Page 1

Mekanın Cennet Olsun….

TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU

SELÇUK TİCARET ODASI GAZETES

Sayı: 7

EKİM 2012

www.selcukticaretodasi.org

ODA BAŞKANLARI SORUNLARI MASAYA YATIRDI İzmir'in ilçe odalarının başkan ve genel sekreterleri Aliağa Ticaret Odası'nda (ALTO) bir araya geldi, odaların ortak sıkın larını konuştu.

8 İlçe Ticaret Odası Başkanı Aliağa Ticaret Odası'nda bir araya geldi Selçuk, Aliağa, Tire, Torbalı, Menemen, Bergama, Ödemiş, Bayındır caret odalarının Başkan ve Genel Sekreterlerinin ka ldığı toplan da üyelere daha etkin hizmet verebilmek için kanuna uygun olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Akreditasyon Sistemi(Kalite-hizmet standardı) kapsamında sıkın lara ne tür çözümler üre lebileceği ve gelişimin nasıl sağlanacağı tar şıldı. TOBB Akreditasyon Sistemi Odalar tara ndan sahiplenilmeli Avrupa'daki odalarda işleyişin temelini oluşturan Akreditasyon

Sisteminin TOBB tara ndan Türkiye'de uygulandığını ve sisteme tüm odaların sahip çıkması gerek ğini belirten ALTO Yöne m Kurulu Başkanı Adnan Saka:”Akreditasyon Sistemine sahip çıkmamız ve sistemi geliş rmemiz gerekiyor. Bunun için Oda Başkan ve genel sekreterlerine büyük iş düşüyor. İzmir'in ilçe odaları olarak bir araya gelişimizin temelinde hizmet standartlarımızı ne yönde geliş rmemiz gerek ği ya yor. Bunun da üye taleplerinin daha yoğun alınarak ve toplanan taleplerin, üye beklen lerinin daha iyi analiz edilerek yapılmasıyla daha hızlı gerçekleşeceğini düşünüyoruz” dedi.

Toplan da görüşlerine yer verilen odamız Yöne m Kurulu Başkanı Cumhur Yelken “TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında Avrupa'da hizmet seviyesi ileri odalarla kardeş oda olunabilir. Bu yöntemle verilen hizmetlerin yakından incelenmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorum.”dedi. Avrupa'dan daha iyi bir hizmet modelinin alınmasının ülkeye ya da odalara pres j anlamında bir şey kaybe rmeyeceğine inandığını söyleyen Yelken, bilgi alışverişinin TOBB Akreditasyon Sisteminin bir gerekliliği olduğunun al nı çizdi.

ULUSLAR ARASI 60.YIL İŞ FORUMU DÜZENLENDİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 60.Kuruluş yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 60.Yıl Uluslar arası İş forumu düzenledi. Düzenlenen bu toplan ya Odamız Yöne m Kurulu Başkanı Cumhur Yelken'de ka ldı.

Hisarcıklıoğlu forumun açılışında yap ğı konuşmada işbirliğinin önemine vurgu yaparak “Bu yüzyıl en basit ifadesiyle “iş birliği” yüzyılıdır. bu yüzyılda işbirliği yapmayan, içine kapanan, kendi etra na duvarlar ören kaybeder. Böyle bir anlayış rsatları kaçırır, risklere dönüştürür” diye konuştu. Devamı 2'de


2

EKIM 2012

SELÇUK TİCARET ODASI GAZETESİ

A

YF

SA

GÜNEY-KAZAKİSTAN BÖLGESİNDEKİ 'ONTUSTİK'ÖZEL EKONOMİK BÖLGESİ

Forumun açılışına Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Haya Yazıcı da ka ldılar.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği( TOBB)'dan aldığımız yazıda, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan, Kazakistan'da teks l endüstrisini geliş rmek amacıyla kurulmuş olan ''Ontus k Özel Ekonomik Bölgesi'' hakkındaki bilgi notuna ekte yer verilmektedir. gösteren şirketlere gaz,elektrik,su temini,kanalizasyon,telefon ha ,erişim otoyol ve demiryolu gibi bütün kamu servisleri sağlanır. Ayrıca ya rımcılar aşağıdaki taleplere uygun olmalılar: en az %30'u yerel hammadde kullanması; dikey entegre şirketlerinin kurması; yüksek kaliteli ürünlerinin üre mi; modern teknolojilerinin kullanması; güçlü bir pazarlama planının olması (bitmiş ürünleri is krarlı sa şı); know-how'ye katkıda bulunması ve sürekli bir şekilde uzmanların kalifiyesinin yükseltmesi. Bugün Ontus k OEB'de KC'nin endüstriyel-inovasyon gelişimi devlet programı çerçevesinde 3 ya rım programı gerçekleş rildi: Oxy Tex lle LLP projesi-taranmış ve karde iplik üre mi;

Güney-Kazakistan bölgesindeki 'Ontus k' Özel ekonomik bölgesi (ileride Ontus k ÖEB) Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev'in kararnamesiyle teks l sektörünün gelişimi,Kazakistan ekonomisinin küresel ekonomisine entegre edilmesi,teks l ürünleri üre mi için global markalar üre cilerinin çekilmesi,ileri teknoloji üre mi ve üre len teks l ürünlerinin kalite yüksel lmesi ve çeşidi genişle lmesi için Temmuz 2005'te oluşturuldu. Ontus k OEB Şimkent şehrine yakındır.Alanı 200 hektardır,ulaşım açısından uygun bir yerde yerleş rilmiş r. Ontus k OEB'in başarılı gelişimini avantajlı ekonomik koşulları;hammadde kaynağına,sa ş pazarına,insan kaynaklarına,altyapıya erişmesi;düşük masrafları,is krarlı ya rım ortamı gibi faktörler sağlarlar. ' Ontus k özel ekonomik bölgesinin müdürlüğü' devlet kurumu yürütme organı olarak Kazakistan Cumhuriye teks l sektörünün gelişimi için yerel ve yabancı ya rımcıları çekme işleri yapar. OEB'in genel faaliyet türleri: Teks l ürünlerinin üre mi Giyim üre mi Deri ve buna benzer ürünlerinin üre mi Kağıt ve kağıt ürünleri üre mi Ontus k OEB potansiyel ya rımcılara aşağıdaki genel avantajları sunar:

Hlopkoprom-Tselluloza ve karboksome lseluloz üre mi; Şimkent-Kaşemir LLP projesi-yün işleme ve koyun ,deve yünü ve tüy içeren yorganları üre mi. Aşağıdaki ya rım projeleri şimdi gerçekleşiyorlar: “PK “AGF Grup” LLP projesi-giyim üre mi; “Yüteks-kz”JSC projesi-iplik ve bitmiş kumaş üre mi; “Kagaz Shahary SEZ”LLP projesikağıt üre mi; “Kazbiolife “LLP projesi-kullanılmış kağı an karton kağıdı ve 3-5 katlı gofrokarton üre mi; “Bal Teks l”LLP projesi-halı ve polipropilen iplik üre mi.

OEB çevresinde faaliyet gösteren şirketler Kazakistan Cumhuriye mevzua na göre kurumlar vergisi,arazi vergisi,emlak vergisinden ve amaçlara ulaşmak için OEB alanında kullanılan ithal mallarda KDV'den mua ır. Ontus k OEB alanında faaliyet

Ontus k OEB Teks l sanayi projeleri gerçekleş rmek isteyen şirketlere ücretsiz olarak kiraya kamu hizmetlerle arazi,vergi ve gümrük avantajları,ayrıca faaliyet kaydedilmesi ve faaliyet göstermesi işlemlerinde idari desteği ve yardım sağlamaya hazır.

SELÇUK TİCARET ODASI GAZETES

ULUSLAR ARASI 60.YIL İŞ FORUMU DÜZENLENDİ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB'un öyküsünün, 1952 yılında Ankara'da küçük bir ofiste başladığını ha rlatarak, bugün gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi. Türk özel sektörünün ça kuruluşu olarak 60 gurur dolu yılı geride bırak klarını belirten Hisarcıklıoğlu, oda başkanlarına bir çağrıda bulunarak, “Oda sisteminizi güçlendirmek için, demokra k, şeffaf, ka lımcı ve etkin bir yapı kurmak için çaba gösterin” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu TOBB olarak yap kları çalışmalara ilişkin olarak şunları dile ge rdi: “Odalarımız sayesinde, girişimcilerimiz başka ülkelerdeki girişimcilerle bir araya geldi. Yeni cari anlaşmaların, ortak ya rımların, tecrübe paylaşımının önü açıldı. Odalar sayesinde girişimcilerimiz proje yazımından, pazar araş rmasına kadar birçok alanda destek hizmetleri alabilir hale geldi.Türkiye'nin beşeri sermaye birikimine katkı sağlamak için yenilikçi girişimciler ye ş ren bir üniversite kurduk. Özel sektör odaklı ekonomi poli kaları tasarımında yeni fikirler ortaya koymak için think-tank kurduk. TOBB olarak girişimcilerimiz daha hızlı, daha güvenli,

TEL: 892 7010 www.selcukticaretodasi.org

daha ucuz caret yapabilsinler diye gümrük kapılarını modernize e k İş dünyasının yerel aktörleriyle, küresel aktörleri, yani yerel ve uluslararası networkünü İstanbul'da buluşturduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bugün bu salonda dünya nüfusunun %83'ünü, küresel ekonominin %79'unu oluşturan 87 ülkeden iş dünyasının liderleri bulunuyor. Bugün bu küresel liderler, Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen kanaat önderleri, benim Oda ve Borsa Başkanlarımla buluşuyor. Bu salonda beş kıtada iş yapan, cesur Türk iş diasporası da bulunuyor. Ayrıca ülkemizin gururu geleceğimizin kadın ve genç girişimcileri de aramızda. Bizim bir ortak paydamız var. Biz, alın teri döken, emek veren, üreten, vergi veren, is hdam sağlayan iş insanlarıyız. Hepimiz, ülkelerinin, bölgelerinin kanaat önderleriyiz” dedi. Hisarcıklıoğlu ekonominin küresel ve bölgesel sorunlarını 10 başlık al nda toplarken şu ifadeleri kullandı: “Avrupa'da bir borç krizi olduğunu herkes görüyor, ama çözüm

noktasında siyasi bir liderlik ortaya konulmuyor. Ticare n önündeki engeller ar yor, korumacılık yeniden körükleniyor. İşsizlik sorun ama genç işsizlik daha büyük sorun olarak görünüyor. İşsizliğin çözümünde mesleki eği m bir reçete olarak tar şılıyor. Nüfus ve tüke m ar şıyla birlikte em a fiyatlarında yaşanan yükseliş, üre m maliyetlerini hızla yüksel yor. Gıda ve enerji krizleri tüm ekonomileri tehdit edici boyutlara geliyor. Yoksulluk ve açlık ar yor, gelir dağılımındaki uçurum her geçen gün büyüyor. Ortadoğu'da yaşanan siyasi gelişmeler küresel ekonomiyi etkiliyor. Hızlı nüfus ar şı ve şehirleşmeye paralel olarak küresel orta sını n yükselişi; küresel siyaset, ekonomi ve iş yapış biçimlerini tamamen değiş riyor. Girişimcilik her geçen gün demokra kleşiyor, herkesin iş kurma imkanına sahip olduğu bir ekonomik yapı gelişiyor. Gözlemim küresel ekonominin enerjisi düşerken, bu süreç yeni çözümleri gündeme almayı zorunlu kılıyor. Bu temel 10 konu da küresel ekonomiyi hızla dönüştürüyor.” Dedi


3 A

YF

SA

SELÇUK TİCARET ODASI GAZETESİ

AĞUSTOS AYINDA KURULAN ŞİRKET SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %6,10 AZALIŞ OLDU

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE

E-TİCARET

Klasik caret yöntemleri yerin yavaş yavaş sanal ortamda yapılan her türlü ürün ve bilgi alışverişine bırakmaya başlamış r. Günümüzde gelişmiş ülkelerde care n %51 den fazlası internet üzerinden yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre dünya e- caret hacmi 10 trilyon dolara ulaşmış r.

Bankalar arası Kart Merkezinin 2012 yılı ikinci çeyrek verilerine göre Türkiye'de 7,3 Milyar TL'lik e- caret hacmi yara lmış, yaklaşık 36 milyon adet işlem yapılmış ve 2011 yılı aynı döneme göre %40,5'lik büyüme sağlanmış r.

E-TİCARET Elektronik caret (E-Ticaret), mal veya hizme n sa n alınmasıve sa lması işlemlerinin elektronik ortamda, yani internet üzerinden yapılması demek r. E-Ticaret, hızlı ve düşük maliyetli elektronik hizmetlerin büyümesinin bir sonucudur. Elektronik ile şim teknolojileri cari haya a 1980'lerden bu yana kullanılmaktadır. Ama interne n e- caret için kullanılması

çok yenidir. (1997'den beri). İnternet asıl gelişimini cari kullanımı ar rmaya başladıktan sonra yaşamaya başlamış r. Sonuçta interne n yaygınlaşması ile birlikte web ve e-posta uygulamaları ecare n doğal mekânı haline gelmiş r.

E-TİCARETİN İŞLEYİŞİ E- care n firmalar açısından çeşitli avantajları vardır. Bunlar; internet sayesinde müşterilere dünyanın her yerinde 7 gün 24 saat hizmet verebilmeleri, interne e sanal mağaza açmanın maliye nin fiziksel mağaza açma maliye nden düşük olması, ürün geliş rilmesi, test edilmesi ve müşteri ih yaçlarının tespit edilmesi daha hızlı olduğundan talebe karşı arzın daha hızlı uyum göstermesi ve etkin tanı m, sınırsız ulaşım sayesinde global tüke ci ağları ile firmanın yüksek sa ş hacmi elde etmeleri olarak sıralanabilir.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE E-TİCARET Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, dünya e- caret hacmi 10 trilyon dolara

EKIM 2012

Türkiye genelinde Ağustos ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %6,10 azalış oldu Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %6,10, koopera f sayısında %40,00 ve gerçek kişi cari işletme sayısında %6,20 azalış oldu.

ulaşmış r. Amerilkan e- caret hacmi3,7trilyon dolar, İngiltere e- caret hacmi233 milyar pound'tur. Dünyada ecaret cirosunun büyük payını firmadan firmaya sa ş almaktadır. Dünya üzerindeki ekonomik örgüt ve araş rma şirketlerinin, e- care n hacmi konusunda birbirinden farklı araş rma sonuçları bulunmaktadır. E- caret hacmi ya da dünya çapındaki e- caret pazarının büyüklüğü konusunda net rakamlar bulunmamaktadır. Araş rmanın ortak sonucu , e- caret hacminin hızlı bir şekilde büyüdüğüdür. Türk toplumunun internetle tanışması sadece birkaç yıl öncesine dayanmasına rağmen, internet kullanımı için gerekli olan teknolojik altyapının sürekli gelişmesiyle, internet kullanımı ülkemizde de her alanda büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır. Özellikle 1999 yılından i baren internet kullanıcılarının sayısındaki hızlı ar ş, Türkiye'deki şirketleri de internet ortamına girmeye zorlamış r.

Kapanan şirket sayısında bir önceki aya göre %30,49, koopera f sayısında %36,95 ve gerçek kişi cari işletme sayısında %25,36 azalış oldu. -Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %0,67 ar ş oldu 2012 yılı Ağustos ayında, 2011 yılı Ağustos ayına göre kurulan şirket sayısında %37,91 ve kurulan koopera f sayısında %6,90'lık azalış olurken, gerçek kişi cari işletme sayısında %19,33'lük ar ş gerçekleş . 2012 yılı Ağustos ayında kapanan şirket sayısı, 2011 yılının aynı ayına göre %0,67 artarken, kapanan koopera f sayısı %31,18 ve kapanan gerçek kişi cari işletme sayısı %7,75 azaldı. -2012 yılı ilk sekiz ayında kurulan şirket sayısı, 2011 yılının aynı dönemine göre %28,48 azaldı 2012 yılının ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %28,48 ve koopera f sayısı %17,54 oranında azalırken, gerçek kişi cari işletmesi sayısı %12,81 ar . Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %0,76 ve koopera f sayısı %5,84 artarken, kapanan gerçek kişi cari işletme sayısı %30,89 azaldı.


4

FA

Y SA

SELÇUK TİCARET ODASI GAZETESİ

FAALİYET KODUNUZ DOĞRU MU?

Ayşegül Atalay Gıda Mühendisi Pastörize Süt, Uzun Ömürlü Sütler, Sokak Sütü

EKIM 2012

Selçuk Ticaret Odası Gazetesi 7.Sayı  
Selçuk Ticaret Odası Gazetesi 7.Sayı  

Selçuk Ticaret Odası Gazetesi 7.Sayı

Advertisement