Page 38

TEMA

Organigrama operativo de despregue e solicitude de medios para lumes forestais CENTRO DE COORDINACIÓN CENTRAL

CENTRO DE COORDINACIÓN PROVINCIAL

CENTRO DE COORDINACIÓN DE DISTRITO

Director de extinción

Brigada

Vehículo autobomba

Helicópteros

Patrulla de vixilancia

Maquinaria pesada

Posto fixo de vixilancia

Distritos

CCPs de Lugo e Ourense

Outros medios (*)

Avións lixeiros

D.G.B. M.M.A. LAVACOLLA

Avións anfibios

Desprazamentos fóra da provincia de medios aéreos e terrestres

(*) Incluídos os dependentes dos concellos

Organigrama de despregue e solicitude de medios para lumes forestais.

40

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A PLADIGA

II

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement