Page 192

VIII

TEMA

Presión en bomba = Presión en lanza + Altura de impulsión + perda de carga

TENDIDO BÁSICO DE MANGUEIRA

PRESIÓN EN LANZA

ALTURA DE IMPULSIÓN

PRESIÓN EN BOMBA

ALTURA DE ASPIRACIÓN: ≤ 6 m ALTURA DE IMPULSIÓN: Dá a presión necesaria para chegar á lanza coa auga (sen presión) LONXITUDE DO TENDIDO: Indica coas táboas, a perda de carga PRESIÓN EN LANZA: ≥ 2 atm.

ALTURA DE ASPIRACIÓN

ALCACHOFA OU VÁLVULA DE PÉ

Distancia de impulsión máxima • Unha bomba en horizontal pode impulsar auga por mangueira de 25 mm de diámetro a través de 5 Km sen presión á saída. • Unha bomba pode subir auga a través dun tendido de 800 m salvando un desnivel de 250 m, tamén sen presión na saída. Se se necesitase superar estes límites en distancia ou desnivel, habería que recorrer ás chamadas impulsións auxiliares ou bombeo en chanzo, alimentando coa bomba orixinal a un depósito e, dende este cunha bomba auxiliar, realizar unha segunda impulsión ou as que faga falla para chegar ao punto indicado.

IMPULSIÓN POLA GRAVIDADE

BOMBEO EN CHANZOS

IMPULSIÓN POLA GRAVIDADE (CISTERNA FLEXIBLE)

ANCORAR SEMPRE EN RACORES

CISTERNA FLEXIBLE

ALTURA DE IMPULSIÓN 2

BOCA

SUPERFICIE AUGA ALCACHOFA OU VÁLVULA DE PÉ

DEPÓSITO PORTABLE

ANCORAR SEMPRE EN RACORES

VÁLVULA DE SAÍDA REDUCIÓN DE 45/25 Ø

MOTOBOMBA

TENDIDO DE MANGUEIRA

TENDIDO DE MANGUEIRA Conetar o mangote a unha v. de corte e abrila ALTURA DE IMPULSIÓN 1

Sumerxilo, movendoo, ata que saia todo o ar. Pechar a válvula na auga

MOTOBOMBA

ANCORAR SEMPRE EN RACORES

ALTURA DE IMPULSIÓN TOTAL = ALTURA DE IMPULSIÓN 1 + ALTURA DE IMPULSIÓN 2

ANCORAR SEMPRE EN RACORES

Unha vez cebado, xuntar co tendido da mangueira

LANZA CON VÁLVULA

LANZA CON VÁLVULA Situar a válvula por baixo do nivel da auga e, entón, abrila

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A MEDIOS EMPREGADOS NA PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS

195

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement