dammeweg 25

Van Coulsterweg 6

Ravelijncenter 23

5928 PW

2950 AB

1785 LX

Venlo

Alblasserdam

Den Helder

077 382 8580

078 692 2222

0223 717 273

www.datacenter-venlo.nl

www.proserve.nl

www.data-port.nl

info@systemec.nl

sales@proserve.nl

info@data-port.nl

Digital Residence

Easynet DC Rotterdam

Jonkerbosplein 52

Westzeedijk 487

6503 GG

3024 EL

Nijmegen

Rotterdam

024 711 3343

020 798 9898

www.digitalresidence.nl

www.easynet.com/nl/nl/

contact@digitalresidence.nl

support@nl.easynet.net

Easynet Nederland

EcoRacks

Kaspeldreef 14

Ambachtsweg 27

1100 AC

(Bedrijventerreinnummer 4215)

Amsterdam Zuid Oost

5627 BZ

020 798 9898

Eindhoven

www.easynet.nl

040 747 0181

support@nl.easynet.net

www.ecoracks.nl info@ecoracks.nl

EKC Limmel Populierweg 150 6222 CT Maastricht 088 111 9111 www.hostfx.eu/page/faciliteiten sales@hostfx.eu uw datacenter dichtbij Staat je datacenter niet in het overzicht, stuur dan een mail naar datacenter@sellair.nl

Bedr캐vengids 123


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Ecostora

ENNE Solutions

E-Quest Datacenter

Bruchterweg 88

Westhoven 6

Schootense Dreef 26

7773 NL

6042 NV

5708 HZ

Hardenberg

Roermond

Helmond

0523 820 005

088 001 8250

0492 392 626

www.ecostora.com

www.enne-solutions.nl

www.e-quest.nl

info@ecostora.com

info@enne-solutions.nl

info@e-Quest.nl

Equinix AM1 & AM2

Equinix AM3

Luttenbergweg 4

Sciencepark 610

1101 EC

1098 XH

Amsterdam-Zuidoost

Amsterdam

020 753 7950

020 702 8500

www.equinix.nl

www.equinix.nl

sales.nl@eu.equinix.com

sales.nl@eu.equinix.com

Equinix EN1

Equinix ZW1

Ericsson NL Media Gateway

Auke Vleerstraat 1

Telfortstraat 3

Sumatralaan 45, Gateway C

7521 PE

8013 RL

1200 JB

Enschede

Zwolle

Hilversum

020 753 7950

038 851 560

035 677 5200

www.equinix.nl

www.equinix.nl

www.technicolor.com

sales.nl@eu.equinix.com

sales.nl@eu.equinix.com

sales.nl@thomson.net

EuNetworks

Eurofiber Nederland

Eurofiber/UNET

Paul van Vlissingenstraat 16

Safariweg 25 – 31

Transistorstraat 7/C

1096 BK

3502 KB

1322 CJ

Amsterdam

Maarssen

Almere

020 354 8090

030 242 8700

036 845 4545

www.eunetworks.com

www.eurofiber.com

www.unet.nl

info@eunetworks.com

info@eurofiber.com

info@unet.nl

124 Bedrijvengids


Datacenter & Cloud Dossier 2015

EvoSwitch

Global Switch

Global-E Datacenter

J.W. Lucasweg 35

Johan Huizingalaan 759

Haansbergseweg 12

1090 GM

1066 VH

5126 ZH

Haarlem

Amsterdam

Rijen

020 316 5170

020 666 6300

0161 888 877

www.evoswitch.com

www.globalswitch.com

www.global-datacenter.nl

info@evoswitch.com

info@globalswitch.com

info@global-datacenter.nl

GrafiX NOC

Green Data Systems Nederland

Capelle a/d IJssel

Rigastraat 18

Stationsplein 20

7418 EW

2907 MJ

Deventer

Capelle aan den IJssel

0570 528 700

010 264 0210

www.greendatasystems.com

www.grafix.nl

info@greendatasystems.com

info@grafix.nl

Greenhouse Datacenters

GYRO Center DC-2

I3D.Net

Industriestraat 24

Gyroscoopweg 134-140

Meent 93B

2671 CT

1042 AZ

3011 JG

Naaldwijk

Amsterdam

Rotterdam

0174 200 222

020 506 0140

010 890 0070

www.greenhousedatacenters.nl

www.datacenter-amsterdam.com

www.i3d.nl

info@greenhousedatacenters.nl

info@reasonnet.com

info@i3d.nl

Datacenter Woerden

I-DATACENTER

Intersquare

Polanerbaan 1

Monierweg 9

1e Lambertusstraat 26

3447 GN

7741 KV

5921 JS

Woerden

Coevorden

Venlo

www.ibm.com

088 0110 500

077 880 0700

www.i-datacenter.nl

www.intersquare.net

info@datacenter.nl

info@intersquare.net

Staat je datacenter niet in het overzicht, stuur dan een mail naar datacenter@sellair.nl

Bedr캐vengids 125


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Interconnect

InterDC

Interoute Managed Services Netherlands

De Steenbok 1

Josinkstraat 30

Koolhovenlaan 120

5215 MG

7547 AB

Den Bosch

Enschede

073 880 0000

053 700 9757

www.interconnect.nl

www.interdc.nl

info@interconnect.nl

info@interdc.nl

info@interoute.nl

Interxion AMS-1

Interxion AMS-2

Interxion AMS-3

Gyroscoopweg 60

Gyroscoopweg 72

Cessnalaan 1-33

1042 AC

1042 AC

1119 NJ

Amsterdam

Amsterdam

Schiphol Rijk

www.interxion.com

www.interxion.com

020 880 7700

interxion@interxion.com

interxion@interxion.com

www.interxion.com

1119 NH Schiphol-Rijk 020 454 6700 www.interoute.nl

interxion@interxion.com

126 Bedrijvengids


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Interxion AMS-5

Interxion AMS-6

Interxion AMS-7

Tupolevlaan 101

Koolhovenlaan 25

Cessnalaan 50

1119 PA

1119 NB

1119 NL

Schiphol-Rijk

Schiphol-Rijk

Schiphol-Rijk

020 880 7600

www.interxion.com

www.interxion.com

www.interxion.com

interxion@interxion.com

interxion@interxion.com

Interxion Hil-1

ISP Services

ITB2 Datacenters

Sumatralaan 45 (Mediapark)

Postbus 282

Grote Woudhuis 5

1217 GP

7000 AG

7325 WM

Hilversum

Doetinchem

Apeldoorn

+44 20 7375 7070

0314 399 900

088 482 2000

www.interxion.com

www.isp-services.nl

www.itb-kwadraat.nl

interxion@interxion.com

info@isp-services.nl

info@itb-kwadraat.nl

ITB2 Datacenters

Leaseweb

Herfordstraat 18

Mollerusweg 102

7418 EX

1090 BB

Deventer

Haarlem

088 4822 000

020 316 2880

www.itb-kwadraat.nl

www.leaseweb.nl

interxion@interxion.com

info@leaseweb.nl

Staat je datacenter niet in het overzicht, stuur dan een mail naar datacenter@sellair.nl

Bedr캐vengids 127


Datacenter & Cloud Dossier 2015

KPN CyberCenter

KPN CyberCenter

KPN CyberCenter

Aalsmeer

Almere

Amsterdam

Lakenblekerstraat 13

Rondebeltweg 62

Paalbergweg 1

1431 GE

1329 BG

1105 AG

Aalsmeer

Almere

Amsterdam-Zuidoost

0800 292 3733

0800 292 3733

0800 292 3733

www.kpn.com/colocation

www.kpn.com/colocation

www.kpn.com/colocation

info@kpn.com

info@kpn.com

info@kpn.com

KPN CyberCenter

KPN CyberCenter

KPN CyberCenter

Apeldoorn

Groningen

Haarlem

Fauststraat 1

Liverpoolweg 10

A. Hofmanweg 1

7323 BA

9744 TW

2031 BH

Apeldoorn

Groningen

Haarlem

0800 292 3733

0800 292 3733

0800 292 3733

www.kpn.com/colocation

www.kpn.com/colocation

www.kpn.com/colocation

info@kpn.com

info@kpn.com

info@kpn.com

128 Bedrijvengids


Datacenter & Cloud Dossier 2015

KPN CyberCenter

KPN CyberCenter

Level3 communications

Oude Meer

Rotterdam

Fokkerweg 300

Anthony Fokkerweg 40

Stekkenbergweg 4

1438 AN

3088 GG

Oude Meer

Rotterdam

0800 292 3733

0800 292 3733

www.kpn.com/colocation

www.kpn.com/colocation

info@kpn.com

info@kpn.com

1105 AJ Amsterdam Zuidoost 020 808 3900 www.level3.com

Linx Telecom Hullenbergweg 375 1101 CR Amsterdam Zuidoost 020 567 2000 http://linxtelecom.com/ office-locations info@linxtelecom.com

NBrIX

Nedzone Internet

Nettetal

Professor Verbernelaan 35

Drukkerij 6

Systemec Twin Datacenter

5037 AD

4651 SL

Marinus Dammeweg 25

Tilburg

Steenbergen

5928 PW

088 5367272

0167 542252

Venlo

www.nbrix.nl

www.nedzone.nl

077 382 8580

info@nbrix.nl

info@nedzone.nl

www.systemec.nl info@systemec.nl

Nikhef

PLANT hosting & co-location

Nationaal instituut voor subatomaire fysica

Donauweg 10

Science Park 105 1098 XG Amsterdam 020 592 2000 www.nikhef.nl receptie@nikhef.nl

1043 AJ Amsterdam 020 562 6626 www.planthosting.com info@plant.nl

Staat je datacenter niet in het overzicht, stuur dan een mail naar datacenter@sellair.nl

Bedr캐vengids 129


Datacenter & Cloud Dossier 2015

PowerAssist

Previder

Quatro Logic

Nieuwe Plein 3

Expolaan 50

Pleimuiden 18d

6811 KN

7550 AD

1046 AG

Arnhem

Hengelo

Amsterdam

026 2022 045

088 332 3333

020 411 9592

www.powerassist.nl

www.previder.nl

www.quatrologic.com

info@powerassist.nl

info@previder.nl

info@quatrologic.com

RAM Infotechnology

Schuberg Philis

Ptolemaeuslaan 69

Boeingavenue 271 1119 PD

3528 BR

Schiphol-Rijk

Utrecht

020 750 6500

030 239 0390

www.schubergphilis.com

www.ram.nl info@ram.nl

SARA

Serverius

Randstad 22, nummer 153

De Linge 26

1316 BM

8253 PJ

Almere

Dronten

036 523 8000

088 737 8374

www.surfsara.nl

www.serverius.nl

Serverius II

SmartDC Heerlen

SmartDC Rotterdam

Ketelskamp 10

Kloosterweg 1

Van Nelleweg 1

7942 KG

6412 CN

3044 BC

Meppel

Heerlen

Rotterdam

088 737 8303

010 890 0048

010 890 0048

www.serverius.nl

www.smartdc.net

www.smartdc.net

info@servius.net

info@SmartDC.net

info@smartdc.net

130 Bedr캐vengids


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Solcon Internetdiensten

Solcon

Superior DC

Het Spaarne 11

Laan van de Ram 39

Schootense Dreef 22a

8250 AC

7324 BW

5708 HZ

Dronten

Apeldoorn

Helmond

088 003 2222

088 0032 525

0492 520 095

www.solcon.nl

www.solcon.nl

www.superior.nl

info@solcon.nl

info@solcon.nl

info@superior.nl

Superior

Switch Datacenter

Systemec Datacenter

Steenovenlaan 1

Amsterdam

Marinus Dammeweg 25

5708 HN

Lemelerbergweg 28

5928 PW

Helmond

1101 AH

Venlo

0492 468 006

Amsterdam

077 382 8580

www.superior.nl

020 691 6424

www.systemec.nl

info@superior.nl

www.switchdatacenters.com/nl/

info@systemec.nl

TCN Data Hotel

TCN Data Hotels

Eemsdelta

Zernikelaan 16

Huibertgatweg 2

9747 AA

9979 XZ

Groningen

Eemshaven

088 011 6900

088 011 6900

www.tcndatahotels.com

www.tcndatahotels.com

info@tcndatahotels.com

info@tcndatahotels.com

TDCA

TelecityGroup

The Datacenter Group

Tivolilaan 251

H.J.E. Wenckebachweg 127

Amsterdam (DGA)

6802 EG

1096 AM

Kabelweg 48a

Arnhem

Amsterdam

1014 BB

026 3030 100

020 564 0800

Amsterdam

www.tdca.nl

www.telecitygroup.nl

020 486 9773

info@tdca.nl

info@nl.infotelecity.com

www.nxs.nl info@nxs.nl

Staat je datacenter niet in het overzicht, stuur dan een mail naar datacenter@sellair.nl

Bedr캐vengids 131


Datacenter & Cloud Dossier 2015

The Datacenter Group

Unilogic Networks

Vancis

Delft (TDCG)

Bergerweg 110

Science Park 408

Heertjeslaan 1

6135 KD

1098 XH

2629 JD

Sittard 046 457 1830

Amsterdam

Delft

www.unilogic.nl

020 560 6600

020 486 9773

verkoop@unilogic.nl

www.vancis.nl

www.thedatacentergroup.nl

sales@vancis.nl

info@tdcg.nl

Verizon Terremark

Verizon Terremark

Kuppersweg 75

Schiphol

1741 VP

Cateringweg 5

Haarlem

1069 AK

020 719 7700

Schiphol

www.terremark.com

020 719 7700

info@terremark.com

www.terremark.com

We-Dare

Xcellent ICT Groep

ZeelandNet Zakelijk

Vlaardingweg 62

Maanlander 39

Poelendaelesingel 10

2909 LK

3824 MN

4335 JA

Rotterdam

Amersfoort

Middelburg

010 750 7000

033 461 6464

0113 377 778

www.we-dare.net

www.xcellent.nl

www.zeelandnet.nl/zakelijk/

sales@we-dare.net

info@xcellent.nl

beheer@zeelandnet.nl

132 Bedr캐vengids

Staat je datacenter niet in het overzicht, stuur dan een mail naar datacenter@sellair.nl


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Datacenters in kaart Groningen Datacenters per stad

Leeuwarden

Stad

Assen

15-20 10-15 5-10 2-5

Zwolle

1

Amsterdam

Den Haag

Lelystad

Utrecht Arnhem

Rotterdam Breda Middelburg

Eindhoven

Maastricht

Datacenters in kaart 133


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Alticom B.V.

BEDRIJFSINFO

BEDRIJFSGEGEVENS

KVK nummer: ..............................................................................................................................................34285180 Jaar van oprichting:..............................................................................................................................................2007 Bedrijfsentiteit:....................................................................................................................................................... B.V. Nationaliteit / Internationale onderneming: .................................................................................................... Nederlands Onderdeel groep / holding: ............................................................................................................. Alticom Holding B.V. Focus Nederland / buitenland als %: ............................................................................................................100% / 0% Focus Nationaal / regionaal als %: .................................................................................................................. Nationaal Aantal medewerkers:................................................................................................................................................15 Hoofdkantoor: ...................................................................................................................................................Meppel

Alticom B.V. (Hoofdkantoor) Blankenstein 302 7943 PM Meppel

POSTADRES

STROOM

Aantal locaties Nederland: 24 Aantal locaties buitenland: 0 Bouwjaar locaties: Van 1957 t/m 1989 Oppervlakte m² datavloer per locatie: 40 t/m 585 m² Totaal oppervlakte m² datavloer: Circa 4.500 m²

Totaal vermogen: .............................................................................................................van 100 tot en met 1260 MW Redundancy (N, N+1, 2N):......................................................................................................................Conform Tier III Hoeveelheid vermogen leverbaar per rack:.................................................................................................. 1 tot 20 kVA Aanwezigheid 48V:...................................................................................................................................... Op verzoek Aanwezigheid 230V:................................................................................................................................................. Ja Aanwezigheid 400V:................................................................................................................................................. Ja

CONNECTIVITEIT Carrierneutraal:........................................................................................................................................................ Ja Hoeveel Fiber Carriers: ......................................................................................................................................... Tot 2 Welke Fiber Carriers: ...........................................................................................Eurofiber (redundant), KPN (redundant) Hoeveel IP providers: ...................................................................................................................... Van 1 tot en met 40

MILIEU PUE waarde : ...................................................................................................................................................... < 1,2 Groene stroom: ............................................................................................................................... Ja, 100% NL WIND Plaatsing rack in corridor: ......................................................................................................................................... Ja Temperatuur op datavloer: ...................................................................................................................20 tot 27 graden

SUPPORT Remote hands tijdens kantoor uren: ............................................................................................................. Op verzoek Remote hands aanwezig 24x7: .................................................................................................................... Op verzoek Verhuur kantoor/werkruimte:........................................................................................................................ Op verzoek Welke overige diensten worden geleverd en door wie: .........................................................................................Hosting 24/7 toegankelijk zonder meerkosten: ........................................................................................................................ ja

OVERIG Welke certificeringen en voor welke activiteiten gelden deze: ...............conformiteitsverklaring Tier III, ISO9001, ISO27001 Zijn er (recente) Audit rapporten beschikbaar: ...........................................................................................Ja, op verzoek Aangesloten bij (branche-)vereniging(en): ......................................................................................................... Green IT Gewonnen prijzen / awards:......... 3e plaats DC NL Inventarisatie gebruik type energieproduct van commerciële datacentra Datavloerhoogte t.o.v. NAP:..........................................................................................................................> 15 meter

134 Alticom

Blankenstein 302 7943 PM Meppel Nederland

DATACENTERS ALGEMEEN

CONTACTGEGEVENS Tel: 0522 243428 Fax: 0522 243438 datacenters@alticom.nl www.alticomdatacenters.nl

CONTACTPERSONEN Ed Boerema CEO Robin Verlangen Directeur Marketing & Sales Floris de Kievit Salesmanager Datacenters


Datacenter & Cloud Dossier 2015

De karakteristieke mediatorens van Alticom

Elke verdieping een autonoom datacenter Door Rashid Niamat

Alticom exploiteert 24 datacenters in Nederland die zijn ondergebracht in de karakteristieke mediatorens die door het hele land staan opgesteld. De fijnmazigheid van dit aanbod is uniek. Geografisch gezien zal een klant nooit meer dan dertig tot veertig kilometer van een datacenter verwijderd zijn. Deze fijnmazigheid leidt ertoe dat Alticom de juiste partner is voor bedrijven en instellingen die data op één of meerdere locaties onderbrengen om zo te voldoen aan de eisen voor business continuity of graag werken met een twin datacenter.

‘Onze focus ligt op slimme en langetermijnoplossingen voor het totale datamanagementvraagstuk van de klant’

Een belangrijke reden om voor Alticom te kiezen is de mogelijkheid te besparen op energiekosten. Omdat de datacenters in torens zijn ondergebracht, kan voor de koeling bijna altijd worden volstaan met free-air cooling. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing op de kosten. Robin Verlangen, verantwoordelijk voor marketing en sales bij Alticom, legt uit: “Een van de vuistregels voor het stroomverbruik in datacenters is dat koelen evenveel energie kost als nodig is voor de servers. Bij free-air cooling kan tot 98 procent worden bespaard op de kosten van koeling en daardoor is de totale energierekening van de klant tot wel vijftig procent lager.” Free-air cooling is zo effectief dat Alticom in 2013 slechts 26 uur gebruik heeft gemaakt van mechanische koeling. Het is niet alleen het grote aantal datacenterlocaties en de slimme koeling waarmee Alticom zich onderscheidt van de concur-

De 24 mediatorens van Alticom.

rentie. De architectuur van de torens maakt een modulaire opbouw van de datacenters mogelijk. Elke verdieping is een autonoom datacenter waarbij desgewenst zowel fysieke toegang, stroom, koeling als connectiviteit volledig gescheiden zijn van de overige vloeren. Een eigen verdieping huren in een van de mediatorens van Alticom is al mogelijk vanaf acht racks. Elke nieuw opgeleverde vloer biedt daarbij de mogelijkheid de nieuwste technieken toe te passen. Met deze benadering kan Alticom permanent inspelen op de wensen van klanten die steeds vaker een eigen afgescheiden en optimaal beveiligde ruimte verlangen, maar dat wel in combinatie met een hoge mate van flexibiliteit. Verlangen: “Deze manier van werken vatten we samen met het begrip Smart save uw data. Daar zijn we trots op en daarom maakt het ook integraal deel uit van onze corporate statement.”

Trackrecord

Of het nu gaat om het voldoen aan de hoogste eisen voor veiligheid en beschikbaarheid of het slim inrichten van een dedicated datacenter vloer, bij Alticom staan specialisten klaar om veeleisende klantgroepen, zoals overheden, verzekeraars, mediabedrijven, zorginstellingen en onderwijs, te voorzien van de gewenste oplossingen. Verlangen: “Alticom geldt als een bescheiden partij die weinig de publiciteit opzoekt, maar daarbij kan bogen op een uniek trackrecord. Onze focus ligt op slimme en langetermijnoplossingen voor het totale datamanagementvraagstuk van de klant. Dat die focus succesvol is, blijkt uit het feit dat Alticom sinds 2007, het jaar dat het zelfstandig werd, geen churn kent. Ook in dat opzicht is er sprake van een bedrijf met bijzondere, zo niet ongeëvenaarde, prestaties.” 

Alticom 135


Datacenter & Cloud Dossier 2014

31% van de decision makers in IT vindt trainen voor een marathon makkelijker dan hun bedrijfstoepassingen migreren naar de cloud.* Die kennen duidelijk BT Compute nog niet.

BT Compute stoomt uw organisatie klaar voor de cloud. Door processen sneller en gestroomlijnder te maken. Door applicaties, externe en interne clouds perfect af te stemmen op wat u nodig heeft. Zo bereiden we uw organisatie perfect voor op de continu veranderende uitdagingen van morgen. En ondertussen â&#x20AC;Ś houdt u nog tijd en zin over voor iets anders: voor die marathontraining bijvoorbeeld.

Ontdek hoe BT Compute u helpt op www.bt.com/nl/btcompute 18 | Datacenterprofielen

* Cisco Global Cloud Networking Survey, een enquĂŞte bij 1300 IT-professionals in 13 landen.


Datacenter & Cloud Dossier 2015

BT

BEDRIJFSINFO KVK nummer: ..............................................................................................................................................33296214 Jaar van oprichting:..............................................................................................................................................1989 Bedrijfsentiteit:....................................................................................................................................................... N.V. Nationaliteit / Internationale onderneming: .............................................................................................................. Brits Onderdeel groep / holding: .............................................................................................................................BT Group Focus Nederland / buitenland als %: ......................................................................................................100 % / 100 % Focus Nationaal / regionaal als %: .........................................................................................................100 % / 100 % Aantal medewerkers:............................................................................................................................. 1200 (Benelux) Hoofdkantoor: .............................................................................................................................................Amsterdam

STROOM Totaal vermogen: .............................................................................. 2 locaties met 2x 8MW en 1 locatie met 2x 10MW Redundancy:......................................................................................................................................................... N+1 Hoeveelheid vermogen leverbaar per rack:.................................................................Van 2 kW tot en met 7 kW per rack Aanwezigheid 48V:................................................................................................................................................... Ja Aanwezigheid 230V:................................................................................................................................................. Ja Aanwezigheid 400V:................................................................................................................................................. Ja

CONNECTIVITEIT Carrierneutraal:........................................................................................................................................................ Ja Hoeveel Fiber Carriers: ................................................................................................................ Van 2 tot 6 per locatie Welke Fiber Carriers: ........................................................................................ BT, Colt, Eurofiber, KPN, Tele2 en Verizon Hoeveel IP providers: ................................................................................................................... Van 2 tot 6 per locatie Welke IP providers: .......................................................................................... BT, Colt, Eurofiber, KPN, Tele2 en Verizon Hoeveel Internet Exchanges: .......................................................................................................................................1 Welke Internet Exchanges:.................................................................................................................................AMS-IX

MILIEU PUE waarde: .....................................................................................................Afhankelijk van de locatie ~1,3 tot ~1,7 Groene stroom: ........................................................................................................................................................ Ja Plaatsing rack in corridor: ......................................................................................................................................... Ja Temperatuur op datavloer: ........................................... Afhankelijk van de locatie, 25 (+/- 2 graden) of 19 (+/- 3 graden)

BEDRIJFSGEGEVENS BT Nederland N. V. Herikerbergweg 2 1101 CM Amsterdam

POSTADRES

Postbus 120008 1100 AA Amsterdam Zuid-Oost Nederland

DATACENTER ALGEMEEN Aantal locaties Nederland: 3 Aantal locaties buitenland: 43 Bouwjaar locatie(s): Van 1999 t/m 2014 Oppervlakte m² datavloer per locatie: Van 1.200 m2 t/m 4.179 m2 Totaal oppervlakte m² datavloer: 8.270 m2

CONTACTGEGEVENS Tel: 088 212 8000 info.benelux@bt.com www.bt.nl

CONTACTPERSONEN Maurice Nettesheim Sr. Portfolio Manager BT Compute Dominiek Vandierendonck Sales Director BT Benelux Voor meer informatie rondom zaken als luchtvochtigheid, security, floorload, fire supression, backupsystems etc. zie de opvraagbare site biografie.

SUPPORT Remote hands tijdens kantoor uren: .......................................................................................................................... Ja Remote hands aanwezig 24x7: ................................................................................................................................. Ja Wat voor specialisme, soort klanten: BT richt zich met name op multinationals, grote nationale ondernemingen en overheidsorganisaties. Verhuur kantoor/werkruimte: Ja, mogelijk als tijdelijke ruimte. Bijvoorbeeld als onderdeel van een Distaster Recovery oplossing. Welke overige diensten worden geleverd en door wie: Hosting, storage, back-up, telehousing, cloud-diensten evenals storage en staging. Andere datacenterdiensten zijn onder andere project management, design, consultancy & integration, remote projects (unpack, rack, stack, patch, labelling) en disaster recovery. Daarnaast levert BT een breed portfolio aan spraak-, netwerk- en IT-diensten aan overheden en bedrijven. 24/7 toegankelijk zonder meerkosten: ....................................................................................................................... Ja

OVERIG Welke certificeringen en voor welke activiteiten gelden deze: .... ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 27001, ISAE 3402 Aangesloten bij (branche-)vereniging(en): .................................................................................................Nederland ICT Gewonnen prijzen / awards: 2013 - Current Analysis rate BT Compute ‘Very Strong’ in Global Market / 2013 - BT improves leading position in cloud computing report / 2013 - ranked third largest Global Cloud provider / 2012 - BT wins ‘best cloud provider to the buy-side’ award / 2012 - Waters Rankings 2012: Best Data Centre Provider Datavloerhoogte t.o.v. NAP:............................ Alle drie de locaties (behalve Rotterdam) boven NAP + verhoogde datavloer

BT Nederland N.V. 137


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Maurice Nettesheim, senior portfolio manager BT Compute

‘Onze datacenters voorzien in de hybride behoefte’ Door Ferry Waterkamp

Geworteld in de wereld van de telefonie is BT gewend om samen te werken. “Het telefonienetwerk was ook een samenwerking tussen verschillende bedrijven”, aldus Maurice Nettesheim, senior portfolio manager BT Compute. Vanuit diezelfde filosofie rolt BT nu ook ‘de cloud’ uit over een netwerk dat is opgebouwd uit meer dan 45 datacenters wereldwijd en koppelingen biedt naar de publieke clouddiensten van derde partijen. “BT is erop gericht om de behoefte van de klant in te vullen vanuit het hybride cloudmodel.”

“Als een applicatie heel belangrijk is voor je business, moet je de beschikbaarheid van die applicatie niet afhankelijk maken van één datacenter”, vindt Maurice Nettesheim van BT. Exact om die reden heeft BT zijn datacenters in bijvoorbeeld Amsterdam en Nieuwegein als ‘twins’ opgezet, zo begrijpen we van de senior portfolio manager. Een applicatie of een private cloudplatform dat specifiek voor een klant is gebouwd, kan daardoor in beide datacenters draaien. “Afhankelijk van de beschikbaarheid laten we de gebruikers naar het ene danwel het andere datacenter gaan. Door deze redundantie in te bouwen, kun je zowel geplande als ongeplande downtime opvangen en ben je niet meer afhankelijk van de beschikbaarheid van één datacenter.”

Redundantie naar de cloud

‘Amsterdam’ en ‘Nieuwegein’ – waarvan de capaciteit momenteel met dertig procent wordt uitgebreid – zijn slechts twee van de in totaal ruim 45 datacenters waarover BT in twintig landen beschikt. Een recente toevoeging aan dit wereldwijde netwerk is het datacenter in Rotterdam dat begin dit jaar de deuren opende. De klanten die zijn aangesloten op de clouddienstverlening van BT kunnen via de portal van BT zelf aangeven in welke ‘availability zone’ een virtuele machine moet staan of waar data moeten worden opgeslagen.

138 BT Compute

“Een trend die je ziet, is dat redundantie als het ware naar de cloud gaat”, constateert Nettesheim dan ook. “Als het ene datacenter het niet meer doet, pak je gewoon het volgende datacenter.” Deze aanpak werkt volgens de senior portfolio manager goed voor applicaties die ‘geschikt zijn voor de cloud’. “De realiteit is echter dat heel veel bedrijven nog applicaties hebben die nog niet geschikt zijn voor de cloud en dat voorlopig ook niet zullen zijn. Dan kom je in het hybride cloudscenario terecht waarin het mogelijk moet zijn om legacy applicaties te laten landen op een traditionele infrastructuur en flexibel capaciteit toe te voegen door gebruik te maken van cloudcomputing. Dan is het handig als je datacenters hebt waarin je traditionele, private oplossingen en ‘cloud’ naast elkaar kunt zetten zodat je heel snel logische en fysieke koppelingen kunt maken tussen die twee omgevingen. Dat is ook precies hoe wij onze datacenters inrichten; niet specifiek voor de cloud maar juist om te voorzien in de hybride behoefte.”

IaaS, PaaS en SaaS

Naast traditionele housing en de mogelijk om door BT een private cloud in te laten richten, biedt BT met ‘Cloud Compute’ een geautomatiseerd aanbod van gevirtualiseerde server- en opslagcapaciteit en connectiviteit op vooraf ingerichte cloudplatformen. “Cloud Compute is ons

Infrastructure-as-a-Service-aanbod”, legt Nettesheim uit. “Klanten nemen de services op basis van pay-per-use af via een gedeeld platform dat wij voor de klant bouwen en beheren. Bovenop dit platform kunnen we nog technical application managementservices leveren, waarbij we voor zeer specifieke applicaties nauw samenwerken met de softwareleverancier.”

‘Dat is precies hoe

wij onze datacenters inrichten: niet

specifiek voor de

cloud maar juist om te voorzien in de

hybride behoefte’

“IaaS kunnen we verder uitbreiden door er bijvoorbeeld ook de databases en middleware bij te leveren”, vervolgt Nettesheim. Daarnaast biedt BT een reeks aan Softwareas-a-Service-diensten. Voorbeelden daarvan zijn de proxy-services en een ‘Desktopas-a-Service’ die BT via de cloud aanbiedt,


Datacenter & Cloud Dossier 2015

maar bijvoorbeeld ook Microsoft Lync 2013 en Cisco’s HCS (Hosted Collaboration Solution)-gebaseerde oplossingen. “Met partners zijn we nu bezig om de ‘application store’ verder uit te bouwen. Een goed voorbeeld hiervan is de BT for Life Sciences Workbench die R&D-afdelingen van farmaciebedrijven toegang geeft tot een complete toolkit en datasets voor hun onderzoek.”

‘Voor de Total Cost

of Ownership is het

goed om verschillende contractvormen te

kiezen voor de stabiele core IT-omgeving en de flexibele schil die pieken en tijdelijke

projecten opvangt’

Koppelen

De verschillende platformen die een klant in gebruik heeft, kunnen binnen het datacenter direct aan elkaar worden gekoppeld met BT’s Cloud Connect Service. Nettesheim: “Op die manier kun je aan je private gedeelte flexibel resources uit de cloud toevoegen, of applicaties die draaien op een Private Compute-platform – dat door BT specifiek is ingericht voor de klant – koppelen aan applicaties in de BT-cloud.” “Maar met ons Connect-platform kunnen we ook koppelen met de clouddiensten van derde partijen, zoals Azure van Microsoft”, vervolgt Nettesheim. “Voor de klant zijn er verschillende cloudoplossingen beschikbaar en die hoeven niet allemaal bij BT te worden afgenomen. Onze roots liggen in de telecomwereld en dan ben je gewend om met andere partijen samen te werken; ook het telefonienetwerk was een samenwerking tussen verschillende bedrijven. Hetzelfde zie je nu ook weer bij de cloud gebeuren. Het gehele plaatje maakt het voor de klant heel flexibel om voor elke applicatie de juiste cloud- of voor de juiste Compute-oplossing te kiezen.”

Geen transitie

“BT is erop gericht om de behoefte van de klant in te vullen vanuit het hybride cloudmodel”, aldus Nettesheim. Als voorbeeld geeft hij ‘een klant die veel voor de onderwijsmarkt doet’ en de transitie heeft

Fotografie: Paul Teixeira Maurice Nettesheim

doorgemaakt van papieren boeken naar digitale content. “Om die digitale content uit te leveren, heeft deze klant een specifieke applicatie die staat op het Private Computeplatform van BT. Om de traditionele pieken aan het begin van ieder schooljaar op te vangen, wordt vanuit de BT-cloud tijdelijk extra capaciteit toegevoegd aan dat platform.” “De hybride cloud is in onze visie geen transitie maar zal er de komende vijf jaar blijven”, besluit Nettesheim. “Als je kijkt naar onze klanten, dan staan er systemen die soms al vijftien of twintig jaar in de lucht zijn en dat nog zeker vijf jaar zullen blijven. Die systemen hebben zich bewezen en zijn nog

steeds waardevol. De businesscase draait dan niet zozeer om de complete migratie van een applicatie richting de cloud, maar gaat erom de cloud toe te voegen aan bestaande applicaties voor een flexibele voorkant of nieuwe functionaliteit. Daarnaast zien we de eerste generatie klanten alweer applicaties overzetten van publieke cloudnaar Private Compute-oplossingen. Het is namelijk vaak handig om te starten in de publieke cloud als de IT-behoefte nog niet helemaal duidelijk is. Als de IT-behoefte van een applicatie constant is, is vervolgens een TCO-verlaging te realiseren door een meerjarig Private Compute-contract af te sluiten. Dan hoef je ook niet de premie te betalen die hangt aan flexibiliteit.” 

BT Compute 139


Datacenter & Cloud Dossier 2015

DataCenter Fryslân BV

BEDRIJFSINFO

BEDRIJFSGEGEVENS

KVK nummer: ................................................................................................................................................1123405 Jaar van oprichting:..............................................................................................................................................2008 Bedrijfsentiteit:.........................................................................................................................................................BV Nationaliteit / Internationale onderneming: ........................................... Nationaliteit: NL; geen internationale onderneming Onderdeel groep / holding: ...................................................................................... Ja, onderdeel van een familiebedrijf Focus Nederland / buitenland als %: ................................................................................................................95%/5% Focus Nationaal / regionaal als %: .................................................................................................................75%/25% Aantal medewerkers:................................................................................................................................................12 Hoofdkantoor: ............................................................................................................................................Leeuwarden

DataCenter Fryslan BV F. Haverschmidtwei 3 8914 BC Leeuwarden

POSTADRES

STROOM

Aantal locaties Nederland: 2 Aantal locaties buitenland: 0 Bouwjaar locatie(‘s): DCF1: 2008 DCF2: 2014 Oppervlakte m² datavloer per locatie: DCF1: 300 m2 DCF2: 300 m2 Totaal oppervlakte m² datavloer: 600 m2

Totaal vermogen: ............................................................................................................DCF1: 0,3 MW DCF2: 0,3 MW Redundancy (N, N+1, 2N):........................................................................................................ DCF1: N+1; DCF2: N+1 Hoeveelheid vermogen leverbaar per rack:...................................2,5kW standaard, 5kW max zonder geforceerde koeling Aanwezigheid 48V:.................................................................................................................................................Nee Aanwezigheid 230V:................................................................................................................................................. Ja Aanwezigheid 400V:................................................................................................................................................. Ja

CONNECTIVITEIT Carrierneutraal:........................................................................................................................................................ Ja Hoeveel Fiber Carriers: ...............................................................................................................................................7 Welke Fiber Carriers: ............. Stadsring, KPN, UPC, Ziggo, Relined, Eurofiber, eigen fiber tussen beide datacenter locaties. Hoeveel IP providers: ..................................................................................................................................................4 Welke IP providers: ............................................................................................ KPN, UPC, Ziggo, DataDiensten Fryslan

MILIEU Groene stroom: ........................................................................................................................................................ Ja Plaatsing rack in corridor: ......................................................................................................................................... Ja Temperatuur op datavloer: ............................................................................................................................ 21 graden

SUPPORT Remote hands tijdens kantoor uren: .......................................................................................................................... Ja Remote hands aanwezig 24x7: ................................................................................................................................. Ja Wat voor specialisme, soort klanten:...................................................................................... Gezondheidszorg, overheid Verhuur kantoor/werkruimte:..................................................................................................................................... Ja 24/7 toegankelijk zonder meerkosten: ....................................................................................................................... Ja

OVERIG Welke certificeringen en voor welke activiteiten gelden deze: ....... ISO27001, De levering van datacenter housing diensten gericht op het voorzien van de continuiteit en beschikbaarheid van koeling, stroomvoorziening en vloeroppervlak. Zijn er (recente) Audit rapporten beschikbaar: ............................................................................................................ Ja Aangesloten bij (branche-)vereniging(en): ........................................................................................................ICT office Datavloerhoogte t.o.v. NAP:..................................................................................................................................1,7 m DataCenter heeft de beschikking over glasvezel in eigen beheer tussen beide datacenter locaties voor invulling van het twin datacenterconcept.

140 Datacenter Fryslân

F. Haverschmidtwei 3 8914 BC Leeuwarden Nederland

DATACENTER ALGEMEEN

CONTACTGEGEVENS Tel: +31(0)58 - 8 444 999 Fax: +31(0)58 - 8 444 995 info@dcf.nl www.dcf.nl

CONTACTPERSONEN Arnoud Annema Eerste contactpersoon Else Maria van der Meulen Algemeen directeur Arnoud Annema Commercieel directeur Arnoud Annema Communicatie manager Arnoud Annema Marketing manager René Koopman Technisch directeur Sandra Korb Office manager


Datacenter & Cloud Dossier 2015 Team DataCenter Fryslân.

Arnoud Annema van DataCenter Fryslân:

‘Broedplaats voor ICT-activiteiten in het Friese’ Door Rashid Niamat

De geschiedenis van DataCenter Fryslân gaat terug tot het begin van deze eeuw. Toen ontstond een initiatief vanuit onder andere het Medisch Centrum Leeuwarden voor een glasvezelring rond Leeuwarden. Om een glasvezelring zinvol te kunnen exploiteren, is een vaste locatie nodig. Die basis staat nu bekend als DataCenter Fryslân.

DataCenter Fryslân zou meer worden dan alleen een knooppunt voor infrastructuur. Het moest, in de woorden van Arnoud Annema, manager marketing & sales bij DataCenter Fryslân, onderdeel worden van ‘de broedplaats voor alle ICT-activiteiten in het Friese’. Ook Friesland kreeg echter vanaf 2002 te maken met het leeglopen van de internetzeepbel; het meest zichtbaar was dat op de locatie waar het toenmalige datacenter was gevestigd, in Crystalic, de glazen piramide van Leeuwarden. Het leeglopen van de zeepbel zorgde ervoor dat de beoogde medegebruikers van dat gebouw er nooit zijn gekomen. Dit heeft er mede toe geleid dat men sinds 2008 gebruikmaakt van een nieuw gebouw, het huidige DataCenter Fryslân.

Tweede locatie

Met een oppervlak van vierhonderd vierkante meter is het datacenter niet bijzonder groot, maar het voldoet uitstekend aan de eisen van stabiele groei en dito omzetontwikkeling. Anno 2013 kwamen de grenzen echter in zicht. Annema: “Het datacenter zat op een haar en snaar na vol, dus we moesten gaan kijken naar alternatieven: uitbouw van de bestaande ruimte of een

andere locatie. Met de aankoop van het datacenter van de Friesland Bank hebben we nu een tweede locatie waarmee de oppervlakte is verdubbeld.” Hiermee kan DataCenter Fryslân aan twee eisen van de klanten voldoen: er komt meer ruimte beschikbaar en het toenemend aantal vragen over continuïteit en beschikbaarheid kunnen positief worden beantwoord. Annema: “Klanten zien in dat data en applicaties verspreiden over twee locaties gewoon beter is.” Maar aan die klantwens is een tariefstelling verbonden waardoor het exploiteren van twee ver uiteenliggende locaties onrealiseerbaar is. DataCenter Fryslân heeft daarom voor een praktische en toch heel betrouwbare oplossing gekozen. De twee locaties zijn voorzien van een dubbele en gescheiden glasvezelring en elk staat op een eigen 10 kV-ring. Men biedt zo een twin datacenter in eigen beheer op een schaal die aansluit op de behoefte van de meeste klanten uit de regio.

Familiebedrijf met ambities

De link van DataCenter Fryslân met de regio komt veelvuldig terug. Vanaf het eerste plan tot huidige uitbreiding, bij alles is duidelijk

‘Klanten zien in dat data en applicaties verspreiden over twee locaties gewoon beter is’

dat het bedrijf een sterk binding heeft met de regio. Annema: “Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het regionale karakter. Beide vullen we ook actief in.” Die houding kenmerkt een bedrijf dat in de basis een familiebedrijf is en oog heeft voor de belangen van alle stakeholders, waartoe zowel personeel als de klanten worden gerekend. DataCenter Fryslân bedient naast overheden, onderwijs en zorg een gemêleerd gezelschap van klanten, waaronder hosters en (inter-) nationaal opererende bedrijven die in de Friese hoofdstad het hoofdkantoor dan wel veel klanten hebben. Mede door de focus op stakeholders en de noordelijke regio komt het bedrijf eerder bescheiden dan ambitieus over. Toch heeft DataCenter Fryslân wel terdege ambities. Dat blijkt vooral uit het twin datacenter, waarbij sprake is van het gefaseerd uitbreiden op basis van stijgende klantvraag. Op die manier wil men bestaande en nieuwe klanten goed geprijsde en betrouwbare oplossingen voor storage, SaaS-applicaties en overige hosting services blijven bieden en dus een herkenbaar stabiele betrouwbare partner blijven. 

DataCenter Fryslân BV 141


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Datacenter Groningen B.V.

BEDRIJFSINFO

BEDRIJFSGEGEVENS

KVK nummer: ..............................................................................................................................................50632760 Jaar van oprichting:..............................................................................................................................................2010 Bedrijfsentiteit:....................................................................................................................................................... B.V. Nationaliteit / Internationale onderneming: .................................................................................................... Nederlands Focus Nederland / buitenland als %: ............................................................................................................100% / 0% Focus Nationaal / regionaal als %: ..........................................................................................................100 % / 100% Aantal medewerkers:..................................................................................................................................................4 Hoofdkantoor: ............................................................................................................................................... Zuidbroek

Datacenter Groningen B.V. Beneluxweg 4 9636 HV Zuidbroek

STROOM

DATACENTER ALGEMEEN

Totaal vermogen: ............................................................................................................................................ 600 kVa Redundancy (N, N+1, 2N):..................................................................................................................................... N+1 Hoeveelheid vermogen leverbaar per rack:....................................................................................................16/32 Amp Aanwezigheid 48V:................................................................................................................................................... Ja Aanwezigheid 230V:................................................................................................................................................. Ja Aanwezigheid 400V:................................................................................................................................................. Ja

Aantal locaties Nederland: 1 Aantal locaties buitenland: 0 Bouwjaar locatie(‘s): 2010 Oppervlakte m² datavloer per locatie: 250 m² Totaal oppervlakte m² datavloer: 250 m²

CONNECTIVITEIT

Tel: 050 763 0515 info@datacentergroningen.nl www.datacentergroningen.nl

Carrierneutraal:........................................................................................................................................................ Ja Hoeveel Fiber Carriers: ...............................................................................................................................................4 Welke Fiber Carriers: ...............................................................................................................Ziggo, KPN, Relined, TDC Hoeveel IP providers: ..................................................................................................................................................6 Welke IP providers: ............................................................... Datacenter Groningen, Oso, Openpeering, Ziggo, KPN, TDC Hoeveel Internet Exchanges: .......................................................................................................................................2 Welke Internet Exchanges:............................................................................................................................ NDIX, NLIX

MILIEU PUE waarde: .....................................................................................................................................................1,2/1,4 Groene stroom: .............................................................................................................................................Ja, Innova Plaatsing rack in corridor: .....................................................................................................................Reeds aanwezig Temperatuur op datavloer: .................................................................................................... Ashrae norm 2008 23-27

SUPPORT Remote hands tijdens kantoor uren: .......................................................................................................................... Ja Remote hands aanwezig 24x7: .................................................................................................................. Op aanvraag Wat voor specialisme, soort klanten:...............................................................................................ICT, Hosting, Telecom Verhuur kantoor/werkruimte:............................................................................................................................ Mogelijk 24/7 toegankelijk zonder meerkosten: ....................................................................................................................... Ja

OVERIG Welke certificeringen en voor welke activiteiten gelden deze: ............................................................... ISO 9001 /27001 Zijn er (recente) Audit rapporten beschikbaar: ............................................................................................................ Ja Aangesloten bij (branche-)vereniging(en): ................................................................. DDA (Dutch Datacenter Association) Datavloerhoogte t.o.v. NAP:............................................................................................................................ 1,6 meter

142 Datacenter Groningen B.V.

POSTADRES

Beneluxweg 4 9636 HV Zuidbroek Nederland

CONTACTGEGEVENS

CONTACTPERSONEN Andrew van der Haar Algemeen Directeur


Datacenter & Cloud Dossier 2015

InterDC

BEDRIJFSINFO

BEDRIJFSGEGEVENS

KVK nummer: ..............................................................................................................................................08135503 Jaar van oprichting:..............................................................................................................................................2005 Bedrijfsentiteit:.........................................................................................................................................................CV Nationaliteit / Internationale onderneming: ....................................................................................................... Nationaal Onderdeel groep / holding: ........................................................................................................................... InterRacks Focus Nederland / buitenland als %: ............................................................................................................90% / 10% Focus Nationaal / regionaal als %: ...............................................................................................................30% / 70% Aantal medewerkers:..................................................................................................................................................4 Hoofdkantoor: ............................................................................................................................................... Enschede

InterDC Josinkstraat 30 7547 AB Enschede

POSTADRES

STROOM

DATACENTER ALGEMEEN

Totaal vermogen: .............................................................................................................................. 0.2 MW (200 kW) Redundancy:......................................................................................................................................................... N+1 Hoeveelheid vermogen leverbaar per rack:............................................................................................................. 4 kW Aanwezigheid 48V:.................................................................................................................................................Nee Aanwezigheid 230V:................................................................................................................................................. Ja Aanwezigheid 400V:............................................................................................................................................. Optie

Aantal locaties Nederland: 1 Bouwjaar locatie(‘s): 2011 Oppervlakte m² datavloer per locatie: 120 m² Totaal oppervlakte m² datavloer: 120 m²

CONNECTIVITEIT Carrierneutraal:........................................................................................................................................................ Ja Hoeveel Fiber Carriers: ...............................................................................................................................................2 Welke Fiber Carriers: ..............................................................................................................................Eurofiber, Trent Hoeveel IP providers: ..................................................................................................................................................2 Welke IP providers: .....................................................................................InterRacks, Breedband Nederland (q1 2015) Hoeveel Internet Exchanges: .......................................................................................................................................0

InterDC

Josinkstraat 28 7547 AB Enschede Nederland

CONTACTGEGEVENS Tel: 053 7009757 info@interdc.nl www.interdc.nl

CONTACTPERSONEN Roland Kamphuis Algemeen Directeur

MILIEU PUE waarde: ...........................................................................................................................................................1.3 Groene stroom: ........................................................................................................................................................ Ja Plaatsing rack in corridor: ......................................................................................................................................... Ja Temperatuur op datavloer: ............................................................................................................................ 24 graden

SUPPORT Remote hands tijdens kantoor uren: .......................................................................................................................... Ja Remote hands aanwezig 24x7: ................................................................................................................................. Ja Wat voor specialisme, soort klanten:........................................................................................Windows & Linux certified Verhuur kantoor/werkruimte:..................................................................................................................................... Ja Welke overige diensten worden geleverd en door wie: ..................................Vergaderruimte, kantine (gratis koffie & thee) 24/7 toegankelijk zonder meerkosten: ....................................................................................................................... Ja

OVERIG Welke certificeringen en voor welke activiteiten gelden deze: ..........................................................................ISO 27001 Zijn er (recente) Audit rapporten beschikbaar: ..........................................................................................................Nee Datavloerhoogte t.o.v. NAP:............................................................................................................................. 44 meter

InterDC 143


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Welkom in het grootste

TIER3

datacenter van Zuid-Nederland

Weten wat TIER3 6 | Datacenterprofielen

precies inhoudt? Neem contact op via www.interconnect.nl of bel 073 - 88 000 00


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Interconnect

BEDRIJFSINFO KVK nummer: ..............................................................................................................................................50100572 Jaar van oprichting:..............................................................................................................................................1995 Bedrijfsentiteit:....................................................................................................................................................... B.V. Nationaliteit / Internationale onderneming: .................................................................................................... Nederlands Onderdeel groep / holding: ........................................................................................................................................... Focus Nederland / buitenland als %: ..............................................................................................................100%/0% Focus Nationaal / regionaal als %: .................................................................................................................40%/60% Aantal medewerkers:................................................................................................................................................70 Hoofdkantoor: ....................................................................................................................................‘s-Hertogenbosch

STROOM Totaal vermogen: .................................................................. 1.600 KVA (‘s-Hertogenbosch) en 11.200 KVA (Eindhoven) Redundancy:............................................................................................N+1 (‘s-Hertogenbosch) en 2N+1 (Eindhoven) Hoeveelheid vermogen leverbaar per rack:........................................................................................................... 10 kW Aanwezigheid 48V:.................................................................................................................................................Nee Aanwezigheid 230V:................................................................................................................................................. Ja Aanwezigheid 400V:................................................................................................................................................. Ja

CONNECTIVITEIT Carrierneutraal:........................................................................................................................................................ Ja Hoeveel Fiber Carriers: .............................................................................................................................................14 Welke Fiber Carriers: ......................KPN WBA, Bbned, Eurofiber, KPN WEAS, Tele2, Parkned, GVE, Glasvezel Vught, Relined, Interconnect glasvezel Den Bosch, Interconnect glasvezel Eindhoven, BT, UPC, NDIX Hoeveel IP providers: ..................................................................................................................................................1 Welke IP providers: ....................................................................................................................................Interconnect Hoeveel Internet Exchanges: .......................................................................................................................................3 Welke Internet Exchanges:.......................................................AMS-IX (Global Switch & Telecity 2), NL-IX (SARA) en Ndix

MILIEU PUE waarde: .........................................................................................................................................................1,15 Groene stroom: ......................................................................................................................................................Nee Plaatsing rack in corridor: ......................................................................................................................................... Ja Temperatuur op datavloer: ............................................................................................................ 22 graden gemiddeld

SUPPORT

BEDRIJFSGEGEVENS Interconnect Services B.V. De Steenbok 1 5215 MG ‘s-Hertogenbosch

Interconnect Services B.V. Park Forum 1041, bedrijfsnummer 6020 5657 HJ Eindhoven

POSTADRES Postbus 271 5201 AG ‘s-Hertogenbosch Nederland

DATACENTER ALGEMEEN Aantal locaties Nederland: 2 Aantal locaties buitenland: 0 Bouwjaar locatie(‘s): 2006 (‘s-Hertogenbosch) en 2011 (Eindhoven) Oppervlakte m² datavloer per locatie: 800 m² (‘s-Hertogenbosch) en 6.000 m² (Eindhoven, fase 1: 3.000 m²) Totaal oppervlakte m² datavloer: 6.800 m²

CONTACTGEGEVENS Tel: 073 – 88 000 00 Fax: 073 - 88 000 99 info@interconnect.nl www.interconnect.nl

CONTACTPERSONEN WaiMei Yuen Productmanager Datacenter & Cloud Rob Stevens Commercieel Directeur Floor Zacht Communicatie directeur/mngr Jochem Spekken Marketing directeur/mngr Jeroen Stevens Technisch Directeur

Remote hands tijdens kantoor uren: ................................................................................................................Aanwezig Remote hands aanwezig 24x7: .......................................................................................................................Aanwezig Wat voor specialisme, soort klanten:.............Datacenter en Virtual Private Cloud voor; MKB, MKB+, Enterprise en partners Verhuur kantoor/werkruimte:..................................................................................................................................... Ja Welke overige diensten worden geleverd en door wie: .................................................................................................... 24/7 toegankelijk zonder meerkosten: ....................................................................................................................... Ja

OVERIG Welke certificeringen en voor welke activiteiten gelden deze: ...............ISO 9001, ISO 27001 en ISO 14001 gecertificeerd Zijn er (recente) Audit rapporten beschikbaar: ............................................................................................................ Ja Aangesloten bij (branche-)vereniging(en): ....................................................................................................NICTIZ, NCP Datavloerhoogte t.o.v. NAP (meters):......................................................... 3,9 m (‘s-Hertogenbosch) en 20m (Eindhoven)

REFERENTIES CLOUD EN DATACENTER Cybox: Virtual Private Cloud partner | Vodafone Nederland: Datacenter | HLB Shared Service Center: Twin datacenter infrastructuur | Acknowledge: Colocatie & Virtual Private Cloud | en nog veel meer!

Interconnect 145


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Interoute

BEDRIJFSINFO KVK nummer: ..............................................................................................................................................34124296 Jaar van oprichting:..............................................................................................................................................2002 Bedrijfsentiteit:.........................................................................................................................................................BV Nationaliteit / Internationale onderneming: .................................................................................................Internationaal Onderdeel groep / holding: ................................................................. Interoute Communications Ltd is het hoofdkantoor Focus Nederland / buitenland als %: ................................................................................. De Nederlandse vestiging van Interoute heeft 100% focus op bedrijven die in Nederland hun beslissingsbevoegdheid hebben. Interoute heeft vestigingen in 23 landen, Interoute als geheel heeft dus een internationale focus. Focus Nationaal / regionaal als %: ....................................................................................................... 100 % nationaal Aantal medewerkers:............................................................................................................................................1400 Hoofdkantoor: ...................................................................................................................................................Londen

STROOM Totaal vermogen (stroom MW per locatie): ............................................................................... 2 MW, met groei mogelijk Redundancy (N, N+1, 2N):......................................... N met Transformator, 2N op zaal met A- en B-voeding, 2N met UPS Hoeveelheid vermogen leverbaar per rack:..........................................................................................................3-7 kW Aanwezigheid 48V:................................................................................................................................................... Ja Aanwezigheid 230V:................................................................................................................................................. Ja Aanwezigheid 400V:................................................................................................................................................. Ja

CONNECTIVITEIT Carrierneutraal:........................................................................................................................................................ Ja Hoeveel Fiber Carriers: ...............................................................................................................................................5 Welke Fiber Carriers: ...............................................................................................KPN, Colt, Tele2, Eurofiber, Fiberring Hoeveel IP providers: ..................................................................................................................................................5 Welke IP providers: .................................................................................................KPN, Colt, Tele2, Eurofiber, Fiberring Hoeveel Internet Exchanges: .......................................................................................................................................2 Welke Internet Exchanges:........................................................................................................................ AMS-IX, NLIX

MILIEU PUE waarde: ...........................................................................................................................................................1,6 Groene stroom: ........................................................................................................................................................ Ja Plaatsing rack in corridor: ............................................................................................................................Gedeeltelijk Temperatuur op datavloer: ..................................................................................................................... 23° C +/- 3° C

SUPPORT Remote hands tijdens kantoor uren: .......................................................................................................................... Ja Wat voor specialisme, soort klanten:................................................ Managed Hosting, Colocatie en Transmissie diensten 24/7 toegankelijk zonder meerkosten: ....................................................................................................................... Ja

OVERIG Welke certificeringen en voor welke activiteiten gelden deze: ISO 27001 accredited Operations Centres and Data Centres, ISO 20000 Unified Computing and ITIL ICT service management processes, PCI DSS compliant physical security controls and professional services, ISAE 3402 / SSAE 16 combined Type II annual assurance reports for Virtual Data Centre and Unified Computing outsource ICT solutions Zijn er (recente) Audit rapporten beschikbaar: ............................................................................................................ Ja Gewonnen prijzen / awards:................................................ Frost & Sullivan, Capacity, GTB Global Telecoms Business, V3 Datavloerhoogte t.o.v. NAP:.............................................................................................................................. -3.35 m

146 Interoute

BEDRIJFSGEGEVENS

Interoute Managed Services Netherlands BV Koolhovenlaan120 1119 NH Schiphol-Rijk

POSTADRES

Koolhovenlaan 120 1119 NH Schiphol-Rijk Nederland

DATACENTER ALGEMEEN Aantal locaties Nederland: 1 Aantal locaties buitenland: 11 Bouwjaar locatie(‘s): 2008-2014 Oppervlakte m² datavloer per locatie: 1.200 m² in Amsterdam, met groei tot 2.000 m² Totaal oppervlakte m² datavloer: 12.500 m2 in totaal in Interoute datacenters

CONTACTGEGEVENS Tel: 020-4546700 Fax: 020-4546885 info@interoute.nl www.interoute.nl

CONTACTPERSONEN Jan Louwes Algemeen Directeur Martijn ten Kate Commercieel Manager Marinka van der Eng Marketing Manager Alex Loobeek Technisch Manager


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Internationaal zakendoen?

‘Dan is Interoute een logische keuze’ Door Rashid Niamat

Interoute is behalve een gerenommeerde leverancier van connectiviteit aan de grote Europese telecomoperators ook bekend om de uitgebreide datacenterdienstverlening. Het beschikt in Europa over twaalf eigen datacenters waarvan er een in Nederland staat. Daarnaast heeft men nog externe datacenterfaciliteiten in onder andere de VS en Azië. Al deze locaties zijn via het eigen netwerk met elkaar verbonden.

Martijn ten Kate, Sales Director Nederland: “Interoute kan al deze locaties onderling verbinden omdat het over een eigen netwerk van 67.000 kilometer beschikt. Wat wij koppelen, zijn niet alleen de fysieke datacenters maar ook een stijgend aantal VDC’s (Virtual Data Centres). Deze VDC’s zijn een integraal onderdeel van ons netwerk. Wij richten ons hiermee vooral op bedrijven die vestigingen in meerdere landen hebben of veel internationaal zakendoen.” Een VDC maakt het bijvoorbeeld mogelijk applicaties veel dichter bij de eindgebruiker te plaatsen dan in de gebruikelijke opstelling van een fysiek datacenter met daarin de (SaaS) applicaties op grote afstand en via verschillende netwerken ontsloten. Daarnaast maakt de combinatie VDC, eigen netwerk en werken met low-latencyzones betere kwaliteit mogelijk bij bijvoorbeeld videoconferencing, dat in de mondiaal opererende productiebedrijven steeds vaker wordt ingezet omdat het de time-to-market aanzienlijk inkort.

Flexibiliteit als USP

Interoute spreekt met gepaste trots over het aantal VDC-locaties dat op meerdere continenten beschikbaar is en beschouwt de flexibiliteit die de veeleisende gebruikers van deze dienst geboden wordt als een ‘unique selling point’. Interoute is met dat aanbod een minder voor de hand liggende keuze voor bedrijven die zich uitsluitend op de Nederlandse markt richten; zij kunnen de mogelijkheden van het internationale Interoute netwerk niet maximaal benutten. Ten Kate: “Onze klanten zijn bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven uit de maakindustrie. Ook hebben we de UEFA en een grote luchtvaartonderneming als klant.” Het aanbod van Interoute omvat meer dan alleen VDC of IaaS diensten, ook colocatie en managed services worden

‘We zijn trots als een start-up met onze steun écht doorbreekt’

aangeboden. De grootste groei zit evenwel bij de public cloud-oplossingen. Ten Kate: “We zien dagelijks de grote belangstelling voor cloud en VDC. Daarbij zien we grote verschillen tussen bedrijven die van traditionele managed services naar de cloud migreren en bijvoorbeeld starters die apps bouwen. Die laatste groep wil en kan zelf het beheer uitvoeren terwijl er bij de eerste groep behoefte blijft aan ondersteuning. Het spreekt voor zich dat Interoute ook het beheer kan doen op de publieke cloud.”

den bij start-ups. Ten Kate: “We hebben een internationaal programma voor start-ups. Interoute stelt de deelnemers gedurende een jaar VDC-capaciteit beschikbaar. Natuurlijk hopen we dat de bedrijven succesvol zijn en na afloop bij ons blijven. Deze nieuwe generatie daagt ons uit; we leren er veel van en zijn trots als een start-up, zoals recent Treestle, met onze steun écht doorbreekt.” Of het nu gaat om enterprise klanten die migreren of starters, de combinatie van diensten en het eigen netwerk maakt Interoute een logische partner voor bedrijven die internationaal actief zijn. De bijna verdubbeling van het aantal VDC-locaties in het afgelopen jaar spreekt wat dat betreft boekdelen. 

Programma voor start-ups

Kijkend naar het soort ondernemingen waarop Interoute zich richt, valt op dat het aanbod aan de ene kant traditionele kwaliteit uitstraalt. ISO-, ISAE- en PCIDSS-certificeringen zijn daar het bewijs van. Aan de andere kant heeft het bedrijf aansluiting gevon-

Martijn ten Kate

Interoute 147


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Directeur Michael van den Assem van Interxion:

‘Wij zijn het winkelcentrum’ Door Pim Hilferink

De in 1998 in Nederland opgerichte leverancier van cloud- en carrierneutrale datacentercolocatiediensten Interxion heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de toonaangevende spelers in de Europese markt. Vanuit 38 datacenters in elf Europese landen bedient Interxion een breed scala aan klanten, die profiteren van de uniform ontworpen energie-efficiënte datacenters die zorgen voor uitgebreide zekerheden en gegarandeerde beschikbaarheid voor hun bedrijfskritische applicaties.

“Ruim vijfhonderd connectiviteitsproviders en twintig internet-exchanges bieden hun netwerkverbindingen aan in onze datacenters”, vertelt Michael van den Assem , algemeen directeur van Interxion. “Hier op Schiphol-Rijk is niet alleen ons hoofdkantoor, maar zijn ook vier van onze datacenters gevestigd. In de regio Amsterdam hebben we nog drie datacenters.” En dan te bedenken dat bij de start van het bedrijf in 1998 er absoluut nog geen datacenter-idee was. De oprichter, Bart van den Dries, begon Interxion als telecomswitchplatform waar carriers hun over- of ondercapaciteit in belminuten met elkaar konden uitwisselen. Dat bleek uiterst succesvol en omdat zich steeds meer carriers op het platform aansloten, kwam er min of meer vanzelf ook vraag naar een plek voor switches, en dat vormde de start voor het eerste datacenter van Interxion. De vraag naar colocatie groeide zo snel dat de focus daarnaartoe werd verlegd. Van den Assem: “Er was sprake van een echte hype, en er was investeringskapitaal beschikbaar zodat we konden inspelen op de vraag naar datacentercapaciteit vanuit elf Europese landen. Zo groeiden we snel uit tot een bedrijf met meer dan vijfhonderd medewerkers verspreid over veertien steden.”

Heroriëntatie

‘’Maar in 2002/2003 was de hype voorbij, de markt stortte in en diverse klanten vielen om”, vervolgt Van den Assem. “We moesten fors saneren om op onze kosten te besparen en ons personeelsbestand kromp tot een kleine 170 medewerkers. In die zware tijd hebben we ons bezonnen op de toekomst en ervoor gekozen om ons te focussen op het ontwerpen, bouwen en managen van hoogwaardige datacenters, met een

148 Interxion

stuk eigen engineering en hoogwaardige service. Daarbij zijn we uitgegaan van een realistisch groeiplan, waarbij we kansen zagen in de corporate markt. Het lukte ons om klinkende namen als Boeing en General Electric aan ons te binden. Vanaf 2004 zie je dan ook dat we met onze kwaliteit van dienstverlening steeds meer solide klanten weten aan te trekken die actief zijn op het gebied van finance, high-frequency trading, media(streaming) en de cloud. Wij ontzorgen onze klanten volledig op datacentergebied, en doordat we carrierneutraal opereren en over een carriercommunity van ruim vijfhonderd partijen beschikken, kunnen klanten altijd de best passende aanbieder selecteren. Binnen diverse sectoren hebben we bovendien ‘communities of interest’, en fungeren onze datacenters als marktplaats voor leveranciers en afnemers waarbij klanten die in dezelfde sector werkzaam zijn via een cross-connect service onderlinge verbindingen kunnen leggen in het datacenter. Dat zorgt in combinatie met onze hoogwaardige dienstverlening voor een enorme klantenbinding.”

‘De vele carriers verbinden de

consumenten met de aanbieders’

Servicesportfolio

“Onze core business is en blijft het ontwerpen en bouwen van datacenters en het leveren van stroom, koeling en security voor colocatiedoeleinden”, zegt Van den Assem.

“Daarnaast bieden we buitenlandse, met name Amerikaanse partijen zonder staff in Europa, ‘handjes’ om aanpassingen en software-updates op hun systemen uit te voeren. Verder zijn we intermediair tussen partijen en zorgen we voor de connectivity, de bekabeling tussen de racks en de carriers en de gemanagede verbindingen. Sinds kort bieden we met ons Cloud Connectconcept onze klanten, enterprises, serviceproviders, system integrators en carriers, de mogelijkheid om directe verbindingen te realiseren met meerdere cloudplatforms in onze datacenters. Dit zijn ‘next generation’verbindingen met een hogere graad van beveiliging en betere prestaties voor het uitvoeren van bedrijfskritische workloads en realtime dataverwerking in de cloud. Nieuw is ook de mogelijkheid waarbij klanten vanuit onze datacenters private verbindingen tot stand kunnen brengen tussen hun eigen IT-infrastructuur op locatie en de public clouds van Amazon (AWS) en Microsoft Azure. Dat verloopt via diverse partners die een point of presence hebben in onze datacenters.”

Strategie werpt vruchten af

‘’Onze keuze om ons te focussen op hoogwaardige datacenterfaciliteiten en groei binnen Europa blijkt de juiste te zijn”, vervolgt Van den Assem. “We opereren met meer dan vierhonderd mensen vanuit inmiddels 38 datacenters in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Onze totale datacentercapaciteit beslaat inmiddels 64.300 vierkante meter. In ons laatst gerapporteerde (derde) kwartaal zagen we onze omzet met elf procent toenemen tot 86,4 miljoen euro, terwijl de brutowinst met


Datacenter & Cloud Dossier 2015

‘Onze datacenters fungeren als marktplaats voor leveranciers en afnemers’

Michael van den Assem

elf procent steeg ten opzichte van het derde kwartaal 2013 en de nettowinst maar liefst 9 miljoen euro bedroeg. Waarom we niet ook buiten Europa uitbreiden? In de eerste plaats omdat onze long term commitment aan de West-Europese landen succesvol blijkt en er nog voldoende groeiruimte is. Het bouwen van een datacenter is zeer kapitaalintensief en uitbreiding in ‘bekende landen’ levert de meeste ROI op in vergelijking met het onzekere avontuur dat je aangaat als je naar landen buiten Europa uitbreidt. We groeien liever dichtbij huis en investeren liever in voorraadoptimalisatie, waarbij we nieuwe datacenters in fasen in gebruik nemen en uitbreiden. Zo zijn we nu bezig met de bouw van AMS7 op SchipholRijk, waarvan de eerste drie fasen nu in gebruik zijn. Met de bouw is een bedrag van 115 miljoen euro gemoeid, om maar even te illustreren hoe kapitaalintensief onze industrie is.”

komen, waardoor we een ideale hub zijn voor verdere transport naar Zuid- en OostEuropa. “En de Nederlandse overheid is zeer actief als het gaat om Nederland neer te zetten als de ‘Digital Gateway to Europe’”, zegt Van den Assem enthousiast. “Als je naar de ontwikkelingen in de nabije toekomst kijkt, waarbij het dataverkeer wereldwijd alleen maar blijft toenemen, vertaalt zich dat straks naar een doorontwikkeling van de platforms van Amazon, Google, Microsoft, Apple en Facebook wat zal leiden tot de bouw van nog meer hyperscale datacenters door deze partijen. Dat speelt ook Interxion in de kaart. Je kan die hyperscale datacenters zien als centrale magazijnen, maar dan is er nog steeds contact met hun eindgebruikers nodig. Daarvoor gebruiken ze onze datacentra weer. Wij zijn het winkelcentrum, waarbij de vele carriers de consumenten verbinden met deze aanbieders.”

‘Digital Gateway to Europe’

Het outsourcen van bedrijfskritische applicaties en data naar de cloud staat bij grote ondernemingen nog in de kinderschoenen. “Daarbij spelen emotie, het opzien tegen

De groei van Nederlandse datacenters komt mede doordat een groot aantal transAtlantische onderzeese kabels hier aan land

Toekomst

een zware migratie, kosten en de diversiteit aan applicaties een remmende rol”, meent Van den Assem. “Een overstap vereist in de eerste plaats vertrouwen, en een solide partner die waarmaakt wat er wordt beloofd. Zo’n partner zijn wij, en we staan dan ook klaar op het moment dat ondernemingen tegen de limieten van hun eigen datacenter aanlopen. Die komen snel dichterbij door de toenemende eis van 24/7 beschikbaarheid, die een zware wissel trekt op de beschikbare interne capaciteit. Geleidelijk komt ook een jongere generatie aan boord die toch op een heel andere manier tegen technologie en privacy aankijkt en voor wie de overstap naar de cloud eerder logisch dan bedreigend is. Voor ons betekent het dat we ons moeten blijven focussen op kwaliteit en veiligheid, en onze voorraad op een verantwoorde manier aan de hand van de vraagontwikkeling moeten blijven uitbreiden. Een aanbod als Cloud Connect is daarbij een laagdrempelige manier om potentiële cloudklanten de overstap naar AWS of Azure te laten maken en daarmee ook onze eigen business verder uit te bouwen.” 

Interxion 149


Datacenter & Cloud Dossier 2015

GLOBAL SECURITY INTELLIGENCE

Critical Infrastructure Protection

Kaspersky Fraud Prevention

Virtualization Security

Securing Mobile Working

PROTECTING TODAY, SECURING THE FUTURE kaspersky.nl/enterprise #EnterpriseSec

22 | Datacenterprofielen


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Koninklijke KPN N.V.

BEDRIJFSINFO

BEDRIJFSGEGEVENS

KVK nummer: ...........................................................................................................................................02 04 52 00 Jaar van oprichting:..............................................................................................................................................1852 Bedrijfsentiteit:....................................................................................................................................................... N.V. Nationaliteit / Internationale onderneming: .................................................................................................. Nederlandse Aantal medewerkers:....................................................................................................................................... >30000 Hoofdkantoor (locatie):................................................................................................................................... Den Haag

POSTADRES

STROOM Redundancy:.....................................................................................................................................Ja, minimaal Tier3 Hoeveelheid vermogen leverbaar per rack:...................................................................................................0,5 - 20 kW Aanwezigheid 48V:.................................................................................................................................... Op aanvraag Aanwezigheid 230V:................................................................................................................................................. Ja Aanwezigheid 400V:................................................................................................................................................. Ja

Hoofdkantoor Koninklijke KPN N.V. Maanplein 55 2516 CK Den Haag

Postbus 30000 2500 GA Den Haag Nederland

DATACENTER ALGEMEEN

Carrierneutraal:........................................................................................................................................................ Ja

Aantal locaties Nederland: 9 Bouwjaar locatie(s): Oppervlakte m² datavloer per locatie: 384 m² - 6.161 m² Totaal oppervlakte m² datavloer: 30.000 m²

MILIEU

CONTACTGEGEVENS

PUE waarde: ................................................................................................................................................................ Groene stroom: ..................................................................................Ja, 100% donkergroene stroom, wind & biomassa Plaatsing rack in corridor: ......................................................................................................................................... Ja Inblaastemperatuur op datavloer: ....................................................................................................... 18˚ C ≤ T ≤ 27˚ C

Tel: 0800 292 3733 (optie 2) serviceteamhousing@kpn.com www.kpn.com/colocation

SUPPORT

Servicedesk Eerste contactpersoon Patrick Eshuys Algemeen directeur Paul Driessen Productmanager Servicedesk Communicatie Micha Frese Marketingmanager

CONNECTIVITEIT

Remote hands tijdens kantoor uren: .......................................................................................................................... Ja Remote hands aanwezig 24x7: ................................................................................................................................. Ja Wat voor specialisme, soort klanten:..............................................................................Nederlands grondgebied, entiteit Verhuur kantoor/werkruimte:..................................................................................................................................... Ja Welke overige diensten worden geleverd en door wie: .............................................Hosting, cloud, Datamanagement etc. 24/7 toegankelijk zonder meerkosten: ....................................................................................................................... Ja

CONTACTPERSONEN

OVERIG Welke certificeringen en voor welke activiteiten gelden deze:ISO 14001 – ISO 27001 – ISO 9001 – ISAE 3402-ISO14001 Zijn er (recente) Audit rapporten beschikbaar: ........................................................................................ Ja, op aanvraag

KPN 151


Datacenter & Cloud Dossier 2015

KPN Datacenters: cloud en andere diensten van Nederlandse bodem Door Pim Hilferink

KPN maakt sinds jaar en dag technologie toegankel캐k met telecommunicatie- en ICT-producten en -diensten die communicatie en (samen-) werken bevorderen. Transparantie, betrouwbaarheid en duurzaamheid z캐n daarb캐 kernwoorden. Dat geldt ook voor de datacenters van KPN, waarmee het bedr캐f zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een van de grootste leveranciers van datacenterdiensten in Nederland.

Groningen

Lelystad

Haarlem

Almere Amsterdam Oude Meer

Apeldoorn

Aalsmeer

Rotterdam

Eindhoven (opening medio 2015)

DataCenters

De datacenters van KPN zijn onder meer te vinden in Oude Meer, Haarlem, Amsterdam, Almere, Rotterdam, Apeldoorn en Groningen.

152 KPN

Lelystad. Uitwijkcentrum en security services


Datacenter & Cloud Dossier 2015

“KPN is een kleine vijftien jaar geleden in datacenters gestapt vanuit de gedachte dat deze, in combinatie met diverse netwerken, nodig waren om de optimale telefooncentrales te kunnen ontwikkelen en exploiteren”, vertelt Patrick Eshuys, Manager Datacenters bij KPN. “Na de overname van Getronics, eind 2007, zijn in 2008 de bedrijfsonderdelen ICT Services en Corporate Solutions samengevoegd en zijn we IT-dienstverlening zoals hosting en werkplekbeheer gaan aanbieden. Dat doen we inmiddels vanuit een negental regionaal over het land verspreide datacenters die een gezamenlijk oppervlak van rond de dertigduizend vierkante meter hebben. Ons grootste datacenter, met een oppervlakte van zesduizend vierkante meter, bevindt zich in Oude Meer, onder de rook van Schiphol. Regionale datacenters zijn onder meer te vinden in Haarlem, Amsterdam, Almere, Rotterdam, Apeldoorn en Groningen.”

‘De eerste stap op het groeipad naar de cloud is vaak colocatie van de infrastructuur’

Dienstverlening in optima-forma

Naast de ondersteuning van de eigen interne IT-dienstverlening biedt KPN vanuit haar datacenters intussen een breed portfolio aan infrastructuurdiensten. Eshuys: “Dat begint met colocatie inclusief daarbij behorende dienstverlening, werkplekbeheer en applicatiegebaseerde hosting en loopt door tot clouddiensten zoals Infrastructureas-a-Service en Software-as-a-Service. Daarbij is het goed om te weten dat al onze datacenters met elkaar verbonden zijn, zodat we bijvoorbeeld storage vanuit elke locatie kunnen leveren, en tevens een grote mate van flexibiliteit en gegarandeerde redundantie kunnen bieden.” Een ander voorbeeld is de KPN Werkplek, een complete oplossing waarmee gebruikers altijd en overal en met elk device toegang hebben tot hun volledige werkomgeving. “KPN biedt flexibiliteit, veiligheid en compliance door

de integratie van data en bedrijfsapplicaties tot één oplossing, die met uitgebreide selfservicetools kan worden beheerd.”

Groen

“Voor veel organisaties betekent de overstap naar de cloud toch zoiets als een sprong in het diepe”, vervolgt Eshuys. “Maar dat ze ergens moeten beginnen, staat ook wel vast. IT-budgetten staan onder druk, terwijl de business om steeds meer en flexibelere IT-diensten vraagt. Die kunnen met de bestaande systemen en infrastructuur niet meer worden gewaarborgd. Dan is het perspectief van schaalbare capaciteit en oplossingen, die op basis van gebruik worden afgerekend in plaats van dat ze als investeringslast op de balans drukken, wel zeer aantrekkelijk. Vandaar ook dat we met klanten vaak een ‘groeipad naar de cloud’ uitzetten. KPN heeft een uitstekende reputatie als het gaat om betrouwbaarheid, kwaliteit en MVO en dan helpt het dat onze datacenters in Nederland staan en dat we worden gezien als de ‘groenste telecomprovider ter wereld’”, zegt Eshuys met een glimlach. “Al onze datacenters zijn Tier3+, voldoen aan de vereisten voor het ISO 9001, ISO 27001, PCI-DSS en ISO 14001 certificaat en gebruiken honderd procent groene stroom. Verder reduceren we het energieverbruik aanzienlijk door de toepassing van warmtewielen in onze datacenters.” “De eerste stap op het groeipad naar de cloud is vaak colocatie van de infrastructuur”, vervolgt Eshuys. “Wanneer men daarmee vertrouwd is geraakt, is uitbreiding naar het in gebruik nemen van gehoste oplossingen geen echte hobbel meer. Vanzelfsprekend bieden we ook diverse hybride oplossingen, waarbij klanten zelf kunnen bepalen welk gedeelte van hun IT ze nog on-premise willen laten draaien en wat er naar de cloud kan. Op de achtergrond bouwen we zelf verder aan de infrastructuur achter de cloud, waardoor we klaar zijn voor de verdere capaciteitsopschaling die met de opkomst van het Software Defined Data Center (SDDC) in het verschiet ligt. Door het ontwikkelen van capaciteit in regionale datacenters brengen we de infrastructuur dichter bij de klant. Met de beschikbare connectiviteit is latency geen issue meer.”

CloudNL

Voor veel organisaties is de zekerheid van een volledig Nederlandse oplossing een belangrijk punt als het gaat om de overstap naar de cloud. “En aan dat ‘veiligheids-

gevoel’ komen we met CloudNL volledig tegemoet”, zegt Eshuys. “CloudNL is een flexibel Nederlands cloudplatform, waarbij de data van klanten gegarandeerd in een Nederlands datacenter staan dat wordt beheerd door de Nederlandse beheerorganisatie en dat onder de Nederlandse wet- en regelgeving valt en voldoet aan branchespecifieke eisen. Auditors van Deloitte houden via periodieke controles toezicht op de naleving van de regels. CloudNL is daarnaast direct gekoppeld met het KPN WAN, dat zorgt voor een veilige verbinding met het interne netwerk van de klant. Binnen CloudNL bieden we diverse mogelijkheden, zowel IaaS-diensten voor virtuele en fysieke servers en opslag als algemene SaaS-diensten zoals Office CloudNL, maar ook branchespecifieke diensten zoals het Digitaal ZorgArchief, waarmee ziekenhuizen patiëntendossiers en andere medische informatie veilig kunnen opslaan en uitwisselen.”

‘We begeleiden onze klanten in hun reis naar de cloud’

Niet de grootste, wel de beste

KPN claimt een bijzondere positie in de markt. “We willen niet per se de grootste aanbieder zijn, maar wel de beste als het op onze datacenterdienstverlening aankomt”, zegt Eshuys. “KPN wordt op telecomgebied al decennia gezien als betrouwbare leverancier en die verwachting willen we als KPN Datacenters ook ten volle waarmaken. Om die reden begeleiden we onze klanten in elke fase van hun reis naar de cloud, waarbij ze in hun eigen tempo kunnen migreren. Zo zetten we samen met de klant een roadmap op, maken de businesscase, trainen gebruikers en helpen bij de governance. Vanuit onze Nederlandse cloud zorgen we zo voor de optimale, veilige en flexibele werkplekbeschikbaarheid waarmee onze klanten de productiviteit van hun medewerkers kunnen verhogen en tegelijkertijd hun kosten kunnen verlagen”, zo besluit Eshuys. 

KPN 153


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Previder

BEDRIJFSINFO KVK nummer: ............................................................................................................................................080.780.11 Jaar van oprichting:..............................................................................................................................................2010 Bedrijfsentiteit:.........................................................................................................................................................BV Nationaliteit / Internationale onderneming: .................................................................................................................NL Onderdeel groep / holding: ...........................................................................................................................Odin groep Aantal medewerkers:................................................................................................................................................42 Hoofdkantoor: ..................................................................................................................................................Hengelo

STROOM Totaal vermogen: ...................................................................................................................................10MW / 6 MW Redundancy:........................................................................................................................................................... 2N Hoeveelheid vermogen leverbaar per rack:................................................................................................. 2*64 Ampere Aanwezigheid 48V:................................................................................................................................................... Ja Aanwezigheid 230V:................................................................................................................................................. Ja Aanwezigheid 400V:................................................................................................................................................. Ja

CONNECTIVITEIT Carrierneutraal:........................................................................................................................................................ Ja Hoeveel Fiber Carriers: .............................................................................................................................................10 Welke Fiber Carriers: ..................Tele2, TrenT, Relined, Ziggo, KPN, Cogas, Unet, Breedband Nederland, Yourfiber, Previder Hoeveel Internet Exchanges: .......................................................................................................................................4 Welke Internet Exchanges:...................................................................................................AMS-IX, NLIX, DE-CIX, NDIX

BEDRIJFSGEGEVENS Previder Expolaan 50 Hengelo

POSTADRES Postbus 185 7550 AD Hengelo Nederland

DATACENTER ALGEMEEN Aantal locaties Nederland: 2 Aantal locaties buitenland: 0 Bouwjaar locatie(‘s): 2013, 2010 Oppervlakte m² datavloer per locatie: 4.500 m2 / 1.600 m2 Totaal oppervlakte m² datavloer: 6.100 m2

CONTACTGEGEVENS Tel: 088-3323333 Fax: 088-3323344 info@previder.nl www.previder.nl

MILIEU

CONTACTPERSONEN

PUE waarde: ...............................................................................................................................................1,16 / 1,25 Groene stroom: ........................................................................................................................................................ Ja Plaatsing rack in corridor: ......................................................................................................................................... Ja Temperatuur op datavloer: .................................................................................................................22 graden Celcius

Eric Vredeveldt Directeur Ewald Lucas Commercieel manager

SUPPORT Remote hands tijdens kantoor uren: .......................................................................................................................... Ja Remote hands aanwezig 24x7: ................................................................................................................................. Ja Wat voor specialisme, soort klanten:................................... Co-locatie & connectivity voor ISV’s/ resellers/ grote bedrijven Verhuur kantoor/werkruimte:..................................................................................................................................... Ja Welke overige diensten worden geleverd en door wie: .....................................Virtual Datacenter (IaaS), Managed Hosting 24/7 toegankelijk zonder meerkosten: ....................................................................................................................... Ja

OVERIG Welke certificeringen en voor welke activiteiten gelden deze: ........... ISO27001, ISO14001, ISO9001, NEN7510, BREEAM Excellent (duurzaamheid), DigiD Assurance Zijn er (recente) Audit rapporten beschikbaar: ............................................................................................................ Ja Aangesloten bij (branche-)vereniging(en): .......................................................................................DHPA, Nederland ICT Datavloerhoogte t.o.v. NAP:............................................................................................................ 16 meter / 20 meter Previder is 100% in Nederlandse handen. Mogelijkheid voor levering Footprint, Private Corridor, Private Cage of Private Suite.

154 Previder


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Directeur Eric Vredeveldt van Previder:

‘Internationale bedrijven doen graag zaken met ons’ Door Michiel van Blommestein

De locatie, de inzet van de nieuwste technologieën, complete dienstverlening, robuustheid, veiligheid en een uitgebreid partnerprogramma. Het zijn de hoekstenen die maken dat Previder, met twee datacenters in Hengelo en ongeveer vijftig medewerkers in dienst, een van de snelst groeiende datacenterbedrijven van Nederland is.

Previder legt zich toe op wat directeur Eric Vredeveldt de drie-eenheid noemt van colocatie, cloud en connectivity. Die drie onderdelen zijn steeds nauwer met elkaar verweven, ook omdat cloudcomputing sterk opkomt. “We bieden afzonderlijke racks tot complete zalen, maar ook IaaS en managed hosting op zowel private als shared cloudomgevingen”, noemt Vredeveldt op. “Daarbij zorgen we dat klanten verbonden zijn met het internet en dat hun dataverkeer over de hele wereld wordt getransporteerd.”

Continu verbeteren

Previder is al negentien jaar actief, sinds 2010 onder de huidige naam. In die tijd heeft het bedrijf een uitgebreid, speciaal resellerprogramma opgezet om system integrators en IT-dienstverleners optimaal te kunnen ondersteunen in hun groei. De afgelopen vier jaar zijn twee nieuwe datacenters opgeleverd, waardoor Previder gebruikmaakt van de nieuwste technologie. Waar mogelijk worden continu verbeteringen doorgevoerd om de PUE (Power Usage Effectiveness) zo laag mogelijk te houden. “Op dit moment zitten we tussen de 1,18 en 1,3”, zegt Vredeveldt. “Maar we zijn continu aan het kijken hoe we die waarde lager kunnen krijgen, niet alleen door nieuwe investeringen in te zetten, maar ook door continue analyse van de bepalende factoren voor de PUE.” Ook op gebied van continuïteit en beveiliging neemt het bedrijf zijn taak serieus. De infrastructuur is volledig redundant opgezet, met twee locaties waartussen altijd uitge-

Eric Vredeveldt

‘Wij kunnen garanderen dat alle gegevens binnen de landsgrenzen blijven’

weken kan worden. “En vorig jaar zijn we gestart met een compleet managed nextgeneration firewall-platform van Fortinet, gericht op cloudomgevingen maar ook op het beveiligen van verbindingen. We hebben veel kennis op dit vlak opgedaan. We bieden dan ook gecertificeerde oplossingen voor specifieke branches, zoals NEN7510 voor de zorg en DigiD voor de overheid en publieke dienstverleners”, zegt Vredeveldt.

Unieke ligging

Ondertussen is Previder de grootste carrierneutrale datacenterleverancier die volledig in Nederlandse handen is. Dat laatste is vooral belangrijk voor Nederlandse bedrijven die met strenge regelgeving rond gegevensbescherming te maken hebben. “Wij kunnen garanderen dat alle gegevens binnen de landsgrenzen blijven”, zegt Vredeveldt. Door in het oosten van Nederland te zitten heeft Previder enkele voordelen in de markt voor zichzelf gecreëerd. De zeer moderne datacenters maken gebruik van de nieuwste technieken terwijl de prijs gunstig is. “Om die reden zijn wij zeer aantrekkelijke voor bedrijven uit het westen die hier in steeds grotere getallen naar toe komen”, zegt Vredeveldt. “Daarbij hebben we met onze locatie een unieke ligging tussen de AMS-IX en DE-CIX met rechtstreekse connecties met deze grootste internetknooppunten van Europa. Ook internationale bedrijven doen hierdoor graag zaken met ons.” De locatie voldoet ook aan andere eisen. “We zitten hier bijvoorbeeld boven NAP, iets dat bij locaties in het westen van het land moeilijker ligt. Met een universiteit en een hogeschool in de buurt hebben we het geluk van een goede instroom aan personeel. ICT is dus een belangrijke pijler van de lokale economie”, zegt Vredeveldt.

Previder 155


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Vancis B.V.

BEDRIJFSINFO

BEDRIJFSGEGEVENS

KVK nummer: ..............................................................................................................................................34295084 Jaar van oprichting:..............................................................................................................................................2008 Bedrijfsentiteit:....................................................................................................................................................... B.V. Nationaliteit / Internationale onderneming: .................................................................................................... Nederlands Onderdeel groep / holding: ................................................................ Stichting SURF is 100% aandeelhouder van Vancis Focus Nederland / buitenland als %: ...............................................................................................................100% NL Focus Nationaal / regionaal als %: .................................................................................................................90%/10% Aantal medewerkers:..............................................................................................................................................140 Hoofdkantoor (locatie):.................................................................................................................................Amsterdam

DATACENTER ALGEMEEN

STROOM Totaal vermogen: ................................................................... 2080 kW (Amsterdam) en 480 kW (Almere) - IT vermogen Redundancy (N, N+1, 2N):..............................................................................................Amsterdam 2N en Almere N+1 Hoeveelheid vermogen leverbaar per rack:....................................................................................... Variërend tot 10 kW Aanwezigheid 48V:................................................................................................................................................... Ja Aanwezigheid 230V:................................................................................................................................................. Ja Aanwezigheid 400V:................................................................................................................................................. Ja

CONNECTIVITEIT Carrierneutraal:........................................................................................................................................................ Ja Hoeveel Fiber Carriers: ......................................................................................................................................... 50+ Welke Fiber Carriers: .................................... o.a. Colt, EuroFiber, Level3 Global Crossing, PacketExchange, FLAG, KPN en Verizon Hoeveel IP providers: ................................................................................................................100 + AMS-IX providers Welke IP providers: ...........................................................................o.a. Tele2, Ziggo, T-Mobile, Verizon, Cogent en KPN Hoeveel Internet Exchanges: .......................................................................................................................................3 Welke Internet Exchanges:................................................................................................ AMS-IX, NL-IX en NetherLight

MILIEU PUE waarde: ...........................................................................................................................................................1.5 Groene stroom: ........................................................................................................................................................ Ja Plaatsing rack in corridor: ...................................................................................................Gedeeltelijk - 100% in 2016 Temperatuur op datavloer: ..................................................................................................................... 24 - 27 graden

SUPPORT Remote hands tijdens kantoor uren: ........................................................................................................ 08.00 - 18.00 Remote hands aanwezig 24x7: ................................................................................................................................. Ja Wat voor specialisme, soort klanten:........Telecom/ISP/Carriers, Zakelijke Dienstverlening, Onderwijs & Onderzoek en Zorg Verhuur kantoor/werkruimte:...................................................................................................................................Nee Welke overige diensten worden geleverd en door wie: Cloud Services (IaaS en PaaS), Managed Services (Managed Remote Workspace en Managed Systems), Big Data en Applicatiebeheer. 24/7 toegankelijk zonder meerkosten: ....................................................................................................................... Ja

OVERIG Welke certificeringen en voor welke activiteiten gelden deze: ISO 27001:2013, ISO 9001:2008 Goed Beheer Zorgnetwerk / NICTIZ gecertificeerd en AMS-IX certified datacenter. Zijn er (recente) Audit rapporten beschikbaar: ............................................................................................................ Ja Aangesloten bij (branche-)vereniging(en): .........................................................................Stichting DHPA, Nederland ICT Gewonnen prijzen / awards:........................................................................... Vancis mag zich FD Gazelle 2013 noemen Datavloerhoogte t.o.v. NAP (meters):............................................................................ Variërend per datavloer en locatie

156 Vancis

Vancis B.V. Science Park 408 1098 XH Amsterdam

Aantal locaties Nederland: 2 Bouwjaar locatie(‘s): 1980 en 2000 Oppervlakte m² datavloer per locatie: Amsterdam: 1.700 m2 Almere: 400 m2 Totaal oppervlakte m² datavloer: 2.100 m2

CONTACTGEGEVENS Tel: 020 560 66 00 sales@vancis.nl www.vancis.nl

CONTACTPERSONEN Nils Hoogervorst Accountmanager Paul van Roozendaal Algemeen Directeur Eric Heemskerk Commercieel Directeur Marieke van der Hart Communicatie/ Marketing Marco Kappe Directeur Service Delivery Unit Philippe Van den Akker Directeur Client Services


Datacenter & Cloud Dossier 2014

Commercieel directeur Eric Heemskerk van Vancis:

‘We leveren diensten die vijf jaar geleden niet denkbaar waren’ Door Rashid Niamat

De datacentersector blijft volop in beweging. Vancis, een Nederlandse ICT-dienstverlener die reeds jaren actief is, ziet deze ontwikkeling als bewijs voor de stelling dat het in deze markt absoluut nodig is wendbaar te blijven. Het is ook een markt waar nieuwe diensten in rap tempo worden gelanceerd. Eric Heemskerk, commercieel directeur van Vancis: “We leveren nu diensten die vijf jaar geleden nog niet denkbaar waren.”

Dat wil niet zeggen dat Vancis zich heeft gericht op het leveren en ondersteunen van uitsluitend de nieuwste cloud services. Het bedrijf levert vanuit eigen AMS-IXgecertificeerde datacenters in Amsterdam Science Park en Almere nog steeds managed applicaties tot en met managed werkplekken. Het is een segment dat een organische groei kent en met veel toegevoegde waarde voor leverancier en klant. Dat zal volgens Heemskerk ook wel zo blijven. Uiteraard groeit bij Vancis de op cloud gebaseerde dienstverlening sneller. Overigens zijn de managed services ook steeds vaker gebaseerd op de eigen private cloudinfrastrucutuur. De klanten van Vancis blijven ondanks alle technische ontwikkelingen zeker van de kwaliteit en de inzet van het bedrijf. Heemskerk: “Wij willen een top 10-speler en zelfs nog beter dan dat zijn in sectoren met een lokale verankering.” Met deze focus wordt al jaren voldaan aan de wensen van

de traditionele klantgroepen onderwijs, zorg en publieke overheden. Het bedrijf trekt echter ook bedrijven buiten deze sectoren aan die veel waarde hechten aan de belofte dat Vancis een bedrijf blijft waarin die lokale verankering centraal staat. Deze USP draagt er trouwens ook aan bij dat Vancis aantrekkelijk is voor internationale klanten. En à propos internationaal: Vancis telt ruim 150 telecomoperators en ISP’s als klant, een prestatie van formaat die voor zich spreekt.

Zekerheid

Heemskerk ziet het als een pluspunt dat Vancis vooral een betrouwbare uitstraling heeft: “We zijn van oorsprong een echte technische club die de succesvolle draai heeft gemaakt naar de rol van dienstverlener.” Dat leidt er volgens Heemskerk toe dat Vancis werkt met proven technology, die dan wel op een innovatieve wijze wordt ingezet. Of zoals Heemskerk het verwoordt: “We leveren en hebben infrastructuur gebaseerd op proven technology die absoluut

enterprise-ready is.” Dit alles levert de klanten en partners zekerheid dat Vancis 24x7 levert en voldoet aan de eisen die bedrijfskritische toepassingen stellen. Dit wordt verder onderstreept door de ISOcertificeringen die het bedrijf mag voeren.

Cloudportfolio

Als bewijs dat Vancis ondanks de sterke focus op betrouwbaarheid en vertrouwen blijft innoveren, wijst Heemskerk op het cloudportfolio van het bedrijf. De kennis over cloud bij Vancis is al lang aanwezig. “We zitten vanwege onze klantgroepen al lang in de SaaS-laag en ook IaaS-diensten leveren we al vele jaren. De beweging die we nu maken, is dat we ook richting PaaS schuiven. Deze uitbreiding – om de gehele stack te kunnen leveren – is logisch en onvermijdelijk.” Vancis wordt zo voor steeds meer marktpartijen, die de voorkeur geven aan een Nederlandse aanbieder met uitstekende positieve trackrecord, een interessante en logische optie. 

‘De beweging die we nu maken, is dat we ook richting PaaS schuiven’

Vancis levert zijn diensten vanuit eigen AMS-IX-gecertificeerde datacenters in Amsterdam Science Park en Almere.

Vancis 157


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Xcellent ICT Groep

BEDRIJFSINFO

BEDRIJFSGEGEVENS

KVK nummer: ................................................................................................................................................5055717 Jaar van oprichting:..............................................................................................................................................1998 Bedrijfsentiteit:..................................................................................................................................ICT Dienstverlener Nationaliteit / Internationale onderneming: ....................................................................................................... Nationaal Onderdeel groep / holding: ................................................................................................................Xcellent ICT Groep Focus Nederland / buitenland als %: ......................................................................................................................95/5 Focus Nationaal / regionaal als %: .......................................................................................................................80/20 Aantal medewerkers:................................................................................................................................................50 Hoofdkantoor: ............................................................................................................................................. Amersfoort

Xcellent ICT Groep Maanlander 39 3824 MN Amersfoort

POSTADRES

STROOM

Aantal locaties Nederland: 1 Bouwjaar locatie: 2005 volledige revisie in 2013 Oppervlakte m² datavloer per locatie: 100 m2 Totaal oppervlakte m² datavloer: 100 m2

Totaal vermogen: ............................................................................................................................................ 275 KvA Redundancy:......................................................................................................................................................... N+1 Hoeveelheid vermogen leverbaar per rack:.................................................................................................2x32 Ampére Aanwezigheid 48V:................................................................................................................................................... Ja Aanwezigheid 230V:................................................................................................................................................. Ja Aanwezigheid 400V:................................................................................................................................................. Ja

CONNECTIVITEIT Carrierneutraal:........................................................................................................................................................ Ja Hoeveel Fiber Carriers: ...............................................................................................................................................2 Welke Fiber Carriers: .....................................................................................................................Ziggo, Eurofiber, KPN Hoeveel IP providers: ..................................................................................................................................................7 Welke IP providers: ........................................................................... Eurofiber, KPN, Vodafone, Relined, Ziggo Routit BIT Hoeveel Internet Exchanges: .......................................................................................................................................1 Welke Internet Exchanges:.................................................................................................................................Telecity

MILIEU Groene stroom: ........................................................................................................................................................ Ja Plaatsing rack in corridor: ......................................................................................................................................... Ja Temperatuur op datavloer: ............................................................................................................................ 20 graden

SUPPORT Remote hands tijdens kantoor uren: .......................................................................................................................... Ja Remote hands aanwezig 24x7: ................................................................................................................................. Ja Verhuur kantoor/werkruimte:..................................................................................................................................... Ja Welke overige diensten worden geleverd en door wie: .............................................Beheer, projectdiensten, verbindingen 24/7 toegankelijk zonder meerkosten: ....................................................................................................................... Ja

OVERIG Welke certificeringen en voor welke activiteiten gelden deze: .......................................................................9001/27001 Zijn er (recente) Audit rapporten beschikbaar: ............................................................................................................ Ja Datavloerhoogte t.o.v. NAP:............................................................................................................................... 2 meter

158 Xcellent ICT Groep

Postbus 2625 3800 GD Amersfoort Nederland

DATACENTER ALGEMEEN

CONTACTGEGEVENS Tel: 033-4616464 Fax: 033-4615280 info@xcellent.nl www.xcellent.nl

CONTACTPERSONEN Niels van den Akker Algemeen directeur Mark Schoonderbeek Technisch directeur


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Handige links en nuttige bronnen Algemeen

Bouwen

Open Data Center Alliance (ODCA). Stimuleert de ontwikkeling van interoperabele cloudoplossingen en -diensten, en biedt onder andere een tool voor het zoeken van cloudserviceproviders www.opendatacenteralliance.org

Informatie over de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw en Renovatie (van onder andere datacenters) www.breeam.nl/nieuwbouw/downloads_nieuwbouw

DataCenterData, overzicht van datacenters wereldwijd www.datacenterdata.com

CBRE, met 37.000 medewerkers de grootste commerciële vastgoedadviseur ter wereld www.cbre.nl

Energie-efficiëntie

NPR5313, Handreiking voor de planning en oplevering van computerruimtes en datacenters www.nen.nl

Energie Investeringsaftrek (EIA) www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

Onderzoek

Certificatieschema Milieukeur Klimaatbeheersing bij datacenters www.milieukeur.nl/34/m/nieuws/150/details.html

EU Code of Conduct Data Centres Energy Efficiency iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/ict-codes-conduct/ data-centres-energy-efficiency Informatie en tools rondom de meerjarenafspraak energieefficiency (MJA3) www.rvo.nl/subsidies-regelingen/onderdelen-mja3/mee PUE- en DCiE-calculator www.42u.com/measurement/pue-dcie.htm The Green Grid, uitgebreide documentatie over zaken als PUE en het Data Center Maturity Model www.thegreengrid.org

Beschikbaarheid

SLA-uptime-calculator http://uptime.is Uptime Institute Tier Certification Map uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php

Accenture Technology Vision 2014: Every Business Is a Digital Business www.accenture.com/sitecollectiondocuments/pdf/accenturetechnology-vision-2014.pdf CloudScape, overzicht van het cloudlandschap www.themetisfiles.com/tag/cloudscape/ Data Center 2025, Exploring the Possibilities www.emersonnetworkpower.com/en-US/Latest-Thinking/ Data-Center-2025 ‘Digital Infrastructure in the Netherlands – Driver for the Online Ecosystem’ https://digitale-infrastructuur.nl/ Dutch Datacenter Index www.pb7.nl/datacenter.php The Global Information Technology Report 2014 www.weforum.org/reports/ global-information-technology-report-2014

Handige links en nuttige bronnen 159


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Afkortingen 2N

Een redundant model dat ervoor zorgt dat elk component een back-up heeft.

A AC

Alternating Current

ACAE

Air Conditioning Airflow Efficiency

AHU

Air Handling Unit

AMS

Asset Management System

ANSI

American National Standards Institute

ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

B

E ESD

Electrostatic Discharge

EUE

Energy Usage Effectiveness

F FTP

Foil Twisted Pair

G GVA

Gigavoltampère

H HAC

Hot Aisle Containment

HPDC

High-Performance Data Center

BAS

Building Automation System

Hp

Horsepower

BCM

Branch Circuit Monitoring

Hr

Hour

BMS

Building Management System

HVAC

Heating, Ventilation and Air Conditioning system

C

I

CAC

Cold Aisle Containment

IP

Internet Protocol

CADE

Corporate Average Data Center Efficiency

IS-RA

Infrastructuur-randapparatuur

CAPEX

Capital Expenditures

CDDI

Copper Distributed Data Interface

K

CFD

kHz

Kilohertz

Computational Fluid Dynamics

kV

Kilovolt

COP

Coefficient of Performance

kVA

1000 voltampères

CR

Computer Room

KVM

Keyboard, Video, Mouse

CRAC

Computer room air conditioner

kW

Kilowatts

CRAH

Computer Room Air Handler

kWh

Killowatt-uur

CSI

Cold Supply Infiltration index

CUE

Carbon Usage Effectiveness

M

D

Mbps

Megabit per seconde

MBps

Megabyte per seconde

dB

Decibel

MHz

Megahertz

DC

Datacenter

MVA

Megavoltampère

DC

Direct Current

MW

Megawatt

DCiE

Data Center infrastructure Efficiency

DCIM

Datacenter Infrastructure Management

N

Delta T

Verschil in temperatuur

DX

Direct expansion

160 Woordenlijst

N+1

Concept voor redundantie waarbij bij de behoefte 1 wordt opgeteld

NEBS

Network Equipment-Building System design


Datacenter & Cloud Dossier 2015

O OPEX

Verklarende woordenlijst Operating Expenditures

P PDU

Power Distribution Unit

PF

Power Factor

PUE

Power Usage Effectiveness

R RAH

Recirculation Air Handler

RCCD

Registered Communications Distribution Designer

Rh

Relatieve humidity (luchtvochtigheid)

RMF

Raised Metal Floor

RTU

Rooftop Unit

Aisle

Gang.

Busbar

Railkokersystemen voor de horizontale en verticale distributie van elektrische energie.

Colocatie

Het gemeenschappelijk gebruik van een rekencentrum.

Corridor

Afgesloten ruimte in de datazaal waarin racks in twee rijen zijn opgesteld en waarin gekoelde lucht wordt binnen geblazen via roosters in de vloer.

Dark fiber

Onverlichte glasvezelverbinding tussen twee locaties.

Datazaal

Beveiligde, geconditioneerde ruimte in het datacenter waarin de corridors staan.

Hosting

Bij hosting wordt de website van een informatieleverancier op een server van de Internet access provider geïnstalleerd, zodat de informatieleverancier zelf geen server moet aanschaffen en een permanente lijn moet installeren.

Housing

ICT-apparatuur onderbrengen in een ‘datahotel’.

Internetexchange

Plek waar internetaanbieders onafhankelijke netwerken met elkaar kunnen verbinden en internetverkeer kunnen uitwisselen.

Peering

Uitwisselen van internetverkeer tussen providers.

Rack

Ophangmogelijkheid voor modulaire elektronische apparatuur.

S ScTP

Screened Twisted Pair

SFF

Small Form Factor

SMF

Single Mode Fiber

STP

Shielded Twisted Pair

STS

Static Transfer Switch

T Tbps

Terabits per seconde

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

U U

Unit

UPS

Uninterruptible Power Supply

UTP

Unshielded Twisted Pair

Redundancy Doordat onderdelen dubbel aanwezig zijn blijft een geheel toch goed functioneren als één of meer onderdelen verloren gaan.

V V

Volt

VA

voltampère

W W

Watt

WUE

Water Usage Effectiveness

Woordenlijst 161


Datacenter & Cloud Dossier 2015

Powered by all Tech Events: www.alltechconferences.com Nieuwe events: mail naar redactie@channelbv.nl en info@alltechconferences.com MAAND

01

BEGIN 8-01-15 15-01-15

EIND EVENTNAAM 8-01-15 Internet New Year’s Event 16-01-16 Lambda Forum 2015

STAD Amsterdam Frankfurt

LAND URL NL www.isoc.nl/activ/2014-newyear.htm DE www.capacityconferences.com

21-01-15

22-01-15 Webwinkel Vakdagen

Utrecht

NL

www.webwinkelvakdagen.nl

02

24-02-15

25-02-15 Green Data Center

San Diego

VS

www.greendatacenterconference.com

03

11-03-15

12-03-15 Cloud Expo Europe

Londen

GB

www.cloudexpoeurope.com

20-03-15 CeBIT 2015

Hannover

DE

www.cebit.de/home

26-03-15 World Hosting Days

Rust

DE

www.worldhostingdays.com/eng/index.php

10-02-15 11-03-15

11-03-15

16-03-15

1-04-15

2-04-15 Cloud Computing World Expo

11-04-15

23-04-15 Data Center World Global

23-04-15

24-04-15 The Next Web Conference

29-04-15 Telco Cloud World Forum

11-05-15

Londen

Brussel

Nice

Parijs

Utrecht

Las Vegas

Amsterdam Amsterdam

NL GB

BE FR

FR

NL VS

NL NL

DE

15-05-14 RIPE 70

Amsterdam

NL

19-05-15

21-05-15 Uptime Institute Symposium

Santa Clara

27-05-15

28-05-15 MORE-IP

Amsterdam

10-05-15

05-18-15

03-06-15 9-06-15

13-05-15 International Telecoms Week (ITW)

05-22-15 WWW 2015

22-05-15 Closer 2015

Jaarcongres Connected Enterprise

04-06-15 Data Cloud Global Congress 2015

11-06-15 SDDC Expo

Chicago

www.datacentreworld.com

www.cablecongress.com

www.iaria.org/conferences2015

www.cloudcomputing-world.com www.isp-kartcompetitie.nl

www.datacenterworld.com/spring

www.econique.co.uk/home_benelux_data.html www.thenextweb.com/conference/europe

www.telecomcloudservices.com

www.internationaltelecomsweek.com www.ripe.net/ripe/meetings

IT

www.2015.it

Lissabon

PT

www.closer.scitevents.org

Utrecht

NL

www.connectedenterprise.nl

New York

VS

www.sddcexpo.sys-con.com

Monaco

11-06-15 Cloud Expo

New York

15-06-15

21-06-15 London Technology Week

Londen

11-06-15 Internet of Things Expo

VS

www.iseurope.org/home.php

Florence

9-06-15

New York

VS NL MC VS VS

GB

www.symposium.uptimeinstitute.com www.more-ip-event.net

www.datacloudcongress.com www.cloudcomputingexpo.com www.thingsexpo.com

www.londontechnologyweek.co.GB

18-06-15 Interop London

Londen

GB

www.interop.co.GB

24-06-15

25-06-15 Cloud World Forum

London

GB

www.cloudwf.com

27-07-15

29-07-15 HostingCon Global

San Diego

VS

www.hostingcon.com/global

16-06-18

10-09-15

24-09-15

18-06-15 Internet World 2015 Storage Executive Summit

15-09-15 International Broadcasting Week (IBC) 2015

Londen

London

Amsterdam

GB

GB NL

24-09-15 WHIR Networking Event

Amsterdam

NL

29-09-15 HostingCon Europe

Amsterdam

NL

20-09-15

23-09-15 Data Center World National Harbor

29-09-15

2-10-15 Elektrotechniek ‘15

Utrecht

NL

8-10-15 Data Centre Expo

London

GB

22-10-15 BroadBand World Forum

Londen

GB

28-09-15

7-10-15

Data Center World APAC Symposium

12-10-15

15-10-15 NetApp Insight Las Vegas

28-10-15

29-10-15 Data Centre World Asia

20-10-15

4-11-15

17-11-15

VS

www.www.ibc.org

www.thewhir.com/whir-events?ee=83 www.datacenterworld.com/fall www.europe.hostingcon.com

www.elektrotechniek-online.nl

www.afcom.com/symposium/ data-center-world-asiapacific-symposium/ www.datacentreexpo.com www.netapp-insight.com

www.broadbandworldforum.com/london

Data Center World Orlando

Orlando

VS

Datacenter Experience

Nijkerk

NL

www.worldhostingdays.com/nl/whd-local-location. php?Location=Amsterdam www.datacenter.heliview.nl

Berlijn

DE

www.netapp-insight.com

DatacenterDynamics Converged Expo

5-11-15 Storage Expo

20-11-15 NetApp Insight Berlin

Storage Executive Summit

Amsterdam Amsterdam Utrecht

New York

VS

NL

Utrecht

Gartner Data Center, Infrastructure & Operations Management Conference

NL

Amsterdam

Telecom Time

ECP Jaarcongres

NL

IE

Luxemburg

IT Room Infra Event

NL

Dublin

Luxembourg Internet Days Capacity Europe

162 Events

Las Vegas

VS

www.451events.com

SG

DataCentres Ireland

12

National Harbor

www.events.ubm.com

Singapore

World Hosting Day Local

11

Amsterdam

Munchen

16-06-18

10

23-04-15 Benelux Data Center Dialogue

28-04-15

9-06-15

07 09

11-04-15 Quanza ISP Kartcompetitie 2015

19-04-15

20-05-15

06

13-03-15 Cable Congress 2015

27-03-15 Cloud Computing 2015

22-04-15

05

12-03-15 Data Centre World 2015

22-03-15 24-03-15

04

12-02-15 Integrated Systems Europe

Den Bosch

LU NL

NL NL

VS

www.datacentreworldasia.com

www.datacenterdynamics.com/nl/conferences/2014/ amsterdam-2014 www.datacenterworld.com

www.storage-expo.nl

www.451events.com/en/ enterprise451-storage-newyork www.datacentres-ireland.com

www.luxembourg-internet-days.com

www.capacityconferences.com/Capacity-Europe.html

www.telecomtime.nl www.itroominfra.nl

www.jaarcongresecp.nl

www.gartner.com/technology/summits/na/data-center


data is de toekomst! CE. N A T S I D O ZER ITY M I X O R P THE NEW MERS. TO CUSTO

Weet vandaag wat klanten morgen willen: De analyse van real-time gegevens levert essentiĂŤle informatie op over het gedrag van uw klanten. Door middel van Big Data management, is een snelle analyse van data mogelijk, waardoor een onderneming snel kan reageren en meer kansen kan benutten. Dit betekent dat u gericht kunt werken aan de producten die uw klanten in de toekomst eisen. www.t-systems.nl

Datacenter & Cloud Dossier 2015  
Advertisement