__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

sayı 02

.

bülten

.

.

TMMOB Sehir Plancıları Odası Istanbul Subesi

Emek Sineması’nı Yıkan Projeye Yürütmeyi Durdurma Deniz Kimyon Hakkında Açılan Soruşturma Sarıyer Köy Projesi Paneli kampanya.tmmob.org.tr

ŞUBAT / 2015


Kapak Görseli: youtube.com TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Adres: Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. Başar Apt. No: 30 D:6-7 Beşiktaş/İstanbul Telefon: 0212 275 43 67 - 0212 288 99 60 Faks: 0212 272 91 19 e-posta: spoist@spoist.org.tr - spoistanbul@spo.org.tr Web adresi: www.spoist.org.tr - www.spo.org.tr


kent gündemi emek sineması’nı yıkan proje hakkında yürütmeyi durdurma kararı........5 sakarya 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı iptal edildi........7

ibb performans programı taksim kışlası hükümlerine ilişkin yargı süreci........7

şubemizden 9. istanbul buluşmaları hazırlıkları........8

itü şbp yeni bölüm başkanı mehmet ocakçı ziyareti........8 taksim dayanışması davası 14 nisan’a ertelendi........9

deniz kimyon hakkında devam eden soruşturma........9

6. mühendislik ve şehircilik günleri gündemli öğrenci komisyonu......10 virginia teknik üniversitesi ziyareti......11 şişli belediye başkanı ile toplantı......11

istanbul kent savunması beşiktaş gündemli toplantı......13 beşiktaş kent dayanışması......13

avcılar ambarlı mahallesi afet önlemli alan......14

#direnfatihormanı inisiyatifi toplantısı ve basın açıklaması......14

üyelerimizden

sarıyer köy projesi ve 3. köprü bağlantı yolları paneli......16 çekirdek direniş, ayşe ege yıldırım......17


 SPO . bülteni . istanbul sube

“Biz bitti demeden, bu dava bitmez!” Eksik kalan, giderek aşınmaya yüz tutmuş, törpülenmiş bir adalet hissini az da olsa ayakta tutmaya yarıyor bu söz. Bunun için de farklı farklı yerlerde de olsa, aynı beklenti içerisinde dile getiriliyor. İşte o yüzden, Ali İsmail’in “iyi halli” katillerinin yargılandığı duruşma salonunda da, mahkemeden çıkan “yürütmeyi durdurma”kararını insanlara duyurmak için toplanılan cephesi dışında yıkıma kurban gitmiş Emek Sineması önünde de, 7 yıldır Hrant’ın gerçek faillerinin bulunması için binlerce insanın biraraya geldiği Agos’un önünde de yine bu sözler yankılanıyordu: “Biz bitti demeden, bu dava bitmez!” Bir Ocak ayına sıkışmış, insanın aklına ilk seferde gelen birkaç örnek bu. Ve maalesef ki, memlekette buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkün. Ortaya saçılıp dökülen yolsuzluk iddialarının yargılanmadığı, Kaçak Saray’lardan kaçak villalara, rezidanslara ve daha nicelerine kadar muktedirin yaptığının yanına kâr kaldığı bir dönemde sağ olsun ki yasa koyucu; örneğin TMMOB’yi parçalamak/boyunduruğu altına almak adına yaptığı hukuki düzenlemelerinden bir türlü vazgeçmiyor. “Biz bitti demeden, bu dava bitmez!” sloganı her ne kadar hukukun giderek giderek adalet kavramından uzaklaştığını tespit etse de, diğer taraftan hakikate ve vicdana giden yolun yine kendimizden başlayarak koca bir gerekliliğe gelip çattığını işaret ediyor. Adaletten, eşitlikten, bilimden, emekten yana duranların; deresine, mahallesine, parkına, toprağına, kentine sahip çıkanların, yan yana durması gerekliliği. Daha da bir ‘biz’ olma gerekliliği. Planlama mesleği açısından da bu gerekliliğin dayandığı soru, apaçık bir biçimde karşımızda durmakta: Bizler kentlerimizi, sermayenin her türlü kuralsızlıkla, daha fazla kâr elde edebilmek adına koca koca şantiyelere dönüştürdüğü projelerin/planların meşruiyetini sağlayan teknikerleri, arabulucuları, uzlaştırıcıları, paydaşları, imzacıları, tasarımcıları ve daha bilimum birşeyleri mı olacağız? Yoksa mesleğin gerekliliği olan bilimsel aklı, ahlâkı, doğa ve insan sevgisini tüm halkın ortak hizmetine sunarak daha güzel bir yaşamın ve kentlerin kurucuları mı? Hayatımızı verili koşullar dahilinde tercihlerimiz belirliyor. Ancak verili koşulları da değiştirebilmenin yolu da ancak ve ancak birarada durabilme iradesini/tercihini gösterebildikçe mümkün. Bu tıpkı, insanca çalışmak, insanca yaşamak ve çocuklarının geleceği için metal işçilerinin 10 kentte, 22 fabrikada, MESS dayatmalarına karşı başlattığı grevi ‘milli güvenlik’ gerekçesi ile ertelemesi ile sermayenin mutlak iradesini ortaya koyan Bakanlar Kurulu’nun karşısında bizlerin kimin yanında yer alacağının tercihi gibi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu


SPO . bülteni . istanbul sube

EMEK SİNEMASI’NI YIKAN PROJE HAKKINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İstanbul 9. İdare Mahkemesi Emek Sineması’nı yıkan proje hakkında “kamu yararı olmadığı ve hukuka uygunluk bulunmadığı, tarihi ve kültürel yapılara telafisi güç zararlara yol açacağı” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ayrıca, Danıştay Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile yetkililer Mehmet Ali Kipsöz, Barış Çelikkalkan, İlhan Turan hakkında soruşturma izni verdi. Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde yapılan basın açıklamasında, yargı kararının gecikmesinden dolayı Emek Sineması’nın yıkıldığı vurgulandı. Bununla birlikte verilen yargı kararının yaklaşık 5 yıldır süren süreçte haklı olunduğunun kanıtı olduğu

açıklamaları yapıldı. 17.01.2015 tarihinde Emek Sineması önünde gerçekleştirilen eyleme şube sekreterimiz Akif Burak Atlar ve şube yönetim kurulu üyemiz Gürkan Akgün tarafından katılım gösterildi. Ne Olmuştu? 2009 yılında tadilat nedeniyle kapatıldı. 24.05.2010 tarihinde yapılması planlanan proje için yürütmeyi durdurma kararı verildi. 16.11.2011 tarihinde verilen yürütmeyi durdurma kararı bozuldu. 20.05.2013 tarihinde Emek Sineması yıkıldı.
 SPO . b端lteni . istanbul sube

Kaynak: BirG端n Gazetesi / 14.01.2015


SPO . bülteni . istanbul sube

SAKARYA 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI İPTAL EDİLDİ Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan, 08.04.2013 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile değişikliğe uğrayarak 30.04.2013 30.05.2013 tarihleri arasında askıya çıkartılan Sakarya 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan hükümleri Odamız tarafından yargıya taşınmış ve Sakarya 2. İdare Mahkemesi tarafından dava konusu işlemlerin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilişkin plan kararlarına uyumsuzluk, “17 Ağustos 1999 Gölcük-Arifiye Depremleri sonrası Sakarya İli ve Ona Bağlı Yerleşkeler için Yeni Yerleşim Alanları Belirleme Araştırma Raporu”nun davaya konu planda dikkate alınmamış olması ve hazırlanan “Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüd Raporu” ile uyuşmazlıkların rastlanması gibi gerekçelerle iptaline karar verildi.

İBB PERFORMANS PROGRAMI TAKSİM KIŞLASI RESTİTÜSYON PROJESİ HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN YARGI SÜRECİ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2014 gün ve 1690 sayılı kararı ile kabul edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Yılı Bütçesi ve anılan bütçenin dayanağı niteliğindeki “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Performans Programı” ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 yıllarına ilişkin Stratejik Planının “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon-Yeni Kullanım Projesi”ne ilişkin hükümler yürürlüğe girmiştir. Söz konusu “bütçe tahsisi” işlemleri koruma ilkeleri ve İdari yargı kararları çerçevesinde Taksim Meydanı’nın çevresi ile beraber korunması gerektiği, kentsel sitin tanımının da gereği olarak, teker teker sahip olunandan daha büyük değeri, birbiri ile etkileşimli bir bütünlük halinde olması sebebiyle de taşıdığı ve bu şekliyle korunması gerektiği açık olmasına karşın tüm bu hukuksal zorunluluklara aykırı biçimde tesis edilmiş olması nedenleri ile Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yargıya taşındı.
 SPO . bülteni . istanbul sube

9. İSTANBUL BULUŞMALARI HAZIRLIKLARI

İTÜ ŞBP YENİ BÖLÜM BAŞKANI MEHMET OCAKÇI ZİYARETİ

Her yıl İstanbul’daki 3 ŞBP bölümü ve ŞPO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 9. gerçekleştirilecek olan İstanbul Buluşmaları etkinliğinin çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilen 8. İstanbul Buluşmaları ardından yapılan değerlendirme toplantıları sonucunda etkinliğin formatında ve tarihinde değişiklik yapılması uygun görülmüştür. 2015 yılı itibariyle her yıl nisan ayında gerçekleştirilecek olan İstanbul Buluşmalarını’nın bu seneki ev sahibinin İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olmasına karar verilmiştir. 18.04.2015 Cumartesi günü, İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan 9. İstanbul Buluşmaları’na sizleri davet etmekten mutluluk duyarız.

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün yeni bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, şubemiz yönetim kurulu üyeleri tarafından 28.01.2015 tarihinde makamında ziyaret edildi. Mehmet Ocakçı’ya yeni görevinde başarılar diler, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve İTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümü arasındaki ilişkilerin önceki dönemlerde olduğu gibi devam edeceği temenni ederiz.


SPO . bülteni . istanbul sube

TAKSİM DAYANIŞMASI DAVASI 14 NİSAN’A ERTELENDİ

DENİZ KİMYON HAKKINDA DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Taksim Dayanışması üyelerinin Gezi direnişinde örgüt kurmak ve izinsiz gösteri yapmaktan yargılandığı davanın üçüncü duruşması 20 Ocak 2015 Salı günü Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda görüldü. Dava 14 Nisan 2015 tarihine ertelendi. İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Şube Sekreterimiz Akif Burak Atlar ve yardımcısı Sez Toprakçı’nın da aralarında bulunduğu 14 kişi katıldı. Taksim Dayanışması üyeleri de duruşmayı izledi. Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 14 Nisan 2015 tarihine ertelendi. Davada; Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, Ender İmrek ve HDK Üyesi Haluk Ağabeyoğlu “örgüt kurmak ve yönetmek”, Akif Burak Atlar ve Sezi Toprakçı’nın da yer aldığı 21 sanık ise izinsiz gösteri ve polise mukavemet ve örgüt üyeliğinden yargılanıyor. Taksim Dayanışması Davası ve devam eden tüm Gezi davalarına ilişkin detaylı bilgilere bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Muş Alparslan Üniversitesi’nde ÖYP’li olarak görev yapan Deniz Kimyon’a üniversite yönetimi tarafından kamu görevinden men talebiyle açılan soruşturma sırasında Deniz Kimyon’a destek amacıyla şubemiz yönetim kurulu üyesi Ceyda Sungur Muş Alparslan Üniversitesi’ndeydi. Ne Olmuştu? 2012 yılında Deniz Kimyon Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne atandı. 2013 yılında lisansüstü eğitimine başlamadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesi kararı verildi. 2014 yılında Van 3. İdare Mahkemesi kararın yürütülmesini durdurma kararı verdi ve Deniz Kimyon görevine geri döndü. Deniz Kimyon’un hastaneden aldığı heyet raporunun hakem hastanesi denetiminden geçmesini talep etti. Söz konusu raporun usule uygun olduğunun tespit edilmesine rağmen Deniz Kimyon’a verilen rapor süresinin fennen uygun olmadığı sonucuna varıldı.
10 SPO . bülteni . istanbul sube

6. MÜHENDİSLİK VE ŞEHİRCİLİK GÜNLERİ GÜNDEMLİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU TOPLANTISI 6. Mühendislik ve Şehircilik Günleri kapsamında düzenlenecek olan etkinliklerin organize edilmesi için 09 Ocak tarihinde şubemizde İTÜ, MSGSÜ ve YTÜ Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri tarafından toplantı düzenlendi. 2015’te Mart ayının ilk haftası gerçekleştirilecek olan etkinliğe “Farkındalık” temalı workshop çalışması ile katılmaya karar verildi. Bu kapsamda insanların kolayca fark ediceği yerlere küçük müdahaleler yoluyla kamusal mekanlar yaratma üzerine, toplamda üç gün sürecek alan gezisi, atölye çalışması ve panel yapılması planlandı. 23 Ocak tarihinde yapılan değerlendirme toplantısında ise Galata ve Karaköy çalışma alanları olarak belirlendi.

Yapılacak olan workshop çalışmasının süreci, incelenen dünya örnekleri üzerinden tartışıldı ve “Farkındalık” temasının alt başlıkları; • Kamusal alan yaratmak, • Mevcut dokuya dikkat çekmek, • Fonksiyon karmaşası, • Erişilebilirlik olarak belirlendi. Yöntem olarak, tek tip tasarım (2 ve 3 boyutlu tasarım) ve çeşitli tasarımlar (karma) olmak üzere iki farklı kategoride çalışmalar üretilmesine karar verildi. Etkinlik öncesi son haftasonunda temayla paralel bir söyleşi yapılması, 47 Mart tarihlerinde atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve sonuç ürünlerinin 6 Mart tarihinde MSGSÜ Video Konferans Salonu’nda sergilenmesi kararlaştırıldı.


SPO . bülteni . istanbul sube

VİRGİNİA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİRCİLİK DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ ZİYARETİ

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI İLE ŞUBEMİZ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

13 Ocak tarihinde Virginia Teknik Üniversitesi’nde doktora eğitimlerine devam eden şehir plancıları tarafından şubemize ziyaret gerçekleştirildi. Taksim Meydanı ve yakın çevresini yaptıkları proje kapsamında çalışma alanı olarak belirlemiş olan öğrencilere öncelikle Türkiye’deki şehir planlama süreci kısaca anlatılmaya çalışıldı sonrasında ise çalışma alanları olan Taksim Meydanı ve Beyoğlu ilçesine ilişkin daha önceden yapılmış planlar ve şu an yapımı devam eden plan çalışmaları hakkıdaki süreç aktarıldı. Beyoğlu Kentsel Sit Alanı’na ilişkin planlama süreçlerine özellikle vurgu yapıldı. Şubemiz yönetim kurulu sekreteri Akif Burak Atlar tarafından gerçekleştirilen sunum sonrasında öğrencilerin kendi çalışma konularına ilişkin sorular yanıtlandı.

Şişli Belediyesi Başkanlık Makamı’nda 26.01.2015 tarihinde şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Şişli’deki gelişmeleri ve Hayri İnönü’nün görev süresi içerisinde yürütülebilecek ortak çalışmaları görüşmek toplantı düzenlendi. Toplantı’da Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından Şişli ilçesinde daha önce gerçekleşmiş ve proje aşamasında olan çalışmalarla ilgili endişeler dile getirildi. Ardından Hayri İnönü tarafından, ilçe içerisinde kentsel dönüşüm yapılması düşünülen alanlarda önceliklerinin katılım olduğu vurgulandı. Yapılması gereken diğer projeleri de Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşan Hayri İnönü, yapılması düşünülen işlerin henüz proje aşamasındayken o alanda yaşayanların fikirleri alınmadan yapılmayacağının altını çizdi. Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılacak planlama ve proje çalışmalarında meslek odası olarak gerekli görevlerin her zaman yerine getirileceğine vurgu yapıldı. Bununla birlikte, her alanda olması gerektiği gibi Şişli’de de kamu yararının öncelikli hedef olması gerekliliği dile getirildi.

11


12 SPO . b端lteni . istanbul sube

kampanya.tmmob.org.tr


SPO . bülteni . istanbul sube

İSTANBUL KENT SAVUNMASI BEŞİKTAŞ GÜNDEMLİ TOPLANTI

BEŞİKTAŞ KENT DAYANIŞMASI

Beşiktaş’ın yerel gündemini tartışmak amacıyla düzenli olarak yapılan toplantıların devamı niteliğinde olan İstanbul Kent Savunması toplantısı 9.01.2014 tarihinde şubemizde, şube Yönetim kurulu üyesi Ayşe Yıkıcı’nın da katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Beşiktaş Belediye Meclisi’nin ilçe esnafı ile ilgili aldığı işgaliye bedelleri kararları konuşuldu. Beşiktaş Çarşı esnafının dernekleştiği ve artık Beşiktaş gündemli toplantılara temsili düzeyde katılım gösterileceği belirtildi. İlçede yapılması planlanan kentsel dönüşüm projeleri tartışıldı ve münazaralar sonucu Beşiktaş Kent Dayanışması’nın kurulmasına karar verildi.

İstanbul Kent Savunması çatısı altında yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda 21.01.2015 tarihinde mahalle sakinleri, Beşiktaş Çarşı Esnafı Platformu, mahalle forumu temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda kuruluş bildirgesi okunmuş ve Beşiktaş Kent Dayanışması kuruldu. Toplantının devamında “Beşiktaş Kent Dayanışması Esnafın Yanında” kampanyasının başlatılması, görsel ve yazılı çalışmaların hazırlanması kararlaştırılmıştır. Toplantı sonunda Beşiktaş Kent Savunması adına şubemiz Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Yıkıcı tarafından yazılı basın mensuplarıyla röportaj gerçekleştirildi.

13


14 SPO . bülteni . istanbul sube

AVCILAR AMBARLI MAHALLESİ AFET ÖNLEMLİ ALAN

#direnfatihormanı İNİSİYATİFİ TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMASI Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri Ayşe Yıkıcı ve Nuray Çolak’ın da katılımıyla 14.01.2015 tarihinde şubemizden gerçekleştirilen inisiyatif toplantısında, proje müelliflerinin proje bitiş tarihi hedeflerini açıklamaları üzerine basın açıklaması yapma kararı alındı. Ayrıca Fatih Ormanı önünde nöbet tutulması için organizasyon çalışmaları başlatıldı.

Avcılar ilçesi Ambarlı mahallesinde 179 haneyi kapsayan alan “Afet Önlemli Alan” ilan edildi. Yaşadıkları konutları boşaltmaları için tebligat gönderilen yerel halk tarafından düzenlenen toplantıda konuya ilişkin mağduriyetin nasıl giderilebileceği tartışıldı. Yönetim Kurulu üyemiz Gürkan Akgün’ün de katıldığı toplantıda kentsel dönüşüm, afet önlemli alan ve afet yasası konuları üzerinden tartışmalar yapıldı.

Bu etkinlik ardından mahallelinin şubemize gerçekleştirdiği ziyarette, Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından; afete önlemli alan kararının bilimsel bir karar olduğu ve odaklanılması gereken konunun gerekli kamulaştırmaların yapılması ve mağduriyetin giderilmesi olduğu belirtildi.

21.01.2015 tarihinde şubemiz Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Yıkıcı tarafından basın açıklaması okundu. Yapılan açıklamada alanın orman niteliği, yaban hayatın devam ettiği vurgusu yapıldı.


SPO . b端lteni . istanbul sube

Kaynak: BirG端n Gazetesi / 22.01.2015

15


16 SPO . bülteni . istanbul sube

SARIYER KÖY PROJESİ VE 3. KÖPRÜ BAĞLANTI YOLLARI PANELİ 31.01.2015 tarihinde Şubemiz Yönetim Kurulu sekreteri Akif Burak Atlar’ın da konuşmacı olarak katılım gösterdiği Sarıyer Kent Dayanışması’nın düzenlediği panelde, planlama ve uygulama çalışmaları devam eden projelerin mekansal ve sosyal etkileri tartışıldı. Panelde 3. köprü planlarının şehircilik ilkelerine uymadığı vurgulandı. Hukuki açıdan davalar açılsa bile asıl olarak kent ve doğa savunucularının ortak mücadelesi

ile kamusal alanların savunabileceğine vurgu yapıldı. Panele destek vermek için katılan diğer çevre inisiyatifleri de doğal alanları korumak için ortak hareket etmenin önemini vurguladı. Zekeriyaköy füze üssü arazisi olarak bilinen alanda yapılmak istenen “köy” projesinin ise, kuzey ormanlarını tahrip eder nitelikte bir proje olduğu vurgulandı.


SPO . bülteni . istanbul sube

ÇEKİRDEK DİRENİŞ Üyemiz Ayşe Ege Yıldırım tarafından Odamızın Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenmiş “Direniş” sergisinde yer alan eser şubemize hediye edildi. Kendisine şube bültenimiz aracılığıyla bir kez daha teşekkür eder, bu eseri şubemizde sergiliyor olmaktan mutluluk duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanan ve 03.04.2012 gün ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konan Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 25 dekarın altındaki zeytinlikler, yani ülkemizdeki zeytinliklerin %60’ı zeytinlik statüsünden çıkartılmakta, tüm kirli sanayilerin ve maden şirketlerinin talanına açılmaktadır.”

17


ŞUBAT / 2015

Profile for Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Şubat/2015 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch February/2015 Bulletin

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Şubat/2015 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch February/2015 Bulletin

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded