__MAIN_TEXT__

Page 1

sayı 31

.

bülten

.

.

TMMOB Sehir Plancıları Odası Istanbul Subesi

Meslektaş Ziyareti: Erol Aydoğdu Röportajı Çerkezköy Termik Santraline İlişkin İmar Planları Yargıda

17 Şubat 2018 15. Olağan Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi | 13.00 - 18.00

Prof. Hüseyin Kaptan Aramızdan Ayrıldı

OCAK 2018

18 Şubat 2018 Yönetim Kurulu Seçimi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi | 09.00 - 17.00


Kapak: Şubemiz 15. Olağan Genel Kurulu Afişi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Adres: Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. Başar Apt. No: 30 D:6-7 Beşiktaş/İstanbul Telefon: 0212 275 43 67 - 0212 288 99 60 Faks: 0212 272 91 19 e-posta: spoist@spoist.org.tr - spoistanbul@spo.org.tr Web adresi: www.spoist.org.tr - www.spo.org.tr


şubemizden basın açıklaması: yaşamı savunmak suç değildir! ttb`nin yanındayız!........5 meslektaş ziyareti: erol aydoğdu röportajı

........6 kanal istanbul projesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi......12 kent gündemi ümraniye aşağı dudullu mahallesi’ndeki plan değişiklikleri......10

sarıyer ilçesi fatih sultan mehmet mahallesi’nde riskli alan ilan edilen alan......11 fenerbahçe - kalamış yat limanı alanına ilişkin imar planları......12 çerkezköy termik santraline ilişkin imar planı değişiklikleri......13

duyurular şubemizin xv. olağan genel kurulu ......14

ı. konut kurultayı | 10 – 11 mayıs 2018......16 yeni üyelerimiz......17

prof. hüseyin kaptan aramızdan ayrıldı......18


4 SPO . bülteni . istanbul sube Şubemiz XIV. Çalışma Dönemi’nin son bülteniyle siz değerli meslektaşlarımızı selamlıyoruz. *** Bildiğiniz gibi 17-18 Şubat tarihlerinde Şubemizin XV. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyoruz. Şube yetki alanımız içerisindeki üye sayımızın 2000’lere yaklaştığı bu dönemde meslek alanımızın gelişimine etik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde katkıda bulunmak ve sorunlara birlikte çözüm üretmek açısından Oda örgütlülüğünün güçlenerek büyümesi son derece önem teşkil etmektedir. Bu amaçla, üyesi bulunduğumuz Odamız açısından en üst düzeyde karar alma organı olan Genel Kurul’a aktif katılımın yoğun olması, mesleğimizin geleceğinin şekillenmesi açısından da belirleyici olacaktır. *** Çalışma dönemi boyunca bültenlerimizde yer vermeyi sürdürdüğümüz meslektaş ziyaretleri köşemizde bu ay değerli meslektaşımız Erol Aydoğdu ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajı okuyabilirsiniz. Ayrıca dönem boyunca yaptığımız röportajları derlediğimiz bir yayını da Genel Kurulumuzda sizlerle paylaşacağız. Özellikle farklı alanlardaki mesleki deneyimlerin aktarıldığı bu röportajların genç üyelerimizin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. *** XIV. Dönem Yönetim Kurulu olarak, görev süremizin sonuna gelirken, yaklaşan Şube Genel Kurulu’na tüm üyelerimizi davet ediyor, Genel Kurulumuzun sizlerin değerli katılımlarıyla, önümüzdeki sürece hep birlikte yön vereceğimiz bir meslek zirvesi çerçevesinde geçmesini diliyoruz. *** Gelecek çalışma döneminde görev alacak meslektaşlarımıza şimdiden başarılar diler, yeni dönemin mesleğimizden, toplumdan ve doğadan yana güzel gelişmeleri beraberinde getirmesini dileriz. *** Dayanışmayla...

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi XIV. Dönem Yönetim Kurulu


SPO . bülteni . istanbul sube

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ’NDEN BASINA ve KAMUOYUNA YAŞAMI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR! TTB`NİN YANINDAYIZ! 24 Ocak 2018 günü, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olan Türk Tabipleri Birliği (TTB), mesleklerinin doğası gereği yaşamdan yana tavır alarak, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı bir bildiri yayınlamış ve ardından belirli çevrelerin hedef göstermesi sonucunda TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi 30 Ocak`ta gözaltına alınmıştır. Savaşlar, yaşamı ve yaşam alanlarını tehdit etmekte; doğal, kültürel ve tarihi miras alanlarına zarar vermektedir. Savaşlar aynı zamanda, en temel insan haklarından olan “Sağlıklı ve güvenli bir çevrede, barış içinde yaşama hakkı”nın da ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Savaşı savunmak ölümü ve tahribatı savunmaktır. Eşit, adil ve demokratik yönetim anlayışları ile var olan sorunlar barış çatısı altında çözüme kavuşabilecekken; savaşı bir yöntem olarak benimsemek, barış talebini dile getirenleri ise vatan hainliği ile suçlamak, karalamak ve itibarsızlaştırmak kabul edilemez. TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, diğer emek ve demokrasi güçleri gibi toplum ve halk yararına olan her şeyi korumak ve savunmak görevimizin bilinciyle, barışı savunmanın ve insan yaşamını korumanın tıpkı doğayı, çevreyi, tarihi ve kültürel değerleri ve kentleri korumak gibi anayasal bir görev ve kamusal sorumluluk olduğunu ifade etmek isteriz. Bu nedenle, tabiplik mesleğinin en temel kriterlerinden olan yaşamdan ve yaşatmaktan yana taraf alan ve barışı savunan Türk Tabipleri Birliği`nin savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu yönünde kamuoyuyla paylaştığı açıklamayı desteklediğimizi; barışı ve yaşamı savunma kararlılığından asla vazgeçmeyeceğimizi; ölümü, acıyı ve yıkımı kutsayarak oluşturulan bu ablukaya teslim olmayacağımızı bir kez daha belirtiriz. TTB yöneticilerinin topluma hizmet zorunluluğu olan görevlerine devam edebilmeleri için, bir an önce serbest bırakılmalarını istiyor ve kendilerine yapılanı kınıyoruz. Yineliyoruz; Herkesin sağlıklı ve güvenli bir çevrede, barış içinde yaşama hakkı vardır! Barış ve yaşamı savunan Türk Tabipleri Birliği`nin yanındayız! Ölümü, acıyı ve yıkımı kutsayan ablukaya teslim olmayacağız! TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

5


6 SPO . bülteni . istanbul sube

MESLEKTAŞ ZİYARETİ EROL AYDOĞDU Aydoğdu Planlama, Şirket Müdürü ve Yetkili Şehircisi Çalışma hayatınızdan kısaca bahseder misiniz? 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldum. Öğrenciyken okulun döner sermayesinde çalışmaya başlamıştık, onun bize katkısı çok oldu. O zaman Kıyı Kanunu yeni çıkmıştı 1992 yılında. Kıyı Kanunu uygulamalarını yapıyorduk okulun döner sermayesinde çalışırken, Hüseyin Cengiz Hoca’nın denetiminde. Dört arkadaş ve meslektaştık orada. Okulu uzatmıştık, beşinci yılındaydık bir taraftan bitirme projemizi yapıyorduk. 1993 senesi Gemlik ve İstanbul arasında geçti. Haftanın üç günü Gemlik’te çalışıyorduk, iki günü İstanbul’a geliyorduk. O bize çok katkı sağladı. Belediyeyi tanıdık, belediye meclisinde planların görüşülmesi vs. hepsini gördük orada. Kamuyu orada gördüm ve kamuda çalışmayı hiçbir zaman düşünmüyordum. Serbest çalışmaya karar verdim ve 1993 senesinde ofisi açtık. 1996’da askere gidene kadar, orada çalıştım. Bir de Anıtlar’da kurul üyeliği yaptım. 7 No.lu Koruma Kurulu’nda 3 yıl görev yaptım, sonrasında 1 No’lu Yenileme Kurulu’na geçtim, toplam 6 yıl kurul üyeliği yaptım. Sonra işlerin yoğunluğu dolayısıyla devam etmedim. Bir dönem de (IX. Dönem) Odada yönetim kurulu üyeliği yaptım.


SPO . bülteni . istanbul sube

İlgilendiğiniz projeler, planlar nelerdi? Kooperatifler, gecekondu önleme bölgeleri vardı o zaman Beylikdüzü’nde, onların planlama ve plan değişiklikleri işlerini yaptık. O arada Arnavutköy Bolluca beldesinin imar planı işlerini almıştım. 1996’da o işi bitirdim ve askere gittim. Askerden döndükten sonra ofisi Gaziosmanpaşa’ya taşıdım. Bolluca Beldesi’nin gelişme alanı planları oluyordu onlarla ilgileniyordum yine, Taşoluk Beldesi’nin gelişme alanı planları oluyordu onları yapıyordum. Taşoluk’la ilgili kısmi planlar oluyordu onları yaptık, Arnavutköy Beldesi’nin planlarını yaptık. Onun dışında İstanbul’daki plan tadilatlarıyla ilgilendik. Parsel bazında çalışmayalım, mesleği tam icra edebilelim deyip İller Bankası’nın işlerini yapmaya başladık. İller Bankası’nın işleri ücret olarak kurtarmıyor ama yine de mesleği icra etmek, karne yükseltmek için takip ediyorduk. Anadolu’da birçok ilde birçok beldeye plan yaptık. Konya Beyşehir İlçesi’nde birkaç beldenin planı, Niğde’de, Hatay İskenderun’da, Adıyaman Besni ‘de plan çalışmaları yaptık. TOKİ’ye, Emlak Konut’a planlar yaptık; Halkalı Toplu Konutları planlarını revize ettik; şu an Atakent oldu hatta o bölge. KİPTAŞ’a plan yaptık; Başakşehir 5. etabın planlarını yaptık. Şu anda da Gaziosmanpaşa’nın dönüşüm planları sürecini yürütüyoruz. Gaziosmanpaşa İlçesi’nin yüzde 40’ı civarı dönüşüm alanı, 440 hektar civarında bir alanda plan çalışması yürütüyoruz. 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylandı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı etaplar halinde yapıyoruz. Etapların onay süreci devam ediyor. Yoğun bir iş yükü oluşturdu sizin için, anladığım kadarıyla. Evet, çok yoğun bir iş. TOKİ’nin planlarıyla işleriyle daha ilgilenemedik mesela Gaziosmanpaşa işlerinden dolayı. Toplu Konut alanlarının planlarını yapıyordum, şu anda ilgilenemiyorum. Bir de Esenler’de askeri alanda (rezerv alanında) merhum Hüseyin Kaptan Hoca ile beraber yürüttüğümüz bir çalışma vardı, kendisini de saygıyla analım. O da son aşamaya geldi. Orası askeri alandan çıkarıldı, bakanlık rezerv alan ilan etti, yerleşime açılıyor. 15 Temmuz’dan önceki süreçte yerleşime açılan askeri alanlardan mı burası? 15 Temmuz’dan önce Esenler Belediyesi’ne tahsis edilmişti. Biz 15 Temmuz’dan sonra planlama işlerine başlamıştık. Mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz? Bilinçli bir tercih miydi? Türkiye’deki eğitim sisteminden kaynaklı, ben de birçok meslektaşım gibi tesadüfen bu mesleği seçtim. Şimdiki genç arkadaşlarımız en azından puanını görüp tercih yapıyor, bizim dönemimizde sınava girmeden tercih yapıyorduk. Bu biraz daha şanssız bir süreçti. Ben aslında tıp okumak istiyordum, doktorluğu hayal ediyordum ama olmadı. Öğrencilik dönemimin başında çok pişman olmuştum, ilk dönem bocalamıştım. O yüzden okulum uzadı zaten. İkinci sene kararımı verdim, “ben bu bölümü okuyacağım” dedim ve onun sonrasında başarılı oldum öğrenim hayatımda. İyi hocalardan eğitim aldım, bu yönden şanslıyım. Hüseyin Kaptan Hoca mesela bize grup hocalığı yaptı. Kök söktürdü biraz, krizlere girdik. Ordu çalışıyorduk o zaman, Kaptan Hoca’nın memleketini. Ordu projesi meşhurdur, o projeyi alanlardan biri olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.

7


8 SPO . bülteni . istanbul sube Büyüklerimiz bize derdi ki “planlama mesleğinde çok zengin olamazsın. Yatın katın olmaz. En fazla araban olur, evin olur, bir de pipon olur. Geldiğim noktaya bakıyorum, çok bir şey istemedikten sonra idare ediyoruz. Aç kalmazsın planlamada ama çok da zengin olmazsın. Sizce planlama mesleğinin ve plancının rolünün değişim süreci nasıl oldu? Meslek hayatımıza başladığımızda mesleği kimse tanımıyordu. Askerde bile komutanım “bize göre mimarsın” diyordu. Bana kat planı, bulaşıkhane çizdiriyordu. Elimden geldiğince yapıyordum. Mimar geldi benden sonra, ama yine beni çağırmaya devam ediyordu mimari konularla ilgili. O kadar mimar gibiydik yani. Şehir planlamada işler o zaman çok iyi değildi, mimari projeler yapıyorduk. Özellikle 2002’den sonra İstanbul’da mesleğe ihtiyaç duyulmaya başladı. Çünkü bizden önce Büyükşehir’deki plan değişikliklerinde mimarlar bir sayfaya çiziyordu, meclise gidiyordu, 1/1000’lik olarak çiziliyordu ve 1/5000’e işlensin deniyordu, karar çıkıyordu. Sonra biri dava etmişti bu durumu, danıştay da kararında açık açık planlama sürecini açıklayınca plancılar ön plana çıkmaya başladı. Ondan sonra bizler piyasada iş yapmaya başladık. Dava eden kişi plancı mıydı? Onu hatırlamıyorum. Meslek hayatınızda karşılaştığınız zorluklar nelerdi? En büyük zorluğumuz, o eğitimi aldıktan sonra piyasaya çıktığımızda en büyük yetkinin siyasilerde olduğunu gördük o bizi çok şaşırttı. 1990’lı yıllarda imar komisyonu üyeleri üniversite mezunu değil, kimse alanında yetkin değil. Günümüzde biraz daha fazla dikkat ediliyor, en azından şimdi komisyonlarda bir tane de olsa plancı var, mimar var, mühendis var. Hiç unutmuyorum Bolluca planlarını yapmış ve meclise getirmişim, 1000 metre minimum parsel şartı koymuşum. 0,20 emsal vermişim kıyamet koptu mecliste “bu nasıl olur” diye. Emsali düşük buluyorlar, şartları beğenmiyorlar. O zamanlar yeni mezunduk, daha idealisttik. Bir konuşma yapmıştım meclis üyelerine, “gelecek nesiller ya size lanet edecek ya da dua edecek hangisini istiyorsunuz” dedim. Hepsinin gardı düştü. Şimdi gidiyorum arada Bolluca’ya, Bolluca Arnavutköy’ün “parlayan yıldızı”. Şimdiki 3. Havalimanı Bolluca sınırları içerisinde yapılıyor. Benim planladığım bölge havaalanına 5-6 km uzaklıkta. Şimdi fiyatlar çok iyi, şehir içinde merkezde en fazla 3 kat vermiştik. Dışarıda 2 kat vermiştik. Benden sonra o planlar revize edildi, merkeze 4 kat verildi diğer koşullar aynen kaldı. Müthiş bir imar faaliyeti var ama yaptığımız planlar pek değişmedi. O zamanlar yaptığım planı belki de şimdi yapamam. Ki o zamanlar plan yapmak çok zordu, çünkü insanlar anlamıyordu. Şimdi insanlar bilinçliler. Bolluca’da plan yaptığınız alanda 3. Havaalanı’nın etkisi nasıl olacaktır sizce? Bolluca yapılandı. 2 katlı villalar yapıldı oraya. Artık bundan sonra çok değişmez, yükseklikler orada durur. Geçenlerde bir üniversite planlamışlar orada. Tabi kamusal alan sayılıyor ve emsal sınırı yok.


SPO . bülteni . istanbul sube

Peki ülkedeki planlarda kamu yararı ilkesinin gözetildiğini düşünüyor musunuz? Kamu yararını çok farklı yorumlayabiliriz. Bazen vatandaş kendine özel yapacağı işe kamu yararı diyebiliyor. Özel okul da kamu yararı gibi algılanabiliyor, oysa kamu yararı bütün insanların faydalanabileceği bir alan olmalı. Üst ölçekli plana bir karar geliyor, bir havaalanı yatırımı geliyor; buna kamu yararı deniyor. Bu fonksiyon kullanım açısından kamu yararı olabilir ama yer seçimi yanlış olabiliyor. Bu tür kamu yatırımlarının üst ölçekli planlarla alınması gerekirken lokal müdahaleleri doğru bulmuyorum. Bu tür büyük yatırımların kamu yararı kararı olabilir fakat yer seçiminde meslek odalarının, konuyla ilgili bilim insanlarının birlikte tartışıp bilimsel gerçekleri ortaya koyarak karar vermeleri gerekir. Almanlar 5 yıl düşünüyorlar, 1 yılda yapıyorlar. Biz 5 yılda yapıyoruz ama 1 yıl düşünmüyoruz. Sonuçta yatırımın gerçekleşme süresi aynı oluyor. Gündemde olan bir konu da Kanal İstanbul şu an... Kanal İstanbul ülkesel ölçekte büyük bir karar. Ülkemiz adına ne getirir, ne götürür bu tam anlatıldı mı bilemiyorum. 2023 hedefi var deniyor, konuşuluyor ama burada hedeflenen ne, tam olarak anlatıldı mı? Biz teknik insanlar olarak dahi bilemiyoruz. Çok küçük bir alanda bir ada yaratıyoruz, yani İstanbul deprem açısından sakıncalı bir şehir, bunun depremsellik analizi yapıldı mı, bu olayın İstanbul’un bitki ve hayvan yaşamına, göç yollarını kullanan kuşların nasıl etkileneceği vs. araştırıldı mı? Ben Kanal İstanbul’un ne fayda getireceği konusunda çok emin değilim. Belki yabancı gemilerin geçişleri, İstanbul Boğazı’nın gemi trafiğini rahatlatıcı etkisi olacak ama İstanbul’un haritası değişecek sonuçta. Serbest şehir plancılarının en çok tartıştığı konulardan biri de İmar Yapımı Yeterlilik Belgesi, bir diğer adıyla karne uygulaması... Yıllardır bizim en büyük sıkıntımız bu. Ben plan yapıyorum, Bakanlık bana diyor ki sen İstanbul’da plan yapamazsın. A grubu karne bulup ona imza attırmak zorundayım, oysa ki her şeyini ben yapıyorum. Tek “damgalı meslek” biz kaldık. Daha önce haritacılarda da vardı, onlarda kaldırıldı. Neden ısrarla kalıyor anlamış değilim. Odanın bu konuda çok büyük mücadele etmesini istiyorum. Tabii Oda bu mücadeleyi sizle, bizle yapabilir... Tabii ki, bunun için hep birlikte bir çalışma kurgulayıp uygulamamız lazım. Deneyimli bir meslektaşımız olarak, yeni mezunlara ve mezun olacak adaylara önerileriniz nelerdir? Şimdiki ortam biraz daha rahat. Maddi olarak biraz daha rahatlar diye görüyorum. Tavsiyem öğrenciyken yollarını çizmeye başlasınlar. Hayattan korkmasınlar. Mesleğimiz güzel bir meslek, her alanında iş bulabilirler unutmasınlar.

9


10 SPO . bülteni . istanbul sube

KANAL İSTANBUL PROJESİNE İLİŞKİN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 19 Ocak tarihinde Kanal İstanbul Projesi ile ilgili Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube mekanında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bileşenlerince bir toplantı gerçekleştirildi. Farklı uzmanlık alanlarından araştırmacıların ve meslek odası temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantıda, projenin ilan edildiği 2012 yılından bu yana Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Toplantıya Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Çolak tarafından katılım gösterildi. Kanal İstanbul Projesine yönelik önümüzdeki günlerde TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından kapsamlı ve kolektif bir raporun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor.

ÜMRANİYE AŞAĞI DUDULLU MAHALLESİ’NDEKİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE ŞUBEMİZCE İTİRAZ EDİLDİ İstanbul ili Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 55 ve 57 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nde 25.12.2017 – 23.01.2018 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklere, kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçeleriyle Şubemizce itiraz konusu edildi. İmar planı değişikliği ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan olarak belirlenen saha içinde 2016 yılı Haziran ayında onaylanarak askıya çıkarılan planlara yönelik itirazların değerlendirildiği ifade edilmektedir. Değişiklik ile mevcut imar planındaki spor tesisi alanı küçültülerek konut alanı artırılmış, yapı ve nüfus yoğunluğu artırılmıştır. Söz konusu alana ilişkin 2016’da onaylanan ve 13/06/2016-12/07/2016 tarihleri arasında askıda ilan edilen imar planı değişikliğine Şubemizce itiraz edilmiştir. İtirazlar kapsamında hazırlandığı ifade edilen yeni imar planı değişikliği incelendiğinde itiraz ettiğimiz aykırılıkların giderilmediği görülmektedir. İtiraza konu imar planı değişikliği ile sosyal ve teknik altyapı alanları azaltılmış, hizmet edeceği bölgede eşdeğer bir alan ayrılmamıştır. Mevcut imar planında konut alanı olarak belirlenen alan artırılırken ticaret fonksiyonu da getirilmiş; plan bütünlüğünü, ana kararları ve sürekliliğini etkileyecek biçimde bir değişiklik yapılmıştır. Ayrıca itiraza konu imar planı değişikliği ile ayrıcalıklı imar hakları düzenlenmiş, bu düzenlemelerin bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeleri açıklanmamıştır. Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde, İstanbul ili Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 55 ve 57 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Şubemizce itiraz edildi.


SPO . bülteni . istanbul sube

SARIYER İLÇESİ FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ’NDE RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN ALANA İLİŞKİN PLANLAR DAVA KONUSU EDİLDİ 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli alan ilan edilen ve Sarıyer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 140,62 hektarlık proje alanındaki taşınmazlara ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Şubemizce yargıya taşındı. Dava konusu imar planı değişiklikleri İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile planlama esasları, şehircilik ilkelerine uygun olarak hazırlanmamıştır. İmar Kanunu uyarınca imar planları plan açıklama raporu ile bir bütün olup birlikte onaylanmalı ve birlikte askıya çıkarılmalıdır. Oysa söz konusu imar planları ve plan açıklama raporu farklı tarihlerde askıya çıkarılmıştır. Ayrıca dava konusu nazım ve uygulama imar planı birlikte hazırlanarak onaylanmış ancak plan türü, ölçeği ve kapsamı doğrultusunda; nazım imar planı ve uygulama imar planı için ayrı plan açıklama raporu hazırlanmamıştır. Dava konusu nazım imar planı ve uygulama imar planı gösterim teknikleri Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmamıştır. Nazım imar planı ve uygulama imar planı birbirinin ölçeği değiştirilmiş kopyalarıdır. Plan kapsamındaki Doğal Sit Alanları bulunmasına karşın Koruma Amaçlı olarak hazırlanmamıştır. Ayrıca 6306 sayılı yasa kapsamında hazırlanan itiraz konusu plan değişikliklerinde risk tanımları bilimsel ve teknik gerekçeler ile açıklanmamış ve alınacak önlemlere ilişkin koşullar belirlenmemiştir. Dava konusu imar planı değişikliği plan açıklama raporu incelendiğinde, plan kararlarının gerekçelerinin detaylı olarak aktarılmadığı görülmektedir. Dava konusu imar planı değişikliklerinin bulunduğu alan 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri içerisinde kalmaktadır. Söz konusu kanuna göre alana ilişkin planların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanarak yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Dolayısıyla dava konusu plan değişikliklerine ilişkin onay yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bulunmaktadır. Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, Sarıyer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 140,62 hektarlık proje alanındaki taşınmazlara ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptali istemiyle Şubemizce yargıya taşındı.

11


12 SPO . bülteni . istanbul sube

FENERBAHÇE - KALAMIŞ YAT LİMANI ALANINA İLİŞKİN ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN İMAR PLANLARI YARGIDA! Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış mevkii, Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı Alanına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na dayanak idari işlem niteliğinde olan 06.11.2017 gün ve 2017/106 Karar sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı, Şubemiz ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 26.01.2018 tarihinde dava konusu edildi. Dava konusu planlar ile kara alanı, mevcut dalgakıran alanı ve marina alanındaki inşaat alanı arttırılmıştır. Planlarla yat limanı alanı büyütülerek II. Derece Doğal Sit Alanı, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve I. Derece Doğal Sit Alanı komşuluğunda olma özellikleri göz ardı edilmiştir. Söz konusu planlar ile Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Alanı’nda konaklama tesisi (Turizm Tesis Alanı) planlanması, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı plan kararları ile uyumlu değildir. Bu durum üst ölçekli plan kararlarına, dolayısıyla planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun değildir. Planlar ile toplam inşaat alanı içindeki alanın bir kısmının Turizm Tesisi, bir kısmının Ticaret Alanı olarak planlanması ve artan inşaat alanı, mevcut marina kullanımlarının yanı sıra ek ve yeni işlev dönüşümlerine neden olacak, bölgenin karakteristik dokusunu bozmasının yanı sıra nüfus ve taşıt yoğunluğunu arttıracaktır. Bununla birlikte, geçmişten bu güne kamu kullanımına açık olacak şekilde kıyı düzenlemesi yapılmış bir alanın, halkın kıyı kullanımını engelleyecek şekilde yeniden işlevlendirilmesi ve kıyı alanlarının yapılaşmaya açması kıyıya erişilebilirliği engelleyecektir. Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış mevkii, Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı Alanına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına dayanak idari işlem niteliğinde olan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı, yürütmesinin durdurulması ve takiben iptali istemiyle Şubemiz ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yargıya taşındı.


SPO . bülteni . istanbul sube

ÇERKEZKÖY TERMİK SANTRALİNE İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ YARGIYA TAŞINDI EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali’ne ilişkin “Tekirdağ İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” ile dayanak idari işlemi niteliğinde olan “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyonu (Çevre Düzeni Plan Değişikliği)”, Şubemiz ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yargıya taşındı. Söz konusu imar planı ile, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi’ndeki, içinde verimli tarım alanları ve ormanların bulunduğu yaklaşık 500 hektar büyüklüğündeki alan Enerji Üretim Alanı olarak düzenlenmiştir. Plan değişikliği ile, yasaklı sanayi türü olan kömürlü termik santrallerin kurulmasına olanak sağlanmıştır. Kömürlü Termik Santrallerin, Çerkezköy ve çevresinde çevre ve insan sağlığı yönünde ciddi tehlike yaratacağı tartışmasızdır. Trakya bölgesinde ve planlama alanı civarındaki mevcut kirletici tesis ve faaliyetlere ek olarak yeni kirletici yükler getiren plan değişikliği 2872 sayılı Çevre Yasasına aykırıdır. Plan değişikliği ile enerji üretim alanı ilan edilecek bölgede yeterince inceleme yapılmamıştır. Alanın seçiminde tek kriterin kömür çıkarılacak alanlara yakınlık olduğu görülmektedir. Ancak termik santral faaliyetlerinin yaratacağı kirlilik ve büyük miktarlı atıkların, planlama alanının çok yakın çevresinde bulunan doğal, tarihsel, kültürel ve arkeolojik varlıkları tahrip edeceği öngörülmektedir. Bahsedilen hususlar çerçevesinde; şehircilik ilkelerine, planlama tekniğine , kamu yararına ve Çevre Yasası, İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı olarak hazırlanan EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali’ne ilişkin “Tekirdağ İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” ile dayanak idari işlemi niteliğinde olan “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyonu (Çevre Düzeni Plan Değişikliği)” Şubemiz ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütmesinin durdurulması ve takiben iptali istemiyle dava konusu edildi.

Kaynak: Çerkezköy Expres Gazetesi, Kasım 2017

13


14 SPO . bülteni . istanbul sube

ŞUBEMİZİN XV. OLAĞAN GENEL KURULU Şubemizin XV. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak 10 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 13.00`da Cihannüma Mahallesi Akdoğan Sokak No: 30/6-7 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Şube merkezimizde aşağıdaki gündemle toplanacak, yönetim kurulu seçimleri ise 11 Şubat 2018 Pazar günü aynı adreste gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde XV. Olağan Genel Kurulumuz 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 13.00`da Kemankeş Caddesi No: 31 Karaköy, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 3. Kat Toplantı Salonu`nda aynı gündemle toplanacaktır. Yönetim kurulu seçimleri ise 18 Şubat 2018 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında Cihannüma Mahallesi Akdoğan Sokak No: 30/6-7 Beşiktaş/ İstanbul adresinde bulunan Şube merkezimizde gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimizin katılımını dileyerek bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla; TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi XIV. Dönem Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1.GÜN - Açılış (Saat 13:00) - Saygı Duruşu - Başkanlık Divanı seçimi - Şube Yönetim Kurulu Başkanı`nın konuşması - Konukların konuşması - Şube Çalışma Raporu`nun sunulması - Dilek ve öneriler - Şube Yönetim Kurulu Adayları ile Oda Genel Merkezi Genel Kurul Delege Adayları`nın belirlenmesi - Kapanış 2.GÜN - Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Genel Merkezi Genel Kurul Delegeleri`nin seçimi (Saat 09.00 – 17.00)


SPO . bülteni . istanbul sube

17 Şubat 2018 15. Olağan Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi | 13.00 - 18.00 18 Şubat 2018 Yönetim Kurulu Seçimi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi | 09.00 - 17.00

15


16 SPO . bülteni . istanbul sube

I. KONUT KURULTAYI | 10 – 11 MAYIS 2018 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul I. Konut Kurultayı, “Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut” ana temasıyla 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Osmanlı Arşivleri Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların bildirilerini sunacağı paralel oturumlar, poster sunumları ve yuvarlak masa toplantıları şeklinde gerçekleştirilecek; konu ile ilgili çalışmaların geniş katılımlı bir ortamda paylaşılacağı kurultaya özet gönderim tarihi 4 Şubat 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. I. Konut Kurultayı’na katılım ücretsiz olup kurultay hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


SPO . bülteni . istanbul sube

YENİ ÜYELERİMİZ Geçtiğimiz ay Şubemize üye olmak için başvuran meslektaşlarımız:

Regaip Övünç (Gazi Üniversitesi, 2017) Merve Özdemir (Erciyes Üniversitesi, 2015 ) Bilge Bozkurt (Yıldız Teknik Üniversitesi, 2017) Ahmet Çimen (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017) Tuğba Özer (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016) Şule Tekkol (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2017) Sümeyye Çakmak (Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2017) Meslektaşlarımızı tebrik eder, meslek hayatlarında başarılar dileriz.

17


18 SPO . bülteni . istanbul sube

PROF. HÜSEYİN KAPTAN ARAMIZDAN AYRILDI Türkiye’de şehircilik ve planlama dünyasının duayenlerinden, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün kurucularından, İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezinin kurucusu, yüzlerce öğrencinin hocalığını yapan, birçok kentin planlaması ve tasarımına emek veren Prof. Hüseyin Kaptan’ı 02.Ocak.2018 tarihinde kaybettik. Kendisi 04 Ocak 2018 Perşembe günü saat 11.00’de YTÜ Yıldız Kampüsündeki törenin ve Yıldız Hamidiye Camii’ndeki cenaze namazının ardından memleketi Ordu’da toprağa verildi. Mekânı cennet olsun, nur içinde yatsın.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Kaptan Hocaya Veda” Töreninde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü adına Bölüm Başkanı Prof. Dr. İclal Dinçer tarafından yapılan konuşmayı paylaşıyoruz.


SPO . bülteni . istanbul sube

Değerli misafirlerimiz, Kaptan Hocamızın Sevgili Dostları, Kıymetli Ailesi, Sizleri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümümüzün öğretim üyeleri, asistanları, öğrencileri adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada “100 yaşıma kadar yaşayacağım, yapacak daha çok işim var” diyen bir insana sevgimizi, saygımızı sunmak üzere toplandık. Geriye kalan 23 seneyi bize bıraktı... Bunu nasıl kullanacağımızı mutlaka izleyecek... Ya, onun hayalini gerçekleştireceğiz ve herkes için özgür, demokratik, eşitlikçi, adil yaşamlar ve kentler kurmayı başaracağız, ya da başaramayacağız... Ya, onun planladığı, tasarladığı kentleri kurmayı başaracağız, yaşanabilir mahalleler, herkese sağlıklı konut, erişilebilir parklar, okullar yaratabileceğiz yada... artık hiç başaramayacağız... Ömrünü bu hayallere adamış hocamızı uğurlarken, özelliklerinden söz edeceğiz.

eminim hepimiz onun bazı

Ben de şunları paylaşmak isterim... O, ne kadar uygulamacı ise, bir o kadar da özgün bilimi üretendi... Türkiye planlama tarihinde iz bıraktı... O, ne kadar evrensel ise, bir o kadar da yereldi... İyi bir öğretmendi, ama her zaman da bir öğrenci olmasını bildi, yeni bilgiyi hep aradı... arattı... O ne kadar hırslıysa, bir o kadar da mütevazıydı... Bir Donkişot gibi tek başına mücadele etmesini de sevdi, ama yeri geldi planlama alanında kolektif üretim için mücadele etti... Ne kadar mücadeleci olsa da, zamanı geldi şapkasını alıp gitmeyi bildi... Ne kadar çabuk sinirlense de, bir o kadar da nüktedandı. Evet bazen kalp kırardı ama onarmasını da bilirdi. Bunu en iyi onun öğrencisi olanlar anlar... Sevdiği şeyleri yaptı, severek yaptı... İnancı için mücadele etti... sonuna kadar... Geldi... Birçok kişiye değdi... Bazı şeyleri değiştirdi... Bir dönemi açtı, kapatmasını da bildi... Değiştiremeyeceğini bildiklerini (insanları, kurumları, sistemi) ise arkasında bıraktı, dönüp bakmadı... bakmaya değer bulmadı... Şimdi yeni yerinde geriye kalan hayallerini gerçekleştirmeye gidiyor. Güle güle sevgili Hocamız, mekânın cennet olsun...

19


OCAK / 2018

Profile for Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Ocak / 2018 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch January / 2018 Bulletin

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Ocak / 2018 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch January / 2018 Bulletin

Advertisement