Page 1

Együtt a vörösiszap károsultakérT

A segítségnyújtás első éve


Támogatók

2

Támogatók Az Ökumenikus Segélyszervezet köszönetet szeretne mondani minden magánadományozónak, vállalatnak, gyülekezetnek és önkéntesnek, akik erkölcsi és anyagi támogatásukkal segítették munkáját! Köszönjük!

AIB Hungary Admin. Szolg.Kft.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata

®

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

BUNO Vendéglátoipari Kft.

De C. T. Kft.

Evangelisch-Lutherische Kriche in Bayern

HELIT Kft.

Extrudertechnika Kft.

Japán gyűjtés (Tokiói Magyar Nagykövetség)

IGM Robotrendszerek Kft.

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség

Kanadai magyarok gyűjtése (Budapest-Németajkú Egyházközség)

Mind Power Kft.

MMBF Földgáztároló Zrt.

Nemzeti Összefogás Alapítvány

OPÁL TARTÁLYPARK ZRT.

PROCOPIUS NUMIZMATIKA

Terméktároló Zrt.

Köszönetnyilvánításunkba a vörösiszap katasztrófa utáni segítségnyújtáshoz kiemelkedő értékű adománnyal hozzájáruló partnereink kerültek.


Tartalom / Impresszum

3

Tartalom

I.

II.

Köszönetnyilvánítás

4

A segélyezés megkezdése Célzott támogatással a hatékony segélyezés érdekében Szakszerű segítségnyújtás – Humanitárius iroda nyitása Kolontáron Segélyszervezetek közti koordináció – Civil Humanitárius Koordinációs Központ

6 6 7

Gyorssegélyezés – a krízis első időszaka Élelmiszer-, higiénés csomagok és védőfelszerelés osztása az első napokban Segítség a kitelepítetteknek Önkéntesek bevonása a károsult területek megtisztításába

9 9

8

10 10

Károsult magánszemélyek támogatása Hosszú távú élelmezési támogatás Nagymértékű, személyre szabott segítség – 2 millió forint értékű utalvány a bajbajutottaknak További támogatások a bajbajutottaknak

11 11 11

IV.

Közösségi támogatások A térségi védőnői szolgálat korszerűsítése Háztartási készülékek közintézményeknek Egészségügyi támogatások Az újraéledő környezetért Ünnepi ajándékozások

12 12 12 13 13 13

V.

Folyamatban lévő közösségi projektek

14

VI.

A beszámoló pénzügyi adatai

15

III.

11

Impresszum Szerzők: Kiadó:

Grafikai tervezés: Nyomdai kivitelezés: Kiadás dátuma:

Ádámkó Illés, Belényi Dániel, Fekete Dániel, ifj. Kis Boáz, Gáncs Kristóf, József Imre Ökumenikus Segélyszervezet H-1116 Budapest, Tomaj u. 4. Tel.: (+36-1) 208-4932 segelyszervezet@segelyszervezet.hu Major Lajos Folprint Nyomda 2011. október 4. – Minden jog fenntartva!

www.segelyszervezet.hu


Köszönetnyilvánítás

4

Együtt a vörösiszap károsultakért A segítségnyújtás első éve

2010. október 4-én az ajkai timföldgyár vörösiszap-tározó falának átszakadása következtében erősen maró hatású, vörösiszap-tartalmú lúgos víz öntötte el a Veszprém megyei Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A timföldgyár 10-es zagytározójából kiszabadult rendkívül erős, 13-as pH értékű kémhatású ár a Torna-patak tágabb árterén zúdult a településekre, mintegy 300 lakóingatlanban és több közösségi intézményben okozva súlyos károkat. A több mint 1 millió köbméter vörösiszap-tartalmú lúg 1017 hektáron árasztotta el a környező területeket. A lúgos árhullám Kolontár belterületének mintegy 30%-át károsította, az érintett utcák házait 0,5-2 m magasságig öntötte el. A katasztrófában tíz ember vesztette életét, és mintegy százötvenen súlyos égési sérüléseket szenvedtek.

Köszönetnyilvánítás

Példátlan közösségi összefogás tanúja lehetett az Ökumenikus Segélyszervezet 2010-ben. Még a nyár eleji árvízi segélyezés lezárása közben jött a szomorú hír a Veszprém megyei katasztrófáról. Munkatársaink egy részét átcsoportosítva pár órán belül a helyszínre értünk, s az adománygyűjtés és az azonnali segítségnyújtás mellett elkezdtük kidolgozni a hosszú távú segítségnyújtás részleteit. A kézzelfogható segítségen kívül nagy hangsúlyt helyzetünk a közösség lelki támogatására is.

Lehel László a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

A bajbajutottak iránt érzett szolidaritás és az értük való összefogás most sem csupán az összegyűlt anyagi és tárgyi támogatásokban jelent meg. Testet öltött az önkéntesek kétkezi munkájában és számtalan más közösségvállalási formában is. Ezt a szolidaritást és összefogást közvetítettük a mindenüket elvesztett helyi lakosok felé átgondolt tevékenységgel, együttérzően segítő, szeretetet és bátorítást is adó munkánkban. Így vált a közösség ereje valóban hasznos támasszá.

elnök-igazgatója

A segélyezésben részt vevő karitatív szervezetek munkájában mérföldkővé vált a vörösiszap katasztrófa károsultjainak nyújtott, összehangolt segítségnyújtás. Az Ökumenikus Segélyszervezet kezdeményezésére is létrejött Civil Humanitárius Koordinációs Központnak köszönhetően jól láthatóan elkülönültek az egyes szervezetek feladatai, célterületei, és számos közös feladat is megvalósult az együttműködésben. E kiadvánnyal egyrészt átláthatóvá kívánjuk tenni az adományok felhasználását, másrészt beszámolunk az elmúlt egy évben elvégzett munkánkról. Köszönetet szeretnénk mondani minden magánadományozónak, vállalatnak, gyülekezetnek és önkéntesnek, akik erkölcsi és anyagi támogatásukkal segítették munkánkat!


Vörösiszap katasztrófa

Vörösiszap segítségnyújtás a Magyarországot sújtó eddigi legnagyobb vegyi katasztrófa károsultjainak 2010. október 4-én az ajkai timföldgyár vörösiszap-tározó falának átszakadása következtében erősen maró hatású, vörösiszap-tartalmú lúgos víz öntötte el a Veszprém megyei Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt.

5


A segélyezés megkezdése

I.

6

A segélyezés megkezdése

A gátszakadás következtében kialakult rendkívüli helyzetre reagálva a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet országos felhívással fordult a lakossághoz, hogy adományokat gyűjtve segíthessen a károsultakon. Az Ökumenikus Segélyszervezet bankszámlaszámán illetve weboldalán on-line fogadott adományokat. A Segélyszervezet munkatársai még a katasztrófa napján a helyszínre indultak, hogy azonnali gyorssegélyben részesítsék a kitelepített lakosokat, és megkezdjék a károk felmérését. A felmérés folyamán a munkatársak közvetlenül is felvették a kapcsolatot az iszapömlés által közvetlenül érintett lakosokkal, s az így szerzett tapasztalatoknak köszönhetően megtervezték a Segélyszervezet rövid-, közép- és hosszú távú segélyezési programját. A terepmunka részeként, személyesen találkozva a károsultakkal, a Segélyszervezet munkatársai mentálhigiénés támogatást is nyújtottak a tragikus helyzetbe került helyieknek, biztatva, lelkileg is erősítve a mindenüket elvesztett embereket.

Célzott támogatással a hatékony segélyezés érdekében A segítségnyújtásban részt vevő többi karitatív szervezettel koordinációban, a katasztrófát szenvedett térség települései közül az Ökumenikus Segélyszervezet Kolontár község teljes körű segélyezését vállalata fel. Ez a magánszemélyeknek és a közösségnek való segítségnyújtás olyan formáit, területeit foglalja magában, amelyek nem részei az állami kártalanításnak.


A segélyezés megkezdése

7

Szakszerű segítségnyújtás – Humanitárius iroda nyitása Kolontáron

Az Ökumenikus Segélyszervezet 2010. október 21-én együttműködési megállapodást kötött Kolontár község önkormányzatával, mely kiterjedt a településen tervezett humanitárius és helyreállítási projektek egyeztetésére, az információk átadására, továbbá a településre érkező civil szervezeti segítségnyújtás koordinálására. A megegyezés értelmében a Segélyszervezet területi irodát nyitott Kolontáron, melynek feladata a humanitárius és fejlesztési munka helyszíni irányítása, a felmérések végrehajtása, a segélyszállítmányok kiosztása, a helyszínen dolgozó szervezetekkel történő koordináció, valamint a hosszú távú rehabilitációs és fejlesztési projektek kidolgozása, megvalósítása volt. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kolontár Község Önkormányzatának felkérésére közreműködött az önkormányzathoz beérkezett természetbeni adományok nyilvántartásában, kiosztásában.


A segélyezés megkezdése

8

Segélyszervezetek közti koordináció – Civil Humanitárius Koordinációs Központ 2010. október 28-án a területen dolgozó öt magyar segélyszervezet (Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyar Karitász, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Református Szeretetszolgálat), az Ökumenikus Segélyszervezet kezdeményezésére is létrehozott egy úgynevezett Civil Humanitárius Koordinációs Központot, amelynek munkamódszere követte az ENSZ által korábban kialakított egyeztetési rendszert (Clustermethod - szektoriális együttműködés). Így az együttműködés kiterjedt az élelmiszerek kiosztására, a természetbeni adományok, a higiéniai és egyéb szerek osztására, az egészségügyi ellátásra, az elszállásolásra, az ingóságpótlásra, valamint a hosszabbtávú újjáépítési és fejlesztési projektek koordinálására. A résztvevők a segélyezés megfelelő színvonalon történő végzése és a nyilvántartás érdekében közös adománykártyát vezettek be. A CHKK-t alkotó segélyszervezetek hetente egyeztettek a térségben zajló humanitárius tevékenységek főbb irányvonalairól, feladatairól. A koordinációs üléseknek az Ökumenikus Segélyszervezet biztosított helyszínt, valamint elvégezte a kapcsolódó adminisztratív teendőket (emlékeztetők, napirendek, stb.) is. Az együttműködés fontos eredménye volt annak az új devecseri iskolabusznak az átadása is, melyet a Nemzeti Segélyvonal gyűjtéséből közösen vásároltak a segélyezésben részt vevő karitatív szervezetek. A koordinációs központ létrejötte és annak munkájában részt vevő civil szervezetek összefogása egyedülálló a magyarországi humanitárius segélyezés történetében. Az eredményes együttműködés kiterjedt a katasztrófavédelmi hatóságokkal és az önkormányzatokkal végzett munkára is.


Gyorssegélyezés a krízis első időszaka

II.

9

Gyorssegélyezés – a krízis első időszaka Élelmiszer-, higiénés csomagok és védőfelszerelés osztása az első napokban

Az Ökumenikus Segélyszervezet saját forrásai mellett a katasztrófa első napjaiban a II. kerületi Önkormányzat és a British American Tobacco támogatásával nyújtott gyorssegélyt a károsultaknak, mely konzervekből, mosószerből, tisztálkodó szerekből és alapvető élelmiszerekből állt.

A térség vörösiszaptól való megtisztításának ideje alatt az adományok osztása folyamatosan zajlott Devecseren és Kolontáron. A devecseri általános iskolába ideiglenesen beköltöztetett családok számára azonnali segélyként tartós élelmiszereket (konzervek, bébiétel, kenyér, cukor, tea), valamint tisztálkodási eszközöket (fogkefe, fogkrém, szappan, tusfürdő, baba tőrlökendő és fürdő eszközök) biztosított a Segélyszervezet. Az ökológiai katasztrófa által legsúlyosabban érintett Kolontáron az élelmiszersegély mellett a takarítási és helyreállítási munkálatokhoz adományozott tisztítóeszközöket (vödör, rongy, gumikesztyű, csizma). A kárelhárítási munkálatok közben jelentkező egészségügyi kockázatot figyelembe véve a GlaxoSmithKline Kft. 100 000 db FFP2-es, minőségi szájmaszkot ajánlott fel a településen maradt, illetve a visszatelepülő kolontári családoknak, melyeket a Segélyszervezet munkatársai osztottak ki.


Gyorssegélyezés a krízis első időszaka

10

Segítség a kitelepítetteknek Október 9-én újabb gátszakadástól lehetett tartani, ezért Kolontár község teljes lakosságát kitelepítették, s a családokat az ajkai sportcsarnokban helyezték el. Az Ökumenikus Segélyszervezet 100 női és 100 férfitisztálkodási csomagot osztott ki a kitelepítettek között. Az átmenetileg az ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában tanuló 16 kolontári diák a Duna Televízió adományának köszönhetően személyes ajándékcsomagot (pl. iskolatáska, tanszerek) vehetett át Lévai Anikótól és Kovács ’Kokó’ Istvántól, a Segélyszervezet jószolgálati nagyköveteitől. Ez alkalomból az ajkai befogadó iskola sporteszközöket, a kolontári iskola pedig a tanítást segítő felszereléseket kapott.

Önkéntesek bevonása a károsult területek megtisztításába A kárelhárítási munkálatok kezdeti szakaszában nagy számban érkeztek a térségbe a területek megtisztításában segítő önkéntes csoportok, melyek munkáját az Ökumenikus Segélyszervezet koordinálta, szervezte. A munkálatokhoz szükséges védőruhákat és felszereléseket – adományozói felajánlásoknak köszönhetően – a Segélyszervezet biztosította az önkénteseknek. A szervezet több alkalommal részt vett az önkéntes segítők élelmezésében is. Az Ökumenikus Segélyszervezet szervezésében a Dél-pesti Evangélikus Egyházmegye, a Nagyvázsony település polgármestere által szervezett csapat, a nemescsói evangélikus gyülekezet és a révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ önkéntesei vettek részt a károsult ingatlanok udvarainak vörösiszaptól és a gépi munkát akadályozó szennyezett tereptárgyaktól, valamint az áradás által odasodort egyéb roncsoktól való mentesítésében.


Károsult magánszemélyek támogatása

III.

11

Károsult magánszemélyek támogatása Hosszú távú élelmezési támogatás A XI. kerületi önkormányzat és a Vodafone Humanitárius Alap támogatásának köszönhetően közel fél éven át segítette tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokkal a kolontári károsult családokat az Ökumenikus Segélyszervezet. A megközelítőleg húszezer forint értékű csomagok összeállításában és kiosztásában a Vodafone önkéntesei több alkalommal is segítettek.

Nagymértékű, személyre szabott segítség – 2 millió forint értékű utalvány a bajbajutottaknak Az állam által újonnan épített házak elkészüléséhez igazítva mind a 36 kolontári vörösiszap károsult család egyenként 2 millió forint értékű, ingóságpótlásra használható utalványt vehetett át az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Nemzeti Segélyvonal gyűjtéséből, a Nemzeti Összefogás Alapítvány és a Duna Televízió támogatásából finanszírozott adományt bútorra, háztartási készülékre, építőanyagra, számítástechnikai eszközökre és kertészeti felszerelésre válthatták be a károsultak a Segélyszervezettel szerződésben álló helyi és környékbeli kis- és középvállalkozók üzleteiben. Az állami kárenyhítést igénybe véve négy kolontári család nem kívánt az újonnan épülő lakóparkba költözni, hanem a környező településéken (Ajka, Somlószőlős) használt ingatlanban kezdett új életet. A Budapest-Németajkú Egyházközség közbenjárásával megvalósult, kanadai magyarok gyűjtésének köszönhetően a Segélyszervezet e családok lakásának felújítását is vállalta.

További támogatások a bajbajutottaknak A BUNO Vendéglátóipari Kft. pénzbeli támogatását Andy Vajna adta át a természeti katasztrófában elhunytak hozzátartozóinak. Az Ökumenikus Segélyszervezet közvetítésével eljuttatott adományból a kolontári Táncsics Mihály Általános Iskola is részesült. Az Extrudertechnika Kft. épületvillamossági célra használható termékekkel, a Whirltrade Bt. újruha adománnyal járult hozzá a bajbajutottak támogatásához.


Közösségi támogatások

IV.

12

Közösségi támogatások

A magánszemélyek támogatásán túl az Ökumenikus Segélyszervezet minden humanitárius segélyprogramjában hangsúlyos szerepet kap a közösség támogatása. Így történt ez a vörösiszap katasztrófa sújtotta térségben is. Az egyéni károsultak gyorssegélyezése és kártalanítása után a Segélyszervezet támogatóinak köszönhetően korszerűbb lett többek között a térségi védőnői szolgálat, a közösségi intézmények új háztartási készülékeket kaptak, és különféle egészségügyi támogatásokban részesültek a károsult családok.

A térségi védőnői szolgálat korszerűsítése A megújult kolontári egészségházban vehették át a települések képviselői a térségi védőnői szolgálat korszerűsítéséhez szükséges egészségügyi, valamint informatikai felszereléseket. A BÁV Zrt. által finanszírozott adomány magzati szívhangvizsgáló készülékből, szűrő-audiométerekből, vérnyomásmérőből, látásvizsgáló eszközökből, csecsemőmérlegből, faliszekrényből, vércukorszintmérőből, pelenkázó asztalból, valamint az adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges számítógépből és multifunkcionális nyomtatóból állt. Ez a támogatás azért is különösen fontos, mert a kolontári és devecseri Csecsemőgondozói Szolgálatnak nyújtott segítség révén a vörösiszap által sújtott településeken élő összes gyermek magasabb szintű egészségügyi ellátáshoz juthat.

Háztartási készülékek közintézményeknek Több közösségi intézménynek is nagy segítséget jelentett a Siemens Zrt. és az OSRAM Kft. adománya, mely összesen 30 darab mikrohullámú sütőt, hűtőszekrényt és fagyasztót, kombinált tűzhelyet, illetve 680 darab energiatakarékos világítótestet foglalt magában. Az adományból Kolontár és Devecser közintézményei, az energiatakarékos égőkből a kolontári családok, valamint a devecseri iskola részesültek. Az oktatási intézmény igazgatója szerint a lehető legjobb helyre került az adomány, mivel a katasztrófa utáni kármentesítésben részt vevő dolgozók étkeztetésének megoldása javarészt a közintézményekre hárult, s így a folyamatos intenzív igénybevétel miatt teljesen elhasználódott gépek pótlása létfontosságúvá vált.


Közösségi támogatások

13

Egészségügyi támogatások Mivel a katasztrófát követő száraz időben jelentősen megnőtt a térségben a por- és légszennyezettség, a Wolf Orvosi Műszer Kft. illetve a Daikin Mcquay Magyarország Kft. felajánlásainak köszönhetően nagy értékű gyógyászati segédeszközöket és szűrő berendezéseket juttatott el a térségbe az Ökumenikus Segélyszervezet. Az adományok nagy segítséget jelentettek az asztmás, krónikus légúti betegségekben szenvedő gyermekek számára, s a kolontári Táncsics Mihály Általános Iskolában is korszerű levegőszűrő berendezések fogadták a visszaköltöző diákokat. A GlaxoSmithKline Kft-nek köszönhetően összesen 300 rászoruló kislány részesült térítésmentesen méhnyakrák elleni védőoltásban. Az árvízkárosult borsodi régióban élők mellett a vörösiszap katasztrófa sújtotta települések tinédzser korú lányai is a kedvezményezettek között voltak.

Az újraéledő környezetért A katasztrófát követő hetekben, a Magyar Építők Zrt. támogatásával, nagy mennyiségű fűmagot adott át Kolontár Község Önkormányzatának a Segélyszervezet, melyet a települést védő körgát befüvesítéséhez használtak fel. Ez nemcsak a helyreállítási és védekezési munkálatok egyik fontos részét képezte, hanem az esztétikai illetve környezetvédelmi tényezőkön túl pszichés többletet is adott a falu lakóinak, hiszen a településre érkezve a töltésen zöldellő fű a katasztrófa utáni élet újjászületését is jelképezte.

Ünnepi ajándékozás A Civil Humanitárius Koordinációs Központ munkájában résztvevő tagszervezetek karácsonykor közös műsort szerveztek és közös adományokat juttattak el a katasztrófa által közvetlenül érintett 350 családnak. Az ünnepi műsor keretében a MOL Nyrt. adományából 193 károsult gyermek számára ajándékozott játékokat az Ökumenikus Segélyszervezet, további támogatásokból pedig 350 család részére adott át szaloncukrot a közös ünnepségen. Gyermeknap alkalmából húszezer forint értékű ajándékutalványokat kaptak a kolontári gyermekek. Így az Ökumenikus Segélyszervezet az összes (107) 14 évnél fiatalabb gyermeket megajándékozta. Az utalványokkal a gyerekek két ajkai játékboltban tudták kiválasztani és megvásárolni a számukra legkedvesebb játékokat. Az ajándékozás a Vodafone Humanitárius Alap támogatásából valósult meg, s a telekommunikációs szolgáltató önkéntesei bekapcsolódtak a programok szervezésébe és az utalványok átadásába is.


Folyamatban lévő közösségi projektek

V.

14

Folyamatban lévő közösségi projektek Otthon a közösségnek

Az Ökumenikus Segélyszervezet további tervei között szerepel a kolontári művelődési ház felújításában való együttműködés, mely nemcsak az épület külső és belső felújítását jelenti, hanem annak napkollektorokkal történő felszerelését, a fűtésrendszer és a szigetelés korszerűsítését is. A művelődési ház valamennyi szolgáltatása elérhetővé válik a mozgássérült látogatók számára is. A közösségi alkalmak szervezését elősegítendő új fény- és világítástechnika kerül beépítésre. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének tagvállalatai hozzájárulásának köszönhetően teljesen felújított intézmény így megfelelő körülményeket teremt majd többek között mentál-pszichológia vizsgálatok elvégzéséhez, egészségügyi felvilágosító előadások, baba-mama klub, nyugdíjas klub, képző- és zeneművészeti önképzőkör, valamint tánckör megtartásához. A művelődési házban egy öltözővel és zuhanyzóval kiegészített, fitneszgépekkel felszerelt edzőterem is helyet kap.

Emlékhely az utókornak - tanösvény A település jövője mellett a Segélyszervezet által irányított fejlesztések között egy olyan nagyszabású projekt is található, mely a katasztrófára való emlékezést, az emberi felelőtlenség következményeire való figyelemfelhívást szolgálja. Az .A.S.A. Magyarország Kft., a Meditop Zrt., a ThyssenKrupp Presta Kft., a Bunge Növényolajipari Zrt., a Szerencsejáték Zrt. és a Generali-Providencia Biztosító Zrt. támogatása lehetővé teszi, hogy a szervezet létrehozzon egy emlékpark-tanösvényt a település vörösiszap által letarolt, lakhatatlanná vált területén. Ennek a projektnek a részét képezi a tragédia egyéves évfordulóján átadott emlékmű is.

Modernizált orvosi rendelő A Szerencsejáték Zrt. támogatásából a kolontári orvosi rendelő korszerű berendezési tárgyakkal, számítógépes eszközökkel, valamint defibrillátorral való felszerelését tervezi a későbbiekben a Segélyszervezet.


A beszámoló pénzügyi adatai

VI.

15

A beszámoló pénzügyi adatai Bevétel  A Segélyszervezet saját gyűjtése  Nemzeti Segélyvonal Alapítvány  Természetbeni adományok  Nemzeti Összefogás Alapítvány  Duna Televízió

64 518 949 Ft 77 500 000 Ft 89 728 670 Ft 6 000 000 Ft 5 000 000 Ft

Összesen

242 747 619 Ft 6 000 000 Ft

5 000 000 Ft 64 518 949 Ft

89 728 670 Ft

77 500 000 Ft

Kiadás  Gyors segítségnyújtás  Ingóságpótlási támogatás  Közösségi intézmények/Közösségi segítségnyújtás  Természetbeni adományok Összesen

23 485 230 Ft 76 415 306 Ft 53 118 413 Ft 89 728 670 Ft 242 747 619 Ft

23 485 230 Ft 89 728 670 Ft

76 415 306 Ft

53 118 413 Ft

A vörösiszap segélyprogram végrehajtása várhatóan 2012-ben fejeződik be.


www.segelyszervezet.hu

Együtt a vörösiszap károsultakért  

Az Ökumenikus Segélyszervezet beszámolója a 2010-es vörösiszap katasztrófa károsultjainak megsegítéséért végzett tevékenységéről.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you