__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

sayı 04

.

bülten

.

.

TMMOB Sehir Plancıları Odası Istanbul Subesi

Planlama Dergisi Kapak Tasarımı Yarışması İstanbul Buluşmaları 2015 Şehrizar Konakları’na Ait Ayrıcalıklı İmar Planları Üçüncü Kez İptal Edildi Sokakta Kamusal Farkındalık Workshop Fotoğraf Sergisi

NİSAN / 2015


Kapak Görseli: TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu Kamusal Alanda Farkındalık Workshop Sergisi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Adres: Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. Başar Apt. No: 30 D:6-7 Beşiktaş/İstanbul Telefon: 0212 275 43 67 - 0212 288 99 60 Faks: 0212 272 91 19 e-posta: spoist@spoist.org.tr - spoistanbul@spo.org.tr Web adresi: www.spoist.org.tr - www.spo.org.tr


kent gündemi şehrizar konakları’na ait ayrıcalıklı imar planları üçüncü kez iptal edildi........8

şubemizden sokakta kamusal farkındalık temalı workshop ve sergi......10 istanbul buluşmaları 2015......12

#direnfatihormanı inisiyatifi toplantısı......14 fatih ormanı oturma eylemi......14 mimarlık semineri 2015......15

çalışma koşulları ve özlük hakları komisyonu toplantısı......15 kadıköy riskli yapılar çalıştayı......16

itü kentsel dönüşümde yeni yaklaşımlar semineri......17

new york metropoliten kıyı alanları birliği ziyareti......17 tarihi yarımada inceleme komisyonu toplantısı......18 kent ve hukuk atölyesi......18

bakırköy‘de kentsel dönüşüm gerçeği paneli......19 kadıköy workshop paneli......19

kuzey ormanları savunması 3. havalimanı raporu basın açıklaması......20 beşiktaş kent dayanışması toplantısı......20

uluslararası şeffaflik derneği 2. açık koalisyon toplantısı......21 mega kentte orman olmak paneli......22 amsterdam üniversitesi kent çalışmaları merkezi öğrencileri ile toplantı......22 ytü şehir ve bölge planlama stratejik plan hazırlık paydaş toplantısı......23


 SPO . bülteni . istanbul sube Kentlerimizin özellikle de İstanbul’un yaşadığı zorunlu dönüşüm sürecinde başrol oyuncusu olan merkezi yönetim genel seçimlere kısa bir zaman kala seçim vaadi olarak kentlerin geleceğini değiştirecek büyük mekansal projeler ve yatırımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. İnşaat sektörünün yapısı gereği piyasada yarattığı canlılık kuşkusuz planlama alanında ve mekânda da bir karşılık buluyor. Bu karşılığın koşulsuz her alanda tahribatla somutlaşıyor olması ise neredeyse kaçınılmaz. Bu süreçte, mekan yaşam biçimini şekillendiren ve onunla birlikte şekillenen bir şey olmaktan çıkıp, iktidar aracına dönüşürken; mekanın tahribatı muktedirin kimlik, mülkiyet ve gelecek tasavvuru üzerinden gerçekleşiyor. Planlama ise; ideolojik çatışmaların ve iktidarın kendini gösterme çabasının mekâna en çok yansıdığı kamusal mekânların ve kültürel belleklerimizin tahribatının meşrulaşma zeminini oluşturuyor. Planlamadan çok konuşulan “Kentsel Dönüşüm” ise 2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun” ile Türkiye’nin gündeminde kendisine öncelikli bir yer edindi. Yasa o günden bugüne çok ciddi eleştirilere konu oldu. Riskli alan ilanları ve dönüşüm projeleri de gerek mahallelerin ve kentsel muhalefetin gerekse de yerel idarelerin ve yargının önemli bir gündemi haline geldi. Yasayı sahiplenip mutfağında yer almayı arzulayan üniversite senatoları, “aman dikkat” yasada temel problemler var diyen akademisyenler, Anayasa Mahkemesi’ne giden muhalefet partisi, alelacele yönetmelik çıkaran Bakanlık, Anayasa Mahkemesi’nden dönen bazı yasa maddeleri derken pek çok alanda mekansal olarak da somutlaştı. Geçtiğimiz haftalarda (10 Mart) İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nce düzenlenen “Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar” konulu panelin yarattığı izlenimler kentsel dönüşümü ileriki günlerde daha çok tartışacağımızı gösteriyor. Bu sebeple kentsel dönüşümde gelinen noktayı biraz açalım istedik: • Kentsel Dönüşümün planlama hiyerarşisi içinde bir plan kademesi tanımlamadığı planlamanın hiyerarşik olarak daha üstte olduğu konusunda genel bir uzlaşma sağlanmış görünüyor. Ancak dönüşüm master planı gibi bir kavramsallaştırmanın hataları kamu idaresince de tespit edilmiş olacak ki bunu yerine İstanbul ölçeğinde bir dönüşüm stratejisinin çalışıldığının sinyallerini aldık. Bu bağlamda dönüşümün plan uygulama araçlarının üst şemsiyesi olarak tanımlanması mümkün. • Öte yandan Kentsel Dönüşümün ulusal ve uluslararası literatürde en yaygın tarifi mekansal, finansal ve sosyal politikalar bütünü olması. Burada sosyal politikalar meselesinin altını çizmek gerekiyor. Zira Türkiye örneğinde idarenin, dönüşümün mekansal ve finansal boyutu ile fazlasıyla ilgili olduğunu söylemek mümkün. Yasal mevzuat değişiklikleri ve sağlanan teşvik ve kredilerle mekansal dönüşümün finanse edilmesine olanak tanıyacak yasal düzenlemeyi yapıyor. Sosyal politikalar meselesinin özellikle altını çizmek gerekiyor, çünkü bu alanda kamunun 2012 yılından bu yana hiçbir girişimi ve söylemi olmadı. Bu ne yasal ve yönetsel süreçlerde, ne de yapılan açıklamalarda gündeme geldi.


SPO . bülteni . istanbul sube

• Dönüşüm en sancılı hissedildiği mahallelerde ‘katılım’, yerel halkın ikna edilmesi olarak algılanıyor. Bu alanlardaki kamu sektörünün öncülüğü, mekansal dönüşümü sağlayacak müteahhittin işini kolaylaştırmaktan ibaret. Bu ikna süreçlerinin yürüdüğü pazarlık masasında mahallelinin yanında yer almak bir yana müteahhiti koruyup kollayan bir kamu var karşımızda. Bu sebeple de katılım aslında ikna olarak algılanıyor. Dönüşüm gerçekleşecek alanda yerel halkın ikna edilmesi gerekiyor. Ya havuç, ya da sopayla. Zira güçler dengesini göz önünde bulundurduğunuzda, sermaye ve onu kollayan kamunun yanında masaya oturan yerel halkın çok da seçeneği yok.

• Öte yandan; kamu arazilerinin donatı alanına ayrılmasını engellemek isteyen girişimci bir kamu da var aynı ortamda. O da değerlenen arsasının en yüksek yoğunlukla imar hakkı almasını talep eden mal sahibi ve yerel aktör konumunda. • Üçlü politika demetinden en önemlisi sosyal politika yasal mevzuatta hiç düşünülmemiş olduğu gibi planlama süreçlerinde de göz ardı edilen bir unsur. Kamu; arsasını gözleyen yerel aktör rolünü üstlendiğinden bu boyut iyi niyetli bir girişimcinin ilgi alanında sadece. Bu noktada aslında akademinin yeri önem kazanırken, akademinin de içinde bulunduğu durumu iyi analiz ederek rolünün önemini yeniden hatırlaması gerektiği söylenebilir. • Dönüşümün temel problemlerinden bir olarak artan yoğunluklar ve bu yoğunluklara cevap veremeyen sosyal ve teknik altyapı alanları gündeme geldi. Bu konuda dönüşümün sağlanabilmesi için 2014 Haziran ayında yenilenerek yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin tanımladığı standartların sağlanamayacağından dem vuruldu. Standartların ne için tanımlandığını hatırlamakta fayda var diye düşünüyoruz.
 SPO . bülteni . istanbul sube • Bu alanda sivil topluma baktığımızda meslek odaları ve mahalle derneklerinin muhalefetten öteye bir katkı koyamadıkları izlenirken kamu tarafından sivil toplum örgütü olarak tanımlanan yeni tip STK’ların geliştiği görülüyor. Sosyal bilimler bunları devlet güdümlü STK olarak tanımlarken kendilerini NGO olarak tanımlayan kuruluşların etkinliği dikkate değer. Son tahlilde söz konusu toplantıyı da göz önünde bulundurarak kentsel dönüşümün mevcut durumunu tespit edecek olursak; kamusal rol üstlendiği öne sürülen girişimcinin dönüşümün sosyal boyutunu tasarlamaya giriştiğini, kamunun masada arazisinin pazarlığını yaptığını, yerinden edilecek mahallelinin kaybeden olmaktan öteye henüz varamadığını söyleyebiliriz. Meslek odaları olarak içinde bulunduğumuz muhalif noktadan değerlendirmemiz ise mevcut durumun karanlık ya da aydınlık değil bayağı sürreal olduğu! TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu


SPO . b端lteni . istanbul sube
 SPO . bülteni . istanbul sube

ŞEHRİZAR KONAKLARI’NA AİT AYRICALIKLI İMAR PLANLARI ÜÇÜNCÜ KEZ İPTAL EDİLDİ

tarihinde iptal kararı verilmiş ve Danıştay 6. Dairesi tarafından 24.07.2012 tarihinde iptal kararı onanmıştı.

Üyelerimize, Basına ve Kamuoyuna 10 Mart 2015

***

Üsküdar Burhaniye Mahallesi 1326 ada muhtelif parseller üzerinde bulunan ve Boğaziçi Siluet Alanı içerisinde yer alan, Şehrizar Konakları olarak bilinen konut projesine ilişkin ayrıcalıklı imar planları Odamız tarafından açılan dava sonucu Üçüncü Kez mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

16.12.2011 tarihinde daha önce 2 kez hukuka ve şehircilik ilkelerine aykırı bulunarak iptal edilen plan, yine aynı içerikle ve önceki mahkeme kararlarındaki iptal gerekçelerini hiçbir şekilde karşılamayacak şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden onandı. Hukuka aykırılığı açık olan bu plan, Odamız tarafından ivedilikle yeniden dava konusu edildi.

*** Boğaziçi Siluet Alanı olarak tanımlanan alan içerisinde bulunan 6.50 mt. yapı yüksekliği sınırlaması geçmişten günümüze kadar Boğaziçi planları ve yasal düzenlemelerle korunan söz konusu alanda, ilk olarak 14.06.2008 tarihinde onanan Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile yapılaşma koşulları arttırılmıştı. Siluet alanlarına yönelik önemli bir planlama ilkesini yok sayarak maksimum bina yüksekliklerini 6.50 metreden 9.50 metreye çıkaran, münferit olarak düzenlenen ve ayrıcalıklı imar hakları içeren söz konusu plan değişikliği Odamızca dava konusu edilmiş, İstanbul 8. İdare Mahkemesi kararı ile yürütmesi durdurulmuştu. Bu gelişme üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16.04.2010 tarihinde aynı içerikte yeni bir Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı onaylamış, bilirkişi raporu doğrultusunda alınan mahkeme kararlarına açıkça aykırı olan söz konusu yeni plan Odamız tarafından bir kez daha yargıya taşınmıştı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından bu plan da bir kez daha hukuka ve şehircilik ilkelerine aykırı bulunmuş, 30.03.2012

Bu süreç içerisinde mahkemece verilen iptal kararlarına rağmen planlama alanında Şehrizar Konakları projesi hayata geçirildi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde 2012/999 dosya numarasıyla görülen davada mahkemenin aldığı karar sonucu Şehrizar Konakları’na izin veren ve Hukuka, kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırılığı defalarca tescil edilmiş plan imar planı değişiklikleri üçüncü kez iptal edilmiştir. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi olarak bu hukuksuzluğa karşı 2008 yılından bu yana verdiğimiz hukuk mücadelesinin peşini bırakmayacağımızı, Bu süreç içerisinde mahkemece verilen iptal kararlarına rağmen hukuksuzca hayata geçirilen Şehrizar Konakları örneğinde olduğu gibi kanunların, yönetmeliklerin, yargı kararlarının hiçe sayılarak ısrarla işlenen kent suçları karşısında kamuoyunu uyarmaya devam edeceğimizi bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu


SPO . b端lteni . istanbul sube

Kaynak:Cumhuriyet / 11.03.2015
10 SPO . bülteni . istanbul sube

SOKAKTA KAMUSAL FARKINDALIK TEMALI WORKSHOP ve SERGİ TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu tarafından, 3-4-5 Mart tarihlerinde sokaktaki sorunlara dikkat çekmek ve yeni kamusal alanalar yaratmak amacıyla “Sokakta Kamusal Farkındalık” temalı workshop gerçekleştirildi. Mimarlık fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen workshop, katılımcıların direkt mekâna dokunduğu, mekânı değiştirdiği bir çalışma niteliğinde olup sokakta interaktif bir çalışma olarak gerçekleştirildi. Sokaklar, insanların kent ile iletişime geçmesini sağlayan ara yüzlerdir. Fakat bizler, her gün okula, işe giderken mekânı salt hareket amacıyla kullanıyoruz, etrafımızı görmüyoruz ve sokağa dokunmuyoruz.

Sokakta Kamusal Farkındalık çalışması da bu tekdüzeliği bozarak, durup bakmayı hatta sokağı dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda yerleştirme, grafiti vb. tekniklerle sokak sanatı çalışmaları gerçekleştirildi. Karaköy ve Galata’da gerçekleştirilen sokak sanatı çalışmaları, kentteki bozuk, yıpranmış dokuyu bir araç olarak kullanıp mevcut dokuya dikkat çekmek ve yeni kamusal alanlar yaratmak hedefi gözetilerek yerleştirildi. Workshop ardından MSGSÜ, İTÜ ve YTÜ’de yapılacak olan sergilerin ilki MSGSÜ’de gerçekleştirildi. 1-8 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen sergi 1 Nisan tarihinde MSGSÜ Video Konferans Salonu’nda yapılan sunumla birlikte açıldı. İTÜ ve YTÜ’de yapılacak olan sergilerin ise duyurusu gerçekleştirilecek.


SPO . b端lteni . istanbul sube

11


12 SPO . bülteni . istanbul sube

İSTANBUL BULUŞMALARI 2015 2007 yılından itibaren her yıl belirli temalar çerçevesinde İstanbul gündemini takip etmeyi hedefleyen İstanbul Buluşmaları etkinliğinin 9. su bu sene 17 Nisan 2015 tarihlerinde “2000`li Yıllarda İstanbul`da Birlikte Yaşam” başlığıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde Taşkışla Kampüsü Nezih Eldem Konferans Salonu`nda gerçekleşecektir. 2000`li yıllarda en çok zarar gören değerlerimizden olan “birlikte yaşam” kültürümüzü İstanbul özelinde hem mekânsal hem de sosyal boyutlarıyla ele almayı hedefliyoruz. Tema kapsamında buluşmanın ilk oturumda 2000`li yıllarda İstanbul`daki Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi`nin İstanbul`a dair yaptığı çalışmaları özetleyen, geçmişe dair bir hatırlama niteliği taşıyan çerçeve sunuşlar yer alacaktır. Çerçeve sunuşlardan sonraki iki oturumda ise, birlikte yaşama sorunsalımızı ortaya koymamıza yardımcı olacak; kentsel dönüşüm, kent ekonomisi, ekoloji, uluslararası göç, mülteciler/sığınmacılar, ayrışma ve katılım konuları tartışılacaktır. Takip eden bölümde, İstanbul`da birlikte yaşam tahayyüllerimizi tartışacağımız “forum” ile etkinlik devam edecektir. Etkinlik Programı 09:30-11:00

İstanbul Buluşmaları perspektifinden 2000’li yılların muhasebesi

11:00-13:00

I.Oturum: Mekan

Moderatör: Ömer Madra / Radyo Programcısı (Açık Radyo) Konuşmacılar: Doç. Dr. Işıl Erol / Akademisyen (Özyeğin Üniversitesi) Pelin Esmer / Yönetmen Fevzi Özlüer / Avukat 14:00-16:00 II.Oturum : Yaşam Moderatör: Murat Cemal Yalçıntan / Akademisyen (MSGSÜ) Konuşmacılar: Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu / Akademisyen (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) Ayşe Çavdar / Gazeteci, Antropolog Mehmet Okyayuz / Akademisyen (ODTÜ) 16:15-19:15 Forum Moderatör: Gürhan Ertur / Radyo Programcısı (Açık Radyo) 19:30 Ladies and Gentlemen Müzikal Gösteri Topluluğu


SPO . b端lteni . istanbul sube

13


14 SPO . bülteni . istanbul sube

#direnfatihormanı İNİSİYATİFİ TOPLANTISI

FATİH ORMANI OTURMA EYLEMİ

Şubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Yıkıcı ve Nuray Çolak’ın da katılımıyla 4 Mart 2015 tarihinde #direnfatihormanı inisiyatifi toplantısı, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Fatih Ormanı Tabiat Parkı Projesi’nin bulunduğu süreç ve 14 Mart 2015 günü yapılması planlanan eylemde yapılabilecekler konuşuldu. Projelerin bakanlık onayında olduğu ve sürecin yavaş ilerlediği görüşü üzerinde duruldu. Ancak yavaş yürüyen bu süreçte #direnfatihormanı inisiyatifi, Fatih Ormanı özelinde yapılacak bu projenin oluşturduğu kamuoyunu kaybetmemesi ve proje müelliflerine, Bakanlık yetkililerine Fatih Ormanı’nın sahipsiz olmadığı vurgusunun devam ettirilmesi için 14 Mart günü yapılması düşünülen eylem için Beşiktaş Kartal Önünde başlayıp Bilgili Holding önüne yürünüp sincap maskeli bir eylem yapılmasına karar verildi. Bu eylem kapsamında yapılacaklar konuşulup görev dağılımı gerçekleştirildi.

#direnfatihormanı İnisiyatifi’nin simgesi olan sincap maskeleri ile 14 Mart 2015 saat 14:00’te Beşiktaş Kartal Heykeli önünde buluşan doğa ve yaşam savunucuları, milletvekilleri, meslek odası temsilcileri ile proje müellifinin bulunduğu binaya yürüyüş başlatıldı. Odamızı temsilen Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri Ayşe Yıkıcı, Nuray Çolak ve sekretaryamızdan Sezi Toprakçı katılım göstermiştir. Sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan #direnfatihormanı İnisiyatifi tarafından Holding binası önünde oturma eylemi başlatıldı. Ardından basın açıklaması yapıldı ve Fatih Ormanı’nın sahipsiz olmadığı, ormanın katledilmesine izin verilmeyeceği beyanlarını yineleyen #direnfatihormanı tarafından eylem sonlandırıldı.


SPO . bülteni . istanbul sube

MİMARLIK SEMİNERİ 2015 TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi tarafından düzenlenen Mimarlık Semineri 5-6-7 Mart 2015 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 3 gün süren etkinliğin 2. gününde Şubemiz YK başkanı Tayfun Kahraman “Planlama Kurumunun Çoklu Hukuk Ortamı” oturumda konuşmacı olarak etkinliğe katıldı.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONU TOPLANTISI Şubemiz Çalışma ve Özlük Hakları Komisyonu 5 Mart 2015 tarihinde Şubemiz YK üyeleri Aysun Koca, Ayşe Yıkıcı, Çare Olgun Çalışkan, Nuray Çolak, sekretaryamızdan Murat Ölmez ve avukat Gülay Çolak Çalışkan’ın katılımı toplandı. Dönem çalışmasının ilk toplantısında önceki dönemde başlanılan ancak tamamlanamayan konular öncelikli olarak görüşüldü. Bu kapsamda üyelerimizin çalışma ve özlük haklarının durumunu belirlemek üzere hazırlanan anketin gözden geçirilerek tamamlanması ve kamu kurumlarında çalışan şehir plancılara ilişkin hazırlanan raporun güncellenerek tamamlanmasına karar verildi. TMMOB ve SGK arasında yapılan meslektaşlarımızın en az ücretine ilişkin protokolün uygulanmasında yaşanan sorunlar gündeme getirilerek denetiminin nasıl sağlanabileceğine ilişkin öneriler paylaşıldı.Bu konusun Yönetim Kurulu gündemine taşınmasına karar verildi. Odamız Genel Kurulunda alınan karar uyarınca hazırlanan Odamız çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin durumu hakkında Genel Merkezimizden bilgi alınmasına karar verildi.

15


16 SPO . bülteni . istanbul sube

KADIKÖY RİSKLİ YAPILAR ÇALIŞTAYI Kadıköy Belediyesi tarafından 9 Mart 2015 tarihinde “Kadıköy Riskli Yapılar Çalıştayı” kapsamında yaşanan sorunlar ve uygulamaya yönelik çözüm önerilerini konuşulduğu bir toplantı düzenlendi. Üniversite ve meslek odaları temsilcileri, bölge üzerine çalışma yapan özel şirket temsilcileri ve Kadıköy Belediyesi çalışanları, Meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıya Şubemiz Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Yıkıcı tarafından katılım gösterildi. Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıda, Kadıköy ilçe sınırları içerisinde geçerli planlar ile ilgili genel bilgi verildikten sonra riskli yapı ruhsatı ile inşaat ruhsatına başvuran yapılar ile ilgili veriler paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre Kadıköy Belediyesine riskli yapı ruhsatı ile başvurup inşaat ruhsatı alan bina sayısının 1055 olduğu, aynı konulu 1200 de binanın başvuru aşamasında olduğu belirtildi. Genel

bir bilgilendirme doğrultusunda, geçmişten bugüne bu süreçlerin içerisinde aktif olarak bulunmuş meslek odaları, üniversitelerin bölge ile ilgili plan, proje ve uygulamalar konusundaki durum değerlendirmeleri, sorun tespitleri, gelinen noktadaki açmazlar ve olası öneriler konuşuldu. Şubemiz Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Yıkıcı tarafından, riskli yapı ruhsatı ile yapılan inşaatların ve beraberinde artan yapılaşma koşullarının plan bütünlüğünü bozduğunu, parsel bazlı yapılan bu müdahalelerin kontrol altına alınmaz ise Kadıköy kentsel gelişlim sürecinin de kontrolsüz olacağını vurgulandı ve zaten Fikirtepe’de yaşanan süreçlerin bölgenin gelişim sürecinde çözümsüz bırakıldığının altı çizildi. Ardında Kadıköy’de yaşayan nüfusun kimliğini göz ardı eden tüm projelerin gerçek hayatta uygulanamayacağını ifade eden Ayşe Yıkıcı, sosyal yapının planlamanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve katılım ilkesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.


SPO . bülteni . istanbul sube

İTÜ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEMİNERİ İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Planlama Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar Semineri 10 Mart 2015 tarihinde İTÜ Taşkışla Kampüsü Nezih Eldem Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Şubemiz YK başkanı Tayfun Kahraman yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm sürecinin yanlış yönetildiğini, süreç içerisinde aynı apartmanda yaşayan insanların birbiriyle kavga eder hale geldiğini vurguladı.

NEW YORK METROPOLİTEN KIYI ALANLARI BİRLİĞİ ZİYARETİ New York Metropoliten Kıyı Alanları Birliği Başkanı Roland Lewis, 17 Mart Salı günü Şube Yönetim Kurulumuzu Ziyaret etti. İstanbul’da deniz ulaşımı, limanlar, kıyı tasarımları ve su kalitesi konularında ilgili kurumlar, iş dünyası, akademisyenler ve STK’lar ile görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul’da bulunan Lewis, Şubemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Galataport ve Haydarpaşa Projelerinin yanı sıra, Yenikapı ve Maltepe Dolgu Alanları hakkında bilgi aldı. Tıpkı İstanbul gibi önemli kıyı alanlarına sahip New York kentinde yürütülen çalışmaları aktaran Lewis’in başkanı olduğu birlik hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

Kaynak:Zaman / 12.03.2015

17


18 SPO . bülteni . istanbul sube

TARİHİ YARIMADA İNCELEME KOMİSYONU TOPLANTISI 17 Mart tarihinde gerçekleştirilen ve Şubemiz YK üyesi Çare Olgun Çalışkan’ın da katılım gösterdiği toplantıda Tarihi Yarımada özelinde Alan yönetim Başkanlığı’na ve ilgili diğer tüm makamlara yollanmak üzere yazılan ve Tarihi Yarımada’nın korunamadığını ve korunması sürecini zora sokacak usulsüzlükler ve hukuksuz uygulamaların yaşandığını madde madde içeren bir açık mektup üzerinde tartışıldı. Hazırlanan taslak metin üzerinde görüş paylaşıldı ve bu mektubun göreve davet yerine kamuoyuyla paylaşılan ve görev ihmalinin ve sorumsuzluğun beyanı şeklinde bir anlamı olması gerektiği fikri öne çıktı. Ayrıca Sirkeci Garı ve yakın çevresinde yapılmak istenen bir proje, Beyazıt meydanında yaşanan izinsiz kazı ve fiziki/ mekansal müdahaleler, Kapalı Çarşı’da teras kullanımı yönündeki girişimler, Emek Sineması’nda gelinen son durum da tartışılarak mektup taslak metnine bu konulardaki ensişe ve tespitlerin de girmesi kararı alındı. Özellikle son dönemde alınan koruma kurulu kararlarının, aynı kurulların geçmiş dönemlerde vermiş oldukları kararları ile uyuşmaması ve koruyucu nitelikten, korumayı zayıflatıcı bir niteliğe yöneliminin de hukuken incelenmesi ve üzerine gidilmesi gereken bir konu olduğu vurgulandı.

KENT VE HUKUK ATÖLYESİ 5 Mart - 11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen atölyeye 17 Mart tarihinde katılan Şubemiz YK üyesi Çare Olgun Çalışkan tarafından yapılan sunumda planların sosyo-ekonomik ve fiziki planlar şeklinde iki temel yapıya ayrıldığı ve bu iki temel yapı üzerinden alt planlara inerek plan hiyerarşisini yarattığı, plan hiyerarşisinde üst ölçekli plana uyma zorunluluğunun hala tüm plan kademelerinde olmadığından ve bunun yanlışlığı, geçtiğimiz haziran ayında yürürlüğe girerek geçmiş tüm yönetmelikleri ve eklerini geçersiz kılan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin getirdiği yeni düzenin neler içerdiği ve ne gibi yeni planları hiyerarşimize kattığı, bu son yönetmeliğin plan yapımı ve plan hiyerarşisindeki planların bütünlük ve uyumu konusunda yaratacağı etkinin olumlu ve olumsuz yönleri, plan hiyararşisi üzerinden yaratılan kent suçları ve etkileri aktarıldı.


SPO . bülteni . istanbul sube

BAKIRKÖY‘DE KENTSEL DÖNÜŞÜM GERÇEĞİ PANELİ TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen “Bakırköy’de Kentsel Dönüşüm Gerçeği” paneli, 22 Mart 2015 tarihinde Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panele Şubemiz YK üyesi Nuray Çolak; YTÜ İnşaat Fak. Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Koçak, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi YK Sekreteri Ali Hacıalioğlu; TMMOB Mimarlar Odası avukatı Can Atalay katıldı. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği panelde Nuray Çolak tarafından yapılan sunumda İstanbul’daki dönüşüm süreci, Bakırköy imar planlarındaki öngörüler ve 6306 sayılı yasa hakkında bilgi verildi. Avukat Can Atalay tarafından yasal süreçler hakkında bilgi verildiği toplantıda İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Ali Koçak tarafından riskli yapıların tespiti ve onarımı süreci açıklandı.

KADIKÖY WORKSHOP PANELİ Sheffield Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve MEF Üniversitesi organizasyonuyla 22-26 Mart tarihlerinde gerçekleşen Kadıköy Workshop kapsamında 23 Mart Pazartesi günü gerçekleşen panelde Şube Sekterimiz Akif Burak Atlar İstanbul’un planlama gündemi ve Kadıköy’e yönelik tartışmalar hakkında Sheffield Üniversitesi Planlama Öğrencilerine bilgi verdi. Panelde şehir plancısı Sıla Akalp, mimar Berna Göl ve sosyolog Özlem Ünsal da konuşmacı olarak katıldılar. 5 gün süren Workshop 26 Mart’ta MEF Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sunumlarla sona erdi.

19


20 SPO . bülteni . istanbul sube

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI 3. HAVALİMANI RAPORU BASIN AÇIKLAMASI Şubemiz YK üyesi Ayşe Yıkıcı, 26 Mart günü TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde Kuzey Ormanları Savunması tarafından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında, yapılması planlanan 3. havalimanı ile ilgili hazırlanan rapor anlatıldı. Rapora göre, şu anda dünyanın en yüksek yolcu kapasiteli Atlanta Havalimanı’nın 95 milyon yolcu kapasitesiyle 1.625 hektar üzerine kurulu olduğu, 150 milyon yolcuya hizmet etmesi planlanan 3. havalimanın 3 bin 500 hektarlık bir alanın yetmesi gerekirken 7.650 hektar üzerinde planlandığına dikkat çekildi. Yapılan açıklamada; proje kapsamında sadece havalimanının olmadığı, ÇED raporunda ‘Havalimanı Şehir Kompleksi’ başlığı altında, iş merkezi, kongre-kültür merkezleri ve spor komplekslerinin yer aldığı belirtildi. Bu işlevler ile İstanbul’un kuzeyinde inşaat sektörü için bir ‘cazibe merkezi’ yaratıldığı ve çevresinde çeşitli imar projelerini tetiklemek üzere tasarlanmış bir proje olduğu vurgulandı. “Bu proje, ekonomisinin çarklarını inşaat sektörüne bağlamış bir yönetimin, İstanbul’un son kalan bakir alanlarını talana açarak günü kurtarma çaresizliğidir.”ifadeleri kullanıldı. Ayrıca TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 3. Havalimanı Teknik Raporu’nda da faydalanarak hazırlanmış kolektif bir çalışmanın ürünü olduğu ifade edilirken, bu güne kadar değinilmemiş ekonomik boyutuna da yer verildiği belirtildi. Kurdan dolayı 9 milyar dolar zarar olduğunu belirten rapora göre; artan dış borç faizleri ve döviz kuru nedeniyle, konsorsiyum tarafından 22 milyar 152 milyon Euro bedelle alınan 3. havalimanının maliyetinin sadece ilk 9 ayda 12.9 milyar dolar arttığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ KENT DAYANIŞMASI TOPLANTISI 23 Mart 2015 günü TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde Beşiktaş Kent Dayanışması toplantısı düzenlendi. Toplantıya TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubemiz YK üyesi Ayşe Yıkıcı, mahalle sakinleri, Beşiktaş Çarşı Esnafı Platformu, mahalle forumu temsilcileri, sivil toplum örgütleri katıldı. Daha önceki toplantılarda yapılması kararlaştırılan panel ile ilgili detayların konuşuldu ve panele meslek odaları ve forum temsilcilerinin konuşmacı olmasına ve mekan araştırması yapılmasına karar verildi. Mekan için Beşiktaş Belediyesi’nden Akatlar ve Levent Kültür Merkezleri ile görüşülmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Yapılacak panelin kentsel dönüşüm ve etiler polis okulu konuları çerçevesinde organize edilmesi üzerinde duruldu ve “Kentsel Dönüşüm Tehdidi ve Kamusal Alanlarımızın Talanı: Etiler Polis Okulu” ismi ile panelin yapılmasına karar verildi ve toplantı sonlandırıldı. Belediye ile daha sonrasında yapılan görüşmeler ile panelin 7 Nisan 2015 günü Levent Kültür Merkezi’nde yapılmasına karar verildi.


SPO . bülteni . istanbul sube

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 2. AÇIK KOALİSYON TOPLANTISI Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yürütülen Siyasette Şeffaflık Projesi kapsamında 26 Mart 2015 tarihinde Taksim Point Hotel’de gerçekleştirilen 2. “Açık Koalisyon” toplantısına, Şubemiz YK üyesi Kumru Çılgın tarafından katılım gösterildi. Açık Koalisyon, Uluslararası Şeffaflık Derneği öncülüğünde, Türkiye’de siyasetin finansmanında şeffaflığı, kamuoyuna açıklığı ve hesap verilebilirliği arttırmak için oluşturulan, ilgili sivil toplum kuruluşlarının üye olup, aktif olarak kampanya, araştırma ve siyasi partilerle siyasetçilere baskı oluşturma çalışmalarının parçası oldukları ve gönüllü bir şekilde oluşmuş bir koalisyondur. 2015 Genel Seçimleri yaklaşırken, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde siyasetin finansmanında şeffaflığın Türkiye siyaseti için son derece önemli olduğuna getirilen kanaatle derneğin başlatmış olduğu “kampanya”; siyasette şeffaflığı ve hesap verilebilirliği savunmak ve bu ilkelerin Türkiye’de demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olması için, adayların ve siyasi partilerin seçim kampanyalarının

bütçelerinin, harcamalarının, aynı şekilde mal varlıklarının kamuya açık olmasını savunmaktadır. Kampanya kapsamında dile getirilen 3 talep şu şekildedir: Adayların ve birinci dereceden yakınlarının mal varlıklarını kamuoyuna açıklaması, adayların seçim kampanya bütçelerini ve kaynaklarını kamuoyuna açıklaması ve siyasi partilerin seçim kampanyası bütçelerini ve kaynaklarını kamuoyuna açıklaması. Bu doğrultuda tartışmak üzere bir araya gelinen 2. Açık Koalisyon toplantısında, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından kampanya hazırlık aşamasında görüşülen siyasilerin tutumları aktarıldı, daha sonra 20 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantıya katılmış olan ve kendi görüş ve tecrübelerini paylaşmak isteyen kurumların temsilcileri birer konuşma yaptı. Toplantının ikinci oturumunda ise dernek tarafından, kampanya planı ve görselleri üzerine bir sunum gerçekleştirildi ve katılımcılar ile birlikte kampanyanın genel çerçevesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Tartışılarak belirlenen yol haritası gereğince ilk adım olarak 8 Nisan 2015 tarihinde kampanyanın lansmanının bir basın açıklaması ile yapılması kararlaştırıldı ve 7 Haziran 2015 seçim gününe kadar oluşturulacak takvim üzerine öneriler geliştirildi.

21


22 SPO . bülteni . istanbul sube

MEGA KENTTE ORMAN OLMAK PANELİ TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan “Mega Kentte Orman Olmak” temalı paneli 26 Mart 2015 tarihinde Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Şubemiz YK Başkanı Tayfun Kahraman konuşmacı olarak katıldığı panelde Kuzey Ormanları’nın karşı karşıya olduğu riskleri, yapılaşma sürecini ve güncel durumu dinleyicilere aktardı.

AMSTERDAM ÜNİVERSİTESİ KENT ÇALIŞMALARI MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ İLE TOPLANTI Hollanda’dan gelen yüksek lisans öğrencilerinin Amsterdam Üniversitesi Kent Çalışmaları Merkezi ile Sosyal Bilimler yüksek lisans okulu sponsorluğu ve Hollanda Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirdikleri teknik gezi ve toplantı etkinliği 27 Mart 2015 Cuma günü gerçekleştirildi. Salıpazarı Liman Sahası alanının planı ve projesi ile ilgili farklı kesimlerin projeye ve alana ilişkin görüşlerini ve plan ve projenin kararlarının planlama ve imar hukuku açısından sakıncalarını değerlendiren, Odamızın bu konudaki görüşlerine yer veren, öncelikle alanı, sonrasında da planı ve ilgili projeleri değerlendiren bir sunum Şubemiz YK üyesi Erhan Kurtarır tarafından gerçekleştirildi. Sunum Hollanda Enstitüsü’nün İstiklal Caddesi 181 numaradaki yerinde yapıldı sonrasında da Salıpazarı liman bölgesi ve etki alanındaki değişimin etkilerini gözlemlendiği teknik gezi gerçekleştirildi.


SPO . bülteni . istanbul sube

YTÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PAYDAŞ TOPLANTISI YTÜ ŞBP Stratejik Plan Hazırlık Komisyonu üyesi ve Şubemiz YK 2. başkanı Tuba İnal Çekiç ve Şubemiz YK üyesi Erhan Kurtarır tarafından organize edilen toplantı, 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 14:00’de TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde Şube YK Başkanı Tayfun Kahraman, YK 2. Başkanı Tuba İnal Çekiç, Şube Yk üyeleri Erhan Kurtarır, Nuray Çolak, Aysun Koca, Ayşe Yıkıcı; YTÜ’den İclal Dinçer, Doruk Özügül, Yiğit Evren, Nilgün Çolpan Erkan, Sırma Turgut ve Adem Sakarya’nın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün 2016-2021 yılları arasında uygulamaya koyacağı stratejik plan hazırlıklarında önemli bir paydaş olarak gördüğü meslek odası ile işbirliğini tanımlamak istediği üç temel alan konusunda görüşleri ve önerileri ele alındı. Bu alanlar temel olarak “Eğitim”, “Araştırma” ve “Meslek Etiği” alanları olarak belirlendi. Bölüm stratejik plan hazırlama komisyonu üyeleri bu temel alanlardaki konular hakkında oda yönetiminin görüş ve önerilerini alarak plan hazırlık dosyasına eklenecek konuları belirlenmiştir. Bu konuda üretilen öneriler daha sonra oda yönetimiyle yazılı olarak da paylaşılarak varsa düzeltme önerileri alınacak ve stratejik kararlara dönüştürülerek YTÜ ŞBP Bölümü 2016-2021 Stratejik Planı’na aktarılacağı belirtildi.

23


NİSAN / 2015

Profile for Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Nisan/2015 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch April/2015 Bulletin

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Nisan/2015 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch April/2015 Bulletin

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded