__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

sayı 08

.

bülten

.

.

TMMOB Sehir Plancıları Odası Istanbul Subesi

Dayanışma, Barış ve Başka Bir Dünyanın Mümkün Olduğu İnancını Kaybetmeyeceğiz!

Taksim Dayanışması: “Aklınızdan Dahi Geçirmeyin!” Planlama Öğrencileri 4. Yaz Eğitim Kampı Gerçekleştirildi

AĞUSTOS / 2015


TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Adres: Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. Başar Apt. No: 30 D:6-7 Beşiktaş/İstanbul Telefon: 0212 275 43 67 - 0212 288 99 60 Faks: 0212 272 91 19 e-posta: spoist@spoist.org.tr - spoistanbul@spo.org.tr Web adresi: www.spoist.org.tr - www.spo.org.tr


kent gündemi suruç katliamı sonrası basın açıklaması........5 üsküdar, altunizade mahallesi........7 bağcılar, göztepe mahallesi........7 kartal, çavuşoğlu mahallesi........9

şubemizden ölçü dergisi toplantısı........8

kos kampanya açıklaması........8 iü avcılar kampüsü.........9 itü mezuniyeti........9

mimarlar odası basın toplantısı......10 gülsuyu - gülensu mahalleleri......11

taksim dayanışması: “aklınızdan dahi geçirmeyin”......12 planlama öğrencileri 4. yaz eğitim kampı......14 istanbul kent savunması......16

duyurular elektrik elektronik mühendisliği kongresi......17 kamulaştırma bilirkişiliği eğitimi......17


 SPO . bülteni . istanbul sube Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde yaşanan insanlık dışı bombalı saldırı sonucu resmi verilere göre 31 yurttaşımızın hayatını kaybetmesi ve takip eden günlerde yükselen tansiyonla birbiri ardına gelen ölüm haberleri ile tarif edilmez bir acı ile yılın ilk yarısını geride bırakıyoruz. Bizler din, mezhep, ırk, milliyet farklılıklarını barışın, demokrasinin ve birlikte kardeşçe yaşamanın temel unsurları olduğuna inanıyoruz. Bütün farklılıklarımıza rağmen barışı birlikte savunarak, militer bir rejime dayanak yapılmak istenen şiddet ortamına karşı ortak sesimizin yükseltilmesi gereken zamanlardayız. Savaştan, şiddetten yana tavır alanların karşısında barışı dayanışmayla büyütmek için örgütlü ve akıldan yana mücadelemizi sürdürmenin topluma karşı temel görevimiz olduğunu düşünüyoruz. *** Üniversitelere yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı ve bu yıl da 1000’den fazla planlama öğrencisi toplam 21 üniversitede eğitimine başlayacak. Çiçeği burnunda meslektaş adaylarımıza hoş geldiniz derken özellikle yeni açılan üniversitelerdeki öğretim kadrolarının öğrenci kontenjan sayıları karşısındaki yetersizliğine de dikkat çekerek planlama okullarının ihtiyaçlarının dayanışma içinde karşılanması için tüm bölümlerle işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ederiz. Ayrıca çocukları ve yakınları üniversitelere yerleşen tüm üyelerimizi tebrik eder, genç arkadaşlarımıza öğrenim hayatlarında başarılar dileriz. *** İstanbul Şube Bültenimizin Ağustos sayısını siz değerli üyelerimizin beğenilerinize sunar, katkı ve önerilerinizi beklediğimizi bir kez daha ifade ederiz. Sevgi, saygı ve dayanışmayla, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu


SPO . bülteni . istanbul sube

DAYANIŞMA, BARIŞ VE BİR BAŞKA DÜNYANIN MÜMKÜN OLDUĞU İNANCINI KAYBETMEYECEĞİZ!

sorulmayan tüm katliamların da dahil olmak üzere sorumlular bir an önce ortaya çıkarılmalı ve hesap vermeleri sağlanmalıdır.

Basına ve Kamuoyuna 21.07.2015

Bizler din, mezhep, ırk, milliyet farklılıklarını barışın, demokrasinin ve birlikte kardeşçe yaşamanın temel unsurları olduğuna inancımızla, bütün farklılıklarımıza karşı barışı birlikte savunarak, militer bir rejime dayanak yapılmak istenen şiddet ortamına karşı ortak sesimizin yükseltilmesi gereken zamanlardayız. Eşitlik, özgürlük, dayanışma, barış ve birarada yaşama iradesi bugün hepimiz için hava ve su kadar kıymetlidir. Bu katliamı yapanlar ve ona yol verenler bilsinler ki, bizler tüm bu değerlerimize her zamankinden güçlü sarılacağız ve daha çok sahip çıkacağız. İktidarın çökmüş dış politikasıyla bizleri getirmek istediği bu şiddet ortamında, yitirdiğimiz arkadaşlarımızın ortaya koyduğu, dayanışma, barış ve bir başka dünyanın mümkün olduğu inancını kaybetmeyecek ve sorumluların ortaya çıkarılmasının örgütlü gücümüz ile takipçisi olacağız.

Dün Şanlıurfa‘nın Suruç ilçesinde yaşanan insanlık dışı bombalı saldırıda, resmi verilere göre 31 yurttaşımızın hayatını kaybetmesinin tarif edilemez acısı içerisindeyiz. Öncelikle kaybettiğimiz gencecik arkadaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyor ve tüm yaralıların biran önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Başka bir dünya özlemi içinde olan ve komşu kardeş halkın çocuklarına yardıma giden bu gençlerimize uygulanan vahşet insanlığımızdan önemli bir parçayı alıp götürmüştür. Ortadoğu‘yu savaşlar, ölümler, çatışmalarla karanlık bir girdabın içine sokanlara inat, yüreklerinde taşıdıkları barış ve kardeşlik duyguları ile ölüme karşı yaşamı inşa etmeye gidenleri katledenleri lanetliyor, acilen bu işin arkasındaki tüm sorumluların ve örgütlenmelerin açığa çıkarılmasını talep ediyoruz. Eli kanlı canilerle birlikte, Reyhanlı, Niğde, Diyarbakır, Mersin, Adana derken tüm bu katliamlar karşısında sessiz kalanlar, bu gündemleri sümen altı edenler, Türkiye‘yi savaşın kanlı coğrafyasına çekmeye çalışanlar, katilleri besleyenler ve onlarla işbirliği içerisinde bulunanlar bu katliamın ortak sorumlularıdır. Bu şiddet ortamını arttırma eğilimine karşı, barışın, demokrasinin ve birlikte yaşamın kurulabilmesi için geçmişte hesabı

Basınımıza ve kamuoyuna saygılarımızla, TMMOB Şehir Plancıları Odası
 SPO . bülteni . istanbul sube

ÜSKÜDAR İLÇESİ, ALTUNİZADE MAHALLESİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09.06.2015 tarih ve 9721 sayılı yazısı ekinde iletildiği belirtilen; “İstanbul, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 2 Ada, 1 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ç) bendi uyarınca NİP-8601,4 ve UİP-396,4 plan işlem numarası ile 09.06.2015 tarihinde re’sen onaylanarak 10.06.2015-09.07.2015 askıya çıkarılmıştır. Söz konusu imar planı değişikliği ile donatı alanlarından olan park alanı küçültülmüş, turizm tesis alanı büyüklüğü artırılmış, yapılaşma öngörülen rekreasyon alanı fonksiyonu eklenmiştir. Kaldırılan yeşil alan yerine eşdeğer alan ayrılmamış, artırılan yapı yoğunluğuna karşın donatı alanları azaltılmıştır. Bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanmayan değişiklik ile yapı yoğunluğu artırılması ve donatı alanlarının azaltılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırıdır. Ayrıca plan değişiklikleri incelendiğinde; plan notları ile ayrıcalıklı koşullar getirildiği, plan paftalarının teknik açıdan eksiklikler bulundurduğu ve plan raporlarının halihazır haritalara aykırı tespitler içerdiği görülmüştür. Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, “İstanbul, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 2 Ada, 1 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne mevcut planın ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozması, ayrıcalıklı imar hakları vermesi, yapı yoğunluğunu artırması ve kamu yararına aykırı hususlar içermesi sebebiyle 07.07.2015 tarihinde Şubemizce itiraz edilmiştir.


SPO . bülteni . istanbul sube

BAĞCILAR İLÇESİ, GÖZTEPE MAHALLESİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca 02.06.2015 tarihinde onaylanan Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, Riskli Alan ve Bitişiğinde Yer Alan 1706 Ada, 26 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 08.06.2015-07.07.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Plan değişiklikleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 2013/4258 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edilen 20,65 hektarlık kısım ve riskli alan sınırları dışındaki Medipol Hastanesinin bulunduğu alanı kapsamaktadır. Riskli alan sınırı dışında bulunan 1706 Ada, 26 Parselin meri imar planında Rekreasyon Alanı olarak belirlenmiş olan fonksiyonu söz konusu imar planı değişikliği ile Özel Üniversite Alanına dönüştürülmüştür. Donatı alanını kaldıran ve yapı yoğunluğunu artıran söz konusu değişiklik planın amacına uygun olmamakla birlikte İmar Kanuna aykırıdır. Ayrıca plan notları incelendiğinde, söz konusu uygulama imar planı paftalarında yer alan etapların nasıl programlanacağına ve nasıl uygulanacağına ilişkin hususların belirlenmediği görülmüştür. Alandaki yapılaşma belirsiz bırakılarak farklı uygulamalara yol açabilecek bir düzenleme yapılmıştır.

Bahsedilen hususlar çerçevesinde, Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, Riskli Alan ve Bitişiğinde Yer Alan 1706 Ada, 26 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne belirsizlikler içermesi ve ayrıcalıklı imar hakları yaratması sebebiyle Şubemiz tarafından 07.07.2015 tarihinde itiraz edilmiştir.

KARTAL İLÇESİ, ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.05.2015 tarihinde onaylanarak 19.06.2015 – 20.07.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılan itiraz konusu plan değişikliğinin sosyal ve teknik altyapı alanlarının büyüklüğünü azalttığı, konumunu değiştirdiği, ilgili yatırımcı tarafından Bakanlığın uygun görüşünün alınmadığı, donatı alanının hizmet ettiği alanda eşdeğer büyüklükte bir alanın ayrılmadığı ve 2663 ada 28 parselin “Eğitim Tesis Alanı” ve “Park Alanı”ndan “Konut Alanı”na alınarak yoğunluk artırıcı bir nitelik taşıdığı görülmektedir. Bu hususlar çerçevesinde Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mah., 2248 ada 3 parselin bir kısmı ve Petrol-İş Mah., 2663 ada 28 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne 15.07.2015 tarihinde Şubemiz tarafından itiraz edilmiştir.
 SPO . bülteni . istanbul sube

ÖLÇÜ DERGİSİ TOPLANTISI

KOS KAMPANYA AÇIKLAMASI

1 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 19:00’da Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapılan toplantıya Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Çare Olgun Çalışkan tarafından katılım gösterildi. Toplantı, öncelikle daha önce belirlenen yazı ve dosya konusu listesinin gözden geçirilmesi, yayın grubuna gönderilen yazıların neler oldukları ve hangi yazıların eksik olduğunun belirlenmesiyle başladı. Daha sonra Ölçü dergisinin geçmiş yıllardaki gibi daha aktif üretilebilen ve takip edilebilen bir dergi olabilmesi için tüm meslek odalarının daha katılımcı ve takipçi olmasının gerektiği belirtildi. Bu bakımdan tüm oda yönetimlerine, Ölçü Dergisi sürecine daha etkin destek vermeleri için bir çağrıda bulunulması kararlaştırıldı. Ayrıca internet ortamında tüm sayıların erişilebilir ve okunabilir olması için bir çalışmanın gereği üzerinde duruldu. Sanal bir arşivin dergi süreci için önemli olacağı ve bunun altyapısının nasıl ele alınacağı konusunda ilgili teknik uzmanlardan destek alınmasına da karar verildi.

Bileşeni olduğumuz Kuzey Ormanları Savunması ve İstanbul Kent Savunması, İstanbul’da hayata geçirilmek istenen mega projelere karşı, “Katil projeleri durduralım! İstanbul’a nefes ol!’ kampanyası başlattı. 3 Temmuz Cuma günü Beyoğlu Sineması’nda düzenlenen basın toplantısında 3. Köprü, 3. Havaalanı ve Kanal İstanbul gibi projelere karşı yürütülecek kampanyaya dair bilgiler verildi. Toplantıya, Şube sekreterimiz Akif Burak Atlar tarafından katılım gösterildi. Ortak açıklamayı Kuzey Ormanları Savunması’ndan Selma Kanbur ve Ercan Sıkdokur yaptı. “Şimdiye kadar sürdürdüğümüz mücadelede vites yükseltiyoruz” diyen Selma Kanbur, ‘İstanbul’a nefes ol’ adını koyduğumuz kampanyamızı ilan ediyoruz. Sermaye ve iktidar ortaklığının yok etmeye and içtiği İstanbul’u, ağaç ağaç, sokak sokak koruyacak ve savunacağız” dedi.

Şubemiz, derginin bu sayısı için Sulukule’de yürütülen mücadele ve hukuki kazanımlar üzerinden bir dosya konusu üstlenmiştir. Söz konusu yazı önümüzdeki sayıda Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Aysun Koca tarafından kaleme alınmış olacaktır.

Farkındalık yaratmayı amaçlayan kampanya için İstanbul’un birçok meydanında imza masaları kurulmasına ve her yerde yaşanan doğa tahribatı ile ilgili bilgilendirme yapılmasına karar verildi. Kampanya kapsamında İstanbul’un birçok parkında, yeşil alanında ağaçlar, çaput bağlanarak kardeş ilan edilecek.


SPO . bülteni . istanbul sube

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR KAMPÜSÜ TOPLANTISI İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi tarafından, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Çapa ve Cerrahpaşa Hastanelerinin durumu ve Avcılar’da yer alan, üniversiteye ait taşınmazların durumunu değerlendirme amaçlı yapılan toplantılara Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri Aysun Koca ve Nuray Çolak tarafından katılım gösterildi. 6 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Şubemiz adına yapılan sunumda alanın imar planlarındaki durumu ve bölgedeki projeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca üniversiteye ait taşınmazların arkeolojik sit niteliği ve kazıların durumu hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda araştırma çalışmalarına devam edilmesine ve bir sonraki toplantının 14 Temmuz tarihinde yapılmasına karar verildi. 14 Temmuz ve 28 Temmuz tarihlerinde, çalışma kapsamında yapılan toplantılarda alanların durumuna ilişkin ortak rapor hazırlandı.

İTÜ MEZUNİYET TÖRENİ 8 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezuniyet törenine, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ceyhan Sungur tarafından katılım gösterildi.

Tören sırasında Odamız adına, tüm mezunlar için hazırlanan mesleğe hoş geldiniz sertifikaları ile dereceye giren ilk 3 öğrenciye Oda yayınları ile hediyelerinin yer aldığı çantalar verildi.
10 SPO . bülteni . istanbul sube

MİMARLAR ODASI BASIN TOPLANTISI 08 Temmuz tarihinde Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi binasında, son dönemde yaşananları kamuoyu ile paylaşmak adına basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya TMMOB’ye bağlı meslek odalarının İstanbul şubeleri ile birlikte Kuzey Ormanları Savunması, Haliç Kent Dayanışması gibi kent hareketleri de destek verdi. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın ve çalışma arkadaşları, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP ve HDP yöneticilerinin bulunduğu toplantıya Şubemiz yönetim kurulu üyesi Ayşe Yıkıcı tarafından katılım gösterildi.

Bu belgeleri sunarken binanın kaçak olduğu yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunun altını çizdi. Teras katının 20 Haziran 2012 tarihli bir ruhsata sahip olduğunu ve orada bulunan işletmenin Beyoğlu Belediyesi tarafından verilen işletme ruhsatı ile işletildiğini söyledi. Ardından kamuoyunda yapılan bu karalama çalışmalarının hiçbir meslek odasını yıldıramayacağını Kaçak Saray sendromu ile hareket edip anayasa ile kurulmuş meslek örgütlerine hukuksuz ithamlarda bulunmanın yanlış ve suç olduğunu sözlerine ekledi. Eyüp Muhçu düşüncelerini şu cümleler ile ifade etti:

Basın toplantısını Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Başkanı C. Sami Yılmaztürk açtı. Ardından sözü Genel Merkez Başkanı Eyüp Muhçu aldı. Yapılan açıklamada asılsız suçlamalar ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirten Muhçu; Mimarlar Odası ve TMMOB’ye bağlı diğer meslek odaları ve yöneticilerine karşı saldırıların ve tehditlerin son 10 gündür arttığını, Mimarlar Odasına ait Karaköy Binası ile ilgili basında çıkan haberleri ihbar sayan Beyoğlu Belediyesi’nin Teras Katında yer alan bölümün ruhsatsız olduğu söylemi ile denetlemeye geldiğini ifade etti. Ardından binanın gazetecilere binanın eski ve yeni fotoğrafları, iskanı, tapusu, tadilat ruhsatı, restoranın Beyoğlu Belediyesi’nden alınmış işletme ruhsatı, belediyenin 30 Haziran’da tuttuğu tutanak ve buna yapılan itiraz belgeleri paylaşıldı.

“AKP iktidarının doğa, kültür ve kent katliamı niteliğinde olan 3. Köprü 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, nükleer santral ve kentsel dönüşüm projelerinde yaptığımız çalışmaların sonucunda saldırılara uğradık. Kamu denetçisi olma görevimizi yapmaya tüm meslek odaları ile birlikte devam edeceğiz.” Basın mensuplarının sorularına cevap verilmesinin ardından basın toplantısı sonlandırıldı.


SPO . bülteni . istanbul sube

GÜLSUYU - GÜLENSU MAHALLELERİ

TAKSİM DAYANIŞMASI BASIN TOPLANTISI

10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Maltepe İlçesi Gülsuyu - Gülensu Mahalleleri Uygulama İmar Planı Hazırlık Çalışması toplantısına belediye planlama birimi çalışanları, mahalle heyeti, şehir plancıları, meclis üyeleri ve mahalleliler ile birlikte Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kurtarır tarafından katılım gösterildi.

15 Temmuz günü TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen Taksim Dayanışması toplantısına Şube Yönetim Kurulu üyemiz Nuray Çolak tarafından katılım gösterildi.

“Taslak Planda Donatı Alanında Kalan Parsellere İlişkin Sorun Tespiti ve Çözüm Önerileri” gündemli toplantıda belediye yetkililerinin “katılımlı bir planlama süreci” yürütmesi gerektiğinin üzerinde duruldu. Ayrıca toplantı kapsamında katılımlı planlamada meslek odalarının rolü değerlendirilerek Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’na süreç, üretilen plan kararları ve temel belgeler hakkında bilgilendirme e-postaları gönderilmesi ve bir sonraki toplantı gündemi hakkında açıklamaların iletilmesi karara bağlandı.

Toplantıda Taksim yayalaştırma projesi doğrultusunda hazırlanan imar planlarının iptali istemi ile TMMOB Mimarlar Odası ile birlikte açtığımız davada, Danıştay tarafından alınan karar düzeltme kararı hakkında bilgi verildi. Katılımcıların karar hakkındaki görüşlerini paylaştığı toplantı sonunda basın açıklaması hazırlandı.

11


12 SPO . bülteni . istanbul sube

AKLINIZDAN DAHİ GEÇİRMEYİN! Basına ve Kamuoyuna 16.07.2015

Bilindiği gibi; İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 06.06.2013 gün, 2012/778 E ve 2013/1084 K sayılı kararı ile “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliklerinin iptaline karar verilmiş; bu karar, Danıştay 6. Dairesi’nin, 29.04.2014 gün, 2013/7566 Esas ve 2014/3408 Karar sayılı kararı ile (yeni gerekçelerin de eklenmesi suretiyle) onanmıştı. Ancak bütün uyarılarımıza karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sınırlı sayıda istisnai durumlar için uygulanabilecek karar düzeltme talebiyle Danıştay’a başvurmuştur. Danıştay 6. Dairesi, 31 Mart 2015 tarihinde bu karar düzeltme talebini kabul ederek yeni bir bilirkişi raporu isteyip dava sürecini yeniden başlatmaya yönelik hukuksal ve bilimsel dayanaktan yoksun, siyasi ve rant ekonomisinin çıkarlarına dönük “zorlama ve ısmarlama” bir karar oluşturmuştur. Bu karar tarafımıza 14 Temmuz 2015’te tebliğ edilmiştir. Danıştay 6. Dairesi’nin dosyada daha önce de görev yapmış olan Başkan Habibe Ünal ve kıdemli üye Ünal Demirci’nin muhalefetlerine ve karşı oylarına karşın dosyada yeni görev üstlenen Mehmet Gökpınar, Ekrem Özübek ve Ramazan Demir’in oylarıyla verilen bu “karar düzeltme” kararı; iktidarın, siyasi ve doğal tarihi ve kültürel varlıklarımızın yağması üzerinden sürdüğü kısa vadeli ekonomik çıkarları uğruna neleri göze aldığının ve yargı üzerindeki baskısını nasıl gerçekleştirdiğinin gerçek bir kanıtı niteliğindedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karar düzeltme taleplerine dayanak oluşturan 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54’üncü maddesi 18.06.2014 tarihinde, yani dilekçe tarihinden 1 hafta sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldı ki, şu an yürürlükte olmayan bu maddeye göre karar düzeltilmesi sadece ve sadece aşağıdaki 4 şartta mümkündür: “a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması, b) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması, c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması, d) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması”. Gerek İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin gerekse de Danıştay 6. Dairesi’nin Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’nin iptalini onayan kararında yukarıda saydığımız şartlardan hiç birisinin bulunmadığı açıktır. Hatta bu durum bizzat Danıştay 6. Dairesi’nin 31.03.2015, 2014/6671 Esas ve 2015/1861 Karar sayılı karar metninde dahi ikrar edilmektedir. Bunun yanında, idarenin söz konusu karar düzeltme talebinde atıfta bulunduğu bilirkişi raporunda hangi şehircilik ilkelerine, planlama teknik ve esaslarına, koruma ilkeleri ve kurul kararlarına aykırılıklar bulunduğu belirtilmemiştir. Bu şekilde, alanında uzman kişilerce düzenlenmiş bir bilirkişi raporu, uzman olmayan hukukçular tarafından işlevsiz kılınmaya çalışılmaktadır.


SPO . bülteni . istanbul sube

meydanlarımıza yönelik sayısızca saldırıdan bağımsız değerlendirilemez. Bütün mesleki, bilimsel ve etik kuralları yok sayarak verilen emirler doğrultusunda yok hükmündeki bu kararı oluşturanlar çok iyi bilmelidir ki; Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik, Berkin Elvan, Mehmet İstif ve Fadime Ayvalıtaş’ın zihnimizden silinmeyen gözleri; sizlerin ve Taksim Meydanı’nın üstündedir. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı artık sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin hatta tüm dünyanın koruması altındadır.

Hürriyet, 17.07.2015

Bu kararın oluşturulma biçim ve amacı Karadeniz yaylalarını kalkınma söylemi altında maden şirketlerinin yağmasına açan ve kitlesel turizme kurban etmeyi amaçlayan yeşil yol projesinden, 3. Köprü ve 3. Havalimanı’ndan, Haydarpaşa Projesinden, Tarlabaşı projesi, Galataport, Haliçport, Okmeydanı ve Emek Sinemasının dönüşümünden, kısaca; yaylalarımıza, ormanlarımıza, derelerimize, sokaklarımıza,

Bizler; 3-5 ağacımızla, arzumuzla, fikrimizle, insan olma hasretimizle, umudumuzla, direnişimizle; forumlarda, derneklerde, odalarda, sendikalarda, parklarda, sokaklarda, meydanlarda, Soma’da, Lice’de, İkizdere’de, Amasya’da, Artvin’de, Akkuyu’da, Sinop’ta Sao Paulo’da birlikte nefes aldığımız her yerde, dayanışma ve mücadeleye devam ediyoruz. Niyetinizin farkındayız, aklınızdan dahi geçirmeyin! Taksim Dayanışması

13


14 SPO . bülteni . istanbul sube

PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ 4. YAZ EĞİTİM KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Bu sene 4. düzenlenen “Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı”, 25 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında Muğla Akyaka’da, 13 üniversiteden bir araya gelen 70 kişilik öğrenci grubu ile gerçekleştirildi. Panellerle mesleki eğitimi ve öğrenci örgütlülüğünü geliştirebilmek amacıyla düzenlenen ve 7 günlük programdan oluşan kampa Şube başkanımız Tayfun Kahraman; Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Ceyda Sungur, Nuray Çolak, Gürkan Akgün, Ayşe Yıkıcı ve Kumru Çılgın; şube çalışanımız Bilge Martan tarafından katılım gösterildi.

İstanbul’da planlama eğitimi veren İTÜ, MSGSÜ ve YTÜ öğrencilerinin dahil olduğu kamp kapsamında TMMOB Meslek Odaları ve Örgütlenme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sosyal Dışlanma-Azınlıklar ve Kent, İnsan Hakları ve Demokrasi, Kent Hakkı ve Toplumsal Mücadele Deneyimleri, Doğa ve Çevre Koruma, Kentsel Mücadele, Kent Tarih ve Arkeolojik Sit Alanı Koruma, Kent-Kimlik-Bellek Bağlamında Korumanın Politikası, Ekoloji Mücadelesi ve Deneyimler, Meslek Etik , Mesleki Deneyimler başlıklı paneller; bununla birlikte Tasarım Atölyesi, Mask Atölyesi, Çağdaş Dans Atölyesi, teknik geziler ve öğrenci forumları gerçekleştirildi. Köyceğiz tekne gezisi ile Dalyan, son zamanlarda sıkça gündemde yer bulan İztuzu, Muğla Merkez Sit Alanı ve çevresi keşfedilirken; Teknik Santral gezisi ile panellerde bahsedilen koruma anlayışı ve gerçeğinin mekana yansıması gözlemlendi. 25 Temmuz’da başlayan kamp 31 Temmuz’da plaket töreni ve veda kokteyli ile sona erdi.


SPO . bülteni . istanbul sube

Farklı eğitim ekollerinden bir araya gelen öğrenciler kendi üniversitelerinde meslek odalarının çalışmalarını aktaracaklarına, ortak çalışmalar yapacaklarına ve kampta kazandıkları öğrenci örgütlülüğünü devam ettireceklerine dair karar aldılar. Planlama Öğrencileri Kamp Günlüğü’ne buradan ulaşabilirsiniz.

marmarisbulten.com

15


16 SPO . bülteni . istanbul sube

İSTANBUL KENT SAVUNMASI TOPLANTISI 30 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen İstanbul Kent Savunması toplantısına Şubemiz Yönetim Kurulu üyesi Oktay Kargül tarafından katılım gösterildi. Toplantı kapsamında; Suruç katliamı ve arkasından ülkenin içine sokulduğu savaş ortamı ile birlikte İKS’nin sessiz kalmaması ve yürütülen barış çalışmalarının bir parçası olması gerekliliği değerlendirildi.

Toplantıda kent ve ekoloji mücadelesinin toplumsal barış mücadelesinden bağımsız olamayacağı vurgusu da yapıldı. Savaşın, aynı zamanda sürenkent ve doğa yağmasının devamı için vazgeçilmez olduğu; bu nedenle iki mücadele alanının kesişimine değinen bir söyleme dayalı metinler ve çalışmalar üretilmesi gerektiği vurgulandı. Savaş gündemi üzerine, barış mücadelesine destek amaçlı bir bildirge hazırlanmasına karar verildi.


SPO . bülteni . istanbul sube

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 2015 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen” EEMKON 2015 Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi” 19-21 Kasım 2015 tarihleri arasında CNR EXPO Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Ülke içinden ve yurt dışından gerek çağrılı, gerek hakem heyeti tarafından belirlenmiş bildirilerin sunulacağı EEMKON 2015 yedi ayrı sempozyumdan oluşmaktadır. Sempozyum konularından biri olan “Kent ve Elektrik” başlığı kapsamında bildiri sunmak ya da etkinlik içeriğine katkıda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın Şubemizle iletişime geçmeleri yeterlidir. Kongre ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ İÇİN SON GÜN 17 AĞUSTOS Bilindiği üzere kamulaştırma bilirkişiliği, ancak meslek odaları tarafından verilen eğitimlere katılarak “Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi” alanlar tarafından yapılabilmektedir. Bu kapsamda, 2016 yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği listelerinde yer almak isteyen üyelerimizin, Odamızın Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) bünyesinde yürütülen Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim Programı`na katılması gerekmektedir. Eğitime katılmak isteyen üyelerimizin, başvurularını en geç 17.08.2015 tarihine kadar bağlı bulundukları Şubelere yapması gerekmektedir. Eğitimler Eylül ayı içerisinde yapılacak olup İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yapılması planlanmaktadır. Şubelerimizin bulunduğu bu iller dışında eğitim talebinde bulunulması durumunda başvuru sayısına göre farklı bir ilde de eğitim programı oluşturulabilecektir. Ayrıca 2010 yılında Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika (yetki belgesi) alan üyelerimizin sertifikalarının (yetki belgesinin) 5 yıllık geçerlilik süresinin 2015 yılı sonu itibariyle tamamlanması nedeniyle; 2016 yılı listelerinde yer almak isteyenlerin yeniden eğitime katılmaları gerekmektedir. Eğitime katılma koşullarına ve “Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”e buradan ulaşabilirsiniz.

17


AĞUSTOS/2015

Profile for Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Ağustos/2015 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch August/2015 Bulletin

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Ağustos/2015 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch August/2015 Bulletin

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded