Page 1

Sejlklubben Sundet | Svaneknoppen 2, 2100 København Ø | 3929 6128

SUNDMAIL Nr. 10 – November 2011

Indhold ”Store Stoledag”

1

Generalforsamling d. 29. nov.

2

Medlemsmøde d. 15. nov.

2

Bestyrelsens beretning

2

Otto Buchardt

7

Sejlerskolen

8

Vil du være Yachtskipper?

10

Vel overstået Standerfest

11

Andespillet

15

Julearrangement i

D. 18. Okt. 2011. var det ”Store Stoledag” Sølvmågerne skifter betrækket på klubbens stole i Cafe Sundet. 1

Svanemøllekredsen

16

Nye medlemmer

17

Huskesedlen

18


Sejlklubben Sundets ordinære Generalforsamling 2011 Der indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling, som afholdes tirsdag d. 29. nov. 2011 kl. 19:00 i klubhuset, Svaneknoppen 2, 2100 København Ø.

Husk medlemsmødet 15. nov. 2011 kl.19.00

Bestyrelsens beretning for 2010/11 Generalforsamling afholdt tirsdag d. 30. november. Bestyrelsen konstituerede sig på samme måde som i det forløbne år. Bestyrelsen besluttede i 2010 at Sundposten skulle overgå fra et trykt postomdelt blad til Sundmail, økonomien til postomdelte blade var steget voldsomt de sidste år. Sundmail udkom med nr. 1 i februar 2011, antallet af udgivelser er steget til 10 gange om året. Med det nye elektriske system er det også muligt at sende mail til bestemte målgrupper af sejlklubbens medlemmer. Hermed en stor tak til den gruppe af klubbens medlemmer, som har arbejdet med at overgå til Sundmail. Bestyrelsen, samt rådgiver arbejder stadig med fejl i køkkengulv, samt herretoilet som er udlejet til havnen. Januar fremsender Scandibyg svarskrift: De vil ændre flisegulvet i køkkenet til gummiplastgulv. Det er blevet godkendt af rådgiver fra JKE, samt af Jens Andreasen, bestyrelsen beslutter at følge deres råd. Bestyrelsen havde håbet at gulvet kunne fornyes i februar, men Scandibyg kunne ikke afse tid på det tidspunkt. Gulv i Café og gang er slebet og lakeret (det er vi fra flere sider blevet rådgivet til) fordi stavende i det olierede trægulv mange steder havde løsnet sig. Ved at lakere gulvet, skulle det kunne holde længere. Foldevæg i klublokale er besluttet og opsat i marts. Vi ønsker at flere af klubbens medlemmer vil bruge klubhuset. Vi har fået et par sofaborde, samt en lædersofa. Yderligere har vi indkøbt 2 sorte læderstole. Der har været en del korrespondance med Scandibyg vedr. tidsplan for afslut af køkkengulv, i maj fremkom en tidsplan for ombygning af køkkengulv. Arbejdet vil blive udført i januar 2012. Gulvet i herre toilettet blev i april taget op og nye fliser er blevet lagt, så det var klar til brug for 2010 sæsonen. Scandibyg har siden feb. 2011 rykket for deres sidste afregning vedr. klubhusbyggeriet, bestyrelsen har forhandlet sig frem til at vi tilbageholder 75.000,- kr. frem til køkkengulvet er færdigt og godkendt af rådgiver. I sommer besluttede bestyrelsen af få en administrator til at køre vores mellemværende over for Caféen, KØS og Havnen, for at få et mere glidende forløb med hensyn til opdeling og inddrivelse af husleje, lys, vand- og varmeforbrug, og samtidigt være bedre klædt på juridisk. Vi havde også i bestyrelsen erfaret, at Caféen var uregelmæssig betaler. Vi valgte at samarbejde med H.T. Administration. H-bådes kapsejlads blev afholdt af Sejlklubben Sundet den 17.-18.-19. juni 2011, for udtagelse til VM for H-både. I forbindelse med H-båds stævnet blev der rejst telte, forplejnings faciliteter, opsat bar. Mange tak for hjælpen til de af Sundets medlemmer (bl.a. sølvmågerne m.m.) som hjalp denne weekend. Bestyrelsen fik i forsommeren et pengebeløb stillet til rådighed, et mangeårigt medlem af Sejlklubben Sundet ønskede at donere et beløb. Bestyrelsen vedtog at bruge beløbet til at færdiggøre pladsen ved den gamle kran. Den 17. juni blev pladsen ved den gamle kran, belagt med stengrus og grillbetonring afsat. Senere er der udført grillrist i rustfrit stål. Pladsen vil formentlig til foråret blive indviet med navne-gengivelse af pladsen. Stor tak til familien som donerede. 2


Der har længe været arbejdet i bestyrelsen med skiltning af vores klubhus. Skiltene blev leveret uge 27 og monteret i uge 33 og 36. Efterfølgende er der opsat belysning på skiltene. I august mdr. blev der monteret flere cykelstativer, idet behovet er stort. Vi ser frem til, at der nu ikke placeres cykler op ad facaden. Der er i forsommeren konstateret uregelmæssigheder i varmtvandsforsyningen. Problemet er videregivet til Rådgiver JKE Bent Kristensen, Scandibyg har haft en repræsentant her i klubhuset for at se på fejlen. Facaden som er blevet skiftet på det nye klubhus, er begyndt at koge op i malingen. Scandibyg er adviseret af Bent Kristensen, i skrivende stund har Scandibyg ikke tilbagemeldt. Der har fra Caféens side, været et stort ønske om at få ombetrukket vores Caféstole. De over 70 stole blev ombetrukket tirsdag d. 18. oktober af en lille skare af Sejlklubbens Sundets medlemmer, så de var klar til Stander ned festen. Bådpladsens bygninger har fået malet facader, hvilket har givet området et pift. Bestyrelsen har igennem noget tid arbejdet med revision af Sejlklubbens Sundets vedtægter. De reviderede vedtægter bliver fremlagt ved medlemsmødet den 15. november 2011. Vi er af vinterbaderne blevet orienteret om, at de har planer for et nyt 2-etages hus for omklædning, samt sauna, placeret på den (SBBu´s) østlige del af pladsen. Ny badebro vil blive opført øst for de eksisterende bådebroer. Afslutningsvis vil jeg udtrykke en stor tak til bestyrelsen og udvalg for en stor arbejdsindsats, samt et godt samarbejde i det fortløbende år, ligeledes tak til de medlemmer som har fået tingende til at virke i Sejlklubben Sundet. Vel mødt til Generalforsamlingen den 29. november 2011. På bestyrelsens vegne Torben Johannesen

Landpladsudvalget Johannesen Kran som håndterer vore både ved op og isætning, har fået ny lastbil med tilhørende større kran. Dette har medført. at vi har hævet grænsen fra de tidligere 5 ton, til de nu 8 ton båd vægt. Mellem service bygningen og skurene i c-området er bygget en væg med låge ud til brandvejen. Dette har længe været et ønske for bådejerne, der står i den del af pladsen. Jonny Sandell tog fat og opgaven blev løst. Området ved den gamle kran, er blevet anlagt med kantsten, membran og små granit skærver, og en flisegang langs miljøstationen. Dette arbejde blev sponsoreret af nu afdøde Carlo Hansen. Carlo efterlod en sum penge som han ønskede skulle bruges til forbedring af Sundets landplads. Tak til Carlo. På området er også lavet en grill i den store brønd ring. Sidst på sommeren startede vi maling af skurene. Mange skurlejere valgte selv at deltage i arbejdet. De øvrige skure blev malet af havnens personale og afregnet til fast timepris til skurlejerne. For nye bådejere, har der været afholdt en rundvisning på landpladsen, hvor vore værksteder, mastekran masteskur, miljøstation, klubhus m.m. blev besigtiget. Jørn Drasbæk

3


Kapsejladsudvalget I forhold til 2010 har sæsonen 2011 været en relativt fredsommelig på kapsejladsområdet, men det betyder ikke at der ikke har været aktiviteter. 18. + 19. juni var Sejlklubben Sundet vært ved VM-udtagelse for H-både. Trods et lavt deltagerantal blev stævnet en succes både sportsligt og socialt, dette er i høj grad takket været en stor indsats fra de mange medlemmer der gav en hånd med. Ud over VM-udtagelse for H-både har Sundet naturligvis afviklet vores andel af onsdagsmatcherne som i år bestod af 2 sejladser før og 2 efter sommerferien. I 2011 har onsdagsmatcherne været afviklet af et hold af frivillige som ikke selv er deltagere ved onsdagsmatcherne. Det betyder at de Sundet medlemmer der deltager i onsdagsmatcherne ikke har været udtaget til at dommerbåds arbejde. På kapsejladsområdet har vi i Svanemølleklubberne tradition for at hjælpe hinanden ved afvikling af stævner. Sæsonen 2011 var heller ingen undtagelse, hvor vi i Sundet har stillet motorjolle, baneleder og hjælpere til rådighed ved K.A.S. efterårsstævne for Yngling og Spækhugger. Christina Nielsen

Skoleudvalget. Elever: 1. år: Vi har haft 9 sejlhold: man, tir, tor og fredag, i alt 34 elever. 2. år: Vi har haft 6 sejlhold i de to gaffelriggere man, tir og torsdag, i alt 32 elever. Færdige førere: April 2011: 4 Oktober 2011: 17. Det er et rigtig flotte tal. Altså i alt 21 ny førere. Lærere: Vi er mange lærere der har fået nogle grå hår, bare rolig, we're still going strong. Men skolen HAR brug for en foryngelseskur - Vi har svært ved at finde lærere, så meld dig, hvis du har evnerne. Bådklargøring: Sundet skal være glad for ildsjælene, stor tak til båd cheferne. Bådene kommer ud at sejle. Men igen, båd chefer hænger ikke på træerne. Så også her, meld dig, hvis du har evnerne, eller hvis du vil lære klargøringens kunst. Vi har ligeledes brug for en administrator af hele klargøringen. Bådenes tilstand: "Sundet" har fået en tur hos bådebyggeren. "Nordvest" står lige nu er i gang. De tre drabanter trænger til en ordentlig omgang - eller skal de udskiftes? Vi mangler en afklaring på dette problem flere har ytret sig - men en klar beslutning må tages. Har du bud, så meld dig. Konklusion: "Don’t ask what Sundet can do for you - Ask what you can do for Sundet" (Frit citat John F Kennedy) Klaus Bahl

4


Handicap afdelingen I handicapafdelingen har mandagssejladsen været begunstiget af bedre vejr end det vi havde sidste år. Det kan lyde besynderligt med den rekord mængde regn der er faldet, men på forunderlig vis er den ikke faldet om mandagen, og det har kun været nødvendigt med få aflysninger. Vinden har også været flink. Lavuk som sejler om onsdagen og torsdagen har haft rimeligt vejr før sommerferien, men mere blandet vejr efter, så der har været nogen aflysninger. Mandagsholdet holdt afslutning søndag d. 9. oktober. Traditionen tro afholdt vi handicap mesterskab. I år blev det med Olsen Twin både. Der blev sejlet tre sejladser, og vinderen blev et team med Michael Nørvig og Lone Andersen Det var rart at se nye vindere, men retfærdigvis skal det siges at Brian, som har vundet de seneste mange år, ikke kunne deltage. På mandagsholdet har vi oplevet en medlemsfremgang fra 8 til 12 medlemmer. Det er en markant fremgang som vi glæder os over, og siger velkommen til de nye. Sammen med Lavuk er medlemstallet nu på 31. Heri ikke medregnet de 7 Lavuk instruktører og de 7 Sundet instruktører. De ekstra medlemmer har nødvendiggjort reparation af de to mini12’ere som ikke har sejlet i denne sæson. Med flere medlemmer får vi meget brug for dem til sæsonen 2012. Også Olsen Twin’erne bliver gået efter i sømmene, efter nogle havarier som ingen rigtig har haft tid til at gøre noget ved. Vi har fået Torben Jørgensen med på reparationsholdet, så nu sker der noget. Også Bjarne Petersen vil give en hånd med. Han starter på Kylle som er utæt i bunden. Alle bådene er kommet på land og er afrigget med hjælp fra Lavuk. Vi testede opdriftsmidlerne (Flamingo skum) på en Olsen Twin inden optagningen, ved at fylde båden 75 % med ferskvand. Opdriftsmidlerne sugede ikke vand. En lignende test er planlagt for en mini12’er til foråret. I skrivende stund mangler vi bare at overdække bådene med presenninger, så kan vi begynde at se på master som har fået skader, fald og skøder samt sejl som skal repareres. Vi har nok af opgaver, så er der medlemmer som har lyst til at deltage må de hjertens gerne melde sig under fanerne. Er det ikke lige reparationer der tænder, så får vi også brug for flere instruktører til foråret. Ole Plett

Aktivitetsudvalget Sæson 2011 er endnu ikke slut for aktivitetsudvalget, da vi jo i skrivende stund ikke har afholdt Sejlklubben Sundets store andespil som i år bliver afholdt d. 17. nov. Dette populære arrangement for alle klubbens medlemmer samt familie og venner lukkede aktivitetsudvalget også sæson 2010 af med og igen med stor succes. Cafe Sundet var fyldt op til bristepunktet hvor en del først indtog dagens ret som traditionen tro var gammeldaw’s flæskesteg. Derefter fulgte bankespillet, det amerikanske lotteri og gigantspillet og mange gik hjem med flotte præmier så som flæskestege, ænder, rullepølser, gavekort, vin, og mange flere flotte præmier fra vores sponsorer. En helt igennem hyggelig aften der afsluttede året 2010 for aktivitetsudvalget. Der blev kun lige taget hul på 2011 og så var vi på banen igen med Nytårskuren som blev afholdt d. 9. jan. Kl.12.00 i servicebygningen. Her blev der serveret champagne, kransekage og chips og der blev skålet og ønsket Godt Nytår og som altid havde aktivitetsudvalget pyntet op til fest med balloner, flag, serpentiner og der blev skudt alverdens bordbomber af i alle størrelser. En større del af medlemmerne havde medbragt deres egen mad og drikkevarer som bagefter blev indtaget i festligt lag, - en fest skal jo aldrig slutte for tidligt! Mon ikke vi gentager succesen i 2012. Der var stille i februar måned idet Fastelavn til manges overraskelse først faldt søndag d. 6. marts. Fastelavnsfesten for børn og voksne blev et stort tilløb stykke. Efter at vi i nogle år havde afholdt festen i servicebygningen havde vi nu flyttet hele arrangementet ned i klubhuset. I klublokalet malede børn og voksne deres egne masker og dekorerede de indkøbte tønder som snart skulle slås i stykker, 5


alt imens der blev indtaget en masse popcorn. Børnene var næsten ikke til at rive væk fra malingen og ned til de ophængte tynder i vindtunnelen som skulle smadres. Tønderne blev slået ned af børn og voksne og derefter var der fastelavnsboller og kakao i Cafeen. Det er selvfølgelig koldt på denne årstid, men solen skinnede fra en skyfri himmel og det blev en hyggelig og festlig dag som der længe blev talt om. Fredag d. 11. marts blev udvalgsfesten afholdt. Denne fest bliver afholdt i Cafe Sundet for alle dem der er med i et udvalg og udfører frivilligt arbejde for klubben. Aktivitetsudvalget har de senere år prøvet at holde festen med et tema og i år blev det med John Mogensen. Der var dækket op med rødternede duge og et populært John Mogensen band spillede op til dans og vi skrålede med på alle de velkendte numre. Søndag d. 10. april var det De Strandede Hvalers tur til at optræde og afslutte vinterens øvelser og det gjorde de med en forrygende afslutningskoncert i Osrambygningen på Nørrebro. Tilhørende måtte sande at koret ikke kun var vokset i antallet af medlemmer men at det bestemt også var vokset med stemmerne. Må vi høre endnu mere af det! Ønsket om at afholde bådjumble havde vokset sig større og større, så sammen med et par klubmedlemmer tog aktivitetsudvalget fat og afholdt bådjumble lørdag d. 16. april ved servicebygningen. (for dem der ikke ved det, så er det et maritimt loppemarked med alt mellem himmel og jord). En del havde lejet en gratis stadeplads udenfor eller inde i det rejste telt. Udover at sælge og købe effekter så var der også mulighed for at købe morgenbrød, kaffe, ristede pølser med brød og fadøl. En dag hvor nogen kom af med det de ikke længere havde brug for og andre fik det de længe havde manglet! Lørdag d. 30. april var det tid til at hejse standeren og starte sæsonen for alvor. Dette blev traditionen tro igen gjort med den velkendte stander-op fest hvor jubilarerne hejser standeren og bliver hyldet med taler, ligesom de nye bådfører og ikke mindst bliver klubbens Buddah uddelt. Menuen blev serveret af Cafe Sundet og et fantastisk band spillede op til dans og der blev festet til langt ud på natten. Pinsen stod atter for døren men faldt meget sent i år, kun små 14 dage før Sankt Hans. Denne tur ser mange af klubbens medlemmer frem til idet turen som altid går til Humlebæk og dagene forgår meget traditionsrigt og med meget socialt samvær med fællesgrill, fælles morgen mad, snobrød, rundbold og fiskeri for børn og voksne. Pinseturen er så hyggelig og populær at de første både allerede ankommer fredag for derefter først at vende stævnen hjemad mandag eftermiddag. Sankt Hans aften blev afholdt i klubbens opstillede telte ved servicebygningen. Der blev tændt op i klubbens to store grill og medlemmer med familie og venner grillede deres medbragte mad. Vin, øl og vand var der igen i år mulighed for at købe meget billigt hele aftenen/natten. En fantastisk trio spillede op til dans på grusset i teltet og de spillede ligeledes da vi alle sang ved afbrændingen af bålet der var sejlet ud i Svanemøllebugten. En Sankt Hans aften hvor medlemmerne hyggede sig med god mad, bål og dans og Østerbro borgerne der stimlede til for at nyde vores Sankt Hans bål på vandet. Så indtrådte sommerferien for de fleste i juli og august måned. Aktivitetsudvalget slappede også af indtil sidste weekend i August hvor Klubbens fælles kapsejlads Bäckviken Handicap løb af stablen. Kapsejladsdagen startede med skippermøde og morgenmad tidlig lørdag morgen og løbet blev skudt i gang kl. 10.00. Det blev en forrygende tæt og spændende kapsejlads med et samlet felt der nåede Bäckviken havn ved middagstid. Resten af lørdagen var der dømt hygge med fælles leg for børn og voksne og om aftenen blev der grillet. Vi havde igen lejet klubhuset og nød det inde om aftenen/natten da regnen faldt på. Søndag morgen kl. 10.00 blev klubbens vandrepokaler overrakt til løbets vindere og vi råbte hurra og en skål for Sejlklubben Sundet. Stander ned festen er lige blevet afholdt d. 29. okt. Standeren blev taget ned af jubilarerne og festen begyndte med god mad, jubilarer og nye bådførere der blev hyldet og Buddha der blev uddelt. En forrygende fest hvor medlemmerne festede og dansede til det spillende band. Aktivitetsudvalget takker alle for endnu en dejlig sæson og vi nyder hver gang at se så mange nye som gamle medlemmer deltage i vores fælles arrangementer. Håber vi ses til årets sidste arrangement 2011; andespillet d. 17. nov. Men ellers på glædeligt gensyn til vores arrangementer i 2012. Karina Olsson 6


Otto Buchardt er desværre afgået ved døden. Han sov stille ind på Herlev hospital lørdag d. 15. Okt. 2011. Otto blev 90 år og nåede at fejre sin runde fødselsdag sammen med familie og gode venner på Svaneknoppen. Otto var et kendt ansigt i Sejlklubben Sundet. Han blev meldt ind i 1952 og sejlede skolesejlads og sommerture med bådene. Senere blev Otto instruktør og virkede som en sådan i en del år. Det var ikke nok for Otto, at sejle i Sejlklubben Sundet. Han ville også have indflydelse, og var derfor involveret i bestyrelses arbejde for klubben. Otto var ligeledes involveret i Sundposten, idet han var medlem af bladudvalget. Folkebåden ”Havmus” nr. 319 blev Otto og Hedda´s første båd. Den blev brugt rigtig meget til kapsejlads og en del af klubbens ”yngre medlemmer” (i 60’erne) husker deres kapsejladser med Otto og Havmus. Senere købte Otto og Hedda en Bianca 27 som blev selvapteret, også denne både sejlede danske farvande tynde. Otto og Hedda’s sidste båd er en Mistral 33 ”Havørn”. Det var drømmebåden og den blev udstyret med mange nye forbedringer i form af rullebom og bovpropeller. Havørn blev altid beundret når den lå til kaj i havnene for sin smukke linier og fornemme træarbejde. De sidste 2 år er Havørn ikke blevet rørt ret meget pga. Otto´s dårlig ben, som han selv udtrykte det: ”Jeg har ondt i mit højre bagben”. Arbejdsmæssigt var Otto også en meget aktiv mand. Han voksede op i Jylland i nærheden af Horsens. Efter skolen havde han forskellige jobs bl.a. i et frø avlerfirma. Under krigen arbejdede Otto i brunkulslejerne, og han har ofte fortalt om det hårde slid, og dårlige forhold man arbejdede under på den tid. Efter krigen gik Otto i lærer som tilskærer, og da han var færdig emigrerede han med sin hustru til København. Her fik han arbejde i et stort konfektionsfirma som tilskærer og arbejdede inden for faget en del år. Otto havde mod på at blive selvstændig, så efter 1 år som praktikant hos en vinduespudser, startede Otto sit eget vinduespolerfirma sammen med sin hustru. Firmaet udviklede sig, og havde store kunder som Novo Nordisk i Bagsværd, og dermed mange vinduespudsere ansat i firmaet. Otto og hans hustru Hedda fortsatte med at drive firmaet i en høj alder, men afhændede firmaet sidste år til en af deres ansatte. Vi er mange der er glade for, at have lært Otto at kende. Han var altid i godt humør, særligt når der var selskab blomstrede han med sine historier og vittigheder som ofte var på jysk. Otto var altid parat med en hjælpende hånd på vinterpladsen eller med bådene indtil fysikken ikke rigtig slog til mere. Vi vil savne ham, og ønsker ham god vind på han sidste rejse. Fini P.S. En stor tak fra Hedda Buchardt til alle der deltog i Otto`s bisættelse.

7


NYT FRA SKOLEN Nu er alle de flittige elever og lærere i gang med vinterundervisningen - TOVVÆRK og NAVIGATION. Der kommer stadig nye elever til. Kender du nogle interesserede - så få dem herned en onsdag aften. Bådene er kommet på land, dog skal NORDVEST have en omgang hos bådebyggeren - dårligt træ visse steder, bl.a. de nederste bord. Møde for NYE FØRERE D. 17. Nov. kl. 18.00 Kom med RIS og ROS, og kom at høre om RUTINESEJLADS + KAPSEJLADSSKOLE. Hvis du bare mangler vinterundervisningen, så kom også bare. (Du kan nå andespillet bag efter) LÆRERMØDE D. 24. Nov. kl. 19.00, husk forslag snarest. FØRERPRØVEN gik over al forventning. Lørdag d. 1. oktober var en stille dag, for stille, så der var ikke nok vind til at sejle. Men derimod fik vi alle overhøringer på land gennemført - alle bestod. Søndag d. 2. oktober skulle i brug. Vinden var ca. 5 m/s, nok til prøve vurderede censorerne. 25 elever stillede op. 17 har fået førerprøven, flere andre bestod også den praktiske prøve, men mangler vinterundervisning. Vi uddelte hvide plastkort (duelighedsprøver) til 5 andre, f.eks. hvis det kun er tovværk de mangler. Næsten alle fik noget med hjem. Sundet takker alle der kom og alle, som hjalp med overhøring, bogføring, censorerne fra KAS og Frem, og Fritz som sørgede for god forplejning. På billederne nedenfor ser du de nye førere TILLYKKE til alle og HURRA Skoleudvalget, Mette, Ole, Klaus

8


9


Vil du være Yachtskipper af 1. grad (Y1)?

Er du interesseret i at deltage i en studiekreds i K.A.S., som i løbet af vinteren vil gøre dig klar til at tage eksamen som Yachtskipper af 1. grad (Y1), så send en mail til skole@kas.dk. Studiekredsen er åben for medlemmerne af alle sejlklubberne i Svanemøllekredsen. Skriv venligst i mailen, hvilken sejlklub, du er medlem af. Vi håber at kunne starte studiekredsen onsdag den 26. oktober 2011, men hvis du først ser dette opslag senere, kan du stadig kontakte os for at høre nærmere. Hvad er Y1? Du har tidligere taget Duelighedsbevis, som har gjort dig i stand til at føre mindre sejlbåde i hjemlige farvande. Så tog du Yachtskipper af 3. grad (Y3), som gav dig den teoretiske ballast til at føre større sejlbåde i nordeuropæiske farvande. Nu får du endelig mulighed for via K.A.S. at sætte kronen på værket som Yachtskipper af 1. grad (Y1). Med Y1 åbner verden sig. Nu handler det om Passat-vindene, Monsunen, Golf-strømmen, storcirkelsejlads og astronomisk navigation. På oceanerne er der langt til hjælp, så du skal også kunne sundhedslære og førstehjælp. Det totale pensum er beskrevet i studiehåndbogen, som kan findes her: http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser/Sider/Yachtskipperuddannelserne.aspx. Y1 er omfattende Udover at læse selve det teoretiske pensum (som er stort!), skal du tage et 30-timers udvidet førstehjælpskursus, og du skal have godkendt praktiske øvelser i brug af radar, sekstant mm. Forud for eksamen skal du udarbejde en rapport, som beskriver en given oceansejlads. Til selve eksamenen forsvarer du mundtligt din rapport. Y1 er dyrt Udover et gebyr til K.A.S. på 350 kr. (det er billigt!) skal du regne med 3000-4000 kr. til bøger, 600 kr. til eksamensafgift samt et ukendt beløb for førstehjælpskurset. Y1 er ikke for alle I Danmark er der årligt ca. 3000 personer, som tilmelder sig Duelighedsprøven. Der er ca. 300, som tilmelder sig Y3. Og der er ca. 30, som tilmelder sig Y1. Studiekredsen Mødes onsdag aften kl. 19-22 (eller hvad I nu aftaler). Da det er en studiekreds, er der ikke en lærer tilknyttet, men I står selv for gennemgangen af pensum. Deltagere i tidligere studiekredse hjælper med det praktiske – så som hvem kontakter man for at få et førstehjælpskursus? Hvor kan man få de obligatoriske praktiske øvelser i brug af radar, sekstant m.v.? Hvad er niveauet for rapporten?

10


Vel overstået Stander ned fest d. 29. Okt. 2011

Sejlersæsonen er slut og jubilarerne sørgede for at Standeren kom sikkert ned ved regnskabsføreren Ole Plett’s tale. Efterårets jubilarer: 50 år: Jens Arne M. Ludvigsen. Jørn Drasbæk. 40 år: Bent Pedersen. Jens Bech Madsen. Knud Grønquist. Jesper Lind Hansen. Jørgen Grøn Schrøder 25 år: Henning Schädler. Arne Kristiansen. Flemming de Lorenzi Leif Poulsen. Ole Boserup Bahr. Jens Thorold.

Jubilarer var mødt op for at blive hyldet med taler og klapsalver. Fritz Johansen talte for jubilarerne.

11


Jens Arne Monefeldt Ludvigsen, også kaldet Ludvig. Blev medlem i Sejlklubben Sundet 1. sept. 1961, hvor Ib Antvorskov tog ham under sine vinger. Ludvig havde allerede sejlet Snipejolle, men fandt ud af at det her var måske noget at vide lidt mere om. Ib fik ham på sejlerskole, og de sejlede Øresund tyndt i øveballen Sydvest. I 1962 fik Ludvig sit klubcertifikat, før der var noget der hed dueligheds bevis og søfartsstyrelsen. Dengang kunne det være en søofficer fra handelsflåden eller hendes Majestæts højsøflåde, der var cencor. Derefter blev Ludvig bådchef på Svend, en UD7 Utzon klubbåd. På en tur i båden Malaga sammen med Tom Snell og Preben Barner satte Preben sig i lagkagen. I 1966 købte Ludvig og Ib Antvorskov Knarren OD4 og den blev døbt ”Montefeldro”, som er en af Ludvigs forfædre fra en gang i 1600 tallet som stammede fra Italien. Montefeldro til Monefeldt. I 1970 blev det til en 27 fods Halcyon med navnet Margit II. I 1973 ingen båd men blev i stedet lærer på sejlerskolen I 1972 var Ludvig skolechef og der blev indkøbt 3 stk. Spækhuggere i stedet for ”øveballerne”. 2 som klubbens medlemmer selv abterede, og den tredje kom sejlklar. Her fra går det slav i slav. - Kasserer i Kbh. sejlunion. - Flakfortets driftsselskab sammen med Per Bruhn. - Formand for Svanemøllekredsen 1980 til 1982. - Formand for Sejlklubben Sundet 1982 til 1984 - Sammen med Hanne Ask startes Svanemøllekredsens optilejre, og var leder af den i 7 år. - Lærertræning på sejlerskolen i 1987 til 1991, samt motor og tovværkslære. - Havde motorkursus i AFf/ HOF til 1993. På et eller andet tidspunkt kommer Hanne Mortensen ind i billedet. Hun havde båd, en Elvstrøm 61/2 m. Havbard. Da de to nu kører parløb bliver Havbard solgt og det blev i stedet en Granada 24, Pai med en 7 hk. påhængsmotor, sammen med Rene Seidenfaden. Det varede 2 år hvorefter Rene på grund af sygdom, måtte trække sig. Ind imellem tjente Ludvig så konge, dronning og fædreland fra 1966 til 2004, hvor han sluttede med rang af kommandør kaptajn. Han er så alligevel ikke helt færdig, for han fik et pensionist job i marinens bibliotek. Jeg havde nær glemt at Ludvig nu optager en plads i Hvalerne med sin nydelige tenor stemme.0,0, Hjertelig tillykke med de 50 år. Arne Kristiansen Blev medlem af Sejlklubben Sundet i oktober 1986, gik direkte på sejlerskole, og erhvervede sit førerbevis i 1988, grundet nogle gode undervisere. Her nævner Arne en af dagens 50 års jubilarer. Arne har sejlet det meste af sit liv, de første mange år som ung baglæns roer i Randers og senere som maskinmester på de store have. Lysten til vand har ikke fortaget sig, og efterhånden som der blev mere tid besluttede Arne sig for at lære at sejle rigtigt. Han spurgte sin nabo Bent Petersen hvor han skulle henvende sig, og Bent anbefalede Sundet hvor han selv var medlem, som en god klub. Arne anskaffede sig en båd, en Sunwind 27 som døbtes Ajra. Som han har nydt at sejle i, for som han siger: ”Sjælen kan nå at følge med der ude på vandet, og tankerne kan bare flyve”. Efter sejladsen på verdenshavene, beskæftigede Arne sig en del med rustfrit stål, så da brandmanden hørte det, var der jo ikke langt til kælenavnet Arne rustfri. Hjertelig tillykke med de 25 år.

12


Henning Schädler Blev meldt ind i Sejlklubben Sundet juli 1986. Men han har sejlet langt mere end de 25 år. Ca. 8 år tidligere var der 3 kammerater der deltes om en Danboat 23, og for at spare penge var båden bare registreret i Hennings navn. Efterhånden faldt først den ene fra og så den anden, så Henning stod alene med båden. Så kom der en hustru til og en naturlig følge deraf nogle børn, og så var en 23 fod sejlbåd for småt. Næste skib i flåden var en 29 fod Albin Alfa, og for 7 år siden kom så båd nr. 3 til, en Nordship 32. Alle bådene har haft det samme navn nemlig Sabella. Ikke noget med I, II eller III. Henning og familien er fritids sejlere hvor de nyder livet på vandet, og nu hvor der er bedre tid og forretningen kan klares med en telefon og en computer, kan det blive helt op til fem – seks uger til havs. Henning lever af musikken, hvor han har sit eget plade/cd selskab Music Mekka. Hjertelig tillykke med de 25 plus år. Jens Bech Madsen Blev meldt ind i Sundet 12. oktober 1971. Mht. Jens kommer jeg til begrænse mig til det der kun vedrører Sejlklubben Sundet, ellers vil dette vare hele aftenen. Jens havde i mange år H-båden D247 Trojka hvor han sammen med Lars Netterstrøm og en Michael, blev Nordisk mester. Han var i en lang periode leder for de dengang ”vamle juniorer” her i Sundet og dermed medlem af bestyrelsen. Han var med til brobyggeriet i skudehavnen da Sundet erhvervede ca. 75 pladser. Jens har været en passioneret kapsejler, både på de store sejladser og de mindre events. En gang skulle vi have været Fyn rundt, men forstaget røg sig en tur i nærheden af Sjællands Odde så vi måtte halte tilbage til Gilleleje på fokken alene. En gang på en tur hjem fra Oslofjorden med en anden gast, var vejret så grimt at kapslerne røg af bajerne. Måske fordi det var Top øl fra Ceres. Det med vejret er rigtig nok, for Uffe og Ester var ude i det samme vejr, og de søgte læ med Troldrosen under Anholt. Fem gange var vi af sted på Møn rundt, og vandt naturligvis, men det var sgu altid et værre blæsevejr. En gang lå vi side by side med Peder lige efter Farøbroen med spiler og pendlede derudaf. På et tidspunkt væltede Peder så, og jeg foreslog Jens at bjærge vores, men han sagde bare nej det går jo meget godt det her, og så lå vi også ned, og så skiftede vi også til fokken. På en anden tur røg hækstaget og bom beslaget på masten, så vi måtte igennem Bøgestrømmen på riggen alene. Jeg skal huske at sige at jeg kun var med for at lave mad til Jens og Klaus, fordi jeg ikke bliver søsyg af at være nede om læ. En gang på vej til Chr. Ø. på bidde vind, spurgte jeg Jens om man ikke kunne lave rebe huller i en Hbåd så man ikke hele tiden fik ondt i bagdelen ved at bøffe hele tiden. Det kan man ikke lød svaret. Så præsenterede jeg Jens for en dame, Jette, ved kl.5 mødet på Øen, og jeg skulle hjem med post Peter dagen efter, og Jette flyttede ind i Trojka. Næste gang jeg så Trojka kunne den rebes. Jens og Jettes søn Casper fører sig nu frem i Feva joller og aspirerer til at komme med til landsholds træning. Hjertelig tillykke med de 40 år, og tak for herligt venskab. Jørn Drasbæk Blev medlem i Sundet 15. juli 1961. Inden da havde han pjasket rundt i Lyngby sø hvilket forældrene ikke var så begejstrede for. Solmer Bjerregaard som sejlede motorbåd, tog Jørn med i Sundet hvor han kom under Christian Olsens vinger, og begyndte at sejle først Kadetjolle og senere Juniorbåd. Senere sejlede han Coral krydser sammen med Niller og Lau. I 1969 blev det så til DM i trapezjolle sammen med Hans Vest. Sammen med Niller og Fætter skulle de sejle en gammel galease til englenes by Los Angeles, men Jørn måtte stå af i Guatemala da han skulle hjem og lave svendestykke. Men de 3 gutter havde fået blod på tanden, så da Niller fik IdaLene tog de ud i verden fra maj 1974, og de næste 1½ år. Atlanten og Caribien. Jørns flåde har bestået af en B31, Kijø, den lidt større 33 fod Julia, og nu en If. Jørn har været plads formand i to omgange, først i Skudehavnen da Niller var pladsmanden, og nu her i Svanemøllehavnen på Svaneknoppen. 13


Har været i skoleudvalget, undervist i Yngling, Juniorbåd og Gaffelrigger samt Optimistjoller. Hjertelig tillykke med de 50 år. Der er nogle flere jubilarer som desværre ikke kunne komme. Men jeg synes der særlig er én som bør nævnes, nemlig Bent Petersen. Bent var i mange år en af dem man mødte på kontoret hvor han bl.a. fik sat skik på klubbens EDB. i noget der hed DSI system til medlemskartotek og på kapsejlads planer, og meget andet. Bent var samtidig meget engageret i udbygningen af Svaneknoppen og hvad vi har her i dag. Han sejlede en stor selvbygger båd Pil II. Indtil han begyndte at blive syg.

Buddhaen

Traditionen tro så blev Buddha videregivet og denne gang af Leif Mathiesen som sagde følgende: Det er altid en ære at blive prikket til at passe Sundets Buddha. Det har været dejligt ukompliceret at passe ham/hende da vedkommende er en stille person. Det er derfor mit privilegium i år at bestemme hvor Sundet´s Buddha skal stå de næste 6 måneder. Jeg besluttede mig tidligt for, at i år skulle vores allesammens Buddha gives til begrebet/personen ”tordenskjold´s” soldater. Dem har vi jo gudskelov en del af her i klubben. Faktisk har vi så mange af Tordenskjolds soldater i klubben, at min første indskydelse faktisk var at jeg ville jeg gi den til mig selv, som en slags repræsentant for tordenskjolds soldater, da jeg jo selv i allerhøjeste grad er en af dem. Så gik det efter nærmere undersøgelse og granskning af bogen der følger med Buddha, op for mig, at vi faktisk i vor midte har en ægte tordenskjolds soldat der endnu ikke har fået lov til af passe og nurse Buddha. Det er muligvis fordi vedkommende normalt holder lav profil, og ikke gør vildt meget for at blive lagt mærke til. Det lader han normalt konen om. Vedkommende har haft båd på pladsen i adskillige år, ligger her i havnen, har været en stille igangsætter på flere projekter, også projekter der den dag i dag holder sig flydende. I aktivitetsudvalget betragtes det projekt der står ham nærmest som en form for konkurrerende virksomhed. Nu kan det nok ikke skjules længere, men en af stifterne og nuværende kommunikations- og arrangementschef hos sølvmågerne Fini Lund må gerne komme herop, da jeg synes at du er værdig til at passe på Sundets Buddha de næste 6 måneder.

14


Andespillet

Så er aktivitetsudvalget igen ”rap” i vendingen og basker med vingerne og minder alle medlemmer samt venner og familie om at aftenen for Sejlklubben Sundets store andespil nærmer sig med hastige skridt. Så noter allerede denne aften i kalenderen; torsdag d. 17. nov. Kl. 19.00. Kom i god tid og køb dine plader samt amerikansk lotteri. For dem der har lyst serverer Cafe Sundet fra kl. ca. 17.30 dagens ret; gammeldaw’s flæskesteg.

15


16


Velkommen til nye medlemmer

Jacob Fisker Lene Westergaard Sørensen Bo Wiese Carsten Marcussen Anders Iversen Klingenberg Thomas Fisker Jepsen Birgit Rasmussen Kasper Jønck Bjarne Rasmussen Ingelise Dam Elisabet Sinding Allan Andersen Carina Thielsen Jens Erik Torp Lise Breuning Birgitte Hansen Peter Lotz Martin Persson Harald Nijhof Thomas Roland Larsen Sebastian Ory Aoife Kernan Kristian Rud-Petersen Mads Overbeck Henrik Baldur Hansen Jesper Egholm Andersen Finn Heiden Allan Sørensen Toke Lundberg Ulla Trøjmer Kim Baun Allan Vie Hansen Jørgen Hammer Hansen Jesper Bonde Petersen Birger Schjals Hansen Torben Chr. Jørgensen Marianne Palm Lea Hjælmsøe Hansen Silas Nørbjerg Peter Brusvang Frandsen Lars Winding Kristian Ferre´ Andersen

17


Nov. Tirsdag Tirsdag Torsdag Torsdag Torsdag Tirsdag

8. 15. 17. 17. 24. 29.

Klubbens 110 års fødselsdag…. kl. 18.00 Medlemsmøde ………………….. kl. 19.00 Møde for nye førere…………….. kl. 18.00 Andespil………………………….. kl. 19.00 Lærermøde……………………… kl. 19.00 Generalforsamling………………. kl. 19.00 .

Ved torsdagsarrangementer – husk at bestille mad i baren senest om onsdagen

Indlæg til Sundmail sendes som e-mail til redaktion@sundet.dk Deadline for december nummeret er 26. Nov. Husk også klubbens hjemmeside www.sundet.dk Hvor klokkeslet ikke er angivet – se opslagstavlen i klubben eller kontakt aktivitetsudvalget. Når du har ændringer i din adresse, tlf.nummer eller mail adresse, skal dette meddeles skriftligt til klubben, lettest via vor hjemmeside www.sundet.dk under medl.oplysninger. Har du bådplads i Svanemøllehavnen, så husk venligst også at meddele ny adresse og evt. nyt telefonnummer direkte til havnekontoret. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2 2100 Ø www.sundet.dk Telefoner Café 3929 3035 Kontor 3929 6128 Bådpladsen 3929 6354 Fax 3929 6651

Træffetider i klubben Regnskabsudv. Mandag kl.18-19 Sekretær og formand tirsdag kl. 18-19 Pladsudvalget Servicebygningern torsdag kl. 18-19 Skoleudvalget onsdag kl. 19-20.30 Båd udlånet onsdag kl. 19-20.30

Ungdomsarbejdet KØS Sejlsport Erik Müller www.kos-sejlsport.dk

Bestyrelsen Formand: Torben Johannesen email: mail@sundet.dk Næstformand Morten Thanning Vendelø email: mail@sundet.dk Sekretær Leif Mathiesen email: mail@sundet.dk Regnskabsfører Ole Plett Pladsformand Jørn Drasbeck Kapsejladschef Christina Nielsen Skolechef Klaus Bahl Andersen email: skoleudvalg@sundet.dk Aktivitetsudvalg Karina Olsson email: mail@sundet.dk Klubmester Flemming Steensen Bestyrelsesmedlemmer Martin Sadolin Rep. Svanemøllekredsen Morten Thanning Vendelø

18

Udvalgsformænd Sejlads for fysisk handicappede: Ole Plett email: mail@sundet.dk Bådudlån: Samme tid som skoleudvalg 3929 6128

Svanemøllehavnen Havnefoged: John Vestergaard Hansen 3920 2221 e-mail: info@smhavn.dk web: www.smhavn.dk Sundets bestyrelses repræsentanter: Flemming Steensen Martin Sadolin

Kommunikationsudvalget Redaktion: Karina Olsson Fritz Johansen e-mail: redaktion@sundet.dk Webmaster: Lars Nielsen e-mail: webmaster@sundet.dk

Sundmail nummer 10 2011  
Sundmail nummer 10 2011  

Sundmail nr 10 2011

Advertisement