Page 3

Índice

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................................

9

Parte I

I

LEI 3/2007 Introdución ....................................................................................................................................... Disposicións xerais ............................................................................................................................ Organización ..................................................................................................................................... Planeamento da defensa do espazo rural fronte aos incendios forestais ........................................... Actuacións preventivas ...................................................................................................................... Condicións de acceso ........................................................................................................................ Uso do lume ...................................................................................................................................... Aproveitamentos do monte ............................................................................................................... Réxime sancionador .......................................................................................................................... Procedemento sancionador ................................................................................................................ Incentivos ..........................................................................................................................................

II

13 13 17 18 20 22 22 23 25 26 26

PLADIGA ............................................................................................................................................................ Estrutura ............................................................................................................................................ Designación de funcións ...................................................................................................................

29 36 41

Parte II

III 1. 2. 3. 3.1. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 9. 9.1. 9.2. 10. 10.1. 10.2.

AS COMUNICACIÓNS NO DISPOSITIVO CONTRA INCENDIOS As radiocomunicacións nos incendios forestais ................................................................................ Finalidade e obxectivos ..................................................................................................................... Características da rede ....................................................................................................................... Vantaxes e inconvenientes da banda baixa de VHF .......................................................................... Estrutura organizativa. Rede de comunicacións ................................................................................ Utilización de indicativos .................................................................................................................. Para brigadas de extinción ................................................................................................................. Para vehículos motobomba ............................................................................................................... Para postos fixos de vixilancia .......................................................................................................... Para centros de coordinación de distrito ........................................................................................... Para centros de coordinación provincial ........................................................................................... Para bases de medios aéreos ............................................................................................................. Para denominación do persoal .......................................................................................................... Modalidades operativas de comunicación ......................................................................................... Modalidade en símplex ..................................................................................................................... Modalidade en dúplex ....................................................................................................................... Modalidade en semidúplex ............................................................................................................... Exemplos de comunicación ............................................................................................................... Canles operativas no SPDCIF ........................................................................................................... Canles en símplex ............................................................................................................................. Canles en semidúplex ........................................................................................................................ Canles da banda aérea ....................................................................................................................... Sistemática da comunicación ............................................................................................................ A mensaxe ......................................................................................................................................... Disciplina na transmisión da mensaxe .............................................................................................. Sistemática da comunicación ............................................................................................................ Alfabeto fonético internacional ......................................................................................................... O equipo radio transmisor ................................................................................................................. Emisor-receptor ................................................................................................................................. Antena ...............................................................................................................................................

63 63 63 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 67 67 68 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 71

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A ÍNDICE

5

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement