Page 20

20 SPO . bülteni . istanbul sube

ÜCRETLİ ÇALIŞAN VE İŞSİZ ŞEHİR PLANCILARININ ÇALIŞMA KOŞULLARINA VE ÖZLÜK HAKLARINA YÖNELİK ŞUBE ÇALIŞMALARIMIZ Şubemiz XV. Dönem Çalışma Programımız hakkında meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini almak ve önümüzdeki iki yıl boyunca yürütülecek çalışmalara ilişkin öncelikleri birlikte belirlemek üzere 7 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ücretli çalışan ve işsiz şehir plancılarının çalışma koşullarına ve özlük haklarına yönelik çalışmalara öncelik verilmesi, bu alanda önceki dönemlerde yapılan çalışmaların güncellenerek yenilenmesi ve meslektaşlarımızın çalışma yaşamında sahip oldukları haklara ilişkin periyodik olarak bilgilendirilmelerine yönelik ortak eğilim belirlenmişti. Bu kapsamda, XV. Dönem Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Komisyonu çalışmalarına başlamadan önce üyelerimizin içerisinde bulunduğu profesyonel çalışma alanlarında işsizlik, güvencesizlik, mobbing ve gelecek endişesi gibi sorunlar karşısında sahip oldukları yasal, sendikal ve demokratik hakları birlikte değerlendirmek üzere 28 Nisan Cumartesi günü saat 11.30’da, Sendika Uzmanı Kıvanç Eliaçık ve Avukat Can Atalay’ın katılımıyla Şubemizde bir panel ve forum etkinliği gerçekleştirildi. Çalışma yaşamındaki sorunlar karşısında izlenebilecek hukuki mücadelelere ilişkin bilgilendirmelerde bulunulan ve iş yaşamında karşılaşılan sorunların paylaşıldığı etkinlikte Eliaçık ve Atalay, katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Panel ve Forum etkinliğinde ele alacağımız konulara altlık oluşturması ve üyelerimizce yaygınlaştırılması amacıyla, Şubemiz XII. Çalışma Döneminde yayınlanan Çalışma Yaşamında Şehir Plancıları ve Özlük Haklarımız kitapçığı üzerinden hazırladığımız “20 SORUDA ÖZLÜK HAKLARIMIZ” başlıklı e-broşüre buradan ulaşabilirsiniz. Son olarak, üyelerimizin çalışma hayatında karşılaşabilecekleri düşük ücret, esnek çalışma, güvencesizlik, cinsiyet ayrımcılığı, siyasi ve ekonomik baskı gibi sorunlara yönelik ekonomik, sosyal ve demokratik haklarının korunabilmesi amacıyla Şubemiz bünyesinde 2013 yılında kurulan ve uzman avukatlardan oluşan “Hukuk Danışma Birimi” güncellenmiş olup, çalışma yaşamı ve özlük haklarına yönelik her türlü soru ve yaşadığınız sorunlara ilişkin şikayetinizi hukukdanisma@spoist.org e-posta adresi üzerinden Hukuk Danışma Birimi’ne iletebilirsiniz.

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Nisan / 2018 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch April / 2018 Bulletin

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Nisan / 2018 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch April / 2018 Bulletin

Advertisement