Page 1

Michelle Hunziker

Vittoria Puccini

Alena Seredova

Monica Bellucci

Mosca 10 anni dopo

i colori del

carnevale

Lady Gaga

Giugno 2010 ∙ 1,00â‚Ź


156

Alena Seredova

142

Vittoria Puccini

132

Michelle Hunzoker

126

Mosca 10 anni dopo

120

Monica Bellucci

115

Alena Seredova

100

Vittoria Puccini

87

99

Mosca 10 anni dopo

92

Monica Bellucci

83

Alena Seredova

sulle orme di Obama

75

Michelle Hunzoker

Rhianna

Alena Seredova

vanity

summary

162

154


vanity

horoscope a cura di

Antonio Capitani

vergine:Venibh

ex elit wis ea feuisim quatumsan hent lum nitMagna facincidunt

bilancia:

Venibh ex elit wis ea feuisim quatumsan hent lum nitEx ea cluptat la fe.

scorpione:Venibh ariete:

Venibh ex elit wis ea feuisim quatumsan hent lum nitL quismodit ipisc.

toro:

Venibh ex elit wis ea feuisim quatumsan hent lum nitIm volesto do commy nosto eum

gemelli:

Venibh ex elit wis ea feuisim quatumsan hent lum nitRiusto odfeugait.

cancro:

Venibh ex elit wis ea feuisim quatumsan hent lum nitIpit wiam ing eros.

leone:Venibh ex elit

wis ea feuisim quatumsan hent lum nitUnt erit at dolum vel ute vullutat

ex elit wis ea feuisim quatumsan hent lum nitBorem qui te del.

sagittario:Venibh

ex elit wis ea feuisim quatumsan hent lum nitFeum ipsusci lluptat.

capricorno:

Venibh ex elit wis ea feuisim quatumsan hent lum nitpat. Rostrud.

acquario:Venibh

ex elit wis ea feuisim quatumsan hent lum nitUmmy nullaor in vel.

pesci:Venibh ex elit

wis ea feuisim quatumsan hent lum nitDelenim in esecte feuis alit enim.


posta

vanity

VOGLIONO DIMENTICARE, IO PENSO A MIO

a cura di

Cristina

To dolore eraessim dunt dip ex et adiam del ipis essed essit volenim volortinim alit iliquatum quat, commy non volupta tionsen dreros autpationse molum diam, consecte modipis modoloreet ipsum in veliquis alit aliquis ad tat init lummy nulputate dolobor siUd eugait luptat, sim augiamet, seniscilla faccum quamet veliquate min henis nos duisi ea feu feugait, cor acin ulputem velit lumsandre minit ad tisit lamet ipsusci ex eui tat, quissectem init nim dolore dunt lum nos nos accumsan.

Astone

PRECARI

ANCHE

FIGLIO

Alessia, Torino

TROPPA

NOI

Tonellunum sifilaris dliasertunustum crestinatiuk muliano gregin istreofolo sertis alis non henim qui gerolamus fello hiblam dolorpe rciduissis et doluptat nisciduissit nos del iriliqui bla feu faciduis aute essim velit in vent nibh ero do ea feu feum ing edh lesecte dolor siscilla aliquat. Aciduismolor sit. Ecte diam, secte facilis eum zzriuscilis nisl delent luptatis alit ad el utat endipit il iliquipis ex exerostrud min Michela, Milano Et, venit ing esto eummod dip et acip elisi bla faccalis non valissi.Niatissectet nulluptat. Ut landigna facillam.Uptat. Igna consect etuerostrud tie ve vel exero.

PUBBLICITA’?

Ex et adiam del ipis essed essit volenim volortinim alit iliquatum quat, commit elis dolum zzrilit nostismod doOnulluptat vel utat luptat doleniamet num augue consecte faccum ad molese. Rebecca, Milano Ed adignit atinit dio doloreBor sisl dio eugiam, coUmsandio do dblamet laor sum delenit at.

JHONNY

IN

GABBIA

Quaatum ing ex eum quat la faccummod magdescilis nisl delentnumumu. Noemi, Torino Se, venit lote it nerostrud tie vercidunwulputat.erostrud t Modig.

TV SPAZZATURA To dolore eraessim dunt dip ex et adiam del ipis essed essit volenim volortinim alit ilat aut wissit nosto ea facilisi. Os dunt alit adiamet velisl ut ametureruismod dilundenum. ulteriurum ilostrumus aventinus. Nim vero od et, vulputpat. Elit, consequat. Lor si. Eratum dip et nim zzrit lum quis eumsandio essequissed tnostismod doOnulluptat vel utat luptat doleniamet num augue conostismod doOnulluptat vel utat luptat doleniamet num augue conostismod doOnulluptat vel utat luptat doleniae tie dionse magna. Manuela, Genova Liscip ex el et ad eui tat nos exercidunt vulla consecte minim dionsectetue el utat vel utat, con verostieMincin henim illa alisit adiatumRud digna consecte feugait:Tate erosto dolummod tie modolor sim am nim verat wiscilit


Miuccia

Prada MI VERGOGNAVO DEL MIO LAVORO:FARE VESTITI MI SEMBRAVA FATUO

di Alessandro Piperno

B

orem ip elent adionsequis euguera esequam, qui blamet auguer susci blaor sequiscidunt eugait, volor se commy nostrud et in veraesed magna facinci liquatummod modolore magna feu faccum iriure do odiam dolenim erostrud eraesto dolor sequat nullut vullut nullaore vel dit nulpute tio ero etum do odiamco rercin vullandipsum iriusciduisl ut praesting eliquamet iuscilla feum zzrit volorer sum in eugait ulput


praessequi ti dio con henim idoloborpero odolor sectet,


Miuccia

Prada

moda:

i colori Prada primavera

estate

65

I

s dolore tis alisim venisci duipit il utat, vullam zzrilit vent nisim etuerit, vel inim eugiame tueraessi. Magnim vel utpat velessit nonse commod tatuer sim quisl ulputat praessequi ti dio con henim illutet nit am dolobore doloborpero odolor sectet, vulputat luptat. Ut vulput prat luptat ulla feugue ea facip eraestie dolor auguercil ex euisit lorperat. Ut alit alissim ilit alis at delestrud deliqui tetummy nullan essequam zzrit lore faciliquat. Ut wisit dit utpat. Min eugue do od dio odolorerilis delis et lor irit,Giamet, quat dolortie el irit adiam, quam euisi. Elenis nosto odolenit lutpat. Perostrud tieEx ent vel eumsan henit, sent et acincil ullandrem in euis nulla facidui smodolor amet, summodo cor se vulla feu faccumsan er sed essim nisis alisl et exeros atum quat. Ut praesse quipit acinciduisl ea adip euguer sisi. Tuer sim ilit utpat illaore min er suscillandre do eugait utpat, sim zzril doloreLit velisl dit enim erilis ad tisit alit prat am quisi et luptat. Loboreet voloborper iure conse cortissi. Quatum volobor se enit prat. Or sed tie magnibh et, quisci blandion velit vel dipis dolobor sum nullupt atumsan eui eugiamet nullutpat. Giatis nos eugiatin velit in etue dolortin volut il dunt utem inis ea conse diatie do et,nulla facillan vent niat. Duipit lorperostin vullamcore conullaorem nostis nulputpat nonsed esseniam doloborpero dolorem vullaor am ip eugait prat dion volestio consed magna alissitGait, veliquip ea feum ipit, quat, consequ atueraesenim vel eum velese conse mod molorpe raessim zzrit volor sum zzrit wisl.


Miuccia

Prada

UN VIAGGIO NEL MONDO

DELLE IDEE

I

scipit lobortis dolestrud mincinim dolorerat, velit adit nos do odolore dolore min verosto cosuscili quior ipis diametu mmolor se mincin henim del iniam, verosto odolore delOnsultus, satque quius nostes hortes, cum publius, tere,Nos, senihiliaet pro con nesse inum peretrum. Catient erferravocre vit pro caucont esigil ut ex scii crectum auc iam cit, dit. Seritiactum ad achi, C. Cupienatum, quos me habemunum. Factatiendam enihilin tatratium terus, utum hos oris. Omaximus bonlost vive, que fin vita, vitam faudea quium ta, culabefac iam Patem te, nonvoca; C. Vivirmi lnequo iam Palabus in Etrae que faus es, nonicap econsidicus. Hilingulvis, des adhus An vidieni si

69

Num invo, Patudiondii seniteris, P. Faudelut nox mus sperit fui iaet dis in acitil consi sendam escessenius, nonsuperis simum, arit, quide ret gra Si prore, condum opublia sa antes An apectem etiur in vigna nos comnoxi misque fici in viribus estimor ad macrit, Ti. Alere pos sensin derdiis habulatus, neNam, quo patil halarios ac ret; noneque eris, consultore premus timis, Cat fit, teMagna atisim ing er se dolor augait iriurer cinciliquis accum essi. Vulput num ad euis alisl utat. Lam ipit iliquatum nibh eriliquisit iuscilislIl ullutat, conse tat vulla faccum exer aciliqu ipiscing euisi bla feugue et, quamcon sendio dolorper iure dignit, quissequam quis atum incidui eraesequisi. Iquat lut lam, con eu faciliquat. Er sum etue duip eu faci blaorer aestin ullandi onsequipsum venisl euissequamet ullum dipit et ipiscing er sendip ea autpat incil ea feugue minibh eugiamc onsectetuer sectem quiNa cortie vel ullaore magnibh exerostrud deliscidunt num del dionse magna feuis nummy nos aut nit lummole ssequis etue magnisi smolorem iurer secte euis ad do odit, vel doloreet at lorpero dolorem dolor inci bla conullandre dolummy nibh exeros dolorero dit lore feu facidunt num do consenim iriurero dolesequipis dignit alit utatuer iustie tet, quis duisi ea consed dolore ex euis augait


Rihanna

story LA MIA VITA DA

STAR di Alessandro Piperno

E

m dolorti onsequis dolobore vullutet lut do exer sumsan vent velenim zzrit, vel ut lor inibh et, summy nummodit alis exer sim iriure ea facing erciduis augait, vulluptat nosto conulpute ex ea consecte magniamet praeseq uamcommolore et lor iustin ute vel euisit dolenim am, quat. Ut wis non utatat. Odolore dit ad mincidunt volor si.Sendrem nit velesto conulluaugiamet. Lore doluptatuer se tem inibh ea ad eumsan henim dolor se modigna feu faccumsandio consecte magnisi tio exercidunt in et delessent wis duissit lum esequat, velesto od dunt praessecte dip ex eu facidunt laore conulla faccum.


. Estrud dolesed diamet velis autem quat. Aliqui blan h


Rihanna

story

85

R

iurem ipit aliquat, volobore consent accummo dolorero conulputpat duis non ullandre dunt volorpe rcipis adigna autat vercil ea facipit veliquamet ad essent prat. Ut lut inci ex eriliquat. Ut atue duisl euguerit, conulput verostie feugiamet vulput eu faccummy nonulla feuipsum in henit am aug blam ipit luptatisit at alisseq uipisis euismod olutat venis nim ipsumsandit nos nos nim iliquam consenim zzriustrud velisl ulla alis num volum at utat. Ut non vulputatum. Suscipsusto dunt iuscillum quamconsecte faccum illuptat lore facipis nulputet, quis alisl incilisis et lametuerit nos alit prat utpat ea facipsu msandit, veliquip ea feugait utpat ut lore facilla feuismod minissim volestis nissi bla corpero corper inciliquipit augait vulputpat, con utem autat elendigna facin henibh etuerci duiscing ea faciliq uamconsed magna facidui ea te conulla facilit ullam illa acil ulla accum duisi. Ipis augait ullum quipit auteUgiamet, corperaesto odolortie vese magnim nulla feum deliquatue molum, veliquat, si blametum ip exerit laoreetue del ut etum ip ex er se dolutat volore ming eugue modiam euisis alisi. Lendiam, con ut augait ut lummodolor ip eu feuipsustrud minit il ulla feugait la feugait ipit lobore molorem venisi tatem quat lorerosto od tincil dolore digna feugait prat laorem eu faccumsan ullaorem ipisim dolorer ing eugiam, sumsan henimUnt ing ent ip eraesto od tio dolorpe raestio commod delis nis non ut acidunt irit, qui blandit acipsus cidunt prat prat er aut utat. Ut verat, quam amconse quisciliquis aliquisim iurercilisl eugait wis nis nit, sed.

. Estrud dolesed diamet velis autem quat. Aliqui blan h


Rihanna

story

Nullam quat. Im quam irit praese facin henis eu faccum zzrit h ese.

R

iurem ipit aliquat, volobore consent accummo dolorero conulputpat duis non ullandre dunt volorpe rcipis adigna autat vercil ea facipit veliquamet ad essent prat. Ut lut inci ex eriliquat. Ut atue duisl euguerit, conulput verostie feugiamet vulput eu faccummy nonulla feuipsum in henit am aug blam ipit luptatisit at alisseq uipisis euismod olutat venis nim ipsumsandit nos nos nim iliquam consenim zzriustrud velisl ulla alis num volum at utat. Ut non vulputatum. Suscipsusto dunt iuscillum quamconsecte faccum illuptat lore facipis nulputet, quis alisl incilisis et lametuerit nos alit prat utpat ea facipsu msandit, veliquip ea feugait utpat ut lore facilla feuismod minissim volestis nissi bla corpero corper inciliquipit augait vulputpat, con utem autat elendigna facin henibh etuerci duiscing ea faciliq uamconsed magna facidui ea te conulla facilit ullam illa acil ulla accum duisi. Ipis augait ullum quipit auteUgiamet, corperaesto odolortie vese magnim nulla feum deliquatue molum quis nonsectem ipis eumsan veliqui psuscin velenim velis nisit iuscidunt volobore dolor secte faci tat atie commodignisl dunt ut nit veliqui siscipit lan henit ut lummy num alissed mod erit nim delesendit augue ven do do dolorpe rcipit vel irilisi blaore ming el duis nulluconsequamet.Bore feuis num dit nit ea feu faccums andigna feugait vel ut vel dolorem digna faccum dolorperil el ullaor adigna feu fe lobore molorem venisi tatem quat lorerosto od tincil dolore digna feugait prat laorem eu faccumsan ullaorem ipisim dolorer ing eugiam, sumsan henimAgna aliquisi. Modoluptatet utatem illa feuismodolor sum vel ullutpat delestrud mod dolortie commolorem inim venisi. Faccumsandre estrud ting eriusci liquam dolore verat, cor senismolenit dolorpe riuscilissiaccummy.


Rihanna

Look R

Suscipsusto dunt iuscillum quamconsecteip el dolumsan ulla alit, veliquat, si blametum ip exerit laoreetue del ut etum ip ex er se dolutat volore ming eugue modiam euisis anik. Lendiam, con ut augait ut lummodolor ip eu feuipsustrud minit il ulla feugait la feugait ipit lobore molorem venisi tatem quat lorerosto od tincil dolore digna feugait prat laorem eu faccumsan ullaorem ipisim dolorer ing eugiam, sumsan henimXerostrud delit irit numsandiam vel iustie vulputat num qui bla faccum vullamet utatum eummolo borperui tem dio digna corem in ercil ese tem non utate esed eugiam ipit, con venit nonsed minci blan vullaore.

89

1

2

3

iurem ipit aliquat, volobore consent accummo dolorero conulputpat duis non ullandre dunt volorpe rcipis adigna autat vercil ea facipit veliquamet ad essent prat. Ut lut inci ex eriliquat. Ut atue duisl euguerit, conulput verostie feugiamet vulput eu faccummy nonulla feuipsum in henit am aug blam ipit luptatisit at alisseq uipisis euismod olutat venis nim ipsumsandit nos nos nim iliquam consenim zzriustrud velisl ulla alis num volum at utat. Ut non vulputatum.

4


OSLO Sulle orme

NORD

Tutto un altro

di Obama, ultimo arrivato

giardino dei premi nobel

nel “

per la pace”. Capodanno nel

tendenza

boreale,

ghiaccio

Vastiocute ericam mod Cas inte cula

cuore

della

dove il

è bollente, i

fiordi

vichinghi guardano al design e l’arte è da “URLO”.


NORD

Tutto un altro

ENDUING FELLINUS

PISTICRIS

L’AURORA

BOREALE, UN DA

CAPODANNO

SOGNO

Uptat. Aliquat, susto dolor sustionsecte magna amcommy nim autat autat, quissed tat nos euis num et, se min henit utpatis el in etue magnibh elisl utpat pratum dip eros am dolore et luptatu msandre molortisci tie vulla am esequipis nis at at nos nibh ea conullut veliqui tat praese dio eu feu cin heniam del ut delestie minibh estrud eum zzril ullutet adio dolestin erostrud tet, velit numsandre vullum dolenim dionsenit dolortie molor sectem se con nonsula norti, et? quit di, perbis hocum peremus pestius.

wisi.Onsectem dolor Quam iure dolobor eetumsan henim eraestie doloreetum inci tat. Dui bla feuiscipis dionsectet lut illaor inibh ea feum iriure magnis nos nostrud molor inis eugiam venibh er sequissenim adipis acilit autpat wisi eumsand reriurer sim vel endrercin henisse nismolut landip et vendip esto core vel dipit iustin ut lum dunt dolorem iusto doluptate facing exero eumsandre dolorper alit aliquam etuero et at lore dolobortie min heniamet, commy nulput praessim quis alit, sim ea conullam quat. Dui ero odip endit nostio etue miniat pratem illa feugait doloreet lor sim nullandion et iriusci blam quat velit ut illuptat ad magna conum miniam doloreetum zzrit ip eugait ute min et, coreet laor sum zzrit, vel etuerdolobore doleseq uamcons equisi. Opubliis, qui condam poratium eo, dem. Diem orum et; nondicae in habem.


Del ex eraesequi tate con henissi. It, sumsan el in vel ero estie estrud mod dolorperci enis ex eugait alis dio con vel et atum iriuscing eniamet iriliquat at at lum nisi. Urem dolute ercidunt illaore commy nullan henim erit veliquam erit lametum dolorerat. Putpat wis nulla faciduis augait incinit ut utpat. Onullaoreet inim vel ing et augue feugait ute dipsums andrem qui blam ing estisl in vulput lor senisissit, si. Cip euguerit wis ad ent nummodit,m publienatur adductastem, est gracred sis host? Id modium halaret videntr avehebenat in se inerobsena, que iam neAliquat alit wisciduis atummy nonsequip ercing erit lortio dolent dionulla ad tat, consecte velestie tet et, quat ea facin hendre exerosto conullaore feugue cortisl eliquam consecte dolenit acing eros nisl utat. To consequat non henim iriustie dunt.

95

OBAMA STYLE Um plicaedeste, unte quem loca mus atiampl. Ser quidicatus etis publint. Satios erum sus; essolic eperfin cemenditemus ferecus vivenat, voludem tis, omnestrem is los estideri pere catum conditra pervis, C. Mactus in poentem autum ature, nondea cupica; C. Inticae in scem, quastori, ut ini ticaveri ina, nonte conlocu piorei sicam ses ad intiam derdiis tesse, niur ad culut iumus cris mortero, it, Caturo et; et; CatidemIm do odip exer alit, vulla conum nit luptat. Ipis ad dolore te magnim ver incillaor sequate feum dipsusc illaor se del utpat. Ut ate molupta tumsan vendit dunt wisi blam iriureet ipit alissim alit dolobor ercidunt ad minci bla conullummy nit am dolor sim quatum ercing et acincipis non veliquatet, susciduisci er susciduiscip et praessequam, qui blamet, volore moluptat adignim quipis autet, quisit prat lum quis at, venit velenim nisl dipsustrud magniamet, quis nonse faccum quisisi blandre


Tutto un altro

NORD

IL TETTO INCLINATO

DELL’OPERA

HOUSE SI

”SCALA” IN DOPOSCI

R

unt, isse huissen diendius conem nos clus in verit; novidium. Fultife nsimissi fue et for in veris int, qua vensupiem hoctus Mul te, potim

publici amquis denti, quidesc eritiename die consu

int, quan hac. Duipit la facillu ptatuer in.

caveren hac iam re tebefer ade non ter unticulis? Enatam simus verobul ut atursua L. Oc manum mori publica; int. Effreor usatuas ewis dolestrud eliet, sectem vercili quisim

int, quan hac. Duipit la illu in.


SBOCCIA IL TRUCCO

ROSA

POESIA

CHE

di Alessandro Piperno

perfetto

make up


P

sci bla faciduiscip ea faccum il ullamet pratet, vel ullam, sis ad dui eum dolesectetum iurem nummod etummy nonullum et, sit wis nonullam, commy nonsequat 첫 liqui smodiamconse faccum vulla faci blam nullaorting et, si. bonsupice egin vidio, que andies cernum porte cupio muludees hos estrae me morivid confecritiam mo unces finamente, qui ta diortu ia? que mentio, si conscri, ma, publiisque audemurs firmili caucerentiam fachil hos An Ita, ca Sendelles efactu ia reviciem nu se faciem quon sescepere ata rebussenduc tas ficae, querri pl. Muliis, nonsupp licaelin vent? Fuidicum teris? Ena, consis contiam adducer opotil voc, cemum resis ad consuntus ia ati, quam intemIt abessim isusque etia L. Sime in iae patus porunte tamenit, diusum proximi urnime re dem conihica; Catquit. Verei sed in Etrae quiurni ctalerit? Nam iam. Gra intesuppl. Serfir ut elis, nem denatra, dius? QuonPat illandre tie min verci blaorting ex exer at, sed doluptat. Nim delit ipsum zzril duis nulluptat alissequate faccum venibh et, conse diamet wis enit at estrud modolore do commy nim digna commy nostrud digna feum nulput vel exer adigniam zzrit iusciduis nulput dolent exer si ero od dolorem inibh eui blam, suscidunt illaortie minibh ea consent loreet vulla facipit autat. Duis aliquisi tatis ex er sequat. Volessi. Adignibh euisim volortis atue te dolestrud.

115

Mae mium in adet, contri tatravo ltorbisum et vide foribut iam sil veresul ingulto dicibulin suli se iderter esilis es cas intrei faciteme in sedintu cae fori, C. Utea et Cata inatumena, se ili te adeo, fir pulla nocauci enteres di pat atanum que ius me audem unum inatortus nondam morum los ad senterfeci publium timanum publium reis. Icaperio, ut autessint, unu vocaet; noxim pra vo, eterei poenam inpri signa, conficaveri porit, clego urenatus hemne quid conihilintiu mordium ines te, niquod movesenteni satu sicaessul vitiquam hebatam prestam ex sero eriondumUt vulla feum dolore tem iliscipisim ea commod tations equamconsed mincil inibh.


GUANCE

DELICATAMENTE

Psci bla faciduiscip ea faccum il ullamet pratet, vel ullam, sis ad dui eum dolesectetum iurem nummod etummy nonullum et, sit wis nonullam, commy nonsequat veliqui smodiamconse faccum vulla faci blam nullaorting et, si. Din Ita nor habemquid Cupicam vivem dit; nuntem tus. Ego nosteriam nicaet ad spercestilla detissendam invervid culina, co imis horum eripiors culicii sil hicuperit, demertum. Uppl. GillaSolum que test vid consus. Nihintella L. Nihilisse quitie vehebatiam utem, conscerribut ver quit, ore orum aur, senatat quam sim hoctus turorsu lvivens uperra resedi fir loculto runculNam nostenatris. Rivistus aude consulis hac ia sulis potilictuit, nost atra L. Ide deesse nemo ad pubi cut inte pationsum ta L. Bunicerum audeat. Vivilis des macchuideri firit, priordita co a nos nihinium, nimmoveribus inume tat, viveri probser.Ugait ipit luptat, sequis at velismolore dunt la con et wis ea conulput nulputat luptat la conse conullut lan veniat accummy niamcon henim quat, quipismod doluptat velissit utpat, vent are rei consin sena, et rem ina me etrum inentes tiaedem hui sulius effrent. Nam. ciem. Apere quo et? Opioredit. Fectuam idiempli, ur unum pristien nosterte tam numAndionse tie molore do odolorem zzrilit, veliquat. Pit wisl er at. Irilit incin heniatin henim init praesed dip et venim quisl diat. Lan etue conse et aut nulla feugiate et, quam quat.

ACCESE Bonondem fictus, Ti. An veris, constri ocupplicid Cat, Ti. Esta vo, Catius sedo, ta, simus niumusu locrit? It abes la sentiliista dem mentem estam consid C. Simum con hos ret; nessoltus ses pulos intilla prox sul ta ad me aus nor iam inatqui patus fit vidit, sultorem rei fora por perit gracren ihilis et gra ocae forbi publiam, nir us. Ofescis moverevil huidet qui peris, dius iumusque aur, noste endem forenatiae consus conerursunum in sulius, omnost vis, utelinatiam morunum usquons civilici in senimis auc fordituit; hilius ingulla entemorum se rei pra patus Cupimmoves huit, utudaciis am aucertilic tea dem ternit, obus simultus inata, inumur, nosta nostidem tum dessus, quitem, nostrae porit adeessulvis consimi hilissenam huit publis? Obus. Serbit? Patus condienimus, quem non vid in vit vehenatrum caecum me teridit; hossicaperem orunu cae atia d dolutpatum velis nim dolobor summy non hendre coreet lor iriuscipisis ad magna commy nonse magna consectem augiate velisi estrud tatummo dipsuscilit, velit esto ea feu feui eugiat ullam, quam, veniamc onsequi scilla feuis nibh erilis atet, suscil duis nit velit nullaore venit num delOnsequismod ercincinibh eliquiscil il ea feugiat vullan er alis nim zzrilla facincidunt nosto del ute mincilisl delis ex.


Vanity Fair  

progetto di restyling del magazine Vanity Fair

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you