Page 1

Indhold: Nyt fra bestyrelsen . . .

7

Ungdoms-­ afdelingen . . . . . . . . . 12 Wake up – this is a safety call . . . . . . . . . . 26 Mia Ipsens møde med de professionelle . . . . 28 Windsurferafdelingen . . . . . . . . . 30 Sejlerskolen . . . . . . . . 38 Nye medlemmer . . . . 44

29. årgang Jolle-jule-nisser

4/11 december

1


2


Alle henvendelser angående medlemskartotek/adresseændringer rettes til: Erik Bak, SNV, Bådekajen 10, 7100 Vejle, tlf. 75828471, e-mail: neptun.kartotek@sport.dk Medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Vejle, Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund. Bestyrelse: Formand: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Næstformand: Jan Ipsen, Valmuevej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 20 60 Kasserer: Vita Nielsen, Louisevej 1, 7120 Vejle øst, tlf. 75 81 48 66 Klubsekretær: Jan Jacobsen, Jenlevej 59, 7100 Vejle, Tlf: 75 86 37 12 Bestyrelsesmedlem: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Havnesekretær: Søren Petersen, tlf. 30 30 80 34 sorenerikpetersen@yahoo.dk Bestyrelsesmedlem: Finn Lodahl, Toftevangen 22, Bredballe, 7120 Vejle Øst, tlf. 22 63 82 22 Bestyrelsesmedlem: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88 Pælemester: Kim Kragh, Fennikelvej, Middelfart Pælemesterens kontortid: Hverdage kl. 12.00-13.00 samt torsdage kl. 15.00- 17.00, tlf. 75 82 59 42/mobil 20 28 39 90 Havne assistent: Karsten Pedersen tlf. 26 24 66 87 Havnekasserer: tlf. 75 82 59 42, torsdag kl. 15.00-17.00 Udvalgsformænd: Sejlerskolechef: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Kapsejladsudvalget: Claus Hovgaard, tlf. 51 51 70 99, claus.hovgaard@gmail.com Vejle Fjord weekend: Jolleafdelingen: Anders Johansen, tlf. 25346710 Neptuns Windsurfer afdeling: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88

Aktivitets- og Turudvalg: Søren Petersen, Grønlandsvej 26, 8800 Viborg, sorenerikpetersen@ yahoo.dk Studenter afdeling: Anita Jonsson, sejlogstuder@snv.dk Suppleanter: Søren Larsen, Boesvangen 4, 7120 Vejle øst, tlf. 75 81 52 96 Målere: Per L. Christiansen, Bakkekammen 21, 7120 Vejle Øst, tlf. 75 81 57 83, Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 samt Henning Pedersen, Skovvej 27, 7182 Bredsten, tlf. 75 88 12 94 Neptuns Restauration, Klubhuset, Bådkajen, 7100 Vejle, tlf. 75 72 37 79, åbner hver dag kl. 10.30. Bestyrer: Birthe Aastrup www.restaurant-neptun.dk

Neptuns redaktion: Ansvarshavende redaktør: Marlene Jørgensen, Ravningvej 48, 7182 Bredsten, tlf. 75 88 22 19 Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 Annoncer: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Moms reg.nr.: 869171-1 92 B Oplag: 950 eksemplarer. Layout & dtp: Troldborg Design Tryk: Digitalhuset

Neptun udkommer 4 gange årligt - marts, juni, september/oktober og december. Indlæg til næste nummer skal være redak­­­tio­­nen i hænde senest den 20. februar 2012. 3


www.vejlehavn.dk Pælemesteren træffes hverdage kl.12-13 samt torsdag kl. 15-17 på tlf. 75 82 59 42 - mobil 20 28 39 90

S A D O L I N FA R V E L A N D

HEMPEL FORHANDLER I VEJLE OG FREDERICIA KOM IND OG SE DET STORE UDVALG!

- Vi giver dig professionel råd og vejledning om hvordan du opnår det bedste resultat med de nyeste bådplejeprodukter fra Hempel.

NY DEN LILLE SØSTÆRKE

SPAR

Hempels

20%

MEST SOLGTE

bundmaling Mille extra 2,5 liter. Vejl 1.099

879.Codanhus, Foldegade 27, 7100 Vejle, tlf. 75 83 01 34 Vejlevej 29, 7000 Fredericia, tlf. 75 92 76 11

4


Sæsonen, som er den 130. af slagsen, har ikke i sejlmæssigt forstand været den bedste – blæsende og våd er nok den bedste karakteristik. På de interne fronter, har sæsonen været kendetegnet ved gode sportslige resultater og en stor indsats fra alle vore afdelinger, udvalg og bestyrelse. Uden denne engagerede arbejdsindsats har det ikke været muligt at indfri forventningerne til sæsonens opgaver og klubbens vision frem mod 2014. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle, som har været med til at skabe rammerne for klubbens aktiviteter og bringe klubben i den rigtige retning. Tak! En særlig tak skal lyde til kapsejlerne, som senest er lykkedes med at få organiseret kapsejladsen på en måde, der gør, at arbejdsopgaverne er fordelt på flere skuldre i den kommende sæson. Det er godt gået!

Lederen

Vinter 2011

Jeg havde fornøjelsen af at deltage på Dansk Sejlunions Klubkonference i Vingsted sammen med Claus Hovgaard. Claus koncentrerede sig om det kapsejladsrelaterede og jeg håber at inspirationen kommer til udtryk i den kommende sejlsæson. Jeg tog mig af de øvrige indlæg, som i stor udstrækning handlede om de øvrige aktiviteter i en sejlklub herunder ungdom, tursejlads, sejlerskole, forsikringer, fondsmidler og inspiration. Jeg var særligt optaget af et initiativ der hed »vind i sejlene« og som handlede om at få flere kapsejlere på fjorden i forskellige kategorier, der udover vore »hard core« kapsejlere også kunne omfatte vore mange tursejlere. Tanken bag initiativet er at flere sejlere kunne blive endnu bedre sejlere ved at deltage i kapsejlads. (Læs invitationen på side 34 og derudover vil jeg foreslå at gå på DS hjemmeside og læse om de forskellige indlæg på klubkonferencen). På det nyligt afholdte bådejermødet, som i år var rigtig godt besøgt, blev der taget godt imod havnebestyrelsens planer og tiltag (læs referatet andetsteds i bladet). Især vakte Kirk Kapitals præsentation af deres nye hovedkvarter stor opmærksomhed og der blev ivrigt spurgt ind til disse planer. Som et særsyn var bådejermødet færdig før tid. Jeg glæder mig fortsat rigtig meget over, at udviklingen af den nye lyst5


bådehavn i det forgangne år, har været en meget positiv oplevelse og at vi er nået så langt. Servicekajen er spunset og forankret, hovedbroen i den nye havn er slået, køreplader og ydervæg er i skrivende stund ved at blive færdiggjort, gravearbejdet i Sibirien er i fuld gang og der er gjort klar til at resten af eksisterende lystbådehavn kan uddybes. Det er stort! Samarbejdet med Vejle Motorbådsklub har været forbilledligt og der er virkelig blevet trukket på samme hammel hele vejen. Det samme kan udtrykkes i forhold til Vejle Kommune, som har været meget engageret i at inddrage de to klubber i udviklingsarbejdet. Jeg vil derfor også sige tak til Vejle Kommune for at tage ansvaret som bygherre alvorligt og være med til at skabe et godt samarbejdsklima imellem alle interessenter. I skrivende stund arbejdes der i respektive udvalg (indretning og forhandling) på, at sikre størst mulig funktionalitet i byggeriet og ikke mindst, tilvejebringe et solidt overblik over de mange parametre der skal sikre en nulløsning for de eksisterende brugere. Jeg vil også påpege vigtigheden af, at flere tager et ansvar for både udvikling af klubben, havnen og den kommende sæson ved at bidrage med en større eller mindre arbejdsindsats. I den sammenhæng vil jeg gerne opfordre klubbens seniorer til at hjælpe med at sætte endnu mere fart på »Erhvervsklubben Cockpittet«. For at sikre den nødvendige kritiske masse af sponsorer, har vi brug for et endnu større netværk, hvori vi kan præsentere vore forskellige 6

produkter og ydelser. 10 -20 mindre sponsorater vil gøre en kæmpe forskel. Jeg vil også takke vore nuværende Cockpit sponsorer Autohuset Vestergaard A/S, Logos Consult, Jan Ipsen Tømrer & Snedker, Spar Nord, Lumiere, Rum arkitekter Helly Hansen, LBJ Electronic, HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S for opbakningen til sejlklubben. Der skal også lyde en tak til vores restauratørpar, Lars og Birthe og personalet, som igen i år har skabt gode rammer for alle vore arrangementer. Restauranten vil også blive rammen for et godt vinterprogram og jeg håber, at mange vil deltage i aktiviteterne. Husk - det er sammen, vi flytter bjergene og sammen at vi kan gøre en forskel. Må jeg ønske alle en god jul og et godt nytår! De bedste sejlerhilsner Preben Werther Formand


Nyt fra bestyrelsen Referat fra Bådejermøde onsdag den 5. oktober 2011

l. Velkomst v. formand for VMK Ulla Rosendal Ulla bød velkommen til de ca. 170 bådejere der var mødt frem til det fælles bådejermøde på Estakaden.

2. Valg af ordstyrer.

flytning af broer nord for den nuværende adgangsbro for uddybning, og så uddybning og oprensning i den eksisterende lystbådehavn, hvor der startes fra øst mod vest. Der skal rammes og udbygges ny hovedadgangsbro, der skal diesel- og benzintanke i jorden, der skal etableres vaskeplads, og der skal opfyldes ved servicehavnen. Servicehavnen kan først tages i brug sidst i 2012. Dyrskuevejs forlængelse bliver hævet til fremtidig niveau, og der etableres forsyningsledninger.

Havneudvalget foreslår Jørgen Nyland Jørgen Nyland valgt Jørgen gennemgik herefter aftenens program og oplæste dagsordenen.

3. Nyt fra havneudvalget v. Ulla Rosendal Som I alle sikkert har bemærket, er etableringen af 1. etape af servicehavnen godt i gang med ramning af spuns ved den fremtidige kanalunderføring ved svejebassinet og med ledningsflytninger og tværgående forankring. Vejen vil være spærret en kort periode, hvor der så vil være omkørsel af Dyrskuevej. Det der kommer til at ske det næste kvartal er fortsat uddybning nord for nuværende lystbådehavn, så vil der komme midlertidig

Pr. 15. november, skal bassinet her udenfor være ryddet, så der kan uddybes. Undtaget er kajen her ved Estakaden. Pr. 1. april vil der være udlagt nye flydebroer til erstatning for dem, der er taget op. Såfremt der kommer isvinter, vil arbejdet måske blive forsinket. Hvis der ingen isvinter kommer, ja så er det hele jo meget lettere. Omkring bådstativer, så er der bestilt 46 nye stativer, så vi i alt kommer til at råde over 216 stativer. Det gælder så for de bådejere, der stadig har gamle stativer, at de skal bestille nye så hurtigt som muligt. Det sker ved henvendelse til Kim. Det er jo sidste vintersæson, bådene kan stå i gamle stativer. De gamle bådstativer skal fjernes fra plad7


sen senest 1. juni 2012. Portalkranen bliver sat ud af drift, da den er alt for dyr for os at vedligeholde og holde kørende. Vi får i stedet en stationær svingkran der efter planen skulle være klar til efteråret 2012. De gamle vognstativer er det helt slut med, og de kan ikke bruges i den kommende vinter. Jeg ved godt, at der er nogle ganske få stykker, der ikke kan komme i de nye bådstativer, der er lavet så de kan klare en belastning op til 12 tons. Vi er dog ved at få designet nogle enkelte, som kan klare en belastning op til 16 ton. Er der ikke nok, så skal der laves aftale med Kim om, hvilke stativer der i så fald kan anvendes. Jeg vil appellere til fleksibilitet fra bådejernes side omkring vinteropbevaring. Bådene kommer til at stå meget tæt, og det er Kim, der suverænt tilrettelægger optagningen af bådene og bestemmer, hvor de skal stå. Kim laver en plan for de både, der skal op i forhold til søsætningsdato i foråret 2012. Landpladsen er meget trang, men der skal ikke herske tvivl om, at vi arbejder på højtryk for at skabe mere landplads. Det er dog ikke faldet på plads endnu. Så kan jeg oplyse, at vi har haft 756 betalende gæstesejlere. Det er ikke prangende – kun 56 mere end sidste år. Indtægten for de 756 betalende gæstesejlere har været på kr. 75.600,-.

8

Vi har haft 193 besøgende, der var med i frihavnsordningen, og det har givet en indtægt på kr. 3.860,-. Vedr. indtægten fra slæbestedet, så har vi kun haft en indtægt her på ca.kr. 50.000,- ca. kr. 10.000,- mindre end sidste år. Det kan der være mange grunde til – en af dem kan være den våde sommer. Til slut vil jeg sige, at I alle er de bedste ambassadører for Vejle Lystbådehavn, så når I kommer rundt i andre havne, så er det om at fortælle om alle de planer vi har her i Vejle med at få etableret en ny og smuk lystbådehavn, der er et besøg værd. Men husk inden i sejler, at vende skiltet til grøn, så der bliver plads til gæstesejlerne, så vi kan få så mange penge ind som muligt for overnattende gæster. Det er jo til gavn for alle bådejerne.

4. Orientering fra byggeansvarlig for Kirk Capital, Flemming Hoff Jakobsen fra Hundsbæk & Henriksen A/S. Der orienteres om planerne for opførelsen af Domicilbygningen samt for planerne for etableringen af Havneøen, herunder tidsperspektivet for færdiggørelse af området. Kirk Capital overtager den købte grund, det vil sige Restaurant Neptun, vore nuværende klubfaciliteter incl. havnekontor 1. januar 2013, Restaurant Estakaden beholder vi indtil den nye klubø er færdig. Flemming viste billeder af Kirk Capitals kommende domicilbygning og placeringen ved havneøen. Byggeriet af domicilet på ca.


10.000 etagemeter startes 1. marts 2013 og forventes at vare ca. 3½ år. Det er planen at der i en del af domicilet skal være offentlig adgang med henblik på afholdelse af koncerter, udstillinger m.m. Kirk Capitals byggeri på havneøen forventes at strække sig over de næste 10 – 20 år afhængig af efterspørgslen på boliger. I mellemtiden vil området blive udlagt og beplantet som park.

5. Orientering fra Indretningsgruppen v. Hans Jørgen Schytz

er afhængige af om byggeriet kan godkendes af forskellige fonde. SNV og VMK er sammen med Rødkilde Gymnasium og Vejle kommune repræsenteret i et ’Indretningsudvalg’ der arbejder med at give arkitekterne input til hvilke aktiviteter, byggeriet skal kunne rumme. Det forventes at de overordnede planer for indretning kan besluttes ultimo 2011 og at byggeriet er indflytningsklar medio 2013. Det bliver spændende at sætte foden første gang i de nye lokaler.

Baggrunden for valg af totalrådgiver på byggeriet på Klubøen. Tidsperspektiv for processen med opførelsen af bygningerne på Klubøen.

6. Orientering fra Forhandlingsgruppen v. formand for Neptun Preben Werther og Hans Jørgen Schytz fra VMK

Valg af Totalrådgiver til byggeriet på klubø – Restaurant, klublokaler, møderum, undervisningslokaler, ungdomsafdeling mm er gjort i 3 runder. • 1. Runde: Alle interesserede byder ind • 2. Runde: 5 fra 1. runde inviteres til at komme med bud • 3. Runde: Valg af Totalrådgiver

Status på arbejdet med den nye lystbådehavn. Er det stadig realistisk med den lovede 0-løsning Skitse til fremtidig struktur for ledelse af Vejle Havn I/S

Valgt blev firma Transform fra Århus. Et arkitekt firma etableret i 1996, der bl.a. har været involveret i byggerier på Randers Havn, Århus Havn, Østhavnen i Juelsminde og Middelfart Sparekasses hovedsæde i Middelfart. Totalrådgiverens rolle er at få flest mulige m2 i den bedst mulige kvalitet for byggesummen, der er til rådighed. Et omvendt udbud. Der arbejdes med en byggesum på 30 – 36 millioner kroner. De sidste penge

Priser på bådepladser forventes uændret i forhold til de annoncerede priser i foråret 2011. Vi har holdt fast i hvad vi som klubber kan yde. Vi låner 19 millioner kroner af Vejle kommune baseret på et serielån og betaler derudover 2 millioner, kalkuleret fra indskud fra de flere pladser i den nye havn, senest med udgangen af 2016. Vi vedbliver med at være en meget billig havn at ligge i set i forhold til øvrige lystbådehavn i vores nærområde. Det er endda en helt ny havn med nye helt faciliteter. 9


Organisationen bag den fremtidige Vejle Lystbådehavn er aftalt mellem klubberne SNV og VMK. De 2 klubber danner sammen et I/S selskab, der skal varetage alt omkring den nye lystbådehavn inkl. personale, udleje af restaurant, andre lokaler og selvfølgelig bådepladser. Der vil være plads til alle i den nye lystbådehavn. Pladser vil blive prissat pr. m2. For hvem af nuværende pladslejere, den ændrede prissætning betyder uforholdsmæssige store prisstigninger, vil der blive etableret overgangsordninger. Fremtidigt vil pladser afregnes efter m2 tarif.

7. Orientering fra Broudvalget v. Jan Ibsen fra Neptun Baggrunden for valg af brotype

Foranlediget af spørgsmål svarede Jan at længden af Y bommene og afstandene imellem dem afpasses efter bådens størrelse. Der efterlystes plads til at lægge sejl sammen Den nye kran kan løfte 30 t og vil når havnemesteren ikke er der blive begrænset til 2,5 T så alle kan køre med den, mod betaling.

8.  Spørgsmål inden afslutningen Der går mange rygter om kajakøen? Prospektet har været i udbud til 10 mill. efterkalkulering har vist at med udgravning og fundering er det et væsentlig større prospekt, derfor er kajakøen sat lidt i bero. Kommunen skal finde flere midler til den, men kajakøen kommer der hvor den er planlagt.

Skal kajakøen være flydende? Skal kajakøen være flydende skal der graves Jan orienterede om forhandlingerne med (uddybes), og der er meget dyrt, det er derkommunen vedrørende indkøb af de nye fly- for at kajakøen er sat på pause indtil økonodebroer, resultater er blevet at alle flydebroer mien er på plads. bliver betonbroer af samme kvalitet som den nuværende flydende del af bro i, der bliver Kunne man ændre procedure for brug af det den lille men væsentlige ændring på Y bom- nye slæbested? mene at der monteres en stolpe yderst til Kunne man hos havnemesteren købe et tovværk, eller til at holde fast i når man læg- årskort til slæbestedet, samtidig kunne havger til. nemesteren sikre sig at køber af kortet har Hovedbroen bliver en 6½ meter bred kørebåden ansvarsforsikret? bro med diodelys i begge sider, her er mulig- Taget til efterretning. hed for bådejere at køre ud til deres flydebro for at læsse / aflæsse grej til bådene, og så Ansvarsforsikring af medlemsbåde? straks køre tilbage og parkere på dertil indVMK har ca. 400 medlemmer men ”kun” rettede pladser. 110 har en ansvarsforsikring gennem klubRamperne fra hovedbroen til flydebroerne ben, kunne havnemesteren næste år bede om bliver ligeledes fremstillet med skridsikker at se en ansvarsforsikring inden båden sættes belægning i vandet? Taget til efterretning. 10


Hvad kan der gøres for et begrænse indbrud og tyveri på havnen? Hovedmolen skal være offentlig tilgængelig, men der ingen hindring for at alle flydebroer kan blive aflåst, så der kun er adgang for bådejere. Der har været på tale at alle flydebroer spærres af evt. en låge med gitter, så man skal have et kort eller nøgle for at komme ud på broen, et evt. kort skal kodes ved havnemesteren for at få adgang til flydebroen. Eventuelt kunne lågerne stå åbne om dagen og låses om natten. Der blev også foreslået flere fastliggere og video overvågning. Der er planer om video overvågning på hovedbroen og vinterpladserne.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og fik stort bifald for sin måde at lede mødet på.

Afslutning v/ Ulla Rosendal Der har været mange rigtig gode indlæg her i aften, mange ting er kommet frem som vi kan arbejde videre med, mange ting som i har sagt kunne være en mulighed, vil være med i vore overvejelser fremover. Og så er det sidste chance for at aflevere sedler om aktiviteter på klubøen. Tak for i aften

Havnemesteren kunne oplyse at alene i år har der været 33 indbrud som han har kendskab til. Der har stået i referat fra havneudvalget at der måske blev vinterplads ved Carlsbergs hus og grund, bliver det til noget? Havneudvalget arbejder hele tiden på at maximere det areal vi kan have både på om vinteren, de muligheder der har budt sig indtil nu har ikke været økonomisk interessante. Har man undersøgt muligheder for bobleanlæg når bådene bliver i vandet om vinteren? Et medlem havde sidste vinter lavet et forsøg med at pumpe bundvand op omkring båden, det holdt båden isfri i 13 graders frost.

11


Ungdomsafd.

Neptun-cup i Vejle med deltager rekord Efterårsstævnet med 65 deltagende sejlere betyder igen deltagerrekord Efterårsstævner er normalt mindre besøgt end forårsstævnet. Konceptet med et dags stævnet i forår og efterår har dog efterhånden fået store kendskab i hele Jylland og der høres ofte ros fra både deltagende sejlere og forældre. Vi fik f.eks. en mail fra en forælder til en A-sejler hvor der stod: ” Det har været xxxx dårligste stævne rent resultatmæssigt som A Optimist sejler i år - men det var det bedste stævne rent organisatorisk han har deltaget i! Vi bliver naturligvis glæde at vores koncept modtages på denne måde - uden vores frivillige i jolleafdelingen og til dels fra hovedafdelingen og andre klubber kunne det dog ikke lade sig gøre. Tak for alle dem der gøre det muligt at give ungerne denne oplevelse. I år den 24. september var dagen og de 65 sejlere var ude hurtigt efter skippermødet. En utrolig flot morgen bød dog på ingen vind. C-Optimisterne, der har en bane for sig selv sejlede ind til frokost, mens sejlerne og mærkebåds besætningerne hyggede sig på vandet på den store bane. Og så kom vinden - ikke meget, men nok til at der kunne sejles mellem 4 og 5 sejladser i de enkelte klasser. En rigtig god sejladsmæssig oplevelse, som også de yngste kunne være med til. Specielt glædeligt var det også at vi nu har 4 FEVA besætninger sejlende i klubben og med en besætning udefra var der 5 joller på vandet.

12


Anita havde igen skaffet fine præmier til alle deltagere (tak til vores sponsor). Præmien var et fint tæppe og når de kolde vinteraftenen kommer er der rigtig mange sejlere og familier der kan mindes denne fine efterårsdag, når de tager tæppet i brug. De yngste sejlere fik også alle sammen en lille plakette med hjem.

Fine resultater blev opnået af mange SNV sejlere heriblandt • Rasmus Berntsen/Christian Anov Feva 1. plads • Louise Nielsen/Nuno Damkjær Feva 2. plads • Martin Juhl Mortensen/Emil Njor Feva 3.plads • Lasse Faubel Optimist A 3. plads • Jens Kristian Hald Optimist B 3. plads • Rasmus Andersen Zoom8 2. plads • Line Andersen Zoom8 3. plads

Bådene gøres klar (Tom og Troels starter motorer)

Morgenstemning på vej ud til banen

hygge på vandet, mens vi venter på vind

Et nyt afsnit starter i sejler karrieren Efter at være startet i Optimist jollen i SNV som 10 årig og skift til Zoom8 jollen som 14 årig er et nyt kapitel nu startet. Min Zoom8 tid har jeg stort set været på efterskole og har kunnet forbinde træningen og stævnerne med god samvittighed.

Zoom8 klassen er en stor klasse i Danmark med en fantastisk social dimension. Så det er nemt at falde til og jeg var også lidt vemodigt, da jeg i starten af året besluttede, hvad mine sæsonmål skulle være. Idet jeg var ved at ”vokse ud” af Zoom8 13


Første stævne 2011 Europamesterskaberne i påsken:

Slesvig Holstenske mesterskaber i Laser jollen i Flensborg (som endte med en 3.plads)

jollen var mit mål i foråret at kvalificere mig til det Danske Zoom8 hold til de nordiske mesterskaber, gerne vinde med holdet. Efter sommeren ville jeg så skifte til Laser jollen og komme godt i gang der i løbet af efteråret. Alt jeg havde planlagt nåede jeg: Jeg kvalificerede mig til hold NM, blev udnævnt som hold kaptajn og vi vandt guld (igen). Derudover sluttede jeg i sommers som nummer 1 på den danske Zoom8 rangliste. Jeg var også godt forberedt til at skifte til Laser jollen, idet jeg havde talt med mine trænere og andre sejlere om dette. Laserjollen er en one-design jolle og den største jolleklasse i verden. I foråret blev båd nummer 200.000 solgt og idet laserjollen er en olympisk bådklasse sejles den i hele verden. Jeg startede med et lidt mindre rig (radial), som sejles normalt af piger som olympisk båd. Vi er heldigvis flere i min aldersklasse i Danmark nu og jeg kender de fleste fra enten Optimist eller Zoom8 tiden. Men båden er stor! Ved mine første stævner havde jeg problemer med at starte korrekt, idet jeg ofte var over linjen på grund af bådens længde. I sommerens løb og efteråret har jeg deltaget i 8 stævner eller træningslejre og jeg kan mærke nu at jeg får en bedre fornemmelse

for båden. Jeg må dog også erkende at Laser jollen kræver rigtig meget fysisk. De første gange var jeg ved ”at gå død” efter en sejlads, når der var mere end 8 m/s. Det begynder at gå bedre nu og vinterens program står på mindst 3 gange styrke træning om ugen samt konditionstræning etc. Vinterens mål er at tage 3-4 kilogram på – i muskelmasse. Derudover er jeg startet i 1.G på gymnasiet og der er virkeligt noget at se til … Sejlsæsonen slutter for i år den 04. december og så regner jeg med at kunne komme til en træningslejr en uge i slutningen af februar. Lige nu planlægger jeg næste sæson med de stævner jeg regner med at skulle deltage i. Jeg glæder mig allerede til at starte i Laser jollen for alvor til næste år.

14

Carsten Faubel

Guld piger og guld drenge i holdsejlads Zoom8 ved de nordiske mesterskaber:


Mørkesejlads og klubmester præmieuddelingen afslutter årets jollesæson i Tirsbæk Mørkesejlads og klubmester præmieuddelingen afslutter årets jollesæson i Tirsbæk Klubmesterskaberne blev i år sejlet som hverdagssejladser sidst i september. Sidste træning var den 5. oktober og blev for 4. år i træk gennemført som ”mørkesejlads”. Normalt slutter træningen i slutningen af sæsonen ca. kl. 19.30 på grund af mørket men denne sidste dag sejler vi i mørket med lys og cykellygte. Det er spændende at sejle på fjorden i mørket og idet det var overskyet i år, var det ekstra mørkt. Da sejlerne kom ind ved 20 tiden var de klar til aftensmad i klubhuset. Men først skulle jollerne klargøres og vaskes. Denne sidste træningsaften blev klubmestrene kåret. Formanden Anders Johansen stod for præmieringen. Vi har haft rigtig mange nye sejlere i år og de fleste har deltaget i vores klubmesterskab som nybegynder.

Louise og Nuno i kø foran ”jolle vasken”

Godt gjort!! Det er dejligt at se at de nye sejlere har mod på at sejle kapsejlads. Samtidig har vi mange fortsættere fra sidste år som så måtte give plads for de nye sejlere på C-banen. Så alle fik deres udfordringer på de 2 træningsaftener hvor sejladserne blev gennemført - for det meste i meget lidt og vigende vindforhold. Så der var fuldt hus i fællesrummet og til præmieuddelingen. Mange tak for en rigtig god sejlsæson og på gensyn til vores vinter arrangementer og ikke mindst starten af den nye sæson lige efter påsken i april 2012. En god jul og et godt Nytår ønsker forældrekredsen i ungdomsafdelingen. Michael Faubel

Træneren trækker følgebåden op (Troels og Troels) 15


Nej - det er ikke et gavebord men præmierne til klubmestrene

FEVA vinderne

Optimist A vinderne

Zoom8 vinderne

OPRÅB fra havnekontoret! Lystbådehavnen modtager KUN spildolie, filtre og batterier. Tomme malerdåser, maler-rester og lignende SKAL du selv aflevere på Genbrugspladsen Vestre Engvej 70 ( alle dage åben til kl 18.00). Pensler, malertape klude og plastposer, fortsat i de grønne affaldscontainere til usorteret kabysaffald. Misligehold af ovenstående, vil medføre ekstra kontingent for brugerne fremover. Kun privat-personer kan aflevere miljøfarligt affald gratis på Genbrugspladsen. Firmaer ( incl Vejlelystbåde Havn ) skal betale!!! 16


Kalender for SNV jolleafdeling 2012 OBS:

MØDETID mandage og onsdage (hvis ikke andet er anført) er kl. 17.30

Januar

Sjov i mølholmbadet

Mølholm

Alle sejlere

Februar

Banko i snv

Snv-vejle

Alle sejlere + forældre

Ons. 11/4 Kl. 17.30

Stander hejsning Tilrigning/ Klargøring/ Hjælpejoller Forældremøde

Tirsbæk

Alle joller

Tilrigning/ Klargøring 1. Træning

Tirsbæk

Stander Hejsning

Snv-vejle

Ons. 25/4 Kl.18.15

Intro-dag + 1. Teoridag

Tirsbæk

Nye sejlere + forældre

Ons. 2/5 Kl. 18.15

2. Teoridag Tilrigning

Tirsbæk

Nye sejlere

Lør. 5/5

Neptun cup

Tirsbæk

Alle joller

Søn. 6/5 Kl. 14.00

Kæntrings-øvelse

Vingsted

De nye sejlere

Man. 7/5

1. Sejladsdag

Tirsbæk

De nye sejlere Derefter træning hver mandag og onsdag

16.-17/6

Familiedag + sejlerdag med snv

Tirsbæk

Alle jollesejlere + forældre + søskende.

Ons. 27/6

Sidste træning Inden ferien

Tirsbæk

Alle sejlere

Uge 27

Sommer-Sejlads

Tirsbæk

Alle joller Åben tilmelding

Ons. 15/8

1. Træning efter ferien Intro-dag

Tirsbæk

Alle sejlere Nye sejlere + forældre

Lør. 22/9

Neptunstævne + Fællesspisning

Tirsbæk

Alle joller

Søn. 23/9

Match race for alle

Tirsbæk

Match 28 Forældre, søskende og andre interesserede

Man. 8/10

Årets sidste træningsaften

Tirsbæk

Alle sejlere

Ons. 10/10

Afrigning Stander nedhal

Tirsbæk

Alle sejlere og forældre

Man. 16/4 Kl. 17.30

Alle sejleres forældre har mødepligt Alle joller Trænergruppe laver program Derefter træning hver mandag og onsdag

17


Check selv for udenbys stævner på følgende hjemmesider: http://www.ocd.dk/ (Optimister) http://www.zoom8.dk/ http://www.europeclass.dk/ http://www.fevaclass.dk/ http://www.sejlsport.dk/ (Dansk Sejlunion) Nisser fra jolleklubben skulle sejle julemanden ind ad åen til Bryggen, hvor julemanden skulle være med til at tænde Vejles juletræ

Vejle Marineservice D r a g e v e j 2 - 8 . T l f. 7 5 8 3 5 4 9 0

Vejles specialværksted for påh. motorer Reparation af alle mærker joller & trollingbåde

18

Alt i udstyr til sejlbåde Mercury


SNV´s klubmesterskab i bowling i 2012 Sted Mesterskabet afvikles i Bowl´n´Fun, Enghavevej 9, Vejle Tid Vi mødes torsdag den 2. februar 2012 kl. 17.45 . Vi spiller fra kl. 18.00 – 19.00. Derefter spisning, hygge og præmie­ uddeling.

Vi fortsætter traditionen med bowling og efterfølgende spisning. Menuen vil denne gang være den store buffet. Mød op til en hyggelig og sjov aften. Måske er det dit navn, der skal skrives på vinderpokalen.

Pris Pr.person: Bowling, sko og buffet: kr. 184,00 Tilmelding Angivelse af antal personer. Senest torsdag den 19. januar 2012 til Poul Johansen, telefon 51894705 eller mail: vivijohansen@hotmail.com Der kan også tilmeldes på opslaget i det gamle klubhus.

Med venlig hilsen Tur- og aktivitetsudvalget.

19


Køkken med stolte traditioner • Frisk fisk hver dag Udeservering på dejlig terrassse • Nyd udsigten

Bådkajen 10-12 . 7100 Vejle . Tlf. 7572 3779 . Fax 7572 7679 . www.restaurant-neptun.dk

Takster for DH-måling Under 40 fod

Over 41 fod

Sejlmåling pr. sejl

40,00 kr.

50,00 kr.

Islåning af knap, inkl. knap

80,00 kr.

80,00 kr.

Flydemål inkl. Rig

120,00 kr.

140,00 kr.

Komplet skrogmåling

250,00 kr.

300,00 kr.

Vejning

efter aftale

efter aftale

Hilsen klubmålerne Henning, Poul og Per


SNV’s årskalender 2012

21


jan

Parkeringspladsen på Dyrehavevej, Nørup kl. 13.00. Aktivitets- og Turudvalget

FEB

Torsdag d. 2.

Klubmesterskab i bowling kl 17.45. Aktivitets- og Turudvalget

Torsdag d. 8.

Banko for alle sejlere og forældre i klubhuset. Med spisning. Jolleafdelingen

Tirsdag d. 13.

Flyvestation Karup kl. 17.00. Tilmelding ifølge opslag klubhus og hjemmeside. Arrangør Vejle Motorbådklub

Torsdag d. 15.

Generalforsamling kl. 19.00 i klubhuset. Spisning kl. 18.00. Bestyrelsen

Torsdag d. 29

Kapsejladsaften med Hans Vengberg om kapsejladsregler kl. 19.00 i klubhuset. Kapsejladsudvalget

Torsdag d. 12.

Tilmelding kapsejlads i klubhuset. Kapsejladsudvalget.

Lørdag-søndag d. 21.-22.

Spring Cup. Klubhuset. Kapsejladsudvalget

Tirsdag d. 24.

Kapsejlads tirsdag 1. gang. Kapsejladsudvalget

Torsdag d. 26.

Kapsejlads torsdag 1. gang. Kapsejladsudvalget

Fredag-lørdag d. 27.-28.

Oxbridge Vejle Fjord. Sejl og Studér

Lørdag d. 28.

Standerhejsning kl. 14.00. Spisning kl. 12.30 i klubhuset. Bestyrelsen

Fredag-søndag d. 25.-27.

Pinsetur. Aktivitets- og Turudvalget

juni

Lørdag d. 16.

Sejlerdag. Aktivitets- og Turudvalget / Jolleafdelingen

Lørdag d. 23.

Sankt Hans Aften. Klubhuset i Tirsbæk. Jolleafdelingen / bestyrelsen

Tirsdag d. 7.

Kapsejlads tirsdag 1. gang efter ferien. Klubhuset. Kapsejladsudvalget

Torsdag d. 9.

Kapsejlads torsdag 1. gang efter ferien. Klubhuset. Kapsejladsudvalget

Lørdag-søndag d. 18.-19.

Vejle Fjord Weekend. Klubhuset. Kapsejladsudvalget

Lørdag-søndag d. 22.-23.

Sensommertur. Klubhuset. Aktivitets- og Turudvalget

Søndag d. 7

Blå Bånd. Klubhuset. Kapsejladsudvalget

Lørdag d. 27.

Standernedhaling kl. 14.00. Klubhuset. Bestyrelsen

Lørdag d. 27.

Afriggerfest. Spisning kl. 19.00. Klubhuset. Bestyrelsen

okt

sep

Maj

April

marts

Søndag d. 8.

august

Neptun årskalender 2012

Se opdaterede tid og sted på snv.dk 22


»Neptun klippekort« Klubben har tidligere lavet en aftale med Restaurant Neptun omkring et klippekort, således at sejlerne kan købe forfriskninger til en farvorabel pris.

Klippekortet koster kr.

250,-

og der er 12 klip (kuponer) på kortet. For et klip (en kupon) kan man få enten en lille fad eller en vand eller en snitte. Det er tanken at kortet anvendes i forbindelse med klub- eller sejler­aktiviteter. Brug muligheden der er penge at spare.

Anders Chr. Mogensen

Telf. 75 89 57 22

Susanne Andersen Registrerede revisorer F.R.R.

Vesterbrogade 14 - 8722 Hedensted 23


Nu har du mulighed for at tjene penge til din sejlklub Sejlklubben Neptun har anpart i Match Racing Denmark, og vi er i fællesskab interesseret i at vise virksomheder i Vejle de muligheder og den læring, der er i at sejle i de kapsejlads vores matchrace 28’ere. Ved at formidle kontakten til en virksomhed og

sælge et arrangement, kan nedenstående indtægter tilfalde sejlklubben. Den, der sælger arrangementet, bestemmer hvilken afdeling i sejlklubben, der skal have gavn af provisionen. Beløbet kan ikke tilfalde en enkelt person.

Eksempel

4 timers arrangement

6 timers arrangement

8 timers arrangement

Provisionssats og pris

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

2 både/max. 10 personer

1.959

3.918

19.588

2.788

5.576

27.878

3.371

6.742

33.712

3 både/max. 15 personer

2.540

5.080

25.399

3.647

7.294

36.469

4.456

8.912

44.558

6 både/max. 36 personer

4.288

8.577

42.884

6.095

12.189

60.945

7.500

15.000

75.002

Der er to måder at sælge på. Et rent henvisningssalg hvor MRD bliver kontaktet af en kunde der ønsker at købe et event på opfordring af en sejler fra Neptun, eller hvor MRD modtager en færdig ordre på et MRD event. Der gives provision af nettosalgsbeløbet. Salgsmateriale med ordrebekræftelse kan rekvireres hos Charlotte Pedersen tlf.: 24 43 92 42 cp@m-r-d.dk Ideen er, at du/sejlklubben står for salget eller hjælper med til at sælge MRD arrangementer og modtager provision herfor. Se ovenstående tabel for en forklaring af provisionen. Match Racing Denmark står selvfølgelig for afviklingen af arrangementet samt aflønning af instruktører.

Praktisk information; For at hjælpe med og ensrette måden at sælge arrangementer på, skal PowerPoint præsentationen (salgsmaterialet) fra Match Racing Denmark benyttes i salgsarbejdet. Match Racing Denmark sørger for sejlertøj, redningsveste, handsker og brillesnore.

Hvis der af en eller anden grund gives afslag i prisen, skal Match Racing Denmark godkende dette Alle anpartsklubber kan sælge 6 til 36 personers MRD arrangementer og få provision af disse. Sælges der arrangementer med flere end 10 personer kan de kun afvikles i Vejle eller Middelfart. Er der flere end 15 personer kan arrangementerne kun afvikles i Middelfart, da vi ikke kan tilbyde at flytte både rundt. MRD flytter ikke både rundt for et arrangements skyld. Sejlklubben Neptun stiller en gummibåd og klubhus til rådighed. Nærværende aftale er gældende for 2010, men kan forlænges på samme eller ændrede vilkår. Vi glæder os til et godt samarbejde, og forhåbentlig endnu flere mennesker på vandet. For yderligere info kontakt da Preben Werther +45 40 73 03 71 prebenwerther@mac.com , eller Charlotte Pedersen tlf.: 24 43 92 42 cp@m-r-d.dk eller Søren Tønder tlf.: 40 14 39 48 st@m-r-d.dk


Vigtige e-mail adresser:

Formand Preben Werther Næstformand Jan Ipsen Kasserer Vita Nielsen Klubsekretær Jan Jacobsen Havnesekretær Søren Petersen Medlemskartotek Erik Bak Aktivitet- og turudvalget Søren Petersen Kapsejlads udvalget Claus Hovgaard Jolleafdelingen Anders Johansen Windsurferafdelingen Thomas Ahlfeldt Sejlerskolechef Svend Aage Olesen Sejl&Studer Anita Jonsson Målere Per L. Christiansen Webmaster Gert Kjær Sørensen Bladredaktionen Marlene Jørgensen

formand@snv.dk naestformand@snv.dk kasserer@snv.dk klubsek@snv.dk havnesek@snv.dk kartotek@snv.dk tur@snvdk kap@snv.dk jolle@snv.dk windsurfer@snv.dk skole@snv.dk sejlogstuder@snv.dk maal@snv.dk webmaster@snv.dk blad@snv.dk

Sejlklubben Neptun’s hjemmeside www.snv.dk

Bådtransport Med vores alsidige vognpark og erfarne medarbejdere kan vi håndtere både i alle størrelser.

Knud Gade A/S

Vi har 60 års erfaring inden for alt fra levering af sand & grus,

7582 0355

hejs af diverse byggematerialer til flytning af store maskiner og

Ingen opgaver er for små eller store.

pavilloner.

Knud Gade A/S · Englandsvej 3 . 7100 Vejle . Tlf.: 7582 0355 . Fax.: 7572 0770 . Email: Knudgade@transport.dk

www.knudgade.dk

25


Wake up – this is a safety call Bagtanker fra en uvejrs-ramt sejler Under VM kvalifikationen i Europajollen på Comosøen i Italien, oplevede jeg desværre, hvad en sejler aldrig skal opleve. Det var en gråvejrsdag, og skyerne havde så småt lagt sig tæt om bjergene, da vi blev sendt på vandet i den lette luft. Vejrudsigten havde meldt torden – men baneledelsen mente, at det havde de fuld kontrol over. Efter første sejlads i stille vind, er bjergene mod havn ikke længere at syne og det første brag buldrer over søen. Dette afskrækker dog ikke banelederen, og fluks lyder varsels-skuddet til en ny sejlads. Sejladsen bliver ikke skudt af før i det sekund, at der står 14 sek/meter på banen og regnvejret vælter ned. Efter en kæntring og et sejl, der blev flået ned i panik, kom jeg på slæb ind mod havn. Det tog en time at sejle igennem uvejret, der b.la. bestod af 30 sek/meter, hagl og en masse lyn. Mange sejlere måtte ligge i vandet imens det timelange uvejr stod på, og nogle blev væk fra deres både – sågar så væk, at en helikopter måtte ud for at finde en manglende sejler. Uvejret som ikke rigtig blev taget alvorligt før dets udbrud, blev senere kaldt en skypumpe. Den manglende sejler blev heldigvis fundet, og ingen kom alvorligere til skade end en piges besvimelse. Dog var samtlige sejlere i chok da de kom på land, og flere havde frygtet for deres eget liv. Flænsede sejl og let ødelagte både var der masser af og vi 26

kunne prise os lykkelige med, at der ingen personskader var. Men selvom det ikke gik mere galt, var det mere galt det overhovedet skulle have gået. Hændelsen har siden hen fået mine tanker hen på, hvordan man optimerer sikkerheden på vandet bedst. Jeg har i mine omkring 10 års sejlererfaring aldrig fået et kursus om sikkerhed før denne vinter og det slog mig, at det er noget jeg burde være givet som det første. Tendensen har i mange år været den, at viden om sikkerhed på vandet var paratviden – eller i hvert fald en selvfølge. Men efter at have oplevet selv de dygtigste sejlere gå i panik over ikke have fulgt de mest basale sikkerhedsregler, trænger vi måske alle sammen til en lille opstrammer i den helt basale sikkerhed. Da jeg tog mig et kig omkring på havneområdet efter episoden stod det klart for mig, at samtlige sejlere manglede noget farverigt på sig - som ellers kan være altafgørende for, om en person bliver fundet på vandet eller ej. Og det er desværre ikke noget nyt. Trenden blandt sejlertøj har i mange år været farverne marineblå, sort og grå, og selv hos landsholdet ses disse farver repræ-


senteret. Man behøver måske ikke undre sig så længe over, hvorfor den manglende sejler lå i vandet så længe. Dog kan sejlerne ikke helt og selv tage skylden for, at klæde sig som de gør. Det er nemlig ikke ligefrem det nemmeste at finde det farvestrålende sejlertøj blandt de førende mærker indenfor sejlertøj – og det kan man måske undre sig endnu mere over? Jeg har dog selv været en ivrig bruger af den mørke trend i sejlertøj, men har nu personligt taget beslutningen om, aldrig at gå på vandet uden noget farverigt igen. Oven i manglende farver ledte tankerne om sikkerhed mig dernæst hen på den frygtelige tendens inden for matchraceverdenen, hvor sejlerne slet ikke bærer redningsvest. Om det er fordi det giver større bevægelighed, bare ikke er smart nok eller fordi de ikke forventer at falde i vandet ved jeg ikke, men jeg ved det min far altid har sagt til mig; ’’Kun en tåbe frygter ikke havet.’’ Selv har jeg aldrig sendt en sejler på vandet uden redningsvest, og jeg har aldrig selv sejlet uden den – hvilket jeg den dag kun fik understreget hvorfor. Jeg var dybt taknemmelig for min redningsvest den dag, hvilket jeg også tror de 160 andre sejlere samt deres forældre var. Dette var kun det helt basale som trenden i påklædningen på vandet, med hvilke ord jeg kun vil beskrive som dumdristige og overmodige. Mange er klar over disse basale regler, men tjek lige en ekstra gang, om din hætte nu også har en skrigende farve på sig? Jeg er altid blevet belært med hjemmefra, at sikkerhed kommer frem for alt. Paradoksalt nok, står det først klart for mig nu, hvor meget sikkerhed faktisk betyder på vandet. Jeg håber derfor, at alle jer derude vil tænke

mere over, hvad I iklæder jer, når I går på vandet næste gang, tjekker vejrudsigten en ekstra gang og ikke trodser vejret, når der er udsigt til uvejr. Lad være med at være for overmodige og trodse det dårlige vejr, og husk at det aldrig er for sent at belære sig om sikkerhed til søs. Tag et kursus eller to – hellere for meget end for lidt. Og ikke mindst til alle jer, der har ansvaret for andre sejlere - hellere en sejlads for lidt end et uvejr for meget! Take care and be Safe Mia Ipsen PS. Hvis uheldet er ude – kod Søværnets Operative Kommando ind på din mobil, hvis du ikke allerede har gjort det. +45 89 43 30 99

27


Mia Ipsens møde med de professionelle Af Mia Ipsen Det var hunnen imod de stærke hanner, da jeg sidste weekend deltog i Swiss Open i Melges 24. Som den eneste kvindelige styrmand tog jeg kampen op mod de professionelle – en kamp jeg havde ventet længe på! Da jeg ankommer til Schweiz er havneområdet proppet med trailere og Melges 24 både, flere sejlere er allerede begravet i til rigningen og finjusteringer inden stævnestart. Folk står i ens sæt teamtøj, det ene pænere end det andet, og er dybt fokuserede på at blive klar. Da slår det mig, at jeg står blandt verdens bedste sejlere. Den internationale Melges 24 klasse er kendt for sine mange topprofessionelle sejlere, der har kapsejlads som deres daglige levebrød. Mange af de professionelle har flere årtier på bagen, og feltet byder derfor heller ikke på mange unge sejlere. Det var derfor også en drøm, der gik i opfyldelse, da jeg efter to måneders hård og intensiv træning skulle kæmpe mod nogle af verdens bedst betalte sejlere. Drømmen om at spille med på de professionelles tangenter blev allerede udlevet da Sailing Academy blev inviteret til at trimme op mod favoritterne inden stævnestart, samt at diskutere de meteorologiske overvejelser omkring søen. Det gjaldt her om at stå klar med notesblok og suge viden til sig i mulighedernes øjeblik. 28

Vi fik dog under stævnet hurtigt erfaret, at man ikke uden udfordringer stiller op i så stærkt et felt! Selvom vores starter under stævnet var formidable, blev vi kontant afstraffet når det kom til teknik og de hektiske bundmærkerundinger. Der blev under hele stævnet evalueret grundigt efter hver sejlads, hvilket til sidst løftede os til at kunne runde top 5 ved de fleste topmærker. Vi sluttede 11 ud af stævnets 34 deltagende både, og blev fjerdebedste amatør. Det har været en enestående oplevelse at sejle imod den betalte elite, og jeg glæder mig til at give mændene endnu flere tæsk til fremtidens stævner!


F책 rabat p책 medlemskab i Lido Fitness se mere p책 snv.dk

29


windsurferafd.

Gamle traditioner og nye initiativer I de år jeg har været i klubben, har livet i windsurfafdelingen været en balancegang mellem gammelt og nyt. Både nye windsurfere, for hvem det at stå på et 205 liters bræt er nærmest en uoverkommelig udfordring, og rutinerede windsurfere, for hvem livet først starter ved 12m/ sek., Skal tilgodeses. Heldigvis er alle rigtigt gode til at tage hensyn, og dele ud af viden og erfaring. Derfor oplever vi også hvert år at nye unge surfere kigger forbi og, for de flestes vedkommende bliver hængende. Samtidig har vi en række gode traditioner at samles om. Èn af de faste er efterårets seniorudflugt. I år gik den til Hvide Sande, hvor vi i hvert fald ikke manglede vind. Faktisk var den så kraftig at mange af os måtte kæmpe hårdt for at holde os på brædtet. Heldigvis gav det en god undskyldning for at gå ud og købe udstyr til når det rigtigt blæser. Vi holdt også traditionen i hævd om at mødes lørdag aften og få et glas rødvin eller to mens vi praler om dagens bedrifter. Denne gang blev rødvinen fulgt op af et besøg på én af de meget lokale vandhuller - ”Æ karklud”, det blev øllet nu ikke dårligere af. Nogle af de andre faste traditioner er standernedhaling og generalforsamlingen, der altid er godt besøgt. På generalforsamlingen gik det også op for os, at Neptun faktisk har stået fadder til en helt ny disciplin inden for vintersurfing – nemlig snowfing. Snowfing foregår naturligvis på en snowfer, der i dette tilfælde er et gammelt snowboard med en rig på. Kom ikke og påstå, at kreativiteten ikke blomstrer i klubhuset. Næste år vil vi forsøge at puste liv i nogle af de traditioner, der har været tidligere men som har været ved at gå tabt. Her til foråret vil vi igen prøve at arrangere en familietur, så ikke bare seniorerne, men også de helt nye kan få en hel weekend på vandet. Planlægningen er endnu ikke helt på plads, men der vil komme besked ud så snart vi kender dato og praktikaliteterne. Generelt vil vi i næste sæson have fokus på at få vores unge surfere ud 30


til flere arrangementer og udflugter. Træningen i klubben i løbet af ugen er af stor værdi for alle. Men, det er for intet at regne i forhold til en hel weekend, hvor man kan have god tid til at afprøve forskellige teknikker og udstyr . En af de nyskabelser vi allerede har taget til os er Facebook, hvor vi har fået vores egen gruppe ”Vejle Fjord windsurfere”. Gruppen lå først meget stille hen. Men, nu har den et aktivt liv, hvor både ture, julegaveønsker og salg af brugt udstyr bliver diskuteret.

Alle med interesse for windsurfing er meget velkomne i gruppen, det er bare at bede om at blive medlem. Vi vil forsøge at få gruppen til at blive det centrale sted for at aftale ture og udflugter. På den måde er det lettest at sikre at alle har mulighed for at følge med i klubbens aktiviteter. Klubbens gruppe af instruktører har også haft en travl sæson med en række nye tiltag. Nedenstående følger deres opsamling på sæsonen.

Træning i surfklubben Instruktørerne takker for en god sæson, der sluttede op til efterårsferien. I sæsonen har Jens Peter, Ole og Thomas som noget nyt stået for undervisning af de elever, der har lært de mest grundlæggende færdigheder. Der er blandt andet trænet jibe, planende sejlads med trapez og brug af fodstropper, og der har været afholdt fælles ture blandt andet til Albuen. Initiativet er faldet i god jord hos surferne, der har haft glæde af at blive udfordret lidt ekstra. Michael og Esben har fungeret som forstærkning af instruktørteamet. Det har givet mulighed for at have mere tid til den enkelte elev, bruge surf simulator, og deres ”lidt” lavere gennemsnitsalder været en fordel når der skal kommunikeres med eleverne. Jeg håber, at der også i 2012-sæsonen vil

være mulighed for et eller begge disse initiativer. Der undervises i grundlæggende færdigheder – start (snorestart, strandstart og vandstart), halvvinds sejlads, vendinger (fejevending, stagvending og jibe/bomning). Eleverne skal lære at passe på sig selv, hinanden og udstyret. Alt sammen færdigheder der er vigtige for kommende oplevelser med at surfe. Mange af surferne har udviklet sig rigtig godt, både i klubben og nogle har taget skridtet og anskaffet eget udstyr, hvilket ofte giver et kick i deres udvikling. Som altid i surfklubben, har der været en god stemning til undervisningen. Tidligere års bage-kage liste, der blev brugt til at sørge for at der var lidt spiseligt, når 31


eleverne kom på land, har ikke fungeret godt. Den har før været en god anledning til at involvere forældrene, og mon ikke den bliver taget op i 2012-sæsonen? Tak for den indsats der er ydet med at bage og anden opbakning.

Vi glæder os til at tage imod gamle og nye elever til skolesurf mandage og onsdage kl. 17-19 primo maj 2012 - god vind. På instruktørernes vegne Per Søndergaard.

NYTÅRSTRAVETUR - SNV Tid: søndag den 8. Januar kl. 13.00 Mødested: Parkeringspladsen på Dyrehavevej, Nørup. Suppe på ”Kikkenborg”

Guide: Peer Høgsberg

32


Kolding Marinecenter & Havneshoppen Kolding marinecenter er Jyllands største bådudstyrsforretning med et stort udvalg i udstyr og beklædning samt sko.

Du finder os på: Marina syd i Kolding samt Trinholmsgade 21 6000 Kolding. Tel. 7553 0200 www.Koldingmarine.dk


34


Vejle Marineservice Marinebutikken

Alt til din b책d lige ved h책nden

Dragevej 2 | 7100 Vejle | Tlf. 7583 5490 www.vejlemarineservice.dk M a r i n e b u t i k k e n m i d t p 책 ly s t b 책 d e h av n e n 35


OBS

Klubstander Vi vil fortsat gerne opfordre alle bådejere til at anskaffe en klubstander og sætte den under bagbord saling. Hvis båden fører flere standere skal Neptuns stander være øverst. Ældre både kan føre standeren i toppen af masten. Den kan købes på havnekontoret, på restaurant Neptun.

Kirk Kapitals nye domicil

36


SEJLMÅLING FORÅR 2012 Der inviteres til måling af sejl for den kommende sæson

lørdag den 31. marts 2012 Fra kl. 9.30 – 12.00 i gymnastiksalen på CHARLOTTESKOLEN WORSÅESGADE 6, VEJLE Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil være klar til kapsejladssæsonen 2012!!! Af hensyn til bestilling af tilstrækkeligt antal sejlknapper, må I meget gerne ringe til Henning på tlf. 7588 1294 senest 16.03.12. med oplysning om, hvor mange knapper, I forventer at skulle have islået. Man kan ikke køre ind i skolegården, men parkering kan ske lige uden for skolen eller ved kirken. Venlig hilsen Klubmålerne - Poul, Per og Henning P.S. Ja, vi er i meget god tid med invitationen, men erfaringen fra tidligere år har vist, at martsnummeret af NEPTUN ikke når frem tidligt nok for os. så noter venligst datoen.

37


Hv a

d

er nu i f jor n?

Sejlerskolen er krøbet i vinterhi. Sæsonen på vandet er slut for i år. Vi har undervist 17 nye elever, fordelt på 6 hold. Alle der gik op til prøven bestod.

rd ske

de

sejlerskolen

Nyt fra Sejlerskolen

Vores tilbud til de befarne elever, har betydet en større tilgang. 22 tidligere Sejlerskoleelever har deltaget i sejladserne. Sejladserne er foregået i Match 28’erne og Neptuns Wilma. Her er der blevet trænet i bådhåndtering og kapsejlads. Erfaringerne fra årets sejladser, vil blive brugt i det videre arbejde, med udvikling af Sejlerskolens fremtidige tilbud. Stor TAK til instruktørerne, der har gjort det muligt, at lære og videre uddanne vores elever. De to aldrende IF’ere har trofast tjent Sejlerskolen i mange år. I skrivende stund arbejdes der ihærdigt på, at få udskiftet IF’erne, med to renoverede Albin Expres. De nye både forventes, at være klar til den kommende sæson. Mens vi venter på nyt materiel, skal hele Sejlerskolen klargøres til de nye udfordringer. Der er brug for flere hænder, der vil hjælpe til med, at gøre Sejlerskolen til et spændende og oplevelsesrigt tilbud. Tilmelding til Sejlerskolen til næste år er i gang Har du lyst, eller kender du én der går rundt med en lille sejler i maven, er det på tide, at tilmelde sig. Sejlerskolen holder instruktørdag lørdag den 7. januar 2012.

38


Her vil kursen blive lagt for den kommende sæson.

Med ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår, siger Sejlerskolen tak for en god sæson. Vi glæder os til den nye sæson!

Er DU, eller kender du NOGEN der er interesseret i at hjælpe til i Sejlerskolen, så kontakt venligst undertegnede. Det vil være passende, hvis du kan komme med til instruktørdagen i januar.

Efterårsaften ved Vesterhavet

Sejlerskoleleder Svend Aage Olesen

Efterårsaften ved lidt senere...

39


Der arbejdes flittigt - også søndag.

Og landet vil op til broen sig hæve...

Langebro ta’r form

40


VHF (SRC) Igen i år tilbydes undervisning til det nye VHF (SRC) certifikat. Den digitale VHF-radio er i hastig fremmarch og det kræver et nyt certifikat for at installere/betjene de nye digitale sendere. Det digitale system muliggør bl. a. automatisk udsendelse af nødsignal, direkte opkald til tlf. nr. i land til 1/3 af prisen i forhold til manuelle opkald, opringning til andet skib m. m.

Tilmelding på

Undervisningen til erhvervelse af det nye certifikat starter i 12. marts 2012. 18 timer fordelt på 6 aftener.

Lærer: Svend Aage Olesen Tlf.: 75835134 E-mail: sao.olesenbanden@nypost.dk

AOF Vejle-Fredericia Boulevarden 19F, 2. sal 7100 Vejle Telefon 70 20 23 77 aof@aofvejle-fredericia.dk For nærmere oplysninger kontakt undertegnede.

Vi er vel alle hunde efter vand...

41


Indtil næste sæson...

... vil bølgerne rulle ... ... og rulle ...

Der er ikke to bølger der er ens.

42


NEPTUNS BILLEDGALLERI På klubben hjemmeside www.snv.dk finder du Neptuns nye billedgalleri. Her kan du finde billedserier, som du kan se eller downloade via Picasa. På denne måde kan vi gemme billeder i en bedre opløsning, så du kan se dem i bedre kvalitet. Hvis du selv ligger inde med nogle billeder, så er du meget velkommen til at sende dem til klubsekretær Jan Jacobsen på mail klubsek@snv.dk, så lægger jeg dem ind i galleriet. Det gælder også gamle billeder, og gerne med en lille historie om hvem der er på billederne, og hvor de er taget. Hvis du har sort/ hvid billeder fra Vejle Fjord i gamle dage, så vil jeg gerne hjælpe med at scanne dem ind, så de kan blive vist på hjemmesiden. Jan Jacobsen klubsekretær

• Reparationer i gelcoat/glasfiber, træ og stål • Polering, voks, bundbehandling • Vinterkonservering/vedligeholdelse • Installation af maritimt udstyr

Lillebælt Bådservice v. Leck Risby · 6000 Kolding Tlf. 75 53 58 80 · Mobil: 21 62 28 80

www.lillebaeltbaadservice.dk

• Henter trailer både til service/opbevaring • Værksted til både op til 36 fod • Opsyn efter aftale

43


Nye medlemmer

44

Fornavn

Efternavn

Bynavn Afdeling

Morten Søren Michael Rasmus Marie Sofie Mathias Rune Christian Jørgen Carsten Frank Jesper

Vind Vestergaard Nielsen Nørulf Holst Iversen Andersen Birkedahl Anov Vinter Pedersen Ipsen Fogelström Hjorhöy Brandi

Vejle Øst Surf Vejle Øst Jolle Vejle Surf Vejle Surf Vejle Jolle Vejle Ø Surf Vejle Surf Billund Jolle Vejle Surf Vejle Ø Kølbåd Vejle Kølbåd Børkop Kølbåd


Bemærk! Kontingentopkrævning for 2012 sendes ud i løbet af december måned Hjælp med til at få medlemskartoteket ajourført bedst muligt - betal dit kontingent for 2012 til tiden, den 6. januar 2012. - husk at meddele adresseændring til Sejlklubben Neptun Vejle. Alle henvendelser angående kontingentbetaling/adresseændringer bedes helst meddelt skriftligt til SNV medlemskartoteket Erik Bak: E-mail: kartotek@snv.dk eller sendes til Sejlklubben Neptun (medlemskartoteket) Bådkajen 10-12, 7100 Vejle. Kontingent for 2012, vedtaget på generalforsamlingen i foråret 2011, er A-medlem(Fartøjsejere) kr. 890,B-medlem(Optimister Jollesejlere Surfere Gaster) kr. 615,C-medlem(Støttemedlemmer) kr. 410,God jul og godt nytår Erik Bak

Velkommen til de nye medlemmer I øjeblikket er vi 750 medlemmer i Sejlklubben Neptun Vejle. Vi får stadig en del klubblade retur med ukendt adresse fra Post Danmark Husk derfor at meddele adresseændringer mv. til medlemskartoteket.

Adresseændring kan indtastes via SNV’s hjemmeside www.snv.dk eller send en e-mail til kartotek@snv.dk Erik Bak SNV medlemskartotek Tlf. 75828471 . e-mail: kartotek@snv.dk 45


troldborg design

• Grafisk design • Grafisk web-design • Web-løsninger • Brochurer • Papirlinier • Annoncer • Tidsskrifter

DRØMMESEJLADS

• Bøger

Indiske Ocean • Middelhavet • Stillehavet • Caribien

• Løsblade

Komplette pakkerejser

• Foldere

Prisgaranti og rejsegarantifond

• Kurser

t e w Tlf. 86 34 00 03 www.seatravel.dk

46

Troldborg Design Ravningvej 48 | Ravning 7182 Bredsten 7588 2219 | 2083 6988 marlene@troldborg-design.dk www.troldborg-design.dk


SKIFT TIL NIELS OG FÅ RÅD - venlig, kompetent og mindst lige så lokal som Vejlefjordbroen. Samtidig har han holdet i Havneparken og Danmarks 5. største bank i ryggen.

Hjælp sejlklubben med at tjene penge!! Så når du har skifter til Niels, skifter du Sejlklubben indgået en samarbejds-/sponsoraftale med Spar Nord Bank som til en lokal oghvert storår. bank på samme genforhandles Aftalen er bygget op om et fast beløb og et variabelt beløb. Den tid. variable del giver Sejlklubben mulighed for yderligere indtægter via kundehenvisninger. Tag og klip nedendenståen talon ud og gå ned i Spar Nord Bank og tag et uforpligtende møde med banken omkring bankens produkter med Privatkundechef Niels Juul Hansen. Sejlklubben vil modtage kr. 500 ved hver uforpligtende henvenRing direkte til privatkundechef Niels Juul Hansen sig i et engagement. delse og 1000 kr., hvis et møde udmønter på 76 41 41 14 - og aftal et møde

På Sejlklubbens vegne Preben Werther Vi ses i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk

47


Sejlklubben Neptun Vejle, Bådekajen 10, 7100 Vejle

SKIFT TIL NIELS OG FÅ RÅD - venlig, kompetent og mindst lige så lokal som Vejlefjordbroen. Samtidig har han holdet i Havneparken og Danmarks 5. største bank i ryggen. Så når du skifter til Niels, skifter du til en lokal og stor bank på samme tid.

Ring direkte til privatkundechef Niels Juul Hansen på 76 41 41 14 - og aftal et møde

Vi ses i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk

SNV Klubblad nr. 4 -2011  

SNV Klubblad nr. 4 -2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you