__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

sayı 09

.

bülten

.

.

TMMOB Sehir Plancıları Odası Istanbul Subesi

“Sizin Planlama Anlayışınız Bizi Boğuyor!”

Hukuk Dışı Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası Planları İptal Edildi Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi Tarihleri Belirlendi

EYLÜL

/

2015


TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Adres: Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. Başar Apt. No: 30 D:6-7 Beşiktaş/İstanbul Telefon: 0212 275 43 67 - 0212 288 99 60 Faks: 0212 272 91 19 e-posta: spoist@spoist.org.tr - spoistanbul@spo.org.tr Web adresi: www.spoist.org.tr - www.spo.org.tr


kent gündemi haydarpaşa planları iptal edildi........5

hopa’da yaşanan sel felaketi konulu basın açıklaması........6 tuzla-pendik sınırı, hayvan barınağı planları........8

beykoz, dereseki mahallesi koruma amaçlı imar planları........9 pendik, güzelyalı mahallesi planları......10

şubemizden “dikkat, deprem için saat çalıyor!”......11 haliç dayanışması toplantıları......11

haydarpaşa dayanışması basın açıklaması......12

gaziosmanpaşa planları bilgilendirme toplantısı.

....12 beşiktaş koruma amaçlı imar planı toplantısı......13

duyurular kamulaştırma bilirkişiliği eğitimi......13

raci bademli iyi uygulamalar ödülü......14 kitap tanıtımı: kentsel planlamada standartlar......15


 SPO . bülteni . istanbul sube

Bunca acının ve ölümün yaşandığı bir coğrafyada, bırakın planlama alanında cümle kurmayı, herhangi bir basit söze başlamak bile son derece zor. *** Ancak böyle zamanlarda söz söyleyebilmenin kendisi, son derece dirayetli bir hayat duruşu, politik bir mesele halini alıyor. İnadına barıştan, kardeşlikten, birarada yaşayabilme umudundan ve gelecekten söz edebilmek, üzerine titrenmesi gereken, son derece kıymetli durum. *** Sözü kendi meslek alanımıza doğru bükmeye çalıştığımızda yine insan hayatının ne denli değersiz olduğunu tescil edebiliyoruz maalesef. ’99 Büyük Marmara Depreminin üzerinden 16 yıl geçmiş iken, bu süre içerisinde yaşanan onca afetlere rağmen, insanlarımızı yine sel felaketlerinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bilimsel ve teknik ölçütlere dayalı, doğayı ve kamu yararını gözeten planlama anlayışının ısrarla daha fazla kâr, daha fazla hırs uğruna reddedilmesi sonucunda geldiğimiz nokta, adeta aynı yerde debelenmekten ibaret. Ancak bu debelenmelerin hiçbiri ölüm kadar gerçek ve yalın değil. Marmara, Düzce, Elazığ, Van depremleri sonrasında sağlıklı ve güvenli kentlerde yaşama ihtiyacımızı karşılamak adına elimizde yalnızca, planlama disiplinini parçalara ayıran, kentleri büyük sermayeye arazi sağlayarak pazarlayan, küçük mülk sahiplerini ise yap-satçı mütteahitler aracılığı ile sisteme dahil etmeye çalışan bir kentsel dönüşüm kanunu ve onun herbiri ayrı sorun yumağına dönüşen uygulamaları yer alıyor. *** Oysa ki bizim bugün ısrarla uygulamaya çalıştığımız kentsel dönüşüm ve inşaat politikalarını bundan yaklaşık 30 yıl öncesinde kendine özgü bir biçimde gerçekleştiren dünyanın birçok kenti, ortaya çıkan sorunlar doğrultusuda bu uygulamaları çoktan terk etmiş bulunuyor. *** Yaşanan kentsel, ekolojik, sosyal tahribat ve artan eşitsizlik biçimleri karşısında toplumun demokratik katılımını esas alan dinamik, çoğulcu, yaşanabilir ve eşitlikçi bir planlama anlayışının tesis edilebilmesi son derece önemli. Bu çerçevede; 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında, bu yıl 39.su Trabzon’da düzenlenecek olan Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu`nun ana teması; “Müdahale, Mücadele ve Planlama” olarak belirlenmiş bulunuyor. Meslek disiplinin ilkesel ve uygulama anlamda bir yenilenmeye ihtiyaç duyduğu bu zamanlarda hepimiz için son derece önemli bir tartışma zemini oluşturacak Kolokyuma şimdiden tüm meslaktaşlarımızı davet ediyor ve herşeyden önce; “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi” diyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu


SPO . bülteni . istanbul sube

HUKUK DIŞI HAYDARPAŞA LİMAN VE GERİ SAHASI PLANLARI İPTAL EDİLDİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 19.06.2012 tarihinde onanarak yürürlüğe giren Üsküdar İlçesi, Harem Bölgesi İle Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde 2012/2012 Esas numarasıyla görülen dava sonucunda şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmaması sebebiyle iptal edilmiştir. Söz konusu Nazım İmar Planı, şehircilik ilke ve esaslarına, evrensel koruma ilkelerine, yerleşik yargı kararlarına ve kamu yararına aykırılıklar taşıması nedeniyle Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Türkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından 12.10.2012 tarihinde dava konusu edilmişti. 2004 yılından bugüne sermaye odaklı proje tehdidine karşı direnen Haydarpaşa Garı ve yakın çevresi için 2012 yılında hazırlanan İmar Planlarından Üsküdar İlçesi sınırları içinde kalan kısmının iptal edilmesiyle, Haydarpaşa Garı ve Yakın çevresinin devasa bir turizm ve ticaret alanına dönüştürülmesi hukuken engellenmiş, sahip olduğu simgesel değerlerin korunması adına önemli bir kazanım elde edilmiştir. İstanbul’un en önemli kimlik öğelerinden biri olan Haydarpaşa Garı, yakın çevresi ve liman sahasıyla birlikte gelecek kuşaklara önemini ve işlevini koruyarak taşımakla yükümlü olduğumuz bir mirastır. Bu mirasın korunması, biz davacı kurumların ve kentlilerin olduğu kadar, ilgili idarelerin ve kamu kurumlarının da görevidir, sorumluluğudur. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumları Mahkeme kararını uygulamaya, sermaye odaklı planları geri çekmeye ve Haydarpaşa Garı’nın Gar Binası olarak kullanımını sürdürmeye çağırıyoruz. Davacı kurumlar olarak bileşeni olduğumuz Toplum, Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması ile birlikte Haydarpaşa Garı ve yakın çevresinin İmar Planları aracılığıyla çeşitli sermaye gruplarına ayrıcalıklarla tahsis edilerek kamu elinden çıkartılmasına karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Basına ve Kamuyouna saygıyla duyurulur. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Türkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
 SPO . bülteni . istanbul sube

ARTVİN HOPA‘DA YAŞANAN SEL FELAKETİ NEDENİYLE TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI BASIN AÇIKLAMASI

yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 3 kişinin kayıp olduğu yeni bir acıyı Artvin-Hopa`da yaşadı. Artvin‘de yaşanan yoğun yağış, yine yanlış enerji, orman ve kentleşme, imar politikaları nedeniyle afete dönüştü.

26.08.2015

Oysa biliyoruz ki, yaşanan bu felaketler ne tesadüf ne de 500 yılda bir yaşanan beklenmedik bir doğa olayıdır. Bu felaket, Karadeniz`in dağlar arasında derin vadiler ve yüksek debili akarsularla şekillenen bu özgün coğrafyasının oluşturduğu klimatolojiyi göz ardı ederek; dere yataklarını doldurularak daraltanların, doldurulan alanları yapılaşmaya açanların, dereleri beton kanallara alanların, bunlar yetmiyormuş gibi tüm bu akarsuların önüne adeta tıpa gibi Karadeniz Sahil Yolunu yapanların eseridir.

SİZİN PLANLAMA ANLAYIŞINIZ BİZİ BOĞUYOR! Kısa süre önce, toplumumuzu acılara boğan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi‘nin 16. yılı nedeniyle yaptığımız açıklamada “… Geçen bu sürede ne Türkiye‘nin deprem ülkesi olduğu gerçeği değiştiğini, ne kıyılar, ne dere yataklarındaki betonlaşma sonucu oluşan sellerde ölümler, ne de afetlere çanak tutan yapılaşma ve rant odaklı uygulamalardan vazgeçildiğini; Marmara Depremine, Düzce, Elazığ, Van Depremi, depremler üzerine de birçok insanımızı kaybettiğimiz İstanbul, Ankara, Karadeniz`de yaşanan seller” in eklendiğini belirtmiştik. Aynı açıklamada ve daha önceki birçok açıklamamızda da söylediğimiz, çağdaş demokratik bir ülke olduğumuz iddia ediliyor ise, deprem, sel, çığ, fırtına gibi doğal afetlerde can kaybının yaşanmaması gerektiğini belirterek, bilimi yok sayan rant odaklı uygulamaları yapan idarecilerden, önlem alınmayan afetler sonucu yaşanan ölümler ve toplumumuzun maruz kaldığı tüm acılar nedeniyle hesap sorulması gerektiğini; doğa olayları olan depremlerde, sellerde, çığlarda; dağlarda, ovada, sokakta, meydanda, kamusal mekanda, devletin mekanında ve görevinde; faili meçhul saldırılarda ve terör eylemlerinde artık bir kişinin dahi ölmesini istemediğimizi, basına ve kamuoyuna çok defa duyurduk. Ne yazık ki, bu açıklamanın üzerinden sadece bir hafta geçti ve toplumumuz, 8

Bu felaketin nedeni, izlenen doğaya duyarsız enerji politikaları ile Karadeniz vadilerini yok eden HES`lere, ormansızlaşmaya neden olan yapılaşmalara, bilimsel verileri yok sayan dere ıslah projelerine, yol inşaatları için gelişigüzel açılan onlarca taş ocaklarına, doğayı, yaşayanları hiçe sayan madencilik faaliyetlerine, topografya koşullarını göz ardı eden gelişigüzel yol uygulamalarına izin verenlerdir. Bu felaketin sorumlusu, tüm bu felaketlere rağmen, hala ısrarla, turizm kisvesi altında, hiçbir ihtiyaca bağlı olmayan, yaylaları birbirine bağlandığını iddia eden, ormanları y ok edecek olan, madencilik faaliyetleri, HES uygulamaları taş ocakları ve her türlü yapılaşmaya yol açacak “Karadeniz Doğal Orman” ekosisteminin ölüm fermanı olan, ‘‘yeşil yol”u uygulayanlardır. Bugüne kadar izlenen popülist kentleşme politikaları nedeniyle, ülkenin neredeyse tüm yerleşim alanlarında, altyapıya alanın özgün değerlerine önem vermeyen yapılaşma anlayışıyla yol, kanalizasyon,


SPO . bülteni . istanbul sube

yağmur drenajı gibi altyapı yatırımlarına para harcamayan, orman alanlarını yok eden, vadilerde, tarım arazilerinde, dere yataklarında ve kıyılarda adeta kaçak ve sağlıksız yapılaşmanın teşvik eden uygulamalar nedeniyle, zaten Karadeniz ikliminin sonucu olan mevsimsel yağışların her an afete dönüşme riski ortadadır. Bir kez daha uyarıyoruz; Acil olarak ranta dayalı parçacı planlamadan, popülist kentleşme politikalarından vazgeçilmeli, tüm derelerin üzerleri açılmalı, deniz ile bağlantı noktalarında derelerin HES kıskaçlarından da kurtarılarak özgür akması sağlanmalıdır. Yaşanan can kayıpları nedeniyle, başta Hopa ve Karadeniz halkı olmak üzere tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyor, kayıpların bir an önce sağlıklı bir şekilde bulunmasını ümit ediyoruz. TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

Bugün Gazetesi, 26.08.2015
 SPO . bülteni . istanbul sube

TUZLA-PENDİK İLÇE SINIRINDA YAPILMASI PLANLANAN “SOKAK HAYVANLARI BARINAĞI” Pendik İlçesi, Tuzla-Pendik İlçe sınırı Tepeören Mevkii’nde yapılması planlanan “Sokak Hayvanları Barınağı”na ilişkin 28.01.2015 tasdik tarihli nazım ve uygulama imar planları 10.07.2015 – 10.08.2015 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan nazım imar planı ve uygulama imar planı ile Tuzla - Pendik İlçeleri sınırında Tepeören mevkiinde bulunan, Devlet Ormanı alanında kalan alan ve bu alan komşuluğundaki bir kısım 2B arazisinden oluşan toplam yaklaşık 72 ha yüzölçümlü alan “Orman ve Ağaçlandırılacak Alan” olarak belirlenmiş; 3. No.lu plan notu ile “bu alanlarda sokak hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu, barınması vb amaçtaki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik müştemilat, yapı ve tesisler yapılabilir. Bu tesisler sökülüp takılabilir elemanlarla yapılacak olup E:0,03 değeri ve hmaks:2 kat aşılamaz” şeklinde düzenlenmiştir. Söz konusu imar planları ile toplu ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu orman alanı, hayvan barınağı olarak belirlenen 72 ha büyüklüğündeki alan, konumu ve büyüklüğü itibari ile bu amaca uygun değildir. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’ne göre hayvanların sahiplendirilinceye veya alındığı ortama geri bırakılıncaya kadar rehabilite edilmesi ve bu süre içerisinde geçici olarak kalması için kurulan geçici bakımevleri “Dere yatağı, dağ arası ve dik yamaç üzerinde olmamalıdır”. Oysa alanın bu nitelikte olmadığı; hâlihazır harita üzerinde su toplama çizgileri ve derelerin bulunduğu, imar planında ise bu derelerin gösterilmediği görülmektedir. Ayrıca meclis kararından, ormanın kullanılmasına yönelik ön izin dışında hiçbir kurumun görüşüne başvurulmadığı da anlaşılmaktadır. Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, “Tuzla-Pendik İlçe Sınırı Tepeören Mevkiinde Yapılması Planlanan Sokak Hayvanları Barınağına Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”na, Şubemiz tarafından 10.08.2015 tarihinde itiraz edilmiştir.


SPO . bülteni . istanbul sube

BEYKOZ İLÇESİ, DERESEKİ MAHALLESİ, 355 VE 356 SAYILI PARSELLERE AİT KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakanlık Makamı’nın 11.05.2015 tarih ve 5472 sayılı Olur’u ile onaylanarak 21.05.2015 – 19.06.2015 tarihleri arasında askıda ilan edilen “İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Dereseki Mahallesi, 8 pafta, 355 ve 356 sayılı parsellere ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Şubemizce yargıya taşınmıştır. Mevcut durumda imar planları bulunmayan, dava konusu plan kapsamındaki alan İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde olup, fonksiyonu söz konusu imar planları ile “Özel Eğitim Tesis Alanı” olarak belirlenmiştir. Kırsal nitelik taşıyan yerleşimlerin arasında, mevcut durumda yapılaşmamış, kuzeyinde özel orman alanı ve orman alanı, güneyinde özel orman alanı ve tarım alanları bulunan 355 ve 356 no’lu parselleri kapayan dava konusu planların 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’na aykırılık teşkil ettiği görülmektedir. Söz konusu imar planları ile orman alanlarının bütünlüğünü bozulmakta, doğal ve ekolojik varlıkların korunması ve sürdürülebilirliği engellenmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, “Beykoz İlçesi, Dereseki Mahallesi, 8 pafta, 355 ve 356 sayılı parsellere ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”, yasalara, yönetmeliklere, kamu yararına ve şehircilik ilkelerine açıkça aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali için istemiyle 18.08.2015 tarihinde Şubemizce dava konusu edilmiştir.
10 SPO . bülteni . istanbul sube

PENDİK İLÇESİ, GÜZELYALI MAHALLESİ İMAR PLANLARI İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2015 tarih ve 753 sayılı kararı ile “Pendik İlçesi, Güzelyalı Mah., 2601, 2602, 2603, 2610 parsellerin tamamı ile 1331 parsellerin bir kısmı ve 0/Park parsel ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” 28.07.2015 – 25.08.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan nazım imar planı değişikliğine; imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararı ve güvenliğine aykırı, bilimsellikten uzak hususlar içerdiği gerekçeleriyle Şubemizce itiraz edilmiştir. İtiraza konu olan plan değişikliğine göre, 2601, 2602, 2603, 2610 parsellerde yer alan “ticaret-hizmet alanı” fonksiyonu iptal edilerek parseller “içerisinde 112 Acil Yardım İstasyon alanı olarak kullanılmak üzere tek katlı 100 m2’yi geçmeyen yapı yapılabilir plan” notu ile “park alanı”na alınmış; 0/park parsel, 1331 parsel ve bir kısım kadastral boşlukta yer alan “park alanı” ve “fay hattı” iptal edilerek “akaryakıt satış, servis ve bakım istasyonu alanı”na alınmıştır. Söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği, park alanının hizmet ettiği alanda eşdeğer büyüklükte bir alan ayrılmaması nedeniyle sosyal altyapı alanlarının büyüklüğünü azaltmakta; planlama alanı bütünündeki açık ve yeşil alan dağılımı dengesi bozulmaktadır. Plan değişikliği bununla birlikte, park alanı içine mevzuata aykırı yapılaşma koşulları getirmekte; planlara altlık oluşturan doğal bir veri niteliğindeki fay hattını arazi kullanım kararlarını yönlendiren bir doğal eşik değil de bir arazi kullanım fonksiyonu olarak görerek, yapılanmaya gidilmemesi esas olan fay hattının bir bölümüne bilimsel verilere dayanmaksızın arazi kullanım fonksiyonu vermekte, bu fonksiyonun tehlikeli bir kullanım olan akaryakıt satış servis ve bakım istasyonu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum kamu güvenliği açısından tehlike yaratmaktadır. Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde, “Pendik İlçesi, Güzelyalı Mah., 2601, 2602, 2603, 2610 parsellerin tamamı ile 1331 parsellerin bir kısmı ve 0/Park parsel ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”ne, kamu güvenliğini tehdit etmekte olduğu, planlama esasları, şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı ve kamu yararına aykırı hükümler içerdiği sebepleriyle, 24.08.2015 tarihinde Şubemizce itiraz edilmiştir.


SPO . bülteni . istanbul sube

“DİKKAT, DEPREM İÇİN SAAT ÇALIYOR” PANELİ

HALİÇ DAYANIŞMASI TOPLANTILARI

Mudanya Belediyesi ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi işbirliğiyle, 15 Ağustos tarihinde Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ”Dikkat Deprem İçin Saat Çalışıyor” konulu panele Şube Başkanımız Tayfun Kahraman tarafından konuşmacı olarak katılım gösterildi.

17 Ağustos 2015 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi binasında gerçekleştirilen Haliç Planları Toplantısı’na, Şube Sekreterimiz Akif Burak Atlar tarafından katılım gösterildi. Kamuoyunda Haliçport adı ile bilinen planların değerlendirildiği toplantıda, bir sonraki toplantının 19 Ağustos tarihinde, aynı mekanda yapılmasına karar verildi. 19 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Nuray Çolak tarafından katılım gösterildi.

Deprem gerçeği ve deprem öncesi alınması gereken önlemlerin masaya yatırıldığı panel, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube temsilcisi Nejla Yörükoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşti. Panele konuşmacı olarak katılan Şube Başkanımız Tayfun Kahraman “Kentsel Dönüşüm ve Afetler” konusunda, Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu “Mudanya’da Deprem Riski” konusunda, Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık “Afet Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Afette Kadının Rolü” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı kapsamında “Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi”na yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarılan “Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mahallesi’nde bulunan Özel Proje Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” değerlendirilerek, Endüstriyel ve tarihi miras alanı olarak Haliç Tersanelerinin parçalanmasına yol açacak imar planlarının kamuoyuna anlatılmasına yönelik yapılabilecekler hakkında fikirler paylaşıldı. Haliç Dayanışması tarafından imar planlarına itiraz edilmesine ve itiraz dilekçelerinin bir basın açıklaması ile kuruma teslim edilmesine karar verilerek toplantı sonlandırıldı.

11


12 SPO . bülteni . istanbul sube

HAYDARPAŞA DAYANIŞMASI BASIN AÇIKLAMASI

GAZİOSMANPAŞA PLANLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Haydarpaşa Dayanışması tarafından, Haydarpaşa Gar ve Liman dönüşüm projesine karşı başlatılan hukuk mücadelesinde yaşanan gelişmeleri basın ve kamuoyu ile paylaşılmak üzere 21 Ağustos tarihinde Haydarpaşa Gar merdivenlerinde basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına, Şube sekreterimiz Akif Burak Atlar ve Şube çalışanımız Sezi Toprakçı tarafından katılım gösterildi.

Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi tarafından, 23 Ağustos tarihinde yapılan toplantıya Şube Sekreterimiz Akif Burak Atlar tarafından konuşmacı olarak katılım gösterildi.

Şube Sekreterimiz Akif Burak Atlar tarafından okunan basın açıklaması sayfa 5’te yer almaktadır.

MİMARLAR ODASI İLE TOPLANILDI

Toplantı kapsamında, askıya çıkarılan nazım imar planı ve bu konuda açılan davalar değerlendirildi.

25 Ağustos 2015 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi binasında gerçekleştirilen toplantıya, Şube Sekreterimiz Akif Burak Atlar ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kumru Çılgın, Nuray Çolak, Ayşe Yıkıcı, Ceyda Sungur tarafından katılım gösterildi. Toplantı kapsamında birlikte yürüttüğümüz kentsel mücadele süreçleri değerlendirildi, işbirliğinin artırılmasına ilişkin öneriler tartışıldı. İşbirliğini geliştirmek üzere ortak yönetim kurulu toplantıları yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.


SPO . bülteni . istanbul sube

BEŞİKTAŞ İLÇESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI TOPLANTISI 26 Ağustos 2015 tarihinde Beşiktaş Belediyesi Başkanlık binası toplantı salonunda gerçekleştirilen Beşiktaş Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Toplantısı’na Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ayşe Yıkıcı tarafından katılım gösterildi. Toplantıda, arazi çalışmaları kapsamında hazırlanmış analitik etüdlerin detayları, yüklenici firma tarafından katılımcılara sunuldu. Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Üyemiz Ayşe Yıkıcı plan çalışmaları hakkında görüşlerini paylaşmasının ardından, katılım toplantılarının daha etkin araçlarla duyurulması gerektiğini ve çalışmaların meslek odaları ile toplantı öncesinde paylaşılmasının, planın yapımı aşamasında katkı ve öneriler bağlamında önemini vurguladı. Soruların cevaplandırılması ile toplantı sonlandırıldı.

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU İSTANBUL: 24 - 25 EKİM Kamulaştırma davalarında bilirkişi olmak, kamulaştırma mevzuatı ve temel eğitim konularında eğitime katılmak isteyen üyelerimizin başvuruları doğrultusunda Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde olmak üzere ekim ayı içerisinde eğitimler gerçekleştirilecektir. Eğitimler cumartesi ve pazar olmak üzere iki gün sürecek olup toplamda 16 saattir. Şube mekânlarında gerçekleştirilecek olan eğitimlere başvurularımız devam etmekte olup, eğitim ücreti 350 TL`dir. Ayrıca 2010 yılında Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika (yetki belgesi) alan üyelerimizin “Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği”nin 11. Maddesi ve Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 13. Maddesi gereği sertifikalarının (yetki belgesinin) 5 yıllık geçerlilik süresinin 2015 yılı sonu itibariyle tamamlanması nedeniyle; 2016 yılı listelerinde yer almak isteyenlerin yeniden eğitime katılmaları gerekmektedir. Eğitime katılma koşullarına ve diğer şubelerin eğitim tarihlerine buradan ulaşabilirsiniz.

13


14 SPO . bülteni . istanbul sube

RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ 2015 Odamız tarafından, kent planlama / şehircilik konularında uygulamaya girmiş, sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projelere ilişkin değerlendirme ve ödüllendirme amacıyla 2003 yılından bu yana, iki yılda bir gerçekleştirilen “Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü” yarışma takvimi belli oldu. TMMOB Şehir Plancıları Odası, “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü” adı altında kentsel planlama/tasarım, bölgesel kalkınma ve şehircilik konularında sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projeler ile uygulamalara ilişkin değerlendirme ve ödüllendirme amaçlı bir yarışma düzenlemektedir. Bu yarışmanın amacı, doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekansal, sosyal, ekonomik, vb. konularda hazırlanmış veya uygulama yapılmış plan ve projelerin önemini vurgulamak ve örnek uygulamaları ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda çeşitli ölçek ve kapsamda bölgesel kalkınma, kentsel planlama, kentsel tasarım, tematik ve sektörel planlama, kentsel koruma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm-sağlıklaştırma, kentsel riskler ve afet risklerinin azaltılması, kentsel ulaşım, (toplu taşım, trafik sakinleştirme, yayalaştırma, yavaşlatma vb.), gibi mekansal ağırlıklı konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, yerel sahiplilik, kentsel ekonomik kalkınma ve istihdamın geliştirilmesi, yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması, dezavantajlıların kentsel yaşama katılması, toplumsal ve kentsel bütünleşme ve yaşam kalitesinin artırılması gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünü amaçlayan planlama ve tasarım çalışmalarından ve başarılı olan uygulamalardan ders çıkarmak, bu uygulamalarda pozitif süreçleri işleten idareleri, yöneticileri, plancıları, tasarımcıları, uzmanları ve uygulayıcıları teşvik etmek, uygulanmakta olan plan ve projelerden elde edilen sonuçların mevzuat, uygulama araçları, kaynak kullanımı vb. bağlamında değerlendirmesini yaparak Türkiye‘nin kentsel planlama, kentsel tasarım, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırmak ve böylece meslek alanımızda yeni bir birikim oluşturmaktır. Yarışma ile ilgili ulaşabilirsiniz.

detaylara

buradan


SPO . bülteni . istanbul sube

KİTAP TANITIM DUYURUSU: KENTSEL PLANLAMADA STANDARTLAR, MELİH ERSOY

“Kentsel Planlamada Standartlar”, kentsel alanlarda arazi kullanım standartlarına ilişkin olarak yazarın ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde yayınlanan iki ayrı kitabından sonra TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yayımlanan üçüncü kitabının gözden geçirilerek genişletilmiş ve ek görsel malzemelerle zenginleştirilmiş yeni bir sürümüdür Ülkeler, bölgeler ve kentler egemen üretim tarzı yanı sıra özgün tarihsel ve toplumsal geçmişleri ile gelenek, görenek ve yaşam biçimlerinin de etkisiyle birbirinden oldukça farklı kentsel yapılara ve kentsel alan büyüklüklerine sahip olabilmektedirler. Nitekim ülkemizde son yarım asırlık süre içinde bile imar mevzuatında yer alan ve asgari olarak nitelendirilen kentsel alan büyüklüklerinin sıklıkla değiştirildiğine tanık olmaktayız. Diğer bir deyişle, her durumda bu alanda evrensellik kazanmış “standart” değerlerden söz etmenin olanaklı olmadığı belirtilmelidir. Bu kitapla amaçlanan, farklı ülke ve yerleşmelerde aynı bir kentsel arazi kullanımı için kişi başına düşen alan büyüklüklerinin çeşitliliğinin ve bu farklı değerler arasındaki sapmanın büyüklüğünün plancılar tarafından bilinmesi yanı sıra, yasal düzenlemelerde belirtilen asgari değerlerin ne düzeylere kadar aşabileceğinin ipuçlarını da vermektir.

15


EYLÜL / 2015

Profile for Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Eylül / 2015 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch September / 2015 Bulletin

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Eylül / 2015 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch September / 2015 Bulletin

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded