Page 1

knjiga / portabilna izložba

1 Lena Violetta Leitner 6 Nataša Teofilović i Biljana Jović 10 Tzvetan Liétard 14 Marija Jovanović 18 Dragana Mladenović 20 Benoît Blanchard 22 Olivera Parlić 26 Milena Putnik 28 Léa Promaja 32 Milica Rakić 36 Šejma Prodanović 40 Katarina Radović

Umetnička knjiga kao platforma za portabilnu izložbu radova 13 internacionalnih umetnika, nastala iz potrebe da se nađe mesto za izražavanje van institucionalnih izlagačkih konteksta, muzeja i galerija.


hiperboliÄ?ki paraboloid upisan u kocku


platonova tela


sexy torus


YUUUUURGH !!!


Poilzo


Bob Woodward u čudnoj šumi


rare et niais


PREDŠKOLSKI PROGRAM (1991-1998) mi smo narod mali narod ugrožen mi smo mali narod i moramo se čuvati ne kao drugovi jer nema više zadrugarstva mi smo mali frustrirani narod pun kompleksa niže vrednosti jer oni su kao gospoda zagrepčani a mi s brda je li vrba mi smo mali narod sit ugnjetavanja i naravno da nam treba vođa radovan izbavitelj slobodan nebitno vođa mi smo mali narod dobar narod koji je pristao na jugoslaviju dok su svi oko nas bili nacionalisti šovinisti separatisti (čak se i tito odrekao jugoslovenstva


kada je iz njega progovorio hrvat kada je iz njega zaigrala srbofobija kada ga je obuzeo austrougarski kompleks pravoslavni bože kako sam ga mrzeo) jedino smo mi bili naivna jetrva jedino smo mi iskreno pevali himnu dok su oni živeli na našem mi smo se selili mi mala dijaspora u sopstvenoj zemlji mi smo mali narod mali naš nacionalizam je opravdan naš nacionalizam je motivisan egzistencijalnim strahom a njihov pokvareni zub mi smo mali narod obespravljen potčinjen asimilovan mi smo se samo branili to je bio odbrambeni rat jer se ne osvaja ono što je tvoje i nakon svega mi smo tako izloženi ksenofobiji mi jer smo samo uzvraćali za genocid


Posle beogradske šetnje/After walking in Belgrade, 2012


zхронично

сам оболела од злоупотребе


јака ја јака држава ко преживи причаће


aна страх треба трошити снагу а ја сам лења жена


Pierre, Architect – Rue de Buci August 2007


SeĚ bastien, Magazine Editor Bastille, July 2007


Shahab, Waiter and Art Dealer Pont Neuf, July 2007


Moussa, Salesman – Stalingrad July 2007


autori Lena Violetta Leitner

Dragana Mladenović

Pesnikinja i novinarka. Dosad objavila pesničke knjige: „Nema u tome nimalo poezije”, „Raspad Lena Violetta Leitner se bavi tragovima sistema” (u saradnji sa Milicom Rakić i Šejmom Prodanović), i sećanjem kroz video, performans, „Asocijalni program”, „Tvornica”, projekcije, jezik i zvuk. Često izlaže „Omot spisa”, „Rodbina” i „Magda” kao deo kolektiva OutSight i sa umetnicom Petrom Waldek. Studirala (poslednje četiri u izdanju „Fabrike knjiga”). Učestvovala u „Mikser digitalne umetnosti na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču i teatar, festivalu” 2012. i na pančevačkom Bijenalu vizuelnih umetnosti 2012. i japanski, medijske umetnosti i film na Univerzitetu u Beču, rezidencijalni bila je urednica programa Svetskog boravci u Parizu, Lucernu , Zagrebu i dana poezije pri Kulturnom centru Beograda 2013. godine. Beogradu. Živi u Beču. Pesme su joj prevedene na: http://rosaschlimmerwolf.wordpress. nemački, švedski, makedonski, com mađarski i italijanski. Nataša Teofilović Benoît Blanchard Biljana Jović Putz putz putzig, 2013, fotografija: Darko Stojanov

HP- pravoizvodne površi ST- rotaciona površ PT-oktaedar koji je rezultat međusobnog prodora dva tetraedra upisana u kocku http://vimeo.com/user5395533 http://vimeo.com/user12212908 Tzvetan Liétard Dugujem Yuuuuurgh Gahan Wilson-u. Dugujem Poilzo Franquin-u. Bob Woodward u čudnoj šumi je bio za francuski bend Bertram Wooster. Dugujem Medveda F’murrr-u i Amebu Marcel Gotlib-u. Rare et niais (Redak i glup) se čita Rarenje. Ili rat (pac) + araignée (pauk). Dugujem ovu „životinjost“ (animalerie) Jean Solé-u. Marija Jovanović Privlači me fenomen ornamenta i dekorativnog. Sledeći putanju šema kao ideja, istražujem vezu forme i ritma u dvodimenzionalnom prostoru. Moj rad je inspirisan ličnim predmetima, ženskim modnim detaljima, krhkim starinama i fotografijama iz prošlosti. Podstaknuta sličnostima i razlikama, fragmentima prošlog, približavam i preklapam apsurdne scene globalizovane sadašnjosti. www.marijamasajovanovic.com

Milica Rakić U svom radu se bavi kritičkim pozicioniranjem ličnog s jedne strane i rekontekstualizacije istorijskih događaja i arhivskog materijala s druge. Koristi formu savremenih medija, instalacije, videa, fotografije i digitalne štampe da istraži ideje postojanja, prolaznosti i vremena. Sa delikatnim smislom za humor, stvara sopstvenu arhivu slika i izveštaja, a pojedinačne elemente spaja u narativne forme kojima ispituje način na koji jezik i kultura oblikuju lični identitet. www.kic.jimdo.com Šejma Prodanović London, 10x15cm svaki, olovka na papiru, 2012.

NY#1 NY#2

Serija crteža koja ilustruje kompleksnost našeg društva na jednostavan, linijski način i prevazilazi svaki 30,5 cm x 23 cm, hijerarhije raznovrsnih vizuelnih jezika tuš na Bristol papiru, 2013. iz sveta informacija i reklame. Benoît Blanchard, francuski umetnik, www.sejma.tumblr.com živi u Parizu i Renu. Katarina Radović http://benoitblanchard.fr Serija fotografija Muž u Parizu http://oeuvres-revue.net predstavlja komentar na potrebu broja ljudi iz politički izolovanih i ekonomski Olivera Parlić nerazvijenih zemalja za stupanje u brak ’za papire’. Autorka fotografija MA FLU, Vajarski odsek preuzela je ulogu mlade žene iz Živi, radi itd.... istočne Evrope koja je u potrazi za oliveraparlic@gmail.com mužem u Parizu, ‘gradu ljubavi’. Krećući se kvartovima grada u periodu Milena Putnik od nekoliko nedelja, zaustavljala je odabrane prolaznike sa pitanjem da Posle beogradske šetnje, 2012. li bi je ’oženili’ i kako bi to izgledalo. Nakon kratkog upoznavanja i Léa Promaja uspostavljanja ’odnosa’, pristali bi da Sakuplja glasove sa putovanja i priča se zajedno fotografišu kao par. priče kroz zvukove. Crtež „Ljubavna http://www.katarinaradovic.jimdo.com/ lutanja“ je nastao po zabeleženom snimku razgovora sa ljudima u Vranju. Instalacije, radio i web www.leapromaja.net

Izdanje podržali: DKSG, Ministarstvo kulture Srbije, Antika d.o.o. Xerox štampa na 80 gr belom papiru. Beograd, jul, 2013 .

KNJIGA PORTABILNA IZLOŽBA BR.1

Knjiga / portabilna izlozba  

Umetnicka knjiga povezuje razlicite izraze kroz crtez, fotografiju, poeziju, eksperiment i nacrtnu geometriju. Umetnicka knjiga kao platform...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you