Page 1

j e o t e k n i k m端hendislik


j e o t e k n i k mühendislik

Faaliyet Alanlarımız Fields of activity

Fore Kazık Bored Pile

Mini Kazık Mini Pile

Ankraj Anchoring

Enjeksiyon Injection

GEOTEM uzmanlık alanları; Zemin iyileştirme uygulamaları, istinat yapıları, Her tip bina ve inşaatlar, karayolları, demiryolları, otoyollar, olimpik tesisler, endüstri

Jet Grouting Jet Grouting

yapıları, sulama tesisleri, tüneller, su arıtma tesislerinin zemin-temel etütleri ve temel mühendisliği hizmetlerinin tümünü kapsamaktadır. Bu kapsamdaki hizmetlerin içinde; fore kazık-mini kazık ve enjeksiyon uygulamaları,

Shout Create

jet grouting, zemin çivisi, shout create, ankraj ve iksa sistemleri imalatları, yer altı su

Shout Create

etütleri, su sondajları, maden rezerv etütleri, derin tünel sondajları, rezistivite ve sismik etütler yer almaktadır. Ayrıca tüm bu zemin etüd ve imalatlarla ilgili değerlendirme, projelendirme, müşavirlik, danışmanlık ve kontrollük hizmetlerini yürütmektedir.

Zemin Çivisi Ground Bolt

GEOTEM's fields of expertise consist of ground-foundation studies and basic engineering services of ground improvement applications, supporting structures, all sorts of buildings and constructions, highways, railways, roads, Olympic plants,

Zemin Etütleri

industrial structures, irrigation plants, tunnels and water treatment plants.

Ground Surveys As part of these services, there are fore pile-mini pile and injection applications, jet grouting, ground nail, shout create, anchorage and retaining wall systems

Projelendirme Project Preparing

production, underground water studies, water drillings, mine reserve studies, deep tunnel drillings and resistance and seismic studies.

www.geotem.com


j e o t e k n i k mühendislik

Hakkımızda About Us

Geotem Jeoteknik Mühendislik Bilimsel, Kaliteli Zemin İyileştirme Uygulamaları Geotem Jeoteknik Scıentıfıc, Soıl Qualıty Improvement Practıces

Geotem Jeoteknik Müh. Müş. Ltd. Şti. 1986 yılında faaliyete başlayan Özen Sondajcılık Firmasının kazandırdığı birikimle isim değiştirerek 1994 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren alan genişleterek sırasıyla Sondajcılık, Zemin Etüd, Mini kazık Ankraj , Enjeksiyon, Jet Grouting, Fore Kazık, Temel İnşaatları ve Aç-kapa Tüneller, Köprülü Kavşak, Alt Geçitler gibi projelerle büyümüştür. Bugün Türkiye'de konusunda önemli bir isim olan Geotem hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla Zemin Araştırma, Zemin İyileştirme, İksa Sistemleri, Altyapı İnşaatları ve Proje Danışmanlık konusunda hizmet vermeye devam etmektedir. Zemin Araştırma; Sondaj, Etüd, Lab. Hizmetleri, Jeolojik ve Jeofizik Araştırma, Maden Rezerv Araştırma uygulamalarıdır. Zemin İyileştirme; Enjeksiyon, Jet Grouting, Ankraj, Zemin Çivisi, Mini Kazık, Fore Kazık, Vibrex Kazık, Beton Çakma( Prekast) Kazık uygulamasıdır. İksa Sistemleri ve Temel İnşaatları;Derin Temel Çukurları, Heyelan Önleme, Yapı Koruma İksaları uygulamasıdır. Altyapı İnşaatları; Aç-kapa Tüneller, Köprüler, Altgeçit, Üstgeçit, Katlı Kavşaklar, Menfezler, Elektrik, Su, Doğalgaz Deplase İşleri, Yol İnşaatları uygulamalarıdır. Proje Danışmanlık; Geoteknik Projeler, İksa Projeleri, Müşavirlik Danışmanlık Hizmetleri uygulamasıdır. İşverenin ve çalışanların mutluluğunu temel ilke edinen, teknolojide yenilik ve gelişmeyi takip eden ve uygulayan, kaliteden ödün vermeyen hızlı ve ekonomik çözümler Firmamızın temel kurallarıdır.

Geotem Jeoteknik Müh. Müş. Ltd. Şti. was established in the year 1994 by changing its name from Özen Sondajcılık Firm established in 1986 and has an experience in this matter. From its establishment it grows with projects as boring, ground survey, mini pile anchoring, injection, bored pile, foundation constructions and cut and cover tunnels, interchanges, underpasses. Today as an important name in its subject matter, Geotem continues to give services in terms of Ground Survey, Ground Improvement, Shoring Systems, Infrastructure Constructions and Project Consultancy with its rapid and high quality service concept. Ground Survey is Boring, Study, Laboratory Services, Geological and Geophysical Research, Mine Reserve Research applications. Ground Improvement is the applications of Injection, Jet Grouting, Anchoring, Ground Bolt, Mini Pile, Bored Pile, Vibrex Pile, and Precast Concrete Pile. Shoring Systems and Foundation Constructions is the application of Deep Foundation Excavations, Landslide Stabilization, and Structure Protection Shoring. Infrastructure Constructions; Cut and cover tunnels, Bridges, Underpass, Overpass, Interchanges, Culverts, Electricity, Water, Natural Gas Deplase Works, Road Constructions applications. Project Consultancy is the application of Geotechnical Projects, Shoring Projects, Consultancy Supervision Services. Our company's main principles are the happiness of the employer and the employees, following and applying the development and improvement in technology, not making concession from quality and offering rapid and economical solutions.

2


j e o t e k n i k mühendislik

İskenderun TErmik Santral İnşaatı Zemin İyileştirmeleri

www.geotem.com


j e o t e k n i k mühendislik

İstanbul ilinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerden Edirnekapı-Sultançiftliği hattında, ulaşım problemlerini çözmek amacıyla projelendirilen Raylı Toplu Taşım Hattı (5,3 km), 100 cm çaplı fore kazıklarla desteklenerek inşa edilmiştir. Projede; 5 adet fore kazık makinesi ve 2 adet mini kazık makinesi kullanılarak 140.000 m fore kazık imalatı, 10.000 metre mini kazık imalatı, 10.600 metre başlık kirişi imalatı ve 170.000 m3 hafriyat yapılmıştır. Bu projede yer alan fore kazık, başlık kirişi imalatları ve hafriyat işleri GEOTEM Jeoteknik Müh. Müş. Ltd. Şti. tarafından başarıyla tamamlanmıştır.

2


j e o t e k n i k mühendislik

Reşit Galip Caddesi No:33/3 06700 G.O.P. / ANKARA Tel.:0(312) 436 52 36 - 447 39 86 • Fax:0(312) 446 28 91 Kore şehitleri Caddesi No:36/3 80300 Zincirlikuyu /İSTANBUL Tel.:0(212) 288 29 02 - 266 61 45 • Fax:0(212) 347 81 39

www.geotem.com - info@geotem.com

katalogbu  

kataloğumuz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you