Page 67

TEMA

III

9. DISCIPLINA NA TRANSMISIÓN DA MENSAXE Previamente á utilización da rede debe establecerse unha única sistemática das comunicacións, así como un código lingüístico composto por voces tipo (como, por exemplo, afirmativo, negativo, cambio, recibido, alto e claro, repite mensaxe, etc.) que debe ser empregado polos radioperadores.

9.1. SISTEMÁTICA DA COMUNICACIÓN A sistemática da comunicación é a seguinte: O receptor é requirido polo transmisor e o transmisor identifícase (pódense empregar as voces: “con”, “de” ou “para”.

Exemplo de chamada: Distrito de Monforte con Marroxo. Distrito de Monforte de Marroxo. Distrito de Monforte para Marroxo. Exemplo de resposta: Adiante Marroxo con Distrito de Monforte. Adiante Marroxo aquí Distrito de Monforte. É imprescindible coñecer cando remata a transmisión da mensaxe, especialmente nas mensaxes longas, e para isto emprégase a voz cambio, colocándose ao final da mensaxe, dándoa así por rematada.

9.2. ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL

70

LETRA

VOZ

LETRA

VOZ

A B C D E F G H I J K L M

Alfa Bravo Chalie Delta Eco Foxtrot Golf Hotel India Juliet Kilo Lima Mike

N O P Q R S T V W X Y Z

November Oscar Papa Quebec Romeo Sierra Tango Victor Whisky Xray Yankee Zulu

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A AS COMUNICACIÓNS NO DISPOSITIVO CONTRA INCENDIOS

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  
Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement