Page 65

TEMA

III

B–Exemplo 2: Non hai comunicación en semidúplex por moi preto que estean os equipos, pero si en símplex.

repetidor

repetidor

7. CANLES OPERATIVAS NO SPDCIF

7.1. CANLES EN SÍMPLEX As canles operativas en símplex empregadas no SPDCIF son as que van do 70 ao 99 e utilízanse en todo o territorio galego aínda que se destinan a cada distrito unhas en concreto para empregar prioritariamente.

7.2. CANLES EN SEMIDÚPLEX As canles operativas en semidúplex empregadas no SPDCIF son as que van do 1 ao 69 e que se reparten entre as provincias da seguinte maneira: Na provincia da Coruña do 1 ao 17. Na provincia de Lugo do 18 ao 39. Na provincia de Ourense do 40 ao 57. Na provincia de Pontevedra do 58 ao 69. A canle “0 ou inversa” do distrito, corresponde á canle inversa da prioritaria dentro de cada distrito e, polo tanto, é válida só para o distrito ao que corresponda o equipo en cuestión. Cada unha das canles en semidúplex teñen diferentes frecuencias do resto das canles.

68

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A AS COMUNICACIÓNS NO DISPOSITIVO CONTRA INCENDIOS

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  
Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement