Page 1

31/01/13

La Càtedra Divina Pastora d’Esport Adaptat atorga 23 beques a estudiants

Castellano English

La Universitat

Estudis de  Grau

Estudis de  Postgrau

Directori Mapa Web Entorn  d’usuari

Recerca i  Transferència

Relacions Internacionals

Futurs estudiants Estudiants  UV Estudiants  estrangers Docents  i  Investigadors Personal  Tècnic  i  d'Administració Empresa Inici  >  La  Càtedra  Divina  Pastora  d’Esport  Adaptat  atorga  23  beques  a  estudiants

La Càtedra  Divina  Pastora  d’Esport  Adaptat  atorga  23  beques  a  estudiants 1

La Càtedra  Divina  Pastora  d’Esport  Adaptat  ha  atorgat  vint-­i-­tres beques  a  estudiants  de  la  Universitat  de  València  en  l’any  2012, confirmant  així  la  seua  aposta  decidida  per  la  promoció  i  el  foment  de l’esport  en  els  seus  vessants  competitiu  i  recreatiu,  l’eliminació  de barreres  i  una  millor  compatibilitat  entre  els  estudis  i  la  pràctica esportiva.  Aquestes  ajudes  junt  amb  la  presentació  de  nous  projectes per  al  2013  han  centrat  el  contingut  de  la  darrera  reunió  anual  de  la Comissió  Mixta  de  la  Càtedra. En  aquest  encontre  es  va  aprovar  la  Memòria  Anual  de  les  activitats realitzades  al  llarg  de  2012,  l’execució  del  pressupost  corresponent  a aquest  exercici  i  la  proposta  d’activitats  a  desenvolupar  en  2013.  Així,  el director  de  la  Càtedra,  José  Campos,  va  presentar  el  projecte  per  a  enguany  que,  després  de  la  seua  exposició  i  debat,  va  ser aprovat  per  unanimitat  pels  membres  de  la  Comissió  Mixta.  Aquest  projecte  incorpora  l’Àrea  d’Investigació  i  destaca  la  creació de  l’Observatori  de  l’Esport  Adaptat  en  la  Universitat,  el  Premi  Càtedra  Divina  Pastora  dirigit  a  treballs  de  finalització  de  Grau, Màster  o  Doctorat  desenvolupats  en  el  context  de  l’esport  adaptat,  i  una  línia  de  Suport  a  Projectes  d’Investigació.

Gabinet de  Premsa

La reunió  es  va  celebrar  el  passat  divendres  en  l’edifici  del  Rectorat  de  la  Universitat.  La  Comissió  Mixta  de  la  Càtedra  està constituïda  per  Silvia  Barona,  presidenta  de  la  Càtedra  i  vicerectora  de  Comunicació  i  Relacions  Institucionals;;  José  Campos, director  de  la  Càtedra  i  del  Servei  d’Educació  Física  i  Esports  de  la  Universitat  de  València;;  Pilar  Nieto,  subdirectora  general  de responsabilitat  corporativa  de  Divina  Pastora;;  Luis  de  Bago,  gerent  de  la  Fundació  Divina  Pastora;;  i  Miguel  Ángel  Torregrosa, coordinador  del  programa  d’esport  adaptat  del  Servei  d’Educació  Física  i  Esports. Els  interessats  a  conéixer  amb  major  concreció  les  activitats  realitzades  poden  accedir  a  la  Memòria  Anual  en  la  pàgina  web  de la  Càtedra  fent  CLIC  ACÍ. Durant  l’any  2012,  la  Càtedra  Divina  Pastora  d’Esport  Adaptat  ha  desenvolupat  una  activitat  d’acord  amb  les  seues  finalitats fundacionals  especialment  centrada  en  l’ajuda  als  esportistes,  la  formació  i  la  divulgació.  Un  programa  en  el  qual  s’han  inclòs activitats  formatives,  culturals  i  d’extensió  universitària  orientades  al  coneixement,  la  difusió,  l’incentivament  i  la  cooperació educativa  en  el  context  de  l’esport  adaptat,  així  com  l’organització  de  conferències  i  jornades  de  divulgació  tècnica  i  tecnològica en  assumptes  innovadors  com  ha  sigut  el  taller  Com  fer  documents  accessibles  per  a  l’atenció  a  la  discapacitat,  en  col·laboració amb  la  Unitat  per  a  la  Integració  de  Persones  amb  Discapacitat  de  la  Fundació  General  de  la  Universitat  de  València.    

Data d'actualització:  28  de  gener  de  2013  12:08. Llista  de  notícies

© 2013  Universitat  de  València  -­  Av.  Blasco  Ibáñez,  13.  46010  València.  Espanya.  Tel  UV:  (+34)  963  86  41  00

Bústia UV

www.uv.es/uvweb/universitat/ca/llista-noticies/catedra-divina-pastora-esport-adaptat-atorga-23-beques-estudiants-1285846070123/Noticia.html?id=1285870…

1/1

2013 01 28 universitat de valència  
2013 01 28 universitat de valència  
Advertisement