Page 1

Solució per a  l´Assegurança de les Insta­lacions d´Automoció CASER


Assegurança per a les Instal­lacions d´ Automoció Una solució asseguradora feta a la mida de l´associat per que té en compte les  característiques singulars i específiques de la seva activitat oferint­li les cobertures  més adequades a les seves necessitats Ampli ventall de cobertura per a Responsabilitat Civil derivada de: • • •

Explotació Contaminació Accidental Vehicles Confiats

• • •

Patronal Productes i Treballs Treballs fora del propi recinte

Condicions d'avantatge* -

-

Capital de RC adaptat a l' establert en el contingut de l'Art. 127 del Decret 30/2010  segons Llei 12/2008 sobre Seguretat Industrial i que afecta directament a tallers  reparadors de vehicles Cobertura de furt Cobertura a vehicles estacionats en via pública  Cobertura de fenòmens atmosfèrics per a vehicles estacionats a l´ exterior Cobertura de Pèrdua de Beneficis Es poden assegurar diferents ubicacions de l'empresa, en la mateixa pòlissa

Oferim un   producte   amb   primas   ajustades,   sense   rebaixar   cobertures,   podent  arribar   a  una    important   reducció   de   despeses,   per   la   possibilitat   de   poder  reduir fins a un 40%, la prima que l'associat està suportant de la seva  actual  assegurança És fonamental tenir correctament assegurat i al millor preu possible el Patrimoni en  situacions de crisis.  Ens oferim per auditar les assegurances actualment subscrites posant al servei de  l'associat   el   nostre   assessorament  sense   cap   tipus   de   compromís  i   d'una   forma  totalment gratuïta. * Cobertures en les condicions i summes indicades expressament en les Condicions Particulars de la Pòlissa

Programe de assegruances COREv  
Programe de assegruances COREv  

presentacion que ...