Page 1

Indhold: Referat fra ekstraordinær generalforsamling . . . 7 Nyt fra Havneudvalget . . . . . . . . . . .

9

Ungdoms-­ afdelingen . . . . . . . . . 26 Windsurferafdelingen . . . . . . . . . 32 Sejlerskolen . . . . . . . . 36 Sejl&studér . . . . . . . . 40 Nye medlemmer . . . . 44

30. årgang Med både høreværn og redningsvest til standerhejsning og båddåb d. 28. april

2/12 J

U

N

I

1


2


Alle henvendelser angående medlemskartotek/adresseændringer rettes til: Erik Bak, SNV, Bådekajen 10, 7100 Vejle, tlf. 75828471, e-mail: neptun.kartotek@sport.dk Medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Vejle, Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund.

Aktivitets- og Turudvalg: Kurt Gade tur@snvdk

Bestyrelse: Formand: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Næstformand: Jan Ipsen, Valmuevej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 20 60 Kasserer: Vita Nielsen, Louisevej 1, 7120 Vejle øst, tlf. 75 81 48 66 Klubsekretær: Jan Jacobsen, Jenlevej 59, 7100 Vejle, Tlf: 75 86 37 12 Bestyrelsesmedlem: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Havnesekretær: Søren Petersen, tlf. 30 30 80 34 sorenerikpetersen@yahoo.dk Bestyrelsesmedlem: Finn Lodahl, Toftevangen 22, Bredballe, 7120 Vejle Øst, tlf. 22 63 82 22 Bestyrelsesmedlem: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88

Studenter afdeling: Anita Jonsson, sejlogstuder@snv.dk Suppleanter: Søren Larsen, Boesvangen 4, 7120 Vejle øst, tlf. 75 81 52 96

Pælemester: Kim Kragh, Fennikelvej, Middelfart Pælemesterens kontortid: Hverdage kl. 12.00-13.00 samt torsdage kl. 15.00- 17.00, tlf. 75 82 59 42/mobil 20 28 39 90 Havne assistent: Karsten Pedersen tlf. 26 24 66 87 Havnekasserer: tlf. 75 82 59 42, torsdag kl. 15.00-17.00 Udvalgsformænd: Sejlerskolechef: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Kapsejladsudvalget: Claus Hovgaard, tlf. 51 51 70 99, claus.hovgaard@gmail.com Vejle Fjord weekend: Jolleafdelingen: Anders Johansen, tlf. 25346710 Neptuns Windsurfer afdeling: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88

Målere: Per L. Christiansen, Bakkekammen 21, 7120 Vejle Øst, tlf. 75 81 57 83, Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 samt Henning Pedersen, Skovvej 27, 7182 Bredsten, tlf. 75 88 12 94 Neptuns Restauration, Klubhuset, Bådkajen, 7100 Vejle, tlf. 75 72 37 79, åbner hver dag kl. 10.30. Bestyrer: Birthe Aastrup www.restaurant-neptun.dk

Neptuns redaktion: Ansvarshavende redaktør: Marlene Jørgensen, Ravningvej 48, 7182 Bredsten, tlf. 20 83 69 88 Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 Annoncer: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Moms reg.nr.: 869171-1 92 B Oplag: 950 eksemplarer. Layout & dtp: Troldborg Design Tryk: Digitalhuset

Neptun udkommer 4 gange årligt - marts, juni, september/oktober og december. Indlæg til næste nummer skal være redak­­­tio­­nen i hænde senest den 20. august 2012. 3


www.vejlehavn.dk Pælemesteren træffes hverdage kl.12-13 samt torsdag kl. 15-17 på tlf. 75 82 59 42 - mobil 20 28 39 90

S A D O L I N FA R V E L A N D

HEMPEL FORHANDLER I VEJLE OG FREDERICIA KOM IND OG SE DET STORE UDVALG!

- Vi giver dig professionel råd og vejledning om hvordan du opnår det bedste resultat med de nyeste bådplejeprodukter fra Hempel.

NY DEN LILLE SØSTÆRKE

Vi giver

20% rabat til alle medlemmer af Sejlklubben Neptun

Codanhus, Foldegade 27, 7100 Vejle, tlf. 75 83 01 34 Vejlevej 29, 7000 Fredericia, tlf. 75 92 76 11

4


Allerførst vil jeg, på vegne af bestyrelsen og havneudvalget sige tak jeres fleksibilitet og rummelighed i relation til bøvlet, som den nye lystbådehavn afstedkommer. Isætningen af både har i år været en særlig udfordring, i og med, at uddybningen har været forsinket. Men med hurtige beslutninger fra bygherrens side omkring udlægning af flydebroer og ekstra ressourcer til uddybning – er det lykkedes at reetablere den ”gamle” lystbådehavn midlertidigt og dermed undgå pladsmangel – og ikke mindst, sætte fart i uddybningen. Servicehavnen er allerede gravet ud og hele området ud mod den østlige estakade vi være udgravet inden sommerferien. Jeg vil gerne, i den sammenhæng, takke alle involverede for det gode samarbejde indbyrdes mellem klubberne og i relation til Vejle Kommune.

Lederen

Sommeren 2012

På trods af bøvlet og det kolde vejr har sejlsæsonen allerede fået en fin start. Vore sejlere er i fuld gang med at markere sig rundt om i de nationale og internationale stævner. Flere mandskaber var tilmeldt Fyn Cup, der dog blev aflyst grundet høj vind og i egne rækker, indenfjords, har der været afholdt standerhejsning, Oxbridge for uddannelsesinstitutionerne i Vejle med deltagelse af 12 hold og der er afholdt Spring Cup i matchrace. Jolleafdelingen på Tisbæk Strand har med deltagelse af 78 sejlere gennemført det årlige forårsstævne. Mange tursejlere har været på Pinsetur og den 16. og 17. juni inviterer sejlklubben til sejlerdag og Blå Bånd – det er bare stort og jeg er taknemmelig og stolt over det store engagement der udvises. For sejlklubben er 2012 er et prøveår på mange områder. Alle udvalg vil i løbet af året udfordre eksisterende aktiviteter, med henblik på at finde nye interessante aktiviteter. Omdrejningspunktet vil være vores vision om ” at det skal være ”in” at være sejler i sejlklubben Neptun” og Dansk Sejlunions projekt ”Få vind i sejlene” Vi har modtaget en del inspirations- og arbejdsmateriale fra Dansk Sejlunion, som er på vej rundt i udvalgene. Det bliver spændende at følge og jeg er ikke bange for fremtiden. 5


Der har været givet udtryk for at vi i sejlklubben har et identitetsproblem grundet de mange forskellige navne, der anvendes i forbindelse med tilmeldinger. For en god ordens skyld vil jeg lige nævne, at klubbens navn er Sejlklubben Neptun, Vejle. Der er rigtig mange ting vi kan være stolte af i vores klub og jeg kunne godt tænke mig, at det kom til udtryk ved at alle medlemmer fører vores klubstander under salingen. Jeg konstaterer, når jeg går en tur på broerne, at der fortsat er mange både som ikke fører klubstander – og det er helt klart en fejl! Jeg vil gerne appellere til, at

alle medlemmer fører sejlklubbens stander under salingen og skulle du mangler en, kan den anskaffes ved at henvende sig på Rest. Neptun, hos pælemesteren eller hos klubsekretæren ligesom du kan afhente en DS stander i klubhuset.

Vi mister 100% af de skud vi ikke skyder! Michael Jordan Må jeg ønske alle en fantastisk sommer! De bedste sejlerhilsner Preben Werther - Formand

Vejle Marineservice D y r s k u e v e j 1 9 . T l f. 7 5 8 3 5 4 9 0

Vejles specialværksted for påh. motorer Reparation af alle mærker joller & trollingbåde

6

Alt i udstyr til sejlbåde Mercury


Referat

Ekstraordinær generalforsamling 28. April 2012 1. Valg af dirigent

Jørgen Holm Nyland blev valgt som dirigent og takkede for valget. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt efter vedtægterne. 2. Afstemning bestyrelsens forslag til

ændring af vedtægter Forslag til ændring af vedtægter har været drøftet på den ordinære generalforsamling i marts og synlig på klubbens hjemmeside. Forslag blev uddelt på ekstraordinær generalforsamling og blev sat til afstemning. Forslag til ændring af

vedtægter blev enstemmigt vedtaget da ingen stemte imod. 3. Orientering om ny lystbådehavn ved

næstformand Jan Ipsen Havnen er ikke så langt fremme med den nye lystbådehavn, som det var planlagt. Det er Vejle Kommune som er bygherre for lystbådehavnen, og man er bagud i forhold til tidplanen. Sejlklubben fik på et tidspunkt at vide, at det nok ikke var muligt at få alle både i vandet inden sommerferien. Herfra var svaret, at det kunne man godt glemme alt om.

7


Der har været en række møder for at afklare situationen, og efter Jan Ipsen har haft en samtale med kommunaldirektør Niels Aagesen er der fundet en midlertidig løsning. Vejle Kommune har fået indkaldt ekstra mandskab fra den udførende entreprenør, så vi nu kan tage en af betonbroerne og lægge den ud som midlertidig hovedbro. Havnen er i dette området ikke færdigudgravet, og de bliver udført til næste vinter. Gravearbejdet fortsætter hen over sommeren i de områder, hvor de store både skal være. Vi håber hele havnen er færdig den 1. april 2013. Når man skal have sin båd i vandet, så er det suverænt pælemester Kim som bestemmer, hvor man skal ligge. Både som stikker dybt skal ligge på de pladser med stor vanddybde. I den nye lystbådehavn er der nogle 8 meter broer med orange pontoner. Disse er ikke beklædt med træ, så både kan skrabe på metal. Kim går i gang med at montere træ på disse broer. Der arbejdes desuden på en løsning, hvor man kan opgradere disse mindre broer, så det er muligt at gå på dem. Denne opgradering består af ekstra pontoner så broen ikke synker og beklædning oven på ponton. Denne opgradering skal man selv betale for – eventuelt sammen med nabobåden. Spørgsmål: Kan man sætte en trappe eller andet så man kan komme op i bådene? Nej men vi arbejder på at købe ens trapper, så vi ikke får mange forskellige. Det bliver en 2-3 trins trappe, og der vil komme noget på hjemmesiden. 8

Spørgsmål: Hvornår kommer der vand og strøm på broerne? Der kommer også noget på de midlertidige pladser, så vi kan bruge det sommeren over. Det er færdigt om ca. 14 dage på de midlertidige pladser. Tidspunkt er ukendt på de nye permanente broer. Spørgsmål: De har gravet langsomt, så er det realistisk de kan nå det? Vi tror den skitserede tidsplan kan holde. Formand Preben Werther sluttede den ekstraordinære generalforsamling med en tak til dirigenten.


Nyt fra havneudvalget:

Vinterafgift Vinterafgiften for den kommende vinter 2012 – 2013 forhøjes med 800,- kr. som dækker 2 kranløft, nemlig optagelse af båd efteråret 2012 og søsætning foråret 2013. Får du ikke brug for nævnte kranløft tilbageføres beløbet efter 1. maj 2013 eller tidligere, hvis båden ikke længere er på Vejle lystbådehavns område, mod udfyldelse af blanket på havnekontoret.

8 meter Y-bomme Der har været en massiv kritik af 8 meter Y-bommene kommunen har leveret til den nye lystbådehavn. Kim og Carsten har udtænkt en løsning, der er indkøbt træ mv. til. Løsningen er at beklæde siderne af de galvaniserede jernprofiler og belægge trekanten tættest på flydebroen med træ. Arbejdet bliver udført af Kim og Carsten i

samarbejde med en flok friske medlemmer med flair for træarbejde. Tak til ’Havnens friske fyre’.

Slæbestedet ved Baadekajen er lukket Området er inddraget i byggefelt. Medlemmer af Vejle Motorbådklub og Sejlklubben Neptun vil kunne få både sat i vandet / taget op af vandet med kran ved henvendelse til pælemester Kim Kragh, telefon 20 28 39 90 til en rabatpris på kr. 150. Rabatprisen gælder indtil nyt slæbested ved ’Ved svajebassinet’ er klar til brug ultimo 2012 / primo 2013. Havneudvalget

Uddybningsfartøjerne ved den nye servicehavn


etableringen af ny lystbådehavn:

Status Vejle Lystbådehavn Hvad er der gang i? – • Fortsatte broarbejder – hovedadgangsbro og østestakade • Installationer under hovedbro og i de udlagte dele af flydebroer J1+ 2+3 +4, • Fortsatte uddybningsarbejder. • Udlægning af midlertidige broer i den gamle havn – med begrænset vanddybde minimum ca. 1,8-2 meter, under d.v. og etablering af midlertidige vand og strøm installationer.

Holder tidsplanen? Der er lagt midlertidige broer ud i en del af den gamle lystbådehavn til erstatning for de lovede, ikke leverede brometre på bro 1, 2, 3 og 4 – hvilket medfører at uddybning af denne først kan færdiggøres efter sejlsessionen 2012. Øvrige tidsplaner følges.

Hvad kommer til at ske det næste kvartal? • Arbejdet med hovedadgangsbroen fortsætter med montage af træpalisade, hammer, strøm, vand og lys • Området ved servicekajen gøres færdigt og vejen hæves op i færdig højde. Der

10

• •

laves ramper mod øst, vest og ind på den kommende vinterplads. Der laves midlertidig omkørsel forbi arbejdsområdet. Svingkranen sættes i produktion. Uddybning af den østligste del af den nye lystbådehavn og ved servicekajen påbegyndes nu af anden uddybningsentreprenør og forventes afsluttet så flydebroerne J 5+6+7 kan udlægges inden vinter. Vejle havn – fortsætter med uddybningen af den gamle lystbådehavn øst for de nu midlertidige udlagte broer. Entreprenør til arbejdet med etableringen af klubøen, vælges i slutningen af maj 2012 og arbejdet med etableringen af underdelen og dækket til de nye klubhusbyggeri vil snarest herefter starte. Opstart af klubø etableringen betyder at nuværende slæbested ikke kan benyttes – da arealet omkring slæbestedet inddrages til arbejdsareal for klubhusentreprenørerne. Klubøebygningerne arbejdes der fortsat med at få de sidste detaljer og finansieringen på plads.


Fyn Cup - starten udsat

11


Pressemeddelelse Middelfart d. 10. maj 2012

Så er det ombord, kvinder! Det kommer ikke til at foregå i stiletter, men torsdag d. 30. august 2012 kan danske power-kvinder med interesse for arbejdsliv og personlig udvikling opleve noget helt unikt: Matchrace i rigtige matchracebåde! Arrangementet, der hedder Woman 2012, varer en formiddag eller en eftermiddag og sætter fokus på kommunikation, samarbejde og ledelse. - Vores arrangement sidste år var en kæmpe succes, og vi har derfor ikke været et sekund i tvivl om, at vi skulle holde arrangementet igen, og at det fremover vil være en årligt tilbagevendende begivenhed, fortæller Charlotte Pedersen, der er Sales Manager hos Match Racing Denmark i Middelfart. - Det er fra tid til anden nødvendigt, at vi trækker os selv ud af de sædvanlige sammenhænge, vi indgår i, for at lære noget nyt om os selv og for at få nye perspektiver på livet, forklarer Charlotte. - Vi har derfor igen i år sammensat et program, der vil udfordre danske kvinder og tillade dem at overskride deres grænser på en positiv måde og stadig i trygge rammer. Så når formiddagen eller eftermiddagen er omme, vil vores deltagere føle sig fulde af energi, glæde og inspiration. Helt vildt, endda! Det 12

kan de tage med sig hjem i hjernen og hjertet til nærmere granskning!

Kun for kvinder - Vi lever af at afholde matchrace events for virksomheder, og mange kvinder, vi har mødt på vores vej, har luftet tanken om et særskilt kvindearrangement. Ikke fordi det ikke er sjovt at ”lege med drengene”, men fordi der tit går testosteron i den, når der er mange mænd til stede. Derfor valgte vi allerede sidste år at lave et kvindearrangement for at skabe et lille frirum og en helt speciel atmosfære, forklarer Charlotte. – Og succesen gentager vi i år! - Det er vores erfaring, at dagens output er uvurderligt set i forhold til deltagernes personlige udvikling. Du lærer simpelt hen så meget om dig selv, om samarbejde og kommunikation. Selvom det er vildt, så foregår det i trygge rammer, uden søsyge, forsikrer hun.

Matchrace - og pep-talk-foredraget ”Hvem vil du være i dag?” - For at booste deltagernes output af dagen har vi fundet et par rigtig spændende kvinder, der holder foredrag. Både formiddagsog eftermiddagsholdet får fornøjelsen af et rigtigt powerforedrag, fortæller Charlotte. - De 2 kvinder Marianne Johnsen og Mette Haulund, som begge er kendte fra medierne, vil med deres koncept ”Hvem vil du


være i dag?” koble dagens sejlads sammen med personlig udvikling og derved skabe fokus på, at det er ens eget ansvar at skabe det liv, man drømmer om.

Om Match Racing Denmark Med 17 matchracebåde og mere end 5.000 sejlende gæster årligt er Match Racing Denmark i dag Danmarks førende og største matchracecenter. Centret er etableret i et tæt samarbejde mellem sejlklubberne i Horsens, Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding for at styrke dansk sejlsport. Match Racing Denmark blev etableret i 1996 og har gennemført flere hundrede events og stævner.

Kontakt: Charlotte Pedersen på +45 2443 9242 eller cp@m-r-d.dk Læs om Match Racing Denmark på www.m-r-d.dk og om Woman på http://www.m-r-d.dk/index.php/kunforkvinder

Det bliver uden stiletter, når Match Racing Denmark, Middelfart, der til daglig afholder teambuilding-sejlads i professionelle matchrace-både for medarbejdere i nordeuropæiske virksomheder, igen i år afholder arrangementet ”Woman 2012” – en matchrace-event kun for kvinder! Marianne Johnsen og Mette Haulund (billedet) giver kvinderne et powerforedrag under frokosten. 13


Photo: Š Ian Roman/Volvo Ocean Race

CONFIDENT WHEN IT MATTERS Helly Hansen: The choice of ocean racing professionals for staying dry, warm and protected in extreme conditions.

Helly Hansen: The Official Clothing Partner of Team Sanya in the Volvo Ocean Race 2011-2012

14

.


Støt annoncørerne - de støtter os

Velkommen i vort

Varehus

Dandyvej 9, 7100 Vejle Åbent: Mandag – fredag: 9:00 – 20:00 • Lørdag: 8:00 – 17:00 • Søndag: 9:00 – 17:00 NAUTIC annoncer 137 x 63 mm.indd 10

29-03-2012 09:18:33

15


Pressemeddelelse Middelfart d. 19. april 2012

Kommer Nations Cup/ VM i Matchrace 2013 til Middelfart? Det spørgsmål får vi svar på inden for den nærmeste fremtid. Indtil videre kan middelfartere og sejlerinteresserede lune sig ved, at Match Racing Denmark i Middelfart har indsendt ansøgning til den internationale sejlunion om at afholde netop dette VM i matchrace, også kaldet Nations Cup. - Vi har indsendt ansøgning til ISAF, den internationale sejlunion, om at blive udvalgt til at afholde VM i matchrace, Nations Cup 2013. Vi forventer en afklaring inden for den nærmeste fremtid, og vi er simpelthen så spændte! Sidste gang det blev afholdt, foregik det i USA, fortæller Jens Henrik Lund, der er CEO hos Match Racing Denmark i Middelfart. – Der er i sejlerkredse rigtig megen prestige i at få lov til at afholde sådan et mesterskab, og da vi er konkurrence-mennesker til fingerspidserne er det klart, at vi rigtig gerne vil ende med at være dem, der afholder arrangementet, slår han fast. - Det er vigtigt for os at tiltrække verdensmesterskabet for at styrke dansk sejlsport og sætte fokus på vores sportsgren. - Vi har stor erfaring i at afholde stævner; dels lever vi af at sejle med og teambuilde erhvervslivet, og dels afholder vi hvert år en række nationale og internationale stævner. 16

Hver eneste gang vi afholder et stævne, får vi mere træning i det. Fx afholdte vi matchrace EM i 2009. Vi føler os derfor rigtig godt rustede til afholdelsen af Nations Cup i 2013, uddyber Jens Henrik Lund. - Vi anser det for et scoop for sporten, for Match Racing Denmark såvel som for Middelfart, Trekantsområdet og Fyn, ja, hele Danmark, hvis det lykkes os at få Nations Cup hertil i 2013. Det vil placere os på verdenskortet både inden for sejlsport og som rejsemål, konkluderer Jens Henrik Lund. I 2013 kan Dansk Sejlunion i øvrigt fejre 100 års fødselsdag. Matchrace er den nemmest forståelige form for kapsejlads. To både (hold) dyster mod hinanden i en tæt duel. Første båd over målstregen vinder og får 1 point, mens taberen får 0 point. Der sejles efter et Cupsystem, således at alle hold møder hinanden. I Nation Cup deltager 16 damehold og 16 herrehold. Med 17 matchracebåde og mere end 5.000 sejlende gæster årligt er Match Racing Denmark i dag Danmarks førende og største matchracecenter. Centret er etableret i et tæt samarbejde mellem sejlklubberne i Horsens, Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding for at styrke dansk sejlsport. Match Racing Denmark blev etableret i 1996 og har gennemført flere hundrede events og stævner.


Kontakt: Stævneansvarlig hos Match Racing Denmark Søren Laugesen på mobil +45 24 43 35 45 eller mail sl@m-r-d.dk.

Match Racing Denmark i Middelfart, der til daglig afholder teambuilding-sejlads i professionelle matchrace-både for medarbejdere i nordeuropæiske virksomheder, har indgivet ansøgning til den internationale sejlunion ISAF om at afholde Nations Cup/ VM i matchrace 2013. Nu ventes der med spænding på afgørelsen!

Læs mere om Nations Cup 2013 på ISAF’s hjemmeside http://www.sailing.org/nations-cup.php. Læs om Match Racing Denmark på www.m-r-d.dk.

Få rabat på medlemskab i Lido Fitness se mere på snv.dk

17


Standerhejsning og b책dd책b 28. april 2012

18


Køkken med stolte traditioner • Frisk fisk hver dag Udeservering på dejlig terrassse • Nyd udsigten

Bådkajen 10-12 . 7100 Vejle . Tlf. 7572 3779 . Fax 7572 7679 . www.restaurant-neptun.dk

Takster for DH-måling Under 40 fod

Over 41 fod

Sejlmåling pr. sejl

40,00 kr.

50,00 kr.

Islåning af knap, inkl. knap

80,00 kr.

80,00 kr.

Flydemål inkl. Rig

120,00 kr.

140,00 kr.

Komplet skrogmåling

250,00 kr.

300,00 kr.

Vejning

efter aftale

efter aftale

Hilsen klubmålerne Henning, Poul og Per


SNV’s årskalender 2012

21


juni

Sejlerdag. Aktivitets- og Turudvalget / Jolleafdelingen

Lørdag d. 23.

Sankt Hans Aften. Klubhuset i Tirsbæk. Jolleafdelingen / bestyrelsen

Tirsdag d. 7.

Kapsejlads tirsdag 1. gang efter ferien. Klubhuset. Kapsejladsudvalget

Torsdag d. 9.

Kapsejlads torsdag 1. gang efter ferien. Klubhuset. Kapsejladsudvalget

Lørdag-søndag d. 18.-19.

Vejle Fjord Weekend. Klubhuset. Kapsejladsudvalget

Lørdag-søndag d. 22.-23.

Sensommertur. Klubhuset. Aktivitets- og Turudvalget

Søndag d. 7

Blå Bånd. Klubhuset. Kapsejladsudvalget

Lørdag d. 27.

Standernedhaling kl. 14.00. Klubhuset. Bestyrelsen

Lørdag d. 27.

Afriggerfest. Spisning kl. 19.00. Klubhuset. Bestyrelsen

okt

sep

Lørdag d. 16.

august

Neptun årskalender 2012

Vedrørende fællesspisning – pris 85 kr. Husk tilmelding dagen før arrangementet.

Se opdaterede tid og sted på snv.dk 22

Hvis du har noget, du ønsker bragt i kalenderen her i bladet er du velkommen til at sende en mail til blad@snv.dk med dato og info om begivenheden. Vi vil gerne lave en kalender for hele året, så det gør ikke noget, hvis dit arrangement er lidt ude i fremtiden. Mange hilsner Marlene Jørgensen Redaktør


»Neptun klippekort« Klubben har tidligere lavet en aftale med Restaurant Neptun omkring et klippekort, således at sejlerne kan købe forfriskninger til en farvorabel pris.

Klippekortet koster kr.

250,-

og der er 12 klip (kuponer) på kortet. For et klip (en kupon) kan man få enten en lille fad eller en vand eller en snitte. Det er tanken at kortet anvendes i forbindelse med klub- eller sejler­aktiviteter. Brug muligheden der er penge at spare.

23


Nu har du mulighed for at tjene penge til din sejlklub Sejlklubben Neptun har anpart i Match Racing Denmark, og vi er i fællesskab interesseret i at vise virksomheder i Vejle de muligheder og den læring, der er i at sejle i de kapsejlads vores matchrace 28’ere. Ved at formidle kontakten til en virksomhed og

sælge et arrangement, kan nedenstående indtægter tilfalde sejlklubben. Den, der sælger arrangementet, bestemmer hvilken afdeling i sejlklubben, der skal have gavn af provisionen. Beløbet kan ikke tilfalde en enkelt person.

Eksempel

4 timers arrangement

6 timers arrangement

8 timers arrangement

Provisionssats og pris

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

2 både/max. 10 personer

1.959

3.918

19.588

2.788

5.576

27.878

3.371

6.742

33.712

3 både/max. 15 personer

2.540

5.080

25.399

3.647

7.294

36.469

4.456

8.912

44.558

6 både/max. 36 personer

4.288

8.577

42.884

6.095

12.189

60.945

7.500

15.000

75.002

Der er to måder at sælge på. Et rent henvisningssalg hvor MRD bliver kontaktet af en kunde der ønsker at købe et event på opfordring af en sejler fra Neptun, eller hvor MRD modtager en færdig ordre på et MRD event. Der gives provision af nettosalgsbeløbet. Salgsmateriale med ordrebekræftelse kan rekvireres hos Charlotte Pedersen tlf.: 24 43 92 42 cp@m-r-d.dk Ideen er, at du/sejlklubben står for salget eller hjælper med til at sælge MRD arrangementer og modtager provision herfor. Se ovenstående tabel for en forklaring af provisionen. Match Racing Denmark står selvfølgelig for afviklingen af arrangementet samt aflønning af instruktører.

Praktisk information; For at hjælpe med og ensrette måden at sælge arrangementer på, skal PowerPoint præsentationen (salgsmaterialet) fra Match Racing Denmark benyttes i salgsarbejdet. Match Racing Denmark sørger for sejlertøj, redningsveste, handsker og brillesnore.

Hvis der af en eller anden grund gives afslag i prisen, skal Match Racing Denmark godkende dette Alle anpartsklubber kan sælge 6 til 36 personers MRD arrangementer og få provision af disse. Sælges der arrangementer med flere end 10 personer kan de kun afvikles i Vejle eller Middelfart. Er der flere end 15 personer kan arrangementerne kun afvikles i Middelfart, da vi ikke kan tilbyde at flytte både rundt. MRD flytter ikke både rundt for et arrangements skyld. Sejlklubben Neptun stiller en gummibåd og klubhus til rådighed. Nærværende aftale er gældende for 2010, men kan forlænges på samme eller ændrede vilkår. Vi glæder os til et godt samarbejde, og forhåbentlig endnu flere mennesker på vandet. For yderligere info kontakt da Preben Werther +45 40 73 03 71 prebenwerther@mac.com , eller Charlotte Pedersen tlf.: 24 43 92 42 cp@m-r-d.dk eller Søren Tønder tlf.: 40 14 39 48 st@m-r-d.dk


Vigtige e-mail adresser:

Formand Preben Werther Næstformand Jan Ipsen Kasserer Vita Nielsen Klubsekretær Jan Jacobsen Havnesekretær Søren Petersen Medlemskartotek Erik Bak Aktivitet- og turudvalget Kurt Gade Kapsejlads udvalget Claus Hovgaard Jolleafdelingen Anders Johansen Windsurferafdelingen Thomas Ahlfeldt Sejlerskolechef Svend Aage Olesen Sejl&Studer Anita Jonsson Målere Per L. Christiansen Webmaster Gert Kjær Sørensen Bladredaktionen Marlene Jørgensen

formand@snv.dk naestformand@snv.dk kasserer@snv.dk klubsek@snv.dk havnesek@snv.dk kartotek@snv.dk tur@snvdk kap@snv.dk jolle@snv.dk windsurfer@snv.dk skole@snv.dk sejlogstuder@snv.dk maal@snv.dk webmaster@snv.dk blad@snv.dk

Sejlklubben Neptun’s hjemmeside www.snv.dk

Bådtransport Med vores alsidige vognpark

og erfarne medarbejdere kan vi

Knud Gade A/S

håndtere både i alle størrelser.

Vi har 60 års erfaring inden for alt fra levering af sand & grus,

7582 0355

hejs af diverse byggematerialer til flytning af store maskiner og

Ingen opgaver er for små eller store.

pavilloner.

Knud Gade A/S · Englandsvej 3 . 7100 Vejle . Tlf.: 7582 0355 . Fax.: 7572 0770 . Email: Knudgade@transport.dk

www.knudgade.dk

25


Ungdomsafd.

Jollestævne d. 5. maj

26

Den 5.maj 2012 holdt SNV i Tirsbæk Neptun-cup Vi var 26 C-optimist, i B-optimist var de ikke så mange, der var de kun 12 og i A-optimist var de 20. Zoom8 var der 10 og i Feva var der 5 tilmeldte men desværre kun 2 der kom til start. Jeg var ikke så heldig at komme til start da min makker frøs og ville ind. Nunno, Louise, Rasmus og Christian var dem der gennemførte sejladsen. De var også de eneste der fik en 1. og 2. plads fra klubben. Et stort tillykke til dem. Vejret var godt, det blæste meget. Der blev uddelt mange fede præmier. Hilsen Katja


Kalender for SNV jolleafdeling 2012 OBS:

MØDETID mandage og onsdage (hvis ikke andet er anført) er kl. 17.30

16.-17/6

Familiedag + sejlerdag med snv

Tirsbæk

Alle jollesejlere + forældre + søskende.

Ons. 27/6

Sidste træning Inden ferien

Tirsbæk

Alle sejlere

Uge 27

Sommer-Sejlads

Tirsbæk

Alle joller Åben tilmelding

Ons. 15/8

1. Træning efter ferien Intro-dag

Tirsbæk

Alle sejlere Nye sejlere + forældre

Lør. 22/9

Neptunstævne + Fællesspisning

Tirsbæk

Alle joller

Søn. 23/9

Match race for alle

Tirsbæk

Match 28 Forældre, søskende og andre interesserede

Man. 8/10

Årets sidste træningsaften

Tirsbæk

Alle sejlere

Ons. 10/10

Afrigning Stander nedhal

Tirsbæk

Alle sejlere og forældre

Check selv for udenbys stævner på følgende hjemmesider: http://www.ocd.dk/ (Optimister) http://www.zoom8.dk/ http://www.europeclass.dk/ http://www.fevaclass.dk/ http://www.sejlsport.dk/ (Dansk Sejlunion)

• Reparationer i gelcoat/glasfiber, træ og stål • Polering, voks, bundbehandling • Vinterkonservering/vedligeholdelse • Installation af maritimt udstyr

Lillebælt Bådservice v. Leck Risby · 6000 Kolding Tlf. 75 53 58 80 · Mobil: 21 62 28 80

www.lillebaeltbaadservice.dk

• Henter trailer både til service/opbevaring • Værksted til både op til 36 fod • Opsyn efter aftale

27


Vandtræningen og stævnerne er endelig startet beretning af Carsten Faubel 2012 er min første hele sæson i Laser klassen. Jeg startede i jollen efter sommerferie sidste år og mine trænere anbefalede at jeg skulle fokusere på at tage på i vægt og muskelmasse. Så hele vinteren gik med vægttræning og det har da også hjulpet på vægten. Alligevel var det dejligt at komme ud i jollen igen, hvor nogle kammerater og tog til en træningslejr i Cadiz/Spanien med efterfølgende stævne (Andalusiske mesterskaber). Vi var indkvarteret ved spanske sejlere og den spanske laser ungdomstræner coachede os både i træningen og til stævnet.

Man kunne godt mærke at vi danskere var lidt ”rustne” sammenlignet med spaniolerne som har kunnet træne hele vinteren igennem. Der var fantastisk vej med let vind i hele perioden – so helt perfekt for mig at starte. Det endte med en midterplacering i stævnet, som jeg var godt tilfreds med. Efter 8 sejladsdage i den varme Sydspanien kom vi hjem i slutningen af februar til is og frost. I ugen efter var der Icecup i Kaløvig og midt i marts Dansk Sejlunionen tune-up samme sted, hvor jeg kunne fokusere på

Torbole: Bundproppen blev fjernet lige inden jeg kom på vand, så vi måtte tager båden op på ribben for at få den tømt 28


nogle tekniske færdigheder godt hjulpet af landstrænerne. Laser Radial feltet i Danmark består p.t. af ca. 20 sejlere, men er voksende. Gruppen kan deles i 3, hvoraf landsholdspigerne er klart de bedste. Det er blandt landsholdspigerne, deltageren til de olympiske lege blev fundet. I 2012 er det Anne Marie Rindom fra Horsens, der bærer de danske farver i London. Derefter kommer en gruppe på 6-7 sejlere, som har været god i juniorklasserne også og som kæmper op placeringer til de internationale mesterskaber i ungdomsrækkerne (U19). Til sidst er der omkring 10 sejlere der er helt nye i klassen og har mindre erfaring fra juniorklasserne. Den forholdsvis lille tilslutning i Danmark betyder at Laser sejlerne ofte søger stævner i udlandet. Midt i marts to vi på en 2½ ugers tur til Italien og Schweiz. Vi havde lavet en fællestur med Martin Aamann fra Egå, og min far var med hele vejen rundt. Vi var dernede sammen med 4 andre Laser Radial sejlere, der også havde lavet en fællestur med en forældre samt nogle Laser standard sejlere fra Danmark der selv havde organiseret deres tur og var ”selvkørende”. Der var 3 fire dags stævner på programmet. Vi startede med Europacup i Torbole hvor mere end 190 Laser Radial sejlere stillede op. I alt var der mere end 650 Laser sejlere på vandet, som gjorde dette stævne til verdens største laser stævne hidtil.

Torbole: Super sejlbetingelser i et kæmpestort felt

Der var da også godt tryk på både på land og til vands. Man skal lige vænne sig til virkelig lange startlinjer hvor der ligger op til 80 både af 5 meter. Vi boede sammen med tre Laser Standard sejlere i en stor lejlighed midt i Torbole. Alt i alt et rigtig godt stævne med både lidt vind og middel vind og midterplacering som resultat. Derefter var der lige 2 stævnefrie dage, hvor vi lavede lidt lektier og trænede en eftermiddag, hvorefter vi pakkede det hele og kørte til Lugano i Schweiz en tur på ca. 220 km. Lugano er også med i Europacup serien, men der var kun ca. 50 Laser Radial sejlere til start og kun ca. 20 Laser Standard sejlere. Min far havde fundet en lille lejlighed i Italien lige på den anden side af grænsen kun ca. 6 km fra havnen. Mod alle forudsigelser var der rigtig god vind i Lugano – meget mere end de to foregående år. Der var flere dage med 8-12 29


Lugano: Forberedelse til start

Lugano: Danske Standard og Radial sejlere - et godt hold (Carsten med rød Helly Hansen trøje)

m/s vind og til min glæde viste det sig, at jeg godt kunne holde jollen også i stærkere vind. Så styrketræningen over vinteren og vægttilvæksten har virkelig hjulpet til. Efter mange rigtig gode sejladser endte jeg som nummer 22. Om aftenen efter stævnet pakkede vi bilen igen, men vi manglede en transport mulighed for en Laser jolle. Men hvor der er en vilje er der en vej: Godt bundet endte det med at vi havde 2 Laser joller på vores tag på vej tilbage til Gardasøen.

udtagelse til WYSC og EUROSAF (verdens og Europa ungdomsmesterskaber). Til verdensmesterskabet har hver nation kun én plads og til EUROSAF 2.

Vi deltog der ved et mindre lokalt stævne over påsken i Malcesine med kun godt 35 Laser radial sejlere. Rigtig godt organiseret og med meget let vind igen. Jeg endte som nummer 7. Så tre stævner efter hinanden med bedre og bedre placeringen. Tilbage i Danmark ventede så en masse opgaver i skolen, der skulle afleveres. Så I resten af april blev det kun til normalt uge træning. Det første weekend i maj var der et af årets vigtigste stævner for mig, nemlig dansk 30

Vi var 6 sejlere der kæmpede om disse pladser. Stævnet blev holdt i Rungsted, med meget lidt vind, afkortede baner og en dag med 10 m/s – altså lidt af hvert. For første gang i laser jollen sejlede jeg et ret stabilt stævne lige med undtagelse af de sidste 2 sejladser på sidste dag. Jeg lå på en samlede 3 plads og efter en god start på dagen på sidste sejlads dag (3.plads) gik der helt kuk i det og jeg fik 2 fratrækkere. Det betød at jeg endte på en 5 plads. Rigtig surt, når det nu var gået så godt de første 2 dage. Jeg håber dog stadigvæk at Danmark som værtsnation for EUROSAF kan få nogle ekstra pladser, så at jeg kan deltage i de Europæiske ungdomsmesterskaber i starten af august. Fra den 17-20. maj var jeg i Workum ved Dutch Youth Regatta, igen et let vinds stævne.


Nu her over pinse var jeg i Kiel og deltog i Pfingstbusch stævnet, som er Tysklands udtagelses stævne til WYSC med ca. 80 deltagende Laser Radial. Der var ingen vind pinselørdag, så vi kom slet ikke ud på vandet. Søndag var der så noget bedre betingelser og jeg havde tre gode sejladser. Mandag havde vinden taget yderligere til og jeg kunne sejle endnu 2 gode placeringer hjem. I alt endte jeg på en 7 plads – mit hidtil bedste resultat i et stærkt internationalt stævne. En fuld sejladskalender – godt at det snart er læseferie på gymnasiet. Om to uger tager jeg til Europacup stævnet i Gøteborg. Så har vi et dansk rangliste Hvor der er en vilje er der en vej: To laser joller på taget af en Berlingo (bemærk det forreste strap gennem kabinen)

Malcesine: Og om aftenen var der afslapning med sejlervennerne i boblebad på programmet.

stævne og så starter sommerens stævner med Europacup i Warnemünde.. En god start i Laser jollen med masser af træning og stævneerfaring allerede det første år. God vind til Jer alle Carsten Faubel


Årets første klubtur

windsurferafd.

- en tradition har genfundet sig selv

32

Kristi Himmelfart ferien bød på årets første klubtur. De tidligt udsendte var allerede onsdag aften taget til Trend, mens hovedtroppen fulgte torsdag over frokost. Torsdag bød på vestenvind omkring de 14-18m/sek., så det var kun vejr for de mere rutinerede. For dem, der vovede sig ud, var der dog rig mulighed for både store udfordringer og oplevelser. Udover vinden, var der også meterhøje bølger at fornøje sig med. Vinden krævede da også turens første offer, da Ole måtte gå på land med et par bøjede ribben. Jeppe satte til gengæld standarden for ubesværet ræs op og ned af stranden.

Lige så gråt og stormomsust Trend havde været torsdag, lige så solbeskinnet og stille blev det fredag. Her blev der til gengæld mulighed for at mere uøvede kunne prøve kræfter med Limfjorden. Snart var stranden proppet med sejl, lige fra Frederiks 2’er til Jens Peter 10,9’er. Det viste sig dog hurtigt, at der ikke var vind nok til at kunne plane - selv med store sejl. Per var derfor ene om at drage på langfart. Tro mod klubbens ånd stillede flere af de rutinerede deres viden og erfaring til rådighed, så de nye kunne bruge de fine forhold til at øve


bomninger, stagvendinger, og prøve kræfter med større sejl og mindre brædder. Der var ikke så få af ungdoms-surferne, der voksede adskillige centimeter i løbet af dagen.

Hen over eftermiddagen faldt vinden så meget, at sejladsen blev byttet ud med kaffedrikning, kagespisning og hyggesnak om alle de fartrekorder vi ville have sat, hvis ellers vinden havde været til det.

33


Tilbage på campingpladsen fik vi organiseret indkøb til aftensmaden, og samledes derefter om grillede pølser, kartoffelsalat og rødvin. Flere var stødt til i løbet af dagen, så pludseligt var vi blevet mange.

Idéen om en forårstur for alle er også et godt supplement til efterårets tur for de rutinerede. Vi har da også allerede nu besluttet at gentage successen næste år - så sæt kryds i kalenderen.

Fredag håbede vi på stærkere vind fra øst, men på godt og ondt havde foråret valgt at sætte ind netop omkring Kristi Himmelfart. Prisen for det lune vejr og solskinnet var fuldstændigt fravær af god vind. Vi besluttede derfor at vende næsen hjemover. På trods af turens korthed og meget ulige fordeling var den en stor succes - især for de nye surfere. Trend er et godt sted både for nye og rutinerede surfere. Muligheden for at sejle langs stranden på lavt vand giver en helt anden tryghed for de nye end vi kan få ved fjorden. De af os, der vovede os ud i stærk vind fik også oplevet Trend som et sted, hvor man ikke bare bliver udfordret af vinden, men også bølgerne.

Generelt er forårssæsonen startet lovende, og der er kommet flere nye ansigter i klubben. Jens arrangerer et begynderkursus, så alle nye kan få den grundlæggende teknik hurtigt lært.

34

Næste klubarrangement bliver lørdag den 9. juni, hvor vi tager en dag til Skaven og sejler. Vi mødes i klubben tidlig morgen, pakker udstyr, og satser på at være på vandet senest midt på formiddagen. Skaven er også et rigtigt godt lavvandsområde for alle. Mere information følger, når vi nærmer os. Thomas Lykke Nielsen Surfafdelingen


Vejle Marineservice Marinebutikken

Alt til din b책d lige ved h책nden

Dyrskuevej 19 | 7100 Vejle | Tlf. 7583 5490 www.vejlemarineservice.dk M a r i n e b u t i k k e n m i d t p 책 ly s t b 책 d e h av n e n 35


Hv a

d

er nu i f jor n?

36

De nye elever i sejlerskolen er i fuld gang med undervisningen. I år er der 20 elever, fordelt på 7 hold. 15 mænd og 5 kvinder, arbejder sig gennem de praktiske opgaver, for at blive habile sejlere

rd ske

de

sejlerskolen

Nyt fra Sejlerskolen

De nye skolebåde er leveret af Værftet i Skive. Albin Expresserne er nogle dejlige både, og de fleste instruktører, har taget godt imod dem. Der er nogle ting, der skal ordnes og det bliver der taget hånd om. Der er aftalt med Lars Kloch fra Værftet, at fejl og mangler vil blive rettet.

Lystbådehavnen i forandring


Ved standerhejsningen blev bådene døbt på behørig vis. Dåben blev foretaget af to skønne kvinder fra Sejlerskolen, som i dagens anledning var udstyret med hat. Et festligt indslag.

vil blive lagt frem, så snart de er godkendt. I hovedtræk går det ud på, at klubmedlemmer, der er tilknyttet Tursejlerne, kan bruge bådene mod et mindre gebyr, når de ikke bliver brugt til undervisning, eller når instruktørerne bruger dem.

De befarne elever er kommet godt fra start. Om tirsdagen sejles der både i Match 28 og Albin Express. Besætningerne arbejder ihærdigt på at beherske begge bådtyper på kapsejlads banen. Det gir god træning i bådhåndteringen, når banen skal følges så hurtigt og sikkert som muligt.

Tursejler muligheden i skolebådene, er ved at være på plads. Regelsættet er ved at være klar og

Sejlerskolen ser frem til en begivenhedsrig sæson. Organiseringen af aktiviteterne skal på plads, så vi kan nyde de gode og spændende oplevelser. Med Sejlerhilsen Svend Aage Olesen Miravej 13 7100 Vejle Tlf. 75 83 51 34 E-Mail: sao.olesenbanden@nypost.dk

... og forandring

37


... ombygning

OPRÅB fra havnekontoret! Lystbådehavnen modtager KUN spildolie, filtre og batterier. Tomme malerdåser, maler-rester og lignende SKAL du selv aflevere på Genbrugspladsen Vestre Engvej 70 ( alle dage åben til kl 18.00). Pensler, malertape klude og plastposer, fortsat i de grønne affaldscontainere til usorteret kabysaffald. Misligehold af ovenstående, vil medføre ekstra kontingent for brugerne fremover. Kun privat-personer kan aflevere miljøfarligt affald gratis på Genbrugspladsen. Firmaer ( incl Vejlelystbåde Havn ) skal betale!!! 38


Kolding Marinecenter & Havneshoppen

Kolding marinecenter er Jyllands største bådudstyrs­ forretning med et stort udvalg i udstyr og beklædning samt sko.

Du finder os på: Marina syd i Kolding samt Trinholmsgade 21 6000 Kolding. Tel. 7553 0200 www.Koldingmarine.dk

39


Oxbridge on Vejle fjord

Sejl & Studer

Helt nye sejlere fik en flot 2. plads ved Oxbridge on Vejle fjord.

40

For 4. gang arrangerede Sejlklubben Neptun Vejle Oxbridge on Vejle fjord. Oxbridge er et bymesterskab for alle uddannelsesinstitutioner i Vejle. I lighed med sidste år stod vores unge sejlere fra vores studenterafdeling Sejl og Studér selv for hele planlægningen og afholdelsen af arrangementet. I år deltog der i alt 12 hold og deltagerne kom fra Rødkilde gymnasium, Rosborg gymnasium, Teknisk gymnasium, Syddansk Erhvervsskole, Campus Vejle og Vejle idrætshøjskole. Fredag d. 27. april var der træning før lørdagens sejladser. Kl. 14.00 fredag mødte der i sejlads sammenhæng en noget broget flok af unge mennesker op på lystbådehavnen i Vejle. Det blæste kraftigt og flertallet af deltagerne havde aldrig sejlet før, så det blev noget af en udfordring for vores unge instruktører. Inden de unge mennesker blev sluppet løs på vandet fik de dog en grundig gennemgang af en match28 og en gennemgang af reglerne for matchrace. Efter fredagens træning var der gennemgang af lørdagens program og lørdag morgen kl. 8.00 var alle klar til morgenmad og skippermøde. Nu skulle der sejles og kæmpes om pladserne. Der blev sejlet alle mod alle og kl. 13. 30 var man klar til semifinalerne. Fra det tidspunkt og indtil kl. 15.00 var der pause i sejladserne. Pausen skyldes standerhejsningen. Alle Oxbridge deltagerne deltog således i standerhejsningen og overværede at nogen af de unge instruktører fra Sejl og Studér modtog legater fra Sejlklubben Neptuns elitepulje.


Kl.15.00 blev der sat gang i finalesejladserne. Finalen blev sejlet bedst af 3 og stod mellem Rødkilde gymnasium og sidste års vinder Rosborg gymnasium. Hele Rosborg holdet var dog blevet udskiftet og bestod udelukkende af nye sejlere. Efter de 2 første sejladser havde hvert hold en sejr og spændingen var derfor stor inden den afgørende sejlads. Sidste og afgørende sejlads blev vundet af det rutinerede hold fra Rødkilde gymnasium. Selvom det var Rødkilde der løb med sejren og pokalen har Rosborg holdet alt mulig grund til at være stolte af sig selv. De kom ned på havnen fredag eftermiddag og havde aldrig været ombord i en match28 før og lørdag stod de med en flot 2. plads ud af 12 hold. Det var virkeligt flot gået. Efter præmieuddelingen hvor der var præmier fra Vejle Musikteater, Konkurs og Helly Hansen fik vinderholdet en kold og våd tur i vandet. I et forsøg på, at samle mange af Vejles unge, havde Sejl og Studér planlagt en stor fest Lay

Line med 5 bands med Thomas Holm som hovednavn og med pandekager og drikkelse i teltet. Desværre satte regnen for alvor ind lørdag eftermiddag og festen regnede væk. Som tidligere beskrevet var hele arrangementet med træning, sejlads, bespisning og musik arrangeret og afholdt af vores studenterafdeling Sejl og Studér. De unge havde også været i gang med at finde sponsorer til hele arrangementet. Der skal derfor herfra lyde en stor tak til: Vejle Kommune, Campus Vejle, Teknisk gymnasium, Dansk Sejlunion, Helly Hansen, Konkurs, Palby Marine Vejle Musikteater Anita Jonsson Sejl & Studer

41


42


43


Nye medlemmer

44

Fornavn

Efternavn

Bynavn Afdeling

Steffen Henrik Gaute Ole Lyngshede Antje Franzis Roman Palle Judy Jon Slot Selcan Alex Slot Henrik Christine Ivan Kaj Claus Henrik Knude Michael Jens Henrik Mikkel Kirja Boris Bjarne Niels Kobberø Peder Jan Kim Jørgen Peter Oscar

Bøllund Børkop Kølbåd Sieborg Vejle Sejlerskole Skolby Vejen Kølbåd Lund Billund Sejlerskole Knauf Vejle Ø Sejlerskole Schmid Vejle Ø Sejlerskole Christensen Vejle Ø Sejlerskole Christensen Vejle Sejlerskole Hansen Vejle Ø Sejlerskole Tekin Brande Sejlerskole Hansen Vejle Ø Sejlerskole Jørgensen Give Sejlerskole Røjkjær Vejle Sejlerskole Strange Vejle Sejlerskole Mortensen Vejle Ø Sejlerskole Barrett Kolding Sejlerskole Larsen Vejle Øst Kølbåd Cornell Vejle Kølbåd Kiholm Vejle Kølbåd Persson Vejle Kølbåd Fryland Vejle Kølbåd Bøg Vejle Sejlerskole Ginzberg Vejle Sejlerskole Jansen Vejle Sejlerskole Andersen Vejle Sejlerskole Enevoldsen Vejle Sejlerskole Toft Vejle Ø Jolle Melsen Børkop Kølbåd Basse-Hansen Vejle Ø Kølbåd Find Vejle Øst Jolle Irner Bugge Vejle Øst Jolle


Velkommen til de nye medlemmer I øjeblikket er vi 712 medlemmer i Sejlklubben Neptun Vejle. 309 A-medlemmer (bådejere) 9 Æresmedlemmer B-medlemmer (aktive) fordeler sig på følgende afdelinger: 52 Jolleafdelingen 76 Surfklubben 161 Aktive gaster 37 Sejlerskolen 26 Sejl og Studér 51 C-medlemmer (passive medlemmer)

Indmeldelser/ændringer til adresse, mailadresse kan ske via SNV’s hjemmeside www. snv.dk eller send en e-mail til kartotek@ snv.dk. Husk at se nyheder på vores hjemmeside www.snv.dk

God sommer Erik Bak SNV medlemskartotek Tlf. 75828471 e-mail: kartotek@snv.dk

Vi får en del blade retur fra Post Danmark med ukendt adresse. Husk derfor at meddele adresseændringer mv. til medlemskartoteket.

45


troldborg design

• Grafisk design • Grafisk web-design • Logo-design • Brochurer • Papirlinier • Annoncer • Tidsskrifter

DRØMMESEJLADS

• Bøger

Indiske Ocean • Middelhavet • Stillehavet • Caribien

• Løsblade

Komplette pakkerejser

• Foldere

Prisgaranti og rejsegarantifond

• Kurser

t e w Tlf. 86 34 00 03 www.seatravel.dk

46

Troldborg Design Ravningvej 48  | Ravning 7182 Bredsten 2083 6988 marlene@troldborg-design.dk www.troldborg-design.dk


SKIFT TIL NIELS OG FÅ RÅD - venlig, kompetent og mindst lige så lokal som Vejlefjordbroen. Samtidig har han holdet i Havneparken og Danmarks 5. største bank i ryggen.

Hjælp sejlklubben med at tjene penge!! Så når du har skifter til Niels, skifter du Sejlklubben indgået en samarbejds-/sponsoraftale med Spar Nord Bank som til en lokal oghvert storår. bank på samme genforhandles Aftalen er bygget op om et fast beløb og et variabelt beløb. Den tid. variable del giver Sejlklubben mulighed for yderligere indtægter via kundehenvisninger. Tag og klip nedendenståen talon ud og gå ned i Spar Nord Bank og tag et uforpligtende møde med banken omkring bankens produkter med Privatkundechef Niels Juul Hansen. Sejlklubben vil modtage kr. 500 ved hver uforpligtende henvenRing direkte til privatkundechef Niels Juul Hansen sig i et engagement. delse og 1000 kr., hvis et møde udmønter på 76 41 41 14 - og aftal et møde

På Sejlklubbens vegne Preben Werther Vi ses i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk

47


Sejlklubben Neptun Vejle, Bådekajen 10, 7100 Vejle

SKIFT TIL NIELS OG FÅ RÅD - venlig, kompetent og mindst lige så lokal som Vejlefjordbroen. Samtidig har han holdet i Havneparken og Danmarks 5. største bank i ryggen. Så når du skifter til Niels, skifter du til en lokal og stor bank på samme tid.

Ring direkte til privatkundechef Niels Juul Hansen på 76 41 41 14 - og aftal et møde

Vi ses i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk

Klubblad nr. 2 - 2012  

Sejlklubben Neptun Vejle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you