Page 1

Sejlklubben Sundet | Svaneknoppen 2, 2100 København Ø | 3929 6128

SUNDMAIL Nr. 4 – Maj. 2013

Indhold Forside

1

Bestyrelsen Datoer i 2013

2

Nye medlemmer

2

Medlemskort

2

Formanden har ”ordet”

3

Åben havnedag

4

Standerfest

5

Nyt fra skolen

9

Nye skolebåde

10

Kalender for sæsonen

11

Bådepladsen

12

Kom og lær om sikkerhed til søs

13

Kystdirektoratet

14

Søflyveplads

15

Aktivitetsudvalget

Standeren blev hejst lørdag d. 20. april 2013

Foråret lader vente på sig. 1 Grundet den megen is i Svanemøllehavnen er Søsætningen derfor udsat Se mere på side 12

Pinsetur – 40 år

16

Spiseklubben

16

De Standede Hvaler

17

Annoncesalg

18

Sundmailkassen

19

Huskesedlen

20


Bestyrelsesmøder bliver afholdt følgende datoer 2013 7. Maj – 11. juni – 13. Aug. – 10. Sept. – 8. Okt. – 5. Nov. – 26. Nov.

Kapsejlads, CB66 Nordic League Prolog stævne Weekenden d. 3-5. Maj.

Pinsetur til Humlebæk 40 år Weekenden d. 18-20. Maj. Klubbens fælles festligheder afholdes fra søndag kl. 10.00

Velkommen til nye medlemmer

Sankt Hans Søndag d. 23. Juni.

Kapsejlads, Dansk forening for ældre lystfartøjer (DFÆL) Weekenden d. 4-7. Juli. DFÆL afholder BÅDJUMBLE fre. d. 5. juli kl. 10-13, også for Dem der ikke er medlem af DFÆL

Kapsejlads, X99 Nordisk Mesterskab Weekenden d.12-14. Juli.

Åben Havnedag Lørdag d. 10. aug.

Hanne Elmelund David Lucas Faurskov-Qvistorff Ninna Johanne Spaabæk Thomas Nikolajsen Lasse Berg Sørensen

Bäckvigen Handicap Lørdag d. 31. Aug. - 1. Sept.

Medlemsmøde Tirsdag d. 1. Okt.

Stander ned fest Lørdag d. 26. Okt.

Det store Andespil Torsdag d. 14. Nov.

Generalforsamling Tirsdag d. 26. Nov.

MEDLEMSKORT Det nye medlemskort er i trykken og udsendes inden for kort tid.

2


Nedenstående tekst er d. 17. april 2013 sendt ud på mail til Sundets medlemmer. Redaktionen har valgt at bringe den i Sundmailen. Med venlig hilsen Redaktionen

Formanden har “ordet" Ved generalforsamlingen i efteråret 2012 blev jeg valgt som formand for vores sejlklub. I Vinterhalvåret har vi i bestyrelsen haft en del møder, og de enkelte udvalg har haft meget på dagsordenen. Vi har opnået en del beslutningsresultater, som er ved at blive ført ud i livet til glæde for Sejlklubben Sundet og de enkelte medlemmer. Forbedringerne er indenfor udvalgsområderne: Skolen Kapsejlads Handicapsejlads Pladsen Økonomi Resultaterne vil blive nærmere kommenteret på vores medlemsmøde i efteråret. Alle tiltagene er meget håndgribelige og nemme at forholde sig til. I erhvervslivet taler man om at ”plukke de lavt hængende frugter først”, værende de nemmeste resultater at få først. Nu skal vi have fat i de ”frugter der sidder højere oppe i træet”, som er sværere at få fat i – og her har jeg brug for alles hjælp - bestyrelsen og udvalgene kan ikke gøre det alene! Når jeg kaldte overskriften Formanden har ”Ordet”, er det fordi det handler om ord. Vi skal have forbedret vores kommunikation både internt i klubben mellem udvalg og medlemmer, men også eksternt så vi fremstår åbne og imødekommende overfor nye medlemmer. Vi skal være det naturlige valg, når man ønsker at blive medlem af en sejlklub. Nogle medlemmer har udtrykt, at tonen er hård, men kammeratlig. Grænsen for hvad der er kammeratlig er forskellig fra person til person – og her har jeg et ønske om, at vi sammen prøver at flytte grænsen nedad så flere får lyst til at kommunikere, og at den positive og konstruktive samtaleform kommer til gavn for alle og Sejlklubben Sundet. Bedre og mere venlig kommunikation vil vi i bestyrelsen og i udvalgene målrettet arbejde efter – og jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at deltage. På Lørdag har vi Standerhejs, hvor rigtigt mange medlemmer kommer! Til Jer, som desværre ikke kan komme, vil jeg benytte denne lejlighed til at ønske jer en rigtig god sejlsæson! ”God vind” Torben Slumstrup, Formand Sejlklubben Sundet

3


ÅBEN HAVNEDAG I SVANEMØLLEHAVNEN Lørdag den 10. august 2013. Mogens Wøhliche fra vores sejlklub har taget initiativ til, at borgere på Østerbro får mulighed for at se og prøve de aktiviteter, der er i Svanemøllehavnen. Alle sportsklubberne i havnen synes om ideen. Der bliver således mulighed for at stifte bekendtskab med alt fra roning, sejlsport til vinterbadning. Østerbro lokaludvalg er også begejstret for ideen og vil også være at møde på dagen. Klubberne står selv for at præsentere sig. I Sundet laver vi en beskrivelse af alle de tilbud klubben har, og indtil videre har vi som aktivitet på dagen valgt sejlture i skolebådene samt minikølbådene. Svanemøllehavnen stiller informationstelt op, hvor By og Havn A/S og Østerbro lokaludvalg fortæller om kommende planer for området. Vi håber at mange vil hjælpe og bakke op om dette arrangement, og hvis du er en af dem så meld ind på mail@sundet.dk Bestyrelsen

4


Stander fest

Standeren blev hejst lørdag d. 20. april af de 5 fremmødte jubilarer; Laila Plett, Rene Rommerdahl, Vivi Andreasen, Gunnar Ingemann Rasmussen og Mads Roden. Formand Torben Slumstrup holdt sin standertale i et flot solskinsvejr. Han ønskede alle en god sejlsæson og som han sagde så bliver vejret bedre end sidste år! Formanden havde selvfølgelig et argument for sin påstand om det bedre vejr; Statistisk er gennemsnitstemperaturen næsten den samme år for år dog lidt stigende p.g.a. klimaforandringerne. Med det kolde forår vi har haft med udskydelse af både i vandet må sommeren blive varm! Metrologerne taler om at vi får mere og kraftigere vinde, så husk at rebe sejlene og passe på derude. Formanden sluttede talen med at minde os om at vi i år har 3 store kapsejladser i Sundet; CB 66, X 99 og DFÆL og hermed takkede han alle de frivillige arbejdere for hjælpen, for uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Efter et Sundet længe leve, 3 korte og et langt hurra, indbød formanden alle ind til middag i Cafe Sundet.

5


Under middagen fortsatte formanden sine taler til jubilarerne. 8 jubilarer skulle hyldes. 3 af jubilarerne; Lars Henriksen 40 år, Jakob Buus Petersen 25 år og Jesper Bjørn Larsen 25 år var desværre ikke til stede så de får her igennem Sundmail en lykønskning. De fem tilstedeværende fik hver især et par ord med på vejen. Sundets gave blev overrakt og de blev hyldet med klapsalver. Leila Plett 40 år, Rene Rommerdahl 40 år, Vivi Andreasen 25 år, Gunnar Ingemann Rasmussen 25 år, Mads Roden 25 år

Skolechef Ole Brandt overrakte førerbevis til Carina Thielsen.

Næstformand Torben Johannesen talte og priste Flemming Steensen for lang og tro tjeneste.

6


Buddha Traditionen tro skulle Klubbens Buddha også videregives denne aften. Måske er der nogen der ikke ved hvad klubbens Buddha er så er den indstiftet af aktivitetsudvalget d. 31. okt. 1987. Dengang fandtes der ikke meget elektronisk, - de fleste af os husker nok den tid hvor det meste forgik med pen og papir. Når man modtager Buddha så medfølger der en lille efterhånden slidt bog hvor alle navnene og de pæne og sjove ord der er sagt om den enkelte modtager af Buddha er nedskrevet i. For at denne bog med det dyrebare håndskrevet indhold kan holde evigt så er den i øjeblikket ved at blive moderniseret til elektronisk format, så ethvert klubmedlem har mulighed for at studere ”bogen”.

Nedenstående tekst er reglerne der dengang blev nedskrevet af aktivitetsudvalget.

Sejlklubben Sundets vandre-trofæ Indstiftet: d. 31. oktober 1987 Af: Aktivitetsudvalget. Regler for trofæet: § 1.

Trofæet skal altid stå synligt fremme i indehaverens hjem.

§ 2.

Alle sejlklubben Sundets medlemmer har til enhver tid ret til at komme uanmeldt på besøg hos indehaveren og checke, om trofæet er anbragt efter reglerne i §1

§ 3.

Alle medlemmer af klubben har indberetningspligt til aktivitetsudvalget, hvis §1 + §2 ikke er opfyldt.

§ 4.

Det til enhver tid siddende aktivitetsudvalg fungerer som dommer, hvis reglerne overtrædes.

§ 5.

Aktivitetsudvalgets domme er ufravigelige.

§ 6.

Indehaveren af trofæet har pligt til at videregive trofæet ved næstkommende Standerhejs / Standernedhals fest.

§ 7.

Indehaveren bestemmer selv, hvilken person i sejlklubben Sundet, der har gjort sig fortjent til at modtage dette trofæ for det næste halve år.

§ 8.

Overrækkelsen skal ske på en festlig og fornøjelig måde – til gavn for alle deltagere i festen.

§ 9.

Hvis en indehaver ikke opfylder § 6 + § 7 & § 8 bliver han / hun dømt for nøl.

§ 10.

Den tidligere indehaver skal indskrive flg. om den nye indehaver i denne bog: a. Dato årstal for overrækkelsen. b. Den nye indehavers navn. c. Grunden til, at netop denne person blev udvalgt.

31. oktober 1987. På aktivitetsudvalgets vegne. Birgit Hjælmsø

7


Formand Torben Slumstrup modtog Buddhaen i efteråret til Stander ned og skulle derfor videregive den til et nyt medlem ifølge §6. Torben Slumstrup har indskrevet teksten i ”den gamle bog” og sagde følgende: ”Diplomatiets pris” Jeg ville gerne finde en der ikke har fået prisen før, og en der udfører frivilligt arbejde – stadig mange emner! Så ville jeg også gerne finde en der kunne ”mestre sproget” og tale pænt til klubkammerater – så var der ikke mange kandidater tilbage. Så ledte jeg efter en med diplomatiske evner, og så stod det klart: Uffe Skadegaard. Vi skulle have malet væggen i opgangen til Cafeen. Nogle af Sundets medlemmer havde fundet ud af at den skulle være rød – men ingen havde drøftet farven med Leni og Albert. Sejlklubben og Cafeen har en gensidig aftale om at sådanne ændringer taler vi om med henblik på at finde en løsning begge kan lide. Så der er en ”rød tråd” i Cafeens koncept og Sejlklubbens – ikke nødvendigvis en rød væg! Jeg talte med Uffe som betroede mig at han sammen med Leni ville finde en smuk farve som Uffe selv kunne lide. Vi kan alle nu se det gode resultat. Tak Uffe og pas godt på Buddhaen. Hilsen Torben

Efter en dejlig middag serveret af Cafe Sundet spillede Hotline Band op til dans

8


NYT FRA SKOLEN Skoleudvalget flytter kontortid til torsdag kl. 18-19 Da vi varslede flytning til tirsdag i sidste nummer, var vi for tidligt på den, da der er opstået en ny mulighed. Bestyrelsen har besluttet indkøb af nye PC’er til kontorerne, så Pladsudvalget fremover kan klare alle deres gøremål i Servicebygningen. Det giver plads til at vi kan holde kontortid samtidig med Pladsudvalget. Skoleudvalget får så ny kontortid om torsdagen, startende fra 1. maj og fremover. Årsagen til flytningen er at muliggøre at skoleudvalgsmedlemmerne kan deltage i onsdagsmatch. På grund af flytningen, ændres proceduren til reservation af Drabanter til onsdagsmatch, så man fremover skal bruge klubbens båd booking system. Det er kun muligt at reservere én onsdag af gangen, og man kan først lave en ny reservation, når man har brugt sin tidligere reservation. Altså efter endt sejlads.

Bådklargøring og forsinket søsætning Som de fleste nok har bemærket, blev hele søsætningen udsat i en uge for de fleste både, på grund af is i havnen. Det kom til at betyde at skolesejladsen først kunne komme i gang den 6. maj. Heldigvis har pladsudvalget været flinke, så vi har fået såvel Spækhuggerne som Drabanterne i vandet allerede den 19. april. Gaffelriggerne kommer først i vandet den 3. maj. Det betyder at alle der skal sejle i glasfiberbåde, kan begynde sejlundervisningen i uge 18, så mandag den 29. april bliver første gang. Gaffelriggerne må udsætte starten til uge 19, så mandag den 6. maj bliver første sejldag for dem. Det har i øvrigt vist sig at der er alt for langt ned til Gaffelriggerne på de nye pladser. Heldigvis er der en redningsstige ved den ene plads, så man kan kravle ned. Vi har bedt havnen om at finde en løsning.

9


Nye skolebåde Klubben planlægger at anskaffe 2 stk. J80 til erstatning af de 2 næsten udslidte Drabant 24.

Der har ikke været meget tvivl om at Drabanterne er ved at være godt slidte, men når der tales om nye skolebåde har de fleste medlemmer hver sin mening om hvilken bådtype det skal være. Jeg vil derfor kort ridse op, hvordan vi er landet på lige J80. Klubben nedsatte for et par år siden en gruppe, der skulle se på mulige nye skolebåde. Denne gruppe kom med en kraftig anbefaling af J80, efter mange undersøgelser. Dansk Sejlunion anbefaler også J80, og mange klubber bruger dem allerede. På lærermødet den 3. april var der almindelig enighed om at støtte Skoleudvalgets forslag om anskaffelse af J80. Bestyrelsen har derefter sagt OK til at vi begynder at afsøge markedet. Vi har ingen hastværk, vi skifter tidligst til næste sæson. Der har været ryster fremme om at J80 er for livlig for nervøse nybegyndere. Til dette er der 2 ting at sige: 1. Vi har ikke hørt om sådanne problemer fra klubber der allerede har J80. 2. Vi har stadig 2 Spækhuggere og 2 Gaffelriggere, så der er alternativer til eventuelle utrygge nybegyndere.

10


Kalender for sæsonen Desværre var der et par fejl i den kalender vi bragte i sidste nummer. Her er så den rettede version.

Skolesejlads 2013 29/4 til 28/6 og 5/8 til 4/10

Sæsonens arrangementer Fællesskue

17/4

Sundets Pinsetur

18/5 – 20-5 Ven + Humlebæk. 40 års jubilæum

24-timer

1/6-2/6 og 31/8-1/9 (Koordinator Henrik Møller, henrik.moller@micro-pc.dk )

Sjælland/Sundet Rundt

13/6

DFÆL træf Svanemøllen

4-7/7

Sommertogt

uge 28-29-30 (Koordinator Henrik Møller, henrik.moller@micro-pc.dk - start efter DFÆL’s stævne i Svanemøllehavnen)

Svanemøllehavnen Åben havn

10/8

Fælles skoletur

16-18/8 (Koordinator Ole Brandt, skoleudvalg@sundet.dk)

Bäckviken Handicap

31/8 – 1/9 (Koordinator Jesper Hasseltoft, hasseltoft@gmail.com )

SKK’s natnavigation

6/9

Hven rundt

13/9 (Natsejlads)

Gaffelriggerdag

16/9 (Sundet / Frem/ KAS)

SKK, Frem, KvS

28/9 (29/9)

KAS, Sundet

5/10 (6/10)

Førerprøver

Med venlig hilsen Ole M Brandt

11


Der er gang i søsætningen, Mogens og Peter får flere både i vandet end der er planlagt pr. søsætnings dag. Der er rart da udsætningen blev skubbet to dage.

Der har også været travlhed med slibemaskiner. To støvsugere og en sliber er brændt sammen. Stativer og bukke er i år blevet samlet i de anviste områder uden for meget bøvl. Det kommer os alle til gode, da pladsen skal bruges til trailbare både i sommer.

12


13


(Sundmail redaktionen beklager den forringede tekst-kvalitet, men det er den bedste Pdf fil der er modtaget)

14


15


40 år Pinsetur til Humlebæk, 18-20. maj Så er det snart Pinse og klubbens traditionsrige fællestur til Humlebæk nærmer sig. Det er en helt igennem meget fornøjelig tur som du/I absolut ikke må gå glip af. En del af klubbens medlemmer samt sejlerskolen starter Pinsen med at sejle til Hven (dette kan varmt anbefales) for derefter i løbet af lørdagen og søndag morgen at ankomme til Humlebæk havn. Klubbens store fælles arrangement i Humlebæk havn starter søndag morgen kl. 10.00. Her er klubben vært ved et stort fælles morgenbord med brød, juice og en lille en til, -kaffen medbringer I selv. Som vi allerede nævnte i april Sundmailen bliver denne morgen helt speciel i anledning af at Pinseturen er blevet afholdt i Humlebæk i 40 år. Vi løftede sløret lidt i april Sundmailen og nu røber vi at der bliver en kæmpe champagnebrunch og hvad der tilhører. Vil du/I gå glip af dette? Udover champagnebrunch vil vi selvfølgelig også fejre dagen med en kæmpelagkage i løbet af eftermiddagen. Hvem husker ikke lagkagen da vi fejrede de 35 år! Selvfølgelig holder vi fast i traditionen med rundboldkamp for alle børn og voksne på marken søndag eftermiddag hvor klubben ligeledes er vært med en øl eller vand. Og alle børnene bliver selvfølgelig ikke snydt for deres fiskekonkurrence der starter søndag formiddag og ender ud i det store herlige krabbeløb. Hvem bliver krabbemester og vinder præmien! Vi vil sædvanligvis også hygge os sammen søndag aften med fællesgrilning med vores egen medbragte mad. Vi glæder os til at se klubbens medlemmer, familie og venner. På gensyn aktivitetsudvalget

Tirsdag d. 7. maj Starter Sundets ”Spiseklub” op for Sundets medlemmer. I opstartsfasen forestiller vi os at der bliver lavet grillmad. De første 2 gange sørger vi for indkøb og tilbereder salat, brød og kartofler til grillmaden samt dessert/kage og kaffe. Vi deles om udgifterne. Tanken er at I selv kommer med kød/fisk til grillen samt medbringer drikkevarer. Vi starter grillen op kl. 17.30 så den er klar kl. 18.00. Hvis I er interesseret, så skriv jer på listen i frokoststuen i servicebygningen senest kl. 13.00 mandagen før. Tilmeldingen er bindende af hensyn til indkøb! Vi håber at ”Spiseklubben” kan blive en tradition hvor medlemmerne kan mødes over et ”hjertegodt” måltid. Som start foreslår vi følgende datoer; d. 7. maj, d. 28. maj, d. 11. juni og d. 25. juni. Sommerferie i juli og så starter vi op igen i august, så kig lige efter opslag i frokoststuen. Med forhåbningsfulde hilsner fra Ingelise, Niller og Annamarie 16


” De strandede hvaler ”

Hvalerne indtog igen norditalien med storm Og det er ikke tilfældigt at fællesfotoet blev taget på en trappe der går opad!

Efter en flot generalprøve i Metronomen på Frederiksberg drog 32 hvaler igen til Italien til den lille liguriske by Ceriana oppe i bjergene 15 km nord for San Remo. Her var aftalt møde med Sacco koret der var i København i efteråret. Efter at alle af forskellige kanaler var kommet frem til via Roma i Ceriana for at nyde en samlingsdrink hos Gitte og Rie, gik man samlet til flot velkomstreception hos Sacco på Bar Rina med masser af gensynsglæde, lokale specialiteter og lidt til halsen. Derefter gik resten af dagene nævnt i tilfældig rækkefølge med spisning hos Dario og Esmeralda, fælles råhygge, sangøvelser, sove, øve igen, optræden, køre i bjerge til næste optræden, receptioner, øve med det lokale kirkekor, drinks på andre dansk/italieneres terrasser, ekstra øvelektioner, synge i kirken, mere spisning, finde et vandingssted eller to, efterslukning med Sacco, danse Tornerose, sove etc. etc. Selvom jeg deltog selv er det svært at beskrive den følelse der fortæller hvordan 32 personer der har sangen som fritidsinteresse og fællesnævner igen kan gennemføre en så fantastisk tur. Tak til Gitte og Rie for logistik i Danmark og on location og Mikkel for alle noder og unoder. Næste samling af hvalerne kan kun blive et antiklimaks, men vi forsøger alligevel med en forsigtig grillaften sidst i maj eventuelt på Flakfortet hvis vejret tillader. Hvalsekretariatet. 17


Sundmailen udkommer i den førstkommende uge i følgende måneder; Februar, Marts, April, Maj, Juni, August, September, Oktober, November og December. Deadlines for indsendelse af annoncer er d. 20. i måneden og sendes til redaktion@sundet.dk PRISER 1/1 side kr. 1200 for 2 på hinanden efterfølgende numre. 1/2 side kr. 800 for 2 på hinanden efterfølgende numre. 1/3 side kr. 400 for 2 på hinanden efterfølgende numre. 10 % ved samlet bestilling på et ½ år på hinanden efterfølgende 6 numre. 20 % ved samlet bestilling på 1 år på hinanden efterfølgende 10 numre. Priserne er betinget af elektronisk reproklart materiale. PDF

”SUNDMAIL KASSEN” MEDLEMMERNES KØB – SALG – BYTTE Kære alle Sundet medlemmer. Som noget nyt i vores elektroniske Sundmail bliver det nu muligt, helt gratis, som medlem at indrykke en lille annonce hvis man ønsker at købe, sælge eller bytte maritime ting eller andre effekter. Send en mail til redaktion@sundet.dk med en tekst, evt. som vedhæftet fil med et billede af genstanden. Husk tlf. nummer, mailadresse eller andet så en evt. køber kan henvende sig til sælgeren. Kun annoncer der er indsendt senest d. 25. kommer med i det næstkommende blad. Redaktionen har intet ansvar for køb, salg, og bytte mellem køber og sælger og ligeledes sørger redaktionen heller ikke for kommunikationen mellem disse. Redaktionen kræver dog et medlemsnummer fra annoncøren, idet det kun er klubbens medlemmer der kan indrykke annoncer. Annoncerne vil blive indsat i ”SUNDMAIL KASSEN” og blive vist på Sundmailens sidste sider lige inden HUSKESEDLEN. Med venlig hilsen Redaktionen

18


MEDLEMMERNES KØB – SALG – BYTTE

SÆLGES GUMMIBÅD MED 40 HK PÅHÆNGSMOTOR FRA 2001 40.000 kr.

Velsejlende Valiant Rip V – 490 med 4 takts 40 hk Mariner benzin påhængsmotor. Fast batteri, teleflexstyring, styrepult. Meget anvendelig til al slags vandsport. Brugt som følgebåd i Sejlklubben Sundet. Trailer følger ikke med. Båden kan beses på vinterpladsen. Sælges til en meget fordelagtig pris. Henv. Fini Lund. Tlf. 39560981. Mob. 42260981. Ole Plett. Tlf. 43521225. Mob. 20841001.

19


Maj Fre-søn......3-5. Lør-man..18-20.

CB66 Nordic League Prolog stævne Pinsetur til Humlebæk 40 år

Juni Lør-søn…...1-2. Torsdag… 13. Søndag……23.

24-timers sejlads Sjælland/Sundet rundt Sankt Hans Picnic……………..kl. 18.00

Ved torsdagsarrangementer – husk at bestille mad i baren senest om onsdagen Hvor klokkeslet ikke er angivet – se opslagstavlen i klubben eller kontakt aktivitetsudvalget.

Indlæg til Sundmail sendes som e-mail til redaktion@sundet.dk Næste nummer af Sundmailen udkommer i juni. Deadline 25. Maj. 2013. Husk også klubbens hjemmeside www.sundet.dk Når du har ændringer i din adresse, tlf.nummer eller mail adresse, skal dette meddeles skriftligt til klubben, lettest via vor hjemmeside www.sundet.dk under medl.oplysninger. Har du bådplads i Svanemøllehavnen, så husk venligst også at meddele ny adresse og evt. nyt telefonnummer direkte til havnekontoret. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2 2100 Ø

Bestyrelsen Formand: Torben Slumstrup e-mail: mail@sundet.dk

www.sundet.dk Telefoner Café Sundet: 3929 3035 Kontor: 3929 6128 Bådpladsen: 3929 6354 Fax: 3929 6651 Træffetider i klubben Regnskabsudvalget: Mandag kl.18-19.00 Sekretær og formand: Tirsdag kl. 18-19.00 Pladsudvalget Servicebygningen: Torsdag kl. 18-19.00 Skoleudvalget: Torsdag kl. 18-19.00 Båd udlånet: Onsdag kl. 18-19.30 Ungdomsarbejdet KØS Sejlsport: Erik Müller www.kos-sejlsport.dk

Næstformand: Torben Johannesen e-mail: mail@sundet.dk Sekretær Leif Mathiesen e-mail: mail@sundet.dk Regnskabsfører: Henrik Udesen Pladsformand: Jørn Drasbeck Skolechef: Ole Brandt e-mail: skoleudvalg@sundet.dk IT-ansvarlig: Jock Hartvig Andersen Kommunikations-ansvarlig: Jesper Hasseltoft Aktivitetsformand: Doris Høj Repræsentant i Havnebestyrelsen: Fini Lund

20

Klubmester: Torben Johannesen Sejlads for fysisk handicappede: Ole Plett email: mail@sundet.dk Kapsejladschef: Jan Wennick Bådudlån: Samme tid som skoleudvalg 3929 6128 Svanemøllehavnen Havnefoged: John Vestergaard Hansen 3920 2221 e-mail: info@smhavn.dk web: www.smhavn.dk Sundets bestyrelses repræsentanter: Fini Lund Sundmail Redaktion: Karina Olsson Fritz Johansen e-mail: redaktion@sundet.dk Webmaster: Lars Nielsen e-mail: webmaster@sundet.dk

Sundmail nummer 4 - Maj 2013  

Sundmail

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you