Page 1

Indhold: Nyt fra Vejle Lystbådehavn . . . . . . .

7

Sct. Hans båltale . . . . 11 Vejle byråd på fjorden . . . . . . . . . 16 Ungdomsafdelingen . 26 Kapsejlads/VFW . . . . . 29 Windsurferafdelingen . . . . . . . . . 34 Sejlerskolen . . . . . . . . . 36 Sejl&studér . . . . . . . . . 40 Fænø rundt . . . . . . . . 43 Nye medlemmer . . . . 44

30. årgang Krautwald havde igen i år malet den flotte akvarel til Vejle Fjord Weekend plakaterne

3/12 september 1


2


Alle henvendelser angående medlemskartotek/adresseændringer rettes til: Erik Bak, SNV, Bådekajen 10, 7100 Vejle, tlf. 75828471, e-mail: neptun.kartotek@sport.dk Medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Vejle, Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund.

Aktivitets- og Turudvalg: Kurt Gade tur@snvdk

Bestyrelse: Formand: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Næstformand: Jan Ipsen, Valmuevej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 20 60 Kasserer: Vita Nielsen, Louisevej 1, 7120 Vejle øst, tlf. 75 81 48 66 Klubsekretær: Jan Jacobsen, Jenlevej 59, 7100 Vejle, Tlf: 75 86 37 12 Bestyrelsesmedlem: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Havnesekretær: Søren Petersen, tlf. 30 30 80 34 sorenerikpetersen@yahoo.dk Bestyrelsesmedlem: Finn Lodahl, Toftevangen 22, Bredballe, 7120 Vejle Øst, tlf. 22 63 82 22 Bestyrelsesmedlem: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88

Studenter afdeling: Anita Jonsson, sejlogstuder@snv.dk Suppleanter: Søren Larsen, Boesvangen 4, 7120 Vejle øst, tlf. 75 81 52 96

Pælemester: Kim Kragh, Fennikelvej, Middelfart Pælemesterens kontortid: Hverdage kl. 12.00-13.00 samt torsdage kl. 15.00- 17.00, tlf. 75 82 59 42/mobil 20 28 39 90 Havne assistent: Karsten Pedersen tlf. 26 24 66 87 Havnekasserer: tlf. 75 82 59 42, torsdag kl. 15.00-17.00 Udvalgsformænd: Sejlerskolechef: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Kapsejladsudvalget: Claus Hovgaard, tlf. 51 51 70 99, claus.hovgaard@gmail.com Vejle Fjord weekend: Jolleafdelingen: Anders Johansen, tlf. 25346710 Neptuns Windsurfer afdeling: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88

Målere: Per L. Christiansen, Bakkekammen 21, 7120 Vejle Øst, tlf. 75 81 57 83 og Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 Neptuns Restauration, Klubhuset, Bådkajen, 7100 Vejle, tlf. 75 72 37 79, åbner hver dag kl. 10.30. Bestyrer: Birthe Aastrup www.restaurant-neptun.dk

Neptuns redaktion: Ansvarshavende redaktør: Marlene Jørgensen, Ravningvej 48, 7182 Bredsten, tlf. 20 83 69 88 Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 Annoncer: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Moms reg.nr.: 869171-1 92 B Oplag: 950 eksemplarer. Layout & dtp: Troldborg Design Tryk: Digitalhuset

Neptun udkommer 4 gange årligt - marts, juni, september/oktober og december. Indlæg til næste nummer skal være redak­­­tio­­nen i hænde senest den 20. november 2012. 3


www.vejlehavn.dk Pælemesteren træffes hverdage kl.12-13 samt torsdag kl. 15-17 på tlf. 75 82 59 42 - mobil 20 28 39 90

S A D O L I N FA R V E L A N D

HEMPEL FORHANDLER I VEJLE OG FREDERICIA KOM IND OG SE DET STORE UDVALG!

- Vi giver dig professionel råd og vejledning om hvordan du opnår det bedste resultat med de nyeste bådplejeprodukter fra Hempel.

NY DEN LILLE SØSTÆRKE

Vi giver

20% rabat til alle medlemmer af Sejlklubben Neptun

Codanhus, Foldegade 27, 7100 Vejle, tlf. 75 83 01 34 Vejlevej 29, 7000 Fredericia, tlf. 75 92 76 11

4


Et hurtigt blik på Neptun’s hjemmeside (www.snv.dk) viser et bredt spekter af aktiviteter og at klubben arbejder målrettet med de sportslige ambitioner. Det er også dejligt at se at vore sejlere, som sædvanligt, gør det rigtigt godt ved at markere sig blandt de allerbedste blandt nationale og internationale mandskaber. Resultaterne bliver ved at tikke ind – eksempelvis vandt brødrene Erbs guld ved DM for Albin Express, Freddy Nielsen og besætning vandt sølv ved DM i Scancap 99 og Claus Hovgaard med besætning vandt bronze ved DM for H-både. Ligeledes bronze til Sejl & Studer ved DM i Ungdoms DM i Matchrace. John Paulsen med besætning blev Champ of Vejle Fjord i forbindelse med Vejle Fjord Weekenden. I Jolleafdelingen har afholdt sommersejlads i sommerferien med deltagelse af 25 nye og erfarne sejlere og nye hold er startet i august. Det er bare godt gået!

Lederen

Eftersommeren 2012

Husk at tjekke SNV kalenderen, der er stadig en del aktiviteter som alle kan deltage i, eksempelvis Sensommertur til Brejning, SNV mesterskab i Matchrace, Blå Bånd etc.. Organisationen og aftalerne omkring den nye lystbådehavn er stort set på plads og mangler kun lidt formalia. Aftalerne forventes underskrevet indenfor den kommende tid. Sideløbende med denne proces er byggeriet af selve havnen i fuld gang, hvilket kan erfares ved at tage et smut ned omkring lystbådehavnen – klubhusbyggeriet er sendt i udbud, platformen som klubøen skal stå på er ved at tage form, servicehavnen er ved at blive etableret. Der er mange ting i gang lige nu. Den kommende tid vil fortsat medføre en række udfordringer, idet byggeriet vil medføre en del logistisk bøvl – her tænkes på adgangsforhold, uddybning, flytning af både, mindre plads på land, flytning af klubben til midlertidige lokaliteter, osv.. Det kommer til at kræve både overbærenhed, tålmod og frivilligt arbejde fra os alle. Vi vil gøre det bedste for 5


at holde alle orienteret omkring udviklingen og de foreliggende opgaver. En epoke i de gamle omgivelser er ved at lakke mod enden. Lige efter nytår skal vi forlade de gamle kendte træbygninger, idet Vejle Kommune overtager arealet med henblik på aflevering til Kirk Kapital. Det betyder at det er sidste gang at vi skal holde afriggerfest i de gamle lokaler – lad os forlade område på sejlermaner ved holde et brag af en fest. Jeg vil gerne opfordre alle til

at sætte kryds i kalenderen for at deltage i denne festlighed. Må jeg ønske alle en fantastisk efterårssæson ! Vi mister 100% af de skud vi ikke skyder! Michael Jordan De bedste sejlerhilsner Preben Werther - Formand

Vejle Marineservice D y r s k u e v e j 1 9 . T l f. 7 5 8 3 5 4 9 0

Vejles specialværksted for påh. motorer Reparation af alle mærker joller & trollingbåde

6

Alt i udstyr til sejlbåde Mercury


Nyt fra Vejle Lystbådehavn:

Al information til pladslejere omkring tiltag, udvikling, pladsleje, pladstørrelser etc.. kan findes på lystbådehavnens hjemmeside, www.vejlehavn.dk. Eksempelvis kan du se alle pladser i vores nye lystbådehavn med størrelse og pris, samt om opkrævninger ifm. vinteropbevaring under menuen ”Information”. Pladserne i 2013 vil blive fordelt i ultimo september af havneudvalget og efterfølgende kan pladslejerne søge om alternativ plads inden 1. marts 2013. Indkomne ønsker vil blive behandlet i marts 2013, så alle forhåbentlig får en tilfredsstillende plads i 2013.

Kim og Karsten er gået i gang med at forberede rømning af vores nuværende landarealer, der skal være ryddet ved afleveringen den 31. december. 2012. Du kan hjælpe til ved at fjerne ”glemte” effekter. Både i gamle stativer bliver flyttet på bådejerens regning til en plads, hvor en lastvognskran kan håndtere båden. Lysbådehavnens materiel kan ikke længere håndtere både der ikke står i standard stativer.

Havneudvalget

Afriggerfest! 27. oktober Sig farvel til det gamle klubhus

FOTO: Svend Aage Olesen

7


Budgetworkshop for alle medlemmer I Spinderihallerne den 4. Oktober 2012 kl. 17-20 Dagsorden: • Formålet - at synliggøre handlemuligheder ifm. sejlklubbens • økonomiske udfordringer. • Inspiration omkring nye indtægtskilder. • Oplæg til Workshop. • Dialog og forslag. • Præsentation af forslag.

Bestyrelsen SNV

Få rabat på medlemskab i Lido Fitness se mere på snv.dk

8

Deltag! Vær med til at forme fremtiden!!


Støt annoncørerne - de støtter os

Velkommen i vort

Varehus

Dandyvej 9, 7100 Vejle Åbent: Mandag – fredag: 9:00 – 20:00 • Lørdag: 8:00 – 17:00 • Søndag: 9:00 – 17:00 NAUTIC annoncer 137 x 63 mm.indd 10

29-03-2012 09:18:33

9


Hold dig orienteret om lystbådehavnen og sejlklubben på www.snv.dk

OBS! Til sejlere, som har effekter liggende i depotrummene, bedes disse afhentet senest 30. november 2012, idet bygningerne overtages af Vejle Kommune lige efter nytår. Effekter der ikke er fjernet inden den angivne dato må anses for at være tabt. SNV Bestyrelse

Skt. Hans Aften Aftenens båltaler var i år ungdomspræst Rikke Holm, som holdt en super inspirerende båltale. Jeg har fået tilladelse af Rikke til at trykke hele båltalen i bladet og den kan læses på de efterfølgende sider. Der er stof til eftertanke. Den friske vind fra sydvest og regnbyger betød at fremmødet på Tirsbæk Strand i år var begrænset til 60 – 70 personer. Samti-

dig var bålet ikke det største vi har set, idet Vejle Kommune har flere bål at varetage. Jeg har i stedet lavet en aftale med Tirsbæk Gods om at levere træ fremover, således at størrelse og brændbarhed ikke længere er et ”issue”. Vi agter at fortsætte traditionen på Tirsbæk Strand i fremtiden for bl. a. at kunne understøtte sejlklubbens synlighed gennem annoncer og tilstedeværelse. Preben Werther Formand

10


båltale

Sankt Hans ved Tirsbæk Strand Af Ungdomspræst Rikke Holm Hvordan kan det være at vi hvert år pakker tæpper og familier sammen – oven i købet i regnvejr den ene gang efter den anden- bare for at se på et bål? Og synge en ældgammel sang, med en melodi, som vi altid bliver lidt usikre på? Det er i grunden lidt besynderligt, at vi gider gøre så meget ud af en enkelt aften, når vi ligeså godt kunne sidde derhjemme foran en eller anden skærm og hygge os, som vi plejer… Bare fordi det er Sankt Hans! Det er ligesom juleaften, der okser vi også rundt og forbereder os, bruger en masse penge, laver en masse mad, bare for én aften!!! På en måde er det mærkeligt, at vi gider gøre os den ulejlighed, på den anden side er det

helt naturligt og nemt at forstå: for det er jo sådan noget som det her, der gør livet værd at leve! Det er de særlige dage vi husker. At mødes her i aften er noget særligt, det kan vi ikke få ved at sidde hjemme i stuen. Når jeg tænker tilbage på mit liv, så husker jeg mange af de specielle dage, men hverdagene husker jeg ikke på samme måde. Og alligevel er det jo i hverdagene, at vi lever vores liv! Hvad er det der gør hverdagene almindelige? Det er fordi, vi adskiller dem fra højtiderne, de særlige dage, som vi bruger tid og kræfter på at forberede, og som vi går og glæder os til. I hverdagene lever vi hver vores liv, men i højtiderne går vi på tværs

11


af hverdagene og samles med andre mennesker, som vi gerne vil være sammen med. Noget af det vigtigste ved højtiderne, det er at være sammen om at fejre dem – og det er også det, der kan gøre højtiderne svære, når noget ikke er, som vi gerne ville have det skulle være. Vi har mange højtider i Danmark, og jeg synes faktisk, vi er gode til at fejre dem, sådan generelt. Også selvom det ikke er altid vi ved præcist hvorfor, vi holder de forskellige højtider, hvorfor holder vi f.eks. Sankt Hans fest med et kæmpebål? Ja, det er rigtigt at I gamle dage brændte man rigtige hekse af på bålet. Men hvem var heksene egentlig? De hekse, man brændte af i gamle dage, var almindelige kvinder, som måske skilte sig lidt ud fra mængden, eller som mødte de forkerte mennesker på det forkerte tidspunkt, eller kvinder som var dygtige, og som folk derfor blev misundelige på, og beskyldte for alt muligt, når noget gik galt. Det er altid nemmest at give andre skylden, hvis noget går galt. Men der er andre grunde til, at vi fejrer Sankt Hans. Sankt Hansdag er den 24. juni, nøjagtig et halvt år før juleaften, som vi godt ved hvorfor vi fejrer... Et halvt år før Jesus blev født, blev hans fætter, Johannes, 12

født. Et halvt år før juleaften, så er vi på d. 24. juni, den dag var Johannes’ fødselsdag. Ham, som senere blev kaldt Johannes Døberen. Sankt Hans er en forkortelse af Sankt Johannes, og d. 23. juni er så aftenen op til Johannes’ fødselsdag. Det er den kristne begrundelse for at fejre Sankt Hans. Men længe før kristendommen kom til Danmark fejrede vi fest på denne dag, og det gjorde vi pga. solhverv; i nat er den korteste nat i hele året. -Og sådan en nat er magisk! I Midsommervisen synger vi om Glædesblus. Hvad er det? Det er en ild man tænder for at indvarsle nye tider og for at holde onde kræfter væk. Sidste gang jeg holdt Sankt Hans her på Tirsbæk Strand, kunne man se andre Sankt hans bål på den anden side af fjorden, det er sådan det har været i gamle dage: man kunne se bålene rundt omkring. I gamle dage var Sankt Hans bålene magiske, og igennem tiderne har der været mange magiske ting forbundet med den aften. F.eks. brugte folk i gamle dage opsøge en helligkilde og sove ved den Sankt Hansnat, så virkede dens helbredende kræfter stærkere end alle andre nætter. Eller – er der nogen af jer, der er forelskede? Eller har prøvet at være forelsket? I gamle dage plukkede de unge piger sankthansurt, hængte


dem op under hanebjælken i par, og så kunne de se, om de ville få deres udkårne eller ej, alt efter hvordan planterne vendte sig. Eller de kunne lægge dem under deres hovedpude og lægge en seddel med den udkårnes navn på… Der har altid været noget magisk ved Sankt Hans! Det er magisk, at natten er så lys og så kort, det er magisk at bålet er så stort, og det er magisk, at bålets varme breder sig ud og bliver til varme og fællesskab imellem os, der er her og alle de mennesker, der er overalt i hele landet lige nu, som fejrer Sankt Hansbål fuldstændig ligesom os. Det er magisk! Heksen på bålet er den magisk? Dukken som forestiller en heks er måske nok. Men den betydning der ligger i, at vi brænder

en heks af, er ikke magisk! Jeg sagde før, at i gamle dage, i middelalderen, brændte man kvinder af, som man beskyldte for alt muligt, og så kaldte man dem hekse. Det gjorde det måske en lille smule nemmere, for så var de jo ikke rigtige mennesker. Heldigvis gør vi ikke sådan længere, men brænder en dukke af i stedet for. Men spørgsmålet er om vi er holdt op med at give andre skylden for alt muligt, der går galt? På det punkt har vi ikke udviklet os ret meget siden middelalderen! Bare kig på avisernes forsider, igen og igen bliver en person beskyldt for alt muligt. Og hvad med os selv? Har vi det ikke ind imellem sådan, at vi synes det er de andres skyld, når noget går galt? Hvor tit ser vi – og især hvor tit indrømmer vi, at det er os selv,

13


der har fejlet? ”Det har jeg aldrig sagt!” ”Jeg har aldrig og jeg gentager aldrig taget doping” ”Hvis ikke det lige var fordi vi kom i den svære pulje, så havde vi nok været em-mestre i dag” ”Det er ikke min skyld!” Vi lægger ansvaret væk fra os selv og giver de andre skylden! Det var også det, de gjorde i gamle dage, når de brændte hekse af. Nu gør vi det måske bare på en mere udspekuleret måde, men det er den samme mekanisme, som dengang. Derfor synes jeg ikke den betydning, heksen på bålet har, er magisk, for hvis vi tror,

at vi kan brænde skylden af ved at give den til en anden, så er det på tide, vi vågner op og kigger os selv i øjnene. Mit håb er, at vi tør kigge ind i ilden fra Sankt Hansbålet og se vores egen del og vores eget ansvar i det liv, vi lever. Ikke lægge skylden over på ”heksen” og brænde hende af foran øjnene på hele verden, men selv tage ansvar for den del, der er vores og se den i øjnene. Kun på den måde kan vi holde fast i, at Sankt Hans bålet er det glædesblus, der i nat lyser op og spreder glæde og lys til alle os, der ser det.

NEPTUNS BILLEDGALLERI På klubben hjemmeside www.snv.dk finder du Neptuns nye billedgalleri. Her kan du finde billedserier, som du kan se eller downloade via Picasa. På denne måde kan vi gemme billeder i en bedre opløsning, så du kan se dem i bedre kvalitet. Hvis du selv ligger inde med nogle billeder, så er du meget velkommen til at sende dem til klubsekretær Jan Jacobsen på mail klubsek@snv.dk, så lægger jeg dem ind i galleriet. Det gælder også gamle billeder, og gerne med en lille historie om hvem der er på billederne, og hvor de er taget. Hvis du har sort/ hvid billeder fra Vejle Fjord i gamle dage, så vil jeg gerne hjælpe med at scanne dem ind, så de kan blive vist på hjemmesiden. Jan Jacobsen klubsekretær

14


Photo: Š Ian Roman/Volvo Ocean Race

CONFIDENT WHEN IT MATTERS Helly Hansen: The choice of ocean racing professionals for staying dry, warm and protected in extreme conditions.

Helly Hansen: The Official Clothing Partner of Team Sanya in the Volvo Ocean Race 2011-2012

.

15


Vejle byråd på fjorden Fredag den 31. august havde SNV’s sponsorklub, Cockpittet, inviteret Vejle byråd ud på en sejltur i klubbens Match 28 både. Ud af de 31 byrådsmedlemmer mødte en entusiastisk skare anført af borgmesteren op for at få lidt søluft i lungerne. Samtidig kunne byrådet for en gangs skyld opleve det store projekt med ny lystbådehavn live fra byggepladsen og fra søsiden, i stedet for som ellers bag ved et skrivebord og til en masse møder. Møder har der været rigeligt af i projektet, også for SNV’s repræsentanter og det er ikke helt overstået endnu. Det var som ved tidligere arrangementer sejlere fra SNV Sejl og Studér der var skip16

pere på bådene og byrådsmedlemmerne fik et godt indblik i også denne gruppes aktiviteter. Det blev til en flot eftermiddag, hvor vejret viste sig fra sin allerbedste side. Anders Nielsen, Cockpittet Sejlklubben Neptun” Se flere billeder fra dagen under Galleri på snv.dk


17


Kom i form i LIDO Fitness SNV har indgået en fordelagtig aftale med LIDO Fitness. Aftalen betyder at sejlklubbens medlemmer kan tegne medlemsskab med 16% rabat. Samtidig betaler LIDO Fitness 25 kr. om måneden til Cockpittet, SNV for hvert medlemsskab, der Mød os på tegnes. Cockpittet får med denne værdifulde aftale mulighed for at støtte yderligere sejladsaktiviteter indenfor facebook specielt ungdoms- og uddannelsesarbejdet i sejlklubben. Normalt er prisen i LIDO Fitness er 269 kr. om måneden. SNV’s medlemmer kan melde sig ind for 225 kr. om måneden. Dertil kommer et indmeldelsegebyr på 149 kr. Ordningen er betinget af medlemskab af SNV. LIDO Fitness er Vejles største og flotteste fitness center. Foruden en lang række maskiner til kredsløbs- og styrketræning, gennemføres der holdtræning med op til 89 hold om ugen indenfor blandt andet spinning, step, salsa. Der er hold både for begyndere og fortsættere. Der er også mulighed for at få vejledning af instruktører for at sammensætte sit eget personlige program. Yderligere oplysninger om LIDO Fitness kan findes på deres hjemmeside www.lidofitness.dk For at være med i den fordelagtige aftale, skal du tilmelde dig på SNV’s hjemmeside. Der er frist den 25. i hver måned. Efter kontrol af SNV medlemsskab, sendes navnene videre til LIDO Fitness, hvorefter du kan møde op i fitness centeret beliggende på Dæmningen og melde dig ind. Der er åbent fra tidlig morgen til sen aften. LIDO Fitness alm. betalingsbetingelser er gældende for alle medlemmer af Sejlklubben Neptun.

18


19


Køkken med stolte traditioner • Frisk fisk hver dag Udeservering på dejlig terrassse • Nyd udsigten

Bådkajen 10-12 . 7100 Vejle . Tlf. 7572 3779 . Fax 7572 7679 . www.restaurant-neptun.dk

Takster for DH-måling Under 40 fod

Over 41 fod

Sejlmåling pr. sejl

40,00 kr.

50,00 kr.

Islåning af knap, inkl. knap

80,00 kr.

80,00 kr.

Flydemål inkl. Rig

120,00 kr.

140,00 kr.

Komplet skrogmåling

250,00 kr.

300,00 kr.

Vejning

efter aftale

efter aftale

Hilsen klubmålerne Poul og Per


SNV’s årskalender 2012

21


okt

sep

Neptun årskalender 2012 Lørdag-søndag d. 22.-23.

Sensommertur. Klubhuset. Aktivitets- og Turudvalget

Onsdag 3.

Bådejermøde kl 19, Estakaden

Torsdag 4.

Budgetworkshop, kl- 17-20, Spinderihallerne, Vejle

Søndag d. 7

Blå Bånd. Klubhuset. Kapsejladsudvalget

Lørdag d. 27.

Standernedhaling kl. 14.00. Klubhuset. Bestyrelsen

Lørdag d. 27.

Afriggerfest. Spisning kl. 19.00. Klubhuset. Bestyrelsen

Vedrørende fællesspisning – pris 85 kr. Husk tilmelding dagen før arrangementet.

Se opdaterede tid og sted på snv.dk 22

Hvis du har noget, du ønsker bragt i kalenderen her i bladet er du velkommen til at sende en mail til blad@snv.dk med dato og info om begivenheden. Vi vil gerne lave en kalender for hele året, så det gør ikke noget, hvis dit arrangement er lidt ude i fremtiden. Mange hilsner Marlene Jørgensen Redaktør


»Neptun klippekort« Klubben har tidligere lavet en aftale med Restaurant Neptun omkring et klippekort, således at sejlerne kan købe forfriskninger til en farvorabel pris.

Klippekortet koster kr.

250,-

og der er 12 klip (kuponer) på kortet. For et klip (en kupon) kan man få enten en lille fad eller en vand eller en snitte. Det er tanken at kortet anvendes i forbindelse med klub- eller sejler­aktiviteter. Brug muligheden der er penge at spare.

23


Nu har du mulighed for at tjene penge til din sejlklub Sejlklubben Neptun har anpart i Match Racing Denmark, og vi er i fællesskab interesseret i at vise virksomheder i Vejle de muligheder og den læring, der er i at sejle i de kapsejlads vores matchrace 28’ere. Ved at formidle kontakten til en virksomhed og

sælge et arrangement, kan nedenstående indtægter tilfalde sejlklubben. Den, der sælger arrangementet, bestemmer hvilken afdeling i sejlklubben, der skal have gavn af provisionen. Beløbet kan ikke tilfalde en enkelt person.

Eksempel

4 timers arrangement

6 timers arrangement

8 timers arrangement

Provisionssats og pris

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

2 både/max. 10 personer

1.959

3.918

19.588

2.788

5.576

27.878

3.371

6.742

33.712

3 både/max. 15 personer

2.540

5.080

25.399

3.647

7.294

36.469

4.456

8.912

44.558

6 både/max. 36 personer

4.288

8.577

42.884

6.095

12.189

60.945

7.500

15.000

75.002

Der er to måder at sælge på. Et rent henvisningssalg hvor MRD bliver kontaktet af en kunde der ønsker at købe et event på opfordring af en sejler fra Neptun, eller hvor MRD modtager en færdig ordre på et MRD event. Der gives provision af nettosalgsbeløbet. Salgsmateriale med ordrebekræftelse kan rekvireres hos Charlotte Pedersen tlf.: 24 43 92 42 cp@m-r-d.dk Ideen er, at du/sejlklubben står for salget eller hjælper med til at sælge MRD arrangementer og modtager provision herfor. Se ovenstående tabel for en forklaring af provisionen. Match Racing Denmark står selvfølgelig for afviklingen af arrangementet samt aflønning af instruktører.

Praktisk information; For at hjælpe med og ensrette måden at sælge arrangementer på, skal PowerPoint præsentationen (salgsmaterialet) fra Match Racing Denmark benyttes i salgsarbejdet. Match Racing Denmark sørger for sejlertøj, redningsveste, handsker og brillesnore.

Hvis der af en eller anden grund gives afslag i prisen, skal Match Racing Denmark godkende dette Alle anpartsklubber kan sælge 6 til 36 personers MRD arrangementer og få provision af disse. Sælges der arrangementer med flere end 10 personer kan de kun afvikles i Vejle eller Middelfart. Er der flere end 15 personer kan arrangementerne kun afvikles i Middelfart, da vi ikke kan tilbyde at flytte både rundt. MRD flytter ikke både rundt for et arrangements skyld. Sejlklubben Neptun stiller en gummibåd og klubhus til rådighed. Nærværende aftale er gældende for 2010, men kan forlænges på samme eller ændrede vilkår. Vi glæder os til et godt samarbejde, og forhåbentlig endnu flere mennesker på vandet. For yderligere info kontakt da Preben Werther +45 40 73 03 71 prebenwerther@mac.com , eller Charlotte Pedersen tlf.: 24 43 92 42 cp@m-r-d.dk eller Søren Tønder tlf.: 40 14 39 48 st@m-r-d.dk


Vigtige e-mail adresser:

Formand Preben Werther Næstformand Jan Ipsen Kasserer Vita Nielsen Klubsekretær Jan Jacobsen Havnesekretær Søren Petersen Medlemskartotek Erik Bak Aktivitet- og turudvalget Kurt Gade Kapsejlads udvalget Claus Hovgaard Jolleafdelingen Anders Johansen Windsurferafdelingen Thomas Ahlfeldt Sejlerskolechef Svend Aage Olesen Sejl&Studer Anita Jonsson Målere Per L. Christiansen Webmaster Gert Kjær Sørensen Bladredaktionen Marlene Jørgensen

formand@snv.dk naestformand@snv.dk kasserer@snv.dk klubsek@snv.dk havnesek@snv.dk kartotek@snv.dk tur@snvdk kap@snv.dk jolle@snv.dk windsurfer@snv.dk skole@snv.dk sejlogstuder@snv.dk maal@snv.dk webmaster@snv.dk blad@snv.dk

Sejlklubben Neptun’s hjemmeside www.snv.dk

Bådtransport Med vores alsidige vognpark

og erfarne medarbejdere kan vi

Knud Gade A/S

håndtere både i alle størrelser.

Vi har 60 års erfaring inden for alt fra levering af sand & grus,

7582 0355

hejs af diverse byggematerialer til flytning af store maskiner og

Ingen opgaver er for små eller store.

pavilloner.

Knud Gade A/S · Englandsvej 3 . 7100 Vejle . Tlf.: 7582 0355 . Fax.: 7572 0770 . Email: Knudgade@transport.dk

www.knudgade.dk

25


Ungdomsafd.

Sommerlejr på den fede måde… Med få dages varsel var vi klar til at møde op kl. 10 onsdag morgen d. 8. august. Vi havde vores tasker pakket, til to dages sjov og ballade. Vi riggede til og holdt et skippermøde om dagens aktiviteter. Da vi havde aftalt, hvem der skulle sejle i hvilke både, begyndte vi at rigge til. Da vi kom ned til broen var der dog nogle problemer med gummibådene. Så det blev til at André (vores ene træner), og en af sejlerne kørte til Jelling, for at hente endnu en gummibåd. Imens gik vi andre i gang med en omgang rundbold. Vi spiste frokost og derefter tog af sted på tur. Så vi satte kursen mod Andkjær vig. Vi kom dog ikke langt, da vinden var taget til, og vi måtte sejle tilbage. Dem der havde lyst satte så igen kursen mod Andkjær vig, med de andre sikkert placeret i en følgebåd. Vinden var dog stadig (meget) kraftig, så det blev til mange kæntringer på turen dertil. Men frem kom vi! Her fik vi en lille puster, og så var det ellers hjem igen. Da vi kom ind, kunne vi lige nå noget stafet inden vi skulle spise. Det handlede mest af alt om styrke og kondition. Uheldigvis skulle det tabende hold tage opvasken, OG tage gummibådene op! Da vi havde spist og lavet bål, kom turen til sengen. Vi så en Olsen Banden film, og så var det ellers af sted på nat løb. Der blev lavet mange pyramider, og der blev heller ikke sparet på løbeturene mellem posterne. Vi var godt trætte da vi igen smed os i vores senge. Men for nogle af os blev der dog ikke sovet meget! Næste morgen var det op, og af sted. Med en morgenmad der hovedsageligt bestod af choco-pops, var vi klar til at komme dagen i møde. Vi tog en matchrace turnering i Feva jollerne, med vinderne Martin og Marie. Vi fik indtaget lidt frokost, og så var det ellers fuld fart på Feva jollerne. Da vi kom ind stod forældre klar med kage og is! Og så var det ellers enden på en god sommerlejr! Nina Tove Johansen 26


Kalender for SNV jolleafdeling 2012 OBS:

MØDETID mandage og onsdage (hvis ikke andet er anført) er kl. 17.30

Man. 8/10

Årets sidste træningsaften

Tirsbæk

Alle sejlere

Ons. 10/10

Afrigning Stander nedhal

Tirsbæk

Alle sejlere og forældre

Check selv for udenbys stævner på følgende hjemmesider: http://www.ocd.dk/ (Optimister) http://www.zoom8.dk/ http://www.europeclass.dk/ http://www.fevaclass.dk/ http://www.sejlsport.dk/ (Dansk Sejlunion)

27


Sommersejlads 2012 I hele uge 27 blev der været afholdt sommersejlads i jolleafdelingen i Tirsbæk. Der var 25 deltagere i en skøn blanding af evt. kommende sejlere, nye sejlere og sejlere med flere års erfaring. Der har været træning hver dag fra kl. 10.00 – 16.00. Mandag var vejret noget overskyet og lidt blæsende, tirsdag, onsdag og torsdag var det højt flot solskin og passende vind og fredagen startede overskyet og gik senere over i regn. Vores trænere havde lavet et fint program for hele ugen. Et program der selvfølgelig tog hensyn til hver enkelt deltagers niveau. Alle deltagere lærte derfor noget i løbet af ugen. Men vigtigst af alt så har alle på kryds og tværs af alder, køn og sejlererfaring haft det rigtigt sjovt med hinanden og med trænerne. Der er blevet sejlet i optimist- tera- zoom8 -og fevajoller. Onsdag blev der også plads til at sejle i tube og til en ordentlig omgang vandkrig, hvor alle

inklusive trænerne måtte en tur i vandet. Torsdagen blev afsat til at sejle match28. Alle 3 match 28 blev sejlet til Tirsbæk, hvor de sidste sejlere kom ombord. Herefter gik turen til Brejning, hvor der blev spist frokost og spillet bold. På hjemturen blev der sejlet kapsejlads. Torsdag aften var der fælles grill og hygge for alle deltagerne og deres familier. En god tradition, som er med til at forældrene også lærer hinanden at kende. Fredagens regn tog dog ikke humøret fra sejlerne, så der blev både sejlet og afholdt konkurrencer på land. Inden der blev sagt farvel og tak for denne gang, havde trænerne en snak med sejlerne om, hvordan de havde oplevet ugen. Alle gav udtryk for, at de havde været en god og sjov uge. Der var også enighed om, at til næste år vil de gerne have mulighed for at sejle match 28 i 2 dage. VI er derfor klar igen med sommersejlads til næste år. Alle deltagere og trænere fra sommersejladsen i uge 27.

28


18-19 august 2012 Efter en fantastisk weekend hvor den danske sommer viste sig fra den varmeste side, kan vi se tilbage p책 en fantastisk weekend med masser af aktivitet og sejlads p책 fjorden. Vinden viste sig fra den lidt mere drilske side, med store spring i retning og styrke.

KAPSEJLADS

Helly Hansen Vejle Fjord Weekend

29


VFW 2012

30


Præmieoverrækkelse – VFW 2012

32


Vejle Marineservice Marinebutikken

Alt til din b책d lige ved h책nden

Dyrskuevej 19 | 7100 Vejle | Tlf. 7583 5490 www.vejlemarineservice.dk M a r i n e b u t i k k e n m i d t p 책 ly s t b 책 d e h av n e n 33


Fjord Cross i Skærbæk

windsurferafd.

v. Christoffer Lykke Nielsen

Det var en fantastisk weekend. Der var meget at lave og lære. Den første dag havde vi besøg af to instruktører fra neilpryde. De vidste os tre tricks som vi skulle øve os på. De tre tricks var Helitag, Backwind og et hvor man skulle sidde ned og styre. Helitaggen syntes jeg var den sværeste at lave. Derimod var jeg god til backwind. I backwind skal man stå omme på den anden side af sejlet hvor man skubber sejlet mod vinden. At sidde ned prøvede jeg også og det er faktisk ikke så svært når der er lidt vind. Det var alt i alt en fantastisk dag at starte med men der var ikke så meget vind. Da vi skulle til og hjemad begyndte det at regne voldsomt. Den anden dag stod den på jævn regn hele dagen bortset fra til sidst. Vi skulle lave en hel masse aktiviteter den dag. Vi skulle starte med at løbe op på en bakke og hente bolde ned. Bagefter skulle vi ud og surfe hen til nogen kurve ude i vandet med flere bolde. Men der var for lidt vind så surfboardsene blev udskiftet med stand up paddling boards og kanoer. Det hold der samlede flest bolde samlede 73 bolde ind i deres kurv. Bag efter var der frokost pause. Efter det var der kajak polo, fri surf, standup paddling og ture på et surf board der var spændt bagefter en motorbåd. Det var sjovt så det opfordrer jeg kraftigt at klubben vil prøve og at alle andre støtter op om det. Så som i kan høre har det været en forrygende weekend med diplomer og minde pokaler til alle de unge deltagere.

Kommende aktiviteter Klubben har flere aktiviteter på programmet i den nærmeste tid. Den 15. september gentager vi forårets succes med en surftur for alle. Denne gang satser vi på Ejsing, et rigtig godt lavvandsområde med udfordringer for både nybegyndere og rutinerede surfere. Weekenden den 5. til 7. oktober har vi vores traditionsrige tur for de øvede surfere. Også her satser vi på Ejsing - sommerhuset er booket. 34


OBS

Klubstander Vi vil fortsat gerne opfordre alle bådejere til at anskaffe en klubstander og sætte den under bagbord saling. Hvis båden fører flere standere skal Neptuns stander være øverst. Ældre både kan føre standeren i toppen af masten. Den kan købes på havnekontoret, på restaurant Neptun.

• Reparationer i gelcoat/glasfiber, træ og stål • Polering, voks, bundbehandling • Vinterkonservering/vedligeholdelse • Installation af maritimt udstyr

Lillebælt Bådservice v. Leck Risby · 6000 Kolding Tlf. 75 53 58 80 · Mobil: 21 62 28 80

www.lillebaeltbaadservice.dk

• Henter trailer både til service/opbevaring • Værksted til både op til 36 fod • Opsyn efter aftale

35


rd ske

n?

Hv a

Sejlerskolens nye både bliver d flittigt brugt og er kærkomne afløsere for de gamle IF’ere. Værftet i Skive, der har leveret bådene, mangler endnu et par ting, inden de er helt klar til den endelige aflevering. Opgaven med vedligeholdelse af skolebådene er under planlægning, så standarden kan holdes eller forbedres. Elever og instruktører har taget godt imod bådene og de er i gang med de sidse forberedelser, inden den Praktiske delprøve til Duelighedsbeviset. Undervisningen til den Teoretiske delprøve til Duelighedsbeviset, starter midt i september på aftenskolen under AOF og foregår på Mølholm Skole og ledes af undertegnede.

Klubøen set fra den nye bro. Syd for broen.

36

er nu i f jor

de

sejlerskolen

Nyt fra Sejlerskolen


Klubøen set fra den nye bro. Nord for broen.

I marts måned er det så muligt at gå op til den teoretiske del af Duelighedsprøven. Umiddelbart herefter starter VHF kurset, som gi’r mulighed for at erhverve certifikatet til den digitaliserede VHF radio. Vi skal snart på natsejlads på Lillebælt, med det gode skib ”Aventura”. I år udvides sejladsen, så vi starter turen i dagslys. Ruten gennemsejles inden det bli’r mørkt,

så eleverne får et indtryk af farvandet inden lyset svinder. Her oplever de, hvordan navigationsmulighederne skifter, efterhånden som lysene fra fyr og bøjer, hjælper til med at markere ruten. Det bli’r en oplevelsesrig tur. De befarne elever boltrer sig om tirsdagen på fjorden i match28erne, og opnår store fremskridt i bådhåndtering. Nu venter der

37


Her bygges de nye klub faciliteter. Set fra syd.

nye udfordringer, når de selv skal lære at håndtere bådene. Snart må vi sige farvel til det gamle klubhus, der har været skueplads for mange skønne oplevelser.

Afriggerfesten i år, er den endegyldigt sidste af slagsen, og jeg opfordrer alle til at møde op, så huset kan få en værdig afslutning. (Se side 7.) Fortsat go vind: Med sejlerhilsen Svend Aage

OPRÅB fra havnekontoret! Lystbådehavnen modtager KUN spildolie, filtre og batterier. Tomme malerdåser, maler-rester og lignende SKAL du selv aflevere på Genbrugspladsen Vestre Engvej 70 ( alle dage åben til kl 18.00). Pensler, malertape klude og plastposer, fortsat i de grønne affaldscontainere til usorteret kabysaffald. Misligehold af ovenstående, vil medføre ekstra kontingent for brugerne fremover. Kun privat-personer kan aflevere miljøfarligt affald gratis på Genbrugspladsen. Firmaer ( incl Vejlelystbåde Havn ) skal betale!!! 38


Kolding Marinecenter & Havneshoppen

Kolding marinecenter er Jyllands største bådudstyrs­ forretning med et stort udvalg i udstyr og beklædning samt sko.

Du finder os på: Marina syd i Kolding samt Trinholmsgade 21 6000 Kolding. Tel. 7553 0200 www.Koldingmarine.dk

39


Bronze og figtherpris til vores egne sejlere fra Sejl og Studér

Sejl & Studer

ved ungdoms DM i matchrace Under Helly Hansen Vejle fjor weekend afholdte vi også i samarbejde med Match Racing Denmark ungdoms danmarksmesterskaber i matchrace og her fik skipper Philip Nielsen og gasterne Jeppe Johansen, Trine Winther og Simon Miller alle fra Sejlklubben Neptuns studenterafdeling ”Sejl og Studér” en flot 3. plads og vandt hermed bronze. Jannik Dalby også fra Sejl og Studér fik figtherprisen. Jannik er helt ny i sejlsport. Han startede med at sejle i maj måned i år og er kommet til træning hver gang siden starten. Under torsdagens træning 2 dage før stævnet fik Jannik bommen så kraftigt i hovedet, at han besvimede og var noget omtumlet bagefter. På trods af eftervirkningerne fra slaget stillede han alligevel op til start lørdag. I løbet af lørdagen fik han igen bommen i hovedet, men forsatte sejladserne. Denne figther indstilling gav Jannik figtherprisen og han modtog en taske fra Helly Hansen.

Fra venste: Simon Miller, Trine Winther, Philip Nielsen og Jeppe Johansen alle fra SNV Sejl og Studér. 40


Jannik Dalby får overrakt figtherprisen af Søren Laugesen MRD.

Til ungdoms DM deltog der 7 hold. Et tyrkisk hold, et svensk hold og 5 danske hold. Det tyrkiske hold vandt stævnet, men da de ikke kan vinde et DM blev det holdet fra Hellerup Sejlklub med Lucas Lier som skipper, der vandt DM guldet. Resultatet kom i hus efter en lang og varm weekend, hvor kun vinden eller manglen på samme drillede. Lørdag drillede vinden en del, men den blev dog hen over middag så stabil, at der kunne gennemføres en hel round robin. Baneledelsen var så forudseende at tage et kig på søndagens vejrudsigt og da den sagde endnu mindre vind søndag, valgte de at gennemføre en hel round robin lørdag. Sejladserne sluttede derfor først kl. 18.30. Efter at alle var kommet på land og der var blevet rigget af, var det en flok trætte og varme sejlere der kunne sætte sig til bords og nyde den velfortjente aftensmad. Søndag skulle der sejles finalesejladser. Ud fra lørdagens resultater valgte alle fina-

Det tyrkiske holde der vandt stævnet.

lehold båd og startside og blev herefter sendt på vandet klar til start. Der kom dog ingen vind, men en regnbyge blev det til og herefter varmt og fugtigt igen, men ingen vind og efter en del venten blev sejladserne skudt af. På grund af de manglende finalesejladser blev det lørdagens samlede stilling der afgjorde stævnet og Danmarksmesterskabet. Præmieoverrækkelsen blev delt i 2. Først for stævnet og herefter for Danmarksmesterskabet. Torm, Dansk Sejlunion, Helly Hansen og Pallby Marine havde sponseret præmier til alle vinderne. Dansk sejlunion og Torm havde også sponsoreret en gave til alle deltagere og hjælpere. Vi siger tak til alle hjælpere og til alle jer der stillede både og overnatningsmuligheder til rådighed. Tak til vores sponsorere Dansk Sejlunion, Torm, Helly Hansen, Palby Marine, Danepork, Syddansk Erhvervsskole og 3F. 41


Til deltagerne skal der også lyde en tak for jeres gode humør og måde at være på. Jeres positive indstilling gør, at vi har lyst til at være arrangør igen. Til alle medlemmer af SNV skal der lyde denne opfordring: Næste gang I møder nogen af de unge fra vores Sejl og Studér afdeling, så gik dem lige et skulderklap. Det fortjener de. Inden de valgte at stille op til ungdoms DM, vidste de, at de ville komme til at sejle mod hold der har livslang sejlererfaring og har langt bedre og mere professionelle sejler forhold end vi har. Alligevel havde

de modet til at stille op og de har virkelig knoklet på med træningen. Fra slutningen af juli og frem til weekenden har de trænet alle de dage, det har været muligt. De har trænet, de har haft det sjovt og de har haft et fælles projekt og at et af vores hold ender med en bronze gør kun historien endnu bedre. Så husk giv dem en hånd, et smil, et skulderklap. Det har de fortjent. Se stævneresultaterne på www.snv.dk

De danske mestre fra Hellerup Sejlklub.

42


Fænø Rundt d. 9. juni 2012 Af Rasmus Berntsen og Christian Anov Det startede helt fint til stævnet. Vi var i Middelfart i god tid, og vi fik hurtigt rigget vores båd. Efter skippermødet sejlede vi hurtigt ud for at tjekke at alt var som det skulle. Alle vores sejl stod fint og alt tegnede til at det ville blive en god sejlads, indtil 5-10 minutter før start. Vi hørte en knæk og vidste hurtigt at vores bomnedhal var knækket og så fik vi travlt. Vi fandt noget ekstra snor og nåede lige nødtørftigt at få fikset bomnedhalet og komme op til startlinjen da starten gik. Det blev ikke den bedste start, men vi fik hurtigt hentet de forreste joller på op krydset. Da vi kom op til kanten af Fænø, hvor Lillebælt møder Snævringen, kom vi ind i nogle ret store bølger. Dog forvoldte de høje bølger ikke problemer længe, da vi hurtigt skulle vende mod Fænøkalv. Her kunne vi hive spileren op, og så gik det rigtig stærkt!

hård vind, men her bag pynten var vinden helt væk. Vi begyndte at blive lidt nervøse for at den store føring, som vi havde fået opbygget, ville forsvinde, nu da vi havde ramt læ. Vi syntes nemlig at vores modstandere kom meget tæt på, men heldigvis var vores forspring for stort til at de kunne komme helt op og true os. Da vi kom forbi det store kabelskib ”Cable One”, som lå ude i vandet, vendte vinden tilbage, så vi igen kunne sætte vores spiler og få en god fart på indover målstregen med et godt forspring til forfølgerne. Vi var glade for at vi igen kunne stå øverst på skamlen og, se resultatet af den gode udvikling vi har haft, siden vi startede i SNV efter sommerferien sidste år.

Op ad hele siden mod Fænøkalv kunne vi have spileren oppe, og her trak vi et godt stykke fra feltet, da de fleste andre Feva’er valgte ikke at sætte deres spiler. Vi skulle gå indenom Fænøkalv, mens de større 29’ere og Hobie joller skulle gå udenom. Da vi kom rundt om pynten, der ligger nord på Fænø gik vi helt i stå. På op krydset og på halvinden havde der været en 43


Nye medlemmer Fornavn

Efternavn

Bynavn Afdeling

Ludwig Jens Jørgen Cartsen Lukas Gert Sebastian Mølholm Mette Juul Anna Maria

Sabroe Platz Gregersen Larsen Reese Søndergaard Kristiansen de Valk Olsen

Vejle Ø Jolle Billund Sejlerskole Vejle Kølbåd Vejle Kølbåd Billund Kølbåd Vejle Jolle Vejle Jolle Børkop Surf

Velkommen til de nye medlemmer I øjeblikket er vi 709 medlemmer i Sejlklubben Neptun Vejle. Husk at meddele adresseændringer, e-mails mv. til medlemskartoteket. Jeg mangler e-mail adresser på mange ”gamle” medlemmer, send venligst en e-mail med navn og adresse til kartotek@snv.dk

44

Indmeldelser og adresseændringer kan ske via SNV’s hjemmeside www.snv.dk eller på 75828471. Erik Bak SNV medlemskartotek Tlf. 7582 8471 e-mail: kartotek@snv.dk


Bådejermøde På Restaurant Estakaden den 3. oktober 2012 kl. 19 Dagsorden: • Orientering fra havnebestyrelsen, herunder stativer/vinteropbevaring/ tildeling af pladser i 2013 • Status på udvikling af lystbådehavnen herunder en orientering fra Vejle Kommune

Medlemskort Når man deltager i stævner mm. udenfor Vejle Fjord, har mange medlemmer brug for at dokumentere, at de er medlem af Sejlklubben Neptun Vejle. Hvis du har brug for et medlemskort, så kan du få et lamineret kort på ca. 9 x 6 cm. Kortet gælder for år 2011 og skal derfor løbende udskiftes. Du får et medlemskort ved at sende en mail til klubsek@snv. dk med navn og billede. Hvis resten af besætningen også skal have et medlemskort, så send navne og billeder af alle, og det bliver lavet på en gang. Husk at bestille medlemskort i god tid.

45


troldborg design

• Grafisk design • Grafisk web-design • Logo-design • Brochurer • Papirlinier • Annoncer • Tidsskrifter

DRØMMESEJLADS

• Bøger

Indiske Ocean • Middelhavet • Stillehavet • Caribien

• Løsblade

Komplette pakkerejser

• Foldere

Prisgaranti og rejsegarantifond

• Kurser

t e w Tlf. 86 34 00 03 www.seatravel.dk

46

Troldborg Design Ravningvej 48  | Ravning 7182 Bredsten 2083 6988 marlene@troldborg-design.dk www.troldborg-design.dk


SKIFT TIL NIELS OG FÅ RÅD - venlig, kompetent og mindst lige så lokal som Vejlefjordbroen. Samtidig har han holdet i Havneparken og Danmarks 5. største bank i ryggen.

Hjælp sejlklubben med at tjene penge!! Så når du har skifter til Niels, skifter du Sejlklubben indgået en samarbejds-/sponsoraftale med Spar Nord Bank som til en lokal oghvert storår. bank på samme genforhandles Aftalen er bygget op om et fast beløb og et variabelt beløb. Den tid. variable del giver Sejlklubben mulighed for yderligere indtægter via kundehenvisninger. Tag og klip nedendenståen talon ud og gå ned i Spar Nord Bank og tag et uforpligtende møde med banken omkring bankens produkter med Privatkundechef Niels Juul Hansen. Sejlklubben vil modtage kr. 500 ved hver uforpligtende henvenRing direkte til privatkundechef Niels Juul Hansen sig i et engagement. delse og 1000 kr., hvis et møde udmønter på 76 41 41 14 - og aftal et møde

På Sejlklubbens vegne Preben Werther Vi ses i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk

47


Sejlklubben Neptun Vejle, Bådekajen 10, 7100 Vejle

SKIFT TIL NIELS OG FÅ RÅD - venlig, kompetent og mindst lige så lokal som Vejlefjordbroen. Samtidig har han holdet i Havneparken og Danmarks 5. største bank i ryggen. Så når du skifter til Niels, skifter du til en lokal og stor bank på samme tid.

Ring direkte til privatkundechef Niels Juul Hansen på 76 41 41 14 - og aftal et møde

Vi ses i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk

SNV Klubblad nr. 3 2012  

Sejlklubben Neptun Klubblad nr. 3 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you