Page 1

P E Ş İN K A P A S İT E

N A K İT

C İH A Z M O D E L İ

F İY A T IN A (k c a l/ h )

Ö D EM E T A K S İT

V ie s s m a n n V it o p e n d 1 0 0 - W 2 4 , 8 k w H e r m e t ik K o m b i

2 1 .4 0 0

1 .6 2 0 T L

1 .7 5 0 T L

V ie s s m a n n V it o p e n d 1 0 0 - W 3 1 k w H e r m e t ik K o m b i

2 6 .7 0 0

1 .9 2 0 T L

2 .0 8 0 T L

V ie s s m a n n V it o p e n d 1 0 0 - W 2 4 k w B a c a l ı K o m b i

2 0 .7 0 0

1 .5 5 0 T L

1 .6 7 0 T L

V ie s s m a n n V it o p e n d 1 0 0 - W 3 0 k w B a c a l ı K o m b i

2 5 .8 0 0

1 .8 5 0 T L

1 .9 9 0 T L

V ie s s m a n n V it o p e n d 1 1 1 - W 2 4 k w 4 6 L İ T R E B O Y L E R K o m b i

2 0 .6 0 0

3 .6 2 0 T L

3 .9 2 0 T L

V ie s s m a n n V it o p e n d 1 1 1 - W 3 0 k w

2 5 .8 0 0

3 .8 2 0 T L

4 .1 2 5 T L

V ie s s m a n n V it o d e n s 1 0 0 - W 2 6 k w Y o ğ u ş m a l ı K o m b i

4 6 L İT R E B O Y L E R K o m b i

2 2 .4 0 0

2 .5 2 0 T L

2 .7 2 0 T L

V ie s s m a n n V it o d e n s 1 0 0 - W 3 5 k w Y o ğ u ş m a l ı K o m b i

3 0 .1 0 0

3 .5 2 0 T L

3 .8 0 0 T L

*****

*****

DİĞER MARKALAR

V ie s s m a n n V it o d e n s 2 0 0 - W 4 5 k w - 6 0 k w - 8 0 k w - 1 0 5 k w V a illa n t V U W 2 0 2 / 3 P r o H e r m e t ik K o m b i

1 7 .0 0 0

1 .6 0 0 T L

1 .7 3 0 T L

V a illa n t V U W 2 4 2 / 3 P r o H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .6 2 0 T L

1 .7 5 0 T L

V a illa n t V U W 2 0 2 / 5 P lu s H e r m e t ik K o m b i

1 7 .0 0 0

1 .6 2 0 T L

1 .7 5 0 T L

V a illa n t V U W 2 4 2 / 5 P lu s H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .7 2 0 T L

1 .8 6 0 T L

V a illa n t V U W 2 8 2 / 5 P lu s H e r m e t ik K o m b i

2 4 .0 0 0

1 .9 8 0 T L

2 .1 4 0 T L

V a illa n t V U W 2 8 6 Y o ğ u ş m a l ı K o m b i

2 0 .0 0 0

2 .3 5 0 T L

2 .5 5 0 T L

V a illa n t V U W 2 9 6 Y o ğ u ş m a l ı K o m b i

2 0 .0 0 0

2 .4 5 0 T L

2 .6 5 0 T L

İ m m e r g a s S t a r 2 4 k w H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .1 9 0 T L

1 .2 9 0 T L

İ m m e r g a s M in i 2 4 k w H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .4 9 0 T L

1 .6 2 0 T L

İ m m e r g a s M in i 2 8 k w H e r m e t ik K o m b i

2 4 .0 0 0

1 .7 5 0 T L

1 .8 9 0 T L

İ m m e r g a s M a io r 2 4 k w H e r m e t ik K o m b i 2 lit r e M ik r o D e p o

2 0 .0 0 0

1 .8 5 0 T L

1 .9 8 0 T L

İ m m e r g a s M a io r 2 8 k w H e r m e t ik K o m b i 2 lit r e M ik r o D e p o

2 4 .0 0 0

1 .9 8 0 T L

2 .1 5 0 T L

İ m m e r g a s M a io r 3 2 k w H e r m e t ik K o m b i 2 lit r e M ik r o D e p o

2 7 .5 0 0

2 .0 8 0 T L

2 .2 5 0 T L

İm m e rg a s S ta r 2 4 k w B a c a lı K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .1 5 0 T L

1 .2 5 0 T L

İ m m e r g a s M in i 2 4 k w B a c a l ı K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .3 8 0 T L

1 .4 9 0 T L

İ m m e r g a s V ic t r ix 2 6 k w T a m Y o ğ u ş m a l ı

2 2 .0 0 0

2 .2 5 0 T L

2 .4 3 0 T L

İ m m e r g a s V ic t r ix S u p e r io r 3 2 k w T a m Y o ğ u ş m a lı

2 7 .5 0 0

3 .1 0 0 T L

3 .3 5 0 T L

İ m m e r g a s V ic t r ix Z e u s S u p e r io r 3 2 k w B o y le r Y o ğ u ş m a lı

2 7 .5 0 0

3 .8 0 0 T L

4 .1 0 0 T L

B o s c h C la s s ic P lu s H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .3 5 0 T L

1 .4 6 0 T L

B o s c h C la s s ic S ilv e r H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .5 3 0 T L

1 .6 5 0 T L

B o s c h E x c lu s iv e - 2 4 k w H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .7 0 0 T L

1 .8 5 0 T L

B o s c h E x c lu s iv e - 2 8 k w H e r m e t ik K o m b i

2 4 .0 0 0

1 .9 0 0 T L

2 .0 5 0 T L

B o s c h E x c lu s iv e - 3 5 k w H e r m e t ik K o m b i

3 0 .0 0 0

2 .2 0 0 T L

2 .3 8 0 T L

B o s c h C o n d e n s e 2 0 0 0 W Y o ğ u ş m a lı K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .7 5 0 T L

1 .9 0 0 T L

B o s c h C la s s ic C o n d e n s e - 2 4 k w Y o ğ u ş m a lı K o m b i

2 0 .0 0 0

2 .0 5 0 T L

2 .2 0 0 T L

B o s c h C o m f o r t C o n d e n s e - 3 5 k w Y o ğ u ş m a lı K o m b i

3 0 .0 0 0

3 .4 0 0 T L

3 .6 8 0 T L

E C A P r o t e u s H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .2 5 0 T L

1 .3 5 0 T L

E C A P r o t e u s P lu s H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .3 2 0 T L

1 .4 2 0 T L

E C A C o n f e o P lu s H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .4 5 0 T L

1 .5 7 0 T L

E C A C o n f e o P lu s H e r m e t ik K o m b i

2 4 .0 0 0

1 .5 5 0 T L

1 .6 7 5 T L

E C A C o n f e o P r e m ix S Y o ğ u ş m a lı K o m b i

2 0 .0 0 0

2 .0 0 0 T L

2 .1 6 0 T L

E C A C o n f e o P r e m ix S Y o ğ u ş m a lı K o m b i

2 6 .0 0 0

2 .1 0 0 T L

2 .2 7 0 T L

P ro th e rm L y n x

2 0 .0 0 0

1 .1 0 0 T L

1 .2 0 0 T L

D e m ir d ö k ü m N e p t o H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .1 0 0 T L

1 .2 0 0 T L

D e m ir d ö k ü m A t r o n H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .2 0 0 T L

1 .3 0 0 T L

F e r r o li D o m it e c h D * Y e n i D ijit a l*

2 0 .0 0 0

1 .3 5 0 T L

1 .4 6 0 T L

A r is t o n M a t is K o m b i K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .1 0 0 T L

1 .2 0 0 T L

B u d e r u s U - 0 4 2 H e r m e t ik K o m b i

2 0 .0 0 0

1 .6 0 0 T L

1 .7 2 0 T L

2 0 .0 0 0

1 .9 5 0 T L

2 .1 0 0 T L

B u d e ru s U -0 5 2

H e r m e t ik K o m b i

H e r m e t ik K o m b i


"

Kombi Fiyat Listesi  

Kombi Satis ve Montaj Tesisat Hizmeti