Page 1

Sejlklubben Sundet | Svaneknoppen 2, 2100 København Ø | 3929 6128

SUNDMAIL Nr. 8 – September 2011

Indhold

Ny skiltning på klubhuset. Den nye flotte monterede skiltning med stander på klubhuset viser tydeligt at dette er Sejlklubben Sundet og Cafe´ Sundets tilholdssted.

1

Ny skiltning på klubhuset

1

Bäckviken Handicap

2

De Strandede Hvaler

4

110 års fødselsdag

4

90 års fødselsdag

5

Sejlerskolen

6

Vinterkursus i KVS

7

Sommertogt 2011

7

Bådepladsen

10

Bestyrelsen

12

Runderingsordning

12

KØS Vordingborg lejr 2011

14

Hven rundt ved nat

17

Salg

21

Huskesedlen

22


Bäckviken handicap Det var en dejlig weekend. Aktivitetsudvalget havde sørget for vækning allerede ved seks tiden, i form af et gevaldigt tordenvejr, så alle var mødt til tiden. John Olsen sørgede med myndigt truthorn at starten forløb uden problemer, vinden sørgede for at feltet, kom næsten samtidig over mållinien. Lidt bygevejr i løbet af dagen, rundbold på stejlepladsen, og slik, sodavand og øl nok til alle deltagerne. Grillen blev rigget til, og da ham ”the weatherman” kastede byger ned over Hven det meste af aftenen, havde vi fået lov til at benytte klubhuset på havnen. Der var ryddet fint op efter os, da vi skulle have uddelt præmier for lørdagens strabadser. Kragejolle løbet blev vundet af lille MY, med Anne Marie og Mogens. Fru Mathies blev overlegen vinder i kutterløbet med næsten tre sekunder til Escapade, derefter kom Athene og Krudthøj. Overalt vinder, blev Athene, og Leda lukkede leddet. Der var selvfølgelig også en præmie til en sejler for det kunstneriske indtryk han gav os alle; Leif Petersen i Glory. Turen hjem var som den næsten altid er, med kuling varsel fra sydvest. Våd og lang. fj

Lille My

Fru Mathies

Escapade

Athene 2


Krudthøj

Leda

Det samlede felt med Glory som det kunstneriske indtryk

3


” De strandede hvaler ” Efterårets program og mødedatoer

Det er efter moden overvejelse nu planlagt fra styregruppen at den nye sæsons første to øve dage er torsdag den 6. og 13. oktober 2011 klokken 19.15. En lille pause for efterårsferien betyder at den næste serie derefter er torsdag den 27. oktober, 3. og 10. november. Derefter den sædvanlige pause for Sejlklubbens andespil den 17. november. Næste serie bliver så torsdag den 24. november, 1. december og 8. december. Efter således at have øvet skalaer - kæbe gymnastik og nogle enkelte noder det meste af efteråret, har styregruppen hos ”De strandede ” besluttet at det er tid for julepause. Hvis der skulle gå en enkelt tenor eller sopran hvileløs rundt, så kan vi godt skaffe plads på lægterne. Grunden til den forholdsvis sene start skal ses i lyset af, at vi sikkert får brug for et par ekstra dage i foråret til finpudsning af vores optræden i det Italienske! Venlig hilsen Fritz 2341 8425 og Leif 4020 1961.

110 års fødselsdag. Kære medlemmer. Nu kan I godt sætte kryds i kalenderen tirsdag d. 8. november. Den dag fylder Sejlklubben 110 år, og det skal naturligvis fejres. Vi formår ikke at lave revy som ved 90 års dagen, men der bliver vist filmklip fra byggeri, af bl.a. Nord molen i Skudehavnen og 100 års jubilæet. Klubben byder på et let traktement.

4


OTTO BURCHARDT´S 90 ÅRS DAG. De var der alle sammen, admiral von Schneider, oberst Winterbottom, Sølvmågerne, Maxiklubben og alle os andre for at gratulere Otto Burchardt, som fyldte 90 år tirsdag d.16.august. Vennerne fra Sølvmågerne og Maxi klubben, havde sørget for arrangementet på bådepladsen foran service bygningen, med masser af sandwich, chips og hjemmebag, til kaffen. For at vi ikke skulle blive tørre i halsen, var der øl, vand og vin i rå mængder i det opstillede telt. Otto blev medlem i Sejlklubben Sundet på sin fødselsdag d.16. august 1952, og har siden været næsten en institution i klubben, og flittig deltager i klubbens kapsejladser. Dramatik i Bøgestrømmen Otto der sejlede Folkebåd nr. 319 Havmus fortæller i jubilæumsbogen om en af de dramatiske sejladser Møn rundt. Om natten hvor vi skulle gennem Bøgestrømmen, var lynene så talrige og kraftige at man blev blændet af dem, og vindstyrken var op til 20 m/s. Denne nat så vore observatører på Kalvehave havn, at lynene var så kraftige at ålene stod tæt i vandoverfladen i havnen. Et meget sjælden natur fænomen. Otto og Hedda har altid været flittige deltagere på Pinseture og Bäckviken handicap, og Hedda havde altid et lager af lagkagebunde med på disse ture, så der kunne serveres lagkage. Nu sejler de ikke så meget, men vi kan altid finde dem ved bordet, til sølvmågernes månedlige frokost. For nogle få ar siden fejrede de en bryllupsdag af meget høj karat. Af både har de haft Folkebåd, en selvapteret Bianca 27, og nu sejler de i en Mistral 33, Havørn, som er bygget på Vindø værftet. Det blev en festlig eftermiddag på havnen, hvor vi kunne fejre Sejlklubben Sundets ældste medlem. HJERTELIG TILLYKKE OTTO.

Kære Sejlervenner. Tak for den overvældende opmærksomhed, samt alle gaverne ved min 90 års fødselsdag. Venlig hilsen. Otto Burchardt

5

fj


Hej alle. Sommeren lakker på hæld, og alle er flittige igen. Nu er det om at lære det sidste i september måned. Vi kan se hvor meget I har lært, for nu er der

GLAS og GAFFEL: Det er den traditionsrige kapsejlads, GAFFELRIGGERDAGEN, søndag den 11. september, hele dagen. Det gælder om at finde de hurtigste elever. Både i GLASfiberbåde og i GAFFELriggere. Der er opslag og tilmeldingslister på de røde tavler i kontorgangen. Det er elever som melder sig som rorgængere, der dyster, mens gaster og førere hjælper. Bådene tilrigges kl. 7:30. Sejladsmøde og morgenmad kl. 8:00 (medbring egen kaffe/te) To udtagelsessejladser om formiddagen. Den bedste halvdel kommer i finaler. Frokost i Cafe Sundet og nu: Den bedste halvdel trækker lod om bådene, så du kan f.eks. komme over at sejle i en båd fra de andre klubber. Alle andre bliver i deres "egen" båd . Det gælder henholdsvis for GLASfiber og GAFFELrigger. Så har du f.eks. vundet i en Sundet Drabant kan du komme over i en Kvindelig Sejlklub Spækhugger. Eller f.eks. fra Sundet til KAS Gaffelrigger. Om eftermiddagen har vi så FINALEN. S. Sundet skal vinde vandrepokalen tilbage fra KAS, nemlig. Til sidst er der præmieoverrækkelse. Lad de bedste KVINDER/MÆND vinde.

FØRERPRØVE OG INDSTILLING TIL 2. ÅR: I løbet af september skal 2. års elever indstilles til førerprøven, og 1. års elever skal indstilles til 2. år, så sørg for at lære det sidste. Husk også natsejlads (en gang pr. år) og motorsejlads. Snak med din instruktør, han indstiller. Førerprøven for 2. år er lørdag den 1. oktober med søndag den 2. oktober som reservedag. RESERVER weekenden.

VINTERUNDERVISNINGEN Starter i uge 43 (ugen efter skolernes efterårsferie). Hold dig underrettet på de røde opslagstavler på kontorgangen. Tilmeldingssedler kommer op ca. midt i september.

Skoleudvalget, Mette, Ole, Klaus

6


’Vinterkurser’ i KVS 1. Førstehjælp for Sejlere (Mayday), d. 24-25/3 2012, kl. 9-15, pris 250 kr. Kurset er udarbejdet af Dansk Sejlunion og Beredskabsstyrelsen og sponseret af Rederiet Torm. 2. Elementær Brandbekæmpelses, 3 timer, kl.10-13.00 afholdes d. 28/4 2012, kl.9-12.00, pris 100 kr. Begge kurser afholdes i Havnelaugets klubhus, Sundkrogskaj 19,1 (ovenover restauranten Ocean Club). - Alle nye elever og førere opfordres til at tilmelde sig et eller begge kurser, da vi ikke kan garantere at disse kurser udbydes hvert år. Medbring gerne ægtefæller, børn, eller venner – der skal være mindst 12 tilmeldte for at kurserne kan blive afholdt. KVS medlemmer kan blive opkrævet elektronisk efterfølgende – for deltagere fra andre klubber skal betaling finde sted kontant ved ankomst. KVS medlemmer – husk at medbringe Jeres røde kort :-) Tilmelding til Stella, srandal@live.dk.

Evt. afbud skal modtages senest 1 uge før kursusstart da fuld pris ellers vil blive opkrævet.

Sommertogt 2011 Sundets sommertogt gik i år til … Roskilde fjord.

Vi havde mødtes flere gange før togtet for at finde ud af hvem, hvilke både, KAS's sommertogt, og hvor til? Det så i lang tid ud til at vi kunne sejle med begge gaffelriggere i to uger, men det blev til at Nordvest skulle sejle i to uger og My Lady skulle med i den første uge. Målet blev diskuteret ivrigt, men da dagen oprandt var vinden fra sydvest. Sejlads mod syd ville blive et laaaangt kryds – så vi

7


sejlede mod nord. Svenske kysten eller det nordlige Sjælland. Nordvest mandskabet bestod af Klaus Bahl Andersen (skolechefen), mig selv (begge som førere og båd ansvarlige), Svend (2. års elev) og Karim (min søn på 17 år, som kun sejler sommertogt).

Kun Gilleleje Den første lørdag i en udramatisk sejlads til Helsingør. Vinden var god og agten for tværs. Søndag blev vi enige om at tage mod Hundested, men vi nåede kun Gilleleje. Så var gaffelriggermandskabet trætte og gik i havn. Alt forløb som det skulle – vi sejlede ind for en bidevind og greb en pæl. Derefter skulle vi ind på plads, hvilket resulterede i vandgang for den ene af førerne. Jeg brugte en løs bom til at støtte mig op af og det resulterede i at jeg pludselig hang en meter over vandet og nogle meter ude. Vandgangen var uundgåelig. Vi fik dog Nordvest sikkert ind på plads bagefter. Mandag var planlagt til at gå til Hundested i en vestenvind. Undervejs blev alle enige om at det ville være rart at prøve at nå Rørvig. Både My Lady og Nordvest fandt den røde bøje ved tærsklen og fulgte kanalen ind til Rørvig. My Lady lagde sejlene og gik i havn for motor, som den første. Nordvest sejlede nord-syd nogle gange lige uden for havnen for at finde ud af om der var plads og om hvor vi kunne ligge. Vi tog en beslutning og sejlede ind for en bidevind. Første pæl var meget yderligt, så vi fortsatte ind til en hjørne pæl længere inde. Nordvest blev stoppet, selvom vi havde lidt meget fart på. Og som Eva, fra My Lady fortalte bagefter, – da Nordvest begyndte indsejlingen til havnen stoppede al aktivitet og alles øjne blev rettet imod - Nordvest. Hvis båd skulle det gå ud over? Vi havde dog styr på indsejlingen og kom sikkert i havn. Vejrudsigten blev værre og værre. Vind over 10 m/s fra Vest, så vi havde ikke lyst til at prøve kræfter med Kattegat igen om tirsdagen. Beslutningen blev at prøve at sejle ned i Roskilde fjord, hvis vi kunne finde nogle søkort. Vi fik det råd at gå til Lynæs for at købe de nødvendige søkort. My Lady gik ind for motor og købte søkortene. De blev overleveret til os i Nordvest ude i rum sø lige syd for klintebakke, hvor vi havde ligget for anker.

Roskilde fjord Det er altid spændende at besejle ukendt farvand og Roskilde fjord var ukendt for os alle før sommertogtet. Svend stod ved roret og alle brugte tiden på at sikre at vi sejlede agten for tværs i den øst-vest gående kanal ind mod Roskilde fjord. Vi gik nord om Espensgrund, fandt de 2-3 bøjer der ledte ned forbi Ølsted Hage. Sejladsen foregik på en frisk vestenvind og vi havde ingen problemer med at følge My Lady. Vi blev enige om at holde frokost ved bøjen udfor Ammesholm. Ifølge kortet en normal ”frokostbøje”. Vi gik derindad på en bidevind, som man nu gør, og fandt den gule bøje. Da vi kom nærmere, så vi at ringen i toppen manglede. Længere inde var der en anden bøje (rød) med en ring i toppen. Vi mente at det nok var frokostbøjen og fortsatte derind. Det var imidlertid en fejl. Tangen var tyk og bunden af mudder og sand. Vi brugte årene til at prøve at skubbe os fri, men med begrænset held. Vi kom fri ved at jeg hoppede i vandet og skubbede Nordvest fri af grunden. Intet problem – Nordvest blev 80kilo lettere og jeg skubbede båden op og ud, hvorved hun sejlede pænt. Vi lagde anker ude ved den gule bøje og spiste frokost sammen med My Lady.

Kronprins Fredriks bro Efter frokost skulle vi ned forbi Kronprins Frederiks bro (der forbinder Frederikssund med Jægerspris). Havnelodsen krævede et broflag eller et Dannebrog på halv forstag. Vi havde Dannebrog med og opsatte dette som broflag. Vinden var skiftet til nordvest, så den var næsten ideel til gennemsejling. Strømmen derimod var et helt andet kapitel, men mere om dette senere. En udramatisk tur ned mod broen stadig med Svend for roret. Broen åbner hver halve og hver hele time ifølge havnelodsen og vi kom vel 14:50. Alle både, der havde mulighed for det, skulle gå for motor forbi broen. Vi, der som de eneste kun havde sejl, ville bruge disse til gennemsejlingen. Ifølge VHF-aftale med brovagten som de sidste efter motorbådene. Vi holdt Nordvest sejlende ved at sejle i ottetaller. Da broen åbnede, var vi nok cirka 500m nord for. Vi lagde hurtigt en agten for tværs og gik mod syd. Motorbådene kom fint igennem, men vi manglede nok cirka 250m for at sejle igennem. Det skabte en del råben og manøvrering da brovagten lukkede broen lige efter den sidste motorbåd. Vi skar op og gik op til en isbrydderbro (havnelodsudtryk) på en bidevind. Jeg hoppede over på broen og forventede at Nordvest ville stoppe. Det plejede hun jo når man ligger på en bidevind og op imod en kaj. Broen var heldigvis 100m lang for Nordvest stoppede ikke! Efter at have fulgt hende et stykke blev vi enige om at fortøjer for at stoppe hendes fremdrift. Derefter vendte Nordvest og lå med stævnen imod syd i en nordvestenvind? Strømmen var nok 3-4knob nordgående. Et interessant fænomen. Brovagten blev kaldt på VHF og ifølge ham ville vi gå i stå udfor broen og nok ødelægge vores mast, hvorfor han havde valgt at lukke broen før vi kom forbi. Vi skulle trækkes forbi mente han, men som 8


han også sagde: Der kommer altid en motorbåd til så det var intet problem. Og ganske rigtigt en enkelt sejlbåd med påhængsmotor ankom. Vi stod i stævnen med en tovende for at påkalde opmærksomheden. Bådejeren ænsede os ikke – før brovagten kaldte ham op og fortalte at han blev nødt til at trække os forbi broen. Han trak os igennem uden nogen problemer og vi fortsatte ind til Frederikssund (nord)havn. En interessant havn lige i midten af byen. Kun 100m op til Føtex og andre butikker.

Frokost i Kattinge Vig Onsdag blev Karim overtalt til at tage roret og han startede med at planlægge en udsejling. Han ville gå op til hjørne pælen og sætte sejl i en nordøsten vind. Efter råd fra begge førere blev vi enige om at prøve en flyvende start. Karim tog roret og udsejlingen med et godt udtræk, sætte sejl og falde af gik pænt og vi faldt af lige efter pynten imod syd. Igen blev alles øjne brugt til at finde de nødvendige bøjer – der er MANGE ned til selve Roskilde fjord. Frokosten blev indtaget inde ved Ringøen i Kattinge vig. Svend overtog roret efter frokosten og sejlede rundt om Ringøen. Vi krydsede forbi Hesteholmene i en nordøstenvind og sejlede mod nord. Vi var blevet enige om at sejle ind til Herslev havn 5 sømil vest for Roskilde. Vores tur var dog nord om Bognæs og Færgebrorev, så vi skulle sejle 7-8 sømil. Intet problem i en nordøsten vind. Vi fortøjede ved nogle bøjer udfor Herslev havn og ventede på My Lady. Hun kom og trak os i havn. En lille havn hvor bundforholdene ikke rigtigt følger havnelodsen. Vi lagde os meget yderligt for ikke at stå på grunden. Havnen havde en sejlklub og et yderst flinkt medlem kørte os til Brugsen efter mad (10 km). Vi lånte deres klubhus mens vi var der. Godt det samme da både regn og vind tog til. Næsten alle sov i klubhuset den nat. Vinden og regn havde ikke lagt sig torsdag morgen, så vi gik op til Herslev for at se bryggeriet. Efter en rundvisning købte vi 2x3 Herslev øl. Det ene sæt blev lagt i Nordvest til næste hold sejlere. Om eftermiddagen blev udsejlingen ordnet ved at fortrække os op til luv mole, sætte sejl, skubbe fra og falde af. Svend sejlede os mod nord forbi Færgebrorev og op til Ægholm Flak i en østen vind. Vi ville gerne nord om det. En interessant sejlads. Vi skulle holde os imellem to bøjer og grundt vand var mindre end 20m væk på begge sider. Karim stod ved roret og sejlede os til Roskilde, planlagde en indsejling og gennemførte den. Om aftenen gik vi ud for at spise.

Asparges øl Aftalen var at et andet sejlerhold skulle overtage Nordvest et sted på Sjælland om lørdagen og vi blev enige om at det andet holdet gerne ville have Nordvest nord for Kronprins Frederiks bro. Vi skulle derfor sejle Nordvest op til Frederiksværk eller Hundested om fredagen. Vinden var i løbet af natten vendt til sydlig 5m/s. En god vind at gå nordpå. Vi blev enige med My Lady om en kapsejlads op til broen. Alle sejl blev sat og Svend tog roret op til begyndelsen af kanalen hvor Karim overtog. Vi kom før My Lady lige med nød og næppe. Igen blev alles øjne brugt til at finde bøjer og undersøge søkort. Vi var først oppe ved broen. My Lady kunne ikke passere os i kanalerne, så vi vandt (My Lady mandskabet ser måske anderledes på det). Igen palaver med brovagten og vi fik lov til at gå igennem for sejl (alle 5). Strømmen var sydgående 1 knob. Alle både med motor lå på en lang række og ventede. Nordvest sejlede ottetaller lige syd for broen. Broen var lige begyndt at åbne da vi faldt af og gik imod nord. Brovagten skulle i hvert fald ikke have lov til at lukke broen før vi var kommet forbi. Vi var den næstsidste båd der gik igennem for en fin vind og med alle sejl oppe. Et prægtigt syn. Brovagten var ude på sin altan og ønskede god tur. Turen op forbi færgen imellem Sølager og Kulhuse var let efter at alle relevante bøjer blev fundet. 9


Vinden faldt til 0 lige syd for Lynæs havn. Efter nogle timer ankom vi dog til Hundested havn i en let vind fra syd. Vi sejlede helt ind i inderhavnen for sejl. For at mindske farten sejlede vi med slækket peak. Tillægningen var uden problemer ligesom oprydning og lignende. Vi tog alle hjem den aften, da et nyt hold skulle komme om lørdagen og sejle Nordvest hjem til Svaneknoppen. Senere fik jeg at vide at andet sejlhold ikke kunne lide de indkøbte øller og havde hældt dem i havnen. Smagen havde været for aparte. Bl.a. Asparges-øl. Alt i alt en rigtig god tur med en enkelt læresætning: Køb altid kun Tuborg/Carlsberg til næste hold sejlere!!! (Klaus siger: prøv ny øl) Henrik Møller

Nye bådejere på landpladsen. Er du ny, eller har du spørgsmål om brug af landpladsens faciliteter, afholder vi en rundvisning på landpladser. Sejlerskolen er også velkommen. Vi starter i frokoststuen kl. 11.00 med en kop kaffe, går derefter på værkstæderne, miljøstationen, mastekranen, masteskuret, slibemaskinerne, osv. Vi mødes søndag d.18. september, kl. 11.00

Før optagningen starter. Bukke, stativer og rygninger der ikke skal bruges i den kommende vinter, hvis båden bliver i vandet, skal fjernes fra pladsen. Er der ikke truffet aftale med landpladsudvalget og udleveret en års mærkat for 2012, vil alt ikke ibrugtaget efter endt optagning blive fjernet, uden ansvar for klubben. Derfor kom i gang nu medens du kan komme til på pladsen.

Påhængsmotorer. Sejlbåde med påhængsmotor skal sørge for at afmontere motoren før optagningen skal finde sted. På metalværkstedet findes en vogn til transport af en påhængsmotor. Sørg for at den straks kommer retur til værkstedet.

10


Både med motor monteret, vil ikke komme på land.

Afrigning af master Det går ikke at undlade at afrigge master der opbevares i masteskuret. Der er trangt med pladsen, så andre master kan blive beskadiget. Sundets Pladsregulativ pålægger bådejerne at afrigge masterne for vant og stag, radar, antenner m.m. Er du i tvivl kan du kontakte Landplads udvalget.

Er der spørgsmål om den kommende båd optagning kan du komme forbi torsdage mellem 18.00 og 19.00. eller ringe. E-mail besvares ikke. Landpladsudvalget

11


BESTYRELSEN DANSKE TURSEJLERE Sejlklubben Sundets bestyrelse har vedtaget at klubben bliver indmeldt i Danske Tursejlere. De af Sejlklubbens Sundets medlemmer, som er medlemmer eller ønsker at blive medlemmer i Dansk Tursejlere, kan herefter få et lavere kontingent i Danske Tursejlere. www.tursejlere.dk Sejlklubben Sundets bestyrelse

Runderingsordning Kære bådejere i Sejlklubben Sundet / Svanemøllehavnen. Som I har kunnet læse i 2 numre af vores Sundmail, samt indsat nederst i denne mail, forsøger Svanemøllehavnen at få en runderingsordning op at stå. Tilslutningen til denne ordning fra Sejlklubben Sundet medlemmer har været meget lille. Kan det virkelig være rigtigt at Sejlklubben Sundet kun kan mønstre 20 mand ud af de næsten 400 bådejere vi har i klubben. Det kan ikke være rigtigt at de andre klubbers medlemmer skal passe på vore værdier !! En ny tilmeldingsrunde startes nu, så de med dårlig samvittighed kan få meldt sig inden 5 september Tilmelding på mail@sundet.dk husk navn og medlemsnummer

Svanemøllehavn A/S Indstilling til runderingsordning: Bestyrelsen for Svanemøllehavnen A/S indstiller hermed - for at imødegå tyveri fra bådene - at der som forsøg startes en frivillig runderingsordning baseret på følgende præmisser: Ordningen skal være frivillig, men baseret på bådejernes egen interesse i tryghed i havnen. Der er ingen aflønning forbundet med deltagelse i ordningen, men derimod mulighed for at lære andre bådejere bedre at kende og få en hyggelig aften/nat ud af det. Ordningen skal køre i perioderne, 1. april til 31. maj og 15. september til 15. november. I vinterperioden vil midtermolen blive forsynet med låst låge og automatisk lys. Alle både, som ligger i vandet om vinteren, vil blive tilbudt vinterplads på midtermolen. Herved mener vi at kunne undgå rundering. 12


Der runderes i perioden 23:00 – 07:00 med 4 mand (2 + 2 mand) Én gang årligt udloddes ved lodtrækning: (ét lod pr. rundering/person, maksimum én gevinst pr. person) 5 håndholdte VHF’ere (værdi kr. 1.600/stk.) 5 håndholdte GPS’ere (værdi kr. 1.200/stk.) 20 LED lommelygter (værdi kr. 250/stk.) Deltagere i ordningen præsenteres for en instruks, hvoraf det fremgår at: Ordningen har et præventivt sigte. Deltagere medbringer mobiltelefon. Havnen stiller lommelygter til rådighed. Observation og IKKE indgriben (man tilkalder politi om nødvendigt) Rundering er på eget ansvar. Svanemøllehavnen A/S koordinerer runderingsordningen.

13


KØS Vordingborg lejr beretning d. 26. til 30. juni – 2011

Vordingborg – Søndag Emma H. Bonnevie Jeg vågnede til en dejlig stille morgen og gik op for at spise morgenmad. Fuglene kvidrede og solen skinnede, men så kom de andre og den stille pionerlejr var forbi. Der var mennesker over alt, med bagage, telte, mad og både selvfølgelig. Den traditionelle grankogle-krig gik i gang igen. Folk spiste deres hjemmebragte frokost og begyndte at rigge deres joller til. Vi tog ud og sejle og det gik utrolig langsomt, men der er nu ikke noget som at ligge og sole sig i båden hele dagen. Da vi kom ind spiste vi pasta med kødsovs og gik op for at spille rundbold. Men det var med stor skuffelse, at vi måtte indse, at vi ikke kunne spille på den gamle bane da den var revet op, så derfor gik vi op og spillede på ruinen. Der så vi de sjoveste ”no life” typer. Vi gik lidt skuffede hjem da vi havde tabt 10-0 til lige hold, men så er det godt at komme hjem til Mikkels te kage. Efter vi havde spist en masse kage, gik vi i seng og den første dag var omme. Vordingborg – Mandag Mikkel L. Petersen Jeg vågnede for at gå op og spise morgenmad. Efter den dejlige morgenmad bestående af brød med Nutella, havregryn og cornflakes og med alt for meget sukker for at kvikke mig bare en lille smule op, gik jeg ned i teltet, hvor jeg fandt Jonas, som stadig sov… Jeg prøvede at vække ham ved at ruske i ham. Han bevægede sig og åbnede øjnene, så jeg gik ud fra at han nu var vågen og gik så ned på toilettet. Da jeg kom tilbage lå Jonas stadig og sov. Johan prøvede at vække ham ved at kysse ham blidt på kinden, hvilket ikke virkede. Først efter en tackling fra Johan vågnede han. Bagefter tog vi på vandet. Efter frokost tog nogle andre og jeg ud og windsurfe. Det var meget svært og jeg fik så ca. sejlet 10m på 30 min. Men ud over det var det meget sjovt. Efter at havde rigget alle både af var der aftensmad hvor vi fik kylling og kartoffelsalat. Efter aftensmaden tog vi til gåsetårnet for at spille rundbold. Lige klaskede som sædvanlig ulige hold. 14


Vordingborg – Tirsdag Jonas V. Nielsen Jeg vågnede tirsdag morgen ved, at Johan taklede mig blidt i sengen og sagde, at vi skulle op og lave morgenmad. Jeg lå helt omkulret i min seng med Johan oven på mig. Jeg stod op, meget træt, tog tøj på og gik op for at lave morgenmad. Da jeg kom op for at lave morgenmad sammen med Johan, var morgenmaden allerede lavet, så vi skulle tage opvasken, og det var ret nederen, fordi der var Nutella på alle tallerknerne. Men så da vi var halvvejs, kom der en rar dame og tilbød os at tage resten af opvasken, og selvfølgelig sagde vi ja, så vi kunne komme ud og sejle i det gode vejr. Jeg gik ned sammen med Stig for at rigge en Feva til, og efter lidt tid tog vi på vandet. Da vi kom på vandet, skulle vi sejle manøvresejlads. Senere tog vi ind og spiste frokost som sædvanligt bestod af en leverpostejs mad med ristede løg. Efter frokost tog vi på vandet igen, og der sejlede vi holdsejlads, det var rigtig sjovt, men efter en runde fik stig bommen i hovedet, så vi måtte sejle ind. Da vi kom ind, riggede vi Feva’en af, og derefter gik vi lidt rundt og ventede på, at de andre skulle komme ind. Efter aftensmaden gik vi op for at spille rundbold, hvor vi som sædvanligt klaskede det lige hold, bagefter gik vi ned og spiste kage, det eneste sukker som vi får på en hel uge, og så gik vi i seng. Vordingborg – Onsdag Astrid D. Sjö Jeg vågnede ved lyden af den velkendte klokke runge i mine ører. Efter lidt tid fik vi taget os sammen til at stå op. Solen skinnede, og det var Oskars fødselsdag. Vi fik spist morgenmad, og blev introduceret til den traditionelle langtur, som denne gang, ligesom sidste år, gik til Gåbense, bedre kendt som Gabense. Efter morgenmaden blev der smurt sandwichs i lange baner. Eftersom alle bådene var ved at være klar + sejlere, kom vi af sted. Stakkels Emma var syg ligesom sidste år, og Esther måtte blive og passe på hende. Turen derover tog omkring to timer. Da alle havde lagt fint til og var kommet på land, var der frokost, sodavand, kiks og slik. Da vi havde været der i noget tid, sejlede vi hjem igen. Mens vi havde været af sted, var Esther faldet på stentrappen, og havde forstuvet sin tå, og den var flænset halvt op. Det var noget af et chok at komme hjem til. Esther, Emma, JS’ far og jeg måtte køre rundt i Vordingborgs gader for at finde et apotek og en lægevagt. Da vi var henne ved ’det helbredende område’ udbrød Emma: ” Der har jeg været”, og pegede. Jeg læste på skiltet hvor der stod ’misbrugscenter’, og således fandt vi ud af, at Emma har haft et misbrug. Esther fik kigget på sin tå, og imens fik Emma og jeg spillet Landet For Længe Siden. Da vi kom hjem var der lækker gullasch, der blev nydt i stor stil. Eftersom at det var mit hold der var på aftensmads holdet, skulle der vaskes op i store mængder. Det ulige hold var gået hen på græsplænen en halv time før rundbold for at lave taktik, da vi alle dage klaskede dem, hvilket vi selvfølgelig fortsætter med! Da vi stort set var færdige med opvasken skulle vi hen og spille rundbold, med Kim som dommer. Da vi havde spillet i en time, gik vi tilbage til lejren, hvor brownie, te kage, chokoladekage, og marchmellows ventede på os, og der blev ædt indtil man ikke kunne mere. Efter lidt tid, var det tid til at sove. Vordingborg – Torsdag Sigrid S. Westergaard Torsdag morgen vågnede hele lejren, ligesom hver dag, ved en skingrende klokke skrige i vores ører. Vi slæbte vores trætte, tunge fødder op ad trappen, og vandrede ind til en morgenmads buffet. Næsten hele lejren spiste den berømte Nutella med nydelse. Så var der endnu en dag i gang på den traditionelle Vordingborg lejr. Efter den tidlige morgenmad, forberedte vi os på at sejle. Dagens vejr bød på tunge skyer, der truede vores tørre landjord med oversvømmelse. Himlen var grå, luften kølig, og det dårlige vejr smittede af på os alle. En time efter morgenmaden var der skippermøde. Kasper fortalte os, at vi skulle lege nogle sjove lege med bolde ude på vandet. Vi gjorde således, og legene var overraskende sjove. 15


Efter nogle timer på det kolde, store hav ude for Vordingborg, begyndte vi at sejle ind i den hyggelige havn. Vi spiste frokost klokken 12, hvor vi fik en udmærket tunsalat, der ellers kun kan laves af Astrid. Efter frokost købte et par stykker af os ældre sejlere gaver til de voksne. Omkring klokken halv 3 begyndte vi at tage sejler tøj på. Jeg skulle ned i min våde våddragt, der klistrede sig fast til min kolde krop. Det dårlige vejr fortsatte, og der var ikke rigtig nogen sejlere, der ville sejle. Til sidst sejlede vi modstræbende ud af Vordingborgs havn, og videre ud på havet. Astrid og jeg tog hurtigt ind, da vi kæntrede omkring 10 gange. Vi tog et langt bad, og drak varm kakao. I mellemtiden ankom forældre, bedsteforældre g søskende til Vordingborg lejren. Til sidst var alle ankommet, og glæden blev spredt i luften, og overvandt den triste og kedelige regnvejrsdag.

"Vi støtter ungdomsarbejdet i Svanemøllehavnen" 16


Svanemøllekredsens Kapsejladsudvalg

indbyder til distancekapsejladsen:

HVEN RUNDT VED NAT fredag den 16. september 2011

Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med gyldigt DH-målebrev/ klassebevis. 3 eller flere både af samme type får eget løb. Handicapsystem: DH 2011. Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler (RRS) 2009 - 2012 og DS's sejladsbestemmelser, samt de i programmet/sejladsbestemmelserne nævnte tilføjelser/ændringer. Start: Ø for indsejlingen til Tuborg Havn. Mål: Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen. Første start kl. 18.30. Anden start kl. 19.00. Banelængde: 26, 33 eller 36 sømil. Tilmelding til: SEJLKLUBBEN KØBENHAVN Sundkrogskaj 19 2100 København kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk Program med sejladsbestemmelser og deltagerliste vil fremgå af hjemmesiden www.sejlklubbenkbh.dk. Revideret deltagerliste kan afhentes i klubhuset inden starten. Der holdes ikke skippermøde. Der udsættes præmie for hver 5. deltagende båd i hvert løb. Sejlklubben København byder efter sejladsen deltagerne på varm suppe og øl/vand i klubhuset i Kalkbrænderihavnen.

17


Sejladsbestemmelser HVEN RUNDT VED NAT Fredag den 16. september 2011 Regler:

Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler (RRS) 2009-2012. I tiden fra start til solopgang erstattes reglerne i del 2 af de Internationale Søvejsregler. Opmærksomheden henledes på lanterneføring.Radarreflektor er obligatorisk og redningsvest skal bæres under sejladsen.

Deltagere:

Både med gyldigt DH-målebrev/klassebevis. Der sejles efter Dansk Handicap, DH 2011. Bemanding min. 2 pr. deltagende båd. Sejladsledelsen kan afvise en båd i at deltage uanset årsag.

Kommunikation:

Dommerskibet lytter på kanal 6 indtil kl. 19:30 og efter kl. 22:00. Startende både skal i god tid før startproceduren over for dommerskibet tilkendegive at være deltagende. Ikke startende eller udgåede både bedes melde fra over VHF eller på telefon 21 20 93 94.

Startrækkefølge:

1. start kl. 18.30, Talstander 1 2. start kl. 19.00, Talstander 2

Startprocedure:

10 min. Opmærksomhedssignal, baneflag op. 5 min. Varselssignal (lyd), Talstander op 4 min. Klarsignal (lyd). 1 min. Klarsignal (lyd). 0 min. Startsignal (lyd), Talstander ned.

Banesignaler:

Bane A, 33 sm: Hven om styrbord, Pinhättan om styrbord Bane B, 36 sm: Hven om bagbord, Pinhättan om styrbord Bane C, 33 sm: Pinhättan om bagbord, Hven om bagbord Bane D, 36 sm: Pinhättan om bagbord, Hven om styrbord Bane E, 26 sm: Hven om styrbord Bane F, 26 sm: Hven om bagbord Lystønden på Hvens Nordvestrev [YBY Q(9) 15s] er et mærke i banen og skal rundes på samme side som Hven.

Startlinie:

Startlinien er udlagt Ø for Tuborg Havn mellem grøn sideafmærkning (Pos. 55.43.35 N, 12.36.04 E) og dommerskib, der fører SKKstander. (Evt. begrænsningsmærke 18


kan være udlagt). Regel 29.1:

Individuel tilbagekaldelse er ændret til: Hvis båden befinder sig på banesiden i løbet af det sidste minut før sin start, vil der administrativt blive tillagt en tidsstraf på 30 min.

Regel 30:

Generel tilbagekaldelse. Varselssignal vil blive givet 1 min. efter at 1. lighedsstander nedhales. Efterfølgende start udskydes kun såfremt startproceduren ikke kan påbegyndes senest kl. 18.50.

Mållinie:

Mellem grønt havnefyr på Svanemøllehavnens nordmole og gult lys på dommeskib/-bil. Deltagerne skal sikre sig at båden tages i mål ved at passere den østlige del af mållinien og belyse sejlene, samt eventuelt ved prajning. Noter selv sejltid eller klokkeslæt. Har du VHF om bord, så kald dommerskib i god tid og oplys båd og sejlnummer.

Tidsbegrænsning: Lørdag den 17. september, kl. 06:00. Protest:

Protest skal indleveres senest 60 min. efter målgang for den enkelte båd. Andre protester fra sejladsledelsen skal indleveres inden 2 timer efter sidste båd er taget i mål. Information om protester vil blive opslået på opslagstavlen i bureauet inden 30 min. efter protesttidens udløb. Afhøring finder sted i SKK’s lokaler.

Ansvar, forsikring:

Deltagerne deltager på eget ansvar. Arrangørerne fraskriver sig ethvert ansvar for materiel skade, personskader eller dødsfald opstået i forbindelse med sejladsen. Alle deltagere skal kunne fremvise gyldig ansvarsforsikring med dækning for tredje part.

Resultater:

Foreløbige resultatlister udleveres i klubhuset natten igennem. Endelig resultatliste bringes på www.sejlklubbenkbh.dk.

Præmieoverrækkelse

Oplysning om tid og sted fremgår af hjemmesiden Præmie for hver 5. tilmeldte båd i hver start. Ikke afhentede præmier tilfalder SKK.

Klubhus:

Klubhuset på Sundkrogskaj 19, 1. sal er åbent fra fredag eftermiddag og modtager sejlerne natten igennem. Der serveres varm suppe og 1 øl/vand til deltagerne efter sejladsen.

Kapsejladskomite: Erik Kragh-Hansen 19


.

20


SUZUKI 2,5 4 TAKS MOTOR 1 CYLINDER NYESTE MODEL, BRUGT 2 GANGE NYPRIS 5.395,-

kr. 3.700,TLF. 2281 9614 21


Sept. Fredag Søndag Fredag Søndag

2. 11. 16. 18.

Okt. Lørdag Lørdag

1. Førerprøve (reservedag søndag d.2.)…. 29. Standerfest.………………………..kl.18.00

Nov. Tirsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag

8. 15. 17. 29.

Sejlklubben Københavns nat navigation Gaffelriggerdag……………………………. Hven rundt ved nat Rundvisning på landpladsen…… kl.11.00

Klubbens 110 års fødselsdag Medlemsmøde ………………….. kl. 19.00 Andespil………………………….. kl. 19.00 Generalforsamling………………. kl. 19.00

Ved torsdagsarrangementer – husk at bestille mad i baren senest om onsdagen

Indlæg til Sundmail sendes som e-mail til redaktion@sundet.dk Deadline for oktober nummeret er 25. sept. Husk også klubbens hjemmeside www.sundet.dk Hvor klokkeslet ikke er angivet – se opslagstavlen i klubben eller kontakt aktivitetsudvalget. Nyt telefonnummer og ny adresse meddeles skriftligt til klubben. Har du bådplads i Svanemøllehavnen, så husk venligst også at meddele ny adresse og evt. nyt telefonnummer direkte til havnekontoret. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2 2100 Ø www.sundet.dk Telefoner Café 3929 3035 Kontor 3929 6128 Bådpladsen 3929 6354 Fax 3929 6651

Træffetider i klubben Regnskabsudv. mandag kl. 18-19 Sekretær og formand tirsdag kl. 18-19 Klubtøj sælges i kontortiden tirsdag Pladsudvalget Servicebygningern torsdag kl. 18-19 Skoleudvalget onsdag kl. 19-20.30 Båd udlånet onsdag kl. 19-20.30

Ungdomsarbejdet KØS Sejlsport Erik Müller www.kos-sejlsport.dk

Bestyrelsen Formand: Torben Johannesen email: mail@sundet.dk Næstformand Morten Thanning Vendelø email: mail@sundet.dk Sekretær Leif Mathiesen email: mail@sundet.dk Regnskabsfører Ole Plett Pladsformand Jørn Drasbeck Kapsejladschef Christina Nielsen Skolechef Klaus Bahl Andersen email: skoleudvalg@sundet.dk Aktivitetsudvalg Karina Olsson email: mail@sundet.dk Klubmester Flemming Steensen Bestyrelsesmedlemmer Martin Sadolin Rep. Svanemøllekredsen Morten Thanning Vendelø

22

Udvalgsformænd Sejlads for fysisk handicappede: Ole Plett email: mail@sundet.dk Bådudlån: Samme tid som skoleudvalg 3929 6128

Svanemøllehavnen Havnefoged: John Vestergaard Hansen 3920 2221 e-mail: info@smhavn.dk web: www.smhavn.dk Sundets bestyrelses repræsentanter: Flemming Steensen Martin Sadolin

Kommunikationsudvalget Redaktion: Karina Olsson Fritz Johansen e-mail: redaktion@sundet.dk Webmaster: Lars Nielsen e-mail: webmaster@sundet.dk

Sundmail nummer 8 - September 2011  
Sundmail nummer 8 - September 2011  

Sundmail Nr. 8 2011

Advertisement