Page 193

TEMA

VIII

5.7. MANTEMENTO DAS MANGUEIRAS Roce: é o peor inimigo da mangueira, para isto débese evitar, na medida do posible, arrastralas. Recollida: preferiblemente debe retirarse por tramos. Limpeza e secado: cando a actividade o permita, débese lavar e deixar secar como é debido. Almacenado: deben estar debidamente enroladas e colocadas no vehículo motobomba, de xeito que ocupen o menor espazo posible e que permitan un rápido despregamento para realizar o tendido.

196

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A MEDIOS EMPREGADOS NA PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  
Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement