Page 1

Spørgsmål til historie 1/11 – arbejderne organiserer sig

1. Hvem var Karl Marx? 2. Hvad er en proletar? 3. Beskriv hvad det vil sige at være fattig underklasse? 4. Beskriv Louis Pio – hvem var han? 5. Hvad var ”Slaget på Fælleden”? 6. Hvem var arbejderbevægelsens parti og hvornår blev det stiftet? 7. Hvor gammel skulle man være for at kunne stemme til rigsdagen? 8. Hvem var ”Højre” og hvem var ”Venstre”? 9. Hvordan skal man forstå Estrups diktatur? 10.

Hvad er systemskiftet som kom i 1901?

11.

Forklar hvad der ligger i ordet parlamentarisme?

12.

Hvem udvandrede fra Danmark?

Svarerne skal være klar til onsdag d. 13/11

prøve  

Dette er en prøve

prøve  

Dette er en prøve

Advertisement