Page 66

III

TEMA

DISTRITO

PRIORITARIO

10 Río do Sol

Ferrol (Ortigueira)

1 Coto Agudo

1 Coto Agudo

2 S. Faladora

ESCÁNER 3 Pena Feixa

10 Río do Sol

Betanzos (Carballo)

4 Xalo

4 Xalo

5 Pena Feixa

6 Castro

Río do Sol

Ordes (Arzúa)

8 Espiñeira

8 Espiñeira

9 Coto de Pilar

11 Pico Sacro

10 Río do Sol

7 Neme

Santiago OURENSE

ENLACE

ENLACE

DISTRITO

PRIORITARIO

40 S. Mamede

Carballiño

42 Faro Avión

41 Madalena

42 Faro Avión

40 S. Mamede

Ourense (Maceda)

43 S. Mamede

43 S. Mamede

44 Coto Castro

45 A Moura

46 C. de Meda

47 A Moa

47 A Moa

48 Maluro

49 Mouzón

40 S. Mamede 54 S. da Lorta

40 O Barco S. Mamede (Castro Caldel.)

ESCÁNER

Noia

12 Muralla

12 Muralla

13 Os Forcados

14 Muros

40 S. Mamede

Verín (Viana)

51 Cab. Grande

51 Cab. Grande

52 Serra Meda

53 Testeiro

10 Río do So

Vimianzo

15 M. Vela

15 M. Vela

16 L. Estibada

17 Pico Meda

40 S. Mamede

Bande (Xinzo de L.)

55 Pena Loba

55 Pena Loba

56 Albite

57 Fontesanta

ENLACE

DISTRITO

PRIORITARIO

ENLACE

DISTRITO

PRIORITARIO

20 Oribio

Viveiro (Mondoñedo)

18 Cadramón

18 Cadramón

19 Penedo Galo

21 Picato

60 Coirego

Lalín

58 A. Candán

58 A. Candán

59 M. Cádavo

61 Coto Pilar

20 Oribio

60 Coirego

64 M. Alba

ESCÁNER 22 A. de Virín

Vilalba (Neira)

23 Sta. Cruz

23 Sta. Cruz

24 S. de Meira

25 Peñote

20 Oribio

Lugo

26 Meda-Picato

26 Meda-Picato

27 Oribio

28 Narón

29 Pradairo

30 M. Cova

20 Oribio

Becerreá (Fonsagrada)

31 Masmada

31 Masmada

32 Bus Maior

33 Tesón

34 Muradal

35 Valdemadeira

20 Oribio

Monforte (Chantada)

36 Pía Paxaros

36 Pía Paxaros

37 A Moa

38 C. de Meda

39 Faro

Santiago PONTEVEDRA

Santiago LUGO

Santiago A CORUÑA

DISTRIBUCIÓN DE CANLES

ESCÁNER

Vilagarcía

62 M. Xiabre

62 M. Xiabre

63 Coirego

60 Coirego

Ponteareas

65 Montouto

65 Montouto

66 San Omedio

60 Coirego

Redondela (Tomiño)

67 M. Alba

67 M. Alba

68 M. Pedrada

69 Illas Cíes

7.3. CANLES DA BANDA AÉREA Na comunicación cos medios aéreos emprégase a modalidade operativa en símplex e cada provincia emprega unha frecuencia diferente.

8. SISTEMÁTICA DA COMUNICACIÓN A comunicación de mensaxes a través da radio debe facerse no mínimo tempo posible, de maneira que sexa entendida perfectamente por todos os posibles receptores, pero sen ocupar a canle máis tempo do estritamente necesario.

8.1. A MENSAXE As mensaxes deben cumprir a regra das tres C: Claras. Concretas. Curtas. As mensaxes desordenadas e longas son de difícil comprensión. Debemos ter presente que canto máis longa sexa a transmisión, máis posibilidades hai de que unha interferencia a interrompa ou nos esquezamos de parte do contido. Antes de apertar o botón do micro debe terse claro o que se vai dicir e transmitilo coa mellor modulación de voz que sexamos capaces. M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A AS COMUNICACIÓNS NO DISPOSITIVO CONTRA INCENDIOS

69

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement