Page 181

TEMA

VIII

cións, en lugares non especialmente preparados para tal fin e, por último, ter a posibilidade de transportar persoal e material.

BELL

SUPER PUMA

PUMA

SOKOL

KAMOV

SIKORSKI

Tamén poden transportar auga, ben por medio duns depósitos localizados na zona ventral do aparello, ou ben por medio dun depósito suspendido do helicóptero chamado helivalde ou bambi, con capacidade entre 500 e 1.500 litros. No caso dos helicópteros co depósito na panza, cargan introducindo nos ríos, embalses, piscinas, etc. un mangote suspendido do depósito e, no caso do bambi, introducindo o propio bambi dentro do punto de auga (depósito, encoro, etc.), sempre e cando teña a profundidade axeitada. Á hora de realizar a descarga, os ditos helicópteros van provistos dun dispositivo de apertura dende o interior destes. Os helicópteros poden sen dúbida realizar descargas en zonas onde os avións lles resultaría imposible. Avións de observación Empréganse avións de pequeno tamaño que se empregan en labores de observación e/ou coordinación. Van equipados con cámaras de filmación, permitindo o envío de imaxes en tempo real aos centros de coordinación e aos postos de mando avanzado.

184

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A MEDIOS EMPREGADOS NA PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement