Page 1

el compromĂ­s amb la qualitat de vida


Compromís amb les

Compromís amb el desenvolu-

persones vol dir...

pament econòmic vol dir...

...compromís amb els infants

11

...compromís amb el desenvolupament

...compromís amb els joves

13

...compromís amb els més grans

16

...compromís amb el comerç

29

...compromís amb el benestar social

18

...compromís amb la pagesia

32

...compromís amb els ciutadans

20

...compromís amb la cultura

34

...compromís amb l’esport

39

...compromís amb les infraestructures

42

del turisme

25

...compromís amb el creixement sostenible i el medi ambient

47


5

Benvolgut conciutadà,

en els darrers 20 anys, en les eleccions comunals a Sant Julià de Lòria, únicament en una ocasió hi ha hagut més d’una candidatura en confrontació electoral. Aquest fet ha donat lloc a una successió d’administracions comunals de signe divers sense oposició política que, amb més o menys encert, han governat la parròquia. És una fórmula que no respecta ni l’esperit de les lleis polítiques de l’Andorra constitucional ni, de bon tros, aprofita allò que té de positiu la confrontació ordenada de les idees polítiques a les institucions, i la funció de control que és fonamental en democràcia. Les lleis i les institucions estableixen els mecanismes, però els ciutadans hem d’omplir-los de contingut. Hem de fer l’esforç, col·lectiu i individual, de cobrir les exigències que fan possible que una democràcia formal esdevingui una democràcia real. El poc dinamisme polític, l’escassa contraposició d’idees i el nul control de l’oposició ens han situat en una dinàmica trista, avorrida i d’autocompassió, que no té altra sortida que la de les idees , el seu debat i la valoració dels ciutadans en

les eleccions. La successió de “llistes úniques” ha abocat a Sant Julià a ser administrada més que a ser governada. En aquestes situacions desapareix la inquietud, desapareixen les idees, desapareix el debat i apareix automàticament el “pensament únic” en forma de comptabilitat d’administració, en virtut de la qual el comú sols administra els ciutadans, dirimeix les seves controvèrsies - si pot -, i realitza algunes infraestructures que no poden demorar-se. Desapareix el comú impulsor, el comú proper, el comú social, el comú participatiu, el comú democràtic. Desapareixen la iniciativa, la sensibilitat, la imaginació, l'empenta. Fa un parell d'anys, un grup de ciutadans vàrem començar a reunir-nos per a compartir les nostres inquietuds al voltant de la situació de Sant Julià. D'aquelles reunions en va néixer l'associació Sant Julià Segle 21, amb l’objectiu d’analitzar des de diferents punts de vista les mancances de la parròquia que afecten la gent que hi vivim. Mancances de tipus social o cultural, mancances de tipus estructural o de serveis, mancances de tipus assistencial o d’atenció ciutadana, mancances en equipaments o d’espais de lleure per a tots els ciutadans de la parròquia, mancances a nivell de poble o de qualsevol dels nostres quarts; mancances, a la fi, de totes les persones que vivim a la parròquia de Sant Julià de Lòria.


6

Durant l’estiu passat, vam realitzar la primera enquesta de satisfacció ciutadana que s'ha fet mai a la parròquia, per tal de recollir, emprant mètodes cientifics i fiables estadísticament, l’opinió dels ciutadans de Sant Julià respecte als problemes que ens afecten a tots. Del debat dels resultats de l'enquesta i de la contribució de molts ciutadans, n'ha sortit un projecte amb una proposta per a Sant Julià: establir una cultura de govern comunal centrada en el compromís amb les persones i en les seves necessitats. Centrar l'administració comunal en les persones significa estar pendents de les necessitats i inquietuds que la nostra societat moderna els genera i donar una resposta satisfactòria a aquestes demandes que es realitzen des dels col·lectius dels més petits, dels adolescents i joves, dels esportistes, de les mares, dels comerciants, de la gent gran i de tots els que formen la nostra societat. Aquesta resposta ha de ser sensible a les qüestions socials, culturals o d'atenció ciutadana però també ha de vetllar pel desenvolupament de les infraestructures, instal·lacions i equipaments necessaris i, a més, ser motor dinamitzador compromès amb el desenvolupament econòmic de la parròquia preservant en tot moment un desenvolupament harmoniós i sostenible amb el nostre entorn.


7

No disposem d’una estructura comercial com la d’Andorra la Vella o Escaldes, i la nostra parròquia està allunyada , la que més, dels grans centres d'esquí del país. No veiem cap raó que impedeixi fer funcionar el comerç i poder beneficiar-nos dels molts turistes que vénen a esquiar, sempre i quan sapiguem entrar en un cercle virtuós de la mà d'un atractiu propi, diferenciat i complementari de comerç i esquí. Sant Julià ha de trobar el seu espai en el context del futur de l’economia i de la societat andorrana. Sant Julià ha de saber desvincular-se de models que avui per avui ja són impossibles o irrealitzables. Ha de buscar una especialització que el faci una vegada més element de referència dins del context econòmic andorrà. Actualment ja tenim el Campus Universitari del Principat d'Andorra, conferint-nos una personalitat específica i destacada en el món dels joves i de la cultura. És per això que des de la nostra candidatura pensem que el futur passa per convertir Sant Julià de Lòria en el referent de la cultura, de l’oci i del lleure, activitats en les quals des de sempre hem estat capdavanters i actors destacats en el context andorrà. Aquesta indústria, complementària del turisme, mou milers de milions d'euros arreu del món, i la seva força té efectes

multiplicadors en el comerç i els serveis turístics. Sant Julià té, avui per avui, un gran potencial en aquest camp: el Centre Cultural i de Congressos, el Camp de Neu de la Rabassa, el Camp de Tir, el bosc de la Rabassa, el Museu del Tabac, el Campus Universitari. També hem de recordar que el comú de la nostra parròquia té la propietat d’un terreny al centre del poble on pensem que s’hi ha de desenvolupar un projecte que reforci aquesta especialització en el món de la cultura, l’oci i el lleure. Cal, primer de tot, imaginació, il·lusió, professionalisme, responsabilitat, dedicació, i gestió en equip. I en segon lloc, que entre els poders públics i la pròpia societat s’estableixi un diàleg i una comunicació que faci de l’administració la casa de tots i motor decisiu i líder d’aquestes iniciatives necessàries. Cal que Sant Julià de Lòria es converteixi en el referent nacional de l'oci, el lleure i la cultura i aquesta dinàmica ens portarà la millora del comerç i del turisme. Només tenint personalitat econòmica pròpia podrem deixar de ser dependents del centre. Només així és possible un nou rellançament econòmic de la parròquia.


8

El creixement de l'àrea d'influència d'Andorra cap a les comarques veïnes del sud és ja una realitat inqüestionable. La relació dels treballadors espanyols que són residents i de molts andorrans que veuen en la comarca de l’Alt Urgell una altra opció per a residir, situa a Sant Julià en el centre geogràfic i de distribució de la poblacio que s’ha de saber aprofitar per oferir aquest producte diferenciat i de qualitat.

activament en fomentar l'associacionisme i la participació ciutadana; que no sigui part activa del benestar dels seus ciutadans, que no promogui la cultura de la pràctica de l’esport a totes les edats, que no es preocupi de la difusió de la cultura en qualsevol de les seves accepcions i que no tingui un ull vigilant en la qualitat dels serveis de salut que ofereix el Govern o la CASS.

L’establiment de la Universitat a Sant Julià ha de potenciarse com a element generador de beneficis culturals però també de beneficis econòmics engranant i alimentant aquest nou cercle virtuós.

La segona ha de respectar els criteris de sostenibilitat medioambiental i de creixement. En aquests moments exesteix un desequilibri i en som víctimes els habitants de la parròquia i patim la pèrdua de qualitat de vida que representa un país col·lapsat permanentment per les cues de vehicles.

Finalment, aquests dos models que us proposem –el de la gestió comunal centrada en les persones, i el de la potenciació de la indústria de l'oci, el lleure i la cultura com a eina per a la recuperació econòmica de la parròquia - respecten els criteris de sostenibilitat i equilibri amb el medi ambient que qualsevol alternativa política del segle XXI ha de contemplar. La primera vol respectar la sostenibilitat de la pròpia societat a llarg termini, en la qual ja no és admissible que faltin guarderies, que la gent gran no tingui activitats o que hi hagi més metres quadrats de cafeteries que de locals pels joves. Aquesta societat no admet que el comú no s'impliqui

Créixer en equilibri no és una utopia sinó una necessitat per a tots. Créixer en equilibri suposa preservar la qualitat del nostre medi ambient i la de les nostres infraestructures, vetllar per la qualitat de la nostra aigua i la seva garantida potabilitat, mantenir la qualitat dels nostres boscos com a espai de lleure i de natura i establir una política de prevenció d’incendis perquè no els puguin malmetre o destruir definitivament. També s’ha d’establir una previsió en les instal·lacions de


tota mena: esportives, socials o culturals que la nostra societat moderna precisa i anticipant-nos al col·lapse o a la seva saturació. Amb la sola idea de proposar a la parròquia aquest projecte, de contraposar-lo a les altres fórmules, i de merèixer la confiança de l'electorat per tirar-lo endavant, ha nascut la candidatura de Sant Julià Segle 21 per a aquestes eleccions comunals 2003. Apleguem ciutadans ansiosos que Sant Julià iniciï una espiral de dinamisme que ha de començar en la pròpia societat. Considerem que la gestió comunal ha d’estar a prop dels ciutadans en la mesura que sigui el reflex de les inquietuds de les persones que viuen i treballen cada dia a SANT JULIÀ DE LÒRIA. Aquesta sensibilitat ha de permetre escoltar i anticipar les necessitats que poc a poc van sorgint en la parròquia, atenent des de les inquietuds socials o culturals fins a les necessitats en infraestructures i nous serveis. És per això que avui ens adrecem a vosaltres per a manifestar el nostre compromís ... un compromís que va des de les petites coses senzilles i d’execució immediata fins a aquelles que precisen una reflexió aprofondida o més plaç per a portarles a terme ...


Compromís amb les persones vol dir...

INFÀNCIA I JOVENTUT


11

...compromís amb els infants

piscina coberta per als infants S’ha de disposar d’un espai per a la pràctica de la natació dels més petits i que no tingui la fondària de l’actual piscina. La pràctica de la natació s’ha de fer en les màximes condicions de seguretat. El nostre compromís és trobar l’emplaçament i realitzar una piscina que per dimensions s’ajusti a les necessitats del col·lectiu més jove que practica la natació.

equipaments infantils a cada quart El ràpid creixement dels quarts com a llocs de residència per a molts ciutadans, i principalment per a parelles joves, ha canviat definitivament el perfil d’edats i de necessitats que s’han de satisfer en els temps actuals. A la continua creació de serveis parroquials situats al poble de Sant Julià també s’han d’afegir la creació de serveis per a satisfer les noves necessitats que reclamen els residents als quarts.

El nostre compromís és la creació en el termini més breu possible d’un parc infantil per a cada un dels quarts de la parròquia. S’ha de començar pels més petits que són els que tenen més dificultats per a desplaçar-se.

instal·lacions de jocs per als petits El creixement del poble ha portat a la pèrdua d’espais destinats fins a la data als més petits. Recuperarem aquests espais situant-los en un altre indret. El poble no pot creixer en habitants i que els espais destinats als més petits siguin sent els mateixos o, encara pitjor, disminueixin per motius de construcció d’edificis en aquells espais. El nostre compromís és incrementar els espais destinats als més petits distribuint-los per tota la parròquia.

fomentar els casals temàtics per als nens Les activitats que el casal dels nens desenvolupa amb els més petits en els períodes extarescolars són satisfactòries i exitoses per a tots aquells que hem tingut l'ocasió de portar-hi els nostres fills. El nostre compromís és mantenir i millorar aquests casals

...compromís amb els infants


12

potenciant els tallers especialitzats en francès, anglès, teatre, informàtica, natura, etc

al parc infantil de casa Josa posar un serveis per als nens. El proper comú ha de satisfer grans demandes i també les més immediates, com posar fi al fet que el parc infantil de casa Josa no tingui cap lloc per a què els nens o els pares que els vigilen puguin fer les seves necessitats en unes instal·lacions netes. La instal.lacio d’un simple aparell químic portàtil seria la solució eficaç i transitòria a l’espera de donar una destinació definitiva als terrenys adquirits pel comú. El nostre compromís és solucionar aquesta mancança immediatament.

reparar els jocs infantils del parc de casa Josa La provisionalitat com s’ha tractat el terreny de cal Josa a l’ espera del projecte definitiu no ens ha de fer perdre de vista que avui encara és l ‘espai més gran dedicat al lleure dels ciutadans dins del poble de Sant Julià.

les instal·lacions actuals. Mentre no es decideixi quin serà el projecte definitiu a fer en aquell espai, les instal·lacions que tinguin els nostres petits han de ser de primer ordre i sense risc. El nostre compromís és revisar tots els jocs i renovar-los o reparar-los a efectes que siguin adients per als jocs dels nostres petits.

canviar l’emplaçament de la guarderia L’obertura de les noves i modernes instal·lacions de la guarderia de la parròquia a Aixovall ha donat resposta a una demanda social que reclamava unes instal·lacions d’aquesta mena i de titularitat comunal, si no hi havia cap iniciativa particular que satisfés la demanda necessària d’aquest tipus de servei. La sola objecció, gens despreciable, a realitzar en aquestes instal·lacions correspon a la idoneïtat de la seva ubicació, allunyada del poble i que requereix automòbil per a accedir-hi. El nostre compromís és reubicar les instal·lacions de la guarderia al centre del poble en cas que les demandes justifiquin aquest desplaçament.

Aquesta provisionalitat no ha de portar al deteriorament de

...compromís amb els infants


13

...compromís amb els joves

creació del casal del jovent Endegarem amb responsabilitat i amb entusiasme una política d'atenció a l’adolescent i al jove. Les institucions no poden aturar els programes d'atenció ciutadana en el moment que el nen passa a ser jove. S’han de crear els serveis necessaris a efecte que ells trobin el seu espai idoni on puguin desenvolupar els trets característics de la seva personalitat. Crearem el casal del jove, un espai on ells puguin tenir-hi ubicades les diferents associacions, on puguin trobar-hi el seu "espai internet" o les iniciatives que vulguin desenvolupar, la ràdio jove local o les sales de ciber jocs, les ong’s o les entitats culturals, ... No cal oblidar que Sant Julià és ara la seu de la Universitat d'Andorra. Caldrà que el comú agafi un compromís actiu i dinamitzador d’aquestes noves sinergies que es crearan a la parròquia amb un col·lectiu que sempre s’ha caracteritzat pel seu entusiasme creatiu i vital. Un lloc ideal per a la creació d’aquest centre és l’antic hotel

Glòria. El fet que, ara ja, Sant Julià és ciutat universitària ens garanteix la presència de molt jovent a la parròquia, que precisarà d’espais per a continuar desenvolupant fora del temps lectiu la seva formació, tant tècnica com humana. La plaça major podria reprendre amb força un nou aire, essent el centre i punt de trobada dels joves i universitaris d'Andorra. El nostre compromís és portar a terme en la present legislatura la creació del CASAL DEL JOVENT, un espai creat i pensat per als més joves on puguin desenvolupar les seves activitats.

construir una casa de colònies a LA RABASSA Recuperar un projecte de fa uns anys, d'anteriors corporacions comunals, i que pretenia fer a la Rabassa un casal de colònies. Seria un espai d’intercanvis socials i culturals en el bell mig de la natura on els nens i joves de la parròquia podrien trobarse amb companys d’altres parròquies i amb nens i joves d’altres països. L'enriquiment de la persona passa també per l’intercanvi d'experiències i vivències personals amb altres persones de la mateixa edat i d’ orígens socials, econòmics o culturals diferents. El nostre compromís és construir una casa de colònies a la Rabassa aprofitant les possibilitats que ofereix aquest bosc.

...compromís amb els joves


15

instal·lar un skate parc per als adolescent La pràctica dels jocs amb bicicletes i monopatins a la nostra parròquia per part dels adolescents precisa d’un emplaçament segur per a ells i amb les condicions adequades. El nostre compromís és tornar a tenir un skate parc en condicions adequades i segures per als joves.

subvencionar i potenciar les activitats de la ludoteca Les activitats extraescolars no solament hande tenir un caràcter esportiu. S’ha de donar una oferta àmplia per a què els més petits puguin continuar una vegada acabada l’escola les seves activitats lúdiques. Les instal·lacions han de respondre a les necessitats reals de la nostra societat i des del comú s’han de potenciar les iniciatives que es generen des de les associacions de pares. El nostre compromís és potenciar i dotar d'instal·lacions i pressupostos a les ludoteques per tal que s’ajustin a les necessitats reals de la nostra parròquia.

bus de nit Tota l’activitat d’oci nocturn que els nostres joves poden gaudir és fora de la nostra parròquia i els obliga inevitablement a desplaçar-se per a trobar la diversió. Aquest fet suposa desplaçar-se amb cotxe i tornar a altes hores de la matinada amb el consegüent risc que això comporta. El nostre compromís és posar un servei de transport nocturn que els faciliti l’anada i, sobretot, el retorn a altes hores de la matinada.

obertura d’un ciberespai pel jovent En la línea proposada anteriorment de dotar d'instal·lacions per a què el jovent pugui desenvolupar la seva personalitat, creiem que és necessari tenir un ciberespai dotat d’ordinadors i serveis complementaris: connexió a internet, impressores i equipament informàtic . El nostre compromís és obrir aquest espai totalment equipat al més aviat possible.

...compromís amb els joves


...compromís amb els més grans

GENT GRAN nova llar d'avis La llar dels àvis, de recent creació, presenta unes característiques de molta qualitat. Però si hem de ser sensibles i tenir un vertader compromís amb la gent gran, hem de convenir que la manca de sol i de visibilitat al carrer li treuen qualitat a l'actual emplaçament. És una reiterada demanda que han manifestat a propòsit de les instal.lacions. El nostre compromís és buscar un nou emplaçament per a ubicar les instal·lacions amb les característiques que ha demanat el col·lectiu, amb més sol i menys aïllament del centre del poble de Sant Julià.

fer una caseta vidriada a la plaça Laurèdia La plaça Laurèdia compta amb la constant presència d’avis, mares i nens de la parròquia pel fet de ser molt cèntrica i estar molt assolellada. És una plaça que està exposada a freds i a vents en els dies d’intempèries. Caldrà realitzar un aixopluc que


17

permeti a les persones protegir-se en els dies que sigui necessari. El nostre compromís és fer unes instal·lacions de caràcter menor que serveixin d’aixopluc per als avis i mares ens els dies de fred o de vent.

servei d'ajuts per als avis malalts S’ha d’iniciar una política d’ajuda a les persones grans per tal que trobin en els serveis del comú aquella ajuda que malauradament no tenen o no troben en la seva família propera. El comú ha d’ajudar, en la mesura del possible, aquelles persones que es troben soles i que no disposen de mitjans alternatius en aquells dies que es troben malalts o estan sols. Cal elaborar un llistat de les persones grans que viuen soles i sense família propera i que necessiten un seguiment regular. El nostre compromís és dotar de mitjans al departament de qüestions socials per ajudar els avis malalts i fomentar el voluntariat i la figura de l’ajudant o amic social.

distintiu de vehicles per als avis Instaurar un distintiu per als vehicles dels avis a efectes que

estiguin eximits de pagar la zona blava i disposin de preferència per aparcar. El nostre compromís és posar en marxa aquesta campanya en el més breu termini possible.

foment i potenciació de les activitats intergeneracionals La capacitat humana i intel.lectual de les persones que arriben a l’edat tècnica de jubilació no els impossibilita per a continuar desenvolupant els seus coneixements professionals o aficions en tota la plenitud de les seves capacitats i energies. Cal fomentar l’intercanvi de coneixements i experiències entre els adolescents i joves i el col.lectiu de la gent gran. A l’avantatge de disposar de temps en el moment d’arribar a l’edat de la jubilacio caldrà sumar-hi les energies i dinamisme que caracteritza el col.lectiu dels adolescents i joves. D’aquesta suma de sinergies en pot sorgir unes iniciatives de desenvolupament social i cultural de molt interès per a tots. El nostre compromís és realitzar un programa d’activitats intergeneracionals i dotar-lo dels mitjans humans i econòmics per tal de fer-lo possible

...compromís amb la gent gran


QUALITATDEVIDA IBENESTARSOCIAL

...compromís amb el benestar social convertir el centre de salut també en un centre mèdic El centre de salut està complint les funcions que té encomanades, però Sant Julià, amb la nombrosa població que actualment, requereix disposar d’un centre mèdic per poder realitzar les primeres cures d'emergència i d’atenció sense haver-se de desplaçar per a qualsevol servei d'urgència fins a l’hospital d’Andorra la Vella. El nostre compromís és convertir el centre de salut en un centre mèdic de primera intervenció, iniciant les converses amb els departaments competents de Govern que siguin necessaris.

les visites de la cass haurien de ser a Sant Julià S’han d’evitar els desplaçaments de les persones grans o malaltes a Andorra per passar revisions que es podrien realitzar al centre de salut si aquest fos en realitat un centre mèdic.


19

El nostre compromís és realitzar les gestions adients a efectes d’aconseguir aquest objectiu en el més breu termini de temps possible.

directament donats pel comú i posant a la seva disposicio els ajuts humans i tècnics que el comú té contractats en matèria d’assessorament.

facilitar la instal·lació d’un servei de ginecologia

El nostre compromís és crear el departament de la família on s’establirà la política d’ajuda, ja sigui econòmica o d’assessorament, per a totes les famílies de la parròquia, tenint especial atenció a aquelles que són nombroses o tenen problemes concrets, de la natura que sigui.

La falta d’un servei tan bàsic, necessari i sensible per realitzar les revisions ginecològiques suposen una dificultat per a les dones de Sant Julià. Des del comú s’ha de potenciar que les assistències de serveis bàsics per a la nostra qualitat de vida estiguin a la parròquia. Cal que el comú sigui un element actiu per a facilitar que col.lectius professionals independents s’instal.lin a la nostra parròquia. El nostre compromís és negociar la presència d’un ginecòleg i col·laborar en la seva instal.lacio a Sant Julià.

ajudes a les famílies de 3 fills o més en les activitats i serveis comunals

tanatori parroquial En els moments difícils per la pèrdua d’un ésser estimat és a prop de casa on creiem que convé retrobar-se i un servei tan essencial com aquest ha d’estar ubicat a la nostra vila. El nostre compromís és habilitar un espai adient per a un tanatòri parroquial en el més breu espai de temps.

La dificultat econòmica que pot suposar per a les families tenir molts fills ha de ser una realitat que el nostre comú no ha d’ignorar. Des del comú s’ha d’ajudar aquestes familíes establint una política de descomptes en els serveis

...compromís amb el benestar social


... compromís amb els ciutadans

creació de la figura del conseller de barri o de quart Fer un pas endavant en l'actitud dels elegits envers els ciutadans. Fer que cadascun dels membres del comú tingui la responsabilitat d'una part del poble o d'un quart. La seva missió serà de fer-ne un seguiment particular i personal de tots els aspectes de la gestió diària, fent-hi visites periòdiques i canalitzant les demandes estrictament locals. Cada ciutadà sabrà qui és la persona responsable del seu barri o quart i tindrà a la seva disposició les dades personals i telefòniques per a requerir-lo per a aquelles qüestions que consideri necessàries. Els consellers seran a la vegada responsables d’una àrea específica de gestió del comú, mantenint el contacte directe amb els ciutadans, tal com funcionava fins ara. El nostre compromís és fer que cada conseller tingui assignat un barri o quart de la parròquia i que els ciutadans el coneguin i disposin de les seves dades per a contactar-lo.


21

compromís de realitzar dos reunions anuals amb els ciutadans El nostre compromís és mantenir una gestió totalment transparent amb el ciutadà i per a tal efecte convocar dues reunions anyals on els ciutadans siguin informats dels esdeveniments i de les gestions que la corporació haurà realitzat i de les que pensa portar a terme en el decurs dels mesos següents.

L'existència a cada casa de l’ordinador cada cop més nombrosa i la seva connexió a la xarxa d’internet, ens porta a aprofitar aquesta eina com a un mitjà eficient de comunicació i consulta entre l'administració comunal i el ciutadà. El nostre compromís ferm és fer d’aquesta eina de futur una realitat al més difosa i usada a la nostra parròquia, tant per als assumptes socials com per als assumptes acadèmics, posant els mitjans a l’abast de tothom per al seu ús.

potenciar l’associacionisme i la participació ciutadana a la parròquia

agilització dels processos administratius comunals

L’associacionisme social, cultural i esportiu és una eina indispensable per a la revitalització del poble i de la seva gent. S’ha de fomentar i recolzar les associacions existents i impulsar la creació de noves entitats com a motor de Sant Julià i com a interlocutor del comú.

Revisar aquells processos comunals que s’encallen excessivament en la nostra administració i que provoquen en el ciutada un sentiment d’abandó en la gestió pública. Hem de trobar la forma d'agilitar-los i fer més eficient la funció pública.

El nostre compromís és dotar de continguts i mitjans econòmics les associacions i agrupacions que vulguin participar en la vida de la nostra parròquia.

Traspassar la responsabilitat de gestió novament als funcionaris i descarregar les comissions polítiques de la gestió diària, tornant a crear les comissions de serveis on els responsables polítics trobin en els empleats del comú els seus interlocutors i col.laboradors que assumeixen amb responsabilitat i professionalitat la seva tasca d’atenció ciutadana.

potenciació d’internet com a eina de comunicació amb el ciutadà

...compromís amb els ciutadans


22

El nostre compromís és treballar per a la millora del servei d’atenció ciutadana, tant en l’agilitat del procés com en la reestructuració del seu funcionament.

convocatòria de consultes per a temes trascendents Agafem el compromís de mantenir els ciutadans informats del desenvolupament dels projectes que a tots ens afecten i de realitzar consultes en cas que la decisió tingui una importància major, tant en termes de pressupost, impacte ambiental o compromís de futur.

reduir la velocitat amb bandes a l’avinguda Canolich L’avinguda verge de Canolich és l'artèria urbana més important de Sant Julià i no ens podem permetre que alguns vehicles travessin la població a gran velocitat amb el perill que això suposa per a tots els que hi vivim. El nostre compromis és col·locar unes bandes al llarg de la carretera per limitar aquests excessos de velocitat.


23

tancar la plaça de la Germandat per evitar accidents dels infants. Cal que la plaça de la Germandat deixi de ser un neguit per als pares que veiem com els nostres fills van en bicicleta al costat dels cotxes que passen per l’avinguda de Canolich Per seguretat tancarem la plaça per a evitar que els nens que hi juguen puguin sortir-ne i d’aquesta manera evitar que mai es produeixi un accident en aquell indret. Aquest tancament s’instal·larà de forma que es pugui retirar els dies que es precisi la plaça per a actes populars i multitudinaris.

pipicans i expenedors de bosses en papereres La tinença d’animals domèstics no és incompatible amb la vida al poble. Per tant, s’ha de conscienciar i potenciar l'actuació cívica dels ciutadans que són propietaris d’aquets animals per recollir la brutícia dels gossos . També cal que els gossos tinguin indrets per a fer les seves necessitats i disposar d’expenedors de bosses a les papereres. El nostre compromís és posar en marxa immediatament una política de conscienciació cívica en aquest sentit.

El nostre compromís és realitzar-ho al més aviat possible.

potenciar les festes majors de barris i quarts Facilitar i encoratjar els diferents barris i quarts que volen tenir la seva festa local. El compromís decidit a ajudar aquestes iniciatives amb la posada a disposició dels ciutadans dels recursos disponibles pel comú, tant de mitjans com d'assignació pressupostària especifica.

...compromís amb els ciutadans


Compromís amb el desenvolupament econòmic vol dir... El comerç i els serveis només funcionaran si sabem crear una singularitat econòmica que, avui per avui, no tenim. Proposem fer de Sant Julià el centre de l'oci, la cultura i el lleure d'Andorra, potenciant les infraestructures ja existents i les idees iniciades, i creant-ne de noves. Esdevenir un centre d'aquestes característiques és, primerament, una qüestió de ferma voluntat, i després una qüestió de professionalitat i empenta.


25

...compromís amb el desenvolupament del turisme

elaboració d’un pla estratègic de la Rabassa La Rabassa és el gran potencial natural i econòmic que té la parròquia de Sant Julia. Les actuacions que s’han realitzat en aquell espai més significatives, el camp de tir o el camp de neu, han estat executades sense tenir en compte la potencialitat global de la zona. Farem un estudi de possibilitats i d'estratègia global i de conjunt a seguir en tota la zona i que tingui enllaç amb la resta de la parròquia a efectes de no realitzar errors irreparables o despeses excessives i innecessàries. Cal aprofitar al màxim la totalitat de l’espai i les disponibilitats de recursos per a aconseguir per a Sant Julià de Lòria els màxims rendiments al menor dels costos possibles. El nostre compromís és posar en marxa aquest pla de desenvolupament en el més breu termini de temps.


26

millora dels serveis del camp de neu de la Rabassa El potencial del camp de neu de la Rabassa és un fet inqüestionable que les darreres corporacions han recolzat decididament. En la voluntat de fer de Sant Julià un centre d'oci i lleure de qualitat, complementarem la pràctica de l’esquí de fons amb la creacio d’un camp de neu familiar per a la iniciació en la pràctica de l'esquí dels més petits dotant-lo d'instal·lacions que reafirmin i assegurin aquesta nova activitat. La Rabassa s’ha de convertir en el referent familiar per als inicis de la pràctica de l'esquí dels més petits. El nostre compromís és millorar les instal.lacions i ampliar l’oferta del camp de neu de la Rabassa.

crear un recorregut de natura pel BOSC DE LA RABASSA El bosc de LA RABASSA, com a espai de natura, ha de servir tant per a l’oci, la formació humana i medioambiental, com per al desenvolupament de la cultura. Crearem un recorregut natural dins del bosc on les persones i els escolars puguin

trobar un itinerari que els informi de les biodiversitats del nostre bosc. Un espai pensat per a què les persones gaudeixin del bosc amb naturalitat i trobin informació sobre les diferents espècies d’arbres i plantes , de bolets, d’insectes o d’animals que fan del bosc el seu espai de vida, tot fent una passejada per un espai natural immillorable. El nostre compromís és posar els mitjans per a realitzar tant aviat com sigui possible aquest espai de passejada i natura.

pla d’embelliment de la parròquia, LAUREDIA POSA’T GUAPA Desenvoluparem un pla d'embelliment integral de la parròquia de Sant Julià de Lòria, amb especial èmfasi en el casc antic i els quarts . Crearem instruments de finançament per a reparar façanes, rehabilitar racons i ajardinar espais buits. Recolzarem la iniciativa privada per dotar-nos d'un entorn de qualitat. El nostre compromís és posar en marxa aquest pla en el més breu termini de temps possible.

...compromís amb el turisme


27

embelliments dels quarts La riquesa dels cascs antics del quarts amb les cases pairalsés un patrimoni de tots els ciutadans i una imatge a potenciar com a reclam turístic de la nostra parròquia. El compromís és realitzar un pla d’embelliment per a cada un dels quarts en funció de les característiques específiques de cada un d’ells i l’elaboració d’una guia de visita on destaquin les singularitats més característiques des del punt de vista arquitectònic, de patromoni cultural, d’esglésies romàniques, etc... de la nostra parròquia.

ampliar el nombre de berenadors de la muntanya Creació de nous punts de berenada al bosc de la nostra parròquia, millora dels existents i dels serveis que hi ha a cada un d’ells. Elaboració d’una guia de servei per a difondre el seu emplaçament en els nostres boscos i que serveixi d’atractiu turístic. El nostre compromís és posar en marxa immediatament aquestes actuacions.


28

modernització de la senyalització turística Cal disposar d’una senyalització harmoniosa i moderna, de comunicació fàcil i homogènia. La voluntat d’atraure més públic turístic a la parròquia ens exigirà que els nostres oferiments també siguin de millor qualitat.

dels que ja actualment visiten Andorra és una de les potencialitats a desenvolupar. El nostre compromís és crear un servei per a aquest tipus de turista i la presència de la nostra parroquia en totes aquelles guies especialitzades.

El nostre compromís és posar en marxa un pla de millora de la senyalització turística de forma que es presenti una imatge harmoniosa i agradable i d’informació clara a tots els visitants a la nostra parròquia.

zona d’aturada amb serveis per a caravanes El constant pas d’autocaravanes és un fet que a tots ens ha cridat l'atenció. Cal dir, però, que no hi ha cap punt pensat al país per a què aquests vehicles es puguin aturar i realitzar el ple d’aigua o el buidat de les aigües brutes. Els usuaris d’aquesta modalitat de viatge solen ser d’alt poder adquisitiu. La disposició d'instal·lacions per al seu aprofitament i ús ens permetrà sortir a les guies d’autocaravanes amb un cost publicitari nul. La necessitat d’obrir les portes a nous turistes que estan en circuits diferents

...compromís amb el turisme


29

...compromís amb el comerç

elaboració d’un pla estratègic de la parròquia Les actuacions que s’han d’emprendre a la parròquia han d’estar coordinades i mantenir-se dins d’una coherència estratègica que tingui en compte quins són els objectius que es persegueixen i que siguin satisfactoris per als ciutadans de la parròquia. Aquest pla s’ha de realitzar sense demora però sense precipitació i ha de tenir en compte l’entorn natural, les inversions a curt termini en infraestructures del govern, la disponibilitat d’un espai al centre del poble, etc i que escolti i tingui en compte els diferents col·lectius socials o econòmics de la parròquia. Sant Julià ha de mirar amb optimisme i il·lusió cap al futur i oblidar l’actual ensopiment depressiu i crònic en què s’ha vist postrat en els darrers anys. Cal saber aprofitar tots els factors positius i reconduir els negatius canviant una realitat que en els darrers anys s’ha girat negativament en contra de


30

Sant Julià de Lòria, generant un nou cercle virtuós que retorni la confiança i la il.lusio a la parròquia de Sant Julià de Lòria. El nostre comprimís és posar en marxa aquest pla estratègic en el més breu termini de temps.

pla específic del terreny de casa Josa El terreny comprat per l’anterior corporació és un dels encerts més destacables de les darreres legislatures i ens ha de permetre de construir-hi aquella infraestructura que sigui la més adient per a les necessitats de la parròquia i que serveixi per al rellançament econòmic i que estigui en sintonia amb aquella estratègia que s’hagi decidit. Considerem que la seva situació privilegiada al centre del poble i entre els dos carrers més importants de la parròquia exigeix un estudi detallat de les possibilitats a realitzar-hi. El potencial d'aquest indret és enorme, com a nucli de la part alta del poble i amb la possible combinació de sinergies amb l'edifici del Molí, de recent creació. Per a nosaltres és un projecte estratègic, que condicionarà el futur de la parròquia, i que ha d’orientar-se a activitats que potenciïn l'economia parroquial.

El nostre compromís és posar en marxa un pla estratègic específic per a trobar les potencialitats d’ús per al terreny de cal Josa.

potenciar el mercat setmanal Cal continuar donant suport al mercat setmanal que realitzen els comerciants de la parròquia. Una especialització del mercat i de l’oferta de producte podria ser una de les sortides a l’actual situació. Crear una orientació que potenciï els productes de qualitat i de cultiu biològic produïts pels pagesos andorrans podria ser una de les propostes a portar a terme. Ens cal un diàleg obert i positiu amb els actuals actors del mercat. Hem de saber quin és el definitiu potencial i quines són les mesures coordinades que cal endegar per a potenciar el mercat i arribar a fer que aquesta iniciativa sigui un element definitivament actiu en el dinamisme del comerç de la parroquia. El nostre compromís és tirar endavant les iniciatives de l’ACEL donant el suport necessari.

...compromís amb el comerç


31

impulsar els mercats al carrer Reafirmar el nostre compromís en la potenciació d’iniciatives com la fira medieval realitzada enguany. Aquesta mena d’actes han de ser no solament actes culturals o d’oci local sinó que han d’arribar a tenir trascendència nacional i , perquè no, internacional. Hem de potenciar l’aspecte educacional i divulgatiu de la fira. Que siguin iniciatives en les quals els diferents col·lectius locals participin activament i que des del comú rebin tot l’encoratjament a nivell de pressupost i promocional que sigui necessari. El nostre compromís és potenciar les activitats ludicoculturals que ocupin l’espai públic com a elelment de recuperació econòmica de la parròquia.

potenciació de fires i activitats al carrer El nostre compromis és potenciar Sant Julià com a ciutat que ofereix a la resta de ciutadans nacionals i turistes una oferta atractiva d’actes al carrer. Fer d’aquets actes no sols un fet anecdotari en el decurs de l’any sinó el fil argumental i estratègic en què s’ha de basar la recuperació econòmica de l’economia de la parròquia.


...compromís amb la pagesia PAGESIA creació d’una fira del sector agrícola i de bestiar La parròquia de Sant Julià de Lòria és la primera en importància en el sector agrícola. Ho és en el cultiu del tabac per superfície destinada a conreu i per producció i qualitat de la nostra collita. Ho és també en caps de bestiar, tant d’animals grans (vaques i cavalls) com de petits (ovelles i cabres). Cal crear una fira del sector on es premiïn les actuacions i millores dels nostres agricultors i ramaders. El nostre compromís és crear una fira anual del sector agrícola i ramader.

increment de les ajudes als pagesos ramaders que porten bestiar a la muntanya de la parròquia Cal recolzar les activitats ramaderes de la parròquia. Les ajudes al sector ramader vindran pel seu paper de jardiners del paisatge comú. És a ells i al treball que realitzen els seus animals als qui cal encoratjar a seguir en aquesta línia de


33

treball. Són ells que amb la seva tasca mantenen en bon estat les pastures d’alçada. El comú ha de procurar que el patrimoni natural comú i de tots es preservi en el seu màxim estat de qualitat i és en els pagesos ramaders en qui cal seguir comptant per a què aquesta tasca sigui realitzada any rere any. El nostre compromís és donar suport amb ajudes per al manteniment de les pastures d’alçada i la preservació de les pastures i paisatge, premiant aquell bestiar que realitza aquesta tasca.


...compromís amb la cultura

escola de música Tradicionalment la gent de Sant Julià ha mostrat un gran interès per la formació musical dels seus infants. La parròquia ha de disposar d’un centre habilitat per tal que els infants, els joves o els adults puguin accedir a aquesta formació amb les millors condicions i facilitats. Hem de fomentar els actes de promoció i difusió de la cultura, incidint en la música. Aquesta escola tindria un component més divulgatiu i lúdic que no pas un academicisme elitista. Ens interessa la difusió de la cultura i que sigui accessible per a totes les edats i per a totes les persones que desitgin aprendre un instrument o iniciar-se en un taller d'oient, etc. El nostre compromís és posar en marxa aquesta escola de música parroquial comptant amb els profesionals i persones interessades en aquest món que ja hi ha a la nostra parròquia.


35

col·laboració estreta amb la Universitat d'Andorra.

només espectadors, també han de ser actors i part implicada d’aquest moviment cultural.

Properament s'inaugurarà el centre universitari a Sant Julià i aquest fet no ha de ser només anecdòtic. Hem d’establir una estreta col·laboració amb aquesta institució i convertir Sant Julià en el CAMPUS UNIVERSITARI D’ANDORRA.

La forta tradició teatral i d’esbarts dansaires de Sant Julià, la disposició d'instal·lacions adequades i organitzacions amb tradició i solera professional per a la seva pràctica i, per part nostra, la voluntat i el compromís de reafirmar aquesta vocació cultural ens porten a defensar iniciatives d’aquesta mena.

El fet de disposar a diari de centenars d’estudiants i de nombrosos professors ha de servir per a generar les activitats complementàries a part de les acadèmiques que es generaran quan la universitat es posi en funcionament. Caldrà reforçar la xarxa cultural amb biblioteques o llocs de trobada i estudi dels estudiants, potenciar la celebració d’actes acadèmics i culturals específics o generals, etc . En definitiva potenciar el fet que avui SANT JULIÀ és ciutat universitària. El nostre compromís és fer de Sant Julià una ciutat universitària.

escola de teatre i dansa El nostre projecte és que Sant Julià es converteixi en el referent de la cultura,l ‘oci i el lleure, i els lauredians no han de ser

És un projecte que no necessàriament ha d’estar segregat de l’escola de música. Ens cal reflexionar seriosament sobre quina ha de ser l’estructura ideal a establir a efectes que la difusió del teatre i la dansa siguin una realitat efectiva. El nostre compromís és posar en marxa aquesta escola, juntament amb la de música amb el mateix esperit indicat.

ampliar els serveis d'aprenentatge del català El català a més de ser la nostra llengua és una eina indispensable per a la integració de tots els ciutadans de la parròquia. Cal que el comú juntament amb el ministeri competent doni el màxim de facilitats i les millors condicions possibles per disposar d’un servei d’aprenentatge del català

...compromís amb la cultura


36

o per millorar els coneixements del propi idioma per als que ja són catalanoparlants. El nostre compromís és facilitar la difusió de la nostra llengua amb les dotacions pressupostàries o d’equipaments necessaris.

agermanaments solidaris i culturals L’agermanament amb ciutats d’altres països no ha de ser un acte folklòric mal entès, ha de ser una eina de reforçament cultural amb intercanvis lingüístics, intercanvis culturals i intercanvis d’escolars infants i joves. El contacte amb d’altres cultures ha de ser una eina més de l’enriquiment personal que desitgem. Nosaltres proposem l'agermanament amb ciutats i pobles del tercer món, com a vehicle de solidaritat i com a camí de coneixement, de joves i grans, de les realitats dels països pobres. Despertar la consciència social de la nostra comunitat i desenvolupar la solidaritat amb altres pobles també és feina del comú , i una bona manera de fer-ho és a través dels agermanaments. També s’ha de potenciar el contacte entre


37

diferents països com a eina per a l’aprenetatge de la cultura i la llengua estrangera. El nostre compromís és posar en marxa aquesta política d’agermanament i d’intercanvis de tota mena i de totes les edats.

donar suport a iniciatives locals en funcionament A Sant Julià han nascut activitats i espectacles que han estat referents per a les altres parròquies i quan han arribat a la consolidació i a un prestigi reconegut han marxat a altres indrets per la falta de suport o través per a la seva continuïtat. El volei-platja, a part de l’interès esportiu que suposava, era una animació important en una zona del poble i es va deixar perdre a favor d’Andorra la Vella; el festival de cant Montserrat Caballé també va estar a punt de marxar de Sant Julià, el mundial de trial i el seu important ressò mediàtic està a un pas de marxar a una altra parròquia. No ens podem permetre de deixar marxar les activitats que han nascut i crescut a Sant Julià. El nostre compromís és fer de Sant Julià el motor d’aquestes iniciatives de projecció parroquial.


38

equipar la biblioteca amb més ordinadors La biblioteca comunal és un centre de treball i de consulta de documentació important, tal com també ho és internet. Per aquest motiu la presència d’ordinadors a la biblioteca no ha de ser testimonial. L'ampliació amb més ordenadors connectats a internet suposa la multiplicació del fons documental i de punts de treball més eficaços i rendibles.

econòmics de la parròquia, Sant Julià pot oferir al visitant exterior una oferta lúdica en el món de la cultura i en el marc dels museus temàtics. Una iniciativa particular ja s’ha posat en marxa. A aquesta en poden seguir d’altres ja siguin de caràcter particular, governamentals o comunals. El nostre compromís és convertir Sant Julià en una ciutat amb una amplia oferta museística.

El nostre compromís és disposar de més ordinadors al més aviat possible.

calendari mensual d’activitats promocionals al carrer

creació de nous museus per a Sant Julià de Lòria

El nostre compromís és potenciar la celebració d’actes i esdeveniments públics al carrer. L'experiència ens ha demostrat la idoneïtat i l'èxit que aquest actes tenen sempre que s’organitzen a Sant Julià de Lòria. No sols la resposta local sinó de les persones d’altres parròquies que ja han fet de Sant Julià una marca d'èxit en l'organització d’actes al carrer de caràcter lúdic, festiu i cultural.

La voluntat de potenciar el caràcter cultural, lúdic i d’oci de la parròquia ens porta a potenciar Sant Julià de Lòria com a seu de museus. Sant Julià i la seva economia comercial es pot veure directament beneficiada per la presència de visitants als museus que es puguin crear a la parròquia, esdevenint un referent a nivell nacional. Si la voluntat és decidida i des del comú es té clara quina és l'estratègia i hi ha sintonia amb els diferents sectors

...compromís amb la cultura


39

...compromís amb l'esport

poliesportiu cobert La pràctica de l’esport de base i la seva difusió entre els col·lectius de diferents edats ha de ser un dels compromisos del nostre comú. Aquesta pràctica en un lloc on les temporades fredes són molt llargues ha de ser realitzada en un espai cobert. És per això que les instal·lacions han d’ajustarse a les necessitats de la parròquia i la responsabilitat i la voluntat de potenciar aquest ús ens obliga a preveure si és necessària la construcció d’un poliesportiu cobert. No ens podem permetre la saturació d’unes instal.lacions que tenen un ús esportiu però també u n fort component social. El nostre compromís és construir les instal.lacions necessàries per a què la pràctica de l’esport sigui una realitat a la nostra parròquia.


40

convertir Sant Julià en seu d’esports que encara no tenen instal·lacions a Andorra. El nostre compromís de fer de Sant Julià de Lòria la seu d’esports que encara avui no disposen de seu al Principat. Posar a disposició d’aquells col·lectius d’esportistes instal·lacions per a la pràctica d’esports que tenen gran difusió i que encara a Andorra no han trobat el seu emplaçament.

camp d’esports polivalent a l’exterior En la mesura que la nostra població vagi creixent cal que les instal·lacions esportives siguin dimensionades per a poder facilitar la pràctica de l’esport per a tots els col·lectius d’edats. No cal esperar que les instal·lacions estiguin saturades per a crear un nou espai esportiu. La pràctica d’esports a l’exterior s’ha de potenciar dotant a la parròquia dels equipaments necessaris. El nostre compromís és que la pràctica de l’esport sigui un fet en tots els col.lectius de la nostra societat, tant a l’estiu com a l’hivern, i en el màxim d’esports possibles.

potenciar les activitats esportives del centre Cal que les activitats esportives que es realitzin al nostre centre siguin conegudes per a tots els ciutadans i que des del comú es realitzi una campanya de difusió i promoció dels beneficis que suposa la pràctica de l’esport a totes les edats. El nostre compromís és disposar dels recursos necessaris per a què el centre sigui un motor efectiu de la pràctica de l’esport a nivell parroquial.

potenciar les associacions esportives Des del comú s’ha d’encoratjar la creació de clubs esportius que es preocupin de difondre i potenciar la pràctica esportiva sigui de la natura que sigui. Cal que els clubs disposin dels recursos per a tenir més d’una secció esportiva. El nostre compromís per a augmentar les assignacions de diners als clubs que siguin efectius i actius en aquesta difusió i facilitar a les entitats esportives equipaments o l’ajuda en l'organització d’esdeveniments esportius a la parròquia.

...compromís amb l’esport


41

potenciar Sant Julià com a ciutat federativa. En la línia de convertir Sant Julià de Lòria en una ciutat dinàmica amb les activitats socials i/o culturals cal facilitar que les diferents federacions o clubs del país es puguin instal.lar a Sant Julià. L’establiment en el possible d’aquestes entitats generarà a la parròquia una dinàmica positiva tant en organització d’esdeveniments com en flux de persones al poble. El nostre compromís és convertir Sant Julià en ciutat federativa. Establir bones relacions amb les federacions esportives i amb els clubs.

tornar a posar en marxa el camp d’esports de cal Josa El fet que el terreny estigui a l’espera d’un projecte major i definitiu no ha de fer-lo caure en l’abandonament més absolut. Cal que el camp continuï servint de camp de pràctiques esportives o socials de tota mena. El nostre comprimís és posar en marxa de nou el camp en el més breu termini de temps possible.


...compromís amb les infraestructures

noves captacions d’aigua potable El subministrament d’aigua potable ha d’estar garantit durant tot l’any. El creixement de la parròquia ha d’anar equilibrat amb els serveis que aquesta ha d’oferir als seus ciutadans. Un dels serveis bàsics és garantir el subministre d’aigua de qualitat i hem, per tant, de disposar d’una xarxa moderna i eficient i amb capacitats per absorbir el previsible creixement urbanístic de la parròquia. El nostre compromís és posar els màxims esforços en aquest problema en el més breu termini de temps possible. Ho considerem una de les prioritats d’actuació inajornables.

solució al constant problema de l’aigua d’Aixirivall El ràpid creixement urbanístic que ha sofert el quart d’AIXIRIVALL en els darrers anys ha provocat una sèrie de


43

mancances que exigeixen una immediata solució. A la manca manifesta de serveis i equipaments socials hi ha l’agreujament de la precària situació de la xarxa d’aigua.

El nostre compromís ens obliga a desenvolupar un pla de futur que tingui en compte el creixement de la parròquia i el manteniment del servei en la seva màxima qualitat.

Aquesta ha de ser una de les prioritats immediates a efectes de garantir que la xarxa doni resposta a les necessitats reals que té plantejades ja avui el quart.

pla de securització i de millora estètica de les xarxes elèctriques, de telèfons etc ...

El nostre compromís és solucionar els problemes estructurals que avui té plantejats el quart d’Aixirivall començant sense cap demora amb el problema de l’aigua.

establiment d’un pla de futur per les aigües potables. El natural creixement urbanístic que la nostra parròquia ha d’experimentar en el futur s’ha de basar en la previsió i en la planificació de tots els equipaments i serveis que continuïn fent de Sant Julià un espai d’una alta qualitat de vida per a les ciutadanes i ciutadans de la parròquia. No cal descuidar els serveis que el comú té l'obligació de servir en la seva màxima qualitat. L’aigua és un bé de tots i que cal preservar en la seva màxima qualitat.

Cal realitzar un pla de millora de l'estètica i de la seguretat de les diferents xarxes de serveis que hi ha a la parròquia, detectant aquelles que han de ser modificades. Caldrà establir una graduació de major a menor i començar les actuacions en funció del criteri de prioritat establert. Caldrà que el comú participi activament col.laborant amb les diferents companyies que avui en dia són les responsables de donar els diferents serveis. Aquest pla ha de ser en un termini que no comprometi les inversions de les companyies però ha de fixar-se uns objectius realistes de millora i seguretat a mig termini. El nostre compromís és realitzar aquest pla i establir els contactes per a realitzar gradualment les modificacions proposades.

...compromís amb les infraestructures


44

millora de l'enllumenat de la parròquia realitzar un pla d’actuacions amb l’objectiu d'acabar amb tots els punts negres d'enllumenat de la parròquia. Cal que desapareguin definitivament les zones fosques i per tant insegures. El nostre compromís és que en el termini d’aquesta legislatura acabarem amb els punts negres d’il.luminacio de la parròquia.

tractament per a la millora de l'adherència i de la seguretat de les voravies Els accidents que s’han produït en les voreres de la nostra vila en diferents indrets ens porten a plantejar-nos un servei de millora dels punts insegurs que es detectin i l'aplicació immediata de les solucions, des de la col·locació de baranes per a què els nens o la gent gran es pugui recolzar fins a la pintura antirelliscant en llocs de fort pendent. Compromís per a realitzar aquestes actuacions en el mes breu termini de temps possible.


45

creació d'un parc comunal Sant Julià és, segurament, un dels pocs pobles del nostre entorn de gairebé 8000 habitants que no disposa d'un parc, o d'una superfície verda dins del casc urbà o immediatament propera. És una necessitat cercar un espai per a la creació d'un parc per tal que els habitants de la parròquia en puguin fer un ús quotidià. No pot haver-hi un progrés de qualitat de vida si no som capaços d'ordenar la parròquia per trobar-hi espais comuns dedicats al lleure i al repòs, amb unes instal·lacions pensades per tal que tots els col·lectius d’edats puguin realitzar des de la pràctica d’esport a l’aire lliure fins a la lectura en un entorn de verdor i silenci natural. El nostre compromís és crear un espai per a la construcció d’un parc en la zona urbana de Sant Julià de Lòria.

piscina pública a l’aire lliure Cal la construcció d’una piscina a l’aire lliure que tingui una component més lúdic que esportiu.

El nostre compromís és satisfer una de les demandes més reivindicades en l’enquesta de satisfacció ciutadana realitzada aquest estiu passat.

pla d’equipaments i serveis a Aixirivall El creixement espectacular que ha sofert Aixirivall en els darrers anys i les previsions que hi ha per al futur immediat ens han portat al compromís de realitzar un pla especial d’equipaments i serveis per al quart d’Aixirivall. El nostre compromís és elaborar un pla que contempli tant les obres i equipaments com la potenciació de les associacions de veïns o les activitats socioculturals i esportives al quart.

pla parroquial de places d’aparcament El constant increment del parc automobilístic ens ha portat a una seriosa manca de places d’aparcament a la parròquia que suposa un veritable mal de cap als ciutadans residents. El nostre compromís és realitzar un pla de situació i un pla de solucions de les mancances de places d’aparcament, amb la construcció de noves places en els llocs on l’estudi requereixi solucions immediates.

...compromís amb les infraestructures


46

més aparcament per a motos L’ús de la moto com a element de transport per a fer front a la congestio viària ha fet que el parc de motos hagi augmentat molt en els darrers anys. Es precisa fer més places d’aparcamet de motos i distribuir-les de manera coherent en tota la població. El nostre compromís és disposar de noves places en el més breu termini de temps possible.

arreglar corbes perilloses pujant als quarts L’existència de corbes de molta perillositat en els trams de carreteres secundàries d’accés als quarts i que encara no han estat renovades amb un traçat definitiu ens obliga a no esperar el traçat definitiu i que aquestes actuacions puguin millorar moltíssim la seguretat d'aquest trams de carreteres. El nostre compromís és portar immediatament a terme els treballs que signifiquin la seva millora en aquells punts que es diagnostiquin com a molt perillosos.

rehabilitar la plaça de la Germandat L’estat de la plaça de la Germandat és trist, envellit i, en molts indrets, força degradat. Cal saber trobar l’equilibri entre l’espai on s’organitzen els grans actes de la parròquia i el seu ús funcional durant la resta de l’any. El nostre compromís immediat és remodelar la plaça, rehabilitant els espais ajardinats, refent el paviment i instal.lant-hi els equipaments mòbils.

Potenciar el transport segregat entre Sant Julià i Andorra la Vella L’aïllament actual que suposa per a Sant Julià el fet que Andorra la Vella avui estigui a quasi una hora de distància ens ha de portar a col.laborar per tal que aquesta situacio s’acabi. Avui per avui la solució passa per una política del foment del transport públic i perquè existeixi entre Sant Julià i Andorra la Vella un transport públic segregat. El nostre compromís és col.laborar amb el govern d’Andorra per a trobar aquella solució que definitivament acosti Andorra la Vella a Sant Julià.

...compromís amb les infraestructures


47

... compromís amb el creixement sostenible i el medi ambient

pla de prevenció i previsió de riscos forestals. La importància que tenen els boscos per a la parròquia de Sant Julià, tant a nivell de font directa de riquesa amb l'explotació de les pistes d'esquí, com per ser el nostre pulmó ecològic i de paisatge, ens obliga a ser previsors i a impulsar un pla de prevenció i previsió d’incendis. Aquest pla hauria de coordinar-se amb el cos de bombers i amb les autoritats governamentals competents. No cal oblidar que la majoria de la propietat dels boscos lauredians és comunal. És un patrimoni comú que cal preservar activament. El nostre compromís és posar en marxa aquest pla de previsió i prevenció en el més curt termini de temps possible.

compromís amb el pla UNESCO sobre la vall del Madriu i Perafita.


48

La voluntat de convertir Sant Julià de Lòria en un referent de la cultura, l’oci i el lleure ens porta a ser defensors d’aquesta iniciativa i a comprometre’ns a defensar-la i a portar-la a terme amb tota la nostra energia i compromís. El foment de l’ecologia i dels models de creixement sostenibles han de ser la base de la revalorització dels espais naturals verges que serveixin de font d’inspiració per a la cultura del progrés sostenible. El foment d’un tipus de turisme alternatiu més preocupat pels valors de qualitat que pels valors de massificació és cada cop més nombrós. Sant Julià es pot convertir en una de les portes d’accés a aquest espai natural que serà de reconeguda fama internacional. El nostre compromís és col.laborar perquè la vall del MadriuPerafita-Claror es converteixi en patrimoni de la humanitat.

continuar la tasca de manteniment i neteja dels boscos de la parròquia La neteja de les zones boscoses com a política de prevenció contra incendis forestals i com adequació d’aquells espais per a zones de lleure i esbarjo és una política que cal continuar amb renovada conscienciació i interès a efectes que es preservin aquests espais naturals, patrimoni de tots .


49

El nostre compromís és continuar desenvolupant polítiques de manteniment i neteja dels nostres boscos.

passeig Rocafort A Sant Julià no hi ha la possibilitat de realitzar avui en dia un passeig lluny dels fums i dels sorolls del trànsit rodat i a prop del poble. Hem de ser capaços de crear un espai on les persones grans i les mares amb nens petits, els joves i les famílies, tots en general, puguem realitzar la passejada sense risc del trànsit intens. Ens cal un passeig a la zona solana de la parròquia i que pugui servir d’enllaç entre el peu i el cap del nostre poble, així com per a ús d'esportistes i de ciclistes. El nostre compromís és habilitar un recorregut adaptat i integrat al solà de Sant Julià que enllaci el sud i el nord del nostre poble.

recuperació de la senyalització dels camins de muntanya. La creixent pràctica del senderisme entre els amants de la muntanya és un fet que avui cap operador turístic qüestiona. Sant Julià de Lòria pot convertir-se en la porta d’accés a l’espai de Perafita–Madriu-Claror i això suposa que la senyalització

ha de ser moderna i actualitzada. Les altres valls de la parròquia també tenen un alt contingut ecològic i paisatgístic. Cal que s'adeqüin els diferents camins existents a la pràctica d’aquest esport.

refer i millorar els berenadors parroquials Cal que els diferents llocs destinats a berenada presentin unes qualitats de neteja i de servei adequats per al seu ús. Cal fer un esforç en la creació de nous llocs si cal i són necessaris. Cal editar una guia per tal que es divulgui el seu emplaçament per a ser usats tant pels nacionals com pels estrangers que ens visiten. El nostre compromís és que aquests espais siguin més nombrosos i que estiguin recollits en una guia del potencial natural que la nostra parroquia té.

potenciar la recollida selectiva i la cultura del reciclatge La recollida selectiva de les deixalles és la base per fer de Sant Julià una parròquia sostenible, s’ha de potenciar la recollida

...compromís amb el medi ambient


50

actual millorant la informació, adequació dels contenidors a les necessitats reals i assegurar una bona distribució dels contenidors per tota la parròquia. La necessària complicitat dels ciutadans en el manteniment de l’entorn i de la sostenibilitat del nostre creixement ens porta a fomentar l'ús i la pràctica del reciclatge com a eina d’estalvi de costos en la destrucció de la deixalla que genera avui en dia la nostra societat.

Aquesta iniciativa haurà d’anar recolzada per una campanya de sensibilització i compromís cuitadà. Aquest és un programa realista i possibilista, pensat per a la gent que vivim en la parròquia, però també pensat per a què Sant Julià recuperi el dinamisme econòmic que anys enrere havia tingut.

Cal fomentar la pràctica d’aquestes actituds des del comú ja que suposen un bé per a la comunitat que sols es pot aconseguir amb l’esforç conscient de cada un dels individus. El nostre compromís és divulgar i facilitar la cultura del reciclatge i de la recollida selectiva

millora del servei de neteja integral de la parròquia. La imatge de la parròquia ha de ser al més neta possible. És per això que el nostre compromís és el de dotar-nos de més mitjans a efectes que la nostra parròquia sigui una parròquia realment neta.

...compromís amb el medi ambient


TENIM LA IL.LUSIÓ PER LA PARRÒQUIA I EL SEU DESENVOLUPAMENT SOCIAL, CULTURAL I ECONÒMIC; TENIM UN PROJECTE QUE PENSA EN LES PERSONES. SOM UN EQUIP I NO ENS FALTEN LES GANES DE TREBALLAR. VOTEU-NOS EL PROPER DIA 14 DE DESEMBRE. FEU QUE LA PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ CANVIÏ.


Programa electoral 2003 - Segle 21  

Programa electoral del Segle 21 per a les eleccions comunals de Sant Julià de Lòria