Page 1

Sejlklubben Neptun Vejle

Indhold: Nyt fra bestyrelsen . . . 6 SNV klubmesterskab i Match-racer 28 . . . . . 9 Aktivitets- og turudvalget . . . . . . . . 14 Kapsejladsudvalget . . 1 7 Sejlerskolen . . . . . . . . 20 Afslutningstur for Sejlerskolens 2. årselever . . . . . . . . . . 28 Windsurfing . . . . . . . . 33 Full-time Tornado . . . 36 Nye medlemmer . . . . . 44

24. årgang SNV’s klubmesterskab i Matchrace

4/06 december 

Alle henvendelser angående medlemskartotek/adresseændringer rettes til: Grethe Nielsen, Absalonsvej 8B, 7100 Vejle, tlf. 75 83 77 79, e-mail: neptun.kartotek@sport.dk Medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Vejle, Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund. Bestyrelse: Formand: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Næstformand: Jan Ipsen, Valmuevej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 20 60 Kasserer: Inga Jensen, Dybbølvej 9 A, 7100 Vejle, tlf. 75 83 03 38 Klubsekretær: Morten Larsen, Sikavej 9, 7160 Tørring, tlf. 22 83 53 12 Havnesekretær: Lars Kristensen, Orionvej 16, 7100 Vejle, tlf. 75 82 08 41 Kapsejladsudvalgets repræsentant: Carsten Jessen, Dyrehaven 20, Brejning, 7080 Børkop, mobil 30 33 79 81 Ungdomsudvalgets repræsentant: Peter Møller, Tirsbækvej 131, 7120 Vejle Øst, tlf. 75 89 66 89 Neptuns Windsurfer Afdeling: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle tlf. 40 51 43 88 Pælemester: Niels Otto Kristensen, Ved Fyret 71, st. tv., Strib, 5500 Middelfart, tlf. 63 40 02 04 Pælemesterens kontortid: Hverdage kl. 12.00-13.00 samt torsdage kl. 16.00- 17.00, tlf. 75 82 59 42/mobil 23 71 47 42 Havnekasserer: Thorvald Ballegård, tlf. 75 82 59 42, torsdag kl. 15.00-17.00 Udvalgsformænd: Sejlerskolechef: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Kapsejladsudvalget: Carsten Jessen, Dyrehaven 20, Brejning, 7080 Børkop, mobil 30 33 79 81 Vejle Fjord weekend: Carsten Jessen, Dyrehaven 20, Brejning, 7080 Børkop, mobil 30 33 79 81 Ungdomsafdelingen: Peter Møller, Tirsbækvej 131, 7120 Vejle Øst, tlf. 21 25 19 88

Aktivitets- og Turudvalg: Finn Lodahl, Toftevangen 22, Bredballe, 7120 Vejle Øst, tlf. 22 63 82 22 Suppleanter: Finn Lodahl, Toftevangen 22, Bredballe, 7120 Vejle Øst, tlf. 22 63 82 22 samt Søren Larsen, Boesvangen 4, 7120 Vejle øst, tlf. 75 81 52 96 Målere: Per L. Christiansen, Bakkekammen 21, 7120 Vejle Øst, tlf. 75 81 57 83, Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 samt Henning Pedersen, Skovvej 27, 7182 Bredsten, tlf. 75 88 12 94 Neptuns Restauration, Klubhuset, Bådkajen, 7100 Vejle, tlf. 75 72 37 79, åbner hver dag kl. 10.30. Bestyrer: Birthe Aastrup Neptuns redaktion: Ansvarshavende redaktør: Marlene Jørgensen, Ravningvej 48, 7182 Bredsten, tlf. 75 88 22 19 Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 Jørgen Krautwald, Svinget 17, 7160 Tørring, tlf. 75 80 16 27 Annoncer: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Moms reg.nr.: 869171-1 92 B Oplag: 1.100 eksemplarer. Layout & dtp: Troldborg Design Tryk: PrinfoVejle

Neptun udkommer 4 gange årligt - marts, juni, september og december. Indlæg til næste nummer skal være redak­­­tio­­ nen i hænde senest den 20. februar 2007.
• PLANLÆGNING • MILJØ • TOTALØKONOMI Enghavevej 2 . Box 555 . 7100 Vejle

DRØMMESEJLADS

Grækenland - Kroatien Tyrkiet - Mallorca - Italien Karibien- Indiske Ocean

• BYGGERI & ANLÆG • VEDLIGEHOLD & RENOVERING • ENERGI

Tlf. 75 82 77 11 FLODER & KANALER

Skelhøjvej 4, Eskerod 8543 Hornslet. Tlf.: 86 97 50 66 www.sun-way.dk

Frankrig - Holland England - Skotland - Irland Tyskland - Italien

P AT I E N T E N I C E N T R U M

Behandling – uden ventetid

Brummersvej 1 . 7100 Vejle . Tlf. 75 83 20 99 . www.molholm.dk 


Året har på mange måder været bemærkelsesværdigt, - på en eller anden måde var hændelserne lidt ud over det sædvanlige. Et Skt. Hans bål, der ikke ville brænde, en storslået sommer med noget af det bedste sejlervejr man kan ønske sig, et fantastisk jubilæum og Vejle Fjord Weekend med en rigtig god opbakning, topplaceringer til vore jollesejlere og en enkelt strandsejler, lige nu har vi to pælemestre en afgående og en tilgående, det første godt gennemførte klubmesterskab i matchrace og ikke mindst en oversvømmelse med den højeste vandstand målt i næsten hundrede år. Mange bemærkelsesværdige hændelser... De første hændelser er beskrevet i de seneste udgaver af klubladet, men de sidste må omtales lidt mere. I skrivende stund har Emil og Lasse Børresen og Lars Damgaard Møller fået tildelt Vejle By’s Idrætspris 2006. Tillykke!! Mange har allerede oplevet den kommende pælemester i forbindelse med optagning af bådene. Hans navn er Kim Krag og han er under kyndig oplæring af Otto. Jeg vil gerne på vegne af sejlklubben byde Kim velkommen.

Lederen

Jubilæumsåret 2006

Med en stor arbejdsindsats af Lars Henning Christensen (Lange), og godt støttet af TMC, blev det første klubmesterskab i matchrace en stor succes. Det er dejligt at se når en person tager ansvar og trækker i arbejdstøjet. Fundamentet til en ny udvikling af vore kapsejlere er søsat og jeg vil gerne
sige tak for, at dette initiativ blev virkeliggjort. Oversvømmelsen kom hurtigt og bag på mange, men en hurtig indsats fra en del bådejere sikrede at vore både undgik haveri – en lille fiskerbåd og en enkelt speedbåd med lav hæk og korte fortøjninger blev bordfyldt og sank. Skaderne på vort klubhus og restaurant Neptun var noget større end først antaget. Kræfterne i vandet er voldsomme og kombinationen af højvande, træ og isolering

gjorde at punktfundamenteringen under restauranten blev trukket op af jorden. Da vandet trak sig tilbage var de indvendige flader totalt ude af vater. Ved en hurtig, beslutsom, effektiv og vedholdende indsats fra næstformandens (Jan Ipsen) side lykkedes det at begrænse og udbedre skaderne således at udgifterne for klubben bliver minimale. Tak! Et bemærkelsesværdigt år med bemærkelsesværdige præstationer og indsatser. Hvis vi leger med tanken om at disse handlinger og ikke mindst holdninger er et udtryk for en ændret kurs i sejlklubben, er det jo kun fantasien, der kan sætte begrænsninger for udviklingen fremover. Vi er hvad vi tænker og gør! Må jeg ønske alle en god jul og et godt og lykkebringede nytår! De bedste hilsner Preben Werther , Formand

Nyt fra bestyrelsen Følgende blev indstillet til Vejle By’s Idrætspris 2006. Emil og Lasse Børresen, Mia Ipsen og Lars Damgaard Møller for årets præstationer. Vejle Kommune har besluttet at give prisen til Emil og Lasse Børresen samt Lars Damgård Møller. Følgende indgår på DS talenthold. Emil Børresen indgår på ungdomstalentholdet. Lasse Børresen og Mia Ipsen indgår på juniortalentholdet. Katrine Jensen indgår på udviklingshold (lige under landshold). Med henblik på at få et overblik over årets sportslige præstationer i forbindelse med indstilling til Vejle By’s Idrætspris er det 

fremover afdelingernes ansvar at indberette om navn, præstation og aldersgruppe til formanden senest 1. december. Med henblik på at gøre tildeling af støtte fra Elitepuljen mere brugervenlig og fair er der udarbejdet en ansøgning (kan ses på og downloades fra vores hjemmeside www.snv. dk). Deadline for 2007 har vi besluttet at udskyde til 31/1-07. Fremover skal det være 31/12. Efter deadline vil bestyrelsen tage stilling til fordeling af midlerne. Surfafdelingen har fået en ny formand som hedder Thomas Ahlfeldt. Projekt Toiletbyg-


ning på Brønsodde kommer i gang i løbet af december således at faciliteterne i den nye sæson er helt ”up to date”. For at markedsføre vore matchracere og give vore kølbådssejlere mulighed for at træne i disciplinerne ”boathandling” og ”taktik” er det besluttet fremover at gennemføre både en Spring Cup og et klub­ mesterskab i Matchrace 28 (se kalender). Derudover vil TMC den 31. Marts gennemføre et instruktørkursus på Matchrace 28 (se side 27).

Lystbådehavnen er p.t. ved at blive opmålt med henblik på at få et overblik over slammængden og de økonomiske konsekvenser ved en evt. uddybning. Vandskaderne i forbindelse med oversvømmelsen er ved at være opgjort i både restaurant, klubhus og på Brønsodde. Stormrådet og Tryg dækker skaderne Med sejlerhilsen Preben Werther, Formand

Dommerbåden vil i vinter gennemgå 1. trin i den indvendige vedligeholdelse.

Stemning på havnen 


Strandsejlads 2006 Endnu en sæson på stranden er slut. Vejret og forholdene har igen i år været næsten perfekte. Vi har til hvert stævne haft hele stranden at køre på. Alle vores stævner bliver afholdt på Rømø her har vi hele Sønderstrand at køre på ca. 15 km2. Banen vi

Et dejligt sommerbillede af Vejlebåden Spar Es på kapsejlads ud for Brejning Havn.kører på er en trekant bane. Der bliver kørt 20 min. Hvilket vil sige ca. 6-8 omgange ved 8-10 m/s eller ca. 25-30 km. Der er stående start på 2 linier efter et lodtrækningssystem. På en weekend plejer vi at sejle 6-7 sejladser. Deltagerantallet plejer at ligge på ca. 25 med deltagere fra Tyskland, Sverige og Italien, dog er vi næsten dobbelt så mange til vores store internationale stævne hvor også deltagere fra Belgien og Frankrig møder op. Personligt har det også været en god sæson idet jeg genvandt klubmesterskabet samt vandt Rømø International. Planerne for næste sæson er bygning af en ny båd samt deltagelse i stævner i Tyskland på Sankt Peter Ording en halvø vest for Husum mod vadehavet hvor de fleste tyske strandsejlere holder til. Lars Damgaard Møller


SNV klubmesterskab i Match-racer 28 Sejlklubben Neptuns første klubmesterskab i Match-racer 28 blev med overvældende succes afholdt søndag den 15. oktober 2006 Ikke færre end 11 besætninger med hver 4 sejlere havde tilmeldt sig dysten. Besætningerne der spændte fra garvede topsejlere til kapsejlerskoleelever dystede i en round-up, hvor man hele tiden mødte nye modstandere. Det var med lidt bange anelser stævnet blev sat i gang. Vind var der nemlig ikke meget af, men det viste sig hurtigt at bådene var utrolig velsejlende i næsten vindstille, så alle heat blev gennemført. Banerne blev flyttet og afkortet med mellemrum efter vindspring og styrke, så de mange dygtige hjælpere på dommerbådene og taxibådene havde også en travl dag. Dagen sluttede med en finalerunde hvor de 4 bedste besætninger fra indledende runde skulle afgøre de endelige placeringer. Vinder blev Christian Teller, Anders Chr. Ulrik, Jesper Schøllhammer og Peter Blom, der modtog vandrepræmien - en halvmodel af match-raceren. Nr. 2 blev Søren Larsen, Erik ”Smukke”, Thomas Larsen og Kim Jørgensen Nr. 3 Claus Hovgaard, John Paulsen, Morten Hovgaard og Anders Brook Nr. 4 Peter Gorrissen , Steen Melgaard, Vagn Jensen og Søren Damm. Der var morgenmad, mad, øl og vand under mesterskabet samt præmier til alle fire besætninger som var i finalen fra velvillige sponsorer.

Som med stor tak nævnes her: Vejle Yacht Service Aps, JS Denmark, Fun Sport, Vejle Marine Service, Trattoria Dei Re Italiensk restaurant samt Havnens Maskinværksted. En stor tak til de klubmedlemmer som hjalp både før, under og efter stævnet med at hente og bringe de to lånte Match 28 til Vejle fra Middelfart, samt dem der var på dommerbåden og mærke/taxibådene. Men for at dette mesterskab kunne blive til den store succes, det blev, vil jeg sige en stor tak til Trekantens Matchrace Center og Jens Henrik Lund, Søren Tønder og Niels Kinch for den store opbakning op til mesterskabet og med lån af fire både til dette. Der er blevet givet tilsagn om medvirken fra TMC og hjælpere til næste år, men her vil mesterskabet blive over en hel weekend, måske med flere klubber og mere Matchrace-præget. Tak til både sejlere, hjælpere og ikke mindst sponsorer for den store opbakning I har givet mig til dette første Match 28 Klubmesterskab, uden denne var det jo ikke blevet til en succes. Med Sejler Hilsen Lange
SNV klubmesterskab i Match-racer 28


INDBYDELSE TIL

SNV Forårs Matchrace 2007 Grade 5 - Søndag d.1 april Hermed indbyder Sejlklubben Neptun i samarbejde med TMC klubbens medlemmer til Matchrace stævne, SNV Forårs Matchrace 2007. Efter stor succes med afholdelse af det første klubmesterskab i klubbens Match28 både i oktober måned 2006, har vi besluttet at gentage succesen med et forårs og efterårs stævne i 2007. Vi håber på stor opbakning til dette stævne, der bliver en god mulighed for at skyde sæsonen tidlig i gang. SNV Forårs Matchrace vil have kategori af et grade 5 stævne, hvilket betyder at de deltagende hold vil kunne samle point til verdensranglisten, såfremt det enkelte hold gratis indmelder sig på www.isaf.com Sejladserne vil foregå fra Tirsbæk, hvor dagen starter med velkomst og sejlads­ information kl.09:00 Første matchrace start kl. 10:00 Forventet afslutning kl. 16:00 Der sejles efter ISAFs gældende kapsejladsregler for matchrace, samt tilføjelser og præciseringer i stævnets sejladsbestemmelser.

12

Deltagerbegrænsning: 8 besætninger. Deltagerpris: Kr. 250,- pr. besætning. Der vil blive sejlet i 4 stk. Match28 både, med 4 personer på hver båd. De deltagende besætninger må være indstillet på at hjælpe til på dommerbåden, når de ikke sejler. Ansøgningsfrist: 14 marts 2007. Stævneansøgning: langelars@stofanet.dk Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Lars ”Lange” Christensen - 40940694. Lørdag d.31 marts fra kl.11 til 15 kan holdene og klubbens øvrige medlemmer ligeledes ved Tirsbæk komme på vandet med en af TMC´s instruktører ved roret, hvor der vil blive øvet og sejlet matchrace. En unik mulighed for at lære bådene bedre at kende. Med sejlerhilsen SNV & TMC


STÆVNEANSØGNING

SNV Forårs Matchrace 2007 Grade 5 - Søndag d. 1. april

Skipper: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse:

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................................................................................

Sailor-ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klub: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gast 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gast 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gast 3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gast 4 (evt.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sigma sails flytter i større lokaler Efter en forrygende start for snart 3 år siden har Sigma sails nu valgt at flytte i større lokaler, hvor der samtidig bliver indrettet en lille butik i forbindelse med værkstedet. Lokalerne bliver indviet d. 16.2.2007 og er beliggende: Pilevænget 2, Ølsted, 8723 Løsning.

Kom ind og se de mange gode tilbud. 13


Aktivitets- & turudv.

Besøg af Niels Nam-Nam

14

På vegne af Turudvalgt vil jeg gerne indbyde til en spændende aften med en dejlig fyr med hår på brystet.

Jeg er så heldig at have kendt Niels i snart mange år. Det har gjort at når jeg har mødt ham i en havn, hvor vi begge har været sejlere, så har jeg siddet med spidse øre og sagt nøøj. Det er en mand, der kan fortælle om sine oplevelser, så man næsten er med ude at sejle. Der er nogle mennesker, der er så hjertelige og menneskenære at de nærmest ikke har lyst til at fortælle deres ”beskedne” historie til andre end deres nærmeste. Sådan en er Niels, tror jeg. Han føler nok ikke, at hvad han


har gjort, er noget at der kan glæde andre – men det er det. Vi vil så gerne høre om, hvad Niels har præsteret. Når vi nu efter flere års plagen fra både mig, men også andre fra turudvalget, har fået Niels til at komme er vi jo glade og oven på. Måden vi kan opleve Niels, er på en meget ”dagligstue-agtig” maner. Dvs. vi stiller spørgsmål og kommer med kommentarer som om vi sad der hjemme. Det er sådan Niels er. De bedrifter Niels har gjort, er i en Spækhugger, som hedder Nam-Nam. Den er sort og ligger i Rosenvold. Niels har sejlet

alene til Norge og Sverige mange gange. Det er som regel i et træk uden stop. Han har også sejlet til Finland alene. Den tur vi skal høre mest om, er hans tur til Shetlandsøerne. Han sejlede alene i syv døgn hver vej og oplevede lidt af hvert. Det er et stort hav og en lille båd. Det kan kun blive en spændende, men også meget hyggelig aften når vi får besøg af Niels Nam-Nam. På vegne af Turudvalget Lars ”Lillefix”

15


Foredrag torsdag d. 22. februar

Fra Danmark til Caribien og retur i en 28 fods sejlbåd Billede fra St.Vincent, hvor filmen Pirates of the Caribbean blev filmet.

Sandy Island

Vi hedder Isabella og Adolf Clausen, der efter kun at have sejlet i 5 år, tog orlov fra vores arbejde for at virkeliggøre vores drømmerejse. Vi startede med at sejle i 99, købte vores båd i 2000 og sejlede over Atlanten i år 2003. Nu brænder vi efter at komme ud og fortælle om vores oplevelser i vores sejlbåd Sibad, som i 13,5 måneder var vores hjem. Ved hjælp af diasbilleder vil foredraget vare ca. 2 timer med en pause undervejs plus spørgetid. Undervejs vil vi: • Fortælle hvordan er det at leve på en båd i 26 dage når Atlanten krydses. • Berette om forskellige historier, som vi har oplevet med de indfødte. • Fortælle om den forskelligartede natur, fra regnskove, kaktusørkener til lækre sandstrande i Caribien • Fortælle om mødet med delfiner og havskildpadder. • Fortælle om livet med de andre sejlere på farten. •  Karneval • Give inspiration til selv at besøge nogle af øerne. •  Og meget meget mere........ Isabella og Adolf Clausen

Solnedgang over Atlanten

16


Vinteren er over os og vi har lagt den 125. sæson bag os. Hvad skal der ske i de næste 125 år ? Det er der ingen der ved, men vi ved, at om nogle få måneder glæder vi til, at komme ned på havnen og klargøre vores både til sæsonen 2007. Om det er til tursejlads eller til kapsejlads. Vi har igen i år haft en stabil flok sejlere, som har sejlet kapsejlads både tirsdag og torsdag aften. Lørdagssejladserne havde stor deltagelse – det er dejligt. Vejle Fjord Weekenden og Blå Bånd blev afholdt som planlagt. Personligt har jeg ikke haft mulighed for, at sejle meget i år og jeg ved heller om der bliver tid til så meget mere til næste år. Det har jeg det lidt dårligt med, fordi jeg føler, at jeg ikke har tid til at yde det som jeg gerne vil. Så dette er en opfordring……… Har du en ide og lyst at fører den ud i virkeligheden, er du velkommen. Lars Christensen (Lange) arrangerede klub-mesterskaber i de ny Matcher 28. Det var en stor succes. Vi kan til Kapsejladsaftenen i foråret sætte fokus de kapsejladser, som I mener der er opbakning til og planlægge en god 2007 sæson. Datoen er i SNV kalenderen. De sidste par år har vi renoveret dommerbåden og vi håber at kunne færdig gøre projektet i løbet af foråret. 2005 blev Neptun IV malet udvendigt. 2006 blev cockpitet og styrehuset renoveret. Så det sidste der mangler er selve kahytten, og den trænger virkelig til en kærlig hånd.

kapsejlads

Fra Kapsejladsformanden

Jeg vil gerne sige tak til alle der har hjulpet til i løbet af året. Og med håb om lige så god en opbakning til næste år, vil jeg ønske alle en rigtig god jul og et rigtigt godt nytår.

Med jule- og sejlerhilsen Kapsejladsformand Carsten Jessen 17


Totalleverandør af alle former for cruisingog racingsejl i avanceret design. Komplette rulle·rebe·systemer... Momentum standardspilere og genakere... ...www.mpsejl.dk

MP·SEJL

Ravnsøvej 40 8240 Risskov Tlf. 8622 2233 info@mpsejl.dk www.mpsejl.dk

® Win-han el-spilhåndtag

Mielec Marine

Diskovej 6 · 7100 Vejle 20 20 17 77 · 75 82 41 88 www.mielec-marine.dk

Mobil yacht service Alt bådarbejde i træ og glasfiber udføres professionelt til tiden på pladsen eller på eget værksted til altid fair priser... Mobil 26373165 Privat 75873165

18

ltd


Jansson El A/S www.jansson.dk Vejle: Tlf. 75 82 01 44 路 E-mail: el-vejle@jansson.dk Horsens: Tlf. 75 62 50 00 路 E-mail: el-horsens@jansson.dk

19


sejlerskolen

Sæsonen for Sejlerskolen er slut for i år Sejlerskolen har undervist 30 nye elever, fordelt på 10 hold. Alle der gik op til prøven bestod. Et nyt tiltag i år, har været undervisning af 2. årselever. Det vil sige elever, der har gennemgået en sæson på Sejlerskolen, som ønsker at lære mere, omkring sejlads og navigation i praksis. Det har udmøntet sig i at 6 elever fordelt på 2 hold, har fuldført en sæson, og har fået stort udbytte af undervisningen. Det er et tilbud vil fortsætte med i næste sæson. Kapsejlerskolen har sat gang i 9 elever fordelt på 3 hold, der har sejlet med på kapsejladsbanen om tirsdagen. Her har der også været fart i indlæringen, og der er mange elever, der har fået pudset formen af. De 2 Match28 både har været benyttet til øvelser for ét hold på 4 elever. For at gi’ holdet en del modspil i træningen, brugte vi den anden båd til introduktion for andre sejlere, der kunne ha’ interesse i at arbejde mere med match28 projektet. Det lykkedes ikke i år at få samlet flere elever, så vi prøver med et nyt tilbud til næste sæson. De nærmere detaljer er under udarbejdelse.

En besætning

Dommerskibet

20


Indfletningssejlads. Måske direkte overført fra motorvejen?

Der har været stor tilgang af elever, og med de nye tiltag, er der mange, der føler sig fristet af sejlerlivet. Alle tre skolebåde har været i gang 4 aftener om ugen med tre elever og en instruktør i hver. Derudover har vi brugt to Spækhuggere to aftener om ugen. Alle instruktørerne har delt ud af deres store erfaring og entusiasme. STOR tak til dem. Der er stadig få ledige pladser på Sejlerskolen til næste år. Har du, eller kender du én, der går rundt med en lille sejler i maven, er det på høje tid, at tilmelde sig. Sejlerskolen holder instruktørdag i januar, hvor der er mulighed for at lære lidt nyt, og få snakket en masse omkring Sejlerskolen.

Nye instruktører Er DU, eller kender du NOGEN der er interesseret i at hjælpe til i Sejlerskolen, så kontakt venligst undertegnede. Det vil være passende, hvis du kan komme med til instruktørdagen i januar.

VHF (SRC) Igen i år tilbydes undervisning til det nye VHF (SRC) certifikat. Den digitale VHF-radio er i hastig fremmarch og det kræver et nyt certifikat for at installere/betjene de nye digitale sendere. Det digitale system muliggør bl. a. automatisk udsendelse af nødsignal, direkte opkald til tlf. nr. i land til 1/3 af prisen i forhold til manuelle opkald, opringning til andet skib m.m. Undervisningen til erhvervelse af det nye certifikat starter i marts 2007. 18 timer fordelt på 6 aftener. Lærer: Svend Aage Olesen Tlf.: 75835134 E-mail: sao.olesenbanden@nypost.dk Tilmelding på 75 82 26 99 AOF Vejle. For nærmere oplysninger kontakt undertegnede. Med ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår, siger Sejlerskolen tak for en god sæson. Vi glæder os til den nye sæson! Sejlerskoleleder Svend Aage Olesen Billeder fra klub­ mesterskab i Match28 15. oktober 2006. Klargøring inden sejladserne og dommere i dyb koncentration. 21


Vejle By’s Idrætspris 2006

Emil i Zoom jolle

Lars Damgård Møller

Lasse med sin 3.plads

22


2006

23


1

Søndag d. 7. januar kl. 13.00

2

Torsdag d. 18. januar kl. 18.00

3

Torsdag d. 1. februar kl. 19.30

4

Torsdag d. 15. februar kl. 19.00

5

Torsdag d. 22. februar kl. 19.30

Nytårstravetur Vi mødes på De Lichtenbergsvej på parkerings-pladsen ved Engelsholms Der serveres pølser - øl og vand efter gåturen.

Bowling Sidste års Neptun – mester Jens Bruhn sætter titlen på spil. Mesterskabet foregår i Enghave centeret. Kom i god tid så vi kan nå at ”klæde om”. Vi har banerne fra kl. 18.00 Vi spiller 1 time, derefter spisning og præmie-uddeling. Pris pr. person for bowling og spisning er 179.-. Tilmelding senest 10 januar på e-mail: lodahl.vejle@stofanet.dk eller 22 63 82 22

Banko Overskuddet går til jollesejlerne.

Kapsejladsaften Vi sætter fokus på sejlersæsonen 2006. Mød op og vær med til at danne rammerne omkring vores sejladser.

Foredrag Fra Danmark til Caribien og retur. Isabella og Adolf Clausen fra Sønderborg fortæller om deres 13,5 mdr. tur i deres 28 fods sejlbåd.


Torsdag d. 8. marts kl. 19.30

6

Torsdag d. 15. marts kl. 19.30

7

Torsdag d. 22. marts kl. 19.30

8

Søndag d. 1. april kl. 9.00

9

Foredrag Niels Mouritsen i spækhuggeren ”nam-nam” fra Rosenvold vil fortælle om det at sejle alene, og bla. om at sejle en sommertur til Færøerne.

Generalforsamling

Match bådene præsenteres af TMC for alle interesserede Kom og hør mere om formålet, og mulighederne for at komme til at sejle i disse både. SNV forårsmatchrace 2007 Se side 12.

Lørdag d. 21. april kl. 10.00

Instruktørkursus Matchrace 28 Se side 27.

10

Vedrørende fællesspisning Til de arrangementer der er mærket med er der fællesspisning. Birthe og Lars bestemmer menuen. Prisen er 65,00 kr. pr. person. Husk tilmelding til restauranten senest dagen før på telefon 75 72 37 79 25


Vigtige e-mail adresser:

Formand Preben Werther prebenwerther@mac.com

Næstformand Jan Ipsen jan@jan-ipsen.dk

Kasserer Inga Jensen ingaelisabeth@stofanet.dk

Klubsekretær Morten Larsen hollensberglarsen@hotmail.com

Medlemskartotek Grethe Nielsen neptun.kartotek@sport.dk

Kapsejladschef Carsten Jessen carstenjessen@adslhome.dk

Ungdomsafd. Peter Møller-Jensen pmj@osis.biz

Tur og Aktivitetsudv. Finn Lodahl lodahl.vejle@stofanet.dk

Windsurferafd Thomas Ahlfeldt ta@jansson.dk.

Sejlerskolechef Svend Aage Olesen sao.olesenbanden@nypost.dk

Bladredaktionen Marlene Jørgensen marlene@troldborg-design.dk

Sejlklubben Neptun’s hjemmeside www.snv.dk

26


Instruktørkursus i Match28 i Vejle 2007 Program for instruktørkursus lørdag d. 21. april i Sejlklubben Neptun Vejle 10:00 – 10:15 Velkomst og gennemgang af dagens program. 10:15 – 10:40 Data på Match28. Introduktion til sejlføring og spilersejlads. Gennemgang af formiddagens træning/øvelser. 10:40 – 11:00 Omklædning. Bådene rigges til. 11:00 – 13:00 1. træningspas. Se indhold* 13:00 – 13:30 Spisning af medbragt frokost. 13:30 – 14:00 Gennemgang af eftermiddagens træning/øvelser. 14:00 – 16:00 2. træningspas. Se indhold* 16:00 – 16:30 Bådene rigges af. Omklædning 16:30 – 17:00 Evaluering af dagens sejlads og afslutning *Træningen kommer bl.a. til at indeholde: -  Sejlads med spiler -  Lægge båden i vindøjet. Manøvrerer med fokken -  Sejl båden effektivt kun med storsejl eller fok -  Sejle sikkert ud og ind af havn for sejl Ansvarlig for træningen vil være Søren Tønder, Trekantområdets Matchrace Center.   Venlig hilsen Preben

27


Festfyrværkeri af en afslutningstur for Sejlerskolens 2. årselever Af Lars Lund, Dille I tror det måske ikke, men så læs denne beretning igennem.

ene Spækhugger Aha, laves om til Skolebåden Neptun 5, medens den anden Spækhugger var Dille.

Sejlerskolen i SNV skal jo også produktudvikle, og som et led heri samt som stimulering til selv at sejle har Sejlerskolen i sæsonen 2006 udviklet kurset ”2.Årselever der vil mere” . Der er blevet sejlet flittigt i sæsonen og som en rigtig sejladsmæssig afslutning, havde de 2 både der sejler med 2.års elever, besluttet at afslutte sæsonen med en 24 timers sejlads i farvandet nord for Fyn. Det var ikke en 24 timers sejlads i Kapsejladsmæssig forstand, men skulle mere forstås samt opleves som et tilbud om at lære at sejle uafbrudt dag og nat. Vi har lænet os op af den officielle sejlads ”24 timers sejlads” der er yderst udbredt i Århus, København samt flere andre steder i landet. Formålet i det officielle 24 timers sejlads er: at fremme godt sømandsskab, give rutine i navigation og natsejlads, samt fremme vejrbedømmelse og langtursduelighed.

Endelig rute blev fastlagt torsdag aften den 28. september efter at have tage vind og vejr med i betragtning, og følgende rute blev fastlagt.

Weekenden den 29.-30. september var blevet valgt som tidspunkt for denne sejlads, idet der så ville blive rigeligt med natsejlads. Oprindeligt skulle det være 2 Spækhuggere der skulle af sted, for at farten ville blive nogenlunde ens, men desværre måtte den 28

Vejle Lystbådehavn – uden om Andkjærvig bøjen, rundt om Træskohage fyr, rundt om pynten ved Rosenvold, syd om bøjen ved Bjørnsknude – op til indsejlingen ved Møllegrund, imellem Møllegrund og Endelave, op til Nordbøjen ved Overgrund ( Nordspidsen af Endelave) ned til Nordbøjen ved Paludans Flak, øst om Vindmøllerne og ned til Nordbøjen ved Lillegrund, runde Æbleø bøjen, Rosenvold, Træskohage, Andkjærvig bøjen og hjem til SNV. En tur udregnet til 83,4 sm. Forud for turen var der ligeledes delegeret ansvar ud for proviantering, idet Skippers erfaring fra Fyn Rundt kapsejladserne lå til basis. Vi får altid for meget proviant med. Dette var også meddelt , men efterfølgende måtte eleverne alligevel ved selvsyn konstatere, at man ikke spiser så meget til søs, som når man er hjemme. Vi får ikke så megen motion, og der er jo svært at tage turen 20 gange rundt om båden i løb, når man sejler.


Turen var således planlagt til at tage højde for strømsætningen i Lillebælt, strømsætningen i Storebælt, afdrift for vind m.v. præcis pejling af synlige pejlepunkter for præcis bekræftelse på positioner m.v. genkendelse af Lys på: Havneindløb, overet mærker, Fyr samt lysbøjer m.v. Begge både kom af sted ved ca. 16.30 tiden med en perfekt lun vind fra syd 3 – 4 m/sec. Så det tegnede til at blive alle tiders slutlektions sejlads, og det blev det. Humøret var højt og der blev udført øvelser som ”Bytning af mad og drikkevarer under sejlads”, udveksling af positioner, havde nogen ”snydt” ved runding af mærker, osv. På Dille der var en ren drenge besætning, blev jargonen om bord derefter. Eleverne synes at det bare var sagen at komme udenfor Vejle Fjords beskyttede farvande, være fri for hund og familie i hele 24 timer og så kun sejle, sejle og sejle. Det hele skulle da fejres med en pilsner og en ”Enkelt”, men en fra besætningen havde alligevel ikke taget Kong Neptun i Ed for under sejladsen fra Rosenvold til Bjørnsknude mødte han Kong Neptun som krævede sit, og de øvrige elever lærte hvor vanskeligt det er at sejle en agten for tværs og holde nogenlunde ret kurs. Derfor fik vi også en mail fra Neptun 5 om at vi ikke havde rundet Bjørnsknude bøjen rigtigt. De havde nemlig passeret den i 2 meters afstand. Så fik vi den, men vi fik da lidt senere hævn over dem nemlig da vi skulle ind mellem Møllegrund og Endelave, og ramte plet i 1. omgang uden korrektion, slap igennem med kun en enkelt plovfure i sandet, fandt de 2 overet lys på land på

Endelave og sejlede Nordpå mod Nordbøjen på Overgrund. Neptun 5 havde lidt problemer med navigationslyset, der godt nok lyste rødt og grønt men ikke hvidt agterud. Det gav lidt problemer med at finde dem i natten, da vi som en del af aftalen havde aftalt, at mødes ved de forskellige mærkerundinger, hvilket reelt betød at vi af og til måtte sejle tilbage for at møde dem - og så smuttede de alligevel væk i mørket, selvom sejl blev belyst m.v. for at vi skulle kunne finde dem. Derfor var vi kommet først igennem ved Møllegrunden, hvor vi reelt troede, at de var kommet igennem først. Vi synes at kunne skimte det styrbords grønne lysrefleks i forsejlet, et fænomen vi tidligere havde observeret som en kendingsmulighed for Neptun 5, og ikke som ”Den flyvende Hollænder” . Meget bliver anderledes om natten. Et Mobilopkald til Dille med spørgsmålet om, hvor vi var henne, blotlagde kendsgerningerne, nemlig at de kun lige ved kommet til det lavvandede område syd for Møllegrunden. Nå ja, vi tog genuaen ned og ville så vente på Neptun 5 ved at sejle rundt lidt nord for Havnen på Endelave, ja vi var faktisk på vej igennem Møllegrunden en gang til for at hjælpe dem igennem. Men næ nej, et nyt Mobilopkald fortalte os, at de havde valgt at gå syd om Endelave i stedet for. Det er jo egentligt det, der kaldes for godt sømandsskab. Vi sagde så i telefonen at vi kunne mødes på positionen Nordbøjen på Paludans Flak , men fik ikke rigtigt dette bekræftet. Med det fartpotentiale vi havde på Dille, sammenholdt med Neptun 5,s fartpotentiale samt kortere vej, mente vi, at 29


vi ville være på den aftalte position omtrent samtidigt og derefter kunne vi følges ad. Skipper på Dille var nu blevet lidt søvnig og overlod sejlads, navigation m.v. til de 3 elever, det var trods alt kun kurs 119 de skulle sejle for at ramme Paludans Flak. Vinden var gået over i SØS så det var ren bidevinds sejlads direkte mod bøjen, men ak skipper blev vækket af at et eller andet ikke stemte. Vesborg Fyr havde de i kurs 120 samt Koldby Kås havn i kurs 10, men som de sagde, der var vand nok under kølen. Skipper kunne kun konstatere, at vi nok hellere måtte foretage en stagvending og komme ud i søen igen og så lave et par kryds ned til Paludans Flak. Strømmen var vendt fra sydgående til nordgående ligesom det at sejle bidevind i bælg mørke, ikke er så ligetil endda. Da vi kom til Paludans Flak var der ikke nogen Neptun 5 at se, og vi blev enige om at vort lille fejltrin havde været årsag til at Neptun 5 for længst havde passeret dette mærke, og ikke ville forstyrre os her midt om natten med et mobilopkald. Det er egentlig et fantastisk flot syn at opleve Paludans Flak midt om natten med lyset fra de mange Vindmøller, der er placeret der. Egentlig var det jo alligevel ikke så mørkt der ude til havs i de indre danske farvande, som man umiddelbart skulle tro. Månen var ikke fremme, men stjernerne kunne skimtes fra tid til anden samt bruges til at styre efter, i stedet for hele tiden kun at se på kompasset. Et andet fænomen vi ligeledes blev vidne til var Morilden i vandet. Der var morilden 30

der lyste op efter kølvandet, og når bovbølgen brækkede sprang morilden igen som en stjernekaster. Det var et fænomen ingen af eleverne havde oplevet tidligere. Næste punkt var Lysbøjen ved Lillegrund som sejladsmæssigt ligeledes var ren bidevind med et enkelt kryds, en pejling og så ramte vi plet. Stadig ingen Neptun at se eller høre. Når ½delen af en sejlads er gennemført, så går det jo hjemad, og det havde det allerede gjort et stykke tid. Nu blev kursen sat på 270 eller ren Vest, med først halvvind og senere foran på tværs der til slut endte i ren bidevinds sejlads. Vinden var stadig 3 – 5 m/sec og utrolig lækker at sejle i, men vindskiftet fra SØ til SV blev alligevel koldere, end vi tidligere havde oplevet på turen, og alle skuttede sig. Så begyndte dagen at gry, ville det blive solskin, overskyet eller hvad, men det forblev overskyet, så morgensolen til havs, må eleverne vente med til en anden god gang. Det blev tid til lidt morgenmad, da alle efterhånden var blevet sultne og natmaden blevet udskudt til et senere tidspunkt. Æbelø bøjen blev rundet og vi fortsatte med at sejle 270 eller rent Vest. Der var ikke meget aktivitet at se, det skyldes måske at sigtbarheden ikke var den bedste - måske kun 3 - 4 sømil. Så efter at have været ”Palle alene i Verden”, kunne vi nu pludselig skimte skrænter og skove ved Stagsrode, spidsen af Rosenvold, ja så måtte vi alligevel have ramt indsejlingen til Vejle Fjord rigtigt. Nu skulle vi have den forsinkede Natmad, og vand blev sat over til at koge Pølser i, til en omgang Hot Dogs til alle. Ja lige pludselig var vi jo inde i Vejle inder-


fjord, havde rundet Andkjærvig Bøjen, men hvor var Vejle Fjord broen nu blevet af? Så dukkede den op af disen og lige så hurtigt lå vi pludselig fortøjet på vores sædvanlig plads i Vejle Lystbådehavn. Men hvor var Neptun 5? Så skulle vi tage afsked med hinanden, efter en sæson med masser og godt vejr, med vind i den blide ende og for skippers vedkommende, en mindre ærgrelse over at vejret i denne sæson havde været med for meget blid vind, for hvordan skulle ”mine lærlinge” da klare det når de første gang på egen hånd er ud og sejle, og vejret skifter til hård vind og uden landkending.

”Lærlingene” var blevet lidt mere erfarne ved at have taget sæsonen med som 2. års elever, erfarne nok til, at nu gik snakken om hvor meget ”skiv” de skulle anskaffe, om de mon kunne få plads i Vejle Lystbådehavn, samt hvordan de mon kom ind i det sociale liv i og omkring havnen og dens brugere. Som de på turen udtrykte: De kunne ikke se på det omfangsrige billedmateriale i Klubbladene om billederne var taget i år 1999 eller 2006, det var jo de samme mennesker der var med på billederne. Da blev Skipper tavs.

Midt i en blomster tid en artikel om vindsurfing Så blev det atter blomster tid, vinteren står for døren og surf brædderne er komme i stald for de næste 2-3 måneder. Vi kan se tilbage på en kanon surf sæson, godt vejr (høj solskin og vind) jeg har i år deltaget i 5 stævner ud af seks og har været på podiet de 5 gange, eneste negativ ting er jeg som regel står på plads 2 eller 3 dog i grand master feltet, surfere over 45 år. Eneste stævne jeg ikke kom til, var da jeg som de lidt ældre siger blevet senior grand master fyldte 50. Vi har sejlet i alt 32 sejladser fordelt på 6 stævner, vist nok rekord i den tid man har sejler Formula vindsurfing. Resultatmæssigt blev det til en 3 plads i

Nordisk, 2 plads på vores rangliste, DM som tidligere skrevet var jeg forhindret til grundet en anden aftale med familien, herudover et par 2 og nogle 3 pladser alle i grand master feltet – egentligt ret godt hvis jeg selv skal sige det. I Formula vindsurfing starter alle gammel som ung elite som uøvet i en samlet start ca. 60-75 brædder, så starten er meget vigtig, hvis man som mig en gang i mellem ikke rigtig kommer af sted er der vakuum i 5 min. Inden der kommer en stabil vind at sejle på. Men der er nok som de unge siger køb et bornholmer ur så kan du se tiden, det er lidt vanskelligt uden læse briller. Jeg 31


Billedet er fra vores stævne i Assens, 28 grader og 16 knob, kort dragt og min bedre halvdel stod klar med madpakke og væske på stranden.

trøster mig dog med at de andre gamle gubber har samme problem. Vi sejler normalt på en op/ned bane der tager ca. 20-25 min. for de bedste, jeg bruger normal + 10-20 min. mere og alle er som regel i mål inden for 60 min. Da jeg som tidligere skrevet, har en del konkurrenter på vandet og på vandet er de konkurrenter, Slutter vi som regel dagen af med en øl og lidt senere et par flasker rødvin og får revanche i kortspil, for det vi ikke vundet på vandet. Vi er ca. 8-10 deltager i grand master feltet, i elite klasse er der normalt en 30 stykker og herudover har vi master 0/35, piger og junior surfere. Selve Formula brættet er ca. 230 x 100 cm. sejler med 9,8 – 11,6 m2 sejl og planer fra ca. 8 knop vind og opefter, ved op til ca. 20-24 knop vind sejler vi med 9,8 m2, men så er det heller ikke så sjovt længere. Normalt sejler vi slalom sejlads når vinden nærmere sig 18-20 knop stabil vind, da vi så rigger om til mindre brædder og sejl på 5,5 – 7,5 m2. Ud over deltagelsen i stævner, har jeg været til 3 ø-grandprixer der sejler man rund om f.eks. Fur, Venø det tager normalt hvis man planer ca. 50 minutter for ca. 25 kilometer i lige linie, der skal normalt lægges krydstillæg til så de fleste sejler ca. 40 kilometer i timen. Jeg begyndte selv i alder af 40 år at vindsurfe og ærgrer mig engang i mellem over, at jeg ikke begyndte noget før, men man 32

begynder jo som regel noget nyt nå man er klar til det. De første år var det bare engang i mellem sammen med min datter Katrine, så tog hun på Oure Efterskole og de lokkede hende ud at sejle konkurrence. Efter mange år i Jolle afdelingen i Neptun med kørsel til stævner kunne jeg nu starte forfra, efter at have kørt rundt i 2 år med hende fik jeg købt noget race udstyr og begyndte selv. Det første år var lidt af et antiklimaks, da jeg som regel sjældent nåede rundt og nåede jeg rundt havde alle og jeg siger alle de andre siddet på stranden og kigget på mig i en time. Det er gået lidt bedre siden og især i herre vind 16-20 knob går det rigtig godt. Jeg må indrømme, at jeg for det første nyder at dyrke sport med mine børn, men for det andet nyder jeg også den omgang med både unge og ældre som man møder rundt omkring, man glemmer engang i mellem at man er fyldt 50, i hvert fald indtil man pakker sammen så gør det nok lidt ondt hist og her og dagen efter er man lidt mere motiveret til at slå græsplænen for konen, da man alligevel ikke har kræfter til andet. Inden jeg fortaber mig i en lang fortælling må jeg hellere tilbage til emnet ”midt i en blomster tid” det hænger sammen med at jeg som sædvanen tro har bestilt et par sejl, master og et bræt så for ligesom at gøde jorden inden butikken sender en faktura, er jeg nødsaget til at give min kone nogle blomster. Vi ses på fjorden Hilsen D18, Jens Peter


Status på 2006

Jeg sad lige og læste mit indlæg til klubbladet, som jeg skrev samme tid sidste år, hvor jeg gjorde mig nogle tanker om sæsonen 2006. Kan ikke lade være med at smile lidt, når jeg læser hvad jeg skrev om det nye OL bræt, RS:X. Jeg skrev blandt andet at RS:X brættet klart havde mere fremtid i sig, set i det perspektiv at det er OL udstyr, men at det sejladsmæssigt var lidt som en klods om benet. Brættet var tungere, finnen kortere og sejlet mindre. Og nu sidder jeg så her, et år senere, og syntes RS:X udstyret er det bedste i verden og har helt droppet Formula, af den simple grund, at det ikke interesserer mere.. ja der er sket meget det sidste år. Som sagt faldt mit valg af udstyr for 2006 på RS:X, et valg jeg traf på opfordring af landstræner, Jacob Holst. Først var planen, at jeg ville låne Dansk Sejlunions udstyr, for at prøve det af, men besluttede hurtigt at udstyret bare skulle købes, så jeg kunne komme i gang. Så udstyret blev købt og i februar tog jeg til Cadiz i Spanien sammen med resten af det danske RS:X hold. Da vi kom hjem stod en på fysisk træning i Idrættens Hus sammen med sejlerlandsholdet, jeg var på ernæringskursus og så snart det var vejr til at komme på vandet harhjemme stod den på træning fra Hellerup havn, så tit som muligt. Det er ikke billigt at være windsurfer, så økonomien satte sine begrænsninger, og første stævne lod vente på sig. Endelig i maj tog jeg så af Pumpetræning i ingen vind

windsurferafd.

Af Windsurfer, Katrine Jensen

33


VM på Garda Søen - på vej til sejlads

VM på Garda Søen - udsigt fra land

sted til Holland, for at prøve kræfter mod konkurrenterne, og jeg fik bølle bank, også så det sang for ørene. Men det gjorde egentligt ikke noget, for det havde jeg også regnet med, til gengæld var det fedt at se, at der blev kæmpet med næb og klør, uanset hvor i feltet man er, og uanset niveauet, var der altid nogen at kæmpe imod. Efter Holland, stod den på træning i Danmark, efterfulgt af en sommer, men masser af sejlads, Kieler Woche, Warnemünde Woche, ranglistestævner hjemme i Danmark, træningslejr, Nordisk Mesterskab, DM osv. Så da alle disse stævner var overstået medio august, blev fokus rettet mod årets største event, nemlig verdensmesterskaberne, det første af slagsen i RS:X klassen, afholdt på Garda Søen. Træningen frem til 14. september hvor vi tog af sted, var meget intensiv, og alle kæmpede for at hente så mange timer på vandet som muligt. Endelig kom VM, kravet for landsholdsudtagelse var top 25, og i et felt med 80 piger og 160 mænd,

var der et stykke vej derop, men det var nu heller ikke mit mål. Egentligt havde jeg ikke et konkret mål, da jeg på det tidspunkt var plaget af skader, så målet var bare at sejle mit bedste, og så måle af, hvad formen rakte til. – Og med mit held overrasker det jo nok heller ikke nogen, at jeg brugte to dage under VM i sengen med influenzaL. Ikke helt det udfald jeg havde håbet på. VM var sidste begivenhed denne sæson, og som jeg skrev før har jeg siden sommerferien døjet med en masse overbelastningsskader. Det startede med at være lidt almindelig overbelastning, men efter at have ignoreret alle signaler og kørt på for fuld knald i yderligere 2-3 måneder, bøvler jeg nu med konsekvenserne. Og så tænker man nok, det er da også dumt, hvis jeg kunne mærke det var galt, og ja det er det da også. Men jeg har måttet erfare, at sund fornuft ikke altid fungerer, når det er en selv det handler om, men men, det hele er jo en læringsproces og her har jeg da lært en vigtig lektie. Det er min ryg, nakke, skuldre og arme som jeg har overbelastet. Det har resulteret

VM på Garda Søen - starten 34


og Formula i Hellerup, hvor jeg håber at få sejlet lidt, og resten af tiden kommer til at foregå i trænerbåden, hvilket også er god træning. Og så står den ellers på eksamensprojekt og eksamenslæsning indtil sidste eksamen er overstået medio januar.

VM på Garda Søen

i kraftig hovedpine i forbindelse med alt træning, jeg får af og til nogle voldsomme migræneanfald og er besvimet et par gange. Ligeledes har jeg i et par måneder haft problemer med krampe i underarmene, både under træning, men er også vågnet af det om natten, og har hver morgen haft snurren og krampe i fingrene. Men med god hjælp fra Team Danmarks fysioterapeuter og massører går det fremad. Det betyder dog desværre at jeg har måttet aflyse de to ugers træning i Italien som var planlagt i december. Men intet er så skidt at det ikke er godt for noget, så denne lille pause fra træning giver mig tid til at koncentrere mig om skolen, som er blevet en smule forsømt her i efteråret. Og jeg er så småt begyndt at kunne styrketræne en smule, så jeg håber og tror jeg er fit for fight igen i januar, hvor jeg så forhåbentligt kan komme af sted syd på.

Det var alt for mig for denne gang, 2006 lakker stille og roligt mod enden, og glæder mig til alle de nye oplevelser som venter i 2007. Sidst men ikke mindst skal lyde en stor tak til sejlklubben for støtten gennem 2006, hvilket har været en stor hjælp. Ligeledes takker jeg for prisen som årets sejler, som jeg modtog ved afriggerfesten i oktober. Håber vi kan fortsætte samarbejdet i 2007. Og på falderebet vil jeg også gerne takke Dansk Sejlunion og Autohuset Tegllund A/S. Go vinter Katrine

De næste to weekender er der landsholdssamling samt åben træningslejr for RS:X

DM i Nyborg 35


Full-time Tornado, et projekt mod OL 2008 Af Michael Risør Vandet sprøjter op i hovedet, tornadoen flyver af sted og vi har begge svært ved at se lige frem. Der er kun 10 sekunder til starten og vi er på vej bag om feltet på bagbord halse helt oppe ved dommerbåden. Startskuddet lyder, men bådene på styrbord halse lige foran os flytter sig nærmest ikke. Det begynder nu at blive rigtig kritisk, for med fuld fart er det ikke lige så let at manøvrere uden om og slet ikke at falde kraftigt af, da rorerne simpelthen blokerer. Kom nu, flyt jer! I et øjeblik ligner det en uundgåelig kollision med enten tornadoen lige foran os eller med det solide startfartøj, der i hvert fald heller ikke har tænkt sig at gå af vejen. Pludselig borer stævnen på det læ skrog sig ned i en bølge, vi kastes begge godt fremad uden helt at miste balancen og den kraftige opbremsning giver lige akkurat tid nok til at båden foran os får accelereret og flytter sig. Med kun en meters afstand passerer vi bag om hækken og lige forbi startfartøjet.

36

Vi kigger på hinanden og griner, det var bare for tæt på! Efter en enkelt vending et par minutter efter kan vi se ind over banen med de 75 andre både til EM. Tørt lyder det fra Allan på bagperronen – ”Nå, det gik da godt nok hurtigt”. Normalt kunne dette jo være en god kommentar, men i øjeblikket var det ganske enkelt en kendsgerning. Vi lå blandt de sidste 20 og det var gået alt for hurtigt med at ryge derned. Og vi kendte ikke rigtig grunden – andet end at vi nok måtte konkludere, at Tornado sejlads alligevel ikke var helt så lige til, som vi havde troet et par dage forinden, da vi satte os sammen i båden for første gang. Det gav nu kun mere motivation og mere blod på tanden og trods en hård start til EM, hvor vi ikke havde nogen som helst forudsætninger, står vi nu efter godt 4 måneders sejlads med langt mere erfaring og styr på sagerne. Studierne er sat i bero, der sejles på fuld tid, og det er lige akkurat hvad der kræves,


Tornado Efterår 2006. Foto: Mick Anderson

hvis man vil med til OL 2008 i Kina…Og det vil vi! Tornadoen er med en topfart på ca 30 knob den hurtigste båd blandt OL-klasserne og har en acceleration, der kan give de fleste et ordentligt adrenalinsus. Katamaranen har været på OL-programmet længe og blev også sejlet af Elvstrøm i sin tid. Den har nu fået et par opdateringer undervejs og har en 9 meter lang kulfibermast, større storsejl og en spiler, der med den store hastighed er hevet langt ind og nærmest minder om en genova. Det tog kun en enkelt prøvetur i Tornadoen før jeg var overbevist, om at jeg var klar på at give den hele armen mod OL. Og jeg har ikke fortrudt et sekund siden. Min makker og rorsmand er Allan Nørregaard fra Kolding Sejlklub, der efter 6 år på toppen i 49eren også var klar til at skifte bådtype og søge nye udfordringer. Allan har desuden været en del af det danske olympiske sejlerlands-

hold de sidste 3 år og blev 6 til VM i 49er i 2005. Han er en meget erfaren og dygtig rorsmand og med min baggrund i 49eren og de andre jolleklasser, hvor taktisk og strategisk overblik har været min styrke, supplerer vi hinanden rigtig godt. Og når det er sagt, så må vi jo også indrømme at al begyndelse er svær. Vores konkurrenter har sejlet i mange år i klassen, så vi har travlt med at hente erfaring på kort tid for at komme op på niveau. Den østrigske tornado er flere gange olympisk mester og Europamester i år og sejles af to fyre i fyrrerne, der har været i båden i mere end 15 år, så det er altså virkelig erfaring, der er tale om! Den store udfordring i Tornadoen er at finde farten. Vi sejler baner på over en time, så der bliver altså tilbagelagt en ordentlig distance. Desuden vendes der ikke særlig ofte i Tornadoen, så små fartforskelle bliver rigtig afgørende. Vi indså hurtigt i starten 37


Tornado Efterår 2006. Foto: Mick Anderson

af vores kampagne, at vi havde brug for eksperthjælp for at rykke fremad hurtigt, så siden august har vi givet den fuld gas og har været i England tre gange, sejlet nogle stævner og fået uvurderlig trænerhjælp. Vores specialtræner derovre har været træner for to OL-kampagner i Tornadoen mod OL 2000 og 2004, så han er virkelig kompetent. Vi har blandt andet nu fået syet alle vores sejl om og ændret forligskurverne. Han så dem første gang, da vi satte dem op og sagde ”Those sails look like shit, they are far too deep”, og han vidste jo, hvad det handlede om. Med en Tornado er det langt vigtigere ikke at forstyrre flow’et omkring sejlet end at skabe mere power og hele diskussionen omkring sejldesign og trim er enormt spændende - forskellene kan rent faktisk tydeligt ses. Med de noget fladere 38

sejl er vi nu langt hurtigere og kan sejle op med nogle af de bedste. Det sidste internationale stævne, vi sejlede i England, var Sail4gold. Et internationalt stævne med 20 deltagere. Her blev vi nr 6, kun 2 point fra 4.pladsen. Den største succes var nu det sidste ”medalrace” med top 10, hvor vi sejlede en 3. plads hjem. Generelt er vi rigtig positive og søger alle midler til at få vores læringsproces til at gå så hurtigt som muligt. Efter et par ugers træning herhjemme har vi lige pakket vores båd i en container mod Miami, Florida, hvor vi skal være en hel måned fra januar til februar. Derovre bliver det rigtig spændende, da det bliver første gang siden EM, at vi kan måle os med toppen. Vi vil helt sikkert mangle en hel masse endnu, men det er så planen at arbejde målrettet med


de erfaringer op mod EM på Mallorca i starten af april. Så hvordan kommer vi egentlig med til OL? Jo, som den eneste tornado i Danmark er vores opgave at kvalificere båden til OL. Der kommer kun 15 både med, så kravet er at blive top 15 nation, hvilket ca svarer til top 20 i et verdensfelt på 80 både, hvor vel og mærke de 35 første stort set alle sejler fuld tid. Det er altså langt fra let. Kvalifikationen foregår af to omgange – først ved VM i 2007 i Portugal, hvor de første 11 nationer udtages. Dernæst ved VM i 2008 i februar i New Zealand, hvor de sidste 4 pladser fordeles. Vi har altså to chancer, hvor det mest realistiske nok bliver kvalifikationen i New Zealand. En OL-kampagne handler ikke kun om at træne meget og rigtigt, men også om at have det rigtige team omkring sig og at have finansieringen i orden. For et par uger siden blev vi optaget på det Danske Olympiske Sejlerlandshold, og dette viser en klar opbakning af vores projekt fra sejlunionens side af. De tror på, at vi kan vinde medaljer

Sigma s ils Sigmann Albrechtslund Tlf.: 22 66 06 07 www.sigma-sails.dk sigmann@sigma-sails.dk

til Danmark, hvis ikke i 2008, så i 2012, for dette er nemlig vores langsigtede mål – En guldmedalje i 2012 til OL i London. Udover sejlunionen har vi en personlig træner tilknyttet og får desuden god opbakning fra Neptun og Kolding Sejlklub, hvilket er enormt vigtigt i processen. På det økonomiske område mangler dog stadig en del for at få det til at hænge sammen, så al hjælp er velkommen! Vores OL-satsning er seriøs og gennemtænkt, og der er dynamik og vilje bag projektet. Vi ved, hvad der kræves for at nå toppen i en OL-klasse, og det er bliver ikke let, men vi tror på at det kan lade sig gøre. Her i december måned vil det nu stå på fysisk træning og sponsorarbejde, der forhåbentlig giver udbytte. Tusind tak for støtten fra Eliteudvalget i 2006, og vi vender tilbage med mere nyt til foråret Mange sejlerhilsener Michael Risør

Fredag d. 16.2.2007 kl. 13.00 indvier vi vores nye butik og sejlloft på Pilevænget 2, Ølsted, 8723 Løsning Der vil være mange gode tilbud samt lidt lækkert til ganen. Vi ønsker vore kunder i Neptun en glædelig jul samt et godt nytår. 39


Turen til Grækenland fra 11. til 18. september 2006

I denne periode var 45 neptunesere fordelt på 10 både på en pragtfuld tur rundt i det Ioniske ørige. Vi sejlede ud fra Lefkas og besøgte diverse små hyggelige havne på øerne Meganisi, Ithaca, Kephalonia og Lefkas. Vi lå for anker i skønne bugter, hvor vi badede og drev den af på dækket. Luften var 30 grader og vandet 25. Alt i alt en dejlig oplevelse. Turen var som de andre år arrangeret af SunWay, og de var igen med til at gøre turen vellykket. Næste tur vil formentlig blive i 2008. For dem der var

40

med på turen og for at andre medlemmer af vores sejlklub kan se hvor skønt det er at sejle i det Græske ørige følger der her lidt billeder med. Billederne er taget af en af SunWays nye indehavere, Michael Bygballe Christiansen. Sunway arrangerer leje af både m.v. til mange andre rejsemål – se på deres hjemmeside www.sun-way.dk. Fra en deltager Inga Se flere billeder på www.snv.dk


41


Tegnestuen

Jesper Therkildsen arkitekter ada Staldgårdsgade 33 A - 7100 Vejle Tel.: 75 72 26 54 - Fax.: 75 72 26 67 Email.: Designco.@email.dk

Vi har energi til alt! OK leverer altid billig energi: benzin, diesel, el, fyringsolie, træpiller, træbriketter og brænde. Klik ind på www.ok.dk eller ring på 70 10 20 33 og hør nærmere.

42


Vejle Marineservice D r a geve j 2 - 8 . T l f . 7 5 8 3 5 4 9 0

Vejles specialværksted for påh. motorer Reparation af alle mærker

Alt i udstyr til sejlbåde Mercury

joller & trollingbåde

Medlemstallet skal øges!!! Hjælp med at få kurven til at stige yderligere - meld gasterne ind !

Anders Chr. Mogensen

Telf. 75 89 57 22

Anne-Marie Petersen - Susanne Andersen Registrerede revisorer F.R.R.

Vestergade 14 - 8722 Hedensted 43


Velkommen til nye medlemmer

44

Fornavn

Efternavn

Bynavn

Afdeling

Christian Rasmus Jesper Amalie Nørgaard Asmus Nørgaard Lotte Michael J. Ditte Anna Emil Nicolai Pia Michael Daniel Valdemar Harreby-Hansen Per Line Kristian Mikkel Steffen Bøgelund Bent Arne Lars Bøgild Carsten Svend Sonny Lars Inger Harpøth Gert Jytte Skov Asbjørn Torben

Teller Rehardt Lapp Pedersen Pedersen Sæderup Christensen Delaisse Groothuis Nielsen Mikkelsen Vorting Vorting Vorting Vorting Vedel Søndergaard Søndergaard Nøddelund Hvid Nielsen Rosendahl Juul Johnsen Erbs Drøhse Grahn Winther Westergaard Kaimson Pedersen Hellum Ølund

Vejle Vejle Vejle Ø Stouby Stouby Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Ø Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Ø Vejle Ø Vejle Ø Østbirk Vejle Ø Vejle Ø Vejle Ø Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Ø Børkop Vejle Jelling

Kølbåd Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Kølbåd Kølbåd Kølbåd Kølbåd Kølbåd Kølbåd Kølbåd Kølbåd Kølbåd Kølbåd Kølbåd Kølbåd


Peter Johnny Carl Kristian

Demant Raadshøj Dissing

Vejle Vejle Silkeborg

Kølbåd Sejlerskole Kølbåd

Vi gør opmærksom på at der kun udsendes et klubblad pr. husstand - også selv om der er flere medlemmer i den samme husstand. Skulle man ønske flere blade kan de afhentes i klubhuset. Grethe Nielsen Medlemskartoteket

BEMÆRK!!! Kontingent 2007 er udsendt Hjælp med til at få det til at gå smidigt - betal til tiden d. 8. jan. 2007. Alle henvendelser angående opkrævninger/adresseændringer skal rettes til: Grete R. Nielsen, Absalonsvej 8 B, tlf. 75 83 77 79 E-mail: neptun.kartotek@sport.dk eller sendes til: Sejlklubben Neptun, Bådkajen 10-12, 7100 Vejle. Kontingent 2007: A = kr.800,00 B = 550,00 C = 375,00 og indmeldelse kr.100,00.

Glædelig Jul & Godt Nytår

45


• Grafisk design • Grafisk web-design • Web-løsninger • Brochurer • Papirlinier • Annoncer • Tidsskrifter • Bøger

Inspirerende indretning

Unik sætter harmonien i front. Kom ind og gå i detaljen – se nærmere på de 5 funktionelle finesser Unik gemmer på...

Windfeld Hansens Gade 1 . 7100 Vejle Tlf.: 76 43 63 00 . Fax: 76 43 63 01

46

• Foldere • Rentegning

Troldborg design

5

Finesser

• Løsblade

• Kurser

Troldborg Design Ravningvej 48 Ravning 7182 Bredsten Tlf. 75 88 22 19 Fax 75 88 22 46 marlene@troldborg-design.dk www.troldborg-design.dk


FINER Danmarks største udvalg i diverse træsorter og tykkelser

FiNÉrhandel a/s 7100 Vejle · Danmark · Niels Bohrs Vej 1 · Tlf. 75 82 66 00 · FAX 75 83 22 77

47


www.fioniabank.dk

Forvent

at fĂĽ sĂŚrbehandling

Vejle Afdeling, Havneparken 1, 7100 Vejle, tlf. 76 41 91 00, e-mail: vejle@fioniabank.dk

neptun_2006-12_nr4  
neptun_2006-12_nr4  

Sejlklubben Neptun Vejle 24 . årgANg Nyt fra bestyrelsen . . . 6 SNV klubmesterskab i Match-racer 28 . . . . . . 9 Aktivitets- og turudval...

Advertisement