Page 77

TEMA

III

14.3.4. AO REMATAR A SÚA ACTUACIÓN Unha vez que consideremos que a súa actuación xa non é necesaria, comunicaráselle expresamente, ordenando a retirada e agradecéndolle o seu servizo.

14.4. OUTRAS COMUNICACIÓNS Ademais de todas as anteriores, poderemos contactar cos medios aéreos en cada momento que o consideremos oportuno para requirir información dende a súa posición privilexiada, sobre calquera aspecto da evolución do incendio.

80

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A AS COMUNICACIÓNS NO DISPOSITIVO CONTRA INCENDIOS

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement