Page 1

Selim Erbay - 2014

GEZİ PARKI’ndan

Şirketlerin ve İletişimcilerin çıkarabileceği

DERSLER


1


2

Gezi Parkı Protestoları, Türkiye Tüketicisinin değişen ve yükselen değerlerinin yanısıra tutumlarına ilişkin çok önemli örnekler sergilemiştir. Yeni Türkiye’nin yeni tüketicilerini anlamak ve bu doğrultuda iletişim stratejilerini gözden geçirmek, artık

zorunluluktur !


“Gezi, devasa bir rahimdi, ve yine orada yepyeni bir kuşak doğdu.” Küçük İskender /Şair

3

Türkiye’nin yeni tüketicisi, 5-10 yıl öncesindan çok daha farklı tercih ve tutumlara sahiptir.


1- Kimlik ve Aidiyet

Identity and Belonging

1980 sonrası, toplu hareketlerden ve gruplaşmalardan kaçınan Türk Tüketicisi, global networkleşme trendleri doğrultusunda ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının etkisi ile paylaşılan değerler ekseninde, toplu/grup (tribe) olarak davranmayı benimsemektedir. Ait olma (inclusiveness ) veya bir parçası olma (tribal) , Gezi Parkı protestoları ile ortak bilinç düzeyine ulaşmıştır.

4


1- Kimlik ve Aidiyet

5

Identity and Belonging

Pazarlama jargonunun klasik müşteri segmentasyon kriterleri (eğitim, gelir grubu, yaş, cinsiyet) geçerliliğini yitirmiştir. Türk tüketicisi kendi kimliğini, sosyal etkileşimleri, paylaştığı değerler, iletişim içinde ve parçası olduğu sosyal gruplar ekseninde, kendisi tanımlamayı ve önermeyi tercih etmektedir. Bu yeni tüketiciyi, paylaşılan değerler doğrultusunda tanımlamak, dinlemek, anlamak ve aynı dili konuşarak iletişime geçmek, başarının temel koşullarından biri olarak değerlendirilmelidir.


Çevresel duyarlılık, saygın kentleşme, insanca çalışma koşulları, etik yönetim, bireysel yaşam alanlarına saygı, kendini ifade etme ve iletişim özgürlüğü, yeni Türkiye Tüketicisini tanımlayan, ve etkileyen temel ve paylaşılan değerler olarak öne çıkıyor ve kurumlardan da talep ediliyor. Üreticilerin, kalite, fiyat ve satış sonrası hizmetleri kadar, sosyal sorumluluk, etik iş yapma ilkeleri ve çevresel duyarlılık gibi evrensel değerlere yönelik çabaları, bir o kadar önem kazanıyor.

2- Evrensel Değerler ve Sorumluluk Universal Values and Responsibility

6


2- Evrensel Değerler ve Sorumluluk Universal Values and Responsibility

Kurumlar ve markalar, tüketicileri ile duygusal iletişimlerini, sorumluluk üstlendikleri evrensel ve paylaşılan değerler üzerinden planlama gerçeğini ve gereğini, artık anlamalıdırlar. Dünyayı umursuyorlar ve markalarının dünya için yaptıklarını ve satınalma kararlarının, çevresel etkilerini

bilmek istiyorlar.

7


3- Diyalog ve Sosyal Etkileşim

8

Conversation and Social interaction Türkiye Tüketicisi, kendisine tek yönlü iletişim ile sunulan tekliflerden eskisi kadar etkilenmiyor ve diyalog talep ediyor. Kendini içine alacak her paylaşılan değere dayalı olarak harekete geçmeye hazır. Markaların insanları biraraya getirme çabaları, bireyselleşmiş vaadlerden çok daha önemli bir iletişim şekline dönüşüyor. Bireysel marka sadakatı, ait olduğu sosyal grubun marka sadakati ile yer değiştiriyor. Markanın tek taraflı önerisi yerine, sosyal network paydaşının önerisi daha geçerli oluyor. Eski segmentasyon formullerine dayalı iletişim mesajları, sahibini bulmadan kayboluyor.


3- Diyalog ve Sosyal Etkileşim

9

Conversation and Social interaction

Sermayenin ve zenginliğin, yukarılarda bir yerlerde toplanmasına karşın bireyselleşen tüketici gücünün aşağılarda hayli dağıldığının farkına varmış durumdalar. Ortak bir değer ekseninde harekete geçebilme ve dengeleri değiştirebilme yeteneklerini keşfettiler. Kendilerine dokunabilen, doğru ve ilham veren değer tekliflerini, sosyal iletişim araçları ile paylaşıyor ve ortak hareket edebiliyorlar. Markalar, bireyselleşen tüketici üzerinde azalan güçlerini, ancak ortak algı ve etkileşim yaratarak geri kazanabilirler. Nike, “ Just do it” yaklaşımı ile bunu başaran bir örnek.


4- Dijitalizasyon

10

Digitalization

Dijital teknolojinin bicimlendirdiği yeni bilgi ve iletişim dünyasına adapte olmuş durumdalar. Bu yeni yaşam tarzının etkilendiği tüm temel trendlerden (Globalization, Social Network, Prosumerization, Cloud Platformization, Millennialization) paylarını alıyorlar.


4- Dijitalizasyon Digitalization

Bazı markalar, dijital platformlarda yer alarak, sosyal medya stratejilerine sahip olduklarını düşünüyorlar. Geleneksel tek yönlü iletişim taktiklerinin sosyal medya türevleri, yeni tüketicinin istediği; karşılıklı diyalog, interaktivite ve etkileşim sonuçları yaratamaz ve başarısızdır.

11


5- Açık İletişim ve samimiyet

12

Open Communication and sincerity İsteklerini, beklentilerini ve kimliklerini, net bir şekilde ortaya koyarak, açık iletişimden yana olduklarını sergiliyorlar, aynı samimi ve transparan yaklaşımı markalarını kullandıkları şirketlerden de bekliyorlar.


5- Açık İletişim ve samimiyet

134

Open Communication and sincerity

Kurumlar ve markalar, karşılıklı, samimi ve açık iletişim tercihlerini ortaya koyan tüketicilerini, raslantısal örnekleme dayalı anketler ve seçmeli sorulara verilen yanıtlara dayanarak tanıyamaz ve anlayamaz. Karşılıklı iletişimi olanaklı kılacak, monologlar yerine diyalogları yaratacak, yaratıcı ve samimi iletişim platformlarını, tüketici günlerini ve forumlarını, saydam tüketici bilgilendirme yayınlarını geliştirmek ve katılımcılığı özendirmek zorundadırlar.


144

Geleneksel mizah anlayışı yerine, durumsal komediye daha yatkın espri ve nükte odaklılar. Dijital iletişimin zorladığı karekter sınırlamaları, yaratıcılıklarını daha da zorluyor ve keskinleştiriyor. Bireylerin komiklikleri yerine olayların ve koşulların gülmece tarafını tercih ediyorlar. Kendilerini eğlendiren zekice tasarlanmış mesajlara karşı daha duyarlılar.

6- Yaratıcı ve Zeki Mizah Anlayışı Creative and Clever Sense of Humor


15

6- Yaratıcı ve Zeki Mizah Anlayışı Creative and Clever Sense of Humor

1970 yılların mizah dergileri ile doruklara çıkan karikatürsel mizah anlayışı, Türkiye tüketicisinin Gezi Parkı deneyimi ile durumsal sosyal medya mizahı deneyimine dönüşmüştür. Her tüketici, marka/ürün iletişiminde mizaha tepki verir. Artık, yeni Türkiye tüketicisini kazanmak, zeki ve yaratıcı mizah ile başarılabilir..


7- Pratiklik, Hız ve Yaratıcı Çözümler

16

Practicality, Speed, Creative Solution

İçinde bulunduğumuz koşullar; yaratıcı, pratik, ve hızla sunulan ürün ve teklifler ile, güçlü rekabet avantajlarına sahip olma fırsatlarını yaratmakatadır. Gezi Parkı süreci, bireysel yaratıcılığı tetiklediği kadar, hızlı ve yaratıcı tekliflerin başarı ile karşılığını bulduğu girişimcilik ve tüketici kabul örneklerine de sahne olmuştur.


7- Pratiklik, Hız ve Yaratıcı Çözümler Practicality, Speed, Creative Solution

17


8- Bireysellik, Farklılık, Otantiklik

18

Individuality, Diversity, Authenticity

Türk tüketicisi; bireysellik ve farklılıkları höşgörü ile karşılamayı, ortak değerler ekseninde kucaklamayı kabul etmesine karşın, benzerleşmeyi ve aynılaşmayı redederek, otantikliğinde ısrar etmektedir.


8- Bireysellik, Farklılık, Otantiklik

19

Individuality, Diversity, Authenticity

Şirketler ve markalar, taklitler ve benzerliklere dayalı yaklaşımları ile sürüdürülebilir rekabet avantajları elde edemez ve kalıcı olmayı başaramazlar. Kişisel değerleri doğrultusunda ayrımlaşan tüketici kitlelerini “bende / me2” taktikleri ile ikna etmek şansı çok düşüktür. Üründe, tüketici değer teklifinde ve iletişimde hızla benzerleşen şirketlerin, farklılaşma odaklı inovasyonların peşinden koşuyor olmaları, uzun soluklu başarılarının en temel koşuludur.


9- Dayanışma ve Paylaşım

20

Solidarity and Sharing

Sosyal network kabileleri (tribe) ve ortak paydaşlarda doğan gruplar, ortak mutsuzluklar karşısında, hızla paylaşıma geçerek, birbirlerini etkiliyebiliyorlar ve dayanışma içine girebiliyorlar.


9- Dayanışma ve Paylaşım Solidarity and Sharing

Şirketler ve markalar, mutlu ve mutsuz ürün deneyimlerini paylaşan, farklı avantajlardan birbirini haberdar eden ve daha önemlisi, olumsuzluklar karşısında ortak harekete geçebilen “connected tüketici” kitleleri ile karşı karşıya olduklarını bilmelidirler. Bu, hem olumlu referanslar ile fayda sağlamaya, hem de olumsız referanslar ile hasar görmeye açık bir durumdur.

21


10- İçtenlik, Sadakat ve Vefa

22

Faithfulness , Fidelity and Trueness

İçtenlik, sadakat, vefa ve sahiplenme, Gezi Parkı ile ortaya çıkan ve birbirini ilk kez tanıyan insanlar arasında, yüksek ve paylaşılan deneyime bağlı filiz veren güçlü değerler olarak dikkati çekmektedir. Ortak hedefler, ortak deneyimler ve özveri ekseninde yaşanarak paylaşılanlar, eski değerlerin hatırlanmasını sağlamıştır.


10- İçtenlik, Sadakat ve Vefa

23

Faithfulness , Fidelity and Trueness Şirketler ve markalar, Gezi Parkı Protestolarında filizlenen ve yeni Türkiye tüketicinin yükselen değerlerine daha farklı bir mercekten bakmalıdır ve Küçük İskender’e bir kez daha kulak vermelidir.

“Gezi, devasa bir rahimdi, ve yine orada yepyeni bir kuşak doğdu.” Küçük İskender /Şair


Bloğumda 29.04.2014 de yayınladığım bİR yazı

Lokasyon bağlantılı müzik ve Holladay Kardeşleri Gezi Parkı için birşeyler yapmaya ikna etme rüyası! selimerbay.wordpress.com, selimerbay.blogspot.com.tr

http://on.ted.com/Holladay

24


25

TeĹ&#x;ekkĂźrler Selim Erbay BA MSc MBA Postgraduate

Undergraduate

selimerbay@gmail.com selimerbay.wordpress.com selimerbay.blogspot.com.tr

1. Yıldönümünde, Gezi Parkindan Pazarlamacilarin Cikartacagi Dersler  

1 Yıldönümünde değerlendirildiğinde,Gezi Parkı Protestoları, Türkiye Tüketicisinin değişen ve yükselen değerlerinin yanısıra tutumlarına ili...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you