Page 1

Sejlklubben Sundet | Svaneknoppen 2, 2100 København Ø | 3929 6128

SUNDMAIL Nr. 11 – December 2011

Indhold

Vinteren er over os alle, mørket har sænket sig over Svanemølle Havnen. Få både ligger tilbage og overvintrer i vandet mens en stor del er kommet på land.

1

Vinteren er over os

1

Bådepladsen

2

Nyt fra KØS

3

Sølvmågerne på Holmen

4

110 års fødselsdagen

5

Aktivitetsudvalget

6

De Strandede Hvaler

7

Den ny Bestyrelse

8

Takst bladet

9

Sejlerskolen

10

Redaktionen takker

11

Huskesedlen

12


Juleferie Landpladsudvalget holder tiltrængt juleferie fra torsdag d. 1. december 2011 til torsdag d. 1. marts 2012. Når dette læses vil Søsætning 2012 være planlagt og synlig på hjemmesiden under Landpladsen, og i vinduet i servicebygningen på Landpladsen. Husk at alt som ikke er mærket med Landpladsens års mærkat udleveret af samme, vil blive fjernet fra pladsen fra nu og i løbet af vinteren. Uden ansvar for Sejlklubben Sundet. Det drejer sig om stativer og bukke, træ og andet der ligger mellem bådene. Landpladsudvalget ønsker alle en Glædelig Jul og et godt Nytår.

Standeren ned på bådepladsen Standeren kom ned og sæsonen sluttede på bådpladsen kl. 15.00 d. 14. november 2011. Sidste båd kom på land. Meget apropos var det "Time Out" der var sidste optagning og efterfølgende blev pladsen spulet, standeren kom ned og enkelte rigtige flaske øl blev trukket op. Vejret var nogenlunde.

2


Nyt fra KØS Juniorweekend I weekenden den 24.-25. september afholdte KØS Sejlsport “Juniorweekend” for optimist- og fevasejlerne. Lørdag var der træning og sjov på vandet både før og efter frokost og om aftenen så vi sejlerfilmen “Wind”, mens vi spiste store mængder is og slik. Vi sov i klublokalet natten over og søndag var der klubmesterskab for alle jolletyper.

Efter klubmesterskabet var der fri leg for alle i alle klubbens både. Vores nye 29’erne var populære selvom der var en del, der fik en svømmetur. Nyt låne–sejlertøj Sejltøjs butikken W3 i Vordingborggade har sponsoreret et par sæt sejltøj i juniorstørrelse, så nystartede optimistsejlere ikke behøver tage på havet uden korrekt påklædning. Sejltøjet hænger i klublokalet og kan lånes efter behov. Det skal selvfølgelig hænges tilbage efter brug. Teoriundervisning I uge 46 starter vi teoriundervisning for ynglingesejlere, der skal tage duelighedsbevis. Holdet kører én gang om ugen og er i år på hele 12 sejlere. Vi håber, at alle holder ud vinteren igennem og består prøven, så vi kan få en masse friske førere til at lære den næste generation at sejle. 12’eren snart på ret køl igen Vores yngling med sejlnummer 12’er blev for et par år siden vendt, så den havde bugen i vejret, da der lige skulle laves lidt små reparationer på kølen..og sådan har den så ligget lige siden. Nu er et friskt hold gået i gang med slibemaskine og epoxymaling og hvis kadencen holdes, så er båden klar til kamp igen i det tidlige forår.

"Vi støtter ungdomsarbejdet i Svanemøllehavnen" 3


SØLVMÅGERNE Sølvmåge udflugt til Holmen d. 23. nov. 2011 Jens Ludvigsen viste rundt og fortalte om Holmen til en stor flok Sølvmåger på en kold og diset novemberdag.

4


110 års fødselsdagen Blev en både oplysende og hyggelig aften. 88 medlemmer havde meldt sig til spisning, og selvom der var lidt forvirring omkring serveringen (det var ham Fritz´skyld), blev alle mætte. Formanden bød velkommen, og så gav Jens Andreasen et kort overblik omkring bygning af masteskur og nyt klubhus, siden 100 års jubilæet i 2001.

Fritz Johansen

Jens Andreasen

Preben Barner

Preben Barner fortalte om den store ombygning af Svanemøllehavnen, med ormædte pæle til flydebroer med enkelte pælepladser hvor træ erstattes med jern. For at få belyst fremtiden havde vi forsøgt at få nogle af de kendte og involverede personer fra By og Havn, som må vide noget om det kommende “motorvejtunnelbrobyggeri” i området, til at fortælle om planerne. Desværre lykkedes det ikke, men Torkil Groving, fra østerbro lokaludvag, kom og gav et levende og underholdende foredrag hvad det måske kunne blive til, set fra lokal samfundet. Nu var det blevet kaffetid, og den nød vi så sammen med det gode gamle Danske lystspil MARTHA. TILLYKKE MED DE 110 ÅR. Tak for en hyggelig klubaften.

fj.

5


Aktivitetsudvalget sluttede året af med det store andespil torsdag d. 17. nov. Det blev en hyggelig aften, hvor sejlklubbens ivrige spillefugle var mødt op med familie og venner få at gå hjem med aftenens mange bankopræmier skænket af vores nye som gamle sponsorer. En stor tak for de fine præmier fra vores sponsorer

Sejlklubben Sundet Hellerup Elektrikeren Vognmand Johannesen Tempo bådudstyr Hundige Hellers Marine Kastrup - alt i bådudstyr Auto-Mathies - auto- og karosseriværksted

Nytårskur Søndag d. 8. jan. 2012 kl. 12.00 afholdes den årlige Nytårskur i frokoststuen i servicebygningen. Aktivitetsudvalget står for dette hyggelige arrangement hvor der bydes på champagne og kransekage og en enkelt bordbombe eller to bliver fyret af. Vi ønsker hinanden Godt Nytår og glæder os sammen over den nye sejlersæson der ligger lige forude.

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR ønskes I alle af Aktivitetsudvalget

6


” De strandede hvaler ” Forårets program og mødedatoer

Sejlklubben Sundet har noget der er helt unikt. Eget sangkor der består af medlemmer fra de tre Svanemølleklubber. Mellem 25 og 30 medlemmer. Fast øvedag hver torsdag klokken 19.15 i frokoststuen. Det er der ikke mange sejlklubber i Danmark der kan matche. Nu skal de oveni købet til udlandet for at træde op. Så gode er de blevet. De skal til Italien i Weekenden efter påske for at deltage i en koncert sammen med 4 lokale kor fra en lille bjergby ved Middelhavskysten i Italien der hedder Ceriana. For at kunne opfylde ambitionsniveauet er det fra styregruppen besluttet at ud over de to øvedage der er planlagt i december, allerede at starte op den 19. januar 2012. Derefter torsdag den 26. januar. 1 og 9. februar er også øvedage. Derefter en kort vinterferie. Vi fortsætter 23. februar. Derefter 1, 8, 15, 22 og 29. marts. Hvad der derefter skal ske er endnu ikke planlagt. Men spændende bliver det. Hvis din stemme er i orden og du brænder for at komme med så kontakt undertegnede. Venlig hilsen Fritz 23418425 og Leif 40201961.

7


Så er Sejlklubben Sundets generalforsamling 2011 overstået. Den nye bestyrelse består af følgende medlemmer: Torben Slumstrup Leif Mathiesen Ole Plett Jørgen Drasbeck Ole Brandt Morten Thanning Vendelø Martin Sadolin Klaus Bahl Andersen Fini Lund Jesper Hasseltoft Torben Johannesen Formand

Til de 3 medlemmer som udtrådte af Sejlklubben Sundets bestyrelse, skal der lyde en STOR tak for den indsats De har ydet gennem årene. Tak til Christina Nielsen Karina Olsson Flemming Steensen Alle 3 har dog stadig et arbejde at gøre i klubregi. Christina Nielsen er i Dansk Sejl unions bestyrelse. Karina Olsson holder fast i Sundmailen, samt Flemming Steensen er i bestyrelsen i Svanemøllehavnen. Torben

Forsamlingen d. 29. nov. 2011

Tegnet af Ingrid

8


TAKSTBLAD FOR SEJLKLUBBEN SUNDET pr. 01. 12. 2011.

Vedtages af: Bestyrelse.

Generalforsamling.

* * * * * * * * *

* * *

Kontingenter (er moms fri) Seniorer og ægtefælde indskud Senior kontingent ** Senior kontingent for bådejere ** Senior ægtefælle ** Mini 12ér Bidrag til klubhuskontingent *** Junior kontingent Optimist kontingent Passiv - kontingent Støtte - kontingent ** Efter 1. august – 50 % *** Skal godkendes hvert år på generalforsamlingen Landplads ydelser (incl. moms) Indskud pr. m2 Vinterpladsleje pr. m 2 Sommerpladsleje pr. båd (for både med betalt plads indskud)

*

Sommerpladsleje pr. båd

Gældende takster. 700,950,1.175,550,475,420,som KØS som KØS 250,250,-

200,200,1.000,2.000,-

(for både som ikke har betalt plads indskud)

* * * * * * * * * * * * * * *

*

Sommerpladsleje for trailbar joller Vinterpladsleje for samme (forudsættes at der er plads) Flytning af båd i forbindelse med udsætning eller udeblivelse ved optagning + fremmed timeløn 340,-/time Skur indskud 1/2 skur Skur arealleje 1/2 skur Skur indskud 1/1 skur Skur arealleje 1/1 skur Skur indskud 5/4 skur Skur arealleje 5/4 skur Skur indskud 2/1 skur Skur arealleje 2/1 skur Nøgle Nøglebrik Pladsmands løntime Oprydning efter bådejer pr. time + fremmed timeløn 340,-/time Sejlerskolen Sommer sejlads for elever

9

700,500,-

500,1.500,350,2.500,650,3.750,800,4.500,1.200,125,100,340,500,-

1.200,-


NYT FRA SKOLEN Vi mærker kulden kommer, og nogle af jer skal måske på skiferie. Vi glæder vi os til foråret og næste sejlsæson. Allerede nu kender vi nogle datoer: Skolebådene skal i vandet d. 27. april og skolen starter mandag den 30. april. Det betyder at bådene skal rigges i weekenden den 28-29. april. Klargøringen vil som sædvanligt starte sidst i februar (weekenden den 24-25.). Fællesskuet bliver i Cafeen midt i april. Begynd allerede nu at spekulere over din sejldag og klargøringsdage. Vi sender mail ud efter jul for at få dine ønsker. Som det står andetsteds i Sundmailen har bestyrelsen fået god repræsentation fra skolen: Jesper Hasseltoft, Ole Brandt og Klaus B Andersen. Den skal sammen med den øvrige bestyrelse bruges til at få gennemført en analyse, diskussion og anskaffelse af nye skolebåde til Sundets Sejlskole. Også i skoleudvalget er der ændringer: Kim Michael Jensen, som lige er blevet fører, er trådt ind i skoleudvalget som Flotiliechef. Dvs. Kim koordinerer flåden. Vi har stadig bådcheferne for de enkelte både, og elever kommer (to weekender) og udfører arbejde. Ole Brandt træder ind som skolechef og erstatter Klaus B Andersen, som dog stadig er i skoleudvalget. Mette Olsen fortsætter i skoleudvalget som før, omend knobene tager tid. Oles job er konfirmeret ved den ny bestyrelses første uofficielle møde (bestyrelsens julefrokost). Vi byder alle velkommen til Ole, Jesper og Kim på deres ny poster. Klaus

10


SUNDMAIL Dette var årets sidste Sundmail. År 2011 er ved at rinde ud og redaktionen ser tilbage på et spændende år med masser af udfordringer omkring den ny elektroniske Sundmail der afløste vores traditionsrige og altid læste Sundpost som vi alle modtog med postbud. Der er udkommet 11 numre i år. I Januar og juli måned udkom der ikke en Sundmail idet redaktionen holdt ferie, men ellers er der kommet en Sundmail i starten af hver måned og en ekstra i februar med referatet fra generalforsamlingen 2010. Redaktionen takker for alle de mange mails med vedhæftet filer, billeder m.m. der er sendt til redaktion@sundet.dk der hver måned er strømmet ind med deadline d. 25. i måneden. Det er klubbens og medlemmernes blad, så udover vigtige informationer fra bestyrelsen og de forskellige udvalg så er medlemmernes egne indslag også velkommende. På gensyn i Sundmailen 2012.

Rigtig Glædelig Jul & Godt Nytår

11


Jan. Søndag ……… 8. Nytårskur i servicebygningen…. kl. 12.00 Feb. Lør/søn … 24-25. Klargøring af skolebåde startes op . Ved torsdagsarrangementer – husk at bestille mad i baren senest om onsdagen

Indlæg til Sundmail sendes som e-mail til redaktion@sundet.dk Næste nummer af Sundmailen udkommer i februar. Deadline 25. Jan. 2012. Husk også klubbens hjemmeside www.sundet.dk Hvor klokkeslet ikke er angivet – se opslagstavlen i klubben eller kontakt aktivitetsudvalget. Når du har ændringer i din adresse, tlf.nummer eller mail adresse, skal dette meddeles skriftligt til klubben, lettest via vor hjemmeside www.sundet.dk under medl.oplysninger. Har du bådplads i Svanemøllehavnen, så husk venligst også at meddele ny adresse og evt. nyt telefonnummer direkte til havnekontoret. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2 2100 Ø www.sundet.dk Telefoner Café 3929 3035 Kontor 3929 6128 Bådpladsen 3929 6354 Fax 3929 6651

Træffetider i klubben Regnskabsudv. Mandag kl.18-19 Sekretær og formand tirsdag kl. 18-19 Pladsudvalget Servicebygningern torsdag kl. 18-19 Skoleudvalget onsdag kl. 18-19.30 Båd udlånet onsdag kl. 18-19.30

Ungdomsarbejdet KØS Sejlsport Erik Müller www.kos-sejlsport.dk

Bestyrelsen Formand: Torben Johannesen email: mail@sundet.dk Næstformand Morten Thanning Vendelø email: mail@sundet.dk Sekretær Leif Mathiesen email: mail@sundet.dk Regnskabsfører Ole Plett Pladsformand Jørn Drasbeck Kapsejladschef Skolechef Klaus Bahl Andersen email: skoleudvalg@sundet.dk Aktivitetsudvalg email: mail@sundet.dk Klubmester Bestyrelsesmedlemmer Martin Sadolin Rep. Svanemøllekredsen Morten Thanning Vendelø

12

Udvalgsformænd Sejlads for fysisk handicappede: Ole Plett email: mail@sundet.dk Bådudlån: Samme tid som skoleudvalg 3929 6128

Svanemøllehavnen Havnefoged: John Vestergaard Hansen 3920 2221 e-mail: info@smhavn.dk web: www.smhavn.dk Sundets bestyrelses repræsentanter: Flemming Steensen Martin Sadolin Kommunikationsudvalget Redaktion: Karina Olsson Fritz Johansen e-mail: redaktion@sundet.dk Webmaster: Lars Nielsen e-mail: webmaster@sundet.dk

Sundmail nummer 11 - Dec 2011  

sundmail nummer 11 - Dec 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you