Page 73

TEMA

III

Na función do prioritario e escáner Se temos unha canle seleccionada e activado o prioritario ou o escáner e nos chaman a través dunha destas funcións, teremos 4 segundos para contestar ou o aparato cambiará á canle preseleccionada.

Para repetir chamada Se chamamos por calquera canle e non nos contestan e queremos repetir a chamada, teremos que agardar 6 segundos para que o aparello o permita.

Limitador de duración da mensaxe O tempo que poderá durar unha mensaxe sen interrupción será de 30 segundos, cando faltan 8 segundos o equipo dá un aviso acústico, e ao esgotarse o tempo o equipo deixa de emitir, producindo outro aviso que cesa ao soltar o botón do micrófono.

14. A COMUNICACIÓN COS MEDIOS AÉREOS

14.1. COMO REALIZAR A COMUNICACIÓN As comunicacións cos medios aéreos deben realizarse a través das frecuencias destinadas para tal fin e que, como xa dixemos no seu momento, realizaranse na banda baixa de VHF e modulación de amplitude (AM), para o cal os diferentes distritos deberán estar dotados de equipos radiotransmisores de banda aérea, tanto fixos coma portátiles.

14.1.1. EQUIPOS FIXOS OU BASE

76

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A AS COMUNICACIÓNS NO DISPOSITIVO CONTRA INCENDIOS

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement