Page 63

TEMA

III

6. MODALIDADES OPERATIVAS DE COMUNICACIÓN Existen tres modalidades operativas que son as seguintes: Modalidade símplex. Modalidade dúplex. Modalidade semidúplex.

6.1. MODALIDADE EN SÍMPLEX As comunicacións en símplex ou dunha soa vía é aquela na que os equipos reciben e transmiten secuencialmente e non de maneira simultánea. O enlace é directo entre os dous equipos, sen que medie un repetidor, realizándose de maneira que mentres un transmite o outro recibe e viceversa. Esta é a modalidade empregada pola “canle de extinción”, que se debe empregar entre os distintos medios de extinción que traballan dentro dun mesmo incendio. A transmisión e a recepción realízase por unha mesma frecuencia. SÍMPLEX CUNHA MESMA FRECUENCIA

receptor F1

A transmite a B

transmisor F1

transmisor F1

EQUIPO A

receptor F1

receptor F1

EQUIPO B

B transmite a A

transmisor F1

receptor F1 transmisor F1

EQUIPO A

EQUIPO B

6.2. MODALIDADE EN DÚPLEX Nesta modalidade os dous equipos poden transmitir e recibir simultaneamente. O exemplo máis claro é o teléfono polo cal podemos estar falando e escoitando ao mesmo tempo.

ENLACE EN DÚPLEX

66

receptor F2

receptor F1

transmisor F1

transmisor F2

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A AS COMUNICACIÓNS NO DISPOSITIVO CONTRA INCENDIOS

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  
Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement