Page 1

Sejlklubben Neptun Vejle

Indhold: VFW . . . . . . . . . . . . . .

6

Kapsejladsudvalget . . 11 Ungdomsafdelingen . 14 Fyn Cup 2007 . . . . . . . 27 Til For-OL i Kina . . . . . 28 Windsurfing . . . . . . . . 36 Nye udfordringer venter . . . . . . . . . . . . . 38 Nye medlemmer . . . . . 44

25. årgang For OL i Kina - læs Michael Risørs spændende beretning på side 28

3/07 SEptember 1


2


Alle henvendelser angående medlemskartotek/adresseændringer rettes til: Grete Nielsen, Absalonsvej 8B, 7100 Vejle, tlf. 75 83 77 79, e-mail: neptun.kartotek@sport.dk Medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Vejle, Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund. Bestyrelse: Formand: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Næstformand: Jan Ipsen, Valmuevej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 20 60 Kasserer: Inga Jensen, Dybbølvej 9 A, 7100 Vejle, tlf. 75 83 03 38 Klubsekretær: Jan Jacobsen, Jenlevej 59, 7100 Vejle, Tlf: 75 86 37 12 Havnesekretær: Lars Kristensen, Orionvej 16, 7100 Vejle, tlf. 75 82 08 41 Bestyrelsesmedlem: Lars Lund (fra efteråret 2007) Bestyrelsesmedlem: Peter Møller, Tirsbækvej 131, 7120 Vejle Øst, tlf. 75 89 66 89 Bestyrelsesmedlem: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88 Pælemester: Kim Kragh, Fennikelvej, Middelfart Pælemesterens kontortid: Hverdage kl. 12.00-13.00 samt torsdage kl. 15.00- 17.00, tlf. 75 82 59 42/mobil 20 28 39 90 Havnekasserer: Thorvald Ballegård, tlf. 75 82 59 42, torsdag kl. 15.00-17.00 Udvalgsformænd: Sejlerskolechef: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Kapsejladsudvalget: Henvendelse til formanden. Vejle Fjord weekend: Henvendelse til formanden. Jolleafdelingen: Anders Nielsen, Strandvejen 112, 7120 Vejle Ø, tlf. 75 81 44 77 el. 26 75 51 01 Neptuns Windsurfer afdeling: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88 Matchraceudvalget: Lars ”Lange” Christensen, tlf. 40 94 06 94

Aktivitets- og Turudvalg: Kirsten Østergaard, Hospitalsgade 11 B, 7323 Give, tlf. 61 77 45 22 Suppleanter: Finn Lodahl, Toftevangen 22, Bredballe, 7120 Vejle Øst, tlf. 22 63 82 22 samt Søren Larsen, Boesvangen 4, 7120 Vejle øst, tlf. 75 81 52 96 Målere: Per L. Christiansen, Bakkekammen 21, 7120 Vejle Øst, tlf. 75 81 57 83, Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 samt Henning Pedersen, Skovvej 27, 7182 Bredsten, tlf. 75 88 12 94 Neptuns Restauration, Klubhuset, Bådkajen, 7100 Vejle, tlf. 75 72 37 79, åbner hver dag kl. 10.30. Bestyrer: Birthe Aastrup

Neptuns redaktion: Ansvarshavende redaktør: Marlene Jørgensen, Ravningvej 48, 7182 Bredsten, tlf. 75 88 22 19 Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 Annoncer: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Moms reg.nr.: 869171-1 92 B Oplag: 1.100 eksemplarer. Layout & dtp: Troldborg Design Tryk: PrinfoVejle

Neptun udkommer 4 gange årligt - marts, juni, september og december. Indlæg til næste nummer skal være redak­­­tio­­nen i hænde senest den 1. september 2007. 3


• PLANLÆGNING • MILJØ • TOTALØKONOMI Enghavevej 2 . Box 555 . 7100 Vejle

• BYGGERI & ANLÆG • VEDLIGEHOLD & RENOVERING • ENERGI

Tlf. 75 82 77 11

www.vejlehavn.dk Nu er vejlelystbådehavn også kommet på internettet. Her kan du bl.a. se informationer vedr. takster/bådpladser mm.

P AT I E N T E N I C E N T R U M

Behandling – uden ventetid

Brummersvej 1 . 7100 Vejle . Tlf. 75 83 20 99 . www.molholm.dk

4


Sejlsæsonen er efter sommerferien skudt i gang igen og vore elitesejlere gør det godt ved at markere sig bland de bedste af DS nationale og internationale mandskaber. Nye talenter blomstrer i kølvandet på dem vi allerede har. Et par af den står på trappen til OL, men mangler de sidste afgørende point. Vi holder fast i at trække stævner til sejlklubben og i efteråret holdes der stævner for både matchrace 28 og joller. De store satsninger, såvel sportslige som stævner, kræver at der er en god økonomi bag – det er vi ved at råde bod på. I efteråret, helt præcist i forbindelse med Ungdoms DM i matchrace, vil sejlklubben præsentere et nyt tiltag til at etablere en erhvervsklub. Hovedformålet vil være at tilvejebringe midler til den sportslige vækst og samtidig give erhvervslivet mulighed for at eksponere sig i et win-win samarbejde med en interessant sportsgren, der er virkelig tæt på naturen.

Lederen

Eftersommeren 2007

Sejlklubben ansøgte før sommerferien Dansk Sejlunion om at blive godkendt som ungdomsvenlig sejlklub og har i skrivende stund fået meddelelse om at sejlklubben har fået godkendelsen – tillykke med det. Godkendelsen skal bruges til at styrke de i forvejen gode ungdomsafdelinger vi har. Overrækkelse af diplom og flag sker den 16/9 kl. 16 på Tirsbæk Strand i forbindelse med stævneafslutning for ZOOM joller. Udviklingen på lystbådehavnen og fritidsarealerne er nu så langt, at kommunens økonomiudvalg har vedtaget de fire sammenhængende projekter for området omkring havnen, hvoraf lystbådehavnen er et af dem. Der er nedsat en styregruppe, hvori undertegnede og formanden for kajakklubben indgår. Apropos livets åndehuller – den første uge i september var Bella Mente (Søren Larsen’s 50 fods sejlbåd) på togt med en ledergruppe, som netop fik lov at opleve kombinationen af stilhed, storslået natur, solned- og solopgange og ikke mindst vand, vind og sejlads for sejl. Samtidig fik de klaret virksomhedens fremtidige strategi og udarbejdet spilleregler for effektiv 5


ledelse. Så vore både kan være ramme for mange forskellige aktiviteter – det er kun fantasien der sætter grænser.

De bedste sejlerhilsner Preben Werther Formand

Må jeg ønske alle en fantastisk efterårssæson!

Overaltvinderne af VFW 2007 Inga, Grete og Knud får overrakt vinderpokalen

Der er glæde i vinderteamet :-)

6


»Neptun klippekort« Klubben har tidligere lavet en aftale med Restaurant Neptun omkring et klippekort, således at sejlerne kan købe forfriskninger til en farvorabel pris.

Klippekortet koster kr.

216,og der er 12 klip (kuponer) på kortet. For et klip (en kupon) kan man få enten en lille fad eller en vand eller en snitte. Det er tanken at kortet anvendes i forbindelse med klub- eller sejler­ aktiviteter. Brug muligheden der er penge at spare.

7


Stemningsbilleder fra VFW 2007 Se resultaterne p책 www.snv.dk

8


9


Lørdag d. 13. oktober og søndag d. 14. oktober. Ved Tirsbæk. Stævnet er et Grade 5, samt et selvhjælperstævne. Alle om bord skal være medlem af SNV. Alle skal bære redningsvest under stævnet i bådene. Max. 12 Besætninger. Efter først til mølle princippet. Morgenmad i jolle-huset fra Skippermøde. Første start.

kl. 8.00 kl. 9.00 kl.10.00

Der vil blive sejlet i fire Match28. Racere, efter gældende Match Race regler DS. 2005-2008 . På en kort bane udlagt ved Tirsbæk. Varighed ca. 15-25 minutter. Sejladsbestemmelser samt startproducere vil blive gennemgået på skippermødet. Besætning 5 personer pr. båd. 1 skipper , 3 gaster , samt en femte gast som skal være fra enten ungdomsafdelingen eller sejlerskolen. Startgebyr. kr. 1.000,00

kapsejlads

SNV Klubmesterskab 2007. MATCH28

Dette omfatter for deltagende sejlere: Morgenmad. Madpakker. Vand under sejlads. Molebajere. Grillpølser efter endt sejlads Søndag. Lørdag aften vil grillen blive tændt, her medbringer man selv mad. I forbindelse med grillaften vil der kunne købes en grillbakke, øl, vin og vand til fordelagtige priser. Grillbakke skal forudbestilles i forbindelse med tilmelding. Overskuddet går til jolleafdelingen. Tilmelding senest 1 oktober 2007 på match28.snv.dk Lars ”Lange” Christensen. 11


Totalleverandør af alle former for cruisingog racingsejl i avanceret design. Komplette rulle·rebe·systemer... Momentum standardspilere og genakere... ...www.mpsejl.dk

MP·SEJL

Ravnsøvej 40 8240 Risskov Tlf. 8622 2233 info@mpsejl.dk www.mpsejl.dk

12

® Win-han el-spilhåndtag

Mielec Marine

ltd

Diskovej 6 · 7100 Vejle 20 20 17 77 · 75 82 41 88 www.mielec-marine.dk


Jansson El A/S www.jansson.dk Vejle: Tlf. 75 82 01 44 路 E-mail: el-vejle@jansson.dk Horsens: Tlf. 75 62 50 00 路 E-mail: el-horsens@jansson.dk

13


Ungdomsafd.

FEVA inspirationsdag i Vejle

14

Lørdag den 23.6.2007 afholdtes der inspirationsdag for FEVA XS jollerne i SNV´s jolleafdeling i Tirsbæk. Jolleafdelingen har netop fået fire af de nye joller, som er blevet introduceret i Denmark i år. FEVA jollen er en to personers jolle, som er udviklet i England. I både England, Irland Holland og Tyskland har jollen været kendt i nogle år. I Denmark har jollen ikke været særlig kendt, men Dansk Sejlunion (DS) startede i foråret en introduktionskampagne støttet af DS hovedsponsor TORM, som muliggjorde salg af 100 FEVA joller til introduktionspris. FEVA jollen er kendt som god begynderjolle, men også egnet til børn der vokser ud af optimisten og gerne vil fortsætte i en to personers jolle. Jollen tillader også at en voksen kan sejle sammen med et barn og det gøre jollen meget anvendeligt. For at lære mere om den nye jolle, blev der afholdt to inspirationsdage - en på Sjælland og en i Vejle. Dansk Sejlunionens repræsentant var Peter Appel, som er kendt af mange i SNV som dygtig formidler og kompetent sparringspartner. Sammen med Michael (Mik) Thaarup var


der sat et hel dags program i og omkring FEVA jollen. 15 trænere, coaches og klubansvarlige samt 6 besætninger til FEVA joller fra Ringkøbing til Århus mødte op. Morgenen startede med en kop kaffe og at sætte følgebåde i vandet. Den nye klasseorganisation (se hjemmesiden www.fevaclass.dk) blev præsenteret og målsætningen fra Dansk Sejlunionen side med denne nye jolle blev diskuteret. Resten af formiddagen gik med gennemgang af jollen omkring trim, tips og teknik, hvor erfaringer blev udvekslet og suppleret. En grundig introduktion i træningsplanlægning af en 2-mands jolle, som de fleste ikke har så store erfaring med, rundede formiddags programmet af. Der var mange spændende ting at lære og det resulterede da også i vi kom senere til frokost end planlagt. Anita havde igen sørget for et flot frokost tag selv bord (mange tak til Anita på det her sted).

De tre øvelser i træningsforløbet var delt i opvarmning på vandet, en fokus øvelse og en leg & sjov øvelse. De voksne deltagere skulle gennemføre og coache øvelserne fra følgebådene. Dette var en større udfordring, idet de nye FEVA besætninger var so begejstrede og optaget med at sejle jollerne, at de lige skulle samles sammen igen, inden øvelserne kunne starte.

Fortrolighedsøvelser med jollen resulterede i to kæntringsøvelser. Derudover var øvel-

Efter frokost var der planlagt øvelser på vand. Tre øvelser var blevet planlagt over frokosten og efter skippermødet kom de 6 FEVA joller på vandet. 15


Der var lidt torden i luften, men den trak heldigvis udenom os, så at vi kun fik skiftende vind og noget regn. En virkelig lærerigt og sjovt dag for både voksne og specielt også for vores FEVA besætninger.

serne fokuseret omkring genakkeren, som de fleste ingen erfaring havde med.

En stor tak til Peter Appel og Mik Thaarup for denne indholdsrige dag, der giver os mulighed for mere målrettet og struktureret arbejde med den nye jolle.

Sankt Hans aften i Tirsbæk Det blev som lovet godt vejr Sankt Hans aften, selv om der om eftermiddagen havde været tordenvejr og noget regn. Ved 18 tiden blev grillen tændt og de første kølbåde var allerede kommet fra Vejle om eftermiddagen. Jolleafdelingen havde en gummibåd ved broen, der kunne hente kølbådsbesætninger i land. Andreas, en af jolleafdelingens ældre sejlere var skibsfører på gummibåden og gjorde hele aftenen et fint stykke arbejde som færgemand.

16

Vi begyndte at bære borde ned fra klubhuset til pladsen, først nogle få – senere dem alle sammen, idet der kom flere og flere SNV´er der ville deltage i vores fælles aftensmad. Grillen kørte hurtig på ”fuldt blus”. Nogen udtalte, at det var første gang, de oplevede at grillen var klar inden, der skulle grilles! Bøfferne skulle vendes hurtigt på grund af den store varme – så grillmestrene havde deres at se til for at sikre, at der ikke kun kom kul på tallerkenerne.


Efter spisning var der båddåb på programmet. De fire nye FEVA XS joller skulle navngives og spændingen var høj specielt blandt de yngre deltagere. Anders Nielsen, jolleafdelingens formand holdt en kort tale, hvorefter Anne-Mette, Philip og Louise, tre af jolleafdelingens sejlere døbte både med champagne og afslørede navnene, der havde været gemt under Dannebrog. De fire både kom til at hedde ”Consul”, ”Consulinden”, ”2fast4you” og ”Den blå madame”. Der var mange af gæsterne der stillede spørgsmål til de nye både. For dem der har lyst til at prøve en mere vandnær sejlads: Jollerne kan lejes for en aften eller en dag efter aftale med jolleafdelingen. Aftenen var efterhånden så fremskreden at vi måtte flytte tankerne fra båd til bål.

Ca. 250 personer deriblandt mange børn havde fundet vejen til Tirsbæk Strand. Bålet blev i år tændt uden større problemer, takket være det tørre træ, kommunen havde stakket op. Der var høje flammer og til stor begejstring for især de yngre kom ”heksen til at hyle”, da flammerne rigtig havde fået fat. Mange blev siddende længe i den lune og tørre aften. Jolleafdelingen ser frem til endnu flere kølbådsbesætninger og SNV´er til Sankt Hans 2008!

Der var stillet højtaleranlæg op og præst Thea Køllgaard Olsen fra Sct. Nicolai sogn i Vejle holdt en stemningsfyldt og naturrelateret tale, tæt på strand og sejlermiljøet. ”En flot og indholdsrig tale”, som flere tilhørere bagefter sagde.

17


Det største forårsstævne i Tirsbæk i mange år På trods af mandefald blandt de aktive forældre på grund af Fyn rundt fik vi med forenede kræfter stablet stævnet på benene og tilmeldingen var overvældende. Vejrudsigten havde meldt jævnt vind og byer – så det så lovende ud. 81 friske sejlere mødte op til én dags forårsstævnet den 02. Juni 2007 i Tirsbæk. Indbudt var sejlerne i B- og C optimisterne samt Zoom8. Med 25 Zoom8 sejlere på vandet var der tæt på lige så mange sejlere som til et rangliste stævne. Efter de mange to dags stævner i foråret bliver vores ét dags stævne godt modtaget af sejlere og forældre, der så kan nyde en dag af weekenden til andre formål.

(eller også var det omvendt) fra Vejle og vi klar til at tage imod de første udefrakommende, samtidig med, at vores egne sejlere gjorde deres joller klar. Efter en kort velkomst tog dommerne til de to baner over og forklarede lige banerne og derefter kom vi ude på vandet.

Forklaring af flag

Vi startede ved 8 tiden at forberede indmeldingen, male baneskitser på tavler til de mindste og gøre følgebåde og dommerbåde klar. Klubbens dommerbåd kom med Carsten

Velkomst (i forgrunden en af vores nye FEVA joller) 18

Vandsætning

Skippermøde


B-Optimister og Zoom8 sejlerne sejlede på én bane og C-optimisterne havde en bane for sig selv. Banerne skulle lægges ud og specielt på B-Optimist/Zoom8 banen voldte det lidt problemer på grund af springende vind. Sejlerne tog det roligt – de er vant til lidt af hvert efter alle forårs rangliste stævnerne og andre stævner.

Fin vind på Zoom8 banen

Dommerbåden før start

Mens C-optimisterne nåede at afvikle 6 sejladser og endda nåede at få deres frokost på land, nåede sejlerne på den ”store” bane kun 5 sejladser. Mens C-optimisterne nåede at afvikle 6 sejladser og endda nåede at få deres frokost på land, nåede sejlerne på den ”store” bane kun 5 sejladser.

Frokost for C-optimisterne

De mindste sejlere var dog også godt træt, idet stævnet i Vejle for mange C optimister var det første stævne. Specielt C optimister nyder forårsstævnet i Tirsbæk, idet der er fuld fokus på de mindste hele vejen rundt. Der var kage og saftevand til alle aktive efter sejladserne. Efter at resultaterne var beregnet kunne vi afholde præmieoverrækkelsen for C-optimister. Alle fik en lille præmie med hjem og der var mange glade ansigter. Desværre trak præmieoverrækkelsen for B-optimisterne og Zoom8 ud, idet der var indgivet nogle protester, der først skulle behandles færdig. Det gav god tid til at hente følgebådene op og rydde op i bøjer og øvrigt grej. Men også denne præmieoverrækkelse kom og igen var der præmier til alle og naturligvis pokaler til de første 3 i hver klasse. Mia Ipsen og Lasse Børresen kom på henholdsvis 2. og 3. plads i Zoom feltet. Ved 6 tiden – efter en lang dag i lands og på vand var vi færdig med oprydningen og kunne låse klubhuset. Præmieoverrækelsen for C sejlerne

Om eftermiddagen kom vi ind ved halv 4 tiden – ganske som planlagt og sejlerne var vel godt mod efter alle de dejlige sejladser med god vind. 19


Og så begyndte det at regne efter at det har været tørt hele dagen – hvor heldig kan man være? En STOR TAK til alle der har hjulpet med til at også dette års forårsstævne blev til en succes. Uden alt det frivillige arbejde kunne den slags arrangementer ikke afvikles. Præmieoverrækelse til de 3 bedste i Zoom8 med Mia på 2. og Lasse på 3. pladsen.

Michael Faubel

Historisk god sommer for SNV´s jollesejlere Efter en til tider barsk og kold vintertræning i Fredericia sejlklub nåede vores Zoom8 sejlere frem til påsken. 2 sejlere tog til Garda søen (Se Mia´s artikel i sidste nummer) og de andre tog på træningslejr på Mors hele påsken. Herefter var alle klar til forårets udtagelser. Efter 4 ranglistestævner blev sejlerne til de Nordiske Mesterskaber udtaget og her var SNV godt repræsenteret. For første gang i SNV ´s historie havde vi 6 ungdomssejlere med til De Nordiske Mesterskaber. Flot gået. I mellem disse udtagelses stævner var 5 af sejlerne lige en tur i Stralsund og sejle et

fra venste: Troels Moltsen, Mia Ipsen, Pernille Jonsson, Lasse Børresen, André Christiansen og Rasmus Schmidt. 20

Europacup stævne. Efter at udtagelserne var i hus skulle der trænes. Dansk sejlunion afholdte fælles træningslejr for optimister og Zoom8 i Horsens den første weekend i skolernes sommerferie. Her blev trænerne Rasmus Damsgård (Ålborg) træner for pigerne og Kasper Sohn (Egå) træner for drengene præsenteret for sejlerne. I uge 27 var der sommertræning i SNV med Rasmus Damsgård. Mandag i uge 29 drog ”cirkus” SNV med joller, campingvogne, telte, gummibåde m.m. så af sted til Egå, hvor NM blev afholdt. I Egå blev der etableret en Zoom8 lejr for sejlerne og deres familier. Inden det gik løs, var der arrangeret 2 dages træning med Kasper Sohn som træner. Da Kasper skulle være ene træner til fortræningen, havde han bedt om hjælp og her blev Poul Jonsson SNV udnævnt til ”assisterende landsholdstræner” Efter 2 dages træning holdt sejlerne en fridag, hvor de tog i Djurs Sommerland. Fridagen blev afsluttet med fælles spisning for alle. Fredag var der træning, tune up og herefter


Danske NM hold

indmarch og officiel åbning af NM. Inden fredagens træning samlede vi alle SNV´erne til fotografering. Fra SNV havde vi i jolleafdelingen fået 6 SNV bluser. Disse bluser fik vores Zoom8 sejlere. Fra Ronstan og Palby Marine havde vi fået en lycra bluse og en tørtop til sejlerne. Fra Fionia Bank fik sejlerne en kasket, en rygsæk og en køletaske ( Lige i madpakkestørrelse) Sejlerne siger hermed tak til SNV, Ronstan, Palby Marine og Fionia Bank. Det var Århus sejlklub der stod for Zoom8 banen og de fik hjælp fra en del af sejlernes forældre. De forældregummibåde, der var med på vandet, fungerede som madpakkebåde m.m. En god ordning for så kunne trænerne koncentrere sig om at coache sejlerne mellem sejladserne. Sejladserne foregik desværre med meget blandet vejr og vind og til tider uden vind fra forskellige retninger. Der blev derfor lavet en hel del pejlinger og nogle påstod, at de drømte om det om natten. Tirsdag d. 24.juli var det slut og i øsende regn, blev der afholdt afslutning og præmieoverrækkelse. Danskerne blev Nordiske Mestre i både optimist og Zoom8 klassen. Ud af 47 piger

blev Mia Ipsen 8 og Pernille Jonsson 21. Ud af 45 drenge blev Lasse Børresen 11, Troels Moltsen 14, André Christiansen 23 og Rasmus Schmidt 27. Nu skulle pakkes og 5 familier fra SNV skulle bare lige hjem og vende en gang inden turen gik til Østrig, hvor VM blev afholdt. Efter en noget våd nedpakning i Egå, en omgang vask og tørring drog sejlerne og deres familier til Achensee i Østrig. Efter lidt bilproblemer, stau m.m kom vi alle frem til Camping Vimmer, som lå i gå afstand til sejlklubben. Jan Ipsen SNV var holdleder og Michael Thaarup var træner. Trænerne måtte dog ikke være på vandet, men kunne fra landsiden snakke med sejlerne mellem sejladserne .Sejlklubben havde til huse i et nedlagt kloster omgivet af flotte grønne arealer lige ned til søen. Alle sejlerne fik udleveret en mærkat med deres sejlnummer, som skulle sættes på deres jollevogne. På græsarealet ned mod søen var der lavet ” båse” til jollerne inddelt efter nation og sejlnummer. Ud fra hver enkelt sejlers plads var der en metalplade i græsset med nationalitet og sejlnummer. Det betød god ro og orden både når jollerne skulle i vandet og når de skulle op igen. Efter et par dages træning, info fra holdlederen og registrering var der VM for forældrene. Her fik vi Annett Pedersen fra Fåborg på en 2. plads og Carsten Moltsen fra SNV på en 16. plads. Herefter var der tune up, indmarch og åbning af VM. Alle de danske sejlere og deres familier deltog i den fælles spisning, der var arrangeret inden indmarchen. Sikken indmarch. Det var bare flot. Forrest var der et stort tyrolerorkester, efterfulgt af det lokale jagtkompagni og herefter kom sej21


lerne. Danmark skulle som regerende verdensmestre gå forrest. Indmarchen gik ind gennem byen og op til byens rådhusplads. Efterhånden som sejlerne kom frem, blev hvert enkelt land budt velkommen og landets nationalmelodi blev spillet. Hver lands fanebærere stod under hele ceremonien på scenen. VM blev skudt i gang af det lokale jagtkompagni. Det var som sagt flot. Nu skulle der sejles for alvor. Østrigerne havde fuldstændig styr på at afholde et VM men vind og vejr havde de ikke styr på. Vinden drillede og drejede og en del sejladser blev skudt af. På trods af vindens drillerier blev der sejlet. Der blev sejlet særdeles publikums venligt, idet vi fra bredden af søen kunne følge sejladserne. Langs bredden blev der gået, løbet og cyklet af forældre og trænere. Set med forældreøjne var det en god oplevelse, at følge sejladserne så tæt på. Efter hver sejladsdag var der aftenarrangementer for sejlerne og forældrene kunne købe sig ind på disse arrangementer. Der var sejltur på søen, tyroleraften og barbecueaften. Afslutningen på VM var også flot arrangeret. Der var en gave til hver sejler og hver sejler fik et indrammet billede af dem selv under sejladserne. Vejret i Østrig var som altid i Østrig en noget blandet fornøjelse. Dage med højt klart solskin og dage med regn og tordenvejr. Det lykkedes dog alle af få pakket sam22

men i tørvejr og så var det farvel og tak, vi ses snart igen. Ud af 56 piger blev Mia Ipsen nr. 10 og Pernille Jonsson nr. 30. Ud af 64 drenge blev Troels Moltsen nr. 16, Lasse Børresen nr. 17 og André Christiansen nr. 30. Så SNV gjorde det godt igen. Allerede den 1. weekend efter skolerne sommerferie, skulle vi på den igen. Nu gjaldt det DM i Skovhoved. Igen tog ”Cirkus” SNV af sted nu uden Lasse Børresen der nu sammen med Emil Børresen sejler 29`r. Vi havde dog Troels Meldgård med i optimistklassen. Til DM i Zoom8 sejler pigerne og drengene i det samme felt. Ud af 43 sejlere blev Troels Moltsen nr. 7, Mia Ipsen nr. 9, André Christiansen nr. 20, Rasmus Schmidt nr. 21 og Pernille Jonsson nr.25. Ud af 127 A-optimister blev Troels Meldgård nr. 93. EM for Zoom8 der skulle have været afholdt i Sct. Petersborg blev aflyst og lige nu ved vi ikke om EM i stedet flyttes til Stockholm. Vi ved dog, at der i Stockholm afholdes et Europacup stævne og her vil SNV også være repræsenteret. Lige nu ser Europa ranglisten således ud SNV har 2 i top 10 og 4 i top 20. Status er lige nu, at det har været en lang, til tider hård, men også oplevelsesrig sommer for sejlerne og deres familier. Som det fremgår af ovenstående resultater klarer SNV sig godt, så kære SNV´er kip med flaget og bak op om vores ungdomssejlere. De fortjener jeres opbakning.

Sejlerhilsen Anita Jonsson. Jolleafdelingen.


SNV’s Efterårskalender 2007


1

Weekenden d. 15. - 16. september

2

Lørdag d. 29. september

3

Søndag d. 30. september kl. 11.00

4

Tirsdag d. 2. oktober kl. 19. 30

5

Lørdag d. 6. oktober

6

Weekenden d. 6. - 7. oktober

Zoom 8 ranglistestævne

Klubmesterskab i Jolleafdelingen De unge udfordre de gamle på ens udstyr Bådejermøde Blå Bånd

Ungdoms DM i Matchrace 28 Jolleafdelingen på Tirsbæk strand

7

Weekenden d. 13. - 14. oktober

8

Lørdag d. 27. oktober kl. 14.00

9

Lørdag d. 27. oktober kl. 19.00

10

Lørdag d. 28. oktober kl. 14.00

11

Søndag, den 16. december kl. 13.00

SNV klubmesterskab i Matchrace 28 Standernedhaling Pølser, øl og vand. Præmieoverrækkelse for lørdagssejladserne. Afriggerfest Tilmeldingslister i klubhuset - senest onsdag den 24. oktober.

Standernedhaling i Windsurferafdelingen

Julefrokost

Birthe og Lars er værter med maden. Tilmelding i klubhuset.

12

Søndag d. 6. januar 2008 kl. 13.00 Nytårstravetur

nærmere info i næste nummer af bladet!

13

Torsdag den 13. marts kl. 19.00 Generalforsamling.


Vigtige e-mail adresser: Formand Preben Werther NĂŚstformand Jan Ipsen Kasserer Inga Jensen KlubsekretĂŚr Jan Jacobsen HavnesekretĂŚr Lars Kristensen Medlemskartotek Grete Nielsen Kapsejladschef Jolleafdelingen Anders Nielsen Ungdom Peter Møller-Jensen Tur og Aktivitetsudv. Kirsten Ă˜stergaard Windsurferafdelingen Thomas Ahlfeldt Matchrace 28 Lars ÂťLangeÂŤ Christensen Sejlerskolechef Svend Aage Olesen MĂĽlere Per L. Christiansen Web Master Bjarne O. Hansen Bladredaktionen Marlene Jørgensen Sejlklubben Neptun’s hjemmeside

formand@snv.dk naestformand@snv.dk kasserer@snv.dk klubsek@snv.dk havnesek@snv.dk kartotek@snv.dk (henvendelse formanden) jolle@snv.dk ung@snv.dk tur@snv.dk windsurfer@snv.dk match28@snv.dk skole@snv.dk maal@snv.dk webmaster@snv.dk blad@snv.dk www.snv.dk

WWWPEUGEOTDK /PLEV##nMĂ?SKEFINDERDUBILENIDITLIV+IGFORBIOGPRÂ’V0EUGEOTSFLOTTEMODELPROGRAMMED DEVELKENDTE0EUGEOT DYDERFRÂ?KTOGFORNEMTDESIGN SUVERÂ?NEKÂ’REEGENSKABEROGHÂ’JSIKKERHED6I GLÂ?DEROSTILATSEDIG 0%5'%/46%*,% (ENRIK#HRISTENSEN6EJLE!3 6ALDEMAR0OULSENSVEJ 6EJLE TELEFON ÂąBNINGSTIDERMA FR  LÂ’ SÂ’ 6Â?RKSTEDMA FR WWWPEUGEOTDKVEJLE 25


Match race i Fevajoller I sejlklubben Neptun Vejle har vi købt 4 Fevajoller og de har til stor fornøjelse været på vandet til alle vores træningsaftner. I weekenden d. 15.-17. juni afholdt vi vores årlige sommerlejr i Jolleafdelingen. Et af de mere festlige indslag på vores sommerlejren har som regel været forældresejladsen, men i år fandt vi på noget nyt. Vi lavede match race i Fevajollerne. Vi havde 16 hold = 32 besætningsmedlemmer. Holdene blev sammensat på 2 måder: 1.En erfaren jollesejler med en ny uerfaren jollesejler eller en forældre. 2.Trænere og erfarne kølbådsejlende forældre med en ny uerfaren jollesejler. Følgebådene blev fyldt op af tilskuere og deltagere, banen blev lagt, dommerbåden på plads og så blev der ellers sejlet med meget stor iver. På startlinien blev der kæmpet hårdt om den bedste placering, men dommeren afviste alle protester. Nogen erfarede, at det kan være svært at styre en genaker og andre måtte en tur i baljen. Ved frokosttid havde alle været igennem 1. runde. Til frokosten var der smil og latter overalt og enkelte detaljer blev endnu en gang vendt. Efter velfortjent frokost nåede vi at sejle runde 2 og en enkelt sejlads i runde 3 og havde således et hold klar til finalen. Men da det begyndte at blæse op og et tordenvejr truede valgte vi at afblæse sejladsen Det skal dog lige nævnes at finaleholdet 26

var en pigebåd med en zoom8 sejler og en forældre. Med den succes vi oplevede ved denne form for sejlads, tror vi nok at match race i Fevajoller fremover vil blive et fast festligt indslag på vores fremtidige sommerlejre. Efter denne positive oplevelse fortalte en af vores forældre Jørgen Nielsen om oplevelsen til sit tirsdags Match28 hold. Dette medførte at Match28 holdet fra sejlerskolen afsluttede forårssæsonen med en omgang Matchrace i Jolleafdelingens Fevajoller. Dette skulle efter sigende have været en rigtig sjov og underholdende forårsafslutning. Med sejlerhilsen Anita Jonsson


Fyn Cup 2007 Flotte Vejle resultater i Fyn Cup 2007.09.02 Trods nedgang i antallet af deltagende SNV både (14) i Fyn Cup lykkedes det for 6 mandskaber at møvre sig ind på præmielisten . Her følger resultatet : 6. løb 10. løb 17. løb 29. løb 38. løb

Recclamebureauet Norrøna Team-Vildting Husarslettens Bertha Kardinalen Trio Maria

1. plads 2. plads 1. plads 1. plads 2. plads 1. plads

Det skal i øvrigt fremhæves at Team-Vildting blev overaltvinder i gruppe 3, og at Husarslettens Bertha blev overaltvinder i gruppe 6 og desuden opnåede en flot 2. plads blandt alle deltagende både i Fyn Cup 2007.09.02 Poul Johansen

Vejning af både Interesserede der ønsker deres båd vejet her i efteråret m.h.t. målebrev, kan henvende sig til klubmålerne snarest. Målerne vil så koordinere, så alle bliver vejet samme dag og dermed mindske udgifterne.

Med venlig hilsen SNV´s målere.

Såfremt du har spørgsmål kan du ringe på 51894702 Poul Johansen

27


Til For-OL i Kina – En noget speciel oplevelse! Af Michael Risør Åbnings­ ceremoni til For-OL - Der blev gået til den på tilskuerpladserne

Om lidt under et år ruller det store medieshow som en bølge over hele verden. Den olympiske ild tændes i Bejing og starten går til OL 2008 i Kina. En sportsbegivenhed ud over det sædvanlige, der for mange atleter er det højeste mål. En plads, der kræver blod , sved og tårer. Vi har nu været i gang i godt et år i tornadoen, og mangler stadig at kvalificere os til OL. Det er en utrolig hård kamp mod tiden, og vi lægger al vores energi i projektet for at nå målet. Vi havde chancen til VM i Cascais, men det lykkedes os ikke at være blandt de 11 første nationer, der blev udtaget. Der er dog stadig en rigtig god mulighed for at kæmpe os til en af de sidste 4 pladser, der afgøres til VM i februar i Auckland, New Zealand. Sejlunionen tror på at vi kan gøre det, og derfor valgte de at sende os med til For-OL i Kina, nærmere betegnet kystbyen Qingdao, der med sine 9,2 millioner indbyggere vel godt kan betegnes som en pulsende, industrialiseret storby. ”Delegationen” 28

bestod af en finn-jolle, en laser, en laser radial, en surfer, en 470er, en 49er og så os i tornadoen. Det var en god oplevelse at føle sig som en del af et olympisk hold, og der blev arbejdet effektivt og professionelt gennem hele turen. Vi har mange indtryk med hjem – både positive og negative. Det var sen aften, da vi endelig ankom til hotel Equatorial i Qingdao. Rejsen var gået planmæssigt, og vi havde virkelig set et eksempel på, hvor meget OL betyder for Kina. Der var nærmest en hel velkomst komité i lufthavnen, og vi fik lov til at gå uden om alle køer. De hentede os i en speciel bus, og servicen var helt i top. Vi følte os ret vigtige med den VIP-status, som de åbenbart tillagde os! Efter et kort holdmøde med den vigtigste information var det på hovedet i seng. Næste morgen var der ingen vej uden om. Vi skulle tidligt op og igang. Et kig ud af vinduet fra hotelværelset på 12. sal lidt i 8 afslørede, at Qingdao for længst var vågnet. Solen stod op for adskillige timer siden og der var masser af aktivitet og larm fra dyttende biler, travle fodgængere, byggepladser og hvad der nu ellers kan køre og larme. Det var gråt og trist, fugtigt og varmt. Solen var deroppe et sted, men den gemte sig godt i en tung dis, der dækkede det meste af byen. Så alle morgener mon sådan ud?


Tilrigning i rimelig dårligt vejr!.

Efter en solid morgenmad og en kort briefing var det tid til at komme af sted mod havnen. Vi var rigtig spændte på at se forholdene og ikke mindst farvandet. Det var trods alt det vigtigste. Vi var kommet for at sejle og få så meget erfaring med hjem som muligt. Havnen lå et stykke fra hotellet, så der blev investeret i mountainbikes til hele 250 kr stykket. Kina var bestemt billigere end Danmark, men det var vel også at forvente siden det jo alt sammen produceres her nu om dage. Da vi endelig nåede indgangen til OL-havnen blev vi påmindet om en ting, der også er en stor del af OL – Sikkerheden! Det var ligesom at skulle igennem lufthavnstjek hver evig eneste morgen, og bilerne blev fotograferet nedefra for at tjekke for bomber. Samtidig var der ca. 100 m inde på området en panservogn med to fuldt bevæbnede soldater med skarpladte maskingeværer. Selvom det ikke blev til mange smil fra sik-

kerhedsfolkenes side måtte vi jo bare huske på, at de var her for vores skyld. Efter en hel dags udpakning af containere og tilrigning af både kom vi endelig på vandet. Og faktisk var der en smule vind. Det viste sig dog at være forkanten af et mindre uvejr, så da det stod ned i stænger og der var torden i baggrunden samt kulsorte skyer, der ræsede hen over himlen i raketfart, vendte vi stævnen indad igen og tænkte, at det vist var nok for den dag. Det var helt klart et andet bevægelsesmønster for skyerne end vi var vant til, og det hele virkede meget ustadig og ustabilt. Dette første billede af vejret i Qingdao viste sig at holde meget godt stik de følgende dage. Vi havde overskyet vejr med masser af regn, og stort set ingen vind. For at sige det mildt var vejret elendigt! Det var bestemt ikke lige, hvad vi havde håbet på, og det var faktisk svært at få nogle effektive træningstimer på vandet. Vi var selvfølgelig ude, men når vi så endelig fandt nogen at lege 29


For-OL

med, så var vinden nærmest helt umulig og skiftende og alt for lokal til at vi kunne teste vores fart ordentligt. De mange dages regnvejr betød også en anden ting. Havet flød med affald, og det var en hel forhindringsbane derude. Ikke særlig lækkert at sejle rundt i, og munden blev lukket godt til ved hvert skumsprøjt. Det vand kunne bestemt betegnes som sundhedsskadeligt. Men det er åbenbart betingelserne, når man ligger lige ud for en kinesisk storby. Vi fik et par dages effektiv træning og havde til Kina fået lavet en ny fok, som vi håbede på var rigtig. Det var dog ret svært at gå fart med de andre, da næsten alle havde lavet planer og var i faste træningsgrupper. Det var meget præget af, at hver især havde deres egen rytme, og så kunne man ellers være heldig en dag, hvis vi kunne passe ind. Det var altså ikke en ideel situation, og da vi også var uden træner indtil 2 dage inde i stævnet, var selve koordina30

tionen og planlægningen af træningen ret svær. Vi kunne ikke bare blive trukket ud til de andre. Med lidt kendskab til tornadosejlads ved man også, at når der testes fart, så fortsætter bådene måske en halv time eller mere på kryds – Og så kommer man altså langt ud i en tornado! Langsomt nærmede vi os stævnestart, og vejret blev en del bedre. Det hele så ud til at være arrangeret rigtig godt, hvilket en helt overdådig åbningsceremoni også bekræftede. Der var TV dækning og fyldt med kinesiske VIP’er, som fik mere sendeflade end alle atleterne. Det mindede mest af alt om en blanding mellem stemningen til en fodboldkamp og et kinesisk melodigrandprix. Der var lysshow og fyrværkeri til den store guldmedalje, og selv Tivolis fyrværkerimester ville have været meget misundelig. Det understregede endnu engang, at OL er et show. Vi, altså udøverne, er nærmest de mindst vigtige. Og sådan er det! For-OL – eller Qingdao international regatta, som det blev kaldt – blev i princippet kørt ligesom OL forventes at blive. Der var kun én båd pr nation i hver klasse og alle restriktionerne var gældende. Det betød blandt andet, at alle trænerne ikke måtte kommunikere indbyrdes på vandet, og at de skulle blive på det valgte baneområde hele dagen. Mobiltelefoner og anden kontakt var heller ikke tilladt. Ikke alene var forOL en test fra arrangørernes side, det var bestemt også en test af hvert holds setup og af trænerstaben. Vi gjorde derfor meget ud af de daglige briefinger og de efterfølgende evalueringer, og det var en stor succes. Det danske holds køreplan virker rigtig, og det gør også, at man som en del af dette hold føler, at der er styr på tingene og vi sam-


Et udgik over havnebassinet.

men har et overskud. Utrolig vigtigt i et land som Kina, hvor der altså er mange ydre faktorer, der kan spille ind. Blandt andet mad, varme og fugtighed for bare at nævne de mest tydelige. Endelig nåede vi til stævnestart, og vi var spændte på hele forløbet. Der var 17 tornadoer til start, og alle de bedste var med. Vi vidste, at det ville blive en hård kamp for at blande os. Desværre startede det hele med en dags udsættelse og venten på havnen… og de næste mange dage fik vi set APsignalflaget en hel del gange. Faktisk havde vi ikke en eneste dag, hvor starten gik som planlagt. På 2. Dagen fik vi 2 sejladser i hus, og vi lavede en 9. og 12. Det bragte os på en 11. plads samlet, hvilket var en ret acceptabel start. 3. dagen gik endnu engang med venten i containeren (der var aircondition), dartspil og udsættelse – Der var nemlig ingen vind! Med vejrudsigter på 2-4 knob kan man jo heller ikke forvente sig så meget. Især med et meget strømpræget farvand, hvor vi flere dage havde 1-2 knobs strøm! Det viste sig at være rigtig vigtigt at have styr på disse strømtabeller og med eksperthjælp fra DMI og et godt forarbejde

fra landsholdsstaben var vi helt sikkert et af de bedst forberedte hold på dette område. 3. dagen blev endnu engang startet med udsættelse, men eftersom stævneledelsen nu begyndte at blive lidt desperate efter at få nogle sejladser i hus, blev vi sendt på vandet kl. 16. Dette er rimelig sent i Kina, da det er helt mørkt kl. 18.30 og vores tidligste start altså var kl. 17.30. Man kunne jo håbe på, at banelederen så valgte at lave banen lidt kortere, men nej….dagens eneste sejlads for os varede en time og tyve minutter, og det var helt mørkt ved målgang. Vi gik efter lysene på målbåden på den sidste lænser. Ret spændende sejlads og ikke ligefrem noget, der satte større respekt omkring vores baneleder. Der må altså være grænser, og at sejle til solnedgang i ingen vind på en super lang bane er altså lidt af en hjerneblødning. Det gik ikke specielt godt i sejladsen, og det, vi endte med at få mest ud af var faktisk turen ind til havnen i mørke. Vi tog det som træning, og man lærer virkelig noget af bare at føle bådens bevægelser uden at kunne se så meget. Med følgeskab af 6 ledsagerbåde med lanterner var vi de sidste i havn den dag. 31


Dagen efter fik vi vist nok endnu en dag uden vind – Allerede nu begynder det at stå lidt utydeligt for mig, for der var så mange udsættelser, at det var svært at holde styr på. I hvert fald sejlede vi 4 dage i alt og fik den sidste af sejladsdagene 2 sejladser. Det gik ikke ligefrem som håbet, for vi var ret langsomme. Det er altid svært at sejle kapsejlads, når man ikke er med på farten. Generelt for stævnet var vi rigtig gode på taktikken og strategien, men det er altså ikke nok, hvis man mister 100 m på hvert ben til de hurtigste – hvilket i dette tilfælde faktisk var dem alle sammen med undtagelse af en polak og en kineser… Så vi endte altså stævnet som 15 ud af 17. Det startede jo noget bedre, så vi var selvfølgelig en smule skuffede. Vores forberedelse havde ikke været god nok m.h.t. bådens setup og vores sejldesign, og vi tror, at det meste af forklaringen kunne findes her. Dog står vi nu med nogle rigtig brugbare erfaringer og er langt bedre rustede til at møde udfordringen næste år til OL.

For-OL - Tornado

32

Dagen efter vores sejladser var slut skulle de 10 bedste i hver klasse sejle et medalrace for at afgøre dysten i toppen. Vi kunne nyde showet fra molen af sammen med resten af det danske hold, der heller ikke var i finalerne. Det var nu lidt hårdt at være tilskuer til det bedste sejlvejr i flere uger. Der stod 10 m/s, skyfri himmel og gode store bølger. Der er altså håb forude – Det kan blæse i Qingdao, hvis heldet er med os! Den danske 49er tog bronze, og en medajle er altid en god grund til at feste og fejre en god holdpræstation, så det fik vi gjort i samlet flok. Dagen efter pakkede vi alle bådene i containerne, og om aftenen var der stor afslutningsceremoni med dans, sang og hyldest til alle medaljetagerne. Derefter tog det danske hold ned på vores stamrestaurant, hvor de til lejligheden havde arrangeret en lokal kinesisk soloopvisning på saxofon og pyntet op til noget, der skulle minde om en afslutningsfest. Så fik vi da sluttet turen af med noget ægte kinesisk kultur!


Er du træt af gamle, slidte

døre? „Dørskift“ fra Jan Ipsen Tømrer og Snedker - gør dit hjem smukt og praktisk. Ingen støv og håndværkerrod

Med „Dørskift“ gør Jan Ipsen Tømrer og Snedker det muligt for dig at udskifte dine slidte døre. Vel at mærke uden at du behøver at have håndværkere til at udskifte karme og gerigter. „Dørskift“ er let og bekvemt og du slipper for støv og håndværkerrod.

„Dørskift“ - hvorfor?

I mange - især ældre - boliger svarer målene på dørene og placeringen af beslag og låse sjældent til de standarddøre, der kan købes hos byggemarkeder eller dørproducenter. I disse boliger har det indtil nu været nødvendigt at skifte karmen ud, for at kunne tilpasse døråbningen til en moderne standdarddør. Det kræver, at håndværkere nedtager den gamle karm og tilpasser døråbningen til den nye karm med deraf følgende støv, rod og dyre håndværkertimer.

„Dørskift“ fra Jan Ipsen Tømrer og Snedker, gør helt op med denne fremgangsmåde. Vi tilpasser den nye dør til den oprindelige karm - uden at døren af den grund bliver dyr.

Kontakt os for en nærmere snak og et uforpligtende tilbud.

33


✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

a m pa g n e

udst yr

ECC klimaaanutomatisk læg Dala T-T ec indtr æk Fartpilo t

Ratfje til radiornbetjening

Informa ti

Make-u

o ns c e n ter

p spejl e m/lys Farveti lp sideliste assede r

S6 0

k a m pa g n

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

eudst yr

ECC klimaaanutomatisk læg Norbo indtræ rg stof/læde k r

Fartpilo t Læderr a t/ håndbre gearknop / msegre b Kronom e te rrin tæller o g spee ge v. omdr. domete Forbere r d t til naviga tionsan læg

V70

k a m pa g n

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

eudst yr

ECC klimaaanutomatisk læg Select læderin dtræk Fartpilo t

L æ de at/ge håndbrr remsegarknop/ reb Forbere naviga dt til tionsan læg

De klassiske dyder: rummelighed, økonomi og plads til alle VOLVO V70 CLASSIC. Volvo V70 er stadig mesteren i sin klasse og fås nu som Classic kampagnemodel (2.4 l benzin, 140 hk og 170 hk) med alle de klassiske dyder samt udstyr nok til at gøre den til en nyhed. Volvo V70 Classic har f.eks. fuld læderkabine, automatisk klimaanlæg og fartkontrol. Normalpris op til kr. 557.560,-. Kom ned og få en prøvetur i årets bedste tilbud!

Fra kr. 425.995,-

Volvo V70 motorprogram spænder fra 140-260 hk. Ved blandet kørsel er brændstofforbruget fra 9,4-15,2 km/l og CO2 udslippet fra 174-255 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Tilbuddet gælder t.o.m. 31.05.07 eller så længe lager haves. Priserne er excl. leveringsomkostninger.


»Neptun sejlertøj« Klubben har indgået en aftale med Helly Hansen omkring sejlertøj. I første omgang handler det om cap’s, t-shirts og poloshirts med broderet Neptun Logo alle i en brugervenlig sort farve. Priser::

Cap’s Polo T-shirt

79,169,99,-

Sejlertøjet kan købes hos Skibshandel Kaj Holm på Havnepladsen (rundkørslen ved havnen).

35


windsurferafd.

De lyse aftener er desværre på retur, vi er gået inde i efteråret, hvilket også betyder at der bliver færre timer på vandet om aftenen, men det er også nu vi får mere vind på fjorden.... På Brøndsodde er der efterhånden ved at være styr på området, hen over sommeren fik vi rullegræs på området foran toiletbygningen, der er ved at blive anlagt nye P-pladser til surferne så det ser ud til at området står færdig ved udgangen af november måned. Klubben er stadig i vækst, der kommer løbende nye medlemmer til, som gerne vil lære kunsten at windsurfe, velkommen til alle nye surfere. Nyt skoleudstyr har klubben også været ude at investere i, for at de helt unge surfere ikke skal slås med tunge sejl.... Klubben har også modtaget en meget fin gave fra Neptuns Venner i form af et komplet sæt skoleudstyr bestående af board + rig, et stort TAK skal der lyde fra surfklubben, udstyret var ikke andet end lige blevet pakket ud før det kom på vandet, så der var virkelig behov for det. Tak til Neptuns Venner

De aktiviteter der er foregået, de forbedringer og tiltag der er sket i surfklubben, havde simpelthen ikke kunne lade sig gøre uden de frivillige personer som har udført et kæmpe stykke arbejde i klubben - det skal i have rigtig rigtig mange tak for. Vi ses i klubben, eller på vandet. Formand Thomas Ahlfeldt 36


Windsurfercamp i Hvide Sande I windsurferklubben var der i år i alt 6 juniorer, som sluttede forårssæsonen af med at tage på Young Gun Camp i Hvide Sande i uge 27. En windsurfercamp som igen i år blev afholdt af den tidligere world cup windsurfer Lars C. Pedersen. Campen henvendte sig til alle unge med interesse for windsurfing i alderen 12-19år. I år var der ca. 40 deltagere som mødte op søndag aften med telt, soveposer og windsurferudstyr og ikke mindst store for-

ventninger til masser af vind. Men desværre blev det kun til 2-3 dage med windsurfervind. Når der ikke var nok vind til windsurfing blev der arrangeret padelsurfing, wake-board og windsurferfilm. Det hele med udgangspunkt fra windsurfercenteret Westvind Nord. Når man er på windsurfercamp møder man en masse andre windsurfere og lære en masse om windsurfing. Lige fra tilregning af eget udstyr til masser af gode tips til at blive en bedre windsurfer. I år var det 3. gang jeg deltog i windsurfercampen og det var dejligt denne gang at have nogle med fra vores klub i Vejle, fortæller Rasmus. Alle som har sit eget udstyr og som kan sejle frem og tilbage kan deltage. Instruktørerne delte os op i hold af Freestyle, Formula/slalom, Trapez og fodstroppehold og et hold af strand- og vandstartere. Knud Mortensen

Rasmus holder lige en windsurferpause, så vablerne i hænderne kan komme sig lidt.

En aften fik vi mulighed for at prøve at stå på wake-board. 37


Nye udfordringer venter… Af Katrine Jensen

Udsigt fra Hotellet.

Det er i dag lørdag, i onsdags startede jeg på intro på mit nye studie. Vanen tro involverer sådan noget intro ræs som regel fester og meget lidt søvn, og denne var ingen undtagelse. Nu skal det siges at jeg normalt meget sjældent går i byen, umiddelbart lyder det ret kedeligt, for en på min alder, men med alle de andre ting jeg også gerne skulle nå i løbet af en uge, kommer det ret naturligt.. Så derfor er det en meget træt mig, som sidder her lørdag aften, kl. 20 og er på vej i seng. I torsdags havde jeg fødselsdag, og fyldte 24 år, men lige i dag, kunne man godt bilde mig ind, at tallene skulle byttes om. Nå men nok brok fra mig og til det mere spændende…

VM Sidst jeg skrev, var jeg i gang med forberedelserne til VM. VM er nu overstået, og det var en kæmpe oplevelse. Det var VM for alle olympiske bådklasser, og vi var op mod 30 dansker dernede. De fleste boede på samme hotel, så det var super hyggeligt. Jeg er selv rigtig godt tilfreds med min præstation dernede, og vigtigere endnu, så kom Danmark hjem med 5 OL pladser, hvor to 38

af dem var til os Windsurfere, hhv. til mændene og kvinderne.

Mit første Medal Race Før VM var jeg til Kieler Woche, hvor vi desværre kun var 11 deltagere, men dette betød også at vi alle sejlede Medal Race, som er en finale sejlads for top ti, og som sejles på sidste dagen lige foran havnen, så tilskuere på havnen kan følge med. Selv om det var lidt for nemt, at komme med i Medal Race, var det nu alligevel en sjov oplevelse. Vinden var meget let, og vi ventede en halv time på at drengene blev færdige, da vinden faldt under deres sejlads, og banen derfor var alt for lang. Dog valgte baneledelsen at bibeholde bane længden til os, og med tre omgange, kunne vi se frem til en meget lang sejlads. Sejladsen startede, og jeg kom rigtig godt af sted på styrbord, og da jeg slog over på bagbord, kunne jeg sejle foran hele feltet. Efter 1. omgang lå jeg 3. er, og holdt mit spor meget godt på andet opkryds. Vinden var meget svag, og det var fuld pump hele banen rundt.. Da jeg rammer styrbord layline, ca. 100 meter fra mærket, drejer vinden 40 grader og dør


Cascais

Udflugt på hviledagen

helt. Med de medal race regler man sejler under, bliver sejladsen ikke afblæst, så der var ikke andet at gøre end at forsøge at skovle sig frem, mens alle dem som lå bag mig, pludselig lå langt foran, pga. vindspringet. Heldigvis kortede de banen af, så vi skulle gå i mål på tredje opkryds, hvilket var meget rart, da vi alle stod og lignede 10 begyndere, som vi stod der og snurrede rundt om og selv. Den første 1½ omgang tog 15 minutter, mens den sidste omgang tog 50 minutter, og jeg drev over mållinien, som absolut sidste sejler, lige efter Sine og med stående bifald fra såvel baneledelse og jury bådene, det var jo slet ikke pinligt. Så med den debut, til mit første Medal Race, kan det vist kun gå fremad. Siden VM holdt jeg et par ugers træningspause, fik arbejdet, overstået en flytning (Den 8. af slagsen siden jeg flyttede til København for 3 år siden), og ordnet en masse praktiske ting. Nu er træningen igen i gang for fuld skrue. Jeg er som tidligere nævnt lige begyndt på min overbygning, cand.merc. EMF (Økonomisk Markedsføring) som jeg har valgt at læse på halv tid, så jeg stadig har tid til træning. Om et par

uger skal vi til England og sejle Sail For Gold. I oktober rejser vi 2 uger til Beijing i Kina, på træningslejr, for at lære det kommende OL sted at kende. I november er der to træningsweekender i Danmark, og evt. en uges træning i Spanien, i januar skal vi sejle VM i New Sealand, og så starter alle forårs stævnerne i marts, så det bliver en travl tid, men mange rejser, men også en spændende tid, som jeg glæder mig utroligt meget til.

DM i Lynæs I sidste weekend, var vi alle samlet i Lynæs, til DM, dette stævne var også valgt som DM for os RS:X sejlere, desværre for os, blæste det for meget til vi kunne sejle, i stedet fik vi sejlet Slalom DM, hvilket var noget af en oplevelse. Slalom udstyret er et lille bræt og små sejl, og det er omtrent to år siden jeg sidst har sejlet på sådan noget udstyr, lige på nær et par dage denne sommer, i mine forældres sommerhus, så jeg var godt rusten da vi startede ud lørdag morgen. Banen er en downwind bane, hvor man sejler agten for tværs, om 4 bøjer. Første sejlads var en ren katastrofe, jeg væltede 39


i starten, væltede to gange på første ben, væltede i hver vending, og havde drukket det halve af Isefjorden da jeg endelig kom i land. Men som weekend skred frem, og vi fik sejlet flere sejladser, endte jeg med at komme helt godt efter det, og fik sejlet mig godt op af resultatlisten, efter en meget beskeden start. Samlet sluttede jeg som 3er blandt pigerne. Men alt i alt en super sjov weekend, nærmest en lille ferie, hvor men kunne tillade sig at være lidt useriøs, og kunne grine af de fejl man lavede i sejladserne, og nyde at sejle på udstyr, som vejer en brøk del af RS:X udstyret. For nogen blev weekenden en anderledes oplevelse, bl.a. for min far, som kunne køre hjem søndag med et flækket øjenbryn og et ”lettere” hævet øje, som stille og roligt skiftede farve til lilla. Desværre medførte hans styrt at han udgik af sidste sejlads, og dermed mistede sin podieplads, men jeg er sikker på han gør comeback i Nyborg om et par uger, og sætter de andre på plads.

Løbetest Mandagen efterstævnet var jeg inde på Team Danmarks testcenter på Bispebjerg Hospital, for at få lavet en løbetest. Benene

var lidt tunge efter weekendens sejladser, men ikke noget af betydning. Løbetesten har til formål at måle ens VO2max, dvs. maximale iltoptagelse pr. minut. Man løber på løbebånd og bliver udstyret med en sele, som holder en hvis man falder, og en ilt maske, som skal måle hvor meget ilt man ind og udånder. Det er en meget speciel følelse at have sådan en fætter på, men så snart testen er i gang, glemmer man det hurtigt. De første 2 minutter løber man fladt. Efter 2 minutter siger hældningen 2%, og det fortsætter hver 1½ minut. 2% lyder ikke af meget, og ligner heller ikke meget når man sidder og ser på, men når man står der, føles det som om man løber lige op i himlen. Og så handler det ellers om at fortsætte til man ikke kan mere. For mit vedkommende, til det sortnede for mine øjne, og test manden, måtte gribe mig, så jeg ikke faldt af. Alt dette tager kun 5-6 minutter, det er helt vildt ubehageligt at komme så langt ud, at man er på randen til at besvime, men samtidig er det fedt at prøve. Efter testen fik jeg alle mulige tal, for VO2max, mælkesyre i blodet, kondital, fitnesstal osv. som ikke først sagde mit en dyt, men heldigvis bliver resultatet evalueret sammen med den test ansvarlige, så man har en ide om hvor man ligger. Næste test er fastsat til november, og så må vi se om jeg kan forbedre resultatet. Men det må være alt for nu, håber alle har haft en god sommer, og håber at se nogle Vejle sejlere til træningsweekenderne i november. Mange hilsner Katrine

40

På vej til sejlads


41


Tegnestuen

Jesper Therkildsen arkitekter ada Staldgårdsgade 33 A - 7100 Vejle Tel.: 75 72 26 54 - Fax.: 75 72 26 67 Email.: Designco.@email.dk

Vi har energi til alt! OK leverer altid billig energi: benzin, diesel, el, fyringsolie, træpiller, træbriketter og brænde. Klik ind på www.ok.dk eller ring på 70 10 20 33 og hør nærmere.

42


Vejle Marineservice D r a g eve j 2 - 8 . T l f . 7 5 8 3 5 4 9 0

Vejles specialværksted for påh. motorer Reparation af alle mærker

Alt i udstyr til sejlbåde Mercury

joller & trollingbåde

Obs!!!! Vi vil gerne opfordre alle bådejere til at anskaffe en klubstander og sætte den under bagbord salling. Hvis båden fører flere standere skal Neptun’s stander være øverst. Ældre både kan føre standeren i toppen af masten. Den kan købes på havnekontoret, på restaurant Neptun eller hos havnesekretæren.

Anders Chr. Mogensen

Telf. 75 89 57 22

Susanne Andersen Registrerede revisorer F.R.R.

Vesterbrogade 14 - 8722 Hedensted 43


Velkommen til nye medlemmer

44

Fornavn

Efternavn

Bynavn

Afdeling

Heine

Pedersen

Vejle

Kølbåd

Lau

Lauridsen

Vejle

Jolle

Jens

Dolmer

Vejle

Kølbåd

Emma

Sørensen

Vejle

Surf

Knud

Mortensen

Vejle Øst

Surf

Rune Veng

Jensen

Vejle

Surf

Jesper

Riis

Vejle Øst

Surf

Anders Parker

Buch-Jørgensen

Vejle

Surf

Line Juhl

Jensen

Brande

Surf

Marie Louise

Frisch-Thomsen

Vejle

Surf

Michael

Pedersen

Bredsten

Surf

Trine Skov

Jacobsen

Vejle

Surf

Frederik

Als

Vejle Øst

Surf

Mikkel

Thostrup

Vejle Øst

Surf

Jenni Mehl

Nielsen

Vejle Øst

Surf

Martin Juhl

Mortensen

Jelling

Jolle

Kasper Juhl

Mortensen

Vejle

Jolle

Nick Skøtt

Poulsen

Bredsten

Jolle

Caroline Boel

Møller

Vejle Øst

Surf

Carl Gustac Boel

Møller

Vejle Øst

Surf

Nicolai

Støvring

Vejle Ø

Surf

Per

Christoffersen

Vejle

Jolle

Zilvinas Paulius

Augustenas

Vejle

Kølbåd

Leif

Nielsen

Bredsten

Kølbåd

Emil Rosenberg

Korvig

Vejle

Jolle

Jeppe

Strange

Jelling

Kølbåd


Fornavn

Efternavn

Bynavn

Afdeling

John

Schmidt

Vejle

Jolle

Robert

Madsen

Esbjerg

Kølbåd

Scott

Spanfelner

Vejle

Kølbåd

Mogens

Hansen

Varde

Kølbåd

Johnny

Schmidt

Vejle

Kølbåd

Kristian

Ølund

Jelling

Jolle

Jens C.

Larsen

Skanderborg

Kølbåd

Erik Haulund

Christensen

Vejle

Kølbåd

Bo R.

Pedersen

Vejle

Sejlerskole

Svend Erik

Rotoft

Vejle

Sejlerskole

Flemming Møller

Jensen

Mundelstrup

Kølbåd

Vi gør opmærksom på at der kun udsendes et klubblad pr. husstand - også selv om der er flere medlemmer i den samme husstand. Skulle man ønske flere blade kan de afhentes i klubhuset. Grete Nielsen Medlemskartoteket

Solnedgangen over Vejlefjordbroen, med mulighed for væde. Foto Svend Aage Olesen 45


troldborg design

• Grafisk design • Grafisk web-design • Web-løsninger • Brochurer • Papirlinier • Annoncer • Tidsskrifter • Bøger

$RÂ’MMESEJLADS

• Løsblade • Foldere

)NDISKEOCEAN -IDDELHAVET 3TILLEHAVET $ANMARK #ARIBIEN

• Kurser

+OMPLETTEPAKKEREJSER WWWSUN WAYDK !GENTFORBLA

t e w

46

Troldborg Design Ravningvej 48  |  Ravning 7182 Bredsten 7588 2219  |  2083 6988 marlene@troldborg-design.dk www.troldborg-design.dk


FINER Danmarks største udvalg i diverse træsorter og tykkelser

FiNÉrhandel a/s 7100 Vejle · Danmark · Niels Bohrs Vej 1 · Tlf. 75 82 66 00 · FAX 75 83 22 77

47


Neptun 11.05

18/11/05

15:34

Side 1

www.fioniabank.dk

Forvent

at fĂĽ sĂŚrbehandling

Vejle Afdeling, Havneparken 1, 7100 Vejle, tlf. 76 41 91 00, e-mail: vejle@fioniabank.dk

neptun_2007-09_nr3  
neptun_2007-09_nr3  

SEptEmbEr 25 . årgaNg VFW . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kapsejladsudvalget . . 11 Ungdomsafdelingen . 14 Fyn Cup 2007 . . . . . . . 27...

Advertisement