Page 64

III

TEMA

6.3. MODALIDADE EN SEMIDÚPLEX Nesta modalidade o enlace prodúcese a través dun equipo repetidor. Neste sistema o equipo repetidor traballa en dúplex (transmisor e receptor en disposición permanente de recibir e transmitir mentres dura a comunicación) e os restantes equipos traballan en símplex de dúas frecuencias (unha para recibir e outra para transmitir). Esta é a modalidade empregada polas canles de enlace co CCC e CCP e polas canles dos distritos. Cada distrito ten varias canles de distritos diferentes, de entre as cales unha delas funciona como “canle prioritaria”.

ENLACE A TRAVÉS DE REPETIDORES

receptor F1 transmisor F2 EQUIPO A

Rx F2

Tx F1

A transmite a B

receptor F1 transmisor F2 EQUIPO B

6.4. EXEMPLOS DE COMUNICACIÓN A continuación vemos exemplos nos que hai que usar un dos sistemas empregados (símplex ou semidúplex).

A- Exemplo 1: Non hai comunicación en símplex pero si en semidúplex.

repetidor

repetidor

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A AS COMUNICACIÓNS NO DISPOSITIVO CONTRA INCENDIOS

67

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  
Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement