Page 2

2 A

YF

SA

TEMMUZ 2012

SELÇUK TİCARET ODASI GAZETESİ

TOBB Gözden Geçirme Notları

Bu yıl 6.sı düzenlenen Anfaş Fresh Antalya Fuarı uluslar arası yaş – kuru meyve – sebze care nin Türkiye'deki tek iş pla ormudur. Fresh Antalya Türkiye'nin özellikle hasat sonrası meyve sebze care konusunda uluslar arası fuarıdır. Fuarda üre ciler, ihracatçılar, komisyoncular, süpermarket zincirleri, otel Sa nalma müdürleri, soğuk hava depo firmaları, ambalaj, lojis k, laboratuar ve analiz firmaları bir araya gelmektedir. Farklı zebze ve meyve çeşitlerini üreten, satan firmalara ulaşmak ve sa n alma bağlan larını kurmak için Fresh Antalya 2012 fuarı ideal buluşma noktasıdır. 15 – 17 Kasım 2012 tarihinde Anfaş FreshAntalya, Uluslarası Meyve , Sebze, Lojis k ve Teknolojileri Fuarı al İhracatçı Birliğinin ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toptancı Hal Müdürlüğünün fuara ka lımıyla kapılarını açıyor. Yaş Meyve ve Sebze Firmaları ZİYARETÇİ PROFİLİ Sert kabuklu Meyveler ve Komisyoncular Kuruyemiş firmaları İthalatçılar Kuru Meyve firmaları Üre ciler Kurutulmuş Sebze firmaları İhracatçılar Aroma k ve Tıbbi Bitki firmaları Tüccarlar Sıkma Meyve Suyu firmaları Ziraat Mühendisleri Dondurulmuş Sebze firmaları Akademisyenler Zirai Tohum Ticare yapanlar Otel ve Restoran Profesyonelleri Meyve – Sebze Lojis k Hizmetleri Zincir Market ve Süpermarket ve Ekipmanları Temsilcileri Meyve – Sebze İşleme – Saklama Dernek Temsilcileri Teknolojileri Meyve – Sebze Ambalaj Malzeme KATILIMCI ve Teknolojileri (STAND AÇAN) PROFİLİ Gümrük hizmetleri

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ PROJE ONAYI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2011 yılı Ağustos ayından i baren, Resmi İsta s k Programı, Çok Yıllı Program çerçevesinde ulusal boyu a ekonomik ve sosyal alanda verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum/kuruluşlarca aylık, ikişer aylık, çeyrek dönemlik, al aylık, yıllık ve düzensiz olmak üzere değişen periyotlarda yayımlanan haber bültenlerini esas alarak “TOBB Gözden Geçirme Notları” hazırlamaya ve kullanıcıların hizme ne sunmaya başlamış r. Farklı konu başlıklarında olmak üzere ulusal veriler; Ekonomik ve Sosyal göstergeler olmak üzere iki ana grupta kategorize edilmiş r. Ekonomik Göstergeler al nda 20 farklı konu başlığı, Sosyal Göstergeler al nda 9 farklı konu başlığı bulunmaktadır. Ayrıca seçilmiş bazı ekonomik, demografik, sosyal konularda da uluslararası kıyaslamalara olanak vermek üzere Uluslararası Göstergeler al nda da 7 farklı konu başlığı yer almaktadır. Toplam 37 konu başlığı al nda topanmaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları Çocuk İşgücü Gelir Ve Yaşam Koşulları Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Göç (İç Göç Dış Göç) Hanehalkı İşgücü Araş rması İşgücü Maliyet Endeksi Tüke m Harcamaları Yaşam Memnuniye Yoksulluk Bilişim Teknolojileri Kullanımı Bitkisel Ürün Ve Bitkisel Ürün Dengesi Bitkisel Ürün Fiyatları Ve Üre m Değeri Bütçe Gerçekleşmeleri

Dış Ticaret Endeksleri Dış Ticaret İsta s kleri Finansal Ya rım Araçlarının Reel Ge ri Oranları Milli Gelir Ödemeler Dengesi Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Sanayi Ciro Ve Sipariş Endeksleri Sanayi Üre m Endeksi Sa n Alma Gücü Paritesi Sektörel Güven Endeksleri Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı Ticaret Ve Hizmet

GAZETES

İnsan Hakları Ve Kadın Hakları Uluslar Arası Nufüs Göstergeleri Uluslar Arası Demokrasi Endeksi Uluslar Arası İnsani Gelişme Endeksleri Uluslar Arası Yaşam Maliye Uluslar Arası Yolsuzluk Endeksleri

Konularını içermektedir. TOBB Gözden gerçirme Notları sayfasının erişim adresi h p://www.tobb.org.tr/YayinMudurlugu/Sayfalar/ggnot.aspx olup sayfaya yönelik açıklamalar sunulmuştur.

KIRILAN PANOLARIMIZ YENİLENDİ

SELÇUK TİCARET ODASI

Endeksleri Turizm İsta s kleri Tüke ci Fiyatları Endeksleri Tüke ci Güven Endeksi Üre ci Fiya Endeksi Doğuşta Yaşam Beklen si

TEL: 892 7010 www.selcukticaretodasi.org

Selçuk Ticaret Odası Gazetesi 4.sayı  

Selçuk Ticaret Odası Gazetesi 4.sayı

Selçuk Ticaret Odası Gazetesi 4.sayı  

Selçuk Ticaret Odası Gazetesi 4.sayı

Advertisement